Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen bij Pensioenreglement 2006"

Transcriptie

1 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 van het Pensioenreglement. De ruilvoeten zijn gebaseerd op een Pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Alvorens de ruilvoeten te kunnen gebruiken voor aanspraken met Pensioenrichtleeftijd 65 jaar, dienen de aanspraken met Pensioenrichtleeftijd 65 jaar uitgesteld te worden naar aanspraken met Pensioenrichtleeftijd 67 jaar, gebruik makend van de onder A genoemde factor. De ruilvoeten vermeld in paragraaf A, B en C worden met ingang van jaarlijks vervangen. De ruilvoeten worden jaarlijks vastgesteld conform artikel 12 lid 6 en na goedkeuring door het Bestuur, in deze bijlage opgenomen en gelden op het moment dat de keuze wordt geëffectueerd. De Raad van Deelnemers wordt, voor opname in de bijlage, over de aanpassing van de ruilvoeten geïnformeerd. A. Omzetting aanspraken Pensioenrichtleeftijd 65 naar Pensioenrichtleeftijd 67 Uitgestelde Pensioenleeftijd Omzettingsfactor Uitstel aanspraken ouderdomspensioen (van 65 naar 67) 1,129 B. Factoren bij pensionering Aankopen extra ouderdomspensioen vóór AOW-ingangsdatum in verband met gemis aan AOW tot de eerste of laatste dag van de maand waarin de AOW tot uitkering komt. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om een extra tijdelijk ouderdomspensioen te verkrijgen dat ingaat op de Feitelijke Pensioendatum en eindigt op de eerste of de laatste dag van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat. Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-ingangsdatum afhankelijk van de geboortedatum. De omzettingsfactoren zijn per geboorteperiode vastgesteld conform de AOW-wetgeving ultimo Voor de Deelnemer met een AOW-leeftijd van 65 jaar en 3 maanden die op de leeftijd van 64 jaar pensioneert én die kiest voor een extra tijdelijk ouderdomspensioen dat eindigt op de eerste dag van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat, geldt een omzettingsfactor van 13,579. Deze factor wil zeggen dat in ruil voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op 67 jaar ,- per jaar ouderdomspensioen kan worden verkregen dat ingaat op de Feitelijke Pensioenleeftijd en eindigt op de eerste van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat. Voor de Deelnemer met een AOW-leeftijd van 65 jaar en 3 maanden die op de leeftijd van 64 jaar pensioneert én die kiest voor een extra tijdelijk ouderdomspensioen dat eindigt op de laatste dag van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat, geldt een omzettingsfactor van 12,736. Deze factor wil zeggen dat in ruil voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op de 67 jaar ,- per jaar ouderdomspensioen kan worden verkregen dat ingaat op de Feitelijke Pensioenleeftijd en eindigt op de eerste van de maand waarin de AOW uitkering ingaat.

2 Omzettingsfactor extra ouderdomspensioen tot de eerste dag van de maand waarin de AOW tot uitkering komt AOW Leeftijd Feitelijke Pensioenleeftijd * ,495 1, ,692 1,735 1, ,940 1,997 2,058 2, ,261 2,338 2,422 2,512 2, ,691 2,801 2,921 3,053 3,198 3, ,294 3,460 3,644 3,851 4,084 4,348 4, ,203 4,474 4,785 5,144 5,563 6,059 6,443 6, ,720 6,229 6,840 7,588 8,524 9,727 10,74 11,993 13, ,755 9,990 11,637 13,943 17,403 23,171 29,763 41,629 69, , ,849 22,430 33,593 67,081 * betekent een AOW leeftijd van 66 jaar en 9 maanden. Omzettingsfactor extra ouderdomspensioen tot de laatste dag van de maand waarin de AOW tot uitkering komt AOW Leeftijd Feitelijke Pensioenleeftijd * ,484 1, ,679 1,721 1, ,922 1,978 2,037 2, ,237 2,312 2,393 2,481 2, ,656 2,763 2,880 3,007 3,148 3, ,243 3,403 3,581 3,779 4,003 4,256 4, ,120 4,380 4,676 5,018 5,416 5,884 6,245 6, ,568 6,049 6,623 7,321 8,187 9,289 10,208 11,332 12, ,410 9,541 11,030 13,078 16,072 20,864 26,055 34,707 52,011 69, ,561 20,197 28,809 50,337 * betekent een AOW leeftijd van 66 jaar en 9 maanden. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 2 Paraaf:

3 Uitstel op jaarbasis Feitelijke Pensioenleeftijd (bij uitstel) Omzettingsfactor 67 1, , , ,228 Een uitstelfactor van 1,067 wil zeggen dat voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op 67 jaar 1.067,- ouderdomspensioen op de Feitelijke Pensioenleeftijd van 68 jaar kan worden verkregen. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Het partnerpensioen en wezenpensioen is op de Feitelijke Pensioenleeftijd gelijk aan het partner- en wezenpensioen waarop de Deelnemer of Gewezen Deelnemer recht zou hebben, indien op deze Feitelijke Pensioenleeftijd het deelnemerschap door beëindiging van de dienstbetrekking zou zijn beëindigd. Indien door uitstel het ouderdomspensioen 100% van de pensioengrondslag bedraagt, zal het ouderdomspensioen op dat moment ingaan, en zal uitstel van pensionering worden beëindigd. Vervroeging op jaarbasis Vervroeging is mogelijk vanaf de maand waarin de Deelnemer of Gewezen Deelnemer de leeftijd van 57 jaar bereikt en is altijd in hele kalendermaanden. Het maximale bedrag ter compensatie van het AOW-gemis in de jaren vóór de AOWingangsdatum bedraagt maximaal tweemaal het AOW-bedrag voor één gehuwde van 65 jaar of ouder. Vervroeging op jaarbasis Feitelijke Pensioenleeftijd (bij vervroeging) Omzettingsfactor 57 0, , , , , , , , , , ,000 Paraaf: 3 Paraaf:

4 Een vervroegingsfactor van 0,748 wil zeggen dat voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op 67 jaar 748,- ouderdomspensioen op de Feitelijke Pensioenleeftijd van 62 jaar kan worden verkregen. Komt de vervroegde pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Het partner- en wezenpensioen is op de Feitelijke Pensioenleefijd gelijk aan het (opgebouwde) partner- en wezenpensioen waarop de Deelnemer of Gewezen Deelnemer recht zou hebben, indien op de Feitelijke Pensioenleeftijd het deelnemerschap door beëindiging van de dienstbetrekking zou zijn beëindigd. Uitruilfactoren partnerpensioen- ouderdomspensioen Feitelijke Pensioenleeftijd Ruilvoet 57 0, , , , , , , , , , , , , ,292 Een ruilvoet van 0,158 wil zeggen dat in geval de Feitelijke Pensioenleeftijd 58 jaar is, er voor iedere 1.000,- partnerpensioen 158,- ouderdomspensioen kan worden verkregen. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan dient er een berekening in de pensioenplanner gemaakt te worden. De Deelnemer of Gewezen Deelnemer heeft op de Feitelijke Pensioenleeftijd de keuze uit een partnerpensioen van 0% tot en met 70% van de opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen (na vervroeging of uitstel). Uitruil vindt plaats nadat een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. Paraaf: 4 Paraaf:

5 Uitruilfactoren ouderdomspensioen - partnerpensioen Feitelijke Pensioenleeftijd Ruilvoet 57 6, , , , , , , , , , , , , ,426 Een ruilvoet van 6,671 wil zeggen dat in geval de Feitelijke Pensioenleeftijd 57 jaar is, er voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen 6.671,- partnerpensioen kan worden verkregen. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. De Deelnemer of Gewezen Deelnemer heeft op de Feitelijke Pensioenleeftijd de keuze uit een partnerpensioen van 0% tot en met 70% van de opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen (na vervroeging of uitstel). Uitruil vindt plaats nadat een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. Paraaf: 5 Paraaf:

6 Hoog Laag factoren Aantal jaar eerste tijdvak Percentage laag Feitelijke Pensioenleeftijd ,239 1, ,237 1, ,235 1, ,233 1, ,231 1, ,228 1,149 75% 63 1,226 1, ,223 1, ,220 1, ,217 1, ,213 1, ,210 1, ,206 1, ,201 1,110 Een factor van 1,239 betekent dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 57 jaar, er in het eerste tijdvak 123,9% van het oorspronkelijk verzekerd ouderdomspensioen wordt uitgekeerd, en in het tweede tijdvak 75% van het ouderdomspensioen in het eerste tijdvak. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd en tijdvak niet overeen met de in de tabel vermelde waarden, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. De duur van het eerste tijdvak bedraagt altijd exact 5 of 10 jaar. De keuze om het ouderdomspensioen in hoogte te laten variëren vindt plaats nadat eventuele uitruil, een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen. Paraaf: 6 Paraaf:

7 Laag Hoog factoren Aantal jaar eerste tijdvak Percentage laag Feitelijke Pensioenleeftijd ,060 1, ,062 1, ,063 1, ,065 1, ,067 1, ,068 1,137 75% 63 1,070 1, ,073 1, ,075 1, ,077 1, ,080 1, ,083 1, ,086 1, ,090 1,177 Een factor van 1,060 betekent dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 57 jaar, er in het eerste tijdvak 75% * 106,0% van het oorspronkelijk verzekerd ouderdomspensioen wordt uitgekeerd, en in het tweede tijdvak 106,3% van het oorspronkelijk verzekerd ouderdomspensioen. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd en tijdvak niet overeen met de in de tabel vermelde waarden, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. De duur van het eerste tijdvak bedraagt exact 5 of 10 jaar. De keuze om het ouderdomspensioen in hoogte te laten variëren vindt plaats nadat eventuele uitruil, een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Paraaf: 7 Paraaf:

8 Uitruilfactoren pensioen op twee levens Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen Partnerpensioen Partnerpensioen Feitelijke Pensioenleeftijd Twee levens Eén leven Twee levens Eén leven 57 0,919 0,689 0,137 0, ,915 0,686 0,144 0, ,909 0,682 0,152 0, ,905 0,679 0,159 0, ,900 0,675 0,167 0, ,895 0,671 0,175 0, ,889 0,667 0,183 0, ,884 0,663 0,192 0, ,879 0,659 0,200 0, ,873 0,655 0,209 0, ,867 0,650 0,217 0, ,861 0,646 0,227 0, ,855 0,641 0,237 0, ,848 0,636 0,248 0,186 De keuze voor pensioen op twee levens is alleen mogelijk als het volledige ouderdoms- en partnerpensioen wordt omgezet in een twee levens- en een één levenpensioen. De keuze is niet mogelijk in combinatie met het in hoogte te laten variëren van het levenslange ouderdomspensioen en uitruil van het levenslange partnerpensioen in een levenslange ouderdomspensioen of omgekeerd. Om het effect van deze keuze te bepalen moet het ouderdomspensioen en het partnerpensioen afzonderlijk worden omgerekend naar een pensioen op basis van twee levens. Een ruilvoet ouderdomspensioen op twee levens en ouderdomspensioen op één leven van respectievelijk 0,919 en 0,689 wil zeggen dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 57 jaar er voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen 919,- pensioen kan worden verkregen dat wordt uitgekeerd zolang beide verzekerden in leven zijn en 689,- pensioen zolang slechts één van beide verzekerden in leven is. Een ruilvoet partnerpensioen op twee levens pensioen en partnerpensioen naar één leven van respectievelijk 0,137 en 0,103 wil zeggen dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 57 jaar er voor iedere 1.000,- partnerpensioen 137,- pensioen kan worden verkregen dat wordt uitgekeerd zolang beide verzekerden in leven zijn en 103,- pensioen zolang slechts één van beide verzekerden in leven is. Als de deelnemer op Feitelijke Pensioenleeftijd 57 een ouderdomspensioen van 1000,- en een partnerpensioen van 700,- heeft en besluit dit uit te ruilen naar een pensioen op 2 levens dan ontstaan de volgende rechten: zolang beide verzekerden in leven zijn ontvangen zij een pensioen van 0,919 * ,137 * 700 = 1015,- ; zolang één van beide verzekerden in leven is ontvangt deze verzekerde een pensioen van 0,689 * ,103 * 700 = 761,-. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 8 Paraaf:

9 Omzetting van het ouderdomspensioen vindt plaats nadat een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. Indien sprake is van een verevening na echtscheiding wordt het verevend ouderdomspensioen in mindering gebracht op het uit te keren bedrag aan de (Gewezen) Deelnemer. Paraaf: 9 Paraaf:

10 C. Factoren bij uitruil bij uitdiensttreding Uitruilfactoren ouderdomspensioen partnerpensioen bij uitdiensttreding vanaf 1 januari 2008 Leeftijd Ruilvoet Leeftijd Ruilvoet 15 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,151 Bovenstaande factor wordt gebruikt indien de Deelnemer uit dienst treedt en verzoekt om zijn aanspraak op ouderdomspensioen gedeeltelijk aan te wenden voor een hoger partnerpensioen, zoals bedoeld in artikel 15. Indien de Deelnemer Pensioenaanspraken heeft met verschillende Pensioenrichtleeftijden worden deze aanspraken herrekend naar 67 jaar. Het verhoogd partnerpensioen bedraagt, samen met het bijzonder partnerpensioen, maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat na uitruil resteert. De ruilvoet van 4,173 voor een 40 jarige wil zeggen dat voor een 40 jarige bij uitdiensttreding voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op leeftijd 67 jaar 4.173,- partnerpensioen kan worden verkregen. * 1 Bijlage 2 is bij besluit van 14 december 2010 met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd. * 2 Bijlage 2 is bij besluit van 20 december 2011 met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. * 3 Bijlage 2 is bij besluit van 18 december 2012 met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. * 4 Bijlage 2 is bij besluit van 17 december 2013 met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Paraaf: 10 Paraaf:

11 Bijlage 3 - Factoren bij afkoop* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de afkoopfactoren vastgelegd zoals bedoeld in artikel 26 van het Pensioenreglement. Indien de Gewezen Deelnemer Pensioenaanspraken heeft met verschillende Pensioenrichtleeftijden worden deze aanspraken herrekend naar 67 jaar. De afkoopfactoren vermeld in de Bijlage 3 paragraaf A, B, C en D worden vanaf jaarlijks op basis van artikel 26 herzien en na goedkeuring door het Bestuur in Bijlage 3 opgenomen. A Afkoopfactoren bij ingang ouderdomspensioen Feitelijke Pensioenleeftijd Afkoopfactor ingegaan ouderdomspensioen 57 21,972 2, ,527 2, ,068 2, ,595 2, ,109 2, ,611 2, ,101 2, ,581 2, ,051 2, ,513 2, ,966 2, ,409 2, ,843 2, ,267 2,445 Afkoopfactor niet ingegaan (bijzonder) partnerpensioen Bovenstaande factoren worden gebruikt indien het opgebouwde ouderdomspensioen op de Feitelijke Pensioenleeftijd, voor eventuele uitruil, onder de in de Pensioenwet opgenomen afkoopgrens valt. De opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen, en de aanspraken op partnerpensioen worden dan afgekocht en aan de Gewezen Deelnemer uitbetaald. Een afkoopfactor ouderdomspensioen van 20,595 wil zeggen dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 60 jaar er voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen bij afkoop 2.059,50 wordt uitgekeerd. Een afkoopfactor (bijzonder) partnerpensioen van 2,229 wil zeggen dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 60 jaar er voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen bij afkoop 222,90 wordt uitgekeerd. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd op de datum van afkoop niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 11 Paraaf:

12 B Afkoopfactoren bij ingang (bijzonder) partnerpensioen Leeftijd Afkoopfactor ingegaan (bijzonder) partnerpensioen Afkoopfactor ingegaan (bijzonder) partnerpensioen Leeftijd 15 31, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,056 Bovenstaande factoren worden gebruikt indien bij het ingaan van een (bijzonder) partnerpensioen, de hoogte van dat (bijzonder) partnerpensioen onder de in de Pensioenwet opgenomen afkoopgrens valt. Het (bijzonder) partnerpensioen wordt dan na ingang afgekocht, en aan de Partner uitbetaald. Een afkoopfactor (bijzonder) partnerpensioen van 29,523 wil zeggen dat voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen van een 30 jarige gerechtigde bij afkoop 2.952,30 wordt uitgekeerd. Komt de leeftijd op de datum van afkoop niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 12 Paraaf:

13 C Afkoopfactoren bij niet ingegaan pensioen Leeftijd Afkoopfactoren bij niet ingegaan ouderdomspensioen Afkoopfactoren bij niet ingegaan partnerpensioen 15 2,756 0, ,859 0, ,966 0, ,079 0, ,197 0, ,321 0, ,450 0, ,585 0, ,726 0, ,873 0, ,027 0, ,187 0, ,355 0, ,529 0, ,711 0, ,900 0, ,096 0, ,300 0, ,512 0, ,732 0, ,960 1, ,195 1, ,439 1, ,691 1, ,950 1, ,216 1, ,490 1, ,770 1, ,057 1, ,350 1, ,648 1, ,952 1, ,261 1, ,574 1, ,891 1, ,214 1, ,542 1, ,875 1, ,216 1, ,567 1, ,927 2, ,298 2,051 Paraaf: 13 Paraaf:

14 57 12,680 2, ,073 2, ,476 2, ,889 2, ,312 2, ,744 2, ,182 2, ,625 2, ,071 2, ,518 2, ,966 2,428 Indien de Gewezen Deelnemer aanspraken heeft met verschillende Pensioenrichtleeftijden heeft worden deze aanspraken herrekend naar 67 jaar. Bij afkoop van het niet ingegaan pensioen worden bovenstaande factoren gebruikt. Een afkoopfactor ouderdomspensioen van 4,027 wil zeggen dat voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen van een 25 jarige Deelnemer bij afkoop 402,70 wordt uitgekeerd. Een afkoopfactor (bijzonder) partnerpensioen van 0,714 wil zeggen dat voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen van een 25 jarige gerechtigde bij afkoop 71,40 wordt uitgekeerd. Komt de leeftijd op de datum van afkoop niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 14 Paraaf:

15 D Afkoopfactoren bij ingang wezenpensioen Afkoopfactor Leeftijd Afkoopfactor wezenpensioen wezenpensioen Artikel 40 * 0 17,373 20, ,754 20, ,119 19, ,466 19, ,796 18, ,106 17, ,398 17, ,669 16, ,916 16, ,139 15, ,337 14, ,510 14, ,657 13, ,779 12, ,877 11, ,952 11, ,006 10, ,041 9, ,063 8, ,075 7, ,081 6, ,083 5, , , , , , ,083 * Deze kolom geldt alleen voor de deelnemers die vallen onder de overgangsbepalingen zoals beschreven in artikel 40 Bovenstaande factoren worden gebruikt indien bij het ingaan van een wezenpensioen. Een afkoopfactor wezenpensioen van 14,106 wil zeggen dat voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op wezenpensioen van een 5 jarige gerechtigde bij afkoop 1.410,60 wordt uitgekeerd. Komt de leeftijd op de datum van afkoop niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. * 1 Bijlage 3 is bij besluit van 14 december 2010 met ingang van 1 januari 2011 geïntroduceerd ter vervanging en aanpassing van Bijlage 2 paragraaf C (Factoren bij afkoop). * 2 Bijlage 3 is bij besluit van 20 december 2011 met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. * 3 Bijlage 3 is bij besluit van 18 december 2012 met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. * 3 Bijlage 3 is bij besluit van 17 december 2013 met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Paraaf: 15 Paraaf:

16 Bijlage 4 Wijze waarop de toeslag wordt bepaald* 1 Toeslagruimte Of er ruimte is voor het verlenen van toeslag wordt bepaald op basis van het vaststellen van de Toeslagruimte. Indien er op grond van de Toeslagruimte ruimte is voor het verlenen van toeslag, wordt de hoogte van de toeslag bepaald door de procentuele verhoging van de Consumentenprijsindex te vermenigvuldigen met de Toeslagruimte, voor zover dat niet leidt tot een Dekkingstekort of vergroting daarvan op de Peildatum. Indien de procentuele prijsontwikkeling van de Consumentenprijsindex zoals bedoeld in artikel 27 lid 1 van het Pensioenreglement negatief is, wordt de procentuele prijsontwikkeling op 0% gesteld. Verrekening van de negatieve procentuele prijsontwikkeling vindt in het daarop volgende jaar of in de daarop volgende jaren plaats totdat deze is opgeheven. Inhaaltoeslag Indien in enig jaar geen of slechts gedeeltelijk toeslag is verleend, kan deze in de daarop volgende jaren per de Peildatum alsnog (gedeeltelijk) door het Bestuur worden verleend, onder de voorwaarde dat de Toeslagruimte na toekenning per 31 december van het voorgaande kalenderjaar ten minste 100% bedraagt. Deze inhaaltoeslag heeft geen terugwerkende kracht. Volgorde in toeslagverlening Indien er op grond van de Toeslagruimte ruimte is voor het verlenen van toeslag, dan beoordeelt het Bestuur eerst of en tot welk niveau niet of niet volledig verleende toeslagen uit het verleden alsnog kunnen worden verleend (inhaaltoeslag). Vervolgens bepaalt het Bestuur de te verlenen toeslag over het voorgaande kalenderjaar. * 1 Bijlage 4 is bij besluit van 14 december 2010 met ingang van 1 januari 2011 geïntroduceerd. Paraaf: 16 Paraaf:

17 Bijlage 5 Pensioengevende toeslagen* 1 De op grond van de voor de Werknemer geldende Arbeidsvoorwaarden of de door de Werkgever aangemerkt pensioengevende salaristoeslagen die onderdeel zijn van het pensioengevend maansalaris als bedoeld in artikel 4 (Pensioengevend maandsalaris) betreffen de volgende toeslagen: o toeslag langere arbeid; o 4,2% toeslag; o aanvulling salaris top executives; o telefonistentoeslag; o zaterdagtoeslag; o ploegentoeslag; o pikettoeslag; o geïndexeerde arbeidstoeslag; o gegarandeerde arbeidsmarkttoeslag DIVA; o shift allowance guarantee security; o gewenningsuitkering ploegendienst; o gewenningsuitkering pikettoeslag; o roostertoeslag 25%; o roostertoeslag 50%; o roostertoeslag 75%; o roostertoeslag 100%; o roostertoeslag 150%; en o garantietoeslag variabele beloning ex-fortis. * 1 Bijlage 5 is bij besluit van 20 december 2011 met ingang van 1 januari 2012 geïntroduceerd. Paraaf: 17 Paraaf:

18 Bijlage 6 - Omzettingsfactoren partnerpensioen en wezenpensioen van de aanspraken waarvan de ingangsdatum is gewijzigd als gevolg van de collectieve waardeoverdracht van SPFBN naar het Pensioenfonds* 1/2 A. Actuariële omzetting van latent levenslang nabestaandenpensioen Leeftijd Factor Leeftijd Factor Leeftijd Factor 21 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03556 Opmerking: In het bestand van Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland komen geen latente nabestaandenpensioenen voor bij leeftijden kleiner dan 22 en groter dan 97. Paraaf: 18 Paraaf:

19 B. Actuariële omzetting van latent tijdelijk nabestaandenpensioen Leeftijd Factor Leeftijd Factor 38 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08619 Opmerking: In het bestand van Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland komen geen latente tijdelijke nabestaandenpensioenen voor bij leeftijden kleiner dan 39 en groter dan 66. * 1 Bijlage 6 is bij besluit van 18 december 2012 met ingang van 1 januari 2013 geïntroduceerd. Paraaf: 19 Paraaf:

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 januari 2016 2 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c 2015 Towers Watson

Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c 2015 Towers Watson Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL Tel. 0115-474446 Versie 2015.01 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen

Stichting Pensioenfonds Wonen Stichting Pensioenfonds Wonen Pensioenreglement 2016 Pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf administrateur

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Vastgesteld door het bestuur op 2 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding..3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ)

Pensioenreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Pensioenreglement Colofon Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf administrateur

Nadere informatie

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015)

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen

Stichting Pensioenfonds Wonen Stichting Pensioenfonds Wonen Pensioenreglement 2015 Pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015)

Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015) 1 Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015) Inhoudsopgave Artikel Titel 1 Begripsomschrijvingen 2 Gelijkstellingen 3 Deelnemerschap 4 Behoud van pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Pensioenreglement basis- en keuzepakket per 1 oktober 2014

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Pensioenreglement basis- en keuzepakket per 1 oktober 2014 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Pensioenreglement basis- en keuzepakket per 1 oktober 2014 Vastgesteld op 16 januari 2015 Inhoudsopgave PENSIOENREGLEMENT INZAKE HET BASISPAKKET VAN STICHTING PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement. Per 1 januari 2015

Pensioenreglement. Per 1 januari 2015 Pensioenreglement Per 1 januari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De algemene bepalingen 6 Artikel 1.1 De begrippen en afkortingen 6 Artikel 1.2 De verplichtstelling van het fonds 9 Artikel 1.3 De aanspreekvorm

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds THALES NEDERLAND. Uw Thales Pensioen

Stichting Pensioenfonds THALES NEDERLAND. Uw Thales Pensioen 2006 Uw Thales Pensioen 2 3 In deze brochure is de nieuwe pensioenregeling van Pensioenfonds Thales Nederland beschreven. Deze pensioenregeling is vanaf 1 januari 2006 van kracht. Degenen die op 31 december

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016

PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016 PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016 Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 1A. Karakter pensioenregeling Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 3. Aanspraken op pensioenen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014

Pensioenreglement 2014 (versie: 1 januari 2014) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 6 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen 7 Artikel 4 - Deelnemersjaren 8 Artikel 5 - Pensioenfranchise 9 Artikel 6 - Pensioengrondslag

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Pensioenreglement 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers van AEGON Levensverzekering NV. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlagen Artikel 9. Levenslang partnerpensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006. Stichting Pensioenfonds Campina. Pensioenreglement 2006; gewijzigd 1 januari 2014 1

PENSIOENREGLEMENT 2006. Stichting Pensioenfonds Campina. Pensioenreglement 2006; gewijzigd 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT 2006 Stichting Pensioenfonds Campina 1 Inhoudsopgave artikel: bladzijde: 1. Begripsomschrijvingen 3 2. Begin en einde van het (aspirant-)deelnemerschap 6 3. Aanspraken op pensioen 7 4.

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 5 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 5.0 Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 7 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI 2015 De pensioenregeling is een CDC-pensioenregeling (CDC staat voor Collective Defined Contribution ). Kern van de regeling is dat de werkgever jaarlijks een volgens

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie