Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de en op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en de WJK. Daartoe wordt onder andere een regionaal tabellenboek opgesteld, met 10 tabellen waarin voor 28 regio s relevante arbeidsmarktinformatie wordt gepresenteerd. Het tabellenboek heeft tot doel een snelle inkijk te geven in de regionale situatie en inzicht te geven in de regionale diversiteit. Het regionaal tabellenboek is bedoeld als trigger voor regio s en anderen om meer gedetailleerde informatie van de website AZWinfo ( te halen. Betrokken partijen zijn dan ook van harte uitgenodigd om naar deze website te gaan en daar de regionale cijfers en prognoses voor de sector Zorg en WJK te bekijken en naar gelang de informatiebehoefte zelf rapporten samen te stellen. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Groningen Zaanstreek en Waterland Drenthe Amsterdam Friesland Amstelland, Kennemerland, Meerlanden IJsselvechtstreek Rijnstreek Twente Rijnmond Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek Haaglanden Achterhoek Drechtsteden Zuid-West Gelderland Zeeland Midden-Gelderland West-Brabant Flevoland Midden-Brabant Gooi- en Vechtstreek Noordoost-Brabant Utrecht en omgeving Zuidoost-Brabant Amersfoort en omgeving Noord- en Midden-Limburg Noord-Holland Noord Zuid-Limburg Als u wilt weten uit welke gemeenten de regio's zijn opgebouwd, kijk dan op (klik op Basisdata --> ). Uitgangspunten regionaal tabellenboek Informatie over de regionale arbeidsmarkt in Zorg en WJK heeft over het algemeen betrekking op een regionale verdeling van landelijke gegevens en en. Dit betekent dat landelijke gegevens de basis vormen en er op basis van kenmerken die specifiek zijn voor een bepaalde regio, is bepaald hoe landelijke en zich naar deze regio vertalen. Opbouw regionaal tabellenboek In het tabellenboek komt allereerst het aanbod op de arbeidsmarkt in het algemeen, dus niet specifiek voor de sector Zorg en WJK, aan bod (tabel 1). Vervolgens wordt de regionale werkgelegenheid in Zorg en WJK en de over tijd gepresenteerd (tabel 2 en 3). In tabel 4 wordt vervolgens naar het netto verloop gekeken. In tabel 5 tot en met 9 worden tot slot de stromen vanuit het onderwijs getoond. De en in de tabellen gaan steeds over verschillende jaren; dit wordt telkens aangegeven boven de kolom. Tot slot is er een overzicht opgenomen waarin definities van de in de tabellen gepresenteerde variabelen zijn weergegeven. Het doel van de regionale weergaven is om middels diverse actoren op de arbeidsmarkt van zorg en WJK te voorzien in informatie waarop arbeidsmarktbeleid kan worden afgestemd, zodat vraag en aanbod in evenwicht komen.

3 Inhoudsopgave PAGINA Tabel 1. Aanbod arbeidmarkt en werkloosheid 2 Tabel 2. Werkgelegenheid naar branche 3 Tabel 3. Ontwikkelingen vraagzijde 4 Tabel 4. Netto verloop VOV-personeel (in %) 5 Tabel 5. Instroom in opleidingen 6 Tabel 6. Verwacht aantal gediplomeerden 7 Tabel 7. Onderwijsrendement 8 Tabel 8. Sectorrendement 9 Tabel 9. Ontwikkelingen onderwijs 10 Definities 11 1

4 Tabel 1. Aanbod arbeidsmarkt en werkloosheid Bevolking, ontgroening, vergrijzing, (potentiële) beroepsbevolking, arbeidsparticipatie en niet-werkende werkzoekenden, 2012 Bevolking Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolking Arbeidsparticipatie Beroepsbevolking Ontwikkeling beroepsbevolking (gem. per jaar) Ontwikkeling percentage nietwerkende Percentage nietwerkende werkzoekenden werkzoekenden , in totaal %-punt Groningen % 26% ,3% ,5% 9,5% 1,4% Drenthe % 31% ,9% ,3% 9,2% 1,8% Friesland % 29% ,7% ,3% 9,6% 1,6% IJsselvechtstreek % 25% ,9% ,5% 6,2% 1,1% Twente % 27% ,6% ,4% 9,1% 1,2% Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek % 29% ,9% ,3% 6,7% 1,3% Achterhoek % 31% ,7% ,1% 6,5% 1,7% Zuid-West Gelderland % 23% ,3% ,4% 7,7% 1,1% Midden-Gelderland % 25% ,9% ,6% 7,1% 1,0% Flevoland % 16% ,3% ,0% 8,3% 1,4% Gooi- en Vechtstreek % 32% ,4% ,3% 5,9% 0,5% Utrecht en omgeving % 22% ,0% ,6% 4,8% 0,8% Amersfoort en omgeving % 24% ,4% ,6% 5,3% 1,2% Noord-Holland Noord % 26% ,9% ,3% 5,3% 1,1% Zaanstreek en Waterland % 26% ,7% ,5% 5,9% 0,6% Amsterdam % 16% ,1% ,7% 6,6% -0,2% Amstelland, Kennemerland en Meerlanden % 27% ,3% ,6% 5,1% 1,0% Rijnstreek % 25% ,6% ,4% 5,2% 0,8% Rijnmond % 24% ,0% ,5% 10,5% 1,8% Haaglanden % 23% ,1% ,8% 8,6% 1,5% Drechtsteden % 27% ,2% ,4% 5,4% 1,2% Zeeland % 33% ,7% ,3% 5,3% 0,6% West-Brabant % 27% ,9% ,3% 6,1% 0,9% Midden-Brabant % 25% ,4% ,4% 6,6% 1,4% Noordoost-Brabant % 26% ,6% ,4% 6,7% 1,5% Zuidoost-Brabant % 27% ,7% ,5% 7,1% 1,3% Noord- en Midden-Limburg % 29% ,5% ,2% 7,2% 1,6% Zuid-Limburg % 32% ,8% ,3% 9,0% 1,0% Nederland % 26% ,1% ,5% 7,2% 1,2% 2

5 Tabel 2. Werkgelegenheid naar branche Totaal aantal FTE (VOV- en niet-vov-personeel) naar branche, 2012 Ziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Gehandicaptenzorg Verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT) Overige zorg Jeugdzorg Welzijn en maatschappelijke dienstverlening Kinderopvang Gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheid in Zorg, Gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheid in WJK, Groningen ,3% -0,2% Drenthe ,5% 0,1% Friesland ,8% 2,0% IJsselvechtstreek ,4% 2,8% Twente ,2% 0,5% Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek ,0% 1,9% Achterhoek ,9% -0,4% Zuid-West Gelderland ,1% -2,2% Midden-Gelderland ,3% -1,0% Flevoland ,9% 2,3% Gooi- en Vechtstreek ,0% -0,3% Utrecht en omgeving ,4% -0,8% Amersfoort en omgeving ,1% -0,6% Noord-Holland Noord ,7% 0,4% Zaanstreek en Waterland ,3% -0,5% Amsterdam ,7% -0,6% Amstelland, Kennemerland en Meerlanden ,3% 1,6% Rijnstreek ,8% 0,7% Rijnmond ,8% -2,2% Haaglanden ,6% -0,3% Drechtsteden ,3% -1,3% Zeeland ,7% -0,6% West-Brabant ,6% -0,6% Midden-Brabant ,2% -0,3% Noordoost-Brabant ,6% 0,8% Zuidoost-Brabant ,8% -0,7% Noord- en Midden-Limburg ,7% -1,3% Zuid-Limburg ,5% -1,2% Nederland ,9% -0,2% Nederland, ,7% -0,5% 3,0% 1,4% 4,4% -5,9% -0,5% -11,9% 3

6 Tabel 3. Ontwikkelingen vraagzijde Ontwikkeling totaal aantal werknemers en deeltijdfactor, Totaal aantal werknemers in Zorg, 2012 aantal werknemers in Zorg, , in % Totaal aantal werknemers in WJK, 2012 aantal werknemers in WJK, , in % Deeltijdfactor Cure, 2008 Deeltijdfactor Cure, 2012 Deeltijdfactor Care, 2008 Deeltijdfactor Care, 2012 Deeltijdfactor WJK, 2008 Deeltijdfactor WJK, 2012 Groningen ,9% ,7% 78,7% 78,8% 69,3% 64,6% 77,2% 74,5% Drenthe ,7% ,1% 72,8% 73,9% 71,9% 60,2% 73,0% 70,8% Friesland ,1% ,9% 73,0% 72,6% 73,3% 61,6% 72,9% 72,2% IJsselvechtstreek ,3% ,0% 73,1% 74,4% 66,1% 60,5% 69,2% 69,6% Twente ,3% ,8% 74,5% 74,4% 67,6% 61,4% 69,0% 68,5% Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek ,1% ,5% 74,5% 75,3% 69,2% 64,7% 76,3% 75,3% Achterhoek ,6% ,7% 72,6% 73,5% 64,6% 62,3% 71,2% 69,9% Zuid-West Gelderland ,9% ,0% 77,0% 79,1% 72,4% 66,6% 71,4% 68,6% Midden-Gelderland ,6% ,2% 74,6% 76,2% 72,1% 68,3% 74,9% 72,7% Flevoland ,7% ,4% 76,2% 77,7% 70,3% 57,3% 74,7% 77,7% Gooi- en Vechtstreek ,4% ,1% 76,9% 77,6% 67,8% 65,8% 72,9% 72,6% Utrecht en omgeving ,6% ,0% 78,2% 78,7% 69,9% 68,4% 74,3% 71,6% Amersfoort en omgeving ,7% ,2% 74,4% 75,1% 66,9% 65,4% 69,7% 69,6% Noord-Holland Noord ,7% ,1% 73,8% 74,2% 66,8% 60,4% 69,4% 68,6% Zaanstreek en Waterland ,5% ,2% 71,9% 75,5% 71,1% 70,3% 71,7% 70,5% Amsterdam ,0% ,1% 82,8% 83,8% 89,5% 77,9% 80,6% 79,2% Amstelland, Kennemerland en Meerlanden ,6% ,0% 77,0% 77,3% 70,8% 65,9% 69,9% 68,8% Rijnstreek ,3% ,9% 76,2% 77,3% 66,7% 62,8% 73,0% 70,2% Rijnmond ,2% ,0% 78,5% 80,0% 69,1% 67,2% 79,3% 76,0% Haaglanden ,4% ,3% 78,7% 79,3% 72,7% 67,8% 76,2% 74,2% Drechtsteden ,9% ,1% 72,5% 72,7% 68,3% 66,8% 74,2% 70,5% Zeeland ,7% ,4% 72,4% 72,7% 66,4% 63,1% 66,2% 67,2% West-Brabant ,3% ,4% 75,2% 76,4% 67,3% 65,1% 69,9% 70,2% Midden-Brabant ,3% ,9% 76,7% 78,3% 65,9% 62,3% 73,6% 72,7% Noordoost-Brabant ,2% ,3% 74,6% 76,4% 65,9% 68,1% 71,7% 70,1% Zuidoost-Brabant ,4% ,7% 74,9% 75,7% 67,0% 65,2% 72,4% 71,3% Noord- en Midden-Limburg ,9% ,3% 74,9% 76,0% 65,4% 62,7% 70,5% 68,1% Zuid-Limburg ,7% ,7% 77,4% 78,8% 67,8% 69,4% 76,7% 74,2% Nederland ,5% ,3% 76,4% 77,4% 69,2% 65,2% 74,5% 72,7% 4

7 Tabel 4. Netto verloop VOV-personeel (in %) Netto verloop naar branche Gemiddeld jaarlijks verloop Ziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Gehandicaptenzorg Verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT) Overige zorg Welzijn en maatschappelijke dienstverlening Jeugdzorg Kinderopvang Nettoverloop Zorg en WJK totaal, 2008 Nettoverloop Zorg en WJK totaal, 2010 Groningen 2,5 2,6 3,5 5,1 8,4 4,9 5,7 5,7 5,0 4,0 Drenthe 1,8 2,7 4,8 6,3 8,5 7,1 3,5 2,8 6,4 3,7 Friesland 3,1 3,4 3,9 10,3 9,1 7,8 6,2 5,4 10,9 4,2 IJsselvechtstreek 2,8 5,6 4,1 5,7 6,1 7,2 5,0 4,7 5,8 4,4 Twente 2,0 2,3 3,7 6,4 5,9 7,0 3,3 4,5 7,1 4,0 Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek 2,5 3,1 3,5 4,0 8,5 7,4 3,7 5,2 4,4 4,2 Achterhoek 2,9 3,9 3,2 3,3 5,7 10,3 3,8 5,0 4,2 3,4 Zuid-West Gelderland 3,9 4,9 4,4 7,2 4,1 11,4 3,6 4,0 7,7 4,9 Midden-Gelderland 3,4 4,3 5,2 5,7 11,4 8,1 4,1 4,9 5,0 6,0 Flevoland 3,8 1,9 4,9 8,8 3,9 5,9 5,4 8,4 7,7 5,8 Gooi- en Vechtstreek 4,7 5,3 4,0 4,7 6,0 3,3 2,9 7,1 5,7 4,5 Utrecht en omgeving 3,6 5,1 5,7 9,3 9,7 10,3 4,2 6,2 7,2 7,9 Amersfoort en omgeving 3,6 6,1 3,5 6,1 10,8 8,7 4,0 6,9 5,5 6,2 Noord-Holland Noord 3,2 2,4 4,4 9,6 7,3 9,6 4,2 5,2 10,9 4,4 Zaanstreek en Waterland 3,1 1,8 3,6 4,6 6,9 10,7 8,1 4,7 5,7 4,8 Amsterdam 4,8 5,4 4,2 9,8 6,8 9,1 4,4 8,4 8,0 6,4 Amstelland, Kennemerland en Meerlanden 3,4 5,9 2,9 7,7 7,5 8,0 7,2 6,1 8,5 4,9 Rijnstreek 3,7 3,5 3,1 5,1 5,7 6,0 5,2 5,8 4,8 4,0 Rijnmond 3,8 5,7 5,2 9,1 10,4 11,5 4,7 6,5 6,5 10,1 Haaglanden 3,3 3,6 3,9 6,7 8,9 7,6 5,1 5,3 6,3 5,4 Drechtsteden 3,1 16,8 3,6 5,0 7,2 10,2 5,1 5,3 4,3 7,7 Zeeland 3,0 3,5 5,5 4,5 7,3 6,8 4,2 4,8 5,2 4,2 West-Brabant 3,4 2,8 3,4 5,3 6,4 6,2 4,1 5,5 5,1 5,2 Midden-Brabant 2,0 3,0 4,3 5,0 11,1 8,5 4,4 3,8 5,5 4,1 Noordoost-Brabant 2,9 4,0 5,1 4,6 6,9 7,1 4,7 5,3 5,0 5,5 Zuidoost-Brabant 3,2 3,2 2,9 4,3 6,2 7,1 5,2 4,0 4,6 3,9 Noord- en Midden-Limburg 3,1 2,9 2,7 4,1 6,3 7,2 4,7 4,6 3,2 4,8 Zuid-Limburg 2,6 2,8 3,2 4,1 8,6 6,4 6,2 4,6 4,0 4,5 Nederland (procentueel) 3,2 4,1 4,0 6,3 7,5 7,9 4,8 5,4 6,2 5,3 Nederland (absoluut)

8 Tabel 5. Instroom in opleidingen Instroom MBO (BOL + BBL) en HBO (voltijd + deeltijd + duaal), peilmoment Verzorgende 3 Helpende 2 & Zorghulp 1 MMZ 4 MMZ 3 SPH 5, CMV5, MD 5 & Pedagogiek 5 SAW 4 (excl. MMZ 4) SAW 3 (excl. MMZ 3) Totaal zorg en WJK Groningen Drenthe Friesland IJsselvechtstreek Twente Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek Achterhoek Zuid-West Gelderland Midden-Gelderland Flevoland Gooi- en Vechtstreek Utrecht en omgeving Amersfoort en omgeving Noord-Holland Noord Zaanstreek en Waterland Amsterdam Amstelland, Kennemerland en Meerlanden Rijnstreek Rijnmond Haaglanden Drechtsteden Zeeland West-Brabant Midden-Brabant Noordoost-Brabant Zuidoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg Nederland Nederland, ,6% 5,9% 24,3% 6,7% 11,0% 10,6% -2,7% -28,0% -19,9% 1,4% 6

9 Tabel 6. Verwacht aantal gediplomeerden Verwacht aantal gediplomeerden in het studiejaar 2013/ Verzorgende 3 Helpende 2 & Zorghulp 1 MMZ 4 MMZ 3 SPH 5, MD 5 & Pedagogiek 5 SAW 4 (excl. MMZ 4) SAW 3 (excl. MMZ 3) Totaal zorg en WJK Groningen Drenthe Friesland IJsselvechtstreek Twente Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek Achterhoek Zuid-West Gelderland Midden-Gelderland Flevoland Gooi- en Vechtstreek Utrecht en omgeving Amersfoort en omgeving Noord-Holland Noord Zaanstreek en Waterland Amsterdam Amstelland, Kennemerland en Meerlanden Rijnstreek Rijnmond Haaglanden Drechtsteden Zeeland West-Brabant Midden-Brabant Noordoost-Brabant Zuidoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg Nederland Nederland, 2012/ /2014 8,4% 2,8% 0,0% 0,2% 15,5% 36,2% 0,5% -15,3% 9,1% 2,0% 7

10 Tabel 7. Onderwijsrendement Onderwijsrendement; gemiddelde BOL 4 BBL Verzorgende 3 BOL Verzorgende 3 BBL Helpende 2 & Zorghulp 1 SPH 5, MD 5, CMV 5 & Pedagogiek 5 Groningen 57% 50% 48% 55% 76% 62% 51% 69% 60% Drenthe 49% 46% 47% 55% 67% 62% 48% 66% 58% Friesland 46% 49% 53% 56% 78% 62% 50% 68% 55% IJsselvechtstreek 56% 59% 68% 57% 68% 69% 46% 69% 66% Twente 56% 52% 69% 55% 73% 71% 40% 68% 68% Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek 56% 53% 74% 55% 60% 67% 48% 65% 68% Achterhoek 58% 53% 76% 65% 61% 66% 50% 70% 79% Zuid-West Gelderland 54% 53% 73% 58% 62% 68% 49% 66% 66% Midden-Gelderland 53% 48% 69% 62% 68% 62% 45% 66% 71% Flevoland 53% 45% 56% 52% 58% 64% 51% 64% 58% Gooi- en Vechtstreek 55% 45% 65% 63% 58% 70% 51% 64% 71% Utrecht en omgeving 62% 43% 67% 49% 60% 70% 51% 65% 74% Amersfoort en omgeving 53% 48% 60% 50% 61% 73% 53% 65% 64% Noord-Holland Noord 53% 44% 55% 54% 52% 74% 55% 69% 66% Zaanstreek en Waterland 55% 44% 68% 47% 56% 68% 50% 64% 69% Amsterdam 60% 49% 64% 41% 66% 60% 58% 75% 63% Amstelland, Kennemerland en Meerlanden 55% 51% 63% 44% 59% 68% 53% 70% 70% Rijnstreek 51% 48% 58% 45% 55% 67% 51% 62% 63% Rijnmond 57% 48% 64% 50% 62% 66% 55% 66% 62% Haaglanden 52% 48% 64% 55% 60% 65% 51% 65% 57% Drechtsteden 61% 47% 66% 51% 64% 68% 52% 70% 64% Zeeland 56% 56% 66% 56% 69% 72% 48% 71% 65% West-Brabant 61% 53% 68% 51% 58% 66% 52% 67% 71% Midden-Brabant 54% 52% 63% 55% 55% 69% 46% 65% 60% Noordoost-Brabant 54% 52% 64% 49% 52% 71% 47% 66% 62% Zuidoost-Brabant 53% 53% 61% 46% 53% 67% 47% 65% 67% Noord- en Midden-Limburg 58% 61% 64% 63% 56% 66% 52% 70% 64% Zuid-Limburg 51% 53% 69% 53% 61% 63% 52% 54% 67% MMZ 4 & SAW 4 MMZ 3 & SAW 3 Nederland 55% 50% 63% 54% 62% 66% 50% 66% 64% 8

11 Tabel 8. Sectorrendement Sectorrendement; gemiddelde BOL 4 BBL Verzorgende 3 BOL Verzorgende 3 BBL Helpende 2 & Zorghulp 1 SPH 5, MD 5, CMV 5 & Pedagogiek 5 MMZ 4 & SAW 4 MMZ 3 & SAW 3 Totaal VOVkwalificaties in zorg en WJK Groningen 88% 81% 99% 84% 94% 46% 66% 57% 60% 68% Drenthe 92% 79% 99% 82% 97% 50% 71% 63% 68% 71% Friesland 86% 78% 94% 87% 93% 52% 67% 66% 61% 69% IJsselvechtstreek 87% 81% 98% 85% 100% 52% 66% 65% 69% 71% Twente 90% 82% 99% 81% 94% 52% 71% 70% 69% 73% Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek 88% 82% 96% 85% 96% 59% 74% 70% 73% 75% Achterhoek 98% 84% 98% 85% 100% 56% 71% 65% 59% 73% Zuid-West Gelderland 81% 80% 94% 83% 96% 58% 62% 68% 74% 73% Midden-Gelderland 88% 81% 93% 86% 96% 53% 70% 69% 58% 70% Flevoland 86% 74% 99% 83% 97% 42% 73% 61% 69% 69% Gooi- en Vechtstreek 99% 84% 99% 89% 99% 56% 72% 67% 86% 80% Utrecht en omgeving 89% 80% 94% 79% 94% 48% 69% 72% 84% 76% Amersfoort en omgeving 86% 80% 99% 85% 100% 49% 75% 67% 81% 77% Noord-Holland Noord 91% 84% 96% 86% 100% 60% 74% 71% 75% 78% Zaanstreek en Waterland 90% 79% 97% 85% 96% 49% 65% 69% 65% 70% Amsterdam 90% 76% 93% 85% 94% 50% 69% 65% 62% 70% Amstelland, Kennemerland en Meerlanden 84% 80% 99% 86% 101% 46% 71% 67% 72% 74% Rijnstreek 88% 80% 93% 75% 92% 39% 60% 52% 76% 65% Rijnmond 92% 79% 94% 87% 96% 64% 70% 71% 77% 77% Haaglanden 89% 81% 98% 77% 94% 42% 67% 64% 65% 68% Drechtsteden 90% 82% 97% 87% 93% 57% 72% 72% 67% 75% Zeeland 85% 81% 93% 90% 98% 54% 73% 69% 77% 77% West-Brabant 93% 83% 95% 89% 95% 70% 72% 74% 81% 80% Midden-Brabant 88% 80% 95% 84% 98% 66% 64% 71% 80% 75% Noordoost-Brabant 92% 83% 94% 83% 97% 62% 66% 69% 81% 76% Zuidoost-Brabant 91% 85% 99% 84% 97% 61% 67% 72% 81% 78% Noord- en Midden-Limburg 92% 84% 97% 87% 98% 46% 71% 62% 58% 71% Zuid-Limburg 92% 75% 98% 87% 95% 50% 64% 57% 71% 72% Nederland 89% 81% 96% 84% 96% 51% 68% 65% 70% 72% 9

12 Tabel 9. Ontwikkeling onderwijs Instroom in zorg- en welzijnopleidingen, aandeel zorg- en welzijnopleidingen t.o.v. alle opleidingen en sectorrendement (zie definities) instroom in opleidingen Zorg, , in % instroom in opleidingen Welzijn, , in % Aandeel instroom zorgopleidingen in alle opleidingen 2007, in % Aandeel instroom zorgopleidingen in alle opleidingen 2011, in % Aandeel instroom welzijnopleidingen in alle opleidingen 2007, in % Aandeel instroom welzijnopleidingen in alle opleidingen 2011, in % sectorrendement Zorg (BOL), , in %-punt sectorrendement Zorg (BBL), , in %-punt sectorrendement Welzijn (BOL), , in %-punt sectorrendement Welzijn (BBL), , in %-punt Groningen -2,5% 3,4% 15,6% 14,3% 9,5% 10,1% 2,3% 3,4% 2,2% 7,9% Drenthe 5,1% 1,6% 14,2% 16,0% 9,8% 9,9% 5,7% 3,6% 5,3% 2,1% Friesland 4,8% 10,0% 12,6% 13,0% 9,3% 10,7% 3,5% 0,9% 2,0% -5,3% IJsselvechtstreek 17,7% -0,6% 12,8% 16,1% 11,4% 10,7% 11,4% 0,7% 3,4% -7,4% Twente 6,0% 3,3% 15,5% 14,6% 9,0% 8,7% -2,3% -5,4% -0,9% 7,4% Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek 10,7% -6,0% 13,0% 13,9% 10,1% 9,6% 17,9% 1,5% 1,2% 8,5% Achterhoek 2,1% 1,5% 14,6% 15,5% 8,9% 9,7% 3,7% 0,5% 1,9% -2,1% Zuid-West Gelderland -7,4% -5,1% 12,5% 12,1% 8,3% 7,8% -3,9% 0,5% 20,8% 7,4% Midden-Gelderland 6,5% -7,3% 11,6% 12,3% 8,9% 8,9% 9,3% -2,3% 10,1% 13,4% Flevoland 19,9% 6,8% 12,6% 14,1% 8,8% 9,2% 7,1% 4,8% 9,3% -9,3% Gooi- en Vechtstreek 14,6% -0,5% 12,6% 15,0% 7,9% 7,6% -2,7% -3,5% -0,9% -5,7% Utrecht en omgeving 2,7% -3,6% 11,0% 11,4% 9,1% 9,6% -0,4% -4,2% 4,0% 0,2% Amersfoort en omgeving 5,0% 17,7% 12,2% 12,3% 9,4% 10,4% 4,2% 0,8% -1,7% 9,6% Noord-Holland Noord 9,7% 27,1% 11,7% 11,8% 9,2% 14,7% 7,8% 8,2% 8,3% 10,4% Zaanstreek en Waterland -2,2% 12,0% 12,0% 10,7% 7,9% 8,0% 0,2% -5,7% 7,0% 0,5% Amsterdam -19,9% -10,7% 13,0% 12,7% 9,6% 8,1% -0,2% 3,4% 2,5% 5,4% Amstelland, Kennemerland en Meerlanden -11,9% 0,5% 12,5% 10,5% 7,8% 8,1% 4,9% 0,9% 6,0% 4,9% Rijnstreek 2,8% 0,6% 13,1% 14,1% 9,6% 9,8% 16,1% -2,8% 13,0% -4,9% Rijnmond -8,1% -2,7% 13,6% 13,5% 8,1% 8,2% -3,1% -2,2% 3,2% 9,7% Haaglanden 19,2% 2,4% 12,3% 14,2% 9,5% 9,5% 4,9% -1,7% 12,3% 3,8% Drechtsteden 1,1% -7,1% 12,4% 13,2% 8,1% 8,8% 11,8% 2,7% 7,5% -5,3% Zeeland -11,6% -2,2% 14,7% 12,1% 8,4% 8,6% -1,8% -11,9% 4,4% 1,3% West-Brabant 6,6% -0,9% 11,4% 12,3% 6,0% 6,6% -7,2% 5,5% 0,8% -3,2% Midden-Brabant 5,5% -6,7% 9,6% 9,8% 6,6% 7,1% -0,4% -0,3% 10,0% 12,5% Noordoost-Brabant 9,7% -1,0% 9,9% 10,4% 8,1% 7,9% -1,2% 6,2% 5,0% 0,1% Zuidoost-Brabant 6,5% 8,3% 11,5% 11,9% 6,8% 7,2% -3,6% 5,6% 11,4% 6,1% Noord- en Midden-Limburg -14,9% 5,7% 13,4% 10,8% 11,6% 13,4% 5,7% 2,1% -0,7% -8,8% Zuid-Limburg 21,6% 0,1% 14,1% 17,4% 7,2% 8,2% -0,7% -5,0% -8,0% 14,3% Nederland 2,8% 1,0% 12,8% 13,0% 8,7% 9,1% 2,7% 0,3% 5,2% 4,1% 10

13 Definities 1. Bevolking, (potentiële) beroepsbevolking, arbeidsparticipatie en NWW-percentage Bevolking De geregistreerde bevolking van een gebied. Peildatum: 1 januari. Bron: CBS Statline, bewerking Etil. Groene druk De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Grijze druk Potentiële beroepsbevolking Arbeidsparticipatie Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden Peildatum: 1 januari. Bron: CBS Statline, bewerking Etil. De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Peildatum: 1 januari. Bron: CBS Statline, bewerking Etil. Alle personen van jaar. Peildatum: jaargemiddelde. Bron: CBS Statline, bewerking Etil. Het aandeel van de beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking (= bevolking jaar) weergegeven als een percentage. Arbeidsparticipatie wordt ook wel bruto participatiegraad of beroepsdeelneming genoemd. Peildatum: jaargemiddelde. Bron: CBS Statline, EBB (CBS), bewerking en prognose Etil. De beroepsbevolking is gelijk aan de som van de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. Peildatum: jaargemiddelde. Bron: CBS Statline, EBB (CBS), bewerking en prognose Etil. Personen van jaar zonder betaald werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) die bij het UWV staan ingeschreven en die bij inschrijving hebben aangegeven een baan te zoeken van tenminste 12 uur per week (ongeacht of men hiervoor beschikbaar is). 2. Werkgelegenheid naar branche, gemeten in FTE's VOV-personeel Bron: UWV WERKbedrijf Verpleging, Opvoedkundig en Verzorgend. In plaats van de term opvoedkundig wordt tegenwoordig meestal de term sociaale agogisch gebruikt. Wanneer gesproken wordt over VOV-personeel dan is het ondersteunend personeel (bijvoorbeeld in administratieve functies, ICT, etc.) buiten beschouwing gelaten. Overige Zorg De branche overige zorg is een verzamelnaam voor instellingen die niet bij de overige zorgbranches konden worden ondergebracht. Kort gezegd vallen hier de volgende zaken onder: medische praktijken (huisartsen, psychiaters, tandartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten etc.), instellingen voor curatieve zorg (abortusklinieken, gezondheidscentra), medische laboratoria, ambulancediensten etc. 11

14 Definities Werkgelegenheid in FTE's De werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsjaren oftewel voltijdequivalenten. Een voltijdbaan gebaseerd op een 36-urige werkweek die het hele jaar door bestaat wordt daarbij geteld als één FTE. Doordat er in deeltijd wordt gewerkt, ligt het aantal FTE's lager dan het aantal banen. Alleen arbeidsovereenkomsten werknemer-werkgever die in de maand december op enig moment geregistreerd staan worden meegenomen bij het bepalen van het FTE's. Zelfstandigen worden dus niet meegeteld. 3. Ontwikkelingen vraagzijde Aantal werknemers Peildatum: maandgemiddelde december. Bron: SSB (CBS), PGGM, bewerking Etil Het aantal personen dat een arbeidsovereenkomst werknemer-werkgever heeft. In het regionaal tabellenboek worden cijfers gehanteerd die zijn afgerond op honderdtallen om de leesbaarheid te vergroten. Peildatum: 31 december. Bron: SSB (CBS), PGGM, bewerking Etil Werkgelegenheid in FTE's De werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsjaren oftewel voltijdequivalenten. Een voltijdbaan gebaseerd op een 36-urige werkweek die het hele jaar door bestaat wordt daarbij geteld als één FTE. Doordat er in deeltijd wordt gewerkt, ligt het aantal FTE's lager dan het aantal banen. Alleen arbeidsovereenkomsten werknemer-werkgever die in de maand december op enig moment geregistreerd staan worden meegenomen bij het bepalen van het FTE's. Zelfstandigen worden dus niet meegeteld. 4. Netto verloop naar branche Netto verloop Peildatum: maandgemiddelde december. Bron: SSB (CBS), PGGM, bewerking Etil Het percentage werknemers per branche dat in een jaar uitstroomt naar een baan buiten de sector Zorg en WJK of uitstroomt naar een uitkering, onderwijs of inactiviteit. 5. Instroom in opleidingen voor Zorg & WJK Instroom deelnemers Peildatum: meerjaarsgemiddelde Bron: SSB (CBS), EBB (CBS), Prismant Werknemersenquête, bewerking SEOR en Etil Aantal personen dat staat ingeschreven in een zorg- of welzijnsopleiding van het bekostigd onderwijs op peildatum 1 oktober per jaar en voor die tijd niet stond ingeschreven voor een dergelijke opleiding. Als uitgangspunt voor het meten van instroom geldt de woonplaats van de leerling. Peilmoment: 1 oktober Bron: DUO-CFI, CBS Onderwijsstatistieken (CBS), bewerking SEOR en Etil 12

15 Definities Tabel 6. Verwachte aantal gediplomeerden Gediplomeerden Aantal behaalde diploma s bij een onderwijsinstelling in een diplomajaar. Het diplomajaar loopt van oktober (jaar t) t/m september (jaar t+1). Er wordt uitgegaan van het totaal aantal diploma s dat behaald is in een diplomajaar, dus ook van eventuele nevenstudies. Peildatum: 1 oktober. Bron: DUO-CFI, CBS Onderwijsstatistieken, bewerking SEOR en Etil 7. Onderwijsrendement Onderwijsrendement Het percentage studenten dat is ingestroomd in een bepaalde kwalificatie in jaar t dat binnen x+1 jaar het bijbehorende diploma heeft behaald, waarbij x de reguliere studieduur in jaren is. Het regionale studierendement wordt berekend op basis van de woonregio van de student in het instroomjaar t. Bron: DUO-CFI, CBS Onderwijsstatistieken (CBS), bewerking SEOR en Etil 8. Sectorrendement Sectorrendement Het percentage gediplomeerden (met een behaalde kwalificatie Zorg & WJK) in jaar t dat in jaar t+1 werkzaam is in de sector Zorg & WJK. Het regionale sectorrendement wordt berekend op basis van de woonregio van de gediplomeerde in jaar t. Bron: DUO-CFI, CBS Onderwijsstatistieken (CBS), bewerking SEOR en Etil 9. Ontwikkelingen onderwijs Instroom in alle opleidingen Aantal personen dat staat ingeschreven in een opleidingssector van het bekostigd onderwijs op peildatum 1 oktober per jaar en voor die tijd niet stond ingeschreven in die zelfde onderwijssector. Als uitgangspunt voor het meten van instroom geldt de woonplaats van de leerling. Bron: DUO-CFI, CBS Onderwijsstatistieken (CBS), bewerking SEOR en Etil 13

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Haaglanden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Haaglanden. Het regioportret Haaglanden wordt

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn Bijlage 1 Regioportret Haaglanden Onderzoeksbureau Etil, www.etil.nl, in opdracht van RegioPlus. Voor deze regionale rapportage zijn o.a. gegevens gebruikt vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret IJsselvecht verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio IJsselvecht. Het regioportret IJsselvecht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Flevoland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Flevoland. Het regioportret Flevoland wordt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Amstelland, Kennemerland en Meerlanden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Amstelland, Kennemerland

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Rijnmond verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Rijnmond. Het regioportret Rijnmond wordt samengesteld

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Achterhoek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Achterhoek. Het regioportret Achterhoek wordt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zaanstreek en Waterland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zaanstreek en waterkant. Het

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Drechtsteden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Drechtsteden. Het regioportret Drechtsteden

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 8 Werkgelegenheidsstructuur 8 Contractomvang:

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Rijnstreek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Rijnstreek. Het regioportret Rijnstreek wordt

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zeeland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zeeland. Het regioportret Zeeland wordt samengesteld

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Gooi- en Vechtstreek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Het regioportret

Nadere informatie

Kans op stage. voorjaar 2011. Aantal stageplaatsen uitgebreid. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Kans op stage. voorjaar 2011. Aantal stageplaatsen uitgebreid. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening BPV - Barometer Welzijn Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer Welzijn voorjaar 2011 Kans op stage Het werkveld moet bezuinigen, er is geen tijd en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Twente verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Twente. Het regioportret Twente wordt samengesteld

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 8 Werkgelegenheidsstructuur 8 Contractomvang:

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Midden-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Midden-Brabant. Het regioportret Midden-Brabant

Nadere informatie

Regioportret Achterhoek. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013

Regioportret Achterhoek. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Regioportret Achterhoek Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 WGV Zorg en Welzijn 2 Regioportret arbeidsmarkt zorg en welzijn 2 1. Regioschets 3 Bevolkingssamenstelling:

Nadere informatie

Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn

Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn Zorg aan Zet nam in 2013, in samenwerking met de provincie Limburg, het initiatief om te komen tot een Human Capital agenda (HCA) voor de sector zorg en welzijn.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Extra banen in de Ouderenzorg? Tevreden werknemers vasthouden. Instroom mbo-studenten neemt af. Geef gemotiveerden voor de zorg een kans!

Extra banen in de Ouderenzorg? Tevreden werknemers vasthouden. Instroom mbo-studenten neemt af. Geef gemotiveerden voor de zorg een kans! Calibris BPV - Barometer ZORG najaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer ZORG NAjaar 2011 Minister Schippers, VWS Ja, die twaalfduizend extra mensen komen

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Groningen verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Groningen. Het regioportret Groningen wordt

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Noord- en Midden-Limburg verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Het

Nadere informatie

COLOFON. Samenstelling regioportret:

COLOFON. Samenstelling regioportret: COLOFON Samenstelling regioportret: E,til In opdracht van: RegioPlus Eindredactie: ZorgpleinNoord Publicatie uit het regioportret is toegestaan mits, de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact

Nadere informatie

COLOFON. Samenstelling regioportret:

COLOFON. Samenstelling regioportret: COLOFON Samenstelling regioportret: E,til In opdracht van: RegioPlus Eindredactie: ZorgpleinNoord Publicatie uit het regioportret is toegestaan mits, de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact

Nadere informatie

Januari 2011. Brancheschets Zorg & Welzijn

Januari 2011. Brancheschets Zorg & Welzijn Januari 2011 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Karin Doornbos en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur Zorg & Welzijn:

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO NIJMEGEN Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO ARNHEM Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

voorjaar 2011 Kans op stage

voorjaar 2011 Kans op stage Calibris BPV - Barometer ZORG Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer ZORG voorjaar 2011 We willen meer samenwerking met andere roc s. Vaak zijn er

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Amersfoort en omgeving verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Amersfoort en omgeving. Het regioportret

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT EN TRENDS PEDICUREBRANCHE HIGHLIGHTS

ARBEIDSMARKT EN TRENDS PEDICUREBRANCHE HIGHLIGHTS ARBEIDSMARKT EN TRENDS PEDICUREBRANCHE HIGHLIGHTS VOORWOORD KOC Nederland is het kenniscentrum van de Uiterlijke Verzorging. De Uiterlijke Verzorging is een gevarieerde sector, waar vakmensen met passie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

COLOFON. Samenstelling regioportret: E,til. In opdracht van: RegioPlus. Eindredactie: Venturaplus

COLOFON. Samenstelling regioportret: E,til. In opdracht van: RegioPlus. Eindredactie: Venturaplus COLOFON Samenstelling regioportret: E,til In opdracht van: RegioPlus Eindredactie: Venturaplus Publicatie uit het regioportret is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact

Nadere informatie

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO EDE Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

Regioportet Twente. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013

Regioportet Twente. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Regioportet Twente Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 WGV Zorg en Welzijn 2 Regioportret arbeidsmarkt zorg en welzijn 2 1. Regioschets 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en

Nadere informatie

Tabel 1 Vergelijking van de ontwikkeling van aantallen studenten en stageplaatsen in de periode 2009-2010 1

Tabel 1 Vergelijking van de ontwikkeling van aantallen studenten en stageplaatsen in de periode 2009-2010 1 BPV - Barometer Welzijn Najaar 2010 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer Welzijn najaar 2010 Instanties stellen hoge eisen aan stagiaires De afgelopen drie jaar

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zuid-Limburg verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zuid-Limburg. Het regioportret Zuid-Limburg

Nadere informatie

voorjaar 2011 Nog steeds grote tekorten aan stageplaatsen Stageplaats voor doktersassistent nog steeds moeilijk te vinden

voorjaar 2011 Nog steeds grote tekorten aan stageplaatsen Stageplaats voor doktersassistent nog steeds moeilijk te vinden Calibris BPV - Barometer AG Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG voorjaar 2011 Eerstejaars DA nog steeds heel moeizaam te plaatsen! Nog steeds

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Regioportret Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013

Regioportret Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Regioportret Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 WGV Zorg en Welzijn 2 Regioportret arbeidsmarkt zorg en welzijn 2 1. Regioschets 3 Bevolkingssamenstelling:

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Drenthe verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Drenthe. Het regioportret Drenthe wordt samengesteld

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT EN TRENDS SCHOONHEIDSSPECIALISTENBRANCHE HIGHLIGHTS

ARBEIDSMARKT EN TRENDS SCHOONHEIDSSPECIALISTENBRANCHE HIGHLIGHTS ARBEIDSMARKT EN TRENDS SCHOONHEIDSSPECIALISTENBRANCHE HIGHLIGHTS VOORWOORD KOC Nederland is het kenniscentrum van de Uiterlijke Verzorging. De Uiterlijke Verzorging is een gevarieerde sector, waar vakmensen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret West-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio West-Brabant. Het regioportret West-Brabant

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

COLOFON. Goes, januari 2014. 1 Welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang

COLOFON. Goes, januari 2014. 1 Welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang COLOFON Deze publicatie is tot stand gekomen met behulp van onderzoeksbureau Etil in opdracht van RegioPlus, het landelijk samenwerkingsverband van zestien werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, waaronder

Nadere informatie

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord Facts & Figures Regio Noord- Holland Noord Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Krimp en vergrijzing 22% In het noorden van Noord-Holland groeide in de jaren 70 de bevolking met zo n 12.000

Nadere informatie

INLEIDING RegioPortret arbeidsmarkt zorg en WJK Transvorm Leeswijzer RegioPortret Midden-Brabant

INLEIDING RegioPortret arbeidsmarkt zorg en WJK Transvorm Leeswijzer RegioPortret Midden-Brabant INLEIDING RegioPortret arbeidsmarkt zorg en WJK Betrouwbare informatie is onmisbaar bij het ontwikkelen van beleid voor de regionale arbeidsmarkt. Een RegioPortret biedt die betrouwbare informatie over

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Calibris BPV - Barometer AG

Calibris BPV - Barometer AG Calibris BPV - Barometer AG Najaar 2010 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG december 2010 Onze indruk is dat het aanbieden van een stageplek niet de hoogste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Noord-Holland Noord verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Noord-Holland Noord Het regioportret

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie