BEDRIJFSVERZEKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 BEDRIJFSVERZEKERINGEN UW BEDRIJF OPTIMAAL BESCHERMD /10 01/14

2 BEDRIJFSVERZEKERINGEN Uw bedrijf optimaal beschermd Bestudeerde, commerciële risico s ze horen bij het ondernemerschap. Net zoals het uitsluiten van onnodige risico s. Federale Verzekering heeft al meer dan 100 jaar ervaring in verzekeringen voor ondernemers en particulieren. Wij zijn namelijk gesticht door ondernemers. Bij stelt een bescherming op maat voor. Zo worden uw personeelsleden, gebouwen, materieel en uzelf optimaal behoed voor onvoorziene gebeurtenissen, die uw onderneming in gevaar kunnen brengen. We doen dit tegen zeer voordelige tarieven. Federale Verzekering kunt u kiezen uit een waaier van gespecialiseerde verzekeringen voor een volledige bescherming van uw bedrijf. U kunt rekenen op onze kennis en permanente vorming van onze eigen medewerkers. U krijgt ook een extra voordeel: we delen onze winst met onze klanten, in de vorm van restorno s. Zo een pluspunt past beslist in het kostenbeheer van uw onderneming. U geniet ook van een vrijblijvende en kosteloze doorlichting. De adviseur van Federale Verzekering uit uw streek analyseert gratis uw onderneming en 2

3 Voor uw personeel biedt een oplossing om dit financiële risico te dekken. Uw beste medewerker wordt het slachtoffer van een arbeidsongeval en is 8 maanden arbeidsongeschikt. Uw boekhouder gaat met pensioen na jaren dienst. Heeft u voor hen de nodige financiële bescherming voorzien? Federale Verzekering biedt u aangepaste formules voor een optimale bescherming van uw personeel. Verplichte arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel De vergoedingen die uitbetaald worden in geval van arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie, medische verzorging of overlijden, zijn bij wet vastgesteld. Het is door de kwaliteit van de aangeboden diensten en haar expertise, alsook door de winstdeling dat Federale Verzekering zich onderscheidt van de concurrentie. Bij een schadegeval zal ons departement Schadebeheer, dat over een ISO 9001 certificaat beschikt, er voor zorgen dat u een billijke schadevergoeding ontvangt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bovendien zal het beheer van uw dossier nog efficiënter kunnen verlopen, dankzij de mogelijkheid om uw schadegevallen en arbeidsongevallen elektronisch aan te geven via de klantensite My FEDERALE Verzekering, toegankelijk via Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een nietprofessioneel ongeval of ziekte, zal de maatschappij een controle verrichten op de arbeidsongeschiktheid van het personeelslid, zoals het in de wet beschreven staat. Groepsverzekering F-Benefit waarborgt een aanvullend pensioen voor uw medewerkers. Dit zal hun motivatie en hun enthousiasme ten goede komen. Bij overlijden vóór de pensioenleeftijd, is tevens in de uitbetaling van een overlijdenskapitaal voorzien. Op dit vlak biedt Federale Verzekering u de keuze tussen verschillende formules die performante rendementen koppelen aan veiligheid. U kunt rekenen op een kwalitatieve dienstverlening. Het departement Groepsverzekeringen beschikt over een ISO 9001 certificaat. Collectieve Hospitalisatieverzekering Een Collectieve Hospitalisatieverzekering heeft zeker en vast een plaats in het pakket van aanvullende waarborgen. Met een hospitalisatieverzekering behoedt u uw werknemers en hun gezinsleden voor de hoge medische kosten die met een ziekenhuisopname gepaard kunnen gaan. U geeft hiermee uw personeelsbeleid een extra dimensie en zet uw sociaal engagement in de verf. Tot slot zorgt Federale Verzekering ook binnen uw onderneming voor een gratis begeleiding van zwaargewonde slachtoffers van arbeidsongevallen. Een gespecialiseerd team begeleidt niet enkel het slachtoffer en diens familie, maar bezorgt u tevens alle nuttige informatie. Aanvullende Arbeidsongevallenverzekering Voor medewerkers op sleutelposities kunt u een Aanvullende Arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Zij ontvangen dan een extra uitkering bovenop de wettelijke uitkeringen. Hierdoor kunnen ze een inkomensdaling beter opvangen. Verzekering Gewaarborgd Loon Als een personeelslid arbeidsongeschikt wordt, blijft u, afhankelijk van zijn statuut, gedurende maximum een maand het loon betalen. De verzekering Gewaarborgd Loon Collectieve Verzekering Arbeidsongeschiktheid Wenst u uw medewerkers ook te beschermen tegen het eventuele inkomensverlies ingevolge economische arbeidsongeschiktheid, kies dan voor een Collectieve Verzekering Arbeidsongeschiktheid. Als aanvulling op de groepsverzekering waarborgt deze verzekering gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid zowel de terugbetaling van de premies van het pensioenplan als de uitbetaling van een inkomensvervangende rente. Overlijdensverzekering voor Kaderleden en Bedrijfsleiders Om de financiële gevolgen van het overlijden van een cruciale medewerker op te vangen, stelt Federale Verzekering u graag haar Overlijdensverzekering voor Kaderleden en Bedrijfsleiders voor. 3

4 Uw aansprakelijkheid Een bezoeker struikelt over een loszittend stuk tapijt in uw showroom en loopt een beenbreuk op. Er breekt een brand uit in uw hotel of restaurant en er vallen gewonden Mensen nemen sneller juridische stappen. Bent u in dergelijke situaties wel voldoende verzekerd? Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen Deze verzekert uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider en de aansprakelijkheid van uw vennoten, uw personeelsleden en iedereen die deel uitmaakt van uw bedrijf. Materiële en lichamelijke schade aan derden wordt gedekt, zowel tijdens als na de uitvoering van werken of de levering van goederen of diensten. Uw gebouwen, voertuigen en materieel Een splinternieuwe bestelwagen wordt gestolen. Na een brand moet u uw toonzaal een tijd sluiten. Door een blikseminslag is uw computernetwerk buiten gebruik Al deze kleine en grote incidenten brengen de rendabiliteit van uw onderneming in gevaar. Bent u wel beschermd tegen dergelijke risico s? Verzekering van uw wagenpark Bij Federale Verzekering vindt u alle nodige verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid Auto, Omnium en rechtsbijstand) voor heel uw wagenpark (personenwagens, transportvoertuigen en werftuigen) en dit tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Verzekering Multirisk Handel en KMO De verzekering Multirisk Handel en KMO biedt een zeer complete verzekering en beschermt u tegen het risico van onder meer brand, waterschade en natuurfenomenen. Bovendien kunt u uw bedrijf nog beter beschermen dankzij de facultatieve waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal en derving van beroepsinkomen. Verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing (openbare ruimten) Deze bescherming is verplicht. Ze moet worden afgesloten door elke natuurlijke of rechtspersoon die een zaak uitbaat of een activiteit organiseert in een openbare ruimte (restaurant, bioscoop, kerk, sportzaal, onderwijsinstelling, ). De wet stelt hem immers automatisch aansprakelijk bij brand of ontploffing. 4

5 Verzekering Speciale Risico s Voor het dekken van grote en speciale risico s zal onze expert samen met u de omvang van de waarborg en de risico s die verzekerd moeten worden, bepalen. Verzekering Winstverlies Brand Als uw onderneming door brand volledig vernield wordt, bestaat de mogelijkheid dat u niet meer kunt produceren. Dit heeft dramatische gevolgen voor uw winstcijfers. U kunt zich daarom beschermen tegen het winstverlies tijdens de vergoedingsperiode. Computerverzekering Deze waarborg verzekert uw elektrische en elektronische apparatuur (informaticamateriaal, medische apparatuur, ). De zelfstandige bedrijfsleider U bent slachtoffer van een verkeersongeval en moet enkele weken herstellen. U gaat met pensioen en laat uw bedrijf over. Hebt u de nodige financiële voorzorgen genomen voor uzelf en uw gezin? Bij Federale Verzekering vindt u alle formules om uw welzijn en uw toekomst te beveiligen. Verzekering Ongevallen 24u op 24 voor Zelfstandigen De 24u/24 Ongevallenverzekering geldt voor ongevallen die u overkomen, zowel in uw privéleven als tijdens uw werk. Ze voorziet in een gepaste dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de uitkering van een kapitaal bij invaliditeit of overlijden en een vergoeding van de medische kosten. Individuele Pensioentoezegging (F-Manager VIP) F-Manager VIP is een verzekering op maat die een zelfstandig bedrijfsleider toelaat tegen fiscaal voordelige voorwaarden een aanvullend pensioen aan te leggen voor zichzelf en zijn onderneming. Met F-Manager VIP geniet u een jaarlijks gewaarborgde rentevoet, een performant rendement en een absolute veiligheid voor uw aanvullend pensioen. Beleggen Nova Deposit en Nova Invest Bent u voor de financiële reserves van uw bedrijf of organisatie op zoek naar een veilig en interessant beleggingsalternatief? De kapitalisatierekeningen Nova Deposit en Nova Invest combineren een uitstekend rendement met een optimale garantie. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Vita VAPZ) Deze formule biedt u als zelfstandige de mogelijkheid om bovenop uw wettelijk pensioen op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Met een contract Vita VAPZ realiseert u niet enkel een fikse belastingbesparing, maar betaalt u tevens minder sociale bijdragen. En dit terwijl u volledig vrij kunt beslissen over het bedrag en de regelmaat van de premiebetalingen. Vrijheid en flexibiliteit troef. 5

6 U DEELT MEE IN ONZE WINST Bij Federale Verzekering is verzekeren geen middel om winst te maken. Als onderlinge en coöperatieve verzekeraar hebben wij immers geen externe aandeelhouders aan wie wij dividenden moeten uitkeren. Als klant van Federale Verzekering krijgt u elk jaar een deel van onze winst. Dat betekent een aanzienlijke besparing op uw verzekeringskosten of een verhoogd rendement op uw beleggingen. Een teruggave op de premies van uw bedrijfsverzekeringen De restorno s worden op twee manieren berekend: * op de premie: de restorno bedraagt een vast percentage van uw nettopremie. ** op de bonus: de restorno is een percentage dat berekend wordt op het bedrag van uw nettopremie, na aftrek van de eventuele kostprijs van schadegevallen die in de loop van het betrokken jaar werden aangegeven. Met dit systeem haalt u veel meer uit uw verzekeringsbudget. Vraag maar aan uw adviseur hoeveel restorno s wij de laatste jaren met onze verzekerden deelden. Een optimaal rendement op uw groepsverzekering of pensioensparen Met de formules voor een aanvullend pensioen van Federale Verzekering geniet u bovenop de gewaarborgde, vaste rente, een mooie winstdeelname. Dit uiteraard in functie van de evolutie van de financiële markten en onze resultaten. Hoe kunnen wij hogere winstdeelnames aan onze klanten toekennen? Door ons statuut van onderlinge verzekeraar en dus zonder externe aandeelhouders, liggen die winstdeelnames traditioneel een stuk hoger dan het gemiddelde van de markt. 10% tot 20% meer winstdeelname maakt al snel een verschil van enkele honderden euro s op het eindkapitaal dat u (of uw medewerkers) bij uw pensionering zal ontvangen. 6

7 Risico s Oplossingen Wat kan er gebeuren met uw personeel? Arbeidsongeval (op de werkplaats of op weg naar/van het werk) Ongeval privéleven Verplichte verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen Collectieve Hospitalisatieverzekering Groepsverzekering Ziekte en/of hospitalisatie Collectieve Hospitalisatieverzekering Groepsverzekering Pensioen/overlijden Groepsverzekering Overlijdensverzekering voor Kaderleden en Bedrijfsleiders Wat kan er gebeuren met uw onderneming als ze aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden? Uw aansprakelijkheid in geval van schade toegebracht aan derden in het kader van uw beroepsactiviteiten Aansprakelijkheid in geval van schade toegebracht aan derden als gevolg van het gebruik van een motorvoertuig Uw (automatische) aansprakelijkheid in geval van schade toegebracht aan derden als gevolg van een brand of een ontploffing in een publieke ruimte die u uitbaat Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto Verplichte verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand en Ontploffing (publieke ruimten) Wat kan er u als zelfstandige/bedrijfsleider overkomen? Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval Verzekering Ongevallen 24u/24 Aanvullende verzekering Risico Arbeidsongeschiktheid F-Manager VIP Inkomensdaling in geval van pensionering Vita VAPZ F-Manager VIP Individuele levensverzekering Overlijden Individuele levensverzekering Verzekering Ongevallen 24u/24 F-Manager VIP Wat kan er gebeuren met uw gebouwen? Brand, bliksem, ontploffing, storm, vandalisme, glasbreuk, diefstal, natuurrampen,... Verzekering Multirisk Handel en KMO (eenvoudige risico s) Verzekeringen Materiële schade Speciale Risico s... en het bedrijfs-/winstverlies dat hieruit voortvloeit Verzekering Winstverlies - Brand (eenvoudige risico s) Wat kan er gebeuren met uw uitrusting/materiaal en uw wagenpark? Schade aan voertuigen Schade aan computers en informaticamateriaal Omniumverzekering Computerverzekering 7

8 Maatschappelijke Zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CVBA Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Nrs RPR / / Brussel 60 adviseurs en een 30-tal kantoren om u te helpen Verantwoordelijke Uitgever: T. Meeus, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Voedingswinkel. Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften

Voedingswinkel. Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften Voedingswinkel Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften Inhoud Inleiding Uw winkel, materieel en koopwaar Top Handel voor een degelijke basis Extra waarborgen voor een bescherming op maat Uw inkomsten

Nadere informatie

De meest complete bescherming van uw zaak

De meest complete bescherming van uw zaak De meest complete bescherming van uw zaak Property Liability Accidents Auto VIVIUM Business Deal Laat uw zaak op volle kracht draaien VIVIUM houdt een oogje in het zeil De ingrediënten voor een succesvolle

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Magazine van Federale Verzekering zomer 2014. Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen

Verzekeringen. Financieel katern. Magazine van Federale Verzekering zomer 2014. Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen Magazine van Federale Verzekering zomer 2014 Verzekeringen Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen Financieel katern Nova Deposit en Nova Invest Toerisme Anders op reis Inhoud

Nadere informatie

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Checklist Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Inhoudstafel p. 4 Algemeen 4 Welke stappen dient u te ondernemen om er zeker van te zijn dat uw vereniging voldoende is verzekerd? 5 Breng de risico s

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

In België zijn slechts enkele

In België zijn slechts enkele GOED VERZEKERD UW LEVEN LANG DOSSIER VERZEKERINGEN Reportage: Johan Steenackers Illustraties: Serge Baeken In België zijn slechts enkele verzekeringen wettelijk verplicht. Dat is in de eerste plaats het

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder kleine en middelgrote ondernemingen 7064805-0514 - V.U.: Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel. de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder talensia Deze brochure

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen VIVIUM RIZIV-aanbod Verzekeringen voor medische beroepen Bouw een mooi extra pensioen op Bescherm u tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid Laat uw premies betalen door het RIZIV Besteedt u evenveel

Nadere informatie

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst!

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen Uw vooruitzichten De 4 pijlers van

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering?

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering? PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud 1 Bereken je risico 2 2 Op alles staat een prijs 6 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8 4 Toch maar een verzekering? 10 5 Schadevergoeding of uitkering? 11 6 Ben jij aansprakelijk?

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Voor een vlot beheer van uw verzekeringsrisico s als auto concessiehouder. Cover Concessiehouders

Voor een vlot beheer van uw verzekeringsrisico s als auto concessiehouder. Cover Concessiehouders Voor een vlot beheer van uw verzekeringsrisico s als auto concessiehouder Cover Concessiehouders Groepeer uw beroepsgebonden verzekeringen en geniet een aantal belangrijke voordelen 2 Bescherming van

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen 1 2 3 4 5 6 7 8 Uw makelaar is uw kracht! 3 Altijd goed verzekerd! 3 Alles op één

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op!

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere berekeningswijze voor uw Bonus-Malus De Bonus-Malus

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

De beste manier om zich te verzekeren: HELDER, EENVOUDIG EN SNEL.

De beste manier om zich te verzekeren: HELDER, EENVOUDIG EN SNEL. De beste manier om zich te verzekeren: HELDER, EENVOUDIG EN SNEL. De Autoverzekering DE MEEST VOORDELIGE FORMULE OM VEEL GELD TE BESPAREN. ELK JAAR OPNIEUW. Met de autoverzekering kunt u in alle rust de

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. Magazine van Federale Verzekering zomer 2010. Bescherm uw onderneming tegen burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. Magazine van Federale Verzekering zomer 2010. Bescherm uw onderneming tegen burgerlijke aansprakelijkheid Magazine van Federale Verzekering zomer 2010 Verzekeringen Bescherm uw onderneming tegen burgerlijke aansprakelijkheid Financieel katern Erven in een nieuw samengesteld gezin Toerisme Met de stroom mee

Nadere informatie

In alle zekerheid de weg op!

In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt 4 Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere 4 berekeningswijze voor uw bonus-malus De

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie