Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant"

Transcriptie

1 Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs (mbo en hbo) in Noord-Brabant. In dit thema-artikel besteden we aandacht aan een aantal mbo-onderwijscijfers voor de regio Midden-Brabant. De trends en ontwikkelingen van hbo-opleidingen vindt u alleen op Brabantbreed niveau in de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs, vanwege het bovenregionale karakter van de hboopleidingen. Wilt u meer weten over arbeidsmarkt- of onderwijsontwikkelingen in uw regio? Op het dashboard transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl kunt u uw regio selecteren en per thema vergelijkingen maken met andere regio s en tussen branches in uw regio. 1. Nieuwe instromers mbo in Midden-Brabant Het totaal aantal instromers in zorg en welzijn in Midden-Brabant is in gestegen ten opzichte van zowel 2017 als Deze ontwikkeling is in lijn met de Brabantbrede ontwikkeling. De totale toename afgelopen jaar is in Midden-Brabant bijna 4% hoger dan het gemiddelde in Noord-Brabant. Afgelopen jaar daalde het aantal instromers voor de zorggerelateerde opleidingen. Dit komt vooral door de aanzienlijke krimp in het aantal instromers voor de opleiding Verzorgende (3). Tabel 1 geeft de ontwikkeling van het aantal instromers in Midden-Brabant weer. Instromers zorg % % Helpende/ Dienstverlening ,5% +4 +2,1% (2) Verzorgende (3) ,7% ,3% Verpleegkundige (4) ,4% -9-4,1% Doktersassistent (4) ,4% +3 +5,3% Totaal zorg ,9% -48-6,6% Instromers welzijn Maatschappelijke Zorg (3) ,5% ,4% Maatschappelijke Zorg (4) ,7% ,0% Pedagogisch Werk (3) ,9% ,2% Pedagogisch Werk (4) ,3% ,7% Sociaal Werk (4) ,0% ,6% Totaal welzijn ,1% ,3% Totaal zorg en welzijn ,5% ,6% Tabel 1: Aantal nieuwe instromers in zorg en welzijn in Midden-Brabant. Bron: DUO,

2 Figuur 1 geeft de procentuele verandering ( ten opzichte van 2017) in mbo-instromers weer in Midden-Brabant en Noord-Brabant. Opvallend is het grote verschil bij Maatschappelijke Zorg (4) waarbij in Midden-Brabant het aantal instromers flink toenam, terwijl Brabantbreed het aantal aanzienlijk minder fors toenam. Bij Verpleegkunde (4) steeg het aantal instromers Brabantbreed, maar kromp het aantal instromers in Midden-Brabant. Ook de krimp in Midden-Brabant van de opleiding Verzorgende (3) is groter dan de Brabantbrede krimp. Figuur 1: Procentuele verandering mbo-instromers in Midden-Brabant en heel Noord-Brabant in ten opzichte van Bron: DUO, Nieuwe instromers naar leerweg Figuur 2 geef de verdeling weer tussen instromers in de BOL- en BBL-variant van de opleiding in. Wat opvalt ten opzichte van Noord-Brabant als geheel is het groot aandeel BBL ers bij Maatschappelijke Zorg (3 en 4). 2

3 Figuur 2: Aandeel (%) BOL- en BBL-studenten van het totaal aantal instromers mbo in Midden-Brabant in. Bron: DUO,2019. Figuur 3 toont de ontwikkeling van het aantal BOL- en BBL-instromers van 2014 tot. De aantallen BOL- en BBL-instromers in Midden-Brabant zijn in ten opzichte van 2014 toegenomen, net als Brabantbreed het geval is. Ook is het aantal BBL deelnemers afgelopen jaar toegenomen in Midden-Brabant. Het aantal BOL-instromers bleef afgelopen jaar gelijk en is lager dan het aantal BOL-instromers in Brabantbreed nam het aantal BOL-instromers ten opzichte van zowel 2016 als 2017 toe. Figuur 3: Ontwikkeling van het totaal aantal BOL- en BBL-instromers in zorg en welzijn in Midden-Brabant. Bron: DUO, Een groei of krimp In de ene leerweg hoeft niet gepaard te gaan met dezelfde ontwikkeling in de andere leerweg. Zo kromp het aantal BOL-instromers voor de opleiding Helpende (2), terwijl het aantal BBL-instromers toenam. In bijlage 2 vindt u de exacte aantallen BOL- en BBL-instromers in zorg en welzijn in Midden-Brabant per jaar. 3

4 2. Deelnemers mbo in Midden-Brabant Het totaal aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen in Midden-Brabant steeg zowel ten opzichte van 2014 als Deze ontwikkeling zien we Brabantbreed ook terug. Alleen de opleidingen Doktersassistent (4) en Pedagogisch Werk (3) kenden afgelopen jaar een krimp in aantal deelnemers. Het aantal deelnemers aan Maatschappelijke Zorg (4) is nog niet op het niveau van 2014, maar steeg het afgelopen jaar wel weer. Tabel 2 geeft de ontwikkeling van het aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen in Midden- Brabant weer. Deelnemers zorg % % Helpende/ ,3% ,1% Dienstverlening (2) Verzorgende (3) ,0% ,7% Verpleegkundige (4) ,1% +7 +1,4% Doktersassistent (4) ,7% -14-9,5% Totaal zorg ,9% ,7% Deelnemers welzijn Maatschappelijke Zorg (3) ,4% ,4% Maatschappelijke Zorg (4) ,6% ,6% Pedagogisch Werk (3) ,9% -10-7,6% Pedagogisch Werk (4) ,6% ,0% Sociaal Werk (4) ,5% ,2% Totaal welzijn ,6% ,3% Totaal zorg en welzijn ,0% ,9% Tabel 2: Aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen in Midden-Brabant. Bron: DUO, Figuur 4 toont de verandering van het aantal deelnemers in ten opzichte van 2017 in Midden- Brabant en Noord-Brabant. Opvallend is dat het aantal deelnemers aan de opleiding Verzorgende (3) in Midden-Brabant toenam, terwijl het aantal deelnemers voor deze opleiding Brabantbreed (licht) afnam. De groei bij Verpleegkundige (4) blijft in Midden-Brabant echter achter bij de Brabantbrede groei. Het aantal deelnemers aan Maatschappelijk Zorg (3) groeide daarentegen weer aanzienlijk forser dan Brabantbreed. 4

5 Verandering (%) deelnemers t.o.v ,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Helpende (2) Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) Midden-Brabant Noord-Brabant Figuur 4: Procentuele verandering mbo-deelnemers in Midden-Brabant en Noord-Brabant in ten opzichte van Bron: DUO, Deelnemers naar leerweg Figuur 5 toont de verdeling tussen deelnemers in de BOL- en BBL-variant van de opleiding in. Opvallend ten opzichte van Noord-Brabant als geheel is het groot aandeel BBL ers bij Maatschappelijke Zorg (3 en 4). Figuur 5: Aandeel (%) BOL- en BBL-studenten van het totaal aantal deelnemers mbo in Midden-Brabant in. Bron: DUO, Figuur 6 toont de ontwikkeling van het aantal BOL- en BBL-studenten. Het aantal BOL-studenten is in ten opzichte van 2014 licht toegenomen in Midden-Brabant. Dit aantal nam Brabantbreed af gedurende die periode. Ten opzichte van 2017 nam het aantal BOL-studenten in Midden-Brabant af, maar in Noord-Brabant nam dit aantal toe. Het aantal BBL-deelnemers nam zowel afgelopen jaar als ten opzichte van 2014 in Midden-Brabant evenals Brabantbreed toe. 5

6 Figuur 6: Ontwikkeling van het totaal aantal BOL- en BBL-deelnemers in Midden-Brabant. Bron: DUO, In bijlage 3 vindt u de exacte aantallen BOL- en BBL-deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen in Midden-Brabant per jaar. 3. Gediplomeerden mbo in Midden-Brabant Tabel 3 toont het aantal mbo-gediplomeerden in Midden-Brabant. Het totaal aantal gediplomeerden in is afgenomen ten opzichte van zowel 2014 als Deze ontwikkeling zien we ook Brabantbreed terug. Het aantal gediplomeerden in ten opzichte van zowel 2014 als 2017 nam in Midden-Brabant enkel toe voor de opleidingen Verpleegkundige (4) en Pedagogisch Werk (4). Afgelopen jaar steeg ook het aantal gediplomeerden aan de opleiding Doktersassistent (4). Gediplomeerden zorg % % Helpende/ ,8% ,2% Dienstverlening (2) Verzorgende (3) ,3% ,9% Verpleegkundige (4) ,6% +6 +5,0% Doktersassistent (4) ,6% ,0% Totaal zorg ,5% ,5% Gediplomeerden welzijn Maatschappelijke Zorg (3) ,8% ,8% Maatschappelijke Zorg (4) ,2% -4-2,5% Pedagogisch Werk (3) ,0% -3-7,3% Pedagogisch Werk (4) ,7% ,7% Sociaal Werk (4) ,2% ,2% Totaal welzijn ,0% -27-7,0% Totaal zorg en welzijn ,3% ,5% Tabel 3: Aantal gediplomeerden in zorg en welzijn in Midden-Brabant. Bron: DUO,

7 Figuur 7 toont de verandering van het aantal gediplomeerden in ten opzichte van 2017 in Midden-Brabant en Noord-Brabant. Opvallend is dat het aantal gediplomeerden aan de opleidingen Verpleegkundige (4) en Pedagogisch Werk (4) in Midden-Brabant toenam, terwijl het aantal gediplomeerden voor deze opleidingen Brabantbreed afnam. Verandering (%) gediplomeerden t.o.v Helpende (2) Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Midden-Brabant Noord-Brabant Figuur 7: Procentuele verandering mbo-gediplomeerden in West-Brabant en Noord-Brabant in ten opzichte van Bron: DUO, Gediplomeerden naar leerweg In figuur 8 is het procentuele aandeel BOL-, BBL- en extraneus 1 -gediplomeerden van het totaal aantal gediplomeerden weergegeven. Ook hier valt op dat bij de meeste opleidingen het grootste deel van gediplomeerden BOL-student is. Bij de opleidingen Verzorgende (3), Verpleegkundige (4), Maatschappelijke Zorg (3) en Maatschappelijke Zorg (4) is dat niet het geval. 1 Extraneus: student die alleen examens aflegt en geen lessen volgt of begeleiding krijgt. 7

8 Gediplomeerden naar leerweg 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helpende (2) Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) 54% 22% 36% 49% 13% 79% 53% 62% 100% 100% 100% 18% 25% 63% 29% 16% 0% 21% 25% 33% 1% 0% 0% 0% BOL BBL Extraneus Figuur 8: Aandeel (%) BOL-, BBL- en extraneus 2 -studenten van het totaal aantal deelnemers mbo in Midden-Brabant in. Bron: DUO, Figuur 9 toont de ontwikkeling van mbo-gediplomeerden naar leerweg. Het aantal gediplomeerden daalde in alle leerwegen ten opzichte van 2017 en Deze trend zien we ook terug Brabantbreed. Opvallend is dat het aantal BBL-gediplomeerden vanaf 2016 lager is dan het aantal BOLgediplomeerden Gediplomeerden naar leerweg BOL BBL Extraneus Figuur 9: Ontwikkeling van mbo-gediplomeerden in zorg en welzijn in Midden-Brabant. Bron: DUO, De tabellen in bijlage 4 geven het precieze aantal gediplomeerden per jaar weer naar leerweg (BOL, BBL of extraneus) in Midden-Brabant. 8

9 Onderzoeksverantwoording Voor deze publicatie is een selectie gemaakt van beschikbare data op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gebruikte bronnen, gemaakte selecties en relevante definities. Voor meer informatie over cijfermatige ontwikkelingen in het onderwijsveld verwijzen we u graag naar het online arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld (transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl). Hier vindt u aanvullende cijfers en uitgebreidere analyses. Gewijzigde data dashboard Om bij het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2.0 aan te sluiten is besloten CBS data in het dashboard transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl te importeren. Dit is recent gebeurd, waardoor de data in het dashboard, waaronder de onderwijscijfers, wijzigden. Er zit onder andere verschil in de indeling van (samengevoegde) opleidingen. Ook wordt in het dashboard de woonplaats van de student als uitgangspunt voor de betreffende regio genomen, terwijl in onze huidige publicaties de vestigingsplaats van de onderwijsinstelling de regio bepaalt. De onderwijscijfers in deze publicatie wijken daarom af van de cijfers in het dashboard. In de toekomst willen we ook onze publicaties zo goed mogelijk afstemmen op de landelijke ontwikkelingen en data. Voor aanvullende informatie over de verschillende databronnen, neem contact met ons op. Bronnen en definities Nieuwe instromers, deelnemers en gediplomeerden mbo De gegevens zijn afkomstig van DUO. Dit zijn cijfers over het bekostigd onderwijs. De peildatum voor de cijfers is 1 oktober van het betreffende jaar. De cijfers van zijn voorlopig. Instromers: nieuwe instromende deelnemers aan een opleiding. Deelnemers met bekostigde inschrijving voor een bepaalde mbo-opleiding in het betreffende jaar en in het jaar daarvoor niet voor die opleiding. Deelnemers: het totaal aantal deelnemers aan een opleiding. Gediplomeerden: het totaal aantal gediplomeerden. Extraneus: student die alleen examens aflegt en geen lessen volgt of begeleiding krijgt. Bron: DUO Nieuwe instromers, deelnemers en gediplomeerden hbo De gegevens zijn afkomstig van de Vereniging Hogescholen. Dit zijn cijfers over het bekostigd onderwijs. De peildatum voor de cijfers is 1 oktober van het betreffende jaar. De cijfers van zijn voorlopig. Instromers: inschrijvingen van elke student die actief is op 1 oktober van het betreffende studiejaar en sinds 1986 nog niet eerder op die peildatum ongeacht de bekostigingsstatus stond ingeschreven (bij die hogeschool) in datzelfde type hoger onderwijs. Zowel hoofd- als neveninschrijvingen worden meegeteld en zowel eerste instromers (studenten die nog niet eerder stonden ingeschreven in hetzelfde type hoger onderwijs) als studenten die van studie en/of 9

10 hogeschool wisselen (studenten die nog niet eerder bij de betreffende hogeschool stonden ingeschreven in hetzelfde type hoger onderwijs, maar wél bij een andere hogeschool). Deelnemers: elke inschrijving waarbij de student actief is op 1 oktober van het betreffende studiejaar wordt meegeteld, ongeacht de bekostigingsstatus. Zowel hoofd- als neveninschrijvingen worden meegeteld. Gediplomeerden: in de overzichten met het aantal diploma s worden alle diploma s geteld die in het betreffende studiejaar zijn afgegeven. Propedeusediploma s worden hierbij buiten beschouwing gelaten en elk ander diploma wordt geteld, ongeacht de bekostigingsstatus van de bijbehorende inschrijving. De diploma s worden niet geteld op een peildatum (zoals inschrijvingen en instroom) maar over een peilperiode, namelijk een volledig studiejaar. Doordat de gehele periode afgerond moet zijn voordat de telling kan plaatsvinden, zijn de tellingen van diploma s in een bepaald studiejaar pas een jaar later beschikbaar dan de inschrijvingen en instroom. Bron: Vereniging Hogescholen De instroom-, deelnemers- en gediplomeerdencijfers laten soms tegengestelde trends zien. Zo krimpt het aantal deelnemers en gediplomeerden in geselecteerde mbo-opleidingen, maar groeit het aantal instromers. Er zijn verschillende verklaringen voor deze trends. De uitval van studenten, snelheid van studeren (studievertraging of -versnelling door verkorte trajecten) en instroom in jaren voor 2013 kunnen bijvoorbeeld een rol spelen. Selectie van opleidingen Ten behoeve van de publicatie is een selectie gemaakt van mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn. Het belangrijkste selectiecriterium is dat de opleidingen opleiden voor een functie in het primair proces die relevant is voor werkgevers aangesloten bij Transvorm. In onderstaande tabel een overzicht van de geselecteerde opleidingen. Voor de indeling naar opleidingsniveau is gebruikgemaakt van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLFQ). mbo Indeling (niveau NLFQ) Zorg Helpende zorg en welzijn/dienstverlening (2) Verzorgende (3) Verpleegkundige (4) Doktersassistent (4) Welzijn Maatschappelijke Zorg (3) Maatschappelijke Zorg (4) Kwalificatienaam Helpende zorg en welzijn Dienstverlening Verzorgende IG Verzorgende Mbo-verpleegkundige Verpleegkundige Doktersassistent Begeleider Gehandicaptenzorg Begeleider specifieke doelgroepen Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) Agogisch medewerker GGZ Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) 10

11 Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) Tabel 4: Selectie van opleidingen mbo. Associate degree Indeling (niveau NLFQ) Gezondheidzorg Zorg en Technologie (5) Sociale studies Health & Social Work (5) Social Work (5) Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (5) Pedagogisch Educatief Professional (5) Tabel 5: Selectie van associate degree opleidingen. Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) Maatschappelijke Zorg Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Thuisbegeleider Pedagogisch medewerker kinderopvang Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang) Sociaal Dienstverlener (SD) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang Pedagogisch werk Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg) Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW 4) Sociaal werk Sociaal-cultureel werker Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatienaam Ad Zorg en Technologie Ad Health & Social Work Ad Social Work Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn Ad Pedagogisch Educatief Professional hbo Indeling (niveau NLFQ) Gezondheidszorg Verpleegkunde (bachelor, 6) Fysiotherapie (bachelor, 6) Advanced Nursing Practice (master, 7) Kwalificatienaam Verpleegkunde Fysiotherapie Advanced Nursing Practice Sociale Studies Pedagogiek (bachelor, 6) Social Work (bachelor, 6) Pedagogiek Social Work Bij de landelijke cijfers bestaat Social Work uit: Social Work, Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 11

12 Toegepaste Psychologie (bachelor, 6) Pedagogiek (master, 7) Tabel 6: Selectie van opleidingen hbo. Dienstverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming en Sociaal Pedagogische Hulpverlening Toegepaste Psychologie Pedagogiek Combinatieopleiding Verzorgende IG/ Maatschappelijke Zorg (3) De inschrijvingen en gediplomeerden voor de combinatieopleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg (3) worden door onderwijsinstellingen zelf toegekend aan ofwel de opleiding Verzorgende IG ofwel Maatschappelijke Zorg, alvorens DUO deze cijfers ontvangt. Daarmee kunnen we niet afzonderlijk zien hoeveel inschrijvingen en gediplomeerden er voor deze combinatieopleiding zijn en kan het beeld van de twee afzonderlijke opleidingen vertekend zijn. Indeling in regio s mbo Om analyses per arbeidsmarktregio in Noord-Brabant mogelijk te maken, zijn de gegevens met betrekking tot mbo-opleidingen ingedeeld naar vestigingsplaats van de onderwijsinstellingen. In onderstaand overzicht is deze indeling inzichtelijk gemaakt. Instellingsnaam Plaatsnaam Arbeidsmarktregio ROC West-Brabant Etten-Leur West-Brabant ROC Tilburg Tilburg Midden-Brabant Koning Willem I s-hertogenbosch Noordoost-Brabant College ROC de Leijgraaf Veghel Noordoost-Brabant Summa College Eindhoven Midden-Brabant ROC Ter AA Helmond Midden-Brabant Tabel 7: Indeling in regio s mbo. 12

13 Bijlage 2 Aantallen instromers naar leerweg in Midden-Brabant. Bron: DUO, Instromers zorg BOL % % Helpende/ Dienstverlening ,7% -12-8,0% (2) Verzorgende (3) ,7% ,8% Verpleegkundige (4) ,0% -9-6,8% Doktersassistent (4) ,0% +3 +5,3% Totaal zorg ,5% ,7% Instromers welzijn BOL Maatschappelijke Zorg (3) ,4% -1-50,0% Maatschappelijke Zorg (4) ,0% +2 +5,3% Pedagogisch Werk (3) ,9% ,2% Pedagogisch Werk (4) ,3% ,7% Sociaal Werk (4) ,0% ,6% Totaal welzijn ,4% ,4% Totaal zorg en welzijn ,6% 0 0,0% Instromers zorg BBL % % Helpende/ Dienstverlening ,0% ,0% (2) Verzorgende (3) ,3% -6-4,0% Verpleegkundige (4) ,0% 0 0,0% Doktersassistent (4) ,0% 0 - Totaal zorg ,5% ,6% Instromers welzijn BBL Maatschappelijke Zorg (3) ,3% ,4% Maatschappelijke Zorg (4) ,5% ,5% Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) Totaal welzijn ,3% ,0% Totaal zorg en welzijn ,8% ,4% 13

14 Bijlage 3 Aantallen deelnemers naar leerweg Midden-Brabant. Bron: DUO, Deelnemers zorg BOL % % Helpende/ Dienstverlening ,1% ,1% (2) Verzorgende (3) ,6% ,7% Verpleegkundige (4) ,8% +5 +1,5% Doktersassistent (4) ,7% -14-9,5% Totaal zorg ,0% -23-2,8% Deelnemers welzijn BOL Maatschappelijke Zorg (3) ,7% ,8% Maatschappelijke Zorg (4) ,1% +1 +1,1% Pedagogisch Werk (3) ,9% -10-7,6% Pedagogisch Werk (4) ,6% ,0% Sociaal Werk (4) ,5% ,2% Totaal welzijn ,8% +6 +0,9% Totaal zorg en welzijn ,9% -17-1,2% Deelnemers zorg BBL % % Helpende/ Dienstverlening ,3% ,6% (2) Verzorgende (3) ,6% ,7% Verpleegkundige (4) ,6% +2 +1,1% Doktersassistent (4) ,0% 0 - Totaal zorg ,8% ,1% Deelnemers welzijn BBL Maatschappelijke Zorg (3) ,7% ,1% Maatschappelijke Zorg (4) ,4% ,8% Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) Totaal welzijn ,6% ,1% Totaal zorg en welzijn ,7% ,9% 14

15 Bijlage 4 Aantallen gediplomeerden naar leerweg Midden-Brabant. Bron: DUO, 2019 Gediplomeerden zorg % % BOL Helpende (2) ,2% ,4% Verzorgende (3) ,3% ,5% Verpleegkundige (4) ,6% ,6% Doktersassistent (4) ,0% ,0% Totaal zorg ,3% ,8% Gediplomeerden welzijn BOL Maatschappelijke Zorg ,0% ,9% (3) Maatschappelijke Zorg ,5% -8-27,6% (4) Pedagogisch Werk (3) ,0% -3-7,3% Pedagogisch Werk (4) ,8% ,7% Sociaal Werk (4) ,8% ,2% Totaal welzijn ,0% ,0% Totaal zorg en welzijn ,9% -13-3,7% Gediplomeerden zorg % % BBL Helpende (2) ,1% +1 +7,1% Verzorgende (3) ,1% ,2% Verpleegkundige (4) ,9% -8-9,1% Doktersassistent (4) ,0% 0 Totaal zorg ,4% ,0% Gediplomeerden welzijn BBL Maatschappelijke Zorg ,0% ,2% (3) Maatschappelijke Zorg ,4% -9-9,6% (4) Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) Sociaal Werk (4) Totaal welzijn ,0% ,0% Totaal zorg en welzijn ,6% ,1% 15

16 Gediplomeerden zorg % % extraneus Helpende (2) ,0% ,2% Verzorgende (3) ,1% ,1% Verpleegkundige (4) ,0% +1 Doktersassistent (4) ,0% +8 Totaal zorg ,2% ,4% Gediplomeerden welzijn extraneus Maatschappelijke Zorg (3) ,7% ,0% Maatschappelijke Zorg (4) ,2% ,5% Pedagogisch Werk (3) Pedagogisch Werk (4) ,0% 0 Sociaal Werk (4) ,0% 0 Totaal welzijn ,0% -8-10,7% Totaal zorg en welzijn ,9% ,2% 16

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in West- Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Midden-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in Noordoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Mbo zorg en welzijn in Noord-Brabant... 4 2.1 Instromers.... 4 2.2 Deelnemers.... 9 2.3 Gediplomeerden...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Onderwijsontwikkelingen in mbo en hbo 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Mbo zorg en welzijn in Noord-Brabant... 4 2.1 Instromers.... 4 2.2 Deelnemers.. 10 2.3 Gediplomeerden...

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Mbo Zorg en Welzijn Noord-Brabant... 4 2.1 Instromers... 5 Algemeen... 5 Benchmark Nederland...

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant HBO

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant HBO Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant HBO 1 - Onderwijs in Kaart 2018-hbo.docx - 16-6-2017 Transvorm Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hbo Gezondheidszorg en Sociale Studies

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing)

Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing) Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing) Subsidiabele opleidingen activiteit A: BBL MBOopleidingen BBL CREBO Naam 10426 Verpleegkundige niveau 4 22191 Verpleegkundige niveau

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 5 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 6 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 9 Gediplomeerden

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart Basispublicatie. Juni 2017

Onderwijs in Kaart Basispublicatie. Juni 2017 Onderwijs in Kaart Basispublicatie Juni 2017 www.transvorm.org/oik Inhoud Leeswijzer 4 Voorwoord 4 1. Onderwijsontwikkelingen mbo Zorg en Welzijn in Noord-Brabant 5 1.1 Mbo Zorg en Welzijn Noord-Brabant

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Arbeidsmarkt in Beeld 2019: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 1. Inleiding Inhoud en doel Dit thema-artikel geeft informatie over de mate van aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs:

Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs: Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs: discrepanties & effecten van acties Netwerkbijeenkomst arbeidsmarkt & onderwijs NetwerkZON 5 juni 2019 Stella Buurma, ZorgpleinNoord Karin Doornbos, ZorgpleinNoord

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg Onderwijs in Kaart Trends en ontwikkelingen Cijferbijlage Transvorm Tilburg, juni 2015 Spoorlaan 171 04 Postbus 4275 T 088 144 40 00 I www.transvorm.org 5038 CB Tilburg 5004 JG Tilburg F 088 144 40 88

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland 1 Personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Lijst opleidingen voor toegang register Sociaal Werkers

Lijst opleidingen voor toegang register Sociaal Werkers Lijst opleidingen voor toegang register Sociaal Werkers Toelichting Sommige opleidingsnamen komen meerdere keren voor. In dat geval varieert de crebo/crohocode of soort opleiding. De reguliere, meestal

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Noordoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Noordoost-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart 218: Noordoost-Brabant Arbeidsmarktontwikkelingen in Noordoost-Brabant Transvorm Tilburg, november 218 Spoorlaan 171 4 38 CB Tilburg Postbus 427 4 JG Tilburg T 88 144 4 I www.transvorm.org

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: West-Brabant

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: West-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart 2018: West-Brabant Arbeidsmarktontwikkelingen in West- Brabant Transvorm Tilburg, november 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 I www.transvorm.org

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Zuidoost-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Zuidoost-Brabant Arbeidsmarktontwikkelingen in Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, november 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018: Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs mei 2018

Onderwijs in Kaart 2018: Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs mei 2018 Onderwijs in Kaart 2018: Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs mei 2018 1. Inleiding Inhoud en doel thema-artikel In dit thema-artikel wordt onderzocht of ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt aansluiten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Midden-Brabant

Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Midden-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart 2018: Midden-Brabant Arbeidsmarktontwikkelingen in Midden-Brabant Transvorm Tilburg, november 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 I

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35388 27 juni 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2017, kenmerk MEVA-1148375-164938,

Nadere informatie

crebo/croho naam opleiding onderwijstype soort EQF niveau

crebo/croho naam opleiding onderwijstype soort EQF niveau Lijst opleidingen voor toegang register Sociaal Werkers Toelichting Sommige opleidingsnamen komen meerdere keren voor. In dat geval varieert de crebo/crohocode of soort opleiding. De reguliere, meestal

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Studierendement Zorg en Welzijn in Noord-Brabant

Studierendement Zorg en Welzijn in Noord-Brabant Studierendement Zorg en Welzijn in Noord-Brabant 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begrippenkader studierendement 4 Wat bepaalt studierendement?...5 Studierendement in Noord-Brabant in Zorg en Welzijn...6

Nadere informatie

Factsheet. Samenvatting

Factsheet. Samenvatting Studiesucces en uitval 2018 Deze factsheet bevat de belangrijkste ontwikkelingen in het hbo op het gebied van studiesucces, studieduur, uitval en studiewissel van voltijd bachelorstudenten uitgesplitst

Nadere informatie

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april Factsheet Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april 217 Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale arbeidsmarktrapportages; de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in

Nadere informatie

Factsheet. Totale hbo-instroom, inschrijvingen en diploma s

Factsheet. Totale hbo-instroom, inschrijvingen en diploma s Instroom, inschrijvingen en diploma s 2018/19 De instroom in het hbo is dit studiejaar toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars aan een associate degree, bachelor of masteropleiding. Dit is de hoogste

Nadere informatie

AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek

AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek Juni 2019 Nieuw: de AZW Nieuwsflits Kwartaalupdates van data en onderzoek Het AZW programma ontsluit arbeidsmarktdata voor de

Nadere informatie

Bron en definities studentenaantallen Vereniging Hogescholen

Bron en definities studentenaantallen Vereniging Hogescholen Bron en definities studentenaantallen Versie 0.1 (voorlopig) Laatst gewijzigd: 8-2-2018 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wijzigingen deze versie... 3 Met ingang van 1cijferHO2017... 3 1cijferHO...

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van het aantal leerlingen in Noord-Brabant. Transvorm Tilburg, januari 2019 T F

Voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van het aantal leerlingen in Noord-Brabant. Transvorm Tilburg, januari 2019 T F Voortgezet onderwijs Ontwikkeling van het aantal leerlingen in Noord-Brabant Transvorm Tilburg, januari 2019 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88

Nadere informatie

Toelichting bij _Arbeidsmarktaanbod_studierichting_onderwijssoort_regio.csv

Toelichting bij _Arbeidsmarktaanbod_studierichting_onderwijssoort_regio.csv Migratieachtergrond van uitgestroomde studenten naar regio, onderwijssoort en studierichting Uitstroom na studiejaar 2016/ 17 pilot Barometer culturele diversiteit CBS Januari 2019 Vragen over deze publicatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR06062016 contactpersoon Daniël Rijckborst datum 06-06-2016 telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Factsheet. Samenvatting

Factsheet. Samenvatting Afgestudeerden en uitvallers 2017 In deze factsheet staan de belangrijkste kengetallen en ontwikkelingen met betrekking tot uitval, studiewissel en studiesucces. Alle cijfers betreffen voltijd hbo-bachelorstudenten

Nadere informatie

Uitval en studiesucces van Avans studenten vergeleken met de landelijke cijfers in 2017

Uitval en studiesucces van Avans studenten vergeleken met de landelijke cijfers in 2017 Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR21062018 contactpersoon Daniël Rijckborst datum 21-06-2018 telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart

Arbeidsmarkt in Kaart November 2018 Noord-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart In deze publicatie informeren we u over de huidige arbeidsmarkttrends en -ontwikkelingen in zorg en welzijn in Noord-Brabant 1. Het personeelstekort is

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

1,4% ten opzichte van studiejaar

1,4% ten opzichte van studiejaar 1 februari 2018 Feiten & Cijfers Stijgende lijn in instroom, inschrijvingen en aantal gediplomeerden hbo houdt stand. Grote toename instroom associate degrees. De instroom in het hbo in studiejaar 2017-2018

Nadere informatie

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

79100 Opleiding Sport en Bewegen Sport- en bewegingsleider Sport en Bewegen Coordinator buurt, onderwijs en sport

79100 Opleiding Sport en Bewegen Sport- en bewegingsleider Sport en Bewegen Coordinator buurt, onderwijs en sport naar KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel 79100 Opleiding 23163 Sport en Bewegen 25415 Sport- en bewegingsleider 23163 Sport en Bewegen 25411 Coordinator buurt, onderwijs en sport 23163 Sport en Bewegen 25413

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland Arbeidsmarkttrends in beeld Najaar 2016 Zeeland Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & Vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2 4462 DZ Goes Deze publicatie is als PDF-bestand te downloaden

Nadere informatie

De hbo er aan het werk

De hbo er aan het werk De hbo er aan het werk Hogescholen leiden op voor de arbeidsmarkt. Dat doen zij met succes. Het overgrote deel van de studenten vindt binnen 3 maanden een baan op minimaal hbo-niveau. Beroepen en functies

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn CAFE NOL AMSTERDAM EN DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

SIGRA. Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn CAFE NOL AMSTERDAM EN DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn CAFE NOL Amsterdam en Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM EN DIEMEN Inleiding In deze

Nadere informatie

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN TEXEL

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN TEXEL Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

DIPLOMALIJST GASTOUDERS

DIPLOMALIJST GASTOUDERS DIPLOMALIJST GASTOUDERS MBO niveau 2 opleidingen Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Helpende welzijn 2 Helpende Zorg en Welzijn Verzorgingsassistent(e) MBO niveau 3 of 4 opleidingen A verpleegkundige

Nadere informatie

Diplomalijst gastouder

Diplomalijst gastouder Diplomalijst gastouder Mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn 2 Helpende welzijn 2 Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Verzorgingsassistent(e) Mbo-3/4 A verpleegkundige; Activiteitenbegeleider (AB);

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Bron en definities studentenaantallen Vereniging Hogescholen

Bron en definities studentenaantallen Vereniging Hogescholen klik hier voor de nieuwste versie van dit bestand Versie 11-2-2019 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 2 Nieuw deze versie... 3 Bron: 1cijferHO... 4 Studentenaantallen... 4 Inschrijvingen...

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

Inschrijvingen en Instroom

Inschrijvingen en Instroom Veel studenten... 2 Minder studenten beginnen aan deeltijdopleiding... 3 Behoorlijk minder hbo-masterstudenten bij deeltijdopleidingen... 4 Veel instroom in maatschappelijke hulp en dienstverlening...

Nadere informatie

Plek voor stage. QuickScan: stageproblematiek Zorg en Welzijn in Gelderland. Augustus 2018 WZW, in opdracht van provincie Gelderland

Plek voor stage. QuickScan: stageproblematiek Zorg en Welzijn in Gelderland. Augustus 2018 WZW, in opdracht van provincie Gelderland Plek voor stage QuickScan: stageproblematiek Zorg en Welzijn in Gelderland Augustus 2018 WZW, in opdracht van provincie Gelderland 1. Aanleiding De sector Zorg en Welzijn staat nu en de komende jaren voor

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014

Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014 Januari 2015 Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord ONDERWIJSKAART 2014 Samenvatting 2014 Voor u ligt de Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord 2014. Hierin vindt u actuele cijfers over de onderwijssituatie in

Nadere informatie

Voortgang SectorplanPlus

Voortgang SectorplanPlus Voortgang SectorplanPlus Tabellenboek Uitgebracht op verzoek van RegioCoöp Amersfoort, 16 april 2019 Achtergrond SectorplanPlus Op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn wordt een groot tekort aan personeel

Nadere informatie