Passantenenquête 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passantenenquête 2015"

Transcriptie

1 Passantenenquête 2015

2 Inhoudsopgave Inleiding p Herkomst p Bezoekersgedrag p Bezoekreden p Aantal bezoekredenen p Overige bezoekredenen p Bezoekfrequentie p Vervoerswijze p Verblijfsduur p Bestedingen p Aantal bezochte winkels p Alternatieve winkelgebieden p Bezoekerswaardering p Stellingen p Gemiste winkels/voorzieningen p Suggesties p Bezoekerskenmerken p Geslacht en leeftijd p Bezoekgroepgrootte p Inkomen p. 17 Conclusie Bijlagen: Bijlage I: Passantenenquête 2015 Bijlage II: Output 2

3 Inleiding De gemeente Utrecht is bezig met de herinrichting van de Twijnstraat. In het kader van dit project is een enquête onder bezoekers van de Twijnstraat gehouden. Mede aan de hand van deze enquête is het mogelijk om de tijdelijke maatregelen, die in het kader van dit project genomen zijn, te evalueren. Daarnaast biedt de enquête ook de mogelijkheid om te kijken hoe de Twijnstraat zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft als winkelstraat. Om een verandering ten aanzien van de tijdelijke maatregelen en het algemene beeld van de Twijnstraat te kunnen meten worden de bevindingen van de passantenenquête 2010 als uitgangspunt genomen. Hierbij dient het onderzoek uit 2010 tevens als meetmoment van voor de tijdelijke maatregelen. Voor het afnemen van de enquêtes is gekozen om op dezelfde dagen als 2010 te enquêteren met het oog op de vergelijkbaarheid van resultaten. De enquêtes zijn van donderdag 7 mei t/m zaterdag 9 mei in de Twijnstraat afgenomen tussen 10 uur in de ochtend en 19 uur s avonds. Verdeeld over de drie dagen zijn ongeveer 310 enquêtes afgenomen. De weersomstandigheden waren hierbij overwegend zonnig met een gemiddelde temperatuur van 17 graden Celsius. Na afname van de enquêtes zijn de enquêtes uit 2015 geanalyseerd en vergeleken met de resultaten uit Hierbij is gebruik gemaakt van SPSS, een computerprogramma voor kwantitatieve data-analyses. 3

4 1. Herkomst In de enquête is aan respondenten gevraagd naar hun postcode. Hieruit is een beeld te schetsen van de herkomstgebieden van de bezoekers. In tabel 1 staan de gegevens voor postcodes in heel Nederland. Tabel 2 presenteert de postcodes binnen Utrecht waarbij zowel de resultaten uit 2015 als 2010 weergegeven worden. Postcode age 2015 age 2010 Verschil percentages 2015 t.o.v Overig* Totaal Tabel 1: Herkomst postcode Nederland op basis van eerste twee cijfers (* postcodes die afgerond minder dan 1% bevatten) Postcode age 2015 age 2010 Verschil percentages 2015 t.o.v

5 Overig* Totaal Tabel 2: Herkomst postcode Utrecht (* postcodes die afgerond 1 keer voorkomen bevatten) De Twijnstraat wordt het meest bezocht door bewoners uit de postcodegebieden 3511 en Respectievelijk woont 33.0% en 16.7% van de bezoekers in die postcodegebieden. Postcodegebied 3511 bestaat uit de Twijnstraat en de nabijgelegen straten (zie figuur 1). Deze respondenten zijn dus meer bewoners dan bezoekers van de Twijnstraat. Daarnaast komt 8.6% uit postcodegebied 3512 en 5.2% uit het gebied met postcode Het gaat daarbij om de volgende wijken: 3511 Binnenstad tussen spoorlijn en Oudegracht, Wijk C 3512 Binnenstad tussen Oudegracht en Malie-/Tolsteegsingel 3522 Rivierenwijk 3582 Sterrenwijk Figuur 1: Postcodegebieden in kaart 30.7% van de bezoekers komt dus uit het centrum van Utrecht. 43% komt van elders in Utrecht. De overige 14.8% is afkomstig van buiten de stad. Gebied Postcodegebied age 2015 age 2010 Centrum * 39 Utrecht (zonder centrum) Van buiten gemeente Overig Utrecht Tabel 3: Herkomstgebieden (* 25.2% van dit percentage bestaat uit bewoners uit postcodegebied 3511) Wanneer met de gegevens uit tabel 3 gekeken wordt of de bezoekers in 2015 uit dezelfde gebieden komen, blijken dezelfde vier gebieden naar voren te komen in de top 4. Net als in 2010 komen de meeste bezoekers uit de postcodegebieden 3511, 3512, 3522 en Wanneer de verdeling van de bezoekers binnen deze drie gebieden nader bekeken wordt, blijkt de verdeling tussen deze gebieden in 2015 wel significant anders te zijn dan in

6 2. Bezoekersgedrag Om een beeld te krijgen van het gedrag van de bezoekers van de Twijnstraat is in de enquête gevraagd naar hun bezoekredenen, de regelmaat waarmee ze de straat bezoeken en met welk vervoersmiddel zij gekomen zijn. Daarnaast is in kaart gebracht welke winkels zij hebben bezocht, hoeveel zij daar besteed hebben en wat de gemiddelde verblijfsduur is. 2.1 Bezoekreden Ongeveer de helft van de bezoekers (48.9%) noemt het doen van boodschappen als belangrijkste reden voor het bezoek aan de Twijnstraat op het moment dat zij geënquêteerd werden. Daarna volgen bewoner (14.3%) en toevallige passant (12.2%). Wanneer gekeken wordt naar winkelend publiek, bestaande uit boodschappen doen, recreatief winkelen en het bezoeken van specifieke winkels, komt 56.9 % van de bezoekers in de Twijnstraat om te winkelen. Verder noemt 4.6% horecabezoek als belangrijkste reden en geeft 4.2% aan vanwege een zakelijke reden of werk in de Twijnstraat te zijn. Onder de categorie anders zijn verschillende redenen genoemd de twee meest voorkomende redenen zijn het op doorreis zijn en het in de buurt wonen van de Twijnstraat percentage 2015 percentage 2010 Figuur 2: Belangrijkste bezoekreden Twijnstraat Aan de 3.8% die het bezoek van een specifieke winkel hebben genoemd is gevraagd om welke winkel het gaat. De uitkomsten zijn opgenomen in tabel 5. Zoals uit de tabel naar voren komt voert Ekoplaza de lijst aan percentage 2015 percentage 2010 Figuur 3: Specifieke winkels als belangrijkste bezoekreden 6

7 Wanneer deze gegevens naast de uitkomsten van 2010 worden gelegd blijkt dat de belangrijkste reden voor mensen om de Twijnstraat te bezoeken het doen van boodschappen is, ook al geldt dit niet meer voor het merendeel van de bezoekers. De top 3 in dit onderzoek is anders ten opzichte van Waar in 2010 naast het doen van boodschappen specifieke winkels, recreatief winkelen en toevallig passeren de meest genoemde redenen waren, is dit in 2015 vervangen door bewoner en toevallige passant. Wel blijft Ekoplaza de meest genoemde specifieke winkel om de Twijnstraat te bezoeken. 2.2 Aantal bezoekredenen Een meerderheid van 58.0% van de bezoekers komt met één bezoekreden naar de Twijnstraat. 13.7% noemt een tweede reden van bezoek. 7.3% van de bezoekers heeft drie bezoekredenen. 4.8% noemt zelfs vier of meer redenen voor zijn of haar bezoek aan de Twijnstraat percentage 2015 percentage geen meer dan 4 Figuur 4: Aantal bezoekredenen 2.3 Overige bezoekredenen Van de 42.0% die meerdere redenen heeft genoemd is in tabel 7 opgenomen welke overige redenen het betreft. De percentages zijn gebaseerd op het totale aantal genoemde overige redenen. In 28.4% van de gevallen wordt het doen van boodschappen als reden genoemd, gevolgd door het bezoeken van horeca. In 14.0% van de gevallen wordt recreatief winkelen genoemd. De belangrijkste bezoekreden wordt soms ook aangevuld met het bezoek aan een speciale winkel (6.7%) percentage 2015 percentage 2010 Figuur 5: Overige bezoekredenen 7

8 2.4 Bezoekfrequentie 40.9% van de respondenten geeft aan (vrijwel) dagelijks een bezoek te brengen aan de Twijnstraat. Voor ongeveer een kwart (25.9%) ligt de bezoekfrequentie op twee à drie keer per week en komt 9.9% van de respondenten wekelijks. 76.7% van de bezoekers brengt dus ten minste één keer per week een bezoek aan de Twijnstraat. Voor 9.3% blijft een bezoek beperkt tot ongeveer eens per maand. 14.0% geeft aan zelden tot nooit in de Twijnstraat te komen percentage 2015 percentage dagelijks 2 à 3 keer per week wekelijks maandelijks zelden nooit, toeval Figuur 6: Bezoekfrequentie Wanneer de bezoekfrequentie van 2015 met die van 2010 vergeleken wordt, blijkt er een significant verschil te zijn tussen in de frequentie van bezoek. 2.5 Vervoerswijze De bezoekers van de Twijnstraat laten een duidelijke voorkeur zien ongemotoriseerd vervoer. Ruim de helft (60.8%) van hen komt te voet naar de Twijnstraat, 32.8% maakt gebruik van de fiets. 3.4% van de respondenten geeft aan met de auto gekomen te zijn en 3.0% maakt gebruik van de bus percentage 2015 percentage lopend (brom)fiets auto/motor bus Figuur 7: Vervoerswijze 8

9 2.6 Verblijfsduur De respondenten is gevraagd hoe lang zij op het moment van enquêteren in de Twijnstraat aanwezig waren en, indien met nog niet klaar was met winkelen, hoe lang zij nog van plan waren om te blijven. De verblijfsduur van de respondenten was ten tijde van de enquête gemiddeld 18 minuten, waar dit in minuten betrof. Tevens is een correctie gedaan op wat respondenten aangaven hoe lang zij verwachtten nog te blijven. De gemiddelde (totale) bezoekduur komt daarmee op ongeveer 25 minuten, dat is 5 minuten langer dan in Wanneer de verblijfsduur in 2015 vergeleken wordt met de verblijfsduur in 2010 blijkt er een significant verschil te zijn als het gaat om de gemiddelde bezoekduur. Wanneer het echter gaat om de verblijfsduur op het moment van enquêteren is hierin geen significant verschil tussen 2015 en Bestedingen Aan de respondenten is gevraagd hoe veel zij op het moment van de enquête reeds besteed hadden. In tabel 10 zijn de uitkomsten onderverdeeld in bestedingsklassen. Hieruit blijkt dat 33.2% van de respondenten (nog) niets heeft besteed % heeft minder dan 10 euro besteed. 13.6% van de respondenten geeft aan tussen de 10 en 25 euro te hebben besteed en 8.2% tussen de 25 en 50 euro. De gemiddelde besteding van alle respondenten op het moment van enquêteren komt uit op euro per persoon, waar dit in euro betrof. In werkelijkheid ligt de gemiddelde besteding waarschijnlijk hoger, vanwege de groep die verwacht nog (langer door) te winkelen percentage 2015 percentage 2010 Figuur 8: Bestedingen in klassen Wanneer de bestedingen (in klassen) van 2015 met die van 2010 vergeleken wordt, blijkt er een significant verschil te zijn. Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde besteding wijkt deze in 2015 ook significant af van Aantal bezochte winkels Op het moment van het interview heeft 35.7% van de bezoekers één winkel bezocht. 31.6% had op dat moment nog geen winkel bezocht. 19.2% is bij twee winkels geweest, 10.1% bij drie winkels en 3.4% had tijdens zijn of haar bezoek al vier winkels aangedaan. Dat betekent dat 32.7% van de bezoekers meerdere winkels bezoekt. 9

10 percentage 2015 percentage (nog) geen Figuur 9: Aantal bezochte winkels Wanneer het aantal bezochte winkels tussen 2015 en 2010 vergeleken wordt, blijkt er een significant verschil te zijn tussen het aantal bezochte winkels in 2015 en Alternatieve winkelgebieden Aan de respondenten is gevraagd welk winkelgebied zij naast de Twijnstraat het meest bezoeken. Voor 73.1% geldt dat dit het centrum van Utrecht is. 7.8% bezoekt naast de Twijnstraat vooral het Smaragdplein. Daarnaast worden andere locaties binnen Utrecht genoemd, zoals de Goylaan, Lunetten en Kanaleneiland. 4.6% geeft aan geen ander winkelcentrum te bezoeken. Buiten Utrecht worden Amsterdam, Hoogeveen, Bilthoven, Zeist, Driebergen, Soest en Bunnik genoemd. Bij het gebruik maken van alternatieve winkelgebieden moet wel in het oog gehouden worden dat dit om een ander type winkelen kan gaan dan waar men in de Twijnstraat voor komt percentage 2015 percentage 2010 Figuur 10: Alternatieve winkelgebieden 10

11 In tabel 13 zijn de alternatieve winkelgebieden van de bezoekers uit de grootste herkomstgebieden weergegeven. Logischerwijs is voor meer dan 80% van de bezoekers uit het centrum datzelfde centrum het belangrijkste alternatief. Voor bewoners van postcodegebied 3582 is het centrum ook het hoogst scorende alternatief (75.7%), net als voor de bewoners van de Rivierenwijk (3522) voor wie het Smaragdplein een veelgenoemd alternatief is (60-40%). Winkelgebied/postcode Centrum Smaragdplein Nachtegaalstraat Balijelaan/Rijnlaan/Vondellaan Burgemeester Reigerstraat Geen Kanaleneiland Overvecht (AH XL) Kanaalstraat (Lombok) Goylaan (Hoograven) Buiten Utrecht Overig Totaal Tabel 4: Alternatieve winkelgebieden voor de vier grootste herkomstgebieden 11

12 3. Bezoekerswaardering Om een beeld te krijgen van de bezoekerswaardering van de Twijnstraat is, zijn veertien stellingen aan de respondenten voorgelegd. Daarnaast is door middel van open vragen de mogelijkheid geboden om aandachtspunten te noemen en suggesties voor verbeteringen aan te dragen. 3.1 Stellingen In tabel 5 word een overzicht gegeven van de verschillende antwoorden die respondenten hebben gegeven op de verschillende stellingen. Aan de hand van deze antwoorden kan het algemene beeld van de Twijnstraat in kaart worden gebracht. Ook kan worden gekeken hoe respondenten over winkels en horeca in de Twijnstraat denken. Tot slot zeggen deze stellingen ook iets over de ervaringen van bezoekers met de openbare ruimte en het verkeer in de Twijnstraat. Algemeen 92% van de bezoekers is van mening dat er een prettige sfeer hangt in de Twijnstraat. Dit is niet significant anders dan de 96% in 2010.Daarnaast geeft 80% aan zich niet regelmatig onveilig te voelen. Ook dit percentage verschilt significant van de 91% in Op 89% van de bezoekers maakt de Twijnstraat dan ook een goede algemene indruk. Dit verschilt significant de 96% in Winkels Door respectievelijk 85% en 86% van de respondenten wordt beaamd dat er voldoende winkels zijn en dat de kwaliteit van de winkels goed is. Deze percentages verschillen significant van de percentages in 2010 (respectievelijk 86% en 89%). Horeca Wanneer respondenten gevraagd wordt naar de ontoereikendheid van de horeca vindt het merendeel van de respondenten (62%) dat de hoeveelheid horeca wel toereikend is. Dit percentage verschilt significant van de 74% in Daarnaast wordt er bij deze vraag vaak opgemerkt dat er juist te veel horeca aan het komen is in de Twijnstraat. Wat betreft de variatie in horeca geeft de meerderheid van de respondenten (56%) aan dat de horeca niet meer gevarieerd hoeft te worden. Ook dit percentage verschilt significant van de 62% in Kijkend naar de kwaliteit van de horeca vindt 55% van de respondenten dat de kwaliteit van de horeca kwaliteit van de horeca niet te wensen overlaat. Ook hier is een significant verschil met de 59% in Openbare ruimte en verkeer Met betrekking tot de openbare ruimte en de verkeerssituatie in de Twijnstraat is er een onderscheid te maken tussen de verzorging van de openbare ruimte en de verkeerssituatie. Over de verzorging van de openbare ruimte lijken mensen minder stellig te zijn. 35% van de respondenten geeft aan hier neutraal tegen over te staan of geen mening te hebben met betrekking tot deze stelling. Desondanks staat 37% van de respondenten positief tegenover het onderhoud van de openbare ruimte. Dit verschilt significant van de 57% in Kijkend naar de verkeersituatie is het lastig om een inschatting te maken wat respondenten van de fietsveiligheid vinden. 40% geeft namelijk aan dat het gevaarlijk is in de Twijnstraat te fietsen, waar bijna ongeveer evenveel respondenten (35% ) aangeven dat het juist niet gevaarlijk is in de Twijnstraat te fietsen. Ook deze percentages verschillen significant van 2010 waar 39% het gevaarlijk vond in de Twijnstraat te fietsen en 49% dit ongevaarlijk te vinden. Wanneer respondenten gevraagd wordt of er onvoldoende loopruimte in de Twijnstraat is geeft 58% van de respondenten aan dat er inderdaad onvoldoende loopruimte is. Ook hier is een significant verschil met de 64% in % vindt ook dat de Twijnstraat autovrij zou moeten worden, waarbij vaak mondeling aangegeven werd dat dit een goed 12

13 Stellingen Helemaal Eens Neutraal Oneens Helemaal Geen mening eens oneens Er zijn voldoende winkels in de % 46% 7% 7% 0% 2% Twijnstraat % 71% 4% 9% 0% 1% De kwaliteit van de winkels is goed % 56% 5% 4% 0% 3% % 68% 4% 3% 0% 4% De hoeveelheid horeca in de % 10% 14% 39% 23% 9% Twijnstraat is ontoereikend % 9% 7% 65% 9% 8% Er moet meer variatie in het % 15% 14% 41% 15% 10.7% horeca-aanbod komen % 14% 9% 58% 4% 12% De kwaliteit van de horeca laat te % 10% 14% 40% 15% 20% wensen over % 7% 11% 53% 6% 21% In de Twijnstraat hangt een % 36% 3% 2% 1% 2% prettige sfeer % 68% 3% 2% 0% 0% Er is onvoldoende loopruimte in de % 33% 16% 20% 4% 3% Twijnstraat % 51% 7% 25% 3% 1% Van mij mag de Twijnstraat autovrij % 25% 13% 14% 5% 3% worden % 42% 6% 22% 6% 2% Het onderhoud van de openbare % 22% 28% 32% 5% 7% ruimte is slecht verzorgd % 25% 13% 54% 3% 1% Het is lastig om bij de Twijnstraat % 20% 4% 5% 2% 40% met de auto te parkeren % 44% 3% 6% 1% 34% Het is lastig om in de Twijnstraat % 29% 10% 18% 3% 13% mijn fiets te stallen % 44% 5% 29% 4% 8% Ik voel mij regelmatig onveilig in % 6% 5% 31% 49% 5% de Twijnstraat % 4% 2% 50% 41% 2% Het is gevaarlijk om te fietsen in de % 28% 16% 26% 9% 8% Twijnstraat % 34% 8% 44% 5% 4% De Twijnstraat maakt op mij een % 48% 7% 3% 1% 2% goede algemene indruk % 68% 2% 2% 0% 0% Tabel 5: Voorgelegde stellingen 13

14 idee zou zijn mits doorstroom gegarandeerd wordt en voetgangers hierdoor meer ruimte zouden krijgen. Kijkend naar de percentages is er een significant verschil met de 64% uit Kijkend naar het parkeren van auto s heeft 40% hier geen mening over en in veel gevallen geen ervaring mee, aangezien de meerderheid van de respondenten met de voet of fiets naar de Twijnstraat komt. Van de respondenten die wel een mening hebben vindt 49% het inderdaad lastig om de auto in de Twijnstraat te parkeren. Dit is een significant ander percentage dan in 2010 toen 56% aangaf dat het parkeren in de Twijnstraat lastig was. Als het gaat om het stallen van fietsen blijkt ook dit lastig te zijn in de Twijnstraat (56%). Ook dit percentage verschilt significant van de 54% in Gemiste winkels/voorzieningen Aan de respondenten is gevraagd of en zo ja welke winkels en/of voorzieningen ze nog missen in de Twijnstraat. 50.6% van de respondenten geeft aan niets te missen in de Twijnstraat. Voor de 49.4% die wel iets mist was er de mogelijkheid meerdere antwoorden te geven. Uit de verzameling van het totale aantal antwoorden is de input met de daarbij horende percentages in tabel 15 samengesteld. De categorie overig staat hierbij voor winkels/voorzieningen die niet al in 2010 opgenomen waren en slechts een enkele keer genoemd zijn. Een huishoudelijke winkel is met 13.9% van het totaal aantal gegeven antwoorden de meest genoemde winkel, gevolgd door kledingwinkels met 6.9%. Verder worden een groentezaak (5.3%), doe het zelver (5.3%) en bank (5.3%) door de respondenten gemist percentage 2015 percentage 2010 Figuur 11: Gemiste winkels en voorzieningen 3.3 Suggesties Tot slot is aan de respondenten gevraagd suggesties te noemen om de straat voor hen aantrekkelijker te maken. 83.3% van de respondenten heeft een suggestie gedaan om de straat aantrekkelijker te maken. Hierbij kon de respondent meerdere suggesties doen. Tabel 16 biedt een overzicht van de meest genoemde suggesties 20.5% refereert hierbij aan een groenere Twijnstraat in de vorm van bomen of (hangende) bloembakken. 18.2% is gericht op het op orde maken van fietsvoorzieningen in de straat. Daarnaast worden sfeerelementen ook aangedragen om de straat aantrekkelijker te maken (7.5%), evenals het schoner maken van de straat (6.1%) en het verbeteren van fysieke omgeving (4.4%).

15 percentage 2015 percentage 2010 Figuur 12: Suggesties ter verbetering 15

16 4. Bezoekerskenmerken Om een beeld te krijgen van de bezoekers zelf is hen gevraagd naar enkele persoonlijke gegevens zoals leeftijd en inkomen. 4.1 Geslacht en leeftijd De verhouding man-vrouw onder de respondenten is respectievelijk 47.0% en 53.0%. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is ongeveer 41 jaar. De twintigers vormen met 26.6% de grootste groep. Het grootste deel van de respondenten bevindt zich tussen de 20 en 70 jaar (84.2%). 10.4% van de respondenten is tussen de 10 en 20 jaar oud. De groep van 0-10 is in dit onderzoek geen onderdeel van de onderzoekspopulatie en om die reden ook niet terug te vinden in de tabel percentage 2015 percentage jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80+ Figuur 13: Leeftijd percentage 2015 percentage man vrouw Figuur 14: Geslacht 16

17 Wanneer de verschillende leeftijdscategorieën van 2015 en 2010 vergeleken worden, blijkt er een significant verschil te zijn in leeftijd. Ook wanneer het geslacht van de bezoekers vergeleken wordt, blijkt de man-vrouw verdeling in 2015 significant te verschillen van de verdeling in Bezoekgroepgrootte 60.4% van de bezoekers komt alleen naar de Twijnstraat. Ruim 30% heeft gezelschap van één persoon. De rest komt in gezelschappen van 3 of meer personen meer dan 3 percentage 2015 percentage 2010 Figuur 15: Bezoekgroepgrootte 4.3 Inkomen Aan de respondenten is gevraagd aan te geven in welke klasse het netto maandinkomen van hun huishouden valt. Daarbij is de mogelijkheid geboden om af te zien van een antwoord. 16.5% van de respondenten heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarnaast wist 6.1% van de respondenten het antwoord op de vraag niet. De grootste categorie (24.5%) wordt gevormd door personen uit huishoudens met een netto maandinkomen van meer dan 3000 euro. Deze groep wordt gevolgd door personen uit de laagste inkomenscategorie van euro netto per maand (21.6%) percentage 2015 percentage 2010 Tabel 21: Netto maandinkomen gezinnen Wanneer de inkomens van 2015 met 2010 vergeleken worden blijkt er een significant verschil te zijn tussen de inkomensklassen. 17

18 Conclusie Gelet op de uitkomsten van de enquête en de vergelijking met de resultaten van 2010 kan globaal een aantal conclusies getrokken worden. De Twijnstraat trekt net als in 2010 vooral bezoekers uit de binnenstad en een aantal omringende wijken. Bezoekers komen vooral uit het eigen postcodegebied en de omliggende wijken, alhoewel de onderlinge verdeling van het aantal bezoekers uit deze postcodegebieden wel significant anders is dan in De Twijnstraat is net als in 2010 vooral een plek voor dagelijkse boodschappen. De aanwezigheidsduur van gemiddeld 18 minuten past ook in dit beeld. Ook de hoge frequentie van bezoek onderschrijft het idee van dagelijkse boodschappen. Wel lijken mensen in vergelijking met 2010 minder vaak in de Twijnstraat te komen, maar wel langer in de Twijnstraat te verblijven. Tijdens een bezoek aan de Twijnstraat bezoekt een klein percentage de straat voor andere aangelegenheden dan de boodschappen. Ook is er maar een klein deel dat meer dan twee winkels bezoekt. Wel komen de meeste bezoekers net als in 2010 nog steeds lopend of met de fiets. Kijkend naar aanvullende winkels/voorzieningen blijkt dat bezoekers de meeste toegevoegde waarde zien in huishoudelijke winkels als een Hema of een Blokker. De bezoekerswaardering is voor het merendeel significant anders dan in 2010, maar nog steeds overwegend positief. De Twijnstraat scoort hoog op kwaliteit, winkelaanbod en sfeer, net als in Met het oog op de herinrichting van de Twijnstraat is het van belang om even in te zoomen op de loopruimte, een autovrij gebied, het onderhoud van de openbare ruimte, het parkeren van auto s, het stallen van fietsen en het gevaar om in de Twijnstraat te fietsen. Wanneer naar deze elementen gekeken wordt blijkt het volgende: - De loopruimte wordt in 2015 beter beoordeeld dan in 2010; - In 2015 staan bezoekers meer open voor een autovrije Twijnstraat; - De verzorging van de openbare ruimte wordt minder goed beoordeeld dan in 2010; - Het parkeren van de auto wordt net als in 2010 als lastig ervaren, waarbij de situatie ten opzichte van 2010 wel verbeterd lijkt; - Het stallen van fietsen wordt als problematisch ervaren, waarbij de situatie ten opzichte van 2010 verslechterd is; - De opvatting dat het fietsen in de Twijnstraat gevaarlijk is verschilt ten opzichte van 2010, waarbij in 2015 minder mensen denken dat het fietsen in de Twijnstraat ongevaarlijk is. Kijkend naar mogelijke verbeteringen van de Twijnstraat in het algemeen wordt een aantal suggesties gedaan om de Twijnstraat aantrekkelijker te maken. De meest opvallende suggesties zijn: - Het autovrij maken van de Twijnstraat: Het autovrij maken van de Twijnstraat is net als in 2010 nog steeds een veel genoemde suggestie om de Twijnstraat aantrekkelijker te maken. Het idee lijkt de afgelopen jaren niet meer aanhangers te hebben gekregen, maar wel meer steun verworven. Er is namelijk een groter percentage dat aangeeft het helemaal eens te zijn met het idee van een autovrije Twijnstraat; - Het toevoegen van groen in de straat: Ondanks dat veel respondenten aangeven te begrijpen dat een boom planten niet echt tot de opties behoort, zouden zij groene elementen, zoals bloempotten en hangende bloembakken zeker als een mogelijkheid zien om de Twijnstraat aantrekkelijker te maken voor bezoekers. 18

19 - Het verbeteren van de fietsenstallingen: Net als in 2010 vindt het merendeel van de respondenten (55% in 2010 en 56.4% in 2015) dat het stallen van de fiets in de Twijnstraat lastig is en gelooft 19.0% van de respondenten dat het verbeteren van de fietsenstallingen de Twijnstraat aantrekkelijker zal maken; - Het verbeteren van de loopruimte: Ondanks dat het aantal respondenten dat onvoldoende loopruimte ervaart is afgenomen met 10.3% ten opzichte van 2010, ervaart 57.7% van de respondenten nog steeds onvoldoende loopruimte en geeft aan dat hier ruimte voor verbetering ligt; Over het algemeen komt uit de enquête naar voren dat er verschillen zijn in de bezoekerswaardering van 2010 en Er lijkt een verbetering te zijn in de ervaring van loopruimte en de mogelijkheid om de auto te parkeren. Ook lijkt er meer aanhang te zijn voor het idee van een autovrije Twijnstraat. De verzorging van de openbare ruimte en de mogelijkheid om de fiets te stallen, evenals het gevoel om veilig in de Twijnstraat te kunnen fietsen worden slechter beoordeeld. Ondanks dat de situatie gedurende de jaren is veranderd lijkt een aanpak voor verbetering nog steeds nodig om de Twijnstraat aantrekkelijk te houden en aantrekkelijker te maken. Tot slot kan bij dit rapport worden opgemerkt dat het aantal respondenten in dit onderzoek afwijkt van het aantal respondenten in 2010, ondanks dat dezelfde methode als in 2010 is gehanteerd. Het verschil in het aantal respondenten zou verklaard kunnen worden uit het feit dat mensen over het algemeen minder enthousiast waren en minder respons gaven dan in

20 Bijlage I: Passantenenquête 2015 Passantenenquête Twijnstraat mei 2015 Dag: 1A Wat is de belangrijkste reden van uw bezoek aan de Twijnstraat? (1) Initialen: 1B En waarom nog meer? (x) Tijdstip: - Boodschappen doen Toeristisch bezoek (centraal museum) Recreatief winkelen Toevallige passant Horecabezoeker Parkeren Bewoner Bioscoopbezoek Zakelijke reden, werk Bezoek, specifieke winkel, namelijk Bezoek van familie of vrienden Anders, namelijk 2. Hoe vaak komt u in deze straat? Dagelijks Maandelijks 2 à 3 keer per week Zelden Wekelijks Nooit, toeval 3. Met welk vervoermiddel bent u hier gekomen? Lopend (brom)fiets Auto (of motor) Bus 4. Verblijfsduur? Hoe lang bent u nu in de Twijnstraat? _ _ minuten Blijft u of gaat u net weg? _ _ (blijft=1, gaat=2) (Indien 1) Hoe lang blijft u nog? _ _ minuten 5. Welke winkels en/of horeca heeft u bezocht en wat heeft u daar besteed? (nog) geen winkels bezocht Kan of wil geen antwoord geven 6. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? (helemaal mee eens=1, mee eens=2, neutraal=3, mee oneens=4, helemaal niet mee eens=5, geen mening=6) Er zijn voldoende winkels in de Twijnstraat _ De kwaliteit van de winkels is goed _ De hoeveelheid horeca in de Twijnstraat is ontoereikend _ Er moet meer variatie in het horeca-aanbod komen _ De kwaliteit van de horeca laat te wensen over _ In de Twijnstraat hangt een prettige sfeer _ Er is onvoldoende loopruimte in de Twijnstraat _ Van mij mag de Twijnstraat autovrij worden _ Het onderhoud van de openbare ruimte in slecht verzorgd _ Het is lastig om bij de Twijnstraat met de auto te parkeren _ Het is lastig om in de Twijnstraat mijn fiets te stallen _ Ik voel mij regelmatig onveilig in de Twijnstraat _ Het is gevaarlijk om te fietsen in de Twijnstraat _ De Twijnstraat maakt op mij een goede algemene indruk _ 7. Welke winkels en/of voorzieningen mist u in deze winkelstraat? (meerdere antwoorden) Niets Elektronicazaak Bank Huishoudelijk (Hema, Blokker) Kledingwinkels Groentezaak Discounters Horeca, namelijk Doe het zelver Anders, namelijk 20

21 8. Welke andere suggesties heeft u om deze straat voor u aantrekkelijker te maken? (meerdere antwoorden mogelijk) Niets Meer activiteiten/promotie Fietsenstallingen Sfeerelementen Schoner Parkeergelegenheid Fysieke verbeteringen Voorzieningen voor kinderen Groen Anders, namelijk 9. Welk winkelgebied bezoekt u naast de Twijnstraat het meeste? Centrum The Wall Balijelaan/Rijnlaan/Vondellaan Smaragdplein Overvecht (AH XL) Anders, namelijk 10. Kunt u aangeven in welke klasse het netto maandinkomen van uw huishouden valt? (modaal) Weet ik niet meer dan 3000 Wil ik niet zeggen 11. Mag ik tot slot uw leeftijd weten? _ _ 12. En uw postcode? _ _ _ _ _ _ 13. Bezoekgroepgrootte _ _ 14. Geslacht Man Vrouw 21

22 Bijlage II: Output 1. Herkomst Statistics landelijke postcode 316 N Missing 0 Mean 30,43 Minimum 0 Maximum 68 landelijke postcode Frequency Cumulative overig 37 11,7 11,7 11, ,3 1,3 13,0 11 3,9,9 13,9 12 1,3,3 14,2 15 2,6,6 14,9 22 2,6,6 15,5 26 2,6,6 16,1 30 2,6,6 16,8 32 2,6,6 17, ,5 2,5 19, ,7 73,7 93,7 36 1,3,3 94, ,9 1,9 95,9 38 2,6,6 96, ,2 2,2 98,7 56 2,6,6 99,4 68 2,6,6 100,0 100,0 22

23 Chi-Square Test landelijke postcode Observed N Expected N Residual overig 37 5,9 31, ,0 1, ,0 2, ,0, ,0 1, ,0 1, ,0 1, ,0-1, ,0 1, ,0 5, ,3-48, ,0-2, ,0 3, ,0-1, ,0 4, ,0 1, ,0 1,0 Total 316 Test Statistics landelijke postcode Chi-Square 200,179 a df 16 Asymp. Sig.,000 a. 15 cells (88,2%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,0. toets mag niet 23

24 En uw postcode? Frequency Cumulative ,3,3, ,3,3, ,3,3 1, ,3,3 1, ,6,7 2, ,3,3 2, ,3,3 2, ,6,7 3, ,6,7 4, ,3,3 4, ,3,3 4, ,3,3 5, ,6,7 5, ,3,3 6, ,3,3 6, ,6,7 7, ,3,3 7, ,3,3 7, ,3,3 8, ,3,3 8, ,3,3 8, ,3,3 9, ,3,3 9,6 0, ,4 26,5 36,1 33, ,3 6,9 43,0 8, ,3,3 43,3 0, ,6 1,7 45,0 2, ,6,7 45,7 0, ,5 2,7 48,5 3, ,8 4,1 52,6 5,

25 ,4 4,8 57,4 6, ,6 1,7 59,1 2, ,2 3,4 62,5 4, ,3 1,4 63,9 1, ,3,3 64,3 0, ,9 1,0 65,3 1, ,9 1,0 66,3 1, ,3,3 66,7 0, ,3,3 67,0 0, ,9 1,0 68,0 1, ,3,3 68,4 0, ,3,3 68,7 0, ,3,3 69,1 0, ,6,7 69,8 0, ,6 1,7 71,5 2, ,3 1,4 72,9 1, ,3 1,4 74,2 1, ,3 13,4 87,6 16,7382 1,3,3 88,0 0, ,3 1,4 89,3 1, ,3,3 89, ,6,7 90, ,3,3 90, ,3,3 91, ,3,3 91, ,3,3 91, ,6,7 92,4 25

26 3904 1,3,3 92, ,3,3 93, ,6,7 93, ,6,7 94, ,3,3 94, ,3,3 95, ,3,3 95, ,3,3 95, ,3,3 96, ,3,3 96, ,3,3 96, ,3,3 97, ,3,3 97, ,3,3 97, ,3,3 98, ,3,3 98, ,3,3 99, ,3,3 99, ,3,3 99, ,3,3 100,0 Total ,1 100,0 Missing ,9 top 4 postcodes Frequency Cumulative centrum 97 30,7 30,7 30,7 utrecht ,0 43,0 73,7 buiten utrecht 83 26,3 26,3 100,0 100,0 26

27 Chi-Square Test top 4 postcodes Observed N Expected N Residual centrum ,0-26,0 utrecht ,0-25,0 buiten utrecht 83 32,0 51,0 Total 316 Test Statistics top 4 postcodes Chi-Square 90,659 a df 2 Asymp. Sig.,000 a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 32,0. 27

28 2. Bezoekersgedrag 2.1 Bezoekreden Wat is de belangrijkte reden van uw bezoek aan de Twijnstraat? Frequency Cumulative boodschappen doen ,7 48,9 48,9 recreatief winkelen 10 3,2 4,2 53,2 horecabezoeker 11 3,5 4,6 57,8 bewoner 34 10,8 14,3 72,2 zakelijke reden, werk 10 3,2 4,2 76,4 bezoek familie/vrienden 3,9 1,3 77,6 toeristisch bezoek 4 1,3 1,7 79,3 toevallige passant 29 9,2 12,2 91,6 bioscoopbezoek 1,3,4 92,0 bezoek specifieke winkel 9 2,8 3,8 95,8 anders 10 3,2 4,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing ,0 Chi-Square Test Wat is de belangrijkte reden van uw bezoek aan de Twijnstraat? Observed N Expected N Residual boodschappen doen ,0-35,0 recreatief winkelen 10 14,2-4,2 horecabezoeker 11 9,7 1,3 bewoner 34 9,7 24,3 zakelijke reden, werk 10 9,7,3 bezoek familie/vrienden 3 4,5-1,5 toeristisch bezoek 4 2,2 1,8 toevallige passant 29 14,2 14,8 bioscoopbezoek 1,7,3 bezoek specifieke winkel 9 16,4-7,4 anders 10 4,5 5,5 Total

29 Test Statistics Wat is de belangrijkte reden van uw bezoek aan de Twijnstraat? Chi-Square 97,716 a df 10 Asymp. Sig.,000 a. 4 cells (36,4%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is,7. mag niet toetsen 2.2 Aantal bezoekredenen Aantal extra redenen age (2015) Berekening geen /314x /314x /314x /314x /314x /314x4 2.3 Overige bezoekredenen Multiple Response Case Summary Cases Missing Total N N N $redenen_van_bezoek a ,0% ,0% ,0% a. Dichotomy group tabulated at value 1. $redenen_van_bezoek Frequencies Responses of Cases N Boodschappen doen 85 28,4% 61,2% aantal redenen voor bezoek a Recreatief winkelen 42 14,0% 30,2% Horecabezoeker 57 19,1% 41,0% Bewoner 15 5,0% 10,8% 29

30 Zakelijke reden, werk 11 3,7% 7,9% Bezoek van familie of vrienden 6 2,0% 4,3% Toeristisch bezoek 9 3,0% 6,5% Toevallige passant 24 8,0% 17,3% Parkeren 5 1,7% 3,6% Bioscoopbezoek 16 5,4% 11,5% Bezoek, speciale winkel 20 6,7% 14,4% Anders 9 3,0% 6,5% Total ,0% 215,1% a. Dichotomy group tabulated at value Bezoekfrequentie Hoe vaak komt u in de straat? Frequency Cumulative dagelijks ,5 40,9 40,9 2/3 keer per week 81 25,6 25,9 66,8 wekelijks 31 9,8 9,9 76,7 maandelijks 29 9,2 9,3 85,9 zelden 23 7,3 7,3 93,3 nooit, toeval 21 6,6 6,7 100,0 Total ,1 100,0 Missing ,9 Chi-Square Test Hoe vaak komt u in de straat? Observed N Expected N Residual dagelijks ,9-37,9 2/3 keer per week 81 78,5 2,5 wekelijks 31 34,8-3,8 maandelijks 29 21,9 7,1 zelden 23 8,9 14,1 nooit, toeval 21 3,0 18,0 Total 313 Test Statistics Hoe vaak komt u in de straat? 30

31 Chi-Square 142,513 a df 5 Asymp. Sig.,000 a. 1 cells (16,7%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3, Vervoerswijze Statistics Met welk vervoermiddel bent u gekomen? 296 N Missing 20 Mean,49 Minimum 0 Maximum 3 Met welk vervoermiddel bent u gekomen? Frequency Cumulative lopend ,0 60,8 60,8 fiets 97 30,7 32,8 93,6 auto 10 3,2 3,4 97,0 bus 9 2,8 3,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing ,3 Chi-Square Test Met welk vervoermiddel bent u gekomen? Observed N Expected N Residual lopend ,3 28,7 fiets ,4-36,4 auto 10 8,5 1,5 bus 9 2,8 6,2 Total 296 Test Statistics Met welk vervoermiddel bent u gekomen? 31

32 Chi-Square 29,231 a df 3 Asymp. Sig.,000 a. 1 cells (25,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,8. toets mag niet 2.6 Verblijfsduur Statistics Hoe lang bent u nu in de Twijnstraat? Hoe lang blijft u nog? N Missing Mean 18,46 10,56 Minimum 0 0 Maximum Frequency Table Hoe lang bent u nu in de Twijnstraat? Frequency Cumulative 0 1,3,4, ,2 10,2 10, ,4 12,6 23, ,2 3,5 26, ,0 14,4 41,1 6 1,3,4 41,4 7 1,3,4 41, ,4 19,3 61, ,9 9,8 70, ,7 6,3 77,2 25 2,6,7 77, ,4 11,6 89,5 35 1,3,4 89,8 40 3,9 1,1 90,9 42 1,3,4 91, ,2 2,5 93,7 32

33 60 7 2,2 2,5 96,1 80 1,3,4 96, ,3 1,4 97, ,3,4 98, ,3,4 98, ,3,4 98, ,6,7 99, ,3,4 100,0 Total ,2 100,0 Missing ,8 Hoe lang blijft u nog? Frequency Cumulative ,8 50,0 50, ,3 1,6 51,6 2 1,3,4 51,9 3 2,6,8 52, ,1 6,2 58,9 7 1,3,4 59,3 9 1,3,4 59, ,4 14,0 73, ,3 8,9 82,6 16 1,3,4 82, ,5 3,1 86, ,1 6,2 92,2 40 1,3,4 92,6 45 1,3,4 93, ,1 6,2 99,2 90 1,3,4 99, ,3,4 100,0 Total ,6 100,0 Missing ,4 Statistics verblijfsduur_totaal 246 N Missing 70 Mean 24,87 33

34 Minimum 1 Maximum

35 verblijfsduur_totaal Frequency Cumulative 1 6 1,9 2,4 2, ,7 6,1 8,5 3 3,9 1,2 9,8 4 1,3,4 10, ,7 7,3 17, ,9 2,4 19,9 7 2,6,8 20,7 8 1,3,4 21, ,1 14,2 35, ,3 1,6 37, ,9 2,4 39,4 13 1,3,4 39, ,0 7,7 47, ,9 2,4 50, ,6 2,0 52, ,1 13,0 65,0 22 1,3,4 65,4 23 1,3,4 65, ,6 2,0 67,9 26 1,3,4 68, ,3 9,3 77,6 31 1,3,4 78,0 32 3,9 1,2 79, ,3 1,6 80,9 40 2,6,8 81,7 42 1,3,4 82, ,8 3,7 85,8 46 1,3,4 86,2 50 2,6,8 87, ,8 3,7 90, ,3 1,6 92,3 65 2,6,8 93,1 70 2,6,8 93,9 75 2,6,8 94,7 80 1,3,4 95,1 35

36 90 6 1,9 2,4 97,6 91 1,3,4 98, ,3,4 98, ,9 1,2 99, ,3,4 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 70 22,2 T-Test One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean verblijfsduur_totaal ,87 24,670 1,573 One-Sample Test Test Value = 20 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper verblijfsduur_totaal 3, ,002 4,870 1,77 7,9 T-Test One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Hoe lang bent u nu in de Twijnstraat? ,46 38,101 2,257 One-Sample Test Test Value = 15 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interva Difference Lower Up Hoe lang bent u nu in de Twijnstraat? 1, ,126 3,460 -,98 36

37 2.7 Bestedingen Frequency Table Statistics Welke winkels en/of horeca heeft u bezocht en wat heeft u daar besteed? (aantal euro's) besteding in euro's N Missing Mean,68 12,94 Welke winkels en/of horeca heeft u bezocht en wat heeft u daar besteed? (aantal euro's) Frequency Cumulative minder dan ,3 61,4 61, ,1 20,5 81, ,9 9,5 91, ,7 6,8 98, ,9 1,1 99,2 mee dan 100 2,6,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing ,5 besteding in euro's Frequency Cumulative ,2 39,8 39,8 1 2,6,8 40, ,2 3,8 44, ,8 4,5 48, ,9 2,3 51, ,1 4,9 56,1 6 3,9 1,1 57, ,6 1,9 59, ,6 1,9 61,0 9 3,9 1,1 62, ,7 5,7 67,8 37

38 11 3,9 1,1 68, ,5 3,0 72,0 13 1,3,4 72,3 14 2,6,8 73,1 15 3,9 1,1 74,2 17 1,3,4 74, ,6 1,9 76, ,8 3,4 79,9 23 3,9 1,1 81,1 24 2,6,8 81, ,9 2,3 84,1 28 2,6,8 84,8 30 2,6,8 85,6 33 2,6,8 86,4 35 3,9 1,1 87,5 37 1,3,4 87,9 38 2,6,8 88, ,6 1,9 90,5 45 1,3,4 90,9 46 1,3,4 91,3 48 1,3,4 91, ,9 2,3 93,9 53 1,3,4 94, ,2 2,7 97,0 65 1,3,4 97,3 70 2,6,8 98,1 75 1,3,4 98,5 87 1,3,4 98,9 93 1,3,4 99, ,3,4 99, ,3,4 100,0 Total ,5 100, ,8 Missing System 2,6 Total 52 16,5 Statistics bestedingen 38

39 316 N Missing 0 Mean 1,96 klasses Frequency Cumulative geen ,2 39,8 39,8 minder dan ,7 22,3 62, ,5 19,7 81, ,2 9,8 91, ,4 6,4 98, ,3 1,5 99,6 meer dan 100 1,3,4 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 52 16,5 Chi-Square Test klasses Observed N Expected N Residual geen ,7 41,3 minder dan ,3 3, ,7-16, ,8-21, ,4-1, ,0-1,0 meer dan ,0-4,0 Total 264 Test Statistics klasses Chi-Square 44,573 a df 6 Asymp. Sig.,000 39

40 a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 5,0. T-Test One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean besteding in euro's ,94 20,912 1,287 One-Sample Test Test Value = 19 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper besteding in euro's -4, ,000-6,064-8,60-3, Aantal bezochte winkels Frequencies Statistics Welke winkels en/of horeca heeft u bezocht en wat heeft u daar besteed? (aantal winkels) 297 N Missing 19 Mean 1,18 Welke winkels en/of horeca heeft u bezocht en wat heeft u daar besteed? (aantal winkels) Frequency Cumulative geen 94 29,7 31,6 31, ,5 35,7 67, ,0 19,2 86, ,5 10,1 96, ,2 3,4 100,0 Total ,0 100,0 40

41 Missing ,0 Chi-Square Test Welke winkels en/of horeca heeft u bezocht en wat heeft u daar besteed? (aantal winkels) Observed N Expected N Residual geen 94 62,2 31, ,6-48, ,4-2, ,9 12, ,8 7,2 Total 297 Test Statistics Welke winkels en/of horeca heeft u bezocht en wat heeft u daar besteed? (aantal winkels) Chi-Square 57,947 a df 4 Asymp. Sig.,000 a. 1 cells (20,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2, Alternatieve winkelgebieden Statistics Welk winkelgebied bezoekt u naast de Twijnstraat het meeste? 283 N Missing 33 Mean,99 Welk winkelgebied bezoekt u naast de Twijnstraat het meeste? Frequency Cumulative centrum ,5 73,1 73,1 41

42 smaragdplein 22 7,0 7,8 80,9 overvecht 5 1,6 1,8 82,7 balijelaan/rijnlaan/vondell aan 3,9 1,1 83,7 anders 46 14,6 16,3 100,0 Total ,6 100,0 Missing ,4 Aangevuld met handmatige berekeningen van de categorie anders, namelijk. De genoemde alternatieven en de frequentie daarvan staan in de onderstaande tabel. Vraagnummer Anders, namelijk/specifieke winkel: Frequentie V1A+B (Specifieke winkel) Kazerij 4 Slager 3 Snackbar 1 Berst bierhuis 3 Vlaams broodhuys 1 Schoenmaker 3 IJs en Zopie 2 Gall & Gall 1 Josephine 1 Ekoplaza 3 Etos 1 AH: 4 4 Viswinkel/visboer 5 Bloemist 1 Eetwinkels 1 Mooi & belle 1 Kookje 1 Sector 3 1 Apotheek 2 Kortjakje 1 Biowinkel 1 (anders, namelijk) Doorreis 5 Gezelligheid/leuke straat 3 Wandelen 1 Kwaliteit van winkels 1 Terug naar geboortehuis 1 Woont in de buurt (niet zijnde Twijnstraat) 4 V7 IJzerhandel 1 Verkleedwinkel 1 42

43 V8 Toko 1 Muziekzaak 1 Goedkope supermarkt 2 Mobiele telefoonzaak 1 McDonalds 1 (Geen grote winkelketens = kanttekening 1 respondent) echte visboer 1 De poort (?) 1 Poelier 1 Koffie 1 Boetiekje met snuisterijen/rommel 3 Goed eten 1 (Gewone) bakker 2 Biologische slager 1 Fietsenwinkel 1 Iets waar je naald en draad kan halen 1 (ander soort) kroeg 1 Zeeman 1 Cadeauwinkel Boekwinkel/Bruna 2 Kwaliteit winkels behouden/hoogwaardige 2 voorzieningen Egaal voetpad 1 Verlichting 4 Muurschilderingen 1 Veilige parkeergelegenheid 1 Autovrij 28 Minder borden 1 Minder auto s/verkeerschaos 2 Grotere prullenbakken/minder zwerfvuil 2 Meer (loop)ruimte, brede (stoep) 24 Vaste plekken/tijden voor laden en lossen 1 Minder drukte van fietsers+auto s 3 Bankjes 3 Minder horeca/diversiteit te 1 behouden 2 Terras 7 Gezonde maaltijd to go 1 Geen schotten bij fietsen (=nietjes) 1 Markt 2 Kroeg 2 Coffeeshop 1 Paaltjes weg 1 Meer gericht op fietsers+voetgangers 1 43

44 Natuurlijke scheiding voetpad en weg 1 Minder chaos/meer ordening 3 Eenrichtingsverkeer (fietsers) 2 Voetgangersgebied 1 Obstakels langzamer rijden 1 Minder horeca (vaak teruggehoorde 1 opmerking) Minder festivals 1 Opknappen oude panden/leegstaande panden 1 V9 Soest 1 Driebergen 1 Markt 1 Kanaleneiland 2 Kanaalstraat 1 IBB 3 Station 1 Bunnik 1 Nvt 13 Damstraat 1 Burgemeester Reigerstraat 2 Zeist 1 Lunetten/Goylaan 4 Biltstraat 1 Nachtegaalstraat 2 Weg van het centrum 1 Hoog Catharij 2 Supermarkten 1 Bilthoven 1 Hoogeveen 1 Buiten Utrecht 1 Amsterdam 1 44

45 3. Bezoekerswaardering 3.1 Stellingen Frequencies Er zijn voldoende De kwaliteit van De hoeveelheid Er moet meer De kwaliteit van winkels in de de winkels is horeca in de variatie in het de horeca laat te Twijnstraat goed Twijnstraat is horeca-aanbod wensen over ontoereikend komen N Missing Mean,89,95 2,89 2,77 3,15 Frequency Table Er zijn voldoende winkels in de Twijnstraat Frequency Cumulative helemaal eens ,7 38,7 38,7 eens ,4 45,7 84,3 neutraal 21 6,6 7,0 91,3 oneens 20 6,3 6,7 98,0 helemaal oneens 1,3,3 98,3 geen mening 5 1,6 1,7 100,0 Total ,9 100,0 Missing ,1 De kwaliteit van de winkels is goed Frequency Cumulative helemaal eens 94 29,7 31,4 31,4 eens ,8 55,9 87,3 neutraal 16 5,1 5,4 92,6 oneens 12 3,8 4,0 96,7 helemaal oneens 1,3,3 97,0 geen mening 9 2,8 3,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing ,4 De hoeveelheid horeca in de Twijnstraat is ontoereikend 45

46 Frequency Cumulative helemaal eens 17 5,4 5,7 5,7 eens 30 9,5 10,1 15,8 neutraal 41 13,0 13,8 29,5 oneens ,7 38,9 68,5 helemaal oneens 68 21,5 22,8 91,3 geen mening 26 8,2 8,7 100,0 Total ,3 100,0 Missing ,7 Er moet meer variatie in het horeca-aanbod komen Frequency Cumulative helemaal eens 14 4,4 4,7 4,7 eens 46 14,6 15,4 20,1 neutraal 42 13,3 14,0 34,1 oneens ,3 40,5 74,6 helemaal oneens 44 13,9 14,7 89,3 geen mening 32 10,1 10,7 100,0 Total ,6 100,0 Missing ,4 De kwaliteit van de horeca laat te wensen over Frequency Cumulative helemaal eens 6 1,9 2,0 2,0 eens 29 9,2 9,7 11,7 neutraal 41 13,0 13,8 25,5 oneens ,3 39,6 65,1 helemaal oneens 46 14,6 15,4 80,5 geen mening 58 18,4 19,5 100,0 Total ,3 100,0 Missing ,7 In de Twijnstraat hangt een prettige sfeer Frequency Cumulative helemaal eens ,2 55,8 55,8 46

47 eens ,9 35,5 91,4 neutraal 10 3,2 3,3 94,7 oneens 3,9 1,0 95,7 helemaal oneens 4 1,3 1,3 97,0 geen mening 7 2,2 2,3 99,3 30 1,3,3 99,7 31 1,3,3 100,0 Total ,3 100,0 Missing ,7 Er is onvoldoende loopruimte in de Twijnstraat Frequency Cumulative helemaal eens 76 24,1 25,1 25,1 eens 98 31,0 32,3 57,4 neutraal 47 14,9 15,5 72,9 oneens 60 19,0 19,8 92,7 helemaal oneens 12 3,8 4,0 96,7 geen mening 9 2,8 3,0 99, ,3,3 100,0 Total ,9 100,0 Missing ,1 Van mij mag de Twijnstraat autovrij worden Frequency Cumulative helemaal eens ,0 40,0 40,0 eens 74 23,4 24,7 64,7 neutraal 39 12,3 13,0 77,7 oneens 43 13,6 14,3 92,0 helemaal oneens 16 5,1 5,3 97,3 geen mening 8 2,5 2,7 100,0 Total ,9 100,0 Missing ,1 Het onderhoud van de openbare ruimte is slecht verzorgd Frequency Cumulative helemaal eens 19 6,0 6,3 6,3 47

48 eens 66 20,9 22,0 28,3 neutraal 84 26,6 28,0 56,3 oneens 96 30,4 32,0 88,3 helemaal oneens 14 4,4 4,7 93,0 geen mening 21 6,6 7,0 100,0 Total ,9 100,0 Missing ,1 48

49 Het is lastig om bij de Twijnstraat met de auto te parkeren Frequency Cumulative helemaal eens 88 27,8 29,4 29,4 eens 60 19,0 20,1 49,5 neutraal 12 3,8 4,0 53,5 oneens 16 5,1 5,4 58,9 helemaal oneens 5 1,6 1,7 60,5 geen mening ,3 39,5 100,0 Total ,6 100,0 Missing ,4 Het is lastig om in de Twijnstraat mijn fiets te stallen Frequency Cumulative helemaal eens 81 25,6 27,2 27,2 eens 87 27,5 29,2 56,4 neutraal 29 9,2 9,7 66,1 oneens 53 16,8 17,8 83,9 helemaal oneens 10 3,2 3,4 87,2 geen mening 38 12,0 12,8 100,0 Total ,3 100,0 Missing ,7 Ik voel mij regelmatig onveilig in de Twijnstraat Frequency Cumulative helemaal eens 11 3,5 3,7 3,7 eens 18 5,7 6,0 9,7 neutraal 15 4,7 5,0 14,8 oneens 93 29,4 31,2 46,0 helemaal oneens ,9 48,7 94,6 geen mening 16 5,1 5,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing ,7 Het is gevaarlijk om te fietsen in de Twijnstraat Frequency Cumulative 49

50 helemaal eens 36 11,4 12,0 12,0 eens 83 26,3 27,8 39,8 neutraal 49 15,5 16,4 56,2 oneens 79 25,0 26,4 82,6 helemaal oneens 28 8,9 9,4 92,0 geen mening 24 7,6 8,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing ,4 De Twijnstraat maakt op mij een goede algemene indruk Frequency Cumulative helemaal eens ,9 40,9 40,9 eens ,3 47,5 88,4 neutraal 20 6,3 6,6 95,0 oneens 8 2,5 2,7 97,7 helemaal oneens 2,6,7 98,3 geen mening 5 1,6 1,7 100,0 Total ,3 100,0 Missing ,7 Chi-Square Test Er zijn voldoende winkels in de Twijnstraat Observed N Expected N Residual helemaal eens ,6 71,4 eens ,7-75,7 neutraal 21 12,3 8,7 oneens 20 26,6-6,6 helemaal oneens 1,9,1 geen mening 5 2,8 2,2 Total 300 Test Statistics Er zijn voldoende winkels in de Twijnstraat Chi-Square 150,437 a df 5 Asymp. Sig.,000 50

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Evaluatie verplaatsing markt

Evaluatie verplaatsing markt Evaluatie verplaatsing markt Gemaakt Genop 6/4/2013 10:51:00 AM Gemeente Noordoostpolder 3 juni 2013 Pagina 2 van 84 Samenvatting De weekmarkt van is begin 2012 verplaats naar het Kettingplein e.o.. Na

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Consumentenenquête Venray centrum Woonmax De Brier Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Aanpak enquête Resultaten consumentenenquête Venray 2015 2 www.seinpost.com/enquetevenray Digitaal: thuis, onderweg,

Nadere informatie

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd)

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Geslacht Geslacht Man 24 Vrouw 18 Onbekend 16 Leeftijd

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Centrummarkt BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De Leidse weekmarkt op woensdag en zaterdag in het centrum van Leiden is van oudsher

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

Tabel 2: Stemgedrag van respondenten bij de TK verkiezingen in 2010 VVD xx % PvdA PVV CDA SP D66 CU PvdD SGP GL Te jong om te stemmen Niet gestemd

Tabel 2: Stemgedrag van respondenten bij de TK verkiezingen in 2010 VVD xx % PvdA PVV CDA SP D66 CU PvdD SGP GL Te jong om te stemmen Niet gestemd 2. Resultaten ZONDER WEGING Tabel 1: Aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan een peiling van Maurice de Hond Ja xx % Nee xx % N = xx Statistics participated 529 N Missing 0 Std. Error of,01053 Std.

Nadere informatie

23% Minimaal 1x per maand

23% Minimaal 1x per maand Hofpanel Resultaten peiling 8 Stapsgewijs autovrij maken Grotestraat Mei 2010 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de achtste peiling met het burgerpanel van Hof van Twente. De peiling

Nadere informatie

De data worden ingevoerd in twee variabelen, omdat we te maken hebben met herhaalde metingen:

De data worden ingevoerd in twee variabelen, omdat we te maken hebben met herhaalde metingen: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 6 1. De 15 leden van een kleine mountainbikeclub vragen zich af in welk mate de omgevingstemperatuur een invloed heeft op hun

Nadere informatie

RESULTATEN KOTENQUÊTE

RESULTATEN KOTENQUÊTE RESULTATEN KOTENQUÊTE ACADEMIEJAAR 2005-2006 A. Algemeen De enquête werd afgenomen onder studenten van de UGent na de Paasvakantie van het academiejaar 2005-2006. Via de elektronische leeromgeving Minerva

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 30 januari 2009

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 30 januari 2009 EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I 30 januari 2009 - Dit tentamen bestaat uit vier opgaven onderverdeeld in totaal 2 subvragen. - Geef bij het beantwoorden van de vragen een zo volledig mogelijk antwoord.

Nadere informatie

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen.

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. PERSBERICHT Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. Afgelopen zaterdag trotseerden leden van de politieke

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Utrecht, mei 2012 R.D. Rimmelzwaan, MSc M.M. Hootsen, MSc Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Warenmarkt Vredenburg

Warenmarkt Vredenburg Warenmarkt Vredenburg Onderzoek naar de redenen waarom mensen de markt bezoeken. Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Tabellenboek en wordclouds digipanel

Tabellenboek en wordclouds digipanel Binnenstadsmonitor 2014 Tabellen en digipanel Tabellenboek en wordclouds digipanel Algemene informatie Tabel 1 Leeftijd van respondenten, 1998-2014 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010* 2012 2014* 16-25jr

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I Hieronder volgen de SPSS uitvoer en de antwoorden van de opgaven van Stap 7: Oefenen I. Daarnaast wordt bij elke opgave

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier.

Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier. Toets Stroom 1.2 Methoden en Statistiek tul, MLW 7 april 2006 Deze toets bestaat uit 25 vierkeuzevragen. Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier. Vraag goed beantwoord dan punt voor

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Publieke dienstverlening en Stadhuis 1 Inleiding De gemeente Leiden is momenteel gehuisvest in verschillende

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

Bestaat er een betekenisvol verband tussen het geslacht en het voorkomen van dyslexie? Gebruik de Chi-kwadraattoets voor kruistabellen.

Bestaat er een betekenisvol verband tussen het geslacht en het voorkomen van dyslexie? Gebruik de Chi-kwadraattoets voor kruistabellen. Oplossingen hoofdstuk IX 1. Bestaat er een verband tussen het geslacht en het voorkomen van dyslexie? Uit een aselecte steekproef van 00 leerlingen (waarvan 50% jongens en 50% meisjes) uit het basisonderwijs

Nadere informatie

Onderzoek Wmo: Best. Rapport

Onderzoek Wmo: Best. Rapport Onderzoek Wmo: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en het beweegaanbod voor Wmo cliënten in Best is uitgevoerd in november/december 2015

Nadere informatie

ENQUETE M.B.T. WINKELCENTRUM LEYWEG UITGEVOERD TIJDENS ESCAMPFESTIVAL

ENQUETE M.B.T. WINKELCENTRUM LEYWEG UITGEVOERD TIJDENS ESCAMPFESTIVAL ENQUETE M.B.T. WINKELCENTRUM LEYWEG UITGEVOERD TIJDENS ESCAMPFESTIVAL TOTAAL INGEVULDE FORMULIEREN: (118 waarvan 2 onvolledig en niet inbegrepen=) 116 waarvan bewoner Morgenstond / niet woonachtig in Morgenstond:

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Fietsenquête Delft. Eindrapportage

Fietsenquête Delft. Eindrapportage Eindrapportage in opdracht van Gemeente Delft 24 mei 2006 rapportnummer: 3705r01v01e Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus 2873

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Antwoordvel Versie A

Antwoordvel Versie A Antwoordvel Versie A Interimtoets Toegepaste Biostatistiek 13 december 013 Naam:... Studentnummer:...... Antwoorden: Vraag Antwoord Antwoord Antwoord Vraag Vraag A B C D A B C D A B C D 1 10 19 11 0 3

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week : de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week : het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van varianties:

Nadere informatie

Bezoek en waardering winkelcentrum Cronjéstraat

Bezoek en waardering winkelcentrum Cronjéstraat Bezoek en waardering winkelcentrum Cronjéstraat Bezoekersenquête en peiling digipanel Haarlem April 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek voor TeMa (S95) Avondopleiding. donderdag 6-6-3, 9.-. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5 INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5 1. De onderzoekers van een preventiedienst vermoeden dat werknemers in een bedrijf zonder liften fitter zijn dan werknemers

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie