6. Oplossingsrichting 4:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6. Oplossingsrichting 4:"

Transcriptie

1 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE is het (ze kennen een kote teugvedientijd). tegengaan van vespilling van enegie doo het vehogen van de enegie-efficiëntie van het eigen De chemie kan op veschillende manieen bijdagen poces al dan niet samen met de diecte omgeving. aan enegie-efficiency. In lijn met de tias enegetica Aangezien enegiekosten vaak een aanzienlijk deel is de volgende odening aangebacht: Kaken (themisch, katalytisch) Vemijden Good housekeeping Elekticiteit Nieuwe installatie Bespaing Wamte (isolatie) Elektificatie Compimeen Pocesintensificatie Font end Poces aanpassing Injecteenn Scheiden mechanisch (zeven, centifugeen) Geneiek Scheiden fysich (filtyatie, destillatie, sublimatie) Pocessen WKK Efficiënt gebuik Restgebuik (o.a. wamtepompen) Andee enegiedage Scheiden chemisch (kistalisseen, adsoptie, chomagafie) Pyolyse Toefactie Vegisten Eigen gebuik Deden Efficiëntee Logistiek Extudeen/ganuleen Wamte Waste oplossingsboom 3 (SvdM) Biobased waste oplossingsboom 5 (DE) Figuu 57 enegie-efficiencybijdagen van de chemie (oplossingsboom 4) Vemijden van enegiegebuik doo middel van vehoging van de enegie-efficiëntie en pocesinnovatie is het meest doelmatige middel voo enegiebespaing en CO2-eductie. Ook pocesintensiveing en micoeactechnologie vallen daaonde. Hieonde zijn twee zee veschillende pojecten weegegeven (iconen) om de beedte van dit ondewep te illusteen. Eleclyse Back-end Duuzame enegie oplossingsboom 5 (DE) Enegieefficiency Oxidatie (selectief)) Mengen/blenden Hulppocessen (pompen/afvangen/opslaan) Vewamen Dogen Koelen

2 94 De sleutelol waamaken Routekaat Chemie KLAPPER: ENERGYSWING Een enegiebespaing van 30% pimaie enegie Mogelijke bespaing kunnen teniet gedaan woden doo de ontwikkeling op de enegiemakt Exta investeing van plm. 1,5 miljoen t.o.v. het oosponkelijke (niet duuzame) ontwep Het eactiepoces bij de poductie van ethoxylaten is stek exothem. Doo nu de mogelijkheid te ealiseendaat deze eactiewamte op een hoog tempeatuuniveau kan woden opgeslagen wodt een enome enegiebespaing van pimaie enegie beeikt. De bespaing wodt gehaald doodat deze enegie kan woden aangewend voo het opwamen van gondsffen. Figuu 58 enegiebespaing doo wamteopslag (icoon) KLAPPER: ENERGIEBESPARING DOOR ISOLATIE EU Pechemie kan 120 PJ/jaa bespaen Snelle pay-back tijden (meestal in maanden) Oude assets Financieing investeingen Communicatie plant NL en HQ buitenland Investeingen pe plan Figuu 59 enegiebespaing doo isolatie (icoon) Vevolgens dient in de uiteindelijk benodigde ene- cyclisch zijn gepoduceed); zie daavoo oplossings- gie bij vookeu te woden voozien via duuzame of ichting 5 Duuzame enegie. henieuwbae bonnen (koolwatesffen die kot-

3 95 De enegiebehoefte die daana esteet, dient zo effi- afvalmateialen aan deden woden geleved, kan dit ciënt mogelijk te woden gepoduceed en gebuikt. ook onde andee oplossingsichtingen vallen. Als WKK kan hieaan een belangijke bijdage leveen, afval wodt hegebuikt, valt het onde sluiten van de met name voo epassingen waabij de vaag naa mateiaalketen (oplossingsichting 3). Als het gaat lageduksom en elekticiteit een goede balans om bioafval dat een enegieepassing kijgt, valt het hebben. Binnen deze oplossingsichting valt ook onde duuzame enegie (oplossingsichting 5). estgebuik. Dat beteft het afvangen en hegebuiken (wee in kingloop bengen) van bijpoducten Als laatste kan de chemie ook enegie-efficiency (we speken dan niet mee ove afvalsmen). Dat in de keten ealiseen doo een efficiënte logistiek. geldt voo mateialen, bijgassen, wamte en som Doo bijvoobeeld lean & geen concepten woden die tijdens het poductiepoces vijkomen. Dat kan afstanden en emissies van voetuigen stek geedu- ook met deden (in de diecte omgeving). Echte, als ceed (zie ondestaande icoon). ICOON: HUNTSMAN BLUE ROAD n CO2 eductie doo vevoe van n poducten /jaa 1900 vachtwagens minde Logistieke pefomances Niet bekend Huntsman wil het volume pe binnenschip geleidelijk uitbeiden en is intussen begonnen met vevoe pe tankcontaine In de volgende fase zal e naa uitbeiding van tanspot naa Antwepen en andee bestemmingen gekeken woden. Figuu 60 vevoe pe binnenschip (icoon) Relevante tends: pocesintensiveing44) Op het gebied van pocesintensiveing zijn e nog veel kansen. Pocesintensiveing is in de ken een maxi- De vediepende studie naa maal intensiveen van een chemisch poces, waabij pocesintensiveing is uitgevoed iedee molecuul op de gewenste wijze met een ande doo Taxxys en te vinden op de gewenste molecuul eageet, waadoo alleen de website van de outekaat. moleculen van het gewenste poduct ontstaan. Dit is mogelijk wannee de pocesopea volledige conle heeft ove de chemische synthese op moleculaie schaal. Belangijke andvoowaaden hiebij zijn dat 44) PI-gedeelte is met medeweking van Taxxys t stand gekomen. het in de kotst mogelijke tijd geschiedt met zo min

4 96 De sleutelol waamaken Routekaat Chemie mogelijk gebuik van pocesappaatuu, gondsffen, t poduct; (2) een zo laag mogelijk enegiegebuik; hulpsffen en enegie. In essentie heeft een poces (3) met zo compact mogelijke pocesappaatuu; (4) daadoo (1) een maximale opbengst van gondsf en een zo geing mogelijk gebuik van hulpsffen. ICONEN: DIVIDING WALL DESTILLATIEKOLOM Dividing Wall destillatiekolom SASOL Zuid Afika pefactiona Hoogte: 64,5 mete Diamete: 4 4,5 mete Potentiele enegiebespaing: 7,7 PJ Menskacht voo de pojecten Financieing investeingen Communicatie plant NL en HQ buitenland Enegetisch Eindgebuik in NL Chemie 2010: 292 PJ (bon CBS; exclusief affinage) Enegiegebuik doo destillatie in NL: 40% (bon ECN) Enegy efficiency vehoging met DW kolommen: > 20% Neem aan: 33% van bestaande kolommen kan geefit woden met DW kolommen Figuu 61 dividing wall destillatiekolom (icoon) ICOON: UITBREIDING EXXONMOBIL AROMATENFABRIEK Enegievebuik daalt met ongevee 15-20% pe n poduct. Enegievebuik pe n poduct daalt met 15-20% Restwamtegebuik Hogee poductie Restwamte van bestaande fabiek nuttig gebuiken. Inconsistent egelgevend kade Capaciteitsuitbeiding van 20%. Aanwending beakthough technology Nieuwe eac zet lueen om naa benzeen en paaxyleen n mee paaxyleen pe jaa. Figuu 62 gebuik estwamte (icoon)

5 97 Op dit gebied wodt veel ondezoek gedaan aan de levensvatbaa en daanaast woden e vele nieuwe hand van de oadmap pocesintensiveing. E zijn al technologieën ontwikkeld. vele technologieën (PI-technologieën) commecieel PI enabling technologies PI thust aea 7. PI pocess analysis ols 8. PI pocess modelling & conl 1. Altenative enegy-based opeations 2. Membane-based hybid sepaation o chemical convesion 3. Integation of sepaation and chemical convesion (non-membane) 4. Tanspot-limited pocesses 5. Pesevation 6. Enegy efficient wate sepaation thoughout the value chain PI enabling technologies 10. Open theme 11. Skyline theme Figuu 63 pogammalijnen oadmap pocesintensiveing Een gote potentie is te vewachten van pocesintensiveing; op dit moment is eeds een aantal technologieën ijp (off the shelf) om te woden egepast. Deze zijn op een ijtje gezet aan de hand van de quick scans die in 2010/2011 bij een aantal VNCIbedijven zijn gehouden. Deze technologieën kennen natuulijk wel andvoowaaden binnen de plants voo daadwekelijke epassingen (zie isks). Ook op de wat langee temijn met een dooontwikkeling onde de hoede van ISPT, is een aantal technologieën inteessant. Deze zijn weegegeven onde de tweede klappe van pocesintensiveing. 9. PI manufactuing tech & piloting

6 De sleutelol waamaken Routekaat Chemie KLAPPER: PROCESINTENSIFICATIE KORTE TERMIJN 4000 Technisch potentieel is 17,7 PJ/jaa Vewacht potentieel is 9,9 PJ/ jaa Technisch potentieel (TJ/jaa) Menskacht voo de pojecten Financieing investeingen Communicatie plant NL en HQ buitenland e di st ive -h ct O BF illa t ng ex ch a at m ixe s Re a he te am io n R/ O ea BF te C Ej xc ec ha Bu ng ss ( e Ve lo s op nt u e i)ac ba se d e ac t o M s ic o Ro m ixe -s s ta m ixe s s s e ng ex ch a at pa ic ul tis St at ic M M oc ha nn Ro t el he in g at ca ed tu u c st e O th ds be ck ed e ex H ta ly t ic e ac ac s s ac m ixe se ic at m ixe St ic at St s 0 E zijn quickscans gedaan bij de VNCI achteban om te kijken welke ijpe PI technologie ingezet zou kunnen woden op veschillende installatie Rijpe technologie is off the shelf technologie Figuu 64 pocesintensiveing kote temijn (klappe). Bon: Taxxys KLAPPER: PROCESINTENSIFICATIE LANGE TERMIJN 4000 Technisch potentieel is 40,7 PJ/jaa Vewacht potentieel is 23,6 PJ/ jaa Technisch potentieel (TJ/jaa) Potentieel (TJ/jaa) E zijn quickscans gedaan bij de VNCI achteban om te kijken welke doo te ontwikkelen PI technologie ingezet zou kunnen woden op veschillende installaties Technologie is ontwikkeling bij ISPT Figuu 65 pocesintensiveing lange temijn (klappe). Bon: Taxxys Nano filtation Micowave eacs-non cat Ionic liquids Adsoptive distillation Millisecond eacs Pulsing opeation of multiphase eacs Pulsed chomagaphic eacs Hydodynamic cavitation eacs Reactive absoption Membane eac (selective) Heat-integated distillation Spinning Disc Reacs (SDRs) SMBP MIP Reactive cystallization/pecipitation Foam eacs Centifugal adsoption technology Impinging steams eac Distillation-pevapoation systems Membane extaction Stuctued intenals fo mass tansfe... Extactive distillation Membane adsoption Extactive distillation Centifugal extacs Pevapoation assisted eactive 0 Membane obsoption/stipping 500 Menskacht voo de pojecten Financieing investeingen Communicatie plant NL en HQ buitenland

7 99 Vede is spake van een veschuiving van som- wodt hegebuik van estsmen en wamte met gebuik naa elekticiteitsgebuik doo bijvoobeeld name al in de bulkchemieplants egepast vanwege wamtepompen, ecompessie en is e met name de schaalvoodelen, waadoo investeingspojecten veel bespaingspotentie op hogetempeatuuwamte endabel woden. Op kleinee plants geldt dat min- (hogeduksom) waadoo de balans tussen som de en zijn e vaak nog veel mogelijkheden voo opti- en elekticiteit veandet. Vedee infomatie ove malisatie. Met name ook de fabieksovestijgende wamtepompen (dat een gote potentie kent) is te oplossingen (planveschijdend - site-integatie vinden - en zelfs ook siteoveschijdend - integatie met nabuige sites) kunnen vede ontwikkeld woden Relevante tends: estgebuik deden om enegie-efficiëntie en ecycling vede te ontwik- Gote stappen zijn ook te maken in fabieks- en site- kelen. Hoewel e al veel evaing is opgedaan met het ovestijgende oplossingen (binnen één bedijf én tus- omgaan met vaag en aanbod en het educeen van sen veschillende bedijven). Voobeelden daavan afhankelijkheden, zijn e gote (oganisaische) zijn uitwisseling van bijpoducten, enegie, som of isico s vebonden aan vedegaande integatie en wamte met de buen (zie icoon hieonde). Doo co-siting. Een voobeeld is de leveing van ests- het bouwen van nieuwe enegie-, wamte- of som- men en estwamte aan de omgeving of veduuza- gids kan dit een exta boost kijgen. Daanaast ming van enegievooziening doo een extene patij. ICOON: GROENE NET CHEMELOT THEMA 1: ENERGIE EFFICIENCY 60 km pijplijn Initiatief van USG en gemeenten Ondesteuning van DSM, Sabic en OCI Nigen 835 TJ wamte Bespaat indiect 16.4 miljoen m3 gas en n CO2 /y Co-financies(s) Meetellen in systematiek 100 miljoen Euo (82 miljoen voo opzetten van enegie bedijf) Figuu 66 estwamtegebuik (icoon) Relevante tends: WKK entabiliteit van WKK kan onde duk komen als WKK wodt al veel egepast in de chemie; in 2009 de gaspijs in vegelijking met de sompijs te wed 29,3 PJ aan wamte en elekticiteit gepodu- hoog is, waadoo geinge of zelfs negatieve spak ceed in de chemie (zie bijlage 1). E zijn echte speads kunnen ontstaan. De kans hieop is gote enkele isico s die een vedee goei bepeken. De bij ovecapaciteit van elekticiteitssec alsmede

8 De sleutelol waamaken Routekaat Chemie bij een steke volatiliteit van de elekticiteitspijzen 6.2). Het enegetisch endement van WKK s is in als gevolg van veel intemittend vemogen, waa- veel gevallen nog steeds optimaal. De inzet van WKK bij vooal in de nacht veelvuldig negatieve pijzen zal waaschijnlijk wel veandeen. De vewachting kunnen vookomen. Ook op de voowaatse makt is dat WKK s vaak kleine zullen woden (hoewel e kan de vehouding tussen gas- en elekticiteitspij- ook uimte voo gote WKK s nodig blijft, omdat dat zen voo WKK ongunstig zijn, waadoo eventuele een gote impact heeft). Daanaast zullen WWK s positieve mages niet op voohand vezilved kunnen flexibele (bete afgestemd op de behoefte) woden. woden. Daaenboven is e gote onzekeheid ten Twijfelgevallen voo WKK-inzet woden situaties met aanzien van ETS en de CO2-pijsontwikkelingen (zie een lage wamtevaag of een wamtevaag met lage paagaaf 9.1), hetgeen het isico van een endabele vollastuen. investeing in WKK vegoot. Doo deze ontwikkelingen stijgt de behoefte aan mee flexibele WKK, ten 6.2 Wat is de potentie? aanzien van zowel de inzet als de wamtekachtvehouding. Deze flexibele inzet van WKK kan opwegen tegen de efficiency. Uit de ondgang langs bedijven (pojecten in de pijplijn fase 1) is gebleken dat haast alle bedijven Ondanks deze isico s is e een duidelijke potentie meedee enegie-efficiencypojecten of pogamma s voo WKK s voo de chemie hebben en dat daamee een aanzienlijke CO2-educ- 45) (zie ook paagaaf tie wodt geealiseed. 45) Het potentieel van WKK in de chemie, enquête onde leden van de VNCI, PWC, Enegie efficiency (nieuwe pojecten) 14 Enegie efficiency (pojecten in pijplijn) Duuzame poducten (technisch potentieel) 12 CO2 (Mn) Figuu 67 ingeschatte potentie oplossingsichting enegie-efficiency

9 101 De potentie van enegie-efficiency is na CCS het en kote teugvedientijd). Ook wodt in Nede- gootst. Omdat e al veel was meegenomen in fase 1 land slechts een bepekt aantal nieuwe installaties (waaonde ook pojecten die bij PPS woden uit- gebouwd, waabij nomaal gespoken veel enegie-effi- gevoed, zoals ISPT) optellend t 3,6 Mn CO2, is ciëntiewinst te behalen valt. Bij uitbeidingen wodt e in fase 2 (potentie nieuwe ingeschatte pojecten) in ons land vaak wel een gote bespaing geealiseed. een aanzienlijk, maa lage aandeel CO2-eductie bijgekomen: 2,1 Mn CO2. De technische potentie Potentie uitgesplitst aan de hand is eg goot, met name doo een gote potentie van van oplossingsboom PPS-pojecten (die vanwege de eseachfase waain Kijkend naa de aad van de pojecten, valt op dat ze zitten stek zijn gecoigeed). de gootste stappen gemaakt woden bij vemijden. Dit met name op het gebied van bespaing In PJ uitgedukt is de gecoigeede potentie zo n en dan meestal ten aanzien van de wamtevaag 90 PJ. De maximale technologische potentie, evan (doo nieuwe installaties aan te schaffen) en po- uitgaande dat alle (eseach)pojecten t een goed cesaanpassingen (aanpassen van pocesstappen). einde woden gebacht en maximaal woden geïm- Daanaast is van pojecten op het gebied van po- plementeed, komt uit op 14,7 Mn CO2 en uim cesintensiveing een gote bijdage te vewachten. 230 PJ. Dit is mee dan 50% van het enegetisch Ook efficiënt gebuik doo estgebuik van wamte, vebuik van de sec in 2005, dus met echt een maa ook afval, heeft veel potentie. Zowel doo eigen maximale potentie. gebuik als met deden. Voo WKK46) wodt ook nog een behoolijke potentie vewacht. De potentie is aanzienlijk, zeke omdat het meeste laaghangende fuit al is geplukt (bepekte investeing 46) Gotendeels gebaseed op: Het potentieel van WKK in de chemie, enquête onde leden van de VNCI, PWC, Good housekeeping Vemijden 98 Bespaing Elekticiteit 1249 Nieuwe installatie 282 Wamte (isolatie) Elektificatie 13 Poces aanpassing Poces1644 intensificatie Font end Back-end Duuzame enegie oplossingsboom 5 (DE) Geneiek WKK Enegieefficiency 246 Efficiënt gebuik Restgebuik Eigen gebuik Andee enegiedage Deden 6 Waste Efficiëntee Logistiek Wamte 267 Biobased waste oplossingsboom 5 (DE) Legenda gote cikel linkezijde De tale potentie in Kn CO2 van de oplossingsichting. Dit zijn alle kleinee cikels echts in de oplossingsboom bij elkaa opgeteld. Kleine cikels echtezijde Potentie in Kn CO2 pe deel van de oplossingsboom. Dit zijn dus geen uitsplitsingen van voogaande kleine cikels. Donke blauw Aandeel van de potentie doo pojecten in de pijplijn. Licht blauw Aandeel van de potentie doo nieuwe pojecten.

10 102 De sleutelol waamaken Routekaat Chemie Figuu 68 gekwantificeede oplossingsboom enegie-efficiency (oplossingsboom 4) KLAPPERS: AIRPRODUCTS H2 PLANT CO2 n/jaa bij een capaciteit van 300 n H2 pe dag 3 PJ/y Inmiddels opgestat 200 miljoen Euo In dit geval gebuikt de nieuwe watesffabiek het gas dat doo de affinadeij wodt gepoduceed, en dat vooheen wed gebuikt voo de poductie van som in boiles, als gondsf en maakt daa zowel watesf als som van! Figuu 69 enegie delen met de buen (klappe) 6.3 Risico s en andvoowaaden Hiena zijn de isico s en andvoowaaden voo deze oplossingsichting weegegeven.

11 103 Technologische isico's Maktisico's Oganisaische isico's 1. Stabiliteit, ondehoudsgevoeligheid en beheesbaaheid van poductiepoces (en daamee ook kwaliteit op eindpoduct) doo doovoeen van nieuwe technologieën 8. Volatiliteit van pijs van wamte (ook laagwaadig) en elekticiteit 13. Consevatieve cultuu m.b.t. nieuwe (poces-) technologie en bepekte esouces (mankacht) voo EE-pojecten 2. Mate van ingijpen (efitting) in huidige poces (dat is geoptimaliseed) 10. Level playing field: enegiepijzen, CO2-picing en wetgeving (zie pa 9.1) 3. Veel aanpassingen tijdens tun-aound, dus in kote tijdspanne 4. Stabiliteit van poductsmen belangijk voo enegie-efficiency optimalisatie, staat haaks op specials leveen 5. Enegie-effiency vebeteing kan esulteen in een lagee benuttingsgaad en daamee efficiency van een WKK 9. Investeing (in o.a. infastuctuu) met lange TVT niet mogelijk voo bedijven 11. WKK; entabiliteit onde duk als gaspijs t.o.v. sompijs hoog is. Ook betalen voo exta gegeneeede CO2 (ETS III) 15. Financieing, van EE-pojecten, maa zeke ook infastuctuu voo delen met buen en ondezoek (tussen poof of pinciple en poof of concept) 12. Ontbeken langetemijnondesteuning voo WKK (vanuit oveheid), bijvoobeeld doo subsidie of WKK-elekticiteit vooang geven 6. Poceskennis niet mee binnen het bedijf 7. Veel specifieke isico's voo PI (zie vediepende studie PI op de website) 14. Samenweking: contactvoowaaden leveing wamte, som of elekticiteit (bijvoobeeld hoe lang is afname gegaandeed, wie betaalt voo back -up systeem) 16. Besliscentum bevindt zich in het buitenland; daaom concuentie om investeingen binnen intenationale bedijven 17. Wie neemt isico voo zijn ekening van nieuwe technologie, mkb (chemie), gootbedijven (chemie), equipment manufactue 18. Vegunningen (milieu) voo uitbeiding/ aanpassing Figuu 70 isico s oplossingsichting enegie-efficiency Een paa belangijke isico s lichten we hiena vede Samenweking, integatie en vebinden is een must e. Duidelijk is dat implementatie van veandein- om de chemische industie op lange temijn voo gen egelmatig ook wodt vetaagd als gevolg van Nedeland te behouden. Ketenbespaingen kunnen een consevatieve cultuu, niet alleen ten aanzien enemen doo mee wamte-integatie ove genzen van de gehanteede poductiepocessen maa ook van eigen pocessen heen om de meest efficiënte qua vaag in de mee matue eindvebuikesmak- cluste te kijgen en consotia te bouwen met zo veel ten. Ook zijn e vaak financiële belemmeingen: aan- mogelijk speles in de keten, van equipment manu- deelhoudes geven de vookeu aan kotetemijnwin- factues en technologieontwikkelaas t en met sten boven mee duuzame langetemijnoplossingen. de eindgebuikes. Ook kan men denken aan lokale en egionale integatie van wamtenetweken. De

12 104 De sleutelol waamaken Routekaat Chemie enegiedistibutiesec kan een centale ol spelen Deels kunnen bedijven individueel deze isico s om patijen bij elkaa te bengen en te investeen in managen. Echte, een deel van de isico s kan ook infastuctuu (via onde andee smat gids). collectief opgepakt woden. Dat noemen we andvoowaaden. Die andvoowaaden zijn in de Maa samenweking tussen veschillende patijen volgende tabel weegegeven. Tevens is aangegeven is lastig, vooal als e langetemijncommitment welk isico wodt beïnvloed doo het ealiseen van gevaagd wodt. Bovendien is het endement van de andvoowaade. enegiebespaende pojecten vaak onvoldoende, waadoo langetemijnbelangen op gespannen voet komen te staan met kotetemijnbelangen (aandeelhoudes). Randvoowaade Oplossingsichting Wie bekken? Snellee implementatie doo niet-consevatieve cultuu (invloed op isico 13) Pogamma s om omgaan met innovaties te stimuleen/leen Mee geichtheid en uimte voo EE-pojecten binnen bedijven Chemiebedijven, VNCI Pocesintensiveing voo vevanging huidige unit opeations (invloed op isico 13, 15, 18 en specifieke technologische isico s afhankelijk van pilot, zie ook vediepende studie PI) Commitment om steeds 2-3 bedijven iets te laten bouwen en testen op een site als zijsom van een echt poces. Nieuwe technieken moeten bewezen woden (andes woden ze niet gebuikt) Sec -- pilots doo de gotee bedijven binnen de sec -- consotia suppot doo 50% publiek 50% pivaat geld = ISPT -- samenweking, evt. met ondesteuning van O NL of O EU Kennisinstellingen -- ISPT, kennisinstellingen -- dit initiatief is eeds doo ISPT opgepakt en in de makt uitgezet; suppot en enthousiasme voo uitbeiding van het aantal patnes is van hate welkom. Uitvoeende maktpatijen lobbyen hievoo in hun industiële netwek -- sec lobby, O NL met geld. Bedijven om pojecten te identificeen VNCI -- Faciliteende ol Chemiesec, kennisinstellingen, VNCI Financieing (invloed op isico 9 en 15) Opties ontwikkelen om financiële belemmeingen (waabij aandeelhoudes vookeu geven aan kotetemijnwinsten in plaats van mee duuzame langetemijnoplossingen) op te lossen Chemiebedijven, VNCI, kennisinstellingen Financieing infastuctuu (invloed op isico 9 en 15) Revolving fund om infastuctuu te financieen om deling met buen mogelijk te maken Lokale en landelijke oveheid, financieingspatijen, chemische industie Innovaties stimuleen die doobaken mogelijk maken (invloed op isico 16 en 17) Inzet van innovatie-instumenten voo doobaaktechnologieën Oveheid, chemische industie

13 105 Randvoowaade Oplossingsichting Wie bekken? Mee samenweking en integatie (invloed op isico 14) Mee wamte-integatie ove genzen eigen pocessen om de meest efficiënte cluste te kijgen. Hiebij kan men o.a. denken aan de leveing van estsmen en estwamte aan omgeving of veduuzaming van de enegievooziening doo een extene patij. Of aan zgn. ESCo s die zog dagen voo utilityuitwisseling (zoals som) tussen bedijven. En consotia bouwen met zo veel mogelijk speles in de keten, van equipment manufactues en technologieontwikkelaas t en met de eindgebuikes Mee kennisontwikkeling op mogelijkheden voo langetemijncontacten tussen patijen. Hiedoo kunnen ketenbespaingen enemen. Ook kan men denken aan lokale en egionale integatie van wamtenetweken. De enegiedistibutiesec kan een centale ol spelen om patijen bij elkaa te bengen en te investeen in infastuctuu (via o.a. smat gids) Vebeteing van de samenweking met univesiteiten is mogelijk doo een gotee bekkenheid bij de implementatie van pocesvebeteingen in plaats van de huidige focus op vooal nieuwe ideeën op basis van vaak te kotsndige pogamma s Chemische industie en elevante ketenspeles en buen VNCI, (lokale) oveheid, kennisinstellingen (faciliteen van samenweking) Langetemijnvisie oveheid (invloed op isico 8, 10, 12, 14 en 18) Een conceet ekomstbeeld voo invulling van enegie (elekticiteit en wamte) ontbeekt, evenals egie op infastuctuu. E zijn momenteel te veel isico s voo de ekomst om een duidelijke ichting te bepalen voo de ekomstige vaag naa enegie. Een deel van dit isico wodt geceëed doo het ontbeken van een langetemijnbeleid vanuit de oveheid (o.a. op het gebied van CO2-handel, duuzame opwekking, level playing field in Euopa, zie pa 9.1) Een manie om dat te doen: oveheid stelt duidelijke doelen, geeft opdacht aan goep ingenieus (wetenschap, bedijfsleven, oveheid (opeeend op basis van feiten) om doelen te vetalen in egelingen die technisch kloppen. Die woden vede uitgewekt doo economen en juisten (ook van de oveheid) om opeationeel uitgevoed te woden (neem bijvoobeeld tstandkoming van WKK- en DE-cetificatensysteem in Vlaandeen) Chemische industie, VNCI, oveheid egievoeing op de infastuctuu (Rijks Wamte Staat). WKK (invloed op isico 11) Rijk: aanvullend stimuleend beleid, voobeelden Duitsland ( feed-in taief ) UK (fiscale aftek investeingen) Bedijven: ontwikkeling van flexibele opties voo WKK (contacten, technologie) Chemische industie, VNCI, oveheid Tabel 13 andvoowaaden oplossingsichting enegie-efficiency 6.4 Conclusie daavoo is dat gote stappen in enegie-efficiency vaak gepaad gaan met het bouwen van nieuwe en Enegie-efficiency is van oudshe het belangijkste uitbeiding van huidige installaties. En daavoo thema om enegie en CO2 te bespaen. Vaak gaan moet voldoende (investeings)uimte zijn. Daanaast pojecten hand in hand met kosteneductie. Hoe- kan doo betee samenweking en snelle adoptie wel veel laaghangend fuit al is geplukt, is e een van nieuwe technologieën nog een hogee potentie behoolijke potentie. Een belangijke voowaade behaald woden.

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Asynchrone motoren (inductiemotor)

Asynchrone motoren (inductiemotor) Aynchone moto Aynchone motoen (inductiemoto) Van Genechten K. 1/94 Aynchone moto 1. Inleiding In het voige hoofdtuk hebben we de ynchone moto betudeed welke i afgebeeld op ondetaande tekening: Deze moto

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials DLO-jaaappotage BO+WOT 2014 Cluste: Cluste: Thema: Thematekke: BO-21.02 BBE AF1 Biobased Dooloop (Agi-Food) Haiëtte Bos 001 Biobased Pefomance Mateials Maaten van de Zee (FBR) Contactpesoon : s Contactpesoon

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3 ELEKTRICITEIT THEORIE ASM veie:3/1/008 I. Claeen 1 Aynchone moto.... 3 1.1 Toepainggebied.... 3 1. Wekingpincipe.... 3 1.3 Samentelling.... 5 1.4 Het elektomagnetich daaiveld.... 7 1.4.1 Een viepolig daaiveld

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Consequenties van Rendementsberekeningen voor Onderwijsbeleid

Consequenties van Rendementsberekeningen voor Onderwijsbeleid Consequenties van Rendementsbeekeningen voo Ondewijsbeleid Bas Jacobs, Easmus Univesiteit Rottedam Kenniskame OCW, 23 Maat, 2010 23 apil 2010 1 Inleiding en samenvatting Schattingen van de opbengsten van

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse De invloed van passeende schepen op afgemeede schepen, Juni 004, O.A. Willemse Pot Reseach Cente Rottedam-Delft. Gebuik van gegevens en teksten is met bonvemelding vijelijk toegestaan. Commecieel gebuik

Nadere informatie

Milieubalans Heeft het beleid effect? Worden de doelen gehaald? Kan het goedkoper?..in een Europese context VBTB: Milieu- en Natuurplanbureau

Milieubalans Heeft het beleid effect? Worden de doelen gehaald? Kan het goedkoper?..in een Europese context VBTB: Milieu- en Natuurplanbureau Milieubalans 2003 VBTB: Heeft het beleid effect? Woden de doelen gehaald? Kan het goedkope?..in een Euopese context Opening De Milieubalans wodt vootaan in mei uitgebacht om daamee het jaalijkse poces

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie