Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek"

Transcriptie

1 Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het behalen van dit diploma moeten examens worden afgelegd voor de volgende modules: Basiskennis Boekhouden (BKB). Basiskennis Calculatie (BKC). Financiële administratie. Kostprijscalculatie. Bedrijfseconomie. Periodeafsluiting. Vanaf het studiejaar kunnen mbo-studenten die een financieel-administratieve opleiding op niveau 3 of 4 volgen, op hun eigen school deelnemen aan de door de Associatie georganiseerde examens voor het Praktijkdiploma Boekhouden. Deze mogelijkheid is ontstaan door een samenwerking tussen de Stichting Praktijkleren en de Associatie. Om te komen tot een goede afstemming van de exameneisen van beide instellingen moesten de examenprogramma s van deze instellingen worden aangepast. De wijzigingen die zijn aangebracht in het examenprogramma van de Associatie hadden tot gevolg dat ook de door Noordhoff Uitgevers ontwikkelde boeken voor de zes modules van het PDB-examen enigszins moesten worden aangepast. Daarom hebben de schrijvers van deze boeken een appendix bij elk boek samengesteld. Hierin zijn de wijzigingen in het examenprogramma van de Associatie opgenomen. Op de volgende bladzijde vindt u een handleiding waarin de wijzigingen voor het boek Periodeafsluiting Opgaven en werkboek ISBN per hoofdstuk staan vermeld. In het vervolg van deze appendix zijn alle opgaven die in de handleiding staan vermeld bij Toevoegen achtereenvolgens opgenomen. Achterin deze appendix zijn de uitwerkingenbladen bij deze opgaven afgedrukt. Indien u vragen heeft over de zes boeken, deze appendix of anderszins kunt u altijd contact opnemen met de uitgever, via Hoogstraten/Essen, zomer 2011 Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren App. 1 van 30

2 Handleiding appendix bij het boek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Hoofdstuk uit boek Wijzigingen t.o.v. boek 1 Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid 2 Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid 3 Vennootschap onder firma 4 Eigen vermogen nv/bv aandelenkapitaal 5 Eigen vermogen nv/bv winstbepaling en winstverdeling 6 Vreemd vermogen 7 Voorzieningen Toevoegen na hoofdstuk 7: 7A Leasing Opgaven 7A.1 t/m 7A.8. 7B Filiaalboekhouding Opgaven 7B.1 t/m 7B.7. 8 Correctiejournaalposten algemeen 9 Correctiejournaalposten als voorafgaande journaalposten 10 Correctiejournaalposten specifiek 11 Correctiejournaalposten voorbeeld examenopgave 12 Administratieve organisatie 13 Jaarverslaggeving 14 Computerboekhouden 15 Juridische aspecten 16 Periodeafsluiting examentraining Werkbladen App. 2 van 30

3 7A Leasing 7A.1 7A.1 Benschop BV beschikt over computerapparatuur op basis van een leasecontract. Op de balans van Benschop BV komen onder andere voor de posten Leaseapparatuur en Leaseverplichtingen. Gevraagd Is hier sprake van de leasevorm operationele lease, financiële lease of sale and operational leaseback? Motiveer het antwoord. 7A.2 7A.1 De aanschaf van computerapparatuur bij Van Schelven BV in Bilthoven vond plaats op basis van leasing. Van Schelven BV noteert voor deze computerapparatuur jaarlijks afschrijvingskosten op de winst-en-verliesrekening. Gevraagd Is hier sprake van financiële lease, operationele lease of sale and operational leaseback? 7A.3 7A.1 Industriële onderneming Toppax BV in Heusden heeft besloten voor een deel van haar machinepark een sale and financial leaseback -contract af te sluiten. Gevraagd Wat kan de bedoeling zijn van het afsluiten van dit contract? 7A.4 7A.2 In deze opgave blijft de omzetbelasting buiten beschouwing. Multicom BV in Haarlem koopt computergestuurde draaibanken in voor per stuk; dit is tevens de magazijnprijs. Zij verkoopt deze contant voor per stuk. Multicom BV biedt ook de mogelijkheid deze draaibanken te leasen. Finex BV in Leiden heeft met Multicom BV een financial-leasecontract afgesloten voor één draaibank. Bij een leasecontract voor één draaibank moet worden betaald: begin jaar 1 t/m 8 : leasetermijn eind jaar 8 : overdrachtskosten 100 Bij de vaststelling van de leasetermijnen rekende Multicom BV met 10% interest per jaar. Finex BV schrijft jaarlijks af op de geleasde draaibank. Finex BV heeft in haar boekhouding onder andere de volgende rekeningen in gebruik: 030 Machines 035 Machines in leasing 040 Afschrijving machines in leasing 050 Leasecrediteuren 110 Bank 130 Vervallen leasetermijnen 460 Afschrijvingskosten 470 Interestkosten Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7A App. 3 van 30

4 Gevraagd Journaliseer voor Finex BV de volgende financiële feiten: 1 Het sluiten van het contract, dat tegen contante verkoopprijs in het grootboek wordt vastgelegd. 2 Het vervallen van de termijn begin jaar 1 (deze termijn bevat geen interest). 3 Het vervallen van de termijn begin jaar 2 (deze termijn bevat interest). 4 De jaarlijkse afschrijving op de geleasede draaibank. 5 De overdracht van de geleasede draaibank eind jaar 8. De overdrachtskosten worden per bank betaald. 7A.5 7A.2 Van Pellen BV in Enschede leaset op 1 mei 2010 een nieuwe bedrijfsauto. De aanschafprijs (exclusief btw) is De maandelijkse leasetermijn bestaande uit aflossing en interest is (exclusief btw). Van Pellen BV activeert de bedrijfsauto op de balans. De directie schrijft de bedrijfsauto in vijf jaar lineair af tot op 0 restwaarde. Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. De in 2010 gefactureerde leasetermijnen bevatten in totaal voor aflossing. a Van welke leasevorm is hier sprake? b Voor welk bedrag noteert Van Pellen BV de bedrijfsauto debet op de balans per 31 december 2010? c Voor welk bedrag noteert Van Pellen BV de post Leaseverplichtingen bedrijfsauto credit op de balans per 31 december 2010? d Welk bedrag vermeldt Van Pellen BV voor de geleasede bedrijfsauto in totaal als kosten op de winsten-verliesrekening over 2010? 7A.6 7A.3 Sanne Terbeek BV in Roosendaal heeft kopieerapparatuur aangeschaft op basis van een operationalleasecontract. Maandelijks ontvangt Sanne de volgende factuur. Huur 270 Onderhoudskosten - 30 Omzetbelasting 19% Gevraagd Wat noteert Sanne naar aanleiding van deze factuur op haar maandelijkse winst-en-verliesrekening? 7A.7 7A.3 Machinefabriek Van der Herik BV in Schalkwijk sluit begin 2010 met Nobel BV in Ede een operationeel-leasecontract voor de duur van vijf jaar. Op grond van dit contract wordt aan Nobel BV een nieuwe machine ter beschikking gesteld met een kostprijs voor de fabriek van (exclusief OB). De levensduur is vijf jaar en de restwaarde daarna De afschrijvingsbedragen worden gesteld op gelijke bedragen per maand. De interest over het gemiddeld gedurende de volle levensduur geïnvesteerd vermogen wordt gesteld op 20% per jaar. In dit percentage is ook de brutowinstmarge verwerkt. De verzekeringskosten zijn (exclusief 7% assurantiebelasting) per jaar en de kosten van groot onderhoud per half jaar. De kosten van montage en demontage (na vijf jaar) van de machine zijn 600. Het OB-percentage is 19%, te berekenen over alle kosten exclusief de interest en de verzekeringskosten. In het grootboek van Nobel BV komen onder meer voor de rekeningen: 040 Machines 110 Bank 180 Te verrekenen OB 480 Machinekosten in verband met leasecontracten a b c Bereken de grootte van de maandelijkse leasetermijn die door Nobel BV moet worden betaald. Geef de journaalpost van de betaling (per bank) van de maandelijkse leasetermijn door Nobel BV. Geef de journaalpost die Nobel BV maakt, als zij na vijf jaar gebruikmaakt van een eventuele koopoptie van (exclusief 19% OB). De betaling vindt plaats per bank. App. 4 van 30 Opgaven hoofdstuk 7A Noordhoff Uitgevers bv

5 7A.8* 7A.3 Power Groep BV in Gouda houdt zich bezig met de aanleg van pijpleidingen en kabels voor gemeenten en provinciale overheden. De groep heeft voor haar werk onder meer de beschikking over graafmachines van het type XYZ De graafmachines worden via financiële leasing verkregen bij Leaseplan NV in Almere. Er zijn twee graafmachines geleased. De graafmachines die tezamen een aanschafprijs hebben van worden in 36 maanden betaald. Termijnbetalingen vinden steeds aan het einde van de maand plaats. Na afloop van de leaseperiode van drie jaar kan Power Groep BV de juridische eigendom van de graafmachines verkrijgen. Daarvoor is zij in totaal een bedrag verschuldigd van , vermeerderd met omzetbelasting. De bedrijfsleiders van Power Groep BV beschikken ieder over een auto van de zaak van het type Volkswagen Golf. Deze auto s worden via operationele leasing eveneens geleased bij Leaseplan NV. De maandelijkse termijn van een auto is inclusief kosten van onderhoud, verzekering, hulpverlening, glasdekking en motorrijtuigenbelasting. In de boekhouding van Power Groep BV komen onder meer de volgende grootboekrekeningen voor: 024 Machines 025 Leasemachines 034 Afschrijving machines 035 Afschrijving leasemachines 075 Leaseverplichtingen 120 Bank 130 Debiteuren 135 Vervallen leasetermijnen 140 Crediteuren 175 Te betalen omzetbelasting aan leasecrediteuren 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Verschuldigde omzetbelasting 424 Afschrijvingskosten machines 425 Afschrijvingskosten leasemachines 470 Financieringskosten leasemachines 480 Onderhoudskosten 490 Brandstofkosten auto s 495 Huurkosten leaseauto s Gevraagd Journaliseer voor Power Groep BV de volgende financiële feiten, waarbij uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van de genoemde grootboekrekeningen. 1 Leasecontract gesloten voor twee graafmachines van het type XYZ Aanschafprijs machines Afsluitkosten contract Omzetbelasting 19% van = De afsluitkosten van het leasecontract zijn begrepen in de eerste termijn. 2 Het vervallen van de eerste leasetermijn van de twee graafmachines, die als volgt is samengesteld: Aflossing lening graafmachines: : 36 = Interest Afsluitkosten contract Omzetbelasting Totaal De betaling van de eerste leasetermijn van de twee graafmachines via de bank. 4 Het vervallen van de tweede leasetermijn van de twee graafmachines, die als volgt is samengesteld: Aflossing lening graafmachines: : 36 = Interest Totaal Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7A App. 5 van 30

6 5 De maandelijkse afschrijving op de twee graafmachines XYZ-2005 is in totaal De boeking van de factuur in verband met de overdracht na drie jaar aan Power Groep BV van de juridische eigendom van de twee graafmachines. 7 Aangeschaft ten behoeve van bedrijfsleider A. van der Werf via Leaseplan NV een Volkswagen Golf 1.6 tdi. De catalogusprijs van de auto is Leaseplan NV stuurt een nota voor de eerste maandelijkse leasetermijn, die als volgt is samengesteld: Huur, motorrijtuigenbelasting en verzekering 500,00 Onderhoudskosten, reparaties en glasdekking - 110,00 Omzetbelasting 19% van 540 = - 102,60 712,60 8 De betaling per bank van de bij 7 ontvangen nota van Leaseplan NV. 9 Door bedrijfsleider A. de Boer is 33 liter diesel getankt. Hij heeft via de pinpas van het bedrijf 48,36 afgerekend. In het bedrag is 7,72 omzetbelasting begrepen. Het bedrag is van de bankrekening afgeschreven. 10 Per bank betaald een nota van Autotaalglas van 83,30, inclusief 13,30 omzetbelasting. Het betreft de reparatie van de voorruit van een van de leaseauto s. De nota is doorgestuurd naar Leaseplan NV met het verzoek het bedrag aan Power Groep BV over te maken. Leaseplan NV verrekent de omzetbelasting. De nota van Autotaalglas wordt niet afzonderlijk geboekt. (PDB, gewijzigd) App. 6 van 30 Opgaven hoofdstuk 7A Noordhoff Uitgevers bv

7 7B Filiaalboekhouding 7B.1 7B.2 Novicom BV in Utrecht heeft een filiaal in Eindhoven. De voorraad in het centraal magazijn wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen, de voorraad in de filialen tegen verkoopprijzen (inclusief OB). De winstmarge bedraagt 25% van de verkoopprijs (exclusief OB); de omzetbelasting is 19%. Novicom BV heeft een niet-zelfstandige filiaaladministratie. Over april 2010 zijn de volgende gegevens bekend. 1 Kasstorting door het filiaal in Eindhoven in de centrale kas Door het centraal magazijn goederen verzonden aan het filiaal in Eindhoven met een vaste verrekenprijs van De verkoopprijs (inclusief OB) van deze goederen is Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Eindhoven de volgende kasafrekening ontvangen: Saldo op 1 april Contante verkopen Storting in de centrale kas Saldo op 30 april Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Eindhoven de volgende goederenafrekening ontvangen: Voorraad op 1 april Ontvangen van het centraal magazijn Contante verkopen (inclusief 19% OB) Voorraad op 30 april Bij de uitwerking van deze opgave mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de volgende rekeningen: Centrale kas Kas filiaal Eindhoven Te verrekenen OB Verschuldigde OB Voorraad goederen centraal magazijn Voorraad goederen filiaal Eindhoven Ongerealiseerde winst + OB in voorraad goederen filiaal Eindhoven Inkoopprijs verkopen filiaal Eindhoven Opbrengst verkopen filiaal Eindhoven Gevraagd Journaliseer bovenstaande gegevens. Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7B App. 7 van 30

8 7B.2 7B.2 Oslov BV in Arnhem heeft onder andere een filiaal in Gouda. De voorraad in het centraal magazijn wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen, de voorraad in de filialen tegen verkoopprijzen (inclusief OB). De winstmarge bedraagt 30% van de verkoopprijs (exclusief OB); de omzetbelasting is 19%. Toegepast wordt een niet-zelfstandige filiaaladministratie. Over mei 2010 zijn de volgende gegevens bekend. 1 Door de centrale kas is kasgeld gezonden naar het filiaal in Gouda Door het centraal magazijn goederen verzonden aan het filiaal in Gouda met een vaste verrekenprijs van De verkoopprijs (inclusief OB) van deze goederen is Door het hoofdkantoor is voor inventaris voor het filiaal in Gouda per ING Bank betaald (inclusief 19% OB) Op de rekening van het hoofdkantoor bij de ING Bank is door het filiaal in Gouda gestort Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Gouda de volgende kasafrekening ontvangen: Saldo op 1 mei Ontvangen kasgeld Contante verkopen Betaalde kosten: Huur mei Algemene kosten mei OB = Storting bankrekening hoofdkantoor Saldo op 31 mei Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Gouda de volgende goederenafrekening ontvangen: Voorraad op 1 mei Ontvangen van het centraal magazijn Rechtstreeks ontvangen van leveranciers (boeken bij punt 7) Contante verkopen Prijsverlagingen op voorraad Voorraad op 31 mei NB Denk bij de prijsverlagingen aan de correctie van de ongerealiseerde winst en OB. 7 Door het hoofdkantoor is de volgende factuur ontvangen: Goederen Omzetbelasting 19% Deze goederen zijn rechtstreeks aan het filiaal afgeleverd Op de inventaris van het magazijn wordt afgeschreven Bij de uitwerking van deze opgave mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de volgende rekeningen: Inventaris filiaal Gouda Centrale kas Kas filiaal Gouda ING Bank Crediteuren App. 8 van 30 Opgaven hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

9 180.0 Te verrekenen OB Verschuldigde OB Afschrijvingskosten filiaal Gouda Huurkosten filiaal Gouda Algemene kosten filiaal Gouda Voorraad goederen centraal magazijn Voorraad goederen filiaal Gouda Ongerealiseerde winst + OB in voorraad goederen filiaal Gouda Gerealiseerde winst verkopen filiaal Gouda Afprijzingen filiaal Gouda Gevraagd Journaliseer de hiervóór vermelde gegevens. 7B.3 7B.2 Welke wijzigingen moeten in de uitwerking van opgave 7B.2 worden aangebracht, indien naast het gegeven rekeningenschema gebruik zou worden gemaakt van de rekeningen: Stortingen hoofdkantoor/filiaal Gouda Zendingen filiaal Gouda 7B.4 7B.2 Wouters NV in Amsterdam heeft onder andere een filiaal in IJmuiden. De voorraad in het centraal magazijn wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen, de voorraad in de filialen tegen verkoopprijzen (inclusief OB). De winstmarge bedraagt 20% van de verkoopprijs (exclusief OB); de omzetbelasting is 19%. Wouters NV heeft een niet-zelfstandige filiaaladministratie. Over oktober 2010 zijn de volgende gegevens bekend. 1 Door het centraal magazijn zijn goederen gezonden naar het filiaal in IJmuiden met een vaste verrekenprijs van De verkoopprijs (inclusief OB) van deze goederen bedraagt Op de rekening van het hoofdkantoor bij de Rabobank is door het filiaal in IJmuiden gestort Door het hoofdkantoor is van het filiaal in IJmuiden de volgende goederenafrekening ontvangen: Voorraad op 1 oktober Ontvangen van het centraal magazijn Contante verkopen (boeken bij punt 4) Verkopen op rekening (boeken bij punt 5) Nadelig voorraadverschil Voorraad op 31 oktober Door het hoofdkantoor is van het filiaal in IJmuiden de volgende kasafrekening ontvangen: Saldo op 1 oktober Contante verkopen Betaalde kosten: Schoonmaakkosten winkel oktober Reclamekosten oktober OB = Storting Rabobankrekening hoofdkantoor Saldo op 31 oktober Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7B App. 9 van 30

10 5 Door het hoofdkantoor is de volgende factuur aan een afnemer van het filiaal IJmuiden verzonden: Goederen Omzetbelasting 19% Deze goederen zijn rechtstreeks door het filiaal afgeleverd (zie 3). Het grootboek van Wouters NV bevat onder andere de volgende rekeningen: Kas filiaal IJmuiden Rabobank Debiteuren Te verrekenen OB Verschuldigde OB Stortingen filiaal IJmuiden Zendingen filiaal IJmuiden Huisvestingskosten filiaal IJmuiden Voorraadverschillen filiaal IJmuiden Reclamekosten filiaal IJmuiden Voorraad goederen centraal magazijn Voorraad goederen filiaal IJmuiden Ongerealiseerde winst in voorraad goederen filiaal IJmuiden Omzetbelasting in voorraad goederen filiaal IJmuiden Inkoopprijs verkopen filiaal IJmuiden Opbrengst verkopen filiaal IJmuiden Gevraagd Journaliseer de verstrekte gegevens B.5 7B.3 Broekema BV in Groningen heeft onder andere een filiaal in Assen. Voor dit filiaal wordt een zelfstandige filiaaladministratie bijgehouden. De voorraad in het centraal magazijn wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen, de voorraad in de filialen tegen verkoopprijzen (inclusief OB). De winstmarge is 30% van de verkoopprijs (exclusief OB); de omzetbelasting is 19%. De gecombineerde aangifte omzetbelasting hoofdkantoor/filialen wordt gedaan door het hoofdkantoor in Groningen. Over april 2010 zijn de volgende gegevens bekend. 1 Door de centrale kas wordt kasgeld gezonden naar het filiaal in Assen; bedrag Door het centraal magazijn goederen gezonden naar het filiaal in Assen met een vaste verrekenprijs van De verkoopprijs (inclusief OB) van deze goederen is Door het hoofdkantoor is voor inventaris voor het filiaal in Assen per bank betaald (inclusief 19% OB) Op de bankrekening van het hoofdkantoor is door het filiaal in Assen gestort App. 10 van 30 Opgaven hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

11 5 Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Assen de volgende kasafrekening ontvangen: Saldo op 1 april Ontvangen kasgeld Contante verkopen Betaalde kosten: Huur april Algemene kosten april Storting bankrekening hoofdkantoor Saldo op 30 april Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Assen de volgende goederenafrekening ontvangen: Voorraad op 1 april Ontvangen van het centraal magazijn Rechtstreeks ontvangen van leveranciers (zie 7) Contante verkopen Prijsverlagingen op voorraad Voorraad op 30 april Door het hoofdkantoor is de volgende factuur ontvangen: Goederen Omzetbelasting 19% Deze goederen zijn rechtstreeks aan het filiaal afgeleverd Op de inventaris van het magazijn wordt afgeschreven a b Journaliseer de gegevens 1, 2, 3, 4, 5 en 7 voor het hoofdkantoor. NB Bij gegeven 5 moet uitsluitend de omzetbelasting worden geboekt. Maak bij de uitwerking van deze vraag uitsluitend gebruik van de volgende rekeningen: 100 Kas 110 Bank 140 Crediteuren 180 Te verrekenen OB 181 Verschuldigde OB 250 Filiaal Assen 700 Voorraad goederen Journaliseer de gegevens 3, 5, 6 en 8 voor het filiaal in Assen. NB Maak bij de uitwerking van deze vraag uitsluitend gebruik van de volgende rekeningen: 010 Inventaris 100 Kas 250 Hoofdkantoor 430 Afschrijvingskosten inventaris 440 Huurkosten 490 Algemene kosten 700 Voorraad goederen 705 Ongerealiseerde winst in voorraad goederen 706 Omzetbelasting in voorraad goederen 800 Gerealiseerde winst verkopen 985 Afprijzingen Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7B App. 11 van 30

12 7B.6 7B.3 Cambium BV in Deventer heeft onder andere een filiaal in Meppel, waar een zelfstandige administratie wordt gevoerd. Op 31 december 2009 heeft rekening 250 Filiaal Meppel in het grootboek van het hoofdkantoor een saldo van debet. Het saldo van rekening 250 Hoofdkantoor in het grootboek van het filiaal Meppel is op 31 december 2009 echter credit. Het verschil tussen beide saldi is veroorzaakt door de volgende feiten: 1 De winst over 2009 van het filiaal Meppel van blijkt door het hoofdkantoor nog niet geboekt te zijn. 2 Het centraal magazijn heeft in december 2009 voor (VVP hoofdkantoor) goederen naar het filiaal Meppel gezonden, die daar pas in januari 2010 zijn ontvangen. 3 Het filiaal heeft in december 2009 voor 600 (VVP hoofdkantoor) goederen retour gezonden naar het centraal magazijn, die daar pas in januari 2010 zijn ontvangen. 4 Het filiaal heeft in december gestort op de bankrekening van het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor heeft het dagafschrift pas in 2010 ontvangen. Het hoofdkantoor gebruikt onder andere de volgende rekeningen: 250 Filiaal Meppel 255 Gelden onderweg 256 Goederen onderweg 915 Winst filiaal Meppel Het filiaal Meppel gebruikt onder andere de volgende rekening: 250 Hoofdkantoor a Geef de journaalposten die op 31 december 2009 naar aanleiding van bovenstaande feiten in de boekhouding van het hoofdkantoor gemaakt moeten worden. b Laat zien dat na verwerking van bovenstaande posten aansluiting bestaat tussen de rekeningen 250 Filiaal Meppel en 250 Hoofdkantoor. c Geef de journaalposten die per 1 januari 2010 gemaakt moeten worden. 7B.7* 7B.3 Westerzee BV is een handelsonderneming met een hoofdbedrijf in Kampen en een filiaal in Zwolle. In haar administratie past zij het systeem van de niet-zelfstandige filiaalboekhouding toe. In het grootboek zijn daarvoor een aantal grootboekrekeningen opgenomen met de toevoeging -filiaal. Alle transacties van het filiaal worden maandelijks doorgegeven voor verwerking in de boekhouding bij het hoofdkantoor. Het filiaal heeft geen OB-rekeningen, de OB loopt geheel via de rekeningen van het hoofdkantoor. Alle betalingen voor loonheffingen worden verricht door het hoofdbedrijf. De gehele inkoop wordt door het hoofdkantoor verzorgd. De voorraden bij het hoofdkantoor zijn in de boekhouding opgenomen tegen inkoopprijs (exclusief OB), die bij het filiaal tegen verkoopprijs (inclusief OB). Deze verkoopprijs wordt gevonden door een opslag van 50% op de inkoopprijs en daarop 19% OB. Opslag en OB worden in de boekhouding verantwoord op de grootboekrekening 712 Ongerealiseerde winst + OB-filiaal. a Boek de volgende mutaties door middel van journaalposten. NB Maak hierbij gebruik van het op blz. 14 vermelde rekeningenoverzicht. 1 Een partij goederen ontvangen; daarvan de helft doorgezonden naar het filiaal, de andere helft opgenomen in de voorraad van het hoofdbedrijf. Gelijktijdig voor deze partij de volgende rekening ontvangen. Geleverde goederen Omzetbelasting 19% Te betalen Afrekening ontvangen van de Rabobank: Bijgeschreven een storting van het filiaal, groot Per ING Bank betaald de afdracht OB over het vorige kwartaal. Te betalen Te verrekenen Af te dragen App. 12 van 30 Opgaven hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

13 4 Nota ontvangen voor geleverd verpakkingsmateriaal, waarvan een vierde deel bestemd is voor het filiaal. Het eindbedrag van de nota (inclusief 19% OB) is Maandoverzicht van het filiaal ontvangen. a De onder punt 1 genoemde goederen ontvangen. b Het onder punt 4 genoemde verpakkingsmateriaal ontvangen. c Verkocht en afgeleverd diverse partijen goederen, waarvan: Op rekening (inclusief OB) Contant (inclusief OB) d Uit de kas gestort op de bankrekening van het hoofdkantoor e Betaald per kas: Lonen Ingehouden: loonheffingen f Vrachtkosten per kas betaald (inclusief 19% OB) 476 g Per kas ontvangen van diverse debiteuren van het filiaal Bij inventarisatie van de goederenvoorraden worden de volgende verschillen vastgesteld: a Een voordelig verschil (tegen inkoopprijs) bij het hoofdbedrijf van 180 b Een nadelig verschil (tegen verkoopprijs inclusief OB) bij het filiaal van 714 Deze verschillen moeten worden weggeboekt. In verband met de administratieve verzelfstandiging van het filiaal wordt per 1 januari 2010 overgegaan op het systeem van de zelfstandige filiaalboekhouding. Ook in de nieuwe situatie vindt de afhandeling van de omzetbelasting en de loonheffingen plaats door het hoofdbedrijf. b 1 Werk het voor het hoofdbedrijf in de bijlage gegeven rekeningenoverzicht zodanig bij dat dit bruikbaar wordt voor de nieuwe administratieve situatie. NB Rekeningen welke door de wijziging overbodig worden, wegschrappen; nieuw in te voeren rekeningen, met vermelding van het rekeningnummer, onderaan het schema toevoegen. 2 Welke rekeningen (met nummer) zullen worden opgenomen in het grootboek van het filiaal Zwolle? c Boek nu in de zelfstandige boekhoudingen de volgende mutaties 1 t/m 4. 1 Het filiaal stort op de Rabobankrekening van het hoofdkantoor Het hoofdkantoor ontvangt een partij goederen en zendt deze door naar het filiaal. Gelijktijdig ontvangt het hoofdkantoor voor deze partij de onderstaande factuur: Geleverde goederen Omzetbelasting 19% Te betalen Het filiaal ontvangt de goederen genoemd onder 2 en neemt ze op in de voorraad. 4 Het filiaal verkoopt en levert af goederen met een waarde van De factuur is gelijktijdig verzonden. Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7B App. 13 van 30

14 Bijlage: Rekeningenoverzicht 100 Kas 101 Kas-filiaal 110 Rabobank 111 Rabobank-filiaal 120 ING Bank 121 ING Bank-filiaal 130 Debiteuren 131 Debiteuren-filiaal 140 Crediteuren 170 Te betalen loonheffingen 180 Te verrekenen OB 181 Verschuldigde OB 210 Kruisposten 410 Lonen 411 Lonen-filiaal 417 Vrachtkosten 418 Vrachtkosten-filiaal 450 Verkoopkosten 451 Verkoopkosten-filiaal 470 Voorraadverschillen 471 Voorraadverschillen-filiaal 700 Goederenvoorraad 710 Goederenvoorraad-filiaal 712 Ongerealiseerde winst + OB-filiaal 800 Gerealiseerde winst 812 Gerealiseerde winst-filiaal App. 14 van 30 Opgaven hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

15 Werkbladen Noordhoff Uitgevers bv App. 15 van 30

16 7A Leasing 7A.1 7A.2 7A.3 7A.4 Journaalposten Financieel feit Grootboekrekening Debet Credit App. 16 van 30 Werblad hoofdstuk 7A Noordhoff Uitgevers bv

17 7A.5 a b c d 7A.6 Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7A App. 17 van 30

18 7A.7 a b Journaalpost Grootboekrekening Debet Credit c Journaalpost Grootboekrekening Debet Credit App. 18 van 30 Werblad hoofdstuk 7A Noordhoff Uitgevers bv

19 7A.8 Journaalposten Financieel feit Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7A App. 19 van 30

20 7B Filiaalboekhouding 7B.1 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit 7B.2 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit App. 20 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

21 Gegeven Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 21 van 30

22 7B.3 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit App. 22 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

23 7B.4 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 23 van 30

24 Gegeven Grootboekrekening Debet Credit App. 24 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

25 a 7B.5 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit b Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 25 van 30

26 Gegeven Grootboekrekening Debet Credit App. 26 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

27 a 7B.6 Journaalposten Feit Grootboekrekening Debet Credit b 250 Filiaal Meppel Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 27 van 30

28 c Journaalposten Feit Grootboekrekening Debet Credit a 7B.7 Journaalposten Mutatie Grootboekrekening Debet Credit App. 28 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

29 Mutatie Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 29 van 30

30 b 1 2 c Journaalposten Mutatie Boeken voor: Grootboekrekening Debet Credit App. 30 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie