VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES"

Transcriptie

1 DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s /10 06/15

2 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht van attractieve rendementen en berekende risico s U wil uw geld zoveel mogelijk laten opbrengen, zonder al te veel risico s te lopen? U wil met andere woorden een dubbelslag slaan: rendabiliteit en berekende risico s. Groot gelijk! Bij Federale Verzekering bieden we u beide aan! Sterker nog, onze oplossingen zijn transparant en eenvoudig. Ontdek in ons gamma van beleggingsof investeringsverzekeringen op lange termijn het product dat het best aan uw wensen voldoet. Uw geld wordt in elk geval beheerd door een betrouwbare en ervaren partner, die al jarenlang kan terugvallen op een stevige financiële structuur. Een partner die uw vertrouwen waard is. Een betrouwbare partner, al meer dan 100 jaar ten dienste van de klant Federale Verzekering, opgericht in 1911, heeft in de loop der jaren een stevige ervaring opgebouwd op het vlak van verzekeringen, spaar- en beleggingsproducten. Ze stelt u vandaag een volledig verzekeringsgamma voor om u op optimale wijze te beschermen. Als onderlinge verzekeraar zonder externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, deelt ze haar winst met haar klanten. De klanten zijn de enige begunstigden van de goede resultaten van de maatschappij. Federale Verzekering kan hen dan ook aantrekkelijke winstdeelnames toekennen, die vaker hoger liggen dan deze van de markt. Daarnaast biedt ze spaar- en beleggingsproducten met concurrerende rendementen aan, die jaar na jaar tot de beste in hun categorie behoren. Het percentage van de winstdeelnames varieert, afhankelijk van de door de maatschappij behaalde resultaten en de economische conjunctuur. De winstdeelnames zijn niet gewaarborgd en de regels met betrekking tot hun toekenning zijn vastgesteld in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. Sinds het begin steunt Federale Verzekering op een stevige financiële structuur. Haar solvabiliteitsmarges liggen ruim boven de wettelijk vereiste bedragen. De voorwaarden en de fiscaliteit vermeld in deze folder zijn die van kracht op De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later veranderen. De in deze folder opgenomen informatie wordt aangevuld met de gegevens in de beschikbare financiële infofiches die, samen met deze uitgave, te verkrijgen zijn bij onze adviseurs en kantoorhouders of via onze website 2

3 VITA INVEST DYNAMIC De beleggingsoplossing met een duurzaam rendement U bent op zoek naar een belegging die veiligheid en rendabiliteit combineert? Wij stellen u Vita Invest Dynamic voor, de ideale formule, ongeacht uw leeftijd, wanneer u beide doelen nastreeft en u, naast een voordelig fiscaal kader, wil genieten van een soepele regeling inzake storting- en opnamemogelijkheden. Rendabiliteit: gefocust op winstdeelnames Wij stellen al enkele jaren een aanhoudende daling vast van de rentevoeten op de financiële markten. De laatste maanden versnelde deze trend zelfs nog. Zo werden de spaarders geconfronteerd met een scenario dat ze nooit mogelijk geacht hadden: rentevoeten die nagenoeg negatief zijn. Voor Federale Verzekering is de inzet dus duidelijk: ons aanbod afstemmen op de marktrealiteit met als streefdoel het aanbieden aan onze klanten van aantrekkelijke rendementen, die zich volledig toespitsen op winstdeelnames. Om de rendementsdoelstelling te behalen moeten we vandaag afstappen van een gewaarborgde rentevoet op lange termijn die verzekeraars verplichten te grote solvabiliteitsmarges aan te leggen. Om u het rendement te kunnen aanbieden dat u verwacht, besparen we met Vita Invest Dynamic niet alleen op de kosten verbonden aan de aanleg van de solvabiliteitsmarges maar beheren we tevens onze activa op een méér soepele en dynamische manier en stemmen we deze zo goed mogelijk af op de huidige marktsituatie. Hierdoor behalen we betere prestaties met hogere winstdeelnames tot gevolg. aandeelhouders die vergoed moeten worden. U plukt hier als klant dus volop de vruchten van! Veiligheid: uw kapitaalbescherming Vita Invest Dynamic, een tak 21-levensverzekering, biedt u een hoge mate van zekerheid: het behoud van uw kapitaal gedurende de volledige looptijd van het contract (maximum 25 jaar). Enkel het herhaaldelijk niet toekennen van winstdeelnames, zou, samen met de van de reserve afgehouden beheerskosten, kunnen leiden tot een lichte afname van het geïnvesteerd kapitaal. Voor wie Federale Verzekering kent, is dit scenario echter erg onwaarschijnlijk. Na afloop van een eerste periode van 8 jaar krijgt u de keuze, voor het op dat moment aangelegde reservebedrag, tussen twee formules: Continuity: de voortzetting van de formule, die initieel van toepassing was, voor een nieuwe periode van 8 jaar; Flexibility: om de liquiditeit van uw belegging te verzekeren wordt jaarlijks een flexibele rentevoet gewaarborgd, aangevuld met een intrestvoet die uw trouw beloont. Indien u opteert voor Continuity, weet dan dat u 8 jaar later opnieuw de keuze hebt tussen de twee voornoemde opties. Indien u Flexibility kiest, dan blijft deze formule van toepassing tot op het einde van de verzekeringsovereenkomst. Een voordelig kostenbeleid En dat is niet alles Zoals aangehaald op de vorige bladzijde, kunnen wij hogere winstdeelnames toekennen aan onze klanten en hen een totaalrendement bieden dat elk jaar tot het beste op de markt behoort dankzij ons statuut van onderlinge verzekeraar zonder externe Wij hanteren steeds een voordelige kostenstructuur, wat de rendabiliteit van uw belegging alleen maar ten goede komt. U betaalt geen instapkosten, er worden enkel beheerskosten aangerekend. Deze worden berekend op de reserve. 3

4 Beschikbaarheid en flexibiliteit Een voordelige fiscaliteit Tijdens de eerste 8 jaar van het contract en gedurende de volledige duur van de formule Continuity kunt u: op elk moment bijkomende stortingen doen; één keer per jaar tot 10 % van uw reserve opnemen, zonder kosten. U kunt zelfs beschikken over uw volledige reserve voor de aankoop of de bouw van een onroerend goed in België. Als referentieverzekeraar van de bouwsector kunnen wij u dit voorrecht verlenen. Als de eerste periode van 8 jaar verstreken is of gedurende de volledige duur van de formule Flexibility, kunt u vrij bepalen hoeveel u opneemt en wanneer u dit doet, zonder kosten noch roerende voorheffing. Indien u voor Flexibility kiest, is de belegging dus volledig liquide tot op het einde van uw contract. Na afloop van de eerste periode van 8 jaar en ongeacht de gekozen optie, zijn de intresten van Vita Invest Dynamic vrijgesteld van roerende voorheffing. Vita Invest Dynamic is dus de ideale belegging wanneer u op zoek bent naar flexibiliteit en rendabiliteit in een voordelig fiscaal kader. De intresten kunnen zelfs worden vrijgesteld van roerende voorheffing tijdens de eerste 8 jaar van het contract, wanneer u een aanvullende overlijdenswaarborg afsluit (die voorziet in de storting aan de aangewezen begunstigden van een bedrag dat overeenkomt met 130 % van de gestorte premies). De troeven van Vita Invest Dynamic - Veiligheid: behoud van uw kapitaal - Rendabiliteit: het vooruitzicht van aantrekkelijke winstdeelnames - Een beleid van kostenbeheersing - De beschikbaarheid van uw spaargeld - Een voordelig fiscaal kader - Een belegging geschikt voor alle leeftijden Vita Invest.2 : het alternatief, gefocust op zekerheden Vita Invest.2 biedt u een dubbele waarborg: deze heeft betrekking op zowel het behoud van het kapitaal als op de rentevoet. Hoe? Uw kapitaal is gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het contract (maximum 25 jaar), wat ook geldt voor de rentevoet op het kapitaal tijdens een eerste periode van 8 jaar. Als u bijkomende stortingen doet tijdens de eerste 3 jaar, dan blijft de rentevoet op de dag van de storting gegarandeerd tot op het einde van de oorspronkelijke periode. In tegenstelling tot Vita Invest Dynamic, voorziet Vita Invest.2 in instapkosten, maar worden er geen beheerskosten aangerekend. Vita Invest.2 biedt u de dezelfde opties Continuity en Flexibility als Vita Invest Dynamic. 4

5 FONDS INVEST.2 Het rendement van de beurs, onze risicobeheersing U bent een investeerder op zoek naar performante beleggingen en u richt zich hiervoor natuurlijk op de beurs U weet dus dat u bepaalde risico s loopt. Maar wist u ook dat u deze risico s tot een minimum kunt beperken? Hoe? Door een beroep te doen op onze expertise en te kiezen voor Fonds Invest.2, dat de zoektocht naar performante rendementen combineert met risicobeheersing, de kern van ons vak. Met Fonds Invest.2 hebt u de keuze tussen een obligatie- en een aandelenfonds en beschikt u, in beide gevallen, over eenvoudige en transparante oplossingen in een voordelig fiscaal kader. Performante rendementen en de beperking van risico s Met Fonds Invest.2, een tak 23-levensverzekering, optimaliseert u het rendement van uw belegging. Aangezien de beursontwikkelingen niet te voorspellen zijn en het financiële risico verbonden met dit soort verzekering te uwen laste blijft, beperkt Fonds Invest.2 dit risico zoveel mogelijk. Hoe? Dankzij de kwaliteit en de diversificatie van de activa in onze fondsen en doordat we u een levensverzekeringscontract met een lange looptijd (maximum 25 jaar) kunnen aanbieden. Enkel met een beleggingshorizon op lange termijn kunnen de beursschommelingen immers worden opgevangen. Overzicht van de beschikbare fondsen F-Euro Bonds streeft naar een groei van het kapitaal door investeringen in obligaties van goede kwaliteit, volgens de noteringen toegekend door de belangrijkste ratingbureaus. Het fonds investeert in staatsleningen, in obligaties van de openbare sector en van internationale instellingen, alsook in corporate obligaties. Het investeringsbeleid is gericht op een evenwicht in de obligatieportefeuille uitgedrukt in euro door een sectorale en geografische diversificatie. F-Euro Equities streeft naar een meerwaarde op lange termijn, door te investeren in een grote aandelenportefeuille van kwaliteitsvolle beursgenoteerde vennootschappen ( Blue Chip ), geselecteerd tussen de grootste beurskapitalisaties van de eurozone die behoren tot de EUROSTOXX 600. Het fonds is gericht op een evenwichtige samenstelling van de aandelenportefeuille, om zo een optimale verdeling van de risico s op geografisch en sectoraal vlak te waarborgen. U vindt alle nuttige informatie over het risicoprofiel van deze fondsen in de beschikbare financiële infofiches op U kunt ook terecht bij de adviseur of kantoorhouder uit uw streek. Fonds Invest.2 verleent gemakkelijk toegang tot de financiële markten, biedt het economische voordeel van gegroepeerde aankopen en verkopen van roerende waarden en zorgt voor een diversificatie van de portefeuille en bijgevolg ook een verdeling van de risico s. Eenvoud en transparantie In tak 23 stellen heel wat instellingen hun klanten vaak zeer complexe producten voor. Meer nog, ze vragen hen om datgene wat niet beheersbaar is zelf te beheren en er beslissingen over te nemen. Federale Verzekering kiest voor een totaal andere aanpak. Bij ons zijn eenvoud en transparantie de sleutelwoorden. Om u het leven makkelijker te maken, bekommeren wij ons over het beheer van onze twee fondsen en dus ook over uw investering. Ook onze kostenstructuur is transparant: de kosten verbonden aan Fonds Invest.2 behoren tot de laagste op de markt. Er worden geen instapkosten noch beheerskosten rechtstreeks op het contract aangerekend. 5

6 Een extra bescherming in geval van overlijden Als u uw aangewezen begunstigden in geval van overlijden wil beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongunstige beurstoestand, dan kunt u een aanvullende overlijdensdekking afsluiten. De premies van deze verzekering worden gefinancierd door uw reserve, enkel wanneer die reserve lager ligt dan uw initiële inleg. Geïnvesteerd bedrag Waarde van de reserve gelinkt aan de activa van het fonds Geactiveerde overlijdensdekking Uw belegging is altijd beschikbaar Met Fonds Invest.2 kunt u elk jaar kosteloos tot 10 % van het geïnvesteerde bedrag opvragen. Dat kan zelfs 100 % worden, wanneer u de reserve gebruikt om een onroerend goed te bouwen of te kopen in België. Een voordelige fiscaliteit De in tak 23 gerealiseerde meerwaarden zijn vrijgesteld van elke roerende voorheffing, ongeacht het moment van uw opname. De troeven van Fonds Invest.2 - Het streven naar performante rendementen op lange termijn - Geen instapkosten noch beheerskosten rechtstreeks op het contract aangerekend - De diversificatie van de activa - De eenvoud en transparantie - Een extra bescherming in het geval van overlijden - Een voordelige fiscaliteit 6

7 SAFE PLAN Diversificatie om veiligheid en performantie te koppelen Bent u in een conjunctuur van lage rentevoeten op zoek naar een hoog rendement, dan rest u geen andere keuze dan u tot de beurs te richten. Betekent dit dat u het resultaat moet laten voorgaan ten koste van uw veiligheid? Het antwoord is nee! Met Safe Plan combineert u de troeven van Vita Invest Dynamic, als veiligheidsbron, met die van Fonds Invest.2 Equities, als drijvende kracht achter de performante rendementen. En in tegenstelling tot heel wat andere marktspelers hebben wij ook de kaart getrokken van transparantie en eenvoud. Een voordelig kostenbeleid Wij hanteren steeds een voordelige kostenstructuur wat de rendabiliteit van uw belegging alleen maar ten goede komt. U betaalt geen instapkosten, noch op het luik Vita Invest Dynamic, noch op het deel Fonds Invest.2 Equities. Er worden enkel beheerskosten aangerekend. Diversificatie op alle niveaus Safe Plan vormt een combinatie van onze twee producten Vita Invest Dynamic (tak 21) en Fonds Invest.2 Equities (tak 23). Wat is het doel? Veiligheid koppelen aan performante rendementen! Zo wordt 75 % van uw kapitaal belegd in Vita Invest Dynamic, terwijl de overige 25 % geïnvesteerd wordt in Fonds Invest.2 Equities, voor een maximumduur van 25 jaar. Door uw kapitaal zo te verdelen voert Federale Verzekering voor u al een eerste diversificatie door. Vita Invest Dynamic, veiligheidsbron De veiligheid wordt verzekerd door de 75 % die belegd wordt in Vita Invest Dynamic, het topproduct uit ons gamma tak 21-levensverzekeringen. Wij bieden u, zoals aangehaald op bladzijde 3 van deze folder, het behoud van uw kapitaal. Fonds Invest.2 Equities, drijvende kracht achter de performante rendementen Fonds Invest.2 Equities is de drijvende kracht achter de performante rendementen van uw belegging. Dit fonds bestaat uit een uiterst gediversifieerde aandelenkorf van grote ondernemingen uit de eurozone, zowel op geografisch als op sectoraal vlak. 7

8 60 adviseurs en meer dan 30 kantoren om u te helpen Verantwoordelijke uitgever: T. Meeus, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Nummer RPR Brussel

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Profit Best Of Third Party Funds 1 Beleg op elk ogenblik in de beste fondsen ter wereld! Hoe uw geld optimaal beleggen? U kijkt uit naar een goede belegging?

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen KEYPLAN Een goed plan om uw geld vooruit te helpen Inhoud Inleiding 3 De 2 gouden beleggingsregels 5 Fondsen, een uitstekende beleggingsbron 6 KEYPLAN, de ideale oplossing om met beleggen te beginnen 7

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie