Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012"

Transcriptie

1 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink

2 Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. In haar register van erkende leerbedrijven zijn bijna bedrijven opgenomen, waar ruim leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 66 uitstromen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks deelnemers. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus AB Waddinxveen T Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie, Waddinxveen, oktober 2012 Alle rechten voorbehouden. 2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. ONTWIKKELING AANTAL LEERLINGEN RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Aantal en leerweg Leerlingkenmerken School 9 3. GEDIPLOMEERDEN RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Inleiding Leerlingen en gediplomeerden Gediplomeerden RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE IN DE REGIO Leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie Leerlingen in de regio 16 BIJLAGE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE 22 3

4 1. Inleiding Deze rapportage is het gebundelde Statistisch jaaroverzicht 2011/2012 de sector reclame, Presentatie en Communicatie (RPC). Het Statistisch jaaroverzicht van Savantis omschrijft de belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen rondom leerlingen, gediplomeerden en leerbedrijven voor de vier sectoren waar Savantis voor werkt. Deze rapportage richt zich op de sector RPC. Ieder jaar volgt Savantis de ontwikkelingen van de leerlingen die een opleiding volgen die vallen onder een van de kwalificaties van Savantis. Het eerste hoofdstuk van deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie voor het schooljaar 2011/2012. De cijfers zijn ontleend aan DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. DUO voert de onderwijswetten en -regelingen uit. Hoofdstuk 3 van dit rapport informeert u over de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in de sectoren RPC. De cijfers zijn gebaseerd op door Duo vastgestelde gegevens die jaarlijks aangeleverd worden. Waar mogelijk is dit aangevuld met gegevens van Savantis over BBL leerlingen uit Bisos. Over het algemeen is zowel de instroom van het aantal leerlingen als het aantal leerlingen dat jaarlijks een diploma haalt in een van de vier sectoren van Savantis stabiel. Hoofdstuk 4 van dit rapport informeert u over de regionale stand van zaken van het aantal leerlingen en leerbedrijven in de sectoren van Savantis. De cijfers zijn gebaseerd op door DUO vastgestelde gegevens die jaarlijks aangeleverd worden. Het aantal leerbedrijven en informatie over samenwerkingsverbanden wordt bijgehouden door Savantis. Deze gegevens zijn voorgaande jaren niet op dezelfde wijze gepubliceerd in het Statistisch Jaaroverzicht en sluit aan bij de nieuwe meer regionale manier van werken van Savantis. Dit is het eerste jaar dat de informatie wordt aangeboden in vier deelpublicaties. De cijfers over het aantal leerlingen zijn in de eerste rapportage (Ontwikkeling aantal leerlingen ) gepresenteerd.. Deel 2, Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012, Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis is daarna opgeleverd. Deel 3 Gediplomeerden in de sectoren van Savantis 2012 Deel 4 Opleiden in de regio, Savantis Inzicht in deze ontwikkelingen levert een bijdrage aan het beleid gericht op de aansluiting van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In deze rapportage zijn de drie delen met relevante informatie voor de sector RPC gebundeld. Deel 2, Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012, Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis is niet in deze publicatie meegenomen. 4

5 2. Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie De sector Reclame, Presentatie en Communicatie (RPC) bestaat uit diverse creatieve branches. Binnen deze sector worden leerlingen opgeleid binnen zes kwalificatiedossiers. Savantis kent voor de sector RPC drie eigen dossiers: Signmaker, Tentoonstellingsbouwer en Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. Daarnaast deelt Savantis de dossiers 1 AV-productie en Mediavormgever met GOC en PMLF. Het dossier DTP-er wordt met GOC gedeeld. Ieder jaar volgt Savantis de ontwikkelingen van leerlingen binnen de branche Reclame, Presentatie en Communicatie. Deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van het aantal mboleerlingen in de sector RPC voor het schooljaar 2011/2012. De cijfers zijn ontleend aan DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. DUO voert de onderwijswetten en -regelingen uit. Het betreft voorlopige cijfers. Aan het einde van het schooljaar zijn de definitieve cijfers bekend. Deze kunnen iets afwijken van de hier gepresenteerde cijfers. In deze publicatie treft u beknopt de ontwikkelingen van het leerlingenaantal over de afgelopen vijf jaar. De cijfers zijn gespecificeerd naar leerweg, kwalificatiedossier, leerlingenkenmerken en school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Savantis. 2.1 Aantal en leerweg Op 1 oktober 2011 werden leerlingen opgeleid binnen een kwalificatie/uitstroom die uitsluitend door Savantis wordt onderhouden. In de drie gedeelde kwalificatiedossiers zijn er leerlingen in het schooljaar 2010/2011 ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebocode. Naar eigen schatting zal uiteindelijk circa 10% een uitstroom van Savantis volgen. Bijna alle leerlingen (99%) volgen een BOL-opleiding 2. Het kleine aantal BBL-leerlingen 3 (45) volgt de opleidingen binnen de kwalificaties Signmaker en Vormgever reclame, presentatie en communicatie. Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal leerlingen per kwalificatiedossier van Savantis. 1 De kwalificatiedossiers die Savantis met GOC en PMLF deelt bestaan uit verschillende uitstromen met een aparte Crebo-code. Deze uitstromen zijn wel verdeeld naar kenniscentrum, maar het kwalificatiedossier op zich heeft een algemene Crebo-code. Leerlingen die nog niet voor een uitstroom hebben gekozen worden door scholen meestal ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebo-code en horen officieel nog niet tot een bepaald kenniscentrum. 2 BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg en bestaat uit eerst een periode fulltime naar school en daarna een periode BPV. Het praktijkonderdeel bestrijkt tenminste 20% en minder dan 60% van de opleiding. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en bestaat uit één à twee dagen school en de rest van de week BPV. Het praktijkonderdeel beslaat uit tenminste 60% van de opleiding. 3 BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en bestaat uit één à twee dagen school en de rest van de week BPV. Het praktijkonderdeel beslaat uit tenminste 60% van de opleiding. 5

6 Tabel 2.1 Aantal leerlingen RPC van Savantis per kwalificatiedossier, 2007/ / / 2008/ 2009/ 2010/ Kwalificatiedossier / 2012 Savantisdossiers Signmaker Tentoonstellingsbouwer Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie subtotaal Gedeelde dossiers, leerlingen Savantis AV-productie DTP-er Mediavormgever subtotaal Totaal Savantis Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal binnen de meeste kwalificatiedossiers gegroeid. Bij AV-productie en Mediavormgever is dit aantal licht gedaald ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Leerlingen van de Fotovakschool zijn niet meegenomen in de telling. Hoewel in het dossier Tentoonstellingbouwer het aantal leerlingen dit schooljaar is gestegen ten opzichte van 2010/2011, is dit vergeleken met vier jaar geleden met 50% afgenomen. Figuur 2.1 toont een samenvatting van de ontwikkelingen van het aantal leerlingen. Figuur 2.1 Ontwikkeling aantal leerlingen sector RPC, 2007/ / Aantal leerlingen / / / / /2012 Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 In de volgende tabellen wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen per kwalificatiedossier gespecificeerd. 6

7 Tabel 2.2 Aantal leerlingen Signmaker per niveau, 2007/ /2012 Signmaker niveau 2007/ / / / / 2012 Medewerker sign Allround signmaker Signspecialist Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Tabel 2.3 Aantal leerlingen Tentoonstellingsbouw per niveau, 2007/ /2012 Tentoonstellingsbouwer Medewerker tentoonstellingsbouw Allround tentoonstellingsbouwer niveau 2007/ / / / / Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Het aantal leerlingen Medewerker tentoonstellingsbouwer (niveau 2) is in het schooljaar 2011/2012 iets gestegen vergeleken met vorig jaar. Indien naar de afgelopen vijf jaar gekeken wordt, is te zien dat het aantal gedaald is. Op niveau 3 zijn weinig tot geen leerlingen ingeschreven. Tabel 2.4 Aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie per niveau, 2007/ /2012 Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Medewerker productpresentatie Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie Vormgever RPC 4 : Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever RPC 4 : productpresentatie Vormgever RPC 4 : Winkelpubliciteitvormgever niveau 2007/ / / / / Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie stijgt nog steeds. Er worden meer leerlingen door scholen ingeschreven op de verschillende uitstromen. 4 Dit is een uitstroom van het kwalificatiedossier Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie. 7

8 Tabel 2.5 Aantal leerlingen AV-productie per niveau, 2007/ /2012 AV-productie niveau 2007/ / / / / 2012 Savantis AV-productie (Medewerker Fotografie Savantis) Fotograaf Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen in het gedeelde dossier Leerlingen GOC Leerlingen PMLF Subtotaal Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Het aantal leerlingen Fotografie (niveau 4) van Savantis is de afgelopen jaren gegroeid. Daarentegen is in het schooljaar 2011/2012 het aantal leerlingen Medewerker Fotografie (niveau 2) afgenomen. In 2011/2012 bieden vier scholen (CIBAP, ROC van Twente, Sint Lucas en de Fotovakschool) AV-productie uitstromen van Savantis aan. Sint Lucas heeft daarnaast 136 leerlingen op de gedeelde crebo-code ingeschreven. Deze school biedt uitstromen aan van twee kenniscentra (Savantis en GOC). Daarom is de verwachting dat een aantal van deze leerlingen een van de uitstromen van Savantis zal kiezen. Tabel2. 6 Aantal leerlingen DTP-er per niveau, 2007/ /2012 DTP-er niveau 2007/ / / / / 2012 Savantis DTP-er (Medewerker grafische & multimedia opmaak Savantis) Allround DTP'er Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen GOC Leerlingen in het gedeelde dossier Subtotaal Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 Naast CIBAP, ROC van Twente en ROC Westerschelde (gegevens 2010/2011) biedt dit schooljaar ROC Da Vinci College een uitstroom DTP-er (niveau 3) van Savantis aan. Deze vier scholen bieden geen van allen uitstroomdifferentiaties van Savantis aan. Het is daarom niet waarschijnlijk dat DTP-leerlingen, die ingeschreven staan op de gedeelde crebo-code later een uitstroomdifferentiatie van Savantis zullen volgen. 8

9 Tabel 2.7 Aantal leerlingen Mediavormgever per niveau, 2007/ / / 2008/ 2009/ Mediavormgever niveau / / 2012 Savantis Animatie/audiovisuele vormgeving Art & Design Grafische vormgeving Interactieve vormgeving Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen in het gedeelde dossier Leerlingen GOC Leerlingen PMLF Subtotaal Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober 2011 De groei van het totaal aantal leerlingen Mediavormgever is in het schooljaar 2011/2012 licht gestegen ten opzichte van het voorgaande schooljaar, maar het aantal leerlingen binnen de uitstroomdifferentiaties van Savantis is wat afgenomen. Er zijn zeven scholen (CIBAP, ROC Da Vinci College, ROC Gilde Opleidingen, ROC Horizon College, ROC van Twente, ROC Westerschelde en Sint Lucas) die uitstromen van Savantis aanbieden binnen het dossier Mediavormgever. Dit is er één meer (ROC Gilde Opleidingen) dan vorig jaar. Daarnaast hebben vijf van de zeven scholen leerlingen ingeschreven staan op de gedeelde crebo-code. Het is dus te verwachten dat een groep van deze leerlingen voor een uitstroom van Savantis kan kiezen. 2.2 Leerlingkenmerken Een groot deel van de vrouwelijk leerlingen volgt een opleiding binnen de kwalificatiedossiers Vormgever RPC (81%) en AV-productie (70%). Bij Tenstoonstellingbouwer en Signmaker is het aandeel mannelijke leerlingen groter, respectievelijk 89% en 67%. Daarnaast is te zien dat de meeste leerlingen 22 jaar of jonger is (96%). 2.3 School Ten opzichte van het voorgaande schooljaar zijn in 2011/2012 er twee scholen bijgekomen waar leerlingen een opleiding binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis kunnen volgen, namelijk ROC Deltion College en ROC Tilburg. ROC Gilde opleidingen heeft na twee jaar weer leerlingen ingeschreven op het dossier Mediavormgever. Er zijn twee scholen waar de groei in de afgelopen jaren het duidelijkst is, namelijk Grafisch Lyceum Rotterdam en ROC Da Vinci College. Vergeleken met het voorgaande schooljaar is het leerlingenaantal bij Mediacollege Amsterdam gedaald. Bij ROC Rijn IJssel en ROC van Twente is dit aantal daarentegen gestegen. De volgende twee tabellen gaan over de ontwikkeling van het leerlingenaantal per school, zoals geregistreerd bij DUO. 9

10 Totaal Vormgeving RPC Tentoonstellingsbouwer Signmaker Mediavormgever DTP-er AV-productie Deel 1, 3-4 Stat. Jaarov. RPC 2011/2012 Tabel 2.8 Aantal leerlingen RPC (exclusief gedeelde kwalificaties) per school en kwalificatiedossier, 2011/2012 School CIBAP De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto SGM v Mbo Kmbo ROC Arcus College ROC Da Vinci College ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Gilde Opleidingen ROC Horizon College ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant ROC Westerschelde Sint Lucas - De Eindhovense School Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober

11 Tabel 2.9 Ontwikkelingen aantal leerlingen RPC (exclusief gedeelde kwalificaties) per school, 2007/ / / 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ School CIBAP De Eindhovense School De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto SGM v Mbo Kmbo ROC Albeda College ROC Arcus College ROC Da Vinci College ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Gilde Opleidingen ROC Horizon College ROC Koning Willem I ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant ROC Westerschelde Sint Lucas - De Eindhovense School Totaal Bron: DUO 2011/2012, peildatum 1 oktober

12 3. Gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 3.1 Inleiding De sector Reclame, Presentatie en Communicatie bestaat uit diverse creatieve branches. Hoeveel bedrijven en werknemers er in deze branches werken is niet precies bekend. Niet alle branches zijn collectief georganiseerd en ook het onderscheid tussen branches is minder makkelijk te maken dan bij de andere sectoren waar Savantis voor werkt. Op basis van het werkgelegenheidsregister LISA heeft Savantis vorig jaar bepaald dat er zo n tweehonderdduizend werkzame personen zijn in de bedrijven die aansluiten op de RPC-opleidingen 5. Volgens het CBS zijn er in Nederland personen met een creatief beroep. Savantis draagt binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie (RPC) de zorg voor zes kwalificatiedossiers: Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie; Signmaker; Tentoonstellingsbouwer; Mediavormgever; AV-productie; DTP-er. De drie laatstgenoemde kwalificatiedossiers betreffen gedeelde dossiers met collega kenniscentra. In deze publicatie treft u beknopt de ontwikkelingen van het aantal leerlingen en gediplomeerden in de sector over schooljaar 2010/2011 en de vier jaar ervoor. 3.2 Leerlingen en gediplomeerden Op 1 oktober 2011 werden leerlingen opgeleid binnen een kwalificatie/uitstroom die uitsluitend door Savantis wordt onderhouden. In de drie gedeelde kwalificatiedossiers zijn er leerlingen in het schooljaar 2010/2011 ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebocode. Naar eigen schatting zal uiteindelijk circa 10% een uitstroom van Savantis volgen. Bijna alle leerlingen (99%) volgen een BOL-opleiding. Het kleine aantal BBL-leerlingen (45) volgt de opleidingen binnen de kwalificaties Signmaker en Vormgever reclame, presentatie en communicatie. Het gaat hier om het totaal aantal leerlingen die een opleiding volgen binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie van alle leerjaren gezamenlijk. Een deel van het totaal aantal leerlingen doet elk schooljaar examen voor een diploma. De ontwikkelingen in het aantal gediplomeerden loopt meestal iets achter op de ontwikkelingen in het totaal aantal leerlingen van de sector. Dat betekent dat wanneer het totaal aantal leerlingen stijgt, het aantal gediplomeerden een aantal jaar later ook een stijging doormaakt en vice versa. Figuur 3.1 (zie volgende pagina) geeft de ontwikkeling van de leerlingaantallen en gediplomeerden over de afgelopen jaren weer. 6 5 Savantis (2011). Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2010/2011, sector Reclame, Presentatie en Communicatie. 6 In de sector volgen circa 300 leerlingen onbekostigd onderwijs (270 AV en 30 Mediavormgever) welke op termijn ook jaarlijks een onderdeel van de gediplomeerden zal uitmaken voor deze kwalificaties. Deze aantallen worden niet meegenomen in de databestanden van DUO. Rendementscijfers zullen echter overeenkomen is de ervaring. 12

13 Figuur 3.1. Ontwikkeling totaal aantal leerlingen en gediplomeerden RPC, 2006/ / Bron: DUO, peildatum 1 oktober / / / / / /2012 Aantal leerlingen Savantis Aantal diploma's Savantis Leerlingen gedeelde kwalificaties (Savantis. GOC en PMLF) Uit de figuur blijkt dat het aantal leerlingen van de kwalificaties van Savantis binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie in de periode tussen 2006 en 2010 is gegroeid. Tussen het schooljaar 2010/2011 en 2011/2012 is er sprake van een lichte daling in het aantal leerlingen. Ook het aantal gediplomeerden vertoont de afgelopen jaren een groei met een sterke relatieve toename in 2010/2011. Over het algemeen is zowel de instroom van leerlingen als het aantal leerlingen dat elk jaar een diploma haalt stabiel in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. 3.3 Gediplomeerden Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden binnen de kwalificaties van Savantis weer binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. 7 In alle kwalificaties is het aantal gediplomeerden toegenomen ten opzichte van het vorige schooljaar. Uitzondering hierop is de kwalificatie tentoonstellingsbouwer. Tabel 3.1 Aantal gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis per kwalificatiedossier, 2005/ /2011 Naam kwalificatie 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ Signmaker Tentoonstellingsbouwer Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie AV-productie DTP-er Mediavormgever Totaal Het gaat hier alleen om leerlingen van Savantis en niet van gedeelde dossiers. 13

14 4. Reclame, Presentatie en Communicatie in de regio 4.1 Leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie Het aantal leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie is de afgelopen 2 jaar elk jaar met 15 procent toegenomen. Deze stijging was, net als de afgelopen jaren, noodzakelijk in verband met de toename van het aantal leerlingen: op basis van de verwachte groei van het aantal leerlingen zijn meer leerbedrijven geworven. Tabel 4.1 Kenmerken leerbedrijven Reclame, Presentatie en Communicatie in kalenderjaar 2009, 2010 en 2011 (peildatum 31-12) Aantal leerbedrijven Aantal nieuwe erkenningen Aantal beëindigde erkenningen Actieve leerbedrijven Bron: Savantis Het aantal actieve leerbedrijven is bepaald aan de hand van de gegevens die scholen doorgeven over de stageplaatsen en leerwerkplekken van leerlingen. Niet alle scholen geven deze informatie tijdig en volledig door aan Savantis. Het werkelijke aantal actieve leerbedrijven ligt daarom hoger. De volgende figuur laat zien hoe de ontwikkeling van het aantal leerbedrijven in de periode is geweest. Net als het aantal leerlingen is ook het aantal erkende leerbedrijven in de sector RPC de afgelopen jaren constant gestegen. Figuur 4.1 Ontwikkeling aantal leerbedrijven Reclame, Presentatie en Communicatie, per kalenderjaar (peildatum 31 december) Bron: Savantis 14

15 Het aantal bedrijven dat erkend is als leerbedrijf is niet in elke regio hetzelfde. In de onderstaande figuur wordt de verdeling van het aantal erkende leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie per regio weergegeven. Figuur 4.2 Aantal erkende leerbedrijven Reclame, Presentatie en Communicatie per regio (2011) Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest De meeste erkende leerbedrijven zijn gevestigd in de regio Oost en Zuidoost. Leerlingen in de sector RPC volgen het praktijkdeel van hun mbo opleiding bij een erkend leerbedrijf. Niet in elke regio zijn evenveel leerlingen op zoek naar een stageplaats of leerwerkbaan in de sector. In onderstaande figuur is de verdeling van het aantal leerlingen naast het percentage leerbedrijven in de regio weergegeven. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de leerlingenaantallen. Figuur 4.3 Percentage leerlingen en percentage erkende leerbedrijven in de sector RPC per regio (2011) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest Erkende leerbedrijven leerlingen 15

16 4.2 Leerlingen in de regio Niet in alle regio s worden alle opleidingen aangeboden in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Met name bij de kleinere opleidingen zijn niet alle regio s vertegenwoordigd. Bovendien zijn niet alle regio s even dichtbevolkt. In de onderstaande tabel is de verdeling van het aantal leerlingen van Savantis in de sector RPC per regio in het schooljaar 2011/2012 weergegeven. 8 Tabel 4.2 Aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie per kwalificatie en per regio (2011/2012) Naam kwalificatie Signmaker Niveau Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest Medewerker sign Allround signmaker Signspecialist Tentoonstellingsbouwer Medewerker tentoonstellingsbouw Allround tentoonstellingsbouwer Totaal Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Medewerker productpresentatie Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie Vormgever RPC: Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever RPC: productpresentatie Vormgever RPC: Winkelpubliciteitvormgever subtotaal Gedeelde dossiers, leerlingen Savantis AV-productie DTP-er Mediavormgever subtotaal Totaal Savantis Bron DUO Een deel van de leerlingen in de sector RPC volgt een opleiding die onder een gedeeld kwalificatiedossier valt. De dossiers AV-productie, DTP-er en Mediavormgever deelt Savantis met de kenniscentra GOC en PMLF. In figuur 4.4 (zie volgende pagina) is het aantal leerlingen van Savantis en het aantal leerlingen dat onder één van de gedeelde kwalificatiedossiers een 8 Omdat leerlingen die buiten Nederland wonen ook zijn meegenomen de totaaltelling in de rechterkolom kan het zijn dat de kolommen niet exact optellen tot het totaal. Het totaal aantal leerlingen in de sector RPC en per kwalificatie is terug te vinden in hoofdstuk 2. 16

17 opleiding volgt gezamenlijk weergegeven. De meeste leerlingen komen uit de regio Zuidoost, Oost en Middenwest. Figuur 4.4 Aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie per regio 9 (2011/2012) Middenwest Noord Noordwest 1309 Oost 1549 Zuidoost Zuidwest Totaal Savantis Totaal gedeelde dossiers GOC en PMLF Bron. Duo Ook de meeste Savantis leerlingen die een opleiding volgen in de RPC komen uit de regio Zuidoost. Deze regio bestaat uit de G30 regio s Midden-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, Noordoost-Brabant, Zuid-Gelderland, Zuid-Limburg en Zuidoost-Brabant. Ook uit de regio en Oost (de Achterhoek, Twente, Stedendriehoek en IJsselvechtstreek) komen veel leerlingen die een opleiding volgen in de sector RPC. Verreweg de minste leerlingen komen uit de drie noordelijke provincies in de regio Noord. 10 In figuur 4.5 is het aantal leerlingen in de sector per regio grafisch weergegeven. Figuur 4.5 Aantal leerlingen Savantis Reclame, Presentatie en Communicatie per regio (2011/2012) Middenwest 274 Noord 557 Noordwest 1309 Oost Zuidoost 568 Zuidwest 9 Het gaat hier om het totaal aantal leerlingen van Savantis en het aantal leerlingen van GOC en PMLF die onder een van de drie gedeelde dossiers vallen. 10 De verdeling per kwalificatie en G30 regio is weergegeven in de bijlage. 17

18 Figuur 4.6. Overzichtskaart scholen met een (of meer) opleiding(en) van Savantis per regio Het overzicht van de scholen die bij de nummers horen is te vinden in de bijlage. 18

19 In de sector Reclame, Presentatie en Communicatie volgen bijna alle leerlingen in de regio Middenwest een opleiding op Nimeto. Ook gaat een groep leerlingen uit de regio naar het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Bijna alle leerlingen uit regio Noord die een RPC opleiding volgen doen dit bij CIBAP. Het overige deel gaat naar het ROC Friesland College en enkelen naar de Friese Poort. 12 De grootste groep leerlingen uit de regio Noordwest volgt een RPC opleiding aan het ROC Horizon College en Nimeto. Ook gaan veel leerlingen naar het Mediacollege Amsterdam, gevolgd door CIBAP en het ROC van Amsterdam. De meeste leerlingen uit de regio Oost volgen een opleiding in de sector RPC aan het ROC van Twente en een tweede grote groep leerlingen uit de regio gaat naar CIBAP. Een ander deel van de leerlingen uit het oosten volgt een RPC opleiding aan het ROC Rijn IJssel, Nimeto en het Landstede MBO. De meeste leerlingen die een RPC opleiding volgen komen uit de regio Zuidoost. In deze gaan meer dan de helft van de leerlingen naar het Sint Lucas. Een andere grote groep leerlingen uit de volgt een opleiding aan De Rooie Pannen. Een kleinere groep leerlingen in het zuidoosten gaat naar het ROC Arcus College, het ROC Ter AA, het ROC Rijn IJssel en Nimeto. In de regio Zuidwest zijn het Grafisch Lyceum te Rotterdam en het ROC Da Vinci de twee scholen waar de meeste RPC leerlingen een opleiding volgen. Ook gaan veel leerlingen uit de regio naar De Rooie Pannen, Sint Lucas, ROC West-Brabant, Nimeto en het ROC Westerschelde. De sector RPC bestaat uit drie kwalificatiedossiers van Savantis, namelijk Signmaker, Tentoonstellingsbouwer en Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. Daarnaast zijn er drie gedeelde dossiers. In figuur 4.7 is de verdeling van het aantal leerlingen van het kwalificatiedossier Signmaker per regio grafisch weergegeven. Ook hier geldt dat de meeste leerlingen afkomstig zijn uit de regio Zuidoost. Er zijn relatief meer leerlingen uit de regio Zuidwest die een opleiding in de sign volgen. Figuur 4.7 Aantal leerlingen Signmaker per regio (2011/2012) 300 Signmaker Middenwest 14 Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest 12 Het aantal leerlingen per school in de sector RPC is weergegeven in deel 1 van het Statistisch Jaaroverzicht van Savantis. Hier zijn met name de scholen genoemd die een relatief groot aandeel van de leerlingen uit de desbetreffende regio voor hun rekening nemen. 19

20 De opleiding tot tentoonstellingsbouwer is een relatief kleine opleiding binnen de sector RPC. In de onderstaande figuur is de verdeling van het aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer per regio weergegeven. Er zijn geen leerlingen woonachtig in de regio Oost en Noord die de opleiding volgen, Figuur 4.8 Aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer per regio (2011/2012) Tentoonstellingsbouwer 2 1 Middenwest Noord 6 Noordwest Oost 18 Zuidoost Zuidwest Het grootste dossier van Savantis in de sector is de opleiding Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. In fuguur 4.9 is het aantal leerlingen per regio grafisch weergegeven (zie volgende pagina). Verreweg de meeste leerlingen die een opleiding volgen in het dossier komen uit de regio Zuidoost. De minste leerlingen komen uit de regio Zuidwest en Noord. Figuur 4.9 Aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie per regio (2011/2012) Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Middenwest Noord Noordwest Oost Zuidoost Zuidwest De dossiers van de opleidingen AV-productie, DTP-er en Mediavormgever deelt Savantis met GOC en PMLF. De meeste leerlingen van Savantis die een opleiding volgen binnen een van de 20

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Leerlingcijfers Sector Reclame Presentatie en Communicatie Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink Statistisch Jaaroverzicht Sector Reclame, Presentatie en Communicatie 2013 Datum: December 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis SCHILDEREN EN ONDERHOUD Gediplomeerden Sector Schilderen en Onderhoud Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Schilderen en onderhoud Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Gediplomeerden 2013/2014 Sector schoonmaak en glazenwassen 2015 Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 AFBOUW Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Afbouw Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw;

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

AFBOUW. Gediplomeerden. Sector Afbouw. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

AFBOUW. Gediplomeerden. Sector Afbouw. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis AFBOUW Gediplomeerden Sector Afbouw Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek Paul Duijvestijn Manja Abraham Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

Leerlingaantallen. Studiejaar

Leerlingaantallen. Studiejaar Inhoud Inleiding Aantal mbo-leerlingen M&T uitgesplitst Aantal mbo-leerlingen MCT 016-01 4 Aantal mbo-leerlingen MCT leerweg 01-01 4 Autotechnicus 5 Eerste Autotechnicus 5 Bedrijfsautotechnicus 6 Eerste

Nadere informatie

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Albeda College ICT medewerker (medewerker ICT) voldoende Albeda College Sport en bewegen (Sport en bewegingsleider) onvoldoende voldoende Landstede

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14 Opleidingen hout en meubel 2014-2015 Een selectie van data van DUO 1-10-14 23 maart 2015 Onderwijsdeelname 2014-2015 Jaarlijks ontvangt SH&M via SBB in februari de onderwijsdata van DUO. Het betreft de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval Aanval op schooluitval Factsheet definitieve cijfers convenantjaar 2012-2013 Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv ers) in schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo. Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.nl) Position Paper We hebben gevraagd te tekenen voor Basis module

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek Calibris BPV - Barometer AG 2009/2010 januari 2010 marktinformatie en Analyse KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG 2009/2010 Dit jaar studeren meer mbo ers

Nadere informatie

Sector. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink MSc

Sector. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink MSc Sector Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie Datum: november Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Calibris BPV - Barometer sport

Calibris BPV - Barometer sport Calibris BPV - Barometer sport Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer Sport voorjaar 2011 Calibris heeft in februari dit jaar een enquête onder Branche

Nadere informatie

Voorwoord. Richard Leloux voorzitter A&O Fonds Grafimediabranche

Voorwoord. Richard Leloux voorzitter A&O Fonds Grafimediabranche Voorwoord Deze publicatie geeft voor de grafimediabranche een groot aantal cijfers over de economische ontwikkelingen, het aantal ledenbedrijven van de werkgeversorganisatie KVGO, de arbeidsmarkt en het

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090220_023_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

voorjaar 2011 Nog steeds grote tekorten aan stageplaatsen Stageplaats voor doktersassistent nog steeds moeilijk te vinden

voorjaar 2011 Nog steeds grote tekorten aan stageplaatsen Stageplaats voor doktersassistent nog steeds moeilijk te vinden Calibris BPV - Barometer AG Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG voorjaar 2011 Eerstejaars DA nog steeds heel moeizaam te plaatsen! Nog steeds

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT EN TRENDS SCHOONHEIDSSPECIALISTENBRANCHE HIGHLIGHTS

ARBEIDSMARKT EN TRENDS SCHOONHEIDSSPECIALISTENBRANCHE HIGHLIGHTS ARBEIDSMARKT EN TRENDS SCHOONHEIDSSPECIALISTENBRANCHE HIGHLIGHTS VOORWOORD KOC Nederland is het kenniscentrum van de Uiterlijke Verzorging. De Uiterlijke Verzorging is een gevarieerde sector, waar vakmensen

Nadere informatie

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Colofon Uitgave Kenteq Postbus 81 1200 AB Hilversum T (035) 750 45 04 F (035) 750 45 55 W www.kenteq.nl Contactpersoon Dr. Sake Wagenaar T (035) 750 42 46 E sake.wagenaar@kenteq.nl

Nadere informatie

Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent

Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent Afdeling Marktinformatie en Analyse September 2010 Aanleiding Het project Arbeidsmarktonderzoek Doktersassistent (deelproject 1) heeft

Nadere informatie

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl algemeen Leerlingen in de opleidingskolom 2013/2014. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 2014 Datum: juni 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2012. Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers. www.aanvalopschooluitval.

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2012. Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers. www.aanvalopschooluitval. Bijlage VSV-brief 2012 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers www.aanvalopschooluitval.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen 2013

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen 2013 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: september Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Waddinxveen, augustus 2012. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012

Waddinxveen, augustus 2012. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012 Waddinxveen, augustus 2012 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 4 SCHILDEREN EN ONDERHOUD... 5 1. ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS...

Nadere informatie

Calibris BPV - Barometer AG

Calibris BPV - Barometer AG Calibris BPV - Barometer AG Najaar 2010 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG december 2010 Onze indruk is dat het aanbieden van een stageplek niet de hoogste

Nadere informatie

Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio

Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio Onderwerpen Voorraad wvoorraad wvoorraad wvoorraad woningen Perioden 1995 2000 2007 2008 Regio's aantal aantal aantal aantal Nederland

Nadere informatie

Tabel 1 Vergelijking van de ontwikkeling van aantallen studenten en stageplaatsen in de periode 2009-2010 1

Tabel 1 Vergelijking van de ontwikkeling van aantallen studenten en stageplaatsen in de periode 2009-2010 1 BPV - Barometer Welzijn Najaar 2010 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer Welzijn najaar 2010 Instanties stellen hoge eisen aan stagiaires De afgelopen drie jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT EN TRENDS PEDICUREBRANCHE HIGHLIGHTS

ARBEIDSMARKT EN TRENDS PEDICUREBRANCHE HIGHLIGHTS ARBEIDSMARKT EN TRENDS PEDICUREBRANCHE HIGHLIGHTS VOORWOORD KOC Nederland is het kenniscentrum van de Uiterlijke Verzorging. De Uiterlijke Verzorging is een gevarieerde sector, waar vakmensen met passie

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam JA Grafisch Lyceum R'dam MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober JA Grafisch Lyceum R'dam Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( )

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( ) Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq (2013-2014) Hoe heeft het aantal erkende leerbedrijven in de metaal-, elektro- en installatietechniek zich ontwikkeld? Wat zijn de aantallen per kwalificatiedossier?

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Reclame, Presentatie en Communicatie. Datum: september 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Reclame, Presentatie en Communicatie. Datum: september 2014 Auteur: Sanne Saalbrink R eclame, P resentatie en C ommunicatie Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Reclame, Presentatie en Communicatie Datum: september Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is het kenniscentrum

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers.

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers. Bijlage VSV-brief 2012 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers www.aanvalopschooluitval.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 21 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Trends & cijfers. facilitaire dienstverlening

Trends & cijfers. facilitaire dienstverlening Trends & cijfers facilitaire dienstverlening Zicht op arbeidsmarkt en onderwijs 2014-2015 Colofon Uitgave Kenwerk Maria Montessorilaan 11-17 2719 DB Zoetermeer Telefoon: 079 360 14 00 Website: www.kenwerk.nl

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie