FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod"

Transcriptie

1 FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst krijgen via het VAPH? U krijgt geen tussenkomst van het VAPH voor ondersteuning als een tegenpartij de kosten van deze ondersteuning vergoedt. Dit heet cumulverbod. In de eerste plaats moet de tegenpartij uw kosten vergoeden. Dat zijn kosten, zoals: hulpmiddelen, zoals een traplift aanpassingen aan de woning of de wagen ondersteuning door een voorziening of dienst ondersteuning door een Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) Die tegenpartij is meestal: een verzekeringsmaatschappij het Fonds voor Arbeidsongevallen het Fonds voor Medische Ongevallen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds een persoon U bent verplicht om eerst de tegenpartij te vragen uw kosten te vergoeden. Kan die partij bepaalde kosten niet vergoeden. Dan kan u een tussenkomst krijgen van het VAPH voor de bovengenoemde kosten. Het VAPH heeft dus een aanvullende rol. De vraag of het VAPH een tussenkomst geeft, hangt ervan af of u de vergoeding van de tegenpartij al ontving (zie vraag 3) of nog niet (zie vraag 2). Vraag 2: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden, maar ik heb die vergoeding nog niet ontvangen. Kan ik een tussenkomst krijgen van het VAPH? Na een ongeval ontvangt u niet meteen een vergoeding. Mogelijk volgt er eerst een onderzoek om te zien of de tegenpartij de kosten moet betalen. Daarna volgt er normaal een medisch onderzoek. Pas als uw schade vaststaat, bespreken u en de tegenpartij het bedrag van de vergoeding. Zolang die vergoeding niet vaststaat, kan u een tussenkomst krijgen van het VAPH. Het VAPH beslist eerst of u recht hebt op de tussenkomst. U ontvangt enkel deze tussenkomst van het VAPH in afwachting van uw definitieve vergoeding van de tegenpartij. Zo hoeft u de kosten niet volledig zelf te betalen. Het VAPH zal deze tussenkomsten nadien terugvragen aan de tegenpartij. Dit heet wettelijke subrogatie. 1

2 De tegenpartij kan u intussen voorschotten betalen. Sommige voorschotten zijn niet berekend op een concreet deel van uw schade. Meestal zijn dat ronde bedragen zoals euro of euro. Krijgt u deze voorschotten? Dan blijft u de tussenkomsten van het VAPH ontvangen. De tegenpartij kan u ook voorschotten betalen die wel al berekend zijn op een concreet deel van uw schade. Dat wordt beschouwd als een definitieve vergoeding voor dat deel van de schade. U mag hiervoor geen tussenkomsten meer krijgen van het VAPH. (zie vraag 3) Vraag 3: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Ik heb die vergoeding gekregen. Kan ik een tussenkomst krijgen van het VAPH? U mag geen tussenkomst van het VAPH krijgen voor ondersteuning waarvoor u een vergoeding ontvangt van de tegenpartij. Dit heet cumulverbod. (zie vraag 1) Daarom onderzoekt het VAPH eerst voor welke verschillende zaken u de vergoeding krijgt. Krijgt u een vergoeding van de tegenpartij voor zaken waarvoor het VAPH ook mag tussenkomen, zoals: hulpmiddelen, zoals een traplift (zie ook vraag 9) aanpassingen aan de woning of de wagen (zie ook vraag 9) ondersteuning door een voorziening of dienst (zie ook vraag 14) ondersteuning door een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) (zie ook vraag 12) Dan mag u geen tussenkomst van het VAPH ontvangen. Voorbeeld U moet uw wagen laten aanpassen aan uw handicap. U krijgt hiervoor een vergoeding van de tegenpartij. Met die vergoeding betaalt u eerst de aanpassingen. Pas als u deze vergoeding volledig hebt besteed aan uw noodzakelijke wagenaanpassingen, kan u een tussenkomst krijgen van het VAPH. U mag immers niet tegelijk een vergoeding krijgen van de tegenpartij en een tussenkomst van het VAPH om dezelfde aanpassingen aan uw auto te vergoeden. Krijgt u een vergoeding van de tegenpartij voor zaken waarvoor het VAPH niet tussenkomt, zoals: morele schade schade aan kledij verlies van inkomsten Dan mag u wel een tussenkomst krijgen van het VAPH voor hulpmiddelen, aanpassingen, PAB en ondersteuning door een voorziening of dienst. Tips Bewaar een kopie van de schaderegeling. Bewaar een overzicht van alle zaken waarvoor u een vergoeding krijgt. Hebt u dat overzicht niet? Vraag het aan uw advocaat. Vraag de tegenpartij om de kosten te vergoeden. Gebruik de vergoeding enkel om kosten van uw schade te betalen. 2

3 1. Normaal kan u levenslang de kosten betalen met de vergoeding. Mogelijk blijkt de vergoeding niet voldoende, bijvoorbeeld als uw handicap erger wordt Het VAPH houdt hier zeker rekening mee als u een tussenkomst aanvraagt. Dit is echter op voorwaarde dat u de vergoeding van de tegenpartij enkel hebt besteed aan kosten waarvoor deze vergoeding bestemd was. 2. Hebt u een beperking door een arbeidsongeval, lees dan zeker vraag 10. Vraag 4: Wat zijn mijn plichten tegenover het VAPH? 1. U moet het VAPH altijd elke verandering in uw schadedossier melden, bijvoorbeeld: als er een nieuwe medisch deskundige is als er een tussentijds vonnis is als de regeling definitief is. Stuur een kopie van de regeling naar het VAPH. Uw advocaat kan dit ook doen in uw plaats. 2. U moet een vergoeding vragen aan de tegenpartij. In praktisch elk schadedossier is er een moment waarop een medisch deskundige zal onderzoeken wat uw schade is ten gevolge uw ongeval of medische fout. Zorg ervoor dat u aan deze deskundige vraagt om te onderzoeken welke hulpmiddelen of ondersteuning levenslang noodzakelijk zullen zijn voor u. Doet u dat niet, dan is het mogelijk dat u hiervoor geen vergoeding krijgt van de tegenpartij. In zo n geval kan het VAPH u ook niet zomaar een tussenkomst geven voor deze hulpmiddelen of ondersteuning een tussenkomst te geven. Vraag 5: Welke vergoedingen van de tegenpartij kan ik krijgen? Een vergoeding kan zijn: een bedrag dat u in één keer krijgt. een vast bedrag dat u over een bepaalde periode krijgt, bijvoorbeeld elke maand of elk jaar (zie ook vraag 12) Hoe krijgt u de vergoeding? 1. U en de tegenpartij komen zonder rechter overeen hoe u de vergoeding krijgt. (minnelijk) 2. Bereiken u en de tegenpartij geen akkoord? Dan kan een rechter beslissen hoe u de vergoeding krijgt. (gerechtelijk) Vraag 6: Mijn schaderegeling bevat een voorbehoud. Wat is een voorbehoud? Het is mogelijk dat sommige schade zich niet meteen voordoet, maar pas vele jaren na uw ongeval of medische fout. In zo n gevallen kan het dat deze schade niet meteen aan u wordt vergoed, maar dat er in de schaderegeling een voorbehoud wordt voorzien. Zodra deze schade zich voordoet, spreekt u zelf de tegenpartij aan. Breng het VAPH ook op de hoogte hiervan. Daarna bespreekt u met de tegenpartij het bedrag van uw vergoeding. 3

4 Enkele voorbeelden: 1. U kan posttraumatische letsels krijgen aan het rechterbeen en de rechtervoet. Door die letsels zal u later hulpmiddelen nodig hebben. Pas dan kan u een vergoeding vragen aan de tegenpartij. 2. U krijgt hulp van een kennis of familielid. Die mantelzorger wordt te oud om voor u te zorgen. Dit heeft tot gevolg dat uw ondersteuning vanaf dan zal gebeuren door een voorziening. Dan pas kan u een vergoeding vragen aan de tegenpartij voor ondersteuning door een voorziening. Komen u en de tegenpartij niet snel tot een akkoord over het voorbehoud? Dan kan het VAPH in afwachting een tussenkomst geven. Het VAPH zal nadien deze tussenkomsten terugvragen aan de tegenpartij. Vraag 7: Op mijn 40ste had ik een ongeval. Door dit ongeval heb ik een handicap. Ik sloot een definitieve regeling af met de tegenpartij. Ik betaalde de kosten van de ondersteuning met de vergoeding van de tegenpartij. Op mijn 66ste is die vergoeding uitgeput. Ik wil een tussenkomst krijgen van het VAPH. Kan dat? Neen. U dient een eerste vraag om ondersteuning te doen voor uw 65ste. U kan vragen om een tussenkomst te krijgen voor ondersteuning, nog vóór de vergoeding van de tegenpartij uitgeput is. Gaat het VAPH akkoord om de tussenkomst te geven? Dan zal u die pas ontvangen als u aantoont dat de vergoeding van de tegenpartij uitgeput is. 1. Vroeg u het VAPH enkel om uw handicap te erkennen voor uw 65ste? Dat geldt niet als vraag voor ondersteuning. U dient een concrete vraag om ondersteuning te stellen. 2. U dient alle informatie over uw vergoeding door te geven aan het VAPH. (zie vraag 4) Vraag 8: Geldt het cumulverbod ook voor oude schadegevallen? Hoe ver wordt er terug gegaan in de tijd bij de toepassing van het cumulverbod? Het cumulverbod geldt ook voor oude schadegevallen. De datum van het schadegeval speelt hierbij geen rol. Geef uw schadegeval en schaderegeling zeker door aan het VAPH. Uiteraard gaan we op het moment dat het cumulverbod wordt toegepast, wel na wat er nog van uw vergoeding overblijft. U kan aantonen aan het VAPH welk gedeelte van uw vergoeding ondertussen werd besteed. Het cumulverbod wordt dan toegepast op het restbedrag van uw vergoeding. Hebt u aangetoond dat u uw vergoeding ondertussen volledig hebt besteed aan de ondersteuning waarvoor deze vergoeding werd voorzien? Of hebt u geen vergoeding gekregen voor de hulpmiddelen 4

5 of ondersteuning waarvoor u een aanvraag hebt gericht tot het VAPH? Dan kan u wel een tussenkomst krijgen van het VAPH. 2 Vragen over hulpmiddelen en aanpassingen Vraag 9: Na mijn ongeval kreeg ik een vergoeding voor een traplift. Kan ik nu of later nog een tussenkomst krijgen van het VAPH voor de kosten van de traplift? U kunt niet zomaar een tussenkomst krijgen. Kan u echter aantonen via facturen dat u uw vergoeding volledig hebt opgebruikt aan een traplift? Dan kan u wel een tussenkomst krijgen van het VAPH, op voorwaarde dat u hiervoor in aanmerking komt. Dit geldt voor alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor het VAPH kan tussenkomen, zoals aanpassingen aan de woning of de wagen, handgrepen in de woning, een stoel in de douche, badlift, verhoogd toilet Voor hulpmiddelen of aanpassingen geldt er een speciale regeling bij een arbeidsongeval. (zie vraag 10) Vraag 10: Ik kreeg een arbeidsongeval. Er is al een definitieve schaderegeling, maar ik krijg geen vergoeding voor handgrepen in het toilet of de douche. Kan ik hiervoor een tussenkomst krijgen van het VAPH? Het hangt ervan af. Voor aanvragen over hulpmiddelen en aanpassingen moet u rekening houden met het volgende: U moet aantonen dat u het hulpmiddel of de aanpassing aanvroeg bij uw verzekeraar voor arbeidsongevallen of bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. U moet een kopie van de beslissing van uw verzekeraar of van het Fonds doorgeven aan het VAPH. Als de verzekeraar of het Fonds beslissen om u hiervoor een vergoeding te geven, dan kan het VAPH hiervoor niet meer tussenkomen. Als de verzekeraar of het Fonds beslissen om u geen vergoeding te geven voor de handgrepen, dan kan het VAPH u hiervoor een tussenkomst geven op voorwaarde dat u hiervoor in aanmerking komt. Ontvangt u niet binnen redelijke termijn een beslissing van uw verzekeraar of van het Fonds? Breng het VAPH hiervan op de hoogte. U krijgt toch een tussenkomst van het VAPH terwijl u wacht op de beslissing. 1. Bij een arbeidsongeval moet u een aanvraag indienen bij: de verzekeraar voor arbeidsongevallen OF 5

6 het Fonds voor Arbeidsongevallen als u werkte in de privé-sector en als uw ongeval plaatsvond voor Vraag een vergoeding aan uw verzekeraar of aan het Fonds voor alle hulpmiddelen of aanpassingen die u nodig hebt door uw arbeidsongeval. U laat het best een medisch deskundige onderzoeken welke hulpmiddelen of ondersteuning u nodig hebt. Vraag 11: Ik kreeg een vergoeding voor een hulpmiddel. Na drie jaar moet ik het hulpmiddel vervangen. Kan ik hiervoor een tussenkomst krijgen van het VAPH? In de definitieve schaderegeling werd er rekening mee gehouden dat u hulpmiddelen moet vervangen. Normaal mag het VAPH dus geen tussenkomst geven voor het vervangen van hulpmiddelen. U kan wel een tussenkomst van het VAPH krijgen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U kan aantonen dat de vergoeding van de tegenpartij uitgeput is. U gebruikte de vergoeding enkel om het hulpmiddel aan te kopen. U ging zorgzaam om met het hulpmiddel. 3 Vragen over het Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) Vraag 12: Ik kreeg een vergoeding voor hulp van derden na een ongeval of een medische fout. Kan ik dan nog een Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) ontvangen? U ontvangt geen PAB, als u al een vergoeding voor hulp van derden krijgt, of als u een vergoeding voor huishoudelijke schade krijgt. We herinneren nog even dat een PAB wordt uitbetaald door het uitkeren van een éénmalig werkkapitaal. Dat komt neer op 5/12 van het jaarbudget. Met dat werkkapitaal kan de persoon met een handicap zijn assistentie opstarten. Het werkkapitaal wordt aangezuiverd op het moment dat de persoon met een handicap onkosten indient bij het VAPH. Die moeten binnen de 2 maanden ingediend worden en moeten door het VAPH goedgekeurd worden. Het VAPH ziet erop toe dat de door de persoon met een handicap gemaakte kosten het jaarbudget niet overschrijden. Voor een goed begrip: Hieronder hebben we het steeds over het jaarbudget. Dit betekent het PAB waar de persoon met een handicap per jaar recht op heeft. Het werkkapitaal is enkel een methode om het PAB uit te betalen. 6

7 A. U krijgt één keer een vergoeding: U moet eerst uw vergoeding voor hulp van derden of uw vergoeding voor huishoudelijke schade volledig gebruiken voor deze hulp te betalen. Het VAPH mag u geen PAB uitbetalen. Hou alle kosten die u betaalde met uw vergoeding voor hulp van derden of uw vergoeding voor huishoudelijke schade goed bij. Aanvaardt het VAPH deze kosten? Dan trekt het deze kosten af van uw vergoeding voor hulp van derden of uw vergoeding voor huishoudelijke schade. Als deze vergoedingen uitgeput zijn, dan kan het VAPH u opnieuw een PAB uitbetalen. Uw PAB stopt niet. Het wordt enkel geschorst. U hoeft geen nieuw PAB aan te vragen als uw vergoeding uitgeput is. B. U krijgt elk jaar een vast bedrag: Is uw jaarlijkse vergoeding voor hulp van derden of de vergoeding voor huishoudelijke schade hoger dan uw jaarlijks PAB? Dan krijgt u geen PAB, tenzij uw vergoeding is uitgeput. (zie punt A) Is uw jaarlijks PAB hoger dan uw jaarlijkse vergoeding voor hulp van derden of de vergoeding voor huishoudelijke schade? U hebt dan geen recht op een volledig PAB. Uw jaarlijkse vergoeding trekken we af van het PAB dat u elk jaar krijgt. Voorbeeld 1 PAB in 2013 Vergoeding voor hulp van derden Uw eigenlijk PAB 9.344,93 euro euro PAB 9.344,93 euro euro = 6.344,93 euro Voorbeeld 2 U bewijst dat u kosten maakte voor hulp van derden in 2012 PAB in 2013 Vergoeding voor hulp van derden Uw eigenlijk PAB 500 euro 9.344,93 euro euro 500 euro = euro PAB 9.344,93 euro euro = 6.844,93 euro U moet altijd bewijzen dat u een deel van uw vergoeding enkel hebt besteed aan hulp van derden of aan huishoudelijke schade. 7

