Districtsrapportage. Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Oost"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Oost 1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN 6 4 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor In het de rapport vraag, Arbeidsmarkt het aanbod en ECABO-domein de ruimte op de arbeidsmarkt heeft zowel Etil de de arbeidsmarkt stand van zaken voor in ECABO-beroepen 11 als een prognose in beeld tot gebracht. en met 16 Hierbij zijn onderzocht. voor vraag, Als het input aanbod hiervoor en de dienden, ruimte op onder arbeidsmarkt andere, de ECABO zowel Arbeidsmarktmonitor, de stand van zaken in vacaturegegevens 11 als een prognose van Jobfeed tot en met en DUO. 16 Naar aanleiding onderzocht. van Als dit input onderzoek hiervoor is dienden, voor elk van onder de andere, zes UWV-districten de ECABO Arbeidsmarktmonitor, een factsheetrapportage vacaturegegevens gemaakt waarin van de Jobfeed belangrijkste en DUO. gegevens Naar en aanleiding bevindingen van dit zijn onderzoek samengevat. is voor Dit elk is het van rapport de zes voor UWV-districten het UWV-district een factsheetrapportage Oost (bestaande uit gemaakt de arbeidsmarktregio's waarin de belangrijkste Achterhoek, gegevens Midden-Gelderland, bevindingen zijn samengevat. Zuid-Gelderland, Dit is IJsselvechtstreek, het rapport voor het Rivierenland, UWV-district Stedendriehoek Oost (bestaande en ). uit de arbeidsmarktregio's Daarnaast heeft Etil Achterhoek, voor de dertig Midden-Gelderland, afzonderlijke arbeidsmarktregio's Zuid-Gelderland, een IJsselvechtstreek, korte factsheet samengesteld. Rivierenland, Stedendriehoek en ). Daarnaast heeft Etil voor de dertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO-richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt De tussen gegevens de verschillende zijn zo veel mbo-niveaus mogelijk uitgesplitst (tussen haakjes naar arbeidsmarktregio 1 t/m 4). In totaal en zijn ECABO-richtingen. er acht opleidingsrichtingen Hierbij is veelal binnen een ECABO, onderscheid bestaande gemaakt uit: tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m 4). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Secretariële Financiële beroepen (FIN) (SEC) - Financiële Commercieel beroepen (COM) (FIN) - Commercieel ICT (ICT) (COM) - ICT Bank- (ICT) en verzekeringswezen (CMBV) - Bank- Juridisch en verzekeringswezen (JUR) (CMBV) - Juridisch Informatiedienstverlening (JUR) (IDV)* - Informatiedienstverlening Orde en Veiligheid (O&V)* (IDV)* - Orde en Veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS 11 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS 11 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) Telefonist/Receptionist () Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker () 1 STAGEPERSPECTIEVEN 1 Telefonist/Receptionist () Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker () Secretarieel medewerker () Directiesecretaresse/ Managementassistent 1 STAGEPERSPECTIEVEN 1 Secretarieel medewerker () Directiesecretaresse/ Managementassistent FIN (3-4) COM (3-4) CMBV Financieel FIN (3-4) administratief medewerker (3) Commercieel COM (3-4) medewerker binnendienst (3) Commercieel CMBV medewerker bank- Financieel Bedrijfsadministrateur administratief medewerker (3) Commercieel Contactcenter medewerker medewerker binnendienst (3) (3) en Commercieel verzekeringswezen medewerker bank- Bedrijfsadministrateur Assistent accountant Contactcenter Contactcenter medewerker teamleider (3) en verzekeringswezen Salarisadministrateur Assistent accountant Salarisadministrateur Marketing Contactcenter medewerker teamleider Assistent Marketing communicatiemedewerker medewerker Medewerker Assistent communicatiemedewerker evenementenorganisatie Junior Medewerker accountmanager evenementenorganisatie Junior accountmanager JUR (3-4) ICT (1-) ICT (3-4) Medewerker JUR (3-4) - personeel en arbeid Medewerker ICT (1-) ICT () Medewerker ICT (3-4) beheer ICT (3) Medewerker Medewerker - sociale personeel zekerheid en arbeid Medewerker ICT () Medewerker ICT-beheerder beheer ICT (3) Juridisch Medewerker medewerker - sociale zekerheid - openbaar bestuur Applicatieontwikkelaar ICT-beheerder Juridisch medewerker - openbaar bestuur Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Particulier digitaal onderzoeker Particulier digitaal onderzoeker * De richtingen informatiedienstverlening en orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. * De richtingen informatiedienstverlening en orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen.

3 Werkgelegenheid Oost 1 WERKGELEGENHEID Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 11 Nederland UWV-district Achterhoek Midden- Zuid- IJssel- Rivierenlandriehoek Steden- Oost Gelderland Gelderland Vechtstreek Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer & communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor Nederland, het UWV-district Oost en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in beroepen binnen het ECABO-domein. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWVdistrict Oost omvat arbeidsplaatsen, waarvan er.4 binnen het ECABO-domein op mboniveau vallen. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Midden- Gelderland de meeste werkgelegenheid, gevolgd door Stedendriehoek en. De werkgelegenheid in ECABO-beroepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en vervoer & communicatie Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren 11 Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 11, UWV-district Oost Nederland UWV-district Oost Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek

4 Vacatures Oost VACATURES In totaal ontstonden er in 11 in het district Oost 16. vacatures, waarvan 19.7 op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer 5 geschikt voor schoolverlaters. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal vacatures is in het district Oost iets kleiner dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel vacatures geschikt voor schoolverlaters is in district Oost gelijk aan het landelijk gemiddelde. De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Oost komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in Nederland als in het district Oost ontstaan de meeste vacatures in de richting commercieel (3-4), gevolgd door de richting financiële beroepen (3-4). Het beeld binnen de zeven arbeidsmarktregio's komt grotendeels overeen met het beeld in district Oost. De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei in vacatures in het UWV-district Oost. Een relatief grote groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor contactcenter teamleider, netwerkbeheerder, marketing medewerker en assistent communicatiemedewerker. Een (relatief geringe) afname wordt voorzien voor de vacatures voor juridisch medewerker - openbaar bestuur, medewerker ICT en secretarieel medewerker. Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '1-'16, UWV-district Oost Telefonist/Receptionist () Secretarieel mdw. () Secretaresse (3) Directiesecr./ Managementass. Bedrijfsadministratief mdw. () Financieel administratief mdw. (3) Ontstane vacatures 11 Nederland UWV-district Achterhoek Midden- Gelderland Zuid- IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Oost Gelderland Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein Vac. schoolverlaters ECABO-domein Aandeel vac. schoolverl. in vac. ECABO % 5 5 Bedrijfsadministrateur Assistent accountant Salarisadministrateur Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) Contactcenter teamleider Marketing mdw. Assistent communicatiemdw. Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Mdw. evenementenorganisatie Junior accountmanager Nederland 3 1 UWV-district Oost 3 1 Achterhoek 7% 3 Midden-Gelderland 3 1 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Comm. mdw. bank- en verz. Medewerker ICT () Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Particulier digitaal onderzoeker Medewerker personeel en arbeid Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland 7% 1 Stedendriehoek Medewerker sociale zekerheid Juridisch mdw. - openbaar bestuur Juridisch mdw. - zakelijke dv. Totaal

5 Voorkeur werkgevers Oost 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN SCHOOLVERLATERS In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij het vervullen van vacatures. Het gaat hierbij onder andere om vragen over verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidingsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door schoolverlaters of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de vervulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In de richtingen secretariële beroepen, financiële beroepen, commercieel en juridisch verwacht een meerderheid van de leerbedrijven in UWV-district Oost geen stijging van het gewenste opleidingsniveau. In totaal wordt deze mening door 6 van de respondenten gedeeld. In de richting bank- en verzekeringswezen wordt relatief vaak een stijging van het gewenste opleidingsniveau verwacht. Hierbij wil men veelal een werknemer op een niveau tussen mbo en hbo of op hbo-niveau. In de figuren rechts zijn de Nederlandse gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. Voor alle richtingen geldt dat er in het afgelopen half jaar relatief gezien de meeste vacatures zijn vervuld door overige werkzoekenden met specifieke werkervaring. Relatief veel vacatures voor ICT- en financiële functies zijn vervuld door schoolverlaters met een specifieke opleiding. Naar mbo-niveau is te zien dat relatief veel vacatures op mbo-niveau 4 zijn vervuld door schoolverlaters met een specifieke opleiding. Uit de enquête blijkt dat werkgevers het komende half jaar vaak geen voorkeur hebben voor de vervulling van vacatures. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. In de richtingen financiële beroepen en juridisch is het aandeel van werkgevers dat geen voorkeur heeft voor de vervulling van vacatures echter relatief klein. Voor financiële functies is er een relatief grote voorkeur voor schoolverlaters met een specifieke opleiding. In de richting juridisch geeft men daarentegen relatief vaak de voorkeur aan overige werkzoekenden met specifieke werkervaring. Naar mbo-niveau is er op niveau 4 vaker een voorkeur voor schoolverlaters (met of zonder een specifieke opleiding) en voor overige werkzoekenden (met of zonder specifieke werkervaring). Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Oost Totaal Secretarieel Financieel Commercieel Bank- en verzekeringswezen ICT Juridisch 7% % 1 1 % 4% 6% 8% 1% 7% 6 61% 5 5 Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee 5% 4 5 Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % % Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 4 5 SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. mboniv. 3 Schoolverlater met een specifieke opleiding Schoolverlater met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring % % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. 5 47% 1 4 mboniv ECABO totaal mboniv. 3 Schoolverlater met een specifieke opleiding Schoolverlater met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur mboniv. 4 ECABO totaal

6 Leerlingen Oost 4 LEERLINGEN Leerlingen mbo 1/11 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Samenstelling leerlingen mbo 1/11 naar richting (ECABO-domein) Nederland Oost 1 1 Achterhoek 7% 1 1 Midden-Gelderland 1 1 Zuid-Gelderland 1 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) IJsselvechtstreek 7% 1 1 Rivierenland 7% 1 1 Stedendriehoek ICT (3-4) JUR In het UWV-district Oost waren in het schooljaar 1/11 in totaal ongeveer 18.8 mboleerlingen, waarvan 14.8 binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen volgen een ICTopleiding. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Oost relatief minder leerlingen in de richting financiële beroepen en relatief meer leerlingen in de richting ICT. Op het niveau van arbeidsmarktregio's valt het relatief grote aandeel leerlingen in financiële opleidingen in de Achterhoek en het relatief grote aandeel leerlingen in commerciële opleidingen in Midden- Gelderland op. In Midden-Gelderland waren er relatief minder leerlingen in secretariële en financiële opleidingen. In het hbo volgen in het UWV-district Oost de meeste leerlingen financiële en commerciële opleidingen, gevolgd door juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van leerlingenaantallen over de richtingen komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. 6 Leerlingen hbo 1 naar richting, UWV-district Oost SEC FIN COM CMBV ICT JUR 6

7 Gediplomeerden 5 GEDIPLOMEERDEN Oost Gediplomeerden mbo 1 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Samenstelling gediplomeerden mbo 1 naar richting Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Nederland Oost Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland SEC (1-) 1 7% % % 1 SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV IJsselvechtstreek 1 1 7% 1 Rivierenland 7% 1 1 Stedendriehoek % 1 1 ICT(1-) ICT (3-4) JUR In het UWV-district Oost behaalden in 1 in totaal ruim 4.6 mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richtingen financiële beroepen, ICT en secretariële beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Oost relatief meer gediplomeerden in de richting secretariële beroepen. Op arbeidsmarktregio-niveau zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting financiële beroepen in de Achterhoek, en in Midden-Gelderland zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting commerciële opleidingen. In IJsselvechtstreek zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting ICT. IJsselvechtstreek kent relatief minder gediplomeerden in de richting commercieel, terwijl de Achterhoek relatief minder gediplomeerden kent in de richting secretariële beroepen. In het hbo zijn in 9 in het UWV-district Oost de meeste gediplomeerden in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. 7 7 Gediplomeerden hbo 9 naar richting, UWV-district Oost SEC FIN COM CMBV ICT JUR

8 Bestemmingen gediplomeerden Oost 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden 8-1) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem. 6-1) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% SEC 1 4 9% SEC3 37% 1% 5 8% SEC4 1% 9 FIN 4% % FIN3 5 1% 41% 6% FIN4 8 5% COM3 3% 7% 6 COM4 1% 9 4% CMBV4 9 3% ICT 5 3 ICT3 5 1% 4% ICT4 1% 9 JUR4 1% 9 % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Niveau Niveau 3 Niveau 4 ECABO totaal mbo totaal Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders Doorstroom MBO - niet ECABO Uitstroom MBO Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mbo-onderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. Vooral de richtingen financiële beroepen en ICT kennen een relatief groot percentage leerlingen dat doorstroomt binnen ECABO in dezelfde richting, zowel op mbo-niveau als mbo-niveau 3. Met name in de richting secretariële beroepen niveau en in de richting financiële beroepen niveau is veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO-domein. Op mbo-niveau komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen voor. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen. Gediplomeerden in mbo-niveau 4 opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo. De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau 4 significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo-niveau 4 stroomt door naar een hbo-opleiding. Op de niveaus en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan. Binnen de richting juridisch is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst. De richting juridisch kent verder relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen. Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden 8-1) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo totaal 8 8

9 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT Instroom arbeidsmarkt Oost Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Samenstelling instroom vanuit mbo 11 naar richting Nederland 1 1 Oost Achterhoek 1 7% 1 Midden-Gelderland Zuid-Gelderland SEC (1-) 1 1 SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV IJsselvechtstreek 7% 1 1 Rivierenland 1 7% 7% 1 Stedendriehoek % ICT(1-) ICT (3-4) JUR Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in UWV-district Oost in 11 is.3. Zowel landelijk als regionaal vindt er een grote instroom plaats vanuit de richtingen ICT, secretariële beroepen en financiële beroepen. De arbeidsmarktinstroom naar richting komt in het UWV-district Oost grotendeels overeen met het landelijk beeld. Op arbeidsmarktregioniveau is in de Achterhoek een relatief grote instroom vanuit de richting financiële beroepen en daarnaast kent Midden-Gelderland een relatief grote instroom vanuit de richting commercieel. Zuid- Gelderland kent daarentegen een relatief kleine instroom vanuit de richting secretariële beroepen en IJsselvechtstreek kent een relatief kleine instroom vanuit de richting commercieel. Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal er in het oosten naar verwachting een dalende instroom zijn van gemiddeld, per jaar. Dit is een kleinere daling dan de landelijke daling van,. Zowel landelijk als in het oosten wordt alleen vanuit de richting commercieel een groeiende instroom verwacht. Vanuit de andere richtingen gaat naar verwachting de instroom krimpen, vooral vanuit de richting bank- en verzekeringswezen. 9 Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,6, ,7 -,6 -,6 -,4 - -1, -1,1-1,6-1,5-1,4-1, ,3-3, SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal Nederland Oost 9

10 Werkgeversperspectief Oost 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist () =/+ + + Secretarieel medewerker () Secretaresse (3) Directiesecretaresse/ Managementassistent = Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () =/+ =/+ + =/+ =/+ =/+ = =/+ + Financieel administratief medewerker (3) =/+ + Bedrijfsadministrateur =/+ =/+ + = =/- + = + =/+ Assistent accountant =/+ =/+ + = = =/+ =/- = + Salarisadministrateur =/+ = + =/+ =/+ =/+ =/- = =/+ Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) - =/- =/- =/- - - =/- - =/- Contactcenter medewerker (3) =/- Contactcenter teamleider * * * * * * * * * Marketing medewerker = = = = = = = = + Assistent communicatiemedewerker Medewerker evenementenorganisatie Junior accountmanager * * * * * * * * * Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen =/- =/- =/- - =/+ =/- - - = ICT Medewerker ICT () Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder =/+ =/+ =/- =/+ = + + =/+ = Applicatieontwikkelaar =/- =/- =/- =/- - = =/- - =/- Netwerkbeheerder =/- = =/- = - + =/- - + Particulier digitaal onderzoeker * * * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/- =/- = =/- =/ = Medewerker sociale zekerheid Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/+ =/+ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening *Onvoldoende gegevens beschikbaar Dit jaar heeft Etil wederom de methodiek toegepast waarmee de arbeidsmarktsituatie vanuit de vraagkant bekeken wordt. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan schoolverlaters en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 11. Dit leverde de hiernaast afgebeelde krapte-indicator op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 11 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt hadden bedrijven hier meer moeite mee. Het beeld voor de verschillende kwalificaties in het UWV-district Oost komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. Het werkgeversperspectief voor salarisadministrateurs is één categorie krapper dan het landelijke perspectief en het werkgeversperspectief voor commercieel medewerkers binnendienst en netwerkbeheerders is één categorie ruimer dan het landelijke perspectief. Het beeld voor de verschillende kwalificaties binnen de arbeidsmarktregio's ligt niet overal geheel in lijn met het beeld in Nederland en het UWV-district Oost. Opvallend is de zeer ruime arbeidsmarkt in de Achterhoek voor de richting financiële beroepen, ten opzichte van een over het algemeen ruime arbeidsmarkt in het UWV-district Oost. Verder is het werkgeversperspectief voor ICT-beheerders en netwerkbeheerders in de Achterhoek krapper dan in het oosten. In Zuid-Gelderland valt op dat de arbeidsmarkt voor directiesecretaresses/ managementassistenten en bedrijfsadministrateurs twee categorieën krapper is dan in het oosten. De arbeidsmarkt voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen is hier juist twee categorieën ruimer dan in het oosten. In Rivierenland is de arbeidsmarkt voor met name financiële kwalificaties net iets minder ruim dan het gemiddelde beeld in het oosten. Verder is de arbeidsmarkt voor netwerkbeheerders zeer wisselend, met een zeer ruim perspectief in IJsselvechtstreek en en een zeer krap perspectief in Zuid-Gelderland en Stedendriehoek. 1 1

11 Arbeidsmarktperspectieven schoolverlaters Oost 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- Secretariële beroepen NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Telefonist/Receptionist () =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Secretarieel medewerker () =/- =/- = =/- =/+ =/- =/- = =/- Secretaresse (3) = = + =/+ =/- =/- = + - Directiesecretaresse/ Managementassistent = Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () = =/+ = =/+ =/+ =/+ + =/+ = Financieel administratief medewerker (3) = =/+ + =/+ =/- =/+ = + = Bedrijfsadministrateur =/- =/- - = =/+ - = - =/- Assistent accountant = = - =/+ + = + =/+ = Salarisadministrateur Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) =/+ Contactcenter teamleider Marketing medewerker = = = = = = =/- = - Assistent communicatiemedewerker Medewerker evenementenorganisatie - - * - * * Junior accountmanager =/ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen =/+ = + + =/+ ICT Medewerker ICT () =/ Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder =/+ = + =/- =/+ =/- =/- = + Applicatieontwikkelaar =/+ + = =/+ + = Netwerkbeheerder =/+ = =/+ = + =/- = + - Particulier digitaal onderzoeker =/- * * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ = Medewerker sociale zekerheid =/- =/- =/- =/- * =/+ * =/- =/- Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/- =/- =/- =/- =/- = * =/- =/- Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- *Onvoldoende gegevens beschikbaar Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters in de verschillende ECABOkwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen in de ECABO-kwalificaties zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBBrichtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat het aanbod van schoolverlaters het aantal vacatures overtreft. De perspectieven voor schoolverlaters in het UWV-district Oost komen grotendeels overeen met het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven zijn er voor bedrijfsadministratief medewerkers, financieel administratief medewerkers en applicatieontwikkelaars. Een relatief geringer perspectief is er in het oosten voor ICTbeheerders en netwerkbeheerders. Bij een vergelijking op arbeidsmarktregioniveau vallen de goede perspectieven op in de Achterhoek en Stedendriehoek voor secretaresses, tegenover een voldoende perspectief in UWV-district Oost. Zuid-Gelderland en Rivierenland kennen verder een goed perspectief voor assistent accountants, waar de Achterhoek juist een gering perspectief kent. In IJsselvechtstreek valt het voldoende perspectief voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen op, tegenover een goed perspectief in het oosten. Verder valt het zeer ruime perspectief in de Achterhoek en op voor ICTbeheerder, vergeleken met een voldoende perspectief in het UWV-district Oost. De kwalificatie netwerkbeheerder kent in Zuid-Gelderland en Stedendriehoek een goed perspectief en in slechts een gering perspectief. Binnen de kwalificatie medewerker sociale zekerheid valt het ruim voldoende perspectief in IJsselvechtstreek op tussen de matige perspectieven in de overige arbeidsmarktregio's

12 1 STAGEPERSPECTIEVEN Stageperspectieven Oost Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- Secretariële beroepen NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Telefonist/Receptionist () =/- =/- =/- * =/- - =/- * - Secretarieel medewerker () =/- =/- =/- =/- =/- - =/- =/- = Secretaresse (3) =/+ =/+ = = + = + = = Directiesecretaresse/ Managementassistent Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () - - =/ =/- - - Financieel administratief medewerker (3) = =/- = =/- = =/- =/- =/- = Bedrijfsadministrateur = = = = = = =/- = =/- Assistent accountant =/- =/- - - =/+ - =/- - - Salarisadministrateur = =/- =/- - =/+ * * - * Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ =/+ = + = =/+ Contactcenter medewerker (3) =/+ =/+ * * * + * * =/+ Contactcenter teamleider =/- * * * * * * * * Marketing medewerker = = =/- = =/- + = = = Assistent communicatiemedewerker = =/- =/- = =/- + = = - Medewerker evenementenorganisatie =/- =/- - =/- =/- - * =/- =/- Junior accountmanager =/+ = = * = = * * * Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen = =/+ =/- + =/- + * + =/+ ICT Medewerker ICT () - - = Medewerker beheer ICT (3) =/- =/- = =/- = - =/- =/- =/- ICT-beheerder =/+ =/+ + = =/+ + + = =/- Applicatieontwikkelaar =/ * + =/+ Netwerkbeheerder =/+ =/+ + = =/+ + + = =/- Particulier digitaal onderzoeker - - * * - * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/ * + * + =/+ Medewerker sociale zekerheid =/- =/- - - * * * - = Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/- =/- - =/- =/- - * =/- =/- Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening = =/- - = =/- - * = =/- * Niet van toepassing Deze tabel geeft de landelijke en regionale stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 11. Zij hebben op het niveau van de 3 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag en aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) In het UWV-district Oost vallen de betere perspectieven op voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen, applicatieontwikkelaars en medewerkers personeel en arbeid, vergeleken met Nederland. Geringere perspectieven zijn er in het oosten voor financieel administratief medewerkers, salarisadministrateurs, assistent communicatiemedewerkers, junior accountmanagers en juridisch medewerkers - zakelijke dienstverlening. In de Achterhoek vallen de voldoende perspectieven voor medewerkers ICT op, vergeleken met de geringe perspectieven in het oosten. Verder vallen in de Achterhoek, evenals in Zuid-Gelderland de matige perspectieven op voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen, tegenover ruim voldoende perspectieven in het UWV-district Oost. In Zuid-Gelderland vallen verder de ruim voldoende perspectieven voor assistent accountants en salarisadministrateurs op, vergeleken met de matige perspectieven in het UWV-district Oost. IJsselvechtstreek kent geringe perspectieven voor commercieel medewerkers binnendienst, vergeleken met ruim voldoende perspectieven in UWV-districht Oost. Daarentegen kent IJsselvechtstreek goede perspectieven voor marketing medewerkers en assistent communicatie medewerkers, vergeleken met voldoende en matige perspectieven in het oosten. Tot slot kent matige perspectieven voor ICT-beheerders en netwerkbeheerders. De perspectieven voor deze kwalificaties zijn in UWVdistrict Oost echter ruim voldoende. 1 1

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidoost

Districtsrapportage. Zuidoost Districtsrapportage Zuidoost 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio ZuidGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZuidGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidoost

Districtsrapportage. Zuidoost Districtsrapportage Zuidoost 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Flevoland

Arbeidsmarktregio Flevoland Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio West-Brabant

Arbeidsmarktregio West-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio WestBrabant 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio WestBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio HelmondDe Peel 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenBrabant 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Gelderland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Midden-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Twente Nederland ECABO domein, mbo niveau Twente ECABO domein, mbo niveau Twente:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Flevoland Nederland ECABO domein, mbo niveau Flevoland ECABO domein, mbo niveau Flevoland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Noord-Holland Noord Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Holland Noord ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m maart Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuidoost-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuidoost-Brabant ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie