Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)"

Transcriptie

1 Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept)

2 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen... 7 Afkoop

3 Algemeen In dit Tabellenboek zijn de factoren opgenomen die wij gebruiken om je pensioen te herrekenen als je gebruik maakt van een van de keuzemogelijkheden zoals opgenomen in hoofdstuk V van het Pensioenreglement. Het Pensioenreglement biedt de volgende keuzemogelijkheden: a. pensioenvervroeging; b. deeltijdpensioen; c. uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen en d. variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen. Daarnaast bevat dit Tabellenboek de afkoopfactoren die wij gebruiken indien je een gering pensioen hebt dat wordt afgekocht. We spreken van een gering pensioen indien het pensioenbedrag beneden de wettelijke afkoopgrens blijft. Voor zowel de tabellen inzake keuzemogelijkheden als de tabellen met afkoopfactoren geldt dat de factoren op hele leeftijden worden gegeven. Op tussenliggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd in hele maanden. Voor de keuzemogelijkheden geldt een vaste volgorde. Je moet eerst kiezen of je je ouderdomspensioen wilt vervroegen en of je met deeltijdpensioen wilt gaan, daarna of je partner- en ouderdomspensioen wilt uitruilen en als laatste of je de hoogte van je ouderdomspensioen wilt laten variëren. Voor deeltijdpensionering gelden geen aparte tabellen met factoren. Als je kiest voor deeltijdpensionering wordt, voor het deel van het pensioen dat je eerder wilt laten ingaan, gebruik gemaakt van de reguliere tabellen inzake pensioenvervroeging. Daarna worden op dit vervroegde pensioen eventueel nog de factoren inzake overige keuzemogelijkheden toegepast. Als we in dit Tabellenboek bedragen noemen dan zijn dat bruto pensioenbedragen op jaarbasis, net als op je Uniform Pensioenoverzicht. Bij pensioenvormen met een tijdelijke uitkering betekent dit dat als de uitkeringsduur van het pensioen korter dan één jaar is, de werkelijke totale uitkering lager zal zijn dan het in de tabel vermelde bedrag. Het jaarbedrag van de tijdelijke uitkering wordt dan gedeeld door twaalf maanden, en vervolgens levenslang per maand uitgekeerd tot de vermelde einddatum van de uitkering. Op diverse plekken in dit Tabellenboek zijn rekenvoorbeelden opgenomen. Dit zijn voorbeelden van standaardsituaties en zij dienen ter illustratie hoe de in de tabellen opgenomen factoren worden toegepast. Uiteindelijk wordt gekeken naar jouw specifieke situatie. Als er sprake is van een afwijkende situatie dan worden de factoren op overeenkomstige manier toegepast, maar indien nodig wel aangepast aan de specifieke situatie. Net als in het Pensioenreglement spreken we je in dit Tabellenboek aan met je en jou. Overal waar in dit Tabellenboek Deelnemer staat, bedoelen we ook Ex-Deelnemer. Als wij over hij of zijn schrijven, dan bedoelen we ook zij of haar. Waar ons of wij in de tekst staat bedoelen we het Pensioenfonds. Geldigheid De factoren in dit Tabellenboek zijn geldig van 1 januari 2017 tot en met 31 december Het Pensioenfondsbestuur heeft de vrijheid om het Tabellenboek tussentijds te wijzigen, indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven. 3

4 Uitgangspunten Bij de vaststelling van de factoren in dit Tabellenboek is gebruik gemaakt van diverse actuariële grondslagen en aannames. Deze grondslagen zijn marktconform en sluiten zo veel mogelijk aan bij de grondslagen die het Pensioenfonds hanteert bij de waardering van de pensioenverplichtingen, zoals omschreven in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (abtn) van het Pensioenfonds. De belangrijkste actuariële grondslagen vermelden we hieronder: Overlevingstafel: Prognosetafel AG2016 (startjaar 2017) Ervaringssterfte: fondsspecifieke ervaringssterfte zoals geldig vanaf eind 2016 Rekenrente: de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen per 30 september 2016 Leeftijdsverschil: voor niet-ingegaan partnerpensioen wordt verondersteld dat een man drie jaar ouder is dan zijn vrouwelijke partner, en dat een vrouw drie jaar jonger is dan haar mannelijke partner Kostenopslag: in de afkoopfactoren is geen excassokostenopslag begrepen Sekseneutraliteit Bij de omzetting van pensioenaanspraken gelden gelijke factoren voor mannelijke en vrouwelijke deelnemers. Om te komen tot sekseneutrale omzettingsfactoren, is uitgegaan van een verhouding van 84% versus 16% voor mannelijke respectievelijk vrouwelijke deelnemers. Voor de afkoopfactoren geldt een leeftijdsafhankelijke verhouding tussen mannen en vrouwen volgens onderstaande tabel: Leeftijdscohort % mannen % vrouwen tot 35 jaar 57% 43% 35 tot 40 jaar 60% 40% 40 tot 45 jaar 68% 32% 45 tot 50 jaar 71% 29% 50 tot 55 jaar 75% 25% ouder dan 55 jaar 84% 16% 4

5 Pensioenvervroeging Volgens artikel 20 lid 1 van het Pensioenreglement kun je kiezen voor pensioenvervroeging. Je ouderdomspensioen gaat dan eerder in dan de Pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Pensioenvervroeging vindt altijd plaats in hele maanden. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel het jaarlijkse ouderdomspensioen bedraagt na vervroeging naar de nieuwe pensioenleeftijd. De tabel gaat uit van een opgebouwd pensioen direct vóór pensioenvervroeging van dat ingaat op de Pensioenrichtleeftijd. Bij pensioenvervroeging wijzigt het partnerpensioen niet. Tabel 1.1: vervroeging van ouderdomspensioen Nieuwe Ouderdomspensioen pensioenleeftijd na vervroeging Voorbeelden bij tabel 1.1: a. Een Deelnemer wil zijn ouderdomspensioen, dat ingaat op de Pensioenrichtleeftijd van 67 jaar, vervroegen naar een ingangsleeftijd van 63 jaar. Op leeftijd 63 jaar bedraagt zijn opgebouwde pensioen Na pensioenvervroeging naar leeftijd 63 bedraagt het ouderdomspensioen dat direct ingaat en levenslang zal uitkeren (= x 822 / 1.000). b. Een Deelnemer wil op leeftijd 61 gebruik maken van de mogelijkheid tot deeltijdpensionering. Hij wil zijn ouderdomspensioen op leeftijd 61 voor 25% laten ingaan. Het totale opgebouwde pensioen op leeftijd 61 bedraagt Van dit bedrag zal 25%, zijnde 2.000, vervroegd worden naar leeftijd 61. Op basis van de tabel bedraagt het pensioen na vervroeging (= x 752 / 1.000). Dit deel van het ouderdomspensioen gaat direct in en keert levenslang uit. Het resterende deel van het oorspronkelijke ouderdomspensioen ( 6.000) behoudt de reguliere ingangsleeftijd. 5

6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen Op de Pensioendatum kun je volgens artikel 20 lid 3 van het Pensioenreglement kiezen voor uitruil tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen: a. Je kunt de aanspraak op partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. b. Je kunt je ouderdomspensioen gedeeltelijk uitruilen voor een hogere aanspraak op partnerpensioen, waarbij het partnerpensioen na uitruil niet hoger mag zijn dan 70% van het ouderdomspensioen na uitruil. In onderstaande tabel kun je zien met welk bedrag je direct ingaand ouderdomspensioen wordt verhoogd als je kiest voor uitruil van partnerpensioen, en omgedraaid. Daarbij worden altijd de bedragen gehanteerd die gelden per de werkelijke Pensioendatum. Als je kiest voor pensioenvervroeging en daarna voor uitruil dan geldt voor uitruil het bedrag uit de tabel bij de vervroegde Pensioenleeftijd. Tabel 2.1: Uitruil van partnerpensioen in extra direct ingaand ouderdomspensioen en uitruil van direct ingaand ouderdomspensioen in extra partnerpensioen Extra direct ingaand Extra partnerpensioen ouderdomspensioen bij uitruil van Pensioen- bij uitruil van direct ingaand leeftijd niet-ingegaan partnerpensioen ouderdomspensioen Bij uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen gelden een aantal bijzonderheden: a. Als je partnerpensioen wilt uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen dan moet je Partner daar schriftelijk toestemming voor geven. b. Bijzonder partnerpensioen dat is toegekend aan een Ex-Partner komt niet in aanmerking voor uitruil. c. Als je Ex-Partner door pensioenverdeling bij scheiding (pensioenverevening) recht heeft op uitbetaling van een deel van je ouderdomspensioen, dan kan dat deel van het ouderdomspensioen niet worden uitgeruild voor een hoger partnerpensioen. Voorbeelden bij tabel 2.1: a. Een Deelnemer van 60 jaar oud heeft zijn ouderdomspensioen vervroegd naar leeftijd 60. Op deze leeftijd bedraagt het direct ingaande ouderdomspensioen (na pensioenvervroeging). Het partnerpensioen bedraagt Hij wil zijn volledige partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hij verkrijgt door uitruil ( x 232 / 1.000) extra ouderdomspensioen. Het totale ouderdomspensioen bedraagt na uitruil b. Een Deelnemer van 67 jaar oud heeft een opgebouwd ouderdomspensioen van en een opgebouwd partnerpensioen van Hij wil 50% van zijn partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Door uitruil verkrijgt hij een extra ouderdomspensioen ter grootte van (50% * * 309 / 1.000). Na uitruil bedraagt zijn totale ouderdomspensioen en zijn resterende partnerpensioen

7 Variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen Volgens artikel 20 lid 4 van het Pensioenreglement kun je er voor kiezen om je ouderdomspensioen vanaf je Pensioendatum in hoogte te laten variëren. In dit hoofdstuk geven we informatie over deze keuzemogelijkheden. AOW-overbrugging door omzetting ouderdomspensioen Als je ouderdomspensioen eerder dan de AOW ingaat, kun je er voor kiezen om tot de AOW-ingangsdatum een hoger ouderdomspensioen te ontvangen. Zo wordt het tijdelijk ontbreken van een AOW-uitkering opgevangen. Daarvoor zetten we een deel van je levenslange ouderdomspensioen om in een tijdelijk ouderdomspensioen dat dient als AOW-overbrugging. Je hebt de keuze uit tijdelijke verhoging van het levenslange ouderdomspensioen tot de AOW-ingangsdatum met: a. de AOW voor ongehuwden inclusief vakantietoeslag; b. eenmaal de AOW voor gehuwden inclusief vakantietoeslag; c. tweemaal de AOW voor gehuwden inclusief vakantietoeslag. Bij omzetting van direct ingaand ouderdomspensioen in 1.000,- tijdelijk ouderdomspensioen ter AOWoverbrugging, verminderen we je levenslange ouderdomspensioen met het bedrag in onderstaande tabel 3.1. Hierbij wordt gekeken naar de gewenste duur en de ingangsleeftijd van de tijdelijke AOW-overbrugging, waarbij voor tussenliggende duren en voor tussenliggende leeftijden lineair wordt geïnterpoleerd. De omzetting van ouderdomspensioen in AOW-overbrugging heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Tabel 3.1: vermindering van het levenslange ouderdomspensioen indien het levenslange ouderdomspensioen wordt omgezet in tijdelijk ouderdomspensioen per jaar tot de AOW-ingangsdatum Pensioenleeftijd Aantal maanden direct ingaande tijdelijke uitkering ter AOW-overbrugging Voorbeeld bij tabel 3.1: Een Deelnemer heeft zijn ouderdomspensioen vervroegd naar 65 jaar. Het ouderdomspensioen bedraagt na vervroeging. Hij wil tot zijn AOW-datum een AOW-overbrugging ontvangen ter grootte van eenmaal de AOW voor gehuwden. Zijn AOW-leeftijd is 66 jaar en 4 maanden. De uitkeringsduur van de AOW-overbrugging is dus 16 maanden. Het AOW-bedrag is voor dit rekenvoorbeeld op (op jaarbasis) gesteld. Voor de toekenning van de AOW-overbrugging van per jaar met een uitkeringsduur van 16 maanden verlagen we zijn levenslange ouderdomspensioen met 640,00. a. Dit wordt berekend door eerst de verlagingsfactor van het ouderdomspensioen per tijdelijk ouderdomspensioen te bepalen door te interpoleren naar de duur van de tijdelijke uitkering (16 maanden): [(16 -/- 12) / 12] x 96 + [(24 -/- 16) / 12] x 48 = 64,000 b. Vervolgens wordt deze factor gedeeld door en vermenigvuldigd met het gewenste tijdelijke ouderdomspensioen: x 64,000 / = 640,00 Na omzetting ontvangt de Deelnemer vanaf leeftijd 65 een levenslang ouderdomspensioen van 4.360,00 en een tijdelijke AOW-overbrugging tot leeftijd 66 jaar en 4 maanden van op jaarbasis. 7

8 Variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen (hoog/laag en laag/hoog) Je kunt er voor kiezen om de hoogte van het ouderdomspensioen te laten variëren. Daarbij heb je de keuze uit: a. een verhoogd of een verlaagd ouderdomspensioen tot je AOW-ingangsdatum geldend op de Pensioendatum en daarna het omgekeerde; b. een verhoogd of een verlaagd ouderdomspensioen tot je 70ste verjaardag en daarna het omgekeerde; c. eerst gedurende drie of vijf jaar een verhoogd of verlaagd ouderdomspensioen en daarna het omgekeerde. De variatie in de hoogte van de uitkering van ouderdomspensioen heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Bij de toepassing van variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen hebben de hoge en de lage uitkering een verhouding van 100% staat tot 75%. De hoogte van het ouderdomspensioen wordt onafhankelijk van je Pensioendatum vastgesteld volgens onderstaande tabellen 3.2 en 3.3. Indien je kiest voor eerst een tijdelijke hoge uitkering en daarna een levenslange lage uitkering, wordt gekeken naar de duur van de hoge uitkering (tabel 3.2, hoog/laag). Indien je kiest voor eerst een tijdelijke lage uitkering en daarna een levenslange hoge uitkering, wordt gekeken naar de duur van de lage uitkering (tabel 3.3, laag/hoog). Voor tussenliggende duren van de hoge of lage uitkering wordt lineair geïnterpoleerd. Tabel 3.2: omzetting van ouderdomspensioen op de pensioendatum in een tijdelijke hoge uitkering (gedurende een vooraf gekozen duur) en daarna een levenslange lage uitkering Aantal maanden hoog Hoge uitkering Lage uitkering Voorbeeld bij tabel 3.2: Een Deelnemer heeft op zijn Pensioendatum 63 een direct ingaand ouderdomspensioen van Hij kiest voor een tijdelijk hoge uitkering tot leeftijd 70 (duur tijdelijke uitkering: 84 maanden). De tijdelijke hoge uitkering vanaf 63 jaar tot het bereiken van leeftijd 70 bedraagt (= x / 1.000). Vanaf leeftijd 70 bedraagt zijn levenslange ouderdomspensioen (= x 907 / 1.000). 8

9 Tabel 3.2: omzetting van ouderdomspensioen op de pensioendatum in een tijdelijke lage uitkering (gedurende een vooraf gekozen duur) en daarna een levenslange hoge uitkering Aantal maanden laag Lage uitkering Hoge uitkering Voorbeeld bij tabel 3.2: Een Deelnemer heeft op zijn Pensioendatum een direct ingaand ouderdomspensioen van Hij kiest voor een tijdelijk lagere uitkering voor de periode van 3 jaar (duur tijdelijke uitkering: 36 maanden). De tijdelijke lage uitkering gedurende 3 jaar bedraagt (= x 780 / 1.000). Na afloop van de tijdelijke lage uitkering bedraagt zijn levenslange ouderdomspensioen (= x / 1.000). 9

10 Afkoop Op grond van artikel 23 van het Pensioenreglement kunnen wij je pensioen of dat van je (Ex-)Partner of Kind in bepaalde situaties afkopen. Dat kan alleen als de pensioenaanspraak lager is dan de afkoopgrens. We noemen dat een klein pensioen. De volledige voorwaarden vind je terug in het Pensioenreglement. De in dit hoofdstuk opgenomen tabellen 4.1 en 4.2 bevatten de factoren die de afkoopwaarde per 1,- pensioen geven. We bepalen de totale (bruto) afkoopwaarde door de pensioenaanspraken die worden afgekocht, te vermenigvuldigen met de afkoopfactoren uit de tabellen. In de volgende situaties kan een pensioenaanspraak worden afgekocht: a. Afkoop van klein pensioen na beëindiging van je deelname aan de pensioenregeling of bij ingang van het ouderdomspensioen. Als je aanspraak op ouderdomspensioen wordt afgekocht, dan worden ook de aanspraken op (bijzonder) partnerpensioen en wezenpensioen afgekocht. De afkoopwaarde van een bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je Ex-Partner. I. De afkoopwaarde van het ouderdomspensioen berekenen we door je aanspraak op ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met afkoopfactor 1 of afkoopfactor 3 uit tabel 4.1 behorende bij je leeftijd op het moment dat we je pensioen afkopen. Afkoopfactor 1 wordt gebruikt bij afkoop na beëindiging van je deelname aan de pensioenregeling. Afkoopfactor 3 wordt gebruikt als het pensioen wordt afgekocht bij pensionering. II. De afkoopwaarde van het niet-ingegane (bijzonder) partnerpensioen berekenen we door de aanspraak op partnerpensioen te vermenigvuldigen met afkoopfactor 2 uit tabel 4.1 behorende bij jouw leeftijd (leeftijd van de Deelnemer) op het moment dat we het pensioen afkopen. III. Het niet-ingegane wezenpensioen heeft geen eigen afkoopwaarde. De afkoopwaarde van het wezenpensioen is verwerkt als opslag in de afkoopfactor van het partnerpensioen. b. Afkoop van een klein partnerpensioen of wezenpensioen op de ingangsdatum van het pensioen. Dit betreft de situatie indien je komt te overlijden en dat het kleine partner- of wezenpensioen tot uitkering komt. I. De afkoopwaarde van het partnerpensioen berekenen we door de aanspraak op partnerpensioen te vermenigvuldigen met afkoopfactor 4 uit tabel 4.1 behorende bij de leeftijd van je (Ex-)Partner op moment van afkoop. Als er sprake is van meerdere (Ex-)Partners dan wordt voor elk van hun de afkoopwaarde op deze manier vastgesteld, waarbij alleen het deel van het partnerpensioen wordt meegenomen waar de betreffende (Ex-)Partner aanspraak op maakt. II. De afkoopwaarde van het wezenpensioen dat tot uitkering komt, berekenen we door de aanspraak op wezenpensioen te vermenigvuldigen met de afkoopfactor uit tabel 4.2 behorende bij de leeftijd van je Kind op moment van afkoop. Deze berekening wordt voor elk Kind dat recht heeft op wezenpensioen uitgevoerd. c. Afkoop van een klein bijzonder partnerpensioen na beëindiging van je relatie. De afkoopwaarde van het bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je Ex-Partner. I. De afkoopwaarde van het bijzonder partnerpensioen berekenen we door de aanspraak op partnerpensioen te vermenigvuldigen met afkoopfactor 2 uit tabel 4.1 behorende bij jouw leeftijd (leeftijd van de Deelnemer) op het moment dat we het pensioen afkopen. 10

11 Tabel 4.1: Afkoopfactoren voor afkoop van uitgesteld ouderdomspensioen (ingaande op leeftijd 67), afkoop van meeverzekerd niet-ingegaan partnerpensioen, afkoop van ingegaan ouderdomspensioen en ingegaan partnerpensioen; de factoren geven de afkoopwaarde per 1,- pensioen Afkoopfactor 1: Afkoopfactor 2: Afkoopfactor 3: Afkoopfactor 4: Leeftijd niet-ingegaan niet-ingegaan ingegaan ingegaan bij afkoop ouderdomspensioen partnerpensioen ouderdomspensioen partnerpensioen 18 7,847 1,534 45,833 45, ,050 1,591 45,575 45, ,258 1,649 45,310 45, ,470 1,707 45,036 45, ,687 1,767 44,754 44, ,908 1,828 44,462 44, ,134 1,890 44,162 44, ,365 1,953 43,851 43, ,600 2,017 43,531 43, ,840 2,083 43,201 43, ,084 2,150 42,859 42, ,332 2,220 42,507 42, ,585 2,290 42,144 42, ,842 2,363 41,769 41, ,103 2,438 41,383 41, ,368 2,514 40,984 41, ,636 2,592 40,574 40, ,877 2,739 40,119 40, ,150 2,822 39,683 39, ,426 2,906 39,233 39, ,705 2,993 38,771 39, ,984 3,080 38,295 38, ,168 3,381 37,705 38, ,446 3,478 37,199 37, ,724 3,576 36,679 37, ,001 3,675 36,146 36, ,275 3,774 35,598 36, ,504 3,966 34,993 35, ,770 4,069 34,416 35, ,030 4,171 33,825 34, ,285 4,271 33,221 33, ,533 4,372 32,603 33, ,709 4,612 31,902 32, ,944 4,713 31,254 32, ,174 4,811 30,594 31, ,399 4,906 29,920 30, ,623 4,999 29,233 30, ,675 5,450 28,359 29, ,892 5,541 27,644 28, ,109 5,628 26,917 28, ,326 5,708 26,180 27, ,542 5,782 25,433 26,852 11

12 Vervolg van tabel 4.1 Afkoopfactor 1: Afkoopfactor 2: Afkoopfactor 3: Afkoopfactor 4: Leeftijd uitgesteld niet-ingegaan ingegaan ingegaan bij afkoop ouderdomspensioen partnerpensioen ouderdomspensioen partnerpensioen 60 17,756 5,849 24,675 26, ,970 5,906 23,910 25, ,180 5,956 23,137 24, ,386 5,996 22,357 23, ,590 6,025 21,572 23, ,791 6,043 20,782 22, ,992 6,049 19,989 21, ,195 6,041 19,195 20, ,400 5,916 18,400 19, ,606 5,896 17,606 19, ,815 5,864 16,815 18, ,028 5,821 16,028 17, ,247 5,764 15,247 16, ,475 5,695 14,475 15, ,712 5,612 13,712 15, ,961 5,517 12,961 14, ,224 5,407 12,224 13, ,503 5,284 11,503 12, ,801 5,146 10,801 11, ,120 4,995 10,120 11, ,459 4,832 9,459 10, ,822 4,658 8,822 9, ,215 4,470 8,215 9, ,630 4,274 7,630 8, ,074 4,072 7,074 7, ,546 3,864 6,546 7, ,045 3,655 6,045 6, ,577 3,441 5,577 6, ,140 3,227 5,140 5, ,735 3,012 4,735 5, ,360 2,804 4,360 4, ,017 2,600 4,017 4, ,698 2,405 3,698 3, ,406 2,219 3,406 3, ,140 2,047 3,140 3, ,897 1,882 2,897 3, ,678 1,729 2,678 2, ,479 1,590 2,479 2, ,302 1,462 2,302 2, ,146 1,345 2,146 2, ,011 1,238 2,011 2,023 12

13 Tabel 4.2: Afkoopfactoren ingegaan wezenpensioen; de factoren geven de afkoopwaarde per 1,- pensioen Afkoopfactor Afkoopfactor Leeftijd ingegaan Leeftijd ingegaan bij afkoop wezenpensioen bij afkoop wezenpensioen 0 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 13

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016 Tabellenboek 2016 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2016 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 OMZETTINGSFACTOREN 26 JULI 2016 OMZETTINGSFACTOREN INHOUDSOPGAVE 1 GRONDSLAGEN 4 2 UITRUIL PARTNERPENSIOEN IN EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN BIJ PENSIOENINGANG 5 3 UITRUIL OUDERDOMSPENSIOEN IN EEN HOGER

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2 M.C.A. Kroon MSc Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland T +31 88 543 3000 D +31 88 543 3794 mireille.kroon@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend,

Nadere informatie

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Flexibilisering en afkoop van pensioen

Flexibilisering en afkoop van pensioen Flexibilisering en afkoop van pensioen In dit document staan de factoren die wij gebruiken voor het Aegon DB Abonnement. In uw pensioenregeling kunt u: - eerder met pensioen; - later met pensioen; - gedeeltelijk

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014.

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014. REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 (55-MIN EN 55-PLUS) EN PREPENSIOENREGLEMENT 2006 VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ Deze bijlage geeft tabellen

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt het conform lid 1 van artikel 6 berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Voordat u met pensioen gaat zijn er een aantal keuzes: 1. Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen 2. Ouderdomspensioen ruilen voor pensioen

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. In het pensioenreglement dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, zijn keuzemogelijkheden opgenomen, zoals: Vervroeging, als

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

ik wil met pensioen Wat moet ik doen?

ik wil met pensioen Wat moet ik doen? ik wil met pensioen Ik wil met pensioen, wat moet ik doen? Wanneer wil of kan ik eigenlijk met pensioen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En wat moet of kan ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? 1. Ik wil

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement Inleiding In het (Vroeg)pensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen opgenomen bepalingen verwezen naar een sekseonafhankelijke, collectief actuarieel neutrale

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Definities, begrippen en afkortingen... 5 Artikel 2.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt AFKOOPVOETEN KLEIN PENSIOEN 2016 Afkoopvoeten op pensioeningangsdatum Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt bij afkoop op leeftijd voor het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering Pensionering Versie: 2 Goedgekeurd door bestuur Datum: 11 november 2015 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...4 1. Pensionering...4 2. Vervroegen...4 Ik wil al voor mijn 65 ste met pensioen. Hoeveel lager wordt

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (vastgesteld op 25 november 2013) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Definities, begrippen en afkortingen... 5 Artikel 2. Aanspreekvormen...

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 Stichting NN CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014, voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (vastgesteld op 25 november 2013) TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Definities, begrippen en afkortingen...5

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Aan Sectoroverleg Defensie, werkgroep PA d.d. 21 januari 2014 Datum 10 januari 2014 Onderwerp: Aow overbrugging; financiële gevolgen versleepvariant Inleiding In hoofdstuk 17 van het pensioenreglement

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Variabel pensioen: laag/hoog

Variabel pensioen: laag/hoog Variabel pensioen: laag/hoog Lager pensioen voor een nader aan te geven periode Conform artikel 17.4.2 van het Reglement heeft de Deelnemer of Gewezen Deelnemer eenmalig de mogelijkheid om met ingang van

Nadere informatie

Jouw pensioenkeuzes. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult.

Jouw pensioenkeuzes. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult. Jouw pensioenkeuzes Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult. Jouw pensioenkeuzes Het is zover. Je gaat (bijna) met pensioen. Gewoon op de afgesproken datum of je eerder gekozen

Nadere informatie

Jouw pensioenkeuzes. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult.

Jouw pensioenkeuzes. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult. Jouw pensioenkeuzes Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult. Jouw pensioenkeuzes Het is zover. Je gaat (bijna) met pensioen. Gewoon op de afgesproken datum of je eerder gekozen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN

Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Afkortingen PG = Pensioengrondslag OP = Ouderdomspensioen TOP TOP = Tijdelijke Ouderdomspensioen 60-65 PP = Partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting NN CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Artikel 1 Aard Addendum 1 De in dit addendum opgenomen bepalingen betreffen aanvullingen

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen U hebt in een pensioenregeling een pensioenkapitaal opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal moet u een pensioen aankopen. Dit is meestal een levenslang ouderdomspensioen,

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Variabel pensioen: hoog/laag

Variabel pensioen: hoog/laag Variabel pensioen: hoog/laag Hoger pensioen voor een nader aan te geven periode Conform artikel 17.4.2 van het Reglement heeft de Deelnemer of Gewezen Deelnemer eenmalig de mogelijkheid om met ingang van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Amsterdam, 11 mei 2016 A.M. van der Hall Voorzitter R.N. Nibbering

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015)

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015) Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Definities, begrippen en afkortingen... 5 Artikel 2.

Nadere informatie