How to turn a shopper into buyer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "How to turn a shopper into buyer"

Transcriptie

1 How to turn a shopper into buyer

2 Afstudeerverslag How to turn a shopper into buyer Kathrin Tholemeyer-Noering Saxion Hogeschool te Enschede Saxion Kenniscentrum Design en Technologie Enschede,

3 Voorwoord De voor u liggende scriptie vormt de afsluiting van mijn studie Technische Commerciële Textielkunde aan de Saxion Hogeschool te Enschede. De scriptie omvat een literatuurstudie, interviews en een enquête naar de vraag welke elementen vanuit de visual merchandising het meest van invloed zijn op impulsaankopen. Nu, na een zeer leerzame periode, ligt hier uiteindelijk het resultaat. Ik denk dat met het rapport bereikt is wat ik met het onderzoek voor ogen had. Dit is mede te danken aan de goede begeleiding vanuit de Saxion Hogeschool en het Kenniscentrum Design en Technologie. Ik wil daarom Mirjam van Tilburg, Simon van Renssen en Wouter Teeuw hartelijk bedanken voor hun begeleiding tijdens mijn onderzoek. Ten slotte wil ik nog mijn familie, vrienden en huisgenoten bedanken. Zij hebben mij tijdens mijn studie en afstuderen altijd ondersteund en gemotiveerd, wat ik erg op prijs heb gesteld. Zonder hun steun had ik deze studie nooit met goed gevolg afgerond. Een nieuwe fase in mijn leven gaat beginnen.

4 Inhoudsopgave Management samenvatting... 1 Inleiding... 2 Het Kenniscentrum Design en Technologie...2 Het project...2 Probleemstelling... 3 Doelstelling... 3 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen... 3 Theoretisch achtergrond... 4 Inleiding...4 Impulsaankopen...4 Visual Merchandising... 7 Etalages... 9 In-store display... 9 Winkelinrichting Point of purchase signage Narrowcasting Methodologie Typering van onderzoeksmethode Gekozen onderzoeksmethode Dataverzameling en -analyse Bruikbaarheid Resultaten Inleiding Uitgewerkte resultaten Conclusies...28 Inleiding Conclusies Deelvragen Hoofdvraag Aanbevelingen Vervolgonderzoek Nawoord Reflectie Literatuuronderzoek Reflectie Interviewfase... 32

5 Reflectie Enquêtefase Reflectie samenwerking Bijlage I: Bronnen... I Lijst van literatuur... I Lijst van interviews... III Lijst van websites... III Lijst van tabellen en grafieken... IV Bijlage II: Interviews... I Dolf Lewis, B32 Groep, in Arnhem... I Bram Nauta, Instore Consument Marketing Instituut, in Geesteren... IX Nicole Werner, Lengermann und Trieschmann, in Osnabrück... XIX Romy Groote Wolthaar, Score and Chasin, in Duiven... XXVI Matthew Jordan, America Today, in Amsterdam... XXXII Karlijn Blenke, Jeans Center, in Hengelo... XLI Bijlage III: Enquête... I Vragenlijst... I Uitgewerkte SPSS-Bestanden... III

6 Management samenvatting Volgens Dunne en Lusch (2005) wordt rond 70% van de omzet besteed aan impulsaankopen. Blijkbaar zijn impulsaankopen een belangrijk veld voor retailers. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar welke elementen vanuit de visual merchandising het meest van invloed zijn op spontane aankopen in kledingwinkels. Om dit te kunnen beantwoorden is er onderzoek gedaan op de volgende manier: Allereerst is er een literatuurstudie gedaan. De literatuurstudie bestaat uit twee onderwerpen: Impulsaankopen en visual merchandising. Na afronding van de literatuurstudie zijn er interviews gehouden. Hiervoor zijn zes interviewpartners uit de praktijk benaderd, waaronder een consultant en vijf medewerkers van retailbedrijven die met visual merchandising te maken hebben. De interviewpartners hebben een aantal vragen beantwoord. Nadat de interviews zijn uitgewerkt, is er met het kwantitatief onderzoek begonnen. In de vorm van een enquête wordt er getest of de antwoorden van de geïnterviewde en de consumenten overeenkomen. De enquête is online afgenomen met als doel; een brede doelgroep te bereiken. De link naar de enquête is via en sociale media verspreid. Om de antwoorden te kunnen analyseren is gebruik gemaakt van het programma SPSS. Uit het onderzoek blijkt dat het meeste van invloed op impulsaankopen de winkelinrichting is. Winkelinrichting is een heel belangrijke tool om meer omzet, vooral op impuls te genereren. Het is belangrijk dat er altijd voorbeelden van de aangeklede combinaties zijn, zodat de consument al op de hanger een indruk krijgt van de kleding. Een andere mogelijkheid om combinaties aan de consument te presenteren zijn instore displays. Ze zijn te begrijpen als voortzetting van het thema van de etalages binnen de winkel. Dit geeft de consument een duidelijk beeld van de te combineren kledingstukken en inspireert de consument. Etalages staan in dit onderzoek op de tweede plaats van meest invloedrijke factoren voor impulsaankopen. Ze zijn in eerste instantie belangrijk om de consument naar de winkel te lokken. Ze informeren de consument wat het assortiment inhoudt. De consument wil altijd weten wat hem wordt verwacht voordat hij de winkel instapt. Als de consument een onbekende winkel binnen komt, is de eerste stap voor impulsaankopen al gedaan. 1 De vorm van visual merchandising is een belangrijke strategische keuze die retailers moeten nemen om hun omzetdoelen te bereiken. Volgens dit onderzoek, onder de onderzochte elementen van visual merchandising, zijn de inrichtingen van de winkel en de etalages van belang voor het beïnvloeden van consumenten en hun impulsaankoopgedrag. Daarom moeten retailers het gebruik hiervan verhogen en de nadruk leggen op deze twee technieken: namelijk het bouwen van visueel aantrekkelijk etalages en zich concentreren op de winkelinrichting om klanten te verleiden om ongeplande aankopen te realiseren.

7 Inleiding In dit hoofdstuk worden de aanleiding van het project, de opdrachtgever en de onderzoeksopdracht beschreven. Vervolgens worden de vraagstellingen van dit onderzoek genoemd. Het Kenniscentrum Design en Technologie Het onderzoek is uitgevoerd voor het Kenniscentrum Design en Technologie binnen de Saxion Hogeschool te Enschede. Het Kenniscentrum Design en Technologie is hét centrum voor praktijkgerichte productontwikkelingen en onderzoek. Hierbij wordt samen met de opdrachtgever aan een oplossing voor een geformuleerd probleem gewerkt. Het resultaat is altijd een product dat winstgevend en innovatief is. Visie Vanuit een gebiedsgerichte, multidisciplinaire omgeving op het gebied van design en technologie samen met de opdrachtgever, werken aan een oplossing voor een vraagstelling. Missie Kennis van gebruiksgericht industrieel productontwerp, textiel, materiaalkunde, ambient intelligence, productie en procestechnologie en mediatechnologie samen te brengen. Op elk van deze kennisgebieden is een lector aanwezig. Met deze gebundelde kennis richt het Kenniscentrum Design en Technologie zich met nadruk op middelgrote en kleine bedrijven ( MBK ) in Oost Nederland (Saxion, Saxion Kenniscentrum Design en Technologie, 2013) 2 Het project Met het onderzoeksproject Virtuele verwachting, Fysieke beleving realiseert Saxion een geheel nieuwe beleving in (mode)retail. Dat is technisch mogelijk, maar er moet nog veel aan de techniek worden gesleuteld. In dit project bundelt Saxion kennis op het terrein van de techniek, human machine interaction, retail, mode, marketing en creatieve industrie. Het doel is het ontwikkelen en toepassen van media- en ICTinnovaties voor het beïnvloeden van de winkelbeleving en het koopgedrag van de consument in de modesector, zowel fysiek als online. De online beleving op internet thuis, of via een scherm, zuil, tablet of smartphone in de winkel schept verwachtingen, die worden waargemaakt als je het product fysiek in handen hebt, thuis of in de winkel. Vandaar de titel: Virtuele verwachting, Fysieke beleving (Saxion, Saxion Kenniscentrum Design en Technologie, 2013). Het onderzoeksproject Virtuele verwachting, Fysieke beleving richt zich op drie onderzoekslijnen, vanuit drie verschillende perspectieven: a. Vanuit een technologisch perspectief: het ontwikkelen van technologie voor het virtueel passen van kleding, de interactie met schermen (gesture-based browsing) en de smartphonehierbij valt te denken aan consumenten die kleding eerst

8 virtueel passen op een scherm om vervolgens met hun smartphone verder te winkelen. b. Vanuit een retailperspectief: hoe gaan de verschillende verkoopkanalen virtueel en fysiek samen? Krijgen we in de toekomst een ketenomkering waarbij de consument zijn kleding virtueel ontwerpt, vervolgens automatisch wordt gemaakt en uiteindelijk als maatwerk is af te halen. c. Vanuit het perspectief van de consument: het gaat om de klant, zijn winkelbeleving en zijn koopbeslissingen. En welke rol speelt technologie hierbij? (Saxion, Saxion Kenniscentrum Design en Technologie, 2013) Probleemstelling Marketeers hebben al lang begrepen hoe belangrijk impulsaankopen zijn. Bijna 70% van de omzet in de detailhandel wordt besteed aan impulsaankopen (Dunne & Lusch, 2005). Retailers proberen dit nog te verhogen. Dit willen ze bereiken door middel van store design, product displays, package design, sales enzovoort. De vraag is hoe visual merchandising hierbij een hulpmiddel kan zijn. Het is zeker een belangrijk onderdeel om de klant te inspireren. Hoe kan het product op de winkelvloer zo worden gepresenteerd dat de kooptrigger bij de klant afgaat? Doelstelling 3 Het doel van deze scriptie is om een helder beeld te geven van de mogelijkheden van visual merchandising op het gebied van impulsaankopen. Om dit te realiseren zijn beide kanten belangrijk, de betrokkenen vanuit de praktijk en de consumenten. Wat denken de betrokkenen vanuit de praktijk over visual merchandising en hoe ervaren de consumenten dit? Als dit duidelijk wordt, kan de praktijk hierop inspelen om met de hulp van visual merchandising meer omzet te realiseren. Centrale onderzoeksvraag en deelvragen Centrale vraag 1. Welke relevante elementen van visual merchandising zijn van invloed op impulsaankopen? Deelvragen 1. Wat is er te leren van andere branches zoals supermarkten waar veel wordt gewerkt met impulsaankopen? 2. Hoe wordt het koopgedrag beïnvloed door visual merchandising? 3. Hoeveel procent van de omzet komt voort uit impulsaankopen? 4. Welke locatie in de winkel is het meest geschikt om te verleiden voor impulsaankopen? 5. Door welke elementen laat de consument zich het meeste verleiden?

9 Theoretisch achtergrond Inleiding Het eerste gedeelte van de scriptie is een literatuurstudie. Deze externe desk-research is gedaan om inzicht te krijgen in; het veld van impulsaankopen, visual merchandising en wat de literatuur zegt over genoemde onderwerpen. De informatie komt uit boeken, scripties en wetenschappelijke artikelen. Hier wordt volgens de APA normen naar verwezen. Het eerste gedeelte gaat in op impulsaankopen. Ten eerste wordt het gewone aankoopproces behandeld. Aan de hand van deze informatie wordt uitgelegd wat impulsaankopen zijn en hoe ze tot stand komen. Het tweede gedeelte behandelt het onderwerp visual merchandising. Hier worden de vragen beantwoord wat visual merchandising is en wat relevante elementen van visual merchandising zijn met betrekking tot impulsaankopen. De literatuurstudie is te zien als basiskennis. Op basis van deze kennis wordt het onderzoek verder uitgevoerd. Impulsaankopen Om de vraag hoe impulsaankopen tot stand komen goed te kunnen beantwoorden, is het eerst belangrijk te begrijpen, hoe het reguliere koopproces in elkaar zit. 4 Churchill en Peter (1998) genereerden een model van het koopproces, waaronder vijf stappen: 1. behoefte herkenning 2. informatie opzoeken 3. alternatieve evaluatie 4. aankoopbeslissing nemen en 5. post-aankoop evaluatie Volgens hen kan de besluitvorming nog worden beïnvloed door: sociale omstandigheden marketing en situationele omstandigheden Het koopproces begint met een behoefte. De herkomst van de behoefte kan intern of extern zijn. Dit kan bijvoorbeeld gewekt zijn door een gevoel of een prikkel om een product te kopen. Als de consument de behoefte heeft geïdentificeerd gaat hij op zoek naar informatie. Aan de hand van de informatie over het product evalueert de consument de manieren waarop aan zijn behoeftes kan worden voldaan. Na evaluatie van alle opties wordt de aankoop gedaan. De laatste stap is volgens Churchill en Peter (1998) dat de consument formeel of informeel de uitkomst van de aankoop na het kopen van het product evalueert. Deze stap houdt in dat de consument consequenties uit zijn aankoop trekt, zowel positief als negatief. De consument die positieve ervaring

10 heeft kunnen opdoen, ontwikkelt loyaliteit aan de winkel waar hij het product heeft gekocht (Churchill & Peter, 1998). De aankoopbeslissing kan worden beïnvloed door verschillende factoren. Sociale invloeden spiegelen geografische en sociologische factoren weer, zoals cultuur, sociale klasse en familie. Het gedrag wordt beïnvloed door directe en indirecte berichten en feedback. Consumenten worden ook beïnvloed door hun referentiegroepen, de groepen die hun gedachten, gevoelens en daden beïnvloeden. Ten tweede hebben ook marketing invloeden, bekend als de 4P's invloed op het proces. De 4P s staan voor; product, prijs, plaats en promotie. Ten slotte zijn er situationele invloeden, die omschreven kunnen worden als de kenmerken van de situatie of de omstandigheden rond de shoppingtrip. Dit omvat de fysieke omgeving, sociale omgeving, tijd, taak, financiële condities en financiële stemmingen (Kim, 2003). 5 Figuur 1: Aankooproces volgens Churchill en Peter (1998) Stern (1962) maakt onderscheid tussen gepland en ongepland koopgedrag. Volgens deze indeling betreft gepland koopgedrag een tijdrovende handeling van informatie opzoeken gevolgd door rationele besluitvorming (Piron, 1991; Stern, 1962), vergelijkbaar met het beschreven proces in het model van Churchill en Peter (1998). Als we het nu over impulsaankopen hebben, dan zijn dit aankopen die niet gepland zijn. Aan deze aankopen gaat geen dergelijke geavanceerde planning vooraf. Het besluit is relatief snel gevormd en wordt aangemoedigd door stimuli. Impulsaankopen zijn niet het resultaat van een specifieke zoekopdracht naar één, aan bepaalde voorwaarden voldaan, product. De bevrediging kan afkomstig zijn van de handeling van het winkelen zelf. In dit geval zijn aankopen toevallig verbonden aan dit snelle proces maar kunnen wel een soort van genot verschaffen. Enkele stappen in het model van Churchill en Peter (1998) worden in het proces van impulsaankopen volledig overgeslagen, namelijk; de behoefte erkenning, informatie opzoeken, een alternatieve evaluatie en de herclassificatie van de te beïnvloedende factoren (zie figuur 2). Rook (1987) identificeert impulskoopgedrag met omschrijvingen zoals een spontane, intense drang om te kopen. Meestal negeert de consument hierbij de gevolgen. Zonder voorafgaande informatie van een nieuw product of zonder de intentie om een bepaald product te kopen, wordt de consument blootgesteld aan stimuli. Dit suggereert dat er

11 aan een behoefte kan worden voldaan door middel van de aankoop. Faber en Youn (2000) identificeren een aantal verschillende vormen van interne toestanden en milieu of zintuiglijke prikkels die dienen als aanwijzingen voor het activeren van impulsaankopen. Interne signalen geven de respondenten een positief of negatief gevoel. Milieu of zintuiglijke prikkels omvatten atmosferische elementen in retailinstellingen, marketeer-gestuurde signalen, en marketingmix stimuli (Faber & Youn, 2000). In tegenstelling tot het geplande koopproces, geschetst in Churchill en Peter's (1998) model (figuur 1), begint het impulsaankoop-proces met het product. Impulskopers gaan niet met de intentie om een bepaald voorwerp te kopen naar een winkel. Ze browsen gewoon rond. Op een gegeven moment krijgt de klant een stimulus. Deze stimulus veroorzaakt voor de klant de motivatie om iets te kopen. Wanneer impulskopers de wens voelen om een aankoop te doen, wordt deze beslissing genomen zonder op zoek te gaan naar informatie of het evalueren van alternatieven. In dit stadium van het proces van impulsaankopen voelt de consument een onweerstaanbare drang om te kopen, ongeacht zijn eerdere voornemen. Consumenten kunnen positieve of negatieve gevolgen door de aankoop op impuls ervaren. Sommige consumenten hebben gemeld in feite ontevreden te zijn met het gekocht product, maar stellen wel tevreden te zijn dat de aankoop is gedaan (Maclinnis & Price, 1987). Het proces van impulsaankoop begint met het browsen door de winkel of winkelstraat, gevolgd door de behoefte te creëren alvorens de aankoop en de postaankoopevaluatie. De aankoop wordt niet meer beïnvloed door sociale, marketing en situationele invloeden, maar door interne en externe factoren. Interne factoren, ook wel consumentgerelateerde factoren genoemd, worden beschreven als een onverwacht verlangen om naar buiten te gaan en iets te kopen (Shapiro, 1992). Externe factoren, ook wel winkelgerelateerde factoren genoemd, kunnen door de retailer worden beïnvloed door op het koopgedrag van de klant in te gaan (Arora & Kalla, 2011). Hierdoor kan een aangepast model uit het vorige model (figuur 1) voor deze situatie worden opgesteld (figuur 2) om het proces van impulsaankoop te beschrijven. Het navolgende model is aangepast van Arora en Kalla's literatuurstudie over impulsaankopen in relatie met Kim s werk (Arora & Kalla, 2011) (Kim, 2003). 6

12 De vier stappen van het impulsaankoopproces zijn: 1. klant browst door de winkel 2. behoefte wordt gecreëerd 3. aankoop wordt gedaan 4. post-aankoopevaluatie De klant laat zich beïnvloeden in zijn besluitvorming door: 1. interne factoren, bijvoorbeeld stemming, behoefte of verlangen, en 2. externe factoren, bijvoorbeeld visual merchandising. 7 Figuur 2: Impulsaankoopproces georiënteerd aan het voorbeeld volgens Churchill en Peter (1998) Visual Merchandising De taken van de handel zijn in veel opzichten veranderd binnen het laatste decennium. Visual merchandising wordt steeds belangrijker voor het succes of falen op de Point of Sale ( POS ). De presentatie van goederen zal niet alleen de consument inspireren maar ook stemming en sfeer creëren.. Visual merchandising is een middel om fashion waarde en imago van winkels aan toekomstige klanten te laten zien. Volgens Frings is de intentie van visual merchandising de klant op te voeden, om niet alleen het imago van de winkel te verbeteren, maar ook om bijverkopen te stimuleren door het tonen van de kleding samen met accessoires (Frings, 1999). Om dit op de beste manier te kunnen realiseren, wil elke winkel zijn imago zo goed mogelijk opbouwen en versterken door middel van visuele presentatie (Kim, 2003) Volgens Easey is er geen enkele definitie van visual merchandising te vinden en bovendien is het volgens hem geen exacte wetenschap (Easey, 2009). Hij probeert het desondanks wel te formuleren en noemt een mogelijk definitie: visual merchandising is de fysieke presentatie en communicatie van een merk of retailer, door creatieve groeperingen of presentaties in de etalages of in de winkel (Easey, 2009). Een definitie dat hierbij aansluit, noemt Pegler (2006): de beste weergave van goederen en

13 concepten, met als einddoel het maken van een verkoop (Pegler, 2006). Bovendien noemt hij visual merchandising meer dan etalages. Volgens hem is dit maar een gedeelte daarvan. Een ander belangrijk onderdeel is het uiterlijk van de winkel (Pegler, 2006). Het uitgangspunt van visual merchandising is om zich te verplaatsen in het denken en het gedrag van de klant: (Nauta B., 2012) Waarvoor komt de consument binnen? Hoe wordt de consument op ideeën gebracht? Wat is het gezichtsveld en de kijkrichting van de consument? Hoe kan men de kennis, de houding en het gedrag van de consument positief beïnvloeden? Welke middelen, denk aan signing, presentatiematerialen etc., worden ingezet? Door visual merchandising kan de doelgroep van een winkel worden bepaald. Als er geen prijskaartjes in de etalages staan, worden hoge prijzen gesuggereerd. Hoe groter de prijskaartjes in de etalages, hoe goedkoper de voorwerpen in de etalages (Easey, 2009).Visual merchandising geeft de klant een indruk van de te dragen kleding zonder deze te passen. Het is te begrijpen als een richtpunt op de weg naar meer omzet. (Easey, 2009). Door middel van visual merchandising worden setjes gepresenteerd. Hierdoor worden koopimpulsen aan de klant gegeven, deze impulsaankopen beïnvloeden op positieve manier de verkoop en de omzet gaat omhoog. (Spanke & Löbbel, 2012). 8 Volgens Dunne en Lusch (2005) is het doel om consumenten de winkel in te lokken. Als ze in de winkel zijn, moeten ze op de meest effectieve manier klanten gemaakt worden. Tegenwoordig is visual merchandising een belangrijke promotietool geworden (Easey, 2009). Steeds meer retailers realiseren de waarde van een esthetische winkelomgeving om de klant langer in hun winkel te laten verblijven (Easey, 2009). Onze hersenen verwerken 70% van wat wij zien, maar slechts 30% van wat we horen of lezen. Daarom is het aannemelijk dat visual merchandising een ontzettend sterke tool is. Het is veel meer dan alleen dressing dummy s (Easey, 2009). Merken die erg succesvol zijn, communiceren niet hun producten maar hun imago. (Spanke & Löbbel, 2012). Verder is het doel van visual merchandising om een esthetisch verantwoorde omgeving te realiseren die de shoppingtrip zal verbeteren en daardoor consumenten zal aanmoedigen om een aankoop te doen (Davies, Kerfoot, & Ward, 2003). Store design en lay-out maakt onderdeel uit van de shoppingtrip (Easey, 2009). De meeste consumenten nemen de lay-out en het design van een winkel waar als resultaat van de combinatie van kijken, horen, ruiken en aanraken (Dunne & Lusch, 2005). Kleur, muziek en geur zijn er allemaal om de zintuigen van de klant aan te trekken (Easey, 2009). Dramatische kleuren, zoals rood, signaleren aanbiedingen, rustige kleuren signaleren dure producten en up-tempomuziek heeft het effect dat de klant niet lang in de winkel verblijft (Easey, 2009).

14 De voor de verkoop gebruikte oppervlakte wordt logisch, overzichtelijk en zonder ruimtegebrek gestructureerd. Dit wordt gedaan om de oriëntatie voor de klant simpel te houden. (Spanke & Löbbel, 2012). Hoe duidelijker en logischer de indeling van de verkoopoppervlakte, des te minder verkooppersoneel wordt gebruikt. Zelfs speciaalzaken waar veel met bediening wordt gewerkt, kunnen door duidelijke visual merchandising meer met zelfbediening werken. Een nette en verzorgde verkoopoppervlakte nodigt uit om er iets te kopen. (Spanke & Löbbel, 2012). Etalages Etalages trekken de aandacht van de klant uit de verte (Easey, 2009) en zorgen ervoor dat de consumenten van buiten naar binnen komen (Nauta B., 2012), omdat etalages het eerste zijn dat de klant van een winkel ziet (Easey, 2009). De etalage vormt zo gezien de brug tussen de straat en de winkel (Kürsten, 2006). Het is de primaire taak van de etalage om, met zijn gehele ontwerp en de Figuur 3: Etalage Topshop presentatie van het product, aandacht te trekken en vervolgens, vooral in de high traffic locaties in het centrum en de winkelcentra, de consumenten te stoppen. Belangrijkste taken zijn daarnaast de leer van de stijl en creatie van corporate identity (CI) door het raam. De showcase is dus het raamwerk voor het merk en productspecifieke kern van de boodschap van een commerciële onderneming (Gerling, 2011). 9 Etaleren is het op creatieve en sfeervolle wijze presenteren van producten. Veelal worden etalages ondersteund door decoratieve elementen. Etalages vormen een belangrijk element binnen visual merchandising. Ze scheppen sfeer en geven meerwaarde aan de totale winkelinrichting (Nauta B., 2012). Etalages fungeren als stoppunt en als blikvanger. Zo wordt de consument gedwongen te kijken (Nauta B., 2012). Etalages promoten niet altijd een product. Het doel van een etalage is om de consument op zijn weg te laten stoppen (Morgan, 2011). Een goed gemaakte etalage lokt niet alleen de consument de winkel in, maar laat ook het brand imago van de winkel zien (Morgan, 2011). Etalages zorgen voor onderscheid ten opzichte van de consument en versterken het imago van de winkel (Nauta B., 2012). Zonder twijfel zijn etalages behulpzaam, vooral als ze innovatief en eye-catching zijn (Morgan, 2011). Veel retailers geven een vast bedrag van hun marketing budget uit om hun etaleerkunst te laten zien. Anderen presenteren hun producten op een meer eenvoudige manier (Morgan, 2011). De ideale situatie is als het thema van de etalages in de winkel terug te vinden is door middel van in-store display. Hoe beter een etalage is gestructureerd des te positiever is de invloed op de consument (Kürsten, 2006). In-store display Door middel van in-store displays wordt het aanbod gepresenteerd. Ze zijn gemaakt om het drama en theater Figuur 4: In-store display

15 van de etalages in de winkel voort te zetten (Morgan, 2011). Interieur of in-store displays kunnen in drie categorieën worden gezet (Davies, Kerfoot, & Ward, 2003): merchandise displays, architecturale of artistieke displays, en point-of-sale-displays. Instore displays hebben altijd betrekking op de producten in de buurt (Spanke & Löbbel, 2012). Het doel van de in-store displays is het stimuleren van het verlangen van de consumenten naar de goederen, evenals het bevorderen van zowel geplande als ongeplande aankopen (Bastow-Shoop, Pasewitz, & Zetocha, 1991). Het hebben van een goede en aantrekkelijke display kan cruciaal zijn voor retailers. In feite kunnen consumenten binnen drie tot acht seconden door een display worden aangetrokken. Dat is de tijd die nodig is om de belangstelling voor een getoond product te bepalen. In-store displays worden vaak voor afdelingen, trappen naar de volgende verdieping of voor een andere afdeling gepositioneerd, om de klant hier naartoe te lokken. Door middel van goed gepositioneerd displays kan de consument door de winkel worden geleid (Spanke & Löbbel, 2012). Winkelinrichting Achterwanden laten de consument zien wat van de afdeling te verwachten is. Is het een dames-, heren- of kinderafdeling? Voor klanten betekent dit een doelgroep-specifieke pre-structurering van het aanbod, dus pre-selectie (Gerling, 2011). Er zijn drie plateaus aan de achterwand. Het bovenste plateau heeft de grootste afstandsimpact. De consument kan op grote afstand al zien wat hem binnen deze afdeling wacht. Het plateau in het midden laat het thema zien. Het is hier belangrijk dat de kleding voor de consument goed toegankelijk is en het plateau niet te hoog is. Het onderste plateau is voor een hoog volume kleding bedoeld. Afhankelijk van de kleding kan hier hangend op front of schouder 10 of opgevouwen worden gepresenteerd (Spanke & Löbbel, 2012). Het meest gebruikt is een achterwand met een combinatie van alle drie stijlen (Spanke & Löbbel, 2012). Figuur 5: Tafel voor achterwand Tafels zijn interessant om de vloer te breken. Ze worden gebruikt om een kleur of stijlthema te presenteren (Spanke & Löbbel, 2012). De consument kan er van verschillende kanten bij. Het kan een goed idee zijn om een kleiner, smaller tafeltje onder een grotere, bredere tafel te plaatsen. Zo wordt een twee niveau plateau gecreëerd, welke van grotere invloed op de consument is dan alleen een tafel zou zijn (Morgan, 2011). Opgevouwen producten passen het best op tafels. Kleding zou er beter niet te hoog op worden gestapeld. Een per maat per stapel is ruim voldoende (Morgan, 2011). Om kleding opgevouwen te presenteren zijn vooral shirts, gebreide artikelen en spijkerbroeken geschikt. Bij deze vorm van presentatie is het belangrijk dat de stapels elk ongeveer dezelfde hoogte en breedte hebben (Spanke & Löbbel, 2012). Het is wel belangrijk te bedenken dat tafels veel onderhoud nodig hebben. Om de tafel er aantrekkelijk uit te laten blijven zien, is constante verzorging nodig (Morgan, 2011).

16 Standaards bestaan er in verschillende maten en vormen, om verschillende hoeveelheden kleding te kunnen opnemen. De capaciteiten-standaard is gemaakt om vele verschillende opties kleding te laten zien, wat een hoge omloopsnelheid betekent. Normaal gesproken zijn ze gemaakt van metaal en hebben meerdere armen, welke aangepast kunnen worden om de kleding zo goed Figuur 6: Capaciteitenstandaard Figuur 7: rechte standaard Figuur 8: Rondstandaard mogelijk te presenteren. Bovendien is de capaciteitenstandaard het best geschikt om een complete outfit op een arm te laten zien (Morgan, 2011). De rechte standaard wordt vaak gebruikt in kledingwinkels waar duurdere kleding wordt verkocht. Het is het best geschikt om een collectie te laten zien of een trend thema. Een rechte standaard kan het beste niet te vol worden gepakt (Morgan, 2011). Er is nog een derde standaard, de rond-standaard, die in de jaren 70 heel populair was. Meestal wordt de rondstandaard in het midden van de winkel gepositioneerd (Morgan, 2011). Soms worden rond-standaards ook wel aan de buitenkant van een winkel gebruikt met prijsinteressante artikelen (Spanke & Löbbel, 2012). Omdat ze heel inflexibel zijn worden ze tegenwoordig bijna niet meer op de winkelvloer gebruikt 11 Vaak worden aan de kassa meeneemartikelen gepresenteerd. Het voordeel hierbij voor de consument is dat hij tijdens het wachten de tijd heeft om over deze dingen na te denken. De aankoop is niet gepland maar de dingen zijn misschien wel nuttig of interessant. De consument hoeft niet door de winkel om deze artikelen te vinden (Kürsten, 2006). Point of purchase signage Volgens de Point of Purchase Advertising Institute (POPAI), zijn in-store reclame, zoals het point of purchase (POP) display en in-store signage,van invloed op procent van de aankopen van de consument. In-store signage, inclusief promotionele signage, geeft informatie om klanten te helpen bij hun koopbeslissingen. Effectieve promotie signage kunnen winkels helpen hun verkoop te stimuleren en hun inkomsten te verhogen. Auteurs in de literatuur erkennen het belang en de effecten van in-store advertenties en alle vormen van promotie, zoals promotie signage op Figuur 9: Point of purchase signage ongeplande aankopen. Advertenties in de winkel hebben een grote impact op het verhogen van het aantal impulsaankopen (Asim & Saf, 2011). Consumenten hebben de neiging om impulsaankopen vooral onder invloed van in-store promotie te maken (Asim & Saf, 2011).

17 50% van de vaste klanten komt elke week langs de winkel. Deze belangrijke groep van consumenten levert het grootste deel van de omzet op. Zij willen geëntertaind worden en moeten onder de indruk zijn dat er steeds iets nieuws is te zien in de winkel (Morgan, 2011). Narrowcasting Gaat het er bij broadcasting om vanuit een zender een groot aantal ontvangers tegelijkertijd met een generieke boodschap te bereiken, bij narrowcasting draait het erom om de juiste boodschap, op het juiste moment, bij de juiste doelgroep over te brengen. Deze vorm van communicatie vindt men vooral in de retail, maar ook in de horeca, bij evenementen, banken en productiebedrijven. Narrowcasting werkt met audiovisuele displays (lcd, led of plasmaschermen) en op maat gesneden en steeds geactualiseerde content (Kotler & Amrstrong, 2006). Via Figuur 10: Narrowcasting grote verticaal geplaatste schermen in de winkel waant de consument zich op de catwalk. Grote visuals en catwalk shoots tonen de nieuwste collecties; samen met informatie over acties en de klantenkaart maakt dit een aantrekkelijk fashion kanaal. Alle genoemde elementen kunnen van invloed zijn op impulsaankopen. Er is gekozen om niet naar alle elementen onderzoek te doen. De reden hiervoor is om de consument tijdens de enquête niet te verwarren met te veel onderdelen. Er wordt liever een kleine hoeveelheid elementen getest en hiervan een duidelijk uitslag ontvangen. 12 De te testen elementen zijn: Etalages: aandacht trekken, de consument informeren Winkelinrichting: productpresentatie, vorm van de presentatie Point of purchase display: acties (aan de kassa)

18 Methodologie Typering van onderzoeksmethode Voor deze scriptie is een driedelig onderzoek uitgevoerd. Allereerst is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de onderwerpen impulsaankopen en visual merchandising. Voor de verdere uitwerking van het onderzoek is gekozen voor mixed methods van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Aan de hand van de informatie vanuit het literatuuronderzoek is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, met name interviews van zes respondenten. Om te testen of de antwoorden van de respondenten vanuit de interviews overeenkomen met de mening van de consumenten, is er vervolgens kwantitatief onderzoek gedaan in de vorm van een enquête. Gekozen onderzoeksmethode Wat is er te leren van andere branches zoals supermarkten waar veel wordt gewerkt met impulsaankopen? Kwalitatief onderzoek (interviews): In supermarkten wordt veel omzet gemaakt door impulsaankopen. Dit is zeker een interessant veld om te kijken of er iets door de fashionretail kan worden overgenomen. Hoe wordt het koopgedrag beïnvloed door visual merchandising? Kwalitatief onderzoek (interviews): Deze vraag is ontzettend belangrijk voor het onderzoek. Tijdens het literatuuronderzoek wordt al vastgesteld wat visual merchandising is. Deze vraag gaat een stap verder. Hiermee wordt beantwoord hoe het koopgedrag wordt beïnvloed door visual merchandising. 13 Hoeveel procent van de omzet komt voort uit impulsaankopen? Literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews) en kwantitatief onderzoek (enquête): In de vakliteratuur wordt over een heel hoog percentage gesproken. Deze deelvraag gaat hierop in. Is dit echter het geval? De respondenten geven antwoord net als de deelnemers van de enquête. Met deze vraag wordt het daadwerkelijke percentage van de impulsaankopen getest. Welke locatie in de winkel is het meest geschikt om te verleiden voor impulsaankopen? Kwalitatief onderzoek (interviews) en kwantitatief onderzoek (enquête): Met deze vraag wordt getest welke locaties in de winkel het meeste geschikt zijn voor impulsaankopen. Beide kanten zijn belangrijk; die van de retailers vanuit de interviews en die van de consumenten vanuit de enquêtes.

19 Door welke elementen laat de consument zich het meeste verleiden? Kwantitatief onderzoek (enquête): Hierbij worden de elementen, welke tijdens het literatuuronderzoek zijn vastgesteld, door de consument beoordeeld. Deze elementen zijn etalages, winkelinrichting en point of purchase displays. Al deze deelvragen zijn een hulpmiddel om de hoofdvraag te beantwoorden. Zonder een van deze deelvragen is het niet mogelijk een goed antwoord op de hoofdvraag te formuleren.. Dataverzameling en -analyse Na afronding van de literatuurstudie zijn er zes interviews uitgevoerd. De respondenten zijn een consultant en vijf medewerkers vanuit de fashionretail, welke met visual merchandising te maken hebben. Dolf Lewis, B32 Groep, Arnhem: Sales Manager Bram Nauta, Instore Consument Marketing Instituut, Geesteren: Consultant Nicole Werner, Lengermann und Trieschmann, Osnabrück: Marketing Manager Romy Groote-Wolthaar, Score en Chasin`, Duiven: Visual Merchandiser Matthew Jordan, America Today, Amsterdam: Visual Merchandising Manager Karlijn Blenke, Jeans Centre, Hengelo: Visual Merchandiser De respondenten hebben antwoord gegeven op een aantal vragen (zie bijlage II). Ze zijn allemaal experts op het gebied van visual merchandising en beschikken over ruime werkervaring. Het is een bewuste keuze om een kleine groep respondenten te interviewen. De interviews zijn uitgevoerd in een bepaalde tijdsperiode. Op basis van de interviews werd een enquête uitgevoerd. De interviews vonden plaats binnen hun bedrijven. Het interview is opgenomen en als audiofile opgeslagen. Daarna zijn deze uitgetypt, gecodeerd, gecategoriseerd en zijn hun stellingen in verhouding met elkaar gebracht om de uitkomst van de interviews goed te kunnen gebruiken. De interviews zijn gebruikt om antwoord te geven op de vragen van het kwalitatief onderzoek. 14 Tijdens de derde fase van het onderzoek is er een enquête aan consumenten verstuurd. Aan de hand hiervan is er getest of de antwoorden van de geïnterviewden en de consumenten overeenkomen. Heeft de consument dezelfde opvatting over het onderwerp als de geïnterviewde expert? In de enquête mogen de consumenten stellingen met een cijfer van 1 tot 5 beoordelen. De enquête wordt online afgenomen om een brede doelgroep te kunnen bereiken. De link naar de enquête heb ik via en sociale media verspreid. Om de antwoorden te kunnen analyseren heb ik met het programma SPSS gewerkt (zie bijlage III). Bruikbaarheid Alle gestelde vragen in de interviews en de enquête sluiten bij de deelvragen en de hoofdvraag aan. Om hiervan zeker te zijn, is er heel nauwkeurig voor opgelet dat alles goed aansluit. In de interviews zijn er meer vragen gesteld dan uiteindelijk nodig was. Dit was om beter inzicht te krijgen in de onderwerpen impulsaankopen en visual

20 merchandising. De enquête is opgesteld nadat het literatuuronderzoek en de interviews waren afgesloten, zodat ze precies aan de voorafgaand delen aansluiten. 15

Visual merchandising, de kunst van het verleiden. research document

Visual merchandising, de kunst van het verleiden. research document Visual merchandising, de kunst van het verleiden. research document Vera Kusumawidjaja Marion de Rijk JDE-SVISE.3V-13 - Seminar Viual 27 mei 2015 Inleiding De manipulatie van visual merchandising kan verschillende

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: Fashion

Verkennend onderzoek: Fashion Verkennend onderzoek: Fashion Vision & eye tracking research Sport 2000 Juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. Fashion onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen Shopping Intentie 1 Shopping

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sterk in presentatie

Sterk in presentatie Sterk in presentatie CUSTOM MADE valt in de prijzen Designing Haaker ontwerpt en maakt etalagepoppen op maat, o.a voor: V & D, Hunkemöller, De Bijenkorf, Claudia Strater, The Society Shop en nog vele andere

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Het Grote Shopper Onderzoek. Mening van Nederland #1

Het Grote Shopper Onderzoek. Mening van Nederland #1 Het Grote Shopper Onderzoek Mening van Nederland #1 Mening van Nederland Welkom bij de allereerste Mening van Nederland! Een regelmatig terugkerend online onderzoek over wat de Nederlander denkt, vindt

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE WAT IS ROBBIENETWORKS? RobbieNetworks is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het leveren van avatars (alter ego). Onze missie is: het

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Uw digitale. communicatie

Uw digitale. communicatie Uw digitale communicatie Optieksignage: uw oplossing in Digital Signage Uw digitale communicatie Optieksignage is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten Het Expertisecentrum voor Marketing at Retail 1. Wat is POPAI? Agenda 2. Model: Visie op koopgedrag 3. Brancherapport 2010 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Nadere informatie

De veranderende markt

De veranderende markt De veranderende markt 1 De veranderende markt Vanaf 2000 is de detailhandel sterk veranderd door de opkomst van de computer. Als verkoper kun je de kennis over de geschiedenis en de toekomst van de detailhandel

Nadere informatie

BENAMINGEN. Frontpin Blousehanger. Torso POS / POP. Frontpresentatie Plank. Stang / u-stang / hangstang. Knijphanger. Zij-hang.

BENAMINGEN. Frontpin Blousehanger. Torso POS / POP. Frontpresentatie Plank. Stang / u-stang / hangstang. Knijphanger. Zij-hang. VM INSTORE Kleding Het is heel erg belangrijk dat de kleding op de juiste wijze gepresenteerd / ingehangen wordt. Hier wordt door een visual merchandiser heel goed over nagedacht. Het is een heel belangrijk

Nadere informatie

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com.

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com. BELANGRIJK! Op de gegevens met betrekking tot de verdiepende opdracht is een geheimhoudingsplicht van toepassing. Door verder te lezen in dit document wordt er automatisch akkoord gegaan met deze geheimhoudingsplicht,

Nadere informatie

Voor directe publicatie 27 juli 2010

Voor directe publicatie 27 juli 2010 Persbericht Voor directe publicatie 27 juli 2010 Contactpersoon voor de media: Mulberry Marketing Communications Arno van der Drift +44 (0)20 7928 7676 avanderdrift@mulberrymc.com Avery Dennison, Printer

Nadere informatie

Verschil tussen A- en B-merk kleding

Verschil tussen A- en B-merk kleding Verschil tussen A- en B-merk kleding Naam: Manon van de Kraats Studentnummer: 1620476 Specialisatie: UXD Format: Essay Docent: Hans Kemp Blok: D Datum : 27-05-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017.

DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017. DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017. Kennis van de producten Klantvriendelijkheid Entertainen Inspirerend interieur Totaalbeleving Lifestyle concept Innovatie Merkassortiment Online beleving Sfeer Originaliteit

Nadere informatie

Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie

Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie Door Minouschka Oort 500646615 Fashion & Management Coach: Ligia Hera 28 mei 2015 Amsterdam Fashion Institute

Nadere informatie

Trendsvormers. Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt. Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode

Trendsvormers. Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt. Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode Trendsvormers Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode September Sanoma Afdeling Sales Uitgevers 2008 Bron: Rapportage Trendsvormers

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Mode en trends in online winkelen. Een nieuwe catwalk voor modemerken. tradedoubler.com

Mode en trends in online winkelen. Een nieuwe catwalk voor modemerken. tradedoubler.com Mode en trends in online winkelen Een nieuwe catwalk voor modemerken tradedoubler.com Consumenten zijn de manier waarop zij mode ervaren en kopen opnieuw aan het uitvinden; merken die weigeren om zich

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Virtuele verwachting fysieke beleving: project

Virtuele verwachting fysieke beleving: project Virtuele verwachting fysieke beleving: project Simon van Renssen, Saxion, februari 2015 Retail Marketing Marktonderzoek Consumentengedrag Identiteitsmarketing Doelstelling Het ontwikkelen en toepassen

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek

De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek De toegevoegde waarde van muziek. hitrepertoire vs. niet herkenbare muziek Opzet van het onderzoek Om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over de werking van muziek in een zakelijke omgeving, laat

Nadere informatie

VRAAG NAAR BETAALBARE SLOW FASHION WORDT NIET BEANTWOORD

VRAAG NAAR BETAALBARE SLOW FASHION WORDT NIET BEANTWOORD VRAAG NAAR BETAALBARE SLOW FASHION WORDT NIET BEANTWOORD Eindproduct van het onderzoeksrapport De beleving van fast fashion en slow fashion. Ilja Jansen Studentnummer: 500645492 Fashion & Management Amsterdam

Nadere informatie

R. Stuivenberg; student Technische Bedrijfskunde, Academie Bedrijfskunde en Ondernemen

R. Stuivenberg; student Technische Bedrijfskunde, Academie Bedrijfskunde en Ondernemen Aankoopgedrag van 50+ consumenten Tot stand gekomen in het kader van RAAK Vitale Oudere Auteur R. Stuivenberg; student Technische Bedrijfskunde, Academie Bedrijfskunde en Ondernemen Redactie Ir. J. Slagter;

Nadere informatie

9 mei 2015. Onderzoek: Economie en retail

9 mei 2015. Onderzoek: Economie en retail 9 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Winkelbediende. Maak een mooie etalage met deze verzorgingsproducten. Lees deze tekst en zoek de moeilijke woorden op in een woordenboek.

Winkelbediende. Maak een mooie etalage met deze verzorgingsproducten. Lees deze tekst en zoek de moeilijke woorden op in een woordenboek. Winkelbediende Om een bloeiende zaak te hebben is het heel belangrijk van een aantrekkelijke etalage te maken. In deze spoedcursus geven we je enkele tips mee en dan kan jij aan de slag. Maak een mooie

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 1 Introductie wat is marketing? 2 Ken je klant wie is je klant en wat denkt/voelt/wil hij/zij? 3 Creative marketing kan

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

Verkennend onderzoek winkelcentra:

Verkennend onderzoek winkelcentra: Verkennend onderzoek winkelcentra: Vision & eye tracking research Middenwaard & Wijnegem Juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. Winkelcentrum onderzoek 4. Learnings & implicaties Shopping

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

James Bond Casino Royale

James Bond Casino Royale James Bond Casino Royale Retail experience november 2006 Jurgen Mohr pagina 2 Wie ben ik... Jurgen Mohr Manager Trade & Instore Heineken Nederland Instore Marketing alle kanalen Horeca, retail, convenience

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie Ex a m e n o p d r a c h t Interactieve Communicatie Diesel Online Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management Interactieve Communicatie De heer Jesse Wynants I n l e i d i n g Het

Nadere informatie

Trade Marketing & Instore Communication Management Training

Trade Marketing & Instore Communication Management Training Trade Marketing & Instore Communication Management Training T r a i n i n g POPAI Benelux organiseert voor de 3e keer haar Trade Marketing & Instore Communication Management Training. Aangepast en up to

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland

IPTV in Noordoost-Friesland IPTV in Noordoost-Friesland een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Door Junior Consult Agenda Over Junior Consult Het onderzoek Conclusies Aanbevelingen Over Junior Consult

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF Inleiding Het boek Wat je schrijft ben je zelf (WJSBJZ) is een werkboek. Het bestaat uit 33 levensvragen met bijbehorende opdracht. Bij elke vraag is er schrijfruimte

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol?

Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol? Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol? 30 mei 2012 Ghislaine van der Klugt Fashion & Management student op het Amsterdam Fashion Institute. Het onderzoek naar de succesfactor

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Voor. dé reclamemakelaars

Voor. dé reclamemakelaars dé reclamemakelaars Aanbod Full colour print De reclame-uiting wordt in een full colour print over het gehele raamoppervlak in de winkelstraat gepresenteerd. Shop Advertisers verzorgt het complete traject.

Nadere informatie

COLLECTIEBOEK - INLEIDNG - INTRODUCTIE YOUJEANS - MERK IDENTITEIT - BESCHRIJVING KLANT - MOODBOARDS - COLLECTIE - TRIMS, STOFFEN & KLEURKAART

COLLECTIEBOEK - INLEIDNG - INTRODUCTIE YOUJEANS - MERK IDENTITEIT - BESCHRIJVING KLANT - MOODBOARDS - COLLECTIE - TRIMS, STOFFEN & KLEURKAART COLLECTIEBOEK - INLEIDNG - INTRODUCTIE YOUJEANS - MERK IDENTITEIT - BESCHRIJVING KLANT - MOODBOARDS - COLLECTIE - TRIMS, STOFFEN & KLEURKAART - INLEIDING - Onze innovatieve jeans zal ontworpen worden door

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

A DATA-DISCOVERY JOURNEY

A DATA-DISCOVERY JOURNEY A DATA-DISCOVERY JOURNEY Waarom een data- discovery journey Je hebt een hoop data maar wat kun je er mee. Data is voor veel bedrijven nog een erg abstract begrip. Natuurlijk snapt iedereen dat informatie

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 20 mei 2016 Page 2 of 6 Kledingwinkels De detailhandel in kleding omvat winkels in dames- en/of herenbovenkleding, baby- en kinderkledingzaken, bodyfashion (lingerie) en gemengde

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: DHZ

Verkennend onderzoek: DHZ Verkennend onderzoek: DHZ Vision & Eye tracking research Hornbach & Gamma juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. DHZ onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen Shopping Intentie 1 Shopping Planning

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Raamwerk Profiel Groen: Groene vormgeving en verkoop Producten promoten

Raamwerk Profiel Groen: Groene vormgeving en verkoop Producten promoten Raamwerk Profiel Groen: Groene vormgeving en verkoop Producten promoten Profielmodule: 1. Groene productie 2. Tussen productie en verkoop 3. Vergroening stedelijke omgeving 4. Groene vormgeving & verkoop

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Dirk Mulder Sectormanager Retail @MulderDirk 06-11380971 VOOR WE VAN START GAAN. 2 Agenda Stand van zaken in de retail

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Brigitte Vogelsangs Cindy van den Berg Datum: 1 Februari 2012 Agenda 1 Introductie 2 Onderzoek resultaten 3 Next steps

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Digitale Ongelijkheid

Digitale Ongelijkheid Digitale Ongelijkheid klantenservice via digitale media Dr. Alexander van Deursen Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Toegang tot digitale media Motivatie 5% niet gemotiveerd om internet te gebruiken

Nadere informatie