Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven"

Transcriptie

1 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; daarnaast is onder alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar met een VVE-programma wordt gewerkt, een wachtlijstonderzoek uitgevoerd. Over het wachtlijstonderzoek wordt in de bijlage gerapporteerd. De bijlage bevat verder een lijst met gebruikte begrippen, gegevens over de respons en een overzicht van het aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per deelgemeente. VVE-beleid Doel van de VVE-monitor is de deelname te volgen van het Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid (VVE-beleid) in Rotterdam. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voeren daartoe met subsidie van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (v/h JOS: dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving) erkende VVE-programma s uit voor kinderen en hun ouders. Doel van het VVE-programma is dat kinderen zonder achterstand in de eerste groep van het basisonderwijs starten. VVE-programma De peuters op VVE-locaties nemen deel aan activiteiten die hen moeten stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling. De ouders worden intensief bij de uitvoering van het programma betrokken. De voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gedurende veertig weken 10 uur per week aangeboden. Daarnaast wordt op een aantal VVE-peuterspeelzalen een zogenoemde groep nul uitgevoerd. Groep nul verschilt in een aantal opzichten van een voorschool (een gewone VVE-peuterspeelzaal). Groep nul is een samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool en valt onder de pedagogische aansturing van de basisschool. Op die manier wordt de doorgaande leerlijn voor de overstap van groep nul naar de kleuters gegarandeerd. Er is verder een actief ouderprogramma. Peuters gaan bovendien 5 dagdelen per week (12,5 uur) naar een groep nul. Voor de groep staan twee leid(st)ers, waarvan er één hbogeschoold is. Gebruikte Bronnen Met de Oktobertelling 2012 zijn gegevens verkregen over de deelname van twee- en driejarigen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Rotterdam. Hiervoor zijn alle instellingen in Rotterdam benaderd die een of meer peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven beheren. De respons bedraagt 76 procent (onder de VVE-locaties is de respons 100 procent). Verder is gebruik gemaakt van gegevens van JOS, GGD, Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK), Publiekszaken Rotterdam, en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De deelname van kinderen aan gastouderopvang maakt geen deel uit van de VVE-monitor. Resultaten Oktobertelling 2012 Aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE Sinds 2006 subsidieert JOS locaties die een voorschools educatieprogramma uitvoeren. Het aantal VVE-locaties is van 2006 tot en met 2010 jaarlijks toegenomen, van 157 in 2006 tot 283 in Bij de Oktobertelling van 2011 had Rotterdam 15 VVE-locaties minder, en bij de Oktobertelling van 2012 zijn er opnieuw 15 VVE-locaties minder. Rotterdam kende bij de laatste telling 253 VVE-locaties. Was de daling in 2011 vrijwel gelijk verdeeld over peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, in 2012 bleef in vergelijking met 2011 het aantal VVE-peuterspeelzalen gelijk (179), maar zat de daling geheel bij de VVE-kinderdagverblijven (van 89 naar 74). Voor alle cijfers: zie tabel 1.

2 Bijlage 3 laat de verdeling van locaties per deelgemeente zien. Daarin is ook te zien dat op 81 locaties een of meer groepen nul worden uitgevoerd. Deelname aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (met en zonder VVE) In tabel 2 is te zien dat in 2012 het aantal twee- en driejarigen dat naar een peuterspeelzaal gaat, even groot is als het aantal twee- en driejarigen dat naar een kinderdagverblijf gaat (bijna 6.300). Ten opzichte van 2011 is dat een forse verschuiving: toen gingen tweeen driejarigen naar een peuterspeelzaal en bijna naar een kinderdagverblijf. Deze verdringing komt voor rekening van de afname van het aantal VVE-kinderdagverblijven. De afname van het aantal VVE-kinderdagverblijven kan ook een verklaring zijn voor de wachtlijsten voor VVE-peuterspeelzalen (zie daarvoor de bijlage Kerngegevens VVEwachtlijsten ). 1 Per 1 oktober 2012 bezoeken naar schatting zo n driejarigen uit Rotterdam een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf in Rotterdam. Dat aantal is vrijwel gelijk aan dat van Het aantal tweejarigen dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt komt lager uit, op ongeveer Dat is ruim 200 peuters minder dan in Zie hiervoor de tabellen 3 en 4. Ongeveer 170 twee- en driejarigen (1,4 procent) zijn zowel geplaatst op een (VVE) peuterspeelzaal als een (VVE) kinderdagverblijf. Veruit het grootste deel daarvan (circa 100 kinderen) is geplaatst op een VVE-peuterspeelzaal én een VVE-kinderdagverblijf. Ongeveer 50 kinderen gaan naar een VVE-peuterspeelzaal én een regulier kinderdagverblijf. Bereik van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (met en zonder VVE) Met de deelname van zo n driejarigen en tweejarigen bereiken de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (met en zonder VVE) naar schatting 85 procent van alle drie- en tweejarigen uit Rotterdam. Een jaar geleden was dat bereik iets hoger (88 procent). Driejarigen worden vaker bereikt dan tweejarigen: 91 om 79 procent. Het lagere bereik is te verklaren uit het feit dat er ten opzichte van een jaar geleden meer twee- en driejarigen in Rotterdam wonen en de deelname onder tweejarigen is afgenomen. Zie hiervoor tabel 5. Deelname peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE Van alle twee- en driejarigen die naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan, bezoekt 61 procent (7.700 kinderen) een VVE-locatie. Van alle driejarigen die naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan, bezoekt 64 procent een locatie waar een voorschools educatieprogramma met subsidie van JOS wordt uitgevoerd (VVE-locatie). Dat aandeel is kleiner dan de afgelopen twee jaar (67 procent in 2011, 71 procent in 2010). Zie daarvoor tabel 3. Hetzelfde beeld zien we bij de tweejarigen, maar met lagere percentages: 58 procent van alle tweejarigen die naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan, bezoekt een VVE-locatie. En ook dat aandeel is sinds 2010 gedaald. De cijfers voor tweejarigen staan in tabel 4. Bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE De VVE-locaties bereiken 52 procent van alle drie- en tweejarigen in de bevolking. Dat is minder dan in 2011 (58 procent) en 2010 (61 procent). Het aantal VVE-locaties is sinds 2010 teruggelopen van 283 naar 253. Er worden in de bevolking relatief meer driejarigen dan tweejarigen bereikt door VVElocaties: 59 om 45 procent. Het bereik onder driejarigen in de bevolking is sinds Overigens is het aantal beschikbare plaatsen in de gastouderopvang in Rotterdam in 2012 te vergelijken met 2011 (ongeveer 3.660). Deze gegevens zijn verkregen via de GGD en afkomstig uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 2

3 gedaald van 67 procent naar 59 procent nu. Het bereik onder tweejarigen in de bevolking ligt traditioneel lager; ook onder tweejarigen is het bereik sinds 2010 afgenomen, van 56 procent in 2010 tot 45 procent nu. Bijna driejarigen en ongeveer tweejarigen uit Rotterdam bezoeken in 2012 een VVE-locatie. Voor precieze cijfers over het bereik: tabel 5. Doelgroepkinderen Doelgroep van het VVE-beleid van de gemeente Rotterdam zijn peuters die ten minste een ouder hebben die in een niet-westers land is geboren, of een lage opleiding (conform de gewichtenregeling in het basisonderwijs) heeft. Naar schatting komt het totaal aantal driejarige doelgroepkinderen op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uit op minimaal en het totaal aantal tweejarigen op We spreken hier van minimaal omdat uit de door de instellingen aangeleverde gegevens niet voor ieder kind is uit te maken of het tot de doelgroep behoort. Deelname doelgroeppeuters aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE Van alle twee- en driejarige doelgroeppeuters die een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken (naar schatting 6.500), bezoekt 81 procent een VVE-locatie. Dat percentage is vergelijkbaar met Van alle doelgroepdriejarigen op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (ongeveer 3.550) bezoekt 84 procent een VVE-locatie. Dat aandeel is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar (82 procent). Onder doelgroeptweejarigen (ongeveer 3.000) bezoekt 78 procent een VVE-locatie, en dat aandeel is vergeleken met 2011 gelijk gebleven. De VVE-peuterspeelzalen bereiken 95 procent van alle doelgroepkinderen in peuterspeelzalen, VVE-kinderdagverblijven bereiken 50 procent van alle doelgroepkinderen in kinderdagverblijven. Voor de cijfers: tabellen 6, 7 en 8. Bereik doelgroep door peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE Naar schatting kunnen zo n driejarigen en tweejarigen in de bevolking tot de doelgroep van het VVE-beleid worden gerekend. Van alle doelgroepkinderen op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bezoeken ongeveer driejarigen en tweejarigen een VVE-locatie. Dat betekent dat VVE-locaties 67 procent van alle driejarige doelgroepkinderen in de bevolking bereiken, en 51 procent van alle tweejarigen. Vergeleken met 2011 betekent dit een kleine daling van het bereik onder driejarige doelgroepkinderen in de bevolking (69 procent in 2011), en een iets grotere daling onder de tweejarige doelgroepkinderen in de bevolking (58 procent in 2011). Zie tabel 9 voor de cijfers. Deelname groepen nul In tabel 10 staan gegevens over twee- en driejarigen die een VVE-peuterspeelzaal bezoeken waar een nulgroep wordt uitgevoerd. In Rotterdam wordt op 80 locaties een nulgroep uitgevoerd (zie bijlage 3); het gaat daarbij om twee- en driejarigen. Tweederde daarvan woont in de deelgemeenten Delfshaven, Feijenoord en Charlois. 87 procent van de twee- en driejarigen die een nulgroep bezoeken, behoort tot de doelgroep. Wachtlijstonderzoek De Oktobertelling kende in 2012 voor het eerst een wachtlijstonderzoek onder VVE-locaties. In de bijlage staan de kerngegevens van dat onderzoek. Het gaat daarbij vrijwel uitsluitend om VVE-peuterspeelzalen; VVE-kinderdagverblijven kennen nauwelijks wachtlijsten. Het gaat om ongeveer 700 twee- en driejarigen die op een wachtlijst staan voor een VVEpeuterspeelzaal. 3

4 Respons Oktobertelling 2012 Onderzoek en Business Intelligence Van 296 van de 388 locaties zijn gegevens verkregen. Dat is 76 procent van alle locaties. De respons van VVEpeuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven is 100 procent, die van reguliere peuterspeelzalen 59 procent en die van reguliere kinderdagverblijven 28 procent. De respons van VVE-locaties is hoog omdat zij door de subsidie de verplichting hebben gegevens aan te leveren voor de VVE-monitor. De respons onder de reguliere peuterspeelzalen en (met name) kinderdagverblijven is traditioneel laag in vergelijking met de VVE-locaties. Belangrijkste redenen daarvoor zijn gebrek aan tijd en de kosten om de gevraagde gegevens uit de administratie te (laten) halen. In bijlage 2 staan de precieze aantallen. Betrouwbaarheid van de cijfers De cijfers in deze factsheet geven een goed beeld van de ontwikkelingen in de deelname van twee- en driejarigen aan (VVE-)peuterspeelzalen en (VVE-)kinderdagverblijven. Hierbij maken we de volgende kanttekeningen: van 296 locaties zijn deelnamegegevens bekend, waaronder alle VVE-locaties. Voor 92 locaties, alle regulier (en met name kinderdagverblijven), zijn de gegevens geschat. Doordat de kwaliteit van de aangeleverde gegevens steeds beter wordt, kan de VVE-doelgroep met het jaar nauwkeuriger worden bepaald. Maar ook hierbij gaat het uiteindelijk om een geschat aantal, omdat voor 92 locaties gecorrigeerd moet worden. De aantallen doelgroepkinderen op VVE-locaties zijn minimum aantallen, omdat voor een deel van de kinderen (ongeveer 3 procent) niet te bepalen is of ze tot de doelgroep behoren; de noodzakelijke gegevens worden of niet geregistreerd of niet door ouders gemeld. Ook de aantallen doelgroepkinderen in de bevolking zijn geschat; er bestaat geen gemeentelijke registratie met cijfers over aantallen doelgroepkinderen in de bevolking. De deelname van Rotterdamse kinderen is bepaald op basis van postcodegegevens die door de instellingen zijn aangeleverd (van 0,3 procent is de postcode onbekend). 4

5 Tabel 1 Aantal VVE-locaties, (absolute aantallen en percentages) Locaties aantal locaties aantal VVE-locaties aantal reguliere locaties aantal peuterspeelzalen aantal VVE-peuterspeelzalen aantal reguliere peuterspeelzalen aantal kinderdagverblijven aantal VVE-kinderdagverblijven aantal reguliere kinderdagverblijven Locaties aantal locaties % VVE-locaties 47% 59% 69% 67% 73% 67% 65% % reguliere locaties 53% 41% 31% 33% 27% 33% 35% aantal peuterspeelzalen % VVE-peuterspeelzalen 66% 79% 90% 91% 92% 93% 91% % reguliere peuterspeelzalen 35% 21% 10% 9% 8% 7% 9% aantal kinderdagverblijven % VVE-kinderdagverblijven 19% 29% 39% 37% 52% 43% 39% % reguliere kinderdagverblijven 81% 71% 61% 63% 48% 57% 61% 5

6 Tabel 2 Deelname aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 2- en 3-jarigen, (absolute aantallen en percentages) Twee- en driejarigen kinderdagverblijven aantal in VVE-locaties aantal in reguliere locaties aantal in peuterspeelzalen aantal in VVE-peuterspeelzalen aantal in reguliere peuterspeelzalen aantal in kinderdagverblijven aantal in VVE-kinderdagverblijven aantal in reguliere kinderdagverblijven Twee- en driejarigen kinderdagverblijven % in VVE-locaties % 62% 69% 65% 61% % in reguliere locaties % 38% 31% 35% 39% aantal in peuterspeelzalen % in VVE-peuterspeelzalen % 89% 91% 92% 91% % in reguliere peuterspeelzalen % 11% 9% 8% 9% aantal in kinderdagverblijven % in VVE-kinderdagverblijven % 34% 47% 42% 32% % in reguliere kinderdagverblijven % 66% 53% 58% 68% NB: Alle aantallen zijn afgerond op tientallen; daardoor kan het voorkomen dat het afgeronde totaal afwijkt van de som van de afgeronde delen; de aantallen kinderen in reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven zijn geschatte aantallen 6

7 Tabel 3 Deelname aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 3-jarigen, (absolute aantallen en percentages) Driejarigen kinderdagverblijven aantal in VVE-locaties aantal in reguliere locaties aantal in peuterspeelzalen aantal in VVE-peuterspeelzalen aantal in reguliere peuterspeelzalen aantal in kinderdagverblijven aantal in VVE-kinderdagverblijven aantal in reguliere kinderdagverblijven Driejarigen kinderdagverblijven % in VVE-locaties 46% 55% 66% 64% 71% 67% 64% % in reguliere locaties 54% 45% 34% 36% 29% 33% 36% aantal in peuterspeelzalen % in VVE-peuterspeelzalen 62% 75% 87% 89% 91% 92% 91% % in reguliere peuterspeelzalen 38% 25% 13% 11% 9% 8% 9% aantal in kinderdagverblijven % in VVE-kinderdagverblijven 23% 25% 37% 34% 48% 41% 32% % in reguliere kinderdagverblijven 77% 75% 63% 66% 52% 59% 68% NB: Alle aantallen zijn afgerond op tientallen; daardoor kan het voorkomen dat het afgeronde totaal afwijkt van de som van de afgeronde delen; de aantallen kinderen in reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven zijn geschatte aantallen 7

8 Tabel 4 Deelname aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 2-jarigen, (absolute aantallen en percentages) Tweejarigen kinderdagverblijven aantal in VVE-locaties aantal in reguliere locaties aantal in peuterspeelzalen aantal in VVE-peuterspeelzalen aantal in reguliere peuterspeelzalen aantal in kinderdagverblijven aantal in VVE-kinderdagverblijven aantal in reguliere kinderdagverblijven Tweejarigen kinderdagverblijven % in VVE-locaties - 61% 59% 66% 63% 58% % in reguliere locaties - 39% 41% 34% 37% 42% aantal in peuterspeelzalen % in VVE-peuterspeelzalen - 89% 89% 91% 93% 90% % in reguliere peuterspeelzalen - 11% 11% 9% 7% 10% aantal in kinderdagverblijven % in VVE-kinderdagverblijven - 36% 35% 47% 42% 31% % in reguliere kinderdagverblijven - 64% 65% 53% 58% 69% NB: Alle aantallen zijn afgerond op tientallen; daardoor kan het voorkomen dat het afgeronde totaal afwijkt van de som van de afgeronde delen; de aantallen kinderen in reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven zijn geschatte aantallen 8

9 Tabel 5 Bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 2- en 3-jarigen, (absolute aantallen en percentages) Twee- en driejarigen aantal in de bevolking bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven % 90% 89% 88% 85% bereik VVE-locaties % 56% 61% 58% 52% bereik reguliere locaties % 34% 28% 31% 33% aantal in peuterspeelzalen % 45% 43% 42% 42% bereik VVE-peuterspeelzalen % 40% 39% 38% 39% bereik reguliere peuterspeelzalen - - 6% 5% 4% 3% 4% aantal in kinderdagverblijven % 45% 46% 47% 42% bereik VVE-kinderdagverblijven % 15% 22% 19% 13% bereik reguliere kinderdagverblijven % 30% 24% 27% 29% Driejarigen aantal in de bevolking bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 94% 96% 93% 98% 94% 94% 91% bereik VVE-locaties 44% 52% 61% 63% 67% 63% 59% bereik reguliere locaties 51% 43% 32% 35% 28% 31% 33% aantal in peuterspeelzalen 57% 57% 54% 54% 50% 48% 50% bereik VVE-peuterspeelzalen 35% 43% 47% 48% 46% 44% 45% bereik reguliere peuterspeelzalen 22% 14% 7% 6% 5% 4% 4% aantal in kinderdagverblijven 37% 39% 40% 44% 44% 46% 42% bereik VVE-kinderdagverblijven 8% 10% 15% 15% 21% 19% 13% bereik reguliere kinderdagverblijven 29% 29% 25% 29% 23% 27% 28% Tweejarigen aantal in de bevolking bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven % 83% 84% 83% 79% bereik VVE-locaties % 49% 56% 53% 45% bereik reguliere locaties % 34% 28% 30% 33% aantal in peuterspeelzalen % 37% 37% 35% 35% bereik VVE-peuterspeelzalen % 34% 33% 33% 32% bereik reguliere peuterspeelzalen - - 4% 4% 3% 3% 3% aantal in kinderdagverblijven % 46% 48% 48% 43% bereik VVE-kinderdagverblijven % 16% 22% 20% 14% bereik reguliere kinderdagverblijven % 30% 25% 28% 30% 9

10 Tabel 6 Doelgroepkinderen: deelname aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 2- en 3- jarigen, (absolute aantallen en percentages) Doelgroep twee- en driejarigen kinderdagverblijven aantal in VVE-locaties aantal in reguliere locaties aantal in peuterspeelzalen aantal in VVE-peuterspeelzalen aantal in reguliere peuterspeelzalen aantal in kinderdagverblijven aantal in VVE-kinderdagverblijven aantal in reguliere kinderdagverblijven Doelgroep twee- en driejarigen kinderdagverblijven % in VVE-locaties % 81% % in reguliere locaties % 19% aantal in peuterspeelzalen % in VVE-peuterspeelzalen % 95% % in reguliere peuterspeelzalen % 5% aantal in kinderdagverblijven % in VVE-kinderdagverblijven % 50% % in reguliere kinderdagverblijven % 50% NB: Alle aantallen zijn afgerond op tientallen; daardoor kan het voorkomen dat het afgeronde totaal afwijkt van de som van de afgeronde delen; de aantallen kinderen in reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven zijn geschatte aantallen 10

11 Tabel 7 Doelgroepkinderen: deelname aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 3- jarigen, (absolute aantallen en percentages) Doelgroep driejarigen kinderdagverblijven aantal in VVE-locaties aantal in reguliere locaties aantal in peuterspeelzalen aantal in VVE-peuterspeelzalen aantal in reguliere peuterspeelzalen aantal in kinderdagverblijven aantal in VVE-kinderdagverblijven aantal in reguliere kinderdagverblijven Doelgroep driejarigen kinderdagverblijven % in VVE-locaties 56% 72% 78% 78% 80% 82% 84% % in reguliere locaties 44% 28% 22% 22% 20% 18% 16% aantal in peuterspeelzalen % in VVE-peuterspeelzalen 69% 85% 93% 95% 95% 96% 95% % in reguliere peuterspeelzalen 31% 15% 7% 5% 5% 4% 5% aantal in kinderdagverblijven % in VVE-kinderdagverblijven 27% 42% 51% 49% 49% 55% 53% % in reguliere kinderdagverblijven 73% 58% 49% 51% 51% 45% 47% NB: Alle aantallen zijn afgerond op tientallen; daardoor kan het voorkomen dat het afgeronde totaal afwijkt van de som van de afgeronde delen; de aantallen kinderen in reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven zijn geschatte aantallen 11

12 Tabel 8 Doelgroepkinderen: deelname aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 2- jarigen, (absolute aantallen en percentages) Doelgroep tweejarigen kinderdagverblijven aantal in VVE-locaties aantal in reguliere locaties aantal in peuterspeelzalen aantal in VVE-peuterspeelzalen aantal in reguliere peuterspeelzalen aantal in kinderdagverblijven aantal in VVE-kinderdagverblijven aantal in reguliere kinderdagverblijven Doelgroep tweejarigen kinderdagverblijven % in VVE-locaties - 78% 78% % in reguliere locaties - 22% 22% aantal in peuterspeelzalen % in VVE-peuterspeelzalen - 97% 95% % in reguliere peuterspeelzalen - 3% 5% aantal in kinderdagverblijven % in VVE-kinderdagverblijven - 55% 48% % in reguliere kinderdagverblijven - 45% 52% NB: Alle aantallen zijn afgerond op tientallen; daardoor kan het voorkomen dat het afgeronde totaal afwijkt van de som van de afgeronde delen; de aantallen kinderen in reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven zijn geschatte aantallen 12

13 Tabel 9 Doelgroepkinderen: bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 2- en 3-jarigen, (percentages zijn ten opzichte van het aantal in de bevolking) Doelgroep twee- en driejarigen aantal in de bevolking bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven % 72% bereik VVE-locaties % 59% bereik reguliere locaties % 14% aantal in peuterspeelzalen % 50% bereik VVE-peuterspeelzalen % 47% bereik reguliere peuterspeelzalen % 2% aantal in kinderdagverblijven % 22% bereik VVE-kinderdagverblijven % 11% bereik reguliere kinderdagverblijven % 11% Doelgroep driejarigen aantal 3-jarige doelgroepkinderen in de bevolking bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven % 80% bereik VVE-locaties % 67% bereik reguliere locaties % 13% aantal in peuterspeelzalen % 58% bereik VVE-peuterspeelzalen % 55% bereik reguliere peuterspeelzalen % 3% aantal in kinderdagverblijven % 22% bereik VVE-kinderdagverblijven % 12% bereik reguliere kinderdagverblijven % 10% Doelgroep tweejarigen aantal 2-jarige doelgroepkinderen in de bevolking bereik peuterspeelzalen en kinderdagverblijven % 65% bereik VVE-locaties % 51% bereik reguliere locaties % 14% aantal in peuterspeelzalen % 42% bereik VVE-peuterspeelzalen % 40% bereik reguliere peuterspeelzalen % 2% aantal in kinderdagverblijven % 23% bereik VVE-kinderdagverblijven % 11% bereik reguliere kinderdagverblijven % 12% 13

14 Tabel 10 Deelname nulgroepen per deelgemeente; deelname doelgroepkinderen in nulgroepen (absolute aantallen en percentages) Woongebied 2-jarigen 3-jarigen 2- en 3-jarigen Rotterdam Centrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Rozenburg Rotterdam totaal Woongebied doelgroep 2-jarigen doelgroep 3-jarigen doelgroep 2- en 3-jarigen Rotterdam Centrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Rozenburg Rotterdam totaal Woongebied doelgroep 2-jarigen doelgroep 3-jarigen doelgroep 2- en 3-jarigen Rotterdam Centrum 78% 82% 81% Delfshaven 89% 90% 90% Overschie 85% 60% 71% Noord 93% 86% 89% Hillegersberg-Schiebroek 100% 100% 100% Kralingen-Crooswijk 78% 88% 84% Feijenoord 84% 83% 84% IJsselmonde 89% 87% 88% Pernis Prins Alexander 93% 95% 94% Charlois 92% 90% 91% Hoogvliet 91% 78% 83% Hoek van Holland - 100% 100% Rozenburg - 100% 100% Rotterdam totaal 88% 87% 87% Leesvoorbeeld: In deelgemeente Rotterdam Centrum bezoeken en 3-jarigen een nulgroep; van die en 3-jarigen behoren er 39 tot de VVE-doelgroep; dat levert een percentage doelgroepkinderen onder nulgroepkinderen op van 39/48=81 procent. 14

15 BIJLAGE 1 gebruikte begrippen Onderzoek en Business Intelligence VVE VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en zorgt ervoor dat het kind succesvol in- en doorstroomt naar de basisschool. Het VVE-programma loopt door in de eerste twee jaar van de basisschool. De gemeente Rotterdam verleent subsidie aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden. VVE-locatie Is een peuterspeelzaal (voorschool of groep nul) of een kinderdagverblijf, waar met een erkend VVE-programma wordt gewerkt. VVE-peuterspeelzaal Is een peuterspeelzaal waarbij wordt gewerkt met een VVE-programma: voorschool of groep nul. Voorschool De voorschool is een peuterspeelzaal die samenwerkt met een basisschool en met een erkend VVE-programma werkt. Een peuter brengt 10 uur per week door op een voorschool verdeeld over 3 of 4 dagdelen. De voorschool zit vaak in hetzelfde gebouw als de basisschool waarmee de voorschool samenwerkt. Groep nul Groep nul verschilt in een aantal opzichten van een voorschool. Groep nul is een samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool en valt onder de pedagogische aansturing van de basisschool. Op die manier wordt de doorgaande leerlijn voor de overstap van groep nul naar groep 1 gegarandeerd. Er is verder een actief ouderprogramma. Peuters gaan bovendien 5 dagdelen per week (12,5 uur) naar een groep nul. Voor de groep staan twee leid(st)ers, waarvan er één hbo-geschoold is. Reguliere peuterspeelzaal Op een reguliere peuterspeelzaal kunnen peuters gemiddeld twee dagdelen per week spelen en activiteiten doen met andere peuters. VVE-kinderdagverblijf Kinderdagopvang waarbij wordt gewerkt met een VVE-programma. Regulier kinderdagverblijf Kinderdagopvang zonder VVE-programma. Doelgroepkinderen Een kind behoort tot de doelgroep van VVE-beleid als ten minste een van zijn ouders geboren is in een Niet-Westers land of als een van zijn ouders een lage opleiding heeft genoten. Om te bepalen of een kind tot de doelgroep van beleid hoort, wordt gebruikt gemaakt van het geboorteland én het opleidingsniveau van de ouders. 15

16 BIJLAGE 2 respons Oktobertelling 2012 Onderzoek en Business Intelligence Aantallen VVEpeuterspeelzalen VVEkinderdagverblijven Totaal VVE-locaties Totaal locaties Responsaantallen Oktobertelling Responspercentage Oktobertelling 100% 100% 100% Totaal op lijst respons Van buiten Rotterdam Buurt onbekend Buiten beoogde leeftijdsgroep Geplaatst na peilweek Aantallen Reguliere peuterspeelzalen Reguliere kinderdagverblijven Totaal reguliere locaties Totaal locaties Responsaantallen Oktobertelling Responspercentage Oktobertelling 59% 28% 32% Totaal op lijst respons Van buiten Rotterdam Buurt onbekend Buiten beoogde leeftijdsgroep Geplaatst na peilweek Aantallen Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven Totaal locaties Totaal locaties Responsaantallen Oktobertelling Responspercentage Oktobertelling 96% 56% 76% Totaal op lijst respons Van buiten Rotterdam Buurt onbekend Buiten beoogde leeftijdsgroep Geplaatst na peilweek NB: tussen de categorieën Van buiten Rotterdam, Buurt onbekend, Buiten beoogde leeftijdsgroep en Geplaatst na peilweek, kan sprake zijn van enige overlap 16

17 BIJLAGE 3 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per deelgemeente Rotterdam totaal VVEpeuterspeelzalen Reguliere peuterspeelzalen Totaal aantal peuterspeelzalen Rotterdam Centrum 6-6 Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland 1-1 Rozenburg 1-1 VVEkinderdagverblijven Reguliere kinderdagverblijven Totaal aantal kinderdagverblijven Rotterdam Centrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Rozenburg Rotterdam totaal Totaal aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Totaal aantal VVEpeuterspeelzalen en VVEkinderdagverblijven Totaal aantal reguliere peuterspeelzalen en reguliere kinderdagverblijven Rotterdam Centrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis 2-2 Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Rozenburg Rotterdam totaal

18 VVE-peuterspeelzalen met groep(en) nul Rotterdam Centrum 3 Delfshaven 14 Overschie 2 Noord 7 Hillegersberg-Schiebroek - Kralingen-Crooswijk 7 Feijenoord 14 IJsselmonde 8 Pernis - Prins Alexander 2 Charlois 19 Hoogvliet 4 Hoek van Holland - Rozenburg - Rotterdam totaal 80 18

19 BIJLAGE 4 VVE-wachtlijsten Kerngegevens VVE-wachtlijsten Aanlevering gegevens: 253 VVE-locaties: 179 peuterspeelzalen (psz s), 2 geen reactie 74 kinderdagverblijven (kdv s), 1 geen reactie Samenvattend Van de 253 VVE-locaties hebben 68 locaties geen wachtlijst, van 3 hebben we geen informatie ontvangen. Van deze 182 VVE-locaties die een wachtlijst hebben opgestuurd blijven er: als we alleen naar de wachtlijst op peildatum 8 oktober 2012 kijken alleen naar 2- en 3-jarigen kijken en we kinderen die volgens de Oktobertelling op de peildatum reeds op een locatie van voorkeur waren geplaatst van de wachtlijst af hebben gehaald (77) en we kinderen, als ze op 2 of meer locaties op de wachtlijst stonden, één keer hebben meegeteld (49) 126 locaties over: 4 VVE-KDV s en 122 VVE-PSZ s. Op die 126 locaties staan 709 kinderen op de wachtlijst. Van de 709 kinderen op de wachtlijst weten we van 70 kinderen dat ze al ergens geplaatst zijn, maar niet op een locatie van voorkeur en werksoort. Die 70 kinderen willen op een VVE-PSZ, maar: of ze staan op een interne wachtlijst: 20 kinderen die op een REG-PSZ zitten maar op een VVE-PSZ op dezelfde locatie willen of ze zitten nu op een REG-PSZ maar willen naar een VVE-PSZ op een andere locatie (4) of ze zitten nu op een VVE-KDV maar willen (ook) naar een VVE-PSZ (31) of ze zitten nu op een REG-KDV en willen (ook) naar een VVE-PSZ (15). Gegevens in detail Op peildatum 8 oktober 2012 hebben 122 van de 179 VVE-peuterspeelzalen (68%) een wachtlijst voor 2- en/of 3-jarigen: het gaat dan om en 3-jarigen (557 2-jarigen en jarigen). Van de en 3-jarigen staan er 97 op de wachtlijst voor een nulgroep (76 2-jarigen, 21 3-jarigen) en 592 voor een voorschool (473 2-jarigen, jarigen); van 8 2-jarigen is onduidelijk of ze voor een nulgroep of voorschool op de wachtlijst staan. VVE-kinderdagverblijven hebben op peildatum 8 oktober 2012 nauwelijks wachtlijsten voor 2- of 3- jarigen: 4 van de 74 VVE-kdv s (5%) geven aan een wachtlijst te hebben. Het gaat dan om 12 kinderen (8 2-jarigen en 4 3-jarigen). Voorkeur werksoort 2 jaar 3 jaar Totaal Groep Voorschool Groep 0 of Voorschool VVE-KDV Total

20 Van alle 2- en 3-jarigen die op een VVE-PSZ of VVE-KDV wachtlijst staan op 8 oktober (dus 709 totaal), is van 101 kinderen geen postcode bekend. De overige 608 kinderen wonen in: Kinderen afkomstig van... 2 jaar 3 jaar Totaal Buiten Rotterdam Rotterdam Centrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rozenburg Totaal postcode onbekend 101 Totaal op wachtlijst 709 Strikt genomen gaat het alleen om kinderen UIT Rotterdam: dat zou betekenen dat de wachtlijst uit of 3-jarige kinderen bestaat De 126 locaties waar de 709 kinderen op de wachtlijst staan, liggen in: VVE-kinderdagverblijf VVE-peuterspeelzaal Totaal Rotterdam Centrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rozenburg Totaal

21 Aantal kinderen op wachtlijst, per deelgemeente: Onderzoek en Business Intelligence Gem N locaties Std. Dev N kinderen Minimum Maximum Rotterdam Centrum 4,43 7 3, Delfshaven 3,2 10 2, Overschie 3 2 2, Noord 4, , Hillegersberg-Schiebroek 5,6 5 2, Kralingen-Crooswijk 4, , Feijenoord 6, , IJsselmonde 5, , Prins Alexander 3, , Charlois 8, , Hoogvliet 7,83 6 4, Rozenburg Totaal 5, , Kinderen die wel/niet reeds ergens anders geplaatst zijn (volgens Oktobertelling) 2 jr 3 jr Totaal Alleen op wachtlijst Interne wachtlijst: geplaatst op REG-PSZ en wachtend op VVE-PSZ van dezelfde organisatie Geplaatst op REG-PSZ wachtend op VVE-PSZ van andere organisatie Geplaatst op VVE-KDV wachtend op VVE-PSZ van dezelfde organisatie Geplaatst op VVE-KDV wachtend op VVE-PSZ van andere organisatie Geplaatst op REG-KDV wachtend op VVE-PSZ van andere organisatie Geplaatst op REG-KDV wachtend op VVE-PSZ van dezelfde organisatie Totaal De 70 kinderen die reeds ergens geplaatst zijn, is een ondergrens: de koppeling met de Oktobertelling is niet optimaal door onvolledige gegevens van de wachtlijstkinderen en/of van de Oktobertelling 21

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING VVE-MONITOR ROTTERDAM 2007 2 E METING drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 In opdracht van Jeugd, Onderwijs en Samenleving Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 3 de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen

VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 3 de METING. Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen VVE-MONITOR ROTTERDAM 2008 Onderzoek naar de deelname van twee- en driejarige peuters

Nadere informatie

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9 VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU Utrecht, 22 maart 2012 Definitief H3255555 Pagina 1 van 9 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar

Nadere informatie

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Op verzoek van een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, heeft het CBS berekeningen verricht over de inkomenskenmerken

Nadere informatie

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses Annelies Kassenberg, Senior onderzoeker Matti Blok, Onderzoeker Dorien Petri, projectondersteuner

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Hulpdocument verantwoording van resultaten en activiteiten over kalenderjaar 2013 en 2014

Hulpdocument verantwoording van resultaten en activiteiten over kalenderjaar 2013 en 2014 Inleiding In januari 2013 hebben directie Jeugd en Onderwijs en een vertegenwoordiging van de schoolbesturen en kinderopvang- en welzijnsorganisaties die voorschoolse educatie uitvoeren met subsidie van

Nadere informatie

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam SI / Afdeling Ruimte & Wonen Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam september 2014 Nr. 2 Inhoud Algemeen Koopsector Huursector Consumentenvertrouwen Hypotheekrente Koopbereidheid Nieuwbouw Bestaande bouw Vrije

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 september 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

Staat van het Rotterdams onderwijs 2015

Staat van het Rotterdams onderwijs 2015 Staat van het Rotterdams onderwijs 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Voor- en vroegschoolse educatie 7 Samenvatting 7 Peuters 8 Voorzieningen 9 Kwaliteit en prestaties 10 3. Primair onderwijs 15 Samenvatting

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Datum 10 april 2014 Betreft Zelf-rapportage VVE Vroegschool Het Startblok Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u een zelfrapportage voor- en vroegschoolse educatie (vve). Deze zelfrapportage is samengesteld

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Sector Jeugd en Onderwijs mei 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stand van zaken opvang 0-4 jarigen in Leeuwarden 4 3.

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 maart 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hendrik-Ido-Ambacht Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentenummer : 0531 Onderzoeksnummer : 276870 Datum onderzoek

Nadere informatie

Hulpdocument aanvraag en verantwoording van resultaten en activiteiten voorschoolse educatie over kalenderjaar 2015

Hulpdocument aanvraag en verantwoording van resultaten en activiteiten voorschoolse educatie over kalenderjaar 2015 Inleiding De directie Jeugd en Onderwijs en een vertegenwoordiging van de schoolbesturen en kinderopvang- en welzijnsorganisaties die voorschoolse educatie uitvoeren met subsidie van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Ed 2013 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2011 van

Nadere informatie

Trends in en rondom het peuterspeelzaalwerk. Eindrapportage

Trends in en rondom het peuterspeelzaalwerk. Eindrapportage Trends in en rondom het peuterspeelzaalwerk Eindrapportage Trends in en rondom het peuterspeelzaalwerk Eindrapportage IJsbrand Jepma en Anne Luc van der Vegt Sardes Boukje Cuelenaere, Johan Siegert en

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Reusel-De Mierden Presentatie aan ouders en belangstellenden Datum, titel presentatie, auteur 13 januari 2011 Programma 1. Welkomstwoord door wethouder Wouters 2. Presentatie

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ROTTERDAM IN 2013

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ROTTERDAM IN 2013 DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ROTTERDAM IN 2013 Onderzoeksnummer : 275461 Datum vaststelling : 27 juni 2014 Voorwoord In de periode 2007-2012 heeft de Inspectie van het

Nadere informatie

2011-2014. Staat van het 3

2011-2014. Staat van het 3 2011-2014 Staat van het 3 02 Inhoudsopgave 1 Inleiding 05 2 VVE 06 Samenvatting 06 2.1 Deelname van peuters 07 2.2 Voorzieningen gericht op voor- en vroegschoolse educatie 08 2.3 Kwaliteit en prestaties

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013 rotterdam.nl/onderzoek Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013 Onderzoek en Business Intelligence Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum inspectie: 03-06-2014

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Leidse Monitor 2009-2010

Leidse Monitor 2009-2010 Leidse Monitor 2009-2010 April 2012 Drs. Theresa Steeman Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Dr. Jaap van Lakerveld PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit Leiden Wassenaarseweg

Nadere informatie

Sluitende aanpak toeleiding VVE

Sluitende aanpak toeleiding VVE Sluitende aanpak toeleiding VVE Februari 2013 Inleiding Sinds 2001 werken we in Almere aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs op een speelse manier

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015

Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015 Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015 Plan VVE in Salland Deelnemers: mijnplein scholen, De Mare scholen, Bmdb de Linde, Basisschool Sint Nicolaas, Kinderopvang KOOS, Kdv Schanebroekkie,

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3496705 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Eersel 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Agenda themakoffiemiddag 13.15u-13.30u 13.30u-14.30u 14.30u-14.45u inloop met koffie / thee fototentoonstelling

Nadere informatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Partijen: Schoolbestu(u)r(en) basisonderwijs :... Bestu(u)r(en) kinderopvang :... Bestu(u)r(en) peuterspeelzaalwerk :... Gemeente :... < Overige partijen

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie

Jaarrapportage. VVE peuterspeelzalen & VVE kinderdagverblijven in Amsterdam. over het jaar 2014. GGD Inspectie kinderopvang

Jaarrapportage. VVE peuterspeelzalen & VVE kinderdagverblijven in Amsterdam. over het jaar 2014. GGD Inspectie kinderopvang Jaarrapportage VVEpeuterspeelzalen & VVEkinderdagverblijven in Amsterdam over het jaar GGD Inspectie kinderopvang Colofon Jaarrapportage Hygiëne en Inspectie, Inspectie Kinderopvang GGD Amsterdam De jaarrapportage

Nadere informatie

Rotterdam.nl telefoon 14 010. Wie doet wat. VraagWijzer Vrijwilligers Nibud. Maatschappelijk. werk. Ik pak mijn schulden aan

Rotterdam.nl telefoon 14 010. Wie doet wat. VraagWijzer Vrijwilligers Nibud. Maatschappelijk. werk. Ik pak mijn schulden aan Rotterdam.nl telefoon 14 010 Wie doet wat Maatschappelijk werk VraagWijzer Vrijwilligers Nibud Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Ik pak mijn schulden aan De Kredietbank Rotterdam (KBR) is

Nadere informatie

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke beleid op het terrein van peuterspeelzaalwerk en voorschoolse

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Zaans onderwijs. in cijfers

Zaans onderwijs. in cijfers Zaans onderwijs in cijfers Schooljaar 2003/2004 2008/2009 1 Zaans onderwijs in cijfers Schooljaar 2003/2004 2008/2009 De gemeente Zaanstad bedankt de peuters/kleuters/leerlingen en de leiding van Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008

JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008 JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008 Jo nge moeder s in Ro tterdam Stand van zaken 2008 L.P.M. van Dun en J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) oktober 2008 In opdracht van

Nadere informatie

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Januari 2011 Fred

Nadere informatie

Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011. De vijfde meting

Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011. De vijfde meting Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011 De vijfde meting Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011 De vijfde meting In opdracht van het Ministerie van OCW Sandra Beekhoven,

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam. Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp

Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam. Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp Staat van het Rotterdams onderwijs 2014 Colofon: Uitgave: Directie Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam Grafische vormgeving: Trichis Communicatie en Ontwerp Fotografie:

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inventarisatie wachtlijsten kinderopvang

Inventarisatie wachtlijsten kinderopvang Inventarisatie wachtlijsten kinderopvang Rotterdam Shantie Jagmohansingh Inventarisatie wachtlijsten kinderopvang Rotterdam juli 2009 Shantie Jagmohansingh 2009 dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH

Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum inspectie: 25 augustus 2015 Type onderzoek

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494884 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Ermelo 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Ermelo

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker 2013

De Rotterdamse marktbezoeker 2013 rotterdam.nl/onderzoek De Rotterdamse marktbezoeker 2013 Onderzoek en Business Intelligence De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493045 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Doetinchem 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Lansingerland Datum inspectie: 11-06-2015 Type

Nadere informatie

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014 en nu is het OKE Inhoudsopgave: I Inleiding 2 Ontwikkelingen VVE-beleid 2.1 Landelijk beleid 4 2.2 Wat betekent dit voor gemeenten 4 3 Lokaal VVE-beleid

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 2Spel Plaats : Den Haag LRKP nummer : 668070298 Onderzoeksnummer : 267367 Datum onderzoek : 19 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587 Inspectierapport KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

TUSSENRAPPORTAGE VVE IN DE G37 MONITOR KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE 37 GROTE STEDEN IN 2013 EN 2014

TUSSENRAPPORTAGE VVE IN DE G37 MONITOR KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE 37 GROTE STEDEN IN 2013 EN 2014 TUSSENRAPPORTAGE VVE IN DE G37 MONITOR KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE 37 GROTE STEDEN IN 2013 EN 2014 september 2014 Voorwoord Tussen 2007 en 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam

Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Masterplan Het Jonge Kind

Masterplan Het Jonge Kind Masterplan Het Jonge Kind Plan van aanpak effectief bestrijden van leer en ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen Versie 2, oktober 2013 De aanloop In het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inspectierapport Het Tuinhuis (KDV) Mendelweg 22d 2771TP BOSKOOP Registratienummer 103020305

Inspectierapport Het Tuinhuis (KDV) Mendelweg 22d 2771TP BOSKOOP Registratienummer 103020305 Inspectierapport Het Tuinhuis (KDV) Mendelweg 22d 2771TP BOSKOOP Registratienummer 103020305 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Alphen aan den Rijn Datum inspectie: 21-04-2015

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 Utrecht, februari 2013 3494430 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Wassenaar 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB 3489397 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Olst Wijhe 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en peuterspeelzalen(subsidie)beleid

Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en peuterspeelzalen(subsidie)beleid Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en peuterspeelzalen(subsidie)beleid I. Inleiding Op 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 rotterdam.nl/onderzoek Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Onderzoek en Business Intelligence Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Auteur: C. de Vries Onderzoek en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 Utrecht, oktober 2012 HB3423397 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Brummen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Brummen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE DEVENTER IN 2013

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE DEVENTER IN 2013 DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE DEVENTER IN 2013 Onderzoeksnummer : 259452 Documentnummer : 4339379 Datum vaststelling : 2 juni 2014 ED4153568/4 Inhoud Voorwoord... 5 1

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2007

DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2007 DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2007 Resultaten uit de Omnibusenquête 2007 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2007 In opdracht van Stadstoezicht Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam. A. Naam organisatie Middin. B. Omschrijving organisatie

Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam. A. Naam organisatie Middin. B. Omschrijving organisatie Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam A. Naam organisatie Middin B. Omschrijving organisatie Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op verschillende gebieden: Bij dagelijkse

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 31 mei

Nadere informatie

Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder

Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder Zorgaanbieders wordt gevraagd de deellink eigen pagina in te richten op de eigen website met onderstaande

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Vragen over privacy bij VVE

Vragen over privacy bij VVE Vragen over privacy bij VVE Oberon 1, december 2013 Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen.

Nadere informatie

Inspectierapport Wereldplek (PSZ) Laboucherelaan 7 2283EG RIJSWIJK ZH

Inspectierapport Wereldplek (PSZ) Laboucherelaan 7 2283EG RIJSWIJK ZH Inspectierapport Wereldplek (PSZ) Laboucherelaan 7 2283EG RIJSWIJK ZH Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 20-07-2015 Type onderzoek: Nader onderzoek Status:

Nadere informatie