De invloedrijke Nederlander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De invloedrijke Nederlander"

Transcriptie

1 De invloedrijke Nederlander Een onderzoek naar het invloedgedrag van hoogopgeleide werkende Nederlanders Bureau Zuidema 2012

2 Invloed volgens Zuidema Invloed uitoefenen is een menselijke eigenschap. We doen het allemaal. Vanaf de eerste dag. Maar waarom ben je de ene keer invloedrijk? En de andere keer invloedarm? Ieder mens heeft zijn eigen, unieke stijl. De een neemt meer ruimte in. De ander geeft juist ruimte. Hoewel de ene stijl misschien sympathieker lijkt dan de ander, bestaat er geen goed of fout. Maar wat in de ene situatie werkt, werkt in de andere situatie juist niet. Iedereen is in staat om de manieren om invloed uit te oefenen te ontwikkelen. Als individu, als team, of organisatie. Waardoor je meer kans van slagen hebt om je doelen te bereiken. Belangrijk is dat in alle gevallen je relatie met anderen in stand blijft, of zelfs verbeterd. Daarvoor heb je inzicht nodig. Inzicht in Invloed. Auteursrecht Bureau Zuidema,

3 Inleiding onderzoek In onze communicatie kunnen we op verschillende manieren invloed uitoefenen. Bureau Zuidema hanteert om ons gedrag inzichtelijk te maken het Invloedmodel. Dit doen we al sinds 1976, als enige trainingsbureau in Nederland. Om inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop we invloed uitoefenen maken we met het Invloedmodel onderscheid tussen communicatiestijlen waarbij de zender de eigen energie inzet (duw-energie) en waarbij de zender de energie van de ander benut (trek-energie). Zowel de duw-energie als de trek-energie kent twee zogenaamde invloedstijlen. Duw-energie kun je inzetten door middels van de invloedstijlen overreden en stellen. Trek-energie kent de invloedstijlen overbruggen en inspireren. Overreden: de feiten kennen Stellen: weten wat je wilt Invloed Overbruggen: oprecht geïnteresseerd zijn Inspireren: er zelf in geloven Figuur 1: Invloedstijlen Binnen de invloedstijlen onderscheiden we verschillende gedragssoorten. Hoe effectief iemand is in zijn of haar communicatie, kan worden voorspeld door de mate waarop de inzet van de gedragssoorten binnen een invloedstijl in balans is. Met andere woorden, de gelijkmatige inzet van gedragssoorten binnen een invloedstijl maakt ons effectiever in onze communicatie en daarmee in het bereiken van onze doelen. Daarbij geldt dat de context en het doel medebepalend zijn voor de effectiviteit van de invloedstijlen en gedragssoorten. In dit onderzoek kijken we naar ie en balans in het invloedgedrag van hoogopgeleide, werkende Nederlanders. Uit dit onderzoek blijkt dat zij de verschillende invloedstijlen over het algemeen inzetten en beschikken over een breed arsenaal aan gedragssoorten om invloed uit te oefenen. Maar er bestaan interessante verschillen in hoe zij hun invloedgedrag precies inzetten. Auteursrecht Bureau Zuidema,

4 Invloedstijlen: inzet en balans Uit ons onderzoek blijkt dat de invloedstijlen overreden (overtuigen van de ander op basis van rationele argumenten) en overbruggen (de ander bevragen op basis van aandacht en gelijkwaardigheid) het meest worden ingezet. Als we inzoomen op de mate van balans van de onderliggende gedragssoorten binnen de invloedstijlen valt op dat de stijlen stellen (kenbaar maken wat je van de ander verwacht op basis van wilskracht) en overbruggen minder gelijkmatig worden ingezet dan de overige stijlen. De balans van de verschillende gedragssoorten binnen een invloedstijl voorspelt in grote mate de effectiviteit van de inzet van de invloedstijl. Invloedstijl Balans Disbalans Overreden 84% 16% Stellen 32% 68% Overbruggen 45% 55% Inspireren 81% 19% Tabel 1: Balans en disbalans invloedstijlen Meest ingezette gedragssoorten zijn rationeel en gericht op consensus Hoogopgeleide werkende Nederlanders kenmerken zich in hun invloedgedrag door het (boven)gemiddeld inzetten van de invloedstijl overreden, met de gedragssoorten voorstellen doen en argumenteren. Dit is wat ze zelf aangeven in te zetten en dat wordt bevestigd door hun omgeving. Dit betekent dat we in onze communicatie de ander met name beïnvloeden op basis van voorstellen, onderbouwd met feiten en logica. Nederlanders polderen dus vaak in hun alledaags (invloed)gedrag. We zoeken naar consensus en zijn bereid om vooral de samenwerking aan te gaan. Uit de resultaten blijkt echter ook dat 21% van de respondenten niet argumenteren inzet. Dit betekent dat we niet altijd onze voorstellen onderbouwen en daardoor waarschijnlijk onze invloed laten liggen. Zeggen we wel waar het op staat? Nederlanders staan internationaal gezien bekend om hun directheid. Toch laat het onderzoek zien dat dit lang niet altijd het geval is. De gedragssoorten die we het minst inzetten bevinden zich met name binnen de invloedstijl stellen. Het stellen van normen en positief/negatief waarderen worden nog wel ingezet, maar we scoren hier beduidend lager op dan op de overige gedragssoorten binnen het Invloedmodel. Normen stellen gaat over het duidelijk maken wat je verwachtingen, eisen en behoeften zijn. Waarderen kent een positieve en een negatieve variant en bestaat uit het uitspreken van waardeoordelen over de ander. Positief waarderen wordt overigens er ingezet dan negatief waarderen. De gedragssoort faciliteren/sanctioneren wordt zelfs niet ingezet. Bij faciliteren verbind je positieve consequenties aan het gedrag van de ander. Sanctioneren is het verbinden van negatieve consequenties, wanneer de ander niet aan je norm wil voldoen. Hoewel deze stijl alleen gewenst is binnen een bepaalde context, waarbij je meer druk op de ander wilt uitoefenen, past 74% van de respondenten deze gedragssoort niet toe. Geen van de respondenten past de gedragssoort bovengemiddeld vaak toe. De voorzichtige conclusie op basis van deze lagere score op de invloedstijl stellen is dat we als hoogopgeleide werkende Auteursrecht Bureau Zuidema,

5 Nederlanders dus lang niet altijd (durven te) zeggen waar het op staat. Onze verwachtingen van anderen maken we in ieder geval niet vaak kenbaar in de gesprekken waarin we invloed willen uitoefenen. Mannen argumenteren vaker dan vrouwen Ongeveer evenveel mannen als vrouwen passen de gedragssoort voorstellen doen toe in hun gesprek. Het verschil zit in de uitkomst dat mannen dit vaker bovengemiddeld toepassen dan vrouwen. Mannen zijn overigens ook fanatieker dan vrouwen als het gaat om het toepassen van argumenteren binnen een gesprek. Gedragssoort Geslacht Bovengemiddeld Frequent Niet Voorstellen doen Man 16% 75% 9% Vrouw 12% 72% 16% Argumenteren Man 15% 68% 17% Vrouw 9% 63% 27% Tabel 2: Mannen versus vrouwen binnen invloedstijl overreden Als we kijken naar de invloedstijl stellen, dan zijn de verschillen minder groot. Mannen stellen iets vaker normen dan vrouwen, in de overige gedragssoorten binnen deze invloedstijl zijn de verschillen minimaal. De inzet van de gedragssoorten is iets meer in balans bij mannen (34%) dan bij vrouwen (30%), maar de totale balans binnen deze stijl is laag. maar vrouwen geven meer emoties prijs Binnen de invloedstijl overbruggen, waarbij we meer ruimte aan de ander geven, valt op de vrouwen relatief vaker de gedragssoort onthullen toepassen. Vrouwen zijn net wat vaker open over hun eigen gevoelens en geven meer informatie weg als het gaat over hun eigen onzekerheid, gemaakte fouten of behoefte aan hulp. Gedragssoort Geslacht Bovengemiddeld Frequent Niet Onthullen Man 9% 71% 20% Vrouw 11% 71% 18% Tabel 3: Mannen versus vrouwen binnen de gedragssoort onthullen Hoewel vaak gezegd wordt dat vrouwen beter luisteren dan mannen, blijkt deze gedragssoort niet significant vaker te worden toegepast. Luisteren is meer dan alleen passief de ander aanhoren. Bij deze gedragssoort is het van belang dat je samenvat wat de ander zegt en toetst of onuitgesproken gevoelens en/of gedachten kloppen. Verschillen in leeftijd Binnen het onderzoek is gekeken naar de ie van toepassen binnen vier leeftijdsgroepen. We hebben de hoogopgeleide werkende Nederlander onderverdeeld in een groep tot 31 jaar (jonge werknemers), een groep tussen 31 en 40 jaar (dertigers), een groep van 41 tot en met 50 (veertigers) en een groep van 51 jaar en ouder (senior medewerkers). Auteursrecht Bureau Zuidema,

6 Invloed jonge werknemers door te overbruggen Jonge werknemers passen over het algemeen alle gedragssoorten minder toe dan de overige medewerkers. De jonge werknemer scoort gemiddeld het hoogst binnen de invloedstijl overbruggen. Binnen deze invloedstijl zetten ze de gedragssoort betrekken (vragen naar meningen/gevoelens van anderen en doorvragen) vaker meer dan in dan het gemiddelde uit het onderzoek. Als het gaat om de gedragssoorten luisteren en onthullen dan zijn deze nog het meest in balans met de totale onderzoekspopulatie. Jongeren geven dus relatief vaak ruimte aan anderen, maar zijn nog wat afwachtend als het gaat om ruimte innemen. De balans tussen de inzet van gedragssoorten binnen de invloedstijlen is het laagst bij de jonge werknemers. Dertigers doen veel voorstellen Dertigers nemen al meer ruimte in. Vooral door de inzet van de invloedstijl overreden. Opvallend vaak zetten ze de gedragssoorten voorstellen doen en argumenteren in om hun doel te bereiken. De opgedane kennis en ervaring van de eerste jaren lijkt zich te vertalen naar de werkvloer. Ook binnen de invloedstijl stellen zeten ze de onderliggende gedragssoorten vaker bovengemiddeld in. De inzet van de invloedstijl overbruggen blijkt net iets minder vaak in balans te zijn, dan bij hun jongere collega s. Vergeten ze voldoende ruimte aan de ander over te laten? Want ook bij de andere trek -invloedstijl inspireren zetten ze de gedragssoorten koppelen (punten van overeenstemming vinden) en visie delen (het enthousiast verwoorden van mogelijkheden en positieve resultaten) net iets minder bovengemiddeld in. Als het gaat om de niet e inzet van deze gedragssoorten scoren ze tevens hoger dan de gemiddelde hoogopgeleide werkende Nederlander. Wanneer ze deze invloedstijl inzetten lijkt dit wel op een effectievere manier te gebeuren. Veertigers luisteren het meest De veertigers uit dit onderzoek blijken vooral de gedragssoort luisteren vaker in te zetten, maar onthullen minder. Binnen de invloedstijl overbruggen is de inzet van de hieronder vallende gedragssoorten minder vaak in balans bij deze groep. De vraag is dan ook hoe effectief ze zijn op dit gebied. Op de inzet van de andere invloedstijlen en gedragssoorten onderscheid deze groep zich het minst. Het ziet er naar uit dat ze de inzet van alle gedragssoorten kunnen toepassen, maar de balans tussen de gedragssoorten binnen een invloedstijl is nog niet optimaal. Invloed komt met de jaren? De senior medewerkers (51+ jaar) lijken hun ervaring en opgedane mensenkennis te vertalen naar het meest effectieve invloedgedrag. De inzet van de verschillende gedragssoorten binnen de invloedstijlen is bij senior medewerkers het meest in balans. Met name de invloedstijlen overreden, stellen en overbruggen scoren volgens deze voorspeller van effectief gedrag beter dan bij de drie overige leeftijdscategorieën. Alleen de invloedstijl inspireren is meer in balans bij de dertigers dan bij de senior medewerkers. Auteursrecht Bureau Zuidema,

7 Invloedstijl Leeftijd Balans Disbalans Inspireren Tot 30 jaar 74% 26% jaar 84% 16% jaar 81% 19% 51 jaar en ouder 82% 18% Tabel 4: Balans binnen de invloedstijl inspireren op leeftijd Aangezien de balans tussen de gedragssoorten binnen geen daadwerkelijke meting van effectiviteit is, maar een voorspeller kunnen we niet concluderen dat de senior medewerker feitelijk effectiever is. Maar deze groep blijkt volgens dit onderzoek niet alleen meer balans binnen de invloedstijlen te realiseren, ook scoren zij op bijna alle afzonderlijke gedragssoorten minder vaak niet. Dat betekent dat ze in ieder geval in staat zijn alle gedragssoorten er in te zetten. Met name de gedragssoorten waarderen, betrekken, koppelen en visie delen worden door senior medewerkers vaker dan door hun jongere collega s ingezet. Openheid in de Randstad Opvallend genoegen blijken er geen hele grote verschillen in de inzet van invloedgedrag wanneer we kijken naar de provincies. We hebben de Randstad provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) afgezet tegen de provincies buiten de Randstad. Alleen binnen de invloedstijl overbruggen blijken de Randstedelingen vaker de gedragssoort onthullen in te zetten. Zij zijn dus wat meer open over hun gevoelens en geven meer prijs over hun eigen handelen. Gedragssoort Gebied Bovengemiddeld Frequent Niet Onthullen Randstad 9,7% 72,4% 18,1% provincies Niet 9,1% 67,7% 23,2% Randstad provincies Tabel 5: Randstad versus niet-randstedelijke provincies binnen de gedragssoort onthullen Cultuurverschillen in de branches Tot slot hebben we gekeken in hoeverre de invloedstijlen en gedragssoorten worden ingezet binnen verschillende branches. Hoewel de uitkomsten op het eerste gezicht niet heel opvallend zijn, is er een aantal (significante) verschillen. Financiële dienstverlening is duidelijker over verwachtingen De branches zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening kennen een grote overeenkomst bij het inzetten van de invloedstijlen. Zo is de inzet van gedragssoorten binnen de invloedstijl overreden nagenoeg gelijk en kent het dezelfde mate van balans. Binnen de invloedstijl stellen zetten medewerkers uit de financiële dienstverlening net iets vaker de gedragssoort faciliteren/sanctioneren in. Medewerkers uit de zakelijke dienstverlening onthullen minder vaak, evenals hun collega s uit de non-profit sector en de overheid. De werknemer uit zakelijke dienstverlening heeft daarnaast een lagere mate van balans bij de inzet van gedragssoorten onder de invloedstijl stellen en lijkt hiermee minder effectief in het gebruik van deze stijl. Auteursrecht Bureau Zuidema,

8 Overheid en Zorg en Onderwijs waarderen minder De sectoren Overheid en Zorg en Onderwijs blijken minder vaak de gedragssoort waarderen toe te passen. 44% van de respondenten uit deze twee groepen geeft aan niet gebruik te maken van deze gedragssoort, waarbij met name het negatief waarderen (negatieve waardeoordelen uitspreken over het gedrag van anderen op basis van eigen normen) laag scoort. Hoger opgeleiden binnen de Overheid blijken binnen de invloedstijl stellen ook de gedragssoort faciliteren/sanctioneren minder vaak toe te passen. Samen met werknemers uit de zakelijke dienstverlening kennen zij de minst hoge balans bij het inzetten van gedragssoorten onder deze invloedstijl. Ook blijken zij minder vaak te onthullen en hun visie te delen. ICT en Media inspireren meer Binnen de sector ICT en media wordt de invloedstijl inspireren het meest ingezet. Met name visie delen scoort hoog als onderliggende gedragssoort. Ook zetten ze de gedragssoorten net iets vaker in balans in dan binnen de overige sectoren. De gedragssoort luisteren wordt echter minder vaak ingezet binnen deze branche. Verder kennen zij de hoogste balans bij het inzetten van de gedragssoorten binnen de stijl overreden. Handel en Retail delen hun visie vaker Ook binnen de branche Handel en Retail wordt visie delen vaker ingezet door de hoogopgeleide werknemer. Werknemers binnen de non-profit sector, de overheid en de financiële dienstverlening kenmerken zich door een significant lagere inzet van de gedragssoort visie delen ten opzicht van Handel en Retail en ICT en Media. Hoger opgeleiden binnen Handel en Retail lijken wat dat betreft veel op de werknemers uit de ICT en Media, want de gedragssoort luisteren wordt ook hier minder vaak ingezet. Logistiek en transport werknemers overbruggen in balans Hoogopgeleide werknemers binnen de logistiek en transport sector blijken opmerkelijk meer disbalans te vertonen binnen de inzet van gedragssoorten die bij de invloedstijl overreden horen. Zij blijken de gedragssoorten waarderen, luisteren en onthullen echter vaker in te zetten dan werknemers binnen de andere branches. Samen met werknemers uit de sector industrie en bouw passen ze de invloedstijl overbruggen vaker in balans toe. Auteursrecht Bureau Zuidema,

9 Over het onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te geven in het invloedgedrag van de hoger opgeleide werkende Nederlander. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de geanonimiseerde input uit de ingevulde Vragenlijst Invloedstijlen. Dit is een 360º feedback instrument dat gebruikt wordt voorafgaand aan de trainingen van Bureau Zuidema waarin het Invloedmodel wordt toegepast. Over het ontstaan van het Invloedmodel Roger Harrisson en David Berlew, twee organisatiepsychologen uit Amerika, vroegen zich begin jaren zeventig af hoe ze meer invloed konden uitoefenen, los van een rol of positie. Ze ontdekten dat diegenen die hun gedrag aanpasten aan de situatie of de persoon tegenover zich, meer voor elkaar kregen dan diegenen die vooral hun eigen voorkeursgedrag - ongeacht de context - lieten zien. Op basis hiervan ontwikkelden zij het Invloedmodel. Dit zeer krachtige model vormt de basis van de training Inzicht in Invloed die door Bureau Zuidema is ontwikkeld. De onderzoekspopulatie De onderzoekspopulatie bestaat uit 3569 respondenten die aan de hand van 72 stellingen de ie van inzet van de verschillende invloedstijlen en gedragssoorten hebben gescoord. De 360º feedback uit de omgeving is voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De populatie bestaat voor 58% uit mannen en voor 42% uit vrouwen. Deze populatie is opgebouwd over de periode van 2010 tot en met eind Met dit onderzoek zijn wij in staat onze ervaring en expertise over invloed en gedrag nog verder uit te breiden en te ontwikkelen en kunnen we anderen helpen invloedrijker te worden. Naast dit onderzoek ontwikkelen we onze kennis door middel van diverse andere onderzoeken, vaak in nauwe samenwerking met Hogescholen en Universiteiten. Auteursrecht Bureau Zuidema,

10 Over ons bureau Bureau Zuidema heeft een unieke en onderscheidende expertise opgebouwd op het gebied van invloed en gedrag. We leren individuen, teams en organisaties invloed uit te oefenen om te groeien. Invloed gaat verder dan bijvoorbeeld het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit of leiderschap. Het uitoefenen van invloed is dé manier om je doelen te behalen. Niet door het uitoefenen van macht of manipulatie, maar actiegericht en gericht op het versterken van de relatie. Dat is invloed volgens Zuidema. Bureau Zuidema kent een rijke historie (sinds 1962) en is energiek en toekomstgericht. We helpen anderen invloedrijker te worden. Dit doen wij door middel van een uniek en specialistisch open aanbod en door maatwerk- en adviesoplossingen. Kenmerkend is ons streven naar effect: het resultaat in de praktijk. Meer invloed Je kent ons wellicht van de training Inzicht in Invloed, de meest succesvolle invloed training van Nederland. We bieden een uitgebreid aanbod aan trainingen en leerinterventies, waarbij invloed de rode draad vormt in de programma s. Naast ons open aanbod aan trainingsprogramma s en interventies ondersteunen we organisaties op maat bij het invullen van hun leervraag. Daarbij gaan we graag samen op zoek naar originele en verfrissende manieren om individuen en organisaties te ontwikkelen. Wij faciliteren het vergroten en verrijken van invloed door: Onze trainingsprogramma s in het open aanbod en op in company basis; Maatwerk, leer- en ontwikkeltrajecten; Talent-, team- en MD trajecten; Adviestrajecten over structuur en (leer)cultuur. Auteursrecht Bureau Zuidema,

11 Colofon Alle (auteurs)rechten op dit onderzoek en deze Whitepaper zijn voorbehouden aan Bureau Zuidema BV. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt, in enige vorm of enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Zuidema. Bureau Zuidema BV Bezoekadres: Olmenlaan 4 Postadres: Postbus AC Leusden t (033) Opdrachtgever en realisatie: Bureau Zuidema BV Samenstelling whitepaper: Arjen Kroder, Marieke Oudshoorn, Pauline Hupkes, Jolanda Botke en Lodewijk van Ommeren Uitvoering onderzoek: Research Your Business, Désirée Kluiters Data aanlevering: Zicht Nieuwe Media Ontwerpers PR contact: Via Arjen Kroder van Bureau Zuidema. Telefoon of Auteursrecht Bureau Zuidema,

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Strategie en resultaat

Strategie en resultaat Strategie en resultaat Hoe goed zijn Nederlandse organisaties in het omzetten van strategie in resultaat? Het antwoord op die vraag krijgen, dat was het doel van het onderzoek van Yvonne Nijkamp Msc, dat

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren 305 respondenten hebben deelgenomen aan de enquête rond redenen waarom mensen niet-presteren. De resultaten van deze enquête worden o.a. gebruikt

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder De klantbeleving in Nederland in 2010 Stephan van Gelder 1 Inhoudsopgave! Beleving! Onderzoek! Resultaten! Naar klantmoment! Naar branche! Naar bedrijf! Conclusie Samenvatting van de resultaten gratis

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Waaraan herken je een Leidend Team? Effectieve teams zorgen ervoor dat mensen het naar hun zin hebben in de organisatie. Dat mensen met plezier

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Het Gouden Boekje. van de Almeerse Scholen Groep. Almeerse Scholen Groep

Het Gouden Boekje. van de Almeerse Scholen Groep. Almeerse Scholen Groep Het Gouden Boekje van de Almeerse Scholen Groep Almeerse Scholen Groep g o u d e n b o e k j e s e r i e Het Gouden Boekje van de Almeerse Scholen Groep Wij geloven dat de eerste achttien jaar van een

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Verslag van de Workshop tijdens de Noorderlinkdagen 2006 Door Maurits Bruel en Stef Driessen De Noorderlinkdagen zijn weer voorbij. Het was een groot succes,

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN Er zijn verschillende beïnvloedingsstijlen te onderscheiden. De stijlen kunnen worden onderverdeeld in: TEGENBEWEGENDE STIJLEN MEEBEWEGENDE STIJLEN = duwen = trekken Tegenbewegende

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Geluk 2016

Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Zaltbommel, 25 februari 2016 Inhoudsopgave Verantwoording onderzoek 3 Highlights 4 Toelichting 5 2 Verantwoording onderzoek Inleiding Schouten & Nelissen is het nieuwe jaar

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

De impact van Edward Snowden s onthullingen over de NSA

De impact van Edward Snowden s onthullingen over de NSA cloud innovation by Macaw De impact van Edward Snowden s onthullingen over de NSA Rumoer in de cloud, of toch niet... De onthullingen van Edward Snowden hebben een zeer gevoelige snaar geraakt bij Nederlandse

Nadere informatie

De invloedrijke OR. Modulair maatwerk traject. De invloedrijke OR. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 1. Het fundament De verdieping Professionalisering

De invloedrijke OR. Modulair maatwerk traject. De invloedrijke OR. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 1. Het fundament De verdieping Professionalisering Modulair maatwerk traject Jaar 1 Het fundament De verdieping Professionalisering Inhoudelijke begeleiding & advies Invloed is de belangrijkste voorwaarde voor succes. Invloedrijk zijn betekent voor ondernemingsraden

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Figuur 1 Precede/Proceed Model

Figuur 1 Precede/Proceed Model Nederlandse samenvatting Benzodiazepinen zijn geneesmiddelen die vooral bij angstklachten en slaapstoornissen worden voorgeschreven. Ze vormen de op één na meest voorgeschreven middelen in Nederland. Tien

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten...

Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten... Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten... Training Authentiek in de uitvaart door Het Tiende Huis Jan Dop Uitvaartverzorging Het was niet voor het eerst dat ik mij meer dan ooit

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling.

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling. Inleiding Deze casus moet gezien worden als een test. In deze test wordt zoveel mogelijk een echte uitvraag benaderd om te kunnen zien of de inschrijvende partij ook daadwerkelijk in staat is om aan de

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Verandering aangrijpen om teams te bezielen

Lijdende teams of Leidende teams? Verandering aangrijpen om teams te bezielen Lijdende teams of Leidende teams? Verandering aangrijpen om teams te bezielen Waaraan herken je een Leidend Team? Op elk niveau van de organisatie werken mensen in teams samen. Effectief samenwerkende

Nadere informatie

Onderzoek naar de werving en het behoud van vrijwilligers toegepast op de theorie van Psychologisch Eigenaarschap.

Onderzoek naar de werving en het behoud van vrijwilligers toegepast op de theorie van Psychologisch Eigenaarschap. Onderzoek naar de werving en het behoud van vrijwilligers toegepast op de theorie van Psychologisch Eigenaarschap. Master thesis onderzoek van Mandy Ziel, Merel van der Mark & Chrisje Seijkens. Universiteit

Nadere informatie

"The significant problems we have can not be solved at the level of thinking we were at when we created them."

The significant problems we have can not be solved at the level of thinking we were at when we created them. Levens Stijlen Inventarisatie De Levens Stijlen Inventarisatie (LSI) is een instrument waarmee mensen hun persoonlijke effectiviteit blijvend kunnen verbeteren. "The significant problems we have can not

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Flexibiliteit

Rapport Persoonlijke Flexibiliteit Rapport Persoonlijke Flexibiliteit Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 28/01/2015 Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen in

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest

Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest Versie 1.0 (c) Mei 2008, Dr Edwin van Thiel Copyright 123test alle rechten voorbehouden info@123test.nl 1 Over de Nederlandse persoonlijkheidstest Dit document

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek MTO NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit Binnen en buiten de zorginstelling verandert er veel en snel. De uitdagingen waarvoor we nu staan zijn vele malen complexer dan een

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie