lijst orthotheek materialen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lijst orthotheek materialen"

Transcriptie

1 lijst orthotheek materialen versie locatie: Johannes-Martinusschool, Boezemweg 174, BP Rotterdam NB De schoolvaardigheidstesten van (Hoofdrekenen, Rekenen en Wiskunde, Begrijpend lezen) worden niet uitgeleend, maar kunnen wel ingezien worden. Het is wel mogelijk deze toetsen bij leerlingen af te nemen (vanuit KANS worden de scoreformulieren verstrekt en de afnameprocedure). Medewerkers van KANS kunnen voor u de ruwe scores via de normeringssite van Boom invoeren. De resultaten, weergegeven in dle s, A t/m E, 1 t/m V en percentielscores, worden hierna aan de school doorgegeven. De aanschaf van scoreboekjes geeft nl. toegang tot evenveel scoring eenheden via de normeringssite van Boom.

2 Rekenen UGT-R, Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised Deze toets is een taakgerichte toets die het niveau van getalbegrip beoogt te meten. De toets is ontwikkeld voor groep 1, 2 en 3 voor het basisonderwijs en SBO. De toets moet individueel afgenomen worden. Schoolvaardigheidstest, hoofdrekenen Deze toets van Boom testuitgevers, gemaakt door Teije de Vos, is bedoeld om de hoofdrekenvaardigheid vast te stellen: hoe vlot de leerling kan hoofdrekenen. Het bestaat uit één toetsblad, voor- en achterkant. Leerlingen krijgen exact 5 minuten de tijd om zoveel mogelijk sommen te maken. PDO rekenen Met dit diagnostisch rekenpakket van Boom testuitgevers kun je de rekenontwikkeling van leerlingen met rekenproblemen in kaart brengen, de oorzaak vast stellen en vervolgens tot een plan van aanpak te komen. Het rekenpakket bevat de volgende terreinen: getalbegrip tot 20, 100 en 1000 De sommen tot 20 De sommen van 20 tot 100 en van 100 tot 1000 (hoofdrekenen) De tafels (inzicht en automatisering) Cijferend vermenigvuldigen en delen tot 100 en Tempo Test Automatiseren, deze test gemaakt door Teije de Vos en uitgegeven door Boom testuitgevers, is de opvolger van de alom bekende Tempo Toets Rekenen. Er zijn twee versies beschikbaar: voor groep 3 en 4 alleen + en en vanaf groep 5 +, -, x en : Per onderdeel krijgt de leerling twéé minuten de tijd. Bij de Tempo toets rekenen was dat 1 minuut. Klein Rekenonderzoek, van Harry Janssens Met dit boek kunt u direct aan de slag om een handelingsplan van beperkte omvang en zwaarte op te stellen voor het individuele kind. Aan de hand van stroomdiagrammen met daarin standaardsommen kan het hoofdrekenen en cijferen adequaat onderzocht worden (op niet al te uitgebreide schaal). Binnen de stroomdiagrammen wordt met lettercombinaties verwezen naar conclusies en handreikingen voor hulp CITO-toetsen voor Speciale Leerlingen Functioneringsniveaus groep 3 t/m groep 5 en groep 6 t/m groep 8 Schoolvaardigheidstoets Rekenen en Wiskunde, uitgeverij Boom (www.boomtestuitgevers.nl) Deze test kan afgenomen worden vanaf groep 3 t/m 8. Afnameduur 50 min.

3 Dyscalculie en Rekenproblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen, geschreven door Marisca Milikowski en uitgegeven door Boom. De moeilijkheden (obstakels) van kinderen metrekenproblemen/ dyscalculie, worden beschreven in de volgorde waarin de leerling ze tegen komt. Aan de hand van een praktijkgeval wordt daarna verteld wat werkt en wat niet. Alles telt voor iedereen Dit is een op maat geschreven programma voor moeilijk rekenende kinderen. Voor deze kinderen biedt Maatschrift (op hun niveau) een volledig rekenprogramma aan. Er wordt vanuit alle leerstofdomeinen gerekend, geschat, gemeten en geteld. Het is een minimumprogramma voor groep 5 t/m groep 8. Van elk van deze groepen is het volgende aanwezig: de Begeleidingsmap (inclusief software), de Handleidingen voor de Maatschriften (A en B) en de Maatschriften zelf. Oefenboekjes rekenen van Malmberg, Voor elk leerjaar zijn er twee boekjes met oefenstof a en b. en zijn naast elke methode te gebruiken. Een inhoudsopgave van elk deeltje is achterin opgenomen. Een kopie van alle inhouden is beschikbaar. Kampioenset rekenen Dit oefenmateriaal bevat twee werkboekjes over tafels (de tafelkampioen en de super tafelkampioen), twee werkboekjes over breuken (de breukenkampioen en de super breukenkampioen) en twee boekjes over klokkijken (de klokkenkampioen en de super klokkenkampioen). Er zijn ook antwoordenboekjes van aanwezig. Rekenen met dieren, kopieer map Bedoeld voor kinderen in de bovenbouw (10-12 jaar). Korte verhalen over dieren met rekenopdrachten over gewicht, grootte, snelheid enz. Rekenen met voertuigen, kopieermap Bedoeld voor kinderen in de bovenbouw (9-13 jaar). Op de infobladen interessante, leuke gegevens over allerlei vervoermiddelen. Aan de hand van motiverende rekenopgaven wordt deze informatie verwerkt. Reken-opzoekboekje, Tom Braams (www.opzoekboekje.nl) Deze losse rekenkaarten zijn een hulpmiddel voor kinderen die bijv. moeilijk tot automatisering komen. Met sprongen vooruit, kopieerboek Dit onderwijsleerpakket is een interactief klassikaal oefenprogramma en heeft tot doel dat leerlingen (eind groep 4) verkort en flexibel kunnen rekenen in het getallengebied tot 100. Het bevat o.a. de volgende onderdelen; leren tellen, ordenen en lokaliseren, springen naar getallen (getallenlijn), aanvullen tot 10, splitsingen, sprong van 10, opereren op de lege getallenlijn, bijna-verdwijn sommen. Met sprongen vooruit materialenkist Deze kist bevat oefenmaterialen en oefenlessen voor groep 3 en 4 o.a. 26 flitskaarten van het rekenrek tot 20, verliefde harten, tweelingen, splitsbloemen, vrienden van 100, kralenketting, tienvangers, getalkaarten verschillende posters.

4 Rekenhulpkaart 1F uitgegeven door Boomtestuitgevers Op een A-4 kaart (tweezijdig) staan rekenfeitjes en weetjes (%, meten, wegen, inhoud, klok enz.)die als ondersteuning gebruikt kunnen worden bij het rekenen in de bovenbouw. Er zijn 10 exemplaren aanwezig. KWINT, dit rekenprogramma (ontwikkeld door de CED groep) is bedoeld voor nieuwkomers in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. De rekenleerstof van groep 3, 4 en 5 wordt in dit programma versneld doorgewerkt. Dit pakket kan ook gebruikt worden voor leerlingen die door ziekte (een deel van) de leerstof (van groep 3, 4 5) gemist hebben. De werkschriften bij KWINT zijn ook in te zetten voor zwakke rekenaars in de reguliere groep, die wat extra oefenstof kunnen gebruiken. Van KWINT is de handleiding aanwezig, met daarin de kopieerbladen en de werkschriften van de niveaus 1 t/m 5. Elk niveau heeft twee werkschriften. In 10 weken wordt een niveau doorgewerkt. Zo leer je kinderen rekenen, van Douwe Sikkes en Loe van der Leeuw De methodiek die hierin beschreven wordt is een leidraad voor d leerkrachten om de basisvaardigheden ( optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) middels gerichte instructie aan te leren en te automatiseren. Bij de mondelinge instructie maakt de leerkracht gebruik van de bal. Deze werkwijze zorgt ervoor dat alle leerlingen actief betrokken zijn bij het oefenen en automatiseren van de rekenstappen en bewerkingen. In de bijlagen toetsen, groepsoverzichten en werkbladen voor de verwerking. De bijbehorende DVD bestaat uit 3 onderdelen waarbij het gebruik van de bal in beeld wordt gebracht. SPRINT, een uitgave van Schoolsupport Sprint is een programma voor het automatiseren van basisvaardigheden Voor rekenen tot 100. Dit kant-en-klare programma is naast elke Methode te gebruiken. Rekensprint traint de essentiële vaardigheden op één manier, zodat de kinderen in elk geval één goede strategie ter beschikking hebben om met het programma te kunnen werken. Rekensprint is in eerste instantie geschreven om individueel of in kleine groepjes met kinderen te de basisvaardigheden te oefenen. Het programma omvat oefenstof voor 40 weken training, 4 keer per week gedurende 15 minuten. Elke training is volledig uitgeschreven en uitgewerkt. In de orthotheek zijn drie sets aanwezig! Aandacht voor Rekenen, uitgegeven door Sweelinck&De Boer B.V. Den Haag. Deze serie, bestaande uit een map voor groep 3 en tot en met groep 7 twee oefenboeken, bevat oefenstof geënt op de CITO-toetsen. De rekenvaardigheden van de CITO-toetsen, die na een bepaald (half) leerjaar getoetst worden, komen in deze oefenboeken aan bod. Eerst worden de kale sommen geoefend en vervolgens wordt het geleerde toegepast op redactiesommen. Deze serie is bedoeld voor ouders om thuis te oefenen met hun kind

5 Aandacht voor rekenen, uitgegeven door Sweelinck&De Boer B.V. Den Haag. Naast de map voor groep 3, zijn er de mappen voor groep 4, 5, 6 en 7. De (te kopiëren) werkbladen in de mappen zijn ontwikkeld om kinderen te laten oefenen met rekenvaardigheden die zij in een bepaalde groep nodig hebben. Uitgangspunt voor de inhoud van de werkbladen zijn de CITO-toetsen. De rekenvaardigheden die hierin worden getoetst, komen aan bod in de werkbladen in deze map. nieuw! Op weg naar rekenen, Een remediërend programma voor kleuterrekenen en speciaal ontwikkeld voor kleuters met een beneden gemiddeld talbegrip, door prof. Dr. Johannes E.H. van Luit en dr. Sylke W.M. Toll, uitgegeven door Graviant. Het doel van dit programma is om kinderen te stimuleren bij het leren van voorbereidende rekenvaardigheid en hiermee de overgang tussen het informele en formele basisrekenen in groep 3 te vergemakkelijken. De kinderen worden ondersteund bij het leren tellen, bij het leren van zogenaamde rekentaal, bij het leren van verschillende betekenissen en functies van getallen en bij het ontdekken van getalstructuren en relaties. Het programma is zo opgezet dat het op verschillende momenten en op verschillende manieren kan worden ingezet. Er zijn twee versies: de complete versie van 1,5 jaar (98 sessies) en de verkorte versie van ½ jaar (28 sessies). Technisch lezen Dyslexiemap Deze map van Eduforce omvat drie delen: Deel 1; dyslexie, de actuele stand van zaken Deel 2; onderzoek en begeleiding van leesproblemen Deel 3; onderzoek en begeleiding van spellingproblemen Dyslectische kinderen leren lezen Dit boek van Anneke Smits en Tom Braams bevat een groot aantal concrete werkvormen voor het lezen, zowel voor individuele begeleiding als voor het werken in kleine groepjes en voor klassikaal lezen 7 mappen van de Zuid-Vallei m.b.t. technisch lezen Map 1; deelvaardigheden (o.a. fonemisch bewustzijn en grafeem/ foneem koppeling) Map 2; elementaire leeshandeling AVI-1 Map 3; AVI- 1 en AVI-2 Map 4; AVI-4 en AVI-5 Map 5; AVI- 6 en AVI-7 Map 6; AVI-8 en AVI-9 Map 7; voor de radende lezers van AVI- 2 t/m AVI-9 Protocollen voor Leesproblemen en dyslexie Aanwezig zijn de vernieuwde protocollen voor: Groep 1-2 en 2, groep 3, groep 4, groep 5 t/m 8 en SBO

6 Overwin dyslexie, van A.M. Tulner-Hepkema Handig leren omgaan met lees-en spellingproblemen Een praktisch boek waarmee kinderen met lees-en spellingproblemen effectief ondersteund kunnen worden. De werkbladen die in dit boek staan, zijn verzameld op de bijbehorende cd-rom. Toetspakket Beginnende geletterdheid, van het CPS Dit pakket stelt de leerkrachten in staat om bij kinderen in de groep 1, 2 en 3 vroegtijdig stagnaties op te sporen en verhelpen Hulpwaaier dyslexie, uitgeverij PICA De hulpwaaier is ontworpen voor leraren en andere professionals. Een toegankelijk instrument om te werken met kinderen met dyslexie. Onderwerpen als: wat is dyslexie / verwijzing naar de gezondheidszorg/dyslexie hulpmiddelen/dyslexie na de diagnose enz. DMT-oefenmap, M3 naar M8, van Luc Koning Dit is een hulppakket voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling op het gebied van technisch lezen. Het gaat om kinderen die op de DMT een C, D of E scoren. De map is dus geschikt voor kinderen met leesproblemen en voor kinderen met dyslexie. De map bevat naast een gebruikswijzer 390 oefenkaarten. De oefenbladen zijn aangepast aan de kenmerken van de niveaus van de CITO- indeling M3 t/m M8. Let op! Voor deze map geldt een kopieerbeding: alleen geregistreerde gebruikers (diegenen die de map voor hun school besteld hebben bij Pravoo) mogen de bladen ten behoeve van de kinderen van de desbetreffende school gebruiken Begrijpend lezen Begrijpend Lezen Speciaal van Luc Koning (Pravoo) aansluitend bij de DMT-oefenmap van M3 naar M8 en inclusief leesbegripsvragen van de nieuwe AVI-kaarten Deze map bevat een hulpprogramma voor de begeleiding van kinderen met problemen op het gebied van begrijpend lezen. Voor de oefenteksten wordt gebruik gemaakt van de tekstbladen uit de DMT-oefenmap (ook in de orthotheek aanwezig) Let op! Voor deze map geldt een kopieerbeding: alleen geregistreerde gebruikers (diegenen die de map voor hun school besteld hebben bij Pravoo) mogen de bladen ten behoeve van de kinderen van de desbetreffende school gebruiken Leesbegripsvragen bij de nieuwe AVI-kaarten van CITO (Luc Koning) Om een indruk te krijgen van het begrijpend leesniveau zijn de leesbegripsvragen ontwikkeld, die je kunt afnemen ná het onderzoek van technisch lezen m.b.v. de AVI-kaarten (2009) Schoolvaardigheidstoets Begrijpend lezen uitgeverij Boom (www.boomtestuitgevers.nl) Deze test kan afgenomen worden vanaf groep 4 t/m 8. Afnameduur 50 min.

7 CITO-toetsen voor Speciale Leerlingen Functioneringsniveaus groep3 t/m groep 5 en groep 6 t/m groep 8 Begrijpend leestoetsen van Kappinga, de maker van de Drempeltoets 3 mappen van de Zuid-Vallei t.b.v. Begrijpend lezen Map 1 remediërend programma voor begrijpend lezen AVI-4/5 Map 2 remediërend programma voor begrijpend lezen AVI-6/7 Map 3 remediërend programma voor begrijpend lezen AVI-8/9 Map begrijpend lezen speciaal (Luc Koning) Deze nieuwe versie sluit aan bij de nieuwe map Speciale leesbegeleiding. In deze map worden de uitgangspunten m.b.t. de orthodidactiek van het leesbegrip genoemd, hoe kinderen, die problemen hebben met leesbegrip, gediagnosticeerd kunnen worden, hoe de begeleiding kan verlopen en de lesbeschrijvingen. Om de begeleiding te kunnen uitvoeren bij kinderen met leesbegripsproblemen is deze map nodig, de map Speciale leesbegeleiding, een leesboek op het niveau van het kind en een leesschrift waarin de leerling de opdrachten van de lessen kan noteren. Begrijpend lezen M3 en E3, door Marianne Minderhout, Wilma Gebraad -Neuteboom en Eef van der Most (www.gelling.nl ). Dit lesboek bevat leesbladen begrijpend lezen van leesniveau M3 en E3 inclusief handleiding. Het lesboek bestaat uit 50 leesbladen van leesniveau M3 en 20 leesbladen van leesniveau E3. De leesbladen begrijpend lezen beginnen met alleen vragen over de tekst. Later volgen ook de meerkeuze vragen. De leesbladen zijn bedoeld om met elkaar mondeling te bespreken. Belangrijk is dat aangezet wordt tot nadenken over de tekst. PI-dictee Spelling CITO-toetsen voor Speciale Leerlingen functioneringsniveaus groep 3 t/m groep 5 en groep 6 t/m groep 8 De 5 hoofdproblemen van spelling eindelijk opgelost geschreven door Harry Janssens De problemen die behandeld worden zijn: -aanleren van de klinker bij drielettergrepige woorden -werken met dubbele medeklinkers bij vierletterige woorden -visuele woordbeeldtraining bij éénlettergrepige woorden -verdubbelings-en weglatingsregel -drie of meerlettergrepige woorden Spelling checker Deze uitgave van Eduforce stelt kinderen in staat om actief kennis en ervaring op te doen met het toepassen van de spelling in de eigen teksten. Ze leren stil te staan bij de spellingsmoeilijkheid van een woord en worden gewezen op de spellingstrategie die ze moeten hanteren om het betreffende woord goed te schrijven Opzoekboekje spelling (www.opzoekboekje.nl) Deze spellingkaarten van Tom Braams zijn een visueel hulpmiddel voor kinderen die moeite hebben met spelling

8 3 mappen van de Zuid-Vallei met remediërende materialen t.b.v. Spelling Map 1; regelwoorden Map 2; luisterwoorden en weetwoorden Map 3; lettergroepwoorden en net-als woorden 1 map Spelling van de Zuid-Vallei bedoeld voor de bovenbouw / VO Met lettergroepwoorden (bijv. iaal, -ueel ), met regelwoorden (tussen n, tussen s en streepjes en puntjes en de weetwoorden (bijv. k of c, s of c, ie of y) 1 map werkwoordspelling van de Zuid-Vallei Kampioenset spelling Dit pakket bestaat uit de volgende oefenboekjes; eindmedeklinkers / moeilijke medeklinkers / verkleinwoorden en meervouden / moeilijke verkleinwoorden en meervouden / klinkers en dubbele medeklinkers / moeilijke klinkers en dubbele medeklinkers / werkwoorden / moeilijke werkwoordsvormen. Spelling- Spiekboek Dit Spelling Spiekboek van Zwijssen is een opzoek-, oefen en instructieboek voor kinderen die moeite hebben met spelling. Het boek past bij vrijwel alle spellingmethoden in het onderwijs. Het boek werkt volgens dezelfde spellingprincipes, maar richt zich intensiever op het vergroten van het spellingbewustzijn van kinderen. Dit door expliciet uit te gaan van spellingstrategieën bij het oplossen van spellingproblemen. Op deze manier krijgen kinderen meer inzicht in spelling. Wanneer dit inzicht wat weggezakt is, kan even spieken voldoende zijn om de benodigde kennis weer paraat te hebben. Leer-oefenboeken van leraar/rt er Klaas van der Veen - D of T ik zit er niet mee, werkwoordspelling (leer/oefenboek en antwoordenboek) - Leestekens, geen punt!, leer-en oefenboek en antwoordenboek - Zacht of zaagt, ch of g? - Spelen of spellen, leer-en oefenboek Kijk ook op

9 Werkhouding Concentreer en Leer Deze uitgave van schoolsupport bestaat uit drie oefenprogramma s. 1. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar; concentratieoefeningen (auditief/visueel/motorisch/gericht op taal, rekenen en zaakvakken), het overbrengen van geheugentechniek (onthouden van woordparen) 2. Voor kinderen van 9-11 jaar; concentratieoefeningen (auditief/visueel/motorisch/gericht op taal, rekenen en zaakvakken), overbrengen van geheugentechniek (beeldend voorstellen) 3. Voor kinderen van 11 tot 14 jaar; deze map gaat vooral over leren leren (je eigen concentratieoefeningen maken, ordenen en indelen, leertips, leerplaatjes, verbinden, uitvergroten, toepassen). In alle drie de delen zijn kopieerbladen opgenomen om met de leerlingen te oefenen. Stippestappen, kopieermap Voor het systematisch trainen van een goede werk-en leerhouding met een handig stappenplan voor de groepen 1 tot en met 4. Aan de hand van het figuurtje STIPPE wordt de werkhouding aangeleerd. Dit gebeurt op de basis van de zelfinstructie methode van Meichenbaum, de 4 beertjes. Dat heb je goed gedaan Dit boek bevat voor elke gelegenheid een oorkonde, een contract of een aanmoediging. De kant-en-klare kopieerbladen zijn voorzien van grappige tekeningen. Kinderen met aandacht en werkhoudingsproblemen Dit boek van Kaat Timmerman is een praktische uitwerking van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum om kinderen met aandachts -en werkhoudingsproblemen te begeleiden. Kinderen met aandacht en werkhouding problemen Oefenboek Dit boek bevat veel oefenstof om kinderen te leren met meer aandacht en precisie te werk te gaan. Het is niet de bedoeling dat kinderen deze bladen zelfstandig invullen. Zij hebben een sturende begeleiding nodig om te komen tot een meer nauwkeurige aanpak. De oefeningen zijn gegroepeerd rond; oog-handcoördinatie, visuele waarneming, figuur-achtergrond, logisch redeneren en decoderen. Vanaf 5 jaar Kinderen met visueel-ruimtelijke problemen Dit boek toont aan hoe de taalvaardigheid kan helpen bij ruimtelijke disfuncties (gebrek aan voorstellingsvermogen, onvoldoende ruimtelijk inzicht, moeizame visuele inprenting). Door het kind te leren verwoorden wat het waarneemt, door het te tonen hoe hij/zij moet analyseren, beschrijven en vergelijken, gaat het kind op metaniveau problemen oplossen. In dit boek gaat het over visueel waarnemen en kopiëren. Het boek bevat naast de theorie ook het oefenmateriaal.

10 Kinderen met geheugen en inprentingsproblemen Dit is een vervolg op het boek kinderen met ruimtelijk-visuele problemen. Het gaat in dit deel om via inprentingstrategieën het geheugen te ondersteunen en het mentaal manipuleren te ontwikkelen. De stijl van de begeleider blijft ook hier van wezenlijk belang. Die stijl is een verwerking van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum. Het oefenmateriaal is online beschikbaar (zie blz. 43 van het boekje) Executieve functies bij kinderen en adolescenten, Peg Dawson en Richard Guare In dit boek laten de schrijvers zien hoe executieve functies zich ontwikkelen en waarom ze een sleutelrol spelen in het gedrag van kinderen en hun (school)prestaties. Hun probleemoplossende aanpak beslaat het gehele spectrum van executieve functies: van Inhibitie, Flexibiliteit en Emotieregulatie tot Taakinitiatie, Werkgeheugen, Planning en Organisatie. Op basis van baanbrekend onderzoek worden voor elke vaardigheid concrete aanwijzingen gegeven hoe deze is vast te stellen en te meten. Daarnaast bieden de auteurs stapsgewijze richtlijnen en uiterst praktische tips om de verschillende executieve functies door individuele coaching of klassikale interventies te versterken. In de uitgebreide bijlagen zijn talloze vragenlijsten, checklists en werkbladen opgenomen die direct in de praktijk zijn te gebruiken. Gedrag in uitvoering, over executieve functies bij kinderen en pubers, geschreven door Diana Smidts en Mariëtte Huizinga. Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen executieve functies zich. Maar er zijn ook kinderen bij wie dat niet zo soepel verloopt. De gevolgen zijn dan meestal ingrijpend. De auteurs bespreken verschillende soorten gedragsproblemen m.b.t. executieve functies en geven praktische adviezen om hiermee om te gaan. Zo is leren leuk dit boekje van Panta Rhei bevat 54 tips die kinderen (van jaar) helpen bij het indelen, plannen en uitvoeren van dagelijks huiswerk Leren kun je leren, in 7 stappen zelfstandig leren werken Door middel van allerlei tips, trucs, spelletjes en verhaaltjes leren kinderen (9-12 jaar) zelfstandig werken Breinsleutels, geschreven door Marald Mens, Marije Boonstra en Marieke Tjallema, uitgegeven door In dit boek wordt de relatie uitgelegd tussen de didactische principes (de Breinsleutels) en kennis uit de neuropsychologie (over de executieve functies; o.a. werkgeheugen, inhibitie, flexibiliteit en planning). Het bevat aanwijzingen om kinderen m.b.t. deze executieve functies vaardigheden aan te leren. Op de bijgeleverde dvd staan leerkrachten die de tien breinsleutels uit het boek toepassen in hun klas.

11 Wijzer in Onderwijsbehoeften, in gesprek met leerlingen samen zicht krijgen op hun onderwijsbehoeften. Bedoeld voor leraren in het basisonderwijs. Bevat een handleiding en losse kaarten. Uitgegeven door Zien in de klas (www.zienindeklas.nl). Deze uitgave helpt de leerkracht om effectieve kind-gesprekken te voeren. Dit levert nieuwe informatie op die bruikbaar is om de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen. Door de kaarten, vele aanpakken en suggesties die in deze uitgave beschreven staan, kan meteen praktisch met de leerlingen in de klas aan de slag gegaan worden. Een aanrader!!!!! Motoriek/concentratie Roosterlijnen 1 en 2 (ruimtelijk inzicht met patronen) Dieren 1; 45 werkbladen als kopieerblad met oplossingen en blanco roosterdieren. De volgende oefeningen; in het rooster op aanwijzingen tekenen, figuren natekenen, gekleurde dierfiguren Dieren 2; 45 kopieerbladen met oplossingen en werkbladen. De volgende oefeningen; dieren in het rooster langs een of twee assen spiegelen. Vormen, sporen, doolhoven 75 werkbladen voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar Het zijn denk- en doe-opgaven waarbij spelenderwijs het waarnemingsvermogen en de fijne schrijfmotoriek worden ontwikkeld.

12 Leerlingenzorg Alles is Data, werken met data in de klas, uitgegeven door CED-groep. Dit boek gaat over de manier waarop je als leerkracht allerlei soorten informatie kunt gebruiken om leren en lesgeven te verbeteren. Dit boek geeft je praktische handvatten om data in te zetten om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen 1 Stap verder met 1-zorgroute, uitgegeven door CED-groep en geschreven door Wijnand Gijzen. Om passend onderwijs vorm te geven, zullen opbrengstgericht en handelingsgericht werken met elkaar verbonden moeten worden. En het moet voor een leerkracht te realiseren zijn. 1 Stap verder met 1-zorgroute beschrijft en illustreert deze verbinding. Teach like a champion, uitgegeven door de CED-groep waarin 49 technieken staan om leerlingen te laten excelleren Toolkit Zorgkalender Basisonderwijs, van Harry Janssens Deze toolkit bestaat uit een boek en een CD-rom. In het boek vindt u een overzicht van de benodigde zorgactiviteiten, geordend naar de maand waarin deze moeten plaatsvinden. Met behulp van de CD-rom kunt u de zorgkalender aanpassen aan uw eigen zorgstructuur. Zo komt voor elke klas de zorg in beeld en ontstaat er voor iedereen binnen school een transparante zorgstructuur. Van dit boek zijn twee exemplaren aanwezig. Co-teaching, krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren uitgegeven door Pica en geschreven door Sandra Koot. Co-teaching wordt hier nader uitgewerkt als een vorm van coaching-on-the-job. Het vergroot de kennis en vaardigheden en verbetert de attitude van de leraar en is daarmee een krachtig gereedschap. Van kerndoel tot referentieniveau, geschreven door Marielle van der Stap. In dit boek wordt het onderwijsaanbod belicht vanuit de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs: referentieniveaus, kaders en arrangementen. In haar vorige boek Van kerndoel tot leerlijn, worden leerlingen ingedeeld in een van de 3 leerlijnen: (1 F), 0,75 en 0,5. In de verschillende kolommen kun je de concretisering van de doelen aflezen, verdeeld over twee keer een half jaar. In dit nieuwe boek wordt het onderwijsaanbod meer belicht vanuit de referentieniveaus. Er wordt in dit boek dieper ingegaan op kinderen die méér kunnen (meerbegaafde kinderen). nieuw! Wat écht werkt, 27 evidence based strategieën voor het onderwijs, geschreven door David Mitchell en uitgegeven door PICA. Leerlingen met speciale onderwijs-en ondersteuningsbehoeften kunnen grotendeels toe met gewoon goed onderwijs. Wat hiervoor nodig is, is het systematisch, expliciet en intensief inzetten van een breed aanbod van effectieve onderwijs strategieën. In Wat écht werkt wordt een uitgebreide selectie van 27 strategieën besproken, die bewezen effectief zijn, en in de praktijk direct kunnen worden toegepast.

13 Het jonge kind Toetspakket Beginnende geletterdheid, van het CPS (zie verder onder technisch lezen) wat zeg je?, auditieve taalmethode, auteur Maria van Wijk Deze methode richt zich op de auditieve ontwikkeling van de groepen 1 en 2, maar is ook nog goed te gebruiken in groep 3. De methode bestaat uit de handleiding, een aanvulling van praktijkgerichte taaloefeningen en een kopieermap Klassenmanagement in de onderbouw, door Yvonne Leenders, uitgegeven door het CPS Onderwijs aan het jonge kind. een vak apart, geschreven door Wieke Bosch en Cobi Boomsma Dit boek wil (beginnende) leerkrachten wegwijs maken in de wereld van het jonge kind en het onderwijs in de onderbouw. Vanuit het kijken naar kinderen, het leren kennen van hun ontwikkelingsfase(n) en het spel als centrale activiteit wordt besproken hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en leren. Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod. De auteurs nemen je mee de school in gedurende een dagdeel in de onderbouw. Ter ondersteuning is een DVD samengesteld. De film geeft een beeld van zo n dagdeel en legt daarnaast de nadruk op een aantal specifieke didactische aspecten. Ontwikkelings-psychologische visies op jonge kinderen, door Wim Westerman en Bert van Oers. In dit boek worden de belangrijkste ontwikkelingstheorieën van de afgelopen eeuw (nog) eens voor het voetlicht gebracht. Begeleiden van jonge risicokinderen, geschreven door Aleid Beets-Kessens en Dick Memelink. In dit boek passeren drie onderwijsvisies de revue: programmagericht onderwijs, ervaringsgericht onderwijs en ontwikkelingsgericht onderwijs. Het moge duidelijk zijn dat men in de praktijk mengvormen zal aantreffen. Kiezen voor het jonge kind, geschreven door Helma Brouwers Het boek bestaat uit drie delen: Deel 1: Achtergronden, in dit deel gaat het om basale achtergrondkennis, kennis die elke onderbouwleerkracht nodig heeft om bewust en deskundig te kunnen handelen. Deel 2: Visies op onderwijs aan jonge kinderen, over Fröbel, Montessori en Decroly. En ook over hedendaagse onderwijsconcepten Ervaringsgericht onderwijs, Ontwikkelingsgericht onderwijs, Reggio Emilia, Kaleidoscoop en de meer programmagerichte visie als Piramide. Deel 3: een praktisch deel waarin beschreven wordt welke activiteiten je met kinderen kunt plannen, hoe je de speelwerktijd organiseert en met welke materialen en middelen je een rijke speelleeromgeving kunt inrichten.

14 Sociaal-emotioneel Methode Kids Skills Deze methode is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden. Centraal staat het idee dat alle problemen opgevat kunnen worden als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. In 15 eenvoudige stappen leert het kind samen met zijn/haar begeleider actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen Mijn kids Skills vaardigheden boek Met behulp van dit werkboek kan het kind drie verschillende vaardigheden leren. Voorin wordt aan het kind uitgelegd hoe dit werkboekje werkt. Achterin staat een beknopte uitleg voor volwassenen Een zorg voor school en thuis Een reeks van 11 boekjes met achtergronden tips en adviezen voor school én ouders: over stimuleren van sociaal gedrag, pestgedrag de kop indrukken, voorkomen van agressief gedrag, faalangst overwinnen, hulp bij teruggetrokken en depressief gedrag, hulp bij autisme, hulp bij ADHD, hulp bij hoogbegaafdheid, hulp bij dyslexie, over inclusief onderwijs, ouders in het basisonderwijs Pedagogische adviezen voor speciale kinderen, Trix van Lieshout Naast een beschrijving van gedragsproblemen geeft de auteur praktische suggesties. Het is zowel een praktisch handboek als een naslagwerk Leefboek voor kinderen, tips voor kinderen van 8-12 jaar om hun zelfvertrouwen te vergroten Dit is een leer-en leefboek voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar dat hen wil bijstaan in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Het richt zich op veel voorkomende emotionele problemen als; verlegenheid, gebrek aan zelfvertrouwen, motivatieproblemen, geen contact kunnen maken, gepest worden, gescheiden ouders, ruzie en vriendschap Het nieuwe Leefboek voor kinderen van Theo Legter, met tips voor iedereen om het leven leuker te maken Alternatieven voor ruzie maken, spelletjes en activiteiten om nieuwe gedragsregels bij conflictsituaties uit te proberen Het praktische gedeelte bevat 14 lesblokken van 1 ½ uur: elk lesblok begint met de versterking van het gevoel van eigenwaarde, gevolgd door communicatie-en rollenspelen waarin alternatief gedrag wordt geoefend. De spelletjes hebben de volgende thema s; kennismaking, communicatie, oorzaken van conflicten, stoppen van conflicten, samenwerking en tolerantie, regels opstellen en naleven, versterken van sociale vaardigheden, jezelf en anderen waarderen

15 Verborgen regels, praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden Voor een aantal kinderen zijn sociale regels niet vanzelfsprekend. Naast verschillende technieken om vaardigheden aan te leren, komen in dit boekje de voorbeelden van regels aan bod die in diverse situaties gelden Positive Behavior Support, Goed gedrag kun je leren, doelmatige strategieën voor in de school Er worden eenvoudige, maar doeltreffende methoden aangereikt om alle medewerkers op een school op één lijn te krijgen wat betreft het omgaan met het gedrag op het niveau van de school, de klas en individueel. Dit boek is bedoeld om antisociaal gedrag op school van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar zo vroeg mogelijk aan te pakken en om te buigen naar positief gedrag. Jarenlang onderzoek heeft de effectiviteit ervan aangetoond. Van het boek Positive Behavior Support is een tweede exemplaar aangeschaft! Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school, strategieën voor effectieve oplossingen bij gedragsproblemen Hulpwaaier met tips en strategieën uit Positive Behavior Support, er zijn twee exemplaren beschikbaar! Waar komt dat gedrag vandaan? In dit boek worden 20 tips gegeven voor leerkrachten, waardoor probleemgedrag van leerlingen sterk zal afnemen en de sociale omgang zal verbeteren. Groepsplan gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs, geschreven door Kees van Overveld. In het boek Groepsplan gedrag is een planningsmodel beschreven, waarin de leraar vastlegt hoe zijn groep zich ontwikkelt en hoe het zich zou moeten ontwikkelen. Hierbij wordt in kaart gebracht welke ondersteuningsbehoeften er zijn voor álle leerlingen (preventie 1), voor sómmige leerlingen die risico lopen zich problematisch te ontwikkelen (preventie 2) en voor énkele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wegens risico op ernstig probleemgedrag (preventie 3). Daarbij zijn interventies bedacht, die daadwerkelijk uitgevoerd worden. Tevens wordt bekeken welke ondersteuning de leraar nodig heeft om dit uit te voeren. Help ik voel zoveel! geschreven door Carla Wensen en uitgegeven door Uitgeverij SWP Amsterdam. Dit boekje is speciaal geschreven voor (hoog)gevoelige kinderen en snel overprikkelde kinderen in de leeftijd van circa 7-11 jaar, hun ouders en leerkrachten/hulpverleners. Door middel van spelletjes, opdrachten, vragen tips en verhaaltjes kunnen kinderen ervaren en ontdekken hoe zij anders om kunnen gaan met het te veel voelen en overprikkeld raken.

16 Jonge kinderen en sociaal onhandig gedrag, programma voor groep 1 tot 4 Centraal in dit trainingsprogramma, dat gericht is op de onderbouw, staat het verhaal van een kleine prins, die met zijn rugzak op zoek gaat naar de Ruige rovers. Op zijn reis beleeft de prins vele avonturen en leert verschillende situaties op een sociaal adequate manier op te lossen. De kinderen gaan mee op deze reis en maken zich zo de verschillende sociale vaardigheden eigen. Samen in een klein groepje leren ze van elkaar en gaan ze het nieuwe gedrag oefenen. Kinderen en binnenstebuitenen met gevoelens, programma voor emotionele vaardigheden Dit programma voor emotionele vaardigheden steekt in op de omgang met eigen gevoelens. Wanneer een kind weet welke gevoelens het heeft, dat deze er mogen zijn, dat ze er uit kunnen en hoe dat adequaat kan (het zogenaamde binnenstebuitenen), dan verandert als een logisch gevolg hiervan het gedrag. Emotionele vaardigheid als basis voor sociale vaardigheid, daarom dit programma. Bedoeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar Leerlingen met een specifieke hulpvraag In dit handzame boekje worden achtergronden en tips gegeven voor kinderen met specifieke hulpvragen (ADHD, dyslexie, hoogbegaafd, astma, autisme enz.) Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten In dit opvoedingsboek voor Kanjers wordt uiteengezet hoe u uw kind kunt leren luisteren naar zijn positieve echte verlangens Echt wel! De aanpak van gedragsproblemen, geschreven door Michiel Noordzij Dit is een handboek voor op de werkvloer. Voor ouders, docenten en hulpverleners. De nadruk ligt niet op uitleggen wat er aan de hand is, maar op de manier waarop je het aanpakt. Je leert een systematiek hanteren die werkt bij jonge en oudere kinderen. Je wordt een trainer van het kind. Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst, geschreven door Deborah Plummer, uitgegeven door Pica In dit creatieve activiteitenboek worden theoretische achtergronden (waarom we de dingen doen die we doen) gecombineerd meen rijkdom aan activiteiten die het kind kunnen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht. De Doe-bladen kunnen meerdere keren worden gebruikt: als gratis download zijn ze beschikbaar via Respect, voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur geschreven door Hans Kaldenbach. Respect is een praktisch boek over jongeren die zich niet laten corrigeren. Het geeft veel concrete tips. Het is een luchtig en puntsgewijs boek opgebouwd in 99 korte verhelderende paragrafen.

17 De Interactiewijzer In dit boek wordt problematisch gedrag van kinderen beschreven vanuit een wisselwerking, als interactieprobleem. Problematische interactiepatronen worden doorbroken door specifieke, sociale vaardigheden oplossingsgericht te beïnvloeden. De adviezen zijn toegesneden op de dagelijkse praktijk in de groep. Handboek OW in het onderwijs Het handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs bestaat uit vier onafhankelijk van elkaar te lezen delen: het oplossingsgerichte denkkader, het werkveld van het onderwijs, het instrumentarium en de praktische toepassing van OW Beknopte handleiding criteria DSM-lV (bureau-editie) Een naslagwerk bij het terugvinden van criteria waarop bij kinderen een diagnose is gesteld Overleef de onderwijsinspectie, geschreven door Thijs Radersma & Henk van der Weijden (uitgegeven door Boom). Dit boek besteedt veel aandacht aan het toezichtskader, de lijst met aandachtspunten aan de hand waarvan de inspecteurs werken. Het stelt hiermee scholen in staat om adequaat om te gaan met alle onderdelen van een inspectiebezoek. De geweldige 5-puntensschaal, ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer en met hun emoties geschreven door K.D.Buron en M. Curtis Deze 5-punten schaalvragen zijn ontwikkeld om kinderen en jongeren te helpen hun emoties en reacties op allerlei gebeurtenissen beter te begrijpen. De schalen kunnen gebruikt worden als monitor voor obsessie, spanning, woede, angst enz., maar ook om aan te geven wanneer welke sociale codes toegepast moeten worden, bijv. als het gaat om het leren reguleren van bijv. het stemvolume Wijzer Onderwijs, autisme Deze uitgave van het CED bevat katernen over autisme spectrum stoornissen (ASS), uitleg over ASS, een klassenwijzer, een begeleidingswijzer, een planwijzer en een rekenwijzer Wijzer Onderwijs, aandachtstekort en gedragsstoornissen Deze uitgave van het CED bevat de volgende katernen; ADHD-wijzer, ODD/CD-wijzer, klassenwijzer, methodiekwijzer en organisatiewijzer Indicatiestelling SO en leerling-gebonden financiering Deze derde, geheel herziene versie geeft een overzicht van de instrumenten (toetsen, tests, vragenlijsten, interviewmethoden enz.) die al dan niet voor indicatiestelling (voor een van de clusters) kunnen worden gebruikt. Vooral bedoeld voor diagnostici

18 Wijzer Onderwijs, hechtingsproblemen Deze Wijzer geeft achtergrondinformatie over hechtingrelaties, de vormen van onveilige hechting en de problemen die een leerling hierdoor kan ervaren. De Ondersteuningsswijzer biedt een stappenplan voor het signaleren van hechtingsproblemen en het verwijzen voor externe hulpverlening. Ook geeft deze wijzer een beschrijving van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met hechtingsproblemen en concrete, praktische aanwijzingen om hieraan tegemoet te komen in de klas. Wijzer Onderwijs, wijzer over angst en Depressie De Wijzer beschrijft de theoretische achtergrond van angst en angststoornissen en praktische aanwijzingen om angstgevoelens van leerlingen een plek te geven binnen de leerlingezorg op school, zowel op individueel niveau, als op het niveau van de groep en de school. De wijzer bevat ook een schoolprotocol Schoolweigering door Angst. De Wijzer over depressie bespreekt de theoretische achtergrond en signalen op school die op een depressie wijzen. Daarnaast geeft de wijzer praktische adviezen om binnen de school met een depressieve stemming van leerlingen om te gaan. Dit is ADHD, alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school geschreven door Jan Buitelaar en Arga Paternotte, uitgegeven door Lannoo Campus Dit boek is en geheel herziene versie van het boek Het is ADHD En geeft een actueel en compleet verhaal over alles wat er zich Rondom ADHD afspeelt. Met deze kennis kan iedereen aan de slag om het gedrag van kinderen met ADHD beter te begrijpen en te begeleiden. Het Coachings Technieken Boek Dit boek is samengesteld door topprofessionals in het vak. Het is voor coaches een ideaal naslagwerk en ideeënboek. Elke techniek wordt verbeeld in een figuur en volgens een vast stramien beschreven. De technieken zijn ingedeeld naar de fase in het coachingproces (intake, onderzoek, huiswerk, evaluatie en onderhoud). Ook zijn de technieken ingedeeld in de volgende onderwerpen: spel, ontspanning, creatief, feedback, lichaam en gesprek. Mindfulness, een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten, geschreven door Ger Schurink (met te downloaden meditatieoefeningen) Mindfulkids, Heartfulkids, een boek voor kinderen over aandacht en vriendelijkheid (met CD met daarop alle audio-oefeningen geschreven door George langenberg en Rob Brandsma. Dit prachtig geïllustreerde boek met levendige voorbeelden is geschreven voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Door ontspanningsoefeningen en aandachttrainingen leren kinderen om te gaan met stress en zich beter bewust te zijn van hun lichaam en emoties.

19

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Het concretiseren van. Coöperatief Leren. Meervoudige Intelligentie

Het concretiseren van. Coöperatief Leren. Meervoudige Intelligentie Het concretiseren van Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie 1 Eerder verschenen in de serie brochures: Zelfstandig werken Nederlandse taal Voortgezet technisch lezen, begrijpend/studerend lezen

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 63 4.1 Inleiding 4.2 Lees- en spellingproblemen van groep 1 t/m groep 8 4.2.1 Fonologisch en fonemisch

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af.

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Een onderzoek naar de kenmerken van effectief voortgezet technisch leesonderwijs op basisschool `De Regenboog. Henriët Odink Master SEN, leerroute

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit projectbureau kwaliteit 8+6=14 6/8-1=3 iedereen kan leren 6:2=3 rekenen Varrolaan 60 3584 BW Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Telefax: 030 3100 944 Website: www.poraad.nl PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie