CURSUSSEN LEERLINGENZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSSEN LEERLINGENZORG"

Transcriptie

1 CURSUSSEN LEERLINGENZORG

2 De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder komen de streefdoelen voor groep 1 en 2 aan de orde en hoe je de rekenontwikkeling van kleuters nader kunt observeren en in kaart kunt brengen. Daarnaast zullen vele praktische handvatten gegeven worden om het getal- begrip en de vaardigheden in meten en meetkunde van uw leerlingen op een speelse manier, binnen betekenisvolle contexten te bevorderen. Ook de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van rekenen zullen aandacht krijgen in de cursus. Na deze cursus: Kent u de streefdoelen/leerlijn van de rekenontwikkeling bij kleuters Weet u wat de uitgangspunten zijn van het protocol ERWD Gaat u een betekenisvolle rekenhoek ontwerpen en uitvoeren in uw klas Weet u hoe het handelingsmodel en het drieslagmodel kunt inzetten in groep 1-2 Hebt u handvaten om naast de citogegevens de rekenontwikkeling in kaart te brengen Hebt u veel praktische tips en ideeën gekregen waar u direct mee aan de slag kunt in de klas Weet u wat u uw kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunt aanbieden Onze leerlingen leren rekenen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De échte basis voor functioneel rekenen gelegd in de groepen 3, 4 en 5. Hoe leg je die basis, wat is een effectieve instructie, hoe automatiseer en memoriseer je de strategieën en feitenkennis, en wat is het verschil tussen geheugen problemen en inprentingsproblemen? In twee bijeenkomsten zullen onder andere bovenstaande vragen uitvoerig behandeld worden. Middels theorie en véél praktische oefening ontwikkelt u uw kennis en vaardigheden in het geven van effectief rekenonderwijs in de groepen 3, 4 en 5. Als leerkracht kunt u na de cursus met hernieuwde inzichten en praktische handvatten weer aan de slag in uw groep. Als intern begeleider heeft u een breder zicht op aandachtspunten en begeleidingsmogelijkheden in het rekenonderwijs voor de leerkrachten binnen uw team. Bijeenkomst 1 Uiteenzetting vd theorie van het handelingsmodel en drieslagmodel vh protocol ERWD Het handelingsmodel praktisch belicht. Effectieve instructie hoe doe je dat? Ervaren en doen staan voorop. Huiswerkopdracht: Oefening in de klas Bijeenkomst 2 Uiteenzetting van de theorie van inprentingsproblemen en geheugenproblemen. Automatiseren en memoriseren, is dit hetzelfde? Praktijkoefeningen automatiseren en memoriseren Hoe maak je van niets een rekenopdracht? 25 mrt - 15 apr - 13 mei 15 jan - 05 feb - 05 mrt 02 apr - 16 apr - 07 mei 29 jan - 19 feb - 19 mrt 27 jan - 20 mrt - 10 apr 05 feb - 26 feb - 19 mrt 23 jan - 13 feb - 13 mrt 28 jan - 18 feb - 11 mrt 03 apr - 24 apr - 15 mei 23 apr - 14 mei - 04 jun 19 feb - 19 mrt - 09 apr 26 mrt - 16 apr 20 jan - 10 feb 16 jan - 06 feb 27 jan - 17 feb 14 jan - 04 feb 15 apr - 06 mei 03 apr - 24 apr 23 jan - 13 feb 21 jan - 11 feb 18 mrt - 08 apr 26 feb - 19 mrt Totaal 11,5 uur waarvan 7,5 contacturen en ca. 4 uur opdrachttijd De prijs voor deze cursus bedraagt. 205,- inclusief cursusmap en certificaat. Totaal 7 uur waarvan 5 contacturen en ca. 2 uur opdrachttijd De prijs voor deze cursus bedraagt. 135,- inclusief cursusmap en certificaat. 2

3 De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en een praktijkopdracht. Deze cursus start met de vraag wat een zwakke rekenaar is en of een eigen leerlijn noodzakelijk is. Het werken met een ontwikkelingsperspectief en alle daarbij behorende aspecten komen hierbij aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de fundamentele doelen op het gebied van rekenen binnen het basisonderwijs. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de doorgaande leerlijn PO-VO (fundamenteel niveau 1f). Vanuit de doelen gaan we aan de slag met de uitgangspunten van goed rekenonderwijs (ERWD) waarbij de eigen reguliere lesmethode gebruikt wordt. Na deze cursus: Hebt u kennis van de uitgangspunten bij het werken met een eigen leerlijn Hebt u inzicht in de minimumdoelen en referentieniveaus voor rekenen-wiskunde van het SLO Hebt u kennis van de voorwaarden voor goed rekenonderwijs Hebt u geoefend met het aanpassen van het programma van de eigen methode Dyscalculie krijgt steeds meer aandacht bij de signalering van kinderen met ernstige rekenproblemen. Maar wat is nu precies dyscalculie en hoe ga je er als leerkracht in de dagelijkse praktijk mee om? In twee bijeenkomsten wordt kennisgemaakt met de theoretische achtergronden van dyscalculie en de signalen van de stagnatie in de rekenontwikkeling. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de begeleiding van kinderen met ernstige rekenproblemen in de dagelijkse lesgeefpraktijk aan de hand van het handelingsmodel en het drieslagmodel. Bijeenkomst 1 Dyscalculie: definitie en theoretische achtergronden De ontwikkeling van de rekenwiskundige kennis en vaardigheden Rekenproblemen: signalering van stagnatie aan de hand van 4 hoofdlijnen. Het belang van dossieropbouw Bijeenkomst 2 Het handelingsmodel en het drieslagmodel, twee modellen voor observatie, analyse, didactiek en interventie. Begeleiding van leerlingen met dyscalculie in de groep en/of buiten de groep De samenwerking tussen school en ouders. 13 mrt - 03 apr - 24 apr 10 mrt - 24 mrt - 07 apr 01 apr - 22 apr - 13 mei 02 apr - 23 apr - 21 mei 09 jan - 30 jan - 20 feb 26 mrt - 16 apr - 14 mei 11 mrt - 01 apr - 22 apr 12 feb - 12 mrt - 02 apr 11 dec - 15 jan - 22 jan 15 apr - 06 mei - 20 mei 26 mrt - 16 apr - 07 mei uur 14 jan - 04 feb 23 jan - 13 feb 13 mei - 03 jun 11 feb - 25 feb 20 jan - 10 feb 25 mrt - 08 apr 16 jan - 06 feb 22 jan - 19 feb Totaal 10 uur waarvan 7,5 contacturen en ca. 2,5 uur opdrachttijd De prijs voor deze cursus bedraagt. 205,- inclusief cursusmap en certificaat. Totaal 5,5 uur De prijs voor deze cursus bedraagt. 135,- inclusief cursusmap en certificaat. 3

4 In het onderwijs, en daarbuiten, wordt met enige regelmaat gediscussieerd over wat nu precies goed reken-en taalonderwijs inhoudt. Daar waar de één voorstander is van realistische leersituaties pleit de ander voor onderwijs zoals dat vroeger gegeven werd. Waar beide partijen het wel over eens zijn, is dat automatiseren van groot belang is. Want oefening baart immers kunst, toch! Desondanks worden automatiserings- ( en memoriserings-) oefeningen, met name in de bovenbouw, nog wel eens overgeslagen terwijl er veel leerrendement mee te behalen is! Soms ligt dat aan de beschikbare tijd of aan de leerlingen die al beginnen tegen te sputteren bij de eerste rijtjes op het bord: 'Juf, we zitten niet meer in groep 3!' Inhoud: In deze workshop krijgt u tips en adviezen aangereikt hoe automatiseren en memoriseren een vaste plek kunnen krijgen in de lessen en hoe dit aantrekkelijk kan blijven voor alle leerlingen van alle niveaus. Na het volgen van deze praktische workshop heeft u kennis van: De werking van de hersenen en automatiseren De verschillen tussen automatiseren en memoriseren Kenmerken van goed automatiseren 'Leeskilometers maken' is het grote advies voor de taal- en leesontwikkeling van alle kinderen en ook zeker voor kinderen met dyslexie. Oefenen oefenen oefenen Maar hoe blijft lezen leuk en blijven de kinderen betrokken? Het kwartiertje stillezen kan op veel verschillende manieren ingevuld worden. Door te praten over de leesbeleving van kinderen wordt het lezen vaak enorm gestimuleerd. Enthousiasme is immers de beste brandstof! Inhoud In deze workshop krijgt u tips en adviezen hoe het plezier in lezen kan toenemen. Na het volgen van deze workshop: Kent u verschillende lesactiviteiten en werkvormen die het vrij lezen stimuleren. Hebt u ideeën voor een zinvolle invulling na de basisstof van lezen en taal. Weet u hoe u een positieve leesklimaat kunt creëren. Na deze twee uur heeft u genoeg ideen om de volgende dag in uw klas aan de slag te kunnen. Na deze twee uur beschikt u over voldoende voorbeelden om de dag erna meteen in uw klas in praktijk te brengen. 17 februari 05 maart 22 januari 26 maart 20 maart 06 februari 28 januari 24 februari 10 april 15 janauri 21 mei 12 maart 13 januari 26 maart 12 februari 25 februari 18 februari 09 april 03 februari 03 februari 05 februari 26 februari Totaal 2 uur Totaal 2 uur De prijs voor deze workshop bedraagt. 65,- inclusief cursusmap en certificaat. De prijs voor deze cursus bedraagt. 65,- inclusief cursusmap en certificaat. 4

5 Dyslexie, wat is het precies, waar moet je op letten en wat kun je doen? In deze cursus van twee bijeenkomsten wordt ingegaan op de problemen die kunnen voorkomen bij de ontwikkeling van het (leren) lezen en spellen. Welke signalen kunnen daarbij duiden op dyslexie en wat is dan de beste manier van handelen? In de eerste bijeenkomst staan dan ook de kennis over het probleem, het signaleren ervan en wat er nodig is voor dossieropbouw centraal. Bijeenkomst 1: Wat is dyslexie? kort: wat zie je in het gedrag van deze kinderen? Dyslexie versus 'gewone' lees- en spellingproblemen Ernstig, enkelvoudige dyslexie (wordt vergoed) versus 'minder ernstige' dyslexie Taak van de school; Poortwachter Samenwerking met ouders Bijeenkomst 2: Wat kun je als leerkracht doen in de klas; gericht op het individuele kind Wat kun je als leerkracht doen in de klas; gericht op de groep In elke klas zitten leerlingen die visueel zijn ingesteld. Ongeveer vijf procent van alle kinderen leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken de gegeven informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. Deze kinderen worstelen al jaren met de lesstof. Bijles helpt niet of nauwelijks. De lesstof vertalen naar beelden kan uitkomst bieden. Deze kinderen kunnen dankzij deze nieuwe leermethode makkelijker woorden spellen (van voor-naar-achter en van achter-naar-voor), tafels en sommen automatiseren, klok- kijken etcetera. Direct resultaat! Inhoud workshop: De manier van lesgeven op de basisschool is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert. Beelddenkers willen liever zien en doen. Daar ligt dus ruimte voor de leerkracht om het beste te halen uit de beelddenkers in de klas! Tijdens deze workshop van ca. 3 uur leert u wat onze Beelddenktraining precies inhoudt. Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe een leerling de aangeboden stof kan omzetten naar beelden die hij wel kan onthouden. Na deze workshop bent u als leerkracht beter in staat om leerlingen die visueel ingesteld zijn, sneller te herkennen en beter te begeleiden. 05 feb - 26 feb 22 jan - 12 feb 21 jan - 11 feb 28 jan - 18 feb 23 januari 12 februari 18 februari 14 januari 19 februari 06 februari 25 februari 20 februari 22 januari 05 februari 08 janauri uur Totaal 5 uur Totaal 3 uur De prijs voor deze cursus bedraagt. 125,- inclusief cursusmap en certificaat. De prijs voor deze cursus bedraagt. 65,- inclusief cursusmap en certificaat. 5

6 Hoogbegaafde kinderen zijn moeilijk om te signaleren. Meestal worden deze leerlingen niet voldoende uitgedaagd en gaan ze zich vervelen. Ze passen zich aan aan het niveau van de klas of ze gaan probleemgedrag vertonen. Als leerkracht is het lastig om deze kinderen goed te begeleiden bij hun ontwikkeling. Er komt meestal niet uit wat er in zit en het bijsturen van hun gedrag kan veel energie kosten. Hoe kun je dit als leerkracht herkennen of voorkomen? En ervoor zorgen dat een leerling zijn leergierigheid en motivatie terugvindt? In twee bijeenkomsten van ca. 3 uur bieden wij intern begeleiders en leerkrachten handvatten voor het signaleren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in de klas. Na de cursus heeft u: Kennis van de theoretische achtergrond van meer- en hoogbegaafdheid. Inzicht in eigen ideeën en verwachtingen van hoogbegaafde leerlingen. Inzicht in signaleringsmogelijkheden en problemen die kunnen ontstaan in de ontwikkeling van deze leerlingen. Doelen geformuleerd voor een individuele melineer-/hoogbegaafde leerling of groepjes leerlingen. Kennis en vaardigheden om het onderwijsaanbod aan te passen. "Juf, ik kan het niet...!" Op zich is ieder mens bang om te falen. Positieve faalangst (gezonde spanning of stress) vormt een motiverende factor en is nodig om jezelf op te laden voor een bijzondere prestatie. Als de angst voor mislukking echter zo groot is dat het blokkeert in plaats van motiveert spreken we van negatieve faalangst, meestal gewoon faalangst genoemd. In het basisonderwijs heeft gemiddeld één op de tien kinderen last van faalangst. In het voortgezet onderwijs zijn deze aantallen nog hoger. Faalangstige leerlingen hebben hun spanning niet onder controle. Het gebrek aan zelfvertrouwen dat daarvan het gevolg is, vertroebelt de blik op hun eigen kunnen. Ze hebben gedachten als "Het zal wel weer niet lukken..." of "Ik zeg maar niets, want straks is het fout...". Door de angst presteren deze kinderen vaak onder hun niveau en hebben zij dikwijls geen leuke schooltijd. Behalve dat er allerlei trainingen voor kinderen zelf zijn hebben deze kinderen op school ook een speciale aanpak nodig. U als leerkracht kunt ervoor zorgen dat hun zelfvertrouwen toeneemt, dat zij betere leerprestaties halen en weer met plezier naar school gaan. Een belangrijke taak dus! In de workshop wordt de nadruk gelegd op het praktisch handelen, adviezen en tips met betrekking tot faalangstige leerlingen. 16 apr - 07 mei 19 mrt - 09 apr 19 feb - 12 mrt 15 jan - 05 feb 02 apr - 23 apr 21 mei - 11 jun 22 jan - 12 feb Woensdag 29 januari 09 april 03 april 24 februari 15 januari 21 januari 18 maart 18 februari 11 maart 22 januari 29 januari Totaal 7 uur Totaal 2,5 uur De prijs voor deze cursus bedraagt. 135,- inclusief cursusmap en certificaat. De prijs voor deze workshop bedraagt. 55,- inclusief cursusmap en certificaat. 6

7 In een training van 4 bijeenkomsten met huiswerkopdrachten wordt op een praktijkgerichte manier verduidelijkt wat autisme en ADHD inhoudt en welke consequenties dit heeft voor het onderwijs. Maatwerk, maar wel op groepsniveau. Je krijgt inzicht in de onderwijsbehoeften van deze leerlingen, waarbij we extra aandacht besteden aan de communicatie en leerstijlen van deze leerlingen. Inhoud en opbouw: Een start met wat theorie: wat weet ik al van autisme en ADHD, wat zijn kenmerken van autisme en ADHD, wat is er leuk aan een kind met autisme of ADHD. Welke onderwijsbehoeften hebben kinderen met autisme? Denk hierbij aan de inrichting van je klaslokaal en aan communicatie- en leerkrachtvaadigheden. Goed leren kijken: om te komen tot een effectieve aanpak is eerst een heldere analyse van het gedrag nodig. Met hulp van het S-G-G-schema (situatie-gedraggevolg) leer je gedrag te observeren en te analyseren. Doen: van daaruit zet je de stap naar praktische aanpassingen in de klas, taken en instructies, en naar het aanleren van gewenst gedrag; we kijken daarbij naar taaksituaties, overgangssituaties, en situaties buiten school. Stilstaan bij je eigen gedachten en gevoelens: welke invloed heeft een leerling met autisme of ADHD op mij als leerkracht en hoe kan ik daar ontspannen en effectief mee omgaan. Tot slot leer je hoe je kunt samenwerken met ouders Passend Onderwijs is per augustus 2014 een feit. Wat vind jij daarvan? Hoe sta jij er in? Waar zie je kansen en waar zie je tegenop? In deze workshop gaan we in op wat Passend Onderwijs voor jou als leerkracht, in een groep met een grote diversiteit aan leerlingkwaliteiten, zal gaan betekenen. In het onderwijsveld horen wij regelmatig dat het voor leerkrachten en intern begeleiders nog onduidelijk is wat Passend Onderwijs is en wat het gaat betekenen voor hun dagelijks werk. De klassen worden groter en de zorgbehoeften van leerlingen en het aantal zorgleerlingen nemen toe. Dit kan bij jou als leerkracht veel vragen en onzekerheid oproepen. We ontdekken samen dat Passend Onderwijs inhoud dat wij nog beter moeten leren omgaan met verschillen tussen leerlingen binnen de klas. Samen verkennen wij de stand van zaken wat betreft Passend Onderwijs. Wat is waar en wat is niet waar, wat zijn de vooroorddelen en wat is het nu in werkgelijkheid? Samen met collega's brengen we jouw situatie in beeld en kijken wij hoe jij je het beste kan voorbereiden op Passend Onderwijs. Kracht van deze workshop is dat we samen in beeld brengen wat jij nodig hebt aan ondersteuning en professionalisering om je zo optimaal mogelijk voor te bereiden op Passend Onderwijs. Op de website vindt u de inhoud en opbouw per bijeenkomst. 12 mrt - 02 apr - 23 apr - 14 mei 06 feb - 27 feb - 20 mrt - 10 apr 15 jan - 05 feb - 26 feb - 19 mrt 02 apr - 23 apr - 14 mei - 04 jun uur uur uur uur 04 jun en 25 jun 16 apr en 07 mei 27 jan en 10 feb 17 mrt en 07 apr 14 jan en 04 feb 07 mei en 28 mei 14 mei en 04 jun Totaal 14 uur waarvan 11 contacturen en ca. 3 uur opdrachttijd De prijs voor deze cursus bedraagt. 245,- inclusief cursusmap en certificaat. Totaal 7 uur waarvan 5 contacturen en ca. 2 uur opdrachttijd De prijs voor deze cursus bedraagt. 125,- inclusief cursusmap en certificaat. 7

website: telefoon:

website:    telefoon: Specialist meer- en hoogbegaafdheid 2 Trainer-coach Beelddenken 2 Rekenen in groep 1 en 2 3 Effectief rekenen in groep 3, 4 en 5 3 Zwakke rekenaars in de bovenbouw 4 Dyscalculie, een ernstige rekenstoornis

Nadere informatie

3-daagse opleiding tot Coördinator meer- en hoogbegaafdheid. 2-daagse training De excellente leerkracht

3-daagse opleiding tot Coördinator meer- en hoogbegaafdheid. 2-daagse training De excellente leerkracht 3-daagse opleiding tot Coördinator meer- en hoogbegaafdheid 2 2-daagse opleiding tot Trainer-coach Beelddenken 2 3-daagse opleiding tot Rekencoördinator basisonderwijs 3 2-daagse training De excellente

Nadere informatie

website: telefoon:

website:    telefoon: Bij deelname van 2 of 3 collega s geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%. Daaronder vallen ook collega s van een andere school, maar vallend onder hetzelfde bestuur. Heeft

Nadere informatie

Signaleren van psychosociale problemen in de klas 16. Wat zijn EduCredits 17. wwww.eclg-leerlingenzorg.nl tel:

Signaleren van psychosociale problemen in de klas 16. Wat zijn EduCredits 17. wwww.eclg-leerlingenzorg.nl   tel: 3-daagse opleiding tot Coördinator meer- en hoogbegaafdheid 2 2-daagse opleiding tot Trainer-coach Beelddenken 2 3-daagse opleiding tot Rekencoördinator basisonderwijs 3 2-daagse training De excellente

Nadere informatie

Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO

Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO Conferentie VO-MBO Rondom Rekenen 14 december 2016 Arjan Clijsen Met welke pet op bent u hier? Wie is werkzaam in het voortgezet onderwijs? Wie is werkzaam

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

K e r n v i s i e m e t h o d e

K e r n v i s i e m e t h o d e Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen

Nadere informatie

Samenvatting van Resultaat met rekenen. Bakker, Gerrits en Theil, CPS, 2012

Samenvatting van Resultaat met rekenen. Bakker, Gerrits en Theil, CPS, 2012 Samenvatting van Resultaat met rekenen Bakker, Gerrits en Theil, CPS, 2012 Lesvoorbereiding en evaluatie 1. Bepaal lesdoel en onderwijsbehoefte leerling(en) (wat hebben de leerlingen nodig om op de leerlijn

Nadere informatie

Diagnostiek rekenen in de school; hoe pak je dat aan?

Diagnostiek rekenen in de school; hoe pak je dat aan? Welkom Diagnostiek rekenen in de school; hoe pak je dat aan? Presentatie door 11 december 2013 Mariska van der Vliet Aan het einde van de workshop weet/kunt u: rekenproblemen signaleren welke stappen u

Nadere informatie

Cursus rekendidactiek. Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut

Cursus rekendidactiek. Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Cursus rekendidactiek Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Rekenen uit de krant Huiswerk Zwakke rekenaars Bekijk samenvatting van het protocol ERWD voor

Nadere informatie

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN Voor kinderen met leerproblemen (ook bij dyslexie en dyscalculie) Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben

Nadere informatie

Samen rekenen... alleen!

Samen rekenen... alleen! veel Inside 2-99 Samen rekenen... leuker dan alleen! Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? Agnes Vosse Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 17, januari 1998 1. Inleiding

Nadere informatie

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ Verlengde instructie nader bekeken Ceciel Borghouts 21 januari 2011 Indeling van de lezing Wat verstaat men onder (verlengde) instructie?

Nadere informatie

Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol. 11 december Henk Logtenberg

Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol. 11 december Henk Logtenberg Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol 11 december Henk Logtenberg Opbrengst 1. Kennis van de rollen en taken van een rekencoach bij het werken met het ERWD- Protocol 2.

Nadere informatie

Het protocol ERWD. Rekenproblemen voorkomen door te werken aan betekenisverlening. Cathe No<en 6 maart 2015

Het protocol ERWD. Rekenproblemen voorkomen door te werken aan betekenisverlening. Cathe No<en 6 maart 2015 Het protocol ERWD Rekenproblemen voorkomen door te werken aan betekenisverlening Cathe No

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2011

Nieuwsbrief Januari 2011 Nieuwsbrief Januari 2011 Eerste nieuwsbrief 2011 Het jaar 2010 is een jaar geweest waarin hard is gewerkt en ook weer veel is gebeurd. Een mens kan veel meer dan hij/zij denkt, als hij/zij vertrouwen heeft

Nadere informatie

Van context naar som. Henk Logtenberg. Juni 2012

Van context naar som. Henk Logtenberg. Juni 2012 Van context naar som Henk Logtenberg Juni 2012 Doel van deze interactieve workshop Aan het einde van de workshop zijn de deelnemers in staat: 1. Met behulp van het rekenwerkgesprek een eerste identificatie

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl Uren (incl. Voorbereiding /oefenen) Planning Voor wie? 1. Esis voor leerkrachten Trainen van basisvaardigheden Esis op groepsniveau. In een computerlokaal met de gegevens van de eigen groep. 10 uur a.

Nadere informatie

Protocol ERWD voor VO en MBO - Mieke van Groenestijn en Jaap Vedder MBO-bijeenkomsten Rotterdam, Assen, Eindhoven (oktober 2011)

Protocol ERWD voor VO en MBO - Mieke van Groenestijn en Jaap Vedder MBO-bijeenkomsten Rotterdam, Assen, Eindhoven (oktober 2011) Protocol ERWD voor VO en MBO - Mieke van Groenestijn en Jaap Vedder MBO-bijeenkomsten Rotterdam, Assen, Eindhoven (oktober 2011) Bijgestelde inhoudsopgave protocol ERWD n.a.v. MBO-bijeenkomst 8 sept 2011

Nadere informatie

PROTOCOL DYSCALCULIE ANNIE M.G. SCHMIDTSCHOOL, DEN HAAG. 1.Inleiding

PROTOCOL DYSCALCULIE ANNIE M.G. SCHMIDTSCHOOL, DEN HAAG. 1.Inleiding 1.Inleiding In dit protocol wordt beschreven hoe op de Annie M.G. Schmidtschool wordt gewerkt aan het voorkomen, onderkennen en aanpakken van rekenproblemen of dyscalculie. Dit protocol maakt onderdeel

Nadere informatie

Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie: Van plank naar praktijk. Lunteren maart 2016 Ine van de Sluis

Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie: Van plank naar praktijk. Lunteren maart 2016 Ine van de Sluis Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie: Van plank naar praktijk Lunteren 2016 23 maart 2016 Ine van de Sluis Stijgen en Dalen 1. Eén persoon stelt een gesloten vraag. 2. Is het antwoord

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 31 Bijlage 4 Rol van de interne begeleider in effectief rekenonderwijs (basisonderwijs)

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor intern begeleiders, rekencoördinatoren en reken specialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10!

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016 Ik tel tot 10! Wat: Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Plaats: CPS, Amersfoort (8 min. lopen vanaf NS Amersfoort-Schothorst) Wanneer:

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

Naar beter rekenonderwijs

Naar beter rekenonderwijs Naar beter rekenonderwijs 1 Wat komt aan de orde? Actuele ontwikkelingen Ontdekkingen mbt goed rekenonderwijs Naar beter rekenonderwijs Praktische tips 2 Over een groot aantal jaren, en de laatste jaren

Nadere informatie

handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1

handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1 handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1 Inleiding Real Life Rekenen zorgt ervoor dat de leerling optimaal wordt voorbereid op

Nadere informatie

DECEMBER 2017 Lisa Jansen-Scheepers HET DRIESLAGMODEL

DECEMBER 2017 Lisa Jansen-Scheepers HET DRIESLAGMODEL DECEMBER 2017 Lisa Jansen-Scheepers HET DRIESLAGMODEL Hoe het drieslagmodel kan worden ingezet ter ondersteuning van het getalbegrip in de realistische rekenles. Het belangrijkste doel van school is niet

Nadere informatie

Zwakke rekenaars in het vo

Zwakke rekenaars in het vo m.scholvinck@cps.nl Zwakke rekenaars in het vo Machteld Schölvinck, CPS. 9 December 2014. Verdiepingsconferentie Masterplan Dyscalculie Utrecht. BB-toets en ER-toets 2 CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Nadere informatie

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind Agenda Workshops Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind Woensdag 16 maart, 19.30 21.30 uur. Praktijk Karnemelksloot 55. Kosten: 15,00. Aanmelden: stuur een

Nadere informatie

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 RT Praktijk Hengelo Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 Voorwoord In deze brochure kunt u het trainingsaanbod van RT Praktijk Hengelo lezen. RT Praktijk Hengelo wil leerkrachten handvatten geven

Nadere informatie

Haal meer uit de leerlijn StruX Rekenen; haal meer uit jezelf! StruX-bijeenkomst Maart 2016 Jiska van Hall

Haal meer uit de leerlijn StruX Rekenen; haal meer uit jezelf! StruX-bijeenkomst Maart 2016 Jiska van Hall Haal meer uit de leerlijn StruX Rekenen; haal meer uit jezelf! StruX-bijeenkomst Maart 2016 Jiska van Hall Haal meer uit de leerlijn StruX Rekenen; haal meer uit jezelf! Programma Pijlers van effectief

Nadere informatie

Zwakke rekenaars sterk maken. Bijeenkomst monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut

Zwakke rekenaars sterk maken. Bijeenkomst monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut Zwakke rekenaars sterk maken Bijeenkomst 1 26-01-2011 monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut Programma vandaag Inleiding en voorstellen Rekenen in mbo (kort) Wat is een zwakke rekenaar?

Nadere informatie

Rekenmethode anders vasthouden

Rekenmethode anders vasthouden Rekenen-Wiskunde Tegemoet komen aan verschillen Rekenmethode anders vasthouden Begin over passend onderwijs en in elke teamkamer ontstaat meteen discussie: Onze methodes zijn niet geschikt om voldoende

Nadere informatie

Vroegtijdig signaleren en preventie van rekenwiskunde problemen.

Vroegtijdig signaleren en preventie van rekenwiskunde problemen. Vroegtijdig signaleren en preventie van rekenwiskunde problemen. IDJK 2017 Ine van de Sluis Stijgen en Dalen 1. Eén persoon stelt een gesloten vraag. 2. Is het antwoord op jou van toepassing, ga je staan.

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Werkvormen voor automatisering bij rekenen

Werkvormen voor automatisering bij rekenen Workshop Automatiseren Werkvormen voor 8 september 2010 Henk Logtenberg Hogeschool Windesheim Agenda (1) 1. Introductie 1.1 Voorstellen 1.2 Warming - up 1.3 Doelen vandaag 2. Delen van kennis en ervaringen

Nadere informatie

parate rekenvaardigheden

parate rekenvaardigheden parate rekenvaardigheden Rinske Stelwagen & Teun Hommersom parate rekenvaardigheden wie zijn wij workshop tijdens de vorige conferentie de som van de dag een wiskunde- / reken-website een diagnostische

Nadere informatie

Rekenangst en weerstand Tips en tools voor in de rekenles

Rekenangst en weerstand Tips en tools voor in de rekenles Rekenangst en weerstand Tips en tools voor in de rekenles Irma Romme: iromme@cinop.nl 06-10015882 Sylvia Spek: sspek@cinop.nl 06-53362442 Juni 2012 Doel van de workshop Erkennen van rekenangst en rekenweerstand

Nadere informatie

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Programma Invoering van referentieniveaus en rekentoetsen in het onderwijs. Wat zijn ernstige rekenproblemen

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een student met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

XL rekenonderwijs Fontys OSO

XL rekenonderwijs Fontys OSO Even voorstellen Stapsgewijs naar Excellent Rekenonderwijs Stefan van Zaalen en Annemieke Weterings Panama Conferentie 2014 Stefan van Zaalen: Leerkracht OBS de Baanbreker Afgestudeerd specialist hoogbegaafdheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Veel voorkomende rekenproblemen: preventie en interventie. 4 februari 2015. Arlette Buter

Veel voorkomende rekenproblemen: preventie en interventie. 4 februari 2015. Arlette Buter Veel voorkomende rekenproblemen: preventie en interventie 4 februari 2015 Arlette Buter 1 Inhoud Schoolbrede preventieve maatregelen Preventie en interventie bij: Verlenen van betekenis aan getallen en

Nadere informatie

Voorwoord. Hoogbegaafdheid in kaart

Voorwoord. Hoogbegaafdheid in kaart Voorwoord In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. We staan daarmee aan het begin van een leerproces en deze kaarten leveren daar een bijdrage aan

Nadere informatie

Dr. Mieke van Groenestijn 1

Dr. Mieke van Groenestijn 1 ; Conferentie Steunpunt Protocol vo Protocol - VO Mieke van Groenestijn emeritus Lector Gecijferdheid, Hogeschool Utrecht projectleider Conferentie Steunpunt T&R,9 december 2013 Rekenen in vo Probleemoplossend

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding

Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding Passend onderwijs begint in de klas. Het gaat ervan uit dat leraren hun leerlingen in de klas kunnen bieden wat nodig is. Vaak gaat dat goed. Soms kun je daarbij

Nadere informatie

inhoud Dyscalculie Rekenproblemen Presentatie_gebruikersdag_najaar2013 1 Onderhoudsproblemen

inhoud Dyscalculie Rekenproblemen Presentatie_gebruikersdag_najaar2013 1 Onderhoudsproblemen inhoud Rekenblokken voor de zwakke rekenaar Over wie hebben we het? Welke problemen zijn er zoal? Wat is er aan te doen? Rekenproblemen Dyscalculie Onderhoudsproblemen Beschikbaarheidsproblemen Ernstige

Nadere informatie

Masterplan ERWD. Differentiëren in subgroepen 10 december Arlette Buter

Masterplan ERWD. Differentiëren in subgroepen 10 december Arlette Buter Masterplan ERWD Differentiëren in subgroepen 10 december 2014 Arlette Buter Arlette Buter info@rekenadviesbuter.nl 1 Inhoud Differentiëren in subgroepen: lesgeven op spoor 2 - Welke kennis is er nodig

Nadere informatie

Rekencursus - entree. Bijeenkomst 1 2 november 2017 Vincent Jonker Monica Wijers

Rekencursus - entree. Bijeenkomst 1 2 november 2017 Vincent Jonker Monica Wijers Rekencursus - entree Bijeenkomst 1 2 november 2017 Vincent Jonker Monica Wijers 0 Kennismaking Deelnemers Abdel Achahchah Halima Bardaa Stephanie Bottse Miguel Fernandez Anja Grootscholten Bouchra Jaddioui

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

MBO. Protocol ERWD3 - MBO. Programma. Uitgangspunten ERWD3 ERWD. Doelgroepen in MBO. ERWD3 - MBO 5 en 7 juni Mieke van Groenestijn, HU 1

MBO. Protocol ERWD3 - MBO. Programma. Uitgangspunten ERWD3 ERWD. Doelgroepen in MBO. ERWD3 - MBO 5 en 7 juni Mieke van Groenestijn, HU 1 3 - MBO 5 en 7 juni 2012 Programma 2 Protocol 3 - MBO MBO Mieke van Groenestijn Kenniscentrum Educatie Hogeschool Utrecht 3 Uitgangspunten 3 Opet 3-MBO: - deel 1: rekenbeleid (inclusief visie en stappenplan)

Nadere informatie

MEMORISEREN VAN DE TAFELS 1 T/M 10

MEMORISEREN VAN DE TAFELS 1 T/M 10 MEMORISEREN VAN DE TAFELS 1 T/M 10 Onderzoekers: Mireille Eggink en Hanneke Plancius van de Brederoschool te Groningen. Dit onderzoek over het memoriseren van de tafels is gedaan op de Brederoschool te

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Uitgedaagd! De verveling voorbij.

Uitgedaagd! De verveling voorbij. Uitgedaagd! De verveling voorbij. E V A V E R L I N D E N L I E F V A N D U F F E L Inhoud 1. Theoretisch gedeelte Wat is hoogbegaafdheid? Kenmerken van hoogbegaafde leerlingen Niet elke hoogbegaafde is

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Referentieniveaus en VVE: wat moet je ermee?

Referentieniveaus en VVE: wat moet je ermee? Referentieniveaus en VVE: wat moet je ermee? 20 november 2012 Els Loman en Aafke Bouwman 2 Inhoud workshop 1. Waarom Referentieniveaus? 2. Wat zijn Referentieniveaus? 3. Wat zijn de actuele ontwikkelingen?

Nadere informatie

Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school.

Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school. De visiemuur Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school. Werkwijze 1. Ieder teamlid bouwt individueel met een twintigtal

Nadere informatie

Pakket A Pakket B Pakket C

Pakket A Pakket B Pakket C Diensten en tarieven Pakket A Pakket B Pakket C Individuele begeleiding 1 t/m 20 lessen van 40 minuten Programma op maat Individuele begeleiding Individueel behandelplan met eindverslag Duo begeleiding

Nadere informatie

Veel voorkomende rekenproblemen; preventie en interventie. Arlette Buter

Veel voorkomende rekenproblemen; preventie en interventie. Arlette Buter Veel voorkomende rekenproblemen; preventie en interventie Arlette Buter 1 Inhoud Schoolbrede preventieve maatregelen Rekenproblemen bij: n Verlenen van betekenis aan getallen en bewerkingen n Hardnekkig

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

LES 3: Bekwaam je in effectief communicatiegedrag PRESENTATIE 3: Oefenen met effectief communicatiegedrag

LES 3: Bekwaam je in effectief communicatiegedrag PRESENTATIE 3: Oefenen met effectief communicatiegedrag In de derde presentatie nodig ik je uit om een groeimindset lost te laten op je commucatiegedrag. Een groeimindset helpt je om weerstand en onzekerheid om te buigen in zelfvertrouwen en plezier als je

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Aan de slag met rekenproblemen

Aan de slag met rekenproblemen Aan de slag met rekenproblemen Marije van Oostendorp BOOM Inhoud Inleiding 9 Deel I De basis van goed rekenonderwijs 1 Tips voor goed rekenonderwijs 19 Opbouwen van rekenkennis: algemene adviezen 20 Motivatie

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Er is veel aandacht voor het verbeteren van basisvaardigheden rekenen. Terecht, want deze vaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Sine Limite scholingsaanbod 2015-2016

Sine Limite scholingsaanbod 2015-2016 Sine Limite scholingsaanbod 2015-2016 Hierbij ontvangen jullie het uitgebreide scholingskatern van Sine Limite voor het schooljaar 2015-2016. Naast een aantal vertrouwde onderdelen is er weer veel nieuw

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch. 1 Inleiding

31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch. 1 Inleiding DC 31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch 1 Inleiding Het rekenonderwijs is in de laatste vijfentwintig jaar veranderd. De traditionele methode is aan de kant geschoven en het realistisch rekenen

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Annemarie Vink avink@hetabc.nl Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Technisch lezen 8-10-2014 www.hetabc.nl 2 Programma

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Methode de baas of baas over de methode?

Methode de baas of baas over de methode? Welkom Doel bijeenkomst Kris Verbeeck & Maaike Verschuren Methode de baas of baas over de methode? Kennis nemen van de pedagogische, inhoudelijke en didactische kwaliteit van de rekenles Reflecteren op

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Didactische tip Begin de les met een bericht uit de krant Doel: laten zien dat er bij het lezen van berichten gerekend moet worden Varianten:

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Veel voorkomende rekenproblemen; preventie en interventie. Arlette Buter

Veel voorkomende rekenproblemen; preventie en interventie. Arlette Buter Veel voorkomende rekenproblemen; preventie en interventie Arlette Buter 1 Inhoud Schoolbrede preventieve maatregelen Rekenproblemen bij: n Verlenen van betekenis aan getallen en bewerkingen n Hardnekkig

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013

Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013 Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013 module aantal deelnemers aantal ingeleverde evaluatieverslagen Het totaaloordeel over de module. Door de deelnemer uitgedrukt in een rapportcijfer: 1 2 3 4 5 6

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

De referentieniveaus en De wereld in getallen

De referentieniveaus en De wereld in getallen De referentieniveaus en De wereld in getallen Vanaf augustus 2010 is de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor het basisonderwijs zijn daarmee de referentieniveaus 1F (fundamenteel)

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

Denkproces verwoorden Gelijk een beurt geven. Het doel niet erbij vertellen

Denkproces verwoorden Gelijk een beurt geven. Het doel niet erbij vertellen Rekenen Rekenvisie Binnen de school werken bij met themagericht onderwijs. Binnen ons rekenonderwijs betekent dit dat wij veel waarde hechten aan realistisch en betekenisvol rekenonderwijs. Wij streven

Nadere informatie

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen Taalonderwijs aan dyslectische kinderen De leergang Taalonderwijs aan dyslectische kinderen heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Rekenen in het MBO

Rekenen in het MBO Rekenen in het MBO 1 2 Wat komt aan de orde? Actuele ontwikkelingen Rekenen in het MBO waarom eigenlijk? Rekenen in het MBO belangrijke aandachtspunten Rekenen in het MBO actuele ontwikkelingen waarom

Nadere informatie

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel 1 13 Verantwoording 1.1 Keuze van de titel Voor je ligt het handboek Training sociale vaardigheden. Dit boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met kinderen tussen de tien en vijftien jaar

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie