FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de aan roerende inkomsten overschreden wordt?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?"

Transcriptie

1 FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons Leterme», de liquidatieboni en de vrijgestelde som op spaarboekjes niet in aanmerking worden genomen in het totaalbedrag van de ontvangen dividenden en intresten. Ten tweede, moet men eerst de dividenden en intresten in rekening nemen die niet aan de heffing van 4 % onderworpen zijn (bijvoorbeeld : dividenden waarop 25% roerende voorheffing verschuldigd is). Bv. : Meneer Peeters ontvangt dividenden ten bedrage van euro (25 % RV) en obligatie-intresten ten bedrage van euro (21 % RV) (dividenden) (intresten) 0 De hogere intresten (2.980 ) zijn onderworpen aan de heffing van 4 % (+ 21 % RV). 1

2 2. Zijn de intresten op spaarrekeningen onderworpen aan de heffing van 4%? De intresten boven het vrijgestelde bedrag (1.830 voor 2012) worden in aanmerking genomen om te bepalen of de drempel van de euro al dan niet overschreden wordt. De bijkomende heffing is, daarentegen, in geen geval van toepassing op de intresten op spaarrekeningen (vrijgestelde deel en belastbare deel). 3. Is de keuze voor de inhouding van de heffing van 4% definitief? De verkrijger van de roerende inkomsten zou de mogelijkheid moeten hebben om zijn keuze jaarlijks te herzien (naar analogie met de jaarlijkse belasting). Rekening houdend met de verklaringen van de Minister van financiën mag de verkrijger een keuze maken per (financieel) product. Bijgevolg is elke belastingplichtige in theorie vrij om al dan niet voor de heffing van 4 % te kiezen, en dit elk jaar en voor elk product waarop hij roerende inkomsten ontvangt. In de praktijk zal een dergelijke keuzevrijheid zeer moeilijk, of zelfs onmogelijk, uit te oefenen zijn. 4. Zijn er op de aangegeven roerende inkomsten gemeentelijke opcentiemen verschuldigd? Deze kwestie is nog niet geregeld! We wachten op verduidelijkingen hierover van de wetgever. 2

3 5. Zullen de roerende inkomsten op een dag geglobaliseerd worden? Momenteel worden de roerende inkomsten niet samengevoegd met de andere inkomsten, zoals de beroeps- en de onroerende inkomsten, met het oog op de belasting ervan tegen de progressieve tarieven van toepassing op natuurlijke personen. Ze worden dus afzonderlijk belast. De toekomst zal uitwijzen of het huidige belastingsysteem wordt behouden! 6. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen voor de roerende inkomsten die minderjarige kinderen ontvangen? De roerende inkomsten die minderjarige kinderen ontvangen, moeten worden toegevoegd aan die van hun ouders om te bepalen of de drempel van de euro al dan niet overschreden wordt. Het is aan de ouders om te beslissen of de heffing van 4 % moet worden ingehouden op de roerende inkomsten van hun kinderen. 7. Kan de bank een inkomstenattest afleveren voor de belastingaangifte 2012 (aanslagjaar 2013)? Natuurlijk! 8. Waarin ligt het verschil tussen een schenking onder last van lijfrente en een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor de verkrijger van de roerende inkomsten en wat met de aangifteverplichtingen? Enkel de vruchtgebruikers en de volle eigenaars worden door de nieuwe fiscale maatregelen beoogd. 3

4 De blote eigenaars blijven buiten beschouwing aangezien ze geen inkomsten ontvangen. Een schenking onder last van lijfrente is een schenking in volle eigendom ten gunste van de begiftigden. Zij worden dus door de nieuwe fiscale maatregelen beoogd. Dat is, per definitie, niet het geval voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. 9. Wordt de lijfrente die vennootschappen aan natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) storten, door de nieuwe wetsbepalingen beoogd? De lijfrente : - blijft onderworpen aan een roerende voorheffing van 15 % (!!!), - is niet onderworpen aan de heffing van 4 %, - moet niet in aanmerking worden genomen om te bepalen of de drempel van de al dan niet overschreden wordt, - wordt niet aan het centraal aanspreekpunt meegedeeld door de schuldenaar van de roerende voorheffing, MAAR moet door de verkrijger worden vermeld in zijn aangifte in de personenbelasting. 10. Bedraagt de drempel nog altijd als de echtgenoten gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel? De drempel van de is van toepassing per natuurlijke persoon Belgische ingezetene. Het huwelijksstelsel kan dus een invloed hebben bij de berekening van deze drempel. Bv. : Meneer Peeters is gehuwd onder het stelsel van wettelijke gemeenschap. Hij is titularis van een bankrekening waarop zijn financiële activa gedeponeerd zijn. Deze genereren 4

5 inkomsten ten bedrage van Deze inkomsten zijn, door het huwelijksstelsel, gemeenschappelijk van meneer en mevrouw Peeters. Zij hebben dus elk voor euro aan roerende inkomsten ontvangen. De drempel van de wordt dus niet overschreden. 11. Hoe gaat de fiscus de drempel van de controleren als de belastingplichtige meerdere rekeningen bij verschillende banken heeft en hij bij sommige banken kiest voor de toepassing van de 4% en bij anderen niet? De mededelingsplicht aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) door de schuldenaar van de roerende voorheffing, de automatische overdracht van de informatie aan de plaatselijke controleur zodra het CAP vaststelt dat de drempel van de euro overschreden wordt en de aangifteplicht van de ontvangen roerende inkomsten door de belastingplichtige zullen de belastingadministratie toelaten om de controles uit te voeren die zij nodig acht. Het is nuttig eraan te herinneren dat de belastingadministratie voortaan de mogelijkheid heeft om de opheffing van het bankgeheim te vragen met het oog op de correcte inning van de belasting. Ze heeft eveneens de mogelijkheid om zich rechtstreeks tot het CAP te wenden voor alle inlichtingen die zij nuttig acht. 12. Wat met de dividenden uitgekeerd door residentiële vastgoedbevaks? Residentiële vastgoedbevaks beleggingsvennootschappen met vast kapitaal in vastgoed waarvan ten minste 60 % van het vastgoed rechtstreeks belegd is in onroerende goederen die in België zijn gelegen en die uitsluitend voor woninggebruik aangewend worden of bestemd zijn genieten nog steeds van een vrijstelling van roerende voorheffing. De dividenden die door dergelijke vastgoedbevaks worden uitgekeerd, zijn, hoewel vrijgesteld van roerende voorheffing, echter niet expressis verbis vrijgesteld van belasting (aparte belasting tegen het tarief van 21%). 5

6 Dergelijke dividenden : - worden in aanmerking genomen voor de berekening van de drempel van de , - zouden geen voorwerp kunnen zijn van een inhouding AAN DE BRON van de heffing van 4% (volgens het standpunt van de centrale administratie), - zouden moeten worden meegedeeld aan het CAP (volgens het standpunt van de centrale administratie), - zouden door de belastingplichtige in zijn belastingaangifte moeten worden vermeld (hieruit volgt een belasting tegen het tarief van 21 % + de eventuele heffing van 4 %). 13. Moet men vrezen voor de creatie van een vermogenskadaster? Moet men vrezen voor een vermogensbelasting? Er valt inderdaad te vrezen dat de regering dit voor ogen heeft. Maar momenteel laten de nieuwe maatregelen dit niet, of slechts gedeeltelijk, toe aangezien de mogelijkheid nog steeds bestaat om zijn anonimiteit te behouden voor de roerende inkomsten waarop 21% + 4% roerende voorheffing ingehouden wordt. 14. Hoe zullen de banken de informatie aan het CAP meedelen? Het globale bedrag? Lijn per lijn? Per inkomstencategorie? Volgens de bewoordingen van de wet moeten de schuldenaars van de roerende voorheffing aan het Centraal Aanspreekpunt de gegevens toezenden met betrekking tot de dividenden en intresten en met identificatie van de verkrijgers van de inkomsten. De tekst rept met geen woord over de uitgebreidheid van de over te maken informatie. Deze informatie zal minstens de naam van de verkrijger en het bedrag van de ontvangen inkomsten bevatten. 6

7 15. Kan een informatieverzoek (ingevolge de opheffing van het Belgisch bankgeheim) betrekking hebben op inkomsten waarop 21% + 4% roerende voorheffing ingehouden wordt? Ja! 16. Wat met dividenden in natura? De nieuwe fiscale bepalingen voorzien geen verschillende behandeling voor dit soort dividenden. Diezelfde fiscale bepalingen zijn hierop dus onverkort van toepassing. 17. Wat is de gemiddelde omvang van een portefeuille die voor aan roerende inkomsten genereert? Het antwoord op deze vraag is zeer complex. Alles hangt af van de samenstelling van de portefeuille (distributieproducten, kapitalisatieproducten,...). Bij wijze van voorbeeld, een portefeuille van verschillende miljoenen euro kan geen inkomsten genereren als hij uitsluitend uit kapitalisatieproducten bestaat. 7

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig

Nadere informatie