Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012"

Transcriptie

1 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink

2 Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. In haar register van erkende leerbedrijven zijn bijna bedrijven opgenomen, waar ruim leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 66 uitstromen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks deelnemers. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus AB Waddinxveen T Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie, Waddinxveen, oktober 2012 Alle rechten voorbehouden. 2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. ONTWIKKELING AANTAL LEERLINGEN SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Aantal en leerweg Leerlingen 7 3. GEDIPLOMEERDEN SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Inleiding Leerlingen en gediplomeerden Gediplomeerden SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN IN DE REGIO Leerbedrijven in de sector Schoonmaak en Glazenwassen Leerlingen in de regio Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. BIJLAGE HOOFDSTUK 3, SLAGINGSPERCENTAGES 17 BIJLAGE HOOFDSTUK 4, REGIO 18 3

4 1. Inleiding Deze rapportage is het gebundelde Statistisch jaaroverzicht 2011/2012 de sector Schoonmaak en Glazenwassen. Het Statistisch jaaroverzicht van Savantis omschrijft de belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen rondom leerlingen, gediplomeerden en leerbedrijven voor de vier sectoren waar Savantis voor werkt. Deze rapportage richt zich op de sector Schoonmaak. Ieder jaar volgt Savantis de ontwikkelingen van de leerlingen die een opleiding volgen die vallen onder een van de kwalificaties van Savantis. Het tweede hoofdstuk van deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector Schoonmaak voor het schooljaar 2011/2012. De cijfers zijn ontleend aan DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. DUO voert de onderwijswetten en -regelingen uit. Hoofdstuk 3 van dit rapport informeert u over de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in de sector Schoonmaak en glazenwassen. De cijfers zijn gebaseerd op door DUO vastgestelde gegevens die jaarlijks aangeleverd worden, aangevuld met gegevens van Savantis over BBL leerlingen uit Bisos. Over het algemeen is zowel de instroom van het aantal leerlingen als het aantal leerlingen dat jaarlijks een diploma haalt in een van de vier sectoren van Savantis stabiel. Hoofdstuk 4 van dit rapport informeert u over de regionale stand van zaken van het aantal leerlingen en leerbedrijven in de sectoren van Savantis. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit het relatie beheersysteem van Savantis. Het aantal leerbedrijven en informatie over samenwerkingsverbanden wordt bijgehouden door Savantis. Deze gegevens zijn voorgaande jaren niet op dezelfde wijze gepubliceerd in het Statistisch Jaaroverzicht en sluit aan bij de nieuwe meer regionale manier van werken van Savantis. Dit is het eerste jaar dat de informatie wordt aangeboden in vier deelpublicaties. De cijfers over het aantal leerlingen zijn in de eerste rapportage (Ontwikkeling aantal leerlingen ) gepresenteerd en zijn op de website gepubliceerd. Deel 2, Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012, Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis is daarna opgeleverd. Deel 3 Gediplomeerden in de sectoren van Savantis 2012 Deel 4 Opleiden in de regio, Savantis Inzicht in deze ontwikkelingen levert een bijdrage aan het beleid gericht op de aansluiting van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In deze rapportage zijn de drie delen met relevante informatie voor de sector Schoonmaak gebundeld. Deel 2, Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012, Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis is niet in deze publicatie meegenomen. 4

5 2. Ontwikkeling aantal leerlingen Schoonmaak en Glazenwassen De sector Schoonmaak en Glazenwassen bestaat uit verschillende bedrijven waar schoonmakers en glazenwassers werkzaam zijn. Vanaf het schooljaar 2007/2008 kunnen leerlingen de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA, niveau 1) kiezen voor het werken in deze branche. In 2008/2009 is het ook mogelijk om een opleiding op niveau 2 en 3 te volgen. Vanaf 2011/2012 is de niveau 4 uitstroom Ambulant objectleider toegevoegd aan het kwalificatiedossier. Ook is sinds 2011/2012 het dossier Assistent schoonmaak (niveau 1) actief. Ieder jaar volgt Savantis de ontwikkelingen van de leerlingen binnen de sector. Deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen tot en met het schooljaar 2011/2012. In deze publicatie treft u beknopt de ontwikkelingen van het leerlingenaantal over de afgelopen vijf jaar. De cijfers zijn gespecificeerd naar leerweg, kwalificatiedossier, leerlingenkenmerken en school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Savantis. De gepresenteerde cijfers zijn ontleend aan het relatiebeheersysteem van Savantis Aantal en leerweg In het schooljaar 2011/2012 stonden tot en met februari leerlingen ingeschreven voor een opleiding binnen de sector. Dit is een lichte stijging vergeleken met het voorgaande schooljaar (621 versus 624). Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal leerlingen (zowel BOL 2 als BBL 3 ) per opleiding. 1 Savantis gebruikt voor het beschrijven van de ontwikkeling van het aantal leerlingen normaal gesproken cijfers van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Omdat op basis van de cijfers van DUO de ontwikkeling van het aantal leerlingen onvoldoende inzichtelijk kan worden gemaakt is gekozen cijfers uit het eigen relatiebeheersysteem te gebruiken. Een toelichting hierop is achterin deze publicatie te vinden. 2 BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg en bestaat uit eerst een periode fulltime naar school en daarna een periode stage. Het praktijkonderdeel bestrijkt tenminste 20% en minder dan 60% van de opleiding. 3 BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en bestaat uit één à twee dagen school en de rest van de week BPV. Het praktijkonderdeel beslaat uit tenminste 60% van de opleiding. 5

6 Tabel 2.1 Aantal leerlingen Schoonmaak en Glazenwassen, 2007/ /2012 Kwalificatie dossier Uitstroomdifferentiatie Niveau 2007/ / / / 2011 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent Assistent schoonmaak Schoonmaak en Glazenwassen 2011/ 2012 Schoonmaak en Glazenwassen Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud Glazenwasser/gevelreiniger Reiniger na calamiteiten Reiniger in de voedselverwerkende industrie Schoonmaak en Glazenwassen Allround schoonmaker/ medewerker vloeronderhoud Allround glazenwasser/gevelreiniger Allround reiniger na calamiteiten Allround reiniger in de voedselverwerkende industrie Ambulant objectleider Totaal Bron: relatiebeheersysteem Savantis, verkregen op 17 februari 2012 De afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen in de sector toegenomen. Ten opzichte van het schooljaar 2007/2008 is in 2011/2012 het leerlingenaantal gestegen (32 versus 624 leerlingen). Steeds meer scholen en leerlingen kiezen voor een opleiding in de branche. Met name in de niveau 1 opleiding staan veel leerlingen ingeschreven (ruim 46%). Hoewel vanaf het schooljaar 2011/2012 het kwalificatiedossier is aangevuld met de niveau 4 opleiding Ambulant objectleider, is te zien dat er in 2009/2010 al leerlingen ingeschreven stonden voor niveau 4. Deze leerlingen krijgen les op ROC Ter Aa en werken allen in een schoonmaakbedrijf. Figuur 2.1 toont een samenvatting van de ontwikkelingen van het aantal leerlingen. 6

7 Figuur 2.1 Ontwikkeling aantal leerlingen Schoonmaak en Glazenwassen, 2007/ / / / / / /2012 Aantal leerlingen Bron: relatiebeheersysteem Savantis, verkregen op 17 februari Leerlingen Er staan in 2011/2012 bijna evenveel vrouwen als mannen ingeschreven (53% versus 47%). In de opleidingen (Allround) Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud staan in verhouding meer vrouwen ingeschreven dan mannen, terwijl bij de uitstromen voor (Allround) Glazenwasser/gevelreiniger de verhouding omgekeerd is. Daarnaast is geconstateerd dat 75% van de ingeschrevenen 30 jaar of ouder is. De opleiding Glazenwasser/gevelreiniger is een uitzondering. De leeftijd ligt hier (op één leerling na) tussen de 18 en 23 jaar. Verwonderlijk is deze bevinding niet. De meeste leerlingen zijn immers werknemers die reeds geruime tijd in de branche werken zonder diploma of mensen zijn vanuit een sociale werkplaats. 1.1 School In 2011/2012 bieden achttien scholen opleidingen aan in de sector Schoonmaak en Glazenwassen. Dit is één school meer dan het voorgaande schooljaar. Daarnaast valt op dat vijf scholen minder dan vijf leerlingen hebben ingeschreven. Ook staat ruim 42% van de leerlingen op twee scholen ingeschreven (ROC de Leijgraaf en ROC Ter Aa). De volgende twee tabellen gaan over de ontwikkeling van het leerlingenaantal per school, zoals geregistreerd bij Savantis. 7

8 School Tabel 2.2 Aantal leerlingen Schoonmaak en Glazenwassen per school, 2011/2012 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 AKA ass smk smk/ vloer glas/ gevel smk/ vloer glas/ gevel obj leider Nimeto ROC Albeda College ROC Arcus College ROC Aventus ROC Da Vinci College ROC de Leijgraaf ROC Friesland College ROC id college ROC Koning Willem I College ROC Kop van Noord-Holland ROC Midden Nederland ROC Noorderpoortcollege ROC Rijn IJssel ROC Ter Aa ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Totaal Bron: relatiebeheersysteem Savantis, verkregen op 17 februari 2012 mika Tot. 8

9 Tabel 2.3 Ontwikkeling aantal leerlingen Schoonmaak en Glazenwassen per school, 2007/ /2012 School 2007/ / / / / 2012 De Vakopleiding Landstede Zwolle Nimeto ROC Albeda College ROC Arcus College ROC Aventus ROC Da Vinci College ROC de Leijgraaf ROC Deltion ROC Friesland College ROC id college ROC Koning Willem I College ROC Kop van Noord-Holland ROC Midden Nederland ROC Noorderpoortcollege ROC Rijn IJssel ROC Rivor ROC Ter Aa ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente Wellantcollege ROC West-Brabant ROC Westerschelde Totaal Bron: relatiebeheersysteem Savantis, verkregen op 17 februari 2012 Toelichting bij de gegevens Savantis gebruikt voor het beschrijven van de ontwikkeling van het aantal leerlingen normaal gesproken cijfers van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Geconstateerd is dat de op dit moment bij Savantis beschikbare cijfers van DUO geen goed beeld geven van de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen. Hier liggen twee redenen aan ten grondslag. -De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent is een brede opleiding waarin leerlingen voor verschillende beroepen worden opgeleid. De leerlingen die deze opleiding volgen worden door DUO nog niet per kenniscentrum geregistreerd -DUO hanteert voor het bepalen van het aantal leerlingen in een schooljaar de peildatum 1 oktober. In een aantal gevallen zijn deze leerlingengegevens door scholen niet helemaal goed doorgegeven aan DUO. Daarnaast komt het in de sector regelmatig voor dat opleidingen later in het schooljaar starten. Hierdoor worden minder leerlingen door DUO geteld dan er leerlingen die in opleiding zijn. Om de ontwikkelingen van de leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen goed in beeld te brengen zijn daarom cijfers uit het relatiebeheersysteem van Savantis gebruikt. 9

10 3. Gediplomeerden Schoonmaak en Glazenwassen 3.1 Inleiding De sector Schoonmaak en Glazenwassen bestaat uit verschillende bedrijven waar schoonmakers en glazenwassers werkzaam zijn. Er werken rond de mensen in deze branche 4. Mboopleidingen voor deze sector bestaan sinds een aantal jaar. In 2007/2008 is het mogelijk gemaakt om via de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA, niveau 1) kiezen voor het werken in deze branche. Daarna zijn de andere opleidingen voor de sector ontwikkeld. Het is nu mogelijk om op alle mbo-niveaus een schoonmaakopleiding te volgen. In deze publicatie treft u beknopt de ontwikkelingen van het aantal gediplomeerden in de sector over schooljaar 2010/2011 en de drie jaar ervoor. 3.2 Leerlingen en gediplomeerden Sinds een aantal jaren is het mogelijk om binnen de sector Schoonmaak en Glazenwassen een mbo-opleiding te volgen. In 2007/2008 kunnen leerlingen de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (niveau 1) kiezen voor het werken in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Vanaf 2008/2009 is het ook mogelijk om een opleiding op niveau 2 te volgen, de opleiding tot Medewerker Schoonmaak en Glazenwassen. Het is nu mogelijk om op alle mbo-niveaus een schoonmaak-opleiding te volgen. De initiële stijging in het aantal leerlingen is in deze context een verklaarbare ontwikkeling. Tussen het schooljaar 2010/2011 en 2011/2012 is er voor het eerst sprake van een stabilisatie van het aantal leerlingen. De hier gepresenteerde leerling cijfers geven het totaal aantal leerlingen die een opleiding volgen binnen de sector Schoonmaak en glazenwassen van alle leerjaren gezamenlijk weer. Een deel van het totaal aantal leerlingen doet elk schooljaar examen voor een diploma. De ontwikkelingen in het aantal gediplomeerden loopt daarom ten minste een jaar achter op de ontwikkelingen in het totaal aantal leerlingen van de sector. Savantis gebruikt voor het beschrijven van de ontwikkeling van het aantal leerlingen normaal gesproken cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (DUO). Geconstateerd is dat de op dit moment bij Savantis beschikbare cijfers van DUO geen goed beeld geven van de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen 5. De gegevens die hier gepresenteerd worden zijn afkomstig uit het relatiebeheersysteem van Savantis. De diplomagegevens zijn afkomstig van DUO. Figuur 1 geeft de ontwikkeling van het aantal leerlingen en gediplomeerden in de sector weer (zie volgende pagina). 4 IVA (november 2009). Ontwikkelingen in de schoonmaakbranche. Onderzoek in opdracht Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en bedrijfsdiensten (OSB). 5 Hier liggen twee redenen aan ten grondslag: (1) De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent is een brede opleiding waarin leerlingen voor verschillende beroepen worden opgeleid. De leerlingen die deze opleiding volgen worden door DUO nog niet per kenniscentrum geregistreerd. (2) DUO hanteert voor het bepalen van het aantal leerlingen in een schooljaar de peildatum 1 oktober. In een aantal gevallen zijn deze leerlinggegevens door scholen niet helemaal goed doorgegeven aan DUO. Daarnaast komt het in de sector regelmatig voor dat opleidingen later in het schooljaar starten. Hierdoor worden minder leerlingen door DUO geteld dan er leerlingen die in opleiding zijn. Om de ontwikkelingen van de leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen goed in beeld te brengen zijn daarom cijfers uit het relatiebeheersysteem van Savantis gebruikt. 10

11 Figuur 3.1. Ontwikkeling totaal aantal leerlingen en gediplomeerden Schoonmaak en glazenwassen, 2007/ / Aantal leerlingen 200 Aantal diploma's Bron: DUO en Savantis De stijging in het aantal gediplomeerden loopt altijd enige jaren achter op een stijging in het aantal leerlingen. 3.3 Gediplomeerden In de onderstaande tabel staan de gediplomeerden weergegeven van de sector Schoonmaak. Het aantal gediplomeerden loopt een aantal jaren achter op de ontwikkelingen van het aantal leerlingen. Omdat leerlingen pas sinds het schooljaar 2008/2009 een opleiding in de schoonmaak kunnen volgen op niveau 2 zijn er pas vanaf 2009/2010 gegevens over gediplomeerden beschikbaar. Evenals in het aantal leerlingen is er ook een stijging waarneembaar in het aantal gediplomeerden in de sector. Tabel 3.1. Aantal gediplomeerden Schoonmaak en Glazenwassen 2009/ /2011. Naam kwalificatie Niveau 2009/ / 2011 Schoonmaak en glazenwassen Schoonmaak en glazenwassen 3 63 Totaal Bron: DUO De meeste leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen volgt een BBL opleiding. In de bijlage zijn de bij Savantis beschikbare cijfers over slagingspercentages van BBL leerlingen weergegeven. 11

12 4. Schoonmaak en glazenwassen in de regio 4.1 Leerbedrijven in de sector Schoonmaak en Glazenwassen Savantis is in 2007 begonnen om leerbedrijven voor de sector Schoonmaak en Glazenwassen te erkennen. Eind 2011 zijn 706 bedrijven voor deze sector erkend. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van Tabel 4.1 Kenmerken leerbedrijven Reclame, Presentatie en Communicatie in kalenderjaar 2009 en 2010 (peildatum 31 december 2010) Aantal leerbedrijven Aantal nieuwe erkenningen Aantal beëindigde erkenningen Aantal actieve bedrijven Bron: Savantis Het aantal actieve leerbedrijven is bepaald aan de hand van de gegevens die scholen doorgeven over de stageplaatsen en leerwerkplekken van leerlingen. Niet alle scholen geven deze informatie tijdig en volledig door aan Savantis. Het werkelijke aantal actieve leerbedrijven ligt daarom hoger. De volgende figuur laat zien hoe de ontwikkeling van het aantal leerbedrijven in de periode is geweest. Net als het aantal leerlingen is ook het aantal erkende leerbedrijven in de sector Schoonmaak en Glazenwassen de afgelopen jaren constant gestegen. Figuur 4.1 Ontwikkeling aantal leerbedrijven Schoonmaak en Glazenwassen, per kalenderjaar (peildatum 31 december) Het aantal bedrijven dat erkend is als leerbedrijf is niet in elke regio hetzelfde. In figuur X wordt de verdeling van het aantal erkende leerbedrijven in de sector Schoonmaak en Glazenwassen per regio weergegeven. 12

13 Figuur 4.2 Aantal erkende leerbedrijven Schoonmaak en glazenwassen per regio (2011) Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest De meeste leerbedrijven die voor een opleiding in de sector Schoonmaak en Glazenwassen zijn erkend bevinden zicht in de regio Oost. De rest van de leerbedrijven zijn regelmatig verdeeld over de vijf andere arbeidsmarktregio s. Leerlingen in de sector Schoonmaak volgen het praktijkdeel van hun mbo opleiding bij een erkend leerbedrijf. Niet in elke regio zijn evenveel leerlingen op zoek naar een stageplaats of leerwerkbaan in de sector. In onderstaande figuur is de verdeling van het aantal leerlingen naast het percentage leerbedrijven in de regio weergegeven. In de sector Schoonmaak lopen veelal grote aantallen leerlingen stage bij schoonmaakbedrijven. Op deze manier kunnen schoonmaakbedrijven het opleidingsniveau van hun personeel verhogen. Sommige van deze bedrijven hebben ruim 10 BBL leerlingen in dienst, en er zijn zelfs bedrijven met meer dan vijftig leerlingen in opleiding. Dit betekent dat het verschil in verhouding van het aantal leerlingen en het aantal erkende leerbedrijven in een regio geen problemen hoeft op te leveren. Figuur 4.3 Percentage leerlingen en percentage erkende leerbedrijven in de sector Schoonmaak en Glazenwassen per regio (2011) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest Erkende leerbedrijven leerlingen Bron: Savantis 13

14 Savantis gebruikt voor het beschrijven van de ontwikkeling van het aantal leerlingen normaal gesproken cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (DUO). Geconstateerd is dat de op dit moment bij Savantis beschikbare cijfers van DUO geen goed beeld geven van de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen. 6 De gegevens die hier gepresenteerd worden zijn afkomstig uit het relatiebeheersysteem van Savantis. 7 In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de leerlingenaantallen. 4.1 Leerlingen in de regio Niet in alle regio s worden alle opleidingen aangeboden in de sector Schoonmaak en Glazenwassen. Met name bij de kleinere opleidingen zijn niet alle regio s vertegenwoordigd. Bovendien zijn niet alle regio s even dichtbevolkt. In de onderstaande tabel is de verdeling van het aantal BBL leerlingen van Savantis in de sector Schoonmaak per regio in het schooljaar 2011/2012 weergegeven. Tabel 4.2 Aantal leerlingen (BBL) Schoonmaak en Glazenwassen per kwalificatie en per regio (2011/2012) Kwalificatie dossier Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent Niveau Regio Middenwest Regio Noord Regio Noordwest Regio Oost Regio Zuidoost Regio Zuidwest Totaal Assistent schoonmaak Schoonmaak en Glazenwassen Schoonmaak en Glazenwassen Ambulant objectleider Totaal Bron: Savantis, verkregen op 17 december 2012 De meeste leerlingen in de sector Schoonmaak volgen een opleiding tot arbeidsmarktgekwalificeerd assistent. Het merendeel van de leerlingen volgt deze opleiding in de regio Middenwest. 8 Bijna al deze leerlingen volgen de opleiding aan het ROC Midden Nederland. 6 Hier liggen twee redenen aan ten grondslag: (1) De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent is een brede opleiding waarin leerlingen voor verschillende beroepen worden opgeleid. De leerlingen die deze opleiding volgen worden door DUO nog niet per kenniscentrum geregistreerd. (2) DUO hanteert voor het bepalen van het aantal leerlingen in een schooljaar de peildatum 1 oktober. In een aantal gevallen zijn deze leerlingengegevens door scholen niet helemaal goed doorgegeven aan DUO. Daarnaast komt het in de sector regelmatig voor dat opleidingen later in het schooljaar starten. Hierdoor worden minder leerlingen door DUO geteld dan er leerlingen die in opleiding zijn. Om de ontwikkelingen van de leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen goed in beeld te brengen zijn daarom cijfers uit het relatiebeheersysteem van Savantis gebruikt. Deze cijfers zijn gebaseerd op de registratie van BPV s van de leerlingen in de sector die een BBL opleiding volgen. Ook deze cijfers geven dus geen compleet beeld van het aantal leerlingen dat een opleiding volgt. 7 Doordat het relatiebeheersysteem van Savantis een dynamisch bestand is kunnen de hier gepresenteerd cijfers afwijken van de cijfers die in eerdere delen van het statistisch jaaroverzicht gepresenteerd zijn. 8 Voor de regio indeling wordt aangesloten bij de indeling van het voormalig CWI. In elke CWI regio zijn meerdere G30 regio s vertegenwoordigd. 14

15 De meeste leerlingen in de sector zijn in opleiding bij een bedrijf in de regio s Zuidwest of Zuidoost. In figuur 4.4 is het aantal leerlingen dat een opleiding volgt in de schoonmaak per regio grafisch weergegeven. Figuur 4.4 Aantal leerlingen (BBL) in de sector Schoonmaak en Glazenwassen per regio (2011/2012) Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest Bron: Savantis, verkregen op 17 december 2012 In de regio Noord volgen de meeste leerlingen een opleiding aan het ROC Friesland College en aan het ROC Noorderpoort College. 9 Op de volgende pagina is een overzichtskaartje weergegeven van de regio s en het aantal scholen. De leerlingen die een opleiding volgen in de regio Noordwest doen dit aan de ROC Kop van Noord-Holland. De meeste leerlingen die een opleiding volgen in de regio Oost zijn ingeschreven bij het Landstede in Zwolle, het ROC van Twente, het ROC Arcus College, het ROC Noorderpoortcollege of het ROC Rijn IJssel. Het merendeel van de leerlingen die een opleiding volgen in de regio Zuidoost zijn ingeschreven aan het ROC de Leijgraaf. Ook volgt een deel een opleiding aan het Koning Willem I college en het ROC Arcus. Een grote meerderheid van de leerlingen die een opleiding volgen in het Zuidwesten van het land doen dit aan het ROC ter Aa. Ook volgen veel leerlingen in de regio Zuidwest een schoonmaak mbo (bedrijfs)opleiding bij P3 Transfer BV. 9 Het aantal leerlingen per school in de sector Schoonmaak is weergegeven in deel 1 van het Statistisch Jaaroverzicht van Savantis. 15

16 Figuur 4.5 Overzichtskaart scholen met een (of meer) opleiding(en) van Savantis per regio Het overzicht van de scholen die bij de nummers horen is te vinden in de bijlage. 16

17 Bijlage Hoofdstuk 3, Slagingspercentages Tabel B1. Aandeel gediplomeerden BBL 11 Schoonmaak (niveau 1 en 2) totaal instroom leerjaar 2007/2008, 2008/2009, peildatum 24 oktober Naam kwalificatie, BBL Niveau Instroom: 2007/ /2009 Aantal geslaagd (n) Percentage geslaagd (%) Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent % Schoonmaak en glazenwassen % Totaal % Bron: Savantis Tabel B2. Slagingspercentages per school BBL 3 leerlingen arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent schoonmaak (niveau 1), totaal instroom leerjaar 2007/2008, 2008/2009, peildatum 24 oktober Instroom: 2007/ /2009 Aantal geslaagd (n) Percentage geslaagd (%) Landstede Zwolle % ROC Albeda College % ROC Da Vinci College 1 0% ROC Kop van Noord-Holland % ROC Noorderpoortcollege % ROC Scalda % ROC van Twente % Totaal % Bron: Savantis Tabel B3. Slagingspercentages per school BBL 3 leerlingen schoonmaak en glazenwassen (niveau 2), totaal instroom leerjaar 2007/2008, 2008/2009, peildatum 24 oktober Instroom: 2007/ /2009 Aantal geslaagd (n) Percentage geslaagd (%) De Vakopleiding Schoonmaak Locatie Eindhoven % De Vakopleiding Schoonmaak Locatie Heerenveen % Totaal % Bron: Savantis 11 De hier gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit het relatiebeheersysteem van Savantis en gebaseerd op de registratie van de bpvo s van de BBL-leerlingen in de sector. Hiervoor is Savantis afhankelijk van informatie van de scholen waar de leerlingen de opleiding volgen. Het kan in een incidenteel geval voorkomen dat de gegevens niet compleet zijn. Het slagingspercentage is per cohort bepaald. Van alle leerlingen die in een bepaald schooljaar zijn ingestroomd in een bepaalde opleiding is nagegaan of zij hun diploma hebben behaald en of hen dat binnen de normale opleidingsduur hebben gedaan. 17

18 Bijlage Hoofdstuk 4, Regio Tabel B4. Scholen waar een of meer opleidingen worden aangeboden die onder de kwalificatiestructuur van Savantis vallen. Scholen Savantis 1 ROC Flevoland 2 Mondriaan 3 ID College 4 ROC Leiden 5 Nimeto SGM v Mbo Kmbo 6 ROC Midden Nederland 7 Effatha Chr. School voor BBO 8 ROC Drenthe College 9 ROC Friese Poort 10 ROC Noorderpoort College 11 ROC Friesland College 12 Mediacollege Amsterdam 13 ROC ASA 14 ROC Nova College 15 ROC van Amsterdam 16 ROC Horizon College 17 ROC Kop v Noord-Holland 18 ROC AVENTUS 19 ROC Rijn IJssel 20 ROC van Twente 21 ROC Nijmegen eo 22 Landstede 23 ROC Rivor 24 CIBAP 25 ROC Deltion College 26 ROC Koning Willem I 27 ROC Eindhoven 28 Sint Lucas - De Eindhovense School 29 ROC Arcus College 30 ROC Ter AA 31 ROC Zadkine 32 ROC Gilde Opleidingen 33 ROC Tilburg 34 ROC West-Brabant 35 De Rooie Pannen 36 ROC Da Vinci College 37 ROC Westerschelde 38 Grafisch Lyceum Rotterdam 39 ROC Albeda College 18

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis SCHILDEREN EN ONDERHOUD Gediplomeerden Sector Schilderen en Onderhoud Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Schilderen en onderhoud Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Gediplomeerden 2013/2014 Sector schoonmaak en glazenwassen 2015 Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 AFBOUW Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Afbouw Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw;

Nadere informatie

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Leerlingcijfers Sector Reclame Presentatie en Communicatie Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

AFBOUW. Gediplomeerden. Sector Afbouw. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

AFBOUW. Gediplomeerden. Sector Afbouw. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis AFBOUW Gediplomeerden Sector Afbouw Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie

Nadere informatie

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink Statistisch Jaaroverzicht Sector Reclame, Presentatie en Communicatie 2013 Datum: December 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen 2013

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen 2013 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: september Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek Paul Duijvestijn Manja Abraham Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek

Nadere informatie

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14 Opleidingen hout en meubel 2014-2015 Een selectie van data van DUO 1-10-14 23 maart 2015 Onderwijsdeelname 2014-2015 Jaarlijks ontvangt SH&M via SBB in februari de onderwijsdata van DUO. Het betreft de

Nadere informatie

Leerlingaantallen. Studiejaar

Leerlingaantallen. Studiejaar Inhoud Inleiding Aantal mbo-leerlingen M&T uitgesplitst Aantal mbo-leerlingen MCT 016-01 4 Aantal mbo-leerlingen MCT leerweg 01-01 4 Autotechnicus 5 Eerste Autotechnicus 5 Bedrijfsautotechnicus 6 Eerste

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo. Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.nl) Position Paper We hebben gevraagd te tekenen voor Basis module

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Albeda College ICT medewerker (medewerker ICT) voldoende Albeda College Sport en bewegen (Sport en bewegingsleider) onvoldoende voldoende Landstede

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090220_023_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw S choonmaak Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw Datum: september Auteur: Savantis en G lazenwassen Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval Aanval op schooluitval Factsheet definitieve cijfers convenantjaar 2012-2013 Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv ers) in schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 SG De Rooi Pannen ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 ROC Noorderpoortcollege ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Direct aan het werk? 52% Gemiddelde werkweek 35 Bruto uurloon 9,00 Oordeel: nuttig diploma? 7,1 Baankans tot 2016 matig

Direct aan het werk? 52% Gemiddelde werkweek 35 Bruto uurloon 9,00 Oordeel: nuttig diploma? 7,1 Baankans tot 2016 matig De horeca is een mooi, maar zwaar vak. Aan de ene kant maak je smakelijke gerechten, sta je beleefd de gasten te woord en zorg je elke dag weer voor een goede sfeer. Aan de andere kant moet je hard werken

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

08PG ROC Friese Poort. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

08PG ROC Friese Poort. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 08PG ROC Friese Poort MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 08PG : ROC Friese Poort Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl algemeen Leerlingen in de opleidingskolom 2013/2014. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 2014 Datum: juni 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

Nadere informatie

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Inleiding Met de herziening mbo staan de Mbo-opleidingen voor de opdracht om in augustus 2016 te starten met de nieuwe kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent

Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent Afdeling Marktinformatie en Analyse September 2010 Aanleiding Het project Arbeidsmarktonderzoek Doktersassistent (deelproject 1) heeft

Nadere informatie

Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio

Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio Onderwerpen Voorraad wvoorraad wvoorraad wvoorraad woningen Perioden 1995 2000 2007 2008 Regio's aantal aantal aantal aantal Nederland

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

27GZ ROC Mondriaan. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

27GZ ROC Mondriaan. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 27GZ ROC Mondriaan MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 27GZ : ROC Mondriaan Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Schooljaar 2016-2017 Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LT : ROC Gilde Opleidingen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LT : ROC Gilde Opleidingen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LJ : ROC Ter AA Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25LZ ROC Tilburg. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25LZ ROC Tilburg. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LZ ROC Tilburg MBO Factsheet Schooljaar 2016-2017 Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LZ : ROC Tilburg Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Voorwoord. Richard Leloux voorzitter A&O Fonds Grafimediabranche

Voorwoord. Richard Leloux voorzitter A&O Fonds Grafimediabranche Voorwoord Deze publicatie geeft voor de grafimediabranche een groot aantal cijfers over de economische ontwikkelingen, het aantal ledenbedrijven van de werkgeversorganisatie KVGO, de arbeidsmarkt en het

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum R'dam. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

23JA Grafisch Lyceum R'dam. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 23JA Grafisch Lyceum R'dam MBO Factsheet Schooljaar 2016-2017 Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 23JA : Grafisch Lyceum R'dam Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 23KG : Grafisch Lyceum Utrecht Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Leidt de economische recessie tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Inleiding Onder EVC-aanbieders is door het Kenniscentrum EVC een korte enquête uitgezet met als doel te inventariseren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24837 30 november 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 oktober 2012, nr. BVE/429131,

Nadere informatie

Inzichten uit de financiële benchmark MBO

Inzichten uit de financiële benchmark MBO Inzichten uit de financiële benchmark MBO Op weg naar toekomstbestendig onderwijs: betere vakmensen in de 21e eeuw Sectorresultaten Inhoud Vooraf 4 Financiële kengetallen Rentabiliteit positief dankzij

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Schooljaar 2016-2017 Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25MA : ROC Leiden Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek Calibris BPV - Barometer AG 2009/2010 januari 2010 marktinformatie en Analyse KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG 2009/2010 Dit jaar studeren meer mbo ers

Nadere informatie

25LH ROC Midden Nederland. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25LH ROC Midden Nederland. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LH ROC Midden Nederland MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LH : ROC Midden Nederland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

25PZ ROC van Amsterdam. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25PZ ROC van Amsterdam. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25PZ ROC van Amsterdam MBO Factsheet Schooljaar 2016-2017 Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25PZ : ROC van Amsterdam Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Waddinxveen, augustus 2012. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012

Waddinxveen, augustus 2012. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012 Waddinxveen, augustus 2012 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 4 SCHILDEREN EN ONDERHOUD... 5 1. ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS...

Nadere informatie

Studenttevredenheid grote/kleine scholen

Studenttevredenheid grote/kleine scholen Woerden, 10 december 2015 Doorkiesnummer: 0348-753570 Onderwerp: De menselijke maat in het mbo Correspondentieadres: Postbus 2051, 3440 DB Woerden Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW, Geachte

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014 Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten verslagjaar 2014 December 2015 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 6 Financiële kengetallen sector Rentabiliteit

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2012. Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers. www.aanvalopschooluitval.

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2012. Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers. www.aanvalopschooluitval. Bijlage VSV-brief 2012 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers www.aanvalopschooluitval.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland

Nadere informatie

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken 1 Wat is het doel van het opstellen van BET s en SET? De waarde van een mbo-diploma moet onbetwist zijn. Het vertrouwen van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dierenhouderij en -verzorging

Dierenhouderij en -verzorging Dierenhouderij en -verzorging Onderwijs 2012-2013 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de dierenhouderij en -verzorging. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

Follow-up School ex 2009

Follow-up School ex 2009 Follow-up School ex 2009 Het School ex programma heeft een impuls gegeven aan alumnibeleid en inspanningen van mboinstellingen om, veelal met regionale partners, te zorgen dat jongeren na hun diplomering

Nadere informatie