Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo"

Transcriptie

1 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 1

2 Inhoudelijke structuur (gth) Opstap Basisstof Diagnostisch moment Differentiatiedeel Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) Computer Werkboek Oriëntatie op leren en werken (Olw) Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 2

3 Opstap (gth) In klas 1 begon elk hoofdstuk met een Instap. Hierin werd georiënteerd op het nieuwe hoofdstuk. Vanaf klas 2 is de Instap vervangen door een Opstap. Hierin wordt kennis die voor een nieuw hoofdstuk noodzakelijk is opgehaald. Elk hoofdstuk begint met een Opstap. Op de linker bladzijde staan opdrachten die gewoon gemaakt kunnen worden. Op de rechter bladzijde vindt u opdrachten waarin voorkennis opgehaald kan worden door middel van de computer. Er kan voor gekozen worden om of de linker of de rechter pagina te laten maken. Het is ook mogelijk de benodigde voorkennis klassikaal aan de orde te stellen en dan af te sluiten met een klassengesprek. Bij tijdgebrek kan de Opstap ook overgeslagen worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 3

4 Basisstof (gth) Na de Opstap komen vijf paragrafen en bij hoofdstuk 3 zes paragrafen basisstof, waarin de leerstof van het hoofdstuk wordt behandeld. Een paragraaf bestaat uit twee pagina s, die gemiddeld één les kosten. De basisstof is geschikt voor zelfstandig werken. Het grootste gedeelte bestaat uit opdrachten. Verder staan er kleurvlakken in de basisparagrafen. In een rood kleurvlak staan zaken, die de leerlingen moeten kennen. In een blauw kleurvlak staan zaken die de leerlingen moeten kunnen. Zo n blauw kleurvlak is een Systematisch Probleem Aanpak (SPA). Een SPA begint altijd met een hoe-vraag. Bij bijna alle SPA s is een animatie gemaakt, die op de WiskDisk is te vinden. Een leerling kan daar thuis veel steun aan hebben. Bovendien staat na elke animatie een extra oefenopdracht op de WiskDisk. Bij sommige opdrachten staat een verwijzing naar een opdracht in de Extra oefening. Zo n opdracht kan direct na een opdracht uit de basisstof gemaakt worden. Het is ook mogelijk om de Extra oefeningen te maken nadat de basisstof is doorgewerkt. Een schaartje voor een opdracht verwijst naar het werkboek. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 4

5 Diagnostisch moment (gth) Na de basisstof volgen twee pagina s Samenvatting. Hier vinden de leerlingen een overzicht van de zaken die ze moeten kennen en kunnen. De Samenvatting kan als huiswerk worden opgegeven. Het Testbeeld is een toets, die gebruikt kan worden als voorbereiding op de repetitie. Om leerlingen ook thuis een controle mogelijkheid te geven zijn de antwoorden van het Testbeeld in het werkboek opgenomen. Op de WiskDisk kunt u een digitale versie van elk Testbeeld vinden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 5

6 Differentiatiedeel (gth) Aan de hand van de resultaten van het Testbeeld kan een keuze gemaakt worden uit het differentiatiedeel, dat bestaat uit de onderdelen: Extra oefening, Gemengde opdrachten en Pluspagina s. Is het Testbeeld niet zo goed gemaakt, dan is het misschien beter om te kiezen voor Extra oefening. Deze twee bladzijden geven de leerling een herkansing om belangrijke vaardigheden uit de basisstof nogmaals te oefenen. De Gemengde opdrachten zijn bedoeld voor het oefenen in het inzicht. Ze zijn dan ook van een iets hoger niveau dan de Extra oefeningen. Deze paragraaf bevat geen nieuwe leerstof. Een onderdeel van de Gemengde opdrachten is ICT. De ICT kan gedaan worden onafhankelijk van de andere opdrachten. De Pluspagina s bevatten de leerstof die nodig is voor aansluiting op deel 3 havo. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 6

7 Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) (gth) Buiten de hoofdstukken komen ook wat grotere contexten aan bod in zogenaamde G.w.a. s. De eerste G.w.a. Marokko vindt u in deel 2A. In deel 2B staan twee G.w.a. s te weten: Afval en Het weer. Een G.w.a. kan in 2 lessen gemaakt worden. Op de laatste pagina staan 2 of 3 praktische opdrachten. Daar kan een keus uit gemaakt worden. Achterin het werkboek staat te lezen, hoe een praktische opdracht aangepakt kan worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 7

8 Computer (gth) Na de hoofdstukken 4 en 6 in deel 2A staat een computerpracticum. Zo kunnen leerlingen leren werken met de programma s VU-Statistiek en VU-Grafiek. Bij VU-Statistiek staat het onderzoeken en het invoeren van gegevens centraal. Bij VU-grafiek gaat het over rechte lijnen en worden formules vergeleken en gezocht. Elk computerpracticum kan in twee lessen gedaan worden. Deze twee practica vormen een goede ondergrond voor het vervolggebruik in de hogere leerjaren. Omdat zowel VU-Statistiek als VU-Grafiek op de WiskDisk staat kunnen de practica ook thuis doorgewerkt worden. Vooral bij gebrek aan computerruimten is dit een goed alternatief. De tweede bladzijde van de Opstap is een voorbereiding op het hoofdstuk aan de hand van de computer. De applets en de andere programma s zijn allemaal op de WiskDisk te vinden. Daar staan ook alle programma s die nodig zijn om het laatste deel van de Gemengde opdrachten op de computer te kunnen doen. Van ieder Testbeeld vindt u een digitale versie op de WiskDisk. U kunt dus besluiten de stof digitaal te toetsen. U kunt het ook als extra toets gebruiken. Van bijna ieder blauw kleurvlak is een animatie gemaakt. Na elke animatie volgt een digitale toetsopdracht. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 8

9 Werkboek (gth) In het werkboek staan nog meer oefenopdrachten bij elk hoofdstuk. Als er voor een opdrachtnummer een + staat dan hoort die oefenopdracht bij de Pluspagina s. In het werkboek zijn ook de knipbladen te vinden. De antwoorden van elk Testbeeld staan ook in dit werkboek. Achterin staan tips voor de aanpak van praktische opdrachten. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 9

10 Oriëntatie op leren en werken (Olw) (gth) In deel 2B vindt u de Olw. De Olw is ingedeeld naar de sectoren zorg en welzijn, agrarisch, techniek en economie, waaruit de leerling aan het eind van het jaar een keuze zal moeten maken. Bij elke sector worden vier opdrachten aangeboden, verdeeld over twee bladzijden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 10

11 Dakpanconstructie (gth) Ieder hoofdstuk bevat twee pagina s verbreding of verdieping. Daarin staat de extra stof die een leerling gemaakt moet hebben als de overstap naar een hoger deel gemaakt wordt. In deze dakpanconstructie zijn de basisstof èn de plusparagrafen van deel 2 gt/h wat inhoud betreft vergelijkbaar met de basisstof van deel 2 hv. Anders gezegd: de leerling die alle basisstof en alle plusparagrafen van deel 2 gt/h gedaan heeft kan in klas 3 verder gaan in deel 3 havo. Zie ook het serieoverzicht in de leerlingenboeken op pagina 2. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 11

12 Planning (gth) Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden Tempo bij 4 lesuren per week Tempo bij 3 lesuren per week Bezuinigen of inhalen Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 12

13 Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden (gth) De leerstof van klas 2 is verdeeld over deel 2A en deel 2B. Deel 2A heeft 6 hoofdstukken, een G.w.a. en twee computerpractica. Deel 2B heeft ook 6 hoofdstukken, twee G.w.a s. en een Oriëntatie op leren en werken. In de gewone paragrafen vormen twee pagina s naast elkaar een eenheid. Een vuistregel voor het tempo is een gemiddelde van twee pagina s per les. De manier waarop u de boeken kunt doorwerken wordt onder andere bepaald door het aantal lesuren dat u per week aan wiskunde kunt besteden. In de volgende planning worden verschillende mogelijkheden onder elkaar gezet. Er is steeds uitgegaan van 35 normale schoolweken, inclusief de toetsing. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 13

14 Tempo bij 4 lesuren per week (gth) De Opstap bestaat steeds uit twee onderdelen. Links een voorbereiding op het hoofdstuk aan de hand van opdrachten. Rechts een voorbereiding op het hoofdstuk op de computer. U kunt hieruit een keuze maken. Bovendien zijn de computeropdrachten ook thuis te maken met behulp van de WiskDisk. Daarom gaan we uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur Opstap. Elke basisparagraaf zal gemiddeld 1 lesuur in beslag nemen. Na de basisstof kan er een les besteed worden aan de Samenvatting en het Testbeeld. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, Gemengde opdrachten of Plusparagraaf. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. Schematisch: 1 - Opstap 2 lesuur - basisstof 5 lesuur - Samenvatting + Testbeeld 1 lesuur - differentiatiedeel 1 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur totaal per hoofdstuk 8 1 lesuren 2 De rest van de lessen kunt u besteden aan de andere onderdelen en aan de oefenopdrachten. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 14

15 Tempo bij 3 lesuren per week (gth) Bij 3 lesuren per week heeft u ongeveer 7 1 lesuren per hoofdstuk ter beschikking. We gaan 2 uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur voor de Opstap. Voor de basisstof: moet u rekenen op 5 lesuren. Samenvatting en Testbeeld kunt u opgeven als huiswerk. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, Gemengde opdrachten of Plusparagraaf. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. 1 - Opstap 2 lesuur - basisstof 5 lessen - Samenvatting + Testbeeld facultatief - differentiatiedeel 1 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur totaal per hoofdstuk 7 1 lesuren 2 De resterende lessen kunt u besteden aan de andere onderdelen en aan de oefenopdrachten. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 15

16 Bezuinigen of inhalen (gth) In het geval van tijdgebrek kan het nodig zijn, om opdrachten over te slaan. Deze opdrachten kunt u per hoofdstuk vinden onder het kopje Bezuinigen. Het is voorts mogelijk, dat een leerling door ziekte is achter geraakt. Onder het kopje Inhalen staan de kernopdrachten genoemd, die door deze leerling zeker gemaakt moeten worden om de achterstand weg te werken. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 16

17 Beschrijving per hoofdstuk (gth) Deel 2A 1 Getallen 2 Formules 3 Oppervlakte en omtrek 4 Statistiek 5 Vergroten 6 Lineaire formules Deel 2B 7 De stelling van Pythagoras 8 Verhoudingen 9 Vergelijkingen 10 Inhoud 11 Verbanden 12 Doorsneden Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 17

18 1 Getallen (gth) Nieuwe begrippen Basis: haakjes, kwadraten, wortel, afronden, macht, grondtal, exponent. Plus: vermenigvuldigtabel. WiskDisk Opstap: In ICT De heks wordt het rekenen met negatieve getallen herhaald. Daarvoor worden de onderdelen Twee manieren en Emmers met blokjes gebruikt. Gemengd: Op deze bladzijde gaan de leerlingen berekeningen maken met verschillende rekenmachines. Daarbij zal ook het gebruik van haakjes een rol spelen. Tip Het is belangrijk om extra aandacht aan de rekenmachine te besteden. Mochten er verschillende rekenmachines in gebruik zijn in de klas, dan is het raadzaam om het uitlezen van grote getallen en het werken met machten op de verschillende rekenmachines te laten zien en te oefenen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 8 13, 18 20, 26 28, P-6, P-7, P-8 2, 3, 4, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 19, 21, 22, 23, 24, 27 29, 30, 31, 33 34, 35, 36, 37, 39, 40 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 18

19 2 Formules (gth) Nieuwe begrippen Basis: zaagtand, stapgrootte, pijlenketting, formule. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Pijlenkettingen gaan de leerlingen werken met het programma Algebrapijlen. Op deze manier wordt het begrip pijlenketting herhaald. Ook het maken van een pijlenketting bij een situatie komt aan de orde. Gemengd: Met het programma Bordjes leggen kunnen de leerlingen vergelijkingen oplossen met behulp van bordjes. Ook vergelijkingen met haakjes en met een breukstreep worden hierbij aangeboden. Tip In het hoofdstuk komen een aantal assenstelsels voor met negatieve getallen op de horizontale en verticale as. Het is belangrijk om hier wat extra aandacht aan te besteden. Dit kan bij opdrachten als 4 en 13 en 14. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 19 23, 25 P-3, P-8 1, 2, 3 5, 6, 7, 9, 10 11, 12, 13 15, 17, 18, 20 21, 22, 24, 26, 27 P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 19

20 3 Oppervlakte en omtrek (gth) Nieuwe begrippen Basis: basis, hoogte, oppervlakte van de driehoek, parallellogram, oppervlakte van een parallellogram, middellijn, diameter, omtrek van een cirkel, oppervlakte van een cirkel. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Roostervierkantje gaan leerlingen met behulp van de computer oppervlaktes van figuren met roostervierkantjes berekenen. Gemengd: In ICT Oppervlakte gaan de leerlingen oppervlaktes berekenen met behulp van de methode van het inlijsten. Tip Opdracht 26 zou u kunnen uitbreiden door de leerlingen zelf een één eurocent, twee eurocent, 5 eurocent en 50 eurocent munt te laten opmeten en te laten controleren of de rekenpijl ook steeds klopt voor deze munten. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 4 10, 12 16, , 30 31, 34, 38 P-6 2, 3, 5, 6 7, 8, 9, 11 13, 14, 15, 17, 18 20, 21, 22, 23 25, 26, 27, 28 32, 33, 35, 37 P-1, P-2, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 20

21 4 Statistiek (gth) Nieuwe begrippen Basis: beelddiagram, cirkeldiagram, sectoren, verhoudingstabel, staafdiagram, lijndiagram,turftabel, steelbladdiagram, gemiddelde, frequentie, frequentietabel, modus, klassen, klassenindeling, modale klasse. Plus: mediaan, klassenmidden. WiskDisk Opstap: In ICT Aantal leerlingen wordt gekeken naar cirkeldiagrammen. Het aflezen van zo n cirkeldiagram staat daarbij centraal. Gemengd: In ICT Statistiek met Excel worden binnen het programma Excel statische gegevens ingevoerd en bekeken en leren de leerlingen de eerste beginselen van het gebruik van Excel kennen. Tip Het onderwerp Statistiek leent zich uitstekend om allerlei statistische onderzoekjes te doen binnen de klas. Lengte van leerlingen, schoenmaten van leerlingen enzovoort. Met de gegevens kunnen allerlei diagrammen gemaakt worden. Ook is het mogelijk om hier het werken met VU-statistiek bij te betrekken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , P-2, P-6 1, 2, 3, 4 7, 8, 9, 10 11, 13, 14, 15, 17, 18 19, 21, 22, 23 25, 26, 27, 28 P-1, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 21

22 5 Vergroten (gth) Nieuwe begrippen Basis: vergroten, factor, factor groter dan 1, factor tussen 0 en 1, schaal, vergroting van de oppervlakte. Plus: gelijkvormige figuren, overeenkomstige zijden, overeenkomstige hoeken, construeren. WiskDisk Opstap:In ICT Figuren groter maken wordt met behulp van het programma excel een figuur veranderd. De leerlingen doen zo ervaring op met de verschillende effecten die er ontstaan als je een figuur breder of hoger maakt. Ook wordt er gekeken naar het effect op de vorm. Gemengd: In ICT Uitrekken en vergroten wordt het effect op de oppervlakte van een verbreding of verhoging van een foto bekeken. Aan de hand van voorbeelden met foto s wordt de vraag beantwoord hoe je de oppervlaktevergroting kunt vinden als je de vergrotingsfactor weet. Tip Leerlingen vinden het vaak lastig de oppervlaktevergroting te vinden als ze de vergrotingsfactor weten. U kunt ze dit op de volgende wijze extra laten oefenen. Zoek een aantal aansprekende foto s of plaatjes en vergroot deze met verschillende percentages op de kopieermachine. Laat de leerlingen de vergrotingsfactor zoeken en daarna de oppervlakte van zowel het origineel als de vergroting berekenen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 22 26, 28 P-4, P-11 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 16 17, 19, 20, 21 23, 24, 25, 27, 29 P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 P-7, P-8, P-10 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 22

23 6 Lineaire formules (gth) Nieuwe begrippen Basis: lineaire grafieken, lineaire formule, hellingsgetal, stijgende rechte lijn dalende rechte lijn, horizontale lijn, startgetal, evenwijdig. Plus: gelijksoortige termen, zonder haakjes, buiten haakjes halen. WiskDisk Opstap: In ICT Bordjes en pijlen wordt het vergelijkingen oplossen met behulp van bordjes weer opgehaald. Bij de tweede opdracht worden vergelijkingen opgelost met pijlenkettingen. Gemengd: In ICT Bollen schieten en VU-grafiek ligt de nadruk op lineaire en niet lineaire grafieken en het hellingsgetal. Tip Een aantal opdrachten binnen dit hoofdstuk lenen zich ervoor om in VU-grafiek uit te werken. Denk daarbij aan opdrachten als 17 en 24. Bij de plus paragrafen kunt u de leerlingen de opdracht geven om in tweetallen te gaan werken. Laat ze voor elkaar opdrachten maken als P-7 en P-15. Laat ze daarna de opdrachten van de ander uit werken en ze daarna weer van elkaar nakijken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuiningen inhalen , P-6, P-9 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 11, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 22, 23, 24 27, 28, 29 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 P-12, P-13, P-14, P-15 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 23

24 7 De stelling van Pythagoras (gth) Nieuwe begrippen Basis: rechthoekszijden, langste zijde, stelling van Pythagoras, schets. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Ingesloten driehoeken gaan de leerlingen driehoeken insluiten met behulp van vierkanten. Hierdoor doen ze de ervaring op dat in sommige gevallen zo n driehoek rechthoekig wordt. Gemengd: In ICT Driehoeken en Pythagoras wordt er voortgebouwd op de ervaring, die opgedaan is in het computerprogramma van de opstap. Nu wordt er ingezoomd op het recht-, scherp-, of stomphoekig zijn van de ingesloten driehoek. Tip Het kan handig zijn om de opdrachten 9 en 10 te kunnen laten zien op het bord. Maak daartoe de figuren op stevig karton en zorg dat ze met een plakbandje aan de achterkant op het bord bevestigd kunnen worden. Dit kunt u ook doen als u tijd moet winnen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 19 23, 26 32, 34-2, 3, 5, 6, 8 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 18 20, 21, 22, 24, 25 28, 29, 30, 31, 33 P-1, P-2, P-3, P-4 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 24

25 8 Verhoudingen (gth) Nieuwe begrippen Basis: verhoudingstabel, BTW. Plus: kruisproducten, factor. WiskDisk Opstap: In ICT Op volgorde gaan de leerlingen het op volgorde zetten van decimale getallen, breuken en procenten herhalen. Gemengd: In ICT Rente op rente gaan de leerlingen in verschillende situaties uitzoeken hoe lang het duurt voor een bepaald bedrag verdubbeld is. Tip U zou de leerlingen de opdracht kunnen geven om folders van supermarkten mee te nemen. Laat ze daarna opdrachten maken met behulp van deze folders. Denk aan afgeprijsde artikelen of het vergelijken van twee prijzen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 32 P-8 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 10, 11 14, 15, 16, 18, 19 21, 22, 23, 24, 25 27, 28, 30, 31, 34 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 25

26 9 Vergelijkingen (gth) Nieuwe begrippen Basis: korter schrijven, gelijksoortige termen, geen gelijksoortige termen, vergelijking, oplossen, balansmanier, omslagpunt, vergelijking maken. Plus: ongelijkheid. WiskDisk Opstap: In ICT Vergelijkingen oplossen gaan de leerlingen met behulp van de omgekeerde pijlenketting en met bordjes vergelijkingen oplossen. Gemengd: In ICT Balans en omslagpunt gebruiken de leerlingen bij het oplossen van vergelijkingen de balansmanier. Verder wordt er gewerkt met het programma VU-grafiek. Er wordt een aantal keer een tweetal formules ingevoerd waarbij dan het omslagpunt berekend moet worden. Tip Een aantal van de opdrachten uit paragraaf 9.5 lenen zich ervoor om ze door de leerlingen in VU-grafiek te laten uitwerken. Ook kunt u ze gemaakte opdrachten laten controleren met behulp van dit programma. Denk aan opdrachten als 30 en 31. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , P-6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 14, 15 16, 17, 19, 20 21, 22, 23, 25 26, 27, 28, 29, 30 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 26

27 10 Inhoud (gth) Nieuwe begrippen Basis: grondvlak, cilinder, prisma, Plus: middelloodlijn, scherphoekige driehoek, stomphoekige driehoek. WiskDisk Opstap: In ICT Oppervlakte en inhoud wordt het berekenen van de oppervlakte van een driehoek en een parallellogram herhaald. Ook wordt het berekenen van de inhoud van een balk weer geoefend. Gemengd: In ICT Tekenkubus worden door lijnen te maken binnen een kubus allerlei ruimtefiguren gecreëerd. Verder krijgt het berekenen van de inhoud van prisma s aandacht. Tip Het verdient aanbeveling om zo veel mogelijk verschillende soorten prisma s voor handen te hebben. Denk aan verpakkingen in die vorm. Misschien kunt u daarnaast door de techniek docent enkele houten prisma s laten verzagen tot gelijke plakken. Dit kan zijn nut bewijzen bij de introductie van het prisma in paragraaf Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 12 13, 16 19, P-5 1, 2, 3, 5, 6 8, 9, 10, 11 14, 15, 17, 18 20, 21, 22, 23 26, 27, 28, 30 P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 27

28 11 Verbanden (gth) Nieuwe begrippen Basis: lineair verband, kwadratische formule, parabool, wortelformules. Plus: kwadratische vergelijking. WiskDisk Opstap: In ICT Grafieken worden een heleboel zaken herhaald zoals grafieken tekenen hellingsgetal aflezen, startgetal bepalen enzovoort. Gemengd: In ICT Formules, grafieken en tabellen staan vooral wortelformules en kwadratische formules centraal. Hierbij worden grafieken getekend en wordt er vooral gekeken naar het effect van een verandering van een getal voor de wortel of het kwadraat in de formule. Tip Veel opdrachten uit dit hoofdstuk kunt u door de leerlingen ook laten uitwerken op de computer met behulp van het programma VU-grafiek. Denk aan opdrachten als 22 en 26. Ook is het mogelijk de computer als controle middel te gebruiken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 12 19, P-1, P-6 1, 2, 3, 5 6, 8, 9, 10 13, 14, 15, 16 17, 18, 20 23, 24, 26 P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 28

29 12 Doorsneden (gth) Nieuwe begrippen Basis: doorsnede, evenwijdig. Plus: Z-figuur, F-figuur, middenparallel. WiskDisk Opstap: In ICT Doorsnijden gaan de leerlingen met behulp van het programma Tekenkubus zaagvlakken tekenen. Die zaagvlakken hebben vaak bekende vormen, als rechthoekig, driehoekig enzovoort. Ook krijgen de leerlingen de opdracht om zaagsneden te maken met een bepaalde vorm Gemengd: In ICT Doorsneden krijgen leerlingen de opdracht om allerlei doorsneden in een kubus te maken. Dit is met behulp van de computer veel gemakkelijker te doen dan op papier. Omdat de kubus in allerlei richtingen is te draaien, kunnen de leerlingen goed zien of vier getekende lijnen in hetzelfde vlak liggen. Tip Misschien kunt u bij dit hoofdstuk samenwerking zoeken met de biologie sectie, omdat ook bij dit vak het tekenen van doorsneden van diverse dingen aan de orde komt. Bij 12.4 kan het handig zijn om een schaalmodel van de doos te maken met karton en ook het tussenschot. Voor leerlingen die moeite hebben met ruimtelijk inzicht kan het verhelderend werken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , P-3 1, 3, 5, 6 7, 8, 9, 11 12, 14, 15, 16, 17 19, 20, 21, 22 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 29

30 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo gt havo 30

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding -

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo basis. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo basis. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo basis inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo kader. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo kader. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo kader inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Deel 1 basis. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1

Deel 1 basis. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1 Deel 1 basis inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1 Inhoudelijke structuur (basis) Instap Basisstof Diagnostisch

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo gemengd theoretisch. Docentenhandleiding bij:

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo gemengd theoretisch. Docentenhandleiding bij: Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo gemengd theoretisch inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo basis

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo basis Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo basis inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo basis 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk

Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo gt/havo 1 Inhoudelijke structuur (gth) Instap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo kader

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo kader Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo kader inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo kader 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Deel 1 kader gemengd theoretisch

Deel 1 kader gemengd theoretisch Deel 1 kader gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo kader/gt 1 Inhoudelijke structuur (kgt) Instap

Nadere informatie

3 Pythagoras 90. 4 Statistiek 128

3 Pythagoras 90. 4 Statistiek 128 2BK1 2KGT1 Voorkennis 1 Meetkunde 6 1 Vlakke figuren 8 1.1 Namen van vlakke figuren 10 1.2 Driehoeken 15 1.3 Driehoeken tekenen 19 1.4 Vierhoeken 24 1.5 Hoeken berekenen in een vierhoek 30 1.6 Gemengde

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo gemengd theoretisch

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo gemengd theoretisch Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo

Nadere informatie

7 Hoeken. Kern 3 Hoeken. 1 Tekenen in roosters. Kern 2 Hoeken meten Kern 3 Hoeken tekenen Kern 4 Kijkhoeken. Kern 1 Tegelvloeren. Kern 3 Oppervlakte

7 Hoeken. Kern 3 Hoeken. 1 Tekenen in roosters. Kern 2 Hoeken meten Kern 3 Hoeken tekenen Kern 4 Kijkhoeken. Kern 1 Tegelvloeren. Kern 3 Oppervlakte 1 Tekenen in roosters Kern 1 Tegelvloeren Kern 2 Oppervlakte Kern 3 Het assenstelsel Kern 4 Rechthoeken 2 Rekenen Kern 1 De rekenmachine Kern 2 Voorrangsregels Kern 3 Afronden Kern 4 Afronden 3 Grafieken

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 1 havo vwo 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB Deel 3 havo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

Inhoud. 1 Ruimtefiguren 8. 4 Lijnen en hoeken 148. 2 Plaats bepalen 60. 5 Negatieve getallen 198. 3 Rekenen 100

Inhoud. 1 Ruimtefiguren 8. 4 Lijnen en hoeken 148. 2 Plaats bepalen 60. 5 Negatieve getallen 198. 3 Rekenen 100 1 BK deel 1 Voorkennis 1 Aan de slag met wiskunde 6 1 Ruimtefiguren 8 1.1 Wiskundige ruimte guren 10 1.2 Vlakken, ribben en hoekpunten 14 1.3 Kubus en vierkant 17 1.4 Balk en rechthoek 24 1.5 Cilinder

Nadere informatie

Leerstofplanning. 3 vmbo-k

Leerstofplanning. 3 vmbo-k Leerstofplanning 3 vmbo-k Inhoud 3 vmbo-k deel 1 1 Kijken in ruimtefiguren Bij kaart: schaal, hemelsbreed en werkelijke afstand(vuistregels), hoogtelijnen op kaart, verticale doorsnede bij hoogtekaart,

Nadere informatie

dochandl4vmbo_kader_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv

dochandl4vmbo_kader_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Hoofdstuk 1 Rekenen Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 4 Machtsverbanden Hoofdstuk 5 Statistiek Hoofdstuk 6 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk

Nadere informatie

De 10 e editie havo-vwo OB

De 10 e editie havo-vwo OB De 10 e editie havo-vwo OB Presentatie havo/vwo onderbouw 10 e editie 1 HAVO/VWO 1 VWO 2 HAVO 2 HAVO/VWO 2 VWO De delen 10 e editie onderbouw 3 HAVO deel 1 3 HAVO deel 2 3 VWO deel 1 3 VWO deel 2 Presentatie

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk.

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk. Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 2018 Wiskunde 3 Basis Periode Wat moet je kennen en kunnen? (deel)taken Toets-vorm Duur Weging Herkan sing Wijze van

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

Docentenhandleiding havo deel 3 CB. Docentenhandleiding Netwerk 3e editie. deel 3B havo

Docentenhandleiding havo deel 3 CB. Docentenhandleiding Netwerk 3e editie. deel 3B havo Docentenhandleiding Netwerk 3e editie deel 3B havo 0 Hoofdstuk 7 Verschillende verbanden Beginniveau Al eerder hebben de leerlingen kennis gemaakt met lineaire, kwadratische en exponentiële verbanden.

Nadere informatie

PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk WISKUNDE

PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk WISKUNDE PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk toets (lesuur) in rap cijfer Her rapport 1 Ruimtefiguren 1 s 1 1 1 2 Plaats bepalen 2 s 1 1 1 3 Rekenen 3 s 1 1 1 1 tm 4 4 Lijnen

Nadere informatie

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf Checklist 3 HAVO wiskunde klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf 1. Hoofdstuk 1 - lineaire problemen Ik weet dat de formule y = a x + b hoort bij de grafiek hiernaast. Ik kan bij een lineaire formule de

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk.

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk. Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 2018 Wiskunde 4 Basis Periode Wat moet je kennen en kunnen? (deel)taken Toets-vorm Duur Weging Herkan sing Wijze van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen Niveau 2F Lesinhouden Rekenen LES 1 Begintest LES 2 Getallen Handig optellen en aftrekken Handig vermenigvuldigen en delen Schattend rekenen Negatieve getallen optellen en aftrekken Decimale getallen vermenigvuldigen

Nadere informatie

Novum, wiskunde LTP leerjaar 1. Wiskunde, LTP leerjaar 1. Vak: Wiskunde Leerjaar: 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 Kerndoel(en):

Novum, wiskunde LTP leerjaar 1. Wiskunde, LTP leerjaar 1. Vak: Wiskunde Leerjaar: 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 Kerndoel(en): Wiskunde, LTP leerjaar 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 26 De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te interpreteren, en leert

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3 Schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand.

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen Onderwerp: Kwadraten en Wortels H1 19 De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen.

Nadere informatie

Netwerk 3 kader docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B

Netwerk 3 kader docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader Inhoud deel 3A Hoofdstuk 1 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Rekenen Hoofdstuk 4 Statistiek Hoofdstuk 5 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3 B 2 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

Docentenhandleiding havo vwo deel 2

Docentenhandleiding havo vwo deel 2 Deel 2 hv De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken, eventueel met de verkorte route. Veranderingen ten

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL - Kijkduin Statenkwartier - cohort 13-14-15

PTA wiskunde BBL - Kijkduin Statenkwartier - cohort 13-14-15 A. Schoolexamen derde leerjaar, 2013-2014 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand. 301B Algebraïsche verbanden en WI/K/4 * * * aanzichten

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 207-208 P Perio en datum SE C Co van T B bron KENNEN

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3K TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Eindtermen wiskunde BBL WI/K/1 Oriëntatie op leren en WI/K/2 Basisvaardigheden Leervaardigheden in het WI/K/4 Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en Meetkunde WI/K/7 Informatieverwerking, Geïntegreerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde

Nadere informatie

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl )

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) Tussendoelen Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) vmbo = Basis Inzicht en handelen Vaktaal wiskunde Vaktaal wiskunde gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan

Nadere informatie

Niveauproef wiskunde voor AAV

Niveauproef wiskunde voor AAV Niveauproef wiskunde voor AAV Waarom? Voor wiskunde zijn er in AAV 3 modules: je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten. Er is de basismodule voor wie de rekenvaardigheden moet

Nadere informatie

Deel 2A vmbo basis kader

Deel 2A vmbo basis kader Deel 2A vmbo basis kader De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie of vier lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken. De verkorte route kan gebruikt

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16 Wiskunde Het schoolexamen in het vierde leerjaar (2015-2016) wordt ook toegepast binnen de locatie Statenkwartier. Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Kader Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden

Nadere informatie

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5 STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5 Nederlands Hoofdstuk 1 en 2. Lezen Taalverzorging en woordenschat Grammatica en spelling Schrijfopdracht (artikel) Groene boekje (lessen 19 t/m 27) Geldt voor alle niveaus. Engels

Nadere informatie

Tussendoelen in MathPlus

Tussendoelen in MathPlus MALMBERG UITGEVERIJ B.V. Tussendoelen in MathPlus Versie 1 Inhoud Tussendoelen onderbouw in MathPlus... 2 Tabel tussendoelen... 2 1HVG... 7 Domein Rekenen... 7 Domein Meten en tekenen... 9 Domein Grafieken

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 havo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 code eenheid vorm duur kansen Moderne wiskunde 9e editie deel 3 GT 90 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

PTO WISKUNDE Leerjaar : 1 Leerweg : basis Methode : Getal & Ruimte 10de editie 1 vmbo bk

PTO WISKUNDE Leerjaar : 1 Leerweg : basis Methode : Getal & Ruimte 10de editie 1 vmbo bk Leerjaar : 1 Leerweg : basis 1 vmbo bk 1 Ruimtefiguren 2 s 1 3 2 Plaats bepalen 4 s 1 3 3 deelcijfer 5 s 1 1 3 Rekenen 6 s 1 3 4 deelcijfer 7 s 2 1 4 Lijnen en hoeken 8 s 2 3 5 Negatieve getallen 10 s

Nadere informatie

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16 Wiskunde Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Theoretische en Gemengde leerweg Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand 301T

Nadere informatie

Docentenhandleiding vwo deel 2

Docentenhandleiding vwo deel 2 Deel 2 vwo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken, eventueel met de verkorte route. Veranderingen

Nadere informatie

Getal & Ruimte 12 e editie. havo/vwo onderbouw

Getal & Ruimte 12 e editie. havo/vwo onderbouw Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw De nieuwe 12 e editie In het voorjaar 2017 komt Noordhoff Uitgevers met de nieuwe 12 e editie Getal & Ruimte in de havo/vwo onderbouw! Productinformatie Lancering

Nadere informatie

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t Welk verband zie ik tussen de gegeven informatie en wat er gevraagd wordt? Wat heb ik nodig? Heb ik de gegevens uit de tekst gehaald? Welke

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Extra oefening - Basis B-a 5x + 6 7x + e 4x + 6 x + 6 x + 3x + 6 4 x 3x 5 x 4 : dus x x 5 : 3 dus x 5 b 9x + 0 34 + x f 8x + 5x + 38 8x + 0 34 3x + 38 8x 4 3x 6 x 4 : 8 dus x 3 x 6 : 3 dus x c 4x + 9 7x

Nadere informatie

pythagoras handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek pythagoras

pythagoras handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek pythagoras inhoudsopgave 1 de grote lijn applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek 1 de grote lijn hoofdlijn de zijlijn De oppervlakte van rechthoekige driehoeken. Van een

Nadere informatie

dochandl4vmbo_gt_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv

dochandl4vmbo_gt_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Hoofdstuk 1 Rekenen Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 4 Machtsverbanden Hoofdstuk 5 Statistiek Hoofdstuk 6 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk 7 Verschillende

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

Docentenhandleiding vmbo gth deel 2

Docentenhandleiding vmbo gth deel 2 Deel 2 vmbo gth De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken, eventueel met de verkorte route. Veranderingen

Nadere informatie

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1 STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1 Nederlands Hoofdstuk 1 en 2. Lezen Taal en woordenschat Grammatica en spelling Schrijfopdracht (zakelijke e-mail) Geldt voor alle niveaus. Engels Het eerste schoolexamen Engels

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 5 e 5,00 e 3,70 e 6,58 5 e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 e 3,9) 5 e 5,00 3 e 5, 5 e 5,00 e 0,8 5 e,7 V-a 6 3 5 36 9 5 7 b 9 (5 ) 5 9 (5 ) 5 9 5 c 0 3 6 5 000

Nadere informatie

Netwerk 3 basis docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B

Netwerk 3 basis docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis Inhoud deel 3A Hoofdstuk 1 Plaatsbepalen Hoofdstuk 2 Grafieken en tabellen Hoofdstuk 3 Rekenen Hoofdstuk 4 Informatieverwerking Hoofdstuk 5 Tekenen en rekenen Computer

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Meetkunde

Hoofdstuk 4: Meetkunde Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen Assenstelsel Lineair

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

Deel 3 vwo. Docentenhandleiding vwo deel 3 TvB

Deel 3 vwo. Docentenhandleiding vwo deel 3 TvB Deel 3 vwo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde

Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde Hardware-eisen Minimumconfiguratie: Windows 98, Pentium 400 Mhz Processor, 32 Mb intern geheugen, schermresolutie 800x600 pixels,

Nadere informatie

SE 2 T4 Hf Rekenen. Het kunnen rekenen met snelheid en wi/ ST 50 1 Nee

SE 2 T4 Hf Rekenen. Het kunnen rekenen met snelheid en wi/ ST 50 1 Nee PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl

Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl In deze bijlage staan alle inhoudelijke tussendoelen voor de onderbouw havo met hun specificaties. Bij elke specificatie wordt vermeld of ze deel uitmaakt

Nadere informatie

META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen

META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen In welke volgorde moet ik uitwerken? */@ Welke (reken)regels moet ik hier gebruiken? */@ Welke algemene vorm hoort erbij? ** Hoe ziet de bijbehorende grafiek

Nadere informatie

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek.

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek. Bij het uitrekenen van een lengte, een oppervlakte of een inhoud moet je altijd het volgende opschrijven: de formule - de tussenstap - het antwoord - de eenheid. 1. rechthoek. Kenmerken: alle hoeken zijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 13.1 Kansberekeningen 13.2 Kansmodellen 13.3 De normale verdeling 13.4 De n -wet 13.5 Discrete en continue verdelingen 13.6 Diagnostische toets 14 Algebraïsche

Nadere informatie

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Eindtermen wiskunde TL en GL WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken WI/K/2 Basisvaardigheden WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en schatten Meetkunde WI/K/7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen

Nadere informatie

Toetswijzer examen Cool 2.1

Toetswijzer examen Cool 2.1 Toetswijzer examen Cool 2.1 Cool 2.1 1 Getallenkennis: Grote natuurlijke getallen 86 a Ik kan grote getallen vlot lezen en schrijven. 90 b Ik kan getallen afronden. 91 c Ik ken de getalwaarde van een getal.

Nadere informatie

extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4

extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4 extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4 1. a. Teken in één assenstelsel de grafieken bij de formules y = 4x - 3 en y = 7 - x b. Bereken de coördinaten van het snijpunt c. Teken in hetzelfde assenstelsel de

Nadere informatie

PARATE KENNIS & VAARDIGHEDEN WISKUNDE 1 STE JAAR 1. TAALVAARDIGHEID BINNEN WISKUNDE. a) Begrippen uit de getallenleer ...

PARATE KENNIS & VAARDIGHEDEN WISKUNDE 1 STE JAAR 1. TAALVAARDIGHEID BINNEN WISKUNDE. a) Begrippen uit de getallenleer ... PARATE KENNIS & VAARDIGHEDEN WISKUNDE 1 STE JAAR 1. TAALVAARDIGHEID BINNEN WISKUNDE a) Begrippen uit de getallenleer Bewerking optelling aftrekking vermenigvuldiging Symbool deling : kwadratering... machtsverheffing...

Nadere informatie

DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO

DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO Leerlingmateriaal 1. Doel van de praktische opdracht Het doel van deze praktische opdracht is om de theorie uit je boek te verbinden met de data

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 = e 5,00 e 3,70 e,58 = e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 + e 3,9) = e 5,00 3 e 5, = e 5,00 e 0,8 = e,7 V-a 3 = 3 9 = 7 b 9 (5 ) = 9 (5 ) = 9 = c 0 3 = 000 3 =

Nadere informatie

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML 1 Hoofdstuk 1 Ik weet hoe je met procenten moet rekenen: procenten en breuken, percentage berekenen, toename en afname in procenten, rekenen met groeifactoren.

Nadere informatie

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1]

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] 8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] Een prisma heeft twee evenwijdige grensvlakken. Een grondvlak en een bovenvlak. De andere grensvlakken zijn rechthoeken. De hoogte van de prisma is de lengte van de opstaande

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur

Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten

Nadere informatie

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen....

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.... HAVO 4 wiskunde A Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.... 1. rekenregels en verhoudingen Ik kan breuken vermenigvuldigen en delen. Ik ken de rekenregel breuk Ik kan

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

Checklist Wiskunde B HAVO HML

Checklist Wiskunde B HAVO HML Checklist Wiskunde B HAVO 4 2014-2015 HML 1 Hoofdstuk 1 Lineaire vergelijkingen en lineaire ongelijkheden oplossen. Wanneer klapt het teken om? Haakjes en breuken wegwerken. Ontbinden in factoren: x buiten

Nadere informatie

STATISTIEK. Een korte samenvatting over: Termen Tabellen Diagrammen

STATISTIEK. Een korte samenvatting over: Termen Tabellen Diagrammen STATISTIEK Een korte samenvatting over: Termen Tabellen Diagrammen Modus De waarneming die het meeste voorkomt. voorbeeld 1: De waarnemingen zijn 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 en 8. De waarneming 5 komt het

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Extra oefening - asis -1a Van trap 1 is de hellingshoek 17. Van trap is de hellingshoek 14. Van trap 1 is het hellingsgetal 60 = 0,. 00 Van trap is het hellingsgetal 0 = 0,. 10 c De tekening hiernaast

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Eindtermen wiskunde BBL WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken WI/K/2 Basisvaardigheden WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en Meetkunde WI/K/7 Informatieverwerking,

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde vmbo gl/tl 2008 - I OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter. oppervlakte cirkel = π straal 2

Eindexamen wiskunde vmbo gl/tl 2008 - I OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter. oppervlakte cirkel = π straal 2 OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter oppervlakte cirkel = π straal 2 inhoud prisma = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud kegel = 1 3 oppervlakte

Nadere informatie

Examenplanning 5 de leerjaar Juni 2016

Examenplanning 5 de leerjaar Juni 2016 Examenplanning 5 de leerjaar Juni 2016 Wiskunde - Getallenkennis BOEK B : Les 53 : Percenten Les 54 : Breuken, kommagetallen, percenten Les 58 : Percent berekenen deel 1 Herhalingsoefeningen Les 63 blz.

Nadere informatie

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL Inhoud GETALLENKENNIS 13 1 Getallen 13 2 Het decimale talstelsel 14 3 Breuken 16 Begrippen 16 Soorten breuken 16 Een breuk vereenvoudigen 17 4 Breuken, percenten, kommagetallen 18 Breuk omzetten in een

Nadere informatie

2.9 Stelling van Pythagoras

2.9 Stelling van Pythagoras Auteur hannie janssen Laatst gewijzigd 24 March 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74171 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun 9 editie KLAS: : 4 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS TELT ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Beoordelingsmodel VMBO GL/TL 2008-I Vraag Antwoord Scores Golfbaan maximumscore 4 Een kijklijn tekenen van het putje langs de punt van de bosrand 90 m in werkelijkheid komt overeen met 6 cm in de tekening

Nadere informatie