Trombofilie. Werkgroepvergadering klinisch biologen West-Vlaanderen. Katrien Devreese, MD, PhD Labo Bloedstolling UZGent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trombofilie. Werkgroepvergadering klinisch biologen West-Vlaanderen. Katrien Devreese, MD, PhD Labo Bloedstolling UZGent."

Transcriptie

1 Trombofilie Werkgroepvergadering klinisch biologen West-Vlaanderen Katrien Devreese, MD, PhD Labo Bloedstolling UZGent 10 december

2 Trombofilie Labotesten bij (neiging tot) trombose Aanvraag, zin en onzin 2 2

3 Trombofilie Risicofactoren trombose Triade van Virchow (1856) Stase van bloed Beschadiging van de vaatwand Veranderingen in bloedsamenstelling 3 3

4 Trombofilie Hemostase is een balans activatie bloedplaatjes remming activatie stolling remming remming fibrinolyse activatie activatie vaatwand trombose bloeding Coagulatie factoren Coagulatie inhibitoren Coagulatie factoren 4 4

5 Voordracht P Verhamme! Fibrinolysis K. Devreese Lessen stolling ASO

6 Trombofilie Veneus trombo-embolisme (VTE) VTE: DVT en PE Jaarlijkse incidentie: 1-2/1000 individuen/jaar Risico neemt toe met leeftijd: Kinderen: 5/ Ouderen tot 1% (Rosendaal, 2007) 6 6

7 Trombofilie Trombofilie: Een verhoogde neiging tot het ontwikkelen van tromboembolische complicaties Predisposerende factoren: Genetisch Verworven of omgevingsfactoren Beide One or more prothrombotic mutations Acquired prothrombotic stimulus thrombosis 7 7

8 Table 3. Risk Factors for VTE Surgery Trauma (major or lower extremity) Immobility, paresis Malignancy Cancer therapy (hormonal, chemotherapy, or radiotherapy) Previous VTE Increasing age Pregnancy and the postpartum period Estrogen-containing oral contraception or hormone replacement therapy Selective estrogen receptor modulators Acute medical illness Heart or respiratory failure Inflammatory bowel disease Nephrotic syndrome Myeloproliferative disorders Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria Obesity Smoking Varicose veins Central venous catheterization Inherited or acquired thrombophilia Verworven factoren Bij >50% VTE met erfelijke trombofilie is er een tijdelijke verworven risicofactor aanwezig Chest, sept

9 Trombofilie Klinische presentatie van congenitale trombofilie VTE: DVT, PE, oppervlakkige tromboflebitis Recurrente abortus, pre-eclampsie Kenmerken: trombose op jonge leeftijd spontane trombose familiaal voorkomen van trombose trombose op uitzonderlijke plaatsen recurrente tromboses 9 9

10 Trombofilie Verworven APA Homocysteïne FVIII, IX, XI Genetische factoren Antitrombine Proteïne C Proteïne S APC-r (Factor V Leiden) FII (protrombine genmutatie G20210A) Dysfibrinogenemie 10 10

11 Genetische trombofilie Loss of function Resulteren in deficiënties - AT (1965) - PC (1981) - PS (1984) Lage prevalentie Hoge risicofactor voor trombose Gain of function Verhoogde functie of verhoogde levels van procoagulant proteïnes - F V Leiden (1994) - Mutatie protrombinegen G20210A (1996) Hoge prevalentie (>2%) Lager risico op trombose 11 11

12 Genetische trombofilie Prevalence and Clinical Significance of the Most Important Congenital Thrombophilias Syndrome General population Prevalence (%) Patients with thrombosis Increased thrombotic risk* Antithrombin deficiency Protein C deficiency Protein S deficiency Factor V Leiden Prothrombin gene mutation Dysfibrinogenemia < 1 < 1 Variable Hyperhomocysteinemia Elevated factor VIII levels *Number of times with respect to general population Franchini et al,

13 Genetische trombofilie Antitrombine Erfelijke deficiëntie: aut.dom. >heterozygoten, homozygoten niet leefbaar > veneuze trombose (OL, ileofemoraal, BL, vena cava...), spontaan (42%), maar vaak met verworven protrombotische risicofactor (chirurgie, OC, zwangerschap,..) 13 13

14 Genetische trombofilie Antitrombine Functionele assay (chromogeen substraat): AT activiteit Anti-IIa of anti-xa activiteit AT + heparine [AT-Heparine] [AT-Heparine] + FXa (in overmaat) [AT-Heparine-FXa]+ FXa (rest) FXa (rest) S-2765 Peptide + pna Immunologische assay: AT antigen Nodig voor de classificatie (counseling): type I: gedaalde synthese type II: gedaalde activiteit 14 14

15 Genetische trombofilie Proteïne C Precursor van APC, vitamine K dependent glycoproteïne APC/PS complex inactiveert FVa en FVIIIa Functionele assay (chromogeen substraat) voor PC activiteit Proteïne C activator Proteïne C APC APC S-2366 Peptide + pna 15 15

16 Genetische trombofilie Proteïne C Erfelijke deficiëntie: Aut. dom. Type I: ag en activiteit verlaagd Type II: ag normaal, activiteit verlaagd Veneuze trombosen (> spontaan) Fulminante neonatale purpura (homozygoten) Huidnecrose bij orale AVK (T1/2 9h) 16 16

17 Genetische trombofilie Proteïne S: Cofactor van PC, vitamine K dependent glycoproteïne In plasma: 60% gebonden aan C4b binding protein 40% als vrij PS (actieve vorm) Klinische symptomen vgl PC deficiëntie 17 17

18 Genetische trombofilie Proteïne S: Functionele assays (veel interferenties) Immunologische assays: vrije PS antigen ELISA, LIA STA-Liatest Free Protein S: immunoturbidimetrie latex micropartikels met monoklonale antilichamen tegen het vrije proteïne S 18 18

19 Genetische trombofilie? Genetische Totaal trombofilie Vrij proteïne S proteïne S Activiteit Antigeen Type I verminderd verminderd verminderd Type II normaal verminderd normaal Type III normaal verminderd verminderd Type II: zeer zeldzaam, kwaliteit van de functionele assays? Type III (II a): -verworven (leeftijd) - variant van type I 19 19

20 Genetische trombofilie Genetische Totaal trombofilie Vrij proteïne S proteïne S Activiteit Antigeen Type I verminderd verminderd verminderd Type II normaal verminderd normaal Type III normaal verminderd verminderd ISTH database: Kwantitatieve defecten (type I + type III) Kwalitatieve defecten (type II) 20 20

21 Genetische trombofilie Databases voor mutaties in AT/C/S deficiënties worden bijgehouden en gepubliceerd März et al,

22 (Genetische) trombofilie 22 22

23 Genetische trombofilie Heparine cofactor II Protease inhibitor van trombine Deficiëntie is zeer zeldzaam Geen duidelijk verband met trombose Trombomoduline Endotheelcelreceptor, APC Lage levels: verband met coronair lijden Meerdere polymorfismen Geen link met veneuze of arteriële trombose 23 23

24 Genetische trombofilie Regulatie van de stolling: Fibrinolyse 24 24

25 Genetische trombofilie Regulatie van de stolling: Fibrinolyse Minder fibrinolyse 25 25

26 Genetische trombofilie Andere: Plasminogeen Antiplasmine tpa/upa PAI-1 TAFI TFPI trombose? (9% van de def.) onbekend geen trombofilie relatie met trombose? trombose zeer zeldzaam, partiële def

27 Genetische trombofilie Gain of functions APC-r Meerderheid door mutatie in FV gen: FV Leiden mutatie FV wordt normaliter geïnactiveerd door APC op klievingsplaats Arg 506, Arg 306, Arg

28 Inactivatie van FV is bifazisch: Arg506-Gly507 wordt eerste gekliefd Vergemakkelijkt klieving thv Arg306 en Arg

29 Genetische trombofilie FV Leiden mutatie: puntmutatie in het FV gen (G1691A) FV variant waardoor geen klieving meer door APC Andere mutaties zijn minder fequent (Arg 306 Gly: FV Hong Kong; Arg 306 Thr: FV Cambridge) FV variant heeft dezelfde stollingsactiviteit! Heterozygoten: risico op VTE x5 Homozygoten: risico op VTE x80 > veneus TE, > OL Associatie met andere trombofilieparameters 29 29

30 Genetische trombofilie APC-r Mutatie opsporen (labo genetica) APTT gebaseerde methode met FV def.plasma (gemodifieerde test van Dahlbäck) APTT (+APC) APTT (-APC) Ratio >2: normaal Borderline Ratio <1.9: mutatie aantonen 30 30

31 Genetische trombofilie De Bel AV, Van der Cruyssen GA, Devreese KM. A 2-year retrospective analysis of laboratory testing for activated protein C resistance with a factor V-corrected activated partial thromboplastin time-based method, Blood Coag and Fibrinolysis

32 Genetische trombofilie Protrombine gen mutatie 20210A Vaak voorkomend polymorfisme (2%) Normaal protrombine eiwit Geassocieerd met verhoogde protrombine levels Eerder zwakke risicofactor voor trombose bij geïsoleerd defect, bij combinaties met andere genetische factoren duidelijk verhoogd risico

33 Genetische trombofilie Protrombine gen mutatie G20210A Verhoogde FII activiteit en FIIag level (overlap met nl.populatie) Mutatie bijna altijd verhoogde FII (>115%) verhoogde FII levels geassocieerd aan de mutatie geven verhoogd risico op trombose (Castoldi, J Thromb Haemost 2007) DNA analyse voor de G20210A mutatie 33 33

34 Verworven trombofilie Verhoogde spiegel van stollingsfactoren FII OR=1.9 (20210A mutatie) FV OR=1.4 FVII OR=1.7 FX OR=1.7 FVIII FIX FXI OR=2.9 OR=2.4 OR=

35 Verworven trombofilie Verhoogde FVIII FVIII > 150% ( of >90th percentiele) 5x verhoogd risico op trombose 6-11x verhoogd risico op recurrente VTE Uitsluiten van acute faze Familiale studies doen genetische basis vermoeden Dosage: one stage clotting assay Geen specifieke moleculaire merker 35 35

36 Verworven trombofilie Hyperhomocysteïnemie Stoornis in methioninemetabolisme 36 36

37 Verworven trombofilie Hyperhomocysteïnemie Verhoogde homocysteïnemie: Vroegtijdige atherosclerose Veneus thromboembolisme Aangeboren/verworven risico factor 37 37

38 Verworven trombofilie Homocysteine bepaling Fasting homocysteine conc. : HPLC/EIA/enzymatisch man > vrouw vrouw post- > premenopauzaal leeftijd leeftijd- en geslachtsgebonden referentiewaarden The American Heart Association: Moderate: µmol/l Intermediate: µmol/l Severe: > 100 µmol/l 38 38

39 Verworven trombofilie Hyperhomocysteïnemie Controverse: MEGA studie (Bezemer 2007) geen causaal verband tussen HH en trombose MTHFR niet geassocieerd aan risico op trombose Milde HH tgv van mutatie: geen risico op trombose VITRO trial (den Heijer 2007) Verlaging van HH door folaat (B-vit) Geen effect op optreden van herhaalde tromboses Niet predictief voor risico op herhaalde tromboses HOPE II trial (Ray 2007) Vitamine thearpie (FZ, B6, B12) geeft geen verlaging van risico op DVT, PE, spontane VTE 39 39

40 Verworven trombofilie Hyperhomocysteïnemie HH is wel geassocieerd met VTE Geen causaal verband Geen bewezen benefit van vitamine supplementen Screenen voor HH? MTHFR mutatie????? 40 40

41 Verworven trombofilie Prevalentie van defecten bij patiënten met DVT Factor V Leiden 12%-40% Prothrombine G20210A mutatie 6%-18% Deficiënties AT, PC, PS 5%-15% Hyperhomocysteïnemie 10%-20% APS 10%-20% 41 41

42 Verworven trombofilie Antifosfolipiden syndroom (APS) Klinisch Recidief trombose arterieel en veneus Recidief miskramen Laboratorium Lupus anticoagulants Anticardiolipine antistoffen Anti-ß 2 -GPI antistoffen Ten minste twee maal positief met interval van > 12 weken APS: Eén E n klinisch en één n labocriterium 42 42

43 Antifosfolipide antistoffen (APA) Lupus anticoagulants (LAC) Anticardiolipin antibodies (acl) Beta-2-glycoprotein I antibodies (ß2-GPI) acl stollingstesten aβ2- GPI LAC Other: Antiprotrombin antibodies apt ELISA 43 43

44 intrinsiek Laboratoriumonderzoek APA neg geladen oppervlak XII XIIa extrinsiek XI IX XIa IXa VIIIa PL Ca++ TF VIIa PL Ca++ X gemeenschappelijk Xa Va PL Ca++ Stollingstesten: meten van de stoltijd aptt, PT, SCT,dRVVT II trombine fibrine PL, CaCl 2 citraatplasma 44 44

45 Laboratoriumonderzoek APA intrinsiek neg geladen oppervlak XII XIIa extrinsiek Stollingstijden zullen verlengd zijn wanneer er antistoffen zijn tegen de PL XI IX XIa IXa VIIIa PL Ca++ TF VIIa PL Ca++ X gemeenschappelijk Xa Va PL Ca++ II trombine fibrine Een paradox: In vitro verlenging van PL-afhankelijke stollingstesten In vivo een risicofactor voor trombose 45 45

46 Laboratoriumonderzoek APA LAC (Updated guidelines for LAC, Pengo, J Thromb Haemost, 2009) Screening, mixing en confirmatietesten Twee testsystemen: drvvt, aptt Mengproef 1:1 PP en NPP Confirmatie testen met hexagonale of bilayer FL Berekening van eigen cut-off waarden Genormaliseerde ratios Interpretatie van de testen Rapporteren van duidelijk besluit 46 46

47 Laboratoriumonderzoek APA Sample dil. 1:101 APA 1/TMB + wait for 5 min 2/ H 2 SO 4 Cardiolipin phosphatidylserine phosphatic acid 30 min room temp. + wash (5x) 30 min room temp. + wash (5x) Read at 450 nm or ß2GPI or PT 47 47

48 Klinische criteria Veneuze of arteriële trombose Zwangerschaps morbiditeit (abortus, mors in utero, IUGR) LAC acl AL Laboratorium criteria Screening-, meng- en confirmatie test Interval 12 weken ELISA, IgG en IgM One clinical and one laboratory criterion ß2GPI AL > 40 GPL/MPL of > 99th perc. Interval 12 weken ELISA, IgG en IgM 99th percentiele Interval 12 weken 48 48

49 Laboratoriumonderzoek APA Patient selection Clinical characteristics: Low: VTE or AT in elderly patients Moderate: accidentally prolonged aptt without symptoms Recurrent spontaneous early abortion Provoked VTE in young patients High: Unprovoked VTE and AT in young patients (<50y) Thrombosis at unusual sites Late pregancy loss TEC or pregancy complications in AID 49 49

50 Correlation between antibody specificity and thrombosis De Laat B et al., Nat Clin Pract Rheumatol

51 Trombofilie Valkuilen in labodiagnostiek AT: Gedaald bij heparine Gedaald bij leverfunctiestoornis Gedaald bij DIC PC/PS: Gedaald bij coumarine therapie Gedaald leverfunctiestoornis Gedaald bij DIC 51 51

52 Trombofilie Valkuilen in labodiagnostiek PS: Geen goede activiteitstest Lagere waarden bij OC/oestrogenen Lagere waarden in zwangerschap FVIII: Acuut faze eiwit Zwangerschap Meting herhalen, 1 jaar na trombose 52 52

53 Trombofilie Valkuilen in labodiagnostiek LAC : preanalytische condities Plaatjes arm plasma : < tbc/µl residuele trombocyten: vals negatieve resultaten (invriezen/ontdooien) dubbele centrifugatie 1x 2000g 15 min, KT; 1x 2500g 10 min invriezen: -20 C/-80 C 53 53

54 Trombofilie Valkuilen in labodiagnostiek LAC : preanalytische condities Heparin Heparine neutralisators (0.8 IU/ml) als additief in reagentia (SCT, Staclot, drvvt) Antivitamine K therapie (OAC) invloed op stollingstesten (vit K afh. factoren FII, VII, IX, X dalen) 54 54

55 Trombofilie LAC : preanalytische condities Antivitamine K therapie LAC analyse 1 to 2 weken na stoppen van OAC INR <1.5 Bridging met LMWH, laatste dosis >12h voor bloedafname INR :Mengen plasma 1:1 met NPP 55 55

56 Trombofilie Richtlijnen labodiagnostiek Bloedafname niet in acute periode van trombose Bloedafname zonder OAC AT/PC/PS deficiënties en verhoogde FVIII: herhalen AT/PC/PS deficiënties bevestigen in zeker één familielid APC-r resistentie bevestigen met DNA-onderzoek APA herhalen na > 12 weken 56 56

57 Screening trombofilie Richtlijnen labodiagnostiek trombofiliepakket Antitrombine Proteïne C Proteïne S APC-r (FV Leiden) Protrombine mutatie FVIII LAC, ACA, (beta2-glycoproteïne I AL) (homocysteïne) 57 57

58 Screening trombofilie TROMBOFILIE screening monstertype nodig volume plasma transport eenh UZ antitrombine III citraatplasma 400µl diepgevroren % proteine C citraatplasma 400µl diepgevroren % proteine S citraatplasma 400µl diepgevroren % APC resistentie citraatplasma 2x gecentrifu 400µl diepgevroren ratio citraatplasma lupus anticoagulans 2x gecentrifugeerd 2 ml diepgevroren - anti- cardiolipine AS citraatplasma 500µl diepgevroren IgG GPL/ml IgM MPL/ml anti- β2-glycoproteïne I citraatplasma 500µl diepgevroren IgG µg/ml IgM µg/ml homocysteine Li-heparine 400µl op ijs/diepgevroren µmol/l PCR F V Leiden EDTA vol bloed PCR F II EDTA vol bloed 58 58

59 Screening trombofilie 59 59

60 Screening trombofilie Screening voor trombofilie British Committee for Standards in Haematology, BJH, 2001 Wanneer: Niet in de acute faze van een VTE Niet onder behandeling van OAC Best één maand na beëindiging van antico 60 60

61 Screening trombofilie Risico veneus vaatlijden Stase : (gips)immobilisatie, langdurige bedlegerigheid, verlamming Trauma / Heelkunde / CVC Hormonaal : contraceptieve pil, ZS, substitutie menopauze Medische ziekte : CA, MPD, NS, PNH... Voorgeschiedenis VTE : persoonlijk / familiaal Obesitas, varices, leeftijd Trombofilie: klassiek panel 61 61

62 Screening trombofilie Risico arterieel vaatlijden Nicotine Diabetes mellitus Hypertensie Hypercholesterolemie Obesitas Familiale belasting Hypercoagulabiliteit : Hyperhomocysteïnemie APS 62 62

63 Screening trombofilie Criterium? Screening naar trombofilie is zinvol indien een gevonden afwijking therapeutische of preventieve implicaties inhoudt en de kostprijs maatschappelijk verantwoord is. Dit is ondermeer afhankelijk van de frequentie van voorkomen

64 Screening trombofilie Screening voor trombofilie British Committee for Standards in Haematology, BJH, 2001 Waarom: Wie: Doel: voorkomen van VTE risico schatting: case finding Idiopathische VTE VTE op ongewone localisatie Recurrente VTE VTE en positieve familiale anamnese VTE en jonge leeftijd Wel/ niet bij kinderen ( na puberteit)?? Onverklaarbaar herhaald miskraam Asymptomatische familieleden bij gekende erfelijke trombofiliemerker Huidnecrose bij opstarten VKA 64 64

65 Screening trombofilie Positieve familiale anamnese Dichte verwantschap (graad 1 en 2) Extra belasting Meerdere familieleden Idiopatische gevallen Jonge leeftijd Atypische presentatie 65 65

66 Screening trombofilie Screening voor trombofilie: pro s en contra s Opsporen van multipele defecten: verhoogd RR, extra profylaxe Asymptomatische familieleden detecteren: vermijdbare risico s afraden Bij eerste VTE geen onderscheid in therapie Substitutie FZ en B6 bij hyperhomocysteïnemie geen bewezen effect Hoge kostprijs 66 66

67 Screening trombofilie Screening voor trombofilie: pro s en contra s Individuen identificeren met verhoogd risico op een vermijdbare aandoening Betrouwbare testen voor opsporen van erfelijke trombofilie GEEN veralgemeende, ongeselecteerde populatie screening Lage frequentie van VTE (absolute risico is laag) Gebrek aan veilige long term profylaxe Niet kosten-effectief Selectieve screening Bvb niet pre OC << pre HRT (Wu 2007) Persoonlijke en familiale anamnese Individuele beoordeling! 67 67

68 Screening trombofilie Retrospectieve familiestudie: 2479 relatives van 877 probands met thrombose en trombofiliedefect? Makris, M. Blood 2009;113: ; Lijfering et al Based on the annual risk of first venous thrombosis and recurrence risk, thrombophilic defects can be subdivided into 3 groups. Screening voor AT, PC en PS in patiënten met eerste DVT op jonge leeftijd en/of een sterke positieve FA 68 68

69 Screening trombofilie ACCP 8th edition the presence of heriditary thrombophilia has not been used as a major factor to guide duration of anticoagulantion for VTE in these guidelines, because evidence from prospective studies suggests that these factors are not major determinants of the risk of recurrence

70 Screening trombofilie RR eerste VTE RR recurrente VTE AT PC PS FVLeiden FVLeiden homoz PT mutatie G20210A FVIII Middeldorp ASH

71 Screening trombofilie Risico op recurrente VTE Thrombophilia, clinical factors, and recurrent VTE Christiansen JAMA 2005 Patiënten met een eerste VTE hebben een hoog risico op herhaling (jaarlijks risico van 2.6%) incidentie eerste VTE 1/1000 vs rec VTE 26/1000 Enkel invloed van prothrombotische factoren indien meer dan één aanwezig Bijkomend risico: OC 71 71

72 72 72

73 Trombofilie Guidelines:

74 Screening voor trombofilie: pro s en contra s Kostprijs 74 74

75 Trombofiliescreening Antitrombine B 200 Proteïne C B 300 Proteïne S B 300 APC-r (FV Leiden) B 400 (B3500 art 33bis, D!) Protrombine mutatie (B3500 art 33bis) FVIII B 300 LAC, ACA, beta2-glycoproteïne I AL B 350;B 200; geen (homocysteïne) B

76 Trombofiliescreening Antitrombine B 200* Proteïne C B 300* Proteïne S B 300* APC-r (FV Leiden) B 400* Protrombine mutatie FVIII B 300 LAC, ACA, (beta2-glycoproteïne I AL)B 350;B 200; geen (homocysteïne) B 1000** * D: <55 j met trombose, familiale anamnese van recidiverende trombosen, of DIC ** D: <55 j met vasculaire aandoening 76 76

77 Trombofiliescreening Am, Hosp 25%, bvb B= Antitrombine B Proteïne C B Proteïne S B APC-r (FV Leiden) B Protrombine mutatie FVIII B LAC, ACA B 350,B (homocysteïne) (B ) B

78 Trombofiliescreening Am, Hosp 25%, bvb B= Antitrombine B Proteïne C B Proteïne S B APC-r (FV Leiden) B Protrombine mutatie FVIII B LAC B ACA B (homocysteïne) (B ) B 2050 Amb B 1750-< Onderaanneming (100%) H:

79 Trombofiliescreening Kostprijs reagentia Antitrombine B 200 Proteïne C B 300 Proteïne S B 300 APC-r (FV Leiden) B 400 Protrombine mutatie FVIII B 300 LAC, ACA B 350;B of Zonder beta2-gpi AL 79 79

80 Trombofilie en screening 80 80

Hypercoagulopathie. Peter Verhamme Vasculaire Geneeskunde & Hemostase UZ Leuven

Hypercoagulopathie. Peter Verhamme Vasculaire Geneeskunde & Hemostase UZ Leuven Hypercoagulopathie Peter Verhamme Vasculaire Geneeskunde & Hemostase UZ Leuven 1 Hypercoagulopathie Arteriele / Veneuze / Microvasculaire Trombose Aangeboren vs. Verworven Cutane Manifestaties van hypercoagulopathie

Nadere informatie

Verworven stollingsinhibitoren. Marc Jacquemin

Verworven stollingsinhibitoren. Marc Jacquemin Verworven stollingsinhibitoren Marc Jacquemin 1 AUTO-immune respons tegen eigen eiwitten Verworven stollingsinhibitor Lupus anticoagulans Copyright Excorim 2 AB Coagulation in a blood vessel: fibrin stabilises

Nadere informatie

De Thrombine Generatie Test: Theorie en Praktijk

De Thrombine Generatie Test: Theorie en Praktijk De Thrombine Generatie Test: Theorie en Praktijk J. Rosing Cardiovascular Research Institute Maastricht The Netherlands Dia 1 Vroeger was de stolling erg eenvoudig Morawitz 1905: Thrombokinase Prothrombine

Nadere informatie

Trombofilieonderzoek in 15 dia s Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen

Trombofilieonderzoek in 15 dia s Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen Trombofilieonderzoek in 15 dia s - 2018 - Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen Wat is trombofilie Erfelijke of verworven stollingsafwijkingen die gepaard gaan met een verhoogd risico op trombose

Nadere informatie

Bespreking van de ingezonden resultaten

Bespreking van de ingezonden resultaten RESULTATEN EN BESPREKING CASUS MEI 2012 SECTIE STOLLING SKML Beschrijving van de casus Een 23-jarige vrouw wordt door de huisarts verwezen naar de SEH voor verder onderzoek i.v.m. pijn op de borst vastzittend

Nadere informatie

Cases Stolling. BVMLT 17 november 2015

Cases Stolling. BVMLT 17 november 2015 Cases Stolling BVMLT 17 november 2015 Vraag 1: welke factoren kan je meten met een aptt test? A. FVII, FV, FX, FII, fibrinogeen B. FVIII en FIX C. FXII, FXI, FVIII en FIX D. FXII, FXI, FVIII, FIX, FV,

Nadere informatie

Laboratoriumonderzoek van trombofilie

Laboratoriumonderzoek van trombofilie Laboratoriumonderzoek van trombofilie dr. F. van der Graaf, klinisch chemicus Inleiding De term trombofilie werd in 965 als eerste door Egeberg gebruikt toen hij een associatie aantoonde tussen het voorkomen

Nadere informatie

Laboratoriummonitoring van directe orale anti-coagulantia. Dr Jan Emmerechts 11/03/17

Laboratoriummonitoring van directe orale anti-coagulantia. Dr Jan Emmerechts 11/03/17 Laboratoriummonitoring van directe orale anti-coagulantia Dr Jan Emmerechts 11/03/17 Inleiding Stolling en anticoagulantia TF FVII FIX FX FV FII (trombine) fibrinogeen fibrine Inleiding Stolling en anticoagulantia

Nadere informatie

Preventie van veneuze trombo-embolie bij zwangere vrouwen

Preventie van veneuze trombo-embolie bij zwangere vrouwen Preventie van veneuze trombo-embolie bij zwangere vrouwen Een van de objectieven van de «Thrombosis Guidelines Group of the BSTH (Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis) and the BWGA (Belgian Working

Nadere informatie

Casus Siemens Gebruikersdag Antwerpen, 22 september 2016

Casus Siemens Gebruikersdag Antwerpen, 22 september 2016 Casus Siemens Gebruikersdag Antwerpen, 22 september 2016 Dr. Henk Louagie, dienst klinische biologie Dr. Marjan Petrick, dienst haematologie AZ Sint-Lucas Gent Groenebriel 1 B-9000 Gent Tel +32 9 224 64

Nadere informatie

Verworven stollingsinhibitoren. Marc Jacquemin

Verworven stollingsinhibitoren. Marc Jacquemin Verworven stollingsinhibitoren Marc Jacquemin 1 ALLO-immune respons tegen toegediende stollingsfactoren hemofilie A behandeld met FVIII antistoffen tegen FVIII 2 GEEN mutatie in de genen van stollingsfactoren

Nadere informatie

Reminder aan de beheersing van de pre-analyse voor kwalitatieve resultaten

Reminder aan de beheersing van de pre-analyse voor kwalitatieve resultaten Reminder aan de beheersing van de pre-analyse voor kwalitatieve resultaten Marc Jacquemin KULeuven HMWK / PK XII XIIa Preanalytische fouten niet-fysiologisch oppervlak XI XIa VIIa / WF VIII IX VIIIa IXa

Nadere informatie

Preventie. bij zwangere vrouwen. van veneuze trombo-embolie. Thrombosis Guidelines Group. Update 2009

Preventie. bij zwangere vrouwen. van veneuze trombo-embolie. Thrombosis Guidelines Group. Update 2009 Preventie van veneuze trombo-embolie bij zwangere vrouwen Aanbevelingen van de Thrombosis Guidelines Group of the Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis and the Belgian Working Group on Angiology

Nadere informatie

VSV Achterhoek Oost Protocol Antistolling

VSV Achterhoek Oost Protocol Antistolling VSV Achterhoek Oost Protocol Doel Preventie van veneuze trombo-embolie / vte in de verloskunde Tabel Absolute risico s op een eerste tijdens en na de zwangerschap bij trombilie met en zonder een positieve

Nadere informatie

Casuïstiek stiek en externe kwaliteitscontrole. SKS symposium 30 oktober 2008 Ad Castel Ton van den Besselaar

Casuïstiek stiek en externe kwaliteitscontrole. SKS symposium 30 oktober 2008 Ad Castel Ton van den Besselaar Casuïstiek stiek en externe kwaliteitscontrole SKS symposium 30 oktober 008 Ad Castel Ton van den Besselaar Conclusies uit 006: De indicatie tot, en de interpretatie van laboratoriumonderzoek zijn wezenlijke

Nadere informatie

Cursus Stollingsstoornissen: Het zit in het bloed

Cursus Stollingsstoornissen: Het zit in het bloed Cursus Stollingsstoornissen: Het zit in het bloed Genetische aspecten Domus Medicus 5 april 2016 Marije Meuwissen Klinisch geneticus Hemostasis: een balans Activatie Bloedplaatjes Remming Activatie Stolling

Nadere informatie

Samenvatting en Discussie

Samenvatting en Discussie 101 102 Pregnancy-related thrombosis and fetal loss in women with thrombophilia Samenvatting Zwangerschap en puerperium zijn onafhankelijke risicofactoren voor veneuze trombose. Veneuze trombose is een

Nadere informatie

Chapter 11. Samenvatting

Chapter 11. Samenvatting Chapter 11 Samenvatting 11 173 Chapter 11 Dit hoofdstuk vat het onderzoek beschreven in dit proefschrift samen. Deel I In deel I hebben we gezocht naar nieuwe risicofactoren voor veneuze trombose door

Nadere informatie

Plaats van de collageen binding analyse in de VWD diagnostiek?

Plaats van de collageen binding analyse in de VWD diagnostiek? Plaats van de collageen binding analyse in de VWD diagnostiek? Van Aelst Sophie Prof. Dr. M. Jacquemin 08/03/2016 INLEIDING Ziekte van Von Willebrand (VWD) Meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte Prevalentie

Nadere informatie

Vraag screenend laboratorium hemostase onderzoek. 2. pas maar op dat die bloedneus niet gaat groeien. 3. Griekenland, 32 C en een Hermes schotel

Vraag screenend laboratorium hemostase onderzoek. 2. pas maar op dat die bloedneus niet gaat groeien. 3. Griekenland, 32 C en een Hermes schotel Vraag 1 Een corpulente minister van financiën stapt met een koffertje op het vliegtuig naar Griekenland en is geheel toevallig bij terugkomst enige kilo s bagage kwijt. Tevens heeft hij bij terugkomst

Nadere informatie

Nieuwe behandeltargets en behandelconcepten in stolling

Nieuwe behandeltargets en behandelconcepten in stolling Nieuwe behandeltargets en behandelconcepten in stolling Moderator Prof. dr R.E.G. Schutgens Spreker Prof. dr H.C.J. Eikenboom Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Het werkingsmechanisme van recombinant factor VIIa (NovoSeven)

Het werkingsmechanisme van recombinant factor VIIa (NovoSeven) Het werkingsmechanisme van recombinant factor VIIa (NovoSeven) Ton Lisman Chirurgisch Onderzoekslaboratorium, UMC Groningen Behandeling van hemofilie A/B Suppletie FVIII/FIX Remmende antistoffen? Bypassing

Nadere informatie

Mini symposium. VHL 18 juni 2013 An Stroobants

Mini symposium. VHL 18 juni 2013 An Stroobants Mini symposium VHL 18 juni 2013 An Stroobants Programma Introductie: An Stroobants Evaluatie van screeningstests Rol van PT en in screening op NOAC gebruik: Harry de Wit Evaluatie van specifieke tests

Nadere informatie

Speciale Stollingstesten: een update en nieuwe technieken. Genk, 20 september 2011

Speciale Stollingstesten: een update en nieuwe technieken. Genk, 20 september 2011 Speciale Stollingstesten: een update en nieuwe technieken Genk, 20 september 2011 9/21/2011 Overzicht Introductie: hemostase VW ziekte Kliniek Diagnostiek Trombofilie Inleiding Risicofactoren Trombofilie:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 SAMENVATTING EN DISCUSSIE

HOOFDSTUK 13 SAMENVATTING EN DISCUSSIE HOOFDSTUK 13 SAMENVATTING EN DISCUSSIE 146 Hoofdstuk 13 13.1 SAMENVATTING Het wordt steeds duidelijker dat veneuze trombo-embolie vaak optreedt insamenhang met erfelijke en/of exogene risicofactoren. Het

Nadere informatie

Trombofilie. 15 juni 2004 Trombofilie - Ann Hendrickx

Trombofilie. 15 juni 2004 Trombofilie - Ann Hendrickx Trombofilie Oorzaken APS Antitrombine Proteïne C Proteïne S apc resistentie Protrombine gen mutatie Hyperhomocysteïnemie fviii Dysfibrinogenemie... Frequentie DVT risico eerste DVT RELATIEF INCID/JAAR

Nadere informatie

University of Groningen. Hemostasis and anticoagulant therapy in liver diseases Potze, Wilma

University of Groningen. Hemostasis and anticoagulant therapy in liver diseases Potze, Wilma University of Groningen Hemostasis and anticoagulant therapy in liver diseases Potze, Wilma IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) is een protease remmer die is opgebouwd

Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) is een protease remmer die is opgebouwd Samenvatting Appendix 234 238 Samenvatting Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) is een protease remmer die is opgebouwd uit een negatief geladen N-terminus gevolgd door drie Kunitz domeinen (K1, K2 en

Nadere informatie

Stolling en antistolling. Esther Kragten, arts trombose en trombofilie

Stolling en antistolling. Esther Kragten, arts trombose en trombofilie Stolling en antistolling Esther Kragten, arts trombose en trombofilie Inhoud Antistolling peri-operatief onderbreken continueren Risico op trombose Arterieel Veneus Risico op bloeding: Peri-operatief Nabloeding

Nadere informatie

Stollingsproblemen : interactie kliniek en labo. Kathelijne Peerlinck Bloedings- en Vaatziekten

Stollingsproblemen : interactie kliniek en labo. Kathelijne Peerlinck Bloedings- en Vaatziekten Stollingsproblemen : interactie kliniek en labo Kathelijne Peerlinck Bloedings- en Vaatziekten Bloedings- en Vaatziekten labo kliniek Onderzoek van de bloedstolling Bloedname op anticoagulans (citraat=chelator

Nadere informatie

Anticoagulatie in veneuze thromboembolie: Dr Mathias Leys Pneumologie AZ Groeninge - Kortrijk

Anticoagulatie in veneuze thromboembolie: Dr Mathias Leys Pneumologie AZ Groeninge - Kortrijk Anticoagulatie in veneuze thromboembolie: nieuwe concepten Dr Mathias Leys Pneumologie AZ Groeninge - Kortrijk Na een diepe veneuze thrombose (DVT) of longembolen (LE) zijn recidieven frequent, vooral

Nadere informatie

De pil bij vrouwen met verhoogd tromboserisico

De pil bij vrouwen met verhoogd tromboserisico 17 februari 2016 De pil bij vrouwen met verhoogd tromboserisico Karina Meijer Minisymposium ter gelegenheid van de promotie van Lies van Vlijmen 170216 De pil Met stip populairste anticonceptivum Veneuze

Nadere informatie

Van bloedplaatjes tot fibrine:

Van bloedplaatjes tot fibrine: Van bloedplaatjes tot fibrine: Hoe meten we stolling? N. Jacobs - Klinisch bioloog AZ KLINA 16/11/2011 1 Hemostase Gecontroleerd stelpen van een bloeding 16/11/2011 2 Hemostase Primaire hemostase Stabiele

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van twee nieuwe testen beschreven die kunnen helpen bij de detectie van verhoogde bloedings- of tromboseneigingen. In hoofdstuk 1 wordt

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Samenvatting In dit proefschrift wordt het gebruik van de trombinegeneratie test beschreven voor het controleren van therapie met antistollingsmiddelen (anticoagulantia). De trombinegeneratie (TG) test

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Thrombophilia Coppens, M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Thrombophilia Coppens, M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Thrombophilia Coppens, M. Link to publication Citation for published version (APA): Coppens, M. (2008). Thrombophilia General rights It is not permitted to download

Nadere informatie

chapter 10 Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

chapter 10 Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvatting (Dutch summary) De bloedstolling speelde in de prehistorie al een grote rol om te voorkomen dat de jagende mens bij een bloeding geveld zou raken. Ook zorgde het stollingssysteem

Nadere informatie

Antistolling in het pijncentrum

Antistolling in het pijncentrum Antistolling in het pijncentrum Dr. Veerle Dirckx mariaziekenhuis.be Mensen zorgen voor mensen Overzicht Ter opfrissing de stollingscascade Wat is er allemaal op de markt? Wat werkt waarop in? Hoelang

Nadere informatie

Stolling & Leverziekten: is het nu te dik of te dun?

Stolling & Leverziekten: is het nu te dik of te dun? DEPARTMENT OF HEPATOLOGY AND GASTROENTEROLOGY Stolling & Leverziekten: is het nu te dik of te dun? Xavier VERHELST, MD, PhD Dienst Maag-, Darm- en Leverziekten Postgraduaat 28 Maart 2019 Pellicoro et al.,

Nadere informatie

Volume 1, Issue 1 oktober 2012 Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Sint-Jan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Volume 1, Issue 1 oktober 2012 Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Sint-Jan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Volume 1, Issue 1 oktober 2012 Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Sint-Jan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Intro De eerste nieuwsbrief van de dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan is een feit.

Nadere informatie

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische gehospitaliseerde patiënten. Dr. Marieke J.H.A. Kruip Internist-hematoloog Erasmus MC

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische gehospitaliseerde patiënten. Dr. Marieke J.H.A. Kruip Internist-hematoloog Erasmus MC Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische gehospitaliseerde patiënten Dr. Marieke J.H.A. Kruip Internist-hematoloog Erasmus MC achtergrond veneuze trombose komt frequent voor Medisch jaarverslag FNT 2014

Nadere informatie

Pneumologie Longembolie

Pneumologie Longembolie Pneumologie 2012 Longembolie Prof M. Delcroix PE diagnosis Reach a diagnostic certainty Identify patients who can be safely left untreated (use of algorythm) Management/outcome studies 3 months follow

Nadere informatie

casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen

casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen casuistiek: bloedingscomplicaties bij het gebruik van de nieuwe generaties antistollingsmiddelen Dr. Marieke JHA Kruip Internist- hematoloog Erasmus MC inhoud casus indica>es nieuwe orale middelen risico

Nadere informatie

Trombose op spoedgevallen: Wanneer aanvullend onderzoek naar onderliggend oorzaak of verwijzing internist?

Trombose op spoedgevallen: Wanneer aanvullend onderzoek naar onderliggend oorzaak of verwijzing internist? Trombose op spoedgevallen: Wanneer aanvullend onderzoek naar onderliggend oorzaak of verwijzing internist? Roadshow ZNA Hematologie, 22 nov 2016 dr KL Wu internist-hematoloog Epidemiologie Incidentie (huisarts)

Nadere informatie

APS contactmiddag 14 november 2015 APS. Ruth Fritsch-Stork, MD, PhD Reumatologe, internist-klinische immunologe

APS contactmiddag 14 november 2015 APS. Ruth Fritsch-Stork, MD, PhD Reumatologe, internist-klinische immunologe APS contactmiddag 14 november 2015 APS Ruth Fritsch-Stork, MD, PhD Reumatologe, internist-klinische immunologe APS - de 4 W(eetje)s Wat is het? Definitie, geschiedenis Wie krijgt het (nog een keer)? Prognose

Nadere informatie

Chapter 10 C H A P T E R. Nederlandse Samenvatting

Chapter 10 C H A P T E R. Nederlandse Samenvatting Chapter 10 C H P R ederlandse Samenvatting 10 175 S M V I G Haemostase Hartinfarct en beroerte zijn het gevolg van trombi (bloed stolsels) die belangrijke vaten afsluiten en daardoor weefsel beschadiging

Nadere informatie

Het kind met een stolsel

Het kind met een stolsel Het kind met een stolsel Heleen van Ommen EKZ AMC, Amsterdam Casus: meisje 15 jr Anamnese Sinds een aantal dagen benauwd en pijn op de borst, vastzittend aan de ademhaling, mn links Voorgeschiedenis: Week

Nadere informatie

Veneuze trombo-embolie: wanneer zijn laboratoriumtesten voor trombofilie zinvol?

Veneuze trombo-embolie: wanneer zijn laboratoriumtesten voor trombofilie zinvol? Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2008; 33: 228-232 Veneuze trombo-embolie: wanneer zijn laboratoriumtesten voor trombofilie zinvol? J.B. de KOK 1, J. van der MEER 2, A.K. STROOBANTS 3, Y.M.C. HENSKENS

Nadere informatie

Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman. Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden

Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman. Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden Traditionele behandeling van VTE UFH LMWH Fondap. Vitamin-K antagonists Vitamin-K

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28736 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Debeij, Jan Title: The effect of thyroid hormone on haemostasis and thrombosis

Nadere informatie

Antistolling rondom chirurgische interventies bij patiënten met verhoogd tromboembolierisico

Antistolling rondom chirurgische interventies bij patiënten met verhoogd tromboembolierisico 14 maart 2013 Antistolling rondom chirurgische interventies bij patiënten met verhoogd tromboembolierisico Roel Vink Internist-intensivist bridging = overbruggen 2 INR 2.0 4.5 = /- ongecompliceerde ingreep??

Nadere informatie

Resultaat onderzoek 2001

Resultaat onderzoek 2001 Resultaat onderzoek 2001 Project 99.003 "Faxtor XI: een risicofactor voor trombose" Project 99.004"The in vivo contribution of monocytic tissue factor expression to thrombosis" Project 20.002 "De moleculair

Nadere informatie

Inleiding op de fysiologie en pathologie van de bloedstolling

Inleiding op de fysiologie en pathologie van de bloedstolling Inleiding op de fysiologie en pathologie van de bloedstolling Dr. Anna Vantilborgh Hematologie - UZ Gent 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 1) INITIATION HEMOSTASIS Endothelial cells

Nadere informatie

Kanker en het hart. de ultieme uitdaging?

Kanker en het hart. de ultieme uitdaging? Kanker en het hart de ultieme uitdaging? Rienk Rienks, cardioloog UMCU/CMH Hoe groot is het probleem? Stollingstoornissen bij kanker Kanker van het hart Hartproblemen bij (de behandeling van) kanker Nederland:

Nadere informatie

S. Kuipers. Chapter 9. Samenvatting

S. Kuipers. Chapter 9. Samenvatting S. Kuipers Chapter 9 Veneuze trombose is een aandoening waarbij zich een bloedstolsel vormt op de verkeerde plaats, meestal in een van de venen van het been. Hierdoor wordt de terugvloed van het bloed

Nadere informatie

Heparine geinduceerde trombocytopenie Leendert Porcelijn Sanquin Diagnostiek Amsterdam

Heparine geinduceerde trombocytopenie Leendert Porcelijn Sanquin Diagnostiek Amsterdam Heparine geinduceerde trombocytopenie Leendert Porcelijn Sanquin Diagnostiek Amsterdam 14 maart 2012 1 Kort over heparine HIT(T) Kan de diagnose HIT worden gesteld op basis van kliniek? Dat is vaak lastig

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23449 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Roach, Rachel Elizabeth Jo Title: Sex-specific aspects of venous thrombosis Issue

Nadere informatie

Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen. FTO 15-10-13 Paul van Buuren

Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen. FTO 15-10-13 Paul van Buuren Preventie en behandeling trombo-embolische aandoeningen FTO 15-10-13 Paul van Buuren Inhoud Trombo-embolische preventie bij ouderen Preventie bij atriumfibrilleren en behandeling longembolie Formularium

Nadere informatie

Aanpak van patiënten met bloedingsneiging ASO

Aanpak van patiënten met bloedingsneiging ASO Aanpak van patiënten met bloedingsneiging ASO 02-03-2016 Casus: J-B H, 84 jaar Gezwollen blauwe tong en slikproblemen Ochtend van spoedopname : Consult huisarts omwille van angina Onderzoek met tongspatel

Nadere informatie

(Patho)fysiologie van hemostase en trombose. Dr. Albert Huisman, klinisch chemicus UMC Utrecht

(Patho)fysiologie van hemostase en trombose. Dr. Albert Huisman, klinisch chemicus UMC Utrecht (Patho)fysiologie van hemostase en trombose Dr. Albert Huisman, klinisch chemicus UMC Utrecht Contact: Dr Albert Huisman, klinisch chemicus Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie UMC Utrecht a.huisman@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Diagnostiek van DVT en LE bij ouderen. Fred Haas

Diagnostiek van DVT en LE bij ouderen. Fred Haas Diagnostiek van DVT en LE bij ouderen Fred Haas 28-06-2012 1 PAOKC Fred Haas 28-06-2012 Vereenvoudigd stolschema 2 PAOKC Fred Haas 28-06-2012 3 PAOKC Fred Haas 28-06-2012 4 PAOKC Fred Haas 28-06-2012 Vereenvoudigd

Nadere informatie

Micropartikels en stolling

Micropartikels en stolling Micropartikels en stolling Anita Böing Presentatie Introductie; wat zijn micropartikels Micropartikels en stolling Micropartikels en ITP Andere functies van micropartikels Conclusie micropartikels activatie,

Nadere informatie

INTERPRETATIE EN BECOMMENTARIERING STOLLINGSUITSLAGEN. NCV Péquériaux Arts klinische chemie LKCH 19 september 2013

INTERPRETATIE EN BECOMMENTARIERING STOLLINGSUITSLAGEN. NCV Péquériaux Arts klinische chemie LKCH 19 september 2013 INTERPRETATIE EN BECOMMENTARIERING STOLLINGSUITSLAGEN NCV Péquériaux Arts klinische chemie LKCH 19 september 2013 Casus Een jonge van 11 maanden Aanvraag bloedbeeld door huisarts Bij medische gegevens:

Nadere informatie

HIT. MDO-onderwijs d.d Claire Slegers Fellow Intensive Care

HIT. MDO-onderwijs d.d Claire Slegers Fellow Intensive Care HIT MDO-onderwijs d.d. 01-12-2014 Claire Slegers Fellow Intensive Care Casus Man 68 RvO: Dag 1 TAAA - Buisprothese VG: o.a. 97 AAA - Buisprothese, ACS wv. ASA Postoperatief start LMWH (nadroparine 1dd2850

Nadere informatie

Trombose en bloedingsneiging bij kinderen

Trombose en bloedingsneiging bij kinderen Trombose en bloedingsneiging bij kinderen - van anamnese, laboratoriumonderzoek, naar diagnose - DR. INGE M. APPEL KINDERARTS ERASMUS MC - SOPHIA ROTTERDAM DR. IR. JANNEKE RUINEMANS-KOERTS KLINISCH CHEMICUS

Nadere informatie

Toepassing van plasmafactoren voor de hemostase - Huidige inzichten in de hemostatische balans

Toepassing van plasmafactoren voor de hemostase - Huidige inzichten in de hemostatische balans Klinisch Transfusieonderwijs NVB-TRIP 2018 Toepassing van plasmafactoren voor de hemostase - Huidige inzichten in de hemostatische balans Dr. Erik AM Beckers Internist-hematoloog/transfusiespecialist 2

Nadere informatie

Leverpathologie tijdens de zwangerschap

Leverpathologie tijdens de zwangerschap Leverpathologie tijdens de zwangerschap EEN MISLEIDENDE CASUS Anne-Sophie Messiaen ASO Klinische Biologie 28/01/2016 Anamnese Dame van 27 jaar wordt door de HA doorverwezen naar de dienst gynaecologie

Nadere informatie

Interpretatie labo-resultaten

Interpretatie labo-resultaten Interpretatie labo-resultaten hematologie Sylvia Snauwaert, MD PhD Overzicht A. Trombocytopenie B. Leucocytose Bespreking casussen A. Trombocytopenie Man, 63 jaar, routinebloedafname, asymptomatisch Help

Nadere informatie

Behandeling DVT/PE hoort NIET thuis in de eerste lijn

Behandeling DVT/PE hoort NIET thuis in de eerste lijn Behandeling DVT/PE hoort NIET thuis in de eerste lijn F.A. (Erik) Klok, MD PhD Department of Thrombosis and Hemostasis Leiden University Medical Center The Netherlands F.A.Klok@LUMC.nl Belang van tweede

Nadere informatie

stolling en trombose Dr Marieke J.H.A. Kruip internist-hematoloog 15 maart 2019

stolling en trombose Dr Marieke J.H.A. Kruip internist-hematoloog 15 maart 2019 stolling en trombose Dr Marieke J.H.A. Kruip internist-hematoloog m.kruip@erasmusmc.nl 15 maart 2019 Wat ga ik bespreken? Hoe werkt de stolling ook alweer?? Wat is trombose en waardoor ontstaat het? Hoe

Nadere informatie

Bloedstolling. Disclaimer. Laboparameters Geneesmiddelen. Ziekenhuisapotheker, geen klinisch bioloog. Hemostase = complex; focus op stolling

Bloedstolling. Disclaimer. Laboparameters Geneesmiddelen. Ziekenhuisapotheker, geen klinisch bioloog. Hemostase = complex; focus op stolling Bloedstolling Laboparameters Geneesmiddelen Lorenz Van der Linden (UZLeuven) PUO, VZA, 09/10/2012 Disclaimer Ziekenhuisapotheker, geen klinisch bioloog Hemostase = complex; focus op stolling PT, aptt/act

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor laboratoriumpersoneel

Informatiebrochure voor laboratoriumpersoneel De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel hemlibra. Het verplicht plan voor risicobeperking in België en het Groothertogdom

Nadere informatie

Trombof iliescreening

Trombof iliescreening Trombofiliescreening Doel. Een trombofiliescreening is een gericht en gefaseerd bloedonderzoek naar mogelijke oorzaken en/of aanleg van tromboseneiging. Het doel is de oorzaak van de trombose op te sporen

Nadere informatie

Wat doet u? Thuisbehandeling longembolie is nu al veilig. Start behandeling in het ziekenhuis. Na 1 dag naar huis. Na 2 dagen naar huis

Wat doet u? Thuisbehandeling longembolie is nu al veilig. Start behandeling in het ziekenhuis. Na 1 dag naar huis. Na 2 dagen naar huis Wat doet u? Thuisbehandeling longembolie is nu al veilig Start behandeling in het ziekenhuis Na 1 dag naar huis Na 2 dagen naar huis Na 5-7 dagen naar huis als de INR goed is Menno Huisman afdeling Interne

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Hemostase & diagnostiek Deel 1: bloeden

Hemostase & diagnostiek Deel 1: bloeden Dr HJ (Eric) Vermeer specialist klinische chemie Hemostase & diagnostiek Deel 1: bloeden Onderwijsmodule analisten/lab-assistenten Result Laboratorium 1 Waar gaan we het over hebben? Inleiding op hemostase

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting 134 Samenvatting Het klinische probleem en de vraagstellingen In 1865 beschreef de Franse arts Armand Trousseau (1801-1867) voor het eerst de relatie tussen trombose en kanker. Het viel hem op dat trombosebenen

Nadere informatie

Dr. Bart Oris h.-hartziekenhuis Lier

Dr. Bart Oris h.-hartziekenhuis Lier De klassieke voorstelling van de stollingscascade met een intrinsieke en extrinsieke arm strookt niet met de in vivo stolling Essentieel bij een normale stolling is de aanwezigheid van de fosfolipidenmembraan

Nadere informatie

(hoofdstuk 2) vatting Samen

(hoofdstuk 2) vatting Samen The Multiple Environmental and Genetic Assessment of risk factors for venous thrombosis (MEGA studie) is een groot patiënt-controle onderzoek naar risicofactoren voor veneuze trombose. In deze studie zijn

Nadere informatie

Diagnose en behandeling van oppervlakkige tromboflebitis (OTF) van de onderste ledematen

Diagnose en behandeling van oppervlakkige tromboflebitis (OTF) van de onderste ledematen Diagnose en behandeling van oppervlakkige tromboflebitis (OTF) van de onderste ledematen Aanbevelingen van de Thrombosis Guidelines Group of the Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis and the Belgian

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase

Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase NVTH Nieuwsbrief juli 2015 1 Inhoud Inleiding 3 Bestuurszaken 4 Congressen en symposia 5 Promoties 6 NVTH Nieuwsbrief juli 2015 2 Inleiding Hierbij de

Nadere informatie

Richtlijnen voor tromboseprofylaxie

Richtlijnen voor tromboseprofylaxie Richtlijnen voor tromboseprofylaxie s Herenbaan 172 2840 Rumst tel: 03 880 90 11 (algemeen) tel: 03 880 91 90 (afspraken) informatiebrochure artsen e-mail: info@hfr.be www.azheiligefamilie.be meer info

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 127 Inleiding 128 Het antifosfolipiden syndroom Normaal gesproken worden lichaamsvreemde stoffen, zoals bacteriën en virussen, in het lichaam door het afweersysteem opgeruimd.

Nadere informatie

Behandeling VTE: aandachtspunten vanuit de 2 e lijn

Behandeling VTE: aandachtspunten vanuit de 2 e lijn Behandeling VTE: aandachtspunten vanuit de 2 e lijn F.A. (Erik) Klok MD, PhD Department of Thrombosis and Hemostasis LUMC, Leiden, Netherlands F.A.Klok@LUMC.nl Disclosures None Affiliation/financial interest

Nadere informatie

Laboratoriumtesten voor het meten van DOACs

Laboratoriumtesten voor het meten van DOACs Laboratoriumtesten voor het meten van DOACs Moderator A.B. Mulder 1st author / speaker A.K. Stroobants Co-authors VHL werkgroep hemostase Stollingslaboratorium AMC Belangenverklaring In overeenstemming

Nadere informatie

Voorkom bloedingen. de achtergrond van antistollingsmiddelen, interacties en risicofactoren. Eindhoven, 19 juni 2014

Voorkom bloedingen. de achtergrond van antistollingsmiddelen, interacties en risicofactoren. Eindhoven, 19 juni 2014 Voorkom bloedingen de achtergrond van antistollingsmiddelen, interacties en risicofactoren Eindhoven, 19 juni 2014 dr. M.R. Nijziel, internist-hematoloog Indeling stollingssysteem oude antistollingsmiddelen

Nadere informatie

Workshop 27 april ROTEM voor perioperative monitoring van de stolling

Workshop 27 april ROTEM voor perioperative monitoring van de stolling Workshop 27 april 2010 ROTEM voor perioperative monitoring van de stolling Dr. Christa Boer Research Manager Perioperative Care Afdeling Anesthesiologie Thromboelastometrie Diagnostiek Educatie Onderzoek

Nadere informatie

nieuwespelersin hetveneuzespeelveld st. jozef kliniek bornem/ willebroek

nieuwespelersin hetveneuzespeelveld st. jozef kliniek bornem/ willebroek nieuwespelersin hetveneuzespeelveld bram balduyck vaat- en thoraxheelkunde st. jozef kliniek bornem/ willebroek nieuwetrends in de behandelingvan spataders/ varices diep veneuze trombose recidief spataders/

Nadere informatie

Stollingsonderzoek: PT en APTT

Stollingsonderzoek: PT en APTT Labquiz Stollingsonderzoek: PT en APTT Wat te doen met een afwijkende PT en APTT? In dit artikel wordt het stollingsonderzoek onder loep genomen en implicaties voor de klinische praktijk besproken. Casus

Nadere informatie

Nascholing Antistolling

Nascholing Antistolling Nascholing Antistolling Algemene module nivo 3 Een initiatief van de Stuurgroepketen Antistollingsbehandeling Dr. R. Fijnheer, versie 4, juli 2012 de stollingsbalans trombose te veel stolling antistolling

Nadere informatie

Endoscopie en anticoagulantia: een update.

Endoscopie en anticoagulantia: een update. Endoscopie en anticoagulantia: een update. Dr. Koen Van Dycke, Prof. Dr. Isabelle Colle, Prof. Dr. Martine De Vos. Dienst Gastro-enterologie UZ Gent. De Pintelaan 185 9000 Gent Abstract: Door de toenemende

Nadere informatie

Omniplasma. Marian van Kraaij hematoloog-transfusiespecialist Unitdirecteur KCD/ Medische Zaken Sanquin

Omniplasma. Marian van Kraaij hematoloog-transfusiespecialist Unitdirecteur KCD/ Medische Zaken Sanquin Omniplasma Marian van Kraaij hematoloog-transfusiespecialist Unitdirecteur KCD/ Medische Zaken Sanquin Solvent detergent plasma eerder in het assortiment van Sanquin (ESDEP) opnieuw vraag naar SD plasma:

Nadere informatie

Casus stollingsonderzoek en externe kwaliteitsbewaking

Casus stollingsonderzoek en externe kwaliteitsbewaking testkits worden aangeboden door de diverse firma s voor het bepalen van LAC. Deze kits bevatten zowel een screenings- als een confirmatiereagens. Voor de APTT-gebaseerde testen wordt een lupus-gevoelig

Nadere informatie

EVIDENCE BASED MEDICINE

EVIDENCE BASED MEDICINE Samenvatting 247 Chapter 13 EVIDENCE BASED MEDICINE In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de criteria waar een systematische literatuurstudie (systematic review) aan moet voldoen. Sinds de negentiger

Nadere informatie

Dr. Bart Oris h.-hartziekenhuis Lier

Dr. Bart Oris h.-hartziekenhuis Lier De klassieke voorstelling van de stollingscascade met een intrinsieke en extrinsieke arm strookt niet met de in vivo stolling Essentieel bij een normale stolling is de aanwezigheid van de fosfolipidenmembraan

Nadere informatie

Validatie van een stollingssysteem in het kader van de ISO-norm. Marie-Berthe Maes, 6 november 2013

Validatie van een stollingssysteem in het kader van de ISO-norm. Marie-Berthe Maes, 6 november 2013 Validatie van een stollingssysteem in het kader van de ISO-norm Marie-Berthe Maes, 6 november 2013 Inhoud Vereisten ISO15189: 2012 methodevalidatie Vereisten literatuur validatie stollingsanalysers Situatie

Nadere informatie

Chapter 11. Samenvatting

Chapter 11. Samenvatting Chapter 11 Samenvatting 11. Samenvatting Hoge plasmaspiegels van von Willebrand factor (VWF) en stollingsfactor VIII (FVIII) zijn geassocieerd met een verhoogd risico op het krijgen van zowel arteriële

Nadere informatie