Q KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht."

Transcriptie

1 Q KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

2 INHOUD 1. VOORWOORD P BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere 3. BKCP CORE FUND P. 8 Beheersverslag: - Aandelen - Obligaties - Andere 4. GEDETAILLEERD PORTEFEUILLEOVERZICHT P.10 3

3 EDITORIAAL BKCP CORE FUND: UW DRIEMAANDELIJKSE AFSPRAAK MET DE MARKTEN EN HET BEHEER DE ZENUWACHTIGHEID OP DE MARKTEN IN HET TWEEDE KWARTAAL WAS VOORAL HET GEVOLG VAN DE GRIEKSE CRISIS, WAARMEE EUROPA OP ONBEKEND TERREIN TERECHTKWAM In het tweede kwartaal keerde de stemming op de markten alle bewegingen die sinds begin dit jaar voor winst zorgden kwamen onder druk: de uitstekende prestaties van Europese aandelen, de daling van de euro ten opzichte van de dollar, de steeds lagere rente... Met genoegen stellen we u het nieuwe nummer van het kwartaalverslag van het BKCP Core Fund voor. In deze uitgave blikt de beheerder terug op het voorbije kwartaal en licht hij voor u de wereldeconomie en de beurzen toe. Hij vertelt u ook zijn vooruitzichten voor de markten en vooral hoe zijn overwegingen het beheer van de activa-allocatie en de fondsenselectie hebben beïnvloed. Wij willen u helpen te begrijpen hoe de markten werken en hoe de gespecialiseerde beheerders van La Française aan het prestatiepotentieel van uw fonds bouwen*. Aanvankelijk waren die bewegingen vooral het gevolg van winstnemingen, wat logisch was na de buitengewoon sterke koersontwikkeling de afgelopen maanden. De opleving van de obligatierente, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, was bovendien een goede zaak na maanden van extreem lage rente door de 'QE' ('Quantitative Easing', een verruimend monetair beleid, waarbij geld in het systeem gepompt wordt om de terugkeer van de groei te stimuleren). In de VS waren alle beleggers in de ban van de verwachting dat de Federal Reserve haar beleidsrente een eerste keer zal verhogen. Terwijl de vastgoedmarkt en de arbeidsmarkt in de lift zitten, spreekt de Fed sussende woorden over de kracht van het Amerikaanse herstel en een geleidelijke verhoging van de korte rente. In combinatie met de Griekse saga zorgden die factoren voor forse schommelingen in de euro-dollarkoers. Sterke schommelingen op de valutamarkt feb. 4 Al zeer snel bleek de belangrijkste oorzaak voor de oplopende volatiliteit op de markten echter politiek te zijn: het steeds bitsere partijtje armworstelen tussen Griekenland en zijn Europese partners. Uiteindelijk overschaduwde het Griekse dossier zowat alle andere problemen. De angst werd bewaarheid toen de onderhandelingen mislukten en het land op 30 juni een terugbetaling aan het IMF miste en een referendum aankondigde. Daarop liepen de rentespreads op staatsobligaties van de perifere landen uit en boekten de aandelenmarkten wereldwijd verlies. De aandacht moet in deze nieuwe aflevering van het Griekse drama, behalve naar de heer Tsipras, vooral gaan naar de ECB, die de toekomst van het falende Griekse banksysteem in handen houdt, en naar de Frans-Duitse as. De sterkte daarvan zal doorslaggevend zijn om tot een aanvaardbaar compromis te komen. Dat de markten tot nu toe eerder gematigd reageren, komt doordat de ECB vandaag beschikt over een arsenaal aan middelen en beleggers hopen dat die zullen volstaan om elke besmetting van de andere landen in het zuiden van de eurozone in de kiem te smoren. Ongetwijfeld speelt ook mee dat de economie in de eurozone aantrekt, zoals blijkt uit goede economische cijfers en het toegenomen consumentenvertrouwen, en dat landen die eerder in moeilijkheden verkeerden (Ierland, Portugal, Spanje) een bemoedigend economisch parcours hebben afgelegd. Als gevolg daarvan werden de verwachtingen voor 2015 licht opgetrokken. Hoewel beleggen in aandelen uit Europa op middellange termijn nog steeds aantrekkelijk is dankzij sterke fundamentele factoren, stond het Griekse probleem op het einde van dit beslissende kwartaal centraal in alle kortetermijnoverwegingen. *Hier en ook hieronder verwijzen we met het woord 'fonds' naar het BKCP Core Fund, een compartiment van BKCP Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht. David Tissandier, Beheerder van het BKCP Core Fund Een andere bron van ongerustheid was China, dat kampte met bijzonder volatiele aandelenmarkten. De beurs van Shanghai ging sterk achteruit. Beleggers werden heen en weer geslingerd tussen bezorgdheid over de groei, een zeer soepel monetair beleid en speculatie bij beursgangen. apr. mei Bron: Bloomberg 5

4 BLIK OP DE MARKTEN Uiteenlopende koersontwikkelingen en toegenomen volatiliteit in het tweede kwartaal Na een sterke stijging op enkele maanden tijd, stortte de Chinese markt in het 2e kwartaal van 2015 in Na een maandenlange daling stegen de rentes van de kernlanden in het 2e kwartaal fors en liepen de spreads van de perifere landen sterk uit Bomen groeien niet tot in de hemel: de trends zijn duidelijk gekeerd in het tweede kwartaal. Hoewel dat aanvankelijk veroorzaakt werd door winstneming op grote schaal - wat niet mag verwonderen na enkele uitzonderlijke maanden - bepaalde uiteindelijk vooral Griekenland, een probleem waar beleggers in het eerste kwartaal aan voorbijgingen, de bewegingen op de markten. De krachtmeting tussen de Griekse regering, haar schuldeisers en de eurogroep woog sterk op de macro- en micro-economische conjunctuur in de eurozone (die overigens enige beterschap begon te vertonen). AANDELEN EUROPA De aandelenbeurzen in de eurozone verloren in het tweede kwartaal 6,10%. Ondanks die achteruitgang staan zij in 2015 nog altijd ruim op winst (+11%) en behouden ze een fikse voorsprong (+10%) op de Verenigde Staten. Het oplopende conflict tussen Griekenland en zijn partners gaf uiteraard aanleiding tot volatiliteit. De markten hielden echter redelijk goed stand. Griekenland was een negatieve noot, maar het herstel van de groei en de bedrijfswinsten in de eurozone boezemden vertrouwen in. Dat pleit voor een positieve houding ten aanzien van Europese aandelen. VERENIGDE STATEN De Amerikaanse aandelenbeurzen kenden een zwak tweede kwartaal en bleven opnieuw achter bij Europa. De tegenvallende groeicijfers voor het eerste kwartaal hebben daarbij niet geholpen. De duurdere dollar was nadelig voor de Amerikaanse producenten en woog op de bbp-groei. Hoewel de macro-economische indicatoren in juni wat verbeterden, zullen die niet kunnen beletten dat de bedrijfswinsten over het volledige eerste halfjaar dalen. De combinatie van die factoren met de nog steeds hoge waarderingen zet aan tot voorzichtigheid op deze markt, waar momenteel minder kansen liggen. Bron: Bloomberg JAPAN apr. De Japanse markt verkeerde, net als in het eerste kwartaal, in uitstekende doen. Hij vertoonde opnieuw de sterkste stijging van alle aandelenbeurzen en kwam op kwartaalbasis 5,36% hoger uit. De winst sinds begin dit jaar bedraagt daarmee al 15,96%. Die sterke prestatie is te danken aan de betere bedrijfsresultaten en de aantrekkende economische activiteit, maar ook aan het feit dat een steeds groter deel van de winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Bovendien blijft de Japanse centrale bank een soepel monetair beleid voeren waardoor in dat klimaat Japanse aandelen dan ook aantrekkelijk blijven. GROEILANDEN De povere macro-economische gegevens in de VS en het vastberaden optreden van de Chinese overheid ondersteunden China en de Aziatische groeimarkten aanvankelijk. Later ondervond een groot deel van de groeilanden echter hinder van een nieuwe daling van de grondstoffenprijzen. In juni spatte de zeepbel uiteen die overenthousiaste particuliere beleggers deden ontstaan in A-aandelen (80% particulieren, tegenover 70% institutionele beleggers in Hongkong). In Korea kreeg de vertrouwensindex een deuk door het MERS-virus, waarna de beurzen onderuit gingen. Die twee markten zijn goed voor het leeuwendeel van de daling in de groeimarkten op het einde van het kwartaal. Dat grillige klimaat pleit voor een neutrale houding ten aanzien van groeilanden in het algemeen, zij het met hernieuwde belangstelling voor China, dat nu aantrekkelijke instapkansen biedt. mei Bron: MSCI OBLIGATIES STAATSLENINGEN De rente op staatsobligaties bereikte in het tweede kwartaal een keerpunt. In de VS duwde de onzekerheid over de nakende eerste verhoging van de Amerikaanse richtinggevende rente de rendementen hoger, terwijl in de kernlanden van de eurozone de verbeterende macro-economische omstandigheden zorgden voor een stijging tot een normaler niveau. Volgens de beheerder ligt de rente op obligaties nu dichter bij haar fundamentele evenwichtsniveau. Ondanks de grote volatiliteit op korte termijn behouden staatsobligaties hun beschermende karakter in vergelijking met risicovolle activa. In de perifere landen van de eurozone, die het slachtoffer werden van de vrees voor besmetting vanuit Griekenland, was de stijging groter. De rente liep er tweemaal sneller op dan in de kernlanden (van 0,18% tot 0,76% in Duitsland, en van 1,24% tot 2,33% in Italië). Die grote volatiliteit zet aan tot een neutralere houding ten aanzien van staatsobligaties uit die landen. BEDRIJFSOBLIGATIES China In een klimaat van blijvend lage rente bleef de primaire markt voor bedrijfsobligaties aantrekkelijk, maar door de overvloed aan nieuwe uitgiften waren de risicopremies niet al te hoog. Ook na de rentestijging blijft het rendementsverschil met de staatsobligaties van de kernlanden aantrekkelijk. De markt voor kwaliteitsobligaties moest meer terrein prijsgeven dan die voor hoogrentende obligaties, die wat beter standhielden. Ondanks de ingrepen van de ECB en de verbeterde Europese macro-omgeving, woog het aanslepende Griekse verhaal uiteindelijk echter op de waardering van de hoogrentende markt, waar beleggers begonnen te vrezen voor besmetting. Alles bij elkaar rechtvaardigen de volatiliteit van de risicoloze rente en de Griekse situatie het behoud van een neutrale houding. Bron: Bloomberg Duitsland feb. GROEILANDEN De risicopremies op groeilandobligaties zijn in het tweede kwartaal opgelopen doordat de economische cijfers onder de verwachtingen bleven en niet op een duidelijke opleving wijzen... Bovendien had deze activaklasse ook te lijden onder de volatiele grondstoffenprijzen en het langzame herstel van de wereldeconomie. Wellicht kunnen de groeilanden pas in 2016 opnieuw aanknopen met groei. De situatie in de groeilanden blijft zeer uiteenlopend, maar de risicopremies zijn aantrekkelijk... het blijft essentieel om er erg selectief te beleggen. Buitenlandse schuld is te verkiezen boven schuld in lokale munt OVERIGE Verenigde Staten Op de wisselmarkt kende de euro een volatiel kwartaal ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Die ging nu eens vooruit en dan weer achteruit, onder invloed van winstnemingen en de ontwikkelingen in het Griekse dossier. De ECB herinnerde nogmaals aan haar belofte om te vermijden dat de euro opnieuw duurder wordt, want de lage stand van de munt wakkert het economische herstel in de eurozone aan. De wisselmarkten blijven een bron van rendement die tactisch moet worden benut om voordeel te halen uit de volatiliteit. apr. Italië mei juni Griekenland 6 7

5 55,1% 61,9% 50,6% 66,8% 65,8% 70,3% BKCP CORE FUND AANDELEN OBLIGATIES OVERIGE 55,1% 61,9% 50,6% 66,8% 65,8% 70,3% 9,6% 37,4% 83% Euro 29,3% Aggregate (staten + ondernemingen) 10,0% BKCP Core Fund streeft naar optimaal rendement door de blootstelling in aandelen aan te passen, de allocatie over meerdere activaklassen te spreiden (onder meer via hoogrentende of groeilandobligaties) en door fondsen met een open architectuur te selecteren die de gezochte blootstelling weerspiegelen en met een volatiliteitsdoel van 12% (behalve in uitzonderlijke marktomstandigheden). BKCP Core Fund boekte in het tweede kwartaal van 2015 verlies. In een klimaat van toenemende onzekerheid, in het bijzonder over Griekenland, kregen de structurele posities van het BKCP Core Fund klappen, met name op de obligatiemarkt. Het fonds profiteerde wel van zijn goede geografische allocatie, in het bijzonder in de aandelenportefeuille. 66,8% 65,8% 70,3% Groeilanden 6,6% Japan 4,6% Noord-Amerika 0% Europa 10,4% Hoewel de markten zenuwachtiger waren dan in het eerste kwartaal, bleef de beheerder in het tweede kwartaal positief ten aanzien van aandelen. Het fonds bleef dan ook overwogen in die activaklasse, van 50% - 55% in april over 65% in mei en tot 68% in juni, om aan het einde van de maand terug dichter naar een evenwichtige 50% te dalen. Die overweging werd vooral bewerkstelligd door de positie in Europa te vergroten. Die allocatiebeslissing woog 9,6% op het rendement 37,4% doordat de externe invloed 83% van de Griekse crisis op korte termijn voor veel onzekerheid en dus volatiliteit zorgde. De fondsenselectie daarentegen, waarin de beheerder vasthield aan fondsen die hun beleggingen zorgvuldig selecteren, pakte positief uit ten opzichte van de bredere markt. In de VS bleek de voorkeur voor smallcaps nog altijd te renderen, terwijl ook de grotere beurskapitalisaties niet achterbleven. In mei profiteerden de gevolgde strategieën ook van het wisselkoerseffect, waardoor de regio positief bijdroeg ondanks de onderweging in het fonds. In juni bouwde het BKCP Core Fund zijn globale blootstelling aan de aandelenmarkten af door de posities in de VS te verkopen. De beheerder vond dat de waarderingen hoog opgelopen waren, en vooral dat de kans op een forse opleving bij een oplossing voor de Griekse crisis minder groot was op de Amerikaanse markt. In Japan bleef het BKCP Core Fund belegd via afgeleide producten (trackers van de Nikkei-index, dus zonder uitgesproken sectorvoorkeur of aandelenselectie). Aangezien de aandelen op die markt dit kwartaal de beste resultaten neerzetten, droeg die beslissing positief bij tot het rendement van het fonds. In de groeilanden tot slot, blijft de beheerder op middellange termijn positief ten aanzien van zijn selectie waarin Azië de voorkeur krijgt, ondanks een tegenvallend resultaat in het tweede kwartaal. Door meermaals op het juiste moment van koers te veranderen, met name op de Chinese markt, is het fonds erin geslaagd te profiteren van stijgingen en correcties te ontlopen. Total Return 7% 9,6% 37,4% 83% Groeilanden 7% Speculatieve 'high yield'-obligaties 0% Staatsobligaties kernlanden 23,5% Deviezen ($) 50,9% Bedrijfsschulden 7% Staatsobligaties perifere landen 15,9% Na maanden van dalende rente (waardoor de koersen stegen), liep de rente in het tweede kwartaal van 2015 plots fors op (en daalden de koersen). De beheerder behield zijn posities een deel van het kwartaal, om in juni zijn obligatieportefeuille grondig te herschikken. Het BKCP Core Fund was erg 'long' gepositioneerd op de rentecurve van Europese staatsobligaties en op de Italiaanse tienjaarsrente, wat negatief uitpakte. De beheerder keek verder dan de spanning op korte termijn en zette tegen aantrekkelijke prijzen in op inlopende spreads op middellange termijn. De stijging van de rentegevoeligheid in juni verliep via een herpositionering in staatsobligaties van kernlanden op tien jaar nadat de zwaarste correctie voorbij was. Die positie is bedoeld als tegenwicht voor de blootstelling aan de rente in de perifere landen. De beheerder heeft ook geprobeerd om via een actief beheerd fonds te profiteren van de volatiliteit van de inflatie-indicatoren (olie, QE...), maar die strategie is niet geslaagd. Door de daling van grondstoffenprijzen begin juni nam het tactische belang ervan af en besloot de beheerder om de positie te verkopen. Daar heeft hij goed aan gedaan, want inflatiegelinkte 31/03/2015 obligaties presteerden in juni slecht. De strategieën voor de bedrijfsobligaties, en met name de dynamische segmenten, zoals speculatieve hoogrentende obligaties uit Europa of hybride en achtergestelde obligaties, hielden vrij goed stand, zowel in relatieve als in absolute cijfers. Bij de herschikking van het globale risico in juni werden eerst de posities in bedrijfsobligaties van investment grade-kwaliteit en de speculatieve hoogrentende obligaties verkocht, die goed stand hadden gehouden maar nu te sterk waren blootgesteld aan het 'besmettingsrisico'. De beheerder behield daarentegen de hybride en achtergestelde obligaties, waarvan hij de risicorendementsverhouding op middellange termijn aantrekkelijker vindt, ondanks volatiliteit op korte termijn. Bij de groeilandobligaties behield de beheerder zijn selectie met een voorkeur voor een flexibele en dynamische aanpak. Die keuze loonde dit kwartaal. De positie hield zowel in absolute als relatieve termen goed stand. Geldmarktproducten 32,0% 31/03/2015 De beheerder bleef dit kwartaal de valutaposities erg actief beheren. Door de hoge volatiliteit was dat niet gemakkelijk, en de strategie droeg het voorbije kwartaal nu eens positief en dan weer negatief bij. Wij herinneren eraan dat de beheerder, uit voorzichtigheid na een uitzonderlijk eerste kwartaal, er in april voor koos om de longpositie in de dollar af te bouwen, maar de sterke stijging van de 'greenback' bewees zijn ongelijk. In mei werd de positie opnieuw opgetrokken tot 30%. Omdat de stijging zich doorzette, heeft het fonds daar ruimschoots van geprofiteerd. Door de opstoot van volatiliteit in juni daarentegen, pakte de blootstelling aan de Amerikaanse dollar die maand negatief uit. De beheerder heeft van die daling geprofiteerd om de positie uit te breiden, aangezien hij op middellange termijn positief blijft ten aanzien van de Amerikaanse munt. In de Verenigde Staten is de conjunctuur immers verbeterd en ook de werkgelegenheidscijfers bleven er sterk. De waarschijnlijke renteverhoging eind dit jaar vormt volgens de beheerder een goede katalysator voor een stijging van de dollar. Het BKCP Core Fund eindigt de maand met een positie van 70% in de dollar. 8 9

6 GEDETAILLEERD PORTEFEUILLEOVERZICHT VALORISATIEWAARDE OP Deelbewijs A - distributie- LU Part B - capitalisation LU ASSET ALLOCATION OP AANDELEN 50.64% DWS Invest Top Euroland * EUR 5.80% Invesco Actions Euro * EUR 8.61% EuroStoxx 50 Futures EUR 11.19% EuroStoxx Bank Futures * EUR 3.66% JP Morgan Funds Europe Equity Plus EUR 5.29% Fidelity Nordics * EUR 5.10% Nikkei 225 Futures * JPY 4.36% Robeco Emerging Stars Equities EUR 6.63% OBLIGATIES 70.28% AXA World Fund Euro 10+LT EUR 9.99% HSBC Euro Government Bonds EUR 4.89% Euro-Bund 10 ans Futures EUR 18.56% Euro-BTP Futures EUR 15.90% La Française Sub Debt * EUR 6.96% HSBC GEM Debt Total Return Strategy * USD 7.02% La Française LUX - Multistratégies Obligataires * EUR 6.96% OVERIGE 82.96% Termijncontracten EUR/USD * USD 50.94% La Française Trésorerie * EUR 13.87% Liquidités EUR 18.15% * OPMERKING: Deze fondsen zijn niet beschikbaar voor het openbaar aanbod in België. BKCP CORE FUND IS EEN COMPARTIMENT VAN BKCP FUND, EEN BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT 1 Deelbewijzen Kapitalisatie Distributie ISIN-codes: LU LU Instapkosten maximaal 3% Minimale inschrijving Beheercommissieloon Decimalisering Uitstapkosten Courante kosten 2 Geen Maximaal 1% per jaar Duizendste deelbewijs 10 euro die de operationele kosten van de bank dekken 1,85% inclusief alle taksen (geraamd op de erkenningsdatum) Beurstaks bij instap 0% 0% Beurstaks bij uitstap % (maximaal 2000 ) 0% Roerende voorheffing op dividenden / 25% Roerende voorheffing bij afkoop 4 25% 25% Berekening van de NIW Dagelijks Inschrijving of uitstap Elke bankwerkdag mogelijk, ten laatste om 10u30 (=dag D) Berekening van de inventariswaarde D+2 op basis van de waarde van de portefeuille op D+1 Betalingsdatum Betalingsdatum: D+3 Munteenheid Levering La Française AM International, erkend door de CSSF op 26 februari 2008 La Française des Placements, erkend door de AMF onder het nummer GP op 1 juli 1997 EUR Startdatum 07/10/2013 Synthetische risico-indicator 5 5 Vergelijkingsindex 6 Publicatieplaats van de NIW Prospectus Beheersvennootschap Gevolmachtigde beheerder Bewaarnemer / waardebepaler Geen materiële levering mogelijk 50% FTSE World (herbelegde dividenden) + 50% Barclays Euro Aggregate De Tijd / L Echo Gelieve vóór inschrijving het uitgifteprospectus en het bijgevoegde lexicon te raadplegen. Het prospectus, de KIID en het laatste periodieke verslag van de bevek zijn gratis verkrijgbaar in alle BKCP-kantoren of op onze website of bij Caceis Belgium NV die verantwoordelijk is voor de financiële service in België, op het volgend adres: Havenlaan, 86c b320, B-1000 Bruxelles. Deze documenten zijn beschikbaar in het Frans en in het Nederlands La Française AM International La Française des Placements BNP Paribas Securities Services, Luxembourg 1 De term «fonds» is de gemeenschappelijke benaming voor instellingen voor collectieve belegging (ICB). ICB s bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (bevek, (vastgoed)bevek, privak) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds. 2 De vermelde kosten zijn een raming en kunnen van jaar tot jaar verschillen. De courante kosten omvatten het beheercommissieloon en de werkingskosten, het adviescommissieloon, de transactiekosten en de kosten voor de belegging in ICBE s of beleggingsfondsen (we verwijzen naar de sectie kosten in de fiche van het compartiment van de BEVEK). 3 Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van de technische fiche: de andere informatie is up-to-date op dezelfde datum. 4 De meerwaarde op intresten ontvangen op kapitalisatie- en distributieaandelen kan belast worden aan 25% bij overdracht onder bezwarende titel van de aandelen, bij terugkoop van de aandelen of bij volledige of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van de ICBE bij terugkoop ; en op de distributieaandelen zal een roerende voorheffing van 25% ingehouden worden op de jaarlijks uitgekeerde dividenden volgens de geldende wetgeving op datum van de technische fiche. 5 De synthetische risico-indicator geeft een aanwijzing over het risico dat verbonden is aan een belegging in een instelling voor collectieve belegging. De indicator plaatst het risico op een schaal van 0 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicoklasse staat niet voor een risicoloze belegging. De indicator maakt gebruik van gegevens uit het verleden en vormt geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De vermelde risicocategorie is niet gewaarborgd en kan steeds wijzigen. 6 Dit compartiment is noch een index, noch indexgebonden. WETTELIJKE DISCLAIMER Dit document is een openbaar bod voor reclamedoeleinden en bevat geen beleggingsadvies of aanbevelingen. De klant verklaart begrijpelijke informatie te hebben ontvangen die hem in staat stelt met kennis van zaken een weldoordachte beslissing te nemen. De klant verklaart te hebben kennisgenomen van het prospectus en de KIID dat hem ter beschikking werd gesteld. De beschrijving van de financiële instrumenten in deze productfiche («term sheet») is louter ter informatie en kan worden gewijzigd vóór de inschrijving van de klant. De klant is zich ervan bewust dat elke belegging in financiële instrumenten bij aankoop of verkoop bepaalde risico s inhoudt die verschillen naargelang de kenmerken van het financiële instrument (emittent, looptijd, munteenheid...). Deze productfiche is geen aanbeveling om in te schrijven noch een advies of aanbeveling om een of andere verrichting uit te voeren en mag ook niet als dusdanig worden opgevat. Als en wanneer een bod wordt gedaan, is dat op basis van het Prospectus en de KIID, die gratis vóór elke inschrijving aan de klant worden overhandigd. De klant mag alleen afgaan op die documenten. Die productfiche wordt door BKCP meegedeeld of ter beschikking gesteld aan alle of een deel van de klanten en berust niet op een analyse van de specifieke situatie van de klant. De klant moet zelf beslissen of het betrokken financiële instrument in de productfiche aan zijn situatie is aangepast. Deze productfiche is alleen bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, herverdeeld of doorgegeven aan andere personen of volledig of gedeeltelijk worden gepubliceerd, om welke reden ook. De betrokken financiële instrumenten worden niet geregistreerd krachtens de gewijzigde United States Securities Act van 1933 («Securities Act») en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten noch aan Amerikaanse burgers, zelfs buiten het grondgebied van de Verenigde Staten, noch aan houders van een «green card»

7 VU :BKCP BANK NV -KOEN SPINOY, WATERLOOLAAN 16, 1000 BRUSSEL - FSMA A. VOOR ALLE BIJKOMENDE INFORMATIE KUNT U TERECHT OP OF IN UW DICHTSTBIJZIJNDE BKCP KANTOOR. BKCP Bank nv Waterloolaan 16 B-1000 Brussel BTW: BE RPR Brussel IBAN: BE BIC: BKCP BEBB FSMA A

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap Uw Beleggingen oktober mei 2014 2013 STRATEGIE Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap FOCUS Candriam Equities L. Europe Optimum Quality FOCUS Belgische economie aan de beterhand? EDITO

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN, UW INITIATIEF

RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN, UW INITIATIEF FINANCIËLE ACTUALITEIT VOOR DE BELEGGER September 2007 Nr. 164 BEURSINDICATOREN 4.500 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 BEL20 RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN,

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie