Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012"

Transcriptie

1 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink

2 Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. In haar register van erkende leerbedrijven zijn bijna bedrijven opgenomen, waar ruim leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 66 uitstromen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks deelnemers. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus AB Waddinxveen T Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie, Waddinxveen, oktober 2012 Alle rechten voorbehouden. 2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. ONTWIKKELING AANTAL LEERLINGEN RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Aantal en leerweg Leerlingkenmerken School 9 3. GEDIPLOMEERDEN RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Inleiding Leerlingen en gediplomeerden Gediplomeerden RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE IN DE REGIO Leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie Leerlingen in de regio 16 BIJLAGE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE 22 3

4 1. Inleiding Deze rapportage is het gebundelde Statistisch jaaroverzicht 2011/2012 de sector reclame, Presentatie en Communicatie (RPC). Het Statistisch jaaroverzicht van Savantis omschrijft de belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen rondom leerlingen, gediplomeerden en leerbedrijven voor de vier sectoren waar Savantis voor werkt. Deze rapportage richt zich op de sector RPC. Ieder jaar volgt Savantis de ontwikkelingen van de leerlingen die een opleiding volgen die vallen onder een van de kwalificaties van Savantis. Het eerste hoofdstuk van deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie voor het schooljaar 2011/2012. De cijfers zijn ontleend aan DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. DUO voert de onderwijswetten en -regelingen uit. Hoofdstuk 3 van dit rapport informeert u over de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in de sectoren RPC. De cijfers zijn gebaseerd op door Duo vastgestelde gegevens die jaarlijks aangeleverd worden. Waar mogelijk is dit aangevuld met gegevens van Savantis over BBL leerlingen uit Bisos. Over het algemeen is zowel de instroom van het aantal leerlingen als het aantal leerlingen dat jaarlijks een diploma haalt in een van de vier sectoren van Savantis stabiel. Hoofdstuk 4 van dit rapport informeert u over de regionale stand van zaken van het aantal leerlingen en leerbedrijven in de sectoren van Savantis. De cijfers zijn gebaseerd op door DUO vastgestelde gegevens die jaarlijks aangeleverd worden. Het aantal leerbedrijven en informatie over samenwerkingsverbanden wordt bijgehouden door Savantis. Deze gegevens zijn voorgaande jaren niet op dezelfde wijze gepubliceerd in het Statistisch Jaaroverzicht en sluit aan bij de nieuwe meer regionale manier van werken van Savantis. Dit is het eerste jaar dat de informatie wordt aangeboden in vier deelpublicaties. De cijfers over het aantal leerlingen zijn in de eerste rapportage (Ontwikkeling aantal leerlingen ) gepresenteerd.. Deel 2, Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012, Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis is daarna opgeleverd. Deel 3 Gediplomeerden in de sectoren van Savantis 2012 Deel 4 Opleiden in de regio, Savantis Inzicht in deze ontwikkelingen levert een bijdrage aan het beleid gericht op de aansluiting van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In deze rapportage zijn de drie delen met relevante informatie voor de sector RPC gebundeld. Deel 2, Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012, Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis is niet in deze publicatie meegenomen. 4

5 2. Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie De sector Reclame, Presentatie en Communicatie (RPC) bestaat uit diverse creatieve branches. Binnen deze sector worden leerlingen opgeleid binnen zes kwalificatiedossiers. Savantis kent voor de sector RPC drie eigen dossiers: Signmaker, Tentoonstellingsbouwer en Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. Daarnaast deelt Savantis de dossiers 1 AV-productie en Mediavormgever met GOC en PMLF. Het dossier DTP-er wordt met GOC gedeeld. Ieder jaar volgt Savantis de ontwikkelingen van leerlingen binnen de branche Reclame, Presentatie en Communicatie. Deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van het aantal mboleerlingen in de sector RPC voor het schooljaar 2011/2012. De cijfers zijn ontleend aan DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. DUO voert de onderwijswetten en -regelingen uit. Het betreft voorlopige cijfers. Aan het einde van het schooljaar zijn de definitieve cijfers bekend. Deze kunnen iets afwijken van de hier gepresenteerde cijfers. In deze publicatie treft u beknopt de ontwikkelingen van het leerlingenaantal over de afgelopen vijf jaar. De cijfers zijn gespecificeerd naar leerweg, kwalificatiedossier, leerlingenkenmerken en school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Savantis. 2.1 Aantal en leerweg Op 1 oktober 2011 werden leerlingen opgeleid binnen een kwalificatie/uitstroom die uitsluitend door Savantis wordt onderhouden. In de drie gedeelde kwalificatiedossiers zijn er leerlingen in het schooljaar 2010/2011 ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebocode. Naar eigen schatting zal uiteindelijk circa 10% een uitstroom van Savantis volgen. Bijna alle leerlingen (99%) volgen een BOL-opleiding 2. Het kleine aantal BBL-leerlingen 3 (45) volgt de opleidingen binnen de kwalificaties Signmaker en Vormgever reclame, presentatie en communicatie. Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal leerlingen per kwalificatiedossier van Savantis. 1 De kwalificatiedossiers die Savantis met GOC en PMLF deelt bestaan uit verschillende uitstromen met een aparte Crebo-code. Deze uitstromen zijn wel verdeeld naar kenniscentrum, maar het kwalificatiedossier op zich heeft een algemene Crebo-code. Leerlingen die nog niet voor een uitstroom hebben gekozen worden door scholen meestal ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebo-code en horen officieel nog niet tot een bepaald kenniscentrum. 2 BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg en bestaat uit eerst een periode fulltime naar school en daarna een periode BPV. Het praktijkonderdeel bestrijkt tenminste 20% en minder dan 60% van de opleiding. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en bestaat uit één à twee dagen school en de rest van de week BPV. Het praktijkonderdeel beslaat uit tenminste 60% van de opleiding. 3 BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en bestaat uit één à twee dagen school en de rest van de week BPV. Het praktijkonderdeel beslaat uit tenminste 60% van de opleiding. 5

6 Tabel 2.1 Aantal leerlingen RPC van Savantis per kwalificatiedossier, 2007/ / / 2008/ 2009/ 2010/ Kwalificatiedossier / 2012 Savantisdossiers Signmaker Tentoonstellingsbouwer Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie subtotaal Gedeelde dossiers, leerlingen Savantis AV-productie DTP-er Mediavormgever subtotaal Totaal Savantis Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal binnen de meeste kwalificatiedossiers gegroeid. Bij AV-productie en Mediavormgever is dit aantal licht gedaald ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Leerlingen van de Fotovakschool zijn niet meegenomen in de telling. Hoewel in het dossier Tentoonstellingbouwer het aantal leerlingen dit schooljaar is gestegen ten opzichte van 2010/2011, is dit vergeleken met vier jaar geleden met 50% afgenomen. Figuur 2.1 toont een samenvatting van de ontwikkelingen van het aantal leerlingen. Figuur 2.1 Ontwikkeling aantal leerlingen sector RPC, 2007/ / Aantal leerlingen / / / / /2012 Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 In de volgende tabellen wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen per kwalificatiedossier gespecificeerd. 6

7 Tabel 2.2 Aantal leerlingen Signmaker per niveau, 2007/ /2012 Signmaker niveau 2007/ / / / / 2012 Medewerker sign Allround signmaker Signspecialist Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Tabel 2.3 Aantal leerlingen Tentoonstellingsbouw per niveau, 2007/ /2012 Tentoonstellingsbouwer Medewerker tentoonstellingsbouw Allround tentoonstellingsbouwer niveau 2007/ / / / / Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Het aantal leerlingen Medewerker tentoonstellingsbouwer (niveau 2) is in het schooljaar 2011/2012 iets gestegen vergeleken met vorig jaar. Indien naar de afgelopen vijf jaar gekeken wordt, is te zien dat het aantal gedaald is. Op niveau 3 zijn weinig tot geen leerlingen ingeschreven. Tabel 2.4 Aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie per niveau, 2007/ /2012 Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Medewerker productpresentatie Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie Vormgever RPC 4 : Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever RPC 4 : productpresentatie Vormgever RPC 4 : Winkelpubliciteitvormgever niveau 2007/ / / / / Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie stijgt nog steeds. Er worden meer leerlingen door scholen ingeschreven op de verschillende uitstromen. 4 Dit is een uitstroom van het kwalificatiedossier Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie. 7

8 Tabel 2.5 Aantal leerlingen AV-productie per niveau, 2007/ /2012 AV-productie niveau 2007/ / / / / 2012 Savantis AV-productie (Medewerker Fotografie Savantis) Fotograaf Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen in het gedeelde dossier Leerlingen GOC Leerlingen PMLF Subtotaal Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Het aantal leerlingen Fotografie (niveau 4) van Savantis is de afgelopen jaren gegroeid. Daarentegen is in het schooljaar 2011/2012 het aantal leerlingen Medewerker Fotografie (niveau 2) afgenomen. In 2011/2012 bieden vier scholen (CIBAP, ROC van Twente, Sint Lucas en de Fotovakschool) AV-productie uitstromen van Savantis aan. Sint Lucas heeft daarnaast 136 leerlingen op de gedeelde crebo-code ingeschreven. Deze school biedt uitstromen aan van twee kenniscentra (Savantis en GOC). Daarom is de verwachting dat een aantal van deze leerlingen een van de uitstromen van Savantis zal kiezen. Tabel2. 6 Aantal leerlingen DTP-er per niveau, 2007/ /2012 DTP-er niveau 2007/ / / / / 2012 Savantis DTP-er (Medewerker grafische & multimedia opmaak Savantis) Allround DTP'er Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen GOC Leerlingen in het gedeelde dossier Subtotaal Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Naast CIBAP, ROC van Twente en ROC Westerschelde (gegevens 2010/2011) biedt dit schooljaar ROC Da Vinci College een uitstroom DTP-er (niveau 3) van Savantis aan. Deze vier scholen bieden geen van allen uitstroomdifferentiaties van Savantis aan. Het is daarom niet waarschijnlijk dat DTP-leerlingen, die ingeschreven staan op de gedeelde crebo-code later een uitstroomdifferentiatie van Savantis zullen volgen. 8

9 Tabel 2.7 Aantal leerlingen Mediavormgever per niveau, 2007/ / / 2008/ 2009/ Mediavormgever niveau / / 2012 Savantis Animatie/audiovisuele vormgeving Art & Design Grafische vormgeving Interactieve vormgeving Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen in het gedeelde dossier Leerlingen GOC Leerlingen PMLF Subtotaal Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 De groei van het totaal aantal leerlingen Mediavormgever is in het schooljaar 2011/2012 licht gestegen ten opzichte van het voorgaande schooljaar, maar het aantal leerlingen binnen de uitstroomdifferentiaties van Savantis is wat afgenomen. Er zijn zeven scholen (CIBAP, ROC Da Vinci College, ROC Gilde Opleidingen, ROC Horizon College, ROC van Twente, ROC Westerschelde en Sint Lucas) die uitstromen van Savantis aanbieden binnen het dossier Mediavormgever. Dit is er één meer (ROC Gilde Opleidingen) dan vorig jaar. Daarnaast hebben vijf van de zeven scholen leerlingen ingeschreven staan op de gedeelde crebo-code. Het is dus te verwachten dat een groep van deze leerlingen voor een uitstroom van Savantis kan kiezen. 2.2 Leerlingkenmerken Een groot deel van de vrouwelijk leerlingen volgt een opleiding binnen de kwalificatiedossiers Vormgever RPC (81%) en AV-productie (70%). Bij Tenstoonstellingbouwer en Signmaker is het aandeel mannelijke leerlingen groter, respectievelijk 89% en 67%. Daarnaast is te zien dat de meeste leerlingen 22 jaar of jonger is (96%). 2.3 School Ten opzichte van het voorgaande schooljaar zijn in 2011/2012 er twee scholen bijgekomen waar leerlingen een opleiding binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis kunnen volgen, namelijk ROC Deltion College en ROC Tilburg. ROC Gilde opleidingen heeft na twee jaar weer leerlingen ingeschreven op het dossier Mediavormgever. Er zijn twee scholen waar de groei in de afgelopen jaren het duidelijkst is, namelijk Grafisch Lyceum Rotterdam en ROC Da Vinci College. Vergeleken met het voorgaande schooljaar is het leerlingenaantal bij Mediacollege Amsterdam gedaald. Bij ROC Rijn IJssel en ROC van Twente is dit aantal daarentegen gestegen. De volgende twee tabellen gaan over de ontwikkeling van het leerlingenaantal per school, zoals geregistreerd bij DUO. 9

10 Totaal Vormgeving RPC Tentoonstellingsbouwer Signmaker Mediavormgever DTP-er AV-productie Deel 1, 3-4 Stat. Jaarov. RPC 2011/2012 Tabel 2.8 Aantal leerlingen RPC (exclusief gedeelde kwalificaties) per school en kwalificatiedossier, 2011/2012 School CIBAP De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto SGM v Mbo Kmbo ROC Arcus College ROC Da Vinci College ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Gilde Opleidingen ROC Horizon College ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant ROC Westerschelde Sint Lucas - De Eindhovense School Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober

11 Tabel 2.9 Ontwikkelingen aantal leerlingen RPC (exclusief gedeelde kwalificaties) per school, 2007/ / / 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ School CIBAP De Eindhovense School De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto SGM v Mbo Kmbo ROC Albeda College ROC Arcus College ROC Da Vinci College ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Gilde Opleidingen ROC Horizon College ROC Koning Willem I ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant ROC Westerschelde Sint Lucas - De Eindhovense School Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober

12 3. Gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 3.1 Inleiding De sector Reclame, Presentatie en Communicatie bestaat uit diverse creatieve branches. Hoeveel bedrijven en werknemers er in deze branches werken is niet precies bekend. Niet alle branches zijn collectief georganiseerd en ook het onderscheid tussen branches is minder makkelijk te maken dan bij de andere sectoren waar Savantis voor werkt. Op basis van het werkgelegenheidsregister LISA heeft Savantis vorig jaar bepaald dat er zo n tweehonderdduizend werkzame personen zijn in de bedrijven die aansluiten op de RPC-opleidingen 5. Volgens het CBS zijn er in Nederland personen met een creatief beroep. Savantis draagt binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie (RPC) de zorg voor zes kwalificatiedossiers: Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie; Signmaker; Tentoonstellingsbouwer; Mediavormgever; AV-productie; DTP-er. De drie laatstgenoemde kwalificatiedossiers betreffen gedeelde dossiers met collega kenniscentra. In deze publicatie treft u beknopt de ontwikkelingen van het aantal leerlingen en gediplomeerden in de sector over schooljaar 2010/2011 en de vier jaar ervoor. 3.2 Leerlingen en gediplomeerden Op 1 oktober 2011 werden leerlingen opgeleid binnen een kwalificatie/uitstroom die uitsluitend door Savantis wordt onderhouden. In de drie gedeelde kwalificatiedossiers zijn er leerlingen in het schooljaar 2010/2011 ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebocode. Naar eigen schatting zal uiteindelijk circa 10% een uitstroom van Savantis volgen. Bijna alle leerlingen (99%) volgen een BOL-opleiding. Het kleine aantal BBL-leerlingen (45) volgt de opleidingen binnen de kwalificaties Signmaker en Vormgever reclame, presentatie en communicatie. Het gaat hier om het totaal aantal leerlingen die een opleiding volgen binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie van alle leerjaren gezamenlijk. Een deel van het totaal aantal leerlingen doet elk schooljaar examen voor een diploma. De ontwikkelingen in het aantal gediplomeerden loopt meestal iets achter op de ontwikkelingen in het totaal aantal leerlingen van de sector. Dat betekent dat wanneer het totaal aantal leerlingen stijgt, het aantal gediplomeerden een aantal jaar later ook een stijging doormaakt en vice versa. Figuur 3.1 (zie volgende pagina) geeft de ontwikkeling van de leerlingaantallen en gediplomeerden over de afgelopen jaren weer. 6 5 Savantis (2011). Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2010/2011, sector Reclame, Presentatie en Communicatie. 6 In de sector volgen circa 300 leerlingen onbekostigd onderwijs (270 AV en 30 Mediavormgever) welke op termijn ook jaarlijks een onderdeel van de gediplomeerden zal uitmaken voor deze kwalificaties. Deze aantallen worden niet meegenomen in de databestanden van DUO. Rendementscijfers zullen echter overeenkomen is de ervaring. 12

13 Figuur 3.1. Ontwikkeling totaal aantal leerlingen en gediplomeerden RPC, 2006/ / Bron: DUO, peildatum 1 oktober / / / / / /2012 Aantal leerlingen Savantis Aantal diploma's Savantis Leerlingen gedeelde kwalificaties (Savantis. GOC en PMLF) Uit de figuur blijkt dat het aantal leerlingen van de kwalificaties van Savantis binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie in de periode tussen 2006 en 2010 is gegroeid. Tussen het schooljaar 2010/2011 en 2011/2012 is er sprake van een lichte daling in het aantal leerlingen. Ook het aantal gediplomeerden vertoont de afgelopen jaren een groei met een sterke relatieve toename in 2010/2011. Over het algemeen is zowel de instroom van leerlingen als het aantal leerlingen dat elk jaar een diploma haalt stabiel in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. 3.3 Gediplomeerden Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden binnen de kwalificaties van Savantis weer binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. 7 In alle kwalificaties is het aantal gediplomeerden toegenomen ten opzichte van het vorige schooljaar. Uitzondering hierop is de kwalificatie tentoonstellingsbouwer. Tabel 3.1 Aantal gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis per kwalificatiedossier, 2005/ /2011 Naam kwalificatie 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ Signmaker Tentoonstellingsbouwer Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie AV-productie DTP-er Mediavormgever Totaal Het gaat hier alleen om leerlingen van Savantis en niet van gedeelde dossiers. 13

14 4. Reclame, Presentatie en Communicatie in de regio 4.1 Leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie Het aantal leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie is de afgelopen 2 jaar elk jaar met 15 procent toegenomen. Deze stijging was, net als de afgelopen jaren, noodzakelijk in verband met de toename van het aantal leerlingen: op basis van de verwachte groei van het aantal leerlingen zijn meer leerbedrijven geworven. Tabel 4.1 Kenmerken leerbedrijven Reclame, Presentatie en Communicatie in kalenderjaar 2009, 2010 en 2011 (peildatum 31-12) Aantal leerbedrijven Aantal nieuwe erkenningen Aantal beëindigde erkenningen Actieve leerbedrijven Bron: Savantis Het aantal actieve leerbedrijven is bepaald aan de hand van de gegevens die scholen doorgeven over de stageplaatsen en leerwerkplekken van leerlingen. Niet alle scholen geven deze informatie tijdig en volledig door aan Savantis. Het werkelijke aantal actieve leerbedrijven ligt daarom hoger. De volgende figuur laat zien hoe de ontwikkeling van het aantal leerbedrijven in de periode is geweest. Net als het aantal leerlingen is ook het aantal erkende leerbedrijven in de sector RPC de afgelopen jaren constant gestegen. Figuur 4.1 Ontwikkeling aantal leerbedrijven Reclame, Presentatie en Communicatie, per kalenderjaar (peildatum 31 december) Bron: Savantis 14

15 Het aantal bedrijven dat erkend is als leerbedrijf is niet in elke regio hetzelfde. In de onderstaande figuur wordt de verdeling van het aantal erkende leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie per regio weergegeven. Figuur 4.2 Aantal erkende leerbedrijven Reclame, Presentatie en Communicatie per regio (2011) Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest De meeste erkende leerbedrijven zijn gevestigd in de regio Oost en Zuidoost. Leerlingen in de sector RPC volgen het praktijkdeel van hun mbo opleiding bij een erkend leerbedrijf. Niet in elke regio zijn evenveel leerlingen op zoek naar een stageplaats of leerwerkbaan in de sector. In onderstaande figuur is de verdeling van het aantal leerlingen naast het percentage leerbedrijven in de regio weergegeven. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de leerlingenaantallen. Figuur 4.3 Percentage leerlingen en percentage erkende leerbedrijven in de sector RPC per regio (2011) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest Erkende leerbedrijven leerlingen 15

16 4.2 Leerlingen in de regio Niet in alle regio s worden alle opleidingen aangeboden in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Met name bij de kleinere opleidingen zijn niet alle regio s vertegenwoordigd. Bovendien zijn niet alle regio s even dichtbevolkt. In de onderstaande tabel is de verdeling van het aantal leerlingen van Savantis in de sector RPC per regio in het schooljaar 2011/2012 weergegeven. 8 Tabel 4.2 Aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie per kwalificatie en per regio (2011/2012) Naam kwalificatie Signmaker Niveau Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest Medewerker sign Allround signmaker Signspecialist Tentoonstellingsbouwer Medewerker tentoonstellingsbouw Allround tentoonstellingsbouwer Totaal Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Medewerker productpresentatie Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie Vormgever RPC: Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever RPC: productpresentatie Vormgever RPC: Winkelpubliciteitvormgever subtotaal Gedeelde dossiers, leerlingen Savantis AV-productie DTP-er Mediavormgever subtotaal Totaal Savantis Bron DUO Een deel van de leerlingen in de sector RPC volgt een opleiding die onder een gedeeld kwalificatiedossier valt. De dossiers AV-productie, DTP-er en Mediavormgever deelt Savantis met de kenniscentra GOC en PMLF. In figuur 4.4 (zie volgende pagina) is het aantal leerlingen van Savantis en het aantal leerlingen dat onder één van de gedeelde kwalificatiedossiers een 8 Omdat leerlingen die buiten Nederland wonen ook zijn meegenomen de totaaltelling in de rechterkolom kan het zijn dat de kolommen niet exact optellen tot het totaal. Het totaal aantal leerlingen in de sector RPC en per kwalificatie is terug te vinden in hoofdstuk 2. 16

17 opleiding volgt gezamenlijk weergegeven. De meeste leerlingen komen uit de regio Zuidoost, Oost en Middenwest. Figuur 4.4 Aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie per regio 9 (2011/2012) Middenwest Noord Noordwest 1309 Oost 1549 Zuidoost Zuidwest Totaal Savantis Totaal gedeelde dossiers GOC en PMLF Bron. Duo Ook de meeste Savantis leerlingen die een opleiding volgen in de RPC komen uit de regio Zuidoost. Deze regio bestaat uit de G30 regio s Midden-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, Noordoost-Brabant, Zuid-Gelderland, Zuid-Limburg en Zuidoost-Brabant. Ook uit de regio en Oost (de Achterhoek, Twente, Stedendriehoek en IJsselvechtstreek) komen veel leerlingen die een opleiding volgen in de sector RPC. Verreweg de minste leerlingen komen uit de drie noordelijke provincies in de regio Noord. 10 In figuur 4.5 is het aantal leerlingen in de sector per regio grafisch weergegeven. Figuur 4.5 Aantal leerlingen Savantis Reclame, Presentatie en Communicatie per regio (2011/2012) Middenwest 274 Noord 557 Noordwest 1309 Oost Zuidoost 568 Zuidwest 9 Het gaat hier om het totaal aantal leerlingen van Savantis en het aantal leerlingen van GOC en PMLF die onder een van de drie gedeelde dossiers vallen. 10 De verdeling per kwalificatie en G30 regio is weergegeven in de bijlage. 17

18 Figuur 4.6. Overzichtskaart scholen met een (of meer) opleiding(en) van Savantis per regio Het overzicht van de scholen die bij de nummers horen is te vinden in de bijlage. 18

19 In de sector Reclame, Presentatie en Communicatie volgen bijna alle leerlingen in de regio Middenwest een opleiding op Nimeto. Ook gaat een groep leerlingen uit de regio naar het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Bijna alle leerlingen uit regio Noord die een RPC opleiding volgen doen dit bij CIBAP. Het overige deel gaat naar het ROC Friesland College en enkelen naar de Friese Poort. 12 De grootste groep leerlingen uit de regio Noordwest volgt een RPC opleiding aan het ROC Horizon College en Nimeto. Ook gaan veel leerlingen naar het Mediacollege Amsterdam, gevolgd door CIBAP en het ROC van Amsterdam. De meeste leerlingen uit de regio Oost volgen een opleiding in de sector RPC aan het ROC van Twente en een tweede grote groep leerlingen uit de regio gaat naar CIBAP. Een ander deel van de leerlingen uit het oosten volgt een RPC opleiding aan het ROC Rijn IJssel, Nimeto en het Landstede MBO. De meeste leerlingen die een RPC opleiding volgen komen uit de regio Zuidoost. In deze gaan meer dan de helft van de leerlingen naar het Sint Lucas. Een andere grote groep leerlingen uit de volgt een opleiding aan De Rooie Pannen. Een kleinere groep leerlingen in het zuidoosten gaat naar het ROC Arcus College, het ROC Ter AA, het ROC Rijn IJssel en Nimeto. In de regio Zuidwest zijn het Grafisch Lyceum te Rotterdam en het ROC Da Vinci de twee scholen waar de meeste RPC leerlingen een opleiding volgen. Ook gaan veel leerlingen uit de regio naar De Rooie Pannen, Sint Lucas, ROC West-Brabant, Nimeto en het ROC Westerschelde. De sector RPC bestaat uit drie kwalificatiedossiers van Savantis, namelijk Signmaker, Tentoonstellingsbouwer en Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. Daarnaast zijn er drie gedeelde dossiers. In figuur 4.7 is de verdeling van het aantal leerlingen van het kwalificatiedossier Signmaker per regio grafisch weergegeven. Ook hier geldt dat de meeste leerlingen afkomstig zijn uit de regio Zuidoost. Er zijn relatief meer leerlingen uit de regio Zuidwest die een opleiding in de sign volgen. Figuur 4.7 Aantal leerlingen Signmaker per regio (2011/2012) 300 Signmaker Middenwest 14 Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest 12 Het aantal leerlingen per school in de sector RPC is weergegeven in deel 1 van het Statistisch Jaaroverzicht van Savantis. Hier zijn met name de scholen genoemd die een relatief groot aandeel van de leerlingen uit de desbetreffende regio voor hun rekening nemen. 19

20 De opleiding tot tentoonstellingsbouwer is een relatief kleine opleiding binnen de sector RPC. In de onderstaande figuur is de verdeling van het aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer per regio weergegeven. Er zijn geen leerlingen woonachtig in de regio Oost en Noord die de opleiding volgen, Figuur 4.8 Aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer per regio (2011/2012) Tentoonstellingsbouwer 2 1 Middenwest Noord 6 Noordwest Oost 18 Zuidoost Zuidwest Het grootste dossier van Savantis in de sector is de opleiding Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. In fuguur 4.9 is het aantal leerlingen per regio grafisch weergegeven (zie volgende pagina). Verreweg de meeste leerlingen die een opleiding volgen in het dossier komen uit de regio Zuidoost. De minste leerlingen komen uit de regio Zuidwest en Noord. Figuur 4.9 Aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie per regio (2011/2012) Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest De dossiers van de opleidingen AV-productie, DTP-er en Mediavormgever deelt Savantis met GOC en PMLF. De meeste leerlingen van Savantis die een opleiding volgen binnen een van de 20

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Zuid Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid 28 2 4 6 7 10 12 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 19, mei 2014 nieuws Banenverlies in 2012 Minste werkgelegenheidsdaling Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 van kleine

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 Klik om de stijl te bewerken FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 IN OPDRACHT VAN Conclusr Research B.V. 28 november 2014 drs. Willeke van Baars business unit manager HR onderzoek Conclusr Research

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Colofon Titel Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Auteurs Ria Groenenberg en José Hermanussen Datum Juni 2012 Projectnummer 30105 / ecbo.12-131 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie