Districtsrapportage. Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Oost"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Oost 1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN 6 4 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor In het de rapport vraag, Arbeidsmarkt het aanbod en ECABO-domein de ruimte op de arbeidsmarkt heeft zowel Etil de de arbeidsmarkt stand van zaken voor in ECABO-beroepen 11 als een prognose in beeld tot gebracht. en met 16 Hierbij zijn onderzocht. voor vraag, Als het input aanbod hiervoor en de dienden, ruimte op onder arbeidsmarkt andere, de ECABO zowel Arbeidsmarktmonitor, de stand van zaken in vacaturegegevens 11 als een prognose van Jobfeed tot en met en DUO. 16 Naar aanleiding onderzocht. van Als dit input onderzoek hiervoor is dienden, voor elk van onder de andere, zes UWV-districten de ECABO Arbeidsmarktmonitor, een factsheetrapportage vacaturegegevens gemaakt waarin van de Jobfeed belangrijkste en DUO. gegevens Naar en aanleiding bevindingen van dit zijn onderzoek samengevat. is voor Dit elk is het van rapport de zes voor UWV-districten het UWV-district een factsheetrapportage Oost (bestaande uit gemaakt de arbeidsmarktregio's waarin de belangrijkste Achterhoek, gegevens Midden-Gelderland, bevindingen zijn samengevat. Zuid-Gelderland, Dit is IJsselvechtstreek, het rapport voor het Rivierenland, UWV-district Stedendriehoek Oost (bestaande en ). uit de arbeidsmarktregio's Daarnaast heeft Etil Achterhoek, voor de dertig Midden-Gelderland, afzonderlijke arbeidsmarktregio's Zuid-Gelderland, een IJsselvechtstreek, korte factsheet samengesteld. Rivierenland, Stedendriehoek en ). Daarnaast heeft Etil voor de dertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO-richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt De tussen gegevens de verschillende zijn zo veel mbo-niveaus mogelijk uitgesplitst (tussen haakjes naar arbeidsmarktregio 1 t/m 4). In totaal en zijn ECABO-richtingen. er acht opleidingsrichtingen Hierbij is veelal binnen een ECABO, onderscheid bestaande gemaakt uit: tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m 4). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Secretariële Financiële beroepen (FIN) (SEC) - Financiële Commercieel beroepen (COM) (FIN) - Commercieel ICT (ICT) (COM) - ICT Bank- (ICT) en verzekeringswezen (CMBV) - Bank- Juridisch en verzekeringswezen (JUR) (CMBV) - Juridisch Informatiedienstverlening (JUR) (IDV)* - Informatiedienstverlening Orde en Veiligheid (O&V)* (IDV)* - Orde en Veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS 11 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS 11 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) Telefonist/Receptionist () Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker () 1 STAGEPERSPECTIEVEN 1 Telefonist/Receptionist () Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker () Secretarieel medewerker () Directiesecretaresse/ Managementassistent 1 STAGEPERSPECTIEVEN 1 Secretarieel medewerker () Directiesecretaresse/ Managementassistent FIN (3-4) COM (3-4) CMBV Financieel FIN (3-4) administratief medewerker (3) Commercieel COM (3-4) medewerker binnendienst (3) Commercieel CMBV medewerker bank- Financieel Bedrijfsadministrateur administratief medewerker (3) Commercieel Contactcenter medewerker medewerker binnendienst (3) (3) en Commercieel verzekeringswezen medewerker bank- Bedrijfsadministrateur Assistent accountant Contactcenter Contactcenter medewerker teamleider (3) en verzekeringswezen Salarisadministrateur Assistent accountant Salarisadministrateur Marketing Contactcenter medewerker teamleider Assistent Marketing communicatiemedewerker medewerker Medewerker Assistent communicatiemedewerker evenementenorganisatie Junior Medewerker accountmanager evenementenorganisatie Junior accountmanager JUR (3-4) ICT (1-) ICT (3-4) Medewerker JUR (3-4) - personeel en arbeid Medewerker ICT (1-) ICT () Medewerker ICT (3-4) beheer ICT (3) Medewerker Medewerker - sociale personeel zekerheid en arbeid Medewerker ICT () Medewerker ICT-beheerder beheer ICT (3) Juridisch Medewerker medewerker - sociale zekerheid - openbaar bestuur Applicatieontwikkelaar ICT-beheerder Juridisch medewerker - openbaar bestuur Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Particulier digitaal onderzoeker Particulier digitaal onderzoeker * De richtingen informatiedienstverlening en orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. * De richtingen informatiedienstverlening en orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen.

3 Werkgelegenheid Oost 1 WERKGELEGENHEID Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 11 Nederland UWV-district Achterhoek Midden- Zuid- IJssel- Rivierenlandriehoek Steden- Oost Gelderland Gelderland Vechtstreek Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer & communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor Nederland, het UWV-district Oost en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in beroepen binnen het ECABO-domein. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWVdistrict Oost omvat arbeidsplaatsen, waarvan er.4 binnen het ECABO-domein op mboniveau vallen. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Midden- Gelderland de meeste werkgelegenheid, gevolgd door Stedendriehoek en. De werkgelegenheid in ECABO-beroepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en vervoer & communicatie Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren 11 Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 11, UWV-district Oost Nederland UWV-district Oost Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek

4 Vacatures Oost VACATURES In totaal ontstonden er in 11 in het district Oost 16. vacatures, waarvan 19.7 op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer 5 geschikt voor schoolverlaters. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal vacatures is in het district Oost iets kleiner dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel vacatures geschikt voor schoolverlaters is in district Oost gelijk aan het landelijk gemiddelde. De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Oost komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in Nederland als in het district Oost ontstaan de meeste vacatures in de richting commercieel (3-4), gevolgd door de richting financiële beroepen (3-4). Het beeld binnen de zeven arbeidsmarktregio's komt grotendeels overeen met het beeld in district Oost. De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei in vacatures in het UWV-district Oost. Een relatief grote groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor contactcenter teamleider, netwerkbeheerder, marketing medewerker en assistent communicatiemedewerker. Een (relatief geringe) afname wordt voorzien voor de vacatures voor juridisch medewerker - openbaar bestuur, medewerker ICT en secretarieel medewerker. Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '1-'16, UWV-district Oost Telefonist/Receptionist () Secretarieel mdw. () Secretaresse (3) Directiesecr./ Managementass. Bedrijfsadministratief mdw. () Financieel administratief mdw. (3) Ontstane vacatures 11 Nederland UWV-district Achterhoek Midden- Gelderland Zuid- IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Oost Gelderland Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein Vac. schoolverlaters ECABO-domein Aandeel vac. schoolverl. in vac. ECABO % 5 5 Bedrijfsadministrateur Assistent accountant Salarisadministrateur Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) Contactcenter teamleider Marketing mdw. Assistent communicatiemdw. Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Mdw. evenementenorganisatie Junior accountmanager Nederland 3 1 UWV-district Oost 3 1 Achterhoek 7% 3 Midden-Gelderland 3 1 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Comm. mdw. bank- en verz. Medewerker ICT () Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Particulier digitaal onderzoeker Medewerker personeel en arbeid Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland 7% 1 Stedendriehoek Medewerker sociale zekerheid Juridisch mdw. - openbaar bestuur Juridisch mdw. - zakelijke dv. Totaal

5 Voorkeur werkgevers Oost 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN SCHOOLVERLATERS In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij het vervullen van vacatures. Het gaat hierbij onder andere om vragen over verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidingsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door schoolverlaters of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de vervulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In de richtingen secretariële beroepen, financiële beroepen, commercieel en juridisch verwacht een meerderheid van de leerbedrijven in UWV-district Oost geen stijging van het gewenste opleidingsniveau. In totaal wordt deze mening door 6 van de respondenten gedeeld. In de richting bank- en verzekeringswezen wordt relatief vaak een stijging van het gewenste opleidingsniveau verwacht. Hierbij wil men veelal een werknemer op een niveau tussen mbo en hbo of op hbo-niveau. In de figuren rechts zijn de Nederlandse gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. Voor alle richtingen geldt dat er in het afgelopen half jaar relatief gezien de meeste vacatures zijn vervuld door overige werkzoekenden met specifieke werkervaring. Relatief veel vacatures voor ICT- en financiële functies zijn vervuld door schoolverlaters met een specifieke opleiding. Naar mbo-niveau is te zien dat relatief veel vacatures op mbo-niveau 4 zijn vervuld door schoolverlaters met een specifieke opleiding. Uit de enquête blijkt dat werkgevers het komende half jaar vaak geen voorkeur hebben voor de vervulling van vacatures. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. In de richtingen financiële beroepen en juridisch is het aandeel van werkgevers dat geen voorkeur heeft voor de vervulling van vacatures echter relatief klein. Voor financiële functies is er een relatief grote voorkeur voor schoolverlaters met een specifieke opleiding. In de richting juridisch geeft men daarentegen relatief vaak de voorkeur aan overige werkzoekenden met specifieke werkervaring. Naar mbo-niveau is er op niveau 4 vaker een voorkeur voor schoolverlaters (met of zonder een specifieke opleiding) en voor overige werkzoekenden (met of zonder specifieke werkervaring). Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Oost Totaal Secretarieel Financieel Commercieel Bank- en verzekeringswezen ICT Juridisch 7% % 1 1 % 4% 6% 8% 1% 7% 6 61% 5 5 Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee 5% 4 5 Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % % Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 4 5 SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. mboniv. 3 Schoolverlater met een specifieke opleiding Schoolverlater met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring % % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. 5 47% 1 4 mboniv ECABO totaal mboniv. 3 Schoolverlater met een specifieke opleiding Schoolverlater met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur mboniv. 4 ECABO totaal

6 Leerlingen Oost 4 LEERLINGEN Leerlingen mbo 1/11 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Samenstelling leerlingen mbo 1/11 naar richting (ECABO-domein) Nederland Oost 1 1 Achterhoek 7% 1 1 Midden-Gelderland 1 1 Zuid-Gelderland 1 SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) IJsselvechtstreek 7% 1 1 Rivierenland 7% 1 1 Stedendriehoek ICT (3-4) JUR In het UWV-district Oost waren in het schooljaar 1/11 in totaal ongeveer 18.8 mboleerlingen, waarvan 14.8 binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen volgen een ICTopleiding. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Oost relatief minder leerlingen in de richting financiële beroepen en relatief meer leerlingen in de richting ICT. Op het niveau van arbeidsmarktregio's valt het relatief grote aandeel leerlingen in financiële opleidingen in de Achterhoek en het relatief grote aandeel leerlingen in commerciële opleidingen in Midden- Gelderland op. In Midden-Gelderland waren er relatief minder leerlingen in secretariële en financiële opleidingen. In het hbo volgen in het UWV-district Oost de meeste leerlingen financiële en commerciële opleidingen, gevolgd door juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van leerlingenaantallen over de richtingen komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. 6 Leerlingen hbo 1 naar richting, UWV-district Oost SEC FIN COM CMBV ICT JUR 6

7 Gediplomeerden 5 GEDIPLOMEERDEN Oost Gediplomeerden mbo 1 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Samenstelling gediplomeerden mbo 1 naar richting Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Nederland Oost Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland SEC (1-) 1 7% % % 1 SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV IJsselvechtstreek 1 1 7% 1 Rivierenland 7% 1 1 Stedendriehoek % 1 1 ICT(1-) ICT (3-4) JUR In het UWV-district Oost behaalden in 1 in totaal ruim 4.6 mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richtingen financiële beroepen, ICT en secretariële beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Oost relatief meer gediplomeerden in de richting secretariële beroepen. Op arbeidsmarktregio-niveau zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting financiële beroepen in de Achterhoek, en in Midden-Gelderland zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting commerciële opleidingen. In IJsselvechtstreek zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting ICT. IJsselvechtstreek kent relatief minder gediplomeerden in de richting commercieel, terwijl de Achterhoek relatief minder gediplomeerden kent in de richting secretariële beroepen. In het hbo zijn in 9 in het UWV-district Oost de meeste gediplomeerden in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. 7 7 Gediplomeerden hbo 9 naar richting, UWV-district Oost SEC FIN COM CMBV ICT JUR

8 Bestemmingen gediplomeerden Oost 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden 8-1) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem. 6-1) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% SEC 1 4 9% SEC3 37% 1% 5 8% SEC4 1% 9 FIN 4% % FIN3 5 1% 41% 6% FIN4 8 5% COM3 3% 7% 6 COM4 1% 9 4% CMBV4 9 3% ICT 5 3 ICT3 5 1% 4% ICT4 1% 9 JUR4 1% 9 % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Niveau Niveau 3 Niveau 4 ECABO totaal mbo totaal Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders Doorstroom MBO - niet ECABO Uitstroom MBO Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mbo-onderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. Vooral de richtingen financiële beroepen en ICT kennen een relatief groot percentage leerlingen dat doorstroomt binnen ECABO in dezelfde richting, zowel op mbo-niveau als mbo-niveau 3. Met name in de richting secretariële beroepen niveau en in de richting financiële beroepen niveau is veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO-domein. Op mbo-niveau komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen voor. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen. Gediplomeerden in mbo-niveau 4 opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo. De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau 4 significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo-niveau 4 stroomt door naar een hbo-opleiding. Op de niveaus en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan. Binnen de richting juridisch is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst. De richting juridisch kent verder relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen. Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden 8-1) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo totaal 8 8

9 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT Instroom arbeidsmarkt Oost Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-) SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV ICT(1-) ICT (3-4) JUR Achterhoek Midden-Gelderland Zuid-Gelderland IJsselvechtstreek Rivierenland Stedendriehoek Samenstelling instroom vanuit mbo 11 naar richting Nederland 1 1 Oost Achterhoek 1 7% 1 Midden-Gelderland Zuid-Gelderland SEC (1-) 1 1 SEC (3-4) FIN (1-) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV IJsselvechtstreek 7% 1 1 Rivierenland 1 7% 7% 1 Stedendriehoek % ICT(1-) ICT (3-4) JUR Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in UWV-district Oost in 11 is.3. Zowel landelijk als regionaal vindt er een grote instroom plaats vanuit de richtingen ICT, secretariële beroepen en financiële beroepen. De arbeidsmarktinstroom naar richting komt in het UWV-district Oost grotendeels overeen met het landelijk beeld. Op arbeidsmarktregioniveau is in de Achterhoek een relatief grote instroom vanuit de richting financiële beroepen en daarnaast kent Midden-Gelderland een relatief grote instroom vanuit de richting commercieel. Zuid- Gelderland kent daarentegen een relatief kleine instroom vanuit de richting secretariële beroepen en IJsselvechtstreek kent een relatief kleine instroom vanuit de richting commercieel. Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal er in het oosten naar verwachting een dalende instroom zijn van gemiddeld, per jaar. Dit is een kleinere daling dan de landelijke daling van,. Zowel landelijk als in het oosten wordt alleen vanuit de richting commercieel een groeiende instroom verwacht. Vanuit de andere richtingen gaat naar verwachting de instroom krimpen, vooral vanuit de richting bank- en verzekeringswezen. 9 Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,6, ,7 -,6 -,6 -,4 - -1, -1,1-1,6-1,5-1,4-1, ,3-3, SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal Nederland Oost 9

10 Werkgeversperspectief Oost 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist () =/+ + + Secretarieel medewerker () Secretaresse (3) Directiesecretaresse/ Managementassistent = Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () =/+ =/+ + =/+ =/+ =/+ = =/+ + Financieel administratief medewerker (3) =/+ + Bedrijfsadministrateur =/+ =/+ + = =/- + = + =/+ Assistent accountant =/+ =/+ + = = =/+ =/- = + Salarisadministrateur =/+ = + =/+ =/+ =/+ =/- = =/+ Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) - =/- =/- =/- - - =/- - =/- Contactcenter medewerker (3) =/- Contactcenter teamleider * * * * * * * * * Marketing medewerker = = = = = = = = + Assistent communicatiemedewerker Medewerker evenementenorganisatie Junior accountmanager * * * * * * * * * Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen =/- =/- =/- - =/+ =/- - - = ICT Medewerker ICT () Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder =/+ =/+ =/- =/+ = + + =/+ = Applicatieontwikkelaar =/- =/- =/- =/- - = =/- - =/- Netwerkbeheerder =/- = =/- = - + =/- - + Particulier digitaal onderzoeker * * * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/- =/- = =/- =/ = Medewerker sociale zekerheid Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/+ =/+ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening *Onvoldoende gegevens beschikbaar Dit jaar heeft Etil wederom de methodiek toegepast waarmee de arbeidsmarktsituatie vanuit de vraagkant bekeken wordt. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan schoolverlaters en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 11. Dit leverde de hiernaast afgebeelde krapte-indicator op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 11 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt hadden bedrijven hier meer moeite mee. Het beeld voor de verschillende kwalificaties in het UWV-district Oost komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. Het werkgeversperspectief voor salarisadministrateurs is één categorie krapper dan het landelijke perspectief en het werkgeversperspectief voor commercieel medewerkers binnendienst en netwerkbeheerders is één categorie ruimer dan het landelijke perspectief. Het beeld voor de verschillende kwalificaties binnen de arbeidsmarktregio's ligt niet overal geheel in lijn met het beeld in Nederland en het UWV-district Oost. Opvallend is de zeer ruime arbeidsmarkt in de Achterhoek voor de richting financiële beroepen, ten opzichte van een over het algemeen ruime arbeidsmarkt in het UWV-district Oost. Verder is het werkgeversperspectief voor ICT-beheerders en netwerkbeheerders in de Achterhoek krapper dan in het oosten. In Zuid-Gelderland valt op dat de arbeidsmarkt voor directiesecretaresses/ managementassistenten en bedrijfsadministrateurs twee categorieën krapper is dan in het oosten. De arbeidsmarkt voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen is hier juist twee categorieën ruimer dan in het oosten. In Rivierenland is de arbeidsmarkt voor met name financiële kwalificaties net iets minder ruim dan het gemiddelde beeld in het oosten. Verder is de arbeidsmarkt voor netwerkbeheerders zeer wisselend, met een zeer ruim perspectief in IJsselvechtstreek en en een zeer krap perspectief in Zuid-Gelderland en Stedendriehoek. 1 1

11 Arbeidsmarktperspectieven schoolverlaters Oost 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- Secretariële beroepen NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Telefonist/Receptionist () =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Secretarieel medewerker () =/- =/- = =/- =/+ =/- =/- = =/- Secretaresse (3) = = + =/+ =/- =/- = + - Directiesecretaresse/ Managementassistent = Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () = =/+ = =/+ =/+ =/+ + =/+ = Financieel administratief medewerker (3) = =/+ + =/+ =/- =/+ = + = Bedrijfsadministrateur =/- =/- - = =/+ - = - =/- Assistent accountant = = - =/+ + = + =/+ = Salarisadministrateur Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) =/+ Contactcenter teamleider Marketing medewerker = = = = = = =/- = - Assistent communicatiemedewerker Medewerker evenementenorganisatie - - * - * * Junior accountmanager =/ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen =/+ = + + =/+ ICT Medewerker ICT () =/ Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder =/+ = + =/- =/+ =/- =/- = + Applicatieontwikkelaar =/+ + = =/+ + = Netwerkbeheerder =/+ = =/+ = + =/- = + - Particulier digitaal onderzoeker =/- * * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ = Medewerker sociale zekerheid =/- =/- =/- =/- * =/+ * =/- =/- Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/- =/- =/- =/- =/- = * =/- =/- Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- *Onvoldoende gegevens beschikbaar Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters in de verschillende ECABOkwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen in de ECABO-kwalificaties zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBBrichtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat het aanbod van schoolverlaters het aantal vacatures overtreft. De perspectieven voor schoolverlaters in het UWV-district Oost komen grotendeels overeen met het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven zijn er voor bedrijfsadministratief medewerkers, financieel administratief medewerkers en applicatieontwikkelaars. Een relatief geringer perspectief is er in het oosten voor ICTbeheerders en netwerkbeheerders. Bij een vergelijking op arbeidsmarktregioniveau vallen de goede perspectieven op in de Achterhoek en Stedendriehoek voor secretaresses, tegenover een voldoende perspectief in UWV-district Oost. Zuid-Gelderland en Rivierenland kennen verder een goed perspectief voor assistent accountants, waar de Achterhoek juist een gering perspectief kent. In IJsselvechtstreek valt het voldoende perspectief voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen op, tegenover een goed perspectief in het oosten. Verder valt het zeer ruime perspectief in de Achterhoek en op voor ICTbeheerder, vergeleken met een voldoende perspectief in het UWV-district Oost. De kwalificatie netwerkbeheerder kent in Zuid-Gelderland en Stedendriehoek een goed perspectief en in slechts een gering perspectief. Binnen de kwalificatie medewerker sociale zekerheid valt het ruim voldoende perspectief in IJsselvechtstreek op tussen de matige perspectieven in de overige arbeidsmarktregio's

12 1 STAGEPERSPECTIEVEN Stageperspectieven Oost Kwalificatie Totaal Totaal Achterhoek Midden- Zuid- IJsselvecht- Rivierenland Steden- Secretariële beroepen NL Oost Gelderland Gelderland streek driehoek Telefonist/Receptionist () =/- =/- =/- * =/- - =/- * - Secretarieel medewerker () =/- =/- =/- =/- =/- - =/- =/- = Secretaresse (3) =/+ =/+ = = + = + = = Directiesecretaresse/ Managementassistent Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker () - - =/ =/- - - Financieel administratief medewerker (3) = =/- = =/- = =/- =/- =/- = Bedrijfsadministrateur = = = = = = =/- = =/- Assistent accountant =/- =/- - - =/+ - =/- - - Salarisadministrateur = =/- =/- - =/+ * * - * Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ =/+ = + = =/+ Contactcenter medewerker (3) =/+ =/+ * * * + * * =/+ Contactcenter teamleider =/- * * * * * * * * Marketing medewerker = = =/- = =/- + = = = Assistent communicatiemedewerker = =/- =/- = =/- + = = - Medewerker evenementenorganisatie =/- =/- - =/- =/- - * =/- =/- Junior accountmanager =/+ = = * = = * * * Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen = =/+ =/- + =/- + * + =/+ ICT Medewerker ICT () - - = Medewerker beheer ICT (3) =/- =/- = =/- = - =/- =/- =/- ICT-beheerder =/+ =/+ + = =/+ + + = =/- Applicatieontwikkelaar =/ * + =/+ Netwerkbeheerder =/+ =/+ + = =/+ + + = =/- Particulier digitaal onderzoeker - - * * - * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid =/ * + * + =/+ Medewerker sociale zekerheid =/- =/- - - * * * - = Juridisch medewerker - openbaar bestuur =/- =/- - =/- =/- - * =/- =/- Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening = =/- - = =/- - * = =/- * Niet van toepassing Deze tabel geeft de landelijke en regionale stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 11. Zij hebben op het niveau van de 3 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag en aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) In het UWV-district Oost vallen de betere perspectieven op voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen, applicatieontwikkelaars en medewerkers personeel en arbeid, vergeleken met Nederland. Geringere perspectieven zijn er in het oosten voor financieel administratief medewerkers, salarisadministrateurs, assistent communicatiemedewerkers, junior accountmanagers en juridisch medewerkers - zakelijke dienstverlening. In de Achterhoek vallen de voldoende perspectieven voor medewerkers ICT op, vergeleken met de geringe perspectieven in het oosten. Verder vallen in de Achterhoek, evenals in Zuid-Gelderland de matige perspectieven op voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen, tegenover ruim voldoende perspectieven in het UWV-district Oost. In Zuid-Gelderland vallen verder de ruim voldoende perspectieven voor assistent accountants en salarisadministrateurs op, vergeleken met de matige perspectieven in het UWV-district Oost. IJsselvechtstreek kent geringe perspectieven voor commercieel medewerkers binnendienst, vergeleken met ruim voldoende perspectieven in UWV-districht Oost. Daarentegen kent IJsselvechtstreek goede perspectieven voor marketing medewerkers en assistent communicatie medewerkers, vergeleken met voldoende en matige perspectieven in het oosten. Tot slot kent matige perspectieven voor ICT-beheerders en netwerkbeheerders. De perspectieven voor deze kwalificaties zijn in UWVdistrict Oost echter ruim voldoende. 1 1

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Zuid Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Midden Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

De overheid. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De overheid. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De overheid Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures en baanopeningen 9 2. Trends

Nadere informatie

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening Financiële dienstverlening Sectorbeschrijving 30 juli 2014 Sectorbeschrijving Financiële dienstverlening 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

2.3.4 Bedrijfssectoren

2.3.4 Bedrijfssectoren Hoe zoeken werkzoekenden/2 Werkvinders 2.3.4 Bedrijfssectoren Gevonden banen naar sector Tabel 40 toont hoe bedrijfssectoren zich tot elkaar verhouden voor de in de rapportageperiode 2001 gevonden banen.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 ROA-R-2013/11 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht University School of Business and Economics Maastricht, december 2013 Colofon Researchcentrum

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Monitor jonge fiscalisten 2009

Monitor jonge fiscalisten 2009 Monitor jonge fiscalisten 2009 Amsterdam, juni 2009 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) Monitor jonge fiscalisten 2009 Theo Smid Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009 2009 Onderwijs OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 3 Leeswijzer 5 Samenvatting

Nadere informatie

Associate Degree ICT

Associate Degree ICT Associate Degree ICT - verslag van een kwantitatief onderzoek onder werkgevers - Amsterdam, september 2006 Projectnummer: 1088 Drs. Reynout van der Poel Drs. Xaverio Sam-Sin Drs. Jolande Otten ERGO: BUREAU

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Hbo

Nadere informatie

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011 1 Inhoud Samenvatting 3 1 Beschrijving van de arbeidsmarkt 10 1.1 Arbeidsmarktinformatie Procesindustrie 10 1.2 Arbeidsmarktinformatie Laboratoriumtechniek

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Drs. Geert-Jan Waasdorp Bart van Krimpen MSc 13-5-2014 Inhoud Inleiding... 3 Gehanteerde definities... 4 Management

Nadere informatie

Dé ICT er bestaat niet:

Dé ICT er bestaat niet: Dé ICT er bestaat niet: analyse van vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt In opdracht van: ECP Nederland ICT CIO Platform Nederland Publicatienummer: 2013.149-1409 Datum: Utrecht, april 2014

Nadere informatie