Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant"

Transcriptie

1 Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in West- Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan CB Tilburg Postbus JG Tilburg T F I E info@transvorm.org 0 West-Brabant Transvorm

2 Inleiding In juni 2018 verschijnt de Onderwijs in Kaart In deze publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het onderwijs op het gebied van Zorg en Welzijn in Noord- Brabant. Naast een schets van enkele landelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de sector zorg en welzijn, worden er ook belangrijke onderwijscijfers met betrekking tot de sector in de provincie Noord-Brabant gepresenteerd. In dit thema-artikel wordt specifiek aandacht besteed aan een aantal mbo-onderwijscijfers voor de regio West-Brabant. Er wordt slechts een selectie van de beschikbare informatie gepresenteerd. Hbo-opleidingen nemen wij in deze publicatie niet mee, vanwege het bovenregionale karakter van deze opleidingen. De trends en ontwikkelingen van hboopleidingen vindt u in de Onderwijs in Kaart Wilt u meer weten over de onderwijsontwikkelingen in uw regio? Op het dashboard transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl kunt u uw regio selecteren en per thema vergelijkingen maken met andere regio s en tussen branches in uw regio. 1 West-Brabant Transvorm

3 1 Nieuwe instromers 1 mbo in West- Brabant Het totaal aantal instromers in Zorg en Welzijn in West-Brabant is gestegen in 2017 ten opzichte van In tegenstelling tot het aantal instromers Brabantbreed, is het aantal instromers in West-Brabant nog niet op hetzelfde niveau als in Dit laatste is het gevolg van een daling van instromers in die periode bij de zorgopleidingen. Bij de welzijnsopleidingen is het aantal instromers in 2017 hoger dan in De grootste toename van afgelopen jaar is te vinden bij Sociaal Werk (4); daar groeide het aantal instromers met bijna 60% (2017 ten opzichte van 2016). De grootste daling is te vinden bij de niveau 3- opleidingen: het aantal instromers in Maatschappelijke Zorg (3) en Pedagogisch Werk (3) daalde respectievelijk met 44,7% en 31,8%. Onderstaande tabel (1) geeft de ontwikkeling van het aantal instromers in West-Brabant weer. Instromers Zorg % % Zorghulp/ Assistent ,0% 0 - dienstverlening en zorg (1) Helpende/ ,2% ,4% Dienstverlening (2) Verzorgende (3) ,3% ,2% Verpleegkundige (4) ,0% -4-1,2% Doktersassistent (4) ,9% -7-23,3% Totaal Zorg ,8% ,1% Instromers Welzijn Maatschappelijke Zorg ,4% ,7% (3) Maatschappelijke Zorg ,4% -6-4,9% (4) Pedagogisch Werk (3) ,8% ,8% Pedagogisch Werk (4) ,5% ,1% Sociaal Werk (4) ,4% ,1% Totaal Welzijn ,0% ,6% Totaal Zorg en Welzijn ,2% ,3% Tabel 1: Aantal nieuwe instromers in Zorg en Welzijn in West-Brabant. Bron: DUO, Figuur 1 geeft de procentuele verandering (2017 ten opzichte van 2016) van mbo instromers weer in West-Brabant en Noord-Brabant als geheel. De grootste verschillen zijn vooral te 1 Met betrekking tot de instromers zijn er vanaf 2014 een aantal zaken veranderd in de opleidingsindelingen die in de cijfers van DUO worden gehanteerd. Voor de opleiding tot zorghulp geldt dat deze vanaf 2014 Entreeopleiding Assistent Dienstverlening en Zorg wordt genoemd. De opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn maakt vanaf 2014 deel uit van de opleiding Dienstverlening. Helpende Zorg en Welzijn is hiervan één van de uitstroomrichtingen, naast Medewerker Facilitaire dienstverlening en Medewerker Sport en Recreatie. Voor Pedagogisch Werk (4) geldt dat vanaf 2014 de instroom in de opleiding Onderwijsassistent tot deze opleidingsrichting wordt gerekend. 2 West-Brabant Transvorm

4 vinden bij de welzijnsopleidingen. Bij bijvoorbeeld Pedagogisch Werk (3) daalde het aantal instromers aanzienlijk in West-Brabant, terwijl Brabantbreed het aantal instromers voor die opleiding toenam. Ook bij Maatschappelijke Zorg (3) is de procentuele afname van instromers meer dan dubbel zo groot in West-Brabant als in Noord-Brabant als geheel. Ook opvallend is het grote verschil bij Maatschappelijke Zorg (4) En Sociaal Werk (4), waar juist de procentuele toename in West-Brabant aanzienlijk sterker is dan in heel Noord-Brabant. Helpende / Dienstverlening (2) Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) % verandering in 2017 t.o.v Sociaal Werk (4) -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% West-Brabant Noord-Brabant Figuur 1: Procentuele verandering mbo-instromers in West-Brabant en heel Noord-Brabant in 2017 ten opzichte van De opleiding Zorghulp (1) kent in 2017 geen deelnemers meer. Bron: DUO, Nieuwe instromers naar leerweg Figuur 2 toont de verdeling tussen instromers in de BOL- en BBL-variant van de opleiding in Wat opvalt is dat bij de meeste opleidingen het aantal BOLinstromers groter is dan het aantal BBL- instromers, met uitzondering van de opleidingen Verzorgende (3), Verpleegkundige (4) en Maatschappelijke Zorg (3): daar is het aantal BBL-studenten groter dan het aantal BOL-studenten. Ten opzichte van de Brabantbrede verdeling tussen beide varianten valt op dat het aandeel BBL-studenten Maatschappelijke Zorg (3) in West-Brabant aanzienlijk hoger is: 81% in West-Brabant ten opzichte van 52% in Noord-Brabant als geheel. 3 West-Brabant Transvorm

5 Instroom mbo naar leerweg % 20% 40% 60% 80% 100% 120% Helpende / Dienstverlening (2) Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) 31% 49% 19% 60% 86% 69% 51% 100% 81% 40% 100% 100% 100% 14% 0% 0% 0% 0% BOL BBL Figuur 2: Aandeel (%) BOL- en BBL-studenten van het totaal aantal instromers mbo in West-Brabant in De opleiding Zorghulp (1) kent geen instromers meer. Bron: DUO,2018 Figuur 3 toont de ontwikkeling van het aantal BOL- en BBL-instromers in de periode van 2013 tot Het aantal BOL-instromers in West-Brabant is het afgelopen jaar toegenomen en is hoger dan het aantal instromers in Bij de BBL-opleidingen is dat niet het geval: daar is het aantal instromers nog niet op het niveau van 2013, hoewel het aantal instromers het afgelopen jaar wel weer toenam (2017 ten opzichte van 2016). Deze ontwikkeling is in lijn met de Brabantbrede ontwikkeling Instroom mbo naar leerweg BOL BBL Figuur 3: Ontwikkeling van het totaal aantal BOL- en BBL- (mbo-) instromers in Zorg en Welzijn in West- Brabant. Bron: DUO, Een groei of krimp in de ene leerweg hoeft niet gepaard te gaan met dezelfde trend in een andere leerweg. Bij bijvoorbeeld Verpleegkundige (4) nam het afgelopen jaar (2017 ten opzichte van 2016) het aantal instromers in de BOL-opleiding toe, terwijl het aantal instromers in de BBL-opleiding afnam. Bij Verzorgende (3) en Maatschappelijke Zorg (4) is het omgekeerde het geval. 4 West-Brabant Transvorm

6 In bijlage 2 vindt u de exacte aantallen BOL- en BBL- instromers in Zorg en Welzijn in West- Brabant per jaar. 5 West-Brabant Transvorm

7 2 Deelnemers mbo in West-Brabant Het totaal aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen in West-Brabant is afgenomen sinds Deze ontwikkeling is in lijn met de Brabantbrede ontwikkeling van deelnemers in Zorg en Welzijn. De afname in het aantal deelnemers is het afgelopen jaar (2017 ten opzichte van 2016) het grootst bij Maatschappelijke Zorg (3). Het aantal deelnemers nam met meer dan de helft af. In vergelijking met 2013 nam deze zelfs met bijna 85% af. Ook het aantal deelnemers van Helpende (2), Verzorgende (3) Doktersassistent (4) en Pedagogisch Werk (3) nam in 2017, vergeleken met 2013, aanzienlijk af. Dit terwijl de opleidingen Pedagogisch Werk (4) en Sociaal Werk (4) een flinke stijging kenden in deelnemers. Tabel (2) geeft de ontwikkeling van het aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen in West-Brabant weer. Deelnemers Zorg % % Zorghulp (1) ,0% 0 - Helpende (2) ,8% ,7% Verzorgende (3) ,6% -27-3,1% Verpleegkundige (4) ,0% -2-0,2% Doktersassistent (4) ,2% -7-9,5% Totaal Zorg ,0% ,0% Deelnemers Welzijn Maatschappelijke Zorg ,8% ,7% (3) Maatschappelijke Zorg ,8% +4 +2,0% (4) Pedagogisch Werk (3) ,2% ,9% Pedagogisch Werk (4) ,8% ,2% Sociaal Werk (4) ,1% ,1% Totaal Welzijn ,0% ,7% Totaal Zorg en Welzijn ,6% -96-3,4% Tabel 2: Aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen in West-Brabant. Bron: DUO, 2018 Onderstaand figuur (4) toont de verandering in het aantal deelnemers in 2017 ten opzichte van 2016 in West-Brabant en heel Noord-Brabant. Opvallend is dat het percentage groei in aantal deelnemers aan de opleiding Pedagogisch Werk (4) in West-Brabant groter is dan gemiddeld in Noord-Brabant. Dit terwijl het aantal deelnemers bij Helpende (2) juist sterker daalde in West-Brabant dan in Noord-Brabant als geheel. Dit geldt ook voor de opleiding Pedagogisch Werk (3), welke Brabantbreed zelfs een kleine toename kende in aantal deelnemers. 6 West-Brabant Transvorm

8 % verandering in 2017 t.o.v % -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Helpende (2) Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) West-Brabant Noord-Brabant Figuur 4: Procentuele verandering mbo-deelnemers in West-Brabant en Noord-Brabant in 2017 ten opzichte van De opleiding Zorghulp (1) kent in 2017 geen deelnemers meer. Bron: DUO, Deelnemers naar leerweg Figuur 5 toont de verdeling tussen deelnemers in de BOL- en BBL-variant van de opleiding in 2017 in West-Brabant. Wat opvalt is dat bij de meeste opleidingen het aantal BOL- studenten groter is dan het aantal BBL-studenten, met uitzondering van de opleidingen Verzorgende (3) en Maatschappelijke Zorg (3). Dit laatste in tegenstelling tot Noord-Brabant in het geheel: daar is dit alleen bij Verzorgende (3) het geval. Gediplomeerden mbo naar leerweg % 20% 40% 60% 80% 100% 120% Helpende (2) Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) 61% 36% 56% 46% 68% 100% 100% 100% 100% 39% 64% 44% 54% 32% 0% 0% 0% 0% BOL BBL Figuur 5: Aandeel (%) BOL- en BBL- studenten van het totaal aantal deelnemers mbo in West-Brabant in De opleiding Zorghulp (1) kent in 2017 geen deelnemers meer. Bron: DUO,2018. Figuur 6 toont de ontwikkeling van het aantal BOL- en BBL-studenten in de periode van 2013 tot 2017 in West-Brabant. Het aantal BOL- studenten is in West-Brabant, evenals Brabantbreed, afgenomen sinds Ook het aantal BBL-studenten is, zowel in West- 7 West-Brabant Transvorm

9 Brabant als Brabantbreed, nog niet op het niveau van Echter, evenals het aantal BBLdeelnemers Brabantbreed, nam het aantal BBL-deelnemers afgelopen jaar (2017 ten opzichte van 2016) wel weer wat toe Deelnemers mbo naar leerweg BOL BBL Figuur 6: Ontwikkeling van het totaal aantal BOL- en BBL- (mbo-) deelnemers in West-Brabant. Bron: DUO, In bijlage 3 vindt u de exacte aantallen BOL- en BBL- deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen in West-Brabant per jaar. 8 West-Brabant Transvorm

10 3 Gediplomeerden mbo in West- Brabant Tabel 3 geeft het aantal mbo-gediplomeerden in West-Brabant weer. Bij de zorgopleidingen in West-Brabant is het aantal gediplomeerden in 2017 afgenomen ten opzichte van Dit geldt niet voor de welzijnsopleidingen: die kenden een kleine toename. Brabantbreed is het omgekeerde het geval. Voor zowel de zorg- als welzijnsopleidingen geldt dat het aantal gediplomeerden nog niet op het niveau van 2013 is: toen was het aantal gediplomeerden aanzienlijk hoger. Hoewel het totaal aantal gediplomeerden in zowel West-Brabant als Brabantbreed afnam in de periode , is het aantal gediplomeerden in West-Brabant, in tegenstelling tot Noord-Brabantbreed, het afgelopen jaar (2017 ten opzichte van 2016) bij Helpende (2) en Maatschappelijk Zorg (3) wel weer toegenomen. De grootste afname 2 in 2017 (ten opzichte van 2016) is te vinden bij Verzorgende (3): daar nam het aantal gediplomeerden met bijna 30% af. Opvallend in West-Brabant is dat het aantal gediplomeerden, in tegenstelling tot het aantal gediplomeerden Brabantbreed, bij veel welzijnsopleiding is toegenomen in 2017 ten opzichte van Onderstaande tabel (3) geeft het precieze aantal gediplomeerden per jaar in West-Brabant weer. Gediplomeerden Zorg % % Zorghulp (1) ,0% ,0% Helpende (2) ,6% +2 +1,2% Verzorgende (3) ,1% ,9% Verpleegkundige (4) ,9% ,6% Doktersassistent (4) ,0% -8-23,5% Totaal Zorg ,3% ,4% Gediplomeerden Welzijn Maatschappelijke Zorg ,9% ,3% (3) Maatschappelijke Zorg ,0% ,1% (4) Pedagogisch Werk (3) ,3% ,7% Pedagogisch Werk (4) ,2% ,5% Sociaal Werk (4) ,1% -2-6,5% Totaal Welzijn ,8% +5 +1,6% Totaal Zorg en Welzijn ,8% -76-7,4% Tabel 3: Aantal gediplomeerden in Zorg en Welzijn in West-Brabant. Bron: DUO, De opleiding Zorghulp wordt hierbij niet meegenomen. 9 West-Brabant Transvorm

11 3.1 Gediplomeerden naar leerweg Figuur 7 geeft het percentuele aandeel BOL-, BBL- en extraneus 3 -gediplomeerden weer van het totaal aantal gediplomeerden. Ook hier valt op dat bij de meeste opleidingen in West- Brabant het grootste deel van gediplomeerden BOL-student is. Bij Verzorgende (3), Verpleegkunde (4) en Maatschappelijke Zorg (3) is dat niet zo: daar heeft het grootste deel van de gediplomeerden een BBL-opleiding gevolgd. Dit in tegenstelling tot de verdeling Brabantbreed. Daar heeft alleen bij Verzorgende (3) het grootste deel van de gediplomeerden een BBL-opleiding gevolgd. Gediplomeerden mbo naar leerweg % 20% 40% 60% 80% 100% 120% Helpende (2) 71% 21% 9% Verzorgende(3) 34% 63% 2% Verpleegkundige (4) 31% 62% 7% Doktersassistent (4) 65% 35% 0% Maatschappelijke Zorg (3) 37% 61% 2% Maatschappelijke Zorg (4) 82% 16% 1% Pedagogisch Werk (4) 97% 1% Sociaal Werk (4) 92% 2% 7% BOL BBL extraneus Figuur 7: Aandeel (%) BOL-, BBL- en extraneus 4 - studenten van het totaal aantal deelnemers mbo in West- Brabant in Bron: DUO, Figuur 8 presenteert de ontwikkeling van mbo-gediplomeerden naar leerweg. In tegenstelling tot het aantal deelnemers, daalt het aantal gediplomeerden met een BBL-opleiding. Ook is het aantal BOL-gediplomeerden in 2017 hoger dan in 2013, hoewel er wel weer een lichte daling is in 2017 ten opzichte van Het aantal extraneus-gediplomeerden stijgt het laatste jaar weer, maar is nog niet op het niveau van Extraneus: student die alleen examens aflegt en geen lessen volgt of begeleiding krijgt. 4 Extraneus: student die alleen examens aflegt en geen lessen volgt of begeleiding krijgt. 10 West-Brabant Transvorm

12 Gediplomeerden mbo naar leerweg BOL BBL extraneus Figuur 8: Ontwikkeling van mbo-gediplomeerden in Zorg en Welzijn in West-Brabant. Bron: DUO, De tabellen in bijlage 4 geven het precieze aantal gediplomeerden per jaar weer naar leerweg (BOL, BBL of extraneus) in West-Brabant. 11 West-Brabant Transvorm

13 Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording Er is een selectie gemaakt van beschikbare data op het gebied van onderwijs. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gebruikte bronnen, gemaakte selecties en relevante definities. Voor meer informatie over cijfermatige ontwikkelingen in het onderwijsveld verwijzen we u graag naar de het online arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld (transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl). Hier vindt u aanvullende cijfers en uitgebreidere analyses. Bronnen en definities Deelnemers, nieuwe instromers en gediplomeerden mbo De gegevens zijn afkomstig van DUO. Dit zijn cijfers over het bekostigd onderwijs. De peildatum voor de cijfers is 1 oktober van het betreffende jaar. De cijfers van 2017 zijn voorlopig. Deelnemers: Het totaal aantal deelnemers aan een opleiding. Instromers: Nieuwe instromende deelnemers aan een opleiding. Deelnemers met bekostigde inschrijving voor een bepaalde mbo-opleiding in het betreffende jaar en in het jaar daarvoor niet voor die opleiding. Gediplomeerden: Het totaal aantal gediplomeerden. Extraneus: student die alleen examens aflegt en geen lessen volgt of begeleiding krijgt. De instroom-, deelnemers- en gediplomeerdencijfers laten soms tegengestelde trends zien. Zo krimpt het aantal deelnemers en gediplomeerden in geselecteerde mbo-opleidingen, maar groeit het aantal instromers. Er zijn verschillende verklaringen voor deze trends. De uitval van studenten, snelheid van studeren (studievertraging of versnelling door verkorte trajecten) en instroom in jaren voor 2013 kunnen bijvoorbeeld een rol spelen. Selectie van opleidingen Er is een selectie gemaakt van mbo-opleidingen op het gebied van Zorg en Welzijn. De belangrijkste selectiecriteria zijn dat de opleidingen opleiden voor een functie in het primair proces die relevant is voor werkgevers aangesloten bij Transvorm. In onderstaande tabel een overzicht van de geselecteerde opleidingen. Voor de indeling naar opleidingsniveau is gebruikgemaakt van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLFQ). mbo Indeling Onderwijs in Kaart (niveau NLFQ) Zorg Zorghulp/ Assistent Dienstverlening en Zorg Kwalificatienaam Opleidingen Zorghulp (1) Helpende Zorg en Welzijn/Dienstverlening (2) Helpende Zorg en Welzijn Dienstverlening 12 West-Brabant Transvorm

14 Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Welzijn Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) Verzorgende IG Verzorgende Mbo-verpleegkundige Verpleegkundige Doktersassistent Opleidingen Begeleider Gehandicaptenzorg Begeleider Specifieke Doelgroepen Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg (Medewerker Maatschappelijke Zorg) Agogisch Medewerker GGZ Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Thuisbegeleider Pedagogisch medewerker kinderopvang Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang) Sociaal Dienstverlener (SD) Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Pedagogisch Werk Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg) Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW 4) Sociaal Werk Sociaal-cultureel Werker Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener Indeling in regio s mbo Om analyses per arbeidsmarktregio in Noord-Brabant mogelijk te maken zijn de gegevens met betrekking tot mbo-opleidingen ingedeeld naar vestigingsplaats van de onderwijsinstellingen. In onderstaand overzicht is deze indeling inzichtelijk gemaakt. Instellingsnaam Plaatsnaam Arbeidsmarktregio ROC West-Brabant Etten-Leur West-Brabant ROC Tilburg Tilburg Midden-Brabant Koning Willem I s-hertogenbosch Noordoost-Brabant College ROC de Leijgraaf Veghel Noordoost-Brabant Summa College Eindhoven Zuidoost-Brabant ROC Ter AA Helmond Zuidoost-Brabant 13 West-Brabant Transvorm

15 Omdat de hbo-instellingen in Noord-Brabant (Fontys en Avans) niet duidelijk toebedeeld kunnen worden aan een arbeidsmarktregio, zijn die in deze publicatie niet opgenomen. 14 West-Brabant Transvorm

16 Bijlage 2 Aantal nieuwe instromers naar leerweg West-Brabant. Bron: DUO, Instromers Zorg BOL % % Zorghulp/ Assistent dienstverlening en zorg ,0% 0 - (1) Helpende/ ,9% ,4% Dienstverlening (2) Verzorgende (3) ,7% ,2% Verpleegkundige (4) ,9% +6 +3,8% Doktersassistent (4) ,9% -2-8,0% Totaal Zorg ,8% ,1% Instromers Welzijn BOL Maatschappelijke Zorg ,7% ,0% (3) Maatschappelijke Zorg ,8% ,6% (4) Pedagogisch Werk (3) ,8% ,8% Pedagogisch Werk (4) ,5% ,8% Sociaal Werk (4) ,4% ,1% Totaal Welzijn ,3% ,9% Totaal Zorg en Welzijn ,2% ,4% Instromers Zorg BBL % % Zorghulp/ Assistent dienstverlening en zorg ,0% 0 - (1) Helpende/ ,9% ,8% Dienstverlening (2) Verzorgende (3) ,3% ,9% Verpleegkundige (4) ,0% -10-5,5% Doktersassistent (4) ,0% ,0% Totaal Zorg ,6% ,3% Instromers Welzijn BBL Maatschappelijke Zorg ,0% -5-22,7% (3) Maatschappelijke Zorg ,3% ,2% (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) ,0% ,0% 15 West-Brabant Transvorm

17 Sociaal Werk (4) Totaal Welzijn ,2% -1-1,6% Totaal Zorg en Welzijn ,9% ,9% 16 West-Brabant Transvorm

18 Bijlage 3 Aantal deelnemers naar leerweg West-Brabant. Bron: DUO, Deelnemers Zorg BOL % % Zorghulp (1) ,0% 0 - Helpende (2) ,3% ,7% Verzorgende (3) ,3% ,7% Verpleegkundige (4) ,9% -23-4,9% Doktersassistent (4) ,3% +5 +8,1% Totaal Zorg ,5% ,7% Deelnemers Welzijn BOL Maatschappelijke Zorg ,7% ,8% (3) Maatschappelijke Zorg ,9% ,0% (4) Pedagogisch Werk (3) ,5% ,9% Pedagogisch Werk (4) ,3% ,0% Sociaal Werk (4) ,1% ,1% Totaal Welzijn ,3% +9 +1,2% Totaal Zorg en Welzijn ,2% ,0% Deelnemers Zorg BBL % % Zorghulp (1) ,0% 0 - Helpende (2) ,0% ,1% Verzorgende (3) ,4% ,4% Verpleegkundige (4) ,6% ,4% Doktersassistent (4) ,0% ,0% Totaal Zorg ,2% ,0% Deelnemers Welzijn BBL Maatschappelijke Zorg ,5% -8-28,6% (3) Maatschappelijke Zorg (4) ,0% ,0% Pedagogisch Werk (3) ,0% 0-17 West-Brabant Transvorm

19 Pedagogisch Werk (4) ,0% ,0% Sociaal Werk (4) Totaal Welzijn ,2% ,1% Totaal Zorg en Welzijn ,1% ,9% 18 West-Brabant Transvorm

20 Bijlage 4 Aantal gediplomeerden naar leerweg West-Brabant. Bron: DUO, Gediplomeerden Zorg BOL % % Zorghulp (1) ,0% ,0% Helpende (2) ,8% ,3% Verzorgende (3) ,0% -2-2,4% Verpleegkundige (4) ,2% -3-4,5% Doktersassistent (4) ,5% ,4% Totaal Zorg ,7% ,2% Gediplomeerden Welzijn BOL Maatschappelijke Zorg (3) ,0% +1 +3,0% Maatschappelijke Zorg (4) ,4% +1 +1,8% Pedagogisch Werk (3) ,4% ,2% Pedagogisch Werk (4) ,6% ,8% Sociaal Werk (4) ,2% 0 0,0% Totaal Welzijn ,0% +5 +2,1% Totaal Zorg en Welzijn ,0% -34-6,1% Gediplomeerden Zorg BBL % % Zorghulp (1) ,0% 0 - Helpende (2) ,0% ,7% Verzorgende (3) ,8% ,8% Verpleegkundige (4) ,0% ,9% Doktersassistent (4) ,6% ,0% Totaal Zorg ,1% ,7% Gediplomeerden Welzijn BBL Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) ,7% ,9% ,2% ,2% 19 West-Brabant Transvorm

21 Pedagogisch Werk (3) ,4% 0 0,0% Pedagogisch Werk (4) ,9% +1 - Sociaal Werk (4) ,0% 0 - Totaal Welzijn ,7% -1-1,4% Totaal Zorg en Welzijn ,1% ,4% Gediplomeerden Zorg extraneus % % Zorghulp (1) ,0% 0 - Helpende (2) ,2% ,3% Verzorgende (3) ,3% 0 0,0% Verpleegkundige (4) ,0% Doktersassistent (4) Totaal Zorg ,9% ,4% Gediplomeerden Welzijn extraneus Maatschappelijke Zorg ,0% ,0% (3) Maatschappelijke Zorg ,7% (4) Pedagogisch Werk (3) ,5% 0 0,0% Pedagogisch Werk (4) ,0% +4 - Sociaal Werk (4) ,0% ,0% Totaal Welzijn ,6% ,3% Totaal Zorg en Welzijn ,3% ,0% 20 West-Brabant Transvorm

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Midden-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in Noordoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Mbo Zorg en Welzijn Noord-Brabant... 4 2.1 Instromers... 5 Algemeen... 5 Benchmark Nederland...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Mbo zorg en welzijn in Noord-Brabant... 4 2.1 Instromers.... 4 2.2 Deelnemers.... 9 2.3 Gediplomeerden...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Mbo zorg en welzijn in Noord-Brabant... 4 2.1 Instromers.... 4 2.2 Deelnemers.. 10 2.3 Gediplomeerden...

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant HBO

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant HBO Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant HBO 1 - Onderwijs in Kaart 2018-hbo.docx - 16-6-2017 Transvorm Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 5 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 6 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 9 Gediplomeerden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Zuidoost-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Zuidoost-Brabant Arbeidsmarktontwikkelingen in Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, november 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Noordoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Noordoost-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart 218: Noordoost-Brabant Arbeidsmarktontwikkelingen in Noordoost-Brabant Transvorm Tilburg, november 218 Spoorlaan 171 4 38 CB Tilburg Postbus 427 4 JG Tilburg T 88 144 4 I www.transvorm.org

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Midden-Brabant

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Midden-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Midden-Brabant Arbeidsmarktontwikkelingen in Midden-Brabant Transvorm Tilburg, november 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 I

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: West-Brabant

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: West-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart 2018: West-Brabant Arbeidsmarktontwikkelingen in West- Brabant Transvorm Tilburg, november 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 I www.transvorm.org

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van het aantal leerlingen in Noord-Brabant. Transvorm Tilburg, januari 2019 T F

Voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van het aantal leerlingen in Noord-Brabant. Transvorm Tilburg, januari 2019 T F Voortgezet onderwijs Ontwikkeling van het aantal leerlingen in Noord-Brabant Transvorm Tilburg, januari 2019 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart Basispublicatie. Juni 2017

Onderwijs in Kaart Basispublicatie. Juni 2017 Onderwijs in Kaart Basispublicatie Juni 2017 www.transvorm.org/oik Inhoud Leeswijzer 4 Voorwoord 4 1. Onderwijsontwikkelingen mbo Zorg en Welzijn in Noord-Brabant 5 1.1 Mbo Zorg en Welzijn Noord-Brabant

Nadere informatie

Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing)

Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing) Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing) Subsidiabele opleidingen activiteit A: BBL MBOopleidingen BBL CREBO Naam 10426 Verpleegkundige niveau 4 22191 Verpleegkundige niveau

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 1. Inleiding Inhoud en doel Dit thema-artikel geeft informatie over de mate van aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april Factsheet Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april 217 Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale arbeidsmarktrapportages; de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs:

Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs: Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs: discrepanties & effecten van acties Netwerkbijeenkomst arbeidsmarkt & onderwijs NetwerkZON 5 juni 2019 Stella Buurma, ZorgpleinNoord Karin Doornbos, ZorgpleinNoord

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg Onderwijs in Kaart Trends en ontwikkelingen Cijferbijlage Transvorm Tilburg, juni 2015 Spoorlaan 171 04 Postbus 4275 T 088 144 40 00 I www.transvorm.org 5038 CB Tilburg 5004 JG Tilburg F 088 144 40 88

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018: Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs mei 2018

Onderwijs in Kaart 2018: Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs mei 2018 Onderwijs in Kaart 2018: Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs mei 2018 1. Inleiding Inhoud en doel thema-artikel In dit thema-artikel wordt onderzocht of ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt aansluiten

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Procentuele ontwikkeling bevolking

Procentuele ontwikkeling bevolking Jongeren op de arbeidsmarkt: feiten en cijfers In deze publicatie leest u over relevante demografische ontwikkelingen met betrekking tot jongeren op de arbeidsmarkt. Hoe zal de (beroeps)bevolking zich

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland 1 Personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35388 27 juni 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2017, kenmerk MEVA-1148375-164938,

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart

Arbeidsmarkt in Kaart November 2018 Noord-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart In deze publicatie informeren we u over de huidige arbeidsmarkttrends en -ontwikkelingen in zorg en welzijn in Noord-Brabant 1. Het personeelstekort is

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

79100 Opleiding Sport en Bewegen Sport- en bewegingsleider Sport en Bewegen Coordinator buurt, onderwijs en sport

79100 Opleiding Sport en Bewegen Sport- en bewegingsleider Sport en Bewegen Coordinator buurt, onderwijs en sport naar KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel 79100 Opleiding 23163 Sport en Bewegen 25415 Sport- en bewegingsleider 23163 Sport en Bewegen 25411 Coordinator buurt, onderwijs en sport 23163 Sport en Bewegen 25413

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland Arbeidsmarkttrends in beeld Najaar 2016 Zeeland Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & Vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2 4462 DZ Goes Deze publicatie is als PDF-bestand te downloaden

Nadere informatie

Onderwijs: kiezen voor en leren in de techniek

Onderwijs: kiezen voor en leren in de techniek Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Onderwijs: kiezen voor en leren in de Ontwikkeling instroom mbo 24, 25, 26 4% 24 3% 2% % 25 % -4% -3% -2% -% % -% % 2% 3% 4% 26-2% -3% -4% Verticale as: afwijking

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek

AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek Juni 2019 Nieuw: de AZW Nieuwsflits Kwartaalupdates van data en onderzoek Het AZW programma ontsluit arbeidsmarktdata voor de

Nadere informatie

Voortgang SectorplanPlus

Voortgang SectorplanPlus Voortgang SectorplanPlus Tabellenboek Uitgebracht op verzoek van RegioCoöp Amersfoort, 16 april 2019 Achtergrond SectorplanPlus Op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn wordt een groot tekort aan personeel

Nadere informatie

Studierendement Zorg en Welzijn in Noord-Brabant

Studierendement Zorg en Welzijn in Noord-Brabant Studierendement Zorg en Welzijn in Noord-Brabant 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begrippenkader studierendement 4 Wat bepaalt studierendement?...5 Studierendement in Noord-Brabant in Zorg en Welzijn...6

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: februari 2019

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: februari 2019 RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: februari Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting ROC TOP.

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart

Arbeidsmarkt in Kaart Arbeidsmarkt in Kaart Vraag en aanbod in beeld Transvorm Tilburg, november 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

Uitval en studiesucces van Avans studenten vergeleken met de landelijke cijfers in 2017

Uitval en studiesucces van Avans studenten vergeleken met de landelijke cijfers in 2017 Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR21062018 contactpersoon Daniël Rijckborst datum 21-06-2018 telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Toon Berkers Maartje Geenen Cécile Stallenberg

Toon Berkers Maartje Geenen Cécile Stallenberg Limburgse Arbeidsmarktdag 24 mei 2018 Toon Berkers Maartje Geenen Cécile Stallenberg Dit pdf-bestand bevat de belangrijkste dia s uit de presentatie die in de LADworkshop van 24 mei 2018 is gegeven. De

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

1. Instroom verpleegkunde stijgt pagina mborijnland; verpleegkunde stijgt met 10% pagina 2

1. Instroom verpleegkunde stijgt pagina mborijnland; verpleegkunde stijgt met 10% pagina 2 INHOUD UPDATE November 2018 1. Instroom verpleegkunde stijgt pagina 1 2. mborijnland; verpleegkunde stijgt met 10% pagina 2 3. ROC Mondriaan; meer dan 700 studenten extra pagina 4 4. De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Plek voor stage. QuickScan: stageproblematiek Zorg en Welzijn in Gelderland. Augustus 2018 WZW, in opdracht van provincie Gelderland

Plek voor stage. QuickScan: stageproblematiek Zorg en Welzijn in Gelderland. Augustus 2018 WZW, in opdracht van provincie Gelderland Plek voor stage QuickScan: stageproblematiek Zorg en Welzijn in Gelderland Augustus 2018 WZW, in opdracht van provincie Gelderland 1. Aanleiding De sector Zorg en Welzijn staat nu en de komende jaren voor

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Calibris 2009 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Colofon Onderzoek en rapportage door: - Calibris - Rijnland Advies Januari 2010 Calibris 2009 Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR06062016 contactpersoon Daniël Rijckborst datum 06-06-2016 telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen

Nadere informatie

Instroomonderzoek zorg en welzijn 2019

Instroomonderzoek zorg en welzijn 2019 Instroomonderzoek zorg en welzijn 2019 Achterhoek Regio Zwolle Stedendriehoek & Noord-Veluwe Twente Uitgebracht in opdracht van WGV Zorg en Welzijn Amersfoort, 13 september 2019 Bureau Bartels B.V. Postbus

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant Factsheetrapportage sector onderwijs De provincie Noord-Brabant heeft door Etil het onderzoek 'Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant' laten uitvoeren. Om het menselijk

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant Factsheetrapportage sector biobased economie De provincie Noord-Brabant heeft door Etil het onderzoek 'Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant' laten uitvoeren. Om het

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Factsheet. Samenvatting

Factsheet. Samenvatting Afgestudeerden en uitvallers 2017 In deze factsheet staan de belangrijkste kengetallen en ontwikkelingen met betrekking tot uitval, studiewissel en studiesucces. Alle cijfers betreffen voltijd hbo-bachelorstudenten

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Werkgelegenheid Brabantse detailhandel Winkelaanbod in Noord-Brabant... 8

Samenvatting Inleiding Werkgelegenheid Brabantse detailhandel Winkelaanbod in Noord-Brabant... 8 Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 2. Werkgelegenheid Brabantse detailhandel... 6 3. Winkelaanbod in Noord-Brabant... 8 3.1 Winkels per type winkelgebied... 9 3.2 Winkels in 4 grootste steden,

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant Arbeidsmarktanalyse HCA Factsheetrapportage sector bouw De provincie heeft door Etil het onderzoek 'Arbeidsmarktanalyse HCA ' laten uitvoeren. Om het menselijk kapitaal in de regio te behouden en te vergroten

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Tekort neemt verder toe met medewerkers in 2022 pagina 1. Verbeterde prognose: maar doen we het nu echt beter? pagina 3

Tekort neemt verder toe met medewerkers in 2022 pagina 1. Verbeterde prognose: maar doen we het nu echt beter? pagina 3 INHOUD UPDATE Juli 2019 Tekort neemt verder toe met 2.610 medewerkers in 2022 pagina 1 Verbeterde prognose: maar doen we het nu echt beter? pagina 3 Tekort functiekwalificatieniveaus: verschillen tussen

Nadere informatie

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN TEXEL

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN TEXEL Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant Factsheetrapportage sector zorg De provincie Noord-Brabant heeft door Etil het onderzoek 'Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant' laten uitvoeren. Om het menselijk

Nadere informatie