Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek"

Transcriptie

1 Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het behalen van dit diploma moeten examens worden afgelegd voor de volgende modules: Basiskennis Boekhouden (BKB). Basiskennis Calculatie (BKC). Financiële administratie. Kostprijscalculatie. Bedrijfseconomie. Periodeafsluiting. Vanaf het studiejaar kunnen mbo-studenten die een financieel-administratieve opleiding op niveau 3 of 4 volgen, op hun eigen school deelnemen aan de door de Associatie georganiseerde examens voor het Praktijkdiploma Boekhouden. Deze mogelijkheid is ontstaan door een samenwerking tussen de Stichting Praktijkleren en de Associatie. Om te komen tot een goede afstemming van de exameneisen van beide instellingen moesten de examenprogramma s van deze instellingen worden aangepast. De wijzigingen die zijn aangebracht in het examenprogramma van de Associatie hadden tot gevolg dat ook de door Noordhoff Uitgevers ontwikkelde boeken voor de zes modules van het PDB-examen enigszins moesten worden aangepast. Daarom hebben de schrijvers van deze boeken een appendix bij elk boek samengesteld. Hierin zijn de wijzigingen in het examenprogramma van de Associatie opgenomen. Op de volgende bladzijde vindt u een handleiding waarin de wijzigingen voor het boek Periodeafsluiting Opgaven en werkboek ISBN per hoofdstuk staan vermeld. In het vervolg van deze appendix zijn alle opgaven die in de handleiding staan vermeld bij Toevoegen achtereenvolgens opgenomen. Achterin deze appendix zijn de uitwerkingenbladen bij deze opgaven afgedrukt. Indien u vragen heeft over de zes boeken, deze appendix of anderszins kunt u altijd contact opnemen met de uitgever, via Hoogstraten/Essen, zomer 2011 Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren App. 1 van 30

2 Handleiding appendix bij het boek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Hoofdstuk uit boek Wijzigingen t.o.v. boek 1 Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid 2 Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid 3 Vennootschap onder firma 4 Eigen vermogen nv/bv aandelenkapitaal 5 Eigen vermogen nv/bv winstbepaling en winstverdeling 6 Vreemd vermogen 7 Voorzieningen Toevoegen na hoofdstuk 7: 7A Leasing Opgaven 7A.1 t/m 7A.8. 7B Filiaalboekhouding Opgaven 7B.1 t/m 7B.7. 8 Correctiejournaalposten algemeen 9 Correctiejournaalposten als voorafgaande journaalposten 10 Correctiejournaalposten specifiek 11 Correctiejournaalposten voorbeeld examenopgave 12 Administratieve organisatie 13 Jaarverslaggeving 14 Computerboekhouden 15 Juridische aspecten 16 Periodeafsluiting examentraining Werkbladen App. 2 van 30

3 7A Leasing 7A.1 7A.1 Benschop BV beschikt over computerapparatuur op basis van een leasecontract. Op de balans van Benschop BV komen onder andere voor de posten Leaseapparatuur en Leaseverplichtingen. Gevraagd Is hier sprake van de leasevorm operationele lease, financiële lease of sale and operational leaseback? Motiveer het antwoord. 7A.2 7A.1 De aanschaf van computerapparatuur bij Van Schelven BV in Bilthoven vond plaats op basis van leasing. Van Schelven BV noteert voor deze computerapparatuur jaarlijks afschrijvingskosten op de winst-en-verliesrekening. Gevraagd Is hier sprake van financiële lease, operationele lease of sale and operational leaseback? 7A.3 7A.1 Industriële onderneming Toppax BV in Heusden heeft besloten voor een deel van haar machinepark een sale and financial leaseback -contract af te sluiten. Gevraagd Wat kan de bedoeling zijn van het afsluiten van dit contract? 7A.4 7A.2 In deze opgave blijft de omzetbelasting buiten beschouwing. Multicom BV in Haarlem koopt computergestuurde draaibanken in voor per stuk; dit is tevens de magazijnprijs. Zij verkoopt deze contant voor per stuk. Multicom BV biedt ook de mogelijkheid deze draaibanken te leasen. Finex BV in Leiden heeft met Multicom BV een financial-leasecontract afgesloten voor één draaibank. Bij een leasecontract voor één draaibank moet worden betaald: begin jaar 1 t/m 8 : leasetermijn eind jaar 8 : overdrachtskosten 100 Bij de vaststelling van de leasetermijnen rekende Multicom BV met 10% interest per jaar. Finex BV schrijft jaarlijks af op de geleasde draaibank. Finex BV heeft in haar boekhouding onder andere de volgende rekeningen in gebruik: 030 Machines 035 Machines in leasing 040 Afschrijving machines in leasing 050 Leasecrediteuren 110 Bank 130 Vervallen leasetermijnen 460 Afschrijvingskosten 470 Interestkosten Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7A App. 3 van 30

4 Gevraagd Journaliseer voor Finex BV de volgende financiële feiten: 1 Het sluiten van het contract, dat tegen contante verkoopprijs in het grootboek wordt vastgelegd. 2 Het vervallen van de termijn begin jaar 1 (deze termijn bevat geen interest). 3 Het vervallen van de termijn begin jaar 2 (deze termijn bevat interest). 4 De jaarlijkse afschrijving op de geleasede draaibank. 5 De overdracht van de geleasede draaibank eind jaar 8. De overdrachtskosten worden per bank betaald. 7A.5 7A.2 Van Pellen BV in Enschede leaset op 1 mei 2010 een nieuwe bedrijfsauto. De aanschafprijs (exclusief btw) is De maandelijkse leasetermijn bestaande uit aflossing en interest is (exclusief btw). Van Pellen BV activeert de bedrijfsauto op de balans. De directie schrijft de bedrijfsauto in vijf jaar lineair af tot op 0 restwaarde. Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. De in 2010 gefactureerde leasetermijnen bevatten in totaal voor aflossing. a Van welke leasevorm is hier sprake? b Voor welk bedrag noteert Van Pellen BV de bedrijfsauto debet op de balans per 31 december 2010? c Voor welk bedrag noteert Van Pellen BV de post Leaseverplichtingen bedrijfsauto credit op de balans per 31 december 2010? d Welk bedrag vermeldt Van Pellen BV voor de geleasede bedrijfsauto in totaal als kosten op de winsten-verliesrekening over 2010? 7A.6 7A.3 Sanne Terbeek BV in Roosendaal heeft kopieerapparatuur aangeschaft op basis van een operationalleasecontract. Maandelijks ontvangt Sanne de volgende factuur. Huur 270 Onderhoudskosten - 30 Omzetbelasting 19% Gevraagd Wat noteert Sanne naar aanleiding van deze factuur op haar maandelijkse winst-en-verliesrekening? 7A.7 7A.3 Machinefabriek Van der Herik BV in Schalkwijk sluit begin 2010 met Nobel BV in Ede een operationeel-leasecontract voor de duur van vijf jaar. Op grond van dit contract wordt aan Nobel BV een nieuwe machine ter beschikking gesteld met een kostprijs voor de fabriek van (exclusief OB). De levensduur is vijf jaar en de restwaarde daarna De afschrijvingsbedragen worden gesteld op gelijke bedragen per maand. De interest over het gemiddeld gedurende de volle levensduur geïnvesteerd vermogen wordt gesteld op 20% per jaar. In dit percentage is ook de brutowinstmarge verwerkt. De verzekeringskosten zijn (exclusief 7% assurantiebelasting) per jaar en de kosten van groot onderhoud per half jaar. De kosten van montage en demontage (na vijf jaar) van de machine zijn 600. Het OB-percentage is 19%, te berekenen over alle kosten exclusief de interest en de verzekeringskosten. In het grootboek van Nobel BV komen onder meer voor de rekeningen: 040 Machines 110 Bank 180 Te verrekenen OB 480 Machinekosten in verband met leasecontracten a b c Bereken de grootte van de maandelijkse leasetermijn die door Nobel BV moet worden betaald. Geef de journaalpost van de betaling (per bank) van de maandelijkse leasetermijn door Nobel BV. Geef de journaalpost die Nobel BV maakt, als zij na vijf jaar gebruikmaakt van een eventuele koopoptie van (exclusief 19% OB). De betaling vindt plaats per bank. App. 4 van 30 Opgaven hoofdstuk 7A Noordhoff Uitgevers bv

5 7A.8* 7A.3 Power Groep BV in Gouda houdt zich bezig met de aanleg van pijpleidingen en kabels voor gemeenten en provinciale overheden. De groep heeft voor haar werk onder meer de beschikking over graafmachines van het type XYZ De graafmachines worden via financiële leasing verkregen bij Leaseplan NV in Almere. Er zijn twee graafmachines geleased. De graafmachines die tezamen een aanschafprijs hebben van worden in 36 maanden betaald. Termijnbetalingen vinden steeds aan het einde van de maand plaats. Na afloop van de leaseperiode van drie jaar kan Power Groep BV de juridische eigendom van de graafmachines verkrijgen. Daarvoor is zij in totaal een bedrag verschuldigd van , vermeerderd met omzetbelasting. De bedrijfsleiders van Power Groep BV beschikken ieder over een auto van de zaak van het type Volkswagen Golf. Deze auto s worden via operationele leasing eveneens geleased bij Leaseplan NV. De maandelijkse termijn van een auto is inclusief kosten van onderhoud, verzekering, hulpverlening, glasdekking en motorrijtuigenbelasting. In de boekhouding van Power Groep BV komen onder meer de volgende grootboekrekeningen voor: 024 Machines 025 Leasemachines 034 Afschrijving machines 035 Afschrijving leasemachines 075 Leaseverplichtingen 120 Bank 130 Debiteuren 135 Vervallen leasetermijnen 140 Crediteuren 175 Te betalen omzetbelasting aan leasecrediteuren 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Verschuldigde omzetbelasting 424 Afschrijvingskosten machines 425 Afschrijvingskosten leasemachines 470 Financieringskosten leasemachines 480 Onderhoudskosten 490 Brandstofkosten auto s 495 Huurkosten leaseauto s Gevraagd Journaliseer voor Power Groep BV de volgende financiële feiten, waarbij uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van de genoemde grootboekrekeningen. 1 Leasecontract gesloten voor twee graafmachines van het type XYZ Aanschafprijs machines Afsluitkosten contract Omzetbelasting 19% van = De afsluitkosten van het leasecontract zijn begrepen in de eerste termijn. 2 Het vervallen van de eerste leasetermijn van de twee graafmachines, die als volgt is samengesteld: Aflossing lening graafmachines: : 36 = Interest Afsluitkosten contract Omzetbelasting Totaal De betaling van de eerste leasetermijn van de twee graafmachines via de bank. 4 Het vervallen van de tweede leasetermijn van de twee graafmachines, die als volgt is samengesteld: Aflossing lening graafmachines: : 36 = Interest Totaal Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7A App. 5 van 30

6 5 De maandelijkse afschrijving op de twee graafmachines XYZ-2005 is in totaal De boeking van de factuur in verband met de overdracht na drie jaar aan Power Groep BV van de juridische eigendom van de twee graafmachines. 7 Aangeschaft ten behoeve van bedrijfsleider A. van der Werf via Leaseplan NV een Volkswagen Golf 1.6 tdi. De catalogusprijs van de auto is Leaseplan NV stuurt een nota voor de eerste maandelijkse leasetermijn, die als volgt is samengesteld: Huur, motorrijtuigenbelasting en verzekering 500,00 Onderhoudskosten, reparaties en glasdekking - 110,00 Omzetbelasting 19% van 540 = - 102,60 712,60 8 De betaling per bank van de bij 7 ontvangen nota van Leaseplan NV. 9 Door bedrijfsleider A. de Boer is 33 liter diesel getankt. Hij heeft via de pinpas van het bedrijf 48,36 afgerekend. In het bedrag is 7,72 omzetbelasting begrepen. Het bedrag is van de bankrekening afgeschreven. 10 Per bank betaald een nota van Autotaalglas van 83,30, inclusief 13,30 omzetbelasting. Het betreft de reparatie van de voorruit van een van de leaseauto s. De nota is doorgestuurd naar Leaseplan NV met het verzoek het bedrag aan Power Groep BV over te maken. Leaseplan NV verrekent de omzetbelasting. De nota van Autotaalglas wordt niet afzonderlijk geboekt. (PDB, gewijzigd) App. 6 van 30 Opgaven hoofdstuk 7A Noordhoff Uitgevers bv

7 7B Filiaalboekhouding 7B.1 7B.2 Novicom BV in Utrecht heeft een filiaal in Eindhoven. De voorraad in het centraal magazijn wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen, de voorraad in de filialen tegen verkoopprijzen (inclusief OB). De winstmarge bedraagt 25% van de verkoopprijs (exclusief OB); de omzetbelasting is 19%. Novicom BV heeft een niet-zelfstandige filiaaladministratie. Over april 2010 zijn de volgende gegevens bekend. 1 Kasstorting door het filiaal in Eindhoven in de centrale kas Door het centraal magazijn goederen verzonden aan het filiaal in Eindhoven met een vaste verrekenprijs van De verkoopprijs (inclusief OB) van deze goederen is Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Eindhoven de volgende kasafrekening ontvangen: Saldo op 1 april Contante verkopen Storting in de centrale kas Saldo op 30 april Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Eindhoven de volgende goederenafrekening ontvangen: Voorraad op 1 april Ontvangen van het centraal magazijn Contante verkopen (inclusief 19% OB) Voorraad op 30 april Bij de uitwerking van deze opgave mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de volgende rekeningen: Centrale kas Kas filiaal Eindhoven Te verrekenen OB Verschuldigde OB Voorraad goederen centraal magazijn Voorraad goederen filiaal Eindhoven Ongerealiseerde winst + OB in voorraad goederen filiaal Eindhoven Inkoopprijs verkopen filiaal Eindhoven Opbrengst verkopen filiaal Eindhoven Gevraagd Journaliseer bovenstaande gegevens. Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7B App. 7 van 30

8 7B.2 7B.2 Oslov BV in Arnhem heeft onder andere een filiaal in Gouda. De voorraad in het centraal magazijn wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen, de voorraad in de filialen tegen verkoopprijzen (inclusief OB). De winstmarge bedraagt 30% van de verkoopprijs (exclusief OB); de omzetbelasting is 19%. Toegepast wordt een niet-zelfstandige filiaaladministratie. Over mei 2010 zijn de volgende gegevens bekend. 1 Door de centrale kas is kasgeld gezonden naar het filiaal in Gouda Door het centraal magazijn goederen verzonden aan het filiaal in Gouda met een vaste verrekenprijs van De verkoopprijs (inclusief OB) van deze goederen is Door het hoofdkantoor is voor inventaris voor het filiaal in Gouda per ING Bank betaald (inclusief 19% OB) Op de rekening van het hoofdkantoor bij de ING Bank is door het filiaal in Gouda gestort Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Gouda de volgende kasafrekening ontvangen: Saldo op 1 mei Ontvangen kasgeld Contante verkopen Betaalde kosten: Huur mei Algemene kosten mei OB = Storting bankrekening hoofdkantoor Saldo op 31 mei Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Gouda de volgende goederenafrekening ontvangen: Voorraad op 1 mei Ontvangen van het centraal magazijn Rechtstreeks ontvangen van leveranciers (boeken bij punt 7) Contante verkopen Prijsverlagingen op voorraad Voorraad op 31 mei NB Denk bij de prijsverlagingen aan de correctie van de ongerealiseerde winst en OB. 7 Door het hoofdkantoor is de volgende factuur ontvangen: Goederen Omzetbelasting 19% Deze goederen zijn rechtstreeks aan het filiaal afgeleverd Op de inventaris van het magazijn wordt afgeschreven Bij de uitwerking van deze opgave mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de volgende rekeningen: Inventaris filiaal Gouda Centrale kas Kas filiaal Gouda ING Bank Crediteuren App. 8 van 30 Opgaven hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

9 180.0 Te verrekenen OB Verschuldigde OB Afschrijvingskosten filiaal Gouda Huurkosten filiaal Gouda Algemene kosten filiaal Gouda Voorraad goederen centraal magazijn Voorraad goederen filiaal Gouda Ongerealiseerde winst + OB in voorraad goederen filiaal Gouda Gerealiseerde winst verkopen filiaal Gouda Afprijzingen filiaal Gouda Gevraagd Journaliseer de hiervóór vermelde gegevens. 7B.3 7B.2 Welke wijzigingen moeten in de uitwerking van opgave 7B.2 worden aangebracht, indien naast het gegeven rekeningenschema gebruik zou worden gemaakt van de rekeningen: Stortingen hoofdkantoor/filiaal Gouda Zendingen filiaal Gouda 7B.4 7B.2 Wouters NV in Amsterdam heeft onder andere een filiaal in IJmuiden. De voorraad in het centraal magazijn wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen, de voorraad in de filialen tegen verkoopprijzen (inclusief OB). De winstmarge bedraagt 20% van de verkoopprijs (exclusief OB); de omzetbelasting is 19%. Wouters NV heeft een niet-zelfstandige filiaaladministratie. Over oktober 2010 zijn de volgende gegevens bekend. 1 Door het centraal magazijn zijn goederen gezonden naar het filiaal in IJmuiden met een vaste verrekenprijs van De verkoopprijs (inclusief OB) van deze goederen bedraagt Op de rekening van het hoofdkantoor bij de Rabobank is door het filiaal in IJmuiden gestort Door het hoofdkantoor is van het filiaal in IJmuiden de volgende goederenafrekening ontvangen: Voorraad op 1 oktober Ontvangen van het centraal magazijn Contante verkopen (boeken bij punt 4) Verkopen op rekening (boeken bij punt 5) Nadelig voorraadverschil Voorraad op 31 oktober Door het hoofdkantoor is van het filiaal in IJmuiden de volgende kasafrekening ontvangen: Saldo op 1 oktober Contante verkopen Betaalde kosten: Schoonmaakkosten winkel oktober Reclamekosten oktober OB = Storting Rabobankrekening hoofdkantoor Saldo op 31 oktober Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7B App. 9 van 30

10 5 Door het hoofdkantoor is de volgende factuur aan een afnemer van het filiaal IJmuiden verzonden: Goederen Omzetbelasting 19% Deze goederen zijn rechtstreeks door het filiaal afgeleverd (zie 3). Het grootboek van Wouters NV bevat onder andere de volgende rekeningen: Kas filiaal IJmuiden Rabobank Debiteuren Te verrekenen OB Verschuldigde OB Stortingen filiaal IJmuiden Zendingen filiaal IJmuiden Huisvestingskosten filiaal IJmuiden Voorraadverschillen filiaal IJmuiden Reclamekosten filiaal IJmuiden Voorraad goederen centraal magazijn Voorraad goederen filiaal IJmuiden Ongerealiseerde winst in voorraad goederen filiaal IJmuiden Omzetbelasting in voorraad goederen filiaal IJmuiden Inkoopprijs verkopen filiaal IJmuiden Opbrengst verkopen filiaal IJmuiden Gevraagd Journaliseer de verstrekte gegevens B.5 7B.3 Broekema BV in Groningen heeft onder andere een filiaal in Assen. Voor dit filiaal wordt een zelfstandige filiaaladministratie bijgehouden. De voorraad in het centraal magazijn wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen, de voorraad in de filialen tegen verkoopprijzen (inclusief OB). De winstmarge is 30% van de verkoopprijs (exclusief OB); de omzetbelasting is 19%. De gecombineerde aangifte omzetbelasting hoofdkantoor/filialen wordt gedaan door het hoofdkantoor in Groningen. Over april 2010 zijn de volgende gegevens bekend. 1 Door de centrale kas wordt kasgeld gezonden naar het filiaal in Assen; bedrag Door het centraal magazijn goederen gezonden naar het filiaal in Assen met een vaste verrekenprijs van De verkoopprijs (inclusief OB) van deze goederen is Door het hoofdkantoor is voor inventaris voor het filiaal in Assen per bank betaald (inclusief 19% OB) Op de bankrekening van het hoofdkantoor is door het filiaal in Assen gestort App. 10 van 30 Opgaven hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

11 5 Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Assen de volgende kasafrekening ontvangen: Saldo op 1 april Ontvangen kasgeld Contante verkopen Betaalde kosten: Huur april Algemene kosten april Storting bankrekening hoofdkantoor Saldo op 30 april Door het hoofdkantoor is van het filiaal in Assen de volgende goederenafrekening ontvangen: Voorraad op 1 april Ontvangen van het centraal magazijn Rechtstreeks ontvangen van leveranciers (zie 7) Contante verkopen Prijsverlagingen op voorraad Voorraad op 30 april Door het hoofdkantoor is de volgende factuur ontvangen: Goederen Omzetbelasting 19% Deze goederen zijn rechtstreeks aan het filiaal afgeleverd Op de inventaris van het magazijn wordt afgeschreven a b Journaliseer de gegevens 1, 2, 3, 4, 5 en 7 voor het hoofdkantoor. NB Bij gegeven 5 moet uitsluitend de omzetbelasting worden geboekt. Maak bij de uitwerking van deze vraag uitsluitend gebruik van de volgende rekeningen: 100 Kas 110 Bank 140 Crediteuren 180 Te verrekenen OB 181 Verschuldigde OB 250 Filiaal Assen 700 Voorraad goederen Journaliseer de gegevens 3, 5, 6 en 8 voor het filiaal in Assen. NB Maak bij de uitwerking van deze vraag uitsluitend gebruik van de volgende rekeningen: 010 Inventaris 100 Kas 250 Hoofdkantoor 430 Afschrijvingskosten inventaris 440 Huurkosten 490 Algemene kosten 700 Voorraad goederen 705 Ongerealiseerde winst in voorraad goederen 706 Omzetbelasting in voorraad goederen 800 Gerealiseerde winst verkopen 985 Afprijzingen Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7B App. 11 van 30

12 7B.6 7B.3 Cambium BV in Deventer heeft onder andere een filiaal in Meppel, waar een zelfstandige administratie wordt gevoerd. Op 31 december 2009 heeft rekening 250 Filiaal Meppel in het grootboek van het hoofdkantoor een saldo van debet. Het saldo van rekening 250 Hoofdkantoor in het grootboek van het filiaal Meppel is op 31 december 2009 echter credit. Het verschil tussen beide saldi is veroorzaakt door de volgende feiten: 1 De winst over 2009 van het filiaal Meppel van blijkt door het hoofdkantoor nog niet geboekt te zijn. 2 Het centraal magazijn heeft in december 2009 voor (VVP hoofdkantoor) goederen naar het filiaal Meppel gezonden, die daar pas in januari 2010 zijn ontvangen. 3 Het filiaal heeft in december 2009 voor 600 (VVP hoofdkantoor) goederen retour gezonden naar het centraal magazijn, die daar pas in januari 2010 zijn ontvangen. 4 Het filiaal heeft in december gestort op de bankrekening van het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor heeft het dagafschrift pas in 2010 ontvangen. Het hoofdkantoor gebruikt onder andere de volgende rekeningen: 250 Filiaal Meppel 255 Gelden onderweg 256 Goederen onderweg 915 Winst filiaal Meppel Het filiaal Meppel gebruikt onder andere de volgende rekening: 250 Hoofdkantoor a Geef de journaalposten die op 31 december 2009 naar aanleiding van bovenstaande feiten in de boekhouding van het hoofdkantoor gemaakt moeten worden. b Laat zien dat na verwerking van bovenstaande posten aansluiting bestaat tussen de rekeningen 250 Filiaal Meppel en 250 Hoofdkantoor. c Geef de journaalposten die per 1 januari 2010 gemaakt moeten worden. 7B.7* 7B.3 Westerzee BV is een handelsonderneming met een hoofdbedrijf in Kampen en een filiaal in Zwolle. In haar administratie past zij het systeem van de niet-zelfstandige filiaalboekhouding toe. In het grootboek zijn daarvoor een aantal grootboekrekeningen opgenomen met de toevoeging -filiaal. Alle transacties van het filiaal worden maandelijks doorgegeven voor verwerking in de boekhouding bij het hoofdkantoor. Het filiaal heeft geen OB-rekeningen, de OB loopt geheel via de rekeningen van het hoofdkantoor. Alle betalingen voor loonheffingen worden verricht door het hoofdbedrijf. De gehele inkoop wordt door het hoofdkantoor verzorgd. De voorraden bij het hoofdkantoor zijn in de boekhouding opgenomen tegen inkoopprijs (exclusief OB), die bij het filiaal tegen verkoopprijs (inclusief OB). Deze verkoopprijs wordt gevonden door een opslag van 50% op de inkoopprijs en daarop 19% OB. Opslag en OB worden in de boekhouding verantwoord op de grootboekrekening 712 Ongerealiseerde winst + OB-filiaal. a Boek de volgende mutaties door middel van journaalposten. NB Maak hierbij gebruik van het op blz. 14 vermelde rekeningenoverzicht. 1 Een partij goederen ontvangen; daarvan de helft doorgezonden naar het filiaal, de andere helft opgenomen in de voorraad van het hoofdbedrijf. Gelijktijdig voor deze partij de volgende rekening ontvangen. Geleverde goederen Omzetbelasting 19% Te betalen Afrekening ontvangen van de Rabobank: Bijgeschreven een storting van het filiaal, groot Per ING Bank betaald de afdracht OB over het vorige kwartaal. Te betalen Te verrekenen Af te dragen App. 12 van 30 Opgaven hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

13 4 Nota ontvangen voor geleverd verpakkingsmateriaal, waarvan een vierde deel bestemd is voor het filiaal. Het eindbedrag van de nota (inclusief 19% OB) is Maandoverzicht van het filiaal ontvangen. a De onder punt 1 genoemde goederen ontvangen. b Het onder punt 4 genoemde verpakkingsmateriaal ontvangen. c Verkocht en afgeleverd diverse partijen goederen, waarvan: Op rekening (inclusief OB) Contant (inclusief OB) d Uit de kas gestort op de bankrekening van het hoofdkantoor e Betaald per kas: Lonen Ingehouden: loonheffingen f Vrachtkosten per kas betaald (inclusief 19% OB) 476 g Per kas ontvangen van diverse debiteuren van het filiaal Bij inventarisatie van de goederenvoorraden worden de volgende verschillen vastgesteld: a Een voordelig verschil (tegen inkoopprijs) bij het hoofdbedrijf van 180 b Een nadelig verschil (tegen verkoopprijs inclusief OB) bij het filiaal van 714 Deze verschillen moeten worden weggeboekt. In verband met de administratieve verzelfstandiging van het filiaal wordt per 1 januari 2010 overgegaan op het systeem van de zelfstandige filiaalboekhouding. Ook in de nieuwe situatie vindt de afhandeling van de omzetbelasting en de loonheffingen plaats door het hoofdbedrijf. b 1 Werk het voor het hoofdbedrijf in de bijlage gegeven rekeningenoverzicht zodanig bij dat dit bruikbaar wordt voor de nieuwe administratieve situatie. NB Rekeningen welke door de wijziging overbodig worden, wegschrappen; nieuw in te voeren rekeningen, met vermelding van het rekeningnummer, onderaan het schema toevoegen. 2 Welke rekeningen (met nummer) zullen worden opgenomen in het grootboek van het filiaal Zwolle? c Boek nu in de zelfstandige boekhoudingen de volgende mutaties 1 t/m 4. 1 Het filiaal stort op de Rabobankrekening van het hoofdkantoor Het hoofdkantoor ontvangt een partij goederen en zendt deze door naar het filiaal. Gelijktijdig ontvangt het hoofdkantoor voor deze partij de onderstaande factuur: Geleverde goederen Omzetbelasting 19% Te betalen Het filiaal ontvangt de goederen genoemd onder 2 en neemt ze op in de voorraad. 4 Het filiaal verkoopt en levert af goederen met een waarde van De factuur is gelijktijdig verzonden. Noordhoff Uitgevers bv Opgaven hoofdstuk 7B App. 13 van 30

14 Bijlage: Rekeningenoverzicht 100 Kas 101 Kas-filiaal 110 Rabobank 111 Rabobank-filiaal 120 ING Bank 121 ING Bank-filiaal 130 Debiteuren 131 Debiteuren-filiaal 140 Crediteuren 170 Te betalen loonheffingen 180 Te verrekenen OB 181 Verschuldigde OB 210 Kruisposten 410 Lonen 411 Lonen-filiaal 417 Vrachtkosten 418 Vrachtkosten-filiaal 450 Verkoopkosten 451 Verkoopkosten-filiaal 470 Voorraadverschillen 471 Voorraadverschillen-filiaal 700 Goederenvoorraad 710 Goederenvoorraad-filiaal 712 Ongerealiseerde winst + OB-filiaal 800 Gerealiseerde winst 812 Gerealiseerde winst-filiaal App. 14 van 30 Opgaven hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

15 Werkbladen Noordhoff Uitgevers bv App. 15 van 30

16 7A Leasing 7A.1 7A.2 7A.3 7A.4 Journaalposten Financieel feit Grootboekrekening Debet Credit App. 16 van 30 Werblad hoofdstuk 7A Noordhoff Uitgevers bv

17 7A.5 a b c d 7A.6 Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7A App. 17 van 30

18 7A.7 a b Journaalpost Grootboekrekening Debet Credit c Journaalpost Grootboekrekening Debet Credit App. 18 van 30 Werblad hoofdstuk 7A Noordhoff Uitgevers bv

19 7A.8 Journaalposten Financieel feit Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7A App. 19 van 30

20 7B Filiaalboekhouding 7B.1 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit 7B.2 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit App. 20 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

21 Gegeven Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 21 van 30

22 7B.3 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit App. 22 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

23 7B.4 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 23 van 30

24 Gegeven Grootboekrekening Debet Credit App. 24 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

25 a 7B.5 Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit b Journaalposten Gegeven Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 25 van 30

26 Gegeven Grootboekrekening Debet Credit App. 26 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

27 a 7B.6 Journaalposten Feit Grootboekrekening Debet Credit b 250 Filiaal Meppel Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 27 van 30

28 c Journaalposten Feit Grootboekrekening Debet Credit a 7B.7 Journaalposten Mutatie Grootboekrekening Debet Credit App. 28 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

29 Mutatie Grootboekrekening Debet Credit Noordhoff Uitgevers bv Werblad hoofdstuk 7B App. 29 van 30

30 b 1 2 c Journaalposten Mutatie Boeken voor: Grootboekrekening Debet Credit App. 30 van 30 Werblad hoofdstuk 7B Noordhoff Uitgevers bv

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting

Appendix Periodeafsluiting Appendix Periodeafsluiting De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Uitwerkingen

Appendix Bedrijfseconomie Uitwerkingen Appendix Bedrijfseconomie Uitwerkingen De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224.

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H. en Vlimmeren, S. van (2012, 3e druk). Basiskennis

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PDB. Financiële administratie & Kostprijscalculatie. Boekhouden. Aanvulling

PDB. Financiële administratie & Kostprijscalculatie. Boekhouden. Aanvulling PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie Boekhouden Aanvulling Deze vulling hoort bij PDB Financiële administratie & Kostpijscalculatie - Boekhouden, ISBN 978-90-415-0651-1. Lay-out en opmaak:

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

HAAGSE HOGESCHOOL HEAO

HAAGSE HOGESCHOOL HEAO HAAGSE HOGESCHOOL HEAO HERTENTAMEN Opleiding Bedrijfseconomie Tentamencode 2C-ABI Studiejaar 2 Weeknummer 25 Tentamendatum 18 juni 2008 Tijd 08:30-11:30 Aantal pagina s (Totaal inclusief voorblad) 12 Toegestane

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen 137 8. Belastingen Iedere burger moet belasting betalen. Maar ook ondernemingen krijgen te maken met belastingen. Voor de overheid zijn belastingen inkomsten die worden gebruikt om overheidstaken uit te

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Leasing Af te leveren leasemachines d Vervallen leasetermijnen d Bank d

Leasing Af te leveren leasemachines d Vervallen leasetermijnen d Bank d 11 Leasing 1101 a Om te kunnen spreken van financiële lease, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: het moet gaan om een in principe onopzegbare overeenkomst; de leaseperiode moet ongeveer gelijk

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten)

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H., van Vlimmeren, S. J. M. (2013). Boekhouden geboekstaafd

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 2 e druk,

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden ntwoordenboek Hoofdstuk 2 Open vragen Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000 16 Vreemde valuta 1601 a 018 Machines d 120.000 150.000 x d 0,80 Aan 146 Crediteuren vreemde valuta d 120.000 b 018 Machines 150.000 x d 0,80 = Balans Debet d 120.000 019 Afschrijving machines 6/60 x 150.000

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie