BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË"

Transcriptie

1 BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

2 TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als vroeger, zoveel is zeker. Toch zetten vele potentiële beleggers niet gemakkelijk de stap naar beleggingsfondsen: tegenvallende ervaringen uit het verleden, het ontbrekende vertrouwen in de markten en de financiële instellingen, en het te ruime productaanbod doen hen aarzelen. Een oplossing kiezen om uw spaargeld te laten renderen doet u niet zomaar. Elke investering draagt een risico op kapitaalverlies. U krijgt tal van opties voorgeschoteld en dus is het samenstellen van uw portefeuille niet altijd zo eenvoudig. Als promotor biedt BKCP Bank u daarom het BKCP Core Fund aan, een compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht BKCP Fund. EEN COMPARTIMENT OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN Dankzij het BKCP Core Fund krijgt u toegang tot de financiële markten via een flexibel beheer dat ernaar streeft zoveel mogelijk voordeel te halen uit stijgende markten en de verliezen te beperken bij dalende markten. Het maakt daarbij gebruik van de beproefde expertise van de beheerder: La Française des Placements. La Française des Placements voert een flexibel en gediversifieerd beleid dat berust op een open architectuur. Zo kan zij uit een lijst van fondsen van verschillende fondsbeheerders de fondsen kiezen die geacht worden het best te presteren om aldus in te spelen op marktschommelingen. Door de selectie open te stellen voor andere beheerders heeft La Française des Placements de mogelijkheid om gebruik te maken van ervaren deskundigen voor elk beleggingsthema.

3 VOORDELEN VAN BKCP CORE FUND Het BKCP Core Fund is geen gewoon fonds maar een dakfonds. Dit houdt in dat er enkel beleggingsfondsen in de portefeuille kunnen zitten. De beleggingsstrategie die in het BKCP Core Fund wordt toegepast, steunt op drie fundamentele pijlers: flexibele allocatie, open architectuur en diversificatie. FLEXIBELE ALLOCATIE DIVERSIFICATIE OPEN ARCHITECTUUR FLEXIBELE ALLOCATIE BKCP Core Fund geniet een flexibel beheer: de posities in de verschillende activaklassen kunnen aangepast worden in functie van de macro-economische verwachtingen van de beheerder. De overtuigingen van de beheerder zijn terug te vinden in drie verschillende activaklassen: aandelen, obligaties en in mindere mate, termijncontracten op grondstoffenindices. Deze benadering streeft ernaar sterk in te spelen op de marktomstandigheden door de allocatie in het fonds aan te passen. Een flexibele allocatie biedt in tegenstelling tot een vaste allocatie niet alleen de mogelijkheid om te mikken op sterke potentiële prestaties wanneer de aandelenmarkten stijgen, maar ook om de verliezen te beperken bij dalende markten. Op die manier beoogt BKCP Core Fund het potentiële rendement te optimaliseren over een volledige beurscyclus (stijgend-dalend). OPEN ARCHITECTUUR De specialisten van La Française des Placements selecteren fondsen uit het aanbod van verschillende fondsbeheerders die worden gekozen op basis van hun resultaten, risicobeheer en bekwaamheid. Het voornaamste voordeel is de objectiviteit die deze open architectuur aan La Française des Placements verleent: aangezien de geselecteerde fondsen worden beheerd door externe beheerders wordt de keuze van de beleggingsfondsen enkel bepaald door het streven naar een sterke rendement-risicoverhouding, rekening houdend met de marktomstandigheden. DIVERSIFICATIE Dankzij het BKCP Core Fund is het mogelijk uw tegoeden te spreiden over een ruime selectie activaklassen, sectoren en landen, dit om het risico in vergelijking met slechts één belegging aanzienlijk te verkleinen. Bovendien biedt de brede internationale spreiding van het BKCP Core Fund de fondsbeheerder de mogelijkheid om zijn voorkeuren te volgen binnen de grenzen van het prospectus en zijn overtuigingen over het marktverloop toe te passen, ongeacht of het om een activaklasse, een specifieke sector of een veelbelovend land gaat.

4 SERVICE: ONZE BELOFTE Naast de professionele aanpak van het team dat het BKCP Core Fund beheert, verbindt BKCP Bank zich er ook toe om u op de hoogte te houden van de prestatie en de veranderingen in de allocatie van het fonds. Iedere belegger die in BKCP Core Fund belegt, krijgt een uitvoerig kwartaalverslag waarin hij alle nuttige informatie over zijn belegging terugvindt: macro-economische context, overtuigingen van de beheerder en verloop van de portefeuille van het fonds. EEN BELEGGINGSPROCES IN VIER STAPPEN Dankzij een welbepaald proces worden de beleggingsfondsen systematisch geselecteerd op basis van alle relevante criteria. Die keuze wordt dagelijks herzien om ze dynamisch aan te passen aan de marktschommelingen en de overtuigingen van het beheersteam De deskundigen van La Française des Placements analyseren de wereldwijde macroeconomische situatie en geven hun vooruitzichten op korte- en lange termijn door aan het beheersteam. Het beheersteam bepaalt, op basis van de macroeconomische vooruitzichten, de ideale samenstelling van de portefeuille. Deze geeft een beeld van de posities in aandelen, obligaties en grondstoffen. Ze selecteren fondsen volgens het principe van de open architectuur die in lijn liggen met de vooropgestelde allocatie uit een keuze van verschillende fondsbeheerders. BKCP Core Fund is het resultaat. Dit beheersproces wordt dagelijks opgevolgd.

5 VOOR WIE? BKCP Core Fund is bestemd voor beleggers die dynamisch en dus met meer risico willen inspelen op de financiële markten. BKCP Core Fund is een gediversifieerde en globale belegging in fondsen die zorgvuldig worden geselecteerd volgens een welbepaald proces. Een specialistenteam streeft naar een aantrekkelijke rendement-risicoverhouding in zeer afwisselende marktomstandigheden. Dit product wordt aanbevolen aan beleggers met een beleggingshorizon van meer dan drie jaar. GOED OM TE WETEN Bekijk zeker het prospectus en de KIID van het BKCP Core Fund voordat u inschrijft. Ze zijn beschikbaar bij BKCP Bank. Uw BKCP-adviseur zal graag al uw vragen beantwoorden. Maak gerust een afspraak in uw dichtstbijzijnde BKCP-kantoor. I. Niet-gewaarborgd kapitaal RISICO S VAN DE BELEGGING II. Flexibel en gediversifieerd discretionair beheer III. Risico s verbonden aan de activaklassen: aandelen (dalende markten), rente (rentestijging), bedrijfsschulden (verslechtering van de kredietkwaliteit, wanbetaling) IV. Toenemende volatiliteit, afnemende liquiditeit en transparantie voor sommige activaklassen, zoals aandelen van small caps, hoogrentende obligaties, groeimarkten en grondstoffen V. Hefboomeffect dat dalende marktbewegingen kan versterken VI. Tegenpartijrisico VII. Valutarisico op de markten buiten de eurozone

6 BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht 1 Deelbewijzen Kapitalisatie Distributie ISIN-codes: LU LU Instapkosten maximaal 3% Minimale inschrijving Beheercommissieloon Decimalisering Uitstapkosten Courante kosten 2 Geen Maximaal 1% per jaar Duizendste deelbewijs 10 euro die de operationele kosten van de bank dekken 1,85% inclusief alle taksen (geraamd op de erkenningsdatum) Beurstaks bij instap 0% 0% Beurstaks bij uitstap 3 1,32% (maximaal euro) 0% Roerende voorheffing op dividenden / 25% Roerende voorheffing bij afkoop 4 25% 25% Berekening van de NIW Dagelijks Inschrijving of uitstap Elke bankwerkdag mogelijk, ten laatste om 10u30 (=dag D) Berekening van de inventariswaarde D+2 op basis van de waarde van de portefeuille op D+1 Betalingsdatum Betalingsdatum: D+3 Munteenheid Levering EUR Startdatum 07/10/2013 Synthetische risico-indicator 5 5 Vergelijkingsindex 6 Publicatieplaats van de NIW Prospectus Beheersvennootschap Gevolmachtigde beheerder Bewaarnemer / waardebepaler Geen materiële levering mogelijk 50% FTSE World (herbelegde dividenden) + 50% Barclays Euro Aggregate De Tijd / l'echo Gelieve vóór inschrijving het uitgifteprospectus en het bijgevoegde lexicon te raadplegen. Het prospectus, de KIID en het laatste periodieke verslag van de bevek zijn gratis verkrijgbaar in alle BKCP-kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen of op onze website Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. La Française AM International La Française des Placements BNP Paribas Securities Services, Luxembourg 1 De term «fonds» is de gemeenschappelijke benaming voor instellingen voor collectieve belegging (ICB). ICB s bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (bevek, (vastgoed)bevek, privak) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds. 2 De vermelde kosten zijn een raming en kunnen van jaar tot jaar verschillen. De courante kosten omvatten het beheercommissieloon en de werkingskosten, het adviescommissieloon, de transactiekosten en de kosten voor de belegging in ICBE s of beleggingsfondsen (we verwijzen naar de sectie kosten in de fiche van het compartiment van de BEVEK). 3 Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van de technische fiche: de andere informatie is up-to-date op dezelfde datum. 4 De meerwaarde op intresten ontvangen op kapitalisatie- en distributieaandelen kan belast worden aan 25% bij overdracht onder bezwarende titel van de aandelen, bij terugkoop van de aandelen of bij volledige of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van de ICBE bij terugkoop ; en op de distributieaandelen zal een roerende voorheffing van 25% ingehouden worden op de jaarlijks uitgekeerde dividenden volgens de geldende wetgeving op datum van de technische fiche. 5 De synthetische risico-indicator geeft een aanwijzing over het risico dat verbonden is aan een belegging in een instelling voor collectieve belegging. De indicator plaatst het risico op een schaal van 0 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicoklasse staat niet voor een risicoloze belegging. De indicator maakt gebruik van gegevens uit het verleden en vormt geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De vermelde risicocategorie is niet gewaarborgd en kan steeds wijzigen. 6 Dit compartiment is noch een index, noch indexgebonden. La Française AM International, erkend door de CSSF op 26 februari 2008 La Française des Placements, erkend door de AMF onder het nummer GP op 1 juli 1997 Wettelijke disclaimer Dit document is een openbaar bod voor reclamedoeleinden en bevat geen beleggingsadvies of aanbevelingen. De klant verklaart begrijpelijke informatie te hebben ontvangen die hem in staat stelt met kennis van zaken een weldoordachte beslissing te nemen. De klant verklaart te hebben kennisgenomen van het prospectus en de KIID dat hem ter beschikking werd gesteld. De beschrijving van de financiële instrumenten in deze productfiche («term sheet») is louter ter informatie en kan worden gewijzigd vóór de inschrijving van de klant. De klant is zich ervan bewust dat elke belegging in financiële instrumenten bij aankoop of verkoop bepaalde risico s inhoudt die verschillen naargelang de kenmerken van het financiële instrument (emittent, looptijd, munteenheid...). Deze productfiche is geen aanbeveling om in te schrijven noch een advies of aanbeveling om een of andere verrichting uit te voeren en mag ook niet als dusdanig worden opgevat. Als en wanneer een bod wordt gedaan, is dat op basis van de documenten van het bod die ter beschikking worden gesteld van de klant en op verzoek van de klant worden overhandigd. De klant mag alleen afgaan op die documenten. Die productfiche wordt door BKCP meegedeeld of ter beschikking gesteld aan alle of een deel van de klanten en berust niet op een analyse van de specifieke situatie van de klant. De klant moet zelf beslissen of het betrokken financiële instrument in de productfiche aan zijn situatie is aangepast. Deze productfiche is alleen bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, herverdeeld of doorgegeven aan andere personen of volledig of gedeeltelijk worden gepubliceerd, om welke reden ook. De betrokken financiële instrumenten worden niet geregistreerd krachtens de gewijzigde United States Securities Act van 1933 («Securities Act») en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten noch aan Amerikaanse burgers, zelfs buiten het grondgebied van de Verenigde Staten, noch aan houders van een «green card».

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Beste klant, We wensen u en uw familie een voorspoedig 2015, zowel op persoonlijk als op financieel

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack TreeTop Asset Management KWALITEITSSERVICE VOOR ALLE BELEGGERS «Ik ben blij dat ik mijn passie kan delen en het beste van de wereldwijde

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie