Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam"

Transcriptie

1 Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine

2 1. Kans op werk Het bedrijfsleven staat onder druk. Het CBS gaf begin 2013 aan dat Nederland voor de derde keer in een recessie zit. Dit was ook te merken in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Na een stijgende omzet in de branche tot 79,5 miljard in 2011 is nu een kentering gekomen (BOVAG-RAI, 2013). Het aantal autoverkopen liet in april 2013 een daling zien van 26% ten opzichte van dezelfde maand in 2012 (BOVAG). Ook andere deelbranches lijden onder de economische crisis. De gevolgen zijn in 2013 zichtbaar in de personeelsbehoefte van de branche. De kans op werk (tabel 1) gaat over de kans dat een gediplomeerde BOL er werk vindt in. Deze kans is voor heel Nederland het grootste voor de functies Eerste Autotechnicus en Fietstechnicus. Het is moeilijker een baan te vinden als Assistent Mobiliteitsbranche, Motorfietstechnicus, Scootertechnicus, Assemblagetechnicus, Verkoopmanager, Werkplaatsmanager en Bedrijfsmanager. Voor de rest van de functies zijn vraag en aanbod redelijk in evenwicht. Ook in de regio Zuid-West waaronder Rotterdam valt, sluit de vraag naar personeel voor sommige functies niet aan op het aantal BOL ers in de regio. De kans op werk varieert van slecht (Assistent Mobiliteitsbranche) tot voldoende. In de regio Rotterdam worden de meeste vacatures aangeboden voor de Fietstechnicus en de Eerste Autotechnicus (tabel 2). De vraag naar nieuw personeel 27% van de bedrijven in de regio Rotterdam had in behoefte aan nieuw personeel. Dit aandeel was iets lager dan het landelijke percentage (30%). De meeste vacatures waren ter uitbreiding van personeel (figuur 1). De geschatte behoefte aan nieuw vakervaren personeel in de regio komt in wat hoger uit dan die in (tabel 2). Dit komt voornamelijk door een aangepaste meetmethode. 1 De behoefte aan de (Eerste) Autotechnicus, de Verkoopadviseur, de Verkoper Fiets/Bromfiets en de Fietstechnicus is toegenomen. Figuur 1 Het aandeel bedrijven dat behoefte heeft aan nieuw personeel in en in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 13% 8% 9% Ja, voor uitbreiding Ja, voor vervanging 85% 76% Nee 1% 1% Weet niet/ geen antwoord Meerdere antwoorden mogelijk. Het aanbod van nieuw personeel In heel Nederland steeg het aantal BOL-leerlingen in met 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. In de regio Rotterdam nam het aantal leerlingen af (tabel 6). Opleidingen waarbij het aantal BOL-leerlingen stijgt zijn net als voor heel Nederland: Technisch Specialist Personenauto en Bedrijfsauto. Gegevens in deze rapportage over vacatures, leerbanen, stageplaatsen en opscholen zijn afkomstig uit het Vacatureonderzoek van Innovam (sep-okt. 2012) 1 Voorgaande jaren is bedrijven gevraagd of zij de komende 12 maanden extra personeel zoeken of dat zij vanaf 1 september nieuw personeel hebben aangenomen. Dit jaar is gevraagd naar aangenomen personeel vanaf mei 2012 tot het meetmoment in september en gezocht personeel t/m april De 6 arbeidsmarktregio s in Nederland.

3 Tabel 1 Kans op werk voor gediplomeerde BOL-leerlingen / kans op een leerbaan voor startende BBL-leerlingen per arbeidsmarktregio* * De kans is gebaseerd op de behoefte aan nieuw vakervaren personeel (vraag), het aantal leerlingen per kwalificatie (aanbod) en regiospecifieke informatie uit het scholenveld en bedrijfsleven. 3

4 Tabel 2 De geschatte behoefte aan nieuw vakervaren personeel in aantal medewerkers per schooljaar in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine); uitgesplitst naar kwalificatie (op basis van extrapolatie) Functie Assistent Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Autotechnicus < 10 < Bedrijfsautotechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Motorfietstechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Fietstechnicus < < Scootertechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Verbrandingsmotortechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Revisietechnicus Verbrandingsmotoren < 10 < 10 < 10 < 10 Verkoper fiets/bromfiets < 10 < 10 < Verkoopmedewerker Tankstation < 10 < 10 < 10 < 10 Balie-/shopmedewerker Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Eerste Autotechnicus Eerste Bedrijfsautotechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Eerste Motorfietstechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Eerste Fietstechnicus n.v.t.* < 10 < 10 < 10 Eerste Scootertechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Eerste Verbrandingsmotortechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Serviceadviseur Mobiliteitsbranche < Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche n.v.t.* n.v.t.* < Logistiek supervisor Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Technisch Specialist Personenauto's < 10 < 10 < 10 < 10 Technisch Specialist Bedrijfsauto's < 10 < 10 < 10 < 10 Technisch Specialist Verbrandingsmotoren < 10 < 10 < 10 < 10 Verkoopmanager Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek < 10 < 10 < 10 < 10 Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < * - geeft aan dat van deze functie in dat schooljaar geen gegevens bekend zijn.. De kwalificatie Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche bestaat sinds en is een samenvoeging van de kwalificaties Verkoopadviseur Personenauto s, Verkoopadviseur Lichte Bedrijfsauto s en Verkoopadviseur Motorfiets. Balie-/shopmedewerker Mobiliteitsbranche was voorheen Logistiek Medewerker Mobiliteitsbranche. 4

5 2. Kans op een leerbaan De economische crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs. De behoefte van bedrijven aan BBL-leerlingen neemt sterk af. Veel leerlingen hebben moeite met het vinden van een leerbaan. In toenemende mate stappen leerlingen over van een BBL- naar een BOL-opleiding. Anderen kiezen voor een BBL-opleiding buiten de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Innovam adviseert bedrijven zoveel mogelijk leerlingen een leerbaan aan te bieden, zodat er ook voor de toekomst voldoende nieuwe medewerkers worden opgeleid. De kans op een leerbaan (tabel 1) gaat over de kans dat een startende BBL er een leerbaan vindt in. Voor de opleiding Assistent Mobiliteitsbranche is dit al jaren gering. Door de komst van de Entreeopleiding is de verwachting, dat het aantal leerlingen (instromers) zal dalen en de kans op een leerbaan meer in evenwicht komt. De kans op een leerbaan is ook gering voor de opleidingen (Eerste) Motorfietstechnicus, Scootertechnicus, Assemblage-technicus, Logistiek Supervisor, Verkoopmanager, Werkplaatsmanager en Bedrijfsmanager. Voor de opleiding Technisch Specialist Bedrijfsauto s is het aanbod van leerbanen groter dan de vraag. Voor de overige opleidingen zijn vraag en aanbod van leerbanen redelijk in evenwicht. Het aanbod van nieuwe BBL ers In heel Nederland nam het aantal BBL-leerlingen met 14% sterk af ten opzichte van het voorgaande jaar. De instroom van BBL-leerlingen daalde in ongeveer 40% ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Net als in heel Nederland dalen de leerlingaantallen in Rotterdam voor: Assistent, Scootertechnicus en Eerste Motorfietstechnicus (tabel 6). Een opleiding waarbij het aantal leerlingen stijgt is, net als voor heel Nederland, de Motorfietstechnicus. Ook in de regio Zuid-West waaronder Rotterdam valt, sluit de vraag van bedrijven voor sommige functies niet aan op het aantal startende BBL ers in de regio. De kans op een leerbaan varieert van slecht (Assistent Mobiliteits-branche) tot ruim voldoende (Technisch Specialist Bedrijfsauto s/personenauto s). In de regio Rotterdam worden de meeste vacatures voor leerbanen aangeboden voor de Autotechnicus (tabel 3). Het aantal beschikbare leerbanen is voor steeds meer opleidingen kleiner dan het aantal BBL-leerlingen. In de praktijk blijkt dat door inspanningen van scholen, persoonlijke contacten van docenten en andere via-via contacten leerlingen toch een plek kunnen vinden. BBLleerlingen die er niet in slagen tijdig een leerbaan te vinden, stromen over het algemeen door naar de BOLopleiding of naar een andere BBL-opleiding. De vraag naar nieuwe BBL ers De geschatte behoefte aan nieuwe BBL ers in de regio komt in wat hoger uit dan in (tabel 3). Dit komt voornamelijk door een aangepaste meetmethode. 2 2 Voorgaande jaren is bedrijven gevraagd of zij de komende 12 maanden extra personeel zoeken of dat zij vanaf 1 september nieuw personeel hebben aangenomen. Dit jaar is gevraagd naar aangenomen personeel vanaf mei 2012 tot het meetmoment in september en gezocht personeel t/m april

6 Tabel 3 De geschatte behoefte aan nieuwe BBL ers in aantallen per schooljaar in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine); uitgesplitst naar kwalificatie (op basis van extrapolatie) Functie Assistent Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Autotechnicus < Bedrijfsautotechnicus < 10 < 10 < Motorfietstechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Fietstechnicus < 10 < 10 < 10 Scootertechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Verbrandingsmotortechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Revisietechnicus Verbrandingsmotoren < 10 < 10 < 10 < 10 Verkoper fiets/bromfiets < 10 < 10 < 10 < 10 Verkoopmedewerker Tankstation < 10 < 10 < 10 < 10 Balie-/shopmedewerker Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Eerste Autotechnicus < < 10 < 10 Eerste Bedrijfsautotechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Eerste Motorfietstechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Eerste Fietstechnicus n.v.t.* < 10 < 10 < 10 Eerste Verbrandingsmotortechnicus < 10 < 10 < 10 < 10 Serviceadviseur Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche n.v.t.* n.v.t.* < 10 < 10 Logistiek supervisor Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Technisch Specialist Personenauto's < 10 < 10 < 10 < 10 Technisch Specialist Bedrijfsauto's < 10 < 10 < 10 < 10 Verkoopmanager Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek < 10 < 10 < 10 < 10 Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche < 10 < 10 < 10 < 10 * De kwalificatie Eerste Fietstechnicus bestaat sinds De kwalificatie Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche bestaat sinds en is een samenvoeging van de kwalificaties Verkoopadviseur Personenauto s, Verkoopadviseur Lichte Bedrijfsauto s en Verkoopadviseur Motorfiets. 6

7 3. Kans op stage De kans op een stage gaat over de kans dat een BOL er een stageplaats vindt. Sinds hebben steeds minder bedrijven behoefte aan een stagiair. Zij geven aan dat zij geen werk voor een stagiair hebben. Het scholenveld ervaart dan ook veel moeite met het werven van voldoende stageplaatsen. Innovam adviseert het bedrijfsleven zoveel mogelijk leerlingen een stageplaats aan te bieden, zodat er ook voor de toekomst voldoende nieuwe medewerkers worden opgeleid. Het aanbod van stageplaatsen wordt gemeten met het in kaart brengen van de stagebehoefte en de stagebereidheid van bedrijven. Stagebehoefte Met stagebehoefte wordt de behoefte van bedrijven aan een stagiair bedoeld. Bedrijven met stagebehoefte kunnen een stagiair goed gebruiken om het werk te verzetten. 17% van de bedrijven in de regio geeft aan behoefte te hebben aan een stagiair in het schooljaar (figuur 2). Dit kan zowel een vmbo-, mbo-(bol) of hbo-stagiair zijn. De regionale behoefte is iets lager dan de landelijke stagebehoefte. Deze is namelijk 18%. De landelijke stagebehoefte was in nog 31% en daalt sindsdien. Figuur 2 Het aandeel bedrijven dat behoefte heeft aan een stagiair in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 17% 16% 17% 77% 78% 80% 77% % 6% 1% 3% Ja Nee Weet ik nog niet Stagebereidheid Bij stagebereidheid zijn bedrijven bereid tot het aannemen van een stagiair, maar hebben ze niet perse een stagiair nodig om het werk te verzetten. Ze willen wel een stagiair aannemen als deze bijvoorbeeld anders geen stageplek kan vinden. 54% van de ondervraagde bedrijven in de regio geeft aan bereid te zijn tot het aannemen een stagiair in (figuur 3). Dit kan zowel een vmbo-, mbo-(bol) of hbo-stagiair zijn. Dit aandeel is lager dan de landelijke stagebereidheid (61%). De landelijke stagebereidheid is aanzienlijk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is waarschijnlijk het resultaat van diverse wervingsacties van brancheorganisaties. Figuur 3 Het aandeel bedrijven dat bereid is tot het aannemen van een stagiair in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52% 54% 46% 39% 54% 52% 46% 42% % 1% 2% 4% Ja Nee Misschien 7

8 Stagebereidheid vmbo 45% van de bedrijven die stageplaatsen aanbieden heeft één of meerdere plaatsen beschikbaar voor vmbo ers. Het geschatte aantal stageplaatsen voor vmbo ers in de regio komt overeen met dat van (tabel 4). Een uitzondering hierop is het geschatte aantal stageplaatsen in de werkplaats. Dat is namelijk toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar. Tabel 4 Het geschatte aantal stageplaatsen voor vmbo ers in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine); uitgesplitst naar afdeling (op basis van extrapolatie) Afdeling Werkplaats Magazijn < 25 < 25 < 25 < 25 Receptie < 25 < 25 < 25 < 25 Verkoop < 25 < 25 < 25 < 25 Stagebereidheid mbo (BOL) Bijna alle bedrijven die bereid zijn tot het aanbieden van een stageplaats doen dit voor BOL-leerlingen (82%) (tabel 5). Het geschatte aantal stageplaatsen in de regio voor BOL-leerlingen komt overeen met dat in. Tabel 5 Het geschatte aantal stageplaatsen voor BOLleerlingen in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine); uitgesplitst naar afdeling (op basis van extrapolatie) Afdeling Werkplaats Magazijn < 25 < 25 < 25 < 25 Receptie < 25 < 25 < 25 < 25 Verkoop Opscholen van zittend personeel 16% van de mobiliteitsbedrijven in Nederland is van plan om in zittend personeel op te scholen. Bij opscholen gaat het om volwaardige opleidingen op mbo- of hbo-niveau die meerdere jaren duren. Onder opscholing vallen geen verplichte (importeurs)-trainingen of kortdurende workshops en cursussen. Het merendeel van de bedrijven die opscholen in de regio Rotterdam, is van plan personeel op te scholen op mboniveau (figuur 4). Ook op landelijk niveau is dit het geval. Door een laag werkaanbod op hbo-niveau is de interesse in opscholing naar hbo-niveau voor heel Nederland gering (2%). In de regio Rotterdam ligt dit ook laag (1%). Figuur 4 Het aandeel bedrijven dat behoefte heeft aan het opscholen van zittend personeel in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 13% Ja, op mbo-niveau 1% 1% Ja, op hbo-niveau Meerdere antwoorden mogelijk. Stagebereidheid hbo Van de bedrijven die bereid zijn tot het aanbieden van een stageplaats, is 4% bereid dit te doen voor een hbo er. 8

9 5. Ontwikkeling aantal leerlingen Het aantal mbo-leerlingen Motorvoertuigen- en Tweewielertechniek daalde voor heel Nederland met 7% ten opzichte van vorig schooljaar. Deze daling werd veroorzaakt door afname van het aantal BBLleerlingen (-14%). Het aantal BOL-leerlingen steeg met 3%. Ook het aantal BBL- en BOL-leerlingen in de regio Rotterdam nam af. Tabel 6 Ontwikkeling mbo-leerlingen Motorvoertuigen- en Tweewielertechniek in de regio Rotterdam (Albeda College / Zadkine) BBL BOL Niveau Opleidingsrichting Percentuele groei Richting Percentuele groei Richting 1 Assistent Mobiliteitsbranche % % 2 Autotechnicus % % 2 Bedrijfsautotechnicus % % 2 Motorfietstechnicus % Fietstechnicus % Scootertechnicus % Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Verbrandingsmotortechnicus % Revisietechnicus Verbrandingsmotoren Verkoopmedewerker Tankstation Balie-/shopmedewerker Mobiliteitsbranche* Eerste Autotechnicus % Eerste Bedrijfsautotechnicus % Eerste Motorfietstechnicus % Eerste Fietstechnicus Eerste Scootertechnicus Eerste Verbrandingsmotortechnicus % Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Logistiek Supervisor Mobiliteitsbranche Technisch Specialist Personenauto s % % 4 Technisch Specialist Bedrijfsauto s % % 4 Technisch Specialist Verbrandingsmotoren Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek % % 4 Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche Totaal % % = daling >20% = daling 1-20% = stijging (bron: Innovam, peildatum ) * N.v.t. geeft aan dat de kwalificatie in dat schooljaar nog niet bestond. De kwalificatie Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche bestaat sinds en is een samenvoeging van de kwalificaties Verkoopadviseur Personenauto s, Verkoopadviseur Lichte Bedrijfsauto s en Verkoopadviseur Motorfiets. Balie-/shopmedewerker Mobiliteitsbranche was voorheen Logistiek Medewerker Mobiliteitsbranche. 9

10 Meer informatie? Neem contact op met het onderzoeksteam van Innovam: T E Of bekijk onze andere publicaties op innovam.nl/onderzoek Regionale informatie vindt u op innovam.nl/cijfers Dit is een uitgave van Innovam, het kenniscentrum voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. 10

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs Zicht op de Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs 2013 2 Zicht op de 2013 1. Bedrijven Aantal bedrijven De meeste bedrijven in de branche zijn aangesloten bij de branchevereniging

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

De vraag naar vakervaren personeel, BBL-leerlingen en stagiairs (vmbo, mbo en hbo)

De vraag naar vakervaren personeel, BBL-leerlingen en stagiairs (vmbo, mbo en hbo) Personeelsbehoefte Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2012-2013 De vraag naar vakervaren personeel, BBL-leerlingen en stagiairs (vmbo, mbo en hbo) Dit is een uitgave van Innovam. januari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Mobiliteitsbranche 2011 2012

Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Mobiliteitsbranche 2011 2012 Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2011 2012 Colofon De Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2011-2012 is een uitgave van Innovam. Tekst drs. Bella Makatini, drs. Ellen

Nadere informatie

Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Mobiliteitsbranche 2010 2011

Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Mobiliteitsbranche 2010 2011 Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2010 2011 Inhoud 1. Voorwoord > 5 1.1. Leeswijzer > 5 2. Samenvattende conclusies en aanbevelingen > 7 3. Achtergrond > 11 3.1. Doelstelling > 11 3.2.

Nadere informatie

Monitor Onderwijs & Arbeidsmarkt. Mobiliteitsbranche

Monitor Onderwijs & Arbeidsmarkt. Mobiliteitsbranche Monitor Onderwijs & Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2013 2014 Colofon is een uitgave van Innovam. Uitgever innovam Website www.innovam.nl/onderzoek E-mail onderzoek@innovam.nl Telefoon 030 608 76 29 Bezoekadres

Nadere informatie

Branche in Cijfers 2011 2012

Branche in Cijfers 2011 2012 Branche in Cijfers 2011 2012 Colofon Branche in Cijfers 2011-2012 is een uitgave van Innovam. Tekst Innovam drs. Ellen Dankers, drs. Bella Makatini, drs. Willem Sander van Dalfsen en drs. Marlou Slaghuis

Nadere informatie

Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2014-2015

Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2014-2015 Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2014-2015 Dit is een uitgave van Innovam Mei, 2015 1 Uitgever: Innovam Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030

Nadere informatie

Onderhoudsplanning BCP s 13 04 2010 Innovam. BCP s en datum laatste legitimering BCP AMB Bedrijfsautotechniek (02-03-2004)

Onderhoudsplanning BCP s 13 04 2010 Innovam. BCP s en datum laatste legitimering BCP AMB Bedrijfsautotechniek (02-03-2004) Onderhoudsplanning s 13 04 Naam Kwalificatiedossier Assistent VOC Assistent AMB Bedrijfsautotechniek AMB Dieselmotortechniek Monitor 2009-2012 Totaal = 503 BBL = 208 BOL = 295 AMB Personenautotechniek

Nadere informatie

Leerlingaantallen. Studiejaar

Leerlingaantallen. Studiejaar Inhoud Inleiding Aantal mbo-leerlingen M&T uitgesplitst Aantal mbo-leerlingen MCT 016-01 4 Aantal mbo-leerlingen MCT leerweg 01-01 4 Autotechnicus 5 Eerste Autotechnicus 5 Bedrijfsautotechnicus 6 Eerste

Nadere informatie

MONITOR ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT. Mobiliteitsbranche 2014 2015

MONITOR ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT. Mobiliteitsbranche 2014 2015 MONITOR ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT Mobiliteitsbranche 2014 2015 Colofon Monitor Onderwijs & Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2014 2015 is een uitgave van: innovam 030 6087629 structuurbaan 2 3439 MB nieuwegein

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen. Tweewielertechniek

Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen. Tweewielertechniek Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen Tweewielertechniek Sector: Mobiliteit Vastgesteld door: de Paritaire commissies Carrosseriebranche en Mobiliteitsbranche Vaststellingsdatum: 2-10-2014

Nadere informatie

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen Zorg, Welzijn, Sport en Bewegen, Veiligheid AKA (Assistentenopleiding) Arbeidsmarktgekwalificeerde

Nadere informatie

Mobiliteit. De wereld van. Interesse Ontdek de wereld van Mobiliteit POWERED BY: Waarom Albeda College/Zadkine Techniek & Technologie?

Mobiliteit. De wereld van. Interesse Ontdek de wereld van Mobiliteit POWERED BY: Waarom Albeda College/Zadkine Techniek & Technologie? De wereld van Mobiliteit Interesse Ontdek de wereld van Mobiliteit Waarom Albeda College/Zadkine Techniek & Technologie? Ontdek welk niveau bij jou past Kom eens langs! Aanmeldprocedure Heb je vragen?

Nadere informatie

Sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Resultaten Kans op werk 2019 Sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem SBB, 31 januari 2019 190131 Resultaten Kans op werk 2019 MTLM 1 Inhoudsopgave blz Inleiding 3 1 Toelichting 4 2 Vergelijking

Nadere informatie

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling augustus 2007 Meer leerbedrijven nodig om de toekomstige

Nadere informatie

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk 2014 2015 Mobiliteit & Logistiek Markiezaat College, het échte werk Mobiliteit Motorvoertuigentechniek: de zaak rijdend houden Mobiliteit wordt bewaakt door de monteurs. Controle over het wagenpark. Zonder

Nadere informatie

STRUCTUURONDERZOEK Onderzoek naar de personeelsopbouw in de mobiliteitsbranche

STRUCTUURONDERZOEK Onderzoek naar de personeelsopbouw in de mobiliteitsbranche STRUCTUURONDERZOEK Onderzoek naar de personeelsopbouw in de mobiliteitsbranche Juni 2015 STRUCTUURONDERZOEK 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 6 3. Resultaten 17 3.1 naar deelbranche 17 3.2 naar

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009 2009 Onderwijs OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 3 Leeswijzer 5 Samenvatting

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015 Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 Ontwikkeling is breder dan alleen opleiden Hoe ziet in de toekomst de arbeidsmarkt in de mobiliteitsbranche

Nadere informatie

Monitor onderwijs en arbeidsmarkt Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche Innovam Consult, Nieuwegein 1

Monitor onderwijs en arbeidsmarkt Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche Innovam Consult, Nieuwegein 1 Monitor onderwijs en arbeidsmarkt 2006-2007 Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2006-2007 Innovam Consult, Nieuwegein 1 Colofon Innovam Groep Datum november 2006 Versie 2.0 Status definitief

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept R. Blommaert MSc Drs J. Freriks Drs I. de Vries Amsterdam, oktober 2007 708/oktober 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

Inzicht met cijfers. Michael van der Ploeg Deltion College Odile Sondermeijer, SBB. Gebruikersbijeenkomst SBB, sambo-ict, Woerden, 28 mei 2018

Inzicht met cijfers. Michael van der Ploeg Deltion College Odile Sondermeijer, SBB. Gebruikersbijeenkomst SBB, sambo-ict, Woerden, 28 mei 2018 Inzicht met cijfers Michael van der Ploeg Deltion College Odile Sondermeijer, SBB Gebruikersbijeenkomst SBB, sambo-ict, Woerden, 28 mei 2018 Inzicht met cijfers Analyse opleidingen hout en meubel - landelijk

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in West- Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40

Nadere informatie

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk 2015 2016 Mobiliteit & Logistiek Markiezaat College, het échte werk MOBILITEIT Motorvoertuigentechniek: de zaak rijdend houden Mobiliteit wordt bewaakt door de monteurs. Controle over het wagenpark. Zonder

Nadere informatie

Welkom bij MOBILITEIT

Welkom bij MOBILITEIT 2018-2019 Welkom bij MOBILITEIT Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine Welkom in jouw toekomst! Techniek College Rotterdam biedt jou een toonaangevende technische of technologische opleiding. We

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie. cijfers en trends 2009/2010

OOM Onderwijsinformatie. cijfers en trends 2009/2010 OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 3 Leeswijzer 5 Samenvatting OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 6 1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005 Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2005 Boukje Detmar Eliane Boorsma Amsterdam, november 2005 501/november 2005 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax:

Nadere informatie

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo Onderwijscijfers groen mbo-onderwijs Het deelnemersaantal voor het groene mbo-onderwijs is nog altijd stijgend. Met 27.134 deelnemers maakt het groene mbo-onderwijs ruim 5% uit van het totale mbo-onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2006 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Zeeland / West- Brabant

Zeeland / West- Brabant Arbeidsmarkt- en stageonderzoek procestechnische opleidingen Zeeland / West- Brabant 2015 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet... 3 1.1 Respons... 3 2 Stage- en leerwerkplaatsen... 4 2.1 Verdeling over de sectoren...

Nadere informatie

Kenteq Arbeidsmarktinformatie 2007

Kenteq Arbeidsmarktinformatie 2007 Kenteq Arbeidsmarktinformatie 2007 Theo Mos Frans Heere Amsterdam, november 2007 707/november 2007 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Midden-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in Noordoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Onderwijs: kiezen voor en leren in de techniek

Onderwijs: kiezen voor en leren in de techniek Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Onderwijs: kiezen voor en leren in de Ontwikkeling instroom mbo 24, 25, 26 4% 24 3% 2% % 25 % -4% -3% -2% -% % -% % 2% 3% 4% 26-2% -3% -4% Verticale as: afwijking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Midden-Nederland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Midden-Nederland Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Midden-Nederland Drs Th. Mos Drs F.A.P.M. Heere Amsterdam, december 2006 608/december 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.:

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Truck Academy & Summa Automotive. Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond

Truck Academy & Summa Automotive. Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond Truck Academy & Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond EVEN VOORSTELLEN Teamleider : Rick van der Velden Docenten : Ton Meurs, Chris van Gerwen, Iwan van Dijk, Jules Sanders,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Inzicht met cijfers. Michael van der Ploeg Deltion College Odile Sondermeijer, SBB. Gebruikersbijeenkomst SBB, sambo-ict, Woerden, 28 mei 2018

Inzicht met cijfers. Michael van der Ploeg Deltion College Odile Sondermeijer, SBB. Gebruikersbijeenkomst SBB, sambo-ict, Woerden, 28 mei 2018 Inzicht met cijfers Michael van der Ploeg Deltion College Odile Sondermeijer, SBB Gebruikersbijeenkomst SBB, sambo-ict, Woerden, 28 mei 2018 Inzicht met cijfers Inleiding onderzoek SBB Inleiding producten

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Rijnstreek/Haaglanden

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Rijnstreek/Haaglanden Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Rijnstreek/Haaglanden Drs Th. Mos Drs F.A.P.M. Heere Amsterdam, december 2006 608/december 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM

Nadere informatie

Regio Utrecht

Regio Utrecht Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Thuiszorg Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001

Nadere informatie

Transport en Logistiek Motorvoertuigentechniek

Transport en Logistiek Motorvoertuigentechniek Hoogeveen, Hardenberg 21 2014-2015 Transport en Logistiek Motorvoertuigentechniek www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Welkom bij MOBILITEIT

Welkom bij MOBILITEIT 2019-2020 Welkom bij MOBILITEIT Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine Welkom in jouw toekomst! Techniek College Rotterdam biedt jou een toonaangevende technische of technologische opleiding. We

Nadere informatie

TI 10-12. Graafschap. College MOTORVOERTUIGENTECHNIEK. Opleidingen. Motorvoertuigentechniek

TI 10-12. Graafschap. College MOTORVOERTUIGENTECHNIEK. Opleidingen. Motorvoertuigentechniek MOTORVOERTUIGENTECHNIEK Graafschap TI 10-12 College Opleidingen Motorvoertuigentechniek 2014-2015 Elke schooldag de overall aan Kay Duijts volgt een opleiding op het gebied van autotechniek. Kay: Ik klus

Nadere informatie

Kengetallen tankstations en wasbedrijven Arbeidsmarktontwikkelingen in de periode en de trend voor 2016

Kengetallen tankstations en wasbedrijven Arbeidsmarktontwikkelingen in de periode en de trend voor 2016 Kengetallen tankstations en wasbedrijven 2010-2015 Arbeidsmarktontwikkelingen in de periode 2010-2015 en de trend voor 2016 inhoud Aanleiding 3 Conclusie 5 Resultaten Werkgevers 10 Werknemers 26 Branchemobiliteit

Nadere informatie

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari 2017 15.00-21.00 uur vind de opleiding die bij je past, ga de uitdaging aan en haal het beste uit jezelf! Bij ROC van

Nadere informatie

Bijlage 1 CWI-districten

Bijlage 1 CWI-districten Bijlage 1 CWI-districten DIJK12 Beleidsonderzoek november 2007 77 DIJK12 Beleidsonderzoek november 2007 78 CWI-district Noord Tabel 42 Aantal leerlingen 1 2006/2007 en leerbedrijven 2007 in CWI-district

Nadere informatie

Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking

Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking In deze samenvatting worden de hoofdlijnen die uit de verschillende onderzoeken van OOM in 2011 naar voren komen op een

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Mobiliteit & Logistiek Markiezaat College, het échte werk MOBILITEIT Motorvoertuigentechniek: de zaak rijdend houden Mobiliteit wordt bewaakt door de monteurs. Controle over het wagenpark. Zonder

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 AFBOUW Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Afbouw Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw;

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 20 juni 2011 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 Startkwalificatie: 301 Vsv ers 71 Startkwalificatie behaald 19 Geen startkwalificatie 23 en ouder Aangemeld via: 268 Studieadviseur

Nadere informatie

Facts & Figures Utrecht

Facts & Figures Utrecht Facts & Figures Utrecht Prognose van leerlingaantallen In Utrecht wordt er een krimp verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo. Dit gaat over de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretische-

Nadere informatie

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu drs. W. van Ooij MarktMonitor Juni 2011 Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu MarktMonitor staat voor

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Kwaliteit van leerlingen in de mobiliteitsbranche

Kwaliteit van leerlingen in de mobiliteitsbranche Kwaliteit van leerlingen in de mobiliteitsbranche Een onderzoek naar de (on)tevredenheid van bedrijven over de kwaliteit van leerlingen die instromen in de mobiliteitsbranche 1 Toekomstonderzoek Motorvoertuigen-

Nadere informatie