Verzekeringen. Financieel katern. Cultuur. Magazine van Federale Verzekering HERFST Brand of ontploffing in publieke ruimten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen. Financieel katern. Cultuur. Magazine van Federale Verzekering HERFST 2012. Brand of ontploffing in publieke ruimten."

Transcriptie

1 Magazine van Federale Verzekering HERFST 2012 Verzekeringen Brand of ontploffing in publieke ruimten Financieel katern F-Manager VIP Cultuur Gezellig griezelen

2 Inhoud Vrije tijd Gezondheid Verzekeringen 3 Edito 4 Verzekeringen Brand of ontploffing in publieke ruimten. 6 Wonen Hoe minder energie, hoe beter. WIN 4 tickets voor Technopolis in Mechelen. 8 Cultuur Gezellig griezelen. 9 Financieel katern Externalisering van extralegale pensioenplannen: F-Manager VIP, de oplossing. Bijkomende heffing van 4 % op intresten en dividenden. 13 Uit de praktijk Uw brandverzekering, een totaalservice. 14 Gezondheid Bescherm uw rug. 16 Vrije tijd Uw tuin winterklaar. WIN het boek Groenland en 2 tickets voor de Nationale Plantentuin in Meise. 18 Nieuws Neem deel aan onze Restornowedstrijd en misschien wint u 2 500! Veiligheidscampagnes van onze Preventiedienst. Stand van zaken in verband met de belasting op inverkeerstelling (BIV). Contact is het magazine van Federale Verzekering Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen De Federale Pensioenen N.V. Federale Verzekering Verzekeringsondernemingen toegelaten onder codenummers Nrs. RPR / / / Brussel Ons adres: Contact Stoofstraat Brussel Tel Verantwoordelijke uitgever: Francis Vroman, Nr. 141 Herfst 2012 De beknopte beschrijving van de contractwaarborgen weergegeven in dit magazine is louter bij wijze van voorbeeld, enkel de algemene voorwaarden verbinden de maatschappij. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Federale Verzekering. 2

3 Edito Beste lezer, Indien u een zaak uitbaat of activiteiten organiseert in een publieke ruimte, bent u wettelijk verplicht om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing af te sluiten. U bent in zulke gevallen immers automatisch aansprakelijk. Maar wat is precies een publieke ruimte? Lees er alles over op pagina 4 en 5. De kwaliteit van een verzekeraar wordt pas echt duidelijk op het moment dat u hem nodig heeft... Op ons kunt u rekenen bij een schadegeval: we bieden u een efficiënte totaalservice. Ontdek op pagina 13 het waargebeurde verhaal van een van onze verzekerden die te maken kreeg met brand in huis. Sinds 1 januari 2012 moeten ondernemingen het extralegaal individueel pensioenplan van hun zelfstandige bedrijfsleiders uitbesteden. De ideale oplossing is F-Manager VIP. Ontdek de voordelen van dit individueel pensioenplan in het financieel katern van uw magazine. Sinds dit jaar zijn de isolatienormen voor nieuwe kantoren en woningen strenger. Wat houden die nieuwe regels in en wat mag u in de toekomst verwachten? Het antwoord op al uw vragen vindt u op pagina 6 en 7. Eind oktober sieren pompoenen, spinnenwebben en akelige figuren winkels, straten en deurposten. Op pagina 8 vertellen we u de ware geschiedenis van Halloween. Veel leesplezier! Francis Vroman Afgevaardigd bestuurder 3

4 Verzekeringen Brand of ontploffing in publieke ruimten Uw objectieve aansprakelijkheid verzekeren is wettelijk verplicht Als u als natuurlijke of rechtspersoon een zaak uitbaat of activiteiten organiseert in een publieke ruimte (showrooms, bioscoopzalen, kerken, sportzalen, scholen, ), dan bent u verplicht om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing (publieke ruimten) af te sluiten. Volgens de wet bent u automatisch aansprakelijk in zulke gevallen. De wet van 30 juli 1979 maakt de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing (publieke ruimten) een verplichte verzekering. Ze werd gestemd nadat een zware brand op 1 januari 1976 een discotheek in La Louvière had verwoest. De balans was zwaar: 15 dodelijke slachtoffers. Maar het idee voor een dergelijke verzekering ontstond al eerder, na de brand in de Innovation in Preventie en aansprakelijkheid De wet bepaalt de preventienormen en veiligheidsmaatregelen om brand en ontploffing te voorkomen. Ook het aansprakelijkheidsregime voor publieke ruimten wordt erdoor vastgelegd. De boodschap is duidelijk: een verzekering is verplicht. In de Koninklijke Besluiten staan ongeveer 25 categorieën van etablissementen vermeld die als publieke ruimten beschouwd worden (zie kaderstuk op pagina 5). Het gaat om alle plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, die niet strikt verboden zijn en waar iedereen dus toegelaten is, eventueel onder voorwaarden, zoals toegang tegen betaling. Objectieve aansprakelijkheid Als u (als natuurlijke of rechtspersoon) een pand in de categorie van publieke ruimten uitbaat of wanneer u in een dergelijk pand een activiteit organiseert, bent u bij een brand of ontploffing objectief aansprakelijk voor de lichamelijke en materiële schade aan derden. Met een derde bedoelen we elke persoon zonder objectieve aansprakelijkheid die schade ondervindt door de brand of ontploffing, ongeacht of hij zich binnen of buiten uw zaak bevindt tijdens de gebeurtenis. Voorbijgangers, buren, personen die contrac tueel verbonden zijn aan uw zaak, de eigenaar van het gebouw waarin ze gevestigd is,... worden als derden beschouwd. Omdat het om objectieve aansprakelijkheid gaat, moet het slachtoffer de fout niet bewijzen. Hij moet enkel het oorzakelijke verband tussen de brand en de geleden schade aantonen, net als de omvang ervan. Het bedrag van de dekking van de objectieve aansprakelijkheid bedraagt maximaal 15 miljoen per schadegeval voor lichamelijke schade en maximaal voor materiële schade. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Immateriële schade als gevolg van materiële schade wordt ook gedekt. Een voorbeeld: als een naburige handelszaak exploitatieverlies lijdt tijdens renovatiewerken, wordt dit verlies beschouwd als immateriële schade. Neem uw voorzorgen Als uw objectieve aansprakelijkheid bij een ongeval of ontploffing niet gedekt is, loopt u het risico gerechtelijk vervolgd te worden, met mogelijk rampzalige financiële gevolgen voor uw onderneming. Weet bovendien dat uw zaak gesloten kan worden als u tijdens een controle geen verzekeringsattest kunt voorleggen. U ontvangt dit attest bij de ondertekening van het verzekeringscontract. Contacteer de adviseur of kantoorhouder in uw regio voor meer info. 4

5 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Stoofstraat Brussel België Telefoon Fax De Federale Verzekeringen Verzekeringsondernemingen toegelaten volgens codenummers 0087/0320/0345/ adviseurs en een 30-tal kantoren om u te helpen Wat zijn publieke ruimten? Het gaat om ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek en waarvoor een verzekering Objectieve Aan sprakelijkheid bij Brand en Ontploffing verplicht is. Enkele voorbeelden: showrooms; detailhandels met lokalen die bestemd zijn voor de verkoop, met bijhorende opslagruimtes, met een totale oppervlakte van minstens m²; commerciële beurzen en tentoonstellingsruimten; kantoorgebouwen waarvan de toegankelijke oppervlakte minstens 500 m² bedraagt; dancings, discotheken en alle publieke ruimten waar gedanst wordt; restaurants, frituren en cafés met een toegankelijke oppervlakte van minstens 50 m²; hotels en motels die minstens 4 kamers tellen en 10 of meer klanten kunnen ontvangen; jeugdherbergen; artistieke cabarets en circussen; bioscopen en theaters; casino s; culturele centra en hun cafetaria; polyvalente zalen, meer bepaald voor sportmanifestaties; sportzalen; schietstanden; stadions; gesloten kermiskramen waarvan de totale oppervlakte minstens m² bedraagt; pretparken; ziekenhuizen en zorginstellingen; serviceflats voor senioren, residentiële complexen met service- en rusthuizen; onderwijsinstellingen en internaten; stations, metrohaltes en luchthavens; religieuze instellingen met een totale toegankelijke oppervlakte van minstens m². Verzekeringsattest INFO Bedrijfsverzekeringen Kies ervoor om uw objectieve aansprakelijkheid bij Federale Verzekering te laten verzekeren. Na ondertekening van het contract bezorgen wij u een verzekeringsattest conform de wettelijke bepalingen. Een duplicaat van dit document wordt verzonden naar de burgemeester van de gemeente waar uw zaak gevestigd is, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. Meer info? Bestel onze brochure of contacteer de adviseur of kantoorhouder in uw regio voor een afspraak of een persoonlijke offerte. BEDRIJFSVERZEKERINGEN UW BEDRIJF OPTIMAAL BESCHERMD /10 05/09 5

6 Wonen Hoe minder energie, hoe beter De isolatienormen worden strenger De energienormen voor nieuwe kantoren, woningen en scholen zijn vanaf 2012 stevig verstrengd. De Belgische regelgeving legt alsmaar striktere isolatie-eisen op. Wat houden de nieuwe regels in en wat mag u in de toekomst verwachten? De aanpassingen zijn een gevolg van de Europese voorschriften. De Europese Unie wil dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 zo goed als energieneutraal zijn. Om die doelstelling te behalen, moesten de energienormen grondig worden herzien. De energieprestatieregelgeving, die voortbouwt op een Europese richtlijn geformuleerd in 2002, werd ingevoerd in Sindsdien moeten alle nieuwbouwconstructies of grondig gerenoveerde en uitgebreide gebouwen voldoen aan wettelijke eisen, de zogenaamde EPB-eisen. EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat en duidt op het energetische totaalpakket van een woning. Daaronder vallen isolatie, ventilatie, luchtdichtheid, en de kwaliteit van het binnenklimaat. De EPB-norm legt concrete maatregelen op: Isolatie-eisen: aangegeven door K-peil en U-waarde. Het K-peil bepaalt het globale isolatieniveau van een woning. Het gaat om de volledige isolatieschil, dus om het geheel van buitenmuren, vloeren, dak, vensters, Het K-peil wordt berekend op basis van de isolatiescores van de aparte constructieonderdelen en de compactheid van het gebouw. Deze scores worden uitgedrukt met een U-waarde. E-peil: slaat op de globale energieprestatie van een woning. Het getal geeft inzicht in het energieverbruik van een woning, inclusief het gebruik van verwarmings-, ventilatie- en koelapparatuur. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie het gebouw nodig heeft voor ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, elektriciteit, Het K-peil bepaalt voor een groot deel het E-peil, maar ook andere factoren (zoals bijvoorbeeld ventilatieverliezen, interne warmtewinst, technische installaties voor verwarming en elektriciteit) spelen een belangrijke rol. Ventilatienormen: het belang daarvan neemt toe naarmate de woning luchtdichter gemaakt wordt. Slecht ventilerende huizen kunnen een slechte luchtkwaliteit hebben. Verschillen per gewest De EPB-eisen verschillen in België van gewest tot gewest, maar het staat vast dat ze in alle drie de gewesten begin 2012 werden verstrengd. Een volgende aanpassing is voorzien in 2014 en tegen 2021 moeten nieuwe woningen dus bijna energieneutraal zijn, wat overeenkomt met een E-peil van hooguit E30. Ter vergelijking: verschillende oudere huizen hebben een E-peil dat ruim boven de E100 ligt. Overzicht van de nieuwe normen in de verschillende regio s Vlaanderen Wallonië Brussel K-peil K40 K45 K40 (woningen) K45 (kantoren) Maximale E-peil E70 E60 (vanaf 2014) E80 E70 (woningen) E75 (kantoren) Binnenklimaat (ventilatienorm) Residentiële ventilatie en beperking van het risico op oververhitting verplicht 6

7 ENERGIE- VERBRUIK (GIGAJOULE/M 2 /JAAR) A = minder dan 1,05 B = minder dan 1,3 C = minder dan 1,6 D = minder dan 2,0 E = minder dan 2,4 F = minder dan 2,9 G = meer dan 2,9 A B C D E F G Wettelijke procedures De opgelegde normen mogen dan wel in elk gewest verschillend zijn, de verplichting ze te behalen geldt voor iedereen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan isolatie, want zelfs met een relatief beperkte isolatie kunt u al een bovengemiddeld E-peil halen. Specialisten raden aan om voornamelijk daarin te investeren en zo de warmtevraag te beperken. Het is in de eerste plaats de bouwheer die verantwoordelijk is voor de naleving van de EPB-eisen: hij moet extra moeite doen om het energiepeil van zijn huishouden naar omlaag te krijgen. Maar hij staat er uiteraard niet alleen voor. Als u een woning doordacht laat construeren, zal u de vooropgestelde waarden van de EPB-regelgeving niet overschrijden. Een aantal wettelijke procedures liggen vast en bepalen wie welke taak moet uitvoeren: De bouwheer vult het aanvraagformulier in. De verslaggever dient ten laatste acht dagen voor de start van de bouwwerken een startverklaring in, een verplicht document met de nodige gegevens over het bouwproject en de verwachte resultaten op het vlak van energieprestaties en binnenklimaat. Hij houdt tijdens de werken ook bij wat een invloed kan hebben op de EPB. De architect stelt vooraf een voorontwerp op waarin hij vermeldt welk E-peil er wordt nagestreefd en hoe dat bereikt zal worden. Hij overlegt met de bouwheer welke oplossingen en materialen het meest geschikt zijn om te voldoen aan de EPB-eisen en hij informeert bij de aannemer over de genomen EPB-maatregelen. De verslaggever stelt de finale EPB-aangifte op wanneer de woning volledig klaar is. Pas dan liggen de definitieve energieprestaties en het binnenklimaat helemaal vast. De EPB-aangifte moet ten laatste zes maanden na het in gebruik nemen van het gebouw worden opgemaakt. Ten slotte stuurt de verslaggever de EPB-aangifte naar de elektronische Energieprestatiedatabank. De bouwheer moet het document tien jaar bewaren. Bij het laattijdig indienen van de EPB-aangifte riskeert u een boete. Ook voor overtredingen van de isolatie-, ventilatie- en energienormen moet u in de portefeuille tasten. Premies Dit jaar schrapt de federale regering een heleboel premies voor energiebesparende investeringen. Enkel de premie voor dakisolatie blijft behouden. Maar er is ook goed nieuws. De gewestelijke overheden blijven de energiebesparende maatregelen wel promoten en behouden de premies. Meer nog: ze zijn van plan om het beleid op dat vlak aanzienlijk te verstevigen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogde zijn budget voor 2012 met 50 %. Een nieuwigheid in Wallonië is de premie van voor de aansluiting op een warmtenet (gecentraliseerd systeem voor warmteproductie, netwerkleidingen en onderstations). In Vlaanderen smelt de premie voor isolatie van een dak of zoldervloer samen met de premie van de netbeheerder. Ook de Vlaamse overheid maakt bijkomende middelen vrij om energiebesparende inspanningen te ondersteunen. Meer info? Surf naar (Vlaanderen) (Wallonië) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) WEDSTRIJD NR. 1 Zin om meer te ontdekken over wetenschap en technologie? Vul snel de antwoordkaart in het midden van dit magazine in en misschien wint u 4 tickets voor Technopolis in Mechelen. 7

8 Cultuur Gezellig griezelen De geheimen van Halloween Eind oktober sieren pompoenen, spinnenwebben en akelige figuren winkels, straten en deurposten. Griezelverhalen worden rondgefluisterd. Halloween is in het land. Amerikaanse kitch die de Atlantische oceaan overstak en ons wist te bekoren. Zo luidt het vaak, maar de ware geschiedenis klinkt anders. Oorsprong Halloween stamt uit de Keltische tijd in Ierland en Schotland, waar het nieuwe jaar begon op 1 november. Het nieuwjaarsfeest droeg de naam Samhain. De Kelten waren bijzonder bijgelovig en dat uitte zich op Nieuwjaar: ze waren ervan overtuigd dat de rusteloze geesten van de doden van het afgelopen jaar terugkwamen, op zoek naar een levend lichaam om in te verblijven. Om de kwade geesten te verjagen, hulden ze zich in afgrijselijke kledij en maskers. Nadien kwamen de dorpelingen samen, ontstaken ze grote vuren en maakten zoveel mogelijk kabaal. Waarom Halloween Halloween heet De katholieke Kerk zag het Keltische feest als een heidense bedreiging, gelinkt aan duivels en heksen. De christenen hadden zelf een dag waarop ze hun doden herdachten: Allerheiligen of 'All Hallows'. Vooral in Ierland en Schotland kon de Kerk haar feestdag moeilijk doorduwen, omdat Samhain er zo ingeburgerd was. Daarom stelde de Ierse Kerk voor om Allerheiligen te verschuiven naar 1 november. Toch slaagde ze er nooit in om de tradities aan de vooravond van het Keltische nieuwjaar uit te vegen en zo ontstond het feest All Hallows Eve. De naam werd na verloop van tijd omgevormd tot Halloween. Van ritueel naar leuke traditie Halloween vervaagde met de jaren in de Angelsaksische regio s, maar herleefde toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten in de tweede helft van de 19 e eeuw een nieuw leven startten in de Verenigde Staten. Het feest kreeg een populaire invulling en werd een van de meest uitgedragen Amerikaanse folkloristische tradities. Jack-o -lantern De gewoonte om pompoenen uit te hollen en er een kaars in te plaatsen, vloeit voort uit een oude legende over een Ierse smid, Jack. Die wist de duivel, die hem om zijn ziel kwam vragen, tot tweemaal toe te verschalken. De tweede keer liet de smid hem beloven hem voorgoed met rust te laten. Toen Jack stierf, kon hij niet naar de hemel, aangezien hij met de duivel had geheuld. Ook in de hel kon hij niet terecht, omwille van de belofte van de duivel. Zijn ziel zou eeuwig ronddolen. De duivel wierp hem wel nog een gloeiend kooltje toe, dat Jack in de knol stak die hij net aan het oppeuzelen was. Zo zwierf hij rond met zijn zelfgemaakte lantaarn, de Jack-o -lantern. Amerikanen ontdekten al snel dat pompoenen veel gemakkelijker waren om gezichten in te kerven, uit te hollen en een kaarsje in te zetten. Trick-or-treat Het is een vertrouwd beeld: bont verklede kinderen die van deur tot deur gaan en mandjes vol snoepgoed verzamelen. Wanneer een deur open zwaait, kirren ze trick or treat!. Het spelletje gaat opnieuw terug tot de tijd van de Kelten. Uit schrik of medeleven met de overledenen stalden mensen eten uit voor hun huis. Ze geloofden dat de geesten hen ongemoeid zouden laten en zelfs zouden zegenen als ze iets lekkers aantroffen. In de 9 e eeuw ontstond een vergelijkbaar christelijk gebruik. Al zingend trokken christenen op Allerzielen rond om krentenbrood op te halen. Bij de huizen waar ze brood kregen, begonnen ze te bidden voor de overledenen. Griezelen in eigen land: heksendorpen In Ellezelles, net over de grens met de Vlaamse Ardennen, heerst het hele jaar door een Halloweensfeer. U kunt er mysterieuze wandelingen (bv. Le Sentier de l Etrange ) maken en u laten onderdompelen in intrigerende heksenlegendes. Dé festiviteit van het jaar is de befaamde heksensabbat, de laatste zaterdag van juni. Het feest begint in de late namiddag met eten, drinken, muziek en heksen, duivels, weerwolven en andere griezels die door het publiek laveren. Nadien volgt de heksenworp van op het stadhuis en de dag eindigt met de eigenlijke sabbat, op een heuveltje waar ooit een heks levend verbrand werd. In België vinden nog een aantal heksen evenementen plaats: een tweejaarlijkse heksenstoet in de toveressenparochie Beselare (Zonnebeke) en in Vielsalm, en een heksenfestival in Nieuwpoort. 8

9 Financieel katern Externalisering van extralegale pensioenplannen: F-Manager VIP, de oplossing Sinds 1 januari 2012 mogen ondernemingen niet langer zelf pensioenprovisies aanleggen om het extralegale individuele pensioenplan van hun zelfstandige bedrijfsleiders te financieren. Het plan moet worden geëxternaliseerd. Federale Verzekering stelt u de geknipte oplossing voor om het pensioenplan van zelfstandige bedrijfsleiders extern te financieren: F-Manager VIP, de individuele pensioentoezegging (IPT). Hoger rendement F-Manager VIP biedt u totale zekerheid, ongeacht de omstandigheden waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd! U heeft uw extralegale pensioen volledig verworven zodra u met pensioen gaat. Mocht u overlijden, dan is het beschikbaar voor uw nabestaanden. Elk jaar bepaalt Federale Verzekering een rentevoet om uw kapitaal te doen aangroeien. Het eindkapitaal is het resultaat van de kapitalisatie van alle premies die u jarenlang betaald hebt. Bovendien heeft u het perspectief dat uw kapitaal elk jaar kan worden aangevuld met een winstdeelname. Ter verduidelijking geven we mee dat op de einddatum van het contract de winstdeelnames met uitzondering van de RIZIV- en solidariteitsbijdragen belastingvrij zijn! Zo staat F-Manager VIP op de einddatum borg voor een hoger rendement dan een traditioneel pensioenplan. Uw pensioen veiliggesteld! Veiligheid is en blijft onze topprioriteit. Federale Verzekering is een financieel gezonde verzekeraar: onze expliciete en impliciete solvabiliteitsmarges bedragen respectievelijk het dubbele en het viervoudige van de wettelijke eisen. Met de individuele pensioentoezegging van Federale Verzekering is uw extralegale pensioen in goede handen! Minder belastingen De premies die u stort in het kader van het F-Manager VIPcontract zijn rechtstreeks fiscaal aftrekbaar van het zakencijfer van uw onderneming. Hou daarbij wel rekening met de 80 %-regel. Zo kunt u, via uw onderneming, een extralegaal pensioen opbouwen dat aantrekkelijker is dan een loonsverhoging of de uitbetaling van een dividend. Temeer omdat de taxatie op uw pensioenkapitaal beperkt blijft en de roerende voorheffing niet van toepassing is op uw rendement. 9

10 Financieel katern Bijkomende heffing van 4 % op intresten en dividenden Vanaf 1 januari 2012 worden belastingplichtige natuurlijke personen wier roerende inkomsten voor het jaar 2012 (aanslagjaar 2013) meer dan bedragen, onderworpen aan een bijkomende heffing van 4 %. Hoe wordt de bijkomende heffing berekend en wat moet u zelf doen? U gaat over tot de afkoop van een product dat onderworpen is aan de roerende voorheffing. Dan hebt u de volgende keuzemogelijkheden: Ofwel kiest u voor een onmiddellijke inhouding van 4 % op de inkomsten van uw levensverzekering, samen met de roerende voorheffing. In dat geval houden we rechtstreeks 25 % in op de intresten. Aangezien die roerende inkomsten niet moeten worden aangegeven, blijft uw fiscale anonimiteit op die manier gevrijwaard. Dat betekent dat u die bedragen niet hoeft te vermelden in uw belastingaangifte als natuurlijke persoon. Inkomsten afkomstig van intresten en dividenden die respectievelijk tegen de aanslagvoet van 15 % en 25 % belast worden, moeten wel worden aangegeven. Kiest u voor een eventuele inning van de bijkomende heffing via de aangifte van personenbelasting, dan houden wij onmiddellijk 21 % roerende voorheffing in. In 2013 ontvangt u een fiscale fiche op basis waarvan u uw belastingaangifte voor het inkomstenjaar 2012 kan invullen. De fiscus gaat dan na of het plafond overschreden is en u een bijkomende heffing verschuldigd bent. Merk op dat op de bijkomende heffing geen gemeentelijke opcentiemen verschuldigd zijn. 10

11 De roerende inkomsten die door de verschillende verzekerings- of beleggingsproducten gegenereerd worden en die aan de bijkomende heffing onderworpen worden, vindt u in onderstaande tabel. Voor elk van de producten geven we aan of er voorheffing verschuldigd is (met de toegepaste aanslagvoet, indien nodig), of de roerende inkomsten in aanmerking komen voor de berekening van de grens van de bijkomende heffing en op welke inkomsten de bijkomende heffing toegepast wordt. Tak 21 Niet onderworpen aan roerende voorheffing Tak 21 Indien onderworpen aan roerende voorheffing Tak 23 Tak 26 Obligaties, kasbons, termijnrekeningen Spaarrekening Dividenden Roerende voorheffing Neen 21 % op de intresten, op basis van een fictieve rentevoet van 4,75 % of op het reële rendement als de gegarandeerde rentevoet hoger ligt Neen 21 % Vrijgesteld tot aan intresten, vervolgens 15 % voorheffing op de intresten 25 % Berekening van de limiet van ? Neen Ja Neen Ja Ja, op intresten boven Ja Bijkomende heffing van 4 %? Neen Ja Neen Ja Neen Neen Opmerkingen: de 'Leterme'-staatsbons worden onderworpen aan 15 % roerende voorheffing en worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de bijkomende heffing. Tak 21-verzekeringsproducten met een gewaarborgde rentevoet worden onderworpen aan 21 % roerende voorheffing. De voorheffing en de bijkomende heffing zijn niet verschuldigd in de volgende gevallen: uitbetaling bij het overlijden van de verzekerde of aan het einde van het contract, als het contract aanvankelijk langer dan 8 jaar loopt; afkoop voor het einde van het contract of in het geval van uitbetaling op het einde van het contract, als het contract aanvankelijk minder dan 8 jaar loopt, als een overlijdensdekking ten belope van 130 % van de som van de gestorte premies voorzien is en als de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde-leven een en dezelfde persoon zijn. 11

12 DE VOORDELEN VAN VITA INVEST - U geniet een gewaarborgd rendement tot 31 december volgend op de 8ste verjaardag van het contract. Na die 8 jaar wordt het rendement van jaar tot jaar gegarandeerd. - U kan op elk moment bijkomende premies storten. - Dankzij de hogere winstdeelnames kan het rendement van uw belegging aanzienlijk toenemen. - De roerende voorheffing is in de meeste gevallen niet verschuldigd. - Eén keer per jaar kan u tot 10 % van de reserve opnemen, zonder kosten of intrestverlies. Na de eerste 8 jaar is Vita Invest zelfs volledig liquide. - U beschikt over een belegging die aangepast is aan elke leeftijd. BIJ FEDERALE VERZEKERING STAAT DE KLANT CENTRAAL Federale Verzekering werd opgericht in 1911 en heeft in de loop der jaren een degelijke ervaring inzake verzekeringen, spaar- en beleggingsproducten uitgebouwd. Vandaag biedt Federale Verzekering u een volledig gamma van verzekeringen die u optimaal beschermen. Dankzij haar coöperatieve en onderlinge structuur zonder te vergoeden aandeelhouders, biedt ze u financiële producten die een hoger rendement garanderen dan het marktgemiddelde. Als klant bent u dus de enige begunstigde van de goede resultaten van de onderneming. U WILT MEER WETEN OVER VITA INVEST? MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Stoofstraat Brussel - België Tel Fax De Federale Verzekeringen Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Verzekeringsonderneming toegelaten volgens codenummer CBFA 0346 Nr RPR Brussel Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax EEN FLEXIBELE BELEGGING MET EEN HOOG GEWAARBORGD RENDEMENT Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Verzekeringsonderneming toegelaten volgens codenummer Nummer RPR Brussel 60 ADVISEURS EN EEN 30-TAL KANTOREN OM U TE HELPEN HET INDIVIDUEEL PENSIOENPLAN MET EEN OPTIMAAL RENDEMENT /10 11/ /10 05/11 Financieel katern Basis om de bijkomende heffing te berekenen: een voorbeeld Roerende inkomsten 2012 (voorheffing inbegrepen) Basis om bijkomende heffing te berekenen Bedragen waarvoor de bijkomende heffing geldt Intresten spaarboekjes (vrijgesteld gedeelte) Intresten spaarboekjes (15 % voorheffing) Dividenden (25 % voorheffing) Roerende inkomsten afkomstig van de afkoop tijdens de eerste acht jaar van een verzekeringscontract (21 % voorheffing) Totaal Om het bedrag van de bijkomende heffing te berekenen, moet u rekening houden met het feit dat inkomsten van spaarboekjes (belast tegen een aanslagvoet van 15 %) en dividenden (belast tegen een aanslagvoet van 25 %) niet onderworpen zijn aan de bijkomende heffing, maar wel in aanmerking moeten worden genomen voor de basis om die bijkomende heffing te berekenen. De berekening die u moet uitvoeren, is de volgende: 4 % van ( ), hetzij 600 bijkomende heffing. Zoals het voorbeeld illustreert, is het niet evident om het verschuldigde bedrag te bepalen op het ogenblik van de opname, zelfs wanneer het gaat om een redelijk eenvoudig geval. De ideale keuze? Alles hangt af van uw roerende inkomsten van het jaar en het belang dat u hecht aan het behoud van uw fiscale anonimiteit. Als dat laatste voor u belangrijk is, is de keuze snel gemaakt: u opteert dan best voor de onmiddellijke inhouding van de roerende voorheffing van 21 % en van de bijkomende heffing van 4 %. Maar er bestaat nog een betere keuze! In het verzekeringswezen hoeft u immers niet noodzakelijkerwijs roerende voorheffing te betalen. Ons topproduct Vita Invest een tak 21-beleggingsverzekering vormt een uitstekende beleggingsformule op middellange en lange termijn, die onder bepaalde voorwaarden vrij is van roerende voorheffing. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw adviseur of de kantoorhouder in uw regio. De voorwaarden en de fiscaliteit die in dit financieel katern besproken worden, zijn van kracht sinds 1 september Voor meer info over de in dit financieel katern aan bod gekomen producten raadpleegt u best onze financiële infofiches op INFO Vita Invest en F-Manager VIP Meer info? Bestel onze brochures of contacteer de adviseur of kantoorhouder in uw regio voor een afspraak of een persoonlijke offerte. Verantwoordelijke Uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België VITA INVEST Verantwoordelijke Uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België F-MANAGER VIP VOOR ONDERNEMERS 12

13 Uit de praktijk Uw brandverzekering, een totaalservice Feiten Onze klant is eigenaar van een woning aan de kust. Zijn huis is sinds het begin verzekerd bij Federale Verzekering. Op een ochtend, begin februari, vat het dak vuur. De eigenaar geeft het schadegeval meteen aan. Efficiënte en menselijke aanpak Onze expert gaat de dag zelf ter plekke om de verzekerde gerust te stellen, te adviseren en te begeleiden. De oorzaak van de brand wordt tijdens de expertise vastgesteld: een balk van het dakgebinte vatte vuur na het intensieve gebruik van een houtkachel tijdens de barre winterperiode. Onze expert laat onmiddellijk een gespecialiseerde firma voor o.a. roetverwijdering langskomen en de dag nadien begint die al met de schoonmaak. Drie dagen later is de klus vakkundig opgeknapt. Een week na de feiten komt onze expert de evolutie van de werken bekijken. Hij begeleidt onze klant bij de laatste fase van de expertise. Schadevergoeding Dezelfde dag nog regelt de schadebeheerder van Federale Verzekering een voorschot van 3 000, zodat onze verzekerde zijn eerste kosten kan betalen. Drie weken na de brand geeft de klant zijn akkoord voor het afronden van de expertisewerken. De schade wordt geraamd op meer dan Minder dan een maand na de brand ontvangt hij zijn schadevergoeding. De facturen van de herstelling worden ons twee weken later bezorgd. s Anderendaags storten we het resterende bedrag en de btw op de bankrekening van onze klant en sluiten we het dossier af. Getuigenis van de klant Na een brand in mijn woning deed ik een beroep op Federale Verzekering in het kader van mijn Multirisk Woningverzekering. Mijn schadedossier werd heel snel en efficiënt behandeld. Na enkele uren beschikte ik al over de nodige informatie en was er een expert van de maatschappij ter plaatse om de schade op te meten en onze behoeften in te schatten. Tijdens elke fase van het dossier ontvingen we duidelijke en geruststellende informatie. De expert heeft ons uitstekend geadviseerd en bijgestaan. De dossierbeheerder werkte efficiënt en snel, waardoor onze woning vlug hersteld kon worden. Twee maanden na de brand konden we opnieuw intrekken in ons volledig gerenoveerde huis. Dankzij Federale Verzekering hebben we ons nooit echt zorgen gemaakt! INFO Multirisk Woningverzekering Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax De Federale Verzekeringen Samenwerkende Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand Burgerlijke aansprakelijkheid en Diverse Risico's Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0087, Nr RPR Brussel Meer info? Bestel onze brochure of contacteer de adviseur of kantoorhouder in uw regio voor een afspraak of een persoonlijke offerte. BRANDVERZEKERING MULTIRISK WONING WIJ DELEN ONZE WINST COMPLETE BESCHERMING, GRATIS BIJSTAND 60 ADVISEURS EN EEN 30-TAL KANTOREN OM U TE HELPEN MET ONZE KLANTEN Een gunstig tarief voor een brandverzekering die u een optimale bescherming biedt, dat is al heel wat. Maar een deel van uw premie teruggestort krijgen op uw rekening, dat overtreft alles! Aangezien onze groep bestaat uit onderlinge en coöperatieve vennootschappen, zijn er geen externe aandeelhouders die vergoed moeten worden en kunnen wij onze winst delen met onze verzekerden. Met u dus. MEER WETEN OVER MULTIRISK WONING? Verantwoordelijke Uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België Een verzekeringscontract is meer dan de som van premies, waarborgen en dekkingen die uw gezin en eigendom beschermen. Bij schade biedt Federale Verzekering u ook een efficiënte totaalservice. Wij staan altijd voor u klaar. Dat illustreren we aan de hand van een waargebeurd verhaal van een woningbrand /10 06/09 13

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Bouw en werking van de rug

Bouw en werking van de rug Hou je rug gezond 60% tot 90% van de volwassenen krijgt ooit te maken met rugklachten. Nochtans kan je rugklachten voorkomen door rekening te houden met een aantal principes. In deze folder komen allerlei

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSVERZEKERINGEN BEDRIJFSVERZEKERINGEN UW BEDRIJF OPTIMAAL BESCHERMD 30.00.005/10 01/14 BEDRIJFSVERZEKERINGEN Uw bedrijf optimaal beschermd Bestudeerde, commerciële risico s ze horen bij het ondernemerschap. Net zoals

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten?

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten? Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen Sinds 11 december 2015 geldt een inschrijvingsplicht voor alle bromfietsen ongeacht

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit,

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Wat is lage rugpijn? Lage rugpijn zit onderin de rug. Soms straalt de pijn uit naar de billen of naar een of beide bovenbenen. De pijn kan plotseling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Minder last van uw rug

Minder last van uw rug Minder last van uw rug Hoe kunt u pijn onderin uw rug verminderen en nieuwe klachten voorkomen Rugklachten zelf onder controle Pijn in uw rug is lastig en vervelend. Om vele redenen. Uw humeur kan eronder

Nadere informatie

CREDO. Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! bon VERZEKERINGSBON. 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten

CREDO. Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! bon VERZEKERINGSBON. 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten Credimo groeit. Credimo, de grootste hypotheeken kapitalisatiemaatschappij van België, is nu

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Subject: Taak 1.2.20

Subject: Taak 1.2.20 Taak 1.2.20 Tutor : vd Biggelaar Mentor : vd Biggelaar Klas : MT1A Gemaakt door : Tommy & Paul van der Linden 1 Inhoud! Taak 1.2.20 Inhoud!... 2 Inleiding... 3 Trekken en Duwen... 4 Tillen... 4 Zitten...

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie