Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen... 6 Uitruil pensioen... 7 Omzetting pensioen Hoog-laag constructie Laag-hoog constructie Afkoop Inkoop

3 Grondslagen Bij de vaststelling van de factoren in dit tabellenboek is gebruik gemaakt van een aantal actuariële grondslagen en aannames. Deze grondslagen sluiten aan bij de grondslagen die Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (verder: het fonds) primo 2015 hanteert bij de waardering van de pensioenverplichtingen, zoals omschreven in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (abtn) van het fonds. De belangrijkste actuariële grondslagen vermelden we hieronder: Overlevingstafel: Prognosetafel AG2014 (startjaar 2015) Ervaringssterfte: Ervaringssterfte PME+Stork 2012 Rente: Ongemiddelde DNB-rentetermijnstructuur per 31 december 2014 Verhouding man - vrouw: 91% - 9% Kostenopslag: 3% De inkoopfactoren (de factoren ten behoeve van inkoop uit pensioenspaarsaldo) zijn vastgesteld op basis van een afwijkende rente, namelijk op basis van 3% rekenrente. Bij de vaststelling van de afkoopfactoren is de kostenopslag van 3% niet meegenomen. Bij de vaststelling van de vervroegingsfactoren voor het ouderdomspensioen (OP), eventueel in combinatie met partnerpensioen (PP), is een correctiefactor van 0,993 toegepast. Dit om ervoor te zorgen dat deze vervroegingsfactoren aansluiten bij de collectieve omzettingsfactor die per 1 januari 2015 is gehanteerd bij de collectieve omzetting van het OP met een pensioenleeftijd van 65 naar OP met een pensioenleeftijd van 67. Om de consistentie tussen de verschillende flexibiliseringsfactoren te waarborgen is deze correctiefactor tevens toegepast bij de vaststelling van de uitruilfactoren tussen uitgesteld OP en PP. Geldigheid De factoren in dit tabellenboek zijn primo 2015 vastgesteld en zijn geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december De deelnemers die in de eerste maanden van 2015 pensioneren, zijn niet meegenomen in de collectieve omzetting naar pensioenleeftijd 67. De flexibilisering bij het pensioneren van deze deelnemers zal daarom nog plaatsvinden op basis van het Tabellenboek

4 Belangrijke informatie Dit tabellenboek geeft de ruilfactoren die gebruikt worden bij de diverse flexibiliseringsmogelijkheden zoals omschreven in het pensioenreglement. Het betreft de mogelijkheid tot vervroeging, uitstel, uitruil en omzetting van pensioenaanspraken, alsmede het toepassen van een variatie in de hoogte van de uitkering van het levenslange ouderdomspensioen (hoog/laag of laag/hoog). Alle bedragen die in de betreffende tabellen genoemd worden, zijn (bruto) pensioenbedragen op jaarbasis. Bij pensioenvormen met een tijdelijke uitkeringsduur (het tijdelijk ouderdomspensioen) betekent dit dat als de uitkeringsduur van het pensioen na omzetting korter dan één jaar is, de werkelijke totale uitkering ook lager zal zijn dan het in de tabel vermelde bedrag (het jaarbedrag wordt gedeeld door twaalf maanden, en vervolgens per maand uitgekeerd tot de vermelde einddatum uitkering). De afkoop- en inkoopfactoren geven de afkoop- en inkoopwaarde van 1 pensioen. Op diverse plekken in dit tabellenboek zijn voorbeelden opgenomen bij de ruilfactoren uit de tabellen. Deze voorbeelden dienen slechts ter illustratie van de in de tabellen opgenomen factoren. In het pensioenreglement zijn de volledige bepalingen opgenomen inzake de flexibiliseringsmogelijkheden. Bij eventuele onduidelijkheid is te allen tijden het pensioenreglement leidend. 4

5 Vervroeging pensioen De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid om het ouderdomspensioen eerder te laten ingaan dan de pensioenrichtdatum. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel het jaarlijkse pensioen bedraagt op de vervroegde pensioenleeftijd, uitgaande van een opgebouwd jaarlijks pensioen van op de oorspronkelijke pensioenleeftijd van 67 jaar. De vervroeging van het pensioen vindt plaats op de gewenste vervroegde pensioendatum. Tabel 1: Vervroeging van ouderdomspensioen (OP), eventueel in combinatie met partnerpensioen (PP) Vervroegde pensioenleeftijd OP (67) OP (67) incl. 70% PP Toelichting bij tabel 1: OP (67): vervroeging van het ouderdomspensioen met oorspronkelijke pensioenleeftijd 67, waarbij de hoogte van het eventueel meeverzekerde partnerpensioen niet wijzigt. OP (67) incl. 70% PP: vervroeging van het ouderdomspensioen met oorspronkelijke pensioenleeftijd 67, in combinatie met 70% meeverzekerd partnerpensioen, waarbij de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen ook na vervroeging 100%: 70% blijft; het bedrag in de tabel geeft de hoogte van het ouderdomspensioen na vervroeging en het partnerpensioen bedraagt na vervroeging 70% van dat bedrag. Voorbeelden bij tabel 1: Een deelnemer wil het ouderdomspensioen dat ingaat op leeftijd 67 vervroegen naar een ingangsleeftijd van 62 jaar, waarbij het partnerpensioen niet wijzigt. Het oorspronkelijke opgebouwde ouderdomspensioen bedraagt en het partnerpensioen 700. Na vervroeging bedraagt het ouderdomspensioen ingaande op 62 jaar 755. Het partnerpensioen blijft ongewijzigd en bedraagt dus 700. Een deelnemer wil het ouderdomspensioen dat ingaat op 67 vervroegen naar een ingangsleeftijd van 62 jaar, waarbij de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen 100% : 70% blijft. Het oorspronkelijke opgebouwde ouderdomspensioen bedraagt en het partnerpensioen 700. Na vervroeging bedraagt het ouderdomspensioen ingaande op 62 jaar 794. Het partnerpensioen is 70% van het nieuwe ouderdomspensioen en bedraagt dus 70% * 794 = 555,80. 5

6 Uitstel pensioen De deelnemer heeft de mogelijkheid om het ouderdomspensioen uit te stellen. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel het jaarlijkse pensioen bedraagt op de uitgestelde pensioenleeftijd, uitgaande van een pensioen van op de oorspronkelijke pensioenleeftijd van 65 of 67 jaar. Het uitstel van het pensioen vindt plaats op de oorspronkelijke pensioendatum. Tabel 2: Uitstel van ouderdomspensioen (OP), eventueel in combinatie met partnerpensioen (PP) Uitgestelde pensioenleeftijd OP (65) OP (65) incl. 70% PP OP (67) OP (67) incl. 70% PP Toelichting bij tabel 2: OP (67): uitstel van het ouderdomspensioen met oorspronkelijke pensioenleeftijd 67, waarbij de hoogte van het eventueel meeverzekerde partnerpensioen niet wijzigt. OP (67) incl. 70% PP: uitstel van het ouderdomspensioen met oorspronkelijke pensioenleeftijd 67, in combinatie met 70% partnerpensioen, waarbij de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen ook na uitstel 100% : 70% blijft; het bedrag in de tabel geeft de hoogte van het ouderdomspensioen na uitstel en het partnerpensioen bedraagt na uitstel 70% van dat bedrag. Voorbeelden bij tabel 2: Een deelnemer wil het ouderdomspensioen dat in gaat op 67 uitstellen naar een ingangsleeftijd van 68 jaar, waarbij het partnerpensioen niet wijzigt. Het oorspronkelijke ouderdomspensioen bedraagt en het partnerpensioen 700. Na uitstel bedraagt het ouderdomspensioen ingaande op 68 jaar Het partnerpensioen blijft ongewijzigd en bedraagt dus 700. Een deelnemer wil het ouderdomspensioen dat in gaat op 67 uitstellen naar een ingangsdatum van 68 jaar, waarbij de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen 70% blijft bedragen. Het oorspronkelijke ouderdomspensioen bedraagt en het partnerpensioen 700. Na uitstel bedraagt het ouderdomspensioen ingaande op 68 jaar Het partnerpensioen is 70% van het nieuwe ouderdomspensioen en bedraagt dus 70% * = 735,00. 6

7 Uitruil pensioen De gewezen deelnemer heeft de mogelijkheid om na uitdiensttreding een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor extra partnerpensioen. Daarnaast heeft de (gewezen) deelnemer de mogelijkheid om op de pensioendatum ouderdomspensioen uit te ruilen voor extra partnerpensioen en vice versa. Onderstaande tabellen geven de diverse uitruilmogelijkheden weer en geven aan wat het pensioen na uitruil bedraagt. Tabel 3.1: Uitruil van partnerpensioen (PP) in ouderdomspensioen (OP) Leeftijd Extra OP (ingaande op 67) bij uitruil van PP Extra OP (direct ingaand) bij uitruil van PP Voorbeelden bij tabel 3.1: Een deelnemer van 62 jaar oud wil het partnerpensioen van uitruilen voor extra ouderdomspensioen dat ingaat op 67 jaar. Het extra ouderdomspensioen dat verkregen wordt, bedraagt 353. Het partnerpensioen komt te vervallen. Een deelnemer van 62 jaar oud wil op de pensioendatum (leeftijd 62) het partnerpensioen van uitruilen voor extra ouderdomspensioen dat direct ingaat. Het extra ouderdomspensioen dat verkregen wordt bedraagt 267. Het partnerpensioen komt te vervallen. 7

8 Tabel 3.2: Uitruil van direct ingaand ouderdomspensioen in direct ingaand ouderdomspensioen in combinatie met 70% partnerpensioen Pensioenleeftijd Ouderdomspensioen na uitruil Partnerpensioen na uitruil Voorbeeld bij tabel 3.2: Een deelnemer van 65 heeft op de pensioendatum (zijnde leeftijd 65) ouderdomspensioen en 0 partnerpensioen. De deelnemer wil het ouderdomspensioen zodanig uitruilen dat na uitruil het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt. Het ouderdomspensioen bedraagt dan na uitruil 825 en het partnerpensioen

9 Tabel 3.3: Uitruil van ouderdomspensioen (OP), ingaande op leeftijd 67, in partnerpensioen (PP) Leeftijd Extra PP bij uitruil van OP(67) Leeftijd Extra PP bij uitruil van OP(67) Voorbeeld bij tabel 3.3: Een gewezen deelnemer van 35 jaar oud wil, na uitdiensttreding, een deel van het ouderdomspensioen uitruilen in (extra) partnerpensioen. Door uitruil van ouderdomspensioen dat ingaat op 67 jaar wordt partnerpensioen verkregen. Het uitgeruilde ouderdomspensioen komt te vervallen. 9

10 Omzetting pensioen De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid om levenslang ouderdomspensioen om te zetten in tijdelijk ouderdomspensioen. Onderstaande tabellen geven de diverse omzettingsmogelijkheden weer en geven aan wat het pensioen na omzetting bedraagt. Tabel 4.1: Omzetting van ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 67 (OP), eventueel gecombineerd met partnerpensioen (PP) in direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen tot leeftijd 65 (TOP) Leeftijd Omzetting van OP/PP (67) naar TOP Omzetting van OP naar TOP en 1 maand en 2 maanden en 3 maanden en 4 maanden en 5 maanden en 6 maanden en 7 maanden en 8 maanden en 9 maanden en 10 maanden en 11 maanden Toelichting bij tabel 4.1: Omzetting van OP/PP (67) naar TOP tot 65: omzetting van uitgesteld ouderdomspensioen ingaande op leeftijd 67, inclusief 70% partnerpensioen naar direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen met uitkering tot leeftijd 65. Omzetting van OP(67) naar TOP tot 65: omzetting van ingegaan ouderdomspensioen naar direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen met uitkering tot leeftijd 65. Voorbeelden bij tabel 4.1: Een deelnemer van 62 jaar oud wil een deel van het ouderdomspensioen en partnerpensioen omzetten in tijdelijk ouderdomspensioen. Voor ouderdomspensioen (ingaande op 67) en 700 partnerpensioen wordt tijdelijk ouderdomspensioen verkregen, uitkerend tot leeftijd 65. Het omgezette ouderdomspensioen en partnerpensioen komen te vervallen. Een deelnemer van 62 jaar oud wil een deel van het ingegane ouderdomspensioen omzetten in tijdelijk ouderdomspensioen. Voor direct ingaand ouderdomspensioen wordt tijdelijk ouderdomspensioen verkregen. Het omgezette ouderdomspensioen komt te vervallen. 10

11 Tabel 4.2: Omzetting van direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) met uitkering tot leeftijd 65 in een nieuw tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) met uitkering tot een gekozen nieuwe eindleeftijd Nieuwe eindleeftijd uitkering TOP Leeftijd omzetting TOP A in TOP B 65_1 65_2 65_3 65_6 65_9 66_0 66_4 66_8 67_0 55 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 4 maanden jaar en 5 maanden jaar en 6 maanden jaar en 7 maanden jaar en 8 maanden jaar en 9 maanden jaar en 10 maanden jaar en 11 maanden Toelichting bij tabel 4.2: Deze tabel is bedoeld om de oorspronkelijke eindleeftijd van de uitkering van het tijdelijk ouderdomspensioen te wijzigen van 65 jaar in een eindleeftijd naar keuze, zoals vermeld in de tabel. In de linker kolom staat de oorspronkelijke ingangsdatum van het tijdelijk ouderdomspensioen. Dat is ook het moment waarop gekozen kan worden voor omzetting van de eindleeftijd. De nieuwe eindleeftijd van de uitkering van het tijdelijk ouderdomspensioen na omzetting is in de tabel weergegeven als 65_1, 65_2 enz., wat staat voor uitkering tot 65 jaar en 1 maand, 65 jaar en 2 maanden enz.. Voorbeeld bij tabel 4.2: Een deelnemer van 62 jaar oud wil het direct ingaande tijdelijk ouderdomspensioen (met uitkering tot leeftijd 65) omzetten in een direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen met uitkering tot leeftijd 65 jaar en 6 maanden. Uit omzetting van tijdelijk ouderdomspensioen (dat ingaat op leeftijd 62 en uitkeert tot 65) wordt 859 direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen verkregen, dat uitkeert totdat de deelnemer de leeftijd van 65 jaar en 6 maanden bereikt. 11

12 Tabel 4.3: Omzetting van uitgesteld ouderdomspensioen (OP) dat ingaat op leeftijd 67, inclusief 70% bijbehorend partnerpensioen (PP) in een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) met uitkering tot de gewenste eindleeftijd Eindleeftijd uitkering TOP Leeftijd omzetting OP/PP in TOP 65_1 65_2 65_3 65_6 65_9 66_0 66_4 66_8 67_0 55 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 4 maanden jaar en 5 maanden jaar en 6 maanden jaar en 7 maanden jaar en 8 maanden jaar en 9 maanden jaar en 10 maanden jaar en 11 maanden jaar jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 4 maanden jaar en 5 maanden jaar en 6 maanden jaar en 7 maanden jaar en 8 maanden jaar en 9 maanden jaar en 10 maanden jaar en 11 maanden jaar jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 4 maanden jaar en 5 maanden jaar en 6 maanden jaar en 7 maanden jaar en 8 maanden jaar en 9 maanden jaar en 10 maanden jaar en 11 maanden

13 Toelichting bij tabel 4.3: De eindleeftijd van de uitkering van het tijdelijk ouderdomspensioen na omzetting is in de tabel weergegeven als 65_1, 65_2 enz., wat staat voor uitkering tot 65 jaar en 1 maand, 65 jaar en 2 maanden enz.. Voorbeeld bij tabel 4.3: Een deelnemer van 62 jaar oud wil een deel van het uitgestelde levenslange ouderdomspensioen (dat tot uitkering komt op leeftijd 67) en het bijbehorende partnerpensioen (ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen) omzetten in een direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen met uitkering tot leeftijd 65 jaar en 9 maanden. Uit omzetting van levenslang ouderdomspensioen (ingaande op 67) en 700 bijbehorend partnerpensioen wordt een direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen verkregen van 5.229, dat uitkeert totdat de deelnemer de leeftijd van 65 jaar en 9 maanden bereikt. Het omgezette ouderdomspensioen en partnerpensioen komen te vervallen. 13

14 Hoog-laag constructie De deelnemer heeft de mogelijkheid om de hoogte van de uitkering van het levenslang ouderdomspensioen te laten variëren. Daarbij kan gekozen worden voor een hoog-laag constructie, waarbij de deelnemer in de eerste periode tijdelijk een hogere uitkering ontvangt en na afloop van deze periode levenslang een lagere uitkering ter hoogte van 75% van de hogere uitkering. De deelnemer heeft de keuze hoe lang de hoge uitkering duurt, en kan daarbij kiezen tussen een hoge uitkering tot leeftijd 70, 73 of 76. Onderstaande tabel geeft aan hoe hoog de uitkering in de verschillende periodes is, uitgaande van omzetting van een direct ingaand ouderdomspensioen op de pensioenleeftijd van Het partnerpensioen ondergaat geen wijziging door toepassing van hoog-laag. Tabel 5.1 a: Hoog-laag Hoog tot 70 Hoog tot 73 Hoog tot 76 Pensioenleeftijd Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag Toelichting bij tabel 5.1: Bovenaan in de tabel staan de keuzeleeftijden tot waarop het hoge bedrag wordt uitgekeerd. Na het bereiken van deze leeftijd wordt de uitkering verlaagd naar het levenslange lage bedrag. Voorbeeld bij tabel 5.1: Een deelnemer die op 60-jarige leeftijd met pensioen gaat, wil tot 70 jaar een hogere uitkering en vanaf dat moment een lagere uitkering. Het huidige ouderdomspensioen gaat in op 60 jaar en bedraagt Na omzetting van dit ouderdomspensioen in een hoog-laag constructie ontvangt de deelnemer een uitkering van van 60-jarige leeftijd tot 70-jarige leeftijd. Vanaf leeftijd 70 bedraagt de uitkering

15 In onderstaande tabel staan de bedragen indien gekozen wordt voor een hoge uitkering tot 70 jaar bij een pensioenleeftijd tussen 69 en 70 jaar. Tabel 5.1b: Hoog-laag tot 70 jaar bij pensioenleeftijd tussen 69 en 70 jaar Hoog tot 70 Pensioenleeftijd Hoog Laag en 1 maand en 2 maanden en 3 maanden en 4 maanden en 5 maanden en 6 maanden en 7 maanden en 8 maanden en 9 maanden en 10 maanden en 11 maanden

16 Laag-hoog constructie De deelnemer heeft de mogelijkheid om de hoogte van de uitkering van het levenslang ouderdomspensioen te laten variëren. Daarbij kan gekozen worden voor een laag-hoog constructie, waarbij de deelnemer in de eerste periode tijdelijk een lagere uitkering ontvangt en na afloop van deze periode levenslang een hogere uitkering. De lage uitkering bedraagt 75% van de hoge uitkering. De deelnemer heeft de keuze hoe lang de lage uitkering duurt, en kan daarbij kiezen tussen een lage uitkering tot leeftijd 70, 73 of 76. Onderstaande tabel geeft aan hoe hoog de uitkering in de verschillende periodes is, uitgaande van omzetting van een direct ingaand ouderdomspensioen op de pensioenleeftijd van Het partnerpensioen ondergaat geen wijziging door toepassing van laag-hoog. Tabel 5.2 a: Laag-hoog Laag tot 70 Laag tot 73 Laag tot 76 Pensioenleeftijd Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog Toelichting bij tabel 5.2: Bovenaan in de tabel staan de keuzeleeftijden tot waarop het lage bedrag wordt uitgekeerd. Na het bereiken van deze leeftijd wordt de uitkering verhoogd naar het levenslange hoge bedrag. Voorbeeld bij tabel 5.2: Een deelnemer die op 60-jarige leeftijd met pensioen gaat wil tot 70 jaar een lagere uitkering en vanaf dat moment levenslang een hogere uitkering. Het huidige ouderdomspensioen gaat in op 60 jaar en bedraagt Na omzetting van dit ouderdomspensioen in een laag-hoog constructie ontvangt de deelnemer een uitkering van 842 van 60-jarige leeftijd tot 70-jarige leeftijd. Vanaf leeftijd 70 bedraagt de uitkering

17 In onderstaande tabel staan de bedragen indien gekozen wordt voor een lage uitkering tot 70 jaar bij een pensioenleeftijd tussen 69 en 70 jaar. Tabel 5.2 b: Laag-hoog tot 70 jaar bij pensioenleeftijd tussen 69 en 70 jaar Laag tot 70 Pensioenleeftijd Laag Hoog en 1 maand en 2 maanden en 3 maanden en 4 maanden en 5 maanden en 6 maanden en 7 maanden en 8 maanden en 9 maanden en 10 maanden en 11 maanden

18 Afkoop Onderstaande tabellen geven de afkoopfactoren weer. Door de pensioenaanspraak te vermenigvuldigen met de afkoopfactor wordt de afkoopwaarde bepaald. De factoren geven de afkoopwaarde per 1 pensioen. Tabel 6.1: Afkoopfactoren voor afkoop van uitgesteld ouderdomspensioen (OP) (ingaande op leeftijd 67), afkoop van meeverzekerd niet-ingegaan partnerpensioen (PP) en ingegaan partnerpensioen (PP) Leeftijd Afkoopfactor uitgesteld OP Afkoopfactor niet-ingegaan PP Afkoopfactor ingegaan PP 15 3,599 0,854 37, ,739 0,898 36, ,884 0,943 36, ,034 0,991 36, ,190 1,041 36, ,351 1,093 36, ,518 1,147 36, ,691 1,204 36, ,870 1,263 35, ,055 1,324 35, ,246 1,388 35, ,444 1,454 35, ,648 1,524 35, ,858 1,596 34, ,076 1,671 34, ,300 1,748 34, ,531 1,830 34, ,768 1,914 34, ,013 2,002 33, ,264 2,094 33, ,522 2,190 33, ,786 2,289 33, ,057 2,392 32, ,333 2,500 32, ,615 2,611 32, ,903 2,726 31, ,195 2,845 31, ,492 2,967 31, ,793 3,092 30, ,096 3,220 30, ,401 3,350 30, ,707 3,483 29, ,013 3,617 29, ,316 3,752 28, ,618 3,889 28, ,917 4,026 27, ,214 4,163 27, ,510 4,300 26, ,804 4,434 26, ,098 4,567 25,963 18

19 Vervolg van tabel 6.1 Leeftijd Afkoopfactor uitgesteld OP Afkoopfactor niet-ingegaan PP Afkoopfactor ingegaan PP 55 13,390 4,698 25, ,684 4,824 24, ,979 4,946 24, ,275 5,062 23, ,573 5,171 23, ,872 5,274 22, ,177 5,360 22, ,483 5,434 21, ,788 5,494 20, ,095 5,539 20, ,403 5,565 19, ,715 5,575 18, ,032 5,567 18, ,352 5,585 17, ,671 5,589 16, ,990 5,579 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,026 19

20 Tabel 6.2: Afkoopfactoren wezenpensioen Leeftijd Afkoopfactor ingegaan WzP niet studerend Afkoopfactor ingegaan WzP studerend 0 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,613 6, , , , , , , , , ,000 20

21 Inkoop Onderstaande tabellen geven de inkoopfactoren weer. Door het beschikbare kapitaal te delen door de inkoopfactor wordt het in te kopen pensioen bepaald. De factoren geven de inkoopprijs per 1 pensioen. Tabel 7.1: Inkoopfactoren voor inkoop van een uitgesteld ouderdomspensioen (OP), dat tot uitkering komt op leeftijd 67, en bijbehorend niet-ingegaan partnerpensioen (PP) Leeftijd Inkoopfactor OP (67) Inkoopfactor niet-ingegaan PP Leeftijd Inkoopfactor OP (67) Inkoopfactor niet-ingegaan PP 15 3,632 0, ,469 2, ,729 0, ,659 2, ,829 1, ,855 2, ,931 1, ,055 2, ,035 1, ,261 2, ,143 1, ,472 2, ,253 1, ,690 3, ,365 1, ,914 3, ,481 1, ,145 3, ,599 1, ,384 3, ,720 1, ,630 3, ,844 1, ,885 3, ,971 1, ,148 3, ,101 1, ,422 3, ,234 1, ,707 3, ,371 1, ,004 3, ,510 1, ,314 3, ,653 1, ,638 4, ,800 1, ,983 4, ,950 1, ,345 4, ,103 1, ,728 4, ,260 1, ,133 4, ,421 2, ,564 4, ,585 2, ,023 4, ,754 2, ,515 4, ,926 2, ,992 4, ,103 2, ,466 4, ,284 2, ,937 4,352 21

22 Tabel 7.2 a: Inkoopfactoren direct ingaand ouderdomspensioen (OP) Inkoopfactor direct Leeftijd ingaand OP 55 20, , , , , , , , , , , , , , , ,937 Tabel 7.2 b: Inkoopfactoren direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen (TOP), met uitkering tot leeftijd 65 Inkoopfactor direct ingaand Leeftijd TOP (uitkering tot 65) 55 8, , , , , , , , , , en 1 maand 0, en 2 maanden 0, en 3 maanden 0, en 4 maanden 0, en 5 maanden 0, en 6 maanden 0, en 7 maanden 0, en 8 maanden 0, en 9 maanden 0, en 10 maanden 0, en 11 maanden 0,086 22

23 Tabel 7.2 c: Inkoopfactoren direct ingaand partnerpensioen Leeftijd Inkoopfactor direct ingaand partnerpensioen Leeftijd Inkoopfactor direct ingaand partnerpensioen 15 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,880 23

24 Tabel 7.2 d: Inkoopfactoren direct ingaand wezenpensioen Inkoopfactor direct ingaand Leeftijd wezenpensioen 0 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 24

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Ruil- en afkoopfactoren

Ruil- en afkoopfactoren Ruil- en afkoopfactoren Afkoopfactoren Onderstaand zijn de factoren opgenomen die gehanteerd moeten worden indien het fonds gebruik maakt van het recht om pensioenen af te kopen. De volgende factoren worden

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang ouderdomspensioen wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang ouderdomspensioen

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. In het pensioenreglement dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, zijn keuzemogelijkheden opgenomen, zoals: Vervroeging, als

Nadere informatie

Flexibilisering en afkoop van pensioen

Flexibilisering en afkoop van pensioen Flexibilisering en afkoop van pensioen In dit document staan de factoren die wij gebruiken voor het Aegon DB Abonnement. In uw pensioenregeling kunt u: - eerder met pensioen; - later met pensioen; - gedeeltelijk

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017

Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017 Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017 Algemeen De onderstaande factoren gelden vanaf 1 januari 2017. De factoren woorden periodiek aangepast bij bestuursbesluit. Er vindt lineaire interpolatie plaats

Nadere informatie

Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2017

Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2017 Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2017 Grondslagen Rekenrente Overlevingstafel De rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank per 31 oktober 2016. Volgens

Nadere informatie

Bijlage I: Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2018

Bijlage I: Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2018 Bijlage I: Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2018 Ten behoeve van het pensioenreglement 68 jaar. Grondslagen Rekenrente Overlevingstafel De rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 OMZETTINGSFACTOREN 26 JULI 2016 OMZETTINGSFACTOREN INHOUDSOPGAVE 1 GRONDSLAGEN 4 2 UITRUIL PARTNERPENSIOEN IN EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN BIJ PENSIOENINGANG 5 3 UITRUIL OUDERDOMSPENSIOEN IN EEN HOGER

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

55 0,738 0, ,783 0, ,831 0, ,882 0, ,939 0, ,000 1,000

55 0,738 0, ,783 0, ,831 0, ,882 0, ,939 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2 december 2016 Bijlage 2 - Flexibiliserings- en afkoopfactoren per 1 januari 2017 De in deze bijlage opgenomen factoren kunnen voor alle (gewezen) deelnemers, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014.

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014. REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 (55-MIN EN 55-PLUS) EN PREPENSIOENREGLEMENT 2006 VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ Deze bijlage geeft tabellen

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement Inleiding In het (Vroeg)pensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen opgenomen bepalingen verwezen naar een sekseonafhankelijke, collectief actuarieel neutrale

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf Tabellenboek 2017 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2017 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt het conform lid 1 van artikel 6 berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016 Tabellenboek 2016 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2016 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Bijlage Actuariële factoren

Bijlage Actuariële factoren Bijlage Actuariële factoren De in deze bijlage opgenomen actuariële factoren vormen een onverbrekelijk geheel met het pensioenreglement 2015 van de Stichting pensioenfonds NIBC. De actuariële factoren

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Bijlage Actuariële factoren

Bijlage Actuariële factoren Bijlage Actuariële factoren De in deze bijlage opgenomen actuariële factoren vormen een onverbrekelijk geheel met het pensioenreglement 2015 van de Stichting pensioenfonds NIBC. De actuariële factoren

Nadere informatie

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2 M.C.A. Kroon MSc Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland T +31 88 543 3000 D +31 88 543 3794 mireille.kroon@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend,

Nadere informatie

2 februari Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 T.a.v. de huidige directie Postbus EB AMSTERDAM

2 februari Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 T.a.v. de huidige directie Postbus EB AMSTERDAM Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend, Nederland Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 T.a.v. de huidige directie Postbus 376 1000 EB AMSTERDAM Ref: Mzo\653112\P170149 Betreft: Update flexibilisering

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld welke momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave Berekeningsfactoren Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk hoger of lager pensioen en dergelijke. De keuzes die

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. AT&T Pensioenreglement. Bijlage met tabellen

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. AT&T Pensioenreglement. Bijlage met tabellen Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland AT&T Pensioenreglement Bijlage met tabellen Versie 9 Inwerkingtreding 1 januari 2016 Goedgekeurd 9 december 2015 Tabellen Deze tabellen zijn geldig van 1 januari

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Voordat u met pensioen gaat zijn er een aantal keuzes: 1. Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen 2. Ouderdomspensioen ruilen voor pensioen

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering

Nadere informatie

Bijlage 1 Actuariële factoren

Bijlage 1 Actuariële factoren Bijlage 1 Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die zijn gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting. Deze zijn van

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 2016 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 2016 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 216 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Bijlage 1 Kortingspercentages vervroeging pensioendatum... 4 Bijlage 2 Verhogingspercentages opschorten

Nadere informatie

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt AFKOOPVOETEN KLEIN PENSIOEN 2016 Afkoopvoeten op pensioeningangsdatum Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt bij afkoop op leeftijd voor het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Per 1 januari 2015 gelden de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen die door het Stichting Pensioenfonds VNU worden uitgevoerd. De wijzigingen

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering Pensionering Versie: 3 Goedgekeurd door bestuur Datum: 21 juli 2017 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...4 1. Pensionering...4 2. Vervroegen...4 Ik wil al voor mijn 65 ste met pensioen. Hoeveel lager wordt mijn

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Variabel pensioen: hoog/laag

Variabel pensioen: hoog/laag Variabel pensioen: hoog/laag Hoger pensioen voor een nader aan te geven periode Conform artikel 17.4.2 van het Reglement heeft de Deelnemer of Gewezen Deelnemer eenmalig de mogelijkheid om met ingang van

Nadere informatie

Variabel pensioen: laag/hoog

Variabel pensioen: laag/hoog Variabel pensioen: laag/hoog Lager pensioen voor een nader aan te geven periode Conform artikel 17.4.2 van het Reglement heeft de Deelnemer of Gewezen Deelnemer eenmalig de mogelijkheid om met ingang van

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Aanvulling 1 op het Pensioenreglement 2015

Aanvulling 1 op het Pensioenreglement 2015 Aanvulling 1 op het Pensioenreglement 2015 Geldend voor werknemers voor wie op 31 december 2014 het pensioenreglement 2011 van toepassing was en op 1 januari 2015 in dienst zijn van de werkgever 1 Aanvulling

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen. Terugsturen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen. Terugsturen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten,

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

ik wil met pensioen Wat moet ik doen?

ik wil met pensioen Wat moet ik doen? ik wil met pensioen Ik wil met pensioen, wat moet ik doen? Wanneer wil of kan ik eigenlijk met pensioen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En wat moet of kan ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? 1. Ik wil

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering Pensionering Versie: 2 Goedgekeurd door bestuur Datum: 11 november 2015 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...4 1. Pensionering...4 2. Vervroegen...4 Ik wil al voor mijn 65 ste met pensioen. Hoeveel lager wordt

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie