Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff"

Transcriptie

1 Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst u meer informatie over de Wealth-compartimenten van de bevek BNP PariBas Portfolio fof? Uw wealth manager beantwoordt graag al uw vragen.

2 Bent u op zoek naar de beste manier om uw kapitaal op lange termijn te laten groeien? Hiervoor bestaan er tal van mogelijkheden. Beleggen is waarschijnlijk nog altijd de beste manier om rendement en risico slim te combineren. Dat kan enkel slagen als onder specifieke voorwaarden. Het vergt immers een actieve analyse van de financiële markten en een consequente opbouw en opvolging van een portefeuille die bij uw profiel past, waarbij een optimale spreiding van cruciaal belang is. Een beleggingsportefeuille moet in de eerste plaats samengesteld zijn uit verschillende activaklassen: aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en alternatieve beleggingen, bijvoorbeeld vastgoed en grondstoffen. Maar ook elke activaklasse moet voldoende gespreid zijn. Dat is lang geen makkelijke klus... Om het de klanten van BNP Paribas Fortis Wealth Management makkelijker te maken, werden binnen de Luxemburgse bevek bnp Paribas Portfolio fof (Funds of Funds) exclusief voor hen de Wealth-compartimenten ontwikkeld. Wat er zo origineel aan is: de combinatie van een actief en een passief beheer. De beheerder beheert dus actief een portefeuille die is samengesteld uit indexfondsen en ETF s, financiële instrumenten die passief worden beheerd. Actief en passief beheer Actief beheer In het kader van een actief beheer is de expertise van de beheerder cruciaal. De beheerder bepaalt immers het gewicht voor elke activaklasse in de portefeuille (binnen de vastgelegde limieten). Binnen elke activaklasse selecteert hij ook de individuele effecten die een meerwaarde kunnen opleveren. Voor de compartimenten bnp Paribas Portfolio fof Wealth volgt de beheerder de beslissingen van het Strategic Planning Committee van BNP Paribas Fortis Wealth Management. Dat comité verricht een fundamentele analyse van de macro-economie en de financiële markten, wat dan weer tot allocatievoorstellen leidt (op het gebied van geografie, kapitalisatiegrootte, beleggingsthema s...). Passief beheer Het passieve beheer wil de positieve en negatieve prestatie van een referentie-index zo getrouw mogelijk nabootsen. De keuze van die index biedt de mogelijkheid om op de prestatie van een markt, activaklasse, geografische zone of een activiteitensector te mikken... Fondsen met een passief beheer worden ook indexfondsen genoemd. ETF s zijn indexfondsen die continu op de beurs noteren. Ze worden dus op dezelfde manier verhandeld als individuele effecten. Zo wordt het makkelijker om het passieve beheer in een actief beheerde portefeuille op te nemen. Door een actief en passief beheer te combineren, is het mogelijk de risico s van een portefeuille af te zwakken met een erg ruime spreiding maar toch voordeel te halen uit de markttrends. Dankzij het actieve beheer is het mogelijk te focussen op positieve strategische trends om de rendementsverwachting te verbeteren. Indexfondsen, en meer bepaald van ETF s, bieden volgende troeven: - een portefeuille met een veel bredere spreiding dan bij een portefeuille die in individuele lijnen belegt; - toegang tot gevarieerde geografische en/ of sectorale markten waarbij het risico wordt beperkt dankzij een ruime blootstelling (spreiding); - mogelijkheid om goed te reageren en onmiddellijk marktkansen te grijpen dankzij de grotere beleggingsflexibiliteit. Indexbeheer van THEAM BNP Paribas Investment Partners, beheerder van de door BNP Paribas Fortis gecommercialiseerde fondsen, beschikt over een ruim aanbod indexfondsen dankzij zijn gespecialiseerde partner, THEAM. THEAM maakte het indexbeheer tot een van zijn drie expertisedomeinen en biedt institutionele beleggers een waaier indexfondsen en ETF s met het oog op een onmiddellijke blootstelling aan: - traditionele activaklassen (grote sectorale of regionale beursindexen); - grondstoffen; - obligaties; - themafondsen (milieu, agrofood, infrastructuur...). 2 Flash Invest - Juni 2015

3 Compartimenten BNP Paribas Portfolio (FoF) Wealth Uw vermogen is het resultaat van de weg die u hebt afgelegd, uw persoonlijke verwachtingen, uw talenten en uiteraard uw professionele welslagen. Om een goed beheer ervan te waarborgen, is het belangrijk uit te gaan van uw risicoprofiel. Dat profiel weerspiegelt - uw risicotolerantie en uw reactie op marktschommelingen; - uw kennis en ervaring op het gebied van de financiële markten; - uw doelstellingen en beleggingshorizon. Een goed beheer van uw vermogen berust op een relevante activa-allocatie, in overeenstemming met uw profiel. Die allocatie bestaat erin om vanuit een langetermijnperspectief de structuur van uw globale portefeuille te bepalen, door activaklassen te zoeken die bij uw profiel passen en vooral door de juiste weging toe te kennen. Daarom biedt NP Paribas Portfolio FoF u twee afzonderlijke Wealth-compartimenten aan. BNP Paribas Portfolio FoF Wealth Stability is bestemd voor beleggers met een defensief risicoprofiel (Defensive). BNP Paribas Portfolio FoF Wealth Balanced is bestemd voor beleggers met een neutraal risicoprofiel (Balanced). Beide compartimenten volgen hetzelfde beleggingsbeleid, maar kennen elk een specifieke weging toe aan de verschillende activaklassen waaruit hun portefeuille is samengesteld. Doel Elk compartiment streeft ernaar de waarde van zijn activa op middellange termijn te doen aangroeien, met strikte naleving van het risicoprofiel waaraan het is gekoppeld. Beleggingsbeleid De compartimenten zijn van het type dakfonds en beleggen in fondsen met een passief beheer (ook trackers genoemd) die op hun beurt beleggen in obligatieen aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en bijkomstig in alternatieve 1 beleggingen en liquiditeiten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de internationale spreiding van de beleggingen. In normale marktomstandigheden schommelt de samenstelling van de portefeuille binnen de onderstaande marges. Activaklasse Wealth Stability Wealth Balanced Aandelen 10% - 30% 25% - 65% Obligaties 30% - 90% 25% - 65% Alternatieve beleggingen 1 0% - 30% 0% - 35% Geldmarktinstrumenten 0% - 50% 0% - 50% Fondsen, ICB s, beveks... Officieel heten ze instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE s). Gemakshalve worden ze kortweg fondsen (ICB s) genoemd. Het zijn structuren die zorgen voor het collectieve beheer van kapitaal aangebracht door beleggers. De ICB s trekken kapitaal aan en beleggen ze collectief in effecten. De bekendste vormen zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF s). Een dakfonds is een fonds waarvan de portefeuille op zijn beurt in andere fondsen is belegd 1 Alternatieve beleggingen zijn beleggingen in deelbewijzen van gereglementeerde ICB s van het type absolute return of gereglementeerde ICB s die in vastgoed- en grondstoffenmarkten beleggen. De compartimenten worden actief beheerd. De beheerder beslist over - de spreiding over de verschillende activaklassen en - de selectie van de effecten (indexfondsen en ETF s) binnen elke activaklasse op basis van de aanbevelingen van het Strategic Planning Committee van BNP Paribas Fortis. 3 Flash Invest - Juni 2015

4 Welke plaats in uw vermogen? Op grond van het beleggingsbeleid kunnen de compartimenten bnp Paribas Portfolio fof Wealth op twee verschillende manieren in uw vermogen worden opgenomen. Exclusief Een compartiment bnp Paribas Portfolio fof Wealth kan uw volledige vermogen uitmaken, aangezien het zowel over de verschillende activaklassen als binnen elke activaklasse gespreid is. U profiteert van een dynamisch beheer, een dagelijkse opvolging van uw portefeuille en een totale transparantie over de samenstelling en prestaties ervan. Uw wealth manager zal u graag meer informatie geven over het compartiment dat met uw beleggersprofiel overeenstemt. Basis van een beter gespreid vermogen Dankzij de internationale benadering van de compartimenten bnp Paribas Portfolio fof Wealth kunt u sowieso wereldwijd beleggen. Klanten die toch een specifiekere spreiding wensen, kunnen die basis verder uitbreiden met andere, meer geconcentreerde beleggingsformules, afhankelijk van de mogelijkheden op de markten. Uw wealth manager zal u helpen om te bepalen welk percentage u best aan de kern van uw portefeuille en aan bijkomende spreidingsinstrumenten toewijst. Troeven van de Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio fof Dankzij de expertise van de beleggingsspecialisten willen we u laten profiteren van de voordelen van een actief beheer in combinatie met een passief beheer. Een belegging in de Wealth-compartimenten van BNP Paribas Portfolio fof biedt overigens nog veel meer voordelen. Permanente opvolging De portefeuille van het compartiment wordt voortdurend getoetst aan uw risicoprofiel en de marktontwikkelingen. De portefeuille wordt dynamisch beheerd op basis van een grondige analyse door beleggingsprofessionals die elke beslissing nemen met kennis van de mogelijke gevolgen ervan. Dit actieve beheer en de zeer ruime spreiding dankzij het gebruik van indexfondsen maakt een betere risicobeheersing mogelijk. Tijdswinst U hoeft het verloop van de financiële markten niet zelf te volgen en u moet de macro-economische gegevens en de voor u geschikte beleggingsformules niet zelf analyseren. Onze specialisten doen dat voor u. Systematiek U vermijdt de valkuil van impulsieve beleidswijzigingen die uw rendementspotentieel op lange termijn aantasten. Integendeel zelfs, u bepaalt een strategische doelstelling op lange termijn en u hebt dan de zekerheid dat de beleggingsspecialisten aan wie u uw kapitaal toevertrouwt, dat doel nauwgezet zullen nastreven. Transparantie Via uw PC banking en/of de staat van uw effectenrekening kunt u de prestaties van uw belegging opvolgen. Elk trimester krijgt u per post een gedetailleerd overzicht van uw belegging. U kunt bij uw wealth manager terecht met al uw vragen, hij zal u graag meer uitleg geven. 4 Flash Invest - Juni 2015

5 Belangrijkste risico's van een belegging in de Wealth-compartimenten De Wealth-compartimenten worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens hun beleggingsbeleid. Hierna vindt u de belangrijkste risico's. Kapitaalrisico: de belegger moet beseffen dat het compartiment misschien niet de beoogde prestatie zal boeken en dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen. Bij een uitstap op een slecht moment is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) niet volledig terugkrijgt. Risico s van indexfondsen: de waarde van een indexfonds volgt de op- en neerwaartse schommelingen van zijn referentieindex. Een daling van de referentie-index leidt dus tot een waardedaling van het indexfonds, wat dan weer de waarde van het compartiment beïnvloedt. Het is overigens onmogelijk om een exacte, onmiddellijke en continue nabootsing van de referentie-index te waarborgen. De tijdelijke schorsing of onderbreking van de notering van een aantal waarden waaruit de referentie-index bestaat, kan bijvoorbeeld een invloed hebben op de weging ervan en een verschil met de prestatie van het indexfonds doen ontstaan. Kredietrisico: dat risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. De ratingverlaging van een uitgifte of emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de obligaties die (onrechtstreeks) in de portefeuille zijn opgenomen, wat een impact heeft op de prestatie van het compartiment. Liquiditeitsrisico: door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en op het gewenste moment. Tegenpartijrisico: dat risico is gekoppeld aan het vermogen van een tegenpartij om haar verbintenissen na te komen. Het gaat om de partij waarmee de beheersvennootschap met name onderhandelt over het settlement of de levering van financiele instrumenten of over het aangaan van contracten voor die financiële instrumenten. Als een van de tegenpartijen haar verbintenissen niet nakomt, kan dat nadelig zijn voor het rendement van het compartiment. Operationeel risico gekoppeld aan de bewaring van de activa: sommige markten, zoals de groeimarkten, bieden minder zekerheid dan de meeste internationale gereglementeerde markten. De prestaties in verband met de bewaring en de vereffening voor rekening van het compartiment dat in die markten belegt, kunnen dan meer risico s inhouden. Risico verbonden aan afgeleide instrumenten: de compartimenten kunnen in afgeleide financiële instrumenten beleggen die zowel als dekking als voor beleggingsdoeleinden worden gebruikt. We wijzen de beleggers erop dat het gebruik van derivaten voor beleggingsdoelstellingen gepaard gaat met een hefboomeffect dat de volatiliteit van het rendement van het compartiment vergroot. Het uitgifteprospectus van de Luxemburgse bevek BNP PariBas Portfolio fof en de essentiële beleggersinformatie van de compartimenten Wealth Stability en Wealth Balanced geven een uitvoerige beschrijving van de risico s die een belegging in die compartimenten inhoudt. Uw wealth manager zal u die documenten zeker overhandigen. U leest ze best aandachtig voor u een beleggingsbeslissing neemt. 5 Flash Invest - Juni 2015

6 De Wealth-compartimenten van de bevek BNP PariBas Portfolio fof in een notendop Beschrijving Rechtsvorm: BNP Paribas Portfolio fof Wealth Stability en BNP Paribas Portfolio fof Wealth Balanced zijn compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Portfolio fof (afgekort BNPP FOF ), uitgedrukt in euro, zonder vooraf bepaalde vervaldag of kapitaalbescherming. Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. BNP Paribas Investment Partners Luxembourg handelt voor het beheer (allocatie en selectie van de activa) van beide compartimenten op basis van de aanbevelingen van het Strategic Planning Committee van BNP Paribas Fortis Wealth Management. Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services, filiaal in Brussel. Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen uit de categorie Privilege Compartiment Kapitalisatie Uitkering Wealth Stability LU LU Wealth Balanced LU LU Het beleggingsdoel en -beleid van de Wealth-compartimenten staan beschreven op pagina 3. Risico s Risicoprofiel Inschrijving De belangrijkste risico s die verbonden zijn aan een belegging in de Wealth-compartimenten BNP Paribas Portfolio fof staan beschreven op pagina 5. - Het compartiment BNP Paribas Portfolio fof Wealth Stability is vooral bestemd voor beleggers met een defensief profiel (Defensive). - Het compartiment BNP Paribas Portfolio fof Wealth Balanced is vooral bestemd voor beleggers met een neutraal profiel (Balanced). Wij raden u aan om enkel in die compartimenten te beleggen als u een goed inzicht hebt in de kenmerken ervan en meer bepaald de risico s die eraan verbonden zijn. Uw wealth manager moet nagaan of u voldoende kennis en ervaring hebt voor dit product. Als dit product niet geschikt is voor u, moet hij u daarvan op de hoogte brengen. Als de bank u in het kader van haar beleggingsadvies een product aanraadt, moet ze nagaan of dat product op grond van uw kennis van en ervaring met dat product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie geschikt is. Meer informatie over de verschillende beleggersprofielen vindt u op > Beleggingen > Belangrijke informatie > Beleggersprofiel. Oorspronkelijke inschrijvingsperiode: van 15 juni tot en met 10 juli 2015 (vóór 16 uur). Minimale participatie: euro. Oorspronkelijke betaaldatum: 17 juli Na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode kan elke bankwerkdag (vóór 16 uur) op basis van de netto-inventariswaarde worden ingeschreven. Kosten Instapkosten: maximaal 5%. Uitstapkosten: nihil. Courante kosten: maximaal 0,99% (kosten van toepassing op 15 juni 2015). De courante kosten worden elk jaar aangerekend op het compartiment. Ze kunnen van jaar tot jaar schommelen. Die courante kosten omvatten onder andere: de beheersprovisie: maximaal 0,10% de uitkeringsprovisie: maximaal 0,40%. Bewaring: gratis op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis. Fiscaliteit Documentatie Belastingstelsel van toepassing op particuliere beleggers in België Volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 25% roerende voorheffing (RV); aangezien de compartimenten voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegd zijn, moet bij afkoop (of vereffening) 25% roerende voorheffing worden betaald op de in schuldbewijzen belegde activa. De fiscale behandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het belastingstelsel dat op hen van toepassing is. Taks op beursverrichtingen (TOB) - Uitkeringsaandelen: geen TOB bij instap of uitstap. - Kapitalisatieaandelen: geen TOB bij instap en TOB van 1,32% (met een maximum van euro) bij uitstap. Het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek BNP Paribas Portfolio fof, de essentiële beleggersinformatie van de twee Wealth-compartimenten en het document met aanvullende informatie over de verkoop in België zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij uw wealth manager. Die documenten zijn ook verkrijgbaar bij BNP Paribas Securities Services, filiaal in Brussel, dat de financiële dienstverlening verzorgt. Bovendien vindt u ze ook op de site. Disclaimer: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de site > Netto-inventariswaarden. Klachten Alle klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u richten aan de afdeling BNP Paribas Fortis nv Klachtenbeheer (1QA8D) Warandeberg 3, 1000 Brussel; de Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin) via Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. Het is een promotiedocument, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis nv. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Voor aanvullende informatie betreffende de risico s die verbonden zijn aan het financiële instrument dat in dit document wordt toegelicht, verwijzen wij u naar de Informatiebrochure Financiële Instrumenten die ter beschikking is bij uw wealth manager Verantwoordelijke uitgever: A. Moenaert BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel RPR Brussel Btw BE

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Equity and Bond Yield

Equity and Bond Yield BNP PariBas Portfolio fund Equity and Bond Yield Promotioneel Document I Juni 2016 Equity and Bond Yield, een compartiment van BNP PariBas Portfolio fund, een sicav naar Luxemburgs recht Voor meer informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5 Promotioneel document April 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) BULLISH NOTE BASKET OF FUNDS 2020

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) BULLISH NOTE BASKET OF FUNDS 2020 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) BULLISH NOTE BASKET OF FUNDS 2020 Promotioneel document Februari 2013 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2020

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2020 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2020 Promotioneel document December 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

U denkt aan pensioensparen.

U denkt aan pensioensparen. U denkt aan pensioensparen. Welke formule past bij u? 1. Pensioensparen 3 1.1 Hoe bouwt u een mooi pensioen op? 3 1.2 Drie pijlers voor een stevig pensioen 3 1.3 Waarom pensioensparen? 4 1.4 Wie kan ervan

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

USD SWITCH TO BOND NOTE 2021

USD SWITCH TO BOND NOTE 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD SWITCH TO BOND NOTE 2021 Promotioneel document I November 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021 Promotioneel document Mei 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE EMERGING BOND FUNDS 20222

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE EMERGING BOND FUNDS 20222 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE EMERGING BOND FUNDS 20222 Promotioneel document September 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private

Smart Fund Plan Private Smart Fund Plan Private van AG Insurance aangeboden door BNP Paribas Fortis Promotioneel document Juni 2015 Om meer te vernemen of in te schrijven... Om meer te vernemen over Smart Fund Plan Private en

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 euro 5 Eenvoudig 5 Voor u

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Promotioneel document November 2012 De inschrijvingsperiode loopt van 15 november

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (LU) Bullish Note DivDAX (Price) 2017/2

BNP Paribas Fortis Funding (LU) Bullish Note DivDAX (Price) 2017/2 BNP Paribas Fortis Funding (LU) Bullish Note DivDAX (Price) 2017/2 Promotioneel document Oktober 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV (A1 / AA /

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021)

Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021) Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021) De BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 is een complex

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Balanced Emerging Note 2017/3

Balanced Emerging Note 2017/3 Balanced Emerging Note 2017/3 Promotioneel document April 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, gewaarborgd door BNP Paribas SA (Aa2 / AA / AA-) Dit document werd opgesteld

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie