FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE 2014"

Transcriptie

1 FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE INLEIDING EN OPZET 1.1 INLEIDING In het kader van Bestuursafspraken met het ministerie van OCW heeft de afdeling MOWES behoefte aan inzicht in het gebruik en de mate van niet-gebruik van VVE-plekken (Voor- en Vroegschoolse Educatie) door peuters in de gemeente Ede. Deze rapportage bevat de resultaten van het inventariserend onderzoek dat de afdeling Strategie & Onderzoek in opdracht van de afdeling MOWES heeft uitgevoerd. 1.2 DOELSTELLING In beeld brengen van het gebruik van VVE-plekken en de mate van niet-gebruik van VVEplekken door peuters 1 in Ede. Hierbij worden de volgende onderzoeksvragen onderscheiden: Hoeveel peuters telt Ede? Hoeveel peuters bezoeken een peuterspeelzaal (psz) / voorschool? Hoeveel VVE-indicaties geeft de gemeente jaarlijks af? Hoeveel peuters met een VVE-indicatie maken gebruik van een VVE-plek? In hoeverre worden VVE-plekken gebruikt door peuters zonder VVE-indicatie? In hoeverre is sprake van wachtlijsten? 1.3 OPZET EN UITVOERING Voor dit inventariserend onderzoek zijn gegevens opgevraagd bij Icare JGZ, bij Welstede (peuterspeelzalen Spelenderwijs) en rechtstreeks bij de overige peuterspeelzalen / voorscholen 2 en enkele kinderdagverblijven in de gemeente Ede. De gegevens zijn opgevraagd in de periode juli - september 2014 en alle organisaties hebben informatie beschikbaar gesteld. DOELGROEP In de opdrachtformulering van het onderzoek werd uitgegaan van de doelgroep peuters in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar. Tijdens het onderzoek bleek echter dat veel peuterspeelzalen in Ede al vanaf 2 jaar starten met VVE. Daarom is in de rapportage consequent uitgegaan van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 1 Peuters: kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Geldt voor de gehele rapportage. 2 In enkele dorpen van de gemeente Ede hanteert men de term voorschool in plaats van peuterspeelzaal. Omwille van de leesbaarheid gebruiken wij in de verdere rapportage alleen de term peuterspeelzaal; hiermee worden dus ook de voorscholen bedoeld. 1

2 2 VVE-GEBRUIK IN GEMEENTE EDE 2.1 PEUTERS & VVE-INDICATIES Op 1 januari 2014 telt de gemeente Ede peuters van 2 tot 4 jaar (zie tabel 1). Binnen Ede wonen de meeste peuters in Veldhuizen en van de dorpen telt Lunteren de meeste peuters: respectievelijk 17% en 12,4% van het totaal aantal peuters. Op 1 januari 2014 hebben 344 peuters een VVE-indicatie, wat neerkomt op ruim 13% van de peuters in de gemeente Ede. In Ede-Zuid en Veldhuizen zijn relatief gezien de meeste peuters met een VVEindicatie: respectievelijk 28,5% en 20,6% van de peuters. Rietkampen (inclusief Bedrijventerrein) telt relatief gezien de minste peuters met een VVE-indicatie (5,4%). VVE-indicaties worden afgegeven door Icare JGZ. In 2013 werden in totaal 407 VVEindicaties afgegeven. Ongeveer een kwart hiervan betreft kinderen jonger dan 1 jaar die al een VVE-indicatie krijgen (114 kinderen), bij de overige indicaties gaat het om kinderen die ouder dan 1 jaar zijn. Voor Icare JGZ is het lastig om te achterhalen hoeveel peuters met een VVE-indicatie daadwerkelijk gebruik maken van een VVE-plek. Hiervoor zijn zij afhankelijk van de rapportage door peuterspeelzalen en van informatie van ouders op de terugkerende consultatiebureaubezoeken. Tabel 1 - Aantal peuters en aantal VVE-indicaties per wijk/dorp op Wijk/dorp Aantal peuters Aantal peuters met VVE-indicatie % Peuters met VVE-indicatie Ede-Oost ,8 Ede-West ,0 Veldhuizen ,6 Kernhem ,1 Ede-Zuid ,5 Maandereng ,6 Rietkampen + Bedrijventerrein ,4 Buitengebied Ede ,2 Bennekom ,0 Lunteren ,8 Ederveen + De Klomp ,0 Harskamp ,6 Wekerom ,5 Otterlo ,1 Overig Gemeente Ede ,3 Bron: GBA (aantal peuters 2-4 jaar), Icare JGZ (aantal peuters met VVE-indicatie). 1 Overig betreft peuters die verhuisd zijn naar andere gemeenten in de achterliggende periode. 2

3 2.2 PEUTERSPEELZALEN & VVE De gemeente Ede telt 28 peuterspeelzalen, waarvan 18 onder beheer van Spelenderwijs (Welstede) vallen. Eén organisatie (Partou) is een combinatie van zowel een peuterspeelzaal als een kinderdagverblijf. Daarnaast zijn er nog twee kinderdagverblijven in het onderzoek meegenomen: Het Vlinderbos en Jottum!. Op 1 januari 2014 bezoeken peuters een peuterspeelzaal (zie tabel 2), wat neerkomt op 40% van het totaal aantal peuters. Om geen onjuist beeld te schetsen van de situatie is het aantal peuters dat de drie onderzochte kinderdagverblijven bezoekt, niet meegenomen in tabel 2 (er zijn immers nog veel meer kinderdagverblijven in de gemeente Ede dan deze organisaties). Het gaat om de volgende aantallen per 1 januari 2014: o Partou peutergroepen kinderdagverblijf: 50 kinderen o Het Vlinderbos: 34 kinderen o Jottum!: 68 kinderen Ouders nemen 1 tot 4 dagdelen op de peuterspeelzaal af. Het overgrote deel van de ouders neemt 2 dagdelen af; bij een VVE-plaats gaat het om 3 tot 4 dagdelen. Sinds januari 2014 zijn er 389 VVE-plekken beschikbaar bij 21 peuterspeelzalen. Per maart 2014 zijn dit er circa 453, verspreid over 25 peuterspeelzalen (zie tabel 2). Vijf organisaties zijn nog bezig met een opleiding om VVE-gecertificeerd te worden en hebben daarom nog geen VVE-plekken beschikbaar. Het gaat om de peuterspeelzalen De Bijenkorf en Duimelotje, Partou Kerkhoflaan en de kinderdagverblijven Jottum! en Het Vlinderbos. In tabel 2 is te zien dat St. Chr. Peuterspeelzaal Benjamin op beide locaties meer peuters met een VVE-indicatie heeft dan het aantal beschikbare VVE-plekken. Bij navraag laat de peuterspeelzaal weten dat het hierbij gaat om kinderen die bij de toets rond hun 3 e verjaardag uitvielen op taal, maar al wel twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal kwamen. In overleg met het consultatiebureau werd een VVE-indicatie geregeld en kwamen de kinderen nog een dagdeel extra. Benjamin geeft aan hier meestal nog wel een plekje beschikbaar voor te hebben. De peuterspeelzalen lijken geen specifieke VVE-plaatsen te reserveren voor peuters met een VVE-indicatie. Door in ieder geval Spelenderwijs (Welstede) wordt dit bevestigd: Er is gekozen om op alle locaties van Spelenderwijs VVE aan te bieden. Dus dat betekent dat er geen specifieke VVE plaatsen zijn. Er is op iedere locatie minimaal 1 groep die qua dagdelencombinaties het VVE programma aanbiedt in de juiste opbouw en met de juiste hoeveelheid aan uren. Deze dagdelen worden in bijna alle gevallen ook bezocht door niet VVE-geïndiceerde kinderen. 2.3 BEREIK VVE Op 1 januari 2014 bezoeken peuters met een VVE-indicatie een peuterspeelzaal (zie tabel 2), wat neerkomt op 75% van het totaal aantal peuters met een VVE-indicatie. Andersom betekent dit dat op 1 januari peuters met een VVE-indicatie geen (VVE-)peuterspeelzaal bezoeken (= 25%). Hoewel Partou Kerkhoflaan nog in opleiding is, waren hier op 1 januari 2014 wel 10 peuters met een VVE-indicatie (niet opgenomen in tabel 2). Eén van deze peuters volgde elders een VVE-programma, naast het bezoek aan Partou. Bij de overige peuters besloten ouders geen specifiek VVE-programma elders te volgen. Icare JGZ vraagt ouders welke reden(en) zij hebben om hun peuter niet naar een peuterspeelzaal te laten gaan en noemt deze in haar rapportages. De meest genoemde reden is dat het kind al naar een kinderopvang gaat (63% noemt dit als reden). Icare JGZ benoemt overigens niet of het hierbij gaat om peuters met een VVE-indicatie. 3 De 4 VVE-geïndiceerde peuters van St. PC Kindercentra Ede e.o. (zie tabel 2) zijn hierbij niet meegeteld, aangezien zij niet op gebruik maakten van een VVE-plek (pas vanaf ). 3

4 Tabel 2 Peuters en VVE-plekken per locatie op Organisatie Locatienaam Aantal bezoekende peuters Aantal VVEplekken beschikbaar Aantal peuters met VVEindicatie Spelenderwijs, Welstede Blokkendoos Spelenderwijs, Welstede DoReMi Spelenderwijs, Welstede Dribbel Spelenderwijs, Welstede Heidehummel Spelenderwijs, Welstede Klein Vossenhol Spelenderwijs, Welstede Kruimeltje Spelenderwijs, Welstede Onderdeurtje Spelenderwijs, Welstede Spetter Spat Spelenderwijs, Welstede Wonderkist Spelenderwijs, Welstede Minik Spelenderwijs, Welstede Peuterpoort Spelenderwijs, Welstede Pinokkio Spelenderwijs, Welstede Pipeloen Spelenderwijs, Welstede Regenboog Spelenderwijs, Welstede Sim Sim Spelenderwijs, Welstede Valkjes Spelenderwijs, Welstede Veldmuis Spelenderwijs, Welstede Vlinderveld St. Chr. Peuterspeelzaal Benjamin Wegwijzer St. Chr. Peuterspeelzaal Benjamin Bron St. PC Kindercentra Ede e.o. 1 Jip & Janneke St. PC Kindercentra Ede e.o. 1 De Peutertrein St. PC Kindercentra Ede e.o. 1 Benjamin St. PC Kindercentra Ede e.o. 1 Oranjeland Kinderopvang BijdeHandjes BijdeHandjes Chr. Peuterspeelzaal De Bijenkorf De Bijenkorf St. PC Peuterspeelzaal Duimelotje Partou 3 (voorheen SKON) Kerkhoflaan Bron: informatie aangeleverd door betreffende organisaties. 1 De VVE-plekken zijn per beschikbaar i.v.m. de VVE-certificering vanaf die datum. 2 BijdeHandjes kent geen vast aantal VVE-plekken en kijkt per situatie naar de mogelijkheden. 3 Partou is zowel een peuterspeelzaal als een kinderdagverblijf. In deze tabel is alleen het aantal peuters op de peuterspeelzaal opgenomen; het aantal peuters op het kinderdagverblijf staat in de tekst op pagina 3 vermeld. 4

5 2.4 WACHTLIJST & VVE Kinderen kunnen bij een peuterspeelzaal ingeschreven worden vanaf 1,5 jaar, maar plaatsing kan pas vanaf 2 jaar. Deze kinderen tellen echter wel mee op een wachtlijst, waardoor een overzicht van het aantal kinderen op de wachtlijst een vertekend beeld geeft. Dit is bijvoorbeeld zo bij De Bijenkorf: hier staan in totaal 36 peuters op de wachtlijst, waarvan slechts 8 peuters wegens ruimtegebrek nog niet geplaatst kunnen worden. In tabel 3 zijn de gegevens van Spelenderwijs (Welstede) en De Bijenkorf hierop gecorrigeerd: hier staan alleen kinderen van 2 jaar en ouder op de wachtlijst. Bij 21 van de 28 peuterspeelzalen is sprake van een wachtlijst. Op 1 januari 2014 staan er in totaal 182 kinderen op de wachtlijst (zie tabel 3). Bij 18 van de 21 peuterspeelzalen (161 kinderen) is met zekerheid te zeggen dat het gaat om kinderen van 2 jaar en ouder. 62 kinderen op de wachtlijst hebben een VVE-indicatie (zie tabel 3). Voor in ieder geval Spelenderwijs geldt dat VVE-geïndiceerde kinderen geen voorrang krijgen bij plaatsing ten opzichte van reguliere kinderen. Plaatsing gaat in alle gevallen op volgorde van aanmelding. Tabel 3 Peuterspeelzalen met wachtlijst Organisatie Locatienaam Aantal peuters op wachtlijst Peuters met VVEindicatie op wachtlijst Spelenderwijs, Welstede Blokkendoos 5 5 Spelenderwijs, Welstede DoReMi 10 2 Spelenderwijs, Welstede Dribbel 11 2 Spelenderwijs, Welstede Heidehummel 3 1 Spelenderwijs, Welstede Klein Vossenhol 20 1 Spelenderwijs, Welstede Kruimeltje 11 3 Spelenderwijs, Welstede Onderdeurtje 12 6 Spelenderwijs, Welstede Spetter Spat 5 0 Spelenderwijs, Welstede Wonderkist 17 4 Spelenderwijs, Welstede Minik 5 5 Spelenderwijs, Welstede Peuterpoort 12 7 Spelenderwijs, Welstede Pinokkio 5 5 Spelenderwijs, Welstede Pipeloen 9 4 Spelenderwijs, Welstede Regenboog 3 0 Spelenderwijs, Welstede Sim Sim 4 4 Spelenderwijs, Welstede Veldmuis 13 5 Spelenderwijs, Welstede Vlinderveld 8 7 St. Chr. Peuterspeelzaal Benjamin Wegwijzer 4 0 St. Chr. Peuterspeelzaal Benjamin Bron 8 1 Chr. Peuterspeelzaal De Bijenkorf De Bijenkorf 8 - St. PC Peuterspeelzaal Duimelotje Bron: informatie aangeleverd door betreffende organisaties; alleen de peuterspeelzalen met een wachtlijst zijn opgenomen in deze tabel. 5

6 3 SAMENVATTENDE CONCLUSIE Op 1 januari 2014 telt de gemeente Ede peuters (2-4 jaar), waarvan 40% een peuterspeelzaal bezoekt. 13% van de Edese peuters heeft een VVE-indicatie (op ) en van hen bezoekt 75% een VVE-gecertificeerde peuterspeelzaal. Dat betekent dat op 1 januari % van de peuters met een VVE-indicatie geen (VVE-)peuterspeelzaal bezoekt. Op 1 januari 2014 waren er bij 21 peuterspeelzalen 389 VVE-plekken beschikbaar; op 1 maart 2014 is dit aantal toegenomen tot 453 VVE-plekken bij 25 peuterspeelzalen. Er lijkt geen sprake van gereserveerde VVE-plekken voor peuters met een VVEindicatie. Grootste aanbieder Spelenderwijs (Welstede) heeft per locatie minimaal één groep die het VVE-programma uitvoert en meestal worden deze groepen ook bezocht door peuters zonder VVE-indicatie. Op 1 januari 2014 stonden er 182 kinderen op de wachtlijst bij 21 peuterspeelzalen. Bij 18 peuterspeelzalen (161 kinderen) is met zekerheid te zeggen dat het gaat om peuters van 2 jaar en ouder. Bij de overige 3 peuterspeelzalen kunnen zich onder de 21 kinderen op de wachtlijst ook kinderen van 1½ - 2 jaar bevinden. 62 kinderen op de wachtlijst hebben een VVE-indicatie. Zij krijgen geen voorrang bij plaatsing; dat gebeurt op volgorde van aanmelding. Tabel 4 Samenvattende aantallen (peildatum 1 januari 2014) Aantal peuters Ede Aantal bezoekers peuterspeelzaal Aantal peuters met VVE-indicatie 344 Aantal VVE-plekken beschikbaar 389 Aantal VVE-geïndiceerde peuters op VVE-plek 258 Aantal VVE-geïndiceerde peuters niet op VVE-plek 86 Aantal kinderen op de wachtlijst 182 Aantal VVE-geïndiceerde kinderen op wachtlijst 62 4 AANDACHTSPUNTEN De afdeling MOWES heeft aangegeven dit onderzoek naar VVE-gebruik jaarlijks te willen herhalen. Op basis van het huidige onderzoek geven wij hiervoor enkele aandachtspunten: Besteed in het onderzoek meer aandacht aan het (non)bereik op wijk/kernniveau (het aantal VVE-geïndiceerde peuters per wijk/kern dat wel/geen VVE-gecertificeerde peuterspeelzaal bezoekt); Verwerk (op termijn) ook de VVE-gecertificeerde kinderdagverblijven in het onderzoek; Neem in het onderzoek niet alleen het aantal kinderen op de wachtlijst mee, maar ook de gemiddelde tijd op de wachtlijst (wachttijd) per peuterspeelzaal. Houd bij de uitvoering van het onderzoek rekening met de lange sluiting van peuterspeelzalen in de zomerperiode. COLOFON Uitgave Oktober 2014 Gemeente Ede, afdeling Strategie & Onderzoek Opdrachtgever Gemeente Ede, afdeling MOWES Samenstelling en redactie Petra ter Denge en Bart van Steenis 6

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland Monitorgegevens voorschools gemeente Steenwijkerland 2008-2009 Steenwijk, augustus 2009. Magriet Pothast IJsselgroep 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 1. Zijn er meer doelgroeppeuters bereikt in 2008-2009?

Nadere informatie

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind Peuteropvang voor de ontwikkeling van uw kind 1 Trouwgids 2010 Per 1 augustus 2015 kunnen de jongste inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek gebruikmaken van peuteropvang. Peuteropvang komt in plaats

Nadere informatie

16-5-2014. Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16-5-2014. Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Het College van B&W van de gemeente Ede t.a.v. mw. G. Ligtelijn-Bruins wethouder van

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Kerncijfers gemeente Ede. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers gemeente Ede. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers 2014 gemeente Ede 0-4 3.204 3.192 6.396 5-9 3.532 3.359 6.891 10-14 3.860 3.729 7.589 15-19 3.785 3.841 7.626

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016 Mei 2017 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016 Onderzoek kinderopvanglocaties Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse kinderopvanglocaties (peuterspeelzalen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

SchakelKlas voor Kleuters. VVE-ondersteuning op de basisscholen in Lelystad Schooljaar 2015/2016

SchakelKlas voor Kleuters. VVE-ondersteuning op de basisscholen in Lelystad Schooljaar 2015/2016 SchakelKlas voor Kleuters VVE-ondersteuning op de basisscholen in Lelystad Schooljaar 2015/2016 Lelystad, 15 juli 2016 Inleiding In deze rapportage maken we aan het einde van het schooljaar 2015 / 2016

Nadere informatie

Sluitende aanpak toeleiding VVE

Sluitende aanpak toeleiding VVE Sluitende aanpak toeleiding VVE Februari 2013 Inleiding Sinds 2001 werken we in Almere aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs op een speelse manier

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers gemeente 2008 0-4 3.611 3.384 6.995 5-9 3.795 3.613 7.408 10-14 3.695 3.556 7.251 15-19 3.738 3.805 7.543 20-24

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Inleiding Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten de subsidiering van het huidige peuterspeelzaalwerk om

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel overwegende

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE EDE IN 2013

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE EDE IN 2013 DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE EDE IN 2013 Onderzoeksnummer : 275071 Datum vaststelling : 14 mei 2014 ED4153568/4 Inhoud Voorwoord... 5 1 Inleiding... 7 2 Vve in de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek doelgroepbereik VVE

Onderzoek doelgroepbereik VVE Onderzoek doelgroepbereik VVE Nulmeting Beleidsinformatie en Onderzoek Sector Control Samenstelling: Drs. C. Hogervorst BiO-rapport nr. 1203 December 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Resultaten 6 2.1. Omvang

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 April 2016 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Mill en Sint Hubert Plaats : Mill Gemeentenummer : 0815 Onderzoeksnummer : 276859 Datum onderzoek : 14 juli

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Monitor gebruik voorschoolse voorzieningen door 0-4 jarigen

Monitor gebruik voorschoolse voorzieningen door 0-4 jarigen Monitor gebruik voorschoolse voorzieningen door 0-4 jarigen Monitor gebruik voorschoolse voorzieningen door 0-4 jarigen Datum: maart 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon:

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3 Inhoudsopgave 1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie 2 1.1 Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen 2 1.2 Gewichten en etniciteit peuters 3 1.2.1 Gewichtenpeuters op 1 januari 2008 3 1.2.2

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE EDE IN SCHOOLJAAR

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE EDE IN SCHOOLJAAR DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE EDE IN SCHOOLJAAR 15-16 Onderzoeksnummer : 736 Datum vaststelling : 4 juli 16 ED469443/5 Inhoud Voorwoord... 5 1 Samenvatting van de belangrijkste

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

Informatie over ouderbijdrage peuterspeelscholen, peuterspeelzalen en peuteropvang 2016

Informatie over ouderbijdrage peuterspeelscholen, peuterspeelzalen en peuteropvang 2016 Informatie over ouderbijdrage peuterspeelscholen, peuterspeelzalen en peuteropvang 2016 Algemeen Gemeente Rijswijk biedt in samenwerking met Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) meerdere mogelijkheden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1)

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1) Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door (Bijlage 1) Op dit moment zijn er in de gemeente Beemster twee locaties voor peuterspeelzaalwerk, namelijk in Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen

PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen 1 2Samen streeft ernaar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden in een van de kindercentra; op de gewenste ingangsdatum en dagen in de gewenste locatie.

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Alblasserdam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Alblasserdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Alblasserdam Plaats : Alblasserdam Gemeentenummer : 0482 Onderzoeksnummer : 292315 Datum onderzoek : 20

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 / 3 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 2. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het thermo

Nadere informatie

Vragen over privacy bij VVE

Vragen over privacy bij VVE Vragen over privacy bij VVE Oberon 1, december 2013 Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen.

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg Informatiebrochure Hoera Kessel Locatie Binnenweg Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Groepsindeling 3 3. Dagritme 5 4. Overdracht 6 5. Openingstijden 7 6. Contactgegevens..8 2015-10, Brochure Hoera Kessel,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Franekeradeel Plaats : Franeker Gemeentenummer : 0070 Onderzoeksnummer : 292354 Datum onderzoek : 17 maart 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke Plaats : Den Haag LRKP nummer : 185342693 LRKP nummer : 854419494

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten November 2017 Wat is harmonisatie? Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Jaarrapportage. VVE peuterspeelzalen & VVE kinderdagverblijven in Amsterdam. over het jaar 2014. GGD Inspectie kinderopvang

Jaarrapportage. VVE peuterspeelzalen & VVE kinderdagverblijven in Amsterdam. over het jaar 2014. GGD Inspectie kinderopvang Jaarrapportage VVEpeuterspeelzalen & VVEkinderdagverblijven in Amsterdam over het jaar GGD Inspectie kinderopvang Colofon Jaarrapportage Hygiëne en Inspectie, Inspectie Kinderopvang GGD Amsterdam De jaarrapportage

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Inspectierapport Kom Pas Kijken (KDV) Meipoortwal DD Doesburg

Inspectierapport Kom Pas Kijken (KDV) Meipoortwal DD Doesburg Inspectierapport Kom Pas Kijken (KDV) Meipoortwal 1 6981DD Doesburg Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Doesburg Datum inspectie: 21-11-2016 Type

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Inventarisatie beschikbare gegevens over kwaliteit en effectiviteit van vve in de G37

Inventarisatie beschikbare gegevens over kwaliteit en effectiviteit van vve in de G37 Inventarisatie beschikbare gegevens over kwaliteit en effectiviteit van vve in de G37 INVENTARISATIE BESCHIKBARE GEGEVENS OVER KWALITEIT EN EFFECTIVITEIT VAN VVE IN DE G37 - eindrapport - Dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom

Nadere informatie

De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang Een verkennend kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang regio

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, november 2008 Oberon Postbus 1423 3500

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht

Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht Hier komt tekst Vervolgbijeenkomst 22 juni 2016 Hier komt ook tekst Opbouw 1. Terugkoppeling uitkomst respons-formulieren 2. Harmonisatie

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DRIBBEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DRIBBEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DRIBBEL Locatie : Plaats : Waardenburg (Neerijnen) Registratienummer : 3486630 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

HARMONISATIE VVE IN PEUTERSPEELZALEN-VVE EN KINDERDAGVERBLIJVEN met VVE

HARMONISATIE VVE IN PEUTERSPEELZALEN-VVE EN KINDERDAGVERBLIJVEN met VVE HARMONISATIE VVE IN PEUTERSPEELZALEN-VVE EN KINDERDAGVERBLIJVEN met VVE De afgelopen maanden hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met partners in het veld. Daar zijn vragen geïnventariseerd.

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar Spelen en ontwikkelen bij de peuteropvang in Alkmaar Is uw kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang: Een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Versie september 2015 Almere 2015-2019 In Almere streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van doelgroepkinderen. Sinds 2012 werkt de jeugd gezondheid

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

Peuterspeelzaal IP Het Startblok. Geachte heer/mevrouw,

Peuterspeelzaal IP Het Startblok. Geachte heer/mevrouw, Peuterspeelzaal IP Het Startblok Datum 8 april 2014 Betreft Terugkoppeling zelf-rapportage VVE Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u een zelfrapportage voor- en vroegschoolse educatie (vve). Deze zelfrapportage

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Inspectierapport BijdeHandjes (KDV) Molenweg BL Harskamp Registratienummer

Inspectierapport BijdeHandjes (KDV) Molenweg BL Harskamp Registratienummer Inspectierapport BijdeHandjes (KDV) Molenweg 8 6732BL Harskamp Registratienummer 976015171 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Ede Datum inspectie:

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Lansingerland Datum inspectie: 11-06-2015 Type

Nadere informatie

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlage 1: Peuterspeelzaalwerk als gesubsidieerde voorziening Huidige situatie Hoppas peuterspeelzalen (SPGW) De subsidie

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo 2011;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo 2011; Uitvoeringsregeling subsidie Voorschool Hengelo 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport OPC de Oase (KDV) Lomanlaan 103a 3526XD UTRECHT Registratienummer 953222184

Inspectierapport OPC de Oase (KDV) Lomanlaan 103a 3526XD UTRECHT Registratienummer 953222184 Inspectierapport OPC de Oase (KDV) Lomanlaan 103a 3526XD UTRECHT Registratienummer 953222184 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 18-03-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, met in acht neming van de onder 10.(Datum inwerkingtreding) gestelde specificaties, op 1 januari 2014.

De beleidsregels treden in werking, met in acht neming van de onder 10.(Datum inwerkingtreding) gestelde specificaties, op 1 januari 2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 108 Naam Beleidsregels voorschoolse voorzieningen (2013) Publicatiedatum 10 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL De Schalm 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent

Nadere informatie