U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be."

Transcriptie

1 V.U. : Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW BE RPR BRUSSEL IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INS/FOL/INVEST4LIFE/N/REV 0715 U wilt meer info? Voor bijkomende informatie, tariefen contractvoorwaarden van dit product of voor de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life, kunt u zich wenden tot een van onze Beobank agentschappen. U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website Dit document is niet bindend, is geen offerte en houdt geen verantwoordelijkheid van de bank in Beobank NV/SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

2 Beobank Invest 4Life Zekerheid of prestaties: waarom kiezen?

3 De oplossing die is aangepast aan uw profiel Dankzij het levensverzekeringscontract Beobank Invest 4Life 1 kunt u uw beleggingsportefeuille op maat van uw beleggersprofiel diversifiëren en aanpassen, door het combineren van een gegarandeerd minimumrendement (Tak 21) en een rendement gelinkt aan beleggingsen (Tak 23). Het opstellen van uw profiel geeft aan hoe uw beschikbaar kapitaal gespreid wordt over verschillende soorten activa. Door deze werkmethode te volgen, houdt de gekozen samenstelling rekening met uw huidige financiële situatie en uw doelstellingen voor de toekomst. Bij Beobank wordt uw beleggersprofiel opgesteld op basis van uw globale financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw houding ten aanzien van risico, uw tolerantie voor risico en uw kennis van en ervaring met specifieke verzekerings- en beleggingsproducten,... Bij Beobank onderscheiden we 7 type-beleggersprofielen, naargelang uw houding ten opzichte van risico. Elk beleggersprofiel komt overeen met een specifieke beleggingsstrategie. U hebt uw beleggersprofiel nog niet bepaald? Wacht niet en neem contact op met uw beleggingsadviseur. Zodra uw beleggersprofiel bepaald is, kan uw beleggingsadviseur een voorstel op maat voor u uitwerken. Voor de verzekering Beobank Invest 4Life betekent dat dat we uw beschikbaar kapitaal verdelen tussen een gemengd, Beobank Moderate Fund, interne en met kapitaalgarantie (Tak 21) en een monetair. Het relatieve gewicht van elke categorie is afhankelijk van uw profiel en van uw keuze. Met het contract Beobank Invest 4Life kunt u dus perfect een combinatie van producten op maat samenstellen. Uw keuze voor een rendement met hoog potentieel Interne en van Tak 21 De zekerheid van kapitaalgarantie Monetair Flexibiliteit gekoppeld aan zekerheid 1 Beobank Invest 4Life is een individueel levensverzekeringscontract dat Tak 21 (levensverzekeringen met spaarcomponent) en Tak 23 (levensverzekeringen met beleggingscomponent) combineert. Het wordt verzekerd door Nord Europe Life Luxembourg SA, Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder controle van het Commissariat aux Assurances, 7 boulevard Joseph II, L 1840 Luxembourg. De maatschappelijke zetel bevindt zich in L-2134 Luxembourg, 62 rue Charles Martel, RCS Luxembourg B Beobank Invest 4Life wordt verdeeld door Beobank NV/SA verzekeringsagent Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel FSMA A BTW BE RPR Brussel.

4 Kwaliteitsoplossingen die onze benadering ondersteunen 2 Het aantal individuele beleggingsformules is vandaag onbeperkt. Welke beleggingen kiest u het best? Aandelen? Obligaties? Welke markten? Welke sectoren? In dergelijke omstandigheden kan de samenstelling van een portefeuille die overeenkomt met de behoeften en het risicoprofiel een echte hersenbreker zijn. De oplossing? Een beroep doen op experts, profiteren van de kennis van verschillende gespecialiseerde beheerders en hun tools voor grondige analyse en... hen het beheer voor u laten doen. Dat is het principe van het compartiment Beobank Moderate Fund 3. Het wordt beheerd door La Française Asset Management International en biedt niet alleen alle voordelen van een, maar kadert ook in een open-architectuurbeleid. Het compartiment kan investeren in dynamische effecten en Europese ICB's (sicavs en gemeenschappelijke beleggingsen), aangeboden door de meest prestigieuze beheerders ter wereld. Deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid maken duidelijk dat voor Beobank úw belang vooropstaat. Een product dat dagelijks opgevolgd wordt en maandelijks herschikt wordt door de specialisten van La Française Asset Management Het compartiment is een Moderate Fund. Dit wil zeggen voor klanten die in beperkte mate willen blootgesteld worden aan het risico van de markten, dus met een defensief risicoprofiel. In functie van de markt kan het compartiment tot 80% beleggen in obligaties en tot 40% in aandelen. Binnen elke activaklasse kunnen veranderingen worden aangebracht, in functie van de koersevolutie. Fondsen kunnen vervangen worden door andere of ze kunnen een ander gewicht krijgen. Het is één van de voordelen van Beobank Moderate Fund: u geniet van de knowhow van experten inzake actief beheer en de selectie van producten. U hoeft uw posities niet zelf elke dag op te volgen en te analyseren. Natuurlijk kunt u op elk moment een overzicht van uw portefeuille vragen aan uw Beobank adviseur. 2 NELL verbindt zich uitsluitend voor het aantal rekeneenheden en niet voor hun waarde, die het niet garandeert. Deze waarde kan variëren en zowel stijgen als dalen. 3 Beobank Moderate Fund is een compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Beobank Funds. Creatiedatum: 19/12/2014. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door CACEIS Belgium. De Netto Inventariswaarde wordt gepubliceerd in De Tijd en L Echo. Alvorens te beleggen in dit product gelieve het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) te lezen. Het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) (in het Nederlands en Frans), de prospectus (in het Frans) en het recentste periodieke verslag (in het Frans) staan gratis ter beschikking bij elk Beobank agentschap of bij de financiële dienstverlener in België.Dit product is onderhevig aan bepaalde risico s: geen kapitaalbescherming; flexibel en gediversifieerd beheer met een discretionair karakter; risico s verbonden aan de activaklassen: aandelen (beursdaling), intrestvoeten (stijging van de intrestvoeten), schulden van ondernemingen (daling van de kredietkwaliteit, faillissement); tegenpartijrisico; wisselkoersrisico voor de markten buiten de eurozone; toegenomen volatiliteit, geringere liquiditeit en transparantie voor bepaalde activaklassen zoals small cap aandelen, hoogrentende obligaties, opkomende markten.

5 Het compartiment streeft ernaar om beter te presteren dan de samengestelde referentie-index: 70% Barclays Euro Aggregate TR + 30% MSCI World TR door de prestaties te optimaliseren via een discretionair beheer in combinatie met een diversificatie tussen de obligatiemarkt en de aandelenmarkt in verschillende geografische zones en in overeenstemming met de vooraf bepaalde limieten. Spreiding Beobank Moderate Fund op 31/12/2014 * : 100% ICB, 0% andere effecten. Bedrijfsobligaties 37,20% 7,59 % Obligaties met een hoog rendement (met een speculatief karakter) 67,2% Obligaties 55,21% Overheidsobligaties Liquiditeiten 2,1 5,2 % % 25,5% Aandelen Thema s * Ter informatie, kan evolueren met de tijd. Wereldwijde aandelen 20,39% Amerikaanse aandelen 16,08% 63,53% Europese aandelen Interne en met kapitaalgarantie 4 (Tak 21) U kunt kiezen tussen Nell Safe + en Nell Safe Invest, twee interne en met kapitaalgarantie (Tak 21) die ontwikkeld werden en beheerd worden door de levensverzekeringsmaatschappij Nord Europe Life Luxembourg (NELL). Nell Safe + is een intern met een gegarandeerd minimumrendement en een eventuele winstdeelname, terwijl uw kapitaal 100% beschermd is. Nell Safe Invest is een intern zonder gegarandeerd minimumrendement maar met een eventuele winstdeelname die potentieel hoger is. Uw kapitaal blijft 100% beschermd. Voor meer informatie over de eventuele winstdeelname, verwijzen we u graag naar de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life, die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar is bij uw adviseur of op Monetair 2 Door een beperkt deel van uw kapitaal in een monetair te beleggen, beschikt u over voldoende liquide middelen, terwijl uw geld blijft opbrengen. 4 Deze producten zijn onderhevig aan bepaalde risico s die eigen zijn aan producten van Tak 21, en met name een kredietrisico (bij faillissement van Nord Europe Life Luxembourg). Elke verwijzing naar de veiligheid van deze producten gebeurt onder voorbehoud van deze risico s. Deze verzekeringsproducten zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. De bepaling van de allocatie van activa aan de en Nell Safe + en Nell Safe Invest gebeurt door de verzekeraar, Nord Europe Life Luxembourg. Beobank is geenszins verantwoordelijk.

6 Uw troeven en uw opties binnen Beobank Invest 4Life Zeer nuttige functies Als u het contract Beobank Invest 4Life kiest, dan geniet u automatisch van twee belangrijke en bijzonder nuttige arbitrage-opties. Met de opties Take Profit en Stop Loss (absoluut of relatief) kunt u de prestatie van uw contract Beobank Invest 4Life vastleggen in de tijd. Take Profit U bepaalt zelf de drempel (met een minimum van 5%) voor de meerwaarde die u realiseert op het gemengd. Zodra deze drempel overschreden wordt, worden de meerwaarden direct gecrediteerd op een van de interne en met kapitaalgarantie (Nell Safe +, Nell Safe Invest) of op het monetair. Koers Nell Safe Nell Safe Looptijd Belegd kapitaal Bereikte meerwaardedrempel Bereikte meerwaardedrempel Stop Loss Als u minderwaarden realiseert op een gemengd, kunt u met de optie Stop Loss vanaf een bepaalde drempel (met een minimum van 10%) uw kapitaal meteen overbrengen naar een van de interne en met kapitaalgarantie (Nell Safe +, Nell Safe Invest) of naar het monetair. U bepaalt zelf de drempel waarop de Stop Loss-arbitrage wordt toegepast. Koers Gekozen drempel Nell Safe Arbitrage Looptijd Oorspronkelijke belegging Belegging na 2 maanden Belegging na 5 maanden Belegging na Stop Loss

7 Praktische modaliteiten van Beobank Invest 4Life Tak Levensverzekeringscontract dat een gegarandeerd minimumrendement (Tak 21) combineert met het rendement van beleggingsen (Tak 23). Onderliggende en NELL SAFE + (gewaarborgde rentevoet 0,75% 5 + eventuele winstdeelname) NELL SAFE INVEST (gewaarborgde rentevoet 0% + eventuele winstdeelname) BEOBANK FUNDS BEOBANK Moderate Fund (ISIN: LU ) Monetair La Française Trésorerie-R (ISIN: FR ) Duur van het contract Minimum 8 jaar en 1 maand - maximum 30 jaar. Op de vervaldag van het contract is het jaarlijks hernieuwbaar via stilzwijgende hernieuwing. Bij leven van de verzekerde aan het einde van het contract, of op de vervaldag van elk verlengd jaar, kan de verzekeringsnemer de uitbetaling van het kapitaal vragen. Het contract loopt ten einde op de overeengekomen einddatum, bij volledige terugkoop, ontbinding of overlijden van de verzekerde voor de einddatum. Premies Initiële storting: minimum (met een minimum van 500 per ) Bijkomende storting: minimum 500 Kosten Kosten op storting: maximum 4,75% van elke premie na aftrek van de taks op de premie. Premietaks: 2% op elke premie. Beheerskosten: 0,80% per jaar op de interne en (direct ingehouden op de activa van het ) en 0,90% per jaar voor het gemengd en het monetair (zesmaandelijkse inhouding onder de vorm van rekeneenheden). Bij desinvestering in de loop van het jaar worden de beheerkosten pro rata temporis berekend en ingehouden op het geheel van de en van Tak 23 in het contract. Uitstapkosten: geen Terugkoopvergoeding: geen Waarborg overlijden Bij de ondertekening van het levensverzekeringscontract kan de intekenaar naast de hoofdwaarborg overlijden kiezen voor een van de volgende bijkomende waarborgen overlijden: waarborg overlijden 130% of bodem-waarborg overlijden. De bijkomende waarborg overlijden is mogelijk van 18 jaar tot maximum 75 jaar en voor een maximumbedrag van Roerende voorheffing 6 De fiscaliteit van het land waar de verzekeringsnemer verblijft, is van toepassing op het contract. 5 Rentevoet van kracht op 01/07/2015. De rentevoet is gegarandeerd per storting tot 31/12 van het lopende jaar. De gegarandeerde rentevoet op toekomstige stortingen is die van toepassing op het ogenblik van de storting (cf. Financiële Info Fiche die van toepassing is). 6 Dit fiscale luik is gebaseerd op de wettelijke bepalingen die van kracht zijn en op de informatie die officieel beschikbaar is op datum van 18/05/2015. De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke klant. Het is mogelijk dat deze later verandert.

8 Als u in België woont, kunt u genieten van vrijstelling van de roerende voorheffing van 25% op inkomsten uit en van Tak 21, op voorwaarde dat de terugkoop later gebeurt dan na 8 jaar of dat u bij de inschrijving hebt gekozen voor een waarborg overlijden 130% (onder voorwaarden). Er is geen roerende voorheffing op de inkomsten uit en van Tak 23. Te onthouden Tijdens de looptijd van het contract kunt u op elk moment overgaan tot volledige of gedeeltelijke terugkoop (met akkoord van de aanvaardende begunstigde, indien van toepassing), zonder uitstapkosten. Vanaf de datum waarop het contract ingaat, beschikt u over een bedenktijd van 30 dagen waarin u het contract zonder kosten kunt opzeggen (met terugbetaling van de gestorte premie min de eventuele kosten voor de bijkomende dekking overlijden 7 ). Elke vraag tot opzegging moet schriftelijk gericht worden aan Nord Europe Life Luxembourg, 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg. Wenst u een klacht in te dienen? Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan: uw Beobank agentschap de Beobank klantendienst op het nummer 02/ of via naar: de Service Consommateurs van Nord Europe Life Luxembourg, 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg of via op het Luxemburgse Commissariat aux Assurances, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, of aan de Belgische Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel; per fax op 02/ of via op Verzekeringsmaatschappij: Nord Europe Life Luxembourg S.A., levensverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht onder de controle van het Commissariat aux Assurances, en geregistreerd bij de Nationale Bank van België onder het nummer 2171, maatschappelijke zetel: L-2134 Luxembourg, 62 rue Charles Martel, R.C.S. Luxembourg B59361 IBAN: LU , BIC: BILLLULL. Verzekeringstussenpersonen van Nord Europe Life Luxembourg: - Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA A, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE RPR Brussel, - Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon. 7 Voor en van Tak 23 heeft de terugbetaling betrekking op de waarde van de toegekende eenheden, vermeerderd met de instaprechten, min de eventuele kosten voor de bijkomende dekking overlijden.

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 10/2008 die van toepassing

Nadere informatie

BKCP Opportunities Corporate

BKCP Opportunities Corporate BKP Opportunities orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

Belfius Invest Top Funds Selection Protected. Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belfius Invest Top Funds Selection Protected. Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection Protected Juli 2014 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijd zo blijven.

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Allianz Invest. Een belegging op maat. Avec vous de A à Z

Allianz Invest. Een belegging op maat. Avec vous de A à Z Allianz Invest Een belegging op maat Avec vous de A à Z 1 1 Allianz Invest Een belegging op maat Elke belegger wenst een zo hoog mogelijk rendement. Bent ook u op zoek naar een oplossing voor uw spaargeld

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie