bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement"

Transcriptie

1 bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

2

3 Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen... 4 Bijlage 2 behorend bij artikel 5 lid 3 sub b van het reglement. Hoog/laag-uitruilfactoren van ouderdomspensioen Bijlage 3 behorend bij artikel 5 lid 4 van het reglement. Deeltijdpensionering Bijlage 4 behorend bij artikel 6 lid 2 sub f van het reglement. Uitruilfactoren van nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen... 8 Bijlage 5 behorend bij artikel 9 lid 3 en 4 van het reglement. Vervroegingsfactoren voor ouderdomspensioen (inclusief nabestaandenpensioen)... 9 Bijlage 6 behorend bij artikel 12 lid 8 van het reglement. Afkoopfactoren De in de bijlagen vermelde factoren zijn geldig vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 1 jaar. 3 Jaarlijks worden de factoren aangepast in verband met nieuwe grondslagen.

4 Bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 1 jaar. Na afloop van deze periode kunnen de factoren bij bestuursbesluit worden aangepast. Leeftijd ,9% ,8% ,3% ,8% ,4% ,6% ,1% ,9% ,4% ,3% ,6% Extra nabestaandenpensioen na uitruil ouderdomspensioen Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. Voorbeeld Uitruil van direct ingaand levenslang ouderdomspensioen in latent nabestaandenpensioen op de leeftijd eerder dan 65 jaar kan geschieden ná vervroeging van de pensioendatum. Indien bijvoorbeeld een 60-jarige deelnemer kiest om het direct ingaand levenslang ouderdomspensioen uit te ruilen in een latent nabestaandenpensioen, dan wordt het direct ingaand levenslang ouderdomspensioen omgezet in een latent nabestaandenpensioen ter grootte van 614,6% van het direct ingaand levenslang ouderdomspensioen. Onderstaande uitwerking heeft betrekking op een 60-jarige deelnemer met opgebouwd levenslang ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd (OP 65), en een latent nabestaandenpensioen (NP) ter grootte van 230. Er wordt na vervroeging 53 direct ingaand levenslang ouderdomspensioen uitgeruild in latent nabestaandenpensioen. 4 Situatie op leeftijd 60 vóór vervroeging Situatie op leeftijd 60 ná vervroeging (zie bijlage 4) OP OP direct ingaand 783 (=1.000 x 78,3%) Latent NP 230 Latent NP 180 (= 230 x 78,3%) Situatie op leeftijd 60 vóór uitruil OP direct ingaand Situatie op leeftijd 60 ná uitruil OP direct ingaand OP direct ingaand 783 OP direct ingaand 730 (=783-53) Latent NP 180 Latent NP 506 (= x 614,6%) De hoogte van het te verkrijgen latent nabestaandenpensioen neemt af naarmate de deelnemer besluit om op latere leeftijd het ouderdomspensioen uit te ruilen. Dit wordt veroorzaakt doordat het ouderdomspensioen bij latere ingang over een kortere periode dient te worden uitgekeerd; derhalve kan er minder latent nabestaandenpensioen worden verkregen.

5 Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 1 jaar. Na afloop van deze periode kunnen de factoren bij bestuursbesluit worden aangepast. Leeftijd ,1% ,6% ,5% ,5% ,2% ,5% ,3% ,7% ,7% ,4% ,1% ,6% ,1% ,4% ,8% ,1% ,1% ,0% ,8% ,4% ,0% ,5% ,0% ,4% ,5% ,4% ,0% ,5% ,1% ,6% ,4% ,2% ,1% ,1% ,4% ,0% ,0% ,5% ,4% ,0% ,1% ,5% ,3% ,4% ,8% ,8% ,3% ,7% Extra nabestaandenpensioen na uitruil ouderdomspensioen 5 Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd.

6 Voorbeeld Indien bijvoorbeeld een 40-jarige deelnemer kiest om een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd uit te ruilen in een latent nabestaandenpensioen, dan wordt het deel van het opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in een latent nabestaandenpensioen ter grootte van 510,0% van het opgebouwde ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd. Onderstaande uitwerking heeft betrekking op een 40-jarige deelnemer die bij uitdiensttreding ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd (OP 65) heeft opgebouwd, en een latent nabestaandenpensioen (NP) ter grootte van 400. Er wordt 59 ouderdomspensioen uitgeruild in latent nabestaandenpensioen. Situatie op leeftijd 40 vóór uitruil Situatie op leeftijd 40 ná uitruil OP OP direct ingaand 941 Latent NP 400 Latent NP 701 (= x 510,0%) Het te verkrijgen latent nabestaandenpensioen neemt toe naarmate op latere leeftijd het ouderdomspensioen wordt uitgeruild. Dit wordt veroorzaakt doordat het ouderdomspensioen steeds meer waard wordt naarmate de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Bijlage 2 behorend bij artikel 5 lid 3 sub b van het reglement. Hoog/laag-uitruilfactoren van ouderdomspensioen De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 1 jaar. Na afloop van deze periode kunnen de factoren bij bestuursbesluit worden aangepast. 6 H/L 5 jaar H/L 10 jaar H/L 5 jaar H/L 10 jaar H/L 5 jaar H/L 10 jaar Leeftijd H/L 133% H/L 133% H/L 122% H/L 122% H/L 111% H/L 111% ,3% 117,3% 116,4% 111,9% 108,5% 106,3% ,2% 117,1% 116,3% 111,8% 108,5% 106,2% ,0% 116,8% 116,2% 111,6% 108,4% 106,1% ,8% 116,5% 116,1% 111,4% 108,3% 106,0% ,6% 116,2% 116,0% 111,2% 108,3% 105,9% ,4% 115,9% 115,9% 111,0% 108,2% 105,8% ,2% 115,5% 115,7% 110,7% 108,1% 105,7% ,9% 115,1% 115,6% 110,5% 108,1% 105,5% ,7% 114,7% 115,4% 110,2% 108,0% 105,4% ,4% 114,3% 115,2% 109,9% 107,9% 105,3% ,1% 113,9% 115,0% 109,6% 107,8% 105,1% Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. A Voorbeeld Een hoog/laag-uitruil eerder dan de 65-jarige leeftijd kan geschieden ná vervroeging van de pensioendatum. Indien bijvoorbeeld de deelnemer met een direct ingaand levenslang ouderdomspensioen vanaf de 61-jarige leeftijd kiest voor de volgende hoog/laag constructie: de eerste 5 jaar een hogere uitkering en daarna een lagere uitkering de hoge uitkering is 33% hoger dan de lage uitkering dan wordt er vanaf de 61-jarige leeftijd tot de leeftijd van 66 een tijdelijk ouderdomspensioen verkregen ter grootte van 123,2%, en vanaf de 66-jarige leeftijd een levenslang ouderdomspensioen ter grootte van 92,6% (=123,2% / 1,33). De keuze van hoog/laag-uitruil heeft geen invloed op de hoogte van het nabestaandenpensioen. Onderstaande uitwerking heeft betrekking op een 61-jarige deelnemer met opgebouwd levenslang ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd (OP 65), en een latent nabestaandenpensioen (NP) ter grootte van 700. Situatie op leeftijd 61 vóór vervroeging Situatie op leeftijd 61 ná vervroeging (zie bijlage 4) OP OP direct ingaand 822 (=1.000 x 82,2%) Latent NP 700 Latent NP 575 (= 700 x 82,2%) Situatie op leeftijd 61 vóór hoog/laag-uitruil Situatie op leeftijd 61 ná hoog/laag-uitruil OP direct ingaand 822 OP tot leeftijd (= 822 x 123,2%) Latent NP 575 OP vanaf leeftijd (= : 1,33) Latent NP 575

7 Hoog/laag-uitruilfactoren van ouderdomspensioen (overschrijding bandbreedte) Overschrijding bandbreedte Op grond van fiscale regelgeving zou de bandbreedte de hoge uitkering is niet meer dan 33% hoger dan de lage uitkering mogen worden overschreden vóór de 65-jarige leeftijd met tweemaal de gehuwden-aow vermeerderd met de AOW-vakantietoeslag (niveau 1 juli 2011: ,76). Onderstaande uitwerking heeft betrekking op een 60-jarige deelnemer met opgebouwd levenslang ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd (OP 65), en een latent nabestaandenpensioen (NP) ter grootte van De desbetreffende deelnemer wenst zijn pensioen op 60-jarige leeftijd te laten ingaan en vervolgens een hoog/laag-uitruil toe te passen voor een periode van 5 jaar, waarbij de bandbreedte van 33% wordt overschreden met een bedrag van Bovengenoemde hoog/laag-uitruil kan actuarieel worden bewerkstelligd door bij de hoog/laag-uitruil van de pensioenen eerst rekening te houden met de overschrijding van de bandbreedte met , en vervolgens nog de bandbreedte zelf toe te passen. In de uitwerking op de volgende pagina wordt eerst het pensioen vervroegd, daarna wordt de overschrijding van de bandbreedte berekend, en vervolgens wordt de hoog/laag-uitruil van de bandbreedte toegepast. Situatie op leeftijd 60 vóór vervroeging Situatie op leeftijd 60 ná vervroeging (zie bijlage 4) OP OP direct ingaand (= x 78,3%) Latent NP Latent NP (= x 78,3%) Situatie op leeftijd 60 zonder overschrijding bandbreedte Situatie op leeftijd 60 met overschrijding bandbreedte OP direct ingaand OP direct ingaand Latent NP OP tot leeftijd Latent NP Situatie op leeftijd 60 vóór toepassing bandbreedte Situatie op leeftijd 60 ná toepassing bandbreedte OP direct ingaand OP tot leeftijd (= x 123,4%) OP tot leeftijd OP vanaf leeftijd (= : 1,33) Latent NP OP tot leeftijd Latent NP De bijbehorende uitruilfactoren zijn deelnemersspecifiek en kunnen derhalve niet in een tabel worden opgenomen. Voor een verzoek tot overschrijding van de bandbreedte bij een hoog/laag-uitruil tot de 65-jarige leeftijd, kunt u contact opnemen met de administratie van het fonds. 7 Bijlage 3 behorend bij artikel 5 lid 4 van het reglement. Deeltijdpensionering Conform artikel 5, lid 4 van het pensioenreglement heeft de (gewezen) deelnemer de mogelijkheid om een afwijkende ingangsdatum te kiezen voor een gedeelte van het ouderdomspensioen. In het navolgende treft u een voorbeeld aan van de uitwerking van een deelnemer die hier gebruik van maakt. Voorbeeld Indien bijvoorbeeld een 60-jarige deelnemer kiest om gedeeltelijk met pensioen te gaan (bijvoorbeeld 50%) dan wordt het levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 jaar voor 50% vervroegd in direct ingaand levenslang ouderdomspensioen. Voor het deel van de arbeidsduur dat de deelnemer in dienst blijft bij de werkgever, blijft hij deelnemer aan de pensioenregeling. Onderstaande uitwerking heeft betrekking op een 60-jarige deelnemer met opgebouwd levenslang ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd (OP 65) en een latent nabestaandenpensioen (NP) ter grootte van De deelnemer gaat op 60-jarige leeftijd voor 50% met deeltijdpensioen. Situatie op leeftijd 60 vóór deeltijdpensionering Situatie op leeftijd 60 ná herschikking OP OP 65 (actief deel) Latent NP Latent NP OP 65 (inactief deel vóór vervroeging) Latent NP Situatie op leeftijd 60 ná herschikking én vervroeging OP 65 (actief deel) Latent NP OP (=78,3% x 5.000) Latent NP (= x 70%)

8 Het OP 60 zal jaarlijks worden uitgekeerd vanaf 60-jarige leeftijd. Deze uitkering zal niet meer toenemen door toekomstige pensioenopbouw. Het hierbij behorende latent nabestaandenpensioen is gelijk aan 70% van het vervroegde direct ingaand levenslang ouderdomspensioen. Door de deeltijdpensionering neemt het verzekerde latent partnerpensioen dus af. Het OP 65 zal jaarlijks worden uitgekeerd vanaf 65-jarige leeftijd. Deze uitkering zal nog toenemen door toekomstige pensioenopbouw na leeftijd 60 afhankelijk van het percentage dat de deelnemer nog actief is. Het hierbij behorende latent nabestaandenpensioen is gelijk aan 70% van het uitgestelde levenslang ouderdomspensioen. Bijlage 4 behorend bij artikel 6 lid 2 sub f van het reglement. Uitruilfactoren van nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 1 jaar. Na afloop van deze periode kunnen de factoren bij bestuursbesluit worden aangepast. Leeftijd 55 8,9% 56 9,3% 57 9,8% 58 10,3% 59 10,8% 60 11,4% 61 12,0% 62 12,6% 63 13,3% 64 14,0% 65 14,7% Extra ouderdomspensioen ná uitruil nabestaandenpensioen Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. 8 Voorbeeld Uitruil van latent nabestaandenpensioen, in een direct ingaand levenslang ouderdompensioen, volgt op een leeftijd eerder dan de 65-jarige leeftijd ná vervroeging van de pensioendatum. Indien bijvoorbeeld een 62-jarige deelnemer kiest om het volledige latent nabestaandenpensioen uit te ruilen in een direct ingaand levenslang ouderdomspensioen vanaf de 62-jarige leeftijd, dan wordt het direct ingaand levenslang ouderdomspensioen vanaf de 62-jarige leeftijd verhoogd met 12,6%. Hierbij geldt als voorwaarde dat het latent nabestaandenpensioen op het moment van uitruil 70% van het direct ingaand levenslang ouderdomspensioen bedraagt. Onderstaande uitwerking heeft betrekking op een 62-jarige deelnemer met opgebouwd levenslang ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd (OP 65), en een latent nabestaandenpensioen (NP) ter grootte van 700. Situatie op leeftijd 62 vóór vervroeging Situatie op leeftijd 62 ná vervroeging (zie bijlage 5) OP OP direct ingaand 862 (=1.000 x 86,2%) Latent NP 700 Latent NP 603 (= 700 x 86,2%) Situatie op leeftijd 62 vóór uitruil nabestaandenpensioen Situatie op leeftijd 62 ná uitruil nabestaandenpensioen OP direct ingaand 862 OP direct ingaand 971 (= 862 x 112,6%) Latent NP 603 Latent NP 0 Het als gevolg van het uitruilen van het latent nabestaandenpensioen te verkrijgen direct ingaand levenslang ouderdomspensioen neemt af naarmate de deelnemer besluit om op eerdere leeftijd het latent nabestaandenpensioen uit te ruilen. Dit wordt veroorzaakt doordat het ouderdomspensioen bij eerdere ingang over een langere periode dient te worden uitgekeerd.

9 Bijlage 5 behorend bij artikel 9 lid 3 en 4 van het reglement. Vervroegingsfactoren voor ouderdomspensioen (inclusief nabestaandenpensioen) Leeftijd Ouderdomspensioen ná vervroeging 55 62,4% 56 65,2% 57 68,2% 58 71,4% 59 74,7% 60 78,3% 61 82,2% 62 86,2% 63 90,5% 64 95,1% ,0% De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 1 jaar. Na afloop van deze periode kunnen de factoren bij bestuursbesluit worden aangepast. Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. Voorbeeld Indien bijvoorbeeld een 60-jarige deelnemer kiest om het levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 jaar te vervroegen in direct ingaand levenslang ouderdomspensioen, dan wordt het opgebouwde levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar omgezet in een direct ingaand levenslang ouderdomspensioen ter grootte van 78,3% van het opgebouwde levenslange ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd. Het nabestaandenpensioen is uiteraard ná de vervroeging gelijk aan 70% van het vervroegde direct ingaand levenslang ouderdomspensioen. Onderstaande uitwerking heeft betrekking op een 60-jarige deelnemer met opgebouwd levenslang ouderdomspensioen vanaf de Situatie op leeftijd 60 vóór vervroeging Situatie op leeftijd 60 ná vervroeging OP OP direct ingaand 783 (=1.000 x 78,3%) Latent NP 700 Latent NP 548 (= 700 x 78,3%) 9 65-jarige leeftijd (OP 65), en een latent nabestaandenpensioen (NP) ter grootte van 700. De hoogte van het te verkrijgen direct ingaand levenslang ouderdomspensioen neemt af naarmate de deelnemer besluit om op eerdere leeftijd met pensioen te gaan. Dit wordt veroorzaakt doordat het ouderdomspensioen bij eerdere ingang over een langere periode dient te worden uitgekeerd terwijl er over een kortere periode pensioenpremie wordt betaald. Bijlage 6 behorend bij artikel 12 lid 8 van het reglement.

10 Bijlage 6 behorend bij artikel 12 lid 8 van het reglement. 10 Afkoopfactoren De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 1 jaar. Na afloop van deze periode kunnen de factoren bij bestuursbesluit worden aangepast. Ouderdomspensioen Latent Ingegaan Ingegaan nabestaanden nabestaanden nabestaanden Leeftijd vanaf leeftijd 65 pensioen pensioen Leeftijd pensioen 18 3,548 0,592 30, , ,695 0,615 30, , ,848 0,639 30, , ,007 0,664 30, , ,172 0,690 30, , ,343 0,717 30, , ,521 0,746 30, , ,706 0,776 30, , ,897 0,808 29, , ,096 0,841 29, , ,302 0,875 29, , ,515 0,911 29, , ,736 0,948 29, , ,965 0,987 29, , ,201 1,026 28, , ,445 1,068 28, , ,697 1,111 28, , ,956 1,156 28, , ,224 1,202 28, , ,498 1,250 27, , ,779 1,300 27, , ,067 1,350 27, , ,362 1,402 27, , ,662 1,456 26, , ,967 1,511 26, , ,278 1,568 26, , ,592 1,627 26, , ,909 1,686 25, , ,229 1,747 25, , ,551 1,809 25, , ,878 1,871 24, , ,207 1,934 24, , ,541 1,997 23, , ,879 2,061 23, , ,225 2,126 23, , ,580 2,190 22, ,944 2,253 22, ,318 2,316 22, ,702 2,379 21, ,097 2,439 21, ,502 2,499 20, ,918 2,557 20, ,343 2,614 19, ,776 2,671 19, ,216 2,725 18, ,659 2,776 18, ,107 2,823 17, ,558 2,865 17,165 Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. In de bovengenoemde tabel worden geen afkoopfactoren voor het wezenpensioen in beschouwing genomen.

11

12 Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014.

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014. REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 (55-MIN EN 55-PLUS) EN PREPENSIOENREGLEMENT 2006 VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ Deze bijlage geeft tabellen

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2 M.C.A. Kroon MSc Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland T +31 88 543 3000 D +31 88 543 3794 mireille.kroon@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend,

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt het conform lid 1 van artikel 6 berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement Inleiding In het (Vroeg)pensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen opgenomen bepalingen verwezen naar een sekseonafhankelijke, collectief actuarieel neutrale

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016 Tabellenboek 2016 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2016 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. In het pensioenreglement dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, zijn keuzemogelijkheden opgenomen, zoals: Vervroeging, als

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering

Nadere informatie

Variabel pensioen: hoog/laag

Variabel pensioen: hoog/laag Variabel pensioen: hoog/laag Hoger pensioen voor een nader aan te geven periode Conform artikel 17.4.2 van het Reglement heeft de Deelnemer of Gewezen Deelnemer eenmalig de mogelijkheid om met ingang van

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

ik wil met pensioen Wat moet ik doen?

ik wil met pensioen Wat moet ik doen? ik wil met pensioen Ik wil met pensioen, wat moet ik doen? Wanneer wil of kan ik eigenlijk met pensioen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En wat moet of kan ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? 1. Ik wil

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering Pensionering Versie: 2 Goedgekeurd door bestuur Datum: 11 november 2015 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...4 1. Pensionering...4 2. Vervroegen...4 Ik wil al voor mijn 65 ste met pensioen. Hoeveel lager wordt

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt AFKOOPVOETEN KLEIN PENSIOEN 2016 Afkoopvoeten op pensioeningangsdatum Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt bij afkoop op leeftijd voor het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Voordat u met pensioen gaat zijn er een aantal keuzes: 1. Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen 2. Ouderdomspensioen ruilen voor pensioen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 OMZETTINGSFACTOREN 26 JULI 2016 OMZETTINGSFACTOREN INHOUDSOPGAVE 1 GRONDSLAGEN 4 2 UITRUIL PARTNERPENSIOEN IN EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN BIJ PENSIOENINGANG 5 3 UITRUIL OUDERDOMSPENSIOEN IN EEN HOGER

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP

Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP Geachte Deelnemer, Alle (gewezen) deelnemers die een uitstel van hun ingangsdatum van het ouderdomspensioen wensen, dienen het formulier Uitstel Ingang OP in te vullen

Nadere informatie

Variabel pensioen: laag/hoog

Variabel pensioen: laag/hoog Variabel pensioen: laag/hoog Lager pensioen voor een nader aan te geven periode Conform artikel 17.4.2 van het Reglement heeft de Deelnemer of Gewezen Deelnemer eenmalig de mogelijkheid om met ingang van

Nadere informatie

WIJZIGINGEN. bpfhibin.nl PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

WIJZIGINGEN. bpfhibin.nl PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen WIJZIGINGEN PENSIOENREGLEMENT - STATUTEN bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wijzigingen pensioenreglement 4 Onderwerp: Flexibiliseringsmogelijkheden

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Persoonsgegevens Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Salarisnummer Afdelingsnummer Sofinummer Emailadres (privé) Geboordatum

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen Pensioenfonds PNO Media PNO pensioenregeling 1 MCO Sociaal plan en uw pensioen 1 Even voorstellen Rudi Brouwer Gertjan van den Hengel Media Pensioen Diensten (MPD) Uitvoerder van pensioenfonds PNO Media

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Formulier Verzoek Ingang OP 2014 DEF.docx

Formulier Verzoek Ingang OP 2014 DEF.docx Formulier Verzoek Ingang OP 2014 DEF.docx Geachte Deelnemer, Voor alle deelnemers die gedurende 2014 met pensioen gaan, gelden nog de huidige regels van het NPR 2011. Dit geldt voor zowel deelnemers die

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

De Pensioenplanner. Hoe ziet de Pensioenplanner eruit?

De Pensioenplanner. Hoe ziet de Pensioenplanner eruit? De Pensioenplanner BPF Koopvaardij heeft de Pensioenplanner ontwikkeld voor iedereen die nu pensioen opbouwt of in het verleden pensioen heeft opgebouwd en die wil weten hoe zijn pensioen ervoor staat.

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014 Pensioenreglement 2006 (gewijzigd 1 januari 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 18a. Langdurig onbetaald verlof 1 Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 19. Waarde-overdracht 4 Artikel 3. Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Amsterdam, 11 mei 2016 A.M. van der Hall Voorzitter R.N. Nibbering

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI 2015 De pensioenregeling is een CDC-pensioenregeling (CDC staat voor Collective Defined Contribution ). Kern van de regeling is dat de werkgever jaarlijks een volgens

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorwoord. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten bijna met pensioen

Voorwoord. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten bijna met pensioen Bijna met pensioen Voorwoord Misschien wilt u verre reizen maken of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan ook zijn dat u nog helemaal niet wilt stoppen met werken.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie