Gebruik mobiele apparaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik mobiele apparaten"

Transcriptie

1 Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio

2 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio en werkt freelance als grafisch vormgever. Britt is freelance communicatieadviseur en eigenaar van BR!TT Communicatie. Omdat je voor een opdracht vaak gebruikt maakt van meerdere facetten van communicatie zie je geregeld samenwerkingen tussen freelancers onderling en tussen freelancers en bureaus ontstaan. Zo is ook ons contact tot stand gekomen. Er zijn vele vormen van communicatie. Zowel offline als online. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van internet met smartphones en tablets de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Smartphones en tablets samen nemen zo n 70% van het mobiele verkeer voor hun rekening. Er liggen dus enorme kansen voor ondernemers om hun doelgroep via mobile marketing te bereiken. Dit gebeurt ook steeds meer, maar nog lang niet iedereen doet zijn voordeel met deze ontwikkeling. Steeds vaker spreken wij met (potentiële) opdrachtgevers over het inzetten van mobile marketing. Maar, om (potentiële) opdrachtgevers goed te kunnen adviseren wilden wij wat meer weten over het gebruik van de smartphone en tablet; wat is het doel van dit gebruik, wat is de frequentie van het gebruik, verschilt het gebruik per geslacht Dit is de reden geweest om deze vragenlijst samen te stellen. Met de uitkomsten kunnen ondernemers beter inspelen op het gebruik en de wensen van de consument. Via deze weg willen we de mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek nogmaals bedanken. Bedankt! Fijn dat jullie de moeite hebben genomen een paar minuten vrij te maken. Pascal Usmany en Britt Vreeswijk Leerdam en Gorinchem, augustus 2013

3 2. Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag: In hoeverre is het gebruik van de smartphone/tablet afhankelijk van factoren als leeftijd, geslacht en regio waarin mensen wonen? Subvragen: In hoeverre is leeftijd/geslacht en de regio waarin men woont van invloed op het gebruik van smartphone/tablet? In hoeverre is de dagelijkse invulling van mensen van invloed op het gebruik van smartphone/tablet? In hoeverre verschilt de frequentie van het gebruik van smartphone/tablet per leeftijd en geslacht? In hoeverre verschilt het gebruik van functies van smartphone/tablet per leeftijd en geslacht? In hoeverre verschilt het apparaat dat men hoofdzakelijk voor internet gebruikt per leeftijd en geslacht?

4 3. Onderzoeksmethode Procedure Het beantwoorden van de onderzoeksvraag ging het beste met kwantitatief onderzoek. Het beantwoorden van simpel gestelde, gesloten vragen met een gering aantal antwoordmogelijkheden. Deze manier van onderzoeken kost de respondent niet veel tijd. Aangezien het motiveren van de antwoorden niet noodzakelijk is was deze manier van onderzoeken de beste keuze. Instrument De onderzoeksvraag (afhankelijkheid van geslacht, leeftijd en regio) vraagt om een hoog aantal respondenten. Om de vragenlijst (snel) te kunnen verspreiden zonder het kopen van databestanden is gekozen voor een online vragenlijst. Deze vragenlijst is verspreid via social media accounts (Facebook, Linkedin en Twitter) van de onderzoekers. Het onderzoek is gestart op 6 februari 2013 en het aantal weken dat de vragenlijst online heeft gestaan is drie. Social media is vluchtig. Aan een verzoek wordt vaak direct voldaan na het zien hiervan. Door drie weken de tijd te nemen was het mogelijk een aantal keer (3 a 4 keer per medium) de aandacht te vestigen op de enquête. Respondenten De respondenten zijn connecties/vrienden of connecties/vrienden van deze connecties/vrienden van de onderzoekers op social media. Het gaat om de media Facebook, Linkedin en Twitter.

5 De vragenlijst (zoals die is uitgezet) Maak je gebruik van een smartphone en/of tablet? [] Ja, ik gebruik een smartphone [] Ja, ik gebruik een tablet [] Ja, ik gebruik zowel een smartphone als tablet [] Nee, ik gebruik een gewone mobiele telefoon Hoe vaak maak je gemiddeld gebruik van je smartphone/tablet? [] Ieder kwartier [] Ieder half uur [] Ieder uur [] Ieder dagdeel [] Minder dan 2x per dag Welke functies op je smartphone en/of tablet gebruik je? Je kunt meerdere keuzes aanvinken. [] Bellen/Skype [] Sms-en [] Social Media [] [] Agenda [] Fotograferen/Filmen [] Radio [] Internet [] Spelletjes [] Films kijken [] GPS/navigatie [] Betalen voor diensten/producten [] Scannen QR-codes [] Scannen Augmented Reality-codes Maak een top 4 (in volgorde van frequentie gebruik, van hoog naar laag) van je meest gebruikte smartphone/tablet functies (Zie voor de gegeven keuzeopties de vorige vraag)

6 Voor sommige diensten/producten kun je betalen met het geldbedrag dat op je mobiele telefoon of tablet staat. Voor welke diensten/producten doe jij dit? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. [] Horeca [] Bioscoop [] Maaltijden [] Tickets [] Carwash [] Parkeren [] Bloemen [] Ik doe dit (nog) niet... Heb je bluetooth op je smartphone/tablet meestal aan of uit staan? [] aan [] uit Download je wel eens nieuwe apps voor je smartphone/tablet? Zo ja, waar doe je dat? [] Apple App Store [] Google Play (voorheen Android Market) [] Blackberry App World [] MarketPlace (Windows) [] Ovi Store (Nokia) [] Ik download geen apps Hoeveel Apps heb je gemiddeld op je smartphone/tablet staan? [] Tussen 0-10 [] Tussen [] Tussen [] Tussen [] Tussen [] meer dan 50

7 Welk apparaat gebruik je het meest wanneer je gebruik maakt van internet? [] Smartphone [] Tablet [] Laptop [] Vaste PC Wat is je geslacht?</p> [] Ik ben een man [] Ik ben een vrouw Wat is je leeftijd? [] jonger dan 15 jaar [] Tussen 15 en 20 jaar [] Tussen 20 en 25 jaar [] Tussen 25 en 30 jaar [] Tussen 30 en 35 jaar [] Tussen 35 en 40 jaar [] Tussen 40 en 45 jaar [] Tussen 45 en 55 jaar [] Tussen 55 en 65 jaar [] ouder dan 65 jaar Wat doe je in het dagelijks leven? [] Ik studeer [] Ik werk [] Ik heb geen baan [] Ik ben met pensioen Indien je werkt, wat is je beroep? Waar woon je? (één van de 12 provincies + Woonplaats) Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

8 4. Verbeterpunten Er is gekozen de vragenlijst online te verspreiden via social media accounts van de onderzoekers. Deze manier heeft zeker voordelen gehad, namelijk de snelheid en de bereidheid om mee te werken. Maar, het heeft ook nadelen. De nadelen zijn van invloed geweest op de resultaten, namelijk: - Bereik is beperkt (connecties/vrienden van twee personen en een aantal retweets); - Connecties/vrienden vallen veelal in bepaalde leeftijdscategorie en binnen een bepaalde woonomgeving; - Mensen die gebruik maken van social media zijn vaak mensen die een smartphone/tablet hebben en mensen die verkeren op de arbeidsmarkt (dit is een aanname)! Zoals gezegd hebben bovenstaande punten nadelige gevolgen gehad voor de resultaten, namelijk: - Het aantal reacties (170 stuks) en de diversiteit is te gering om de resultaten te kunnen afzetten tegen de verschillende provincies en woonplaatsen. - Het aantal reacties (170 stuks) is te gering om de resultaten te kunnen afzetten tegen de schoolgaande, werkende, werkloze en gepensioneerde respondenten. - De diversiteit in de leeftijdscategorieën is te gering om conclusies te kunnen trekken over het gebruik van de smartphone/tablet ten opzichte van de verschillende leeftijdscategorieën.

9 5. Resultaten Het aantal verwerkte vragenlijsten is 170. Hieronder een overzicht van de resultaten van de vragen uit de vragenlijst. Gebruik smartphone/tablet Frequentie gebruik smartphone/tablet

10 Gebruik functies smartphone/tablet - Uit de resultaten van de vraag Voor welke diensten/producten betaal je met je smartphone/tablet (b.v. met de app my order )? blijkt dat het merendeel van de respondenten geen gebruik maakt van deze functie. Daarom kan er vanuit worden gegaan dat respondenten onder betalen in deze vraag voornamelijk internetbankieren verstaan. - Opvallend is dat meer mensen gebruik maken van internet dan van sms. Top 4 meest gebruikte functies smartphone/tablet - Zichtbaar is dat social media bellen/skype nadert. Het kan zijn dat mensen steeds vaker contacten via social media, dan ze bellen. Let op: het kan zo zijn dat social media vaker wordt gebruikt op de tablet en bellen/skypen met de smartphone. - Dat in de top 4 staat kan het gevolg zijn van de grote hoeveelheid werkende respondenten. - Internet komt op plaats 5. Sms staat hoger, aangezien deze functie vaker op plaats 1, 2 en 3 staat. Internet staat vaker op plaats 4.

11 Diensten/producten waarvoor betaald wordt met smartphone/tablet - Een overgrote meerderheid maakt nog geen gebruik van de smartphone/tablet als portemonnee. Bluetooth meestal aan of uit - De grote meerderheid heeft bluetooth uit staan.

12 Worden apps gedownload en zo ja, van welke Appstore - Opvallend is het grote verschil tussen Apple, Google Play en de rest. - Zeven keer is aangegeven dat naast de Appstore van Apple ook gebruikt wordt gemaakt van de Appstore van Google Play en andersom. Dit betekent dat respondenten een Smartphone hebben van Samsung en een tablet van Apple of andersom. Gemiddeld aantal apps op smartphone/tablet Apparaat waarmee het meest gebruik wordt gemaakt van internet - Op de uitslag van deze vraag kan het grote aantal werkende respondenten van invloed zijn geweest.

13 Geslacht respondenten Invulling dagelijks leven

14 Leeftijd respondenten Provincie waarin respondenten wonen - De respondenten zijn niet eerlijk verdeeld over de provincies in het land. Dit komt omdat de contacten van de onderzoekers veelal wonen in Zuid-Holland, Utrecht en Brabant.

15 6. Draaitabbellen/grafieken Gebruik smartphone/tablet t.o.v. geslacht - Het % mannen dat gebruik maakt van een smartphone/tablet is nagenoeg gelijk aan het % vrouwen: 90% (66 van de 73 mannen) t.o.v. 92% (87 van de 95 vrouwen). Frequentie gebruik smartphone/tablet t.o.v. geslacht - Het grootste deel van de vrouwen gebruikt haar smartphone/tablet ieder dagdeel, gevolgd door ieder uur. Bij de mannen zit de piek bij ieder uur, maar dit wordt direct gevolgd door ieder half uur en ieder kwartier.

16 Bluetooth aan/uit t.o.v. geslacht - Het % mannen dat bluetooth aan heeft is bijna gelijk aan het aantal dat dit niet heeft (47 % t.o.v. 53%). - Bij de vrouwen is het % dat bluetooth uit heeft veel groter, 76%. Appstore t.o.v. geslacht - Apple is bij beide geslachten de grote winnaar. Dit gevolgd door de Play store. Andere appstores komen nagenoeg niet in het rijtje voor. - Bij vrouwen is het % Applegebruikers zelfs 63%. Bij de mannen 57%.

17 Aantal apps t.o.v. geslacht - Bij de mannen ligt de piek bij 10 tot 20 apps (27%), maar het % dat meer dan 50 apps heeft is ook hoog (19%). - Bij de vrouwen ligt de piek bij 20 tot 30 (28%), maar het % dat slechts 0 tot 10 apps heeft is met 24% ook groot. Apparaat waarop internet het meest wordt gebruikt t.o.v. geslacht - Bij zowel mannen als vrouwen wordt voor het gebruik van internet het meest gebruik gemaakt van de laptop. - Bij de mannen wordt het minst gebruik gemaakt voor internet van de tablet, bij de vrouwen is dit de vaste PC

18 Functies t.o.v. geslacht - De verschillen in het gebruik van functies tussen mannen en vrouwen is in de meeste gevallen klein. - Opvallende verschillen zie je bij het gebruik van: agenda, GPS, QR en AR. In al deze gevallen zijn het de mannen die de functie meer gebruiken.

19 7. Conclusies Hieronder leest u de antwoorden op de vragen gesteld voorafgaand aan het onderzoek en waar naar aanleiding van de respons een conclusie getrokken kan worden. In hoeverre is geslacht van invloed op het gebruik van smartphone/tablet? Het % mannen dat gebruik maakt van een smartphone/tablet is nagenoeg gelijk aan het % vrouwen (90% t.o.v. 92%). Geslacht lijkt dus niet van invloed te zijn op het gebruik van smartphone/tablet. In hoeverre verschilt de frequentie van het gebruik van smartphone/tablet per geslacht? Het grootste deel van de vrouwen gebruikt haar smartphone/tablet ieder dagdeel, gevolgd door ieder uur. Bij de mannen zit de piek bij ieder uur, maar dit wordt direct gevolgd door ieder half uur en ieder kwartier. Bij de mannen ligt de frequentie hoger. In hoeverre verschilt het gebruik van functies van smartphone/tablet per geslacht? De verschillen in het gebruik van functies tussen mannen en vrouwen is in de meeste gevallen klein. Opvallende verschillen zie je bij het gebruik van: agenda, GPS, QR en AR. In al deze gevallen zijn het de mannen die de functie meer gebruiken.

20 In hoeverre verschilt het apparaat dat men hoofdzakelijk voor internet gebruikt per geslacht? Bij zowel mannen als vrouwen wordt voor het gebruik van internet het meest gebruik gemaakt van de laptop. Bij de mannen wordt het minst gebruik gemaakt voor internet van de tablet, bij de vrouwen is dit de vaste PC. Overige opvallende zaken: - Meer mensen maken gebruik van internet dan van sms. Aangenomen kan worden dat diensten als WhatsApp de functie van sms heeft overgenomen. - De grote meerderheid heeft bluetooth uit staan. Dit betekent dat bluetooth marketing niet interessant (meer) is voor ondernemers. - Een overgrote meerderheid maakt nog geen gebruik van de smartphone/tablet als portemonnee. Voor organisaties als My Order valt nog veel terrein te winnen Britt Communicatie en Drop Alive Creative Studio.

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012 Samen doen, samen zijn De jeugd van 2012 1 2 Voorwoord De jeugd van 2012, een voorspelling van een nieuwe generatie? Voorspellen is risico s nemen, je hebt immers geen idee of je gelijk gaat krijgen. Het

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

Het gebruik van de smartphone in België

Het gebruik van de smartphone in België M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar M Onderzoek November 20121 Het gebruik van de smartphone in België UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 3 Van nomade naar teamwerk Dit onderzoek over het

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers Seksuele oriëntatie en werk Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers Seksuele oriëntatie en werk Seksuele oriëntatie en werk Ervaringen van lesbische, homoseksuele,

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging?

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Wat willen leden van hun vereniging? Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van

Nadere informatie