Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H."

Transcriptie

1 Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer

2 Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon en Dienst Amber ouders gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek dat uitgevoerd wordt in samenwerking met de Universiteit Leiden. Het ging om een onderzoek naar de hulpverlening van kinderen die naar het cluster 4 speciaal onderwijs gaan. Het onderzoek heeft als doel de kwaliteit van de hulp van de school en de ambulant begeleiders te verbeteren. Veel ouders hebben meegedaan en hiervoor een aantal vragenlijsten ingevuld. Daaruit zijn een heleboel gegevens gekomen waar de onderzoekers veel aan hebben. Zonder de hulp en goede inzet van de ouders zou deze informatie niet bekend zijn en niet gebruikt kunnen worden om de begeleiding van de kinderen te verbeteren. Daarom willen we met dit onderzoeksverslag de ouders die hebben meegedaan ontzettend bedanken voor hun tijd en moeite! 1. Inleiding Kinderen en hun gezinnen. 3 Algemene kenmerken. 3 Sociaal-emotionele problematiek... 3 School en leerproblemen 4 Woonsituatie... 5 Problemen binnen het gezin 5 3. Pedagogische begeleiding. 6 Doelen. 6 Doelen per problematiek. 7 Methoden 7 4. Tevredenheid 9 Regina Stoutjesdijk Universiteit Leiden 5. Samenvatting 10

3 1. Inleiding Voordat we aan de resultaten van het onderzoek toekomen, is het misschien goed om iets over de achtergrond van het onderzoek te weten. In deze inleiding zal daarom eerst iets gezegd worden over het speciaal onderwijs en de reden waarom Horizon en Amber het belangrijk vinden om hier onderzoek naar te doen. Speciaal onderwijs Zoals de meeste mensen met kinderen in het speciaal onderwijs wel weten, bestaat er voor kinderen die moeilijkheden hebben om mee te komen in het regulier onderwijs, de mogelijkheid tot extra onderwijsondersteuning. Deze ondersteuning wordt sinds 2003 geboden met behulp van Leerlinggebonden financiering (LGF). Daardoor kunnen ouders kiezen of ze hun kind naar een school voor speciaal onderwijs laten gaan of dat hun kind op het reguliere onderwijs blijft met ambulante begeleiding vanuit het rugzakje. In Nederland bestaat het speciaal onderwijs uit een aantal verschillende clusters. Eén daarvan is het cluster 4 onderwijs voor kinderen die problemen hebben met hun gedrag of ontwikkeling. Het onderzoek Sinds de invoering van de Leerlinggebonden financiering is het aantal leerlingen dat naar het cluster 4 onderwijs gaat erg gestegen. Deze grote groei heeft ervoor gezorgd dat mensen op zoek zijn gegaan naar manieren van begeleiding die nog beter zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk hierbij is dat duidelijker moet worden wat de kenmerken zijn van de kinderen die gebruik maken van het cluster 4 onderwijs. Wanneer we hier meer over weten, kunnen de hulpverleners de problemen van de kinderen beter begeleiden. Stichting Horizon en Dienst Amber vinden dit ook erg belangrijk en hebben daarom besloten hier onderzoek naar te doen. Zij hebben gevraagd of de Universiteit Leiden hen hierbij wil helpen. De Universiteit Leiden heeft het onderzoek uitgevoerd en de vragenlijsten bekeken. De resultaten daarvan zijn te lezen in de volgende hoofdstukken. 1 2

4 2. Kinderen en hun gezinnen In dit hoofdstuk wordt vooral de problematiek van de kinderen beschreven, maar er zal ook aandacht zijn voor de gezinnen van de kinderen. Om aan informatie te komen over de problematiek van de kinderen en de begeleiding die ze krijgen, zijn er niet alleen vragenlijsten ingevuld. Er is na toestemming van de ouders ook dossieronderzoek gedaan door onderzoekers van de Universiteit Leiden. Een groot deel van de informatie in dit hoofdstuk komt uit deze dossiers. 2.1 Algemene kenmerken van de kinderen in het onderzoek Uit de dossiers blijkt dat er veel meer jongens naar het cluster 4 onderwijs gaan (88 %) dan meisjes (12 %). De gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst naar een cluster 4 school gaan of een rugzakje krijgen is ongeveer 8 jaar. Kinderen zijn gemiddeld wel iets jonger wanneer er voor het eerst hulp vanuit de jeugdhulpverlening komt, namelijk 5,5 jaar oud. 2.2 Sociaal-emotionele problematiek Verder hebben we in de dossiers gezien dat de meeste kinderen aangemeld worden met een autisme spectrum stoornis, zoals PDD-NOS, Stoornis van Asperger of Autisme. Op de tweede plaats komt een grote groep kinderen die aangemeld zijn, omdat ze ADHD hebben. Kinderen met gedragsproblemen zijn ook een redelijk grote groep en staan op de derde plaats. De overige stoornissen die kinderen kunnen hebben, komen minder vaak voor. In de vragenlijsten zijn ouders en leerkrachten gevraagd of ze aan willen geven op welke gebieden de kinderen problemen hebben. Hieruit kwam naar voren dat ouders iets vaker dan leerkrachten problemen bij hun kind aangeven. Zowel de ouders als de leerkrachten lieten weten vooral problemen te ervaren op het gebied van agressief gedrag, sociale problemen, aandachtsproblemen en depressief gedrag. 2.3 School- en leerproblemen Rugzakleerlingen of kinderen die naar een cluster 4 school gaan, hebben naast sociaal-emotionele problematiek zoals PDD-NOS of ADHD, ook heel vaak moeite om mee te komen op school. Ze kunnen hierbij verschillende problemen ervaren. Uit de dossiers en vragenlijsten komt naar voren dat dit vooral problemen zijn die te maken hebben met de concentratie, de motivatie en de omgang met klasgenootjes en leerkrachten. Ook hebben de kinderen vaak problemen met vakken als lezen, rekenen, taal en spelling. Meestal is het niet één ding 3 4

5 waar de leerlingen moeite mee hebben, maar zijn het vaak meerdere problemen bij elkaar. 2.4 Woonsituatie We hebben ook gekeken in wat voor soort gezin de kinderen wonen. De meeste kinderen (62 %) wonen in een gezin met beide biologische ouders, maar er zijn ook veel kinderen die wonen in een één-ouder gezin of een samengesteld gezin (biologische ouder met partner). 2.5 Problemen binnen het gezin Wanneer we kijken naar eventuele problemen die voorkomen in de gezinnen van de kinderen, is te zien dat een groot deel van de ouders aangeeft pedagogische onmacht te voelen. Dit betekent dat zij het soms moeilijk vinden hun kind te begrijpen en daarom niet altijd op de juiste manier op hun kind kunnen reageren. Hierdoor kunnen de ouders wel eens hun geduld verliezen waardoor er conflicten kunnen ontstaan. Als we bedenken dat het vaak om kinderen gaat die sociaalemotionele problemen hebben, is dit niet zo verwonderlijk. De opvoeding is daardoor een zwaardere taak. 3. Pedagogische begeleiding Voor kinderen die problemen hebben op school wordt vaak een handelingsplan opgesteld waarin staat wat de doelen zijn waaraan gewerkt moet worden en hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Het handelingsplan wordt meestal in overleg met de ouders gemaakt en één of meerdere keren per jaar besproken. In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de begeleiding die de kinderen op cluster 4 scholen en van ambulant begeleiders krijgen. 3.1 Doelen Zoals gezegd worden op school doelen opgesteld om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. In het onderzoek is gekeken naar het soort doelen die voor de cluster 4 kinderen opgesteld zijn en welke doelen het meeste voorkomen. Hieruit kwam naar voren dat het meest gewerkt wordt aan doelen die te maken hebben met het verbeteren van sociaal gedrag en het emotionele functioneren. Ook wordt veel gewerkt aan doelen die te maken hebben met het vergroten van de zelfstandigheid en het verbeteren van het leren. 5 6

6 3.2 Doelen per problematiek Er zijn ook doelen die specifiek voor kinderen met een bepaalde sociaal emotionele problematiek opgesteld worden. Dit komt doordat deze kinderen vaak te maken hebben met dezelfde problemen. In het onderzoek is daarom gekeken welke doelen bij welke problematiek het meeste voorkomen. Hieruit kwam naar voren dat voor leerlingen met ADHD problematiek het delen van de aandacht van de leerkracht en het verminderen van storend gedrag de meest voorkomende doelen zijn. Voor leerlingen met agressief en/of opstandig gedrag worden voornamelijk doelen gesteld die te maken hebben met het verbeteren van het sociale gedrag. Bij angstige leerlingen wordt o.a. emotionele ondersteuning gegeven om de stemming en het zelfbeeld te verbeteren en wordt geholpen beter contact te krijgen met leeftijdgenoten. Tot slot wordt bij leerlingen met autistisch gedrag vooral gewerkt aan het verminderen van fantasieën en fixaties en aan een beter contact met leeftijdgenoten. overzichtelijk maken van de leef- en leeromgeving, gewenst gedrag belonen en het waarderen van de persoonlijke eigenschappen van de leerlingen methoden zijn die het meest gebruikt worden. Ook worden er duidelijke regels gemaakt en nageleefd. Om te zien of deze doelen en methoden wel goed genoeg werken bij de kinderen is meer onderzoek nodig. Daarom volgend jaar verder gegaan met dit onderzoek. 3.3 Methoden Om de doelen te behalen die voor de kinderen zijn opgesteld, bestaan verschillende methoden. Daarom is in het onderzoek gekeken naar de methoden die het meest gebruikt worden op cluster 4 scholen en door ambulant begeleiders. Uit de resultaten blijkt dat het oefenen van sociale vaardigheden, het 7 8

7 4. Tevredenheid 5. Samenvatting Tot slot is aan de ouders gevraagd hoe tevreden ze zijn met de begeleiding en behandeling die zij en hun kinderen van de scholen voor cluster 4 onderwijs of ambulant begeleiders krijgen. Uit de resultaten kwam naar voren dat ouders over het algemeen tevreden zijn met de begeleiding en als rapportcijfer gemiddeld een 8 gaven. Dingen waar ouders vooral tevreden over waren, zijn het met respect behandeld worden, het terecht kunnen met vragen en het uitgebreid bespreken van de plannen die voor de leerling gemaakt zijn. Iets minder (maar nog steeds tevreden) zijn ouders over het grondig onderzoeken van het probleem van hun kind, het vragen van ouders naar hun oplossing voor de problematiek, de mate waarin de oplossing die voor het probleem bedacht is past bij het probleem en de mate waarin hun kind iets gehad heeft aan de geboden hulp. In het onderzoek is gekeken naar de problematiek van de kinderen, de gezinnen van de kinderen, de begeleiding die de kinderen kregen en de tevredenheid van de ouders. Belangrijke dingen die hieruit naar voren kwamen zijn dat de meest voorkomende sociaal-emotionele problemen van de kinderen autisme spectrum stoornissen, ADHD en gedragsproblemen zijn. Ouders en leerkrachten geven vooral aan dat zij problemen bij hun kind zien op het gebied van agressief gedrag, aandachtsproblemen, sociale problemen en depressief gedrag. Op school hebben de kinderen vooral moeite met de concentratie, motivatie en omgang met klasgenoten en leerkrachten. Daarnaast hebben zij vaak moeite met vakken als lezen, rekenen, taal en spelling. Vaak hebben de kinderen op school problemen op meerdere gebieden. De kinderen komen uit gezinnen waarbij meestal de biologische ouders nog bij elkaar zijn, maar ook vaak uit één-ouder gezinnen of samengestelde gezinnen. Ouders geven aan gevoelens van pedagogische onmacht te hebben, waardoor ze hun kind niet altijd even goed begrijpen. Hierdoor kunnen ouders wel eens hun geduld verliezen waardoor thuis ruzie kan ontstaan. Doelen die op school opgesteld worden om de kinderen te begeleiden, hebben vaak te maken met sociaal gedrag, emotioneel functioneren, zelfstandigheid en het leren. 9 10

8 Methoden die hiervoor gebruikt worden zijn o.a. het trainen van sociale vaardigheden en het belonen van gewenst gedrag, Tot slot lieten ouders weten over het algemeen tevreden te zijn met de hulpverlening en gaven gemiddeld een 8 als rapportcijfer. Om te zien of deze doelen en methoden goed genoeg werken bij de kinderen is meer onderzoek nodig. We hopen dan ook dat de ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek, ook weer mee willen doen aan het vervolg. 11

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Een verkenning van de doelgroep en de werkwijze Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. Drs. H. Leloux-Opmeer Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs

Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs Samenvatting Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs Deel II: de resultaten van de eerste effectmeting Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. Drs. H. Leloux-Opmeer 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs

Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs Samenvatting Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs Deel III: de resultaten van de tweede effectmeting Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. Drs. H. Leloux-Opmeer 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs. Regina Stoutjesdijk

Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs. Regina Stoutjesdijk Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs Regina Stoutjesdijk De Horizon Academieprijs is een initiatief van Horizon te Rotterdam. Horizon is een instituut voor jeugdzorg en speciaal onderwijs.

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE

BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE GOOD PRACTICES De onderbouwing van de beperking van de onderwijsparticipatie blijkt uit het VO Aanmeldformulier Amsterdam 2009-2010, niet ouder dan een half jaar, plus diagnostische

Nadere informatie

Advanced Therapy. Orthopedagogiek. Charlotte Stoop Ibtisam Rizkallah

Advanced Therapy. Orthopedagogiek. Charlotte Stoop Ibtisam Rizkallah Advanced Therapy Orthopedagogiek Charlotte Stoop Ibtisam Rizkallah 06-44464540 026-3891964 info@advancedtherapy.nl Inhoudsopgave 1. WAT DOET DE ORTHOPEDAGOOG?... 2 2. MOGELIJKE INDICATIES... 3 3. BEHANDELAANBOD...

Nadere informatie

Speciaal onderwijs Informatie voor ouders

Speciaal onderwijs Informatie voor ouders Speciaal onderwijs Informatie voor ouders Passend Speciaal Entrea onderwijs is er voor kinderen die (tijdelijk) het meest gebaat zijn bij speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs op maat, omdat zij binnen

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

Intakevragenlijst school

Intakevragenlijst school Intakevragenlijst school De school van de leerling vult dit formulier in. Uw leerling is aangemeld bij het HCO voor hulp van een onderwijsadviseur. Het doel hiervan is het vinden van een geschikte aanpak

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Deel 1: informatie over de leerling en de school

Deel 1: informatie over de leerling en de school Intakevragenlijst Basisschool Dyslexie (leerlingdossier) Pagina 1/7 Deze intakevragenlijst is bedoeld voor de school. We verzoeken u (groepsleerkracht en/of interne begeleider) deze vragenlijst in te vullen.

Nadere informatie

De leerling zit op deze school sinds klas:

De leerling zit op deze school sinds klas: Intakevragenlijst voor school Deze intakevragenlijst is voor de school van het kind/de jongere dat is aangemeld bij onze instelling. De ouders hebben een vergelijkbare vragenlijst speciaal voor ouders

Nadere informatie

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2003-2004 Samenvatting, conclusies en aandachtspunten 1 Autisme in het primair

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier schooljaar 2016-2017

Aanmeldingsformulier schooljaar 2016-2017 Aanmeldingsformulier schooljaar 2016-2017 (s.v.p. digitaal óf in blokletters invullen) Gegevens leerling Roepnaam: Achternaam: Officiële voornamen (voluit): Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: Postcode:

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

2. Begeleidingsdeel van de school 1

2. Begeleidingsdeel van de school 1 2. Begeleidingsdeel van de school 1 Handleiding voor de decaan/mentor Dit is het begeleidingsdeel van de school. Dit document dient te worden ingevuld door een begeleider (mentor, decaan en/of LOB-docent)

Nadere informatie

PAINT-T (Psychosociale ADHD Interventies-Teacher training): Een onderzoek naar een korte leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD.

PAINT-T (Psychosociale ADHD Interventies-Teacher training): Een onderzoek naar een korte leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD. PAINT-T (Psychosociale ADHD Interventies-Teacher training): Een onderzoek naar een korte leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD. Informatiebrief voor ouders Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders Als opgroeien niet vanzelf gaat voor kinderen, jongeren en hun ouders Voor kinderen met een psychische stoornis gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber dat ze niet

Nadere informatie

Introductie Registratieformulieren SMW-MBO

Introductie Registratieformulieren SMW-MBO Introductie Registratieformulieren SMW-MBO Bij de registratieformulieren gaat het zowel om aanmelding als volgregistratie. We onderscheiden respectievelijk formulieren ten behoeve van: 1. Aanmelding en

Nadere informatie

Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door

Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door Uw kind komt in aanmerking voor onderzoek naar lees- en spellingsproblemen. Wij willen u vragen om ten behoeve van dit onderzoek onderstaande vragenlijst

Nadere informatie

Symposium Zorg en onderwijs. Annemarie Tadema 8 april 2008

Symposium Zorg en onderwijs. Annemarie Tadema 8 april 2008 Symposium Zorg en onderwijs Annemarie Tadema 8 april 2008 Aanleiding onderzoek Burgerschapsparadigma: participeren in de samenleving KDC: segregatie Onderwijs: integratie/ inclusie Wet op de leerlinggebonden

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Deel D Trajectgroepen

Deel D Trajectgroepen checklist voor aanmelding eel Trajectgroepen Benodigde gegevens Aanmeldformulier riestar College volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldformulier deel (voor aanmelding Trajectgroepen) volledig ingevuld

Nadere informatie

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel INteNsIeVe OrtHOPedAGOGIscHe GezINsBeHANdelING BIj NAH uw kind blijft thuis wonen door hulp aan huis Vertoont

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 1. Huidige school Naam school: Ingevuld door: Adres: Postcode: 2. Persoonlijke gegevens van de leerling Roepnaam: Voorvoegsel: Achternaam: Type school:

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Impulsklasonderzoek. Koen de Jonge Lectoraat Passend Onderwijs Hogeschool Leiden 06-25016157

Impulsklasonderzoek. Koen de Jonge Lectoraat Passend Onderwijs Hogeschool Leiden 06-25016157 Impulsklasonderzoek Koen de Jonge Lectoraat Passend Onderwijs Hogeschool Leiden 06-25016157 jonge.de.k@hsleiden.nl Inhoud 1. Aanleiding 2. Onderzoeksvragen 3. Methode 4. Resultaten 5. Conclusie 6. Discussie

Nadere informatie

Het advies voor school is om te handelen volgens het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD, 2011).

Het advies voor school is om te handelen volgens het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD, 2011). Orthopedagogenpraktijk Athena drs. Simone Verhoeven W.M. Dudokweg 10 a-b 1703 DB Heerhugowaard info@athenaweb.nl Intake vragenlijst bij onderzoek naar rekenproblemen/ dyscalculie Voorwaarden voor een aanmelding

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Gedragsproblemen Psychosociale vaardigheden Emotionele vaardigheden Leervaardigheden De rol van het gezin Literatuur

Inhoud Inleiding Gedragsproblemen Psychosociale vaardigheden Emotionele vaardigheden Leervaardigheden De rol van het gezin Literatuur Inhoud 1 Inleiding.... 1 1.1 Gedragsproblemen... 3 1.2 Psychosociale vaardigheden.... 4 1.3 Emotionele vaardigheden.... 5 1.4 Leervaardigheden.... 5 1.5 De rol van het gezin.... 6 Literatuur.... 6 2 Gedragsproblemen....

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

De Groeifabriek. Denken met een groeimindset!

De Groeifabriek. Denken met een groeimindset! De Groeifabriek Denken met een groeimindset! Dr. Petra Helmond & Fenneke Verberg, MSc: Pluryn Research & Development & Universiteit van Amsterdam Prof. Dr. Geertjan Overbeek: Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo Zorgstructuur OVC Havo/Vwo NW/nov 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ORTHOPEDAGOOG... 3 COUNSELING... 3 REMEDIAL TEACHING... 3 HET ZORGTEAM (ZT)... 4 HET ZORGADVIESTEAM (ZAT)... 4 ZORGMENTOREN... 4 HUISWERKKLAS...

Nadere informatie

Gezinsbehandeling. Kom verder! SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers

Gezinsbehandeling. Kom verder!  SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Gezinsbehandeling SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Ouders hebben vragen over het moeilijke of zorgelijke gedrag van hun kind of hoe ze hun

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport Deel D

Onderwijskundig Rapport Deel D Onderwijskundig Rapport eel door ouders in te vullen als de leerling aangemeld wordt voor de Trajectgroep. (Er vindt altijd een gesprek plaats met ouder(s)/ verzorger(s).) 1. Aard en reden van de aanmelding

Nadere informatie

Deel D Trajectgroepen

Deel D Trajectgroepen checklist voor aanmelding eel Trajectgroepen Benodigde gegevens Aanmeldformulier riestar College volledig ingevuld en ondertekend A anmeldformulier deel (voor aanmelding Trajectgroepen) volledig ingevuld

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Handtekening leraar: Handtekening intern begeleider: Handtekening ouders: Groepsverloop (bijvoorbeeld: of ):.. Toelichting:..

Handtekening leraar: Handtekening intern begeleider: Handtekening ouders: Groepsverloop (bijvoorbeeld: of ):.. Toelichting:.. Deel 1. Informatie over de leerling en de school Graag aankruisen wat van toepassing is. Indien een vraag niet van toepassing is, kunt u n.v.t. opschrijven. Wanneer u het antwoorden niet weet, kunt u er

Nadere informatie

Algemene vragenlijst voor ouders/verzorgers bij aanmelding voor een neuropsychologisch onderzoek

Algemene vragenlijst voor ouders/verzorgers bij aanmelding voor een neuropsychologisch onderzoek Algemene vragenlijst voor ouders/verzorgers bij aanmelding voor een neuropsychologisch onderzoek 1. Persoonsgegevens PERSOONSGEGEVENS KIND Voornaam: Voorletters: Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Geslacht:

Nadere informatie

Thema-avond : Omgaan met lastig gedrag

Thema-avond : Omgaan met lastig gedrag Thema-avond : Omgaan met lastig gedrag Anja Witteman Beweegimpuls adviseur, trainer & coach en ontwikkelaar van sport en beweegprojecten 2 Programma thema-avond: Even voorstellen/programma bespreken Inleiding

Nadere informatie

PAINT-T (Psychosociale ADHD Interventies-Teacher training): Een onderzoek naar een korte leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD.

PAINT-T (Psychosociale ADHD Interventies-Teacher training): Een onderzoek naar een korte leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD. PAINT-T (Psychosociale ADHD Interventies-Teacher training): Een onderzoek naar een korte leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD. Informatiebrief voor leerkrachten Beste leerkracht,

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOOR LEERKRACHTEN basisschool groep 3 t/m 8

VRAGENLIJST VOOR LEERKRACHTEN basisschool groep 3 t/m 8 VRAGENLIJST VOOR LEERKRACHTEN basisschool groep 3 t/m 8 Hierbij verkla(a)r(en) ik (wij) als ouder(s) / verzorger(s) akkoord te gaan met het verstrekken van gegevens door de leerkracht van mijn (ons) kind

Nadere informatie

Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X

Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hanna, Sophie en Suus werken op de afdeling orthopedagogiek van de universiteit Leiden en op het Ambulatorium.

Nadere informatie

Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs

Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs Op weg naar effectiviteit in het cluster 4 onderwijs Deel II: de resultaten van de eerste effectmeting Drs. Regina Stoutjesdijk & Prof. Dr. Evert M. Scholte M.m.v. Drs. Harmke Leloux-Opmeer & Solange Williams

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Cluster 4 speciaal onderwijs: een vergelijking tussen leerlingen op cluster 4 scholen en cluster 4 rugzakleerlingen

Cluster 4 speciaal onderwijs: een vergelijking tussen leerlingen op cluster 4 scholen en cluster 4 rugzakleerlingen R. Stoutjesdijk & E.M. Scholte Cluster 4 speciaal onderwijs: een vergelijking tussen leerlingen op cluster 4 scholen en cluster 4 rugzakleerlingen SAMENVATTING Sinds de introductie van leerlinggebonden

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Praktijk Dekker & Dooyeweerd Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers (Met dank voor het invullen) 1. Informatie over uw kind en gezin Graag aankruisen wat van toepassing is 0. Indien een vraag niet van

Nadere informatie

Intensieve Gezinsbegeleiding

Intensieve Gezinsbegeleiding Intensieve Gezinsbegeleiding Samenwerken aan veranderingen binnen het gezin Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en veilige omgeving waar je terechtkunt met grote opvoedings-

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie Algemene gegevens: Schoolnaam

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie Algemene gegevens: Schoolnaam SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 20180913 Algemene gegevens: Schoolnaam Kindcentrum Meester Snel Locatie Brinnummer 06QE Bestuursnummer 24844 Adres Kloosterstraat 13 Telefoon 0535383994 e-mail school

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Vroegdetectie ADHD en Autisme : Levensloop poli voor ouders en (hun)kinderen

Vroegdetectie ADHD en Autisme : Levensloop poli voor ouders en (hun)kinderen Vroegdetectie ADHD en Autisme : Levensloop poli voor ouders en (hun)kinderen Workshop Opvoeden met ADHD en ASS: Jeannette van der Poel, Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ Anja van Rijswijk, Pedagoog/Onderwijskundige

Nadere informatie

Formulier B Dyslexieonderzoek. - Aanmeldingsformulier school. ingevuld door: IB-er RT-er directeur* * s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

Formulier B Dyslexieonderzoek. - Aanmeldingsformulier school. ingevuld door: IB-er RT-er directeur* * s.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Formulier B Dyslexieonderzoek - Aanmeldingsformulier school ingevuld door: IB-er RT-er directeur* * s.v.p. aankruisen wat van toepassing is datum: - Gegevens van de school naam straat telefoon postcode

Nadere informatie

I N T A K E V R A G E N L I J S T

I N T A K E V R A G E N L I J S T I N T A K E V R A G E N L I J S T (Schoolinlichtingenformulier) BASISSCHOOL GROEP 1 t/m 8 Naam leerling:.. Naam basisschool:.. Invuldatum intakevragenlijst:.... -... -.. Niet door u invullen: Binnengekomen

Nadere informatie

Tussenvoorziening 2015/2016

Tussenvoorziening 2015/2016 Tussenvoorziening 2015/2016 Tussenvoorziening De Steenen Kamer en De Kameleon Schooljaar: 2015-2016 Kees Groenenveld, directeur SWV 28.09 Netty Gruiters, directeur De Kameleon Samenstellers: Jennifer de

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Sander Begeer Ontwikkelingspsycholoog aan de VU in Amsterdam en the University of Sydney. NVA Congres 2013

Sander Begeer Ontwikkelingspsycholoog aan de VU in Amsterdam en the University of Sydney. NVA Congres 2013 Sander Begeer Ontwikkelingspsycholoog aan de VU in Amsterdam en the University of Sydney NVA Congres 2013 Allemaal Autisme, Allemaal Anders NVA enquête 2013 Sander Begeer (VU) Marlies Wierda (VU) Stance

Nadere informatie

REC Flevoland. Onderwijskundig rapport MBO. voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4. versie 20060304

REC Flevoland. Onderwijskundig rapport MBO. voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4. versie 20060304 REC Flevoland Onderwijskundig rapport MBO voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4 versie 20060304 1. Ondertekening Datum: Naam contactpersoon: Handtekening: Datum: Ondertekening

Nadere informatie

GSR voor en door christenen. Leerlingbegeleiding. GSR Rijswijk

GSR voor en door christenen. Leerlingbegeleiding. GSR Rijswijk GSR voor en door christenen Leerlingbegeleiding GSR Rijswijk Voorwoord Inhoud Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om

Nadere informatie

Zorginformatie OVC Havo/Vwo. schooljaar 2011-2012

Zorginformatie OVC Havo/Vwo. schooljaar 2011-2012 Zorginformatie OVC Havo/Vwo schooljaar 2011-2012 NW/jan 2011 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 AANMELDPROCEDURE ZORG SECTOR 1... 3 ORTHOPEDAGOOG... 3 COUNSELING... 3 REMEDIAL TEACHING... 3 HET ZORGTEAM (ZT)...

Nadere informatie

Experts in diagnostiek

Experts in diagnostiek Experts in diagnostiek Het beste in een kind naar boven halen Elk kind heeft zijn eigen talenten. Dit betekent niet dat alle kinderen even goed mee kunnen komen op school. Sommige kinderen hebben onvoldoende

Nadere informatie

Groepsplan VSO AGL Naam school: Drechtster College

Groepsplan VSO AGL Naam school: Drechtster College Groepsplan VSO AGL Naam school: Drechtster College Yulius onderwijslocatie Drechtster College Leerroute Uitstroom arbeid Groep/klas AGL fase 1, leerjaar 1 Mentor(en) Dorien Borsje- de Deugd Schooljaar

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

team De gelukkige groep

team De gelukkige groep pedagogisch klimaat... sociaal-emotionele ontwikkeling team Aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren De gelukkige groep Op school en in uw groep speelt veel meer dan alleen het schoolse leren. Het

Nadere informatie

Problematiek op basisscholen in achterstandswijken is fors

Problematiek op basisscholen in achterstandswijken is fors ABN AMRO FOUNDATION SEMINAR 2019 ONGELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS Problematiek op basisscholen in achterstandswijken is fors MWM2 5-4-2019 Inhoudsopgave Achtergrond en aanpak p. 3 Management summary p.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Overleg van tevoren altijd met de ouders over de aanpak voor het kind en tips voor de omgang.

Overleg van tevoren altijd met de ouders over de aanpak voor het kind en tips voor de omgang. Overleg van tevoren altijd met de ouders over de aanpak voor het kind en tips voor de omgang. Aandacht stoornissen ADD Attention Deficit Disorder (letterlijk: aandacht tekort stoornis) - Een vorm van ADHD

Nadere informatie

Molendrift. Een veelzijdige hulpverleningsinstelling

Molendrift. Een veelzijdige hulpverleningsinstelling Molendrift Een veelzijdige hulpverleningsinstelling Over deze folder In deze algemene, inleidende folder kunt u lezen wat Molendrift is en wat wij doen. Denkt u na het lezen van deze introductie dat onze

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

GROEIDOCUMENT Looptijd:

GROEIDOCUMENT Looptijd: GROEIDOCUMENT Looptijd: Gegevens jongere, ouders, school en jeugdzorg Naam jongere geboortedatum Adres jongere (straat-postcode-woonplaats) Ouders/verzorgers: Namen, telefoonnummers en emailadressen School(naam)

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Zowel uit de beoordelingen in de vorm van een rapportcijfer als de aanvullende opmerkingen, blijkt dat de

Nadere informatie

Maak kennis met Profila Zorg. Hart voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Maak kennis met Profila Zorg. Hart voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Maak kennis met Profila Zorg Hart voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Inhoudsopgave Voorwoord Over Profila Zorg Waar staan wij voor? Ambulante begeleiding thuis Hulp bij opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Aandachtspunten in de klas Het Vriendenprogramma Onderdelen Vriendenprogramma in de klas Online programma s voor jongeren Aandachtspunten

Nadere informatie

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 1 25 VRAGEN Fijn dat je er bent! 1 Wat is de Schakelklas? Voor kinderen die meer nodig hebben dan onze basiszorg en begeleiding hebben we

Nadere informatie

Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek

Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek Gegevens van het kind Achternaam :... Adres :... Roepnaam :... Postcode :... Geslacht : M/V* Woonplaats :... Geboortedatum:... Telefoonnummer:... Op school sinds:...

Nadere informatie

Groeidocument ondersteuningsplatform Maas en Waal

Groeidocument ondersteuningsplatform Maas en Waal Groeidocument ondersteuningsplatform Maas en Waal : Intern begeleider: Leerkracht: School: 1. Leerling-gegevens (ingevuld door leerkracht/ib) Naam Burgerservice nr. Geboortedatum emailadres Adres Telefoonnummer

Nadere informatie