VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN"

Transcriptie

1 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN /10 10/13

2 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld zoveel mogelijk laten opbrengen, zonder te veel risico te lopen? U wilt met andere woorden een dubbelslag slaan: rendement behalen met berekende risico s. U hebt groot gelijk. Bij Federale Verzekering bieden we u beide aan! Sterker nog, onze oplossingen zijn transparant en eenvoudig. Ontdek in ons gamma van beleggingsof investeringsverzekeringen op lange termijn het product dat het beste aan uw wensen voldoet. Uw geld wordt in elk geval beheerd door een betrouwbare en ervaren partner, die al altijd kan terugvallen op een stevige financiële structuur. Een partner die uw vertrouwen waard is. Een betrouwbare partner, al meer dan 100 jaar ten dienste van de klant Federale Verzekering, opgericht in 1911, heeft in de loop der jaren een stevige ervaring opgebouwd op het vlak van verzekeringen, spaar- en beleggingsproducten. Ze stelt u vandaag een volledig verzekeringsgamma voor om u op een optimale wijze te beschermen. Als onderlinge verzekeraar zonder externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, deelt ze haar winst met haar klanten. Als klant bent u dus de enige begunstigde van de goede resultaten van de onderneming. Federale Verzekering stelt alles in het werk om de veiligheid van uw spaargeld en uw beleggingen te waarborgen. Wij beheren uw geld in alle veiligheid met een langetermijnvisie. Wij nemen geen grote risico s en vermijden complexe en riskante beleggingen. Sinds het begin steunt Federale Verzekering op een stevige financiële structuur. Haar solvabiliteitsmarges liggen ruim boven de wettelijk vereiste bedragen. De voorwaarden en de fiscaliteit vermeld in deze folder zijn die van kracht op De in deze folder opgenomen informatie wordt aangevuld met de gegevens van de informatiefiches die, samen met de folder, te verkrijgen zijn bij onze adviseurs of kantoorhouders of via onze website 2

3 VITA INVEST.2 Combineer veiligheid, rendement en flexibiliteit U bent op zoek naar een belegging die veiligheid en rendement combineert? Wij stellen u Vita Invest.2 voor, de ideale formule, ongeacht uw leeftijd, wanneer u beide doelen nastreeft en u niet alleen wilt genieten van een voordelig fiscaal kader, maar ook van een soepele regeling inzake opnamemogelijkheden. Veiligheid: uw kapitaal en gewaarborgde rentevoeten eerste periode van 8 jaar. Als u bijkomende stortingen doet tijdens de eerste 3 jaar, dan blijft de rentevoet die geldt op de dag van de storting gegarandeerd tot op het einde van de oorspronkelijke periode. Na afloop van deze periode hebt u, voor het op dat moment aangelegde reservebedrag, de keuze tussen twee formules: Continuity: een nieuwe rentevoet op lange termijn wordt voor een tweede periode van 8 jaar gewaarborgd; Vita Invest.2, een tak 21-levensverzekering, biedt u een dubbele waarborg: ze heeft betrekking zowel op het behoud van het kapitaal als op de rentevoet. Hoe? Uw kapitaal is gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst (maximum 25 jaar), wat ook geldt voor de rentevoet op het kapitaal tijdens een Flexibility: een rentevoet op korte termijn, aangevuld met een getrouwheidspremie, wordt jaarlijks gewaarborgd. Deze formule zorgt voor een volledige liquiditeit van uw belegging. Indien u opteert voor Continuity, weet dan dat u 8 jaar later opnieuw de keuze hebt tussen deze beide opties. Indien u Flexibility kiest, dan blijft deze formule van toepassing tot op het einde van de overeenkomst. Rendement: winstdeelnames en voordelige kostenstructuur Bovenop de immer concurrentiële, gewaarborgde rentevoeten van Federale Verzekering kunt u, in functie van de evolutie van de financiële markten en onze resultaten, genieten van winstdeelnames die het rendement van uw belegging zullen verhogen. Hoe kunnen wij hogere winstdeelnames toekennen aan onze klanten en een totaal rendement dat elk jaar tot de beste op de markt behoort? Dit komt omdat wij een onderlinge verzekeraar zijn zonder externe aandeelhouders die we moeten vergoeden. Als klant haalt u er dus rechtstreeks voordeel uit! De voordelige kostenstructuur die Federale Verzekering hanteert, vormt een extra aspect dat een positieve invloed heeft op het rendement van de overeenkomsten Vita Invest.2. 3

4 Uw spaargeld altijd beschikbaar Tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst en gedurende de volledige duur van de formule Continuity kunt u één keer per jaar tot 10 % van uw spaarbedrag opnemen, zonder kosten noch eventuele financiële vergoedingen. U kunt zelfs beschikken over de volledige reserve voor de aankoop of de bouw van een onroerend goed in België. Als referentieverzekeraar van de bouwsector kunnen wij u dit voorrecht verlenen. De intresten kunnen zelfs worden vrijgesteld van roerende voorheffing tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst, wanneer u een aanvullende overlijdensdekking (die voorziet in de uitkering aan uw erfgenamen van een bedrag dat overeenkomt met 130 % van de gestorte premies) afsluit. Op het einde van de eerste 8 jaar van de overeenkomst, of altijd bij de formule Flexibility, kunt u volledig vrij bepalen hoeveel u opneemt en wanneer, zonder kosten noch roerende voorheffing. De belegging is dan volledig liquide. Een voordelige fiscaliteit Na afloop van de eerste periode van 8 jaar en ongeacht de gekozen optie zijn de intresten van Vita Invest.2 vrijgesteld van roerende voorheffing. Vita Invest.2 is dus de ideale belegging wanneer u op zoek bent naar flexibiliteit en rendement in een voordelig fiscaal kader. De troeven van Vita Invest.2 - Veiligheid: een waarborg voor uw kapitaal en de rentevoeten - Rendement: * een gewaarborgde rentevoet die tot de beste op de markt behoort * het vooruitzicht van aantrekkelijke winstdeelnames * een gunstige kostenstructuur - De beschikbaarheid van uw spaargeld - Een voordelig fiscaal kader - Een belegging geschikt voor alle leeftijden 8 VITA INVEST.2 : KEUZE VAN VERSCHILLENDE FORMULES IN DE LOOP DER TIJD 8 jaar* 16 jaar* 25 jaar* Optie Continuity Rentevoet lange termijn + winstdeelname Optie Continuity Rentevoet lange termijn + winstdeelname Optie Flexibility Rentevoet korte termijn + getrouwheidspremie + winstdeelname & vrije afkoop (gratis) Rentevoet lange termijn + winstdeelname Gratis afkoop Optie Flexibility Rentevoet korte termijn + getrouwheidspremie + winstdeelname & vrije afkoop (gratis) Gratis afkoop * De precieze looptijden worden gespecifieerd in de algemene voorwaarden. 4

5 FONDS INVEST.2 Het rendement van de beurs, onze risicobeheersing U bent een investeerder op zoek naar performante beleggingen en u richt zich hiervoor natuurlijk op de beurs U weet dus dat u bepaalde risico s loopt. Maar wist u ook dat u deze risico s tot een minimum kunt beperken? Hoe? Door een beroep te doen op onze expertise en te kiezen voor Fonds Invest.2, dat de zoektocht naar performante rendementen combineert met risicobeheersing, de kern van ons vak. Met Fonds Invest.2 hebt u de keuze tussen een obligatie- en een aandelenfonds en beschikt u, in beide gevallen, over eenvoudige en transparante oplossingen in een zeer voordelig fiscaal kader. Performante rendementen en risicobeheersing Met Fonds Invest.2, een tak 23-levensverzekering, dynamiseert u het rendement van uw belegging. Aangezien de beursontwikkelingen niet te voorspellen zijn en het financiële risico verbonden met dit soort verzekering te uwen laste blijft, wil Fonds Invest.2 dit risico zoveel mogelijk beperken. Hoe? Dankzij de kwaliteit en de spreiding van de activa in onze fondsen en door u een levensverzekeringsovereenkomst met een lange looptijd (maximum 25 jaar) aan te bieden. Enkel met een beleggingshorizon op lange termijn kunnen de beursschommelingen immers worden opgevangen. Overzicht van de beschikbare fondsen F-Euro Bonds: streeft naar een groei van het kapitaal door investeringen in obligaties van goede kwaliteit uitgedrukt in euro volgens de noteringen toegekend door de belangrijkste ratingbureaus. Het fonds investeert in staatsleningen, in obligaties van de openbare sector en van internationale instellingen, alsook in bedrijfsobligaties. Het investeringsbeleid is gericht op een evenwicht in de obligatieportefeuille door een sectorale en geografische spreiding. F-Euro Equities: streeft naar een meerwaarde op lange termijn door te investeren in een grote aandelenportefeuille van kwaliteitsvolle beursgenoteerde vennootschappen ( Blue Chip ), geselecteerd uit de grootste beurskapitalisaties van de eurozone die deel uitmaken van de EUROSTOXX 600. Het fonds is gericht op een evenwichtige samenstelling van de aandelenportefeuille, om zo een optimale verdeling van de risico s op geografisch en sectoraal vlak te waarborgen. U vindt alle nodige info over het risicoprofiel van deze fondsen in de informatiefiche op U kunt ook terecht bij de adviseur of kantoorhouder uit uw streek. Fonds Invest.2 verleent gemakkelijk toegang tot de financiële markten, biedt het economische voordeel van gegroepeerde aankopen en verkopen en zorgt voor een spreiding van de portefeuille en bijgevolg ook een verdeling van de risico s. Eenvoud en transparantie Wat tak 23 betreft stellen heel wat financiële instellingen hun klanten vaak zeer complexe producten voor, waarbij het beheer en de beslissingsverantwoordelijkheid terug wordt verschoven naar de klant. Federale Verzekering kiest voor een totaal andere 5

6 aanpak. Bij ons zijn eenvoud en transparantie de sleutelwoorden. Om u het leven makkelijker te maken, leggen wij ons actief toe op het beheer van onze twee fondsen en dus ook op uw investering. Ook onze kostenstructuur is transparant: de kosten verbonden met Fonds Invest.2 behoren tot de laagste op de markt. Een extra bescherming in het geval van overlijden aanvullende overlijdensdekking afsluiten. De premies van deze verzekering worden gefinancierd door uw reserve, maar enkel wanneer die reserve lager ligt dan uw begininvestering. Geïnvesteerd bedrag Waarde van de reserve gelinkt aan de activa van het fonds Geactiveerde overlijdensdekking Als u uw aangewezen begunstigden in het geval van overlijden wil beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongunstige beurstoestand, dan kunt u een Uw belegging is altijd beschikbaar Met Fonds Invest.2 kunt u elk jaar kosteloos tot 10 % van het geïnvesteerde bedrag opvragen. Dat kan zelfs 100 % worden, wanneer u de reserve gebruikt om een onroerend goed te bouwen of te kopen in België. Een voordelige fiscaliteit De in tak 23 gerealiseerde meerwaarden zijn vrijgesteld van roerende voorheffing, ongeacht het moment van uw opname. De troeven van Fonds Invest.2 - Het streven naar performante rendementen op lange termijn - De spreiding van de activa - De eenvoud en transparantie - Een extra bescherming in het geval van overlijden - Een voordelige fiscaliteit 6

7 SAFE PLAN Spreiding om veiligheid en performante rendementen aan elkaar te koppelen Wenst u een hoog rendement te bereiken, dan rest u weinig andere keuze dan u tot de beurs te richten. Betekent dit dat u resultaat moet laten primeren ten koste van veiligheid? Het antwoord is NEE! Met Safe Plan combineert u de troeven van Vita Invest.2, de veiligheidsbron, met die van Fonds Invest.2 Equities, de drijvende kracht achter de performante rendementen. En in tegenstelling tot heel wat andere marktspelers hebben wij ook de kaart getrokken van transparantie en eenvoud. Spreiding op alle niveaus Door uw kapitaal zo te verdelen voert Federale Verzekering voor u al een eerste spreiding door. Vita Invest.2, veiligheidsbron De veiligheid wordt verzekerd door de 75 % die belegd wordt in Vita Invest.2, het topproduct uit ons gamma van tak 21-levensverzekeringen. Om te zorgen voor een gewaarborgde rentevoet in Vita Invest.2 doet Federale Verzekering een beroep op een evenwichtige, defensieve en gespreide beleggingsportefeuille die voor het grootste deel uit obligaties bestaat. Bovendien is het kapitaal dat u belegt in Vita Invest.2 altijd gewaarborgd. Safe Plan vormt een combinatie van onze twee producten Vita Invest.2 (tak 21) en Fonds Invest.2 Equities (tak 23). Wat is het doel? Veiligheid koppelen aan performante rendementen! Zo wordt 75 % van uw kapitaal belegd in Vita Invest.2, terwijl de overige 25 % geïnvesteerd wordt in Fonds Invest.2 Equities, voor een maximumduur van 25 jaar. Fonds Invest.2 Equities, drijvende kracht achter de performante rendementen Fonds Invest.2 Equities is de drijvende kracht achter de performante rendementen van uw belegging. Dit fonds bestaat uit een uiterst gespreide aandelenkorf van grote ondernemingen uit de eurozone, zowel op geografisch als op sectoraal vlak. SAFE PLAN SAFE : GEWAARBORGD PLAN : KAPITAAL EN EN MOGELIJKE MOGELIJKE EVOLUTIES EVOLUTIES NA 8 JAAR NA 8 JAAR INITIELE STORTING 25 % 75 % ONGUNSTIG SCENARIO -50 % GEWAARBORGD KAPITAAL NA 8 JAAR? MOGELIJK KAPITAAL NA 8 JAAR INITIELE STORTING 25 % 75 % GUNSTIG SCENARIO +50 % GEWAARBORGD KAPITAAL NA 8 JAAR? MOGELIJK KAPITAAL NA 8 JAAR Vita Invest.2: eventuele winstdeelname die het gewaarborgd rendement kan verhogen. Vita Invest.2: evolutie van de reserve rekening houdend met de gewaarborgde rentevoet. Fonds Invest.2 Equities: inschatting van de reserve in het geval van een verlies van 50 % op 8 jaar. Het historisch geobserveerde maximale verlies van het fonds op 8 jaar bedraagt - 46,20 % (van januari 2001 tot januari 2009). In dat geval moet het jaarlijks nettorendement van Vita Invest.2 2,38 % bedragen (rekening houdend met een taks van 2 % op de premie en een instapkost van 1 %) om 100 % van de initiële storting terug te krijgen na 8 jaar. Fonds Invest.2 Equities: inschatting van de reserve in het geval van een winst van 50 % op 8 jaar. De historisch geobserveerde maximale winst van het fonds op 8 jaar bedraagt 74,25 % (van maart 2003 tot maart 2011). 7

8 Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Nummer RPR Brussel 60 adviseurs en een 30-tal kantoren om u te helpen Verantwoordelijke uitgever: T. Meeus, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Profit Best Of Third Party Funds 1 Beleg op elk ogenblik in de beste fondsen ter wereld! Hoe uw geld optimaal beleggen? U kijkt uit naar een goede belegging?

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie