Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten"

Transcriptie

1 Opmerking algemeen Vraag / opmerking Gegevens op de website niet vindbaar. Bomen deel 1; Allerheiligenweg tot 141. Vindt parkeerhavens lelijk, kan dit niet anders? De hele laan graag op dezelfde manier aanpakken. Ook deel 3. Detail B; er is een trottoir getekend in de Wolfslaardreef aan de kant van bouwkavel nr 142. Nu is dat een plantvak. Hoe zit dat? Laat de laan een laan en geen vinexstraat! Dikkere bomen mogelijk (ipv jonge kleinere bomen)? Voor sectie 3 bestaat er, volgens het onafhankelijk advies, een mogelijkheid om de de gezonde bomen te handhaven. Het oorspronkelijke ontwerp en de aanpassingen in sectie 3 bij behoud van de bomen wordt voorgelegd aan het college. De gegevens zijn op de website van Breda terug te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten Onderzocht gaat worden of er nog een aantal bomen extra geplaatst kunnen worden, nu ook de gasleiding gesaneerd /vernieuwd wordt. Extra bomen hebben wel consequenties voor parkeerplaatsen. In het ontwerp is ervoor gekozen de kleur en inrichting duidelijk anders te maken dan de rijbaan. Dit maakt de rijbaan viueel smaller (minder hard rijden). Rijgedeelte gebakken materiaal, verhoogde trottoir (Lavaro zwart 406) met parkeervakken in lichter materiaal (Lavaro C148 grijs/rood). om het oude karakter van de straat te behouden en één laan met dezelfde uitstraling te realiseren. Het plantvak blijft gehandhaafd. Dit wordt aangepast op de tekening. om het oude karakter van de straat te behouden en één laan met dezelfde uitstraling te realiseren. Bomen worden gepland met een stam maat 20/25. Dit is een groter formaat dan gebruikelijk en maximaal haalbare dikte.

2 Wil mogelijk meer parkeerplaatsen in sectie 3. Maakt zich zorgen om het nostalgische karakter van de laan. Wordt daarmee rekening gehouden bij de herinrichting? Onderzoek naar aanvliegroutes van vleermuizen? Zo ja, ontvangt graag rapport ervan. Bomen uit andere secties tijdelijk ergens planten en reserveren sectie 3. Goot voor kabels en leidingen, hierdoor meer plaats voor de bomen? Informatie over de soort bomen die er komen. Rekening gehouden met natuurwaarde van het gebied? Indien de bomen in sectie 3 blijven staan zijn er gedurende de rest levensduur van deze bomen geen parkeermogelijkheden in dit deel van de straat (anders dan op eigen terrein) mogelijk. Het rijgedeelte van de straat wordt versmald naar 5,5 meter en sluit in de nieuwe situatie aan op de delen 1,2, en 4. In het geval van nieuwe bomen komen er in totaal 142 parkeerplaatsen. om het oude karakter van de straat te behouden en één laan met dezelfde uitstraling te realiseren. De aanvliegroute is onderdeel van de scan in het kader van de flora en faunawet, deze wordt nog uitgevoerd. De scan is een toetsingscriteria in de kapvergunning. De rapportage wordt openbaar. De bomen zijn niet verplantbaar en niet geschikt om opgenomen te worden in het herplantprogramma. Het wortelpakket is ongeschikt omdat dit nu in de verharding staat en kan ook niet geschikt gemaakt worden. Er worden al aanvullende maatregelen getroffen voor de kabels en leidingen. Toepassing van kabelgoot is praktisch moeilijk in verband met huisaansluitingen en niet gebruikelijk in Breda. Er geldt een minimale afstand van een nieuwe boom ten opzichte van kabels en leidingen een goot verandert dat niet. Voorstel bomen: Tilia tomentosa De aanvliegroute is onderdeel van de scan in het kader van de flora en faunawet, deze wordt nog uitgevoerd. De scan is een toetsingscriteria in de kapvergunning. De rapportage wordt openbaar.

3 Betreurt het dat in sectie 4 maar aan één kant bomen terug komen. Boom voor het pand wordt vervangen door lantaarnpaal, wil deze minimaal 1 meter vanaf oprit. Wil mogelijk meer parkeerplaatsen in sectie 3. Waarom nu bomen voor de deur (in nieuwe situatie) i.p.v. aan overzijde straat? Willen helemaal geen parkeerplaatsen. Waarom zoveel parkeerhavens en past er geen boom bij? Waarom hier kabels? En kunnen die niet onder de straat? Dit is het enige deel van de straat, waar volgens gemeente geen bomen kunnen i.v.m. kabels (erg vreemd). Stoep is veel te smal, ook door al die parkeerplaatsen. Er is een onafhankelijk advies uitgebracht waarin naar voren gekomen is dat a.g.v. bodemkwaliteit en de aanwezigheid van kabels en leidingen er geen bomen gepland kunnen worden in dit deel van de straat. Er wordt nog wel gekeken naar de mogelijkheid of er enkele bomen (1 á 2) bomen aan de andere zijde te plaatsen zijn nu ook de gasleiding gesaneerd /verwijderd wordt. Lichtmast voor woning 234 naast de inrit. Inrit voldoet aan minimale inrijcurve. De bomen worden gepland met een stammaat 20/25. Meer parkeerplaatsen in sectie 3 niet reëel ivm het gewenste aantal nieuwe bomen en de aanwezige in- en uitritten en de plaats van de lichtmasten. Indien de bomen in sectie 3 blijven staan zijn er gedurende de rest levensduur van deze bomen geen parkeermogelijkheden in de straat (sectie 3). Er is een onafhankelijk advies uitgebracht waarin naar voren gekomen is dat a.g.v. bodemkwaliteit en de aanwezigheid van kabels en leidingen er geen bomen gepland kunnen worden in dit deel van de straat. Er wordt nog wel gekeken naar de mogelijkheid of er enkele bomen (1 á 2) bomen aan de andere zijde te plaatsen zijn nu ook de gasleiding gesaneerd /verwijderd wordt. De gemeente is wettelijk verplicht de parkeernorm te hanteren. De gemeente is wettelijk verplicht de parkeernorm te hanteren. Er zijn technische eisen gesteld aan de ligging van kabels en leidingen onderling en ten opzichte van het riool en de toegankelijkheid van de leidingen en daarom mogen ze niet onder de rijbaan. Het verplaatsen van leidingen is te duur. Gemeente is wettelijk verplicht de parkeernorm te hanteren. Trottoir blijft minimaal 1.20 m breed en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen.

4 Waarom geen bomen, maar wel parkeerplaatsen op het stuk Bavelselaan 275. Liever geen parkeerplaatsen (niet mooi), stoep ook erg smal door de parkeerplaatsen. Is het trottoir niet te smal? Er is aangegeven minstens 1.20 breed maar moet dit niet 1m 50 zijn? Wordt de rijweg niet te breed t.o.v. het trottoir? Maar parkeerhavens aan een zijde van de straat ten gusnste van ruimere trottoirs. Parkeerhavens uit het straatbeeld? Is dit mogelijk? Is er mogelijk een 3d tekening te raadplegen? Bewoners kunnen zelf uitmaken of zij genoeg parkeerruimte hebben ondanks hun brede opritten.geen neutrale benadering Alle opties liggen nog open? wat is het effect van het wegvallen van de drainagefunctie op de bomen? Er is een onafhankelijk advies uitgebracht waarin naar voren gekomen is dat a.g.v. bodemkwaliteit en de aanwezigheid van kabels en leidingen er geen bomen geplant kunnen worden in dit deel van de straat. Er wordt nog wel gekeken naar de mogelijkheid of er enkele bomen (1 á 2) bomen aan de andere zijde te plaatsen zijn nu ook de gasleiding gesaneerd /verwijderd wordt. Gemeente is wettelijk verplicht de parkeernorm te hanteren. Trottoir blijft minimaal 1.20 breed en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen. Bij parkeren op de straat wordt het trottoir niet breder. Indien er geen auto's geparkeerd staan is er een breder trottoitgedeelte omdat het parkeergedeelte op hetzelfde niveau aangebracht is. Door het parkeren op trottoirniveau wordt het rijgedeelte smaller en naar verwachting wordt de snelheidsbeperking 30 km beter nageleefd. Een aantal praktijkvoorbeelden, zie Kerkstraat Bavel, zie hoofdstraat Chaam, zie Oosterhoutseweg. Er is geen 3D tekening beschikbaar. Gemeente gaat uit van het algemeen belang bij inrichten van openbare ruimte. De parkeernorm wordt gehandhaafd in het algemeen belang en is wettelijk verplicht. Het college zal een keuze maken. Naast het nieuw te leggen riool wordt een drainage aangelegd met als functie het reguleren van de hoge waterstanden. Deze drainage werkt mee aan de stabilisatie van de weg.

5 Hoe wordt de verdeling van de bomen in sectie 3? Wat gebeurt er met de gaten? worden die opgevuld? Waarom kunnen er de komende 25 jaar geen bomen worden gepland als de oude blijven staan? Begaanbaarheid van de bewoners gegarandeerd als halfverharding is toegepast? Wij gaan ervan uit dat u het heeft over sectie 3 die waar de optie nog is om de bomen te handhaven. De goede bomen blijven staan en de slechte en matige bomen worden gerooid. Indien er een boom uitvalt, dan komt er geen nieuwe boom voor in de plaats, omdat er op de huidige lokatie geen boom geplaatst kan worden i.v.m. kabels en leidingen en ondergrondse boomstamplaatsverbetering. I.p.v. een trottoir komt er halfverharding. Hierop mag niet geparkeerd worden. Waarom parkeervakken als iedereen een eigen oprit heeft? Wil nog overleg. Vrees voor vinex uitstraling. In hoeverre kan men oude materialen hergebruiken? Welke argumenten voor een totale make-over van de Bavelselaan? Bewoners zijn tegen bomen verwijderen en moderne verschillende kleuren bestrating. Is het voor de gemeente een grote waarde dat de Bavelse laan zijn unieke uitstraling behoudt? Voldoet het plan aan de eisen van Natura 2000 Is er een flora en fauna onderzoek uitgevoerd? Resultaten? Kan de gemeente voldoen aan natuurcompensatie? Gemeente gaat uit van het algemeen belang bij inrichten van openbare ruimte. De parkeernorm wordt gehandhaafd in het algemeen belang en is wettelijk verplicht. Oude uitkomende materialen worden niet hergebruikt omdat ervoor gekozen is om gebakken materialen in de rijweg te gaan gebruiken. Hergebruik banden en trottoirtegels is niet wenselijk i.v.m breuk / levensduur. Overwogen kan worden om de betonstraatstenen uit de weg te hergebruiken in de parkeervakken of inritten. Argumenten uitvoerig toegelicht bij de bewonersavonden, slechte staat riolering / huisaansluitingen, slechte staat trottoir door wortelopdruk en sanering gasleiding. Niet alle bewoners zijn tegen bomen verwijderen en moderne verschillende kleuren bestrating; Ja: of het plan voldoet aan Natura 2000 (bescherming gebied) wordt nog nader onderzocht. om het oude karakter van de straat te behouden. Er wordt scan uitgevoerd in het kader van de flora en faunawet. De scan is een toetsingscriteria in de kapvergunning. De rapportage wordt openbaar.uit de scan zal blijken of er een natuurcompensatie noodzakelijk is. Er wordt scan uitgevoerd in het kader van de flora en faunawet. De scan is een toetsingscriteria in de kapvergunning. De rapportage wordt openbaar.

6 Welke beschermde diersoorten komen voor in de Bavelselaan? Is het beoogde plan in strijd met het bestemmingsplan? Lantaarnpaal verplaatsen tussen de woningen Lantaarnpaal staat nu te dicht op de oprit Zijn er nog kosten voor de bewoners aan verbonden? Direct beantwoord met nee. Waarom niet 20 jaar wachten met het plan als de riolering nog in goede staat is? Waarom kunnen kabels niet worden verlegd? Ten gunste van de bomen? Waarom kan de stoep niet worden verhoogd zoals in de Overakkerstraat? Waarom aanleg van de parkeerplaatsen? Niet nodig en een lelijk straatbeeld willen liever de bomen behouden. Trottoir wordt erg smal vooral mensen met rolstoel en rolator. Ook voor de kliko's. Reactietijd te kort 1 week voor de zomervakantie. Plan staat inmiddels op de site. Er wordt scan uitgevoerd in het kader van de flora en faunawet. De scan is een toetsingscriteria in de kapvergunning. De rapportage wordt openbaar. Nee, bestemming wordt niet veranderd. Lichtberekening geeft aan dat er hier een lichtmast nodig is. Lichtmast staat ca 60 cm vanuit de inritband. Inrit voldoet aan minimale inrijcurve. Nee Het rioolstelsel verkeerd in slechte staat. Toegelicht tijdens de bewonersavond is dat m.n. de huisaansluitingen in zeer slechte staat verkeren en dat de gasleiding voor 2016 vervangen moet zijn. De wortels van de bomen zijn over en tussen de kabels en leidingen gaan zitten en worden zodanig beschadigd bij het opgraven en verwijderen van de leidingen dat de bomen instabiel worden of doodgaan. De Overakkerstraat is een incidenteel geval waar het enkel aanpassen van het trottoir technisch mogelijk is. In deze straat vind geen rioolvervanging plaats. Ook in verband met voortuinen die dan lager komen te liggen dan het trottoir. Gemeente gaat uit van het algemeen belang bij inrichten van openbare ruimte. De parkeernorm wordt gehandhaafd in het algemeen belang en is wettelijke plicht. Trottoir voldoet aan de wettelijke eisen, van minimaal 1.20m. Rolstoeler en voetgangers kunnen elkaar passeren. Reactietijd was enkel voor de presentatie van de rapportages. Plan is al beschikbaar sinds de zomer van 2013.

7 Eerst wordt een boom gespaard en niet gesnoeid, daarna blijkt dat de boom gekapt moet worden waar komen de bomen precies te staan in sectie 2? Straatstenen niet modern in meerdere kleuren maar authentieke stenen die bij de laan passen. Geen markeringen voor parkeerplaatsen. Hoe wordt de veiligheid van fietsers gewaarborgd? mogelijkheden zijn beperkt, geen aandacht voor de natuurlijke functie van de bomen. Nieuwe bomen zijn klein, geven geen mooi straatbeeld. Rekening houden met aanleg parkeerplaatsen en het plaatsen van lichtmasten, daardoor meer ruimte voor de bomen? De bomen worden gekapt omdat er een nieuw plan komt en hoeft geen directe relatie te hebben met eerdere snoei- of kapwerkzaamheden. De tekening is inmiddels op de site geplaatst. Er komt gebakken materialen in de rijweg. Parkeervakken worden niet gemarkeerd, er wordt alleen een parkeervak in afwijkende kleur uitgevoerd. Trottoir tegels met basaltuitvoering zijn authentiek. Door fysieke en optische versmalling van de rijbaan, wordt de maximale rijsnelheid naar verwachting beter nageleefd. De boomsoort is speciaal uitgekozen voor deze straat. Het is een lindeboom; deze soort staat nu ook in de straat. De nieuwe bomen zijn nog klein, worden al wel in een grote maat gepland, maar zullen op termijn uitgroeien tot een volwaardige boom zoals deze nu in de laan staan. Verkeersveiligheid 30 km zone handhaven. Suggesties voor snelheid te beperken. (zie mail) om het oude karakter van de straat te behouden en een laan met dezelfde uitstraling te realiseren. In de Bavelselaan geldt een maximum snelheid van 30 km uur en deze blijft gehandhaafd. De inrichting is daar op afgestemd. Wat is de aanleiding voor een reconstructie? Slechte staat van riolering / huisaansluitingen en sanering gasleiding en slechte staat trottoir door wortelopdruk. Algemeen belang, consistent beeld tussen kruising overakker en kruising muiderslotstraat.

8 parkeervakken zijn niet nodig. heeft indruk dat zaak al beklonken is. Wat doet het plan voor de vleermuizen, vogels, broedplaatsen e.d.? Welke bomen blijven en welke niet? Invoeren van een parkeerverbod? Ten gunste van de fietsers? Passen de nieuwe bomen bij de grondsoort in de Bavelselaan? Invoeren eenrichting verkeer mogelijk? Wat is de reden voor herinrichting? Waarom bomen tussen huisnr. 256 en 270 terwijl er die nu niet staan? Gemeente gaat uit van het algemeen belang bij inrichten van openbare ruimte. De parkeernorm wordt gehandhaafd in het algemeen belang. Er is nog geen keuze gemaakt voor de definitieve uitvoering. Het ontwerp inclusief het onafhankelijke advies van de experts zal voorgelegd worden aan het College. Er komt een scan in het kader van de flora en faunawet Voor deel 3: de slechte en matige bomen worden gerooid en de bomen met een grote cirkel erom worden mogelijk gehandhaafd, keuze aan het college. Parkeerverbod op de rijbaan is in beiden situaties overbodig als gevolg van de wegbreedte (5,5 meter) Fietser heeft vrij baan op het rijgedeelte. Indien er blijkt dat er toch op de halfverharding geparkeerd gaat worden, zullen er maatregelen getroffen worden. ja Eenrichtingsverkeer wordt niet in het rioolvervangingsproject meegenomen en maakt geen onderdeel uit van de integrale opdracht. Signaal is doorgegeven aan de fysiek wijkbeheerder. De fysiek wijkbeheerder zal dit punt mee nemen in wijkbesprekingen voor de komende jaren. Het rioolstelsel verkeerd in slechte staat (met name huisaansluitingen), slechte staat trottoir door wortelopdruk en sanering gasleiding. Toegelicht tijdens de bewonersavond is dat m.n de huis aansluitingen in zeer slechte staat verkeren en dat de gasleiding voor 2016 vervangen moet zijn. Bij de herplant heeft de gemeente zo goed mogelijk rekening gehouden met de wens een laan te behouden, afgestemd op het leidingentracee, de verlichting en de parkeernorm zijn er bomen gesitueerd.

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig.

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig. Aanwezig: Sabine Terwindt Eric van t Hart Ron van der Meer Ben van Vliet Michelle Petit Frank Officier Mario Neirynck Meeuwisse Nederland BV Meeuwisse Nederland BV Ca. 40 bewoners aanwezig. Inleiding Sabine

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016

Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016 Overzicht van de wensen en ideeën van de 4 gevormde werkgroepen tijdens de informatie avond Herinrichting Kaai en omgeving op 24 2 2016 Werkgroep: De Kaai gebruik Beleving - Sfeerverlichting Parkeren -

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Gemeente Sliedrecht Rioolvervanging Schilderswijk Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Inleiding Op 8 en 15 oktober jl. zijn in het kader van de rioolvervanging in de Schilderswijk door de gemeente

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG Nr. Binnengekomen reactie Reactie gemeente Aanpassing plan 1 Klinkers eerder laten eindigen t.h.v. Wordt meegenomen. nummer 3. 2 Het fietspad zo breed mogelijk

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Reactieformulier bewonersavond 18 februari 2014 Integrale reconstructie Prinsenpolderstraat Made

Reactieformulier bewonersavond 18 februari 2014 Integrale reconstructie Prinsenpolderstraat Made Reactieformulier bewonersavond 18 februari 2014 Integrale reconstructie Prinsenpolderstraat Made Trottoir / bestrating 1. Stenen tussen Haagstraat en Dreef zijn spiegelglad wanneer er water op staat. Of

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers PROTOCOL BTB Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers Een handleiding voor Werkvoorbereiding, Onderhoud en Uitvoering Opsteller : P. van der Linden Afdeling : Afdeling

Nadere informatie

Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng

Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng 22 oktober 2012 Inleiding De Nota van Uitgangspunten 'Rioolvervanging en Herinrichting

Nadere informatie

Ons kenmerk BRD/2014.14771 Paginanummer 2 van 5

Ons kenmerk BRD/2014.14771 Paginanummer 2 van 5 www.breda.nl gemeentebreda@breda.nl Twitter@breda Telefoon 14 076 Postadres Postbus 90156, 4800 RH Breda Bezoekadres Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Uw brief Datum Ons kenmerk 25-11-2014 Onderwerp

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Hortensialaan e.o, rioolsanering en herinrichting Bijlage ontvangen reacties n.a.v. het voorgestelde ontwerp

Hortensialaan e.o, rioolsanering en herinrichting Bijlage ontvangen reacties n.a.v. het voorgestelde ontwerp 1. Betaald parkeren. Forenzen parkeren hun auto in deze straten waardoor er (overdag) sprake is van een zeer hoge parkeerdruk, wat gebeurd hieraan? Reactie: Een andere inrichting van de straat zal dit

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN Gemeente Soest Februari 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanpassingen per voorgestelde maatregel 4 3 Ontwerptekeningen 1 Inleiding Sinds het voorjaar van

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat.

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. Algemeen. Een aantal jaren geleden zijn er nieuwe stoeptegels gelegd. I.v.m. de ondergrondse wortels van de bomen is het trottoir toen eveneens opgehoogd. Voor de huizen

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Herinrichting Hoofdstraat. Toelichting op het ontwerp en de alternatieven

Herinrichting Hoofdstraat. Toelichting op het ontwerp en de alternatieven Herinrichting Hoofdstraat Toelichting op het ontwerp en de alternatieven Inhoudsopgave 1 Algemene uitgangspunten van het ontwerp 4 1.1 Twee van de oorspronkelijk vijf deeltracés worden uitgevoerd 4 1.2

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Parkeren op eigen terrein

Parkeren op eigen terrein Parkeren op eigen terrein Het Noordwestelijk Villagebied is een bijzonder deel van Hilversum. Een combinatie van historische villaparken en wijken, met een uitgesproken groen karakter. Niet voor niets

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Gilze en Rijen Mevr. N. van der Steen Datum: 25 juni 2014 Projectnummer: 20140624 Status rapport:

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein 1 Inhoudsopgave Opdrachtformulering Kaders voor project 3 Heimerstein en Remmerstein in cijfers 3 Bestemmingsplan 3 Parkeerregels

Nadere informatie

Inspraaknotitie. Vervangen riolering Stokkumerweg te Markelo

Inspraaknotitie. Vervangen riolering Stokkumerweg te Markelo Inspraaknotitie Vervangen riolering Stokkumerweg te Markelo Versie 15 december 2014 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2. Leeswijzer... 2 2. Reacties van inwoners Hof van Twente...

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte Programma van de avond Informatieavond Rivierenbuurt 19.30 uur Opening door Ad Cardon 19.35 uur Presentatie rioolwerkzaamheden door Willem Jan Leenhouts 19.45 uur Presentatie van het parkeeronderzoek in

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u lezen op www.vianen.nl. Klik op het icoon Buiten Gewoon

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u lezen op www.vianen.nl. Klik op het icoon Buiten Gewoon Hieronder leest u een korte samenvatting van de derde bijeenkomst Buiten Gewoon Mariënhof en Langeweg 121 t/m 171 op donderdag 31 oktober 2013 Aanwezig: 40 belanghebbenden, gespreksleider, wethouder, ambtenaren,

Nadere informatie

VERSLAG. Nr: Verslag:

VERSLAG. Nr: Verslag: VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

HAAF, HOOGVLIET UITSLAG SFEERONDERZOEK

HAAF, HOOGVLIET UITSLAG SFEERONDERZOEK HAAF, HOOGVLIET UITSLAG SFEERONDERZOEK december 2014 1 SFEERONDERZOEK 8 DECEMBER 2014 Ook al is sfeer altijd aanwezig, in essentie wordt het (slechts) onbewust gevoeld. Je moet getraind worden om je bewust

Nadere informatie

Tijdelijke maatregelen Watersysteem Beschoeiing Bomen

Tijdelijke maatregelen Watersysteem Beschoeiing Bomen Beantwoording vragen- en opmerkingenformulieren over de reconstructie Benedenheulseweg, Benedenkerkseweg en Schenkel ingediend tijdens de bewonersavond op 24 oktober 2012 Tijdelijke maatregelen - Gezien

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp IBP 3.4. Kruising Oosterengweg - Van Riebeeckweg Verkeerskundig De VRI kruising Oosterengweg Van Riebeeckweg wordt aangepast met de aanleg van fietsopstelstroken

Nadere informatie

Schouw Dorpenronde Bomenbuurt Winschoten 2011.

Schouw Dorpenronde Bomenbuurt Winschoten 2011. Schouw Dorpenronde Bomenbuurt Winschoten 2011. Datum: 16-6-2011. Uitvoerders: Wijkplatform : Renate van der Land S.W.O. : Elzo Bruggers Acantus : Be Schollema, Rene van Dieren Publiq : Ger Raatjes Gemeente.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1. Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1. Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1 Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Nadere informatie

Informatieavond. Uitvoering. Singelring-Oost Roermond

Informatieavond. Uitvoering. Singelring-Oost Roermond Informatieavond Uitvoering Reconstructie Singelring-Oost Roermond Agenda 1. Bedrijfsinformatie Den Ouden Groep 2. Projectteam 3. Projectinformatie 4. Planning & Fasering 5. Verkeersmaatregelen 6. Communicatie

Nadere informatie

Toezeggingen. Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft:

Toezeggingen. Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft: bomen Hoofdstraat Portefeuillehouder: de heer S. Lok Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk Memo Aan Van Kopie aan Datum de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk 30 november BESLUITVORMING EILANDENBOULEVARD NA VOORBEREIDENDE

Nadere informatie

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Reactienota Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011 N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland februari 2012 1. Inleiding Op 12 december

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014

INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014 INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014 Panel Ludo Van Reusel Wine Asselberghs David Michiels schepen openbaar domein ontwerper publieke ruimte moderator stedelijk wijkoverleg Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende. Verkeersplan

Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende. Verkeersplan Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende Verkeersplan Versie 19 juni 2013 Even voorstellen Frans Mosterman Verkeerskundig specialist BonoTraffics Edgar van Heerde Projectleider BonoTraffics Opdrachtgever: Inhoud

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

Presentatie uitbreiding woonwagencentrum

Presentatie uitbreiding woonwagencentrum van informatiebijeenkomst uitbreiding woonwagencentrum en aanleg hockeycomplex Contactpersoon : De heer Jan van der Heijden: Datum : maandag 8 februari 2010 19.30 uur woonwagencentrum : Tel 0229 252466

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

beheerplan Wegen enbeheer Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken

beheerplan Wegen enbeheer Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken Wegen enbeheer beheerplan 2013 2018 Oostzaan, februari 2012 ing. L.E.M. Brouwer Afdeling Gebied en Wijkzaken INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Onderhoudstaat van de wegen en prioritering... 4 3. Financieel

Nadere informatie

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Auteur Els Smith Onderwerp Toegankelijkheid gemeente Geertruidenberg Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Door Visio Zicht op Toegankelijkheid: Els Smith In opdracht van en

Nadere informatie

Verkabelen hoogspanningsleidingen Vogelbuurt. 14 januari 2014

Verkabelen hoogspanningsleidingen Vogelbuurt. 14 januari 2014 Verkabelen hoogspanningsleidingen Vogelbuurt 14 januari 2014 Programma vanavond Opening door avondvoorzitter Ruud Lutjenhuis Inleiding door projectleider Arno klein Goldewijk Kennismaking aannemer Arno

Nadere informatie

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE Advies van de commissie voor bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders. Besluit: Bij besluit van 6 juni 2012, verzonden 8 juni 2012, heeft het hoofd

Nadere informatie

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen.

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen. INFORMATIE-AVOND VERVANGEN RIOLERING HEILIGENBUURT Datum: donderdag 20 maart 2014 Aanwezig: zie presentielijst (bijlage 1) Agenda: 1. Opening (wethouder Litjens) 2. Doel van deze avond (Theo Huijbers)

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE stad brugge communicatiedienst Aan de bewoners/eigenaars van de panden van het Admiraal Keyesplein, van de Vindictivestraat, de Wielingenstraat en de Blokschepenstraat 8380 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Fractie SP Kerkrade Mevr. M. Laumann Ambtenaar Kaardebol 26 W. Bosten 6467HS KERKRADE Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Actie. Bespreking klankbordgroep 17 oktober 2012 inzake project herontwikkeling Westerwatering.

Nr. Omschrijving Actie. Bespreking klankbordgroep 17 oktober 2012 inzake project herontwikkeling Westerwatering. B E S P R E K I N G S V E R S L A G Project : Herontwikkeling winkelcentrum Westerwatering, Zaandam Betreft : Vergadering Klankbordgroep Plaats : Buurthuis de Zeskanter te Zaandam Datum : 17 oktober 2012

Nadere informatie

Reactienota Herinrichting Everwijnstraat, Kolkweg Terwolde

Reactienota Herinrichting Everwijnstraat, Kolkweg Terwolde Reactienota Herinrichting Everwijnstraat, Kolkweg Terwolde De gemeente Voorst wil in een aantal wegen in Terwolde grootonderhoud uitvoeren. Hierbij wordt gelijktijdig met het civielonderhoud, het hemelwater

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

4. Onderhoud groen/bestrating achter woningen Verbindingsweg en parkeerplaatsen aan de Verbindingsweg

4. Onderhoud groen/bestrating achter woningen Verbindingsweg en parkeerplaatsen aan de Verbindingsweg Bijlage 1 - Reactienotitie Van de omwonenden heeft de gemeente een aantal reacties ontvangen. Tevens is er naar aanleiding van de inloopavond ook een aangetekende brief ontvangen. Deze brief is mede namens

Nadere informatie

September 2011 Rapport Zandstraat Veilig

September 2011 Rapport Zandstraat Veilig September 2011 Rapport Zandstraat Veilig SP West Maas en Waal Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderzoeksvraag...3 De uitvoering van het onderzoek...3 Resultaten...4 Top 10 van ergernissen....4 Mogelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013.

Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013. Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013. Reconstructie Vlietwijk: stand van zaken De gemeente Voorschoten wil in een groot deel van de Vlietwijk de riolering vervangen.

Nadere informatie

Opening. Presentatie algemene onderwerpen. Verslag. . Betreft : Informatieavond Goudse. Rijweg/Vlietlaan/Weteringstraat

Opening. Presentatie algemene onderwerpen. Verslag. . Betreft : Informatieavond Goudse. Rijweg/Vlietlaan/Weteringstraat Verslag. Betreft : Informatieavond Goudse Rijweg/Vlietlaan/Weteringstraat Locatie : Pro Rege, Oudedijk 113 Datum : 11 september 2015 Herinrichting Goudse Rijweg/Vlietlaan/Weteringstraat Projectmanagement

Nadere informatie

POLITIEKE MARKT COEVORDEN

POLITIEKE MARKT COEVORDEN POLITIEKE MARKT COEVORDEN behandeling in PMC d.d. 21 oktober 2010 Onderwerp Aanleg Toegangspoort De Pampert Kamer 1 Agendanr. 6 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten

Nadere informatie

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Goedkeuring benodigd! Voor alle wijzigingen of uitbreidingen aan bestaande bouwwerken of nieuwbouw van welke aard dan ook is schriftelijke goedkeuring

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Liander werkt aan uw energie

Liander werkt aan uw energie Liander werkt aan uw energie Spaarndam-West in uitvoering Vervangen hoofdleidingen en huisaansluitingen gas en elektra Projectmanager Cock Baltissen vs 4.0 sep 2014 Programma Welkom Doel bewonersavond

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

Dennenbomen kunnen niet in verharding staan en ze produceren hars. A.M. Janssen en De Beer

Dennenbomen kunnen niet in verharding staan en ze produceren hars. A.M. Janssen en De Beer NAAM REACTIE OPMERKING Blijerveld Dennenstraat 147 Origineel idee zou zijn om in de Dennenstraat dennen te plaatsen. Voordeel hiervan is geen bladval en verticale wortelgroei Dennenbomen kunnen niet in

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid.

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12BST01566 Beslisdatum B&W 25 september 2012 Dossiernummer 12.39.103 2.4.1 RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS In de notitie Hockeyveld(en) MHC Muiderberg, een beslissing in balans met bijbehorende locatiematrix

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

VERKEERSVISIE WOONSERVICEZONE L1ESSEL PLANDEEL 'T HOFKE IN OPDRACHT VAN BERGOPWAARTS@BOW

VERKEERSVISIE WOONSERVICEZONE L1ESSEL PLANDEEL 'T HOFKE IN OPDRACHT VAN BERGOPWAARTS@BOW VERKEERSVISIE WOONSERVICEZONE L1ESSEL PLANDEEL 'T HOFKE IN OPDRACHT VAN BERGOPWAARTS@BOW Project Verkeersvisie Woonservicezone Liessel plandeel 't Hofke Opdrachtgever Bergopwaarts@BOW Contactpersoon de

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Samenvatting reacties inspraak Ursem Inwoners konden reacties plaatsen in de onderwerpen grondwateroverlast, rijsnelheid, straatbeeld en groen

Samenvatting reacties inspraak Ursem Inwoners konden reacties plaatsen in de onderwerpen grondwateroverlast, rijsnelheid, straatbeeld en groen Samenvatting reacties inspraak Ursem Inwoners konden reacties plaatsen in de onderwerpen grondwateroverlast, rijsnelheid, straatbeeld en groen Grondwateroverlast Reacties (3) ( Door n.c.m. Conijn, 02 04

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

Geachte gemeente, Mijn hartelijke dank, Johan Zorgman Sterrenweg 71 2651 HZ Berkel en Rodenrijs johanzorgman@gmail.com

Geachte gemeente, Mijn hartelijke dank, Johan Zorgman Sterrenweg 71 2651 HZ Berkel en Rodenrijs johanzorgman@gmail.com From: Johan Zorgman Sent: woensdag 9 april 2014 22:16:39 To: Info Gemeente Lansingerland Cc: Subject: Reactie op het DO Sterrenweg Attachments: DO Sterrenweg aan B&W.pdf Geachte

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie