Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen bij Pensioenreglement 2006"

Transcriptie

1 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 van het Pensioenreglement. De ruilvoeten zijn gebaseerd op een Pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Alvorens de ruilvoeten te kunnen gebruiken voor aanspraken met Pensioenrichtleeftijd 65 jaar, dienen de aanspraken met Pensioenrichtleeftijd 65 jaar uitgesteld te worden naar aanspraken met Pensioenrichtleeftijd 67 jaar, gebruik makend van de onder A genoemde factor. De ruilvoeten vermeld in paragraaf A, B en C worden met ingang van jaarlijks vervangen. De ruilvoeten worden jaarlijks vastgesteld conform artikel 12 lid 6 en na goedkeuring door het Bestuur, in deze bijlage opgenomen en gelden op het moment dat de keuze wordt geëffectueerd. De Raad van Deelnemers wordt, voor opname in de bijlage, over de aanpassing van de ruilvoeten geïnformeerd. A. Omzetting aanspraken Pensioenrichtleeftijd 65 naar Pensioenrichtleeftijd 67 Uitgestelde Pensioenleeftijd Omzettingsfactor Uitstel aanspraken ouderdomspensioen (van 65 naar 67) 1,129 B. Factoren bij pensionering Aankopen extra ouderdomspensioen vóór AOW-ingangsdatum in verband met gemis aan AOW tot de eerste of laatste dag van de maand waarin de AOW tot uitkering komt. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om een extra tijdelijk ouderdomspensioen te verkrijgen dat ingaat op de Feitelijke Pensioendatum en eindigt op de eerste of de laatste dag van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat. Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-ingangsdatum afhankelijk van de geboortedatum. De omzettingsfactoren zijn per geboorteperiode vastgesteld conform de AOW-wetgeving ultimo Voor de Deelnemer met een AOW-leeftijd van 65 jaar en 3 maanden die op de leeftijd van 64 jaar pensioneert én die kiest voor een extra tijdelijk ouderdomspensioen dat eindigt op de eerste dag van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat, geldt een omzettingsfactor van 13,579. Deze factor wil zeggen dat in ruil voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op 67 jaar ,- per jaar ouderdomspensioen kan worden verkregen dat ingaat op de Feitelijke Pensioenleeftijd en eindigt op de eerste van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat. Voor de Deelnemer met een AOW-leeftijd van 65 jaar en 3 maanden die op de leeftijd van 64 jaar pensioneert én die kiest voor een extra tijdelijk ouderdomspensioen dat eindigt op de laatste dag van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat, geldt een omzettingsfactor van 12,736. Deze factor wil zeggen dat in ruil voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op de 67 jaar ,- per jaar ouderdomspensioen kan worden verkregen dat ingaat op de Feitelijke Pensioenleeftijd en eindigt op de eerste van de maand waarin de AOW uitkering ingaat.

2 Omzettingsfactor extra ouderdomspensioen tot de eerste dag van de maand waarin de AOW tot uitkering komt AOW Leeftijd Feitelijke Pensioenleeftijd * ,495 1, ,692 1,735 1, ,940 1,997 2,058 2, ,261 2,338 2,422 2,512 2, ,691 2,801 2,921 3,053 3,198 3, ,294 3,460 3,644 3,851 4,084 4,348 4, ,203 4,474 4,785 5,144 5,563 6,059 6,443 6, ,720 6,229 6,840 7,588 8,524 9,727 10,74 11,993 13, ,755 9,990 11,637 13,943 17,403 23,171 29,763 41,629 69, , ,849 22,430 33,593 67,081 * betekent een AOW leeftijd van 66 jaar en 9 maanden. Omzettingsfactor extra ouderdomspensioen tot de laatste dag van de maand waarin de AOW tot uitkering komt AOW Leeftijd Feitelijke Pensioenleeftijd * ,484 1, ,679 1,721 1, ,922 1,978 2,037 2, ,237 2,312 2,393 2,481 2, ,656 2,763 2,880 3,007 3,148 3, ,243 3,403 3,581 3,779 4,003 4,256 4, ,120 4,380 4,676 5,018 5,416 5,884 6,245 6, ,568 6,049 6,623 7,321 8,187 9,289 10,208 11,332 12, ,410 9,541 11,030 13,078 16,072 20,864 26,055 34,707 52,011 69, ,561 20,197 28,809 50,337 * betekent een AOW leeftijd van 66 jaar en 9 maanden. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 2 Paraaf:

3 Uitstel op jaarbasis Feitelijke Pensioenleeftijd (bij uitstel) Omzettingsfactor 67 1, , , ,228 Een uitstelfactor van 1,067 wil zeggen dat voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op 67 jaar 1.067,- ouderdomspensioen op de Feitelijke Pensioenleeftijd van 68 jaar kan worden verkregen. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Het partnerpensioen en wezenpensioen is op de Feitelijke Pensioenleeftijd gelijk aan het partner- en wezenpensioen waarop de Deelnemer of Gewezen Deelnemer recht zou hebben, indien op deze Feitelijke Pensioenleeftijd het deelnemerschap door beëindiging van de dienstbetrekking zou zijn beëindigd. Indien door uitstel het ouderdomspensioen 100% van de pensioengrondslag bedraagt, zal het ouderdomspensioen op dat moment ingaan, en zal uitstel van pensionering worden beëindigd. Vervroeging op jaarbasis Vervroeging is mogelijk vanaf de maand waarin de Deelnemer of Gewezen Deelnemer de leeftijd van 57 jaar bereikt en is altijd in hele kalendermaanden. Het maximale bedrag ter compensatie van het AOW-gemis in de jaren vóór de AOWingangsdatum bedraagt maximaal tweemaal het AOW-bedrag voor één gehuwde van 65 jaar of ouder. Vervroeging op jaarbasis Feitelijke Pensioenleeftijd (bij vervroeging) Omzettingsfactor 57 0, , , , , , , , , , ,000 Paraaf: 3 Paraaf:

4 Een vervroegingsfactor van 0,748 wil zeggen dat voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op 67 jaar 748,- ouderdomspensioen op de Feitelijke Pensioenleeftijd van 62 jaar kan worden verkregen. Komt de vervroegde pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Het partner- en wezenpensioen is op de Feitelijke Pensioenleefijd gelijk aan het (opgebouwde) partner- en wezenpensioen waarop de Deelnemer of Gewezen Deelnemer recht zou hebben, indien op de Feitelijke Pensioenleeftijd het deelnemerschap door beëindiging van de dienstbetrekking zou zijn beëindigd. Uitruilfactoren partnerpensioen- ouderdomspensioen Feitelijke Pensioenleeftijd Ruilvoet 57 0, , , , , , , , , , , , , ,292 Een ruilvoet van 0,158 wil zeggen dat in geval de Feitelijke Pensioenleeftijd 58 jaar is, er voor iedere 1.000,- partnerpensioen 158,- ouderdomspensioen kan worden verkregen. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan dient er een berekening in de pensioenplanner gemaakt te worden. De Deelnemer of Gewezen Deelnemer heeft op de Feitelijke Pensioenleeftijd de keuze uit een partnerpensioen van 0% tot en met 70% van de opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen (na vervroeging of uitstel). Uitruil vindt plaats nadat een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. Paraaf: 4 Paraaf:

5 Uitruilfactoren ouderdomspensioen - partnerpensioen Feitelijke Pensioenleeftijd Ruilvoet 57 6, , , , , , , , , , , , , ,426 Een ruilvoet van 6,671 wil zeggen dat in geval de Feitelijke Pensioenleeftijd 57 jaar is, er voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen 6.671,- partnerpensioen kan worden verkregen. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. De Deelnemer of Gewezen Deelnemer heeft op de Feitelijke Pensioenleeftijd de keuze uit een partnerpensioen van 0% tot en met 70% van de opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen (na vervroeging of uitstel). Uitruil vindt plaats nadat een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. Paraaf: 5 Paraaf:

6 Hoog Laag factoren Aantal jaar eerste tijdvak Percentage laag Feitelijke Pensioenleeftijd ,239 1, ,237 1, ,235 1, ,233 1, ,231 1, ,228 1,149 75% 63 1,226 1, ,223 1, ,220 1, ,217 1, ,213 1, ,210 1, ,206 1, ,201 1,110 Een factor van 1,239 betekent dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 57 jaar, er in het eerste tijdvak 123,9% van het oorspronkelijk verzekerd ouderdomspensioen wordt uitgekeerd, en in het tweede tijdvak 75% van het ouderdomspensioen in het eerste tijdvak. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd en tijdvak niet overeen met de in de tabel vermelde waarden, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. De duur van het eerste tijdvak bedraagt altijd exact 5 of 10 jaar. De keuze om het ouderdomspensioen in hoogte te laten variëren vindt plaats nadat eventuele uitruil, een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen. Paraaf: 6 Paraaf:

7 Laag Hoog factoren Aantal jaar eerste tijdvak Percentage laag Feitelijke Pensioenleeftijd ,060 1, ,062 1, ,063 1, ,065 1, ,067 1, ,068 1,137 75% 63 1,070 1, ,073 1, ,075 1, ,077 1, ,080 1, ,083 1, ,086 1, ,090 1,177 Een factor van 1,060 betekent dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 57 jaar, er in het eerste tijdvak 75% * 106,0% van het oorspronkelijk verzekerd ouderdomspensioen wordt uitgekeerd, en in het tweede tijdvak 106,3% van het oorspronkelijk verzekerd ouderdomspensioen. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd en tijdvak niet overeen met de in de tabel vermelde waarden, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. De duur van het eerste tijdvak bedraagt exact 5 of 10 jaar. De keuze om het ouderdomspensioen in hoogte te laten variëren vindt plaats nadat eventuele uitruil, een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Paraaf: 7 Paraaf:

8 Uitruilfactoren pensioen op twee levens Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen Partnerpensioen Partnerpensioen Feitelijke Pensioenleeftijd Twee levens Eén leven Twee levens Eén leven 57 0,919 0,689 0,137 0, ,915 0,686 0,144 0, ,909 0,682 0,152 0, ,905 0,679 0,159 0, ,900 0,675 0,167 0, ,895 0,671 0,175 0, ,889 0,667 0,183 0, ,884 0,663 0,192 0, ,879 0,659 0,200 0, ,873 0,655 0,209 0, ,867 0,650 0,217 0, ,861 0,646 0,227 0, ,855 0,641 0,237 0, ,848 0,636 0,248 0,186 De keuze voor pensioen op twee levens is alleen mogelijk als het volledige ouderdoms- en partnerpensioen wordt omgezet in een twee levens- en een één levenpensioen. De keuze is niet mogelijk in combinatie met het in hoogte te laten variëren van het levenslange ouderdomspensioen en uitruil van het levenslange partnerpensioen in een levenslange ouderdomspensioen of omgekeerd. Om het effect van deze keuze te bepalen moet het ouderdomspensioen en het partnerpensioen afzonderlijk worden omgerekend naar een pensioen op basis van twee levens. Een ruilvoet ouderdomspensioen op twee levens en ouderdomspensioen op één leven van respectievelijk 0,919 en 0,689 wil zeggen dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 57 jaar er voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen 919,- pensioen kan worden verkregen dat wordt uitgekeerd zolang beide verzekerden in leven zijn en 689,- pensioen zolang slechts één van beide verzekerden in leven is. Een ruilvoet partnerpensioen op twee levens pensioen en partnerpensioen naar één leven van respectievelijk 0,137 en 0,103 wil zeggen dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 57 jaar er voor iedere 1.000,- partnerpensioen 137,- pensioen kan worden verkregen dat wordt uitgekeerd zolang beide verzekerden in leven zijn en 103,- pensioen zolang slechts één van beide verzekerden in leven is. Als de deelnemer op Feitelijke Pensioenleeftijd 57 een ouderdomspensioen van 1000,- en een partnerpensioen van 700,- heeft en besluit dit uit te ruilen naar een pensioen op 2 levens dan ontstaan de volgende rechten: zolang beide verzekerden in leven zijn ontvangen zij een pensioen van 0,919 * ,137 * 700 = 1015,- ; zolang één van beide verzekerden in leven is ontvangt deze verzekerde een pensioen van 0,689 * ,103 * 700 = 761,-. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 8 Paraaf:

9 Omzetting van het ouderdomspensioen vindt plaats nadat een eventuele vervroeging of een eventueel uitstel heeft plaatsgevonden, en heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. Indien sprake is van een verevening na echtscheiding wordt het verevend ouderdomspensioen in mindering gebracht op het uit te keren bedrag aan de (Gewezen) Deelnemer. Paraaf: 9 Paraaf:

10 C. Factoren bij uitruil bij uitdiensttreding Uitruilfactoren ouderdomspensioen partnerpensioen bij uitdiensttreding vanaf 1 januari 2008 Leeftijd Ruilvoet Leeftijd Ruilvoet 15 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,151 Bovenstaande factor wordt gebruikt indien de Deelnemer uit dienst treedt en verzoekt om zijn aanspraak op ouderdomspensioen gedeeltelijk aan te wenden voor een hoger partnerpensioen, zoals bedoeld in artikel 15. Indien de Deelnemer Pensioenaanspraken heeft met verschillende Pensioenrichtleeftijden worden deze aanspraken herrekend naar 67 jaar. Het verhoogd partnerpensioen bedraagt, samen met het bijzonder partnerpensioen, maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat na uitruil resteert. De ruilvoet van 4,173 voor een 40 jarige wil zeggen dat voor een 40 jarige bij uitdiensttreding voor iedere 1.000,- ouderdomspensioen op leeftijd 67 jaar 4.173,- partnerpensioen kan worden verkregen. * 1 Bijlage 2 is bij besluit van 14 december 2010 met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd. * 2 Bijlage 2 is bij besluit van 20 december 2011 met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. * 3 Bijlage 2 is bij besluit van 18 december 2012 met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. * 4 Bijlage 2 is bij besluit van 17 december 2013 met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Paraaf: 10 Paraaf:

11 Bijlage 3 - Factoren bij afkoop* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de afkoopfactoren vastgelegd zoals bedoeld in artikel 26 van het Pensioenreglement. Indien de Gewezen Deelnemer Pensioenaanspraken heeft met verschillende Pensioenrichtleeftijden worden deze aanspraken herrekend naar 67 jaar. De afkoopfactoren vermeld in de Bijlage 3 paragraaf A, B, C en D worden vanaf jaarlijks op basis van artikel 26 herzien en na goedkeuring door het Bestuur in Bijlage 3 opgenomen. A Afkoopfactoren bij ingang ouderdomspensioen Feitelijke Pensioenleeftijd Afkoopfactor ingegaan ouderdomspensioen 57 21,972 2, ,527 2, ,068 2, ,595 2, ,109 2, ,611 2, ,101 2, ,581 2, ,051 2, ,513 2, ,966 2, ,409 2, ,843 2, ,267 2,445 Afkoopfactor niet ingegaan (bijzonder) partnerpensioen Bovenstaande factoren worden gebruikt indien het opgebouwde ouderdomspensioen op de Feitelijke Pensioenleeftijd, voor eventuele uitruil, onder de in de Pensioenwet opgenomen afkoopgrens valt. De opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen, en de aanspraken op partnerpensioen worden dan afgekocht en aan de Gewezen Deelnemer uitbetaald. Een afkoopfactor ouderdomspensioen van 20,595 wil zeggen dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 60 jaar er voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen bij afkoop 2.059,50 wordt uitgekeerd. Een afkoopfactor (bijzonder) partnerpensioen van 2,229 wil zeggen dat bij een Feitelijke Pensioenleeftijd van 60 jaar er voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen bij afkoop 222,90 wordt uitgekeerd. Komt de Feitelijke Pensioenleeftijd op de datum van afkoop niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 11 Paraaf:

12 B Afkoopfactoren bij ingang (bijzonder) partnerpensioen Leeftijd Afkoopfactor ingegaan (bijzonder) partnerpensioen Afkoopfactor ingegaan (bijzonder) partnerpensioen Leeftijd 15 31, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,056 Bovenstaande factoren worden gebruikt indien bij het ingaan van een (bijzonder) partnerpensioen, de hoogte van dat (bijzonder) partnerpensioen onder de in de Pensioenwet opgenomen afkoopgrens valt. Het (bijzonder) partnerpensioen wordt dan na ingang afgekocht, en aan de Partner uitbetaald. Een afkoopfactor (bijzonder) partnerpensioen van 29,523 wil zeggen dat voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen van een 30 jarige gerechtigde bij afkoop 2.952,30 wordt uitgekeerd. Komt de leeftijd op de datum van afkoop niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 12 Paraaf:

13 C Afkoopfactoren bij niet ingegaan pensioen Leeftijd Afkoopfactoren bij niet ingegaan ouderdomspensioen Afkoopfactoren bij niet ingegaan partnerpensioen 15 2,756 0, ,859 0, ,966 0, ,079 0, ,197 0, ,321 0, ,450 0, ,585 0, ,726 0, ,873 0, ,027 0, ,187 0, ,355 0, ,529 0, ,711 0, ,900 0, ,096 0, ,300 0, ,512 0, ,732 0, ,960 1, ,195 1, ,439 1, ,691 1, ,950 1, ,216 1, ,490 1, ,770 1, ,057 1, ,350 1, ,648 1, ,952 1, ,261 1, ,574 1, ,891 1, ,214 1, ,542 1, ,875 1, ,216 1, ,567 1, ,927 2, ,298 2,051 Paraaf: 13 Paraaf:

14 57 12,680 2, ,073 2, ,476 2, ,889 2, ,312 2, ,744 2, ,182 2, ,625 2, ,071 2, ,518 2, ,966 2,428 Indien de Gewezen Deelnemer aanspraken heeft met verschillende Pensioenrichtleeftijden heeft worden deze aanspraken herrekend naar 67 jaar. Bij afkoop van het niet ingegaan pensioen worden bovenstaande factoren gebruikt. Een afkoopfactor ouderdomspensioen van 4,027 wil zeggen dat voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen van een 25 jarige Deelnemer bij afkoop 402,70 wordt uitgekeerd. Een afkoopfactor (bijzonder) partnerpensioen van 0,714 wil zeggen dat voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen van een 25 jarige gerechtigde bij afkoop 71,40 wordt uitgekeerd. Komt de leeftijd op de datum van afkoop niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. Paraaf: 14 Paraaf:

15 D Afkoopfactoren bij ingang wezenpensioen Afkoopfactor Leeftijd Afkoopfactor wezenpensioen wezenpensioen Artikel 40 * 0 17,373 20, ,754 20, ,119 19, ,466 19, ,796 18, ,106 17, ,398 17, ,669 16, ,916 16, ,139 15, ,337 14, ,510 14, ,657 13, ,779 12, ,877 11, ,952 11, ,006 10, ,041 9, ,063 8, ,075 7, ,081 6, ,083 5, , , , , , ,083 * Deze kolom geldt alleen voor de deelnemers die vallen onder de overgangsbepalingen zoals beschreven in artikel 40 Bovenstaande factoren worden gebruikt indien bij het ingaan van een wezenpensioen. Een afkoopfactor wezenpensioen van 14,106 wil zeggen dat voor iedere 100,- opgebouwde aanspraak op wezenpensioen van een 5 jarige gerechtigde bij afkoop 1.410,60 wordt uitgekeerd. Komt de leeftijd op de datum van afkoop niet overeen met een in de tabel vermelde leeftijd, dan kan deze berekening in de pensioenplanner gemaakt worden. * 1 Bijlage 3 is bij besluit van 14 december 2010 met ingang van 1 januari 2011 geïntroduceerd ter vervanging en aanpassing van Bijlage 2 paragraaf C (Factoren bij afkoop). * 2 Bijlage 3 is bij besluit van 20 december 2011 met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. * 3 Bijlage 3 is bij besluit van 18 december 2012 met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. * 3 Bijlage 3 is bij besluit van 17 december 2013 met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Paraaf: 15 Paraaf:

16 Bijlage 4 Wijze waarop de toeslag wordt bepaald* 1 Toeslagruimte Of er ruimte is voor het verlenen van toeslag wordt bepaald op basis van het vaststellen van de Toeslagruimte. Indien er op grond van de Toeslagruimte ruimte is voor het verlenen van toeslag, wordt de hoogte van de toeslag bepaald door de procentuele verhoging van de Consumentenprijsindex te vermenigvuldigen met de Toeslagruimte, voor zover dat niet leidt tot een Dekkingstekort of vergroting daarvan op de Peildatum. Indien de procentuele prijsontwikkeling van de Consumentenprijsindex zoals bedoeld in artikel 27 lid 1 van het Pensioenreglement negatief is, wordt de procentuele prijsontwikkeling op 0% gesteld. Verrekening van de negatieve procentuele prijsontwikkeling vindt in het daarop volgende jaar of in de daarop volgende jaren plaats totdat deze is opgeheven. Inhaaltoeslag Indien in enig jaar geen of slechts gedeeltelijk toeslag is verleend, kan deze in de daarop volgende jaren per de Peildatum alsnog (gedeeltelijk) door het Bestuur worden verleend, onder de voorwaarde dat de Toeslagruimte na toekenning per 31 december van het voorgaande kalenderjaar ten minste 100% bedraagt. Deze inhaaltoeslag heeft geen terugwerkende kracht. Volgorde in toeslagverlening Indien er op grond van de Toeslagruimte ruimte is voor het verlenen van toeslag, dan beoordeelt het Bestuur eerst of en tot welk niveau niet of niet volledig verleende toeslagen uit het verleden alsnog kunnen worden verleend (inhaaltoeslag). Vervolgens bepaalt het Bestuur de te verlenen toeslag over het voorgaande kalenderjaar. * 1 Bijlage 4 is bij besluit van 14 december 2010 met ingang van 1 januari 2011 geïntroduceerd. Paraaf: 16 Paraaf:

17 Bijlage 5 Pensioengevende toeslagen* 1 De op grond van de voor de Werknemer geldende Arbeidsvoorwaarden of de door de Werkgever aangemerkt pensioengevende salaristoeslagen die onderdeel zijn van het pensioengevend maansalaris als bedoeld in artikel 4 (Pensioengevend maandsalaris) betreffen de volgende toeslagen: o toeslag langere arbeid; o 4,2% toeslag; o aanvulling salaris top executives; o telefonistentoeslag; o zaterdagtoeslag; o ploegentoeslag; o pikettoeslag; o geïndexeerde arbeidstoeslag; o gegarandeerde arbeidsmarkttoeslag DIVA; o shift allowance guarantee security; o gewenningsuitkering ploegendienst; o gewenningsuitkering pikettoeslag; o roostertoeslag 25%; o roostertoeslag 50%; o roostertoeslag 75%; o roostertoeslag 100%; o roostertoeslag 150%; en o garantietoeslag variabele beloning ex-fortis. * 1 Bijlage 5 is bij besluit van 20 december 2011 met ingang van 1 januari 2012 geïntroduceerd. Paraaf: 17 Paraaf:

18 Bijlage 6 - Omzettingsfactoren partnerpensioen en wezenpensioen van de aanspraken waarvan de ingangsdatum is gewijzigd als gevolg van de collectieve waardeoverdracht van SPFBN naar het Pensioenfonds* 1/2 A. Actuariële omzetting van latent levenslang nabestaandenpensioen Leeftijd Factor Leeftijd Factor Leeftijd Factor 21 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03556 Opmerking: In het bestand van Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland komen geen latente nabestaandenpensioenen voor bij leeftijden kleiner dan 22 en groter dan 97. Paraaf: 18 Paraaf:

19 B. Actuariële omzetting van latent tijdelijk nabestaandenpensioen Leeftijd Factor Leeftijd Factor 38 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08619 Opmerking: In het bestand van Stichting Pensioenfonds Fortis Bank Nederland komen geen latente tijdelijke nabestaandenpensioenen voor bij leeftijden kleiner dan 39 en groter dan 66. * 1 Bijlage 6 is bij besluit van 18 december 2012 met ingang van 1 januari 2013 geïntroduceerd. Paraaf: 19 Paraaf:

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

Als u met pensioen gaat

Als u met pensioen gaat Deel VI Hoofdstuk 8 Als u met pensioen gaat Keuzemogelijkheden Als u bijna met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken. In de eerste plaats kunt u in overleg met uw werkgever kiezen op welk moment

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014.

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014. REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 (55-MIN EN 55-PLUS) EN PREPENSIOENREGLEMENT 2006 VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ Deze bijlage geeft tabellen

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. In het pensioenreglement dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, zijn keuzemogelijkheden opgenomen, zoals: Vervroeging, als

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt AFKOOPVOETEN KLEIN PENSIOEN 2016 Afkoopvoeten op pensioeningangsdatum Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt bij afkoop op leeftijd voor het ouderdomspensioen

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave Berekeningsfactoren Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk hoger of lager pensioen en dergelijke. De keuzes die

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Bijlage Actuariële factoren

Bijlage Actuariële factoren Bijlage Actuariële factoren De in deze bijlage opgenomen actuariële factoren vormen een onverbrekelijk geheel met het pensioenreglement 2015 van de Stichting pensioenfonds NIBC. De actuariële factoren

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2 december 2016 Bijlage 2 - Flexibiliserings- en afkoopfactoren per 1 januari 2017 De in deze bijlage opgenomen factoren kunnen voor alle (gewezen) deelnemers, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

Bijlage Actuariële factoren

Bijlage Actuariële factoren Bijlage Actuariële factoren De in deze bijlage opgenomen actuariële factoren vormen een onverbrekelijk geheel met het pensioenreglement 2015 van de Stichting pensioenfonds NIBC. De actuariële factoren

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang ouderdomspensioen wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang ouderdomspensioen

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

55 0,738 0, ,783 0, ,831 0, ,882 0, ,939 0, ,000 1,000

55 0,738 0, ,783 0, ,831 0, ,882 0, ,939 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 2016 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 2016 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 216 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Bijlage 1 Kortingspercentages vervroeging pensioendatum... 4 Bijlage 2 Verhogingspercentages opschorten

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Ruil- en afkoopfactoren

Ruil- en afkoopfactoren Ruil- en afkoopfactoren Afkoopfactoren Onderstaand zijn de factoren opgenomen die gehanteerd moeten worden indien het fonds gebruik maakt van het recht om pensioenen af te kopen. De volgende factoren worden

Nadere informatie

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014

Pensioenreglement 2014 1 Pensioenfonds Pensioenreglement 2014 versie 3 In verband met de nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen zijn de artikelen over indexatie van de pensioenen (hoofdstuk 14) en verlaging van de

Nadere informatie

Flexibilisering en afkoop van pensioen

Flexibilisering en afkoop van pensioen Flexibilisering en afkoop van pensioen In dit document staan de factoren die wij gebruiken voor het Aegon DB Abonnement. In uw pensioenregeling kunt u: - eerder met pensioen; - later met pensioen; - gedeeltelijk

Nadere informatie

Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017

Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017 Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017 Algemeen De onderstaande factoren gelden vanaf 1 januari 2017. De factoren woorden periodiek aangepast bij bestuursbesluit. Er vindt lineaire interpolatie plaats

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014

Pensioenreglement 2014 Pensioenreglement 2014 Versie 6 Het bestuur heeft besloten om deeltijdpensioen ook mogelijk te maken voor de gewezen deelnemers. Daarnaast is uitstel van pensioen tot vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014

Pensioenreglement 2014 1 Pensioenfonds Pensioenreglement 2014 versie 5 Na opmerkingen van de Belastingdienst hebben we enkele artikelen aangepast. Verder hebben we enkele bedragen die in het reglement genoemd worden aangepast

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt het conform lid 1 van artikel 6 berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement Inleiding In het (Vroeg)pensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen opgenomen bepalingen verwezen naar een sekseonafhankelijke, collectief actuarieel neutrale

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 In verband met de aanpassingen in het Financiële Toetsingskader per 1 januari 2015 en de teruggang van de loonbelastingkaders voor het werkgeverspensioen per

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

WIJZIGINGEN. bpfhibin.nl PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

WIJZIGINGEN. bpfhibin.nl PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen WIJZIGINGEN PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 Kleine lettertjes vertellen een duidelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Per 1 januari 2015 gelden de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen die door het Stichting Pensioenfonds VNU worden uitgevoerd. De wijzigingen

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

WIJZIGINGEN. bpfhibin.nl PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

WIJZIGINGEN. bpfhibin.nl PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen WIJZIGINGEN PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wijzigingen pensioenreglement 4 Onderwerp: Flexibiliseringsmogelijkheden

Nadere informatie

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf Tabellenboek 2017 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2017 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 26-10-2017 Versie 26-10--2017 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld welke momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. AT&T Pensioenreglement. Bijlage met tabellen

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. AT&T Pensioenreglement. Bijlage met tabellen Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland AT&T Pensioenreglement Bijlage met tabellen Versie 9 Inwerkingtreding 1 januari 2016 Goedgekeurd 9 december 2015 Tabellen Deze tabellen zijn geldig van 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Pensioenreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven Pensioenreglement Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC Prepensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds SABIC Uitgave 1 januari 2016 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen 3 Artikel 2 - Deelnemers PPS-regeling 4 Artikel 3 - Inhoud PPS-regeling

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Voordat u met pensioen gaat zijn er een aantal keuzes: 1. Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen 2. Ouderdomspensioen ruilen voor pensioen

Nadere informatie