Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol?"

Transcriptie

1 Een mobiele app voor mode retailers met een fysieke winkel, succesvol? 30 mei 2012 Ghislaine van der Klugt Fashion & Management student op het Amsterdam Fashion Institute. Het onderzoek naar de succesfactor van een mobiele app als extra communicatiemiddel voor mode retailers toont een aantal cruciale ontwikkelingen aan in het consumenten koopgedrag, op het gebied van mobiele communicatie en de behoeften aan een kleding app. Dit artikel beschrijft wat de probleemstelling van het onderzoek is, hoe het onderzoek is opgebouwd, wat de belangrijkste resultaten zijn met bijbehorende onderbouwing, de conclusie van het rapport en de aanbevelingen voor grote en kleine- tot middelgrote mode retailers. Probleemstelling Uit een onderzoek van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel is gebleken dat de consument zich steeds meer op voorhand online oriënteert tot ze daadwerkelijk overgaat tot een aankoop, het koopproces van de consument verandert. Volgens de Bricks & Clicks Market Monitor, een onderzoek uitgevoerd door GfK Retail & Technology, moeten fysieke winkels zich meer richten op de emotie en beleving van een product, als ze willen blijven bestaan. Door het veranderende koopgedrag maakt de consument namelijk gebruik van offline én online kanalen. Ook deelt de consument zijn online maar ook zijn offline merk- en productervaringen steeds meer met andere personen door middel van sociale media. Naast het veranderende consumentengedrag is ook de maatschappij veranderd doordat de technologie een steeds grotere rol gaat spelen in ons leven. Mobiele technologie is vervlochten geraakt met ons sociale leven. Tegenwoordig beschikt een heel groot deel van de Nederlandse bevolking over een smartphone, een telefoon met extra functies zoals bijv. internet en navigatie, waardoor mensen (bijna) altijd online zijn. Met deze smartphone kunnen ze mobiele applicaties downloaden waarmee op een gebruiksvriendelijke manier uiteenlopende zaken opgezocht en bekeken kunnen worden. Aanpak Het onderzoek is tot stand gekomen door middel van desk-en field research. Door de combinatie van deze methoden wil ik een antwoord krijgen op de hoofdvraag: "Kan een mobiele applicatie succesvol zijn als extra communicatiekanaal voor een fysieke winkel?" Deze hoofdvraag moet beantwoord worden door het vaststellen van een aantal deelvragen. Per deelvraag wordt aangegeven hoe de informatie verkregen is. 2. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van het koopgedrag van consumenten? Deskresearch: literatuur, artikelen en onderzoeksrapporten 3. Wat zijn smartphones en mobiele applicaties? Deskresearch: literatuur, internetartikelen en onderzoeksrapporten 4. Wat is de toegevoegde waarde van een mobiele app voor mode retailers? Desk research: Onderzoeksrapporten, artikelen Field research: panel gesprek 5. Wat gebeurt er op dit moment in de mode retail op het gebied van mobiele apps? Deskresearch: artikelen, reviews Field research: uitproberen bestaande apps, contact 6. Wat vindt de consument van een mobiele applicatie voor mode retailers? Field research: enquête 7. Kan een mobiele applicatie succesvol zijn als extra communicatiekanaal voor een fysieke winkel? Conclusie eerdere hoofdstukken Adviesrapport Hoe is een mobiele app te realiseren? Deskresearch: artikelen, uitslagen onderzoek 1

2 Hoofdresultaten De manier waarop de consument zich gedraagt met betrekking tot het winkel- en koopgedrag is veranderd door nieuwe technologieën, vrijheid van keuzes en de beschikbare informatie. Zij oriënteren zich voordat ze overgaan tot een aankoop en maken daarbij gebruik van zowel online als offline kanalen. De belangrijkste redenen voor de oriëntatie zijn vooral de prijs, product informatie en aanbiedingen. In het segment kleding/schoenen liggen de percentages van on- en offline oriëntatie dicht bij elkaar. De online oriëntatie groeit wel ten koste van de offline oriëntatie en deze vindt steeds meer onderweg plaats. De aankopen in dit segment worden ook via verschillende kanalen gedaan, waarbij de fysieke winkel nog steeds het grootste aankoopkanaal blijft. Internet als aankoopkanaal stijgt overigens wel. Na de oriëntatie vindt in het segment kleding/schoenen bijna tot geen verandering plaats van kanaal, mede doordat het internet steeds meer fungeert als oriëntatie- en aankoopkanaal. De sociale omgeving van de consument speelt ook een belangrijke rol bij het keuze- en selectieproces en zij wordt vooral door de persoonlijke omgeving beïnvloedt. Naast dit veranderende koopgedrag van de consument worden Nederlanders steeds meer digitaal en afhankelijk van de functionaliteiten die de smartphone te bieden heeft. Iets meer dan de helft van de Nederlanders beschikt in het vierde kwartaal van 2011 over mobiel internet. Gekeken naar het geslacht beschikt bijna drie kwart van de mannen hierover tegenover drie vijfde van de vrouwen. Smartphones worden bestuurd door verschillende besturingssystemen, waarvan het Google Android en ios platform de twee grootste zijn, gevolgd door Blackberry OS. Ook het consumentenonderzoek laat deze uitkomsten zien in het gebruik van de verschillende platformen. Het Google Android platform overheerst in alle categorieën boven de 21 jaar, ios wordt vooral gebruikt in de leeftijdsgroep 25 tot 55 jaar en Blackberry OS in de leeftijsdgroep 16 tot 24 jaar. Mobiele apps zorgen ervoor dat het leven geoptimaliseerd en gestructureerd wordt door hun eenvoud, continue bereikbaarheid en snelheid. Dit zorgt ervoor dat men ook afhankelijk wordt van apps. Het gebruik en bezit hiervan is het grootst in de leeftijdsgroep onder de 25 jaar. Daarnaast is het aandeel mannen die apps bezit en gebruikt groter dan het aandeel vrouwen. Er zijn verschillende levensfases in het gebruik van apps die betrekking hebben op de verwachtingen en gewoonten. Vrouwen bevinden zich vooral in de fase Beginners en zijn apps aan het ontdekken. Mannen bevinden zich vooral in de fases Organizers en Socializers en zijn meer afhankelijk van apps. Uiteindelijk is er nog de fase Addicts die helemaal niet meer zonder apps kunnen. De overgang naar de verschillende fases is redelijk snel. Apps zijn onder te verdelen in drie categorieën, connectiviteit, entertainment en productiviteit. Mannen beschikken over meer apps in de categorieën entertainment en productiviteit. Vrouwen domineren in de categorie connectiviteit en apps op het gebied van mode/kleding. De reden van het gebruik is vooral het plezier die de app biedt en verveling, waarbij betalen voor een app vaker gebeurt in de levensfases Addicts en Socializers. Het onderzoek van het LRKC ziet een grote toekomst voor apps en een stijgende lijn in het gebruik hiervan. Mede door de opkomst en de ontwikkelingen van smartphones en daarmee mobiel internet kan de consument tegenwoordig kiezen uit een variëteit aan kanalen als het gaat om het zoeken van informatie. Een virtuele beleving wordt mede door de mogelijkheden van techniek steeds meer fysiek. Een mobiele applicatie als extra communicatiekanaal naast een fysieke winkel kan de altijd bereikbare consument snel en efficiënt benaderen en beïnvloeden. De bereikbaarheid van de fysieke winkels en het inzicht in de klant kunnen verbeteren en daarnaast stimuleert het impulsaankopen door de frequentere confrontatie. M-commerce is een krachtige manier van communicatie door het begrip van de rol van mobiliteit in het leven van de moderne mens. Doordat de betaalmethode ideal nog niet geïntegreerd is voor de mobiel haken veel mensen af tijdens een transactie via de smartphone. Wel valt te constateren dat steeds meer mensen hier gebruik van maken en het zal dan ook een kwestie van tijd zijn totdat de consument dit medium als volwaardig gaat zien. Het is nu vooral een communicatiemiddel ter ondersteuning van het informatiezoekproces van de consument. 2

3 Apps kunnen verschillende technieken toepassen om het bereik te vergroten, promoties en aanbiedingen te verspreiden en te voldoen aan de behoeften van de consument door middel van bijvoorbeeld Location Based Services, push berichten en koopsuggesties. De smartphone is effectief als communicatieplatform en oefent haar invloed uit op elk aspect van het winkelen. De betrokkenheid van mobiele shoppers met betrekking tot reclame is hoog, omdat het mobiele publiek meer open staat voor relevante, feitelijke en informatieve advertenties. Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke aspecten van mobiel winkelen op het gebied van kleding. Vrouwen, en dan voornamelijk veertigers, laten een grote interesse zien in apps die betrekking hebben op mode/kleding en de aanschaf van kleding. In het consumentenonderzoek komt naar voren dat vooral vrouwen in de leeftijdsgroep 15 tot 34 jaar geïnteresseerd zijn in een dergelijke app. Deze twee uitkomsten gecombineerd laat een totale groep geïnteresseerden zien in de leeftijdscategorie 15 tot 49 jaar. In het panelgesprek kwam naar voren dat alle deelnemers positief tegenover een app van een mode retailer staan omdat zij vinden dat deze mee moet gaan met de tijd en de moderne communicatiemiddelen en om de digitale en moderne doelgroep beter te bereiken. De 'nieuwe' consument wil benaderd worden op de manier die in zijn/haar belevingswereld past. Een eventuele app moet voldoen aan de verwachtingen en behoeften en vooral gebruiksvriendelijk zijn. Daarnaast moet deze app gratis en via de platformen ios en Google Android aangeboden worden. In zowel het panel gesprek als het consumenten onderzoek kwam naar voren dat een eventuele app relevante functionaliteiten moet bieden als: Collectie Prijs Aanvullende informatie over de kledingstukken Store locator Winkel informatie Inspiratie Voorraadoverzicht Aanbiedingen Reserveren van artikelen. Door een beeld te schetsen van de aanwezige apps van moderetailers is te zien dat vooral grote moderetailers zich momenteel bezig houden met mobiele apps als extra communicatiekanaal. Wel is dit aantal nog redelijk beperkt als je kijkt naar de hoeveelheid aanwezige moderetailers in Nederland. Kleine- tot middel grote moderetailers tonen een afwachtende houding tegenover dit nieuwe communicatiekanaal en houden zich hier niet mee bezig. De retailers met een mobiele app willen geen resultaten vrijgeven en dus niet meewerken om meer inhoudelijke informatie te verschaffen over de invloed van de app op hun fysieke winkels. Ik denk dat mede door het feit dat niet bekend wordt wat voor een invloed een mobiele app heeft op fysieke winkels andere retailers niet gestimuleerd worden om een app te (laten) ontwikkelen. Door deze teleurstellende reacties is voorzichtigheid geboden bij het trekken van de conclusie met betrekking tot de succesfactor van een mobiele app voor fysieke winkels. Het consumentenonderzoek naar het gebruik van smartphones, apps en dan vooral naar de behoefte aan een kleding app heeft een inzicht gegeven in de mening van de consument. Hieruit is gebleken dat het gros van de ondervraagden beschikt over een smartphone en deze ook altijd bij zich heeft. De ondervraagden die niet beschikten over een smartphone gaven aan dat de eerstvolgende telefoon die aangeschaft gaat worden wel een smartphone zal zijn. Door middel van de smartphone kunnen er mobiele apps gedownload worden. (Bijna) alle ondervraagden maken gebruik van apps en dan vooral in de categorieën, sociale netwerken, muziek, foto/video, weer, nieuws, navigatie en games. Apps worden een paar keer per maand gedownload en men download dan over het algemeen gratis apps. Als we kijken naar het app gebruik op het gebied van kleding/mode, beschikt het merendeel van de ondervraagden niet over een dergelijke app. Degenen die dit wel hadden bezaten apps van winkels. De meerderheid gebruikt ook geen apps tijdens het winkelen of als zij zich in een winkelgebied bevinden. 3

4 De personen die dit wel doen zoeken voornamelijk naar winkel locaties, informatie over artikelen, inspiratie en prijzen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden beschikt niet over een app van een kleding winkel, maar 69% gaf wel aan een app van zijn/haar favoriete winkel te downloaden als deze beschikbaar is. Op de vraag of men geïnteresseerd is in een digitale klantenkaart gaf het grootste deel aan dit leuk/handig te vinden. Onder de geënquêteerde personen leeft het winkelen via de smartphone nog niet echt. Het merendeel gaf namelijk aan nog nooit iets via deze weg te hebben gekocht. Dat men nog geen producten/artikelen via apps aanschaft betekent niet dat ze hier niet geïnteresseerd in zijn. Meer dan de helft van de respondenten gaf namelijk aan dit leuk/handig te vinden. De redenen waarom zij niet via de smartphone winkelen zijn met name het niet goed kunnen bekijken van de artikelen, de onbetrouwbaarheid en het niet krijgen van advies. Conclusie Door het veranderende consumentengedrag is het van belang dat retailers in een vroeg stadium betrokken worden bij het koopproces van de consument. Zij zouden zich aan moeten passen aan de behoeften van deze consument. Mede door het veelvuldige gebruik en bezit van smartphones en de geconstateerde stijging is de mobiele markt potentieel aantrekkelijk voor mode retailers om zich in te bevinden. Een mobiele applicatie als extra communicatiekanaal naast een fysieke winkel zou een effectieve investering kunnen zijn om de altijd bereikbare consument snel en efficiënt te kunnen benaderen en beïnvloeden. De app zou vooral goed kunnen slagen in de ondersteuningsfunctie van de fysieke winkel. Het is wel van belang dat de app relevante functionaliteiten biedt en zo de consument optimaal ondersteund tijdens het keuze- en koopproces. Over de succesfactor van een mobiele app op een fysieke winkel valt tot mijn spijt niets te zeggen door teleurstellende reacties van benaderde mode retailers die een mobiele app gebruiken als extra communicatie- en/of verkoopkanaal. De behoefte aan een app van een kledingwinkel is zeker aanwezig bij de consument en dan vooral bij vrouwen in de leeftijdscategorie 15 tot 49 jaar. "Kan een mobiele applicatie succesvol zijn als extra communicatie kanaal voor een fysieke winkel?". Het antwoord hierop is "ja, waarschijnlijk wel". Tot mijn spijt kreeg ik geen reactie op mijn vragen ten aanzien van de invloed van de al bestaande mobiele apps van mode retailers op de verkoopresultaten en de consumentenstroom naar de fysieke winkels, waardoor niet met feiten te onderbouwen is of dit extra communicatiekanaal effectief is. Wel toont het onderzoek aan dat de consument is veranderd met betrekking tot het koopproces en zich meer online oriënteert en aankopen doet. Daarnaast is het smartphone en app gebruik stijgend, het bepaalt het leven van de consument en de behoefte voor een kleding app is sterk aanwezig. Deze veranderingen in leefstijl en interesses maken het zeer nuttig voor de mode retailer een mobiele app te (laten) ontwikkelen. Het is wel van belang dat de functionaliteiten van een dergelijke app aansluiten op de behoeften en verwachtingen van de consument om een zo goed mogelijke extra service te kunnen bieden. Aanbevelingen Een app is noodzakelijk om mee te gaan in deze digitale en mobiele tijd. Zoals de conclusie aantoont is het mede door de groeiende smartphone markt, het app gebruik en de interesse in een kleding app zeer interessant voor een mode retailer om zich te verdiepen in het (laten) ontwikkelen van een mobiele applicatie. Op deze manier kunnen ze aan de wensen en behoeften van de consument voldoen. Vooral bedrijven die een doelgroep willen aanspreken tussen de 15 en 49 jaar, wat de grootste groep geïnteresseerden voor een kleding app laat zien. Welke functies moet een kleding app bevatten? Functies die een kleding app in ieder geval moet bevatten zijn: collectie, prijs, aanvullende informatie over de kledingstukken, store locator, openingstijden, telefoonnummers, voorraad overzicht en het eventueel kunnen reserveren van artikelen. Zo zou een app zeker een toegevoegde waarde kunnen zijn voor een fysieke winkel. 4

5 Voor welk platform dient een app ontwikkeld te worden? Uit het rapport is gebleken dat het ios en het Google Android platform de twee meest gebruikte platformen zijn, gevolgd door Blackberry OS. In de eerste groep bevinden zich vooral mensen in de leeftijdscategorie jaar, in de tweede groep bevinden zich mensen in de leeftijdscategorieën boven de 21 jaar en in de laatste groep bevinden zich voornamelijk jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Wel valt de afweging te maken of al deze personen zich in de beoogde doelgroep bevinden. Valt de doelgroep boven de 24 jaar, dan is het onnodig om een app te laten ontwikkelen voor het Blackberry OS systeem, aangezien het gebruik hoog ligt onder de 24 jaar. Het is van belang de doelgroep goed te bestuderen om de consument zo goed mogelijk te kunnen voorzien in hun behoeften ten aanzien van deze extra service. Hoe moet een app ontwikkeld worden? In het adviesrapport, dat voortgekomen is uit het onderzoek, wordt beschreven hoe een app ontwikkeld kan worden. Voor mode retailers die geïnteresseerd zijn in het, zowel laten, als zelf ontwikkelen van een mobiele app als extra communicatiemiddel is het belangrijk naar de kosten, de kennis en de benodigde ontwikkeltijd te kijken. Een app kan zelf ontwikkeld worden of men kan dit uitbesteden. In het adviesrapport worden al deze taken uiteengezet. Daarnaast wordt een voorbeeld van een app getoond met de minimale functionaliteiten, zoals beschreven hierboven. De keuze voor het zelf ontwikkelen van een app ligt natuurlijk geheel aan de kennis dat een bedrijf in huis heeft. Heeft het bedrijf deze kennis niet in huis, of wil het bedrijf daar niet in investeren, dan is het mogelijk om een app te laten ontwikkelen. Dit vergt overigens ook een investering. Voor meer diepgaande informatie over het ontwikkelen van een mobiele app verwijs ik u door naar dit adviesrapport. Suggesties voor grote en kleine- tot middelgrote mode retailers Grote mode retailers Deze bedrijven hebben geld te besteden om te investeren in de ontwikkeling van een mobiele applicatie. Hieronder volgen de mogelijkheden voor deze bedrijven. Voor elk platform een app, zodat je het meeste bereik hebt. Dit zou inhouden ios, Google Android en eventueel Blackberry OS, dit ligt aan de doelgroep die gehanteerd wordt. De app up-to-date houden om de consument steeds te blijven verrassen en inspireren. Dit geldt overigens voor zowel grote als kleine-tot middelgrote mode retailers. Kleine-tot middel grote mode retailers Deze bedrijven hebben weinig geld te besteden voor het ontwikkelen van een mobiele app. Hieronder volgen de mogelijkheden die deze bedrijven hebben. De Multi-platform app, omdat je zo een groot bereik hebt en weinig hoeft te investeren. Het is wel de vraag of de behoeften van de consument bevredigd worden ten aanzien van de functionaliteit en het gebruik hiervan. Uit het rapport is naar voren gekomen dat gebruiksvriendelijkheid erg belangrijk is bij de keuze voor een app en de Multi-platform app moet hierop inleveren door de toepasbaarheid op de verschillende platformen. Alleen een app ontwikkelen voor het Google Android of ios platform. Zelf ontwikkelen van een app, mits er iemand beschikbaar is die hierin is gespecialiseerd, wat de kosten zal drukken. Een app ontwikkelen in een samenwerkingsverband, een soort shop-in-shop op een app, waardoor meerdere winkels hun collecties kunnen tonen in de app en dit de kosten zou kunnen drukken. Toekomstvisie Het veranderende koopgedrag van de consument, de stijging in het gebruik van smartphones en daarmee het gebruik van apps en de mogelijkheden die apps te bieden hebben schetsen een heel nieuw perspectief voor de toekomst. Als deze ontwikkelingen voortzetten, de wereld steeds 'mobieler' wordt en de consument steeds 'slimmer', zal de retail er over 5 jaar anders bij staan dan op dit moment. Voor mode retailers is het van belang dat fysieke winkels gevonden worden op internet. Wegblijven uit deze 'online oriëntatie wereld' is geen optie voor mode retailers. Om de consument steeds te blijven verrassen, inspireren en te binden aan je winkel/merk is het belangrijk mee te gaan in deze ontwikkelingen. Achterblijven zou weleens een slechte invloed kunnen hebben op de consumentenstroom naar de fysieke winkels alsmede de verkoopresultaten. 5

6 Voor grote mode retailers is het waarschijnlijk gemakkelijker om een mobiele app te realiseren door de beschikbare middelen. Kleine- tot middelgrote mode retailers zijn vaak aangesloten bij retail service organisaties en/of belangenbehartigers, waarin zij veel hulp krijgen op verschillende vlakken. Een dergelijke organisatie zou hulp moeten bieden op het gebied van de ontwikkeling van een mobiele applicatie. Zo zouden deze organisaties bijvoorbeeld een standaard app kunnen faciliteren waar meerdere mode retailers gebruik van zouden kunnen maken. Per bedrijf kunnen er dan specifieke onderdelen worden aangepast die de apps verschillend maken van elkaar. De kosten van deze standaard app kunnen dan worden verdeeld over meerdere retailers, waardoor deze omlaag gaan. De kosten voor het specificeren komen daar dan bovenop, maar zijn altijd lager dan een geheel nieuwe app te laten ontwikkelen. Ook het onderhoud zou dan via deze organisaties moeten gaan, zodat de mode retailer er geen omkijken meer naar heeft en wel dat stukje extra service kan bieden naar de consument. Zo gaat deze mee met de huidige ontwikkelingen en speelt hij in op de behoeften van deze consument. Belangenbehartigers, branche-organisaties en retail service organisaties als Euretco, Intres, Modint en MKB zouden eigenlijk een dergelijke dienst moeten aanbieden, vanwege de groeiende mobiele markt en mobiel bereikbare consument, zoals de uitkomsten van dit rapport aantonen. Op deze manier zouden kleine- tot middel grote mode retailers mee kunnen gaan met de huidige ontwikkelingen op het gebied van moderne communicatiemiddelen. 6

Mobiele apps Onderzoek naar de invloed hiervan op fysieke winkels in de mode retail

Mobiele apps Onderzoek naar de invloed hiervan op fysieke winkels in de mode retail Mobiele apps Onderzoek naar de invloed hiervan op fysieke winkels in de mode retail Ghislaine van der Klugt 1 Voorwoord Deze scriptie is het resultaat van mijn afstudeerproject en is uitgevoerd ter afronding

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Is uw webshop geschikt voor mobiel?

Is uw webshop geschikt voor mobiel? Is uw webshop geschikt voor mobiel? vanaf 69,95 per maand Werkt op alle smartphones en tablets Docdata Mobile Shop dé complete webshop voor mobiel! Docdata Mobile Shop is powered by Qweery Uitbreiden van

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant

Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant Titia van der Veen Inleiding. Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw zijn stadscentra in Nederland steeds levendiger geworden.

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Beacons. Dichterbij de consument

Beacons. Dichterbij de consument Beacons Dichterbij de consument Inhoud Beacons: waarom? 3 Wat is het? Hoe werkt het? Toepassingen 5 Pushberichten op locatie Indoor navigatie De toekomst 7 www.qanda.nl 2 Beacons: waarom? www.qanda.nl

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Our Mobile Planet: Nederland

Our Mobile Planet: Nederland Our Mobile Planet: Nederland Inzicht in de mobiele consument Mei 2012 Overzicht Smartphones zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven geworden. De marktpenetratie van smartphones is gestegen

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Thesis Proposal onderwerp Environment Datum: 19 Maart 2009 Naam: Bas Swaen ANR: 741667

Thesis Proposal onderwerp Environment Datum: 19 Maart 2009 Naam: Bas Swaen ANR: 741667 Thesis Proposal onderwerp Environment Datum: 19 Maart 2009 Naam: Bas Swaen ANR: 741667 Inleiding en Achtergronden Uit eerder onderzoek blijkt dat de omgeving waarin de consument winkelt van grote invloed

Nadere informatie

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap Titel Nationale project, Vakdag 10 maart Dialogue 2010 &/ Klantnaam Digital Marketing 2010 Titel The Mobile projectmindmap Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569 Best of Mobile Best

Nadere informatie

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Charlotte Verkeyn juni 2013 een stappenplan voor de implementatie van het concept retailers-webshop 1Korte toelichting van het advies aan Cramers

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Ontwikkelingen en visie vanuit retail 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Agenda Introductie Online cijfers Trends, stellingen en observaties Logo Macropolis Van Macropolis.. Historie

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst

Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst Deze feestdagen zal 85% van de consumenten hun aankopen deels online doen. We kiezen massaal voor online shoppen vanwege de grote verscheidenheid aan producten

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

laat mobiele websites en apps voor u werken

laat mobiele websites en apps voor u werken 8 laat mobiele websites en apps voor u werken juni 2012 www.multimove.nl Mobiele website of app? Bedenk wat u uw websitebezoeker wilt bieden en maak dan een keuze. Deze Paper helpt u op weg! 2 introductie

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017.

DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017. DUTCH RETAIL EXPERIENCE AWARD 2017. Kennis van de producten Klantvriendelijkheid Entertainen Inspirerend interieur Totaalbeleving Lifestyle concept Innovatie Merkassortiment Online beleving Sfeer Originaliteit

Nadere informatie

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015!

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Na 2020 is Generatie Z aan zet Generatie Z Verdeling! Besteedbaar inkomen per maand! 12-15 jaar: 42% 16-19 jaar: 59% 62% 38% >

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

VRAAGWINKEL.NL. Het nieuwe internetconcept Van aanbod. naar Vraag

VRAAGWINKEL.NL. Het nieuwe internetconcept Van aanbod. naar Vraag VRAAGWINKEL.NL Het nieuwe internetconcept Van aanbod. naar Vraag Méér omzet, meer winst. Dat klinkt u als muziek in de oren. Om dit te bereiken zult u onder andere meer consumenten naar uw winkel(s) moeten

Nadere informatie

Loyaliteitsprogramma s van de Toekomst. Maak het verschil! Maart 2016

Loyaliteitsprogramma s van de Toekomst. Maak het verschil! Maart 2016 Loyaliteitsprogramma s van de Toekomst Maak het verschil! Maart 2016 Loyaliteitsprogramma s van de Toekomst De resultaten van een consumentenonderzoek (2016) Door: Quotus Research Onderzoeksopzet Hoofdvraag:

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video 9 van de 10 Nederlanders tussen 14 en 65 jaar die online video kijken doet dit tijdens primetime, zowel doordeweeks als in het weekend. Ouderen

Nadere informatie

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd 1 Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd gebruik maken van een nieuwe informatielaag. Dit heeft

Nadere informatie

HOE SHOPTUWKLANTIN 2020?

HOE SHOPTUWKLANTIN 2020? HOE SHOPTUWKLANTIN 2020? GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Marco Wolters Shopping Today 26 September 2013 Shopping 2020 Hoe shopt uw klant in 2020? De klant zelf heeft geen idee! Shopping 2020 Het is niet

Nadere informatie

HOE SHOPT UW KLANT IN 2020?

HOE SHOPT UW KLANT IN 2020? HOE SHOPT UW KLANT IN 2020? GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Marco Wolters Jaarcongres ECP 14 November 2013 Het is niet de consument maar de technologie die de paradigmashift van aanbod- naar vraagsturing

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Voor directe publicatie 27 juli 2010

Voor directe publicatie 27 juli 2010 Persbericht Voor directe publicatie 27 juli 2010 Contactpersoon voor de media: Mulberry Marketing Communications Arno van der Drift +44 (0)20 7928 7676 avanderdrift@mulberrymc.com Avery Dennison, Printer

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

Mode en trends in online winkelen. Een nieuwe catwalk voor modemerken. tradedoubler.com

Mode en trends in online winkelen. Een nieuwe catwalk voor modemerken. tradedoubler.com Mode en trends in online winkelen Een nieuwe catwalk voor modemerken tradedoubler.com Consumenten zijn de manier waarop zij mode ervaren en kopen opnieuw aan het uitvinden; merken die weigeren om zich

Nadere informatie

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010 Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Synovate BV 1. Een uiteenlopende range aan directe kanalen maakt het bedrijven of organisaties

Nadere informatie

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel.

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel. HET VOORSPELLEN VAN MARKTPOSITIES IN DE FASHION MARKT De wereld van fashion retail is drastisch aan het veranderen. Consumenten geven minder uit aan kleding en schoenen en doen dit vaker online. Nieuwe

Nadere informatie

De Amsterdamse start-up biedt winkeliers een toegankelijk platform om nieuwe klanten te

De Amsterdamse start-up biedt winkeliers een toegankelijk platform om nieuwe klanten te Nieuwe Fanly App maakt winkelen sociaal Mond-tot-mond reclame in een nieuw jasje met de Fanly App 30 APRIL 2014, AMSTERDAM SAMENVATTING Fanly is een nieuwe, interactieve App voor smartphones waarmee consumenten

Nadere informatie

Wat voor een invloed hebben mobiele netwerkapplicaties op je sociale leven? Nicol Knipping Format: Essay Docent: Michiel Rovers

Wat voor een invloed hebben mobiele netwerkapplicaties op je sociale leven? Nicol Knipping Format: Essay Docent: Michiel Rovers Wat voor een invloed hebben mobiele netwerkapplicaties op je sociale leven? Nicol Knipping Format: Essay Docent: Michiel Rovers Inleiding Sinds een jaartje heb ik een smartphone. Dit heeft invloed op mijn

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

SUCCES IN DE PRAKTIJK

SUCCES IN DE PRAKTIJK SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega s Jonneke Heins - GfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 1 Inhoud Markt Koper Toekomst Kansen Jonneke Heins Consultant

Nadere informatie

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2 SHOPPEN IN 2020 Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2 Is e-commerce een geschenk van God? 26/11/2014 3 Uitgevers zijn retailers geworden 26/11/2014 4 en retailers

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Dirk Mulder Sectormanager Retail @MulderDirk 06-11380971 VOOR WE VAN START GAAN. 2 Agenda Stand van zaken in de retail

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER GROTE WOONONDERZOEK Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? 01 WHKMP S GROTE WOONONDERZOEK van inspiratie tot aankoop DirectResearch heeft meer dan 750 respondenten ondervraagd in opdracht van wehkamp Toen

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Country factsheet - September 2013. Frankrijk

Country factsheet - September 2013. Frankrijk Country factsheet - September 2013 Frankrijk Frankrijk is een van de grootste e-commercemarkten ter wereld, met een enorm groeipotentieel. Wereldwijd staat het land op de 6e plaats en in Europa zijn alleen

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode

De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode April 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN ONLINE WINKELEN IN NEDERLAND 15 JANUARI 2012, KAMER VAN KOOPHANDEL, DEN HAAG

DE EVOLUTIE VAN ONLINE WINKELEN IN NEDERLAND 15 JANUARI 2012, KAMER VAN KOOPHANDEL, DEN HAAG DE EVOLUTIE VAN ONLINE WINKELEN IN NEDERLAND 15 JANUARI 2012, KAMER VAN KOOPHANDEL, DEN HAAG Dr. Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen 1 DE EVOLUTIE VAN ONLINE WINKELEN IN NEDERLAND: 4 FASEN 2 4

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

Het Grote Shopper Onderzoek. Mening van Nederland #1

Het Grote Shopper Onderzoek. Mening van Nederland #1 Het Grote Shopper Onderzoek Mening van Nederland #1 Mening van Nederland Welkom bij de allereerste Mening van Nederland! Een regelmatig terugkerend online onderzoek over wat de Nederlander denkt, vindt

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Showtime! Theater. Mobiel Reserveringssysteem voor de Entertainment en Theaterwereld

Showtime! Theater. Mobiel Reserveringssysteem voor de Entertainment en Theaterwereld Showtime! Theater Mobiel Reserveringssysteem voor de Entertainment en Theaterwereld De App: Target en Strategie Opbouwen en begeleiden van een gevoelige community Communiceren van voordelen en voorstellingen

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie