lijst orthotheek materialen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lijst orthotheek materialen"

Transcriptie

1 lijst orthotheek materialen versie locatie: Johannes-Martinusschool, Boezemweg 174, BP Rotterdam NB De schoolvaardigheidstesten van (Hoofdrekenen, Rekenen en Wiskunde, Begrijpend lezen) worden niet uitgeleend, maar kunnen wel ingezien worden. Het is wel mogelijk deze toetsen bij leerlingen af te nemen (vanuit KANS worden de scoreformulieren verstrekt en de afnameprocedure). Medewerkers van KANS kunnen voor u de ruwe scores via de normeringssite van Boom invoeren. De resultaten, weergegeven in dle s, A t/m E, 1 t/m V en percentielscores, worden hierna aan de school doorgegeven. De aanschaf van scoreboekjes geeft nl. toegang tot evenveel scoring eenheden via de normeringssite van Boom.

2 Rekenen UGT-R, Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised Deze toets is een taakgerichte toets die het niveau van getalbegrip beoogt te meten. De toets is ontwikkeld voor groep 1, 2 en 3 voor het basisonderwijs en SBO. De toets moet individueel afgenomen worden. Schoolvaardigheidstest, hoofdrekenen Deze toets van Boom testuitgevers, gemaakt door Teije de Vos, is bedoeld om de hoofdrekenvaardigheid vast te stellen: hoe vlot de leerling kan hoofdrekenen. Het bestaat uit één toetsblad, voor- en achterkant. Leerlingen krijgen exact 5 minuten de tijd om zoveel mogelijk sommen te maken. PDO rekenen Met dit diagnostisch rekenpakket van Boom testuitgevers kun je de rekenontwikkeling van leerlingen met rekenproblemen in kaart brengen, de oorzaak vast stellen en vervolgens tot een plan van aanpak te komen. Het rekenpakket bevat de volgende terreinen: getalbegrip tot 20, 100 en 1000 De sommen tot 20 De sommen van 20 tot 100 en van 100 tot 1000 (hoofdrekenen) De tafels (inzicht en automatisering) Cijferend vermenigvuldigen en delen tot 100 en Tempo Test Automatiseren, deze test gemaakt door Teije de Vos en uitgegeven door Boom testuitgevers, is de opvolger van de alom bekende Tempo Toets Rekenen. Er zijn twee versies beschikbaar: voor groep 3 en 4 alleen + en en vanaf groep 5 +, -, x en : Per onderdeel krijgt de leerling twéé minuten de tijd. Bij de Tempo toets rekenen was dat 1 minuut. Klein Rekenonderzoek, van Harry Janssens Met dit boek kunt u direct aan de slag om een handelingsplan van beperkte omvang en zwaarte op te stellen voor het individuele kind. Aan de hand van stroomdiagrammen met daarin standaardsommen kan het hoofdrekenen en cijferen adequaat onderzocht worden (op niet al te uitgebreide schaal). Binnen de stroomdiagrammen wordt met lettercombinaties verwezen naar conclusies en handreikingen voor hulp CITO-toetsen voor Speciale Leerlingen Functioneringsniveaus groep 3 t/m groep 5 en groep 6 t/m groep 8 Schoolvaardigheidstoets Rekenen en Wiskunde, uitgeverij Boom ( Deze test kan afgenomen worden vanaf groep 3 t/m 8. Afnameduur 50 min.

3 Dyscalculie en Rekenproblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen, geschreven door Marisca Milikowski en uitgegeven door Boom. De moeilijkheden (obstakels) van kinderen metrekenproblemen/ dyscalculie, worden beschreven in de volgorde waarin de leerling ze tegen komt. Aan de hand van een praktijkgeval wordt daarna verteld wat werkt en wat niet. Alles telt voor iedereen Dit is een op maat geschreven programma voor moeilijk rekenende kinderen. Voor deze kinderen biedt Maatschrift (op hun niveau) een volledig rekenprogramma aan. Er wordt vanuit alle leerstofdomeinen gerekend, geschat, gemeten en geteld. Het is een minimumprogramma voor groep 5 t/m groep 8. Van elk van deze groepen is het volgende aanwezig: de Begeleidingsmap (inclusief software), de Handleidingen voor de Maatschriften (A en B) en de Maatschriften zelf. Oefenboekjes rekenen van Malmberg, Voor elk leerjaar zijn er twee boekjes met oefenstof a en b. en zijn naast elke methode te gebruiken. Een inhoudsopgave van elk deeltje is achterin opgenomen. Een kopie van alle inhouden is beschikbaar. Kampioenset rekenen Dit oefenmateriaal bevat twee werkboekjes over tafels (de tafelkampioen en de super tafelkampioen), twee werkboekjes over breuken (de breukenkampioen en de super breukenkampioen) en twee boekjes over klokkijken (de klokkenkampioen en de super klokkenkampioen). Er zijn ook antwoordenboekjes van aanwezig. Rekenen met dieren, kopieer map Bedoeld voor kinderen in de bovenbouw (10-12 jaar). Korte verhalen over dieren met rekenopdrachten over gewicht, grootte, snelheid enz. Rekenen met voertuigen, kopieermap Bedoeld voor kinderen in de bovenbouw (9-13 jaar). Op de infobladen interessante, leuke gegevens over allerlei vervoermiddelen. Aan de hand van motiverende rekenopgaven wordt deze informatie verwerkt. Reken-opzoekboekje, Tom Braams ( Deze losse rekenkaarten zijn een hulpmiddel voor kinderen die bijv. moeilijk tot automatisering komen. Met sprongen vooruit, kopieerboek Dit onderwijsleerpakket is een interactief klassikaal oefenprogramma en heeft tot doel dat leerlingen (eind groep 4) verkort en flexibel kunnen rekenen in het getallengebied tot 100. Het bevat o.a. de volgende onderdelen; leren tellen, ordenen en lokaliseren, springen naar getallen (getallenlijn), aanvullen tot 10, splitsingen, sprong van 10, opereren op de lege getallenlijn, bijna-verdwijn sommen. Met sprongen vooruit materialenkist Deze kist bevat oefenmaterialen en oefenlessen voor groep 3 en 4 o.a. 26 flitskaarten van het rekenrek tot 20, verliefde harten, tweelingen, splitsbloemen, vrienden van 100, kralenketting, tienvangers, getalkaarten verschillende posters.

4 Rekenhulpkaart 1F uitgegeven door Boomtestuitgevers Op een A-4 kaart (tweezijdig) staan rekenfeitjes en weetjes (%, meten, wegen, inhoud, klok enz.)die als ondersteuning gebruikt kunnen worden bij het rekenen in de bovenbouw. Er zijn 10 exemplaren aanwezig. KWINT, dit rekenprogramma (ontwikkeld door de CED groep) is bedoeld voor nieuwkomers in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. De rekenleerstof van groep 3, 4 en 5 wordt in dit programma versneld doorgewerkt. Dit pakket kan ook gebruikt worden voor leerlingen die door ziekte (een deel van) de leerstof (van groep 3, 4 5) gemist hebben. De werkschriften bij KWINT zijn ook in te zetten voor zwakke rekenaars in de reguliere groep, die wat extra oefenstof kunnen gebruiken. Van KWINT is de handleiding aanwezig, met daarin de kopieerbladen en de werkschriften van de niveaus 1 t/m 5. Elk niveau heeft twee werkschriften. In 10 weken wordt een niveau doorgewerkt. Zo leer je kinderen rekenen, van Douwe Sikkes en Loe van der Leeuw De methodiek die hierin beschreven wordt is een leidraad voor d leerkrachten om de basisvaardigheden ( optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) middels gerichte instructie aan te leren en te automatiseren. Bij de mondelinge instructie maakt de leerkracht gebruik van de bal. Deze werkwijze zorgt ervoor dat alle leerlingen actief betrokken zijn bij het oefenen en automatiseren van de rekenstappen en bewerkingen. In de bijlagen toetsen, groepsoverzichten en werkbladen voor de verwerking. De bijbehorende DVD bestaat uit 3 onderdelen waarbij het gebruik van de bal in beeld wordt gebracht. SPRINT, een uitgave van Schoolsupport Sprint is een programma voor het automatiseren van basisvaardigheden Voor rekenen tot 100. Dit kant-en-klare programma is naast elke Methode te gebruiken. Rekensprint traint de essentiële vaardigheden op één manier, zodat de kinderen in elk geval één goede strategie ter beschikking hebben om met het programma te kunnen werken. Rekensprint is in eerste instantie geschreven om individueel of in kleine groepjes met kinderen te de basisvaardigheden te oefenen. Het programma omvat oefenstof voor 40 weken training, 4 keer per week gedurende 15 minuten. Elke training is volledig uitgeschreven en uitgewerkt. In de orthotheek zijn drie sets aanwezig! Aandacht voor Rekenen, uitgegeven door Sweelinck&De Boer B.V. Den Haag. Deze serie, bestaande uit een map voor groep 3 en tot en met groep 7 twee oefenboeken, bevat oefenstof geënt op de CITO-toetsen. De rekenvaardigheden van de CITO-toetsen, die na een bepaald (half) leerjaar getoetst worden, komen in deze oefenboeken aan bod. Eerst worden de kale sommen geoefend en vervolgens wordt het geleerde toegepast op redactiesommen. Deze serie is bedoeld voor ouders om thuis te oefenen met hun kind

5 Aandacht voor rekenen, uitgegeven door Sweelinck&De Boer B.V. Den Haag. Naast de map voor groep 3, zijn er de mappen voor groep 4, 5, 6 en 7. De (te kopiëren) werkbladen in de mappen zijn ontwikkeld om kinderen te laten oefenen met rekenvaardigheden die zij in een bepaalde groep nodig hebben. Uitgangspunt voor de inhoud van de werkbladen zijn de CITO-toetsen. De rekenvaardigheden die hierin worden getoetst, komen aan bod in de werkbladen in deze map. nieuw! Op weg naar rekenen, Een remediërend programma voor kleuterrekenen en speciaal ontwikkeld voor kleuters met een beneden gemiddeld talbegrip, door prof. Dr. Johannes E.H. van Luit en dr. Sylke W.M. Toll, uitgegeven door Graviant. Het doel van dit programma is om kinderen te stimuleren bij het leren van voorbereidende rekenvaardigheid en hiermee de overgang tussen het informele en formele basisrekenen in groep 3 te vergemakkelijken. De kinderen worden ondersteund bij het leren tellen, bij het leren van zogenaamde rekentaal, bij het leren van verschillende betekenissen en functies van getallen en bij het ontdekken van getalstructuren en relaties. Het programma is zo opgezet dat het op verschillende momenten en op verschillende manieren kan worden ingezet. Er zijn twee versies: de complete versie van 1,5 jaar (98 sessies) en de verkorte versie van ½ jaar (28 sessies). Technisch lezen Dyslexiemap Deze map van Eduforce omvat drie delen: Deel 1; dyslexie, de actuele stand van zaken Deel 2; onderzoek en begeleiding van leesproblemen Deel 3; onderzoek en begeleiding van spellingproblemen Dyslectische kinderen leren lezen Dit boek van Anneke Smits en Tom Braams bevat een groot aantal concrete werkvormen voor het lezen, zowel voor individuele begeleiding als voor het werken in kleine groepjes en voor klassikaal lezen 7 mappen van de Zuid-Vallei m.b.t. technisch lezen Map 1; deelvaardigheden (o.a. fonemisch bewustzijn en grafeem/ foneem koppeling) Map 2; elementaire leeshandeling AVI-1 Map 3; AVI- 1 en AVI-2 Map 4; AVI-4 en AVI-5 Map 5; AVI- 6 en AVI-7 Map 6; AVI-8 en AVI-9 Map 7; voor de radende lezers van AVI- 2 t/m AVI-9 Protocollen voor Leesproblemen en dyslexie Aanwezig zijn de vernieuwde protocollen voor: Groep 1-2 en 2, groep 3, groep 4, groep 5 t/m 8 en SBO

6 Overwin dyslexie, van A.M. Tulner-Hepkema Handig leren omgaan met lees-en spellingproblemen Een praktisch boek waarmee kinderen met lees-en spellingproblemen effectief ondersteund kunnen worden. De werkbladen die in dit boek staan, zijn verzameld op de bijbehorende cd-rom. Toetspakket Beginnende geletterdheid, van het CPS Dit pakket stelt de leerkrachten in staat om bij kinderen in de groep 1, 2 en 3 vroegtijdig stagnaties op te sporen en verhelpen Hulpwaaier dyslexie, uitgeverij PICA De hulpwaaier is ontworpen voor leraren en andere professionals. Een toegankelijk instrument om te werken met kinderen met dyslexie. Onderwerpen als: wat is dyslexie / verwijzing naar de gezondheidszorg/dyslexie hulpmiddelen/dyslexie na de diagnose enz. DMT-oefenmap, M3 naar M8, van Luc Koning Dit is een hulppakket voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling op het gebied van technisch lezen. Het gaat om kinderen die op de DMT een C, D of E scoren. De map is dus geschikt voor kinderen met leesproblemen en voor kinderen met dyslexie. De map bevat naast een gebruikswijzer 390 oefenkaarten. De oefenbladen zijn aangepast aan de kenmerken van de niveaus van de CITO- indeling M3 t/m M8. Let op! Voor deze map geldt een kopieerbeding: alleen geregistreerde gebruikers (diegenen die de map voor hun school besteld hebben bij Pravoo) mogen de bladen ten behoeve van de kinderen van de desbetreffende school gebruiken Begrijpend lezen Begrijpend Lezen Speciaal van Luc Koning (Pravoo) aansluitend bij de DMT-oefenmap van M3 naar M8 en inclusief leesbegripsvragen van de nieuwe AVI-kaarten Deze map bevat een hulpprogramma voor de begeleiding van kinderen met problemen op het gebied van begrijpend lezen. Voor de oefenteksten wordt gebruik gemaakt van de tekstbladen uit de DMT-oefenmap (ook in de orthotheek aanwezig) Let op! Voor deze map geldt een kopieerbeding: alleen geregistreerde gebruikers (diegenen die de map voor hun school besteld hebben bij Pravoo) mogen de bladen ten behoeve van de kinderen van de desbetreffende school gebruiken Leesbegripsvragen bij de nieuwe AVI-kaarten van CITO (Luc Koning) Om een indruk te krijgen van het begrijpend leesniveau zijn de leesbegripsvragen ontwikkeld, die je kunt afnemen ná het onderzoek van technisch lezen m.b.v. de AVI-kaarten (2009) Schoolvaardigheidstoets Begrijpend lezen uitgeverij Boom ( Deze test kan afgenomen worden vanaf groep 4 t/m 8. Afnameduur 50 min.

7 CITO-toetsen voor Speciale Leerlingen Functioneringsniveaus groep3 t/m groep 5 en groep 6 t/m groep 8 Begrijpend leestoetsen van Kappinga, de maker van de Drempeltoets 3 mappen van de Zuid-Vallei t.b.v. Begrijpend lezen Map 1 remediërend programma voor begrijpend lezen AVI-4/5 Map 2 remediërend programma voor begrijpend lezen AVI-6/7 Map 3 remediërend programma voor begrijpend lezen AVI-8/9 Map begrijpend lezen speciaal (Luc Koning) Deze nieuwe versie sluit aan bij de nieuwe map Speciale leesbegeleiding. In deze map worden de uitgangspunten m.b.t. de orthodidactiek van het leesbegrip genoemd, hoe kinderen, die problemen hebben met leesbegrip, gediagnosticeerd kunnen worden, hoe de begeleiding kan verlopen en de lesbeschrijvingen. Om de begeleiding te kunnen uitvoeren bij kinderen met leesbegripsproblemen is deze map nodig, de map Speciale leesbegeleiding, een leesboek op het niveau van het kind en een leesschrift waarin de leerling de opdrachten van de lessen kan noteren. Begrijpend lezen M3 en E3, door Marianne Minderhout, Wilma Gebraad -Neuteboom en Eef van der Most ( ). Dit lesboek bevat leesbladen begrijpend lezen van leesniveau M3 en E3 inclusief handleiding. Het lesboek bestaat uit 50 leesbladen van leesniveau M3 en 20 leesbladen van leesniveau E3. De leesbladen begrijpend lezen beginnen met alleen vragen over de tekst. Later volgen ook de meerkeuze vragen. De leesbladen zijn bedoeld om met elkaar mondeling te bespreken. Belangrijk is dat aangezet wordt tot nadenken over de tekst. PI-dictee Spelling CITO-toetsen voor Speciale Leerlingen functioneringsniveaus groep 3 t/m groep 5 en groep 6 t/m groep 8 De 5 hoofdproblemen van spelling eindelijk opgelost geschreven door Harry Janssens De problemen die behandeld worden zijn: -aanleren van de klinker bij drielettergrepige woorden -werken met dubbele medeklinkers bij vierletterige woorden -visuele woordbeeldtraining bij éénlettergrepige woorden -verdubbelings-en weglatingsregel -drie of meerlettergrepige woorden Spelling checker Deze uitgave van Eduforce stelt kinderen in staat om actief kennis en ervaring op te doen met het toepassen van de spelling in de eigen teksten. Ze leren stil te staan bij de spellingsmoeilijkheid van een woord en worden gewezen op de spellingstrategie die ze moeten hanteren om het betreffende woord goed te schrijven Opzoekboekje spelling ( Deze spellingkaarten van Tom Braams zijn een visueel hulpmiddel voor kinderen die moeite hebben met spelling

8 3 mappen van de Zuid-Vallei met remediërende materialen t.b.v. Spelling Map 1; regelwoorden Map 2; luisterwoorden en weetwoorden Map 3; lettergroepwoorden en net-als woorden 1 map Spelling van de Zuid-Vallei bedoeld voor de bovenbouw / VO Met lettergroepwoorden (bijv. iaal, -ueel ), met regelwoorden (tussen n, tussen s en streepjes en puntjes en de weetwoorden (bijv. k of c, s of c, ie of y) 1 map werkwoordspelling van de Zuid-Vallei Kampioenset spelling Dit pakket bestaat uit de volgende oefenboekjes; eindmedeklinkers / moeilijke medeklinkers / verkleinwoorden en meervouden / moeilijke verkleinwoorden en meervouden / klinkers en dubbele medeklinkers / moeilijke klinkers en dubbele medeklinkers / werkwoorden / moeilijke werkwoordsvormen. Spelling- Spiekboek Dit Spelling Spiekboek van Zwijssen is een opzoek-, oefen en instructieboek voor kinderen die moeite hebben met spelling. Het boek past bij vrijwel alle spellingmethoden in het onderwijs. Het boek werkt volgens dezelfde spellingprincipes, maar richt zich intensiever op het vergroten van het spellingbewustzijn van kinderen. Dit door expliciet uit te gaan van spellingstrategieën bij het oplossen van spellingproblemen. Op deze manier krijgen kinderen meer inzicht in spelling. Wanneer dit inzicht wat weggezakt is, kan even spieken voldoende zijn om de benodigde kennis weer paraat te hebben. Leer-oefenboeken van leraar/rt er Klaas van der Veen - D of T ik zit er niet mee, werkwoordspelling (leer/oefenboek en antwoordenboek) - Leestekens, geen punt!, leer-en oefenboek en antwoordenboek - Zacht of zaagt, ch of g? - Spelen of spellen, leer-en oefenboek Kijk ook op

9 Werkhouding Concentreer en Leer Deze uitgave van schoolsupport bestaat uit drie oefenprogramma s. 1. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar; concentratieoefeningen (auditief/visueel/motorisch/gericht op taal, rekenen en zaakvakken), het overbrengen van geheugentechniek (onthouden van woordparen) 2. Voor kinderen van 9-11 jaar; concentratieoefeningen (auditief/visueel/motorisch/gericht op taal, rekenen en zaakvakken), overbrengen van geheugentechniek (beeldend voorstellen) 3. Voor kinderen van 11 tot 14 jaar; deze map gaat vooral over leren leren (je eigen concentratieoefeningen maken, ordenen en indelen, leertips, leerplaatjes, verbinden, uitvergroten, toepassen). In alle drie de delen zijn kopieerbladen opgenomen om met de leerlingen te oefenen. Stippestappen, kopieermap Voor het systematisch trainen van een goede werk-en leerhouding met een handig stappenplan voor de groepen 1 tot en met 4. Aan de hand van het figuurtje STIPPE wordt de werkhouding aangeleerd. Dit gebeurt op de basis van de zelfinstructie methode van Meichenbaum, de 4 beertjes. Dat heb je goed gedaan Dit boek bevat voor elke gelegenheid een oorkonde, een contract of een aanmoediging. De kant-en-klare kopieerbladen zijn voorzien van grappige tekeningen. Kinderen met aandacht en werkhoudingsproblemen Dit boek van Kaat Timmerman is een praktische uitwerking van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum om kinderen met aandachts -en werkhoudingsproblemen te begeleiden. Kinderen met aandacht en werkhouding problemen Oefenboek Dit boek bevat veel oefenstof om kinderen te leren met meer aandacht en precisie te werk te gaan. Het is niet de bedoeling dat kinderen deze bladen zelfstandig invullen. Zij hebben een sturende begeleiding nodig om te komen tot een meer nauwkeurige aanpak. De oefeningen zijn gegroepeerd rond; oog-handcoördinatie, visuele waarneming, figuur-achtergrond, logisch redeneren en decoderen. Vanaf 5 jaar Kinderen met visueel-ruimtelijke problemen Dit boek toont aan hoe de taalvaardigheid kan helpen bij ruimtelijke disfuncties (gebrek aan voorstellingsvermogen, onvoldoende ruimtelijk inzicht, moeizame visuele inprenting). Door het kind te leren verwoorden wat het waarneemt, door het te tonen hoe hij/zij moet analyseren, beschrijven en vergelijken, gaat het kind op metaniveau problemen oplossen. In dit boek gaat het over visueel waarnemen en kopiëren. Het boek bevat naast de theorie ook het oefenmateriaal.

10 Kinderen met geheugen en inprentingsproblemen Dit is een vervolg op het boek kinderen met ruimtelijk-visuele problemen. Het gaat in dit deel om via inprentingstrategieën het geheugen te ondersteunen en het mentaal manipuleren te ontwikkelen. De stijl van de begeleider blijft ook hier van wezenlijk belang. Die stijl is een verwerking van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum. Het oefenmateriaal is online beschikbaar (zie blz. 43 van het boekje) Executieve functies bij kinderen en adolescenten, Peg Dawson en Richard Guare In dit boek laten de schrijvers zien hoe executieve functies zich ontwikkelen en waarom ze een sleutelrol spelen in het gedrag van kinderen en hun (school)prestaties. Hun probleemoplossende aanpak beslaat het gehele spectrum van executieve functies: van Inhibitie, Flexibiliteit en Emotieregulatie tot Taakinitiatie, Werkgeheugen, Planning en Organisatie. Op basis van baanbrekend onderzoek worden voor elke vaardigheid concrete aanwijzingen gegeven hoe deze is vast te stellen en te meten. Daarnaast bieden de auteurs stapsgewijze richtlijnen en uiterst praktische tips om de verschillende executieve functies door individuele coaching of klassikale interventies te versterken. In de uitgebreide bijlagen zijn talloze vragenlijsten, checklists en werkbladen opgenomen die direct in de praktijk zijn te gebruiken. Gedrag in uitvoering, over executieve functies bij kinderen en pubers, geschreven door Diana Smidts en Mariëtte Huizinga. Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen executieve functies zich. Maar er zijn ook kinderen bij wie dat niet zo soepel verloopt. De gevolgen zijn dan meestal ingrijpend. De auteurs bespreken verschillende soorten gedragsproblemen m.b.t. executieve functies en geven praktische adviezen om hiermee om te gaan. Zo is leren leuk dit boekje van Panta Rhei bevat 54 tips die kinderen (van jaar) helpen bij het indelen, plannen en uitvoeren van dagelijks huiswerk Leren kun je leren, in 7 stappen zelfstandig leren werken Door middel van allerlei tips, trucs, spelletjes en verhaaltjes leren kinderen (9-12 jaar) zelfstandig werken Breinsleutels, geschreven door Marald Mens, Marije Boonstra en Marieke Tjallema, uitgegeven door In dit boek wordt de relatie uitgelegd tussen de didactische principes (de Breinsleutels) en kennis uit de neuropsychologie (over de executieve functies; o.a. werkgeheugen, inhibitie, flexibiliteit en planning). Het bevat aanwijzingen om kinderen m.b.t. deze executieve functies vaardigheden aan te leren. Op de bijgeleverde dvd staan leerkrachten die de tien breinsleutels uit het boek toepassen in hun klas.

11 Wijzer in Onderwijsbehoeften, in gesprek met leerlingen samen zicht krijgen op hun onderwijsbehoeften. Bedoeld voor leraren in het basisonderwijs. Bevat een handleiding en losse kaarten. Uitgegeven door Zien in de klas ( Deze uitgave helpt de leerkracht om effectieve kind-gesprekken te voeren. Dit levert nieuwe informatie op die bruikbaar is om de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen. Door de kaarten, vele aanpakken en suggesties die in deze uitgave beschreven staan, kan meteen praktisch met de leerlingen in de klas aan de slag gegaan worden. Een aanrader!!!!! Motoriek/concentratie Roosterlijnen 1 en 2 (ruimtelijk inzicht met patronen) Dieren 1; 45 werkbladen als kopieerblad met oplossingen en blanco roosterdieren. De volgende oefeningen; in het rooster op aanwijzingen tekenen, figuren natekenen, gekleurde dierfiguren Dieren 2; 45 kopieerbladen met oplossingen en werkbladen. De volgende oefeningen; dieren in het rooster langs een of twee assen spiegelen. Vormen, sporen, doolhoven 75 werkbladen voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar Het zijn denk- en doe-opgaven waarbij spelenderwijs het waarnemingsvermogen en de fijne schrijfmotoriek worden ontwikkeld.

12 Leerlingenzorg Alles is Data, werken met data in de klas, uitgegeven door CED-groep. Dit boek gaat over de manier waarop je als leerkracht allerlei soorten informatie kunt gebruiken om leren en lesgeven te verbeteren. Dit boek geeft je praktische handvatten om data in te zetten om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen 1 Stap verder met 1-zorgroute, uitgegeven door CED-groep en geschreven door Wijnand Gijzen. Om passend onderwijs vorm te geven, zullen opbrengstgericht en handelingsgericht werken met elkaar verbonden moeten worden. En het moet voor een leerkracht te realiseren zijn. 1 Stap verder met 1-zorgroute beschrijft en illustreert deze verbinding. Teach like a champion, uitgegeven door de CED-groep waarin 49 technieken staan om leerlingen te laten excelleren Toolkit Zorgkalender Basisonderwijs, van Harry Janssens Deze toolkit bestaat uit een boek en een CD-rom. In het boek vindt u een overzicht van de benodigde zorgactiviteiten, geordend naar de maand waarin deze moeten plaatsvinden. Met behulp van de CD-rom kunt u de zorgkalender aanpassen aan uw eigen zorgstructuur. Zo komt voor elke klas de zorg in beeld en ontstaat er voor iedereen binnen school een transparante zorgstructuur. Van dit boek zijn twee exemplaren aanwezig. Co-teaching, krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren uitgegeven door Pica en geschreven door Sandra Koot. Co-teaching wordt hier nader uitgewerkt als een vorm van coaching-on-the-job. Het vergroot de kennis en vaardigheden en verbetert de attitude van de leraar en is daarmee een krachtig gereedschap. Van kerndoel tot referentieniveau, geschreven door Marielle van der Stap. In dit boek wordt het onderwijsaanbod belicht vanuit de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs: referentieniveaus, kaders en arrangementen. In haar vorige boek Van kerndoel tot leerlijn, worden leerlingen ingedeeld in een van de 3 leerlijnen: (1 F), 0,75 en 0,5. In de verschillende kolommen kun je de concretisering van de doelen aflezen, verdeeld over twee keer een half jaar. In dit nieuwe boek wordt het onderwijsaanbod meer belicht vanuit de referentieniveaus. Er wordt in dit boek dieper ingegaan op kinderen die méér kunnen (meerbegaafde kinderen). nieuw! Wat écht werkt, 27 evidence based strategieën voor het onderwijs, geschreven door David Mitchell en uitgegeven door PICA. Leerlingen met speciale onderwijs-en ondersteuningsbehoeften kunnen grotendeels toe met gewoon goed onderwijs. Wat hiervoor nodig is, is het systematisch, expliciet en intensief inzetten van een breed aanbod van effectieve onderwijs strategieën. In Wat écht werkt wordt een uitgebreide selectie van 27 strategieën besproken, die bewezen effectief zijn, en in de praktijk direct kunnen worden toegepast.

13 Het jonge kind Toetspakket Beginnende geletterdheid, van het CPS (zie verder onder technisch lezen) wat zeg je?, auditieve taalmethode, auteur Maria van Wijk Deze methode richt zich op de auditieve ontwikkeling van de groepen 1 en 2, maar is ook nog goed te gebruiken in groep 3. De methode bestaat uit de handleiding, een aanvulling van praktijkgerichte taaloefeningen en een kopieermap Klassenmanagement in de onderbouw, door Yvonne Leenders, uitgegeven door het CPS Onderwijs aan het jonge kind. een vak apart, geschreven door Wieke Bosch en Cobi Boomsma Dit boek wil (beginnende) leerkrachten wegwijs maken in de wereld van het jonge kind en het onderwijs in de onderbouw. Vanuit het kijken naar kinderen, het leren kennen van hun ontwikkelingsfase(n) en het spel als centrale activiteit wordt besproken hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en leren. Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod. De auteurs nemen je mee de school in gedurende een dagdeel in de onderbouw. Ter ondersteuning is een DVD samengesteld. De film geeft een beeld van zo n dagdeel en legt daarnaast de nadruk op een aantal specifieke didactische aspecten. Ontwikkelings-psychologische visies op jonge kinderen, door Wim Westerman en Bert van Oers. In dit boek worden de belangrijkste ontwikkelingstheorieën van de afgelopen eeuw (nog) eens voor het voetlicht gebracht. Begeleiden van jonge risicokinderen, geschreven door Aleid Beets-Kessens en Dick Memelink. In dit boek passeren drie onderwijsvisies de revue: programmagericht onderwijs, ervaringsgericht onderwijs en ontwikkelingsgericht onderwijs. Het moge duidelijk zijn dat men in de praktijk mengvormen zal aantreffen. Kiezen voor het jonge kind, geschreven door Helma Brouwers Het boek bestaat uit drie delen: Deel 1: Achtergronden, in dit deel gaat het om basale achtergrondkennis, kennis die elke onderbouwleerkracht nodig heeft om bewust en deskundig te kunnen handelen. Deel 2: Visies op onderwijs aan jonge kinderen, over Fröbel, Montessori en Decroly. En ook over hedendaagse onderwijsconcepten Ervaringsgericht onderwijs, Ontwikkelingsgericht onderwijs, Reggio Emilia, Kaleidoscoop en de meer programmagerichte visie als Piramide. Deel 3: een praktisch deel waarin beschreven wordt welke activiteiten je met kinderen kunt plannen, hoe je de speelwerktijd organiseert en met welke materialen en middelen je een rijke speelleeromgeving kunt inrichten.

14 Sociaal-emotioneel Methode Kids Skills Deze methode is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden. Centraal staat het idee dat alle problemen opgevat kunnen worden als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. In 15 eenvoudige stappen leert het kind samen met zijn/haar begeleider actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen Mijn kids Skills vaardigheden boek Met behulp van dit werkboek kan het kind drie verschillende vaardigheden leren. Voorin wordt aan het kind uitgelegd hoe dit werkboekje werkt. Achterin staat een beknopte uitleg voor volwassenen Een zorg voor school en thuis Een reeks van 11 boekjes met achtergronden tips en adviezen voor school én ouders: over stimuleren van sociaal gedrag, pestgedrag de kop indrukken, voorkomen van agressief gedrag, faalangst overwinnen, hulp bij teruggetrokken en depressief gedrag, hulp bij autisme, hulp bij ADHD, hulp bij hoogbegaafdheid, hulp bij dyslexie, over inclusief onderwijs, ouders in het basisonderwijs Pedagogische adviezen voor speciale kinderen, Trix van Lieshout Naast een beschrijving van gedragsproblemen geeft de auteur praktische suggesties. Het is zowel een praktisch handboek als een naslagwerk Leefboek voor kinderen, tips voor kinderen van 8-12 jaar om hun zelfvertrouwen te vergroten Dit is een leer-en leefboek voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar dat hen wil bijstaan in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Het richt zich op veel voorkomende emotionele problemen als; verlegenheid, gebrek aan zelfvertrouwen, motivatieproblemen, geen contact kunnen maken, gepest worden, gescheiden ouders, ruzie en vriendschap Het nieuwe Leefboek voor kinderen van Theo Legter, met tips voor iedereen om het leven leuker te maken Alternatieven voor ruzie maken, spelletjes en activiteiten om nieuwe gedragsregels bij conflictsituaties uit te proberen Het praktische gedeelte bevat 14 lesblokken van 1 ½ uur: elk lesblok begint met de versterking van het gevoel van eigenwaarde, gevolgd door communicatie-en rollenspelen waarin alternatief gedrag wordt geoefend. De spelletjes hebben de volgende thema s; kennismaking, communicatie, oorzaken van conflicten, stoppen van conflicten, samenwerking en tolerantie, regels opstellen en naleven, versterken van sociale vaardigheden, jezelf en anderen waarderen

15 Verborgen regels, praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden Voor een aantal kinderen zijn sociale regels niet vanzelfsprekend. Naast verschillende technieken om vaardigheden aan te leren, komen in dit boekje de voorbeelden van regels aan bod die in diverse situaties gelden Positive Behavior Support, Goed gedrag kun je leren, doelmatige strategieën voor in de school Er worden eenvoudige, maar doeltreffende methoden aangereikt om alle medewerkers op een school op één lijn te krijgen wat betreft het omgaan met het gedrag op het niveau van de school, de klas en individueel. Dit boek is bedoeld om antisociaal gedrag op school van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar zo vroeg mogelijk aan te pakken en om te buigen naar positief gedrag. Jarenlang onderzoek heeft de effectiviteit ervan aangetoond. Van het boek Positive Behavior Support is een tweede exemplaar aangeschaft! Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school, strategieën voor effectieve oplossingen bij gedragsproblemen Hulpwaaier met tips en strategieën uit Positive Behavior Support, er zijn twee exemplaren beschikbaar! Waar komt dat gedrag vandaan? In dit boek worden 20 tips gegeven voor leerkrachten, waardoor probleemgedrag van leerlingen sterk zal afnemen en de sociale omgang zal verbeteren. Groepsplan gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs, geschreven door Kees van Overveld. In het boek Groepsplan gedrag is een planningsmodel beschreven, waarin de leraar vastlegt hoe zijn groep zich ontwikkelt en hoe het zich zou moeten ontwikkelen. Hierbij wordt in kaart gebracht welke ondersteuningsbehoeften er zijn voor álle leerlingen (preventie 1), voor sómmige leerlingen die risico lopen zich problematisch te ontwikkelen (preventie 2) en voor énkele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wegens risico op ernstig probleemgedrag (preventie 3). Daarbij zijn interventies bedacht, die daadwerkelijk uitgevoerd worden. Tevens wordt bekeken welke ondersteuning de leraar nodig heeft om dit uit te voeren. Help ik voel zoveel! geschreven door Carla Wensen en uitgegeven door Uitgeverij SWP Amsterdam. Dit boekje is speciaal geschreven voor (hoog)gevoelige kinderen en snel overprikkelde kinderen in de leeftijd van circa 7-11 jaar, hun ouders en leerkrachten/hulpverleners. Door middel van spelletjes, opdrachten, vragen tips en verhaaltjes kunnen kinderen ervaren en ontdekken hoe zij anders om kunnen gaan met het te veel voelen en overprikkeld raken.

16 Jonge kinderen en sociaal onhandig gedrag, programma voor groep 1 tot 4 Centraal in dit trainingsprogramma, dat gericht is op de onderbouw, staat het verhaal van een kleine prins, die met zijn rugzak op zoek gaat naar de Ruige rovers. Op zijn reis beleeft de prins vele avonturen en leert verschillende situaties op een sociaal adequate manier op te lossen. De kinderen gaan mee op deze reis en maken zich zo de verschillende sociale vaardigheden eigen. Samen in een klein groepje leren ze van elkaar en gaan ze het nieuwe gedrag oefenen. Kinderen en binnenstebuitenen met gevoelens, programma voor emotionele vaardigheden Dit programma voor emotionele vaardigheden steekt in op de omgang met eigen gevoelens. Wanneer een kind weet welke gevoelens het heeft, dat deze er mogen zijn, dat ze er uit kunnen en hoe dat adequaat kan (het zogenaamde binnenstebuitenen), dan verandert als een logisch gevolg hiervan het gedrag. Emotionele vaardigheid als basis voor sociale vaardigheid, daarom dit programma. Bedoeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar Leerlingen met een specifieke hulpvraag In dit handzame boekje worden achtergronden en tips gegeven voor kinderen met specifieke hulpvragen (ADHD, dyslexie, hoogbegaafd, astma, autisme enz.) Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten In dit opvoedingsboek voor Kanjers wordt uiteengezet hoe u uw kind kunt leren luisteren naar zijn positieve echte verlangens Echt wel! De aanpak van gedragsproblemen, geschreven door Michiel Noordzij Dit is een handboek voor op de werkvloer. Voor ouders, docenten en hulpverleners. De nadruk ligt niet op uitleggen wat er aan de hand is, maar op de manier waarop je het aanpakt. Je leert een systematiek hanteren die werkt bij jonge en oudere kinderen. Je wordt een trainer van het kind. Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst, geschreven door Deborah Plummer, uitgegeven door Pica In dit creatieve activiteitenboek worden theoretische achtergronden (waarom we de dingen doen die we doen) gecombineerd meen rijkdom aan activiteiten die het kind kunnen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht. De Doe-bladen kunnen meerdere keren worden gebruikt: als gratis download zijn ze beschikbaar via Respect, voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur geschreven door Hans Kaldenbach. Respect is een praktisch boek over jongeren die zich niet laten corrigeren. Het geeft veel concrete tips. Het is een luchtig en puntsgewijs boek opgebouwd in 99 korte verhelderende paragrafen.

17 De Interactiewijzer In dit boek wordt problematisch gedrag van kinderen beschreven vanuit een wisselwerking, als interactieprobleem. Problematische interactiepatronen worden doorbroken door specifieke, sociale vaardigheden oplossingsgericht te beïnvloeden. De adviezen zijn toegesneden op de dagelijkse praktijk in de groep. Handboek OW in het onderwijs Het handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs bestaat uit vier onafhankelijk van elkaar te lezen delen: het oplossingsgerichte denkkader, het werkveld van het onderwijs, het instrumentarium en de praktische toepassing van OW Beknopte handleiding criteria DSM-lV (bureau-editie) Een naslagwerk bij het terugvinden van criteria waarop bij kinderen een diagnose is gesteld Overleef de onderwijsinspectie, geschreven door Thijs Radersma & Henk van der Weijden (uitgegeven door Boom). Dit boek besteedt veel aandacht aan het toezichtskader, de lijst met aandachtspunten aan de hand waarvan de inspecteurs werken. Het stelt hiermee scholen in staat om adequaat om te gaan met alle onderdelen van een inspectiebezoek. De geweldige 5-puntensschaal, ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer en met hun emoties geschreven door K.D.Buron en M. Curtis Deze 5-punten schaalvragen zijn ontwikkeld om kinderen en jongeren te helpen hun emoties en reacties op allerlei gebeurtenissen beter te begrijpen. De schalen kunnen gebruikt worden als monitor voor obsessie, spanning, woede, angst enz., maar ook om aan te geven wanneer welke sociale codes toegepast moeten worden, bijv. als het gaat om het leren reguleren van bijv. het stemvolume Wijzer Onderwijs, autisme Deze uitgave van het CED bevat katernen over autisme spectrum stoornissen (ASS), uitleg over ASS, een klassenwijzer, een begeleidingswijzer, een planwijzer en een rekenwijzer Wijzer Onderwijs, aandachtstekort en gedragsstoornissen Deze uitgave van het CED bevat de volgende katernen; ADHD-wijzer, ODD/CD-wijzer, klassenwijzer, methodiekwijzer en organisatiewijzer Indicatiestelling SO en leerling-gebonden financiering Deze derde, geheel herziene versie geeft een overzicht van de instrumenten (toetsen, tests, vragenlijsten, interviewmethoden enz.) die al dan niet voor indicatiestelling (voor een van de clusters) kunnen worden gebruikt. Vooral bedoeld voor diagnostici

18 Wijzer Onderwijs, hechtingsproblemen Deze Wijzer geeft achtergrondinformatie over hechtingrelaties, de vormen van onveilige hechting en de problemen die een leerling hierdoor kan ervaren. De Ondersteuningsswijzer biedt een stappenplan voor het signaleren van hechtingsproblemen en het verwijzen voor externe hulpverlening. Ook geeft deze wijzer een beschrijving van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met hechtingsproblemen en concrete, praktische aanwijzingen om hieraan tegemoet te komen in de klas. Wijzer Onderwijs, wijzer over angst en Depressie De Wijzer beschrijft de theoretische achtergrond van angst en angststoornissen en praktische aanwijzingen om angstgevoelens van leerlingen een plek te geven binnen de leerlingezorg op school, zowel op individueel niveau, als op het niveau van de groep en de school. De wijzer bevat ook een schoolprotocol Schoolweigering door Angst. De Wijzer over depressie bespreekt de theoretische achtergrond en signalen op school die op een depressie wijzen. Daarnaast geeft de wijzer praktische adviezen om binnen de school met een depressieve stemming van leerlingen om te gaan. Dit is ADHD, alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school geschreven door Jan Buitelaar en Arga Paternotte, uitgegeven door Lannoo Campus Dit boek is en geheel herziene versie van het boek Het is ADHD En geeft een actueel en compleet verhaal over alles wat er zich Rondom ADHD afspeelt. Met deze kennis kan iedereen aan de slag om het gedrag van kinderen met ADHD beter te begrijpen en te begeleiden. Het Coachings Technieken Boek Dit boek is samengesteld door topprofessionals in het vak. Het is voor coaches een ideaal naslagwerk en ideeënboek. Elke techniek wordt verbeeld in een figuur en volgens een vast stramien beschreven. De technieken zijn ingedeeld naar de fase in het coachingproces (intake, onderzoek, huiswerk, evaluatie en onderhoud). Ook zijn de technieken ingedeeld in de volgende onderwerpen: spel, ontspanning, creatief, feedback, lichaam en gesprek. Mindfulness, een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten, geschreven door Ger Schurink (met te downloaden meditatieoefeningen) Mindfulkids, Heartfulkids, een boek voor kinderen over aandacht en vriendelijkheid (met CD met daarop alle audio-oefeningen geschreven door George langenberg en Rob Brandsma. Dit prachtig geïllustreerde boek met levendige voorbeelden is geschreven voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Door ontspanningsoefeningen en aandachttrainingen leren kinderen om te gaan met stress en zich beter bewust te zijn van hun lichaam en emoties.

19

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Verbeter de. scores op de Citotoetsen

Verbeter de. scores op de Citotoetsen Verbeter de scores op de Citotoetsen Verbeter de scores op de Citotoetsen voor kleuters (U bent niet meer verplicht die toetsen af te nemen! Het werkboek taal Alle scholen maken gebruik van de Cito-taaltoets

Nadere informatie

Tips voor het diagnostische gesprek. Marisca Milikowski Rob Milikowski

Tips voor het diagnostische gesprek. Marisca Milikowski Rob Milikowski Tips voor het diagnostische gesprek Marisca Milikowski Rob Milikowski Herkent u deze leerling? Zwakke automatisering, Tellend rekenen vaak op de vingers Nieuwe kennis zakt snel weg Eenvoudige bewerkingen

Nadere informatie

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Versie: juni 2015 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Nieuwe methode aanschaffen? Dat kan nu veel voordeliger. Snappet

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Programma. Geschiedenis Uitgangspunten IJsberg- denken

Programma. Geschiedenis Uitgangspunten IJsberg- denken Programma Inleiding Geschiedenis Uitgangspunten IJsberg- denken De rekenkaarten De opzoekkaarten RTAmersfoort Opzoekkaarten en het drieslagmodel Oefenen met de transfer Het rekendossier Rollenspel De rekenschouw

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Wijzer Onderwijs. www.cedgroep.nl/webwinkel. Ondersteuning en praktische tips. Voor wie?

Wijzer Onderwijs. www.cedgroep.nl/webwinkel. Ondersteuning en praktische tips. Voor wie? Wijzer Onderwijs Leerlingen met autisme, ADHD, ODD/CD, angst, depressie of hechtingsproblemen: wie in het onderwijs werkt, krijgt er mee te maken. In de praktijk is het lastig om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dat is duidelijk! Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dit overstapdocument biedt per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof tussen de oude en

Nadere informatie

Snappet is een alternatief voor...

Snappet is een alternatief voor... Snappet is een alternatief voor... Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Informatie Nieuwe methode aanschaffen?

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

RID, daar kom je verder mee. Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling

RID, daar kom je verder mee. Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling RID, daar kom je verder mee Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling Waarom het RID? Wat is dyscalculie? Een gestructureerde aanpak Ruim 25

Nadere informatie

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO Betsy Ooms Opzet Doel leesonderwijs (en spellingonderwijs) Doorgaande lijn Kenmerken goed leesonderwijs Extra aandacht voor monitoring, als belangrijk

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a)

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Analysewijzer M3 versie 2.0 (20-10-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Bij afnamemoment M3

Nadere informatie

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Er is veel aandacht voor het verbeteren van basisvaardigheden rekenen. Terecht, want deze vaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Automatiseren en memoriseren van het rekenen tot 10 (20)

Automatiseren en memoriseren van het rekenen tot 10 (20) Automatiseren en memoriseren van het rekenen tot 10 (20) Masterplan Dyscalculie December 2013 Ine van de Sluis (inevandesluis@hotmail.com) Automatiseren/memoriseren van de sommen tot 10 (20) - Verschil

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

De Kleine Prins Expertisecentrum

De Kleine Prins Expertisecentrum De Kleine Prins Expertisecentrum Femke Rienstra f.rienstra@dekleineprins.nl 31/10/16 2 Executieve Functies Kennis m.b.t. Executieve Functies (EF), de ontwikkeling ervan en het kunnen herkennen van de EF

Nadere informatie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Overstapdocument Pluspunt Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Deze overstapdocumenten bieden per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof

Nadere informatie

Twee Nieuwe opleidingen voor het onderwijs

Twee Nieuwe opleidingen voor het onderwijs Twee Nieuwe opleidingen voor het onderwijs INHOUD Twee nieuwe digitale opleidingen: Vervolg master SEN-opleiding gedrag Haal alles uit de DMT-oefenmap (plus) Inleiding Vervolg SENopleiding gedrag Haal

Nadere informatie

Aanmelding dyscalculie-onderzoek

Aanmelding dyscalculie-onderzoek Aanmelding dyscalculie-onderzoek Aanmeldingsformulier school Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee ja, in groep Op deze school sinds groep Schoolgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie

Protocol Dyscalculie Protocol Dyscalculie Inhoud Inleiding... 2 Signaleren... 3 Interventies... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval door de leerkracht... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Naar beter rekenonderwijs

Naar beter rekenonderwijs Naar beter rekenonderwijs 1 Wat komt aan de orde? Actuele ontwikkelingen Ontdekkingen mbt goed rekenonderwijs Naar beter rekenonderwijs Praktische tips 2 Over een groot aantal jaren, en de laatste jaren

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen SPELLING PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl

Nadere informatie

Dyscalculie gediagnostiseerd. En dan? MBO conferentie Dyscalculie

Dyscalculie gediagnostiseerd. En dan? MBO conferentie Dyscalculie Niet alle rekenproblemen zijn dyscalculie 2 1 T O M B R A A M S Dyscalculie gediagnostiseerd. En dan? MBO conferentie Dyscalculie PPON 2004 en 2011 De onderzoeken van PPON 2004 en 2011 laten zien dat routinematige

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Het Fundament voor goed rekenonderwijs

Het Fundament voor goed rekenonderwijs Het Fundament voor goed rekenonderwijs september 2011 Ina Cijvat Door vroegtijdige interventies kunnen alle kinderen getalbegrip ontwikkelen. Preventie van rekenproblemen Leerlijnen / tussendoelen kennen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN

BEGELEIDING LEERLINGEN DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN BEGELEIDING LEERLINGEN DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie Definitie van dyscalculie Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE

LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE Training - Begeleiding - Coaching LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE TIJDELIJKE ONDERSTEUNING BIJ SCHOOLVAKKEN MATRIXCOACHING BIJ LEER- EN EMOTIONELE PROBLEMEN HERKENT U DIT? Heeft uw kind moeite met een of meerdere

Nadere informatie

Geen onwil maar onmacht

Geen onwil maar onmacht Geen onwil maar onmacht Executieve functies op school Karli van Veen, ambulant begeleider Barbet Floors, ergotherapeut In deze workshop: Welke executieve functies zijn er? Problemen met executieve functies

Nadere informatie

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

team De gelukkige groep

team De gelukkige groep pedagogisch klimaat... sociaal-emotionele ontwikkeling team Aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren De gelukkige groep Op school en in uw groep speelt veel meer dan alleen het schoolse leren. Het

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Rekenrijk Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose.

Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose. Talenten en problemen Het is zó frustrerend als je ziet dat getalenteerde kinderen telkens weer worstelen met simpele taken zoals huiswerk, opruimen en aankleden. Of met het omgaan met boosheid en teleurstellingen.

Nadere informatie

Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom

Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom Inhoud Toetsen en evalueren Rekenonderwijs anno 2013 Evaluatiemiddelen binnen rekenonderwijs

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Handleiding Snappet vervanging

Handleiding Snappet vervanging Handleiding Snappet vervanging Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Rekenen met Snappet De leerlingen

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Wat leert mijn kind allemaal in groep 5/6? Wanneer wordt er getoetst? Belangrijkste einddoelen per vak per groep Wat voor huiswerk wordt er meegegeven? Wat

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Met dank aan: Mariët Förrer CPS Onderwijsontwikkeling en advies Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Leeslink Inhoud 1 Invullen

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Leren automatiseren met. Rekensprint. Rekensprint

Leren automatiseren met. Rekensprint. Rekensprint Leren automatiseren met Inspectierapport 2011 Scholen die tevreden zijn over aanbod automatiseren methode hebben significant lagere eindopbrengsten. Veel scholen scoren onvoldoende op de doorgaande lijn

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Executieve functies in de klas: interventies

Executieve functies in de klas: interventies Executieve functies in de klas: interventies Door Wijnand Dekker, gezondheidszorgpsycholoog Anneke Dooyeweerd, pedagoog/coach Inleiding In de vorige nieuwsbrief omschreven we wat er wordt verstaan onder

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff en S(B)O

ThiemeMeulenhoff en S(B)O ThiemeMeulenhoff en S(B)O Agenda: ThiemeMeulenhoff en het S(B)O en de passende perspectieven door Nicola Brijde, uitgever Handig werken en tijdsbesparing met de Methode Startpagina door Miriam Hennephof

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Rekenen in cluster 2: Praktijkvoorbeeld. Programma. Optimaliseren rekenonderwijs

Rekenen in cluster 2: Praktijkvoorbeeld. Programma. Optimaliseren rekenonderwijs Rekenen in cluster 2: Praktijkvoorbeeld Simeacongres 13 april 2012 Kim de Keijser en Loes Wauters Programma Rekenrapport Rekenontwikkeling DSH en ESM Praktijkvoorbeeld Uitwisseling: inrichting rekenonderwijs

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Spellen Rekentuin Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen

Spellen Rekentuin Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Spellen Rekentuin Bij alle spellen in de Rekentuin moeten de opgaven binnen een bepaalde tijd opgelost worden. Bij de meeste spellen is dat 20 seconden, maar soms hebben spelers meer of minder tijd. Alle

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Kleuterplein Inhoud 1 Invullen van het groepsoverzicht 2 Opstellen van het groepsplan Rekenen 3 Opstellen van het groepsplan Klanken

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

een korte introductie

een korte introductie een korte introductie Uitgeverij Bontekoe Zijpendaalseweg 91 6814 CG Arnhem 026 751 8901 info@uitgeverijbontekoe.nl Uitgebreide informatie vindt u op: www.uitgeverijbontekoe.nl Interveniërende methodiek

Nadere informatie

Executieve functies en leren

Executieve functies en leren Executieve functies en leren Wijnand Dekker Praktijk Dekker&Dooyeweerd, Ede info@dekkerdooyeweerd.nl EXECUTIEVE FUNCTIES WAT ZIE JE, WAT DOE JE, WAT ZEG JE, WAT PLAN JE? EXECUTIEVE FUNCTIES: IN GESPREK

Nadere informatie

Dyscalculiebehandeling

Dyscalculiebehandeling Dyscalculiebehandeling De weg vrij voor talent Wat is dyscalculie? Werken in je eigen tempo Dyscalculie komt voor bij ongeveer 3 tot 6% van de basisschoolleerlingen. Het kan erfelijk zijn, maar soms komt

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ Verlengde instructie nader bekeken Ceciel Borghouts 21 januari 2011 Indeling van de lezing Wat verstaat men onder (verlengde) instructie?

Nadere informatie

TAAL- EN LEESMETHODEN. Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen. Begrijpend lezen. Effectieve strategieën voor begrijpend lezen ALGEMEEN

TAAL- EN LEESMETHODEN. Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen. Begrijpend lezen. Effectieve strategieën voor begrijpend lezen ALGEMEEN TAAL- EN LEESMETHODEN ALGEMEEN Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen Algemeen: aandachtspunten bij methode Begrijpend lezen Om een goede begrijpend lezer te zijn, is het in de eerste plaats

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6.

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. Tafelplan 2015-2016 Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. 1 Groep 4 Doelen eind groep 4: - De kinderen hebben de tafel van 1, 10, 2, 4,

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken en spelling

Opbrengstgericht werken en spelling WORKSHOP Opbrengstgericht werken en spelling Programma en doelen Is spelling moeilijk? Het waarom en wat Effectief spellingonderwijs Spellingbewustzijn Tips Afsluiting. Schema spellingsproces Gesproken

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Annemarie Vink avink@hetabc.nl Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Technisch lezen 8-10-2014 www.hetabc.nl 2 Programma

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Analysewijzer M3 versie 2.0 (28-3-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Belangrijke signalen

Nadere informatie

1 Download: Beertjesaanpak Stippestappen Stop-denk-doe Methode

1 Download: Beertjesaanpak Stippestappen Stop-denk-doe Methode Beertjesaanpak Stippestappen Stop-denk-doe Methode De beertjesaanpak begeleiding van kinderen met werkhoudingsproblemen (Bron: Kinderen met Aandachts- en werkhoudingsproblemen van Kaat Timmermans) Voor

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding

Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding Passend onderwijs begint in de klas. Het gaat ervan uit dat leraren hun leerlingen in de klas kunnen bieden wat nodig is. Vaak gaat dat goed. Soms kun je daarbij

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding

Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding Internet is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs en biedt bovendien een bijna onuitputtelijke bron aan informatie en hulpmiddelen. Dit document

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 UITGANGSSITUATIE In de groepen wordt met de methode Pluspunt gewerkt. Aangezien de niveauverschillen binnen de groep erg groot zijn, werken sommige kinderen

Nadere informatie

Gedragswaaier. Een passende aanpak voor ieder kind. Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer

Gedragswaaier. Een passende aanpak voor ieder kind. Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer Gedragswaaier Een passende aanpak voor ieder kind Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer 2. Introductie van de Gedragswaaier De Gedragswaaier biedt leerkrachten in het primair onderwijs handvatten

Nadere informatie

DIDACTISCH GROEPSPLAN

DIDACTISCH GROEPSPLAN SBO De Boei DIDACTISCH GROEPSPLAN GROEP: Kof LEERKRACHT(EN): Anke Heijs/Margriet Wouda VAKGEBIED: Rekenen PERIODE: Jan.-juni Samenstelling van de groep: Stimulerende factoren: Belemmerde factoren: Beginsituatie:

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 De volgende items vindt u terug in de rapporten van alle groepen 3 t/m 8 De cognitieve vakken zijn per groep aangegeven. SOCIALE VAARDIGHEDEN WERKHOUIDNG CITO-LOVS

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie

Protocol Dyscalculie Protocol Dyscalculie Inhoud Inleiding 2 Visie en uitgangspunten 3 Wat wordt verstaan onder dyscalculie? 4 Leren rekenen en rekenproblemen 4 Drie pijlers 5 Interne diagnostiek 5 Externe diagnostiek 6 Stappenplan

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Agenda: Informatie over de vakken van groep 3 Koffie en thee drinken, korte pauze

Nadere informatie

Aandacht.. graag! Elly Kok Marianne van Etten Expertiseteam Fritz Redlschool/UMCU

Aandacht.. graag! Elly Kok Marianne van Etten Expertiseteam Fritz Redlschool/UMCU Aandacht.. graag! Elly Kok Marianne van Etten Expertiseteam Fritz Redlschool/UMCU VOORSTELLEN DOELEN IN DEZE KORTE TIJD Meer kennis over mogelijke achtergronden en oorzaken van niettaakgericht gedrag

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

kt! 2 Leren lezen en spellen, een aanpak periode in groep 3 en de hogere

kt! 2 Leren lezen en spellen, een aanpak periode in groep 3 en de hogere Leren lezen en spellen, een aanpak kt! 2 In het vorige artikel- Instructie werkt! (r), opgenomen in Praxis~ bulletin, nummer 7 - zijn een " aantal algemene tips beschreven én speciale tips voor de klankzuiuere

Nadere informatie