Het Eisenmenger-syndroom op volwassen leeftijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Eisenmenger-syndroom op volwassen leeftijd"

Transcriptie

1 Soms bieden auteurs die zelf geen radioloog zijn een artikel ter publicatie aan dat voorzien is van radiologische figuren. De hoofdredactie heeft daarom besloten deze artikelen pas dan voor beoordeling in aanmerking te laten komen, als de auteurs er zelf een verklarende schets of een overtrek hebben bijgeleverd waarop de afwijkingen staan aangegeven en eveneens andere structuren die de lezer nodig heeft om zich te kunnen oriënteren. In de fase van externe advisering kunnen de afbeeldingen dan beter worden beoordeeld en na aanvaarding van het manuscript kan gemakkelijker een verklarende tekening worden gemaakt. Dit kan auteurs ertoe aanzetten om al in een vroeg stadium contact met hun radioloog op te nemen (wiens bemoeienis dan bijvoorbeeld in een danknoot kan worden verantwoord). Bovendien zal de hoofdredactie deze artikelen al bij de geringste twijfel aan een radioloog ter beoordeling voorleggen, ook als het gaat om een niet puur radiologisch onderwerp. Naar onze verwachting zal hierdoor de kwaliteit van de radiologische informatie in het Tijdschrift kunnen toenemen. abstract Authors are accountable, which includes radiologic illustrations in their articles. Recently the editors of this journal had a number of complaints from radiologists regarding the radiologic illustrations and the accompanying explanatory drawings printed in the journal. It is emphasized that authors are accountable for all the material in their articles, including the radiologic pictures and explanatory drawings. From now on authors will be asked to include sketches or overlays with their radiology pictures indicating the particular changes and general structures for the readers orientation. This will facilitate peer review and the production of the explanatory drawings. If the authors seek advice from a radiologist, his or her contribution may be disclosed in an acknowledgement. Capita selecta Het Eisenmenger-syndroom op volwassen leeftijd j.w.roos-hesselink, f.j.meijboom en s.e.c.spitaels Cardiologen, doch ook huisartsen, internisten, hematologen, anesthesisten en gynaecologen zien patiënten met het Eisenmenger-syndroom: bij een centrale linksrechtsshunt neemt de bloedstroom door de longen toe, waarna irreversibele pulmonale hypertensie totstandkomt met omkering van de shunt, waarbij een rechtslinksshunt ontstaat. De volwassen populatie met het Eisenmenger-syndroom is opgebouwd uit verschillende groepen. Zo zijn er patiënten van vóór het tijdperk van de openhartchirurgie (hart-longmachine), patiënten die toentertijd niet in aanmerking kwamen voor openhartchirurgie vanwege bijvoorbeeld zeer complexe hartafwijkingen en tenslotte de groep die wel geopereerd is, maar te laat. Een aantal patiënten met het Eisenmenger-syndroom overlijdt op jonge leeftijd, doch bij een subgroep ontstaat een evenwicht en is overleving tot 30 jaar en langer mogelijk. Deze volwassen populatie heeft een hoge morbiditeit en toont een hoge sterfte met name rond operaties en zwangerschap. Als eenmaal irreversibele pulmonale hypertensie is ontstaan, is correctieve cardiale chirurgie Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Thoraxcentrum, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam. Mw.J.W.Roos-Hesselink en mw.dr.s.e.c.spitaels, cardiologen. Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindercardiologie, Rotterdam. Dr.F.J.Meijboom, kindercardioloog. Correspondentieadres: mw.j.w.roos-hesselink. samenvatting Bij het Eisenmenger-syndroom leidt een centrale linksrechtsshunt in het hart, als aangeboren afwijking, tot pulmonale hypertensie, die vervolgens leidt tot omkering van de shunt. De hypoxemie die bij een rechts-linksshunt ontstaat, wordt gecompenseerd met een toename van de hemoglobineconcentratie door een stijging van de hematocriet. Bij volwassen patiënten die niet (adequaat) zijn geopereerd, betreffen de symptomen de gevolgen van de erytrocytemie en een verhoogde bloedingsneiging. Op lange termijn ontstaat hartfalen. Een flebotomie wordt geadviseerd bij patiënten met een hematocriet boven 0,65 én klachten van hyperviscositeit en tevens vóór niet-cardiale chirurgie om de stollingsgraadmeters te verbeteren. Een flebotomie dient langzaam plaats te vinden (500 ml in min), met gelijktijdige volumesuppletie. Te vaak aderlaten kan leiden tot ijzergebrek, hetgeen nadelig is voor het zuurstoftransport en de viscositeit van het bloed. De behandeling bestaat dan uit ijzersuppletie. Antistolling is alleen geïndiceerd in geval van atriumfibrilleren of een hartklepprothese. Het gebruik van acetylsalicylzuur of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID s) is relatief gecontraïndiceerd gezien de abnormale hemostase. Bij het voorschrijven van remmers van het angiotensine-converterend enzym (ACE) en andere vaatverwijdende medicamenten dient hypovolemie te worden voorkomen, omdat bij een lagere systemische bloeddruk de rechts-linksshunt toeneemt en een levensbedreigende cyanose kan ontstaan. Ned Tijdschr Geneeskd maart;143(10) 501

2 niet meer zinvol en zelfs gecontraïndiceerd, omdat de shunt nodig is als uitlaatklep voor de rechter harthelft. De laatste jaren zijn de inzichten rond de behandeling van patiënten met het Eisenmenger-syndroom veranderd. Vooral het beleid ten aanzien van aderlaten staat ter discussie. In dit artikel beschrijven wij de problemen, behandeling en prognose van patiënten met het Eisenmenger-syndroom die de volwassen leeftijd hebben bereikt. pathofysiologie In 1897 beschreef Victor Eisenmenger de klinische presentatie van en de obductiebevindingen bij een jongeman die bekend was wegens cyanose en kortademigheid, maar een actief leven leidde. Op 32-jarige leeftijd ontstond hartfalen en hij overleed na een ernstige hemoptysis. Bij obductie werd een groot ventrikelseptumdefect gevonden. 1 Pas in 1958 beschreef Paul Wood voor het eerst de pathofysiologie: een centrale shunt leidt in dunwandige arteriolen eerste instantie via een grote links-rechtsshunt tot een flinke bloedstroom door de longen. Als reactie op de verhoogde bloedstroom verandert het longvaatbed; er wordt een verhoogde weerstand opgebouwd door constrictie van de kleine musculaire longarteriën, resulterend in irreversibele pulmonale hypertensie. Het vaatlijden is progressief, de weerstand van het longvaatbed zal verder stijgen en uiteindelijk uitstijgen boven de systeemvaatweerstand. De shunt draait nu om en er ontstaat een rechts-linksshunt (figuur). Sindsdien is dit klinische beeld bekend als het Eisenmenger-syndroom. 2 De meest voorkomende oorzaken van een centrale shunt zijn het ventrikelseptumdefect, het atriumseptumdefect en de open ductus Botalli. Minder vaak voorkomend zijn complexe hartafwijkingen, zoals truncus arteriosus en transpositie van de grote vaten. 2 De rechtslinksshunt veroorzaakt hypoxemie. Het zuurstofaanbod aan het lichaam kan op peil worden gehouden door een toename van de hemoglobineconcentratie. Dit is een dikwandige arteriolen alveoli bronchiolus V. cava superior aorta A. pulmonalis pulmonale venen truncus pulmonalis linker atrium pulmonale venen linker ventrikel a V. cava inferior rechter atrium aorta Eisenmenger-syndroom op basis van een ventrikelseptumdefect: (a) in het begin stroomt zuurstofrijk bloed vanuit de linker ventrikel (hoge druk) naar de rechter ventrikel (lage druk) en naar de Aa. pulmonales. Door deze grote bloedstroom ontstaat pulmonale hypertensie; (b) als de druk in het longvaatbed hoger is geworden dan in de linker ventrikel, stroomt zuurstofarm bloed uit de rechter ventrikel naar de linker ventrikel en naar de aorta (omkering van de shunt). 502 Ned Tijdschr Geneeskd maart;143(10) rechter ventrikel b

3 traag verlopende aanpassing die totstandkomt door een toename van het aantal rode bloedcellen per liter: stijging van de hematocriet. Hierdoor neemt de viscositeit en daarmee de stromingsweerstand van het bloed toe met als gevolg een verminderde doorstroming van de organen. 3 Daarentegen wordt de doorstroming van het hart en de hersenen wel goed op peil gehouden dankzij een compensatoire vaatverwijding. 4 klinische problemen Symptomen. Symptomen van hyperviscositeit worden eigenlijk niet gevonden bij een hematocriet onder 0,65. Boven 0,65-0,70 kunnen klachten optreden: hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, moeheid, angina pectoris, een afwezig gevoel en klachten die passen bij myalgie en paresthesieën. Verder bestaat vaak een verhoogde bloedingsneiging: hemoptoë, blauwe plekken, neus- en gingivabloedingen. Veel patiënten hebben last van de gewrichten, mogelijk veroorzaakt door een verhoogd metabolisme van purinen; acute jicht komt minder vaak voor dan verwacht op basis van de hoge urinezuurconcentratie in het bloed. De gewrichtsklachten kunnen ook worden veroorzaakt door periostprikkeling ten gevolge van het sterk gezwollen hyperactieve beenmerg. Ritmestoornissen (atriumfibrilleren en atriumflutter) worden vooral gezien bij het atriumseptumdefect en insufficiëntie van de atrioventriculaire klep. Sommige patiënten klagen over pijn op de borst, ten gevolge van rechterventrikelischemie. Hartfalen wordt zelden gezien onder de 40 jaar, behoudens bij patiënten met een atrioventriculair septumdefect. Klinische uitingen van de chronische hypoxemie zijn cyanose, trommelstokvingers en horlogeglasnagels. Kans op beroerte. Het risico op een cerebrovasculair accident door de verhoogde bloedviscositeit en centrale shunt bij patiënten met een cyanotische congenitale hartziekte wordt wisselend beschreven in de literatuur. In een onderzoek onder 112 cyanotische patiënten in de leeftijd van jaar (observatieperiode: 1-12 jaar; 748 patiëntjaren) kon geen beroerte worden aangetoond. 5 Daarentegen maakten, in een ander onderzoek, van 162 patiënten met cyanotisch congenitaal hartlijden in de leeftijd van jaar, 22 patiënten (14%) 29 maal een beroerte door. 6 De patiënten met een beroerte hadden vaker hypertensie, atriumfibrilleren, microcytosis (gemiddeld celvolume van de erytrocyten 82 fl) én een status na flebotomie (p 0,05). Zelfs nadat de patiënten met atriumfibrilleren en hypertensie waren uitgesloten, bleven de microcytosis en status na flebotomie duidelijke risico-indicatoren (p 0,01). Abnormale hemostase. Bij patiënten met een cyanotische congenitale hartziekte bestaat een verhoogde bloedingsneiging. In het algemeen lijken het optreden en de ernst van de bloedingsneiging te correleren met de hoogte van de hematocriet en de ernst van de hypoxemie. Naast trombopenie wordt ook vaak een abnormale functie van de plaatjes vastgesteld: verkorte overleving, soms samenhangend met turbulentie van het bloed. 7 8 De trombocytopathie wordt verergerd door gebruik van acetylsalicylzuur en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID s). Het gebruik van deze middelen is dan ook relatief gecontraïndiceerd bij de betreffende patiënten. Flebotomie kan mogelijk de hemostase verbeteren Zwangerschap. Tijdens de zwangerschap ontstaat een fysiologische stijging van het hartminuutvolume en een afname van de systeemvaatweerstand. Dit leidt bij patiënten met het Eisenmenger-syndroom tot een toename van de rechts-linksshunt en een toename van de cyanose. De maternale sterfte benadert de 50%, met ook ongeveer 50% foetale sterfte; doorgaans wordt een therapeutische abortus geadviseerd Anticonceptie is dan ook erg belangrijk. Orale anticonceptie door middel van laaggedoseerde oestrogeenpreparaten is bij tromboembolische complicaties in de voorgeschiedenis relatief gecontraïndiceerd. De voorkeur gaat uit naar alleen progesteronbevattende preparaten. 14 Als tweede keus voor niet-permanente contraceptie is het intra-uterine device (spiraaltje) (IUD) voorhanden. Omdat er al een verhoogde bloedingsneiging bestaat, kan er een duidelijke toename van menstrueel bloedverlies optreden bij gebruik van het IUD. De nieuwste ontwikkeling is een speciaal IUD met lokale progestageenafgifte; dit gaat deze toename in bloedverlies tijdens de menses tegen zonder dat dit leidt tot een verhoogde kans op tromboembolie. Een praktisch nadeel hierbij is dat de plaatsing bij nulliparae soms moeilijk is door de grote diameter van het IUD. Permanente contraceptie bereikt door operatieve sterilisatie heeft in het algemeen de voorkeur, maar is niet zonder risico en moet worden uitgevoerd met ervaren anesthesisten, waarbij intensive-careopvang nadien wordt geadviseerd. Als alternatief bestaat tegenwoordig sterilisatie waarbij onder lokale verdoving van de cervix de tubae afgesloten kunnen worden. Natuurlijk moet de patiënt niet alleen medisch, maar ook mentaal toe zijn aan deze definitieve stap. Sterilisatie van de partner kan worden overwogen, maar gezien de doorgaans betere levensverwachting van de man is de kans aanwezig dat hij in een eventueel volgende relatie wel kinderen zal willen hebben. Chirurgie. Weinig is gepubliceerd over niet-cardiale chirurgie bij deze patiënten; wel is bekend dat er een verhoogd risico bestaat, zowel bij algehele narcose als bij epiduraalanesthesie. Anesthesie kan vasodilatatie geven, waardoor de rechts-linksshunt toeneemt. Een goede bewaking van de hemodynamiek is belangrijk en postoperatief wordt opvang op een intensive-careafdeling geadviseerd. Ondervulling kan leiden tot hypotensie, verergering van de rechts-linksshunt, hypoxemie en soms tot hemoconcentratie en trombo-embolie. De behandeling bestaat uit snel vullen om een goede preload te garanderen. 15 Het is een vergissing te denken dat men het risico kan inschatten alleen aan de hand van de functionele klasse preoperatief. Er dient ook gekeken te worden naar het verhoogde bloedingsrisico. Preoperatieve bepaling van de protrombinetijd is vaak misleidend als de laboratoriumbepaling niet wordt gecorrigeerd voor de hoge hematocriet. Preoperatief wordt een flebotomie met volumerepletie (met vers plasma) geadviseerd om het intrinsieke hemostatische defect te cou- Ned Tijdschr Geneeskd maart;143(10) 503

4 peren. Vanwege de rechts-linksshunt bestaat het risico op paradoxale embolie: vanuit bijvoorbeeld de bekkenof beenvaten kunnen stolsels nu via de shunt cerebrale emboli geven. Extra aandacht dient dan ook gegeven te worden aan het voorkómen van luchtbelletjes in de circulatie (infuus) en van veneuze stase of trombose postoperatief. Lange lijnen, bijvoorbeeld een ballonkatheter (Swan-Ganz-katheter), zijn relatief gecontraïndiceerd bij deze patiënten. In verband met het risico op endocarditis moet peroperatief antibiotische profylaxe gegeven worden. behandeling Flebotomie. Nadat empirisch was gebleken dat met aderlaten de hyperviscositeitsklachten verminderen, hebben Rosenthal et al. in 1970 voor het eerst wetenschappelijk aangetoond dat het hartminuutvolume en het zuurstoftransport verbeteren direct na vermindering van de hematocriet van 0,73 naar 0,62 bij een constant bloedvolume. 16 Ook is aangetoond dat het hartminuutvolume en de zuurstofconsumptie bij inspanning verbeteren na afname van de hematocriet van 0,66 naar 0,58. 9 Patiënten voelen zich vaak voor korte tijd beter en hebben met name minder hoofdpijn. Ook klachten zoals artralgieën of trofische stoornissen aan de benen kunnen gunstig reageren op enkele aderlatingen met tussenpozen van bijvoorbeeld 4-6 weken. De aderlatingen kunnen echter leiden tot ijzergebrek. Dit ijzergebrek heeft een belangrijk nadelig effect op de viscositeit van het bloed, het verkort de overlevingstijd van de erytrocyten en leidt dan ook tot een afname van de zuurstoftransportcapaciteit. Microcytaire rode bloedcellen zijn immers rond in plaats van biconcaaf, minder vervormbaar en hebben een verhoogde neiging tot samenklonteren. Verder is nooit aangetoond dat een flebotomie het risico op een beroerte vermindert. Het is zelfs zo dat een microcytair bloedbeeld door herhaalde aderlatingen de kans op een beroerte doet toenemen. 6 Dehydratie die veroorzaakt is door bijvoorbeeld hitte, koorts, diarree of braken kan gepaard gaan met een snelle stijging van de hematocriet en hyperviscositeitsklachten simuleren. Het is dus belangrijk om dehydratie op tijd te onderkennen, want de behandeling dient nu te bestaan uit vochttoediening en zeker niet uit een flebotomie. Een aantal patiënten raakt min of meer verslaafd aan de aderlating, omdat zij zich kortdurend subjectief beter voelen. Bij patiënten met een stabiele hematocriet wordt een flebotomie niet geadviseerd, zelfs niet bij een hematocriet van 0,70 of hoger. Klachten van hyperviscositeit treden zelden op bij een hematocriet onder 0,65. In deze situatie is de klacht meestal veroorzaakt door ijzertekort. 17 Als de indicatie tot een flebotomie gesteld is (serieuze klachten én hoge hematocriet), moet op het volgende gelet worden: het afnemen van 500 ml bloed dient niet te snel te gebeuren (30 tot 45 min) en er moet tegelijkertijd eenzelfde hoeveelheid volume (vers plama, albumine of isotone zoutoplossing) worden toegediend om hypovolemie te voorkomen. Bij een microcytair bloedbeeld wordt ijzertoediening geadviseerd. Herstel van een normocytair bloedbeeld zal het risico op cerebrovasculaire complicaties namelijk verminderen. Om een reboundreactie van het beenmerg te voorkomen wordt behandeling met een lage dosis ferrosulfaat (325 mg/ dag) per os voorgesteld, met wekelijkse controles van het bloed. Zodra de hematocriet stijgt, moet de ijzersuppletie gestopt worden. Antistolling. Volwassenen met een cyanotische aangeboren hartafwijking worden soms ingesteld op orale anticoagulantia om arteriële en cerebrale emboli te voorkomen. Bij patiënten met primaire pulmonale hypertensie is aangetoond dat trombo-embolische processen een belangrijke rol spelen en is de noodzaak van antistolling geaccepteerd. Bij patiënten met het Eisenmenger-syndroom bestaat echter een ander substraat voor de pulmonale hypertensie en tevens bestaat bij deze patiënten een verhoogde bloedingsneiging. Het is bij deze patiënten niet aangetoond dat antistollingsmiddelen vermindering van de kans op beroerte geven. 6 Voorlopig lijkt antistolling alleen geïndiceerd in geval van atriumfibrilleren of een hartklepprothese. De abnormale hemostase bij deze patiënten kan nog versterkt worden door het gebruik van acetylsalicylzuur of NSAID s. Het gebruik van deze middelen is dan ook in zekere zin gecontraïndiceerd, in ieder geval als in de voorgeschiedenis bloedingen zijn opgetreden. Zuurstoftherapie. Mogelijk heeft zuurstoftoediening thuis een lichte stijging van de arteriële zuurstofverzadiging tot gevolg door een verhoogde opname in de longen, ook al blijft de rechts-linksshunt onveranderd. Bij kinderen was er geen duidelijk verschil in klachten, maar mogelijk wel een licht positief effect op de overleving. 18 Bij volwassenen zijn geen gegevens bekend. Een mogelijk nadelige werking van de zuurstoftoediening is het uitdrogende effect op het neusslijmvlies, wat de kans op neusbloedingen vergroot. Roken. Bij mensen die roken, bestaat er een directe relatie tussen het aantal sigaretten dat gerookt wordt per dag en de hematocriet. Bij patiënten met een cyanotische hartaandoening neemt de hematocriet alleen maar verder toe bij roken. Tevens neemt de capaciteit voor zuurstoftransport af. Roken is dan ook absoluut gecontraïndiceerd. Bij luchtweginfecties is het belangrijk op tijd antibiotica toe te dienen. beloop op de lange termijn Vaak is de rechter ventrikel jarenlang in staat tegen de hoge pulmonaaldruk in te pompen. De gehele cardiale functie is goed gecompenseerd behoudens de cyanose. Hartfalen wordt pas gezien in het eindstadium van het ziektebeeld. Als hartfalen ontstaat, is de prognose slecht. Ontwateren dient voorzichtig te gebeuren om hypovolemie te voorkomen. Voor hun hartminuutvolume zijn deze patiënten namelijk direct afhankelijk van hun preload. Dit is ook de reden dat geneesmiddelen die de perifere weerstand doen dalen, zoals remmers van het angiotensine-converterend enzym (ACE), voorzichtig gegeven moeten worden. Bij gebruik van deze middelen zal de pulmonale vaatweerstand niet kunnen dalen, de systeemweerstand wel, hetgeen kan leiden tot een ern- 504 Ned Tijdschr Geneeskd maart;143(10)

5 stige bloeddrukdaling en toename van de rechts-linksshunt met soms levensbedreigende cyanose Patiënten met het Eisenmenger-syndroom die de volwassen leeftijd bereiken, hebben een 2-, 5- en 10-jaarsoverleving van respectievelijk 90, 80 en 77%. De resultaten van hart-longtransplantatie bij deze patiënten zijn slechter dan bij patiënten zonder het Eisenmenger-syndroom. Na transplantatie zijn de 2- en 3-jaarsoverlevingsgetallen respectievelijk 53 en 48% Oorzaken van overlijden zijn ritmestoornissen, hartfalen, hemoptoë, endocarditis, cerebraal abces en trombo-embolie. Operaties en zwangerschap vormen een direct risico. conclusie Volwassenen met het Eisenmenger-syndroom hebben een afgenomen levensverwachting, maar zolang er een stabiele situatie bestaat, is de prognose niet zo slecht dat een hart- en/of longtransplantatie overwogen dient te worden. Flebotomie kan een subjectieve verbetering teweegbrengen, maar ijzergebrek dient voorkomen te worden, omdat microcytose een directe risicofactor vormt voor het krijgen van een beroerte. Een flebotomie wordt geadviseerd bij een hematocriet van meer dan 0,65 met klachten én, als preoperatieve maatregel, bij patiënten met stollingsafwijkingen. Het is belangrijk tegelijkertijd plasmavervangingsmiddel toe te dienen om hypovolemie te voorkomen. Als de hematocriet minder dan 0,65 bedraagt, worden de klachten waarschijnlijk veroorzaakt door ijzerdeficiëntie en zal een flebotomie de klachten alleen maar verergeren. Vanwege de verhoogde kans op bloedingen worden orale antistollingsmiddelen, acetylsalicylzuur en NSAID s afgeraden. Grote voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van vaatverwijdende medicamenten. Operaties en zwangerschap gaan gepaard met een hoge sterfte. Endocarditisprofylaxe is geïndiceerd. Wij danken dr.f.k.lotgering, gynaecoloog, voor zijn bijdrage aan dit artikel. abstract Eisenmenger s syndrome in adults In Eisenmenger s syndrome a central left-to-right shunt in the heart, a congenital anomaly, leads to pulmonary hypertension which subsequently causes the shunt to be reversed. The hypoxaemia resulting from a right-to-left shunt is compensated by an increase of the haemoglobin concentration due to a rise of the haematocrit. In adult patients not operated (adequately), the symptoms are the consequence of the erythrocytaemia and an increased haemorrhagic diathesis. In the long run heart failure develops. Phlebotomy is indicated for patients with haematocrits higher than 0.65 with signs of hyperviscosity and is also advised before non-cardiac surgery to improve coagulation parameters. Phlebotomy should be performed slowly (500 ml in min) with simultaneous volume replacement. Excessive phlebotomy causes iron deficiency and spherocytosis which increase viscosity as well as the risk of CVA. Treatment consists of iron supplementation. Anticoagulation is indicated only in case of atrial fibrillation or mechanical valves. The use of acetylsalicylacid or NSAIDs is relatively contraindicated, because of abnormal haemostasis in these patients. During treatment with ACE inhibitors and other vasodilators, hypovolaemia should be avoided, because at a lower systemic blood pressure the right-to-left shunt increases and a potentially fatal cyanosis may occur. literatuur 1 Eisenmenger V. Die angeborene Defekte der Kammerscheidewand des Herzen. Z Klin Med Suppl 1897;32: Wood P. The Eisenmenger syndrome or pulmonary hypertension with reversed central shunt. BMJ 1958;2:701, Banchero N. Cardiovascular responses to chronic hypoxia. Annu Rev Physiol 1987;49: Dalinghaus M. Chronic hypoxemia in lambs with experimental cyanotic heart disease [proefschrift]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; Perloff JK, Marelli AJ, Miner PD. Risk of stroke in adults with cyanotic congenital heart disease. Circulation 1993;87: Ammash N, Warnes CA. Cerebrovascular events in adult patients with cyanotic congenital heart disease. J Am Coll Cardiol 1996; 28: Waldman JD, Czapek EE, Paul MH, Schwartz AD, Levin DL, Schindler S. Shortened platelet survival in cyanotic heart disease. J Pediatr 1975;87: Jacobson RJ, Rath CE, Perloff JK. Intravascular haemolysis and thrombocytopenia in left ventricular outflow obstruction. Br Heart J 1973;35: Oldershaw PJ, Sutton MG. Haemodynamic effects of haematocrit reduction in patients with polycythaemia secondary to cyanotic congenital heart disease. Br Heart J 1980;44: Perloff JK, Rosove MH, Child JS, Wright GB. Adults with cyanotic congenital heart disease: hematologic management. Ann Intern Med 1988;109: Ramin SM, Maberry MC, Gilstrap 3d LC. Congenital heart disease. Clin Obstet Gynecol 1989;32: Jones AM, Howitt G. Eisenmenger syndrome in pregnancy. Br Med J 1965;5451: Gleicher N, Midwall J, Hochberger D, Jaffin H. Eisenmenger s syndrome and pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1979;34: Meade TW. Risks and mechanisms of cardiovascular events in users of oral contraceptives. Am J Obstet Gynecol 1988;158(6 Pt 2): Webb GD, Burrows FA. The risks of noncardiac surgery. J Am Coll Cardiol 1991;18: Rosenthal A, Nathan DG, Marty AT, Button LN, Miettinen OS, Nadas AS. Acute hemodynamic effects of red cell volume reduction in polycythemia of cyanotic congenital heart disease. Circulation 1970;42: Linderkamp O, Klose HJ, Betke K, Brodherr-Heberlein S, Buhlmeyer K, Kelson S, et al. Increased blood viscosity in patients with cyanotic congenital heart disease and iron deficiency. J Pediatr 1979;95: Bowyer JJ, Busst CM, Denison DM, Shinebourne EA. Effect of long term oxygen treatment at home in children with pulmonary vascular disease. Br Heart J 1986;55: Pohl MS, Cooper JD. Results of the international registry. In: Patterson GA, Courand L, editors. Current topics in general thoracic surgery. An international series. Amsterdam: Elsevier; p Hopkins WE. Severe pulmonary hypertension in congenital heart disease: a review of Eisenmenger syndrome. Curr Opin Cardiol 1995;10: Hosenpud JD, Novick RJ, Breen TJ, Daily OP. The registry of the international society for heart and lung transplantation: eleventh official report J Heart Lung Transplant 1994;13: Breen TJ, Bennett LE, Daily OP, et al. The effects of diagnosis on survival before and after lung transplantation. J Heart Lung Transplant 1994;14: Saha A, Balakrishnan KG, Jaiswal PK, Venkitachalam CG, Tharahan J, Titus T, et al. Prognosis for patients with Eisenmenger syndrome of various aetiology. Int J Cardiol 1994;45: Aanvaard op 2 oktober 1998 Ned Tijdschr Geneeskd maart;143(10) 505

Jolien Roos-Hesselink Judith Cuypers Maarten Witsenburg

Jolien Roos-Hesselink Judith Cuypers Maarten Witsenburg Congenitale Cardiologie Jolien Roos-Hesselink Judith Cuypers Maarten Witsenburg Patiënte Meisje wordt geboren: ze is blauw en in de problemen. Snel naar het ziekenhuis: ErasmusMC locatie Sophia! Diagnose:

Nadere informatie

Patienten met een aangeboren hartafwijking: Lange termijn prognose

Patienten met een aangeboren hartafwijking: Lange termijn prognose Patienten met een aangeboren hartafwijking: Lange termijn prognose Aangeboren Hartafwijkingen (AHA) 8 per 1000 pasgeborenen (0.8%) AHA meestal niet ernstig (geen behandeling): klein ventrikelseptum defect

Nadere informatie

Aangeboren hartafwijkingen. Ulrike Kraemer kinderarts-intensivist / kindercardioloog Erasmus MC-Sophia, Rotterdam WES symposium

Aangeboren hartafwijkingen. Ulrike Kraemer kinderarts-intensivist / kindercardioloog Erasmus MC-Sophia, Rotterdam WES symposium Aangeboren hartafwijkingen Ulrike Kraemer kinderarts-intensivist / kindercardioloog Erasmus MC-Sophia, Rotterdam WES symposium 29.03.2018 Aangeboren hartafwijkingen 0.6-0.8% aller pasgeborenen kinderen

Nadere informatie

transitiepoli: overgang van kind naar volwassene Daniëlle Robbers-Visser 22 juni 2019 Hartcentrum Afdeling Kindercardiologie

transitiepoli: overgang van kind naar volwassene Daniëlle Robbers-Visser 22 juni 2019 Hartcentrum Afdeling Kindercardiologie transitiepoli: overgang van kind naar volwassene Daniëlle Robbers-Visser 22 juni 2019 Hartcentrum Afdeling Kindercardiologie Van de kindercardioloog naar de volwassen cardioloog? congenitaal cardioloog?

Nadere informatie

Het Erasmus MC hartteam, vruchtbare samenwerking voor moeder en kind.

Het Erasmus MC hartteam, vruchtbare samenwerking voor moeder en kind. Het Erasmus MC hartteam, vruchtbare samenwerking voor moeder en kind. Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog/perinatoloog Moeder en Kind Centrum subafdeling verloskunde en prenatale geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Zorgpad Atriumfibrilleren (AF)

Zorgpad Atriumfibrilleren (AF) Zorgpad Atriumfibrilleren (AF) Highlights Ziekenhuizen 2017 Hans Ros, ziekenhuisapotheker Inhoud Wat is AF? Hoe ontstaat een CVA (beroerte)? Behandeling AF: 4 peilers Orale antistolling 1 2016 ESC Guidelines

Nadere informatie

Left Ventriculair Assist Device

Left Ventriculair Assist Device Left Ventriculair Assist Device Hans Tempelman Tim Lisman 8 december 2011 Inhoud Inleiding Indicatie LVAD Opvang op de IC na implantatie LVAD Monitor LVAD, wat houden die getallen in Problemen (RV, trombus

Nadere informatie

Foetale beeldvorming van Fallot

Foetale beeldvorming van Fallot Foetale beeldvorming van Fallot 6 th Utrecht Sessions on Congenital Heart Disease Tetralogy of Fallot Trinette Steenhuis Foetaal cardioloog / Kindercardioloog WKZ Foetale cardiologie bestudeert het hart

Nadere informatie

Een aangeboren hartafwijking, levenslang? Maarten Witsenburg, kinder- /congenitaal cardioloog ErasmusMC Thoraxcentrum en Sophiakinderziekenhuis

Een aangeboren hartafwijking, levenslang? Maarten Witsenburg, kinder- /congenitaal cardioloog ErasmusMC Thoraxcentrum en Sophiakinderziekenhuis Een aangeboren hartafwijking, levenslang? Maarten Witsenburg, kinder- /congenitaal cardioloog ErasmusMC Thoraxcentrum en Sophiakinderziekenhuis Aangeboren hartafwijkingen Embryonale ontwikkeling, wat kan

Nadere informatie

Richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen (2005; update verwacht begin 2017)

Richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen (2005; update verwacht begin 2017) Richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen (2005; update verwacht 1. Werking van het hart Fysiologie van het hart Afbeelding 1: de normale volwassen bloedsomloop. Bronvermelding: Uitgeverij

Nadere informatie

The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S.

The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S. Link to publication Citation for published version (APA): Gibson, N. S.

Nadere informatie

Content. AF & Nierfalen: Epidemiologie. AF & Nierfalen: Epidemiologie. Disclosures: Epidemiologie: AF en Nierfalen. AF en Nierfalen: kip of ei?

Content. AF & Nierfalen: Epidemiologie. AF & Nierfalen: Epidemiologie. Disclosures: Epidemiologie: AF en Nierfalen. AF en Nierfalen: kip of ei? Disclosures: Zeg eens A. Over Atrium fibrilleren en Antistolling in ESRD Geen Marjolijn van Buren Internist-Nefroloog Content Epidemiologie: en Nierfalen & Nierfalen: Epidemiologie whites ARIC study Atheroslerosis

Nadere informatie

Persisterende ductus Botalli

Persisterende ductus Botalli 6 Persisterende ductus Botalli B.J.M. Mulder en E.S. Hoendermis.1 Inleiding 70.2 Anatomie en pathofysiologie 70.3 Klinisch beeld en diagnostiek 70.4 Beloop en behandeling 70.5 Zwangerschap 73 Literatuur

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 5 jaar.

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 5 jaar. Niet-technische samenvatting 2015129-1 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Evaluatie en behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal

Nadere informatie

5 Zijn er bijkomende congenitale anomalieën? (Bijvoorbeeld bicuspide aortaklep bij coarctatio

5 Zijn er bijkomende congenitale anomalieën? (Bijvoorbeeld bicuspide aortaklep bij coarctatio 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 1400 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking (AHA). De prognose en levensverwachting van deze patiënten is in de afgelopen decennia

Nadere informatie

De waarde van het oppervlakte ECG in volwassenen met een aangeboren hartafwijking. R. Evertz Cardioloog/Elektrofysioloog

De waarde van het oppervlakte ECG in volwassenen met een aangeboren hartafwijking. R. Evertz Cardioloog/Elektrofysioloog De waarde van het oppervlakte ECG in volwassenen met een aangeboren hartafwijking R. Evertz Cardioloog/Elektrofysioloog Continuous Nursing Education Utrecht, Dinsdag 14 februari 2017 Is het ECG behulpzaam?

Nadere informatie

NOAC s. Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog

NOAC s. Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog NOAC s Bossche Samenscholingsdagen 2014 N. Péquériaux Laboratoriumarts/Medisch leider trombosedienst M. Jacobs Cardioloog Antistollingsmedicatie Toegepast ter preventie en behandeling van arteriële en

Nadere informatie

Lange termijn follow up van coarctatio aorta

Lange termijn follow up van coarctatio aorta Diagnostiek en chirurgie in de levensloop van een patiënt met een aangeboren hart-afwijking. Coarctatio Aortae Lange termijn follow up van coarctatio aorta Toon (A.L.) Duijnhouwer, cardioloog Take home

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015129. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 5 jaar.

Niet-technische samenvatting 2015129. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 5 jaar. Niet-technische samenvatting 2015129 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Evaluatie en behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal 5)

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28736 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Debeij, Jan Title: The effect of thyroid hormone on haemostasis and thrombosis

Nadere informatie

Indeling. Congenitale pathologie. B. Verhoogde pulmonaal flow (links - rechts shunt) A. Obstructieve aandoeningen

Indeling. Congenitale pathologie. B. Verhoogde pulmonaal flow (links - rechts shunt) A. Obstructieve aandoeningen Congenitale Indeling Congenitale pathologie Current surgical diagnosis and treatment 10th edition L. Way Obstructieve aandoeningen Aandoeningen met verhoogd pulmonaal debiet Aandoeningen met verminderd

Nadere informatie

Reanimatie bij Fontan. Kim Cortenbach Keuze coassistent IC 7 november 2017

Reanimatie bij Fontan. Kim Cortenbach Keuze coassistent IC 7 november 2017 Reanimatie bij Fontan Kim Cortenbach Keuze coassistent IC 7 november 2017 Inhoud Casus Fysiologie van reanimeren Fontancirculatie Reanimatie bij Fontan Vervolg casus Casus Vrouw, 29 jaar RVO/ OHCA bij

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015134. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 5 jaar.

Niet-technische samenvatting 2015134. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 5 jaar. Niet-technische samenvatting 2015134 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Evaluatie en behandeling van falen van de rechter hartkamer. 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal 5)

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle   holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22985 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Klitsie, Liselotte Maria Title: Tissue Doppler and speckle tracking strain echocardiography

Nadere informatie

Model based Cardiovascular Pathophysiology (8VB20)

Model based Cardiovascular Pathophysiology (8VB20) Eindhoven University of Technology Model based Cardiovascular Pathophysiology (8VB20) August 11, 2014, 14.00 17.00 h Surname and initials : Indent. nr. : This exam consists of 4 exercises. Each exercise

Nadere informatie

Invasieve beademing bij longfibrose. Liselotte Boerman, ANIOS

Invasieve beademing bij longfibrose. Liselotte Boerman, ANIOS Invasieve beademing bij longfibrose Liselotte Boerman, ANIOS Casus Man, 82 jaar, Opname ivm respiratoire insufficiëntie, DD: 1. Acute exacerbatie Idiopathische Pulmonale Fibrose (IPF) 2. overvulling cardiaal

Nadere informatie

Chapter Protocollen voor de behandeling van supraventriculaire tachycardieën bij de foetus

Chapter Protocollen voor de behandeling van supraventriculaire tachycardieën bij de foetus Chapter 8 Protocollen voor de behandeling van supraventriculaire tachycardieën bij de foetus Martijn A. Oudijk Barbara Ambachtsheer Philip Stoutenbeek Erik J. Meijboom 140 141 Chapter 8 Abstract Protocols

Nadere informatie

Aangeboren hartafwijkingen, een prenatale diagnose. Lieke Rozendaal Kindercardioloog LUMC 20-01-2015

Aangeboren hartafwijkingen, een prenatale diagnose. Lieke Rozendaal Kindercardioloog LUMC 20-01-2015 Aangeboren hartafwijkingen, een prenatale diagnose Lieke Rozendaal Kindercardioloog LUMC 20-01-2015 20 januari 2015 Aangeboren hartafwijkingen (AHA) Zeldzaam: 6-8 op 1000 pasgeborenen Complexe hartafwijkingen:

Nadere informatie

Atriumfibrilleren, je zou er hartkloppingen van krijgen!

Atriumfibrilleren, je zou er hartkloppingen van krijgen! Atriumfibrilleren, je zou er hartkloppingen van krijgen! ATRIUMFIBRILLEREN EN ANTISTOLLING RECENTE ONTWIKKELINGEN WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKOMST 2012 Drs. S Rutten- de Jong, cardioloog Elkerliek ziekenhuis

Nadere informatie

Boezemfibrilleren. Lianne Permentier, cardioloog Ommelander Ziekenhuis

Boezemfibrilleren. Lianne Permentier, cardioloog Ommelander Ziekenhuis 27-10-2016 Boezemfibrilleren Lianne Permentier, cardioloog Ommelander Ziekenhuis Opbouw presentatie Bouw en werking hart Het normale hartritme Boezemfibrilleren Oorzaken boezemfibrilleren Behandelmogelijkheden

Nadere informatie

casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen

casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen Dr. Marieke JHA Kruip Internist- hematoloog Erasmus MC inhoud casus indica>es nieuwe orale middelen risico

Nadere informatie

De behandeling van hartfalen bij de oudere patiënt. Loes Klieverik WES 11-03-2010

De behandeling van hartfalen bij de oudere patiënt. Loes Klieverik WES 11-03-2010 De behandeling van hartfalen bij de oudere patiënt Loes Klieverik WES 11-03-2010 Wat is oud?? Definitie Hartfalen Tekortschieten van de pompwerking van het hart en veranderingen in de neurohumorale activatie

Nadere informatie

Geneesmiddelen die de stolling beïnvloeden bij atrium fibrilleren

Geneesmiddelen die de stolling beïnvloeden bij atrium fibrilleren 27-10-2016 Geneesmiddelen die de stolling beïnvloeden bij atrium fibrilleren Wobbe Hospes, ziekenhuisapotheker Agenda Waarom en wanneer antistolling? Stollingscascade en aangrijpingspunten geneesmiddelen

Nadere informatie

Verwarring in de zwangerschap

Verwarring in de zwangerschap Verwarring in de zwangerschap The 5th Utrecht Sessions for Congenital Heart Disease Henriëtte ter Heide Kindercardioloog aorta long Hartafwijkingen Geboortecijfer 2016: 172.520 (CBS) 0.8% aangeboren hartafwijkingen:

Nadere informatie

Antistolling bij de oudere patiënt met atriumfibrilleren. Dr Robert G Tieleman Martini Ziekenhuis UMCG

Antistolling bij de oudere patiënt met atriumfibrilleren. Dr Robert G Tieleman Martini Ziekenhuis UMCG Antistolling bij de oudere patiënt met atriumfibrilleren Dr Robert G Tieleman Martini Ziekenhuis UMCG Epidemiologie van atriumfibrilleren (AF) Meest voorkomende ritmestoornis in de westerse wereld Gemiddeld

Nadere informatie

Atriumfibrilleren & NOAC s. Dionne van Kessel

Atriumfibrilleren & NOAC s. Dionne van Kessel Atriumfibrilleren & NOAC s Dionne van Kessel S Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of

Nadere informatie

Behandeling DVT/PE hoort NIET thuis in de eerste lijn

Behandeling DVT/PE hoort NIET thuis in de eerste lijn Behandeling DVT/PE hoort NIET thuis in de eerste lijn F.A. (Erik) Klok, MD PhD Department of Thrombosis and Hemostasis Leiden University Medical Center The Netherlands F.A.Klok@LUMC.nl Belang van tweede

Nadere informatie

Programma. Atriumfibrilleren (AF) Ketenzorg. Welkom en inleiding NHG standaard AF. Hoofdbehandelaar 1 e en 2 e lijn 2014

Programma. Atriumfibrilleren (AF) Ketenzorg. Welkom en inleiding NHG standaard AF. Hoofdbehandelaar 1 e en 2 e lijn 2014 Atriumfibrilleren (AF) Ketenzorg Programma Welkom en inleiding NHG standaard AF de standaard en ontwikkelingen Hoofdbehandelaar 1 e en 2 e lijn 2014 resultaten van pilot studie Diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

De oudere patiënt met comorbiditeit

De oudere patiënt met comorbiditeit De oudere patiënt met comorbiditeit Dr. Arend Mosterd cardioloog Meander Medisch Centrum, Amersfoort Dr. Irène Oudejans klinisch geriater Elkerliek ziekenhuis, Helmond Hartfalen Prevalentie 85 plussers

Nadere informatie

13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties

13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties 13 juni 2015 Landelijke Hartkleppenbijeenkomst van de diagnosegroep Hartfalen Cardiomyopathie en Hartkleppen Een samenvatting van de presentaties Samenvatting van de presentatie van interventiecardioloog

Nadere informatie

Belangrijke Veiligheidsinformatie over EFIENT (prasugrel)

Belangrijke Veiligheidsinformatie over EFIENT (prasugrel) Belangrijke Veiligheidsinformatie over EFIENT (prasugrel) EFIENT (prasugrel) behoort tot de farmacotherapeutische groep van de bloedplaatjesaggregatieremmers (heparine niet meegerekend), een groep waaronder

Nadere informatie

Belangrijke Veiligheidsinformatie over prasugrel

Belangrijke Veiligheidsinformatie over prasugrel Belangrijke Veiligheidsinformatie over prasugrel Prasugrel behoort tot de farmacotherapeutische groep van de bloedplaatjesaggregatieremmers (heparine niet meegerekend), een groep waaronder ook clopidogrel

Nadere informatie

Pulmonale hypertensie en het Eisenmenger-syndroom

Pulmonale hypertensie en het Eisenmenger-syndroom 75 Pulmonale hypertensie en het Eisenmenger-syndroom B.J. Bouma, A.P.J. van Dijk en B.J.M. Mulder.1 Inleiding 76.2 Pathofysiologie 76.3 Klinische verschijnselen 77.4 Specifieke maatregelen en behandeling

Nadere informatie

PROTOCOL RIJBEWIJSKEURING CBR

PROTOCOL RIJBEWIJSKEURING CBR PROTOCOL RIJBEWIJSKEURING CBR Maart 2018 Voor de geschiktheidbeoordeling zijn bij hart- en vaatziekten van belang: de actuele lichamelijke conditie (al of geen klachten optredend bij deelname aan het verkeer),

Nadere informatie

Myelofibrose, PV en ET. Harry C Schouten Department of Hematology Maastricht University Medical Center Maastricht, Netherlands

Myelofibrose, PV en ET. Harry C Schouten Department of Hematology Maastricht University Medical Center Maastricht, Netherlands Myelofibrose, PV en ET Harry C Schouten Department of Hematology Maastricht University Medical Center Maastricht, Netherlands plt ery MSC PSC mono neutro eo baso Blympho LSC T lympho MyeloProliferatieve

Nadere informatie

Hoe wordt het normale hartritme tot stand gebracht?

Hoe wordt het normale hartritme tot stand gebracht? Boezemfibrilleren De cardioloog heeft vastgesteld dat u een ritmestoornis heeft of heeft gehad, die boezemfibrilleren, ofwel atriumfibrilleren wordt genoemd. In deze folder kunt u hierover meer lezen.

Nadere informatie

Wetenschappelijke conclusies en redenen voor de conclusies

Wetenschappelijke conclusies en redenen voor de conclusies Bijlage IV Wetenschappelijke conclusies en redenen voor de wijziging van de voorwaarden van de vergunningen voor het in de handel brengen, en nadere uitleg over het onderscheid in de aanbeveling van het

Nadere informatie

Perioperatief antistollingsbeleid UMCG. Samenvatting

Perioperatief antistollingsbeleid UMCG. Samenvatting 1 2 Perioperatief antistollingsbeleid UMCG Samenvatting Patiënten ingesteld op antistollingsmiddelen hebben bij continuatie van de antistolling een verhoogde kans op bloedverlies en bij het staken van

Nadere informatie

Het Fenomeen van Raynaud

Het Fenomeen van Raynaud Het Fenomeen van Raynaud Wat is het Fenomeen van Raynaud? Wij spreken van het Fenomeen van Raynaud bij het plotseling optreden van verkleuringen van vingers en/of tenen bij blootstelling aan kou of bij

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Hendriks, H. G. D. (2004). Transfusion requirements in orthotopic liver transplantation Groningen: s.n.

Citation for published version (APA): Hendriks, H. G. D. (2004). Transfusion requirements in orthotopic liver transplantation Groningen: s.n. University of Groningen Transfusion requirements in orthotopic liver transplantation Hendriks, Herman George Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands Samenvatting in het Nederlands Samenvatting Men schat dat in 2005 ongeveer 40.000 mensen in Nederland een nieraandoening hadden. Hiervan waren ruim 5500 patiënten afhankelijk van dialyse. Voor dialysepatiënten

Nadere informatie

Varicesbloeding bij levercirrhose. E. Verweij 28/7/15

Varicesbloeding bij levercirrhose. E. Verweij 28/7/15 Varicesbloeding bij levercirrhose E. Verweij 28/7/15 n.a.v. casus op de IC 48- jarige man met Child- Pugh B alcoholische levercirrhose Opname ZKH elders vanwege massale varicesbloeding (PEA o.b.v. hypovolemie)

Nadere informatie

Boezemfibrilleren. De bouw en werking van het hart

Boezemfibrilleren. De bouw en werking van het hart Boezemfibrilleren Boezemfibrilleren is een stoornis in het hartritme. Uw hartslag wordt onregelmatig. U kúnt dit voelen, maar dat hoeft niet. Van alle mensen met boezemfibrilleren voelt ongeveer 10 tot

Nadere informatie

KGBN. Zin en onzin van statines bij de hoogbejaarde patiënt. De neuroloog & statines.

KGBN. Zin en onzin van statines bij de hoogbejaarde patiënt. De neuroloog & statines. KGBN Zin en onzin van statines bij de hoogbejaarde patiënt. De neuroloog & statines. A/ ISCHEMIC STROKE / TIA & geen CHD : Heart Protection Study : Subgroep stroke antec. gerandomiseerd naar simvastatine

Nadere informatie

Cover Page. Author: Musallam, Khaled Mousa Saleh and Taher, Ali Taher Title: β-thalassemia intermedia : morbidity uncovered Issue Date:

Cover Page. Author: Musallam, Khaled Mousa Saleh and Taher, Ali Taher Title: β-thalassemia intermedia : morbidity uncovered Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19124 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Musallam, Khaled Mousa Saleh and Taher, Ali Taher Title: β-thalassemia intermedia

Nadere informatie

Transpositie van de grote vaten Kinderleeftijd

Transpositie van de grote vaten Kinderleeftijd Transpositie van de grote vaten Kinderleeftijd Laurens Koopman Interactieve echocursus voor gevorderden: aangeboren hartafwijkingen 26 januari 2017 Thoraxcentrum en Sophia kinderziekenhuis Opbouw Diagnose

Nadere informatie

Hoogteziekte. PHC cursus 1-6 april 2018 Stichting Kilimanjaro Paramaribo, Suriname

Hoogteziekte. PHC cursus 1-6 april 2018 Stichting Kilimanjaro Paramaribo, Suriname Hoogteziekte PHC cursus 1-6 april 2018 Stichting Kilimanjaro Paramaribo, Suriname Hoe hoog is hoog? High altitude : 1500-3000m Very high altitude : 3000-5000m Extreme altitude : above 5000m Death zone

Nadere informatie

stolling en trombose Dr Marieke J.H.A. Kruip internist-hematoloog 15 maart 2019

stolling en trombose Dr Marieke J.H.A. Kruip internist-hematoloog 15 maart 2019 stolling en trombose Dr Marieke J.H.A. Kruip internist-hematoloog m.kruip@erasmusmc.nl 15 maart 2019 Wat ga ik bespreken? Hoe werkt de stolling ook alweer?? Wat is trombose en waardoor ontstaat het? Hoe

Nadere informatie

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64.

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64. Polycythemia Vera Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64. Inleiding U heeft

Nadere informatie

Re-expansie oedeem MDO Linsie Stuart

Re-expansie oedeem MDO Linsie Stuart Re-expansie oedeem MDO 11-02-2019 Linsie Stuart Pleuravocht Normaal 0,3 ml/kg aanwezig in pleuraholte Balans van microvasculaire filtratie (productie) en pleuravocht klaring (lymfatische drainage pariëtale

Nadere informatie

HIT. MDO-onderwijs d.d Claire Slegers Fellow Intensive Care

HIT. MDO-onderwijs d.d Claire Slegers Fellow Intensive Care HIT MDO-onderwijs d.d. 01-12-2014 Claire Slegers Fellow Intensive Care Casus Man 68 RvO: Dag 1 TAAA - Buisprothese VG: o.a. 97 AAA - Buisprothese, ACS wv. ASA Postoperatief start LMWH (nadroparine 1dd2850

Nadere informatie

Leidraad voor artsen voor het beoordelen en monitoren van cardiovasculaire risico bij het voorschrijven van atomoxetine

Leidraad voor artsen voor het beoordelen en monitoren van cardiovasculaire risico bij het voorschrijven van atomoxetine Leidraad voor artsen voor het beoordelen en monitoren van cardiovasculaire risico bij het voorschrijven van atomoxetine Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico s van atomoxetine te

Nadere informatie

Chapter. De Longcirculatie in Pulmonale Hypertensie. Nieuwe inzichten in Rechter Ventrikel- & Longfysiologie. Nederlandse samenvatting

Chapter. De Longcirculatie in Pulmonale Hypertensie. Nieuwe inzichten in Rechter Ventrikel- & Longfysiologie. Nederlandse samenvatting Chapter 9 Nederlandse samenvatting De Longcirculatie in Pulmonale Hypertensie Nieuwe inzichten in Rechter Ventrikel- & Longfysiologie Samenvatting Pulmonale arteriële hypertensie is een ziekte van de longvaten,

Nadere informatie

Nationale Hartfalendag 2018

Nationale Hartfalendag 2018 Richtlijn palliatieve zorg 2018 Concrete adviezen tav medicatie in NYHA III-IV hartfalen Louise Bellersen cardioloog, RadboudUMC, Nijmegen Nationale Hartfalendag 2018 Vrijdag 28 september 2018 Disclosure

Nadere informatie

Leidraad voor artsen voor het beoordelen en monitoren van cardiovasculaire risico bij het voorschrijven van Atomoxetine

Leidraad voor artsen voor het beoordelen en monitoren van cardiovasculaire risico bij het voorschrijven van Atomoxetine Leidraad voor artsen voor het beoordelen en monitoren van cardiovasculaire risico bij het voorschrijven van Atomoxetine Atomoxetine is geïndiceerd voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Nadere informatie

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische gehospitaliseerde patiënten. Dr. Marieke J.H.A. Kruip Internist-hematoloog Erasmus MC

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische gehospitaliseerde patiënten. Dr. Marieke J.H.A. Kruip Internist-hematoloog Erasmus MC Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische gehospitaliseerde patiënten Dr. Marieke J.H.A. Kruip Internist-hematoloog Erasmus MC achtergrond veneuze trombose komt frequent voor Medisch jaarverslag FNT 2014

Nadere informatie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie Staken antihypertensiva bij ouderen Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie 2 Vragen Zou u antihypertensiva staken bij een geriatrische patiënt met hypertensie en een

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: 3a. Hebt U een acuut reuma gehad? (II) (I)

Naam: Geboortedatum: 3a. Hebt U een acuut reuma gehad? (II) (I) Naam: Geboortedatum: Op dit vragenformulier komen vragen voor, over Uw gezondheid, die gevoelsmatig niet direct van belang lijken te zijn voor de mondhygiënist. Maar ook vragen over Uw gezondheid en medicijngebruik,

Nadere informatie

Quiz. Hart en Vrouw. Doel. Opzet. Juist / Onjuist? Onjuist Hart en vaatziekten als doodsoorzaak. Het herkennen van sekseverschillen in risicofactoren

Quiz. Hart en Vrouw. Doel. Opzet. Juist / Onjuist? Onjuist Hart en vaatziekten als doodsoorzaak. Het herkennen van sekseverschillen in risicofactoren Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder > geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen Sponsoring Sanofi Geen Takeda Nederland BV

Nadere informatie

Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen. FTO 15-10-13 Paul van Buuren

Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen. FTO 15-10-13 Paul van Buuren Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen FTO 15-10-13 Paul van Buuren Inhoud Trombo-embolische preventie bij ouderen Preventie bij atriumfibrilleren en behandeling longembolie Formularium

Nadere informatie

Boezemfibrilleren. Atriumfibrilleren. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Boezemfibrilleren. Atriumfibrilleren. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Boezemfibrilleren Atriumfibrilleren Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Het hart is een holle spier, ongeveer even groot als een vuist. Het hart bestaat uit vier

Nadere informatie

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Functionele mitrale regurgitatie VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2 Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3 Hartfalen is een aandoening die wereldwijd

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

University of Groningen. BNP and NT-proBNP in heart failure Hogenhuis, Jochem

University of Groningen. BNP and NT-proBNP in heart failure Hogenhuis, Jochem University of Groningen BNP and NT-proBNP in heart failure Hogenhuis, Jochem IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Twee patiënten met het syndroom van Eisenmenger behandeld met nieuwe medicijnen gericht op vasodilatatie van het longvaatbed

Twee patiënten met het syndroom van Eisenmenger behandeld met nieuwe medicijnen gericht op vasodilatatie van het longvaatbed drukwaarden van 95/55 mmhg. Operatief ingrijpen was niet mogelijk, omdat de hypertensie zou leiden tot een acuut rechterkamerfalen, waarbij de kans op overlijden groot is. In de daaropvolgende decennia

Nadere informatie

Trombocytose. Dr. Dimitri Breems, internist-hematoloog ZNA Stuivenberg ZNA Medisch Centrum Regatta 3 juni 2014

Trombocytose. Dr. Dimitri Breems, internist-hematoloog ZNA Stuivenberg ZNA Medisch Centrum Regatta 3 juni 2014 Trombocytose Dr. Dimitri Breems, internist-hematoloog ZNA Stuivenberg ZNA Medisch Centrum Regatta 3 juni 2014 Casus 1 Vrouw, 25 jaar Laboratoriumonderzoek hemoglobine 11,2 g/dl 11,0-14,4 hematocriet 0,341

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

Het hoofd en het hart. F.C. Visser Stichting CardioZorg Amsterdam

Het hoofd en het hart. F.C. Visser Stichting CardioZorg Amsterdam Het hoofd en het hart F.C. Visser Stichting CardioZorg Amsterdam Inleiding Veel CVS/ME patienten hebben klachten van: Duizeligheid/licht in het hoofd bij staan, overeind komen, lopen Verwardheid, niet

Nadere informatie

NOACs: de dagelijkse praktijk binnen de cardiologie

NOACs: de dagelijkse praktijk binnen de cardiologie NOACs: de dagelijkse praktijk binnen de cardiologie Dr. Eric A. Dubois, cardioloog Thoraxcentrum Erasmus MC Nationale Antistollingsdag 1 oktober 2015 Casus 1 59 jarige man, bekend met portale hypertensie

Nadere informatie

Dagboek hartfalenunit. Naam

Dagboek hartfalenunit. Naam Dagboek hartfalenunit Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Registratienummer Behandelend cardioloog Huisarts Telefoon Bij spoedgevallen contact opnemen met: Naam Relatie Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

CONgenitale CORvitia Lange termijn resultaten. Barbara JM Mulder Amsterdam

CONgenitale CORvitia Lange termijn resultaten. Barbara JM Mulder Amsterdam CONgenitale CORvitia Lange termijn resultaten Barbara JM Mulder Amsterdam Vooruitgang therapie Aantal patienten met AHA 1400/jaar 1980 2018 0.8? 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 60 age CONCARE: optimale organisatie

Nadere informatie

nederlandse samenvatting

nederlandse samenvatting Nederlandse Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Inleiding Hartfalen is een syndroom, waarbij de pompfunctie van het hart achteruitgaat en dat onder andere gepaard kan gaan met klachten van kortademigheid

Nadere informatie

Risicominimalisatie-materiaal over de risico s van atomoxetine voor zorgverleners

Risicominimalisatie-materiaal over de risico s van atomoxetine voor zorgverleners Risicominimalisatie-materiaal over de risico s van atomoxetine voor zorgverleners Atomoxetine 2/6 RISICOMINIMALISATIE-MATERIAAL OVER DE RISICO S VAN ATOMOXETINE VOOR ZORGVERLENERS Dit materiaal beschrijft

Nadere informatie

NAPROXEN 500 MG TEVA zetpillen. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 28 november : Bijsluiter Bladzijde : 1

NAPROXEN 500 MG TEVA zetpillen. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 28 november : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Samenstelling BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Naproxen 500 mg Teva, à 500 mg naproxen. Werking Naproxen heeft een ontstekingsremmende, pijnstillende en koortsverlagende

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten bij vrouwen: meer aandacht gewenst

Hart- en vaatziekten bij vrouwen: meer aandacht gewenst Hart- en vaatziekten bij vrouwen: meer aandacht gewenst Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Prof.dr. Toine Lagro-Janssen Opzet Stellingen Aanleiding aparte aandacht m/v Profiel m/v coronaire hartziekten

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Zomer, A. C. (2012). Facing the future of adults with congenital heart disease

Citation for published version (APA): Zomer, A. C. (2012). Facing the future of adults with congenital heart disease UvA-DARE (Digital Academic Repository) Facing the future of adults with congenital heart disease Zomer, A.C. Link to publication Citation for published version (APA): Zomer, A. C. (2012). Facing the future

Nadere informatie

(Cardio- en cerebrovasculair systeem) Analyse Rapport

(Cardio- en cerebrovasculair systeem) Analyse Rapport (Cardio- en cerebrovasculair systeem) Analyse Rapport Naam: John Doe Geslacht: Mannelijk Leeftijd: 74 Lichaamsgewicht: 170cm, 90kg Test datum: 29-9-2017 09:50 Column Werkelijke testresultaten Testonderwerp

Nadere informatie

Boezemfibrilleren. Cardiologie

Boezemfibrilleren. Cardiologie Boezemfibrilleren Cardiologie Uw cardioloog stelde vast dat er bij u sprake is van boezemfibrilleren. Dit is een veel voorkomende hartritmestoornis die onschuldig is, als bijtijds de juiste maatregelen

Nadere informatie

Citation for published version (APA): van der Plas, M. N. (2010). Exercise limitations in various forms of pulmonary hypertension

Citation for published version (APA): van der Plas, M. N. (2010). Exercise limitations in various forms of pulmonary hypertension UvA-DARE (Digital Academic Repository) Exercise limitations in various forms of pulmonary hypertension van der Plas, M.N. Link to publication Citation for published version (APA): van der Plas, M. N. (2010).

Nadere informatie

ARTERIELE HYPERTENSIE

ARTERIELE HYPERTENSIE ARTERIELE HYPERTENSIE Wat u moet weten - Patiëntinformatie - Hypertensie is de medische term voor hoge bloeddruk. Dat is de druk waaraan de arteriële bloedvaten of slagaders in het lichaam blootgesteld

Nadere informatie

Perioperatieve Cardiale Complicaties. BJ Amsel 12 januari 2008

Perioperatieve Cardiale Complicaties. BJ Amsel 12 januari 2008 Perioperatieve Cardiale Complicaties BJ Amsel 12 januari 2008 Simple ideas for the simple-minded De patiënt moet een [naam ingreep] ondergaan Cardiale Complicaties Preoperatieve screening Preventie Postoperatieve

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle   holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/66111 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Streit, S.R. Title: Perspectives on treating hypertension in old age : the burden

Nadere informatie

longembolie patiënteninformatie

longembolie patiënteninformatie patiënteninformatie longembolie Bij u is het vermoeden van en longembolie, of is de diagnose longembolie gesteld. Wat is een longembolie eigenlijk? Hoe ontstaat een longembolie en hoe kan het worden behandeld?

Nadere informatie

Risicofactoren voor een delirium

Risicofactoren voor een delirium 3. Risicofactoren voor een delirium 3.1. VRAAGSTELLING In dit hoofdstuk heeft de werkgroep gezocht naar een antwoord op de volgende uitgangsvraag: Wat zijn de omstandigheden die de kans op het optreden

Nadere informatie

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA)

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA) Inhoud Verpleegkunde Cardiologie Han van der Borgh Verpleegkundige aspecten bij: Angina Pectoris Acuut coronair syndroom Prinz Metal Decompensatie cordis Cardiogene shock P.C.I./STENT/ spoed CABG in perifeer

Nadere informatie

Samenvatting en discussie (voor niet-medici)

Samenvatting en discussie (voor niet-medici) Samenvatting en discussie (voor niet-medici) Een carotis endarteriëctomie (=CEA) is een operatie aan de voorste halsslagader, waarbij een ernstige carotisstenose (=vernauwing in deze halsslagader) wordt

Nadere informatie

NSAID s. Reumatologie. alle aandacht

NSAID s. Reumatologie. alle aandacht NSAID s Reumatologie alle aandacht NSAID s (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs) Uw reumatoloog heeft u een NSAID (Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs; oftewel een ontstekingsremmende pijnstiller) voorgeschreven

Nadere informatie

Heart and Soul. Cardiovasculair en Depressie

Heart and Soul. Cardiovasculair en Depressie Heart and Soul Cardiovasculair en Depressie Ten leading causes of DALY s 2030 - high income countries (in %) - Unipolar depressive disorder 9.8 Ischaemic heart disease 5.9 Alzheimer and other dementias

Nadere informatie