Districtsrapportage. Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Oost"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Oost 1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN 6 4 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor In het de rapport vraag, Arbeidsmarkt het aanbod en ECABO-domein de ruimte op de arbeidsmarkt heeft zowel Etil de de arbeidsmarkt stand van zaken voor in ECABO-beroepen 11 als een prognose in beeld tot gebracht. en met 16 Hierbij zijn onderzocht. voor vraag, Als het input aanbod hiervoor en de dienden, ruimte op onder arbeidsmarkt andere, de ECABO zowel Arbeidsmarktmonitor, de stand van zaken in vacaturegegevens 11 als een prognose van Jobfeed tot en met en DUO. 16 Naar aanleiding onderzocht. van Als dit input onderzoek hiervoor is dienden, voor elk van onder de andere, zes UWV-districten de ECABO Arbeidsmarktmonitor, een factsheetrapportage vacaturegegevens gemaakt waarin van de Jobfeed belangrijkste en DUO. gegevens Naar en aanleiding bevindingen van dit zijn onderzoek samengevat. is voor Dit elk is het van rapport de zes voor UWV-districten het UWV-district een factsheetrapportage Oost (bestaande uit gemaakt de arbeidsmarktregio's waarin de belangrijkste Achterhoek, gegevens Midden-Gelderland, bevindingen zijn samengevat. Zuid-Gelderland, Dit is IJsselvechtstreek, het rapport voor het Rivierenland, UWV-district Stedendriehoek Oost (bestaande en ). uit de arbeidsmarktregio's Daarnaast heeft Etil Achterhoek, voor de dertig Midden-Gelderland, afzonderlijke arbeidsmarktregio's Zuid-Gelderland, een IJsselvechtstreek, korte factsheet samengesteld. Rivierenland, Stedendriehoek en ). Daarnaast heeft Etil voor de dertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO-richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt De tussen gegevens de verschillende zijn zo veel mbo-niveaus mogelijk uitgesplitst (tussen haakjes naar arbeidsmarktregio 1 t/m 4). In totaal en zijn ECABO-richtingen. er acht opleidingsrichtingen Hierbij is veelal binnen een ECABO, onderscheid bestaande gemaakt uit: tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m 4). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Secretariële Financiële beroepen (FIN) (SEC) - Financiële Commercieel beroepen (COM) (FIN) - Commercieel ICT (ICT) (COM) - ICT Bank- (ICT) en verzekeringswezen (CMBV) - Bank- Juridisch en verzekeringswezen (JUR) (CMBV) - Juridisch Informatiedienstverlening (JUR) (IDV)* - Informatiedienstverlening Orde en Veiligheid (O&V)* (IDV)* - Orde en Veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS 11 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS 11 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) Telefonist/Receptionist () Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker () 1 STAGEPERSPECTIEVEN 1 Telefonist/Receptionist () Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker () Secretarieel medewerker () Directiesecretaresse/ Managementassistent 1 STAGEPERSPECTIEVEN 1 Secretarieel medewerker () Directiesecretaresse/ Managementassistent FIN (3-4) COM (3-4) CMBV Financieel FIN (3-4) administratief medewerker (3) Commercieel COM (3-4) medewerker binnendienst (3) Commercieel CMBV medewerker bank- Financieel Bedrijfsadministrateur administratief medewerker (3) Commercieel Contactcenter medewerker medewerker binnendienst (3) (3) en Commercieel verzekeringswezen medewerker bank- Bedrijfsadministrateur Assistent accountant Contactcenter Contactcenter medewerker teamleider (3) en verzekeringswezen Salarisadministrateur Assistent accountant Salarisadministrateur Marketing Contactcenter medewerker teamleider Assistent Marketing communicatiemedewerker medewerker Medewerker Assistent communicatiemedewerker evenementenorganisatie Junior Medewerker accountmanager evenementenorganisatie Junior accountmanager JUR (3-4) ICT (1-) ICT (3-4) Medewerker JUR (3-4) - personeel en arbeid Medewerker ICT (1-) ICT () Medewerker ICT (3-4) beheer ICT (3) Medewerker Medewerker - sociale personeel zekerheid en arbeid Medewerker ICT () Medewerker ICT-beheerder beheer ICT (3) Juridisch Medewerker medewerker - sociale zekerheid - openbaar bestuur Applicatieontwikkelaar ICT-beheerder Juridisch medewerker - openbaar bestuur Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Particulier digitaal onderzoeker Particulier digitaal onderzoeker * De richtingen informatiedienstverlening en orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. * De richtingen informatiedienstverlening en orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen.

3 Werkgelegenheid Oost 1 WERKGELEGENHEID Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 11 Nederland UWV-district Achterhoek Midden- Zuid- IJssel- Rivierenlandriehoek Steden- Oost Gelderland Gelderland Vechtstreek Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer & communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor Nederland, het UWV-district Oost en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in beroepen binnen het ECABO-domein. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWVdistrict Oost omvat arbeidsplaatsen, waarvan er.4 binnen het ECABO-domein op mboniveau vallen. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Midden- Gelderland de meeste werkgelegenheid, gevolgd door Stedendriehoek en. De werkgelegenheid in ECABO-beroepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en vervoer & communicatie Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren 11 Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 11, UWV-district Oost Nederland UWV-district Oost Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek

4 Vacatures Oost VACATURES In totaal ontstonden er in 11 in het district Oost 16. vacatures, waarvan 19.7 op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer 5 geschikt voor schoolverlaters. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal vacatures is in het district Oost iets kleiner dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel vacatures geschikt voor schoolverlaters is in district Oost gelijk aan het landelijk gemiddelde. De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Oost komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in Nederland als in het district Oost ontstaan de meeste vacatures in de richting commercieel (3-4), gevolgd door de richting financiële beroepen (3-4). Het beeld binnen de zeven arbeidsmarktregio's komt grotendeels overeen met het beeld in district Oost. De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei in vacatures in het UWV-district Oost. Een relatief grote groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor contactcenter teamleider, netwerkbeheerder, marketing medewerker en assistent communicatiemedewerker. Een (relatief geringe) afname wordt voorzien voor de vacatures voor juridisch medewerker - openbaar bestuur, medewerker ICT en secretarieel medewerker. Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '1-'16, UWV-district Oost Telefonist/Receptionist () Secretarieel mdw. () Secretaresse (3) Directiesecr./ Managementass. Bedrijfsadministratief mdw. () Financieel administratief mdw. (3) Ontstane vacatures 11 Nederland UWV-district Achterhoek Midden- Gelderland Zuid- IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Oost Gelderland Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein Vac. schoolverlaters ECABO-domein Aandeel vac. schoolverl. in vac. ECABO % 5 5 Bedrijfsadministrateur Assistent accountant Salarisadministrateur Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) Contactcenter teamleider Marketing mdw. Assistent communicatiemdw. Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Mdw. evenementenorganisatie Junior accountmanager Nederland 3 1 UWV-district Oost 3 1 Achterhoek 7% 3 Midden-Gelderland 3 1 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Comm. mdw. bank- en verz. Medewerker ICT () Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Particulier digitaal onderzoeker Medewerker personeel en arbeid Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland 7% 1 Stedendriehoek Medewerker sociale zekerheid Juridisch mdw. - openbaar bestuur Juridisch mdw. - zakelijke dv. Totaal

5 Voorkeur werkgevers Oost 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN SCHOOLVERLATERS In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij het vervullen van vacatures. Het gaat hierbij onder andere om vragen over verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidingsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door schoolverlaters of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de vervulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In de richtingen secretariële beroepen, financiële beroepen, commercieel en juridisch verwacht een meerderheid van de leerbedrijven in UWV-district Oost geen stijging van het gewenste opleidingsniveau. In totaal wordt deze mening door 6 van de respondenten gedeeld. In de richting bank- en verzekeringswezen wordt relatief vaak een stijging van het gewenste opleidingsniveau verwacht. Hierbij wil men veelal een werknemer op een niveau tussen mbo en hbo of op hbo-niveau. In de figuren rechts zijn de Nederlandse gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. Voor alle richtingen geldt dat er in het afgelopen half jaar relatief gezien de meeste vacatures zijn vervuld door overige werkzoekenden met specifieke werkervaring. Relatief veel vacatures voor ICT- en financiële functies zijn vervuld door schoolverlaters met een specifieke opleiding. Naar mbo-niveau is te zien dat relatief veel vacatures op mbo-niveau 4 zijn vervuld door schoolverlaters met een specifieke opleiding. Uit de enquête blijkt dat werkgevers het komende half jaar vaak geen voorkeur hebben voor de vervulling van vacatures. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. In de richtingen financiële beroepen en juridisch is het aandeel van werkgevers dat geen voorkeur heeft voor de vervulling van vacatures echter relatief klein. Voor financiële functies is er een relatief grote voorkeur voor schoolverlaters met een specifieke opleiding. In de richting juridisch geeft men daarentegen relatief vaak de voorkeur aan overige werkzoekenden met specifieke werkervaring. Naar mbo-niveau is er op niveau 4 vaker een voorkeur voor schoolverlaters (met of zonder een specifieke opleiding) en voor overige werkzoekenden (met of zonder specifieke werkervaring). Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Oost Totaal Secretarieel Financieel Commercieel Bank- en verzekeringswezen ICT Juridisch 7% % 1 1 % 4% 6% 8% 1% 7% 6 61% 5 5 Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee 5% 4 5 Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % % Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 4 5 SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. mboniv. 3 Schoolverlater met een specifieke opleiding Schoolverlater met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring % % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. 5 47% 1 4 mboniv ECABO totaal mboniv. 3 Schoolverlater met een specifieke opleiding Schoolverlater met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur mboniv. 4 ECABO totaal

6 Leerlingen Oost 4 LEERLINGEN Leerlingen mbo 1/11 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Samenstelling leerlingen mbo 1/11 naar richting (ECABO-domein) Nederland Oost 1 1 Achterhoek 7% 1 1 Midden-Gelderland 1 1 Zuid-Gelderland 1 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) IJsselvechtstreek 7% 1 1 Rivierenland 7% 1 1 Stedendriehoek ICT (3-4) JUR In het UWV-district Oost waren in het schooljaar 1/11 in totaal ongeveer 18.8 mboleerlingen, waarvan 14.8 binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen volgen een ICTopleiding. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Oost relatief minder leerlingen in de richting financiële beroepen en relatief meer leerlingen in de richting ICT. Op het niveau van arbeidsmarktregio's valt het relatief grote aandeel leerlingen in financiële opleidingen in de Achterhoek en het relatief grote aandeel leerlingen in commerciële opleidingen in Midden- Gelderland op. In Midden-Gelderland waren er relatief minder leerlingen in secretariële en financiële opleidingen. In het hbo volgen in het UWV-district Oost de meeste leerlingen financiële en commerciële opleidingen, gevolgd door juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van leerlingenaantallen over de richtingen komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. 6 Leerlingen hbo 1 naar richting, UWV-district Oost SEC FIN COM CMBV ICT JUR 6

7 Gediplomeerden 5 GEDIPLOMEERDEN Oost Gediplomeerden mbo 1 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Samenstelling gediplomeerden mbo 1 naar richting Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Nederland Oost Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland SEC (1-) 1 7% % % 1 SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV IJsselvechtstreek 1 1 7% 1 Rivierenland 7% 1 1 Stedendriehoek % 1 1 ICT(1-) ICT (3-4) JUR In het UWV-district Oost behaalden in 1 in totaal ruim 4.6 mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richtingen financiële beroepen, ICT en secretariële beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Oost relatief meer gediplomeerden in de richting secretariële beroepen. Op arbeidsmarktregio-niveau zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting financiële beroepen in de Achterhoek, en in Midden-Gelderland zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting commerciële opleidingen. In IJsselvechtstreek zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting ICT. IJsselvechtstreek kent relatief minder gediplomeerden in de richting commercieel, terwijl de Achterhoek relatief minder gediplomeerden kent in de richting secretariële beroepen. In het hbo zijn in 9 in het UWV-district Oost de meeste gediplomeerden in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. 7 7 Gediplomeerden hbo 9 naar richting, UWV-district Oost SEC FIN COM CMBV ICT JUR

8 Bestemmingen gediplomeerden Oost 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden 8-1) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem. 6-1) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% SEC 1 4 9% SEC3 37% 1% 5 8% SEC4 1% 9 FIN 4% % FIN3 5 1% 41% 6% FIN4 8 5% COM3 3% 7% 6 COM4 1% 9 4% CMBV4 9 3% ICT 5 3 ICT3 5 1% 4% ICT4 1% 9 JUR4 1% 9 % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Niveau Niveau 3 Niveau 4 ECABO totaal mbo totaal Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders Doorstroom MBO - niet ECABO Uitstroom MBO Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mbo-onderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. Vooral de richtingen financiële beroepen en ICT kennen een relatief groot percentage leerlingen dat doorstroomt binnen ECABO in dezelfde richting, zowel op mbo-niveau als mbo-niveau 3. Met name in de richting secretariële beroepen niveau en in de richting financiële beroepen niveau is veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO-domein. Op mbo-niveau komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen voor. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen. Gediplomeerden in mbo-niveau 4 opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo. De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau 4 significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo-niveau 4 stroomt door naar een hbo-opleiding. Op de niveaus en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan. Binnen de richting juridisch is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst. De richting juridisch kent verder relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen. Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden 8-1) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo totaal 8 8

9 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT Instroom arbeidsmarkt Oost Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Samenstelling instroom vanuit mbo 11 naar richting Nederland 1 1 Oost Achterhoek 1 7% 1 Midden-Gelderland Zuid-Gelderland SEC (1-) 1 1 SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV IJsselvechtstreek 7% 1 1 Rivierenland 1 7% 7% 1 Stedendriehoek % ICT(1-) ICT (3-4) JUR Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in UWV-district Oost in 11 is.3. Zowel landelijk als regionaal vindt er een grote instroom plaats vanuit de richtingen ICT, secretariële beroepen en financiële beroepen. De arbeidsmarktinstroom naar richting komt in het UWV-district Oost grotendeels overeen met het landelijk beeld. Op arbeidsmarktregioniveau is in de Achterhoek een relatief grote instroom vanuit de richting financiële beroepen en daarnaast kent Midden-Gelderland een relatief grote instroom vanuit de richting commercieel. Zuid- Gelderland kent daarentegen een relatief kleine instroom vanuit de richting secretariële beroepen en IJsselvechtstreek kent een relatief kleine instroom vanuit de richting commercieel. Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal er in het oosten naar verwachting een dalende instroom zijn van gemiddeld, per jaar. Dit is een kleinere daling dan de landelijke daling van,. Zowel landelijk als in het oosten wordt alleen vanuit de richting commercieel een groeiende instroom verwacht. Vanuit de andere richtingen gaat naar verwachting de instroom krimpen, vooral vanuit de richting bank- en verzekeringswezen. 9 Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,6, ,7 -,6 -,6 -,4 - -1, -1,1-1,6-1,5-1,4-1, ,3-3, SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal Nederland Oost 9

10 Werkgeversperspectief Oost 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist () =/+ + + Secretarieel medewerker () Secretaresse (3) Directiesecretaresse/ Managementassistent = Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () =/+ =/+ + =/+ =/+ =/+ = =/+ + Financieel administratief medewerker (3) =/+ + Bedrijfsadministrateur =/+ =/+ + = =/- + = + =/+ Assistent accountant =/+ =/+ + = = =/+ =/- = + Salarisadministrateur =/+ = + =/+ =/+ =/+ =/- = =/+ Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) - =/- =/- =/- - - =/- - =/- Contactcenter medewerker (3) =/- Contactcenter teamleider * * * * * * * * * Marketing medewerker = = = = = = = = + Assistent communicatiemedewerker Medewerker evenementenorganisatie Junior accountmanager * * * * * * * * * Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen =/- =/- =/- - =/+ =/- - - = ICT Medewerker ICT () Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder =/+ =/+ =/- =/+ = + + =/+ = Applicatieontwikkelaar =/- =/- =/- =/- - = =/- - =/- Netwerkbeheerder =/- = =/- = - + =/- - + Particulier digitaal onderzoeker * * * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/- =/- = =/- =/ = Medewerker sociale zekerheid Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/+ =/+ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening *Onvoldoende gegevens beschikbaar Dit jaar heeft Etil wederom de methodiek toegepast waarmee de arbeidsmarktsituatie vanuit de vraagkant bekeken wordt. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan schoolverlaters en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 11. Dit leverde de hiernaast afgebeelde krapte-indicator op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 11 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt hadden bedrijven hier meer moeite mee. Het beeld voor de verschillende kwalificaties in het UWV-district Oost komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. Het werkgeversperspectief voor salarisadministrateurs is één categorie krapper dan het landelijke perspectief en het werkgeversperspectief voor commercieel medewerkers binnendienst en netwerkbeheerders is één categorie ruimer dan het landelijke perspectief. Het beeld voor de verschillende kwalificaties binnen de arbeidsmarktregio's ligt niet overal geheel in lijn met het beeld in Nederland en het UWV-district Oost. Opvallend is de zeer ruime arbeidsmarkt in de Achterhoek voor de richting financiële beroepen, ten opzichte van een over het algemeen ruime arbeidsmarkt in het UWV-district Oost. Verder is het werkgeversperspectief voor ICT-beheerders en netwerkbeheerders in de Achterhoek krapper dan in het oosten. In Zuid-Gelderland valt op dat de arbeidsmarkt voor directiesecretaresses/ managementassistenten en bedrijfsadministrateurs twee categorieën krapper is dan in het oosten. De arbeidsmarkt voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen is hier juist twee categorieën ruimer dan in het oosten. In Rivierenland is de arbeidsmarkt voor met name financiële kwalificaties net iets minder ruim dan het gemiddelde beeld in het oosten. Verder is de arbeidsmarkt voor netwerkbeheerders zeer wisselend, met een zeer ruim perspectief in IJsselvechtstreek en en een zeer krap perspectief in Zuid-Gelderland en Stedendriehoek. 1 1

11 Arbeidsmarktperspectieven schoolverlaters Oost 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- Secretariële beroepen NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Telefonist/Receptionist () =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Secretarieel medewerker () =/- =/- = =/- =/+ =/- =/- = =/- Secretaresse (3) = = + =/+ =/- =/- = + - Directiesecretaresse/ Managementassistent = Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () = =/+ = =/+ =/+ =/+ + =/+ = Financieel administratief medewerker (3) = =/+ + =/+ =/- =/+ = + = Bedrijfsadministrateur =/- =/- - = =/+ - = - =/- Assistent accountant = = - =/+ + = + =/+ = Salarisadministrateur Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) =/+ Contactcenter teamleider Marketing medewerker = = = = = = =/- = - Assistent communicatiemedewerker Medewerker evenementenorganisatie - - * - * * Junior accountmanager =/ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen =/+ = + + =/+ ICT Medewerker ICT () =/ Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder =/+ = + =/- =/+ =/- =/- = + Applicatieontwikkelaar =/+ + = =/+ + = Netwerkbeheerder =/+ = =/+ = + =/- = + - Particulier digitaal onderzoeker =/- * * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ = Medewerker sociale zekerheid =/- =/- =/- =/- * =/+ * =/- =/- Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/- =/- =/- =/- =/- = * =/- =/- Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- *Onvoldoende gegevens beschikbaar Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters in de verschillende ECABOkwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen in de ECABO-kwalificaties zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBBrichtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat het aanbod van schoolverlaters het aantal vacatures overtreft. De perspectieven voor schoolverlaters in het UWV-district Oost komen grotendeels overeen met het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven zijn er voor bedrijfsadministratief medewerkers, financieel administratief medewerkers en applicatieontwikkelaars. Een relatief geringer perspectief is er in het oosten voor ICTbeheerders en netwerkbeheerders. Bij een vergelijking op arbeidsmarktregioniveau vallen de goede perspectieven op in de Achterhoek en Stedendriehoek voor secretaresses, tegenover een voldoende perspectief in UWV-district Oost. Zuid-Gelderland en Rivierenland kennen verder een goed perspectief voor assistent accountants, waar de Achterhoek juist een gering perspectief kent. In IJsselvechtstreek valt het voldoende perspectief voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen op, tegenover een goed perspectief in het oosten. Verder valt het zeer ruime perspectief in de Achterhoek en op voor ICTbeheerder, vergeleken met een voldoende perspectief in het UWV-district Oost. De kwalificatie netwerkbeheerder kent in Zuid-Gelderland en Stedendriehoek een goed perspectief en in slechts een gering perspectief. Binnen de kwalificatie medewerker sociale zekerheid valt het ruim voldoende perspectief in IJsselvechtstreek op tussen de matige perspectieven in de overige arbeidsmarktregio's

12 1 STAGEPERSPECTIEVEN Stageperspectieven Oost Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- Secretariële beroepen NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Telefonist/Receptionist () =/- =/- =/- * =/- - =/- * - Secretarieel medewerker () =/- =/- =/- =/- =/- - =/- =/- = Secretaresse (3) =/+ =/+ = = + = + = = Directiesecretaresse/ Managementassistent Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () - - =/ =/- - - Financieel administratief medewerker (3) = =/- = =/- = =/- =/- =/- = Bedrijfsadministrateur = = = = = = =/- = =/- Assistent accountant =/- =/- - - =/+ - =/- - - Salarisadministrateur = =/- =/- - =/+ * * - * Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ =/+ = + = =/+ Contactcenter medewerker (3) =/+ =/+ * * * + * * =/+ Contactcenter teamleider =/- * * * * * * * * Marketing medewerker = = =/- = =/- + = = = Assistent communicatiemedewerker = =/- =/- = =/- + = = - Medewerker evenementenorganisatie =/- =/- - =/- =/- - * =/- =/- Junior accountmanager =/+ = = * = = * * * Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen = =/+ =/- + =/- + * + =/+ ICT Medewerker ICT () - - = Medewerker beheer ICT (3) =/- =/- = =/- = - =/- =/- =/- ICT-beheerder =/+ =/+ + = =/+ + + = =/- Applicatieontwikkelaar =/ * + =/+ Netwerkbeheerder =/+ =/+ + = =/+ + + = =/- Particulier digitaal onderzoeker - - * * - * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/ * + * + =/+ Medewerker sociale zekerheid =/- =/- - - * * * - = Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/- =/- - =/- =/- - * =/- =/- Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening = =/- - = =/- - * = =/- * Niet van toepassing Deze tabel geeft de landelijke en regionale stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 11. Zij hebben op het niveau van de 3 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag en aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) In het UWV-district Oost vallen de betere perspectieven op voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen, applicatieontwikkelaars en medewerkers personeel en arbeid, vergeleken met Nederland. Geringere perspectieven zijn er in het oosten voor financieel administratief medewerkers, salarisadministrateurs, assistent communicatiemedewerkers, junior accountmanagers en juridisch medewerkers - zakelijke dienstverlening. In de Achterhoek vallen de voldoende perspectieven voor medewerkers ICT op, vergeleken met de geringe perspectieven in het oosten. Verder vallen in de Achterhoek, evenals in Zuid-Gelderland de matige perspectieven op voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen, tegenover ruim voldoende perspectieven in het UWV-district Oost. In Zuid-Gelderland vallen verder de ruim voldoende perspectieven voor assistent accountants en salarisadministrateurs op, vergeleken met de matige perspectieven in het UWV-district Oost. IJsselvechtstreek kent geringe perspectieven voor commercieel medewerkers binnendienst, vergeleken met ruim voldoende perspectieven in UWV-districht Oost. Daarentegen kent IJsselvechtstreek goede perspectieven voor marketing medewerkers en assistent communicatie medewerkers, vergeleken met voldoende en matige perspectieven in het oosten. Tot slot kent matige perspectieven voor ICT-beheerders en netwerkbeheerders. De perspectieven voor deze kwalificaties zijn in UWVdistrict Oost echter ruim voldoende. 1 1

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Noord-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Colofon Status Auteurs Definitief ECABO: Mike van Mechelen, Huub Verijdt M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2011 Overname voor eigen gebruik is toegestaan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016 Colofon Status Auteurs Definitief Team Arbeidsmarktonderzoek ECABO M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2012 Overname voor eigen gebruik is toegestaan onder

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018 Colofon Status Auteurs Definitief Team Arbeidsmarktonderzoek ECABO M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2014 Overname voor eigen gebruik is toegestaan onder

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013 Ecabo_Partners_2012 kopie_200x255cm 25-04-13 15:45 Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2013 Inleiding In dit document worden het onderzoek en de resultaten

Nadere informatie

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011)

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) In dit document vindt u het overzicht van de beroepsmatige taal- en rekenniveaus zoals deze

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en conclusie 3 1 Vraag naar arbeid 4 1.1 Huidige werkgelegenheidsstructuur 4 1.2

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt 12 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008 door Mike van Mechelen, Huub Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 1.0 Officieel Februari 2008 Mike van

Nadere informatie

Perspectief. op werken en leren. Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt. in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010

Perspectief. op werken en leren. Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt. in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010 Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt Perspectief op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Legenda Deze uitgave

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo

kengetallen vmbo mbo Ad hbo ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april 2011 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs 5 1.1 Het vmbo 5 1.2 Leerlingen vmbo sector economie

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Vooruit kijken. Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma e Uiterlijke Verzorging 2011-2012 INLEIDING SAMEN STERK VOOR VAKMANSCHAP

Vooruit kijken. Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma e Uiterlijke Verzorging 2011-2012 INLEIDING SAMEN STERK VOOR VAKMANSCHAP Vooruit kijken Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma e Uiterlijke Verzorging 2011-2012 INLEIDING 1 Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma e Uiterlijke Verzorging 2011-2012 2 Vooruit kijken Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2008, 2009 en 2010 Utrecht,

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie