Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE"

Transcriptie

1 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014

2 Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. In haar register van erkende leerbedrijven zijn ruim bedrijven opgenomen, waar meer dan leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 61 uitstromen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks deelnemers. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus AB Waddinxveen T Savantis, Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie, Waddinxveen, september 2014 Alle rechten voorbehouden. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

3 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 Leeswijzer ONTWIKKELING AANTAL LEERLINGEN 2012/ Aantal en leerweg Leerlingkenmerken School GEDIPLOMEERDEN RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Leerlingen en gediplomeerden Gediplomeerden per kwalificatie Gediplomeerden per school Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

4 Inleiding De sector Reclame, Presentatie en Communicatie (RPC) bestaat uit diverse creatieve branches. Binnen deze sector worden leerlingen opgeleid binnen zes kwalificatiedossiers. Savantis kent voor de sector RPC drie eigen dossiers: Signmaker, Tentoonstellingsbouwer en Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. Daarnaast deelt Savantis de dossiers 1 AV-productie en Mediavormgever met GOC en PMLF. Het dossier DTP-er wordt met GOC gedeeld. Ieder jaar volgt Savantis de ontwikkelingen van leerlingen binnen de branche Reclame, Presentatie en Communicatie. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector RPC voor het schooljaar 2013/2014 en de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in 2012/2013. De cijfers zijn ontleend aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben een peildatum van 1 oktober DUO voert de onderwijswetten en -regelingen uit. In deze rapportage treft u beknopt de ontwikkelingen aan van het leerlingenaantal en de gediplomeerden over de afgelopen schooljaren. Elk jaar doet ongeveer een derde van het aantal leerlingen dat een opleiding volgt in de sectoren van Savantis examen. Het aantal gediplomeerden ligt dan ook altijd lager dan het totaal aantal leerlingen. Omdat de meeste opleidingen minimaal twee jaar duren hebben stijgingen en dalingen in leerlingaantallen met vertraging effect op het aantal gediplomeerden. De cijfers zijn gespecificeerd naar leerweg, kwalificatiedossier, leerlingenkenmerken en school. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal leerlingen per kwalificatie en leerweg. Vervolgens wordt kort ingegaan op de leerlingkenmerken. Tot slot wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen per school in beeld gebracht in paragraaf 1.4. In het tweede hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf ingegaan op de ontwikkeling van het aantal leerlingen en het totaal aantal gediplomeerden in de sector RPC. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op het aantal gediplomeerden per kwalificatie en de laatste paragraaf gaat in op het aantal gediplomeerden per school. 1 De kwalificatiedossiers die Savantis met GOC en PMLF deelt bestaan uit verschillende uitstromen met een aparte Crebo-code. Deze uitstromen zijn wel verdeeld naar kenniscentrum, maar het kwalificatiedossier op zich heeft een algemene Crebo-code. Leerlingen die nog niet voor een uitstroom hebben gekozen worden door scholen meestal ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebo-code en horen officieel nog niet tot een bepaald kenniscentrum. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

5 1. Ontwikkeling aantal leerlingen 2012/ Aantal en leerweg Op 1 oktober 2013 werden leerlingen opgeleid binnen een kwalificatie/uitstroom die uitsluitend door Savantis wordt onderhouden. In de drie gedeelde kwalificatiedossiers zijn in het schooljaar 2013/ leerlingen ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebo-codes. Dit is 10 procent minder dan vorig schooljaar, toen dit nog om leerlingen ging en 36 procent minder dan de in 2011/2012. Naar eigen schatting zal uiteindelijk circa 10% van deze leerlingen een uitstroom van Savantis volgen. Bijna alle leerlingen (99,5%) volgen een BOL-opleiding 2. Het kleine aantal BBL-leerlingen 3 (n=25) volgt een opleiding binnen het kwalificatiedossier Signmaker. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal leerlingen per kwalificatiedossier van Savantis. Tabel 1 Aantal leerlingen RPC per opleiding, 2007/ /2014 Kwalificatiedossier 2007/ 2008 Savantis dossiers 2008/ / / / / 2013 Signmaker Tentoonstellingsbouwer Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie 2013/ subtotaal Gedeelde dossiers, leerlingen Savantis AV-productie DTP-er Mediavormgever subtotaal Totaal Savantis In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal binnen de meeste kwalificatiedossiers gegroeid. Ten opzichte van het schooljaar 2012/2013 is er voor het eerst sprake van een stabilisatie van het aantal leerlingen RPC van Savantis. Nog steeds geldt dat er binnen veel kwalificatiedossiers sprake is van een stijging van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen dat een opleiding tot DTP-er volgt binnen het dossier van Savantis is met 32 procent gestegen. Na enkele jaren van daling van het aantal leerlingen tentoonstellingsbouw is het aantal leerlingen binnen dit kwalificatiedossier voor het tweede schooljaar op rij gestegen (met 29% ten opzichte van schooljaar 2012/2013). Het aantal leerlingen dat een opleiding tot mediavormgever van Savantis volgt is daarentegen afgenomen met 12 procent ten opzichte van vorig schooljaar. Dit komt deels doordat het SintLucas sinds schooljaar 2012/2013 de leerlingen mediavormgever inschrijft op de GOC crebocode voor 2 BOL staat voor beroepsopleidende leerweg en bestaat uit eerst een periode fulltime naar school en daarna een periode BPV (Beroepspraktijkvorming). Het praktijkonderdeel bestrijkt ten minste 20% en minder dan 60% van de opleiding. 3 BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en bestaat uit één à twee dagen school en de rest van de week BPV. Het praktijkonderdeel beslaat uit ten minste 60% en maximaal 80% van de opleiding. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

6 mediavormgeving. Samen met een daling van het aantal leerlingen AV-productie is deze daling verantwoordelijk voor de lichte daling van de RPC leerlingen. Leerlingen van de Fotovakschool (onbekostigd onderwijs) zijn niet meegenomen in de bovenstaande tabel. Deze zijn terug te vinden in figuur 4 op pagina 9. Figuur 1 geeft een grafisch overzicht van de ontwikkelingen van het aantal leerlingen in de sector. Hierin is duidelijk te zien dat het aantal RPC leerlingen van Savantis de afgelopen schooljaren vrijwel constant gestegen is tot aan dit schooljaar. Figuur 1 Ontwikkeling aantal leerlingen sector RPC, 2007/ / / / / / / / /2014 Bron: DUO, peildatum 1 oktober De ontwikkeling van het aantal leerlingen verschilt per kwalificatie. In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer, AV-productie en DTP-er van Savantis grafisch weergegeven. Hier is te zien dat het aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer na een daling inderdaad weer enkele schooljaren achtereen een stijgende lijn vertoont. Het leerlingaantal AVproductie van Savantis (exclusief het aantal leerlingen van de Fotovakschool) laat een tegenovergestelde ontwikkeling zien. Figuur 2 Ontwikkeling aantal leerlingen Tentoonstellingsbouwer, AV-productie en DTP-er (leerlingen Savantis) Tentoonstellingsbouwer AV-productie DTP-er / / / / / / /14 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

7 In figuur 3 is de ontwikkeling van het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie, Signmaker en Mediavormgever grafisch weergegeven. Hier is te zien dat het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie al jaren een stijgende lijn kent. Ook het aantal leerlingen dat een opleiding Signmaker volgt stijgt elk schooljaar. Figuur 3 Ontwikkeling aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie, Signmaker en Mediavormgever (leerlingen Savantis) Mediavormgever Signmaker Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie / / / / / / /14 In de volgende tabellen wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen per kwalificatiedossier en niveau gespecificeerd. Het aantal leerlingen dat een opleiding volgt in het kwalificatiedossier Signmaker is ook in het schooljaar 2013/2014 gestegen. De grootste stijging (15%) heeft wederom plaatsgevonden bij de niveau 4-opleiding Signspecialist (zie tabel 2). Tabel 2 Aantal leerlingen Signmaker per niveau, 2007/ /2014 Signmaker niveau 2007/ / / / / / / 2014 Medewerker sign Allround signmaker Signspecialist Totaal Het aantal leerlingen Medewerker tentoonstellingsbouwer (niveau 2) is in het schooljaar met bijna een derde (29%) gestegen vergeleken met vorig schooljaar. De afgelopen drie schooljaren sinds het dieptepunt in 2010/2011 is er sprake van een stijging van het aantal leerlingen dat staat ingeschreven Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

8 op een opleiding Tentoonstellingsbouwer. Er zijn geen leerlingen die een opleiding op niveau 3 volgen (zie tabel 3). Tabel 3 Aantal leerlingen Tentoonstellingsbouw per niveau, 2007/ /2014 Tentoonstellingsbouwer niveau 2007/ / / / / / / 2014 Medewerker tentoonstellingsbouw Allround tentoonstellingsbouwer Totaal Het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie stijgt nog steeds. Er worden meer leerlingen door scholen ingeschreven op de verschillende uitstromen. De stijging van het aantal leerlingen is het grootst (absoluut gezien) bij de uitstroom Stand- winkel- en decorvormgever (zie tabel 4). De stijging van het aantal leerlingen op deze uitstroom is het grootst op de Rooi Pannen (waar het aantal leerlingen meer dan verdubbeld is) en CIBAP. Tabel 4 Aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie per niveau, 2007/ /2014 Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Medewerker productpresentatie Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie Vormgever RPC 4 : Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever RPC 4 : productpresentatie Vormgever RPC 4 : Winkelpubliciteitvormgever niveau 2007/ / / / / / / Totaal Het totaal aantal leerlingen dat een opleiding AV-productie volgt is ten opzichte van het schooljaar 2012/2013 met 5 procent afgenomen (zie tabel 5). 5 In 2012/2013 bieden drie scholen (CIBAP, ROC van Twente en de Fotovakschool) AV-productie uitstromen van Savantis aan. De leerlingen van de Fotovakschool (onbekostigd onderwijs) zijn in het onderstaande overzicht niet weergegeven (deze zijn terug te vinden in figuur 4 op de volgende pagina). SintLucas heeft daarnaast 67 leerlingen op de gedeelde Crebo-code ingeschreven. Deze school biedt uitstromen aan van twee kenniscentra (Savantis 4 Dit is een uitstroom van het kwalificatiedossier Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie. 5 Bij de voorlopige telling was dit nog een afname van 30 procent. Met name het aantal leerlingen dat was ingeschreven op een GOC kwalificatie is toegenomen bij de definitieve cijfers. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

9 en GOC). Daarom is de verwachting dat een aantal van deze leerlingen een van de uitstromen van Savantis zal kiezen. Tabel 5 Aantal leerlingen AV-productie per niveau, 2007/ /2013 AV-productie niveau 2007/ 2008 Savantis 2008/ / / / / 2013 AV-productie (Medewerker Fotografie Savantis) Fotograaf Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB 2013/ 2014 Leerlingen in het gedeelde dossier Leerlingen GOC Leerlingen PMLF Subtotaal Totaal Het aantal leerlingen dat de opleiding tot Fotograaf volgt aan de Fotovakschool is volgens eigen opgave van de school 6 in februari Dat betekent dat het totaal aantal leerlingen dat een opleiding tot fotograaf van Savantis volgt uitkomt op 484. Het aantal leerlingen van de Fotovakschool is weergegeven in figuur 4. Figuur 4 Aantal leerlingen Av-productie van de Fotovakschool, 2012/ / / / / /2014 Bron: Fotovakschool 7 Het aantal leerlingen DTP-er van Savantis is in 2013/2014 met 32 procent gestegen ten opzichte van schooljaar 2012/2013. Het aantal leerlingen op niveau 2 is afgenomen, maar het aantal leerlingen Allround DTP-er op niveau 3 is toegenomen (zie tabel 6 op de volgende pagina). Aan vijf scholen zijn leerlingen ingeschreven die een opleiding tot DTP-er van Savantis volgen. Dit zijn het Cibap, ROC van Twente, het Scalda (het voormalig ROC Westerschelde), het ROC Da Vinci College en sinds dit 6 Tijdens een telefoongesprek met de opleidingsadviseur van Savantis op 6 februari Peildatum 2012/2013: 25 oktober Peildatum 2013/2013: 6 februari Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

10 schooljaar ook het ROC Friesland College. De drie scholen waar leerlingen zijn ingeschreven op het gedeelde dossier bieden geen van alle uitstroomdifferentiaties van Savantis aan. 8 Het is daarom niet waarschijnlijk dat DTP-leerlingen, die ingeschreven staan op de gedeelde Crebo-code, later een uitstroomdifferentiatie van Savantis zullen volgen. Tabel 6 Aantal leerlingen DTP-er per niveau, 2007/ /2014 DTP-er niveau 2007/ 2008 Savantis 2008/ / / / / 2013 DTP-er Allround DTP'er / 2014 Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen GOC Leerlingen in het gedeelde dossier Subtotaal Totaal Het aantal leerlingen Mediavormgever is in 2013/2014 opnieuw gestegen. Dit komt vooral door de stijging van het aantal leerlingen van GOC. Ten opzichte van vorig schooljaar is er binnen de uitstroomdifferentiaties van Savantis een daling van het aantal leerlingen. Er zijn nog maar twee leerlingen die zijn ingeschreven in het dossier van PMLF. Tabel 7 Aantal leerlingen Mediavormgever per niveau, 2007/ /2014 Mediavormgever niveau 2007/ / / / / / 2013 Savantis 2013/ 2014 Animatie/audiovisuele vormgeving Art & Design Grafische vormgeving Interactieve vormgeving Subtotaal Gedeelde dossier en andere KBB Leerlingen in het gedeelde dossier Leerlingen GOC Leerlingen PMLF Subtotaal Totaal Dit zijn het mediacollege Amsterdam, het ROC Noorderpoortcollege en het Sint Lucas. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

11 Er zijn acht scholen (Cibap, ROC Da Vinci College, ROC Friesland College, ROC Gilde Opleidingen, ROC Horizon College, ROC van Twente, Scalda (voormalig ROC Westerschelde) en SintLucas) die uitstromen van Savantis aanbieden binnen het dossier Mediavormgever. Het SintLucas schrijft vanaf 2012/2013 echter geen nieuwe leerlingen meer in op de kwalificatie van Savantis. Daarnaast hebben vier van de zeven scholen 9 leerlingen ingeschreven staan op de gedeelde Crebo-code. Het is dus te verwachten dat een deel van deze leerlingen voor een uitstroom van Savantis kan kiezen. 1.2 Leerlingkenmerken Net als in vorige schooljaren is ongeveer twee derde van de leerlingen die een opleiding volgt in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie vrouw (67%). De meeste vrouwen volgen een opleiding binnen de kwalificatiedossiers Vormgever RPC (87%) en AV-productie (65%). Bij Tenstoonstellingbouwer en Signmaker is het percentage mannen onder de leerlingen groter, respectievelijk 78 procent en 67 procent. Bij Mediavormgeving en DTP zijn iets meer mannen dan vrouwen ingeschreven maar liggen de verhoudingen dichter bij elkaar (namelijk 57%/43% en 54%/46%). Het merendeel van de RPC leerlingen van Savantis is 20 jaar of jonger (87%). Slechts 4 procent van de leerlingen is ouder dan 22. Dit aandeel is het hoogst bij de DTP opleidingen (11% ouder dan 22). 1.3 School Net als in schooljaar 2012/2013 zijn er twintig scholen waar leerlingen een opleiding binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis volgen. Het absolute aantal leerlingen is het meeste toegenomen bij Het ROC Friesland College en Nimeto Utrecht. De leerlingaantallen bij ROC Friesland College en ROC Friese Poort zijn meer dan verdubbeld. Vergeleken met het voorgaande schooljaar is het leerlingenaantal bij ROC van Twente en SintLucas het meest gedaald. Bijna drie kwart van de leerlingen (72%) staat ingeschreven op vijf van de twintig scholen. Dit zijn de drie vakscholen CIPAB, Nimeto Utrecht, SintLucas en De Rooi Pannen en het ROC van Twente (zie figuur). Figuur 5 Verdeling 5 grootste scholen leerlingen RPC 2013/ % 11% 13% 18% 14% 16% CIBAP SintLucas Nimeto Utrecht De Rooi Pannen ROC van Twente Overige scholen De volgende tabellen gaan over de ontwikkeling van het leerlingenaantal per school, zoals geregistreerd bij DUO (zie volgende pagina s). 9 Namelijk CIBAP, ROC van Twente, Scalda en SintLucas. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

12 Totaal Vormgeving RPC Tentoonstellingsbouwer Signmaker Mediavormgever DTP-er AV-productie Tabel 8 Aantal leerlingen RPC (exclusief gedeelde kwalificaties) per school en kwalificatiedossier, 2013/2014 School Cibap De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto Utrecht ROC Arcus College ROC Da Vinci College ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Gilde Opleidingen ROC Horizon College ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Scalda (voormalig ROC Westerschelde) SintLucas - De Eindhovense School Totaal Tabel 9 aantal leerlingen AV-productie Fotovakschool 2012/ / / /2014 De Fotovakschool Bron: De Fotovakschool Peildatum 2012/2013: 25 oktober Peildatum 2013/2013: 6 februari Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

13 Tabel 10 Ontwikkelingen aantal leerlingen RPC (exclusief gedeelde kwalificaties) per school, 2007/ /2014 School 2007/ / / / / / / 2014 Cibap De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto SGM v Mbo Kmbo ROC Albeda College ROC Arcus College ROC Da Vinci College ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Gilde Opleidingen ROC Horizon College ROC Koning Willem I ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Scalda (voormalig ROC Westerschelde) SintLucas - De Eindhovense School Totaal Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

14 2. Gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2.1 Leerlingen en gediplomeerden Op 1 oktober 2013 werden leerlingen opgeleid binnen een kwalificatie/uitstroom die uitsluitend door Savantis wordt onderhouden. In de drie gedeelde kwalificatiedossiers zijn in het schooljaar 2013/ leerlingen ingeschreven op de algemeen gedeelde Crebo-code. Dit is aanzienlijk minder dan schooljaar 2011/2012, toen dit nog om leerlingen ging (een afname van 35 procent). Naar eigen schatting zal uiteindelijk circa 15% van deze leerlingen een uitstroom van Savantis volgen. Het gaat hier om het totaal aantal leerlingen van alle leerjaren gezamenlijk die een opleiding volgen binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Een deel van het totaal aantal leerlingen doet elk schooljaar examen voor een diploma. De ontwikkelingen in het aantal gediplomeerden loopt altijd iets achter op de ontwikkelingen in het totaal aantal leerlingen van de sector. Dat betekent dat wanneer het totaal aantal leerlingen stijgt, het aantal gediplomeerden een aantal jaar later ook een stijging doormaakt en vice versa. Figuur 6 geeft de ontwikkeling van de leerlingaantallen en gediplomeerden over de afgelopen jaren weer. 11 Het aantal gediplomeerden dat een diploma heeft gehaald voor één van de RPC opleidingen van Savantis is in schooljaar 2012/2013 wederom gestegen ten opzichte van het voorgaande schooljaar (+6%). Gemiddeld is het aantal gediplomeerden vanaf 2007/2008 elk schooljaar met 8 procent toegenomen. Dit gemiddelde komt overeen met de gemiddelde toename van het aantal leerlingen over dezelfde periode. Figuur 6. Ontwikkeling totaal aantal leerlingen en gediplomeerden RPC, 2006/ / Aantal leerlingen Savantis Aantal diploma's Savantis Leerlingen gedeelde kwalificaties (Savantis, GOC en PMLF) /' /' /' /' /' /' /' /'14 Bron: DUO, peildatum 1 oktober. 11 In de sector volgen circa 260 leerlingen onbekostigd onderwijs aan de Fotovakschool (AV) welke op termijn ook jaarlijks een onderdeel van de gediplomeerden zal uitmaken voor deze kwalificaties. Deze aantallen worden niet meegenomen in de databestanden van DUO. Rendementscijfers zullen echter overeenkomen is de ervaring. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

15 Uit de figuur blijkt dat het aantal leerlingen van de kwalificaties van Savantis binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie voor het eerst sinds 2006/2007 licht is gedaald. 12 De daling van het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op de gedeelde crebo codes zet zich wederom door. Over het algemeen is zowel de instroom van leerlingen als het aantal leerlingen dat elk jaar een diploma haalt stabiel in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Gezien de stijging van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren mag aangenomen worden dat ook het aantal gediplomeerden de komende jaren zal stijgen. Naast de gediplomeerden in de sector die een diploma hebben gehaald binnen een van de kwalificatiedossiers van Savantis hebben leerlingen een diploma behaald in één van de gedeelde dossiers Gediplomeerden per kwalificatie Tabel 11 geeft de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden binnen de kwalificaties van Savantis weer binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. 14 In de meeste kwalificaties is het aantal gediplomeerden toegenomen ten opzichte van het vorige schooljaar. Uitzondering hierop is de kwalificatie Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie. De meeste leerlingen hebben een diploma gehaald voor deze kwalificatie. Ook Mediavormgever en Signmaker zijn grote opleidingen waar honderden leerlingen een diploma halen (zie tabel volgende pagina). Tabel 11 Aantal gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis per kwalificatiedossier, 2006/ /2013 Naam kwalificatie 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ Signmaker Tentoonstellingsbouwer Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie Gedeelde dossiers, gediplomeerden Savantis AV-productie DTP-er Mediavormgever Totaal Bron: DUO, peildatum 1 oktober. 12 Nog steeds geldt dat er binnen veel kwalificatiedossiers sprake is van een stijging van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen dat een opleiding tot DTP-er volgt binnen het dossier van Savantis is met 31 procent gestegen. Na enkele jaren van daling van het aantal leerlingen tentoonstellingsbouw is het aantal leerlingen binnen dit kwalificatiedossier voor het tweede schooljaar op rij gestegen (met 29% ten opzichte van schooljaar 2012/2013). Het aantal leerlingen dat een opleiding tot mediavormgever van Savantis volgt is daarentegen afgenomen met 15 procent ten opzichte van vorig schooljaar. Dit komt deels doordat het SintLucas sinds schooljaar 2012/2013 de leerlingen mediavormgever inschrijft op de GOC crebocode voor mediavormgeving. Samen met een daling van het aantal leerlingen AV-productie is deze daling verantwoordelijk voor de lichte daling van de RPC leerlingen. Bron: Statistisch Jaaroverzicht deel 1. Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/ Deze gediplomeerden worden geregistreerd bij een van de andere kenniscentra. 14 Het gaat hier alleen om leerlingen van Savantis en niet van gedeelde dossiers. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

16 Binnen het met GOC en PMLF gedeelde dossier AV-productie hebben naast de gediplomeerden van Savantis, ook 616 leerlingen een diploma gehaald die geregistreerd zijn onder een van de andere kenniscentra. Dit is 94 procent van alle gediplomeerden van deze opleiding. Ook hebben 505 DTP-ers een diploma gehaald onder een andere Crebo code dan die van Savantis (87% van het totaal aan DTP diploma s. Dit aantal is een toename van 44 procent ten opzichte van schooljaar 2011/2012. Tot slot hebben 1689 mediavormgevers (83% van de gediplomeerden in de dossiers) een diploma gehaald op een andere crebo dan die van Savantis. In figuur 7 is de verhouding van het aantal gediplomeerden van Savantis en de overige kenniscentra per opleiding weergegeven. Figuur 7 Verhouding gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie gedeelde dossiers 2012/2013 Verhouding gediplomeerden Mediavormgever 17% 83% Verhouding gediplomeerden AV-productie 6% 94% Verhouding gediplomeerden DTP 13% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gediplomeerden Savantis Gediplomeerden overige kenniscentra Bron: Duo, peildatum 1 oktober Gediplomeerden per school In tabel 12 (zie volgende pagina) is het aantal gediplomeerden van Savantis per school weergegeven per kwalificatie. Ruim twee derde van de gediplomeerden (69%) heeft een opleiding gevolgd aan vijf van de 20 scholen. Dit zijn Cibap, SintLucas, Nimeto Utrecht, de Rooi Pannen en het ROC van Twente. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

17 Totaal Vormgeving RPC Tentoonstellingsbouwer Signmaker Mediavormgever DTP-er AV-productie Tabel 12. Aantal gediplomeerden RPC per school per kwalificatie 2012/2013 School Cibap De Rooi Pannen Grafisch Lyceum Rotterdam Landstede Mediacollege Amsterdam Nimeto Utrecht ROC Arcus College ROC Deltion College ROC Da Vinci College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Horizon College ROC Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Scalda SintLucas - De Eindhovense School Totaal In tabel 13 (zie volgende pagina) is de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis per school over schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 weergegeven. Hierin is te zien dat er twee scholen zijn waar in schooljaar 2012/2013 leerlingen een diploma hebben behaald terwijl dit het voorgaande schooljaar niet het geval was. Dit zijn het ROC Deltion College en het ROC Friesland College. Daarnaast is zichtbaar dat er geen diploma s meer zijn behaald op het ROC Westerschelde. Dat komt doordat het ROC Westerschelde na een naamswijziging verder is gegaan onder de naam Scalda. Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

18 Tabel 13. Ontwikkeling aantal gediplomeerden RPC per school 2011/ /2013. School 2011/ / 2013 Ontwikkeling CIBAP % De Rooi Pannen % Grafisch Lyceum Rotterdam % Landstede % Mediacollege Amsterdam % Nimeto SGM v Mbo Kmbo % ROC Arcus College % ROC Da Vinci College % ROC Deltion College - 8 ROC Friese Poort % ROC Friesland College - 88 ROC Horizon College % ROC Rijn IJssel % ROC Ter AA % ROC Tilburg % ROC van Amsterdam % ROC van Twente % ROC West-Brabant % ROC Westerschelde % Scalda % SintLucas % Eindtotaal % Bron: Duo, peildatum 1 oktober 2013 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 RPC 2014/

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Leerlingcijfers Sector Reclame Presentatie en Communicatie Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink Statistisch Jaaroverzicht Sector Reclame, Presentatie en Communicatie 2013 Datum: December 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis SCHILDEREN EN ONDERHOUD Gediplomeerden Sector Schilderen en Onderhoud Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Schilderen en onderhoud Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 AFBOUW Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Afbouw Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw;

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

AFBOUW. Gediplomeerden. Sector Afbouw. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

AFBOUW. Gediplomeerden. Sector Afbouw. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis AFBOUW Gediplomeerden Sector Afbouw Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Albeda College ICT medewerker (medewerker ICT) voldoende Albeda College Sport en bewegen (Sport en bewegingsleider) onvoldoende voldoende Landstede

Nadere informatie

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl algemeen Leerlingen in de opleidingskolom 2013/2014. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 2014 Datum: juni 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

Nadere informatie

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14 Opleidingen hout en meubel 2014-2015 Een selectie van data van DUO 1-10-14 23 maart 2015 Onderwijsdeelname 2014-2015 Jaarlijks ontvangt SH&M via SBB in februari de onderwijsdata van DUO. Het betreft de

Nadere informatie

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek Paul Duijvestijn Manja Abraham Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Sector. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink MSc

Sector. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink MSc Sector Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Reclame, Presentatie en Communicatie Datum: november Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PN C I B A P Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I B A P. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Benieuwd naar andere producten en diensten? Vraag naar de binnendienst van GOC. 16,3%

Benieuwd naar andere producten en diensten? Vraag naar de binnendienst van GOC. 16,3% in cijfers Inleiding Binnen de creatieve industrie vormt de branche een belangrijke speler. Sterk in ontwikkeling en in staat over grenzen heen te gaan en tot nieuwe uitdagingen te komen. Een interessante

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen 2013

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen 2013 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: september Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Waddinxveen, augustus 2012. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012

Waddinxveen, augustus 2012. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012 Waddinxveen, augustus 2012 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 4 SCHILDEREN EN ONDERHOUD... 5 1. ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS...

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Reclame, Presentatie en Communicatie. Datum: september 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Reclame, Presentatie en Communicatie. Datum: september 2014 Auteur: Sanne Saalbrink R eclame, P resentatie en C ommunicatie Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Reclame, Presentatie en Communicatie Datum: september Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is het kenniscentrum

Nadere informatie

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Mediacollege

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Voorwoord. Richard Leloux voorzitter A&O Fonds Grafimediabranche

Voorwoord. Richard Leloux voorzitter A&O Fonds Grafimediabranche Voorwoord Deze publicatie geeft voor de grafimediabranche een groot aantal cijfers over de economische ontwikkelingen, het aantal ledenbedrijven van de werkgeversorganisatie KVGO, de arbeidsmarkt en het

Nadere informatie

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo. Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.nl) Position Paper We hebben gevraagd te tekenen voor Basis module

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio

Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio Woningbouw: Voorraad, wijzigingen en nieuwbouw naar voortgang, per regio Onderwerpen Voorraad wvoorraad wvoorraad wvoorraad woningen Perioden 1995 2000 2007 2008 Regio's aantal aantal aantal aantal Nederland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 SG De Rooi Pannen ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 ROC Noorderpoortcollege ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090220_023_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Afbakening van de opleidingen:

Afbakening van de opleidingen: Opleidings- en doelmatigheidsinformatie creatieve mbo-opleidingen Periode 25 t/m 21 Landelijk en regio Amsterdam e.o. Drs. os Teunen Senior onderzoeker GOC Afbakening van de opleidingen: A. Opleidingen

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Inzichten uit de financiële benchmark MBO

Inzichten uit de financiële benchmark MBO Inzichten uit de financiële benchmark MBO Op weg naar toekomstbestendig onderwijs: betere vakmensen in de 21e eeuw Sectorresultaten Inhoud Vooraf 4 Financiële kengetallen Rentabiliteit positief dankzij

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Mediavormgever/AV-productie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Mediavormgever/AV-productie ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Mediavormgever/AV-productie januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128105 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

A fbouw. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw. Datum: augustus 2014

A fbouw. Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw. Datum: augustus 2014 A fbouw Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw 2014 Datum: augustus 2014 Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud;

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw S choonmaak Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Sector Afbouw Datum: september Auteur: Savantis en G lazenwassen Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014 Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten verslagjaar 2014 December 2015 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 6 Financiële kengetallen sector Rentabiliteit

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

Signmaker Desktop Publishing (DTP)

Signmaker Desktop Publishing (DTP) Signmaker Desktop Publishing (DTP) Voor grafische opleidingen in Zeeland moet je op het ROC Westerschelde zijn! In Zeeland kun je voor grafische opleidingen alleen terecht op het ROC Westerschelde in Terneuzen.

Nadere informatie

Update basisinformatie Koers VO

Update basisinformatie Koers VO Update basisinformatie Koers VO Actuele stand 1-10-010 Actis onderzoek M. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 mei 011 Inhoudsopgave 1 Inlei di ng 3 1.1 Leeswijzer 3 Sam enw er kingsver band Koers VO 4.1 Aantal

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Kwantitatieve Regioanalyse Technisch Beroepsonderwijs regio Midden- en West-Brabant

Kwantitatieve Regioanalyse Technisch Beroepsonderwijs regio Midden- en West-Brabant editie 2008 Kwantitatieve Regioanalyse Technisch Beroepsonderwijs regio Midden- en West-Brabant rapport een initiatief van index Technocentrum index Technocentrum Mozartlaan 7 4837 EH BREDA Telefoon Fax

Nadere informatie

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17 LANDSDEEL zuidwest De regio West-Brabant is samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland verenigd in het landsdeel Zuidwest. In de Techniekpact-samenwerking op landsdeelniveau verbinden de zes subregio

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De tabellen

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Studenttevredenheid grote/kleine scholen

Studenttevredenheid grote/kleine scholen Woerden, 10 december 2015 Doorkiesnummer: 0348-753570 Onderwerp: De menselijke maat in het mbo Correspondentieadres: Postbus 2051, 3440 DB Woerden Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW, Geachte

Nadere informatie

VORMGEVING, KUNST & MEDIA WERKEN MET BEELD

VORMGEVING, KUNST & MEDIA WERKEN MET BEELD Coomunicatie, kunst & media VORMGEVING, KUNST & MEDIA WERKEN MET BEELD Wil je aan de slag met beeld en geluid of het maken van websites? Heb je een oog voor wat er goed uitziet? Dan is een opleiding in

Nadere informatie

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Inleiding Met de herziening mbo staan de Mbo-opleidingen voor de opdracht om in augustus 2016 te starten met de nieuwe kwalificatiestructuur

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie