Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten"

Transcriptie

1 Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Vervroegings- en uitstelfactoren Uitruilfactoren Uitruil bij ontslag Uitruil op de pensioendatum Uitruil van partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen Uitruil van een gelijkblijvend ouderdomspensioen in een hoog/laag-ouderdomspensioen Afkoopvoeten Afkoopvoeten klein ouderdoms- en partnerpensioen 2 jaar na ontslag Afkoopvoeten klein ouderdoms- en partnerpensioen bij ingang op pensioendatum Afkoopvoeten klein (bijzonder) partner- en/of wezenpensioen bij ingang Afkoopvoeten klein bijzonder partnerpensioen bij beëindiging van het partnerschap... 35

2 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten De in de bijlage opgenomen vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten zijn vastgesteld per de ingangsdatum van de pensioenregeling en blijven ongewijzigd van kracht tot het einde van het kalenderjaar waarin de ingangsdatum van de pensioenregeling valt. Daarna worden de vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten per kalenderjaar vastgesteld. De actuele vervroegings-, uitstelen uitruilfactoren en afkoopvoeten zijn te vinden op uw portaal.

3 2. Vervroegings- en uitstelfactoren Belegd kapitaal bij leven Bij het vervroegen of uitstellen van de pensioendatum zijn er ten aanzien van het belegd kapitaal bij leven geen vervroegings- en uitstelfactoren nodig. De waarde van het kapitaal op de vervroegde respectievelijk uitgestelde pensioendatum is gelijk aan het unitsaldo op de betreffende datum vermenigvuldigd met de geldende koers op de betreffende datum. Het kapitaal moet op de vervroegde of uitgestelde pensioendatum worden aangewend voor de aankoop van pensioen. Gegarandeerde pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum De vaststelling van de pensioenaanspraken bij het vervroegen respectievelijk uitstellen van de pensioendatum vindt plaats door de opgebouwde pensioenaanspraken te vermenigvuldigen met de vervroegings- respectievelijk uitstelfactor uit onderstaande tabellen. Tabel: vervroegings- en uitstelfactoren voor gegarandeerd ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum Pensioendatum Uw persoonlijke pensioendatum van de pensioenregeling 55 1,000 1,047 1,098 1,152 1,210 1,273 1,340 1,413 1,491 1,576 1,669 1,771 1,881 2,003 2,137 2, ,945 1,000 1,048 1,100 1,155 1,215 1,279 1,349 1,424 1,505 1,594 1,691 1,796 1,913 2,041 2, ,902 0,944 1,000 1,049 1,102 1,159 1,220 1,287 1,358 1,436 1,520 1,613 1,714 1,825 1,947 2, ,859 0,900 0,943 1,000 1,050 1,105 1,163 1,226 1,294 1,368 1,449 1,537 1,633 1,739 1,855 1, ,818 0,857 0,898 0,942 1,000 1,052 1,107 1,167 1,232 1,303 1,379 1,463 1,555 1,655 1,766 1, ,778 0,815 0,854 0,896 0,941 1,000 1,053 1,110 1,172 1,239 1,312 1,391 1,478 1,574 1,680 1, ,739 0,774 0,811 0,851 0,894 0,940 1,000 1,054 1,113 1,177 1,246 1,321 1,404 1,495 1,595 1, ,701 0,734 0,769 0,807 0,848 0,892 0,939 1,000 1,056 1,116 1,182 1,253 1,332 1,418 1,513 1, ,664 0,695 0,729 0,765 0,803 0,845 0,890 0,938 1,000 1,057 1,119 1,187 1,262 1,343 1,433 1, ,628 0,658 0,689 0,723 0,760 0,799 0,841 0,887 0,936 1,000 1,059 1,123 1,193 1,271 1,356 1, ,593 0,621 0,651 0,683 0,718 0,755 0,795 0,838 0,884 0,935 1,000 1,061 1,127 1,200 1,280 1, ,559 0,586 0,614 0,644 0,677 0,712 0,749 0,790 0,834 0,881 0,933 1,000 1,063 1,131 1,207 1, ,526 0,551 0,578 0,606 0,637 0,670 0,705 0,743 0,785 0,830 0,878 0,932 1,000 1,065 1,136 1, ,494 0,518 0,543 0,569 0,598 0,629 0,662 0,698 0,737 0,779 0,825 0,875 0,930 1,000 1,067 1, ,463 0,485 0,509 0,534 0,561 0,589 0,621 0,654 0,691 0,730 0,773 0,820 0,871 0,928 1,000 1, ,433 0,454 0,475 0,499 0,524 0,551 0,580 0,612 0,646 0,683 0,723 0,767 0,815 0,868 0,926 1,000 3

4 Tabel: vervroegings- en uitstelfactoren voor gegarandeerd partnerpensioen vanaf de pensioendatum Pensioendatum Uw persoonlijke pensioendatum van de pensioenregeling 55 1,000 1,012 1,024 1,038 1,052 1,067 1,083 1,101 1,119 1,139 1,159 1,182 1,205 1,231 1,258 1, ,979 1,000 1,012 1,026 1,040 1,055 1,071 1,088 1,106 1,126 1,146 1,168 1,191 1,216 1,243 1, ,967 0,978 1,000 1,013 1,027 1,042 1,058 1,075 1,093 1,112 1,132 1,154 1,177 1,202 1,228 1, ,954 0,965 0,977 1,000 1,014 1,028 1,044 1,061 1,079 1,097 1,118 1,139 1,162 1,186 1,212 1, ,941 0,952 0,964 0,977 1,000 1,015 1,030 1,047 1,064 1,083 1,102 1,123 1,146 1,170 1,196 1, ,928 0,939 0,950 0,963 0,976 1,000 1,015 1,032 1,049 1,067 1,087 1,107 1,130 1,153 1,179 1, ,914 0,924 0,936 0,948 0,961 0,975 1,000 1,016 1,033 1,051 1,070 1,091 1,113 1,136 1,161 1, ,899 0,910 0,921 0,933 0,946 0,960 0,974 1,000 1,017 1,034 1,053 1,074 1,095 1,118 1,143 1, ,885 0,895 0,906 0,918 0,930 0,944 0,958 0,974 1,000 1,017 1,036 1,056 1,077 1,100 1,124 1, ,869 0,880 0,890 0,902 0,914 0,928 0,942 0,957 0,973 1,000 1,018 1,038 1,059 1,081 1,105 1, ,854 0,864 0,875 0,886 0,898 0,911 0,925 0,940 0,956 0,972 1,000 1,019 1,040 1,061 1,085 1, ,838 0,848 0,858 0,869 0,881 0,894 0,908 0,922 0,938 0,954 0,971 1,000 1,020 1,041 1,065 1, ,821 0,831 0,841 0,852 0,864 0,876 0,890 0,904 0,919 0,935 0,952 0,971 1,000 1,021 1,044 1, ,804 0,814 0,824 0,835 0,846 0,858 0,872 0,886 0,900 0,916 0,933 0,951 0,970 1,000 1,022 1, ,787 0,796 0,806 0,816 0,828 0,840 0,853 0,866 0,881 0,896 0,912 0,930 0,948 0,968 1,000 1, ,769 0,778 0,787 0,798 0,808 0,820 0,833 0,846 0,860 0,875 0,891 0,908 0,926 0,946 0,967 1,000 Bovenstaande vervroegings- en uitstelfactoren zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig vastgesteld. Voor tussenliggende leeftijden kan de vervroegings- en uitstelfactor worden berekend door rechtlijnige interpolatie. 4

5 3. Uitruilfactoren 3.1 Uitruil bij ontslag Op de ontslagdatum kan de deelnemer kiezen om een deel van het belegde kapitaal bij leven en/of de gegarandeerde pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum uit te ruilen voor een levenslang partnerpensioen, dat ingaat bij overlijden van de gewezen deelnemer voor de pensioendatum. De hoogte van het partnerpensioen moet 70% bedragen van het ouderdomspensioen dat na uitruil resteert. Een eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk. Als door de deelnemer extra bijdragen zijn betaald uit hoofde van een vrijwillige bijspaarregeling, geldt de keuze voor uitruil ook voor het door de vrijwillige extra bijdragen opgebouwde pensioen. Indien de deelnemer zowel een aanspraak op een belegd kapitaal bij leven als gegarandeerde pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum heeft opgebouwd, vindt de uitruil plaats op basis van evenredigheid van de aanwezige waarde van beide aanspraken direct voorafgaand aan de uitruil. De datum van uitruil bij ontslag is gelijk aan de datum waarop het verzoek voor uitruil bij ontslag is ontvangen door De Amersfoortse. Uitruil van belegd kapitaal bij leven in partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer op de datum van uitruil wordt bepaald welk deel van het belegd kapitaal bij leven uitgeruild wordt. Dit wordt bepaald door het aanwezige belegd kapitaal bij leven op de mutatiedatum te vermenigvuldigen met het percentage uitruilbaar belegd kapitaal bij leven uit de tabel. Vervolgens wordt het partnerpensioen bepaald door het aldus bepaalde uit te ruilen deel van het belegd kapitaal bij leven te vermenigvuldigen met de uitruilfactor te verkrijgen partnerpensioen bij ontslag per eenheid uit te ruilen belegd kapitaal bij leven uit de tabel. Het belegd kapitaal bij leven na uitruil is gelijk aan het belegd kapitaal bij leven voor uitruil verminderd met het uitgeruilde deel van het belegd kapitaal bij leven. 5

6 Percentages uitruilbaar belegd kapitaal bij leven Leeftijd Pensioendatum van uw pensioenregeling bij uitr uil ,7% 4,1% 4,6% 5,1% 5,7% 6,3% 7,0% 7,7% 8,5% 9,5% 10,6% 16 3,7% 4,1% 4,6% 5,1% 5,6% 6,3% 6,9% 7,7% 8,5% 9,5% 10,6% 17 3,7% 4,1% 4,6% 5,1% 5,6% 6,2% 6,9% 7,7% 8,5% 9,4% 10,5% 18 3,7% 4,1% 4,5% 5,0% 5,6% 6,2% 6,9% 7,6% 8,5% 9,4% 10,5% 19 3,7% 4,1% 4,5% 5,0% 5,6% 6,2% 6,9% 7,6% 8,4% 9,4% 10,5% 20 3,6% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,2% 6,8% 7,6% 8,4% 9,4% 10,4% 21 3,6% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,1% 6,8% 7,6% 8,4% 9,3% 10,4% 22 3,6% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,1% 6,8% 7,5% 8,4% 9,3% 10,4% 23 3,6% 4,0% 4,4% 4,9% 5,5% 6,1% 6,8% 7,5% 8,3% 9,3% 10,3% 24 3,5% 4,0% 4,4% 4,9% 5,5% 6,1% 6,7% 7,5% 8,3% 9,2% 10,3% 25 3,5% 3,9% 4,4% 4,9% 5,4% 6,0% 6,7% 7,4% 8,3% 9,2% 10,2% 26 3,5% 3,9% 4,4% 4,9% 5,4% 6,0% 6,7% 7,4% 8,2% 9,2% 10,2% 27 3,5% 3,9% 4,3% 4,8% 5,4% 6,0% 6,6% 7,4% 8,2% 9,1% 10,2% 28 3,4% 3,9% 4,3% 4,8% 5,3% 5,9% 6,6% 7,3% 8,2% 9,1% 10,1% 29 3,4% 3,8% 4,3% 4,8% 5,3% 5,9% 6,6% 7,3% 8,1% 9,0% 10,1% 30 3,4% 3,8% 4,2% 4,7% 5,3% 5,9% 6,5% 7,3% 8,1% 9,0% 10,0% 31 3,4% 3,8% 4,2% 4,7% 5,2% 5,8% 6,5% 7,2% 8,0% 9,0% 10,0% 32 3,3% 3,7% 4,2% 4,7% 5,2% 5,8% 6,4% 7,2% 8,0% 8,9% 9,9% 33 3,3% 3,7% 4,1% 4,6% 5,2% 5,7% 6,4% 7,1% 7,9% 8,9% 9,9% 34 3,2% 3,6% 4,1% 4,6% 5,1% 5,7% 6,3% 7,1% 7,9% 8,8% 9,8% 35 3,2% 3,6% 4,0% 4,5% 5,1% 5,6% 6,3% 7,0% 7,8% 8,8% 9,8% 36 3,2% 3,6% 4,0% 4,5% 5,0% 5,6% 6,2% 7,0% 7,8% 8,7% 9,7% 37 3,1% 3,5% 3,9% 4,4% 5,0% 5,5% 6,2% 6,9% 7,7% 8,6% 9,7% 38 3,1% 3,5% 3,9% 4,4% 4,9% 5,5% 6,1% 6,8% 7,7% 8,6% 9,6% 39 3,0% 3,4% 3,8% 4,3% 4,8% 5,4% 6,1% 6,8% 7,6% 8,5% 9,5% 40 3,0% 3,4% 3,8% 4,3% 4,8% 5,4% 6,0% 6,7% 7,5% 8,4% 9,4% 41 2,9% 3,3% 3,7% 4,2% 4,7% 5,3% 5,9% 6,6% 7,4% 8,3% 9,4% 6

7 42 2,8% 3,2% 3,6% 4,1% 4,6% 5,2% 5,8% 6,5% 7,3% 8,2% 9,3% 43 2,8% 3,1% 3,6% 4,0% 4,5% 5,1% 5,7% 6,5% 7,3% 8,2% 9,2% 44 2,7% 3,1% 3,5% 3,9% 4,4% 5,0% 5,6% 6,3% 7,1% 8,0% 9,1% 45 2,6% 3,0% 3,4% 3,8% 4,3% 4,9% 5,5% 6,2% 7,0% 7,9% 8,9% 46 2,5% 2,9% 3,3% 3,7% 4,2% 4,8% 5,4% 6,1% 6,9% 7,8% 8,8% 47 2,4% 2,7% 3,1% 3,6% 4,1% 4,7% 5,3% 6,0% 6,7% 7,6% 8,6% 48 2,3% 2,6% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,1% 5,8% 6,6% 7,5% 8,5% 49 2,1% 2,5% 2,9% 3,3% 3,8% 4,3% 5,0% 5,6% 6,4% 7,3% 8,3% 50 2,0% 2,3% 2,7% 3,2% 3,6% 4,2% 4,8% 5,4% 6,2% 7,1% 8,1% 51 1,8% 2,2% 2,6% 3,0% 3,5% 4,0% 4,6% 5,2% 6,0% 6,9% 7,9% 52 1,7% 2,0% 2,4% 2,8% 3,3% 3,8% 4,4% 5,0% 5,8% 6,6% 7,6% 53 1,5% 1,8% 2,2% 2,6% 3,1% 3,6% 4,2% 4,8% 5,6% 6,4% 7,4% 54 1,3% 1,6% 2,0% 2,4% 2,9% 3,4% 3,9% 4,6% 5,3% 6,1% 7,1% 55 1,1% 1,4% 1,8% 2,2% 2,6% 3,1% 3,7% 4,3% 5,0% 5,9% 6,8% 56 0,9% 1,2% 1,6% 2,0% 2,4% 2,9% 3,4% 4,1% 4,8% 5,6% 6,5% 57 0,7% 1,0% 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,2% 3,8% 4,5% 5,3% 6,2% 58 0,5% 0,8% 1,1% 1,5% 1,9% 2,4% 2,9% 3,5% 4,2% 5,0% 5,9% 59 0,2% 0,5% 0,8% 1,2% 1,6% 2,1% 2,6% 3,2% 3,9% 4,6% 5,5% 60 0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,3% 1,8% 2,3% 2,9% 3,5% 4,3% 5,2% 61 0,0% 0,3% 0,6% 1,0% 1,5% 1,9% 2,5% 3,2% 3,9% 4,8% 62 0,0% 0,3% 0,7% 1,1% 1,6% 2,2% 2,8% 3,5% 4,4% 63 0,0% 0,4% 0,8% 1,2% 1,8% 2,4% 3,1% 4,0% 64 0,0% 0,4% 0,8% 1,4% 2,0% 2,7% 3,5% 65 0,0% 0,4% 0,9% 1,5% 2,2% 3,0% 66 0,0% 0,5% 1,1% 1,7% 2,5% 67 0,0% 0,6% 1,2% 2,0% 68 0,0% 0,6% 1,4% 69 0,0% 0,7% 70 0,0% Bovenstaande percentages zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig vastgesteld. Voor tussenliggende leeftijden kunnen de percentages worden berekend door rechtlijnige interpolatie. 7

8 Uitruilfactor te verkrijgen partnerpensioen bij ontslag per eenheid uit te ruilen belegd kapitaal bij leven Leeftijd Pensioendatum van uw pensioenregeling bij uitruil ,298 2,166 2,033 1,921 1,816 1,710 1,618 1,534 1,456 1,375 1, ,256 2,125 1,994 1,884 1,780 1,676 1,586 1,503 1,425 1,346 1, ,215 2,085 1,956 1,847 1,744 1,643 1,555 1,472 1,395 1,318 1, ,175 2,045 1,919 1,811 1,709 1,611 1,524 1,442 1,366 1,290 1, ,136 2,006 1,883 1,775 1,675 1,580 1,493 1,412 1,337 1,263 1, ,097 1,968 1,847 1,741 1,641 1,548 1,464 1,384 1,310 1,237 1, ,060 1,931 1,812 1,706 1,608 1,518 1,435 1,355 1,282 1,211 1, ,020 1,892 1,777 1,673 1,576 1,488 1,406 1,329 1,256 1,187 1, ,982 1,859 1,744 1,641 1,545 1,459 1,378 1,302 1,230 1,163 1, ,948 1,822 1,710 1,608 1,516 1,431 1,352 1,276 1,208 1,142 1, ,912 1,790 1,679 1,578 1,488 1,404 1,326 1,252 1,183 1,119 1, ,880 1,757 1,649 1,550 1,460 1,375 1,298 1,227 1,160 1,095 1, ,847 1,727 1,620 1,521 1,431 1,349 1,273 1,202 1,136 1,073 1, ,817 1,698 1,592 1,494 1,405 1,324 1,249 1,179 1,113 1,051 0, ,788 1,670 1,564 1,468 1,380 1,300 1,225 1,156 1,093 1,031 0, ,760 1,643 1,538 1,443 1,356 1,277 1,203 1,135 1,072 1,011 0, ,733 1,617 1,513 1,418 1,332 1,254 1,182 1,114 1,051 0,991 0, ,707 1,594 1,488 1,395 1,309 1,231 1,160 1,094 1,031 0,972 0, ,685 1,570 1,465 1,372 1,288 1,210 1,140 1,074 1,012 0,953 0, ,664 1,549 1,444 1,352 1,268 1,191 1,120 1,054 0,993 0,936 0, ,644 1,528 1,425 1,332 1,249 1,172 1,101 1,036 0,975 0,918 0, ,626 1,511 1,407 1,314 1,231 1,154 1,084 1,019 0,958 0,901 0, ,611 1,493 1,390 1,297 1,213 1,137 1,067 1,004 0,943 0,886 0, ,597 1,479 1,376 1,283 1,198 1,122 1,053 0,988 0,928 0,872 0, ,585 1,466 1,361 1,268 1,184 1,108 1,038 0,975 0,915 0,859 0, ,573 1,454 1,348 1,254 1,170 1,094 1,025 0,961 0,902 0,847 0,794 8

9 41 1,568 1,447 1,339 1,244 1,160 1,083 1,013 0,949 0,890 0,835 0, ,566 1,441 1,333 1,236 1,150 1,073 1,002 0,938 0,878 0,822 0, ,570 1,442 1,329 1,231 1,144 1,065 0,994 0,928 0,868 0,812 0, ,576 1,445 1,329 1,229 1,140 1,059 0,987 0,921 0,860 0,804 0, ,593 1,455 1,335 1,230 1,139 1,057 0,982 0,915 0,853 0,796 0, ,616 1,472 1,346 1,237 1,142 1,057 0,980 0,912 0,849 0,791 0, ,651 1,496 1,364 1,249 1,149 1,061 0,983 0,912 0,847 0,787 0, ,697 1,530 1,388 1,267 1,162 1,069 0,988 0,914 0,847 0,786 0, ,761 1,578 1,423 1,292 1,180 1,083 0,996 0,920 0,850 0,787 0, ,841 1,636 1,467 1,325 1,206 1,101 1,009 0,929 0,856 0,790 0, ,948 1,713 1,525 1,368 1,236 1,123 1,027 0,941 0,864 0,795 0, ,081 1,812 1,597 1,422 1,276 1,154 1,049 0,957 0,876 0,803 0, ,266 1,939 1,689 1,489 1,326 1,192 1,077 0,978 0,892 0,814 0, ,514 2,108 1,809 1,576 1,391 1,239 1,113 1,004 0,910 0,828 0, ,864 2,343 1,967 1,689 1,471 1,299 1,157 1,037 0,935 0,846 0, ,411 2,674 2,185 1,837 1,580 1,376 1,213 1,079 0,966 0,868 0, ,333 3,187 2,496 2,043 1,720 1,474 1,284 1,130 1,003 0,896 0, ,168 4,045 2,973 2,334 1,911 1,607 1,377 1,197 1,051 0,931 0, ,736 5,765 3,778 2,779 2,183 1,785 1,498 1,281 1,111 0,973 0, ,941 5,382 3,531 2,594 2,037 1,663 1,393 1,188 1,028 0, ,247 5,020 3,292 2,419 1,897 1,543 1,289 1,096 0, ,548 4,706 3,074 2,251 1,760 1,428 1,190 1, ,926 4,364 2,846 2,080 1,620 1,311 1, ,242 4,036 2,622 1,912 1,486 1, ,597 3,712 2,401 1,746 1, ,992 3,387 2,190 1, ,351 3,066 1, ,714 2, ,

10 Bovenstaande ruilfactoren zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig vastgesteld. Voor tussenliggende leeftijden kan de ruilfactor worden berekend door rechtlijnige interpolatie. Voor het laatste jaar voor pensioendatum wordt een afwijkende berekeningsystematiek gehanteerd, zie onderstaand voorbeeld. Pensioendatum van uw pensioenregeling: 67 jaar Uw leeftijd bij uitruil: 66 jaar en 3 maanden Ruilfactor op leeftijd 66 jaar en 3 maanden: [12 / (12-aantal maanden groter dan 66 jaar)] * factor leeftijd 66 jaar = [12/(12-3)] * 6,992 = 9,323 Uitruil van gegarandeerde pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum in partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer op de datum van uitruil wordt bepaald welk deel van het gegarandeerde ouderdoms- en partnerpensioen uitgeruild wordt. Dit wordt bepaald middels de onderstaande formules: Uit te ruilen gegarandeerd ouderdomspensioen = gegarandeerd ouderdomspensioen * 0,7 / (0,7 + uitruilfactor uit onderstaande tabel) Uit te ruilen gegarandeerd partnerpensioen = 0,7 * Uit te ruilen gegarandeerd ouderdomspensioen Vervolgens wordt het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum bepaald door het uit te ruilen gegarandeerd ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met de eerder bepaalde uitruilfactor. Het gegarandeerde ouderdomspensioen na uitruil is gelijk aan het gegarandeerde ouderdomspensioen voor uitruil verminderd met het uitgeruilde deel van het gegarandeerd ouderdomspensioen. Het gegarandeerde partnerpensioen na uitruil is gelijk aan het gegarandeerde partnerpensioen voor uitruil verminderd met het uitgeruilde deel van het gegarandeerd partnerpensioen. 10

11 Uitruilfactor te verkrijgen partnerpensioen bij ontslag per eenheid uit te ruilen gegarandeerd ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum Pensioendatum van uw pensioenregeling Leeftijd bij uitruil ,497 14,898 13,364 12,015 10,698 9,614 8,620 7,765 6,917 6,162 5, ,615 14,986 13,437 12,074 10,757 9,663 8,662 7,795 6,946 6,188 5, ,735 15,074 13,510 12,132 10,816 9,712 8,704 7,825 6,975 6,214 5, ,855 15,162 13,583 12,191 10,876 9,761 8,746 7,856 7,004 6,240 5, ,976 15,252 13,657 12,251 10,935 9,811 8,788 7,887 7,033 6,266 5, ,098 15,340 13,730 12,310 10,995 9,860 8,830 7,917 7,063 6,292 5, ,220 15,432 13,806 12,371 11,056 9,910 8,873 7,948 7,092 6,318 5, ,344 15,519 13,878 12,429 11,116 9,960 8,916 7,978 7,122 6,345 5, ,466 15,618 13,959 12,494 11,179 10,011 8,959 8,012 7,151 6,371 5, ,597 15,695 14,023 12,545 11,238 10,061 9,001 8,039 7,183 6,400 5, ,712 15,816 14,122 12,626 11,304 10,114 9,047 8,078 7,209 6,422 5, ,862 15,913 14,221 12,710 11,373 10,160 9,086 8,121 7,245 6,446 5, ,991 16,041 14,324 12,797 11,430 10,221 9,138 8,156 7,276 6,475 5, ,154 16,174 14,435 12,888 11,506 10,286 9,193 8,204 7,310 6,505 5, ,310 16,306 14,543 12,979 11,585 10,354 9,240 8,246 7,355 6,539 5, ,472 16,435 14,653 13,071 11,664 10,422 9,299 8,299 7,395 6,575 5, ,644 16,577 14,772 13,171 11,749 10,494 9,364 8,347 7,439 6,609 5, ,816 16,746 14,890 13,273 11,835 10,559 9,422 8,405 7,485 6,651 5, ,018 16,890 15,012 13,377 11,927 10,637 9,491 8,460 7,533 6,689 5, ,239 17,068 15,166 13,505 12,036 10,731 9,564 8,517 7,585 6,737 5, ,462 17,256 15,323 13,638 12,150 10,821 9,643 8,586 7,639 6,780 6, ,724 17,474 15,507 13,779 12,271 10,925 9,733 8,658 7,697 6,832 6, ,052 17,725 15,717 13,956 12,408 11,042 9,824 8,744 7,764 6,885 6, ,380 17,997 15,946 14,150 12,560 11,171 9,935 8,825 7,836 6,948 6, ,755 18,305 16,186 14,353 12,730 11,307 10,042 8,925 7,917 7,013 6,196 11

12 40 21,134 18,625 16,450 14,557 12,907 11,458 10,173 9,023 8,001 7,082 6, ,603 19,010 16,752 14,812 13,123 11,629 10,309 9,141 8,097 7,160 6, ,107 19,403 17,099 15,087 13,340 11,816 10,460 9,263 8,196 7,242 6, ,736 19,918 17,486 15,409 13,612 12,031 10,642 9,410 8,315 7,337 6, ,412 20,469 17,936 15,786 13,911 12,274 10,838 9,577 8,450 7,448 6, ,254 21,126 18,474 16,196 14,254 12,561 11,072 9,766 8,606 7,575 6, ,260 21,940 19,114 16,719 14,671 12,897 11,340 9,983 8,781 7,718 6, ,488 22,888 19,882 17,326 15,154 13,282 11,662 10,243 8,993 7,883 6, ,924 24,024 20,764 18,041 15,722 13,737 12,028 10,541 9,226 8,080 7, ,722 25,396 21,822 18,869 16,377 14,274 12,448 10,879 9,509 8,298 7, ,908 27,043 23,116 19,869 17,181 14,895 12,941 11,274 9,818 8,548 7, ,637 29,058 24,639 21,041 18,072 15,595 13,512 11,720 10,178 8,832 7, ,019 31,566 26,506 22,454 19,158 16,441 14,163 12,236 10,580 9,154 7, ,520 34,691 28,783 24,151 20,445 17,434 14,936 12,832 11,051 9,521 8, ,425 38,720 31,646 26,242 22,011 18,601 15,838 13,522 11,584 9,936 8, ,632 44,176 35,321 28,865 23,899 20,016 16,898 14,341 12,213 10,422 8, ,248 51,771 40,288 32,230 26,338 21,779 18,198 15,316 12,953 10,979 9, ,316 63,361 47,265 36,813 29,462 23,971 19,782 16,482 13,826 11,640 9, ,986 82,574 57,834 43,215 33,624 26,844 21,808 17,947 14,892 12,439 10, , ,942 75,520 52,863 39,477 30,641 24,384 19,733 16,177 13,367 11, , ,572 69,062 48,222 35,949 27,827 22,066 17,791 14,511 11, , ,008 62,967 43,933 32,674 25,167 19,866 15,947 12, ,476 92,531 57,389 39,850 29,496 22,618 17,776 14, ,440 83,763 51,787 35,827 26,367 20,121 15, ,760 75,564 46,468 32,011 23,468 17, ,372 67,691 41,384 28,386 20, ,286 60,103 36,648 24, ,057 52,848 32, ,488 46, ,

13 Bovenstaande ruilfactoren zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig vastgesteld. Voor tussenliggende leeftijden kan de ruilfactor worden berekend door rechtlijnige interpolatie. Voor het laatste jaar voor pensioendatum wordt een afwijkende berekeningsystematiek gehanteerd, zie onderstaand voorbeeld. Pensioendatum van uw pensioenregeling: 67 jaar Uw leeftijd bij uitruil: 66 jaar en 3 maanden Ruilfactor op leeftijd 66 jaar en 3 maanden: [12 / (12-aantal maanden groter dan 66 jaar)] * factor leeftijd 66 jaar = [12/(12-3)] 131,286 = 175, Uitruil op de pensioendatum Uitruil van partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen De (gewezen) deelnemer heeft op zijn pensioendatum de mogelijkheid om het gegarandeerde partnerpensioen en/of het partnerpensioen dat aangekocht wordt met het belegd kapitaal bij leven uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hiervoor is instemming vereist van de partner. Voor uitruil van het gegarandeerde partnerpensioen geldt dat de vaststelling van het extra ouderdomspensioen door uitruil plaatsvindt door het gegarandeerde partnerpensioen te vermenigvuldigen met de uitruilfactor uit onderstaande tabel. Uitruil van het partnerpensioen uit hoofde van het belegd kapitaal bij leven vindt op dezelfde wijze plaats, echter de uitruilfactor wordt pas bepaald op het moment van uitruilen op basis van het dan geldende tarief. Na uitruil vervalt het partnerpensioen. 13

14 Uitruilfactoren voor uitruil van gegarandeerd partnerpensioen in extra ouderdomspensioen op pensioendatum Persoonlijke pensioendatum uitruilfactor 55 0, , , , , , , , , , , , , , , ,182 Bovenstaande uitruilfactoren zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig vastgesteld. Voor tussenliggende leeftijden kan de uitruilfactor worden berekend door rechtlijnige interpolatie Uitruil van een gelijkblijvend ouderdomspensioen in een hoog/laag-ouderdomspensioen De (gewezen) deelnemer heeft op zijn pensioendatum de mogelijkheid om het gelijkblijvende gegarandeerde ouderdomspensioen en het gelijkblijvende ouderdomspensioen dat aangekocht wordt met het belegd kapitaal bij leven, te ruilen in een eerst hoger en daarna lager levenslang ouderdomspensioen. 14

15 Afhankelijk van de pensioendatum van de (gewezen) deelnemer en de eindleeftijd van de hoge uitkering wordt de hoogte van de hoge en de lage uitkering bepaald. Dit wordt bepaald middels de onderstaande formules: Uitkering hoog = ouderdomspensioen + uitruilfactor * [ouderdomspensioen * 0,25/(1-0,25*uitruilfactor)] Uitkering laag = ouderdomspensioen - (1-uitruilfactor) * [ouderdomspensioen * 0,25/(1-0,25*uitruilfactor)] Voor het gegarandeerde ouderdomspensioen geldt de uitruilfactor uit onderstaande tabel. Voor het ouderdomspensioen dat aangekocht wordt met het belegd kapitaal bij leven wordt de uitruilfactor pas bepaald op de pensioendatum op basis van het dan geldende tarief. Uitruilfactoren voor hoog/laag-ouderdomspensioen Eindleeftijd Uw persoonlijke hoge pensioendatum uitkering , , , , , ,593 0, ,586 0, ,578 0, ,569 0, ,561 0, ,551 0, ,541 0, ,531 0, ,519 0, ,507 0, ,495 0,525 0,558 0,594 0,634 0,678 Bovenstaande uitruilfactoren zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig vastgesteld. Voor tussenliggende leeftijden kan de uitruilfactor worden berekend door rechtlijnige interpolatie. 15

16 4. Afkoopvoeten 4.1 Afkoopvoeten klein ouderdoms- en partnerpensioen 2 jaar na ontslag Afkoop klein pensioen twee jaar na de ontslagdatum Indien het jaarlijkse ouderdomspensioen twee jaar na de ontslagdatum lager is dan het volgens de Pensioenwet geldende maximale bedrag voor afkoop van pensioen heeft De Amersfoortse het recht om alle pensioenaanspraken af te kopen. Dit recht is opgenomen in het artikel Beëindiging van het deelnemerschap door ontslag, onderdeel Afkoop klein pensioen twee jaar na de ontslagdatum, van het pensioenreglement. Vaststelling hoogte ouderdomspensioen Om vast te stellen of de aanspraak op ouderdomspensioen onder het volgens de Pensioenwet geldende maximale bedrag voor afkoop van pensioen blijft, wordt het met het belegd kapitaal aan te kopen ouderdomspensioen en het gegarandeerde ouderdomspensioen bij elkaar opgeteld. Het ouderdomspensioen dat met het belegd kapitaal kan worden aangekocht wordt als volgt vastgesteld. Uitgaande van het aanwezige aantal units wordt eerst het verwacht te bereiken beleggingskapitaal op de pensioendatum bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van het rendement zoals dit wordt gehanteerd bij de voorbeeldberekening in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Ook wordt rekening gehouden met de bonusbijschrijving en kosten, zijnde lopende kosten, in- en uitstapvergoeding en vergoeding beleggingsadministratie. Vervolgens wordt op basis van het verwacht te bereiken beleggingskapitaal het aan te kopen ouderdoms- en partnerpensioen op de pensioendatum bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de geldende tariefgrondslagen en een rekenrente zoals deze wordt gehanteerd bij de voorbeeldberekening in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Vaststelling afkoopwaarde Belegd kapitaal bij leven De afkoopwaarde van het belegd kapitaal bij leven op de afkoopdatum is gelijk aan de waarde van de units vermenigvuldigd met de koers op de datum van afkoop. Gegarandeerde pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum De afkoopwaarde van het gegarandeerde ouderdoms- en (bijzonder) partnerpensioen wordt vastgesteld door de hoogte van de betreffende pensioenen te vermenigvuldigen met een afkoopvoet, die afhankelijk is van de leeftijd van de gewezen deelnemer op het moment van afkoop. Deze afkoopvoeten zijn opgenomen in de onderstaande tabellen. Eén tabel bevat de afkoopvoeten voor het gegarandeerde ouderdomspensioen, de andere bevat de afkoopvoeten voor het gegarandeerde partnerpensioen. 16

17 Partnerpensioen verkregen door uitruil bij ontslag De afkoopwaarde van het (bijzonder) partnerpensioen dat door de gewezen deelnemer bij ontslag is verkregen door uitruil van belegd kapitaal bij leven en/of gegarandeerde pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum, wordt vastgesteld door de hoogte van dit pensioen te vermenigvuldigen met een afkoopvoet, die afhankelijk is van de leeftijd van de gewezen deelnemer op het moment van afkoop. De afkoopvoeten zijn opgenomen in de onderstaande tabel onder Afkoopvoet partnerpensioen verkregen door uitruil bij ontslag. Afkoopvoet gegarandeerd ouderdomspensioen Pensioendatum van uw pensioenregeling Leeftijd bij afkoop ,202 2,041 1,889 1,744 1,607 1,476 1,353 1,235 1,125 1,020 0, ,287 2,121 1,963 1,812 1,669 1,534 1,405 1,283 1,168 1,060 0, ,377 2,204 2,039 1,883 1,734 1,594 1,460 1,333 1,214 1,101 0, ,470 2,290 2,119 1,956 1,802 1,656 1,517 1,385 1,261 1,144 1, ,567 2,380 2,202 2,033 1,873 1,721 1,576 1,439 1,310 1,189 1, ,667 2,473 2,288 2,112 1,946 1,788 1,638 1,495 1,361 1,235 1, ,772 2,570 2,378 2,195 2,022 1,858 1,702 1,554 1,414 1,283 1, ,881 2,671 2,471 2,281 2,101 1,930 1,768 1,615 1,470 1,333 1, ,994 2,776 2,568 2,370 2,184 2,006 1,837 1,678 1,527 1,385 1, ,112 2,885 2,669 2,463 2,269 2,085 1,910 1,744 1,587 1,439 1, ,234 2,998 2,774 2,560 2,358 2,167 1,984 1,812 1,649 1,495 1, ,362 3,117 2,883 2,661 2,451 2,252 2,062 1,883 1,714 1,554 1, ,494 3,239 2,997 2,766 2,547 2,341 2,143 1,957 1,781 1,615 1, ,632 3,367 3,115 2,875 2,648 2,432 2,228 2,034 1,851 1,679 1, ,775 3,500 3,238 2,988 2,752 2,528 2,315 2,114 1,923 1,745 1, ,925 3,638 3,366 3,106 2,861 2,628 2,406 2,197 1,999 1,813 1, ,080 3,783 3,499 3,229 2,974 2,732 2,502 2,284 2,078 1,885 1, ,242 3,933 3,637 3,357 3,092 2,840 2,600 2,374 2,160 1,959 1, ,411 4,088 3,782 3,490 3,214 2,953 2,704 2,468 2,246 2,037 1, ,586 4,251 3,932 3,629 3,342 3,070 2,811 2,566 2,335 2,117 1, ,769 4,421 4,089 3,773 3,475 3,192 2,923 2,668 2,428 2,201 1, ,959 4,597 4,252 3,924 3,613 3,319 3,039 2,774 2,524 2,289 2, ,158 4,781 4,422 4,081 3,758 3,452 3,160 2,885 2,625 2,380 2, ,365 4,973 4,599 4,244 3,908 3,590 3,287 3,000 2,729 2,475 2, ,581 5,173 4,784 4,415 4,065 3,734 3,419 3,121 2,839 2,574 2,325 17

18 40 5,807 5,382 4,978 4,593 4,229 3,885 3,556 3,246 2,953 2,677 2, ,042 5,600 5,179 4,779 4,401 4,041 3,700 3,377 3,073 2,785 2, ,288 5,828 5,390 4,974 4,579 4,206 3,850 3,514 3,197 2,898 2, ,546 6,067 5,611 5,177 4,766 4,378 4,007 3,658 3,327 3,016 2, ,815 6,316 5,841 5,389 4,962 4,557 4,172 3,808 3,463 3,140 2, ,097 6,577 6,083 5,612 5,167 4,745 4,343 3,964 3,606 3,269 2, ,392 6,851 6,336 5,845 5,382 4,942 4,524 4,129 3,755 3,404 3, ,702 7,138 6,601 6,090 5,607 5,148 4,713 4,301 3,912 3,546 3, ,028 7,440 6,879 6,347 5,843 5,365 4,911 4,482 4,076 3,695 3, ,370 7,756 7,172 6,616 6,091 5,593 5,119 4,671 4,249 3,851 3, ,729 8,089 7,480 6,900 6,352 5,832 5,338 4,871 4,430 4,016 3, ,108 8,440 7,804 7,199 6,627 6,085 5,569 5,082 4,622 4,189 3, ,508 8,811 8,147 7,515 6,918 6,351 5,813 5,304 4,823 4,371 3, ,931 9,202 8,508 7,848 7,224 6,633 6,070 5,538 5,036 4,564 4, ,378 9,616 8,891 8,200 7,548 6,930 6,342 5,786 5,262 4,768 4, ,852 10,055 9,296 8,574 7,892 7,245 6,630 6,049 5,500 4,984 4, ,355 10,521 9,726 8,971 8,256 7,579 6,936 6,327 5,753 5,213 4, ,890 11,017 10,184 9,393 8,645 7,935 7,261 6,624 6,023 5,457 4, ,461 11,545 10,672 9,843 9,058 8,315 7,608 6,940 6,310 5,717 5, ,072 12,110 11,194 10,324 9,500 8,720 7,979 7,278 6,616 5,994 5, ,727 12,716 11,754 10,839 9,974 9,154 8,376 7,639 6,944 6,291 5, ,367 12,355 11,393 10,483 9,621 8,801 8,027 7,297 6,610 5, ,003 11,989 11,032 10,124 9,261 8,445 7,676 6,953 6, ,635 11,625 10,667 9,757 8,898 8,087 7,324 6, ,264 11,253 10,293 9,385 8,529 7,724 6, ,891 10,875 9,915 9,010 8,159 7, ,512 10,495 9,536 8,633 7, ,131 10,113 9,155 8, ,748 9,730 8, ,365 9, ,983 18

19 Afkoopvoet gegarandeerd Partnerpensioen Pensioendatum van uw pensioenregeling Leeftijd bij afkoop ,575 0,552 0,529 0,505 0,481 0,457 0,433 0,408 0,384 0,360 0, ,598 0,574 0,550 0,525 0,500 0,474 0,449 0,424 0,399 0,374 0, ,621 0,596 0,571 0,546 0,519 0,493 0,467 0,441 0,415 0,389 0, ,645 0,620 0,594 0,567 0,540 0,512 0,485 0,458 0,431 0,404 0, ,671 0,644 0,617 0,589 0,561 0,533 0,504 0,476 0,448 0,420 0, ,697 0,670 0,641 0,613 0,583 0,554 0,524 0,495 0,465 0,436 0, ,725 0,696 0,667 0,637 0,606 0,576 0,545 0,514 0,484 0,453 0, ,753 0,724 0,693 0,662 0,630 0,598 0,566 0,535 0,503 0,471 0, ,783 0,752 0,721 0,688 0,655 0,622 0,589 0,556 0,523 0,490 0, ,814 0,782 0,749 0,716 0,681 0,647 0,612 0,578 0,543 0,509 0, ,847 0,813 0,779 0,744 0,708 0,672 0,637 0,601 0,565 0,529 0, ,880 0,845 0,810 0,773 0,736 0,699 0,662 0,624 0,587 0,550 0, ,915 0,879 0,842 0,804 0,766 0,726 0,688 0,649 0,610 0,572 0, ,952 0,914 0,875 0,836 0,796 0,755 0,715 0,675 0,634 0,594 0, ,990 0,950 0,910 0,869 0,828 0,785 0,744 0,701 0,660 0,618 0, ,029 0,988 0,946 0,904 0,860 0,817 0,773 0,729 0,686 0,642 0, ,070 1,027 0,984 0,939 0,895 0,849 0,804 0,758 0,713 0,668 0, ,112 1,068 1,023 0,977 0,930 0,882 0,836 0,788 0,741 0,694 0, ,157 1,110 1,064 1,016 0,967 0,918 0,869 0,819 0,771 0,722 0, ,203 1,155 1,106 1,056 1,005 0,954 0,903 0,852 0,801 0,750 0, ,251 1,201 1,150 1,098 1,046 0,992 0,939 0,886 0,833 0,780 0, ,301 1,249 1,196 1,142 1,087 1,032 0,977 0,921 0,866 0,811 0, ,352 1,299 1,244 1,188 1,130 1,072 1,015 0,958 0,900 0,844 0, ,407 1,350 1,293 1,235 1,176 1,115 1,056 0,996 0,936 0,877 0, ,463 1,404 1,345 1,284 1,223 1,160 1,098 1,036 0,974 0,912 0, ,522 1,461 1,399 1,336 1,272 1,207 1,142 1,077 1,013 0,948 0, ,583 1,520 1,456 1,390 1,323 1,255 1,188 1,121 1,053 0,987 0, ,647 1,581 1,514 1,446 1,376 1,306 1,236 1,166 1,096 1,026 0,957 19

20 43 1,714 1,646 1,576 1,505 1,432 1,359 1,286 1,213 1,140 1,068 0, ,784 1,713 1,640 1,566 1,491 1,414 1,339 1,262 1,187 1,111 1, ,858 1,783 1,708 1,630 1,552 1,472 1,394 1,314 1,236 1,157 1, ,935 1,857 1,778 1,698 1,616 1,533 1,451 1,369 1,287 1,204 1, ,015 1,935 1,853 1,769 1,684 1,597 1,512 1,426 1,340 1,255 1, ,100 2,016 1,931 1,843 1,754 1,664 1,575 1,485 1,396 1,307 1, ,189 2,102 2,013 1,921 1,829 1,735 1,642 1,548 1,455 1,363 1, ,283 2,192 2,099 2,004 1,907 1,809 1,712 1,614 1,517 1,421 1, ,383 2,287 2,190 2,091 1,990 1,887 1,786 1,684 1,583 1,482 1, ,487 2,387 2,286 2,182 2,077 1,970 1,864 1,758 1,652 1,547 1, ,598 2,494 2,388 2,279 2,169 2,057 1,947 1,836 1,725 1,615 1, ,715 2,606 2,495 2,382 2,267 2,150 2,034 1,918 1,803 1,687 1, ,839 2,725 2,609 2,491 2,370 2,248 2,127 2,006 1,885 1,764 1, ,972 2,852 2,731 2,606 2,481 2,352 2,226 2,099 1,972 1,846 1, ,112 2,987 2,860 2,730 2,598 2,464 2,331 2,198 2,065 1,933 1, ,263 3,132 2,998 2,862 2,723 2,583 2,444 2,304 2,164 2,026 1, ,424 3,286 3,146 3,003 2,857 2,710 2,564 2,417 2,271 2,125 1, ,597 3,452 3,305 3,154 3,001 2,846 2,693 2,538 2,385 2,232 2, ,631 3,475 3,317 3,156 2,993 2,831 2,669 2,507 2,346 2, ,660 3,493 3,323 3,151 2,981 2,810 2,640 2,470 2, ,683 3,504 3,323 3,143 2,962 2,783 2,604 2, ,700 3,508 3,319 3,128 2,938 2,749 2, ,711 3,510 3,308 3,107 2,907 2, ,719 3,505 3,292 3,079 2, ,721 3,495 3,269 3, ,717 3,476 3, ,705 3, ,686 20

21 Afkoopvoet partnerpensioen verkregen door uitruil bij ontslag Pensioendatum van uw pensioenregeling Leeftijd bij afkoop ,652 0,680 0,708 0,737 0,779 0,794 0,823 0,851 0,880 0,909 0, ,669 0,698 0,727 0,757 0,801 0,817 0,846 0,876 0,906 0,936 0, ,686 0,716 0,747 0,778 0,822 0,839 0,870 0,901 0,932 0,963 0, ,703 0,734 0,766 0,798 0,844 0,862 0,894 0,927 0,959 0,991 1, ,719 0,752 0,785 0,819 0,867 0,885 0,919 0,953 0,986 1,019 1, ,737 0,770 0,805 0,840 0,890 0,909 0,944 0,979 1,014 1,049 1, ,754 0,789 0,825 0,861 0,913 0,934 0,970 1,006 1,042 1,078 1, ,772 0,808 0,845 0,884 0,936 0,958 0,996 1,034 1,071 1,109 1, ,789 0,828 0,866 0,906 0,960 0,983 1,023 1,062 1,101 1,140 1, ,807 0,847 0,888 0,929 0,985 1,009 1,050 1,091 1,132 1,172 1, ,826 0,867 0,909 0,952 1,010 1,036 1,078 1,121 1,163 1,205 1, ,844 0,887 0,931 0,975 1,035 1,063 1,107 1,151 1,195 1,239 1, ,863 0,908 0,953 0,999 1,061 1,090 1,136 1,182 1,228 1,274 1, ,882 0,928 0,976 1,024 1,088 1,119 1,166 1,214 1,262 1,309 1, ,901 0,949 0,998 1,049 1,115 1,147 1,197 1,247 1,296 1,345 1, ,920 0,970 1,021 1,073 1,142 1,176 1,227 1,279 1,331 1,383 1, ,939 0,991 1,044 1,099 1,170 1,205 1,259 1,313 1,367 1,420 1, ,958 1,012 1,067 1,124 1,197 1,234 1,291 1,346 1,403 1,458 1, ,976 1,032 1,090 1,148 1,225 1,264 1,322 1,381 1,439 1,497 1, ,994 1,052 1,113 1,173 1,252 1,294 1,354 1,415 1,476 1,536 1, ,011 1,073 1,135 1,198 1,281 1,324 1,387 1,450 1,513 1,576 1, ,028 1,092 1,157 1,223 1,308 1,353 1,419 1,484 1,550 1,615 1, ,044 1,110 1,178 1,247 1,335 1,382 1,451 1,519 1,588 1,655 1, ,058 1,127 1,197 1,269 1,361 1,410 1,482 1,553 1,624 1,695 1, ,071 1,143 1,216 1,291 1,386 1,438 1,512 1,587 1,661 1,734 1, ,082 1,157 1,233 1,311 1,410 1,464 1,542 1,620 1,697 1,773 1, ,091 1,169 1,248 1,329 1,432 1,489 1,570 1,651 1,731 1,811 1, ,097 1,178 1,261 1,346 1,452 1,512 1,596 1,680 1,765 1,847 1,929 21

22 43 1,100 1,184 1,271 1,359 1,469 1,533 1,621 1,708 1,796 1,882 1, ,099 1,188 1,278 1,370 1,484 1,551 1,642 1,734 1,825 1,916 2, ,095 1,187 1,282 1,377 1,496 1,566 1,662 1,757 1,852 1,946 2, ,086 1,182 1,281 1,381 1,503 1,578 1,678 1,777 1,877 1,975 2, ,072 1,173 1,276 1,380 1,507 1,586 1,690 1,794 1,898 2,001 2, ,053 1,158 1,265 1,375 1,505 1,590 1,699 1,807 1,916 2,023 2, ,027 1,137 1,249 1,363 1,498 1,588 1,702 1,816 1,929 2,041 2, ,993 1,109 1,226 1,345 1,485 1,581 1,699 1,818 1,937 2,054 2, ,952 1,072 1,195 1,320 1,465 1,566 1,691 1,815 1,939 2,062 2, ,901 1,027 1,156 1,287 1,436 1,544 1,675 1,805 1,935 2,064 2, ,839 0,972 1,107 1,244 1,398 1,514 1,651 1,788 1,924 2,059 2, ,767 0,906 1,048 1,192 1,350 1,475 1,619 1,762 1,905 2,046 2, ,681 0,827 0,976 1,127 1,291 1,426 1,576 1,727 1,877 2,025 2, ,581 0,735 0,891 1,050 1,220 1,364 1,522 1,681 1,838 1,995 2, ,465 0,627 0,791 0,959 1,134 1,289 1,456 1,623 1,789 1,954 2, ,331 0,501 0,675 0,852 1,032 1,200 1,376 1,552 1,727 1,900 2, ,176 0,357 0,540 0,727 0,912 1,095 1,280 1,466 1,651 1,834 2, ,000 0,190 0,385 0,582 0,773 0,971 1,167 1,364 1,559 1,753 1, ,000 0,206 0,415 0,612 0,827 1,035 1,244 1,451 1,656 1, ,000 0,222 0,426 0,660 0,881 1,102 1,322 1,540 1, ,000 0,210 0,466 0,702 0,937 1,171 1,403 1, ,000 0,250 0,501 0,752 1,001 1,249 1, ,000 0,268 0,537 0,804 1,068 1, ,000 0,288 0,574 0,858 1, ,000 0,308 0,613 0, ,000 0,330 0, ,000 0, ,000 Bovenstaande afkoopvoeten zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig vastgesteld. Voor tussenliggende leeftijden kan de afkoopvoet worden berekend door rechtlijnige interpolatie. 22

23 4.2 Afkoopvoeten klein ouderdoms- en partnerpensioen bij ingang op pensioendatum Afkoop klein pensioen op pensioendatum Indien het jaarlijkse ouderdomspensioen op de pensioendatum lager is dan het volgens de Pensioenwet geldende maximale bedrag voor afkoop van pensioen heeft De Amersfoortse het recht om alle pensioenaanspraken af te kopen. Vaststelling hoogte ouderdomspensioen Om vast te stellen of de aanspraak op ouderdomspensioen onder het volgens de Pensioenwet geldende maximale bedrag voor afkoop van pensioen blijft, wordt het met het belegd kapitaal aan te kopen ouderdomspensioen en het gegarandeerde ouderdomspensioen bij elkaar opgeteld. Vaststelling afkoopwaarde Belegd kapitaal bij leven De afkoopwaarde van het belegd kapitaal bij leven op de afkoopdatum is gelijk aan de waarde van de units vermenigvuldigd met de koers op de datum van afkoop. Gegarandeerde pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum De afkoopwaarde van het gegarandeerde ouderdoms- en (bijzonder) partnerpensioen wordt vastgesteld door de hoogte van de betreffende pensioenen te vermenigvuldigen met een afkoopvoet, die afhankelijk is van de leeftijd van de gewezen deelnemer op het moment van afkoop. Deze afkoopvoeten zijn opgenomen in de onderstaande tabellen. Eén tabel bevat de afkoopvoeten voor het gegarandeerde ouderdomspensioen, de andere bevat de afkoopvoeten voor het gegarandeerde partnerpensioen. 23

24 Afkoopvoet gegarandeerd ouderdomspensioen Leeftijd bij afkoop 60 13, , , , , , , , , , ,983 Afkoopvoet gegarandeerd partnerpensioen Leeftijd bij afkoop 60 3, , , , , , , , , , ,686 Bovenstaande afkoopvoeten zijn geslachtsonafhankelijk en collectief actuarieel gelijkwaardig vastgesteld. Voor tussenliggende leeftijden kan de afkoopvoet worden berekend door rechtlijnige interpolatie. 24

25 4.3 Afkoopvoeten klein (bijzonder) partner- en/of wezenpensioen bij ingang Afkoop (bijzonder) partner- en/of wezenpensioen bij ingang Indien het jaarlijkse (bijzonder) partnerpensioen en/of wezenpensioen op de ingangsdatum lager is dan het volgens de Pensioenwet geldende maximale bedrag voor afkoop van pensioen heeft De Amersfoortse het recht om het (bijzonder) partnerpensioen en/of wezenpensioen bij ingang af te kopen. De afkoopwaarde van het (bijzonder) partner- en het wezenpensioen wordt vastgesteld aan de hand van een afkoopvoet, welke afhankelijk is van de leeftijd van de (gewezen) partner respectievelijk van het kind op het moment van afkoop. De afkoopwaarde van het (bijzonder) partner- en/of wezenpensioen wordt vastgesteld door de hoogte van het betreffende pensioen te vermenigvuldigen met de betreffende afkoopvoet. De afkoopvoeten zijn opgenomen in de onderstaande tabellen. Eén tabel bevat de afkoopvoeten bij ingang (bijzonder) partnerpensioen, de andere bevat de afkoopvoeten bij ingang wezenpensioen. Voor het (bijzonder) partnerpensioen geldt dat in de tabel een onderscheid wordt gemaakt in afkoopvoeten behorende bij verschillende percentages van jaarlijkse stijging. In het pensioenreglement is te vinden of er stijging van toepassing is en zo ja hoe hoog deze stijging is. Voor het wezenpensioen zijn tabellen met verschillende eindleeftijden vermeld. Daarnaast wordt er in een tabel een onderscheid gemaakt in afkoopvoeten behorende bij verschillende percentages van jaarlijkse stijging. In het pensioenreglement is te vinden wat de eindleeftijd van het wezenpensioen is en of er stijging van het wezenpensioen van toepassing is en zo ja hoe hoog deze stijging is. 25

26 Afkoopvoet bij ingang (bijzonder) partnerpensioen Jaarlijkse Stijging 0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Leeftijd bij afkoop 15 27,493 30,850 34,912 39,861 45,922 53,402 62, ,382 30,693 34,691 39,550 45,488 52,796 61, ,272 30,537 34,471 39,241 45,057 52,198 61, ,162 30,382 34,253 38,935 44,630 51,606 60, ,052 30,228 34,036 38,631 44,208 51,021 59, ,943 30,074 33,820 38,329 43,789 50,443 58, ,834 29,921 33,606 38,030 43,375 49,871 57, ,726 29,769 33,393 37,734 42,964 49,306 57, ,618 29,618 33,181 37,439 42,557 48,747 56, ,502 29,456 32,957 37,131 42,136 48,172 55, ,386 29,295 32,734 36,824 41,715 47,597 54, ,270 29,133 32,510 36,516 41,294 47,022 53, ,164 28,985 32,304 36,231 40,903 46,489 53, ,047 28,822 32,080 35,925 40,487 45,927 52, ,932 28,661 31,859 35,624 40,079 45,376 51, ,695 28,360 31,473 35,129 39,443 44,556 50, ,457 28,057 31,086 34,633 38,806 43,738 49, ,184 27,714 30,656 34,091 38,121 42,869 48, ,866 27,321 30,168 33,483 37,360 41,913 47, ,547 26,928 29,682 32,879 36,608 40,972 46, ,192 26,494 29,150 32,224 35,798 39,969 44, ,822 26,047 28,606 31,561 34,985 38,970 43, ,458 25,608 28,073 30,912 34,192 37,997 42, ,080 25,153 27,524 30,246 33,383 37,010 41, ,681 24,674 26,949 29,553 32,544 35,993 39, ,276 24,192 26,374 28,864 31,716 34,992 38,769 26

27 41 21,872 23,713 25,803 28,182 30,898 34,010 37, ,476 23,244 25,246 27,518 30,104 33,058 36, ,097 22,797 24,716 26,888 29,353 32,160 35, ,746 22,383 24,227 26,308 28,665 31,340 34, ,379 21,952 23,720 25,710 27,957 30,501 33, ,037 21,552 23,250 25,157 27,303 29,727 32, ,681 21,136 22,763 24,586 26,633 28,936 31, ,333 20,731 22,291 24,033 25,984 28,174 30, ,976 20,319 21,811 23,474 25,331 27,410 29, ,617 19,902 21,328 22,913 24,678 26,648 28, ,244 19,474 20,834 22,342 24,016 25,880 27, ,884 19,060 20,358 21,793 23,382 25,147 27, ,525 18,649 19,886 21,251 22,759 24,429 26, ,156 18,229 19,407 20,704 22,132 23,710 25, ,788 17,811 18,932 20,163 21,515 23,004 24, ,409 17,382 18,446 19,611 20,887 22,289 23, ,009 16,932 17,939 19,037 20,239 21,555 22, ,598 16,470 17,420 18,453 19,581 20,811 22, ,184 16,008 16,902 17,873 18,929 20,079 21, ,782 15,560 16,402 17,315 18,304 19,379 20, ,357 15,088 15,878 16,731 17,654 18,654 19, ,933 14,619 15,358 16,155 17,015 17,943 18, ,517 14,161 14,853 15,597 16,398 17,261 18, ,095 13,698 14,344 15,036 15,780 16,579 17, ,677 13,240 13,843 14,487 15,177 15,917 16, ,256 12,781 13,341 13,939 14,578 15,261 15, ,831 12,319 12,838 13,392 13,982 14,610 15, ,418 11,872 12,353 12,865 13,410 13,989 14, ,997 11,418 11,863 12,335 12,835 13,367 13, ,561 10,948 11,356 11,789 12,247 12,731 13, ,140 10,496 10,871 11,268 11,687 12,129 12, ,724 10,052 10,396 10,759 11,141 11,543 11, ,309 9,608 9,923 10,254 10,601 10,967 11, ,894 9,167 9,454 9,754 10,069 10,399 10,747 27

28 75 8,478 8,727 8,986 9,257 9,542 9,840 10, ,079 8,305 8,540 8,785 9,041 9,309 9, ,673 7,877 8,088 8,309 8,539 8,778 9, ,267 7,450 7,639 7,836 8,041 8,254 8, ,885 7,048 7,218 7,394 7,577 7,767 7, ,505 6,651 6,802 6,959 7,121 7,289 7, ,126 6,256 6,390 6,529 6,672 6,821 6, ,760 5,875 5,993 6,115 6,240 6,370 6, ,398 5,499 5,603 5,710 5,819 5,933 6, ,058 5,146 5,237 5,330 5,426 5,524 5, ,730 4,807 4,887 4,968 5,051 5,137 5, ,406 4,474 4,542 4,612 4,684 4,757 4, ,105 4,162 4,221 4,282 4,344 4,407 4, ,815 3,865 3,916 3,968 4,021 4,075 4, ,532 3,575 3,618 3,662 3,707 3,753 3, ,272 3,308 3,345 3,383 3,421 3,460 3, ,021 3,053 3,083 3,115 3,147 3,180 3, ,785 2,811 2,837 2,863 2,890 2,918 2, ,566 2,587 2,609 2,631 2,654 2,677 2, ,355 2,374 2,391 2,410 2,429 2,448 2, ,155 2,171 2,185 2,200 2,216 2,231 2, ,974 1,986 2,000 2,012 2,024 2,037 2, ,816 1,826 1,836 1,846 1,856 1,867 1, ,662 1,671 1,679 1,687 1,695 1,704 1, ,520 1,527 1,533 1,540 1,546 1,553 1, ,389 1,395 1,401 1,406 1,412 1,417 1, ,273 1,277 1,281 1,286 1,290 1,294 1, ,170 1,174 1,177 1,180 1,184 1,187 1, ,072 1,075 1,078 1,081 1,083 1,086 1, ,987 0,989 0,991 0,993 0,995 0,997 0, ,903 0,905 0,907 0,908 0,910 0,911 0, ,841 0,842 0,843 0,844 0,845 0,847 0, ,733 0,733 0,734 0,735 0,735 0,736 0, ,619 0,619 0,619 0,620 0,620 0,620 0,620 28

29 109 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0, ,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,

30 Afkoopvoet bij ingang wezenpensioen Eindleeftijd wezenpensioen 18 jaar Jaarlijkse stijging wzp 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Leeftijd bij afkoop 0 14,030 14,620 15,243 15,899 16,591 17,320 18, ,430 13,966 14,530 15,121 15,743 16,397 17, ,813 13,296 13,802 14,332 14,888 15,470 16, ,178 12,610 13,061 13,532 14,024 14,538 15, ,523 11,906 12,304 12,719 13,152 13,601 14, ,848 11,184 11,533 11,895 12,271 12,660 13, ,154 10,445 10,747 11,058 11,381 11,715 12, ,438 9,687 9,944 10,209 10,483 10,764 11, ,701 8,911 9,126 9,348 9,575 9,809 10, ,942 8,115 8,292 8,473 8,659 8,850 9, ,161 7,299 7,441 7,586 7,734 7,886 8, ,355 6,464 6,574 6,686 6,800 6,917 7, ,526 5,607 5,689 5,772 5,857 5,943 6, ,672 4,729 4,787 4,845 4,904 4,964 5, ,792 3,829 3,867 3,904 3,943 3,981 4, ,885 2,907 2,928 2,950 2,971 2,993 3, ,952 1,962 1,971 1,981 1,991 2,000 2, ,990 0,993 0,995 0,998 1,000 1,003 1, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30

31 Afkoopvoet bij ingang wezenpensioen Eindleeftijd wezenpensioen 21 jaar Jaarlijkse stijging wzp 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Leeftijd bij afkoop 0 15,724 16,488 17,300 18,164 19,084 20,062 21, ,176 15,881 16,628 17,420 18,261 19,153 20, ,611 15,258 15,942 16,665 17,430 18,239 19, ,030 14,620 15,243 15,899 16,591 17,320 18, ,430 13,966 14,530 15,121 15,743 16,397 17, ,813 13,296 13,802 14,332 14,888 15,470 16, ,178 12,610 13,061 13,532 14,024 14,538 15, ,523 11,906 12,304 12,719 13,152 13,601 14, ,848 11,184 11,533 11,895 12,271 12,660 13, ,154 10,445 10,747 11,058 11,381 11,715 12, ,438 9,687 9,944 10,209 10,483 10,764 11, ,701 8,911 9,126 9,348 9,575 9,809 10, ,942 8,115 8,292 8,473 8,659 8,850 9, ,161 7,299 7,441 7,586 7,734 7,886 8, ,355 6,464 6,574 6,686 6,800 6,917 7, ,526 5,607 5,689 5,772 5,857 5,943 6, ,672 4,729 4,787 4,845 4,904 4,964 5, ,792 3,829 3,867 3,904 3,943 3,981 4, ,885 2,907 2,928 2,950 2,971 2,993 3, ,952 1,962 1,971 1,981 1,991 2,000 2, ,990 0,993 0,995 0,998 1,000 1,003 1, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31

32 Afkoopvoet bij ingang wezenpensioen Eindleeftijd wezenpensioen 27 jaar Jaarlijkse stijging wzp 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Leeftijd bij afkoop 0 18,695 19,835 21,069 22,406 23,855 25,428 27, ,236 19,311 20,471 21,725 23,079 24,545 26, ,763 18,774 19,861 21,033 22,296 23,657 25, ,276 18,223 19,240 20,332 21,504 22,765 24, ,774 17,659 18,606 19,620 20,705 21,868 23, ,257 17,081 17,959 18,897 19,898 20,968 22, ,724 16,488 17,300 18,164 19,084 20,062 21, ,176 15,881 16,628 17,420 18,261 19,153 20, ,611 15,258 15,942 16,665 17,430 18,239 19, ,030 14,620 15,243 15,899 16,591 17,320 18, ,430 13,966 14,530 15,121 15,743 16,397 17, ,813 13,296 13,802 14,332 14,888 15,470 16, ,178 12,610 13,061 13,532 14,024 14,538 15, ,523 11,906 12,304 12,719 13,152 13,601 14, ,848 11,184 11,533 11,895 12,271 12,660 13, ,154 10,445 10,747 11,058 11,381 11,715 12, ,438 9,687 9,944 10,209 10,483 10,764 11, ,701 8,911 9,126 9,348 9,575 9,809 10, ,942 8,115 8,292 8,473 8,659 8,850 9, ,161 7,299 7,441 7,586 7,734 7,886 8, ,355 6,464 6,574 6,686 6,800 6,917 7, ,526 5,607 5,689 5,772 5,857 5,943 6, ,672 4,729 4,787 4,845 4,904 4,964 5,025 32

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Flexibilisering en afkoop van pensioen

Flexibilisering en afkoop van pensioen Flexibilisering en afkoop van pensioen In dit document staan de factoren die wij gebruiken voor het Aegon DB Abonnement. In uw pensioenregeling kunt u: - eerder met pensioen; - later met pensioen; - gedeeltelijk

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2019, pensioenleeftijd 68 jaar Als gebruik wordt gemaakt van

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2019 voor het laatst gewijzigd november 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2017 voor het laatst gewijzigd februari 2017 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2018 voor het laatst gewijzigd november 2017 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met

Nadere informatie

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 OMZETTINGSFACTOREN 26 JULI 2016 OMZETTINGSFACTOREN INHOUDSOPGAVE 1 GRONDSLAGEN 4 2 UITRUIL PARTNERPENSIOEN IN EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN BIJ PENSIOENINGANG 5 3 UITRUIL OUDERDOMSPENSIOEN IN EEN HOGER

Nadere informatie

AFKOOP- EN FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2018 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ VERSIE 2018

AFKOOP- EN FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2018 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ VERSIE 2018 Pensioenreglement versie januari 2018 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij AFKOOP- EN FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2018 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ VERSIE 2018 Bijlage

Nadere informatie

AFKOOP- EN FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2019 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ VERSIE 2019

AFKOOP- EN FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2019 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ VERSIE 2019 Pensioenreglement versie januari 2018 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij AFKOOP- EN FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2019 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ VERSIE 2019 Bijlage

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Per 1 januari 2015 gelden de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen die door het Stichting Pensioenfonds VNU worden uitgevoerd. De wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Flexfactoren reglement

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Flexfactoren reglement 32.0039.15 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Flexfactoren reglement 1 januari 2019 Inleiding In het Flexpensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Flexfactoren reglement

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Flexfactoren reglement Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Flexfactoren reglement 32.0039.15 1 januari 2018 Inleiding In het Flexpensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Geldig vanaf: Geldig tot:

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Geldig vanaf: Geldig tot: Tabellenboek Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Geldig vanaf: 1-1-2018 Geldig tot: 1-1-2019 Inleiding In dit tabellenboek zijn de collectief actuarieel gelijkwaardige factoren opgenomen voor

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2018 van Stichting Pensioenfonds ERIKS

Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2018 van Stichting Pensioenfonds ERIKS Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2018 van Stichting Pensioenfonds ERIKS Bedragen en percentages als bedoeld in de diverse artikelen in het pensioenreglement Artikel: 5 lid 4

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2012) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2012) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2012) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement Inleiding In het (Vroeg)pensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen opgenomen bepalingen verwezen naar een sekseonafhankelijke, collectief actuarieel neutrale

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Het in dit memo vermelde is van toepassing op de volgende omzettingsmogelijkheden:

Het in dit memo vermelde is van toepassing op de volgende omzettingsmogelijkheden: Aan Stichting Pensioenfonds TNO Van AZL Actuariaat Cc Onderwerp Tabellenboek 2017 Datum 20 januari 2017 Het in dit memo vermelde is van toepassing op de volgende omzettingsmogelijkheden: 1. Afkoop kleine

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Bijlage percentages en bedragen

Bijlage percentages en bedragen Bijlage percentages en bedragen Geldigheid en wijziging percentages en bedragen In deze bijlage zijn percentages en bedragen opgenomen die gelden voor het jaar 2017. Deze kunnen jaarlijks worden aangepast.

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

F L E X I B I L I S E R I N G S - E N U I T R U I L F A C T O R E N P E R 1 J A N U A R I

F L E X I B I L I S E R I N G S - E N U I T R U I L F A C T O R E N P E R 1 J A N U A R I F L E X I B I L I S E R I N G S - E N U I T R U I L F A C T O R E N P E R 1 J A N U A R I 2 0 1 9 Vervroegen van de pensioendatum (artikel 5.1 en artikel 5.2) Conform het Pensioenreglement heeft de (Gewezen)

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

GE European Pension Fund. Artesia Sectie

GE European Pension Fund. Artesia Sectie GE European Pension Fund Artesia Sectie Factorenreglement (behorende bij het Pensioenreglement 2017 van de Artesia sectie van het OFP GE European Pension Fund) 2018 De Nederlandse versie van dit factorenreglement

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2019

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2019 Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2019 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2018

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2018 Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2019

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2019 Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2019 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2018

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2018 Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt AFKOOPVOETEN KLEIN PENSIOEN 2016 Afkoopvoeten op pensioeningangsdatum Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt bij afkoop op leeftijd voor het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Tabellenboek 2018

Stichting Pensioenfonds ANWB. Tabellenboek 2018 Stichting Pensioenfonds ANWB Tabellenboek 2018 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 3 Vervroeging pensioen... 4 Uitstel pensioen... 5 Uitruil pensioen...

Nadere informatie

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014.

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014. REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 (55-MIN EN 55-PLUS) EN PREPENSIOENREGLEMENT 2006 VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ Deze bijlage geeft tabellen

Nadere informatie

Het in dit memo vermelde is van toepassing op de volgende omzettingsmogelijkheden:

Het in dit memo vermelde is van toepassing op de volgende omzettingsmogelijkheden: Aan Stichting Pensioenfonds TNO Van AZL Actuariaat Cc Onderwerp Tabellenboek 2018 Datum 15 januari 2018 Het in dit memo vermelde is van toepassing op de volgende omzettingsmogelijkheden: 1. Afkoop kleine

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave Berekeningsfactoren Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk hoger of lager pensioen en dergelijke. De keuzes die

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang ouderdomspensioen wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave Berekeningsfactoren Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk hoger of lager pensioen en dergelijke. De keuzes die

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

Bijlage 1 t/m 4. Pensioenreglement voor deelnemers geboren voor 1 januari Stichting Pensioenfonds SCA. 1 januari 2014 t/m 31 december 2016

Bijlage 1 t/m 4. Pensioenreglement voor deelnemers geboren voor 1 januari Stichting Pensioenfonds SCA. 1 januari 2014 t/m 31 december 2016 Bijlage 1 t/m 4 Pensioenreglement voor deelnemers geboren voor 1 januari 1950 Stichting Pensioenfonds SCA 1 januari 2014 t/m 31 december 2016 Bijlage 1 De sekseneutrale afkoopfactoren voor ouderdomspensioen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Tabellenboek 2017

Stichting Pensioenfonds ANWB. Tabellenboek 2017 Stichting Pensioenfonds ANWB Tabellenboek 2017 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 3 Vervroeging pensioen... 4 Uitstel pensioen... 5 Uitruil pensioen...

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt het conform lid 1 van artikel 6 berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Geldig vanaf: Geldig tot:

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Geldig vanaf: Geldig tot: Tabellenboek Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Geldig vanaf: 1-1-2019 Geldig tot: 1-1-2020 Inleiding In dit tabellenboek zijn de collectief actuarieel gelijkwaardige factoren opgenomen voor

Nadere informatie

Ruil- en afkoopfactoren

Ruil- en afkoopfactoren Ruil- en afkoopfactoren Afkoopfactoren Onderstaand zijn de factoren opgenomen die gehanteerd moeten worden indien het fonds gebruik maakt van het recht om pensioenen af te kopen. De volgende factoren worden

Nadere informatie

De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2 december 2016 Bijlage 2 - Flexibiliserings- en afkoopfactoren per 1 januari 2017 De in deze bijlage opgenomen factoren kunnen voor alle (gewezen) deelnemers, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat, heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Bijlage Actuariële factoren

Bijlage Actuariële factoren Bijlage Actuariële factoren De in deze bijlage opgenomen actuariële factoren vormen een onverbrekelijk geheel met het pensioenreglement 2015 van de Stichting pensioenfonds NIBC. De actuariële factoren

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2017 van de Stichting Pensioenfonds ERIKS

Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2017 van de Stichting Pensioenfonds ERIKS Bijlage 1 behorende bij het pensioenreglement d.d. 1 januari 2017 van de Stichting Pensioenfonds ERIKS Richtlijnen Pensioenen en fiscale wetgeving Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bepaalde

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Voordat u met pensioen gaat zijn er een aantal keuzes: 1. Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen 2. Ouderdomspensioen ruilen voor pensioen

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Addendum bij de pensioenreglementen geldig vóór 1 januari 2018 van Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland

Addendum bij de pensioenreglementen geldig vóór 1 januari 2018 van Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Addendum bij de pensioenreglementen geldig vóór 1 januari 2018 van Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Per 1 januari 2018 zijn de bepalingen uit dit addendum van toepassing voor alle gewezen

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

55 0,738 0, ,783 0, ,831 0, ,882 0, ,939 0, ,000 1,000

55 0,738 0, ,783 0, ,831 0, ,882 0, ,939 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar. Deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar. Deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat, heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 474,11

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. In het pensioenreglement dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, zijn keuzemogelijkheden opgenomen, zoals: Vervroeging, als

Nadere informatie

Flexibiliseren van uw pensioen

Flexibiliseren van uw pensioen Benieuwd naar wat een keuze voor de hoogte van uw pensioen betekent? Hier vindt u per keuze de rekentabel. Op Mijn Aegon rekenen wij die keuzes voor u uit. En ziet u precies hoeveel pensioen u krijgt.

Nadere informatie

Flexibiliseren van uw pensioen

Flexibiliseren van uw pensioen Benieuwd naar wat een keuze voor de hoogte van uw pensioen betekent? Hier vindt u per keuze de rekentabel. Op Mijn Aegon rekenen wij die keuzes voor u uit. En ziet u precies hoeveel pensioen u krijgt.

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie