Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE"

Transcriptie

1 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014

2 Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. In haar register van erkende leerbedrijven zijn ruim bedrijven opgenomen, waar meer dan leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 61 uitstromen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks deelnemers. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus AB Waddinxveen T Savantis, Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie, Waddinxveen, september 2014 Alle rechten voorbehouden. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

3 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 Leeswijzer ONTWIKKELING AANTAL LEERLINGEN 2012/ Aantal en leerweg Leerlingkenmerken School GEDIPLOMEERDEN RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Leerlingen en gediplomeerden Gediplomeerden per kwalificatie Gediplomeerden per school Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

4 Inleiding De sector Reclame, Presentatie en Communicatie (RPC) bestaat uit diverse creatieve branches. Binnen deze sector worden leerlingen opgeleid binnen zes kwalificatiedossiers. Savantis kent voor de sector RPC drie eigen dossiers: Signmaker, Tentoonstellingsbouwer en Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. Daarnaast deelt Savantis de dossiers 1 AV-productie en Mediavormgever met GOC en PMLF. Het dossier DTP-er wordt met GOC gedeeld. Ieder jaar volgt Savantis de ontwikkelingen van leerlingen binnen de branche Reclame, Presentatie en Communicatie. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector RPC voor het schooljaar 2013/2014 en de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in 2012/2013. De cijfers zijn ontleend aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben een peildatum van 1 oktober DUO voert de onderwijswetten en -regelingen uit. In deze rapportage treft u beknopt de ontwikkelingen aan van het leerlingenaantal en de gediplomeerden over de afgelopen schooljaren. Elk jaar doet ongeveer een derde van het aantal leerlingen dat een opleiding volgt in de sectoren van Savantis examen. Het aantal gediplomeerden ligt dan ook altijd lager dan het totaal aantal leerlingen. Omdat de meeste opleidingen minimaal twee jaar duren hebben stijgingen en dalingen in leerlingaantallen met vertraging effect op het aantal gediplomeerden. De cijfers zijn gespecificeerd naar leerweg, kwalificatiedossier, leerlingenkenmerken en school. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal leerlingen per kwalificatie en leerweg. Vervolgens wordt kort ingegaan op de leerlingkenmerken. Tot slot wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen per school in beeld gebracht in paragraaf 1.4. In het tweede hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf ingegaan op de ontwikkeling van het aantal leerlingen en het totaal aantal gediplomeerden in de sector RPC. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op het aantal gediplomeerden per kwalificatie en de laatste paragraaf gaat in op het aantal gediplomeerden per school. 1 De kwalificatiedossiers die Savantis met GOC en PMLF deelt bestaan uit verschillende uitstromen met een aparte Crebo-code. Deze uitstromen zijn wel verdeeld naar kenniscentrum, maar het kwalificatiedossier op zich heeft een algemene Crebo-code. Leerlingen die nog niet voor een uitstroom hebben gekozen worden door scholen meestal ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebo-code en horen officieel nog niet tot een bepaald kenniscentrum. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

5 1. Ontwikkeling aantal leerlingen 2012/ Aantal en leerweg Op 1 oktober 2013 werden leerlingen opgeleid binnen een kwalificatie/uitstroom die uitsluitend door Savantis wordt onderhouden. In de drie gedeelde kwalificatiedossiers zijn in het schooljaar 2013/ leerlingen ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebo-codes. Dit is 10 procent minder dan vorig schooljaar, toen dit nog om leerlingen ging en 36 procent minder dan de in 2011/2012. Naar eigen schatting zal uiteindelijk circa 10% van deze leerlingen een uitstroom van Savantis volgen. Bijna alle leerlingen (99,5%) volgen een BOL-opleiding 2. Het kleine aantal BBL-leerlingen 3 (n=25) volgt een opleiding binnen het kwalificatiedossier Signmaker. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal leerlingen per kwalificatiedossier van Savantis. Tabel 1 Aantal leerlingen RPC per opleiding, 2007/ /2014 Kwalificatiedossier 2007/ 2008 Savantis dossiers 2008/ / / / / 2013 Signmaker Tentoonstellingsbouwer Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie 2013/ subtotaal Gedeelde dossiers, leerlingen Savantis AV-productie DTP-er Mediavormgever subtotaal Totaal Savantis In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal binnen de meeste kwalificatiedossiers gegroeid. Ten opzichte van het schooljaar 2012/2013 is er voor het eerst sprake van een stabilisatie van het aantal leerlingen RPC van Savantis. Nog steeds geldt dat er binnen veel kwalificatiedossiers sprake is van een stijging van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen dat een opleiding tot DTP-er volgt binnen het dossier van Savantis is met 32 procent gestegen. Na enkele jaren van daling van het aantal leerlingen tentoonstellingsbouw is het aantal leerlingen binnen dit kwalificatiedossier voor het tweede schooljaar op rij gestegen (met 29% ten opzichte van schooljaar 2012/2013). Het aantal leerlingen dat een opleiding tot mediavormgever van Savantis volgt is daarentegen afgenomen met 12 procent ten opzichte van vorig schooljaar. Dit komt deels doordat het SintLucas sinds schooljaar 2012/2013 de leerlingen mediavormgever inschrijft op de GOC crebocode voor 2 BOL staat voor beroepsopleidende leerweg en bestaat uit eerst een periode fulltime naar school en daarna een periode BPV (Beroepspraktijkvorming). Het praktijkonderdeel bestrijkt ten minste 20% en minder dan 60% van de opleiding. 3 BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en bestaat uit één à twee dagen school en de rest van de week BPV. Het praktijkonderdeel beslaat uit ten minste 60% en maximaal 80% van de opleiding. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

6 mediavormgeving. Samen met een daling van het aantal leerlingen AV-productie is deze daling verantwoordelijk voor de lichte daling van de RPC leerlingen. Leerlingen van de Fotovakschool (onbekostigd onderwijs) zijn niet meegenomen in de bovenstaande tabel. Deze zijn terug te vinden in figuur 4 op pagina 9. Figuur 1 geeft een grafisch overzicht van de ontwikkelingen van het aantal leerlingen in de sector. Hierin is duidelijk te zien dat het aantal RPC leerlingen van Savantis de afgelopen schooljaren vrijwel constant gestegen is tot aan dit schooljaar. Figuur 1 Ontwikkeling aantal leerlingen sector RPC, 2007/ / / / / / / / /2014 Bron: DUO, peildatum 1 oktober De ontwikkeling van het aantal leerlingen verschilt per kwalificatie. In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer, AV-productie en DTP-er van Savantis grafisch weergegeven. Hier is te zien dat het aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer na een daling inderdaad weer enkele schooljaren achtereen een stijgende lijn vertoont. Het leerlingaantal AVproductie van Savantis (exclusief het aantal leerlingen van de Fotovakschool) laat een tegenovergestelde ontwikkeling zien. Figuur 2 Ontwikkeling aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer, AV-productie en DTP-er (leerlingen Savantis) Tentoonstellingsbouwer AV-productie DTP-er / / / / / / /14 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

7 In figuur 3 is de ontwikkeling van het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie, Signmaker en Mediavormgever grafisch weergegeven. Hier is te zien dat het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie al jaren een stijgende lijn kent. Ook het aantal leerlingen dat een opleiding Signmaker volgt stijgt elk schooljaar. Figuur 3 Ontwikkeling aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie, Signmaker en Mediavormgever (leerlingen Savantis) Mediavormgever Signmaker Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie / / / / / / /14 In de volgende tabellen wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen per kwalificatiedossier en niveau gespecificeerd. Het aantal leerlingen dat een opleiding volgt in het kwalificatiedossier Signmaker is ook in het schooljaar 2013/2014 gestegen. De grootste stijging (15%) heeft wederom plaatsgevonden bij de niveau 4-opleiding Signspecialist (zie tabel 2). Tabel 2 Aantal leerlingen Signmaker per niveau, 2007/ /2014 Signmaker niveau 2007/ / / / / / / 2014 Medewerker sign Allround signmaker Signspecialist Totaal Het aantal leerlingen Medewerker tentoonstellingsbouwer (niveau 2) is in het schooljaar met bijna een derde (29%) gestegen vergeleken met vorig schooljaar. De afgelopen drie schooljaren sinds het dieptepunt in 2010/2011 is er sprake van een stijging van het aantal leerlingen dat staat ingeschreven Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

8 op een opleiding Tentoonstellingsbouwer. Er zijn geen leerlingen die een opleiding op niveau 3 volgen (zie tabel 3). Tabel 3 Aantal leerlingen Tentoonstellingsbouw per niveau, 2007/ /2014 Tentoonstellingsbouwer niveau 2007/ / / / / / / 2014 Medewerker tentoonstellingsbouw Allround tentoonstellingsbouwer Totaal Het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie stijgt nog steeds. Er worden meer leerlingen door scholen ingeschreven op de verschillende uitstromen. De stijging van het aantal leerlingen is het grootst (absoluut gezien) bij de uitstroom Stand- winkel- en decorvormgever (zie tabel 4). De stijging van het aantal leerlingen op deze uitstroom is het grootst op de Rooi Pannen (waar het aantal leerlingen meer dan verdubbeld is) en CIBAP. Tabel 4 Aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie per niveau, 2007/ /2014 Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Medewerker productpresentatie Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie Vormgever RPC 4 : Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever RPC 4 : productpresentatie Vormgever RPC 4 : Winkelpubliciteitvormgever niveau 2007/ / / / / / / Totaal Het totaal aantal leerlingen dat een opleiding AV-productie volgt is ten opzichte van het schooljaar 2012/2013 met 5 procent afgenomen (zie tabel 5). 5 In 2012/2013 bieden drie scholen (CIBAP, ROC van Twente en de Fotovakschool) AV-productie uitstromen van Savantis aan. De leerlingen van de Fotovakschool (onbekostigd onderwijs) zijn in het onderstaande overzicht niet weergegeven (deze zijn terug te vinden in figuur 4 op de volgende pagina). SintLucas heeft daarnaast 67 leerlingen op de gedeelde Crebo-code ingeschreven. Deze school biedt uitstromen aan van twee kenniscentra (Savantis 4 Dit is een uitstroom van het kwalificatiedossier Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie. 5 Bij de voorlopige telling was dit nog een afname van 30 procent. Met name het aantal leerlingen dat was ingeschreven op een GOC kwalificatie is toegenomen bij de definitieve cijfers. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

9 en GOC). Daarom is de verwachting dat een aantal van deze leerlingen een van de uitstromen van Savantis zal kiezen. Tabel 5 Aantal leerlingen AV-productie per niveau, 2007/ /2013 AV-productie niveau 2007/ 2008 Savantis 2008/ / / / / 2013 AV-productie (Medewerker Fotografie Savantis) Fotograaf Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB 2013/ 2014 Leerlingen in het gedeelde dossier Leerlingen GOC Leerlingen PMLF Subtotaal Totaal Het aantal leerlingen dat de opleiding tot Fotograaf volgt aan de Fotovakschool is volgens eigen opgave van de school 6 in februari Dat betekent dat het totaal aantal leerlingen dat een opleiding tot fotograaf van Savantis volgt uitkomt op 484. Het aantal leerlingen van de Fotovakschool is weergegeven in figuur 4. Figuur 4 Aantal leerlingen Av-productie van de Fotovakschool, 2012/ / / / / /2014 Bron: Fotovakschool 7 Het aantal leerlingen DTP-er van Savantis is in 2013/2014 met 32 procent gestegen ten opzichte van schooljaar 2012/2013. Het aantal leerlingen op niveau 2 is afgenomen, maar het aantal leerlingen Allround DTP-er op niveau 3 is toegenomen (zie tabel 6 op de volgende pagina). Aan vijf scholen zijn leerlingen ingeschreven die een opleiding tot DTP-er van Savantis volgen. Dit zijn het Cibap, ROC van Twente, het Scalda (het voormalig ROC Westerschelde), het ROC Da Vinci College en sinds dit 6 Tijdens een telefoongesprek met de opleidingsadviseur van Savantis op 6 februari Peildatum 2012/2013: 25 oktober Peildatum 2013/2013: 6 februari Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

10 schooljaar ook het ROC Friesland College. De drie scholen waar leerlingen zijn ingeschreven op het gedeelde dossier bieden geen van alle uitstroomdifferentiaties van Savantis aan. 8 Het is daarom niet waarschijnlijk dat DTP-leerlingen, die ingeschreven staan op de gedeelde Crebo-code, later een uitstroomdifferentiatie van Savantis zullen volgen. Tabel 6 Aantal leerlingen DTP-er per niveau, 2007/ /2014 DTP-er niveau 2007/ 2008 Savantis 2008/ / / / / 2013 DTP-er Allround DTP'er / 2014 Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen GOC Leerlingen in het gedeelde dossier Subtotaal Totaal Het aantal leerlingen Mediavormgever is in 2013/2014 opnieuw gestegen. Dit komt vooral door de stijging van het aantal leerlingen van GOC. Ten opzichte van vorig schooljaar is er binnen de uitstroomdifferentiaties van Savantis een daling van het aantal leerlingen. Er zijn nog maar twee leerlingen die zijn ingeschreven in het dossier van PMLF. Tabel 7 Aantal leerlingen Mediavormgever per niveau, 2007/ /2014 Mediavormgever niveau 2007/ / / / / / 2013 Savantis 2013/ 2014 Animatie/audiovisuele vormgeving Art & Design Grafische vormgeving Interactieve vormgeving Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen in het gedeelde dossier Leerlingen GOC Leerlingen PMLF Subtotaal Totaal Dit zijn het mediacollege Amsterdam, het ROC Noorderpoortcollege en het Sint Lucas. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

11 Er zijn acht scholen (Cibap, ROC Da Vinci College, ROC Friesland College, ROC Gilde Opleidingen, ROC Horizon College, ROC van Twente, Scalda (voormalig ROC Westerschelde) en SintLucas) die uitstromen van Savantis aanbieden binnen het dossier Mediavormgever. Het SintLucas schrijft vanaf 2012/2013 echter geen nieuwe leerlingen meer in op de kwalificatie van Savantis. Daarnaast hebben vier van de zeven scholen 9 leerlingen ingeschreven staan op de gedeelde Crebo-code. Het is dus te verwachten dat een deel van deze leerlingen voor een uitstroom van Savantis kan kiezen. 1.2 Leerlingkenmerken Net als in vorige schooljaren is ongeveer twee derde van de leerlingen die een opleiding volgt in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie vrouw (67%). De meeste vrouwen volgen een opleiding binnen de kwalificatiedossiers Vormgever RPC (87%) en AV-productie (65%). Bij Tenstoonstellingbouwer en Signmaker is het percentage mannen onder de leerlingen groter, respectievelijk 78 procent en 67 procent. Bij Mediavormgeving en DTP zijn iets meer mannen dan vrouwen ingeschreven maar liggen de verhoudingen dichter bij elkaar (namelijk 57%/43% en 54%/46%). Het merendeel van de RPC leerlingen van Savantis is 20 jaar of jonger (87%). Slechts 4 procent van de leerlingen is ouder dan 22. Dit aandeel is het hoogst bij de DTP opleidingen (11% ouder dan 22). 1.3 School Net als in schooljaar 2012/2013 zijn er twintig scholen waar leerlingen een opleiding binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis volgen. Het absolute aantal leerlingen is het meeste toegenomen bij Het ROC Friesland College en Nimeto Utrecht. De leerlingaantallen bij ROC Friesland College en ROC Friese Poort zijn meer dan verdubbeld. Vergeleken met het voorgaande schooljaar is het leerlingenaantal bij ROC van Twente en SintLucas het meest gedaald. Bijna drie kwart van de leerlingen (72%) staat ingeschreven op vijf van de twintig scholen. Dit zijn de drie vakscholen CIPAB, Nimeto Utrecht, SintLucas en De Rooi Pannen en het ROC van Twente (zie figuur). Figuur 5 Verdeling 5 grootste scholen leerlingen RPC 2013/ % 11% 13% 18% 14% 16% CIBAP SintLucas Nimeto Utrecht De Rooi Pannen ROC van Twente Overige scholen De volgende tabellen gaan over de ontwikkeling van het leerlingenaantal per school, zoals geregistreerd bij DUO (zie volgende pagina s). 9 Namelijk CIBAP, ROC van Twente, Scalda en SintLucas. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

12 Totaal Vormgeving RPC Tentoonstellingsbouwer Signmaker Mediavormgever DTP-er AV-productie Tabel 8 Aantal leerlingen RPC (exclusief gedeelde kwalificaties) per school en kwalificatiedossier, 2013/2014 School Cibap De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto Utrecht ROC Arcus College ROC Da Vinci College ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Gilde Opleidingen ROC Horizon College ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Scalda (voormalig ROC Westerschelde) SintLucas - De Eindhovense School Totaal Tabel 9 aantal leerlingen AV-productie Fotovakschool 2012/ / / /2014 De Fotovakschool Bron: De Fotovakschool Peildatum 2012/2013: 25 oktober Peildatum 2013/2013: 6 februari Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

13 Tabel 10 Ontwikkelingen aantal leerlingen RPC (exclusief gedeelde kwalificaties) per school, 2007/ /2014 School 2007/ / / / / / / 2014 Cibap De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto SGM v Mbo Kmbo ROC Albeda College ROC Arcus College ROC Da Vinci College ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Gilde Opleidingen ROC Horizon College ROC Koning Willem I ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Scalda (voormalig ROC Westerschelde) SintLucas - De Eindhovense School Totaal Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

14 2. Gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2.1 Leerlingen en gediplomeerden Op 1 oktober 2013 werden leerlingen opgeleid binnen een kwalificatie/uitstroom die uitsluitend door Savantis wordt onderhouden. In de drie gedeelde kwalificatiedossiers zijn in het schooljaar 2013/ leerlingen ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebo-code. Dit is aanzienlijk minder dan schooljaar 2011/2012, toen dit nog om leerlingen ging (een afname van 35 procent). Naar eigen schatting zal uiteindelijk circa 15% van deze leerlingen een uitstroom van Savantis volgen. Het gaat hier om het totaal aantal leerlingen van alle leerjaren gezamenlijk die een opleiding volgen binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Een deel van het totaal aantal leerlingen doet elk schooljaar examen voor een diploma. De ontwikkelingen in het aantal gediplomeerden loopt altijd iets achter op de ontwikkelingen in het totaal aantal leerlingen van de sector. Dat betekent dat wanneer het totaal aantal leerlingen stijgt, het aantal gediplomeerden een aantal jaar later ook een stijging doormaakt en vice versa. Figuur 6 geeft de ontwikkeling van de leerlingaantallen en gediplomeerden over de afgelopen jaren weer. 11 Het aantal gediplomeerden dat een diploma heeft gehaald voor één van de RPC opleidingen van Savantis is in schooljaar 2012/2013 wederom gestegen ten opzichte van het voorgaande schooljaar (+6%). Gemiddeld is het aantal gediplomeerden vanaf 2007/2008 elk schooljaar met 8 procent toegenomen. Dit gemiddelde komt overeen met de gemiddelde toename van het aantal leerlingen over dezelfde periode. Figuur 6. Ontwikkeling totaal aantal leerlingen en gediplomeerden RPC, 2006/ / Aantal leerlingen Savantis Aantal diploma's Savantis Leerlingen gedeelde kwalificaties (Savantis, GOC en PMLF) /' /' /' /' /' /' /' /'14 Bron: DUO, peildatum 1 oktober. 11 In de sector volgen circa 260 leerlingen onbekostigd onderwijs aan de Fotovakschool (AV) welke op termijn ook jaarlijks een onderdeel van de gediplomeerden zal uitmaken voor deze kwalificaties. Deze aantallen worden niet meegenomen in de databestanden van DUO. Rendementscijfers zullen echter overeenkomen is de ervaring. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

15 Uit de figuur blijkt dat het aantal leerlingen van de kwalificaties van Savantis binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie voor het eerst sinds 2006/2007 licht is gedaald. 12 De daling van het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op de gedeelde crebo codes zet zich wederom door. Over het algemeen is zowel de instroom van leerlingen als het aantal leerlingen dat elk jaar een diploma haalt stabiel in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Gezien de stijging van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren mag aangenomen worden dat ook het aantal gediplomeerden de komende jaren zal stijgen. Naast de gediplomeerden in de sector die een diploma hebben gehaald binnen een van de kwalificatiedossiers van Savantis hebben leerlingen een diploma behaald in één van de gedeelde dossiers Gediplomeerden per kwalificatie Tabel 11 geeft de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden binnen de kwalificaties van Savantis weer binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. 14 In de meeste kwalificaties is het aantal gediplomeerden toegenomen ten opzichte van het vorige schooljaar. Uitzondering hierop is de kwalificatie Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. De meeste leerlingen hebben een diploma gehaald voor deze kwalificatie. Ook Mediavormgever en Signmaker zijn grote opleidingen waar honderden leerlingen een diploma halen (zie tabel volgende pagina). Tabel 11 Aantal gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis per kwalificatiedossier, 2006/ /2013 Naam kwalificatie 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ Signmaker Tentoonstellingsbouwer Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Gedeelde dossiers, gediplomeerden Savantis AV-productie DTP-er Mediavormgever Totaal Bron: DUO, peildatum 1 oktober. 12 Nog steeds geldt dat er binnen veel kwalificatiedossiers sprake is van een stijging van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen dat een opleiding tot DTP-er volgt binnen het dossier van Savantis is met 31 procent gestegen. Na enkele jaren van daling van het aantal leerlingen tentoonstellingsbouw is het aantal leerlingen binnen dit kwalificatiedossier voor het tweede schooljaar op rij gestegen (met 29% ten opzichte van schooljaar 2012/2013). Het aantal leerlingen dat een opleiding tot mediavormgever van Savantis volgt is daarentegen afgenomen met 15 procent ten opzichte van vorig schooljaar. Dit komt deels doordat het SintLucas sinds schooljaar 2012/2013 de leerlingen mediavormgever inschrijft op de GOC crebocode voor mediavormgeving. Samen met een daling van het aantal leerlingen AV-productie is deze daling verantwoordelijk voor de lichte daling van de RPC leerlingen. Bron: Statistisch Jaaroverzicht deel 1. Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/ Deze gediplomeerden worden geregistreerd bij een van de andere kenniscentra. 14 Het gaat hier alleen om leerlingen van Savantis en niet van gedeelde dossiers. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

16 Binnen het met GOC en PMLF gedeelde dossier AV-productie hebben naast de gediplomeerden van Savantis, ook 616 leerlingen een diploma gehaald die geregistreerd zijn onder een van de andere kenniscentra. Dit is 94 procent van alle gediplomeerden van deze opleiding. Ook hebben 505 DTP-ers een diploma gehaald onder een andere Crebo code dan die van Savantis (87% van het totaal aan DTP diploma s. Dit aantal is een toename van 44 procent ten opzichte van schooljaar 2011/2012. Tot slot hebben 1689 mediavormgevers (83% van de gediplomeerden in de dossiers) een diploma gehaald op een andere crebo dan die van Savantis. In figuur 7 is de verhouding van het aantal gediplomeerden van Savantis en de overige kenniscentra per opleiding weergegeven. Figuur 7 Verhouding gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie gedeelde dossiers 2012/2013 Verhouding gediplomeerden Mediavormgever 17% 83% Verhouding gediplomeerden AV-productie 6% 94% Verhouding gediplomeerden DTP 13% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gediplomeerden Savantis Gediplomeerden overige kenniscentra Bron: Duo, peildatum 1 oktober Gediplomeerden per school In tabel 12 (zie volgende pagina) is het aantal gediplomeerden van Savantis per school weergegeven per kwalificatie. Ruim twee derde van de gediplomeerden (69%) heeft een opleiding gevolgd aan vijf van de 20 scholen. Dit zijn Cibap, SintLucas, Nimeto Utrecht, de Rooi Pannen en het ROC van Twente. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

17 Totaal Vormgeving RPC Tentoonstellingsbouwer Signmaker Mediavormgever DTP-er AV-productie Tabel 12. Aantal gediplomeerden RPC per school per kwalificatie 2012/2013 School Cibap De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto Utrecht ROC Arcus College ROC Deltion College ROC Da Vinci College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Horizon College ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Scalda SintLucas - De Eindhovense School Totaal In tabel 13 (zie volgende pagina) is de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis per school over schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 weergegeven. Hierin is te zien dat er twee scholen zijn waar in schooljaar 2012/2013 leerlingen een diploma hebben behaald terwijl dit het voorgaande schooljaar niet het geval was. Dit zijn het ROC Deltion College en het ROC Friesland College. Daarnaast is zichtbaar dat er geen diploma s meer zijn behaald op het ROC Westerschelde. Dat komt doordat het ROC Westerschelde na een naamswijziging verder is gegaan onder de naam Scalda. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

18 Tabel 13. Ontwikkeling aantal gediplomeerden RPC per school 2011/ /2013. School 2011/ / 2013 Ontwikkeling CIBAP % De Rooi Pannen % Grafisch Lyceum Rotterdam % Landstede % Mediacollege Amsterdam % Nimeto SGM v Mbo Kmbo % ROC Arcus College % ROC Da Vinci College % ROC Deltion College - 8 ROC Friese Poort % ROC Friesland College - 88 ROC Horizon College % ROC Rijn IJssel % ROC Ter AA % ROC Tilburg % ROC van Amsterdam % ROC van Twente % ROC West-Brabant % ROC Westerschelde % Scalda % SintLucas % Eindtotaal % Bron: Duo, peildatum 1 oktober 2013 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Sociaaleconomische trends 2014 Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Miriam de Roos Maarten Bloem Oktober 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 02 1 Het aantal leerlingen op

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Bronnen en Berekeningswijze

Bronnen en Berekeningswijze voorlopige cijfers Convenantjaar 2012-2013 1 Bronnen en Berekeningswijze Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Wie werken er in het onderwijs?

Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Reizen in tijd Een onderzoek naar het fietsen openbaar vervoergebruik in Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015 De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015 Arbeidsmarktprognoses voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bve-sector Hoofdrapport Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie