cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011"

Transcriptie

1 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden in Nederland in 28. Bij vrouwen is het doodsoorzaak nummer 1 en bij mannen is het doodsoorzaak nummer 2. Bij vrouwen is 31% van de sterfte veroorzaakt door hart- en vaatziekten. Bij mannen was dit aantal 29% (figuur 1). De bijdrage van sterfte aan kanker in de totale sterfte is groter bij mannen (34%) dan bij vrouwen (27%). De bijdrage van sterfte aan overige doodsoorzaken in de totale sterfte is groter bij vrouwen (29%) dan bij mannen (21%). Figuur 1 Doodsoorzaken in Nederland in 28 naar geslacht. Absolute aantallen en percentages. 13,87; 21% 2.444; 29% 21.8; 31% 19.68; 29% 3.12; 5% 2.43; 3% 7.55; 11% 6.734; 1% ; 27% ; 34% Hart- en vaatziekten Ziekte van ademhalingsorganen Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging Overige doodsoorzaken

2 Sterfte aan hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen In Nederland zijn in 28 meer vrouwen dan mannen overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Het ging om 21.8 vrouwen en mannen. Dat zijn gemiddeld 6 vrouwen en 52 mannen per dag. Voor zowel vrouwen als mannen wordt het grootste aandeel van de sterfte binnen de groep hart- en vaatziekten veroorzaakt door beroertes en ischemische hartziekten (waaronder het acute hartinfarct). Samen zijn deze twee ziektebeelden verantwoordelijk voor 49% van de sterfte binnen hart- en vaatziekten bij vrouwen. Bij mannen is dit 53%. overlijden vaker aan een beroerte en hartfalen. overlijden vaker aan een acuut hartinfarct (figuur 2). De gemiddelde leeftijd van overlijden vanwege hart- en vaatziekten was 83 jaar voor vrouwen en 76 jaar voor mannen. Patiënten die overlijden aan een beroerte zijn gemiddeld ouder (vrouwen 83 jaar, mannen 77 jaar) dan patiënten die overlijden aan een acuut hartinfarct (vrouwen 81 jaar, mannen 73 jaar). Sterfte naar leeftijd In de leeftijdklassen tot 74 jaar overlijden meer mannen dan vrouwen aan hart- en vaatziekten. In de leeftijdklassen boven 85 jaar overlijden meer vrouwen (figuur 3). Van alle vrouwen sterft 72% boven de 8 jaar. Bij mannen is dit 45%. Figuur 3 Aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten (totaal) naar leeftijd en geslacht in Nederland in 28. Aantal sterfgevallen Leeftijdsklasse in jaren Figuur 2 Aantal sterfgevallen aan verschillende vormen van hart- en vaatziekten naar geslacht in Nederland in 28. Aantal sterfgevallen Acuut hartinfarct Beroertes (CVA) Hartfalen Rest hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten totaal Voor de verschillende hart- en vaatziekten is een duidelijke stijging van het aantal sterfgevallen zichtbaar met het toenemen van de leeftijd (tabel 1). Deze stijging is zichtbaar bij mannen tot de leeftijd van 84 jaar en bij vrouwen tot de leeftijd van 89 jaar. De bijdrage van de verschillende hart- en vaatziekten aan de totale sterfte aan hart- en vaatziekten verschilt per leeftijdsklasse. Tot 79 jaar is in elke leeftijdscategorie het percentage vrouwen dat overlijdt aan een acuut hartinfarct lager dan bij mannen (tabel 1). Van alle aan acuut hartinfarct overleden vrouwen sterft 63% boven de 8 jaar aan een acuut hartinfarct. Bij mannen is dit 35%. Het percentage vrouwen dat overlijdt aan een beroerte is lager dan bij mannen in elke leeftijdscategorie tot 79 jaar (tabel 1). Van alle aan een beroerte overleden vrouwen sterft 75% boven de 8 jaar aan een beroerte. Bij mannen is dit 48%. 2

3 Tabel 1 Aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten (HVZ), acuut hartinfarct (AMI) en beroerte (CVA) naar leeftijd en geslacht in Nederland in 28. Leeftijd (in jaren) HVZ % AMI % CVA % HVZ % AMI % CVA % Totaal Trends in sterfte aan hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Sinds 1972 daalt de sterfte aan hart- en vaatziekten. Nemen we de cijfers vanaf 198 tot 28 dan zien we die daling in alle leeftijdsklassen en bij zowel vrouwen als mannen. Maar deze afname in sterfte is over de tijd groter voor mannen dan voor vrouwen. Bij vrouwen ouder dan 85 jaar is de afname het minst (-35%) en bij vrouwen van 7 tot 74 jaar het meest (-66%) (figuur 4a). Bij mannen ouder dan 85 jaar is de afname het minst (-37%) en bij mannen van 6 tot 64 jaar het meest (-72%) (figuur 4b). Figuur 4a Aantal sterfgevallen per 1. aan hart- en vaatziekten in de periode , naar leeftijd. Figuur 4b Aantal sterfgevallen per 1. aan hart- en vaatziekten in de periode , naar leeftijd. Aantal doden/1. Aantal doden/ <45 <45 <45 <45 Aantal doden/1. Aantal doden/ Jaar Jaar Jaar Jaar 3

4 Tabel 2 Figuur 5 toont de absolute aantallen sterfgevallen aan hart- en vaatziekten, acuut hartinfarct en beroertes in de periode Ondanks de vergrijzing is er daling in hart- en vaatziekten. Als we de cijfers per 1. weergeven dan is bij vrouwen het sterftecijfer voor hart- en vaatziekten (tabel 2) met 22% gedaald. Bij mannen is dit 41%. Na correctie voor leeftijdsopbouw van de bevolking (jaar van standaardisatie is 28) wordt de daling nog sterker, met name bij vrouwen. Hierdoor wordt het verschil tussen vrouwen en mannen kleiner. Bij vrouwen is de sterfte met 48% gedaald (van 514 per 1. in 198 naar 262 per 1. in 28). Bij mannen is dit 58 % (van 562 per 1. in 198 naar 234 per 1. in 28). Figuur 5 Aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten (HVZ), beroerte (CVA) en acuut hartinfarct (AMI) in de periode , naar geslacht. Absolute aantal sterfgevallen (per 1.) aan hart- en vaatziekten, acuut hartinfarct en beroertes in de periode Jaartal Hart- en vaatziekten Acuut hartinfarct Beroertes vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen (338) (395) (18) (18) (95) 5.33 (75) (359) (41) 8.82 (11) (174) (94) (68) (354) (354) 7.3 (97) 1.2 (135) (99) (67) (344) (337) 6.8 (87) (116) (97) (62) (34) (34) (7) (93) (94) 4.73 (6) (262) (234) (41) (54) (68) (44) De voor verandering in leeftijdsopbouw van de bevolking gecorrigeerde sterftecijfers voor acuut hartinfarct en beroertes vertonen eveneens een daling in de tachtiger en negentiger jaren (voor gestandaardiseerde gegevens, zie figuur 6). Bij het acuut hartinfarct voor vrouwen is het gecorrigeerde sterftecijfer 73% gedaald (van 154 per 1. in 198 naar 41 per 1. in 28). Bij mannen is dit 79% (van 254 per 1. in 198 naar 54 per 1. in 28). Bij de beroertes zijn de voor verandering in leeftijdsopbouw van de bevolking gecorrigeerde sterftecijfers voor vrouwen gedaald met 53% (van 144 per 1. in 198 naar 68 per 1. in 28). Bij mannen is dit 59% (van 18 per 1. in 198 naar 44 per 1. in 28). Sinds 199 sterven er meer vrouwen aan een beroerte dan aan een acuut hartinfarct. Aantal sterfgevallen/1. Aantal sterfgevallen Figuur 6 Trend in gestandaardiseerd sterftecijfer voor hart- en vaatziekten (HVZ), waaronder acuut hartinfarct (AMI) en beroerte (CVA) (per 1. van de gemiddelde bevolking), in Nederland, naar geslacht. Jaar van standaardisatie is Jaartal Jaartal HVZ vrouwen HVZ mannen AMI mannen AMI vrouwen CVA vrouwen CVA mannen HVZ mannen HVZ vrouwen AMI mannen AMI vrouwen CVA vrouwen CVA mannen 4

5 (Trends in) sterfte in het ziekenhuis aan hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Meer vrouwen overlijden tijdens een ziekenhuisopname dan mannen. Bij 4% (vrouwen 5%, mannen 4%) van alle ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten in 28 overleed de patiënt tijdens opname. Dit komt overeen met patiënten (tabel 3). De gemiddelde leeftijd van overlijden was 78 jaar bij vrouwen en 74 jaar bij mannen. Bij opname vanwege een hartinfarct overleden 8% van de vrouwen en 6% van de mannen tijdens opname. De gemiddelde leeftijd van overlijden was 71 jaar bij vrouwen en 64 jaar bij mannen. Bij opname vanwege een beroerte overleden 12% van de vrouwen en 1% van de mannen tijdens opname. De gemiddelde leeftijd van overlijden was 78 jaar bij vrouwen en 74 jaar bij mannen. Het aantal patiënten dat overlijdt tijdens opname vanwege een hartinfarct of een beroerte is hoger onder vrouwen dan onder mannen. Voor een deel is dit te verklaren door de hogere gemiddelde leeftijd van vrouwen bij opname. Het voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde aantal sterfgevallen tijdens ziekenhuisopname als gevolg van hart- en vaatziekten bleef nagenoeg gelijk voor mannen (van 234 per 1. in 198 naar 237 per 1. in 28), maar nam bij vrouwen toe met 14% (van 196 per 1. in 198 naar 224 per 1. in 28). Het voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde aantal sterfgevallen tijdens ziekenhuisopname als gevolg van een beroerte nam voor zowel vrouwen (van 47 per 1. in 198 naar 27 per 1. in 28) als mannen (van 49 per 1. in 198 naar 24 per 1. in 28) af. Het voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde aantal sterfgevallen tijdens ziekenhuisopname als gevolg van een acuut hartinfarct nam sterk af met 78% bij vrouwen (van 36 per 1. in 198 naar 8 per 1. in 28). Bij mannen was dit 82% (van 61 per 1. in 198 naar 11 per 1. in 28). Ziekenhuisopnamen wegens hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen In 28 vonden er ziekenhuisopnamen plaats wegens hart- en vaatziekten, waarvan (43%) opnamen voor vrouwen en (57%) voor mannen. Dagopnamen zijn niet meegenomen in de tellingen: het betreft klinische opnamen. In tabel 4 is het aantal ziekenhuisopnamen per ziektecategorie binnen harten vaatziekten in 28 weergegeven. Een groot deel van het totale aantal ziekenhuisopnamen binnen harten vaatziekten wordt veroorzaakt door de ischemische hartziekten en beroerte (figuur 7). Samen zijn deze twee ziektebeelden verantwoordelijk voor 36% van het totale aantal ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten. Daarnaast hebben de overige hartziekten een groot aandeel in de ziekenhuisopname vanwege hart- en vaatziekten (27%). Hartfalen is een belangrijke Tabel 3 Absoluut aantal overledenen in het ziekenhuis vanwege acuut hartinfarct en beroerte in de periode Jaartal Hart- en vaatziekten Acuut hartinfarct Beroertes vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. 5

6 ziekte binnen deze categorie en is verantwoordelijk voor 8% van de ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten. Er vinden bij vrouwen vergeleken met mannen zowel absoluut als relatief gezien minder opnamen plaats vanwege een acuut hartinfarct en overige ziekten van het vaatstelsel. Bij vrouwen vinden absoluut minder maar relatief meer opnamen plaats vanwege een beroerte (tabel 4). De gemiddelde leeftijd bij opname vanwege hart- en vaatziekten was in jaar voor vrouwen en 64 jaar voor mannen. Patiënten die worden opgenomen met een beroerte zijn gemiddeld ouder (vrouwen 72 jaar, mannen 69 jaar) dan patiënten die zijn opgenomen met een acuut hartinfarct (vrouwen 71 jaar, mannen 64 jaar). Figuur 7 Aantal ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten naar geslacht in Nederland in 28. Aantal ziekenhuisopnamen Acuut hartinfarct Beroertes (CVA) Hartfalen Rest hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten totaal Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. Tabel 4 Aantal ziekenhuisopnamen per ziektecategorie binnen de hart- en vaatziekten in Nederland in 28. Ontslagdiagnose % % Ischemische hartziekten waarvan acuut hartinfarct Cerebrovasculaire aandoeningen Aangeboren hartafwijkingen Reumatische hartziekten en klepgebreken Infectieuze hartziekten Overige hartziekten waarvan hartfalen waarvan boezemfibrilleren Arterieel vaatlijden waarvan geruptureerd AAA waarvan niet geruptureerd AAA waarvan claudicatio intermittens Atherosclerose en /of hypertensie Veneus vaatlijden Overige ziekten van het vaatstelsel en de lymfewegen Totaal * * Vanwege het afronden van getallen telt het totaal niet op tot 1% Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. 6

7 Ziekenhuisopnamen naar leeftijd In alle leeftijdsklassen, met uitzondering van personen ouder dan 85 jaar, vinden minder opnamen plaats voor vrouwen dan voor mannen (figuur 8). Figuur 8 Aantal ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten naar leeftijd en geslacht in Nederland in 28. Aantal ziekenhuisopnamen Bij opnamen vanwege een acuut hartinfarct is dit in de leeftijdscategorie 55 tot en met 64 jaar. Het percentage ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten is gelijk voor mannen en vrouwen jonger dan 45 jaar, maar absoluut zijn er meer opnamen voor mannen. Zowel het absolute aantal als het percentage ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten is hoger voor mannen in de leeftijdscategorie van 45 tot en met 75 jaar. Het percentage opnamen voor hart- en vaatziekten is hoger bij vrouwen ouder dan 75 jaar dan bij mannen van dezelfde leeftijd en vanaf 8 jaar is het absolute aantal opnamen ook hoger bij vrouwen. Van alle voor hart- en vaatziekten opgenomen vrouwen is 26% boven de 8 jaar. Bij mannen is dit 14%. Van alle voor acuut hartinfarct opgenomen vrouwen is 32% boven de 8 jaar. Bij mannen is dit 21%. Van alle voor beroerte opgenomen vrouwen is 37% boven de 8 jaar. Bij mannen is dit 23% (tabel 5) Leeftijdsklasse in jaren Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. Bij vrouwen vinden de meeste ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten plaats wanneer ze tussen 6 en 8 jaar oud zijn. De meeste opnamen vanwege een beroerte en acuut hartinfarct vinden plaats bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 6 tot 85 jaar. Bij mannen vinden de meeste ziekenhuisopnamen plaats vanwege hart- en vaatziekten wanneer ze tussen 6 en 64 jaar of tussen 7 en 74 jaar zijn. De meeste opnamen vanwege een beroerte vinden plaats bij mannen in de leeftijdscategorie van 6 tot 85 jaar. Trends in het aantal ziekenhuisopnamen zijn lastig te duiden omdat veel factoren hierin een rol kunnen spelen. Zo is er bij veel ziekten de tendens om waar het kan een ziekenhuisopname te vermijden en patiënten poliklinisch te helpen, ingrepen in dagbehandeling te verrichten of thuis meer zorg aan te bieden waardoor een opname niet langer meer nodig is. Dit betekent dat een daling in ziekenhuisopnamen niet direct betekent dat een ziekte minder vaak voorkomt in de bevolking. Ook kan het inzicht in een ziektebeeld in de tijd veranderen. Een voorbeeld hiervan is de diagnose acuut coronair syndroom dat nu bij meer patiënten wordt gesteld omdat studies hebben laten zien dat patiënten met alleen een verhoogd hartenzymgehalte in het bloed ook een slechtere prognose hebben. Uiteraard heeft dit ook een invloed op de ziekenhuissterfte. 7

8 Tabel 5 Aantal ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten (HVZ), acuut hartinfarct (AMI) en beroerte (CVA) naar leeftijd en geslacht in Nederland in 28. Leeftijd (in jaren) HVZ % AMI % CVA % HVZ % AMI % CVA % Totaal Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. Trends in ziekenhuisopnamen bij vrouwen en mannen Vanaf 198 zien we een toename in het aantal ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten bij zowel vrouwen als mannen, met uitzondering van mannen van 45 tot 6 jaar, waar een lichte daling waarneembaar is. Tot 75 jaar is de toename van het aantal opnamen in de periode hoger bij vrouwen. Boven 75 jaar is dit lager. Het aantal opnamen per 1. inwoners is hoger naarmate de leeftijd toeneemt. Uitzondering hierop is dat tot 2 het aantal opnamen tussen 8 en 84 jaar hoger was dan bij vrouwen ouder dan 85 jaar. De stijging in aantal opnamen over de periode is hoger naarmate de leeftijd toeneemt. Bij vrouwen jonger dan 45 jaar neemt het aantal opnamen toe met 7%. Bij vrouwen ouder dan 85 jaar is de toename 93% en neemt de toename sterk toe na het jaar 2 (figuur 9a). Het aantal opnamen per 1. inwoners is hoger naarmate de leeftijd toeneemt behalve bij mannen ouder dan 85 jaar. Daarnaast is de stijging van het aantal opnamen over de periode hoger naarmate de leeftijd toeneemt. Bij mannen jonger dan 45 jaar neemt het aantal opnamen toe met 12%. Bij mannen ouder dan 85 jaar is dit 118% (figuur 9b). 8

9 Figuur 9a Aantal ziekenhuisopnamen (per 1. inwoners) vanwege hart- en vaatziekten in de periode , naar leeftijd. Figuur 9b Aantal ziekenhuisopnamen (per 1. inwoners) vanwege harten vaatziekten in de periode , naar leeftijd. Aantal Aantal opnamen/1. opnamen/ <45 Aantal Aantal opnamen/1. opnamen/ < Jaar Jaar Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. Figuur 1 geeft de absolute aantallen ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten, acuut hartinfarct en beroertes weer in de periode In de periode is bij vrouwen het opnamecijfer voor hart- en vaatziekten toegenomen met 71%. Bij mannen was dit 61%. Het opnamecijfer voor beroerte was toegenomen met 47% bij vrouwen en met 41% bij mannen. In tegenstelling tot hart- en vaatziekten en beroerte is het opnamecijfer voor acuut hartinfarct afgenomen. Bij vrouwen met 33% en bij mannen met 52%. Het absolute aantal opnamen vanwege hart- en vaatziekten en acuut hartinfarct blijft aanzienlijk hoger voor mannen (tabel 6). Figuur 1 Absolute aantallen ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten, uitgesplitst naar acuut hartinfarct en beroertes (CVA) in de periode Aantal ziekenhuisopnamen Jaartal HVZ vrouwen HVZ mannen AMI mannen AMI vrouwen CVA vrouwen CVA mannen Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. 9

10 Tabel 6 Absolute aantallen ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten, uitgesplitst naar acuut hartinfarct en beroertes in de periode Jaartal Hart- en vaatziekten Acuut hartinfarct Beroertes vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen (1.43) (1.511) 7.88 (141) (388) (152) (169) (1.226) (1.816) (152) (44) (174) (193) (1.314) (1.892) (142) 2.38 (348) 13.3 (172) (178) (1.518) (2.113) (133) (31) (187) (2) (1.374) (1.924) (112) (253) (179) 15.9 (191) (1.629) (2.238) (98) (21) (22) (231) (1.783) (2.43) (95) (2) (224) (237) Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. De voor verandering in leeftijdsopbouw van de bevolking gecorrigeerde opnamecijfers zijn meer toegenomen bij vrouwen dan bij mannen (figuur 11). Het aantal opnamen voor hart- en vaatziekten steeg voor vrouwen met 37% (van per 1. in 198 naar per 1. in 28) en voor mannen met 2% (van 2.19 per 1. in 198 naar 2.43 per 1. in 28). Het aantal opnamen voor acuut hartinfarct daalde voor vrouwen met 33% (van 141 per 1. in 198 naar 95 per 1. in 28) en voor mannen met 48% (van 388 per 1. in 198 naar 2 per 1. in 28). Het aantal opnamen voor beroerte steeg voor vrouwen met 14% (van 196 per 1. in 198 naar 224 per 1. in 28) en bleef voor mannen nagenoeg gelijk (van 234 per 1. in 198 naar 237 per 1. in 28). Figuur 11 Trend in gestandaardiseerd ziekenhuisopnamecijfer voor hart- en vaatziekten (HVZ), acuut hartinfarct (AMI) en beroertes (CVA) (per 1. van de gemiddelde bevolking), in Nederland. Jaar van standaardisatie is 28. Aantal ziekenhuisopnamen/ Jaartal HVZ vrouwen HVZ mannen AMI mannen AMI vrouwen CVA vrouwen CVA mannen Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. 1

11 In de periode is het aantal dagen dat patiënten worden opgenomen vanwege hart- en vaatziekten, waaronder acuut hartinfarct en beroerte afgenomen (figuur 12). Voor hart- en vaatziekten is de ligduur bij mannen afgenomen met 65% (van 16 dagen in 198 naar 6 dagen in 28) en bij vrouwen met 68% (van 19 dagen in 198 naar 6 dagen in 28). Patiënten die zijn opgenomen vanwege een beroerte hebben gemiddeld de langste opnameduur (vrouwen 11 dagen en mannen 1 dagen) terwijl patiënten die zijn opgenomen vanwege acuut hartinfarct, gemiddeld de kortste opnameduur hebben (vrouwen en mannen 6 dagen). Echter, de sterke afname voor ligduur vanwege een beroerte is opvallend (vrouwen: van 32 dagen in 198 naar 11 dagen in 28, mannen: van 25 dagen in 198 naar 1 dagen in 28). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een snellere diagnostiek, zorg en behandeling in het ziekenhuis in de acute fase van een beroerte en een sterk verbeterde doorstroming naar verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg voor nazorg en revalidatie. zijn gemiddeld langer opgenomen in het ziekenhuis vanwege hart- en vaatziekten dan mannen. Figuur 12 Gemiddeld aantal opnamedagen voor hart- en vaatziekten (HVZ), acuut hartinfarct (AMI) en beroertes (CVA) in de periode in Nederland. Gemiddeld aantal opnamedagen Jaartal HVZ vrouwen HVZ mannen AMI mannen AMI vrouwen CVA vrouwen CVA mannen Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 28. Levensverwachting bij vrouwen en mannen 11 In Nederland hebben vrouwen op elke leeftijd een betere levensverwachting dan mannen (figuur 13a) bij de geboorte. De levensverwachting bedraagt bij geboorte 81 jaar voor vrouwen en 75 jaar voor mannen. Echter, vrouwen hebben gedurende hun leven meer jaren te kampen met chronische ziektes en lichamelijke beperking (figuur 13b en 13c) dan mannen. hebben bij geboorte een levensverwachting zonder chronische ziektes van 42 jaar. Bij mannen is dit 48 jaar. hebben bij geboorte een levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen van 62 jaar. Bij mannen is dit 63 jaar. Wellicht dat de ernst van de aandoening en de leeftijd waarop de aandoening optreedt tussen mannen en vrouwen verschilt, waardoor mannen vaker overlijden aan een aandoening terwijl vrouwen de aandoening overleven (met als gevolg dat ze daar lichamelijke beperkingen aan overhouden of als chronisch patiënt door het leven gaan). Figuur 13a Het aantal jaren dat vrouwen en mannen van een bepaalde leeftijd (nog) zullen leven. Levensverwachting (in jaren) Leeftijd (in jaren)

12 Levensv Figuur 13b Het aantal jaren 1 5dat 1vrouwen en 3 mannen 35 4 van 45 5 een 55 bepaalde leeftijd 75 8 Leeftijd (in jaren) (nog) zullen leven zonder chronische ziektes Figuur 13c Het aantal jaren 1dat 5een 1 persoon van 3een 35 bepaalde leeftijd (nog) 7 zal 75 8 Leeftijd (in jaren) leven zonder lichamelijke beperking Leeftijd (in jaren) Levensverwachting zonder lichamelijke beperking (in jaren) Leeftijd (in jaren) Levensverwachting zonder lichamelijke beperking (in jaren) 9 Definitie niet chronisch ziek 8 7 Mensen worden als niet chronisch ziek beschouwd 6 wanneer zij geen van onderstaande ziektes zeggen te 5 hebben of te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. 4 De volgende (groepen van) chronische ziektes worden 3 gebruikt voor de berekening van levensverwachting 2 zonder chronische ziektes: hartaandoening en/ 1 of hartinfarct (12 jaar en ouder), astma, chronische bronchitis, 1 5longemfyseem of 35CARA, kanker, 55 6 beroerte Leeftijd (in jaren) (12 jaar en ouder), suikerziekte, ernstige of hardnekkige darmstoornissen, chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis), ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (inclusief hernia), gewrichtsslijtage van heupen of knieën (12 jaar en ouder), hoge bloeddruk, migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. Definitie niet lichamelijk beperkt Mensen die op alle onderstaande vragen het antwoord ja, zonder moeite of ja, met enige moeite geven, worden gezien als niet lichamelijk beperkt: Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat), Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat), Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen), Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkenen (zo nodig met bril of contactlenzen), Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 1 meter dragen, Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken, Kunt u 4 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)? 12

13 Samenvatting factsheet Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Sterfte Sterfte in het ziekenhuis l In 28 zijn meer vrouwen dan mannen overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. l In totaal overleden 21.8 vrouwen en mannen. l De gemiddelde leeftijd van overlijden was 83 jaar voor vrouwen en 76 jaar voor mannen. l Van alle vrouwen sterft 72% boven de 8 jaar. Bij mannen is dit 45%. l overlijden vaker aan een beroerte en hartfalen, terwijl mannen vaker overlijden aan een acuut hartinfarct. l Van alle voor acuut hartinfarct opgenomen vrouwen sterft 63% boven de 8 jaar aan een acuut hartinfarct. Bij mannen is dit 35%. l Van alle voor beroerte opgenomen vrouwen sterft 75% boven de 8 jaar aan een beroerte. Bij mannen is dit 48%. l De daling in sterfte aan hart- en vaatziekten over de periode is groter voor mannen. l De voor verandering in leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterftecijfers voor hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen met 48% en bij mannen met 58% gedaald. l De voor verandering in leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterftecijfers voor acuut hartinfarct zijn bij vrouwen met 73% en bij mannen met 79% gedaald. l De voor verandering in leeftijdsopbouw gecorrigeerde sterftecijfers voor beroerte zijn bij vrouwen met 53% en bij mannen met 59% gedaald. l Meer vrouwen overlijden tijdens een ziekenhuisopname voor hart- en vaatziekten in vergelijking met mannen. l 5% van de vrouwen en 4% van de mannen overlijden tijdens een ziekenhuisopname voor hart- en vaatziekten in 28. * De gemiddelde leeftijd van overlijden was 78 jaar bij vrouwen en 74 jaar bij mannen. l 8% van de vrouwen en 6% van de mannen overlijden tijdens een ziekenhuisopname voor een acuut hartinfarct in 28. * De gemiddelde leeftijd van overlijden was 71 jaar bij vrouwen en 64 jaar bij mannen. l 12% van de vrouwen en 1% van de mannen overlijden tijdens een ziekenhuisopname voor beroerte in 28. * De gemiddelde leeftijd van overlijden was 78 jaar bij vrouwen en 74 jaar bij mannen. l De sterfte tijdens opname in het ziekenhuis is de afgelopen jaren gehalveerd bij zowel vrouwen als mannen (bij vrouwen van 1% in 198 naar 5% in 28 en bij mannen van 9% in 198 naar 4% in 28). Aantal sterfgevallen aan verschillende vormen van hart- en vaatziekten naar geslacht in Nederland in 28. Aantal sterfgevallen Acuut hartinfarct Beroertes (CVA) Hartfalen Rest hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten totaal 13

14 Ziekenhuisopnamen Levensverwachting l Het aantal dagen dat patiënten zijn opgenomen voor hart- en vaatziekten is voor zowel mannen en vrouwen gedaald in de periode van 198 tot 28, maar over de gehele periode waren vrouwen langer opgenomen dan mannen. l In 28, is de ligduur voor hart- en vaatziekten 6 dagen bij zowel mannen als vrouwen. l In 28, is de ligduur voor een beroerte 11 dagen bij vrouwen en 1 dagen bij mannen. l In 28, is de ligduur voor een acuut hartinfarct 6 dagen bij zowel mannen als vrouwen. l In 28 vonden bij mannen meer opnamen plaats voor hart- en vaatziekten in vergelijking met vrouwen (alleen klinische opnamen, geen dagopnamen). l In totaal vonden opnamen bij vrouwen en bij mannen plaats. l De gemiddelde leeftijd bij opname was 68 jaar voor vrouwen en 64 jaar voor mannen. l Van alle voor hart- en vaatziekten opgenomen vrouwen is 26% boven de 8 jaar. Bij mannen is dit 14%. l worden vaker opgenomen voor een beroerte, terwijl mannen vaker worden opgenomen voor een acuut hartinfarct en overige ziekten van het vaatstelsel. l Van alle voor acuut hartinfarct opgenomen vrouwen is 32% boven de 8 jaar. Bij mannen is dit 21%. l Van alle voor beroerte opgenomen vrouwen is 37% boven de 8 jaar. Bij mannen is dit 23%. l De toename van opnamen voor hart- en vaat-ziekten over de periode is groter voor vrouwen. l De voor verandering in leeftijdsopbouw gecorrigeerde opnamecijfers voor hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen met 37% en bij mannen met 2% toegenomen. l De voor verandering in leeftijdsopbouw gecorrigeerde opnamecijfers voor acuut hartinfarct zijn bij vrouwen met 33% en bij mannen met 47% toegenomen. l De voor verandering in leeftijdsopbouw gecorrigeerde opnamecijfers voor beroert zijn bij vrouwen met 14% toegenomen en bleef voor mannen nagenoeg gelijk. l In Nederland hebben vrouwen op elke leeftijd een betere levensverwachting dan mannen, maar ook meer kans op chronische ziekten en lichamelijke beperking. l De levensverwachting bedraagt bij geboorte 81 jaar voor vrouwen en 75 jaar voor mannen. l hebben bij geboorte een levensverwachting zonder chronische ziektes van 42 jaar. Bij mannen is dit 48 jaar. l hebben bij geboorte een levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen van 62 jaar. Bij mannen is dit 63 jaar. Aantal ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten naar geslacht in Nederland in 28. Aantal ziekenhuisopnamen Acuut Beroertes Hartfalen Rest hart- en hartinfarct (CVA) vaatziekten Hart- en vaatziekten totaal Bron Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie

15 Over deze cijfers Auteurs: I. Vaartjes 1,2, I. van Dis 2, ML. Bots 1 1 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum, Utrecht. 2 Nederlandse Hartstichting, Den Haag Contactpersoon: mw. ir. I. van Dis Met dank aan het CBS, DHD, en de leden van de Werkgroep Cijfers. 15

16 Campagne We hebben je hart nodig. Hart- en vaatziekten zijn niet alleen mannenziekten. Er overlijden zelfs meer vrouwen dan mannen aan. Uit deze factsheet met cijfers van de doodsoorzakenstatistiek van het CBS is gebleken: bij vrouwen zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1! Tot op heden wordt onderzoek vooral gedaan bij mannen. Uit recente internationale onderzoeken weten we dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten. De kennis uit onderzoek bij mannen kan niet zomaar toegepast worden op vrouwen. En door gebrek aan juiste kennis over diagnoses en behandeling (over) lijden nog vele vrouwen onnodig. Daarom is meer onderzoek nodig naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. De campagne We hebben je hart nodig die de Hartstichting gedurende drie jaar voert, maakt zich hier hard voor. Zij wil het publiek bewust maken dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen zijn en vraagt het publiek om giften voor de financiering van onderzoek bij vrouwen. Hierdoor kunnen vrouwen in de toekomst dezelfde zorg krijgen als mannen. De campagne is onderdeel van een breder programma van de Hartstichting gericht op vrouwen en hart- en vaatziekten. Kijk voor meer informatie op Of onder programma. 16

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Cijfers over risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2012

Cijfers over risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2012 Cijfers over risicofactoren, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2012 December 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Hart- en vaatziekten in Nederland:

Nadere informatie

Cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2018

Cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2018 Cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers van de Hartstichting 5 1 Ziekte

Nadere informatie

Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2017

Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2017 Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 217 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Cijfers over prevalentie, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2016

Cijfers over prevalentie, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2016 Cijfers over prevalentie, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Sterfte aan hart- en vaatziekten 7 2. Hartfalen

Nadere informatie

Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2013

Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2013 Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2013 December 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Cijfers over leefstijlen risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2011

Cijfers over leefstijlen risicofactoren, ziekte en sterfte. Hart- en vaatziekten in Nederland 2011 Cijfers over leefstijlen risicofactoren, ziekte en sterfte Hart- en vaatziekten in Nederland 2011 December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Dankwoord 5 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 6 1. Hart- en

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Cijfers over over heden, verleden en toekomst. Hart- en vaatziekten in Nederland 2015

Cijfers over over heden, verleden en toekomst. Hart- en vaatziekten in Nederland 2015 Cijfers over over heden, verleden en toekomst Hart- en vaatziekten in Nederland 2015 December 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenstelling van de Werkgroep Cijfers 5 1. Sterfte aan hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Sterfte aan hart- vaatziekten in dertig jaar gehalveerd Minder sterfte vooral door betere diagnostiek en behandeling

Sterfte aan hart- vaatziekten in dertig jaar gehalveerd Minder sterfte vooral door betere diagnostiek en behandeling Forse daling sterfte Trends in sterfte en ziekenhuisopnamen Meer ziekenhuisopnamen Sterfte neemt af 12 Meer kankerpatiënten Meer nieuwe gevallen, minder sterfte Grootste sterfte door longkanker Sterke

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

deelrapport Levensverwachting en sterfte

deelrapport Levensverwachting en sterfte deelrapport Levensverwachting en sterfte Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning Zeeland 2012 Inhoud Kernboodschappen 3 Inleiding 4 Levensverwachting en sterfte in Zeeland 5 Wat brengt de toekomst?

Nadere informatie

Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau

Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau Jan-Willem Bruggink opgeleide mensen leven bijna 7 jaar langer dan laagopgeleiden. Dit verschil is in de periode 1997/2 25/28 even groot

Nadere informatie

STERFTECIJFERS 2015 Cijfers Zorg en Gezondheid 15 December 2017

STERFTECIJFERS 2015 Cijfers Zorg en Gezondheid 15 December 2017 Sterftecijfers 25 15.12.27 STERFTECIJFERS 25 Cijfers Zorg en Gezondheid 15 December 27 > Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 20 (registratiejaar

Nadere informatie

Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen

Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen Aandeel vrouwen en mannen dat in het afgelopen jaar last heeft gehad van de 10 meest voorkomende langdurige aandoeningen/ziekten bij vrouwen*, 2011/2012 1 migraine

Nadere informatie

Levensverwachting en sterfte

Levensverwachting en sterfte Levensverwachting en sterfte Tabel 1 Levensverwachting Utrecht bij geboorte, 4-jaarsgemiddelde 2005-2008 en 2007-2010 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) TOTAAL GESLACHT WIJK Man Vrouw West

Nadere informatie

1894 zelfdodingen in 2016

1894 zelfdodingen in 2016 1894 zelfdodingen in 2016 Het aantal zelfdodingen neemt elk jaar toe, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. Dit meldt het CBS op basis van

Nadere informatie

CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct

CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct Het aantal mensen dat overlijdt aan een acuut hartinfarct is in 2014 met 7 procent gedaald tot 5,3 duizend. Dit zijn er bijna 400 minder dan

Nadere informatie

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen.

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen. Factsheet Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen Cijfers en feiten Prevalentie Aangeboren hartafwijkingen betreffen aanlegstoornissen in de structuur van het hart en/of de grote vaten. De gemiddelde totale

Nadere informatie

STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014

STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014 Dia 1 STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 2005 (registratiejaar 2003)

Nadere informatie

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS)

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) Sterfte Tabel 1 Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode 2007-2010, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) totaal mannen vrouwen TOTAAL 1839.25 854.50 984.75 LEEFTIJD

Nadere informatie

Zorg voor geest kost nog steeds het meest

Zorg voor geest kost nog steeds het meest Zorg voor geest kost nog steeds het meest Publicatiedatum: 28-11-2013 In is 19,6 miljard euro uitgegeven voor de behandeling van psychische stoornissen, 22% van de totale uitgaven voor zorg en welzijn

Nadere informatie

Levensverwachting zonder chronische ziektes

Levensverwachting zonder chronische ziektes zonder chronische ziektes Jan-Willem Bruggink De levensverwachting zonder chronische ziektes geeft een indicatie van de kwaliteit van het (resterende) leven. Deze maat is gebaseerd op het vóórkomen van

Nadere informatie

Wat als varianten in de VTV-2018

Wat als varianten in de VTV-2018 Wat als varianten in de VTV-2018 Colofon Dit is een achtergronddocument bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. RIVM 2018 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - oktober 2007 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Sterfte en ziekte in Utrecht

Sterfte en ziekte in Utrecht RAPPORT Sterfte en ziekte in Utrecht Analyse van de sterftecijfers (1985-1999) en ziekenhuisontslagdiagnosecijfers (1999) Sabine Quak, Erik van Ameijden, Eddy Mazurkiewicz, Jaap Toet Mei 2004 GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

Bespreking 5.2.2.2. page 1

Bespreking 5.2.2.2. page 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Passantentarieven 2018 Sport- en Beweegkliniek

Passantentarieven 2018 Sport- en Beweegkliniek 14C009 990029010 555,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 260,00 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C011 990029012 380,00 3 tot vijf contacten bij een psychische

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström

1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström 1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström Dr. S.A.M. van de Schans, S. Oerlemans, MSc. en prof. dr. J.W.W. Coebergh Inleiding Epidemiologie is de wetenschap die eenvoudig gezegd

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Sport- en Beweegkliniek

Passantentarieven 2017 Sport- en Beweegkliniek 14C009 990029010 555,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 260,00 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C011 990029012 380,00 3 tot vijf contacten bij een psychische

Nadere informatie

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN

INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN Inleiding Ouderdom komt met gebreken. Deze uitspraak gaat zeker niet bij alle ouderen op. Een meerderheid heeft immers geen ernstige chronische aandoening of heeft

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 februari 2018 Inleiding Dit rapport is het verslag van het onderzoek van het Maastricht UMC+ naar aanleiding van de HSMR-cijfers in 2016. Deze HSMR-cijfers gaan over de

Nadere informatie

Stadia chronische nierschade

Stadia chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Stadia chronische nierschade Nierschade

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen

10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen 10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Trends (VWS, 2011) Demografische verandering: steeds

Nadere informatie

Trends in gezonde levensverwachting

Trends in gezonde levensverwachting Trends in gezonde levensverwachting Jan-Willem Bruggink, Joop Garssen, Bob Lodder en Mohammed Kardal De levensverwachting van de Nederlander neemt nog steeds toe, maar de extra zijn niet altijd in goede

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Registers in cardiovascular epidemiology Reitsma, J.B. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Registers in cardiovascular epidemiology Reitsma, J.B. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Registers in cardiovascular epidemiology Reitsma, J.B. Link to publication Citation for published version (APA): Reitsma, J. B. (1999). Registers in cardiovascular

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Questionnaire (in Dutch): LASAC602 / LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / LASAG602 / LASAH602

Questionnaire (in Dutch): LASAC602 / LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / LASAG602 / LASAH602 In the LASA 600-series Health and chronic diseases is determined in waves C, D, E, F, G, and H in which case the proxy was interviewed. (In wave C the same questionnaire was also administered to the respondent.)

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie en Reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten. Bijlageboek

Arbeidsparticipatie en Reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten. Bijlageboek Arbeidsparticipatie en Reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten Bijlageboek B I J L A G E N > 1. 1. L I J S T M E T F I G U R E N Figuur 1: Arbeidsgehandicapten vallen in sectie A (VFSIPH, 2003)

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid In dit hoofdstuk worden enkele gegevens weergegeven over de lichamelijke gezondheid van ouderen. Er zijn verschillende maten om lichamelijke gezondheid te meten. Beschreven worden die gegevens die op dit

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

Sterfte aan diabetes. Anouschka van der Meulen

Sterfte aan diabetes. Anouschka van der Meulen Anouschka van der Meulen Met de huidige stijgende trend in overgewicht bij de Nederlandse bevolking zal het aantal diabetespatiënten naar verwachting sterk gaan toenemen. Dit zal uiteindelijk ook zichtbaar

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Ad 1: voor de VTV is gekozen omdat dit de meest toonaangevende en recente voorspelling op dit moment is. Daar waar demografische ontwikkelingen in de

Ad 1: voor de VTV is gekozen omdat dit de meest toonaangevende en recente voorspelling op dit moment is. Daar waar demografische ontwikkelingen in de 1 2 Ad 1: voor de VTV is gekozen omdat dit de meest toonaangevende en recente voorspelling op dit moment is. Daar waar demografische ontwikkelingen in de KAM regio afwijken zal dit kwalitatief worden benoemd.

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

24 september 2015. Van harte welkom!

24 september 2015. Van harte welkom! 24 september 2015 Van harte welkom! Programma 20.00: Welkom Wendy de Valk, verpleegkundig specialist cardiologie 20.10: Het vrouwenhart. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Mw. A. Lubbert-Verberkmoes,

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend

Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend Nationale Gezondheidsbeurs 13 februari 2016 Utrecht Yolande Appelman Interventiecardioloog VU medisch centrum Amsterdam 2015 Campagne Hartstichting Awareness

Nadere informatie

Bespreking pagina 1

Bespreking pagina 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico s

Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico s Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Chronische nierschade: hoe vaak,

Nadere informatie

VERMAAT- SCHAPPELIJKING VAN DE ZORG

VERMAAT- SCHAPPELIJKING VAN DE ZORG VERMAAT- SCHAPPELIJKING VAN DE ZORG BIJLAGE 4 Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport 4.1 Prevalentie (%) van chronische aandoeninge mannen vrouwen hoge bloeddruk gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma)

Nadere informatie

Hart & Vaten. Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016

Hart & Vaten. Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016 Hart & Vaten Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016 S Bholasing Moons Olde Bijvank Horsthuis Veerbeek de Groot Speleman Cardiologen MC Slotervaart ism De Hart- en Vaatgroep Kennemerland

Nadere informatie

De sterftecijfers voor het jaar 2013 worden vandaag gepubliceerd.

De sterftecijfers voor het jaar 2013 worden vandaag gepubliceerd. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 2005 (registratiejaar 2003) wordt de nieuwe statistiek van de doodsoorzaken jaarlijks op de website

Nadere informatie

Sterfte aan dementie. Anouschka van der Meulen en Ingeborg Keij-Deerenberg

Sterfte aan dementie. Anouschka van der Meulen en Ingeborg Keij-Deerenberg Anouschka van der Meulen en Ingeborg Keij-Deerenberg Naarmate mensen steeds ouder worden, treedt dementie steeds veelvuldiger op. Van de vrouwen in de sgroep vanaf 9 jaar heeft ruim een kwart een vorm

Nadere informatie

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK 55 STATISTISCH JAARBOEK 2002 4 volksgezondheid hygiëne 56 Volksgezondheid en hygiëne Gezondheidsvoorzieningen: meer specialisten Het aantal apothekers, huisartsen, tandartsen en orthodontisten en verloskundigen

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J.Jansen & F v.d. Elzen Februari 2015 Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één

Nadere informatie

Sterfte in Drenthe. Sterfte over de periode 1999-2003

Sterfte in Drenthe. Sterfte over de periode 1999-2003 Sterfte in Sterfte over de periode 9-00 Sterfte in Sterfte over de periode 9-00 December 006 C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Overcingellaan 90 LA tel. 059 0600 www.ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Een effectieve donormailing: vooral personen tussen de 45 en 49 jaar Zomer 2006

Een effectieve donormailing: vooral personen tussen de 45 en 49 jaar Zomer 2006 Deze factsheet is geschreven door RD Friele en R Coppen van het NIVEL in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt. Versie

Nadere informatie

Ouderen veranderen. mee en zel. Prof.dr. Herman J.M. Cools

Ouderen veranderen. mee en zel. Prof.dr. Herman J.M. Cools Ouderen veranderen mee en zel Prof.dr. Herman J.M. Cools specialist Ouderengeneeskunde n.p. oud medisch-directeur Zorginstellingen Pieter van Foreest emeritus hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde afdeling

Nadere informatie

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Prof. Dr. Walter Devillé Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg UvA Vluchtelingen en Gezondheid OMGEVING POPULATIE KENMERKEN GEZONDHEIDS-

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie