PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG

2 PROMEN AAN HET WERK Medewerkers aan de slag bij het Huis van de Stad in Gouda. 1

3 Voorwoord Ons doel is om iedereen die bij ons werkt goed en passend werk aan te bieden. Voor de meesten van ons betekent dit al een baan buiten de muren van Promen, bij een externe werkgever in de regio. Om u een goed beeld te geven van de mensen achter de cijfers, hebben we in dit sociaal jaarverslag foto s opgenomen van onze medewerkers die extern zijn gedetacheerd. Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van dit sociaal jaarverslag. Namens de directie van Promen, Frank Rossel Henk de Bruyn 2

4 PROMEN AAN HET WERK 3

5 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 5: Arbeidsomstandigheden 20 Inhoudsopgave 4 Hoofdstuk 6: Bestuur 23 Hoofdstuk 1: Promen op koers 6 Hoofdstuk 7: Vooruitblik op Hoofdstuk 2: Promen werkt! 7 Hoofdstuk 3: Talenten ontwikkelen 14 Hoofdstuk 4: Werk bij Promen in kerncijfers 16 4

6 Jimmy van Dijk werkt bij Connexxion en brengt passagiers van A naar B. 5

7 Hoofdstuk 1: Promen op koers 1.1 Talenten ontwikkelen Talenten ontwikkelen is één van de kernwaarden van Promen. De organisatiestructuur is zo ingericht dat het ontwikkelen van onze medewerkers mogelijk wordt gemaakt. Promen heeft zichzelf ten doel gesteld het beste uit deze mensen te halen; het bieden van werk dat past bij de medewerker en zijn of haar talenten. Ruim 1500 medewerkers zijn hiermee in 2013 dagelijks aan de slag gegaan. Het TalentOntwikkelPlein waar in hoofdstuk 3 nog uitgebreid op wordt ingegaan is de kern van onze organisatie. Talenten ontwikkelen; daar doen we het voor. 1.2 Hoe zit Promen in elkaar? De afdelingen bij Promen zijn ingericht op de capaciteiten van de medewerkers, iedereen is anders en daar hoort een passend werkaanbod bij. Op de beschutte afdelingen (vallende onder het cluster arbeidsmatige ontwikkeling) zijn medewerkers te vinden die naar verwachting langdurig zijn aangewezen op een beschutte werkplek. Ook werken er medewerkers waarvan wordt verwacht dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Door middel van specifieke werkopdrachten, krijgen zij extra vaardigheden aangeleerd, zodat zij, indien mogelijk, de stap naar een meer reguliere werkplek kunnen zetten. Deze medewerkers in de clusters Detacheringen en Groen & Schoon beschikken al over voldoende competenties om extern te kunnen werken (groepsgewijs of individueel). In dit cluster zijn de medewerkers terug te vinden die bij een externe werkgever gedetacheerd zijn, of via een Begeleid werken-constructie aan de slag zijn. In het cluster Innovatie & Dienstverlening wordt o.a. de intake verzorgd van mensen die bij Promen gaan werken. Hier is alle expertise aanwezig om mensen op de juiste plek te krijgen en aan de slag te laten gaan. De clusters worden ondersteund door het Shared Service Centre (SSC) en het bedrijfsbureau, waarin de administratie en andere ondersteuning centraal worden geregeld. 1.3 SW- medewerkers: instroom, doorstroom, uitstroom In totaal werkten er in 2013 gemiddeld SW-medewerkers bij Promen (1.228,8 SE). De taakstelling is in 2013 licht gedaald (1.275 SE in 2012). In 2013 is er 53,3 SE vanaf WSW wachtlijsten ingestroomd. 8,2 SE is ingestroomd in een begeleid werken constructie. In 2013 heeft ook een aantal medewerkers Promen verlaten. De redenen voor deze uitstroom zijn het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, pensioen en uitdiensttredingen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. 6

8 PROMEN AAN HET WERK Hoofdstuk 2: Promen werkt! Talenten ontwikkelen; dat is onze missie. Ons bedrijf is zo ingericht dat iedereen op zijn of haar niveau kan werken. Iedereen heeft andere mogelijkheden, daarom zijn er verschillende bedrijfsonderdelen. 2.1 Werken op één van de afdelingen van Promen In onze vestigingen in Gouda en Capelle aan den IJssel zijn ruim 245 medewerkers werkzaam (190 SE). Hier worden productie- en andersoortige werkzaamheden uitgevoerd in een beschutte binnen omgeving. Voor het cluster arbeidsmatige ontwikkeling geldt vooral een doelstelling om doorstroom te realiseren vanuit de ontwikkelafdelingen naar individuele- en groepsdetacheringen of naar het cluster Groen & Schoon. De beschutte werkafdelingen blijven nodig om WSWmedewerkers met een beperkte verdiencapaciteit te plaatsen. Op deze afdelingen worden opdrachten uitgevoerd door bijvoorbeeld Flamco en ThyssenKrupp. 2.2 Buiten aan het werk Niet iedereen die bij Promen werkt, gaat binnen de muren aan de slag. Een vak leren gaat immers het beste op de werkvloer zelf! Het overgrote deel van onze medewerkers werkt gewoon bij werkgevers in de regio. Dit gaat dan wel in verschillende constructies, passend bij het niveau van de medewerkers. De stap naar buiten is het makkelijkst te zetten in een groep. Daarom werken er groepen medewerkers bij bijvoorbeeld PostNL en Mediq onder leiding van een afdelingsmanager van Promen. Ook al wordt er op locatie gewerkt, Promen is vlakbij. In 2013 zijn de belangrijkste groepsdetacheringen verlengd en er vond uitbreiding met een aantal projecten plaats. Of medewerkers ook individueel geplaatst kunnen worden, hangt sterk af van de eigen kwaliteiten en of er een match mogelijk is met beschikbare vacatures. In 2013 heeft de economische recessie het aantal nieuwe detacheringen sterk beperkt. Op 31 december 2013 waren 194 medewerkers individueel gedetacheerd. In 2012 waren er op 31 december nog 204 medewerkers individueel gedetacheerd. In 2013 zijn er acht medewerkers doorgestroomd en geplaatst in een Begeleid werken - constructie. Bij Begeleid werken is de medewerker formeel in dienst bij de werkgever, waarbij er nog wel begeleiding van Promen beschikbaar is. Op 31 december 2013 waren er in totaal 105 medewerkers in Begeleid werken ingezet. Voor vijf medewerkers is in 2013 een andere werkplek gezocht, omdat de werkgever ervoor heeft gekozen een tijdelijk dienstverband niet om te zetten in een vast dienstverband. Voor deze medewerkers is een andere werkplek gevonden. 7

9 Activiteit Detacheringen Begeleid Werken Totaal Aantal medewerkers 1 januari bij (doorstroom) bij (van wachtlijst) af (terugstroom) af (uit dienst) Aantal medewerkers 31 december Figuur 1 Activiteiten WSW in detacheringen en begeleid werken in 2013 (in aantal personen) Figuur 2: personen geplaatst per bedrijfsonderdeel ultimo 2013 Figuur 3: eindstand per 31 december 8

10 Sinds dit jaar wordt ook het gemeentehuis in Zuidplas door Promen schoongehouden. 9

11 2.3 Groen & Schoon Groen & Schoon is een apart bedrijfsonderdeel van Promen en is aan de Marconistraat in Gouda gevestigd. Naast de werkplekken bij reguliere werkgevers, biedt Promen medewerkers ook de mogelijkheid om bij het groen- of schoonmaakbedrijf aan de slag te gaan. Bij Groen & Schoon waren in 2013 gemiddeld 364 SWmedewerkers werkzaam (337 SE). Naast SW-medewerkers werkt een groot aantal medewerkers (110 FTE) vanuit een reintegratietraject vanuit de gemeente. In 2013 is door Groen & Schoon meerdere keren ingeschreven op aanbestedingen om de orderportefeuille te vergroten. Voor het Groen heeft dit geresulteerd in drie grote projecten: Rottemeren, Midden Delfland en Krimpenerwaard. Hier wordt de groene omgeving door Promen verzorgd. Naast het ruimen van zwerfafval, plaatst Promen afvalbakken, picknicktafels en toiletten. Het schoonmaken hiervan wordt ook door de medewerkers van Promen verzorgd. Een andere opdrachtgever is het Groene Hart Ziekenhuis, waar dagelijks medewerkers aan het werk zijn om de parkeerplaats en de liften schoon te houden. Het contract in het Huis van de Stad in Gouda voor de schoonmaak en de cateringwerkzaamheden is in 2013 weer verlengd. Naast de werkzaamheden bij de gemeente Gouda, is Promen ook bij een groot aantal van de deelnemende gemeenten van Promen aan het werk. 10

12 Figuur 2: Aantal personen op de wachtlijst per jaar Aantal trajecten Werkstages 20 Overige trajecten 26 Expressbanen 47 Re-integratie Figuur 3: Aantal uitgevoerde trajecten in

13 2.4 Promen aan de poort Op het moment dat een medewerker bij Promen gaat werken, wordt het cluster Innovatie & Dienstverlening ingeschakeld. Binnen dit cluster vindt onder andere de intake van SW-medewerkers plaats (instroom). Op deze afdeling wordt samen met de nieuwe medewerker gezocht naar een passende werkplek. Ook het wachtlijstbeheer wordt door in dit cluster verzorgd. De totale wachtlijst is in 2013 minder lang dan in In 2013 zijn in totaal 87 medewerkers vanaf de wachtlijst bij Promen ingestroomd. Vanuit het cluster Innovatie en Dienstverlening vindt tevens de aansturing en contractering plaats van de re-integratie activiteiten en overige regelingen die Promen uitvoert. Het doel van deze trajecten varieert van een diagnosestelling (wat is er voor nodig om iemand naar regulier werk te laten uitstromen) tot een opdracht voor bemiddeling naar regulier werk. In 2013 zijn 215 medewerkers vanuit een WWB-traject ingestroomd binnen Promen. In 2013 zijn in totaal 10 medewerkers ingestroomd in overige trajecten. Onder overige trajecten vallen trajecten re-integratie tweede spoor (zieke werknemers bij een andere werkgever laten hervatten), trajecten in het kader van de Wet Poortwachter en trajecten vanuit het UWV. In 2013 was er naast WSW-plaatsingen sprake van reintegratietrajecten en overige arbeidsbegeleiding. Na een terugval van deze trajecten in 2012 is het aantal in 2013 weer enigszins gestegen. Daarbij was ook in 2013 sprake van een voortzetting van de Expressbanen vanuit de gemeente Gouda (gemiddeld over 2013: 47 FTE). Vanuit de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) zijn in totaal 14 medewerkers in dienst gekomen in

14 PROMEN AAN HET WERK Op het TalentOntwikkelPlein wordt dagelijks getraind, geleerd en gesolliciteerd. 13

15 Hoofdstuk 3: Talenten ontwikkelen Promen heeft veel in huis om talentontwikkeling vorm te geven. De scholing van medewerkers richt zich met name op algemene werknemersvaardigheden (sociale vaardigheden, ontwikkeling zelfvertrouwen, zelfinzicht, etc.) en op diverse vakvaardigheden. De scholing van medewerkers is op diverse plaatsen in de organisatie terug te vinden: bijvoorbeeld het TalentOntwikkelPlein, het leren op de werkvloer en opleidingen die zich specifiek richten op de aan te leren vakvaardigheid. 3.1 TalentOntwikkelPlein In de zomer van 2013 is het TalentOntwikkelPlein in gebruik genomen. Het is het centrum waar medewerkers en bedrijven elkaar kunnen vinden. Naast de e-learing modules is er ruimte voor trainingen sollicitatievaardigheden, beroepsoriëntatie, arbeidsfittrainingen, workshops en informatiebijeenkomsten voor aanvragers van een uitkering aan het gemeenteloket van de K5. Dit plein geeft medewerkers ook de mogelijkheid vacatures te bekijken en te solliciteren. Het idee achter een fysiek TalentOntwikkelPlein komt voort uit de kerngedachte van Promen dat iedereen in staat moet zijn om binnen zijn/haar eigen mogelijkheden te werken aan doorstroming naar zo regulier mogelijk werken en zo zelfstandig mogelijk leven. De opzet is laagdrempelig. Inmiddels hebben zowel medewerkers van Promen als bedrijven, instellingen en gemeenten de weg naar het TalentOntwikkelPlein gevonden. In 2013 zijn 139 vacatures gepresenteerd op het TalentOntwikkelPlein en hebben 80 kandidaten op het TOP hun nieuwe baan gevonden. In 2013 zijn er op het TalentOntwikkelPlein 10 trainingen uitgevoerd: 3 Op Eigen Kracht-trainingen (OEK-training) voor in totaal 27 medewerkers en 7 Sociale Vaardigheidstrainingen voor in totaal 53 medewerkers. In totaal zijn 80 medewerkers getraind door onze trainers. Verder zijn er 9 medewerkers gestart met e-learning opdrachten. In 2014 wordt een tweede TalentOntwikkelPlein in Capelle aan den IJssel geopend. Ook dit TalentOntwikkelPlein omvat een trainingslocatie, e-learningfaciliteiten, vacatures en een informatiepunt loopbaanmogelijkheden. 3.2 Overige trainingen en opleidingen Naast training en ontwikkeling on the job en het TalentOntwikkelPlein zet Promen ook middelen in voor gerichte scholing. In 2013 waren er voor de SW-medewerkers o.a. concrete opleidingen VCA, groen- en plantenkennis cursussen, opleidingen voor BHV certificaat en veiligheidsopleidingen. In 2013 hebben ongeveer 200 medewerkers deel genomen aan een interne cursus VCA basis, VCA voor leidinggevenden of HACCP. Bij Groen is het een must om het VCA-diploma te hebben. De opdrachtgevers waarvoor gewerkt wordt, eisen dat medewerkers een VCA-diploma hebben. HACCP is de norm, die staat voor het verantwoord verpakken van voedsel. De samenwerking met diverse gemeenten en scholen loopt naar verwachting. Promen verzorgt de opleidingen VCA-basis en HACCP. In 2013 is verder gestart met een training voor alle voorlieden (zowel WSW-voorlieden als voorlieden uit de niet-doelgroep). 42 voorlieden hebben deze training gevolgd, zodat hun coachingsvaardigheden zijn versterkt. Opleidingen voor Staf & Leiding (niet-doelgroeppersoneel) zijn veelal gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om adequaat om te gaan met medewerkers met specifieke beperkingen en de begeleiding van deze medewerkers. 14

16 PROMEN AAN HET WERK Figuur 6: Gemiddeld ziekteverzuimpercentage per bedrijfsonderdeel Figuur 7: Gemiddelde verzuimduur kalenderdagen 8-42 kalenderdagen kalenderdagen meer dan 365 kalenderdagen Figuur 8 & 9: Opbouw huidig loongebouw en loongebouw over 10 jaar 15

17 Hoofdstuk 4: Werk bij Promen in kerncijfers Omdat talenten ontwikkelen alleen maar mogelijk is als medewerkers goed ondersteund worden, wordt er door Promen alles aan gedaan de werkomgeving zo prettig mogelijk te maken. Aan de randvoorwaarden als loon, verzuimbegeleiding etc. wordt veel aandacht besteed. Het personeelsbeleid binnen Promen wordt ontwikkeld, uitgevoerd en bewaakt door de afdeling HRM. In 2013 bestaat de afdeling uit 3 personeelsadviseurs, een personeels-verzuimadministratie, een casemanager verzuim en wachtlijstbeheer/(her)indicaties. Begin 2014 zal deze afdeling aangestuurd worden door een HR-manager. 4.1 Loonkosten Gemiddeld bedroegen de loonkosten euro per FTE in De gemiddelde loonkosten wijken niet af van het landelijk beeld. Jaarlijks wordt een benchmark uitgevoerd, waaraan een groot aantal (financiële) indicatoren van SW-bedrijven met elkaar worden vergeleken. Uit de benchmark blijkt dat de loonkosten ongeveer gelijk zijn aan de gemiddelde loonkosten van andere SW-bedrijven. De looptijd van de CAO-WSW is van 1 december 2012 tot en met 31 december Met ingang van 1 januari 2013 zijn de lonen voor alle medewerkers die vallen onder de cao-wsw structureel met 1% omhoog gegaan. Daarnaast hebben de medewerkers die op 1 maart 2013 in dienst waren een eenmalige uitkering ontvangen van 170 euro bruto. 4.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is in 2013 licht gedaald. Het verzuimpercentage voor WSW-personeel was in 2013 gemiddeld 13,3% (0,7 % lager dan 2012). Door een meer intensieve interne aanpak en effectievere inzet van de arbodienst is in de tweede helft van 2013 al een daling van ziekteverzuim gerealiseerd. De doelstelling is om in 2014 een overall ziekteverzuim voor WSW te realiseren van maximaal 10%. Figuur 6 en 7 geven een beeld van het ziekteverzuim bij Promen. In 2013 was met name sprake van kortdurend verzuim. 16

18 Jolanda Buitenhuis zorgt dagelijks voor een lekkere lunch bij Qua Wonen.

19 4.3 AOW-datum en pensioen Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-datum verschoven van 65 jaar naar 65 jaar en één maand. In figuur 8 en 9 op pagina 20 is een vergelijking te zien tussen het loongebouw van de WSW nu en over 10 jaar (zonder nieuwe WSW- instroom). Hierbij is geen rekening gehouden met ander natuurlijk verloop dan pensionering. Zichtbaar is dat de oudere medewerkers iets vaker in een hogere schaal zitten. Dit wordt duidelijk omdat er een lichte daling is te zien in het percentage medewerkers in C en D over 10 jaar. Deze daling is echter klein en zal dus ook nauwelijks invloed hebben op de gemiddelde loonkosten per medewerker. 4.4 Verlof Het verlofrestant bedroeg op 31 december 2013 in totaal uur. Gemiddeld was dit 85 uur per FTE. In 2012 was dit gemiddeld nog 96 uur per FTE. Het resultaat is dat het aantal openstaande verlofuren in 2013 met meer dan 11 procent is teruggedrongen. 18

20 PROMEN AAN HET WERK Ook bij Mediq wordt hard gewerkt. Hier worden speciale voedingspakketten met drinkvoeding samengesteld. 19

21 Hoofdstuk 5: Arbeidsomstandigheden 5.1 Klachtencommissies Klachtencommissie Ongewenst gedrag In 2013 hebben 44 medewerkers een melding bij de vertrouwenspersonen gedaan, ten aanzien van ongewenst gedrag (dat wil zeggen seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie, geweld, diefstal of vandalisme). In onderstaand schema is te zien welke aard de meldingen bij de vertrouwenspersoon hadden. Er lijkt zich in de loop van de jaren een gemiddelde af te tekenen met af en toe een uitschieter. Een eensluidende verklaring daarvoor is moeilijk te geven. De vertrouwenspersonen zijn ook dit jaar weer regelmatig bij afdelingsoverleggen aanwezig geweest, om ongewenst gedrag ook preventief met medewerkers te bespreken. Geschillencommissie In 2013 zijn vier bezwaarschriften aan de Geschillencommissie voorgelegd. Eén bezwaar is ingetrokken, bij één bezwaar is het oorspronkelijke besluit van de directie gehandhaafd en van de overige twee bezwaren heeft de Commissie het bezwaar terecht verklaard en is de directie geadviseerd terug te komen op het besluit. 5.2 Bedrijfshulpverlening Bij Promen zijn op elke locatie calamiteitenteams ingericht, die weten hoe zij moeten handelen bij een calamiteit. Elk jaar gaan de hulpverleners weer op herhaling om bijgeschoold te worden. Per jaar vinden er gemiddeld 3 oefeningen plaats per locatie. Figuur 10: Historisch verloop meldingen ongewenst gedrag Het aantal meldingen ongewenst gedrag is het afgelopen jaar wat lager dan het jaar daarvoor. In 2012 was er nog sprake van 53 meldingen. 5.3 Werkplekaanpassingen Promen vindt het erg belangrijk om medewerkers een goede en veilige werkplek te bieden, zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren. In 2013 zijn er 248 aanvragen gedaan om een werkplek aan te passen of ergonomische middelen aan te schaffen. In 156 gevallen zijn er ergonomische investeringen gedaan en in 68 gevallen is de werkplek opnieuw ingericht. De meest voorkomende aanvragen betreffen; orthopedische veiligheidsschoenen, aangepaste stoelen, veiligheidsbrillen en bureau middelen. Er zijn vier werkplekaanpassingen bij een extern werkgever uitgevoerd, om de werkplek geschikt te maken voor de medewerker die daar aan de slag kon. 20

22 PROMEN AAN HET WERK 5.4 Bedrijfsongevallen In 2013 hebben zich 23 bedrijfsongevallen voorgedaan binnen Promen. Het aantal bedrijfsongevallen is iets gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, toen vonden er 21 bedrijfsongevallen plaats. Deze ongelukken waren gelukkig niet ernstig, maar hebben er wel toe geleid dat werkprocessen zijn aangepast en er betere voorlichting is gegeven. Voorbeelden van ongevallen zijn het struikelen over een pallet, uitglijden bij slecht weer of het snijden in vingers. 5.5 Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) Promen beschikt over een geldige RI&E. De huidige RI&E is tot mei 2014 van toepassing. In 2013 is daarom gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe RI&E. De nieuwe RI&E is een model voor de gehele SW-sector en mede ontworpen door Promen in samenwerking met Cedris, SBCM en andere SW bedrijven. Inmiddels is de nieuwe RI&E voor Promen, samenhangend met het plan van aanpak (daarin staan acties en afspraken) ter toetsing aangeboden aan een arbodienst. In oktober zal de toetsing gereed zijn. 21

23 PROMEN AAN HET WERK Bart Doornekamp werkt naar tevredenheid van iedereen als conciërge bij openbare basisschool Kortland (onderdeel van de OPEC-scholengroep).

24 PROMEN AAN HET WERK Hoofdstuk 6: Bestuur In 2013 was het Dagelijks Bestuur van Promen als volgt samengesteld: - Marion Suijker (voorzitter), namens gemeente Gouda - Eric Faassen, namens gemeente Capelle aan den IJssel - Jaap Blankenberg, namens gemeente Krimpen aan den IJssel - Dorenda Gerts, namens gemeente Waddinxveen Het Algemeen Bestuur was vertegenwoordigd door: - Jan Vente, namens gemeente Bergambacht - Han de Jager, namens gemeente Boskoop - Cees van der Graaf, namens gemeente Nederlek - Marry Holst, namens gemeente Schoonhoven - Arjen Hazelebach, namens gemeente Zuidplas - Theo Segers, namens gemeente Ouderkerk - Bart Crouwers, namens gemeente Vlist

25 PROMEN AAN HET WERK Hoofdstuk 7: Vooruitblik op 2014 Ook 2014 belooft een uitdagend jaar te worden. Om de koers van Promen goed uit te zetten, zijn de volgende vier pijlers gezet: - Talenten ontwikkelen - Samenwerken - Klanten binden - Voorbereiden op de Participatiewet Talenten ontwikkelen blijft ook in 2014 één van de kernwaarden. De mogelijkheden van het TalentOntwikkelPlein worden verder uitgebreid om medewerkers nog beter te ondersteunen in hun ontwikkelproces. De komst van Werkstap, de applicatie waarin de ontwikkeling meetbaar en zichtbaar wordt gemaakt, zal hier nog verder aan gaan bijdragen. Samenwerken wordt door de organisatorische optimalisatie alleen maar makkelijker. Samenwerken en initiatief nemen, zullen leiden tot interessante projecten, waarin de talenten weer verder worden aangesproken. Zonder samenwerking met regionale werkgevers is het bieden van passend werk niet mogelijk. De binding met onze klanten en met andere potentiële opdrachtgevers zal dan ook in 2014 verder worden vergroot. De komst van de Participatiewet biedt in 2014 misschien nog wel de grootste uitdaging, omdat nog niet exact bekend is hoe het beleid rondom contracten van tijdelijke medewerkers en de toekomst van de SW-medewerkers eruit komt te zien. Wel is duidelijk dat het subsidiebedrag dat jaarlijks door Promen wordt ontvangen zal afnemen. Het verder snijden in de kosten en meer efficiënt werken blijft van belang. Talenten ontwikkelen, daar blijven we gewoon aan werken. Welke wetgeving, welk beleid of welke regel ook bedacht wordt. Het beste uit onze medewerkers halen, daar doen we het voor; ook in

26 Lumeco zorgt voor het energiezuinig maken van TLverlichting. Dagelijks zijn medewerkers van Promen hiervoor aan de slag.

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Promen... 3 Hoofdstuk 2: Wat veranderde er in 2012?... 5 Hoofdstuk 3: BuitenGewoon!... 7 Hoofdstuk 4: In het teken van ontwikkeling...

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 30 oktober 2013

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 30 oktober 2013 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 30 oktober 2013 Aanwezig: Mevrouw M.J.C. Suijker, voorzitter De heer E.M.C. Faassen Mevrouw Th.M.B. Gerts De heer J.H. Blankenberg De

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

het College van B S W en leden van de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Promen

het College van B S W en leden van de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Promen Promen ÿ&ed werkï ^ Memo Aan Van het College van B S W en leden van de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Promen Algemeen Bestuur Promen Datum 21 april 2015 Betreft

Nadere informatie

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN 23 september 2015 Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 30 oktober 2014

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 30 oktober 2014 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 30 oktober 2014 Aanwezig: De heer M.W. Vroom, voorzitter De heer J.A.A. Meuldijk De heer R.A. Tetteroo De heer J.H. Blankenberg De heer

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 22 mei 2014

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 22 mei 2014 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 22 mei 2014 Aanwezig: De heer E.M.C. Faassen De heer M. Kastelein De heer J.H. Blankenberg De heer C. van der Graaf Mevrouw M. Holst-Brink

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Jose Gravesteijn Jaap de Koning Kim Weistra Presentatie voor een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en Recht, 14 april 2016 Inhoud Hoofdpunten

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 25 april 2013

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 25 april 2013 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 25 april 2013 Aanwezig: Mevrouw M.J.C. Suijker, voorzitter De heer E.M.C. Faassen De heer J.H. Blankenberg De heer C. van der Graaf Mevrouw

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf

Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf De actuele projecten en belangrijkste uitdagingen Kwartaalrapportage oktober tot en met december 2013 Vanaf oktober tot en met december is Breed vooral

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Gouda, 10 juli 2014. Begroting 2015 Promen

Gouda, 10 juli 2014. Begroting 2015 Promen Gouda, 10 juli 2014 Begroting 2015 Promen Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Uitgangspunten bij de begroting voor 2015 2 1.1 Algemeen 2 1.2 WSW uitvoering 2 1.3 Overige uitvoering & omzet 2 1.4 Omzetverwachting

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

Datum uw brief 31 maart 2008

Datum uw brief 31 maart 2008 Directie Inwoners SP fractie van de gemeente Nijmegen ter attentie van mw. S. Akdemir Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015 HR-Dashboard Workshop 16 maart 2015 Michel Winnubst 16 maart 2015 Welkom door Jannet Bergman A&O-fonds Provincies Wat doet het A&O-fonds Provincies https://www.youtube.com/watch?v=6wwu3rc6hkc Peter Smits,

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Diensten en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

Gouda, 18 september 2012. Begroting 2013 Promen

Gouda, 18 september 2012. Begroting 2013 Promen Gouda, 18 september 2012 Begroting 2013 Promen Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1 Missie & visie Promen... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Relatie met gemeenten... 2 1.3 Externe klanten... 2 1.4 WSW - uitvoering...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2015 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2014 2014 2015 2015 aantal % aantal % Totale formatie 1562* 1.563 * Aantal medewerkers 1.643 1.672 Gemiddelde

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Verzuim daalt naar 3,8%, maar wel vaker ziek aan het werk Twee derde arbodiensten schendt privacy niet Naleving arbozorgverplichtingen

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven Zorg voor de zorgprofessional Goed werkgeverschap Aandacht willen geven in plaats van moeten geven 11 mei 2017 Kathelijne van Marken HR adviseur arbeidsomstandigheden Even voorstellen 20 jaar adviseur

Nadere informatie

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel)

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Definities: - detacheringsbaan dienstverband voor bepaalde tijd gericht op de bevordering van de arbeidsinschakeling

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016 Participatiewet Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven Zutphen, februari 2016 Doel van de Participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Inhoud TRAININGEN & CURSUSSEN VOOR CLIËNTEN

Inhoud TRAININGEN & CURSUSSEN VOOR CLIËNTEN TRAININGEN & CURSUSSEN VOOR CLIËNTEN Inhoud PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT... 2 Cursus Op Eigen Kracht (OEK)... 2 SPORT EN GEZONDHEID... 2 Cursus Cognitieve fitness... 2 VOORBEREIDEN OP WERK... 3 Assessment

Nadere informatie

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan

Handvatten voor een effectief. individueel ontwikkelings plan Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelings plan 1 Handvatten voor een effectief individueel ontwikkelingsplan Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk onderdeel van het integrale

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Mini-symposium Eerste ervaringen van werkgevers en gemeenten met de Participatiewet

Mini-symposium Eerste ervaringen van werkgevers en gemeenten met de Participatiewet Mini-symposium Eerste ervaringen van werkgevers en gemeenten met de Participatiewet Workshop 1+2 Hoe te komen tot een duurzame match: vanuit perspectief gemeenten, UWV en werkgevers Programma Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2016 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2015 2015 2016 2016 % % Totale formatie 1.563 * 1.490 Aantal medewerkers 1.672 1.571 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Promen. Jaarstukken 2013. d.d ^.^...^Mí..fį.. (inclusief jaarrekening) Gouda, 22 mei 2014

Promen. Jaarstukken 2013. d.d ^.^...^Mí..fį.. (inclusief jaarrekening) Gouda, 22 mei 2014 Promen Jaarstukken 2013 (inclusief jaarrekening) Gouda, 22 mei 2014 Voor identificatí»aoeleinden. Behorend bij cdprroleverklaring d.d ^.^...^Mí..fį.. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Personeel 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie

Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Inhoudsopgave Voorwoord Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 1 Inleiding 5 2 Personen 6 2.1 Wsw-medewerkers 6

Nadere informatie