8 Vraag 13: Ik krijg een vergoeding voor hulp van derden of voor een medische fout. Ik gebruik dienstencheques om (een deel van) mijn ondersteuning te betalen. Telt de kost van dienstencheques als bewijs dat mijn schadevergoeding voor hulp van derden uitgeput is? Ja, de kosten van dienstencheques aanvaardt het VAPH als kosten voor hulp van derden. Als bewijs aanvaarden we enkel fiscale fiches. Hou deze fiches dan ook goed bij. 4 Vragen over ondersteuning door een voorziening Vraag 14: Ik krijg een vergoeding voor hulp van derden door een ongeval of een medische fout. Kan ik dan nog ondersteuning door een voorziening krijgen van het VAPH? U hebt geen recht op ondersteuning door een voorziening, als u al een vergoeding voor hulp van derden krijgt. Het VAPH wil er echter voor zorgen dat u toch nog gebruik kan maken van ondersteuning door een voorziening. Dit kan op de volgende manier: U sluit een overeenkomst uitvoering cumulverbod af met het VAPH. U betaalt dan elk jaar een bedrag. Het bedrag komt overeen met de kost die VAPH elk jaar betaalt voor uw ondersteuning. (zie vraag 15). Het VAPH betaalt dan probleemloos uw ondersteuning. U betaalt het bedrag aan het VAPH tot uw vergoeding voor hulp van derden is uitgeput. Hou alle kosten die u betaalde met uw vergoeding voor hulp van derden goed bij. Aanvaardt het VAPH deze kosten? Dan trekt het VAPH deze kosten af van uw vergoeding voor hulp van derden. Als uw vergoeding een jaarlijks bedrag is, dan zal uw betaling aan het VAPH nooit hoger zijn dan dit bedrag. Vraag 15: Hoe wordt het bedrag berekend dat ik betaal volgens de overeenkomst uitvoering cumulverbod? De echte kost van ondersteuning is pas enkele jaren later bekend. Het jaarlijks bedrag dat u betaalt aan het VAPH, wordt berekend volgens de laatst gekende gegevens. Als u ondersteuning krijgt in een gespecialiseerde instelling (residentieel of semi-residentieel), zijn deze gegevens: de dagprijs de dagen dat u aanwezig en afwezig was Als u ondersteuning krijgt waar u woont (ambulant), zijn dit: het aantal begeleidingen de prijs van één begeleiding 8

9 Elk jaar krijgt u een bijlage. Daarin ziet u hoe het VAPH het bedrag berekent dat u moet betalen. Zodra de werkelijke kost bekend is, kan de prijs herzien worden. Vraag 16: Hoeveel kost de ondersteuning door een voorziening die het VAPH erkent? U betaalt zelf de kosten voor de ondersteuning in een voorziening, zodra u uw definitieve vergoeding ontvangen heeft. (zie vraag 14) Soms betaalt u een eigen bijdrage aan de voorziening. Deze eigen bijdrage staat los van de kost die het VAPH betaalt. De eigen bijdrage die u zelf betaalt aan de voorziening, is dus zeker niet de totale kost van ondersteuning door een voorziening. U maakt al gebruik van een voorziening De kost die het VAPH betaalt voor uw ondersteuning, vraagt u aan het VAPH. Het is mogelijk dat het VAPH zelf al informatie over de prijs meedeelde aan uw advocaat. U maakt nog geen gebruik van een voorziening Het VAPH geeft u gemiddelde bedragen per type voorziening. Zo kan u de prijs inschatten. Dit zijn de gemiddelde bedragen voor 2013 (in euro): Internaten ,08 Semi-internaten ,78 Semi-internaten (niet-schoolgaand) ,53 Dagcentra ,70 Observatie en behandelingscentrum ,42 Tehuis werkenden ,27 Kortverblijf ,48 Bezigheid ,49 Nursing ,02 Plaatsing in gezinnen ,58 Wonen onder begeleiding van een particulier 7.215,62 Zelfstandig wonen ,40 Begeleid wonen ,19 Ambulante begeleiding 229,22 Beschermd wonen ,27 Geïntegreerd wonen ,64 In deze bedragen zijn de bijdragen die u eventueel zelf betaalt aan de voorziening, niet inbegrepen. Deze bedragen veranderen elk jaar. Maakt u ondertussen toch gebruik van een voorziening? Baseer u dan op de prijs van de voorziening, en niet de gemiddelde bedragen. Deze gemiddelde bedragen kunnen hoger of lager zijn dan de werkelijke kost van een voorziening. 9

10 5 Vragen van een voorziening Vraag 17: Aan welke regels moet de voorziening zich houden? De voorziening volgt de regels van het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding. 1 Volgens dat protocol moeten cliënten een verklaring op eer tekenen. De cliënten verklaren dat: ze geen vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening hebben ontvangen ze geen recht hebben op dergelijke vergoeding Hebben ze wel zo'n vergoeding ontvangen of hebben ze er recht op? Dan moeten de cliënten dat melden aan het VAPH en aan de voorziening. Komt u pas later te weten dat een cliënt een vergoeding kreeg na een ongeval? Dan zet de voorziening de cliënt het best aan om dat zo snel mogelijk door te geven aan het VAPH. De cliënt heeft de plicht om dit mee te delen aan het VAPH. 2 Hoe later de cliënt dat meedeelt, hoe meer kans dat er documenten zoekraken. U kan de cliënt de brochure 'handicap na een ongeval' geven met meer uitleg. Vraag 18: Wat als uw cliënt een oneerlijke verklaring op eer aflegt in het protocol? Oneerlijke informatie doorgeven aan de voorziening is de verantwoordelijkheid van de cliënt. De voorziening beschikt niet altijd over alle informatie over de vergoeding. Komt het VAPH te weten dat een cliënt een vergoeding van de tegenpartij krijgt, samen met steun van het VAPH? Dan zal het VAPH de steun die het betaalde, terugeisen van de cliënt. De voorziening kan de procedure tot ontslag opstarten. Vraag 19: Wat als uw cliënt weigert om de verklaring op eer van het protocol af te leggen? De voorziening kan pas met de ondersteuning starten als het protocol is afgesloten tussen cliënt en voorziening. 3 Als de cliënt weigert om de verklaring te ondertekenen, dan kan het protocol niet afgesloten worden. Uw voorziening kan dan niet starten met de ondersteuning. Hebt u nog vragen? Stuur een mail naar We behandelen uw vraag zo snel mogelijk. 1 zie Bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap 2 zie art 3 2, laatste lid, Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 3 zie art. 8, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap 10

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...)

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Editie september 2016 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) www.vaph.be 2 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of

Nadere informatie

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 Waarom is deze informatie belangrijk

Nadere informatie

Handicap door ongeval

Handicap door ongeval Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) DE ROL VAN HET VAPH INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 Waarom

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

Vragenlijst wettelijke subrogatie

Vragenlijst wettelijke subrogatie Vragenlijst wettelijke subrogatie 1 Duid de oorzaak van uw handicap aan. Kruis het juiste vakje aan en volg de instructies. Een verkeersongeval. Ga naar vraag 2. Een arbeidsongeval. Ga naar vraag 8. Een

Nadere informatie

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 Toelichting over ons project wettelijke subrogatie. De vzw Vlaamse Liga NAH is een gebruikersvereniging, een patiëntenorganisatie en groepeert gebruikers en professionelen rond

Nadere informatie

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder,

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder, Brussel, Aan de PAB-budgethouder Kenmerk: 50/wdp/mededeling16 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafo.be Bijlagen: / BETREFT:

Nadere informatie

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB)

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) Op 17 juli 2000 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over het invoeren van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB). Ondertussen is het PAB

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT IS EEN PERSOONLIJKE-

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen

Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen Leo Blanchette - Fotolia.fr 2 Medex is uw medische dienst voor arbeidsongevallen 1. Medex is bevoegd om de tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij een

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom een aanvraag indienen bij het

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR PeRSONeN Met een handicap VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Wat VINDt u IN Deze BROChuRe? 01 Waarom u INSChRIJVeN BIJ het VAPh? 03 AAN welke

Nadere informatie

praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade?

praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade? praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade? Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Cover

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Beste, Via uw verzekeraar

Beste, Via uw verzekeraar Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 28/04/2015 BIJLAGE(N) Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen CONTACT Contact center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL medex@health.belgium.be

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

PAB herziening aanvragen

PAB herziening aanvragen PAB herziening aanvragen Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL?

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? april 2015 2 3 WANNEER is er sprake van een ARBEIDSONGEVAL? Wat te doen bij een arbeidsongeval? Dat is de eerste vraag die gesteld moet worden. Want lang niet

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij Medische expertises November 12 Wie bij een ongeval letselschade heeft opgelopen, zal een of meerdere geneeskundige onderzoeken moeten ondergaan met als doel de aard en de omvang van die schade te bepalen.

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

Beste, Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groeten, De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade. Bestuur medische expertise (MEDEX)

Beste, Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groeten, De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade. Bestuur medische expertise (MEDEX) Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 20/04/2015 BIJLAGE(N) Toelichting over de rol van Medex bij afwezigheden, controles en bij arbeidsongevallen CONTACT Contact center TEL. 02/524 97 97

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

HOE VUL IK MIJN PAB-KOSTENSTAAT IN?

HOE VUL IK MIJN PAB-KOSTENSTAAT IN? HOE VUL IK MIJN PAB-KOSTENSTAAT IN? Infofiche (augustus 2013) Onafhankelijk Leven VZW BUDGETHOUDERSVERENIGING Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg T: 09 324 38 77 - FAX : 09 324 38 79 advies@onafhankelijkleven.be

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Wat is mijn contingent?

Wat is mijn contingent? Wat is mijn contingent? Je contingent is het pakket van 50 kalenderdagen per jaar dat je van de overheid krijgt om te werken als jobstudent. Zolang je binnen die 50 dagen blijft, betaal je minder sociale

Nadere informatie

Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw?

Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? Werkkapitaal Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat ze

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners 1 2 Ouder worden met een verstandelijke beperking 10 8 9 7 6 5 3 4 Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners Inleiding Een verstandelijke beperking heeft een grote invloed op het leven van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE Brielstraat 46 9860 Gijzenzele Tel 09 210 01 90 Fax 09 210 01 99 IBAN BE31 4469 6250 3155 BIC KREDBEBB E-mail de.beweging@fracarita.org Site www.debeweging.be

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Hebt u een nier of lever gedoneerd en hebt u daardoor onkosten gemaakt? Dan kunt u bij ons een vergoeding vragen

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

Criteria voor de aanstelling van juridische en medische experten

Criteria voor de aanstelling van juridische en medische experten Criteria voor de aanstelling van juridische en medische experten Augustus 10- Hilde Peeters Vooral bij zware verkeersongevallen, waar er sprake is van ernstige lichamelijke letsels, is het van groot belang

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

In het tabblad jaaroverzicht vul je bij de start van het jaar bovenaan jouw totale jaarbudget in.

In het tabblad jaaroverzicht vul je bij de start van het jaar bovenaan jouw totale jaarbudget in. Hoe werken met deze kostenstaat? In het tabblad jaaroverzicht vul je bij de start van het jaar bovenaan jouw totale jaarbudget in. Tel er 50 euro bij voor het lidgeld van Onafhankelijk Leven. Het berekent

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

BROCHURE. Het PAB: de opstartfase Het PAB: de opstartfase

BROCHURE. Het PAB: de opstartfase Het PAB: de opstartfase BROCHURE Het PAB: de opstartfase Het PAB: de opstartfase Vanaf nu kan je effectief starten en kan je je werkkapitaal verwachten. 2 Inhoudstafel 1. Op absoluut kun je rekenen 5 2. Wat moet ik concreet doen

Nadere informatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Hebt u een nier of een deel van de lever gedoneerd en hebt u daardoor onkosten gemaakt? Dan kunt u bij ons een vergoeding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

Brussel, 26 maart 03. Aan de PAB-gebruikers. BETREFT: PAB: vereenvoudiging van de bewijslast. Geachte budgethouder, Waarom bewijzen?

Brussel, 26 maart 03. Aan de PAB-gebruikers. BETREFT: PAB: vereenvoudiging van de bewijslast. Geachte budgethouder, Waarom bewijzen? 1/2 Brussel, 26 maart 03 Aan de PAB-gebruikers Kenmerk: 50/rxv/mededeling4 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT INFOFICHE Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT Praktische gids om een jobstudent in dienst te nemen in het kader een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Laatst bijgewerkt op 17 maart 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie