De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden."

Transcriptie

1 De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

2 R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage? Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voorziet elk jaar een gratis tussenkomst voor geneesheren, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten, ongeacht of ze loontrekkende of zelfstandige zijn. Om van deze tussenkomst te genieten, dient u de honoraria toe te passen die zijn opgenomen in de conventie tussen het RIZIV en de ziekenfondsen en dient u dus geconventionneerd te zijn. Uw tussenkomst stijgt dan jaar na jaar. Tabel 1: RIZIV-toelage (onder voorbehoud van publicatie in het Belgische Staatsblad) Artsen (2013) Tandartsen (2012) Apothekers (2011) Kinesitherapeuten (2011) Volledig geconventionneerd Gedeeltelijk geconventionneerd Naargelang de duur van de prestaties 4.444, , ,29 Tussen 1.318,10 en 2.636, ,07 Hoe kunt u uw RIZIV-toelage aanvragen? De procedure voor de aanvraag van een RIZIV-toelage is heel ingewikkeld : welke stappen dient u te zetten, welke termijnen dient u te respecteren, welke documenten moet u invullen, wanneer en naar waar dient u ze terug te sturen...? AMMA biedt u zijn diensten aan, zonder persoonlijke kosten, en dient voor u de aanvraag voor een RIZIV-toelage in. Wij houden u op de hoogte van de termijnen en de wijzigingen, wij sturen u de juiste formulieren op het juiste moment en wij gaan na of het RIZIV uw tussenkomst jaarlijks betaalt. Opgelet: Elk jaar vergeten honderden zorgverstrekkers om hun uitkeringsaanvraag bij het RIZIV in te dienen, waardoor ze een aanzienlijk bedrag verliezen. AMMA zorgt ervoor dat u eraan denkt!

3 GEWAARBORGD INKOMEN Waaraan kunt u uw RIZIV-toelage besteden? Uw RIZIV-toelage moet worden besteed aan ofwel een verzekering voor een gewaarborgd inkomen, ofwel aan de opbouw van een aanvullend pensioen, ofwel aan een combinatie van de twee. De volgende pagina s stellen u de optimale oplossing voor die door AMMA wordt aanbevolen: de combinatie van een gewaarborgd inkomen met een aanvullend pensioen. U kan niet meer werken: komt u dan rond met zo'n per maand? Natuurlijk niet! Dit is nochtans wat u, als zelfstandige, krijgt van de sociale zekerheid (vanaf de 2 de maand werkonbekwaamheid). Als bediende valt u terug op slechts 60% van uw loon... Maar wanneer u niet meer kan werken door een (langdurige) ziekte of door een ongeval (een auto-, sport-, arbeidsongeval, ), wil u vanzelfsprekend uw huidig comfort behouden. Mocht u aan het begin van uw carrière geveld worden door ziekte of ongeval, dan zijn de gevolgen op lange termijn niet te overzien: hoe moet u uw rekeningen, uw lening, de kosten aan uw woning, de opvoeding van uw kinderen, verder betalen? Er staat inderdaad veel op het spel en al uw dromen kunnen in duigen vallen! Wat kost de verzekering van uw inkomen? Helemaal niets! Het RIZIV betaalt in uw plaats de verzekering van uw inkomen. Wanneer u werkonbekwaam bent, ontvangt u van AMMA maandelijks een zelf gekozen bedrag, bovenop de beperkte tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Vraag volledig vrijblijvend uw persoonlijke offerte en ontdek welk bedrag u gratis kan ontvangen tijdens een periode van werkonbekwaamheid.

4 GEWAARBORGD INKOMEN Tabel 2: Wettelijk toegekende uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid (cijfers ) bruto maandinkomen Loontrekkenden Alleenstaanden Met gezinslast Uitkering Verlies Uitkering Verlies 1 ste maand de tot 12 de maand bruto maandinkomen na 1 jaar Zelfstandigen Alleenstaanden Met gezinslast Uitkering Verlies Uitkering Verlies 1 ste maand de tot 12 de maand 1.047, , , ,82 na 1 jaar* 1.109, , , ,68 * in geval van stopzetting van het bedrijf. Tabel 3: Inkomstenverlies tijdens de periode van arbeidsongeschikheid januari maart mei juli september november januari maart mei juli september november Loontrekkenden: Alleenstaanden Loontrekkenden: Met gezinslast Zelfstandigen: Alleenstaanden Zelfstandigen: Met gezinslast Ziekte of een ongeval... het gebeurt niet alleen bij anderen! De statistieken liegen er niet om: zorgverleners zijn vaker het slachtoffer van agressie, hold-up of fysiek geweld! Neem geen risico s: neem uw voorzorgen voor het te laat is!

5 GEWAARBORGD INKOMEN Wat zijn de voordelen van een verzekering gewaarborgd inkomen die wordt gefinancierd door het RIZIV? U moet zelf helemaal niets betalen! Wanneer u niet kan werken, betaalt AMMA de door u gekozen vergoeding/ rente, vastgelegd in uw verzekeringscontract (b.v per maand). AMMA betaalt u uit tot aan uw pensioenleeftijd. Het bedrag van uw RIZIV-toelage stijgt ieder jaar. Ook uw verzekerde rente stijgt dus ieder jaar, zonder dat u hiervoor medische formaliteiten hoeft te vervullen. De vergoeding/rente die u ontvangt, mag worden gecumuleerd met eventuele andere vergoedingen waarop u recht hebt. Er is geen enkele fiscale invloed, aangezien het RIZIV uw gewaarborgd inkomen betaalt. De vergoedingen zijn als vervangingsinkomen belastbaar. Indien u later uit de conventie stapt of indien er in een bepaald jaar geen conventie wordt ondertekend, dan kunt u nog altijd uw contract gedeeltelijk of integraal voortzetten met uw eigen middelen. Welke voordelen heeft het gewaarborgd inkomen van AMMA voor u in petto? De verzekerde rente (de maandelijkse tegemoetkoming die u bij werkonbekwaamheid ontvangt van AMMA) ligt zo n 25% hoger dan bij commerciële verzekeraars. Bij werkonbekwaamheid door pathologische zwangerschap ontvangt u ook een vergoeding. Het contract kan niet eenzijdig gewijzigd/opgezegd worden door AMMA, ook de premie niet! U bent verzekerd voor ziekte en/of ongeval tijdens uw beroeps- én privéleven. U heeft elke dag van de week recht op een vergoeding, ook tijdens het weekend. U ontvangt een vergoeding voor zowel volledige als gedeeltelijke invaliditeit (onbeperkt in de tijd)! U bent verzekerd in binnen- en buitenland. Geen extra wachttijd na uw 60 jaar (u moet dus niet langer op uw vergoeding wachten dan vóór uw 60 jaar).

6 A A N V U L L E N D P E N S I O E N Volstaat uw wettelijk pensioen om uw levensstandaard te behouden? Waarschijnlijk niet! Daarom moet u, tijdens uw actieve loopbaan, zelf sparen voor uw appeltje voor de dorst. Van zodra u uw inkomen tijdens uw actieve loopbaan beschermd hebt, kan u het resterende deel van uw RIZIV-toelage investeren in aanvullend pensioen. Zo beschermt u ook gratis uw inkomen tijdens uw pensioen en kan u via AMMA een belangrijk kapitaal sparen! Welke voordelen biedt u het aanvullend pensioen dat AMMA u voorstelt?* Een hoge en gewaarborgde rentevoet. Uw kapitaal is gewaarborgd, evenals de rentevoet van toepassing op de gestorte premies, en dit tot het einde van het contract. Een hoge winstdeelname die jaarlijks wordt toegekend volgens de evolutie van de resultaten, en die bij de gewaarborgde rente wordt geteld. Het gemiddelde TOTALE rendement (gewaarborgde rente + winstdeelname) van de laatste 20 jaar bedraagt 5,36%, van de laatste 30 jaar 6,73%. Opgelet voor de rentes die op de markt worden aangeboden: er zijn heel wat subtiele verschillen in de berekeningen! Het enige criterium om te vergelijken, is een persoonlijke simulatie! Er is een solidariteitsluik inbegrepen in uw aanvullend pensioen contract. Het wordt gefinancierd door 10 % van de gestorte bedragen. Via deze solidariteit geniet u van bijkomende waarborgen in de vorm van: Bijkomend kapitaal bij overlijden voor de begunstigde die u zelf kiest. De premies worden gedurende meer dan een jaar betaald ingeval van invaliditeit. Financiering van het aanvullend pensioen voor de som van 100 EUR bij een bevalling. Dagelijkse vergoeding ingeval van arbeidsongeschiktheid door ziekte, ongeval of complicaties van zwangerschap, en dit gedurende maximum een jaar. U kunt uw aanvullend pensioen ten vroegste ontvangen vanaf 60 jaar, namelijk: Het kapitaal: u ontvangt de opgebouwde reserve ineens. In de vorm van een rente: u ontvangt elk trimester een vast bedrag. * Het risico wordt gedragen door Curalia ovv, erkende levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0809, het administratief beheer door AMMA ov, verzekeraar met nr. 126 en de distributie door AMMA Service cvba, bemiddelaar met nr

7 A D V I E S V A N A M M A Geef bij het begin van uw loopbaan voorrang aan het gewaarborgd inkomen. U heeft al kunnen zien dat langdurige arbeidsongeschiktheid een niet te onderschatten impact heeft op uw inkomen. Erger nog, als u aan het begin van uw loopbaan arbeidsongeschikt zou worden, dan zou u zelfs geen spaarcenten ter beschikking hebben om hierop terug te vallen! U heeft er dus alle belang bij dat u in de eerste plaats een deel van uw RIZIV-toelage gebruikt om voor uzelf een fatsoenlijk inkomen te garanderen tot aan uw pensioenleeftijd. Het andere deel van uw RIZIVtoelage kunt u dan besteden aan de opbouw van een aanvullend pensioen. Daarna kunt u jaarlijks de verdeling van uw RIZIV-toelage wijzigen. Zodra uw budget het toelaat, zal een financiering van uw verzekering gewaarborgd inkomen met uw eigen middelen interessanter worden omdat uw stortingen dan voor 100 % fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten. U kunt dan uw volledige RIZIV-toelage aan uw pensioen besteden. Enkele belangrijke aandachtspunten bij het onderschrijven van een contract. Opgelet voor goedkope contracten gewaarborgd inkomen: u ontvangt dan een verminderde schadeloosstelling, tijdens een beperkte periode en enkel ingeval van volledige ongeschiktheid! Als u een vrouw bent en u een verzekering gewaarborgd inkomen onderschrijft, dan dient u na te gaan of arbeidsongeschiktheid die tijdens de zwangerschap optreedt, correct verzekerd is. Zorg ervoor dat de organisatie die u kiest een stevige financiële basis heeft. Op die manier bent u zeker van de uitbetaling van de beloofde bedragen. AMMA bestaat meer dan 65 jaar en voldoet aan alle strenge controles. Dekking van volledige ongeschiktheid, en tevens van gedeeltelijke ongeschiktheid. De termijn voor herval. AMMA voorziet 90 dagen De toepassing van een stageperiode. De regeling van de wachttijd van zodra u 60 jaar wordt. Mogelijkheid voor opzegging of wijziging van waarborgen door de verzekeraar. AMMA zal de polis nooit zelf opzeggen. Uitsluitingen.

8 Wilt u bijkomende informatie of een vrijblijvende gepersonaliseerde offerte aanvragen? AMMA: voor en door de zorgsector AMMA werd meer dan 65 jaar geleden door de zorgverleners zelf opgericht, om zich - samen - beter te beschermen tegen hun beroeps- en privé-risico s. AMMA is een onderlinge verzekeringsonderneming en wordt beheerd door zorgverleners, in samenwerking met verzekeringsspecialisten. AMMA werkt zonder winstbejag en biedt haar verzekerdensociëtarissen kwalitatieve contracten, aangepast aan hun specifieke behoeften. Vandaag vertrouwen meer dan leden van het (para)medisch korps, evenals honderden instellingen, ziekenhuizen en verenigingen op de bescherming en ervaring van AMMA. Als Belgische onafhankelijke en financieel sterke organisatie geeft AMMA mee vorm aan een wereldwijd netwerk dat de belangen van meer dan 1 miljoen zorgverleners verdedigt. Of u nu in direct contact bent met AMMA, of via een geselecteerde professionele makelaar, de medewerkers van AMMA stellen alles in het werk om uw familie, uw activiteiten en uw patrimonium veilig te stellen en om u dagelijks een optimale service te verlenen. Daarom bent u bij AMMA steeds goed verzekerd! CONTRACTEN Tel Fax ONGEVALLEN Tel Fax BOEKHOUDING Tel Fax AMMA VERZEKERINGEN onderlinge verzekeringsonderneming opgericht in 1944 en toegelaten onder codenummer 0126 N.N V.U.: H. Falsté Renaissancelaan 12/ Brussel 915-SS-BR-PDF-0511-V02-NL

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen VIVIUM RIZIV-aanbod Verzekeringen voor medische beroepen Bouw een mooi extra pensioen op Bescherm u tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid Laat uw premies betalen door het RIZIV Besteedt u evenveel

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst!

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen Uw vooruitzichten De 4 pijlers van

Nadere informatie

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen.

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. VRIJ AANVULLEND PENSIOEN ZELFSTANDIGEN Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. Raad op mensenmaat Intro U bent zelfstandige? Dan weet u ongetwijfeld

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

In België zijn slechts enkele

In België zijn slechts enkele GOED VERZEKERD UW LEVEN LANG DOSSIER VERZEKERINGEN Reportage: Johan Steenackers Illustraties: Serge Baeken In België zijn slechts enkele verzekeringen wettelijk verplicht. Dat is in de eerste plaats het

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek Nr. 41 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Mei - Juni 2013 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen Jonge artsen

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47

Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47 Nr. 47 Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 M A G A Z I N E Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut?

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

VkaNews. Wie niet vooruitgaat, staat stil! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. November 2005

VkaNews. Wie niet vooruitgaat, staat stil! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. November 2005 28 VkaNews Nieuwsbrief over verzekeringen November 2005 Wie niet vooruitgaat, staat stil! In 1995 introduceerde de VKA de "Memopharma News" om te communiceren met haar 6500 leden apothekers. Objectief:

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN!

AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN! AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN! AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie