Benieuwd naar andere producten en diensten? Vraag naar de binnendienst van GOC. 16,3%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benieuwd naar andere producten en diensten? Vraag naar de binnendienst van GOC. 16,3%"

Transcriptie

1 in cijfers

2 Inleiding Binnen de creatieve industrie vormt de branche een belangrijke speler. Sterk in ontwikkeling en in staat over grenzen heen te gaan en tot nieuwe uitdagingen te komen. Een interessante branche voor het volgen van de trends en deze kennis te delen met de andere branches in de creatieve industrie. Zo draagt GOC bij aan de personeelsontwikkeling en daarmee de groei en bloei van onze creatieve industrie. Benieuwd naar andere producten en diensten? Vraag naar de binnendienst van GOC. Gamingbedrijven in Nederland Gamingbedrijven worden in Nederland bij de Kamers van Koophandel niet als bedrijf geregistreerd omdat hier nog geen aparte code voor bestaat. We presenteren daarom gegevens van de database van de gamesindustrie.nl, waar bedrijven zichzelf registreren. In maart 2012 stonden op deze site 160 bedrijven genoteerd. Onderstaande grafiek laat zien met welke activiteit(en) ze zich hebben ingeschreven. Bedrijven kunnen meerdere activiteiten uitvoeren. Volgens schattingen van de brancheorganisatie DGA zijn er in Nederland ongeveer 175 bedrijven actief, waarbij zo n à mensen werkzaam zijn. Daarnaast is er een groep bedrijven die activiteiten verrichten als nevenactiviteit. Deze groep is niet in de getallen opgenomen. 19,4% 10,6% 16,3% 8,8% 3,1% advergames audio design console games handheld games interactieve televisie 14,4% 10,0% 18,1% 2,5% 36,3% mobile games outsourcing pc games porting serious games 13,8% 8,8% 10,6% 30,0% simulaties technologie tools en engines webgames 175 bedrijven in Nederland actief Bron:

3 Werkgelegenheidsontwikkeling in 2011 Verschillende branches in de creatieve industrie zijn eind 2011 geënquêteerd over hun werkgelegenheidsontwikkeling. In onderstaande benchmark wordt de werkgelegenheid van een aantal branches binnen de creatieve industrie met elkaar vergeleken. De branche heeft het hoogste percentage bedrijven met een groeiend personeelsbestand (21%) en het laagste percentage met een krimpend personeelsbestand (13%). stabiel groei krimp Bron:www.gamesindustrie.nl -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: GOC Arbeidsmarktonderzoek In de branche groeit de werkgelegenheid het hardst Omzetontwikkeling in 2011 Twee op de drie bedrijven (64%) hebben hun omzet in 2011 zien groeien, 25% zelfs in sterke mate. Slechts bij 11% van de bedrijven daalde de omzet. In de meeste gevallen was dit slechts een lichte daling. Daarmee deed de branche het aanzienlijk beter dan de andere branches. gelijk gebleven licht toegenomen sterk toegenomen licht afgenomen sterk afgenomen -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: GOC Economisch onderzoek De branche heeft de grootste omzetgroei

4 Bedrijfsresultaat in 2011 De bedrijven deden het bedrijfseconomisch ook beter dan de andere branches in de creatieve industrie. Drie op de vier bedrijven (76%) behaalde een positief bedrijfsresultaat, 21% zelfs een zeer positief resultaat. Slechts 8% werd geconfronteerd met een licht negatief resultaat in Hiermee scoort de branche het best van alle branches binnen de creatieve industrie. Zelfs nog iets beter dan de bedrijven. noch positief noch negatief licht positief zeer positief licht negatief sterk negatief -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: GOC Economisch onderzoek Gamingbedrijven doen het bedrijfseconomisch goed De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat: 2011 versus 2010 Voor meer dan de helft van de bedrijven (54%) was het bedrijfsresultaat in 2011 beter dan in Voor slechts 6% was het bedrijfsresultaat in 2011 slechter dan in Voor geen van de geënquêteerde bedrijven was het resultaat zowel in 2010 als in 2011 negatief. Ook vorig jaar werd dit onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat bedrijven ook over 2009 tot en met 2011 al beter presteerden. stabiel positief verbetering stabiel negatief verslechtering -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: GOC Economisch onderzoek 2011 stijgende bedrijfsresultaten

5 Omzetgroei in games Volgens PricewaterhouseCoopers (PwC) groeit de wereldmarkt voor games sterk en dit zal de komende jaren doorzetten. Dit geldt ook voor Nederland. In Nederland is tussen 2008 en 2011 wel sprake van een stagnatie in de omzet. We zien een sterke verschuiving van omzet uit Console- en PC-games (fysieke distributie) naar online- en mobilegames (digitale distributie). Over de hoogte van de omzet in Nederland bestaat discussie. De PwC-cijfers worden jaarlijks via een overeenkomstige berekeningssystematiek opgebouwd. Als er sprake zou zijn van een onvolledige meting, dan is deze wel systematisch, waardoor de trend toch goed zichtbaar wordt. mobile online pc console Markt voor games groeit nog steeds Bron: PwC 2011 Flexpersoneel in 2011 Eind 2011 had 84% van de bedrijven ook flexpersoneel. Onder flexpersoneel wordt gerekend uitzendkrachten, freelancers en personeel met een tijdelijk contract. Alleen binnen de branche is het aandeel bedrijven dat flexpersoneel inschakelt met 90% groter dan in de branche. Het voordeel van flexpersoneel inzetten is dat bedrijven hun productiecapaciteit sneller kunnen aanpassen als de opdrachten toe of juist afnemen. Een andere reden voor het inzetten van flexpersoneel is dat bedrijven soms tijdelijk bepaalde specialisten nodig hebben, die men niet in vaste dienst heeft of wil nemen. flexpersoneel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: GOC Arbeidsmarktonderzoek Gamingbranche gebruikt veel flexpersoneel

6 Verhouding tussen vast en flexibel personeelsbestand De gemiddelde verhouding tussen het vaste en flexibele personeelsbestand was 79% vast en 21% flexibel. Daarmee hebben de bedrijven gemiddeld een minder grote flexibele schil dan de audiovisuele bedrijven en de en. Blijkbaar hebben de bedrijven, en ook bedrijven en bureaus, meer behoefte hun personeel te binden. Gamingbedrijven hebben wel een wat grotere flexibele schil dan het landelijk gemiddelde, waar 87% in vaste dienst is. Uit eerder onderzoek onder bedrijven in 2000 bleek dat bij een gunstige economische conjunctuur deze bedrijven in hun personeelsbeleid juist sterk op binding gericht zijn. vast personeel flexpersoneel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: GOC Arbeidsmarktonderzoek Gamingbedrijven hebben groot deel personeel in vaste dienst Toe- of afname inzet van flexpersoneel Ruim een kwart (27%) van de bedrijven geeft aan in 2011 meer flexpersoneel ingezet te hebben dan in 2010 en 13% geeft minder aan. In de audiovisuele secor, waar juist in sterke mate met flexpersoneel wordt gewerkt, zien we in 2011 een terugloop. Dat is verklaarbaar omdat bedrijven met een grote flexibele schil deze verminderen in periodes van economische tegenwind. In de branche gaat het juist goed in 2011 en dat vertaalt zich in een groeiende personeelsbehoefte bij bedrijven. Enerzijds gebeurt dit door het laten groeien van het aantal flexwerkers en vervolgens gaan bedrijven, die hun personeel willen binden, ertoe over flexwerk om te zetten in vaste dienstverbanden. meer flexibel minder flexibel -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: GOC Arbeidsmarktonderzoek Inzet flexpersoneel neemt toe

7 Mbo opleidingen en media Het overzicht toont de mbo scholen met opleidingen. De scholen die geen aanbieden maar wel media zijn hierin niet opgenomen. Aantal studenten Specifiek Algemene mediaopleidingen School Gaming artist (IT) Media Technologie (IT) Gamedeveloper AVproductie DTP-er Media vormgever Grafisch Lyceum Rotterdam Grafisch Lyceum Utrecht ID College Landstede Mediacollege Amsterdam ROC Alfa College ROC ASA ROC Deltion College ROC Friese Poort ROC Friesland College ROC Graafschap College ROC Noorderpoortcollege ROC Onderwijsgroep A ROC van Amsterdam ROC West-Brabant St. Lucas/ de eindhovense school Totaal Totaal Bron: Duo 2011/berekening GOC Meeste studenten gamedeveloper in Sint Lucas / de eindhovense school, Grafisch Lyceum Utrecht heeft meeste Gaming artist studenten Zie voor alle mbo-opleidingen in de creatieve industrie:

8 Mbo ()media opleidingen in context Mbo opleidingen kunnen in twee hoofdvarianten (leerwegen) gevolgd worden, via het dagonderwijs (BOL) en via werken en leren in een bedrijf (BBL). De dagscholieren (BOL) lopen een of meerdere aaneengesloten stages in leerbedrijven en leerwerk-leerlingen (BBL) gaan iedere week één dag naar school. Daarnaast is het mbo onderwijs verdeeld in vier niveaus. De opleidingen op het mbo worden alleen op het hoogste niveau gegeven. Gediplomeerden kunnen doorstromen naar een hbo vervolgopleiding. De specifieke opleidingen trekken erg weinig vrouwen. Bij Gamedevoloper (IT) is slechts 3,9% vrouw, bij Gaming artist is dit 11,7%. Bij de opleidingen voor AV-productie, DTP en mediavormgever ligt het aandeel vrouwen veel hoger. De opleidingen trekken ook iets minder niet-westerse allochtone studenten. Leerweg Geslacht Etniciteit Opleiding BOL BBL Man Vrouw Autochtoon Westers Niet-westers Gaming en media - (IT) Gamedeveloper 100% 0% 96,1% 3,9% 82,3% 7,2% 10,5% - Gaming artist 100% 0% 88,3% 11,7% 81,3% 8,9% 9,9% - (IT) Mediatech 96,5% 3,5% 97,0% 3,0% 71,8% 7,1% 21,1% - AV-productie 100% 0% 68,5% 31,5% 83,2% 8,1% 8,7% - DTP er 98,6% 1,4% 64,2% 35,8% 74,5% 9,1% 16,4% - Mediavormgever 99,8% 0,2% 55,8% 44,2% 81,0% 8,2% 10,8% Mbo alle creatieve opleidingen 99,1% 0,9% 61,7% 38,3% 79,9% 8,0% 12,1% Mbo totaal 69,1% 30,9% 52,8% 47,2% 73,4% 5,8% 20,8% De meeste studenten zijn man Bron: DUO/bewerking GOC Veel mbo studenten stromen door naar hbo vervolgopleidingen.

9 Groei studenten mbo De specifieke mbo opleidingen bestaan slechts vijf jaar, maar zijn in deze korte tijd erg populair geworden. Het aantal instromers groeit sterk, waardoor het risico van een aanbodoverschot dreigt. Uit het schoolverlatersonderzoek van GOC is bekend dat gemiddeld 60% van de gediplomeerde uitstroom van opleidingen rechtstreeks doorstroomt naar een voltijds hbo vervolgopleiding. Van de 40% die wel op de arbeidsmarkt komt, bleek eind 2011 niemand werkloos te zijn. Niet iedereen lukt het om direct werk te vinden binnen de branche. Door hun stages bij de bedrijven verwacht GOC dat de mbo ers op termijn hun weg binnen de industrie vinden. Een relatief groot deel (35%) van de gediplomeerde mbo ers vindt namelijk hun eerste baan via hun voormalig stagebedrijf. Aantal ingeschreven studenten (IT) Gamedeveloper Gaming artist (IT) Mediatechnologie AV-productie DTP'er Mediavormgever Aantal afgestudeerden neemt toe en iedereen vindt een baan Bron: DUO/bewerking GOC Stagebedrijven voor mbo studenten Alle studenten die een dagopleiding in het mbo volgen, moeten een of meerdere stages in de beroepspraktijk lopen. Voor het mbo zijn deze stages alleen mogelijk op erkende (geaccrediteerde) leerplekken. Gamingbedrijven, die erkend willen worden als stagebedrijf voor het mbo, geven dit door aan GOC. GOC bekijkt welke opleidingen bij het bedrijf mogelijk zijn. Vervolgens wordt het bedrijf voor deze opleidingen in het register van erkende leerbedrijven geplaatst. Voor stages zijn inmiddels 260 erkende stagebedrijven. Van deze 260 bedrijven zijn er 54 die zichzelf als bedrijf omschrijven en 99 als bedrijf. De overige bedrijven hebben activiteiten als nevenactiviteit / communicatie onderwijsinstelling grafisch overig totaal Bron: GOC Register geaccrediteerde leerbedrijven 260 erkende stagebedrijven

10 Hbo studenten in creatieve opleidingen Veel mensen die in de industrie werkzaam zijn, hebben een achtergrond in een van de creatieve hbo opleidingen. Inmiddels bestaan er meerdere gespecialiseerde opleidingen, die vaak onder een overkoepelende creatieve richting vallen. Zo kunnen er opleidingen worden gevolgd bij Informatica, Communicatie, Mediadesign en Vormgeving. Er staat in het landelijke registratiesysteem van de overheid voor het onderwijs (DUO) inmiddels één Game Architecture and Design opleiding met 524 studenten. In werkelijkheid is het aantal studenten in opleidingen veel groter. Aantal hbo studenten Opleiding Man Vrouw Totaal % Vrouw Aandeel Scholen Audiovisueel ,9% 0,5% 3 Communicatie ,6% 18,8% 1 Communicatiesystemen ,9% 3,2% 1 Game Architecture and Design ,3% 0,8% 1 Informatica algemeen ,6% 13,4% 9 Informatica media ,1% 0,3% 1 Informatiedienstverlening en -management ,9% 0,5% 1 Journalistiek ,9% 5,6% 1 Kunst en Economie ,9% 1,1% 1 Kunst en Techniek ,3% 2,2% 1 Kunst/artiest ,3% 7,2% 16 Media Design and Communication ,8% 15,3% 5 Media en Entertainment Management ,4% 8,5% 2 Muziek ,5% 6,1% 1 Vormgeving ,5% 10,4% 8 Totaal creatieve opleidingen ,7% 100% 62 Hbo totaal ,9% 366 Aandeel Creatieve opleidingen 16,7% 14,7% 15,7% -3,2% 16,9% Eén echte opleiding op hbo niveau Bron: Duo 2011/berekening GOC Voorbehoud Deze uitgave is gemaakt op basis van de cijfers die april 2012 tot onze beschikking stonden. De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens die door derden werden verstrekt en is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit onvolledige of foutieve informatie. Aan de redactionele inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag zonder (schriftelijke) toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. +31 (0) facebook.com/goc.creatieveindustrie Beelden door: - Voorpagina: Roy Korpel - - Inzet bij Mbo ()media opleidingen in context : Saverio Wielkens - student van Grafisch Lyceum Utrecht april 2012, GOC, Veenendaal.

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Game-industrie in beeld

Game-industrie in beeld Eindrapport Projectnummer: 10067 In opdracht van: AIM Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0412 Fax 020 251 0444 c.oosteren@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Gaming onder de loep

Gaming onder de loep De nog jonge gamemarkt maakt in ons land als jonge, creatieve industrie een snelle groeiontwikkeling door. Bedrijven die binnen deze markt opereren moeten snel reageren op veranderingen in een dynamische

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode 2010-2014 Harry van den Tillaart Sanne Elfering Hedwig Vermeulen Carolien

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2012 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode tot 2016

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2011

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2011 Kerngegevens Technische Installatiebranche 211 Harry van den Tillaart Hedwig Vermeulen John Warmerdam Wouter de Wit Sanne Elfering Carolien van Rens Evelien Sombekke ITS Nijmegen 211 1 ISBN 978 9 5554

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009

ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009 ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009 MEDIO APRIL VERSCHIJNT DEZE ARBEIDSMARKTMONITOR IN DRUK. VRAAG HEM AAN VIA INFO@STAO.NL OF DOWNLOAD VAN DE WWW.AO-METALEKTRO.NL ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009 2009 Onderwijs OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 3 Leeswijzer 5 Samenvatting

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

De bbl als leerweg voor volwassenen. Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo

De bbl als leerweg voor volwassenen. Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo De bbl als leerweg voor volwassenen Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo Colofon Titel De bbl als leerweg voor volwassenen Achtergronden

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 02 042013 Voorwoord Arbeidsmarktmonitor Metalektro; derde en vierde meting 2012 In deze Arbeidsmarktmonitor vindt u de

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Midden Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Noord Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van Kenteq-opleidingen op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Colofon Uitgave Kenteq

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Game industrie in de Noordvleugel en Nederland

Game industrie in de Noordvleugel en Nederland Game industrie in de Noordvleugel en Nederland Speciale bijlage bij de Cross Media Monitor 2010 immovator Cross Media Network, Hilversum Titel Game industrie in de Noordvleugel en Nederland Speciale bijlage

Nadere informatie