Stenvertblok. Rekenen realistisch. 6Toelichting en Antwoorden. Stenvertblok Rekenen realistisch 6 Toelichting en Antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stenvertblok. Rekenen realistisch. 6Toelichting en Antwoorden. Stenvertblok Rekenen realistisch 6 Toelichting en Antwoorden"

Transcriptie

1 Auteurs Ben van der Borgh Karin Brouwer Magda van der Wulp Leni Froeling Marielle van der Borgh Martine van Aalderen Jan Smits Theo Becker Coördinatie Nico van Beusekom Illustraties Egbert Koopmans Omslag Metamorfose ontwerpers BNO Deventer Vormgeving Signia Jan Noor Winschoten Uitgeverij Bekadidact Baarn Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch mechanisch door fotokopieën opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel B Auteurswet 9 j o het Besluit van 0 juni 97 St.b. zoals gewijzigd bij Besluit van augustus 9 St.b. 7 en artikel 7 Auteurswet 9 dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 00 0 KB Hoofddorp). Stenvertblok Rekenen realistisch Toelichting en Antwoorden Rekenen realistisch Toelichting en Antwoorden Stenvertblok

2 Rekenen realistisch Toelichting en Antwoorden Bekadidact Auteurs Ben van der Borgh Karin Brouwer Magda van der Wulp Marielle van der Borgh Leni Froeling Martine van Aalderen Jan Smits Theo Becker Coördinatie Nico van Beusekom Illustraties Egbert Koopmans Stenvertblok

3 Uitgeverij Bekadidact Baarn ISBN 90 0 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij electronisch mechanisch door fotokopieën opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel B Auteurswet 9 j o het Besluit van 0 juni 97 St.b. zoals gewijzigd bij het Besluit van 0 juni 97 St.b. zoals gewijzigd bij Besluit van augustus 9 St.b.7 en artikel 7 Auteurswet 9 dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 00 0 KB Hoofddorp). Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks - Rekenen - Antwoorden

4 INHOUD REKENBLOK. Fietsen op de Gooise hei Meten Afstand en tijd. Een griezelig bos Getalbegrip Reeksen. Lekker reizen Basisvaardigheden Optellen en aftrekken. Computer-bestanden Getalbegrip Telrij. Rapportcijfers Getalbegrip Delen en afronden. Frankfurter Kreuz Basisvaardigheden Cijferen 7. Bekijk het maar! Basisvaardigheden Cijferen. Dat is heel wat! Meten Maten en gewichten 9. Boerenkool met worst Breuken Verdelen 0. Een waterig geval Procenten % regel. Van tot Tabellen / lijngrafieken Grafieken. Weet je het? Basisvaardigheden Handig rekenen. Alles in evenwicht Meten Gewicht. Op de Franse autoroute Getalbegrip Reeksen. Test voor a.s. marktlieden Basisvaardigheden Hoofdrekenen. Luigi di Roma Procenten Verdelen 7. Breukendomino Breuken Relaties. Mini(ma) en Maxi(ma) Getalbegrip Negatieve getallen 9. Goud voor Nienke Meten Tijd(schema) 0. Komma s en nullen Getalbegrip Kommagetallen. Roos Doos Ruimtelijke oriëntatie Constructies. Sjoerd de leeswolf Procenten Verdelen. Verhuizen Meten Oppervlakte. Het kommavretertje Basisvaardigheden Kommagetallen. Virus Basisvaardigheden Kommagetallen. Kunstkenner Ard Basisvaardigheden Cijferen 7. De hoofdprijs Basisvaardigheden Schatten en cijferen. Op de RAI Breuken Verhoudingen vereenvoudigen 9. Het oude Rome Getalbegrip Romeinse cijfers 0. Geveltjes Getalbegrip Romeinse cijfers Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Inhoud - Rekenen - Antwoorden

5 . Onze aarde Grafieken Staafgrafieken. Kaasboer Jan Meten Gewicht / geld. Bert de bankier Procenten Rente. Puzzelen Basisvaardigheden Handig rekenen. Astronomisch ver Basisvaardigheden Cijferen. Koninginnedag Verhoudingen Relaties 7. Hoogtevrees? Verhoudingen Procenten. Een bende ontmaskerd Basisvaardigheden Kenmerken van deelbaarheid 9. Winkelcentrum Kievitsdal Meten Oppervlakte 0. Ongeveria Basisvaardigheden Schatten en hoofdrekenen. Zwemparadijs De Watervlo Meten Geld. Mark en Frank Meten Geld. Reken-puzzeltocht Basisvaardigheden Cijferen met kommagetallen. De GOP in de put Grafieken Cirkeldiagram en lijngrafiek. Waar blijft de tijd? Meten Tijd. Koekjes lekker! Breuken Ongelijknamig optellen en aftrekken 7. Een nieuwe kamer Procenten Meten. Oktavia Getalbegrip Ander talstelsel 9. Kraak de kluis Basisvaardigheden Cijferen met kommagetallen 0. Beginners en ereburgers Basisvaardigheden Hoofdrekenen. De tuin van Vera Meten Oppervlakte. Wat een mensen! Basisvaardigheden Cijferen. Naar de toekomst Meten Snelheid / tijd. Prijsbewust Meten Inhoud. Telefoneren Meten Tijd. Wie heeft er gelijk? Basisvaardigheden Handig rekenen 7. Rommelmarkt Basisvaardigheden Cijferen. Koorddansen Breuken Delen 9. Crossen en racen Basisvaardigheden Delen en afronden 0. Hoe ver ben je? Vorderingenblad Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Inhoud - Rekenen - Antwoorden

6 DE STENVERT REKEN-WISKUNDEBLOKS Al geruime tijd duiden we het vakgebied rekenen op de basisschool aan met: rekenen-wiskunde. Die andere aanduiding komt mede voort uit veranderde inhoudelijke inzichten: het mechanistische rekenen is vervangen door een meer realistische aanpak. Dat is ook te zien in de Stenvertbloks Rekenen realistisch voor rekenen-wiskunde voor de groepen t/m. Alle belangrijke rekenen-wiskunde aspecten komen daarin aan bod. Kortheidshalve duiden we deze bloks meestal aan met: De Stenvert Rekenbloks. De Stenvertbloks Rekenen realistisch voor de groepen t/m bieden een grote verscheidenheid aan realistische reken-wiskunde opgaven. Daarbij is het woord realistisch heel letterlijk opgevat; alle oefenstof is ingebed in een realistische context of in een voorstelbaar fantasiewereldje. De bloks bieden aantrekkelijke en gevarieerde oefenstof die naast de gehanteerde reken-wiskunde methode door de leerlingen zelfstandig kan worden verwerkt. De Stenvertbloks Rekenen realistisch leveren een grote bijdrage aan het zelfstandig werken binnen een groep. Ze maken differentiatie mogelijk en zijn goed in te zetten bij het vergroten van de zorgbreedte bij het reken-wiskunde onderwijs. De bloks bieden aantrekkelijke oefenstof zowel voor de kinderen die wat minder als voor hen die wat meer aankunnen. Per pagina wordt een afgerond geheel aangeboden. De instructie voor de leerlingen is beknopt gehouden en de eerste opgave is vaak voorgedaan. De bladen kunnen bijna altijd zonder extra begeleiding van de leerkracht worden gebruikt. Waar mogelijk zijn de opgaven zelfcorrigerend. Het nakijken kan door de leerlingen zelf of door de leerkracht gebeuren met behulp van de antwoordenboekjes. Achterin elk rekenblok is een vorderingenblad opgenomen waarop de leerlingen kunnen aantekenen welke bladen ze al gemaakt hebben. Datzelfde blad kan de leerkracht gebruiken om aan de leerling op te geven welke bladen en in welke volgorde deze gemaakt moeten worden. Een apart registratieformulier waarmee de leerkracht de vorderingen van alle leerlingen bij kan houden is hierna te vinden in het antwoordenboekje en kan vrij voor eigen gebruik worden gekopieerd. Opzet De auteurs van de Stenvertbloks Rekenen realistisch zijn voor de keuze van de oefenstof uitgegaan van: de Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskunde-onderwijs op de basisschool van A. Treffers E. de Moor en E. Feijs. Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks - Rekenen - Antwoorden

7 De Stenvertbloks Rekenen realistisch vormen geen methode voor het reken-wiskunde-onderwijs. Ze zijn echter wel systematisch van opzet en opklimmend in moeilijkheidsgraad. Ieder blad begint met een aantal opgaven die vrijwel elke leerling kan maken. Vaak wordt een werkblad afgesloten met enigszins moeilijker opgaven. Voor de evenwichtige verdeling van de oefenstof is er uitgegaan van de verdeling in de rekendomeinen en leerinhouden die in de Proeve wordt aangeboden. Rekendomeinen en de belangrijkste leerinhouden Getalbegrip telrij getallenlijn Basisvaardigheden optellen aftrekken vermenigvuldigen en delen cijferen Verhoudingen procenten en breuken vergroten en verkleinen verdelen relaties diagram verdeelsituaties kommagetallen Meten geld tijd afstanden omtrek oppervlakte inhoud gewicht temperatuur Ruimtelijke oriëntatie/meetkunde standpuntbepaling routebeschrijvingen legenda coördinaten constructies spiegelen draaien Overige grafieken De leerstofopbouw is per leerjaar in het antwoordenboekje overzichtelijk weergegeven. De leerstof wordt aangegeven naar titel domein en leerinhoud. Dit maakt het voor de leerkracht mogelijk om per kind een gerichte keuze te maken uit de aangeboden oefenstof. De antwoorden zijn in de antwoordenboekjes in een afwijkende kleur ingedrukt. Hierdoor wordt het nakijken eventueel door de kinderen zelf vergemakkelijkt. Organisatie Ook in een zogenaamde homogene jaargroep functioneren kinderen op heel verschillend niveau. De leerkracht neemt dan ook voortdurend maatregelen die gedifferentieerd werken met de groep moge- Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks - Rekenen - Antwoorden

8 lijk maakt. Een aantal kinderen dient bijvoorbeeld extra instructie te krijgen terwijl de overige kinderen in de groep zelfstandig aan het werk zijn. De materialen die in een dergelijke situatie vereist zijn worden wel aangeduid met leerkrachtonafhankelijk. Dat wil zeggen dat de leerkracht niet direct beschikbaar is voor de kinderen die zelfstandig aan het werk zijn. In een dergelijke situatie zijn de Stenvert Rekenbloks uitstekend in te zetten. De bloks kunnen dus vooral worden toegepast: bij het inoefenen als extra oefenstof bij het zelfstandig werken Proeffase Alle rekenbladen zijn in de proeffase gemaakt door een groot aantal leerlingen van verschillende basisscholen. De auteurs zijn speciale dank verschuldigd aan leerlingen van t Schrijverke te Goirle Antoniusschool te Noorden Nicolaasschool te Odijk De Triangel in Tilburg De Parkschool in Heerde De Waai in Cuyk De Puntenburg in Utrecht Behalve dat de leerkrachten kritische kanttekeningen maakten hebben de kinderen bij ieder rekenblad onder meer aangegeven of ze die zelfstandig konden maken ze gemakkelijk vonden of moeilijk of ze de bladen aardig vonden of niet enz. De kinderen werkten er met groot enthousiasme aan en zorgden voor veranderingen in instructies wijzigingen in voorbeelden en aanpassingen van oefeningen. Tot slot Het uitproberen van alle werkbladen uit de Stenvert Rekenbloks bleek in de praktijk heel waardevol. De opmerkingen en evaluatiegegevens zijn met zorg verwerkt maar de auteurs staan graag open voor opmerkingen en aanvullingen. Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks - Rekenen - Antwoorden 7

9 REGISTRATIE GROEP Naam kind Blad Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks - Rekenen - Antwoorden

10 REGISTRATIE GROEP Naam kind Blad Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks - Rekenen - Antwoorden 9

11 REGISTRATIE GROEP Naam kind Blad Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks - Rekenen - Antwoorden 0

12 REGISTRATIE GROEP Naam kind Blad Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks - Rekenen - Antwoorden

13 Myrthe en Kim maken een fietstocht over de Gooise heide. Ze rijden naar theehuis Bluk. Ze passeren paddestoelen. Kijk maar hiernaast Fietsen op de Gooise hei Bluk km Bluk km Bluk km Bluk 0 km Vul de tabel in van Myrthe en Kim. Let op: ze rijden niet altijd even hard. afstand aantal tijd in meters minuten paddestoel 00 m min. paddestoel 00 m 0 min. paddestoel 00 m 0 min. paddestoel Bluk 00 m min. totaal 00 m min. Tussen paddestoel en paddestoel reden ze het hardst. Na een rustpauze in theehuis Bluk met cola en dennenkoek fietsen ze naar de Wasmeertjes. Ze starten om.00 uur en rijden nu steeds precies km per uur. Hoe laat passeren ze de volgende vlaggen? B Wasmeertjes km start A Wasmeertjes 0 km C Wasmeertjes km D Wasmeertjes km A.00 uur B. uur C. uur D.00 uur aankomst. uur Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Afstanden en tijd - Rekenen - Antwoorden

14 Een griezelig bos In een donker woud lopen geheimzinnige paden naar griezelige dieren. Volg de paden en vul de getallen in.. 0. De draak van de Ardennen De verschrikkelijke mensaap Het 7-koppig monster 7 De vraatzuchtige rinoceros 9 De brullende muis Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Getalbegrip - Reeksen - Rekenen - Antwoorden Rekenen

15 Lekker reizen Chris droomt van reizen. s Nachts woelt hij in zijn bed en reist hij de hele wereld rond. Overdag vraagt hij zich af hoeveel kilometer hij heeft afgelegd. In een boek vindt hij deze tabel. Chris heeft heel wat gedroomd. Ga maar naar Londen Tokio Rome. Londen Tokio = 9 km Tokio Rome = 9 km Totaal heeft Cris = 9. km gereisd. Ga nu verder. Rome.7 Moskou.9.7 Peking...79 Tokio Mexico City Wellington Zoek op in de tabel. Moskou - Tokio 7. km Wellington - Peking km Rome - Tokio Tokio - Peking 9. km.0 km Mexico City - Rome 0. km Londen - Peking Londen Rome Moskou Peking Tokio Mexico City De afstand tussen Moskou en Tokio is 7. kilometer.. km Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Optellen en aftrekken - Rekenen - Antwoorden Rome Tokio Wellington = 9. Rome Peking Moskou + 79 =.9 km Londen Rome Moskou = 799 km Mexico City Londen Tokio =.7 km Wellington Londen Tokio =. km Mexico City Wellington Rome.0 +. = 9.9 km

16 Computer-bestanden In ons land zit iedereen in grote computerbestanden. Een stad als Amsterdam heeft honderdduizenden inwoners. Tokyo heeft zelfs miljoenen inwoners. Iedereen heeft zijn eigen nummer in de computer. A B C D E Amsterdam tot tot.00 tot.00 tot 7. tot A B C D E Tokyo tot.00 tot.00 tot 7.0 tot tot..000 F tot.000 F tot In welke bestanden horen de volgende nummers. Vul dat in. 0. D.00 A 0.00 E.0 C.0 D E Hiernaast zie je het computerbestand van Tokyo. Vul het verder in. bestand K telt.0 namen bestand L telt 9. namen bestand M telt namen G H I J K L M tot..7 tot..0 tot tot..0 tot tot tot Hoeveel nummers zitten er in elk bestand? Vul dit lijstje ook in Bestand Aantal A B = 7.00 C = 7.00 D =. E =.79 F =.000 Bestand Aantal A.00 B = C = D = E = F = Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Getalbegrip - Telrij - Rekenen - Antwoorden

17 Rapportcijfers In de brugklas geven de leraren cijfers met decimalen. Cleo kreeg voor wiskunde Het gemiddelde rondt zijn leraar af op helen en 0 rondt hij af naar beneden en 0 en en 09 naar boven. Een wordt 0. Een 7 wordt een 7. Welk cijfer krijgt Cleo op zijn rapport? Het gemiddelde is: = : = Op zijn rapport krijgt hij Naam cijfers gemiddeld rapport ➊ ➋ ➌ ➍ John : = 7 Lex : = Hester : = Vera 0 7 : = 7 Niels : = 7 Reken uit hoeveel fouten de kinderen gemiddeld maakten. In de klas van Cleo zitten 7 kinderen. Toets Totaal Gemiddeld Afgerond aantal fouten aantal fouten op tienden e toets 7 7 : 7 = e toets 7 e toets e toets Totaal 9 7 : 7 = : 7 = : 7 = 9 : 0 = Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Getalbegrip - Delen en afronden - Rekenen - Antwoorden 09 7

18 Frankfurter Kreuz Ron gaat met vakantie naar Zwitserland. De auto rijdt over de Duitse autobahnen en passeert het belangrijke verkeersknooppunt het Frankfurter Kreuz. Hier wordt de verkeersstroom geregeld geteld. Op deze lijst zie je enkele weektotalen. week bijzonderheden totaal - jan. wintersport.9 - mrt. geen 9. - april pasen mei geen 0. - juli vakantiespits aug. zomervakantie..7 - nov. geen 9. - dec. Kerst/Nieuwjaar De meeste auto s worden geteld in de - juli week van De minste auto s zijn geteld in de week - november van..7 Het totaal van de weken zomervakantie is.7. auto s. Hoeveel is dat gemiddeld per week?.9. De rustigste weken zijn: - november - maart - mei Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Cijferen - Rekenen - Antwoorden De autoteller is stuk. Vul de getallen in. Vorige teller Volgende getal getal terug teller 0 verder

19 Bekijk het maar! 7 Draai deze woorden eens om lepel - lepel raar radar negen - raar - radar - negen meetsysteem - meetsysteem parterretrap Doe dat ook eens met parterretrap Maak er omkeergetallen van. 9m 7m 9m m 7m Deze noem je omkeergetallen. Zulke getallen kun je ook zelf berekenen. Kijk maar Bedenk nog een paar omkeergetallen. Denk erom het startgetal bestaat steeds uit cijfers! Ga door met optellen op een kladblaadje tot het omkeergetal verschijnt. Vul deze onder de opgave in. eigen antwoord 9m m m Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Cijferen - Rekenen - Antwoorden

20 Dat is heel wat! Kleur het hokje van het juiste antwoord. Hoe zwaar? Inhoud? Hoe lang? 0 gram liter 0 mm 00 gram 0 liter 0 dm 09 kg 00 cl. 0 m kg 00 liter 0 cm Hoe hoog? Inhoud? Gewicht? 77 km cm kg 77 km 0 cm dag 77 km cm hg 077 km 00 cm g Hoeveel inhoud? Oppervlakte? Hoe ver? 9000 dm cm 000 m 900 liter cm 000 hm 90 m cm 000 dam 90 dm 0 cm 000 cm Hoe zwaar? Omtrek? Hoe zwaar? kg ± 0 dm 00 gram 0 kg ± 0 cm 000 gram 0 kg ± 0 mm 000 kg 00 gr ± 0 m 0 kg Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Maten en gewichten - Rekenen - Antwoorden

21 Boerenkool met worst 9 Toen Jannie en Piet pas waren getrouwd deelden ze samen de rookworst als ze boerenkool met worst aten. worst : = worst Hun zoontje Eric wilde toen hij jaar was ook worst. De stukjes werden kleiner. Vul in en vereenvoudig. worsten mensen ieder krijgt Als je mensen ieder worst wilt geven heb je x = worst nodig. Verdeel verder: worsten mensen ieder krijgt 7 = = 7 = = 7 = 7 worst : = worst Toen Arianne ook mee at kochten ze worsten. worsten : = worst Op de jaarmarkt in Rommeldam eten grote groepen mensen boerenkool met worst. Vul in en vereenvoudig. worsten mensen ieder 0 krijgt = 0 = 9 = 0 = Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Breuken - Verdelen - Rekenen - Antwoorden En nog eens in Rommeldam. worsten 7 mensen ieder krijgt = 70 = 7 = =

22 Een waterig geval 0 Wist je dat je een heel waterig geval bent? Want vrouwen bestaan voor ongeveer 0% uit water. Bij mannen is het nog erger! ongeveer %. Je huid je spieren je ogen en je oren: vol water! Hoeveel water zit er in 00 gr. vlees? In vlees zit 70% water. % van 00 gr. = gr. 70 x gr. = 0 gr. Vul de tabellen maar eens in. Aruha weegt 0 kg. 0% (de helft) is water. Aruha bestaat voor 0 kg uit water. vrouwen gewicht water in lichaam Cora 0 kg kg Fatima kg kg Trees kg kg Azzah 7 kg kg Vildan 7 kg 9 kg Sjors weegt 0 kg. % daarvan is water. % van 0 kg = 0 kg. x 0 kg = kg. Sjors bestaat voor kg uit water. mannen gewicht water in lichaam Geert 00 kg kg Michael 0 kg 9 kg Husni 0 kg kg Ehat 0 kg kg Jeroen kg 7 kg Als je zo waterig bent heb je ook veel water nodig. In ons eten zit water soms heel veel water. Kijk maar in de tabel. voedingstof water komkommer 9% vlees 70% kip % brood % kaas % boter 9% suiker (droog) 0% Reken het volgende ook zo uit. voedsel % water water kilogram vlees 70 % 700 gr 700 gr vlees 70 % 90 gr 00 gr kip % 0 gr 00 gr kip % 7 gr 00 gr suiker 0 % 0 gr 00 gr komkommer 9 % 0 gr 00 gr komkommer 9 % 9 gr kg boter 9 % 90 gr 0 gr brood % gr En wat komt er hier uit? voedsel % water water 00 gr kaas % gr 0 gr kaas % 9 gr gr boter 9 % gr 0 gr vlees 70 % gr kg kaas % gr 0 gr boter 9 % 09 gr Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Procenten - % regel - Rekenen - Antwoorden

23 van tot Elk jaar op haar verjaardag weegt Maaike zich en meet ze haar lengte. Haar moeder heeft daar twee grafieken van gemaakt. Trek een lijn tussen de punten van haar lengtegrafiek met rood. Verbind ook de punten op haar gewichtgrafiek. Vul nu de tabel van Maaike maar in. lengte in cm leeftijd in jaren Ook Sarah weegt en meet zich elk jaar. Zij heeft er een mooie tabel van gemaakt. Teken de lengte- en gewichtgrafiek van Sarah in de grafieken van Maaike. ongeveer: Kleur ze groen. Maaike Sarah leeftijd lengte gewicht lengte gewicht in cm in kg in cm in kg gewicht in kg leeftijd in jaren Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Tabellen lijngrafieken - Grafieken - Rekenen - Antwoorden

24 Weet je het? Welkom bij het bijzonder populaire programma: Weet ie t of weet ie t niet? Kandidaten wie weet het antwoord op deze opgave: ik doe = = 9 De eerste ronde De tweede ronde Finale Kleur de goede antwoorden rood. De antwoorden van Kamil Chantal Aantal goede antwoorden: meer dan minder dan is gelijk > < = Vul het juiste teken in. Kleur de goede antwoorden rood Kamil Chantal > > > = > < = > < < > > < = > Aantal goede < = = < < > > = < < < = > > > antwoorden: Tel de scores van ronde en bij elkaar op. Kamil Chantal is de winnaar Chantal Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Handig rekenen - Rekenen - Antwoorden 0 e = c = r = n = 9 u = 79 p = 0 = m = 799 t = 9 Door bij het antwoorden de goede letter te zoeken weet je wat de hoofdprijs is. 0 = 99 + = 79 9 = = 0 = = = = = 9 99 = = e e n c o m p u t e r

25 Alles in evenwicht Zorg voor het goede evenwicht bij deze bijzondere kippen Breng de weegschalen in evenwicht De dieren zijn steeds even zwaar. dieren wegen samen dier weegt jonge koeien 0 kg 0 kg kippen kg 0 kg lammetjes 00 gr kg jonge poesjes 0 gr 0 kg 0 vliegen 9 gr gr dieren wegen samen dier weegt schollen 0 gr 0 gr beren 0.7 kg 7 kg biggetjes 9 kg 00 gr vlooien 9 gr 0 gr muisjes 7 gr 7 gr Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Gewicht - Rekenen - Antwoorden

26 Op de Franse autoroute Joep is op weg naar Spanje op de Franse autoroute. Hij zit te dommelen op de achterbank. Zo af en toe ziet hij de hectometerpaaltjes langs de weg voorbij schieten en Zet de paaltjes op de lijn en zet de afstand erboven Tussen de paaltjes zitten gelijke afstanden. Plaats nog paaltjes Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Getalbegrip - Reeksen - Rekenen - Antwoorden Zet paaltjes. Eerst + 0. Dan +0.; +0; +09; +09; De werknemers in de fabriek hebben verkeerde paaltjes gemaakt. Teken de paaltjes in de goede volgorde langs de wegen

27 Test voor a.s. marktkooplieden Manolo wil marktkoopman worden. Daarvoor moet hij goed kunnen schatten en uit zijn hoofd rekenen. En dat kan Manolo als de beste! Kun jij ook goed schatten? Dit is een test. Als je alles goed hebt kun je lezen hoe er over je geschat wordt gedacht. ( betekent ongeveer ) a x 7 00 D 0 : 000 A T b H e G E x O B E c 99 : 000 D : 00 J 7 x E f x G d 0 x E H 0 x.000 D x 70 E A : 00 E 9 x 0.00 A x L N Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Hoofdrekenen - Rekenen - Antwoorden

28 Luigi di Roma Luigi is niet de enige Italiaan op de Jan Ligthartschool Er zitten ook veel kinderen van andere nationaliteiten op. In totaal zitten er 0 kinderen op zijn school. Maak dit overzicht eens af. land van aantal deel % herkomst Nederland 0 = = Marokko 0 = = Turkije = = Spanje 0 = = Griekenland 0 = = Italië = = Totaal Maak van de tabel hierboven deze diagram. Geef de sectoren allemaal hun eigen kleur. (Ook in de legenda!) Nederland Marokko Turkije Spanje Griekenland Italië % % % % % 00% % % Armanda zit op de Laurentiusschool. Die telt leerlingen. Hoeveel % % % leerlingen van elke nationaliteit zitten er op deze school? Maak de tabel af. % % land berekening aantal Ned. Turk. Nederland x = 7 79 Iran Turkije x = Irak Iran x = 7 Griek. Irak x = Italië Griekenland x = 7 7 Italië x = Totaal Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Procenten - Verdelen - Rekenen - Antwoorden

29 Breukendomino 7 Breukendomino voorbeeld en zijn gelijk Geef ze dezelfde kleur. en zijn gelijk Geef ze een andere kleur. Ga zo door tot je eind bereikt hebt. start A G H eind start H J A B J E F 7 eind C D start 0 0 A J K A B G H B C C D F G 0 0 D E 07 9 M 0 eind E F K L 0 F G 9 B C D E H I I J 0 L M 00 Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Breuken - Relaties - Rekenen - Antwoorden

30 Mini(ma) en Maxi(ma) Nienke is een echte schaatsliefhebster. Elk jaar hoopt ze dat de Elfstedentocht wordt gereden. In februari vroor het s nachts 0 dagen lang! De minima (laagste temperaturen) in De Bilt: Zet de maxima op het waarnemingslijstje met blauw. Nu begrijpt Nienke waarom er geen elfstedentocht werd gereden. waarnemingslijst: C 0- C - 09 C 7- C - 0 C - C - C - 7 C 9-7 C - C Zet streepjes op het waarnemingslijstje met rood. 0 Ondanks deze minima was de gemiddelde temperatuur in februari in De Bilt + o C dag min. max. gemiddeld temp. temp. - o o + = 0 : = 0 o 0 7- o o - o o + = : = 9 o + = : = o o 77 o = : = 7 o 0- o o + = : = o - 0 o o 0 + = : = 9 o - 7 o 9 o = 0 : = 0 o - o 9 o + 9 = : = o 0-09 o 7 o = : = o - o = 7 : = 9 o Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Getalbegrip - Negatieve getallen - Rekenen - Antwoorden

31 Goud voor Nienke 9 Nienke is favoriet! Op de ijsbaan van Sneek wint ze goud op de 000 m. Hier zie je haar schema en haar gereden tijd. Vul dat in: betekent 0 minuten en seconden. afstand schema tijd op schema voor achter 00 m m m m m m m m gelijk 000 m Nienke s persoonlijk record stond op Ze heeft er nu seconden korter over gedaan. Teken haar schema in met blauw. Doe het zo goed mogelijk! Kleur haar gereden tijd met rood. tijd min. min. min. min. min. min. 0 00m. 00m 000m 00m 00m 00m 00m 00m 000m afstand Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Tijd (schema) - Rekenen - Antwoorden

32 Komma s en nullen 0 Wanneer je het eenmaal weet zegt rekenwonder Wout dan doe je t uit je hoofd en maak je niet meer fout. Probeer het ook! :0 x :00 x Wout heeft het bord vol geschreven. Maak zijn werk maar af. x = = 09 = : 00 : 000 = 00 : 000 x 0 00 = 000 : 0 = 00 x 00 = x 00 = : 000 = 0 = 00 x 000 :000 x x 00 = : 00 7 = 7 Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Getalbegrip - Kommagetallen - Rekenen - Antwoorden

33 Roos Doos In de fabriek van Roos Doos worden verpakkingen gemaakt. De dozen worden uitgevouwen geleverd en moeten alleen nog in elkaar gezet worden. Hieronder zie je vier bouwpaketten. Bekijk de tekeningen goed. Van A D G en E kun je een doos vouwen. Van B C H en F kun je GEEN doos vouwen. Trek de dozen over op een papier of kopieer dit blad vergroot. Zet de dozen in elkaar en kijk of je het goed voorspeld had. A B C D E F G H Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Ruimtelijke oriëntatie - Constructies - Rekenen - Antwoorden

34 Sjoerd de leeswolf In de klas van Sjoerd lezen de kinderen elke dag minuten in hun leesboek regels gebruik leesboek klassebieb In dezelfde week lazen enkele klasgenoten het volgende: naam titel bladzijden gelezen % van boek min. verplicht in de klas. meenemen naar huis mág. onder schooltijd is het boek op school. Berno De wraak van 0 0 % de weerwolf Lia Avontuur in % de wolken Jos Geschiedenis 0 % van de fiets Izmir Zijn grote % geheim Jorrit De vrolijke 0 % klas Sjoerd is een echte leeswolf. Reis door het heelal een boek van 00 blz. las hij in week uit! 00% = 00 blz. % = blz. 0% = 0 blz. Maandag 0 % van boek 0 blz. Dinsdag % van boek blz. Woensdag % van boek 0 blz. Donderdag % van boek 7 blz. De meester leest elke dag minuten voor uit een spannend Vrijdag % van boek blz. boek met bladzijden. In dagen las hij bladzijden. Weekend 7 % van boek blz. Dat is ongeveer bladzijden per dag. In totaal kan hij Totaal 00 % van boek 00 blz. ongeveer dagen uit dit boek voorlezen. Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Procenten - Verdelen - Rekenen - Antwoorden

35 Verhuizen De oma van Anouk gaat verhuizen. Ze heeft een mooi flatje gevonden. Hieronder zie je de plattegrond. woonkamer balkon slaapkamer kasten wc badkamer De schaal is :00. Dit betekent cm is in werkelijheid 00 cm. Meet alle vertrekken en bereken het vloeroppervlak. keuken woonkamer balkon slaapkamers wc badkamer logeerkamer hal op schaal in werkelijkheid lengte breedte lengte breedte oppervlakte in cm in cm in m in m in m keuken hal logeerkamer In de woonkamer wil Oma parket laten leggen. Het parket kost 0- per m. Het parket kost oma x 0- = 7- De planken van het parket zijn meter lang en 0 cm breed. Op de plattegrond is al een stukje getekend. Oma heeft 0 planken nodig om de vloer te bedekken. Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Oppervlakte - Rekenen - Antwoorden Hoeveel planken heeft oma nodig als de planken meter lang en cm breed zijn? planken.

36 Het kommavretertje Vannacht heeft het kommavretertje weer toegeslagen. Hij vluchtte toen hij werd betrapt maar hij had toch al heel wat komma s verorberd. Zet de komma s maar weer terug. Het kommavretertje hapte de komma s Hier vrat hij de komma s bij weg voor hij bij de = kwam de antwoorden weg. 9 + = + = + 9 = = = 09 + = 0+ 9 = = = = = 0 7 = = = 999 = 7 9 = = 9 0 = =99 90 = 07 Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Kommagetallen - Rekenen - Antwoorden Een ravage! Hier at het kommavretertje bijna alle komma s op! + = 97 + = = + 9 = = 7 = 9 = 9 = 9 7 =

37 Virus Help! paniek in de klas! Er zit een virus in de rekenmachines! Er is van alles mis met de komma s en de nullen. Je mag een rekenmachine gebruiken. Het machientje van Babette kan alleen nog maar vermenigvuldigen. Vul in: In Uit 00 x 00 x x 0 x 0 0 x x 700 Help je mee? Plaats nullen bij de onderstreepte getallen. 0 x 70 = x 0 = : 0 = x = : 00 = : 700 = Het machientje van Vivienne kan alleen nog maar delen. Vul in: Plaats (nullen en) komma s bij de onderstreepte getallen In Uit : 0 = 0 : 00 : 70 = 0 0 : 00 : 0 = 0 00 : x 0 = 00 : x 00 = : x 00 = 0 : 0 0 Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Kommagetallen - Rekenen - Antwoorden Als je op een rekenmachine : = intoetst is de uitkomst 07. Reken zo verder. In : 0 : 0 : 00 : 0 : : 07 : 0 7 : 0 : 0 Uit =

38 Kunstkenner Ard Kunstkenner Ard heeft een prachtige collectie over laten komen uit Spanje. Zijn tentoonstelling wordt druk bezocht. Hoeveel bezoekers zijn er op de tentoonstelling geweest? Aantal bezoekers Week ➀ Week ➁ maandag 7 dinsdag 0 7 woensdag donderdag 7 vrijdag zaterdag 0 WERELDPRIMEUR KOPRI-TENTOONSTELLING Entree maandag t/m vrijdag 0- zaterdag 0 Wat was de opbrengst? Week ➀ maandag t/m. x 0- vrijdag zaterdag 0 x 0 Totaal zaterdag x 0 Totaal Week ➁ maandag t/m.0 x 0- vrijdag Totaal Vul in: Week ➀ 0.9 totaal aantal bezoekers.0 bezoekers op zaterdag. bezoekers op ma t/m vrij Week ➁.0 totaal aantal bezoekers. bezoekers op zaterdag.0 bezoekers op ma t/m vrij Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Cijferen - Rekenen - Antwoorden Kunstkenner Ard heeft deze tentoonstelling georganiseerd. Hoe groot was zijn opbrengst?.97 0 Opbrengst week ➀ Opbrengst week ➁ Totaal Een tentoonstelling organiseren kost geld. Het organiseren kostte Ard totaal Bereken zijn winst Totale opbrengst Onkosten.7 00 Winst

39 De hoofdprijs 7 Wie heeft er nooit van gedroomd om de te winnen? Eén ton! Bea Chris Gilbert en Clavan geven het aan verschillende zaken uit. Hoeveel maanden kan Bea dit geld uitgeven? : 00 = 0 maanden Wat vind je van Chris? Kan dat wel? ////// ja/nee Hoe vaak kan Gilbert op reis? : 00 = keer Hoeveel voetballen kan Clavan kopen? : 7 = voetballen Bea Ik geef elke maand 00- uit. Chris Ik koop 0 grote huizen. 7 De grote prijzen. Gilbert Ik maak reizen van 00- De prijs van 000- is door 9 mensen gewonnen. Hoeveel krijgt ieder? Schat eerst betekent ongeveer. Reken daarna uit: = 000- : : 9 = Nog meer prijzen. bedrag aantal winnaars ieder krijgt precies Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Schatten en cijferen - Rekenen - Antwoorden bedrag aantal winnaars Ieder krijgt precies De hoofdprijs is gewonnen door de leerlingen van de Centrumschool. Aantal leerlingen: 0 Elke leerling krijgt : 0. Geschat bedrag Precies bedrag = -- Clavan Ik koop leren voetballen van

40 Jan loopt alle autoshows af. Hij wil later autocoureur worden. Dit keer bezoekt hij met zijn vriend een grote tentoonstelling van Amerikaanse wagens in de RAI. De auto s zijn prachtig maar erg zuinig zijn ze niet! Vul in: Racecar Amy Racecar Dory liters liters km 7 km Racecar Amy is zuininger Op de RAI liter op km = liter op km 7 9 = Ga door. 7 = = 7 = = = = = = 0 0 = = Zoek de gemeenschappelijke deler Vul maar in: Deze bolide Victory rijdt op. l 0 0 km 0 00 De Future rijdt op 9. l 0 0 km = = Sporting Tiger Sporting Lion liters liters km 9 km 0 0 = = 9 7 = = Bestelbusje Ready. l Sporting Lion is zuininger = = km 0 0 Familycar Easy. Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Breuken - Verhoudingen vereenvoudigen - Rekenen - Antwoorden l 0 7 km 0

41 In het oude Rome van het jaar n. Chr. zaten Renius en Ignatio voor het eerst op school. Ze kregen rekenles met Romeinse cijfers. De e rekenles. Zet onze getallen erachter. II + III = V + = V IV = I = X V = V 0 = Schrijf in Romeimse cijfers op: = VIII V = III + = 0 VI + IV = X 0 = X II = VIII De e rekenles. Het oude Rome XL VII = De Romeinen schreven eerst het tiental (0) en daarna de eenheden (7) Wat schreven ze hier? L X X II = 7 X C I I = 9 L V I I I = L X X X V I I I = Probeer dit maar. = X X X V I 7 = L X X V I = X L V I I I 9 = L X X X I X = L X I V 99 = X C I X In het tweede jaar kregen Renius en Ignatio de honderdtallen: In dat jaar werden puntsommen uitgevonden. Vul ze maar in: CCC + DC = CM M CC DC = CD + DCCC = M CM CD = D C D X X X I I = 00 0 Ook hier schreven ze eerst de honderdtallen (00) daarna de tientallen (0) en tenslotte de eenheden (). Wat staat er hier? CCC LX III DCC XC IV = = 79 CM LXXX VII= 97 Ga maar verder. 7 = D C C X L V 9 = C M L X X X I V = D C L X V I 09 = D C C C I X 9 Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Getalbegrip - Romeinse cijfers - Rekenen - Antwoorden

42 Geveltjes 0 De klas van Carlo maakt een excursie naar Amsterdam. Vanuit de rondvaartboot zien ze tientallen oude gevels. Veel jaartallen staan in Romeinse cijfers. Vul in: ROMEINSE CIJFERS ONZE CIJFERS Vul in: MDCCLXVIII MDCCCXCV L 0 C 00 D 00 M 000 XIV XIX XL LXX XC CIV CXLVI CCXI CDXIX DCC CMXL MDC DCCCXLIV CCCXXXII gebouwd in gebouwd in gebouwd in gebouwd in gebouwd in gebouwd in Vul de getallen in Romeinse cijfers boven de lijn. Zet onze cijfers onder de lijn. 0 LXXV MCD V XC XX MD 9 XXXVI CVI MCDXXV LXXXIV XIV XCVIII XXIX MDXXXV MDLXIX 9 LVII CXIV CXXII XLIX Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Getalbegrip - Romeinse cijfers - Rekenen - Antwoorden

43 Onze aarde Een astronaut ziet onze aarde als een mooie ronde bol. Maar iedereen weet dat we hoge bergen en diepe zeeën hebben. Hier zie je er enkele. De hoogste bergen op aarde zijn: a Azië Mount Everest. m b Zuid-Amerika Aconcagua.90 m c Noord-Amerika McKinley.9 m d Afrika Kilimanjaro.9 m e Europa Elbroez. m f Antarctica Vinson Massief.0 m g Oceanië Jaya. m Geef ze elk hun eigen kleur en vul ze in. En overal leven dieren. meter m : wilde zwaan spin yak hagedis Maak er staafdiagrammen van. meter 0 a b c d meter a b c d e f g pinguin potvis a Stille Oceaan: Marianentrog.0 m diep b Atlantische Oceaan: Puerto Ricotrog. m diep c Ind. Oceaan: Diamantinadiep.07 m diep d Noordel. IJszee: geen naam. m. diep Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Grafieken - Staafgrafieken - Rekenen - Antwoorden garnaal meter Hoogst waargenomen wilde zwaan.0 m spin.700 m yak.00 m hagedis.00 m Diepst waargenomen in zee pinguin m potvis.0 m garnaal m

44 Kaasboer Jan Leidse jonge 0+ - per 00 gram Leidse oud 0 per 00 gram Boeren belegen - per kg Boeren oud - per kg Notenkaas 0 per 00 gram Op de markt staat kaasboer Jan. Met bewondering ziet Ilbert hoe Jan zo precies het gewenste stuk afsnijdt. Hoe zwaar zijn de stukken die al aangesneden zijn? Elke hele kaas weegt kilo. Peperkaas 0 per kg Gemberkaas 0 per 00 gram kg kg kg kg Jan verkoopt veel soorten kaas. Hij moet niet alleen goed kunnen snijden maar ook de prijs van de stukjes uitrekenen. Vul de bestellijstjes in. Een grote bestelling voor de Oranjevereniging. Reken uit. Fam. Verhoef Fam. F. Romage Fam. C. Heese besteld prijs besteld prijs besteld prijs 00 gr 0 gr kg Leidse jonge 00 Boeren oud 0 Leidse jonge 0 Leidse oud 0 00 gr kg 0 gr Gemberkaas - Peperkaas 0 Brie 0 Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Gewichten en geld - Rekenen - Antwoorden besteld kaas Boeren belegen hele Brie 00 gr Roquefort kilo Notenkaas 00 gr Gemberkaas totaal Hele Brie kg - Roquefort kg 0- kg Boeren 0 gr 0 gr belegen - Notenkaas Roquefort 7- Totaal 0 Totaal 7 Totaal - prijs

45 Bert de bankier Bert stort 00- op zijn spaarrekening. Hij krijgt % rente per jaar. % van 00 euro= euro. % van 00 euro= x euro. Na jaar heeft hij dus rente. Dit is samen 0- Vul nu de tabellen in. Spaarrekening % op de rente spaargeld bank na jaar na jaar gezet varken vorig jaar Meerrekening % op de rente spaargeld bank na jaar na jaar gezet Toprekening 0% op de rente spaargeld bank na jaar na jaar gezet Bert had 00- in zijn spaarvarken. Hij bracht het varken Spaarrekening Meerrekening Toprekening % % 0% Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Procenten - Rente - Rekenen - Antwoorden rente vorig jaar varken dit jaar rente dit jaar varken volgend jaar

46 Puzzelen Vul de puzzel in. Horizontaal. 70 : 0 =. 9 + = = 9. 9 x 0 = =. 0-0 =. : =. 7 : =. x = = Verticaal. 0 : =. 9 x 07 =. 0 x 7 =. x 99 = 7. + =. 0 : 0 = =. 7-7 =. : 7 =. 9 x = = 0. : 0 = =. 0 : 0 = = = 7. : = = = = : 00 =. x = Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Handig rekenen - Rekenen - Antwoorden

47 Astronomisch ver Sterrenkundigen hebben afgesproken in Astronomische Eenheden (AE) te rekenen. AE is ongeveer 0 miljoen km. Kijk eens hoever de planeten van de zon staan. planeet MEcurius VEnus AArde MArs JUpiter SAturnus URanus NEptunus PLuto gemiddelde afstand tot de zon 09 AE 07 AE 00 AE AE 0 AE 9 AE 9 AE 00 AE 9 AE Vul in. De planeet Mercurius De planeet Pluto Hoever is het van de zon naar de planeten? ME: 09 x 0 MILJOEN = milj. km VE: 07 x 0 milj. km. = 0 milj. km AA: x 0 milj. km. = 0 milj. km MA: x 0 milj. km. = milj. km JU: x 0 milj. km. = 70 milj. km SA: 9 x 0 milj. km. = milj. km UR: 9 x 0 milj. km. = 77 milj. km NE: 00 x 0 milj. km. = 09 milj. km PL: 9 x 0 milj. km. = 9 milj. km staat het dichtst bij de zon. is het verst van de zon verwijderd. De planeet Aarde staat precies op 0 miljoen km. van de zon. Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Cijferen - Rekenen - Antwoorden Venus staat 07 AE van de zon. Mercurius staat 09 AE van 07 deae zon. Mercurius staat dus 09 AE dichter bij de zon. 0 AE Dit is 0 x 0 miljoen km 9 = milj. km Hoeveel km staat Mars dichterbij de zon in vergelijking met Saturnus? 9 Saturnus AE Mars AE 0 AE 0 x 0 miljoen km =.0 miljoen km Hoeveel km staat Jupiter dichter bij de zon in vergelijking met Uranus? 9 Uranus AE 0 Jupiter AE 9 AE 9 x 0 miljoen km =.097 miljoen km

48 Koninginnedag Voor Koninginnedag gaat de Oranjevereniging het dorp versieren. Met grote dozen vol slingers vlaggetjes en lampjes. Deze vlaggen komen in de Dorpsstraat. Op de markt worden lampjes opgehangen. Er zitten 0 lampjes in een doos afwisselend rode witte en blauwe. Er zitten 00 vlaggen in de doos afwisselend rode en witte. Vul in. Rode vlaggen Witte vlaggen Deze vlaggen komen in de Kerksstraat. Rood wit Blauw Tijdens de kinderspelen krijgen de kinderen deze tractatie. Vul maar in. 0 Op één pen zitten kaas uitjes en augurkje. Er zitten 70 vlaggen in de doos afwisselend oranje en rood-wit-blauw. Vul in. Rood-wit-blauw oranje 7 Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Verhoudingen - Relaties - Rekenen - Antwoorden aantal stukjes zilver- augurkje kinderen kaas 0 uitjes

49 Hoogtevrees? 7 Guido is op fietsvakantie in de Alpen. Met die bergen is het hier hard trappen! Langs de weg ziet Guido een bord staan. Dit verkeersbord betekent dat de weg iedere 00 meter meter stijgt. Geen wonder dat Guido zo aan het ploeteren is! Guido rijdt een volgende helling op. Na 000 meter is hij al 00 meter gestegen. Vul de tabel in. 00 m 00 m 00 m 00 m 0 m 00 m 000 m 00 m 000 m Nog een helling. Vul de tabel maar in. 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m Hoogteverschil in 0 meters 00 m 000 m 0 afstand in meters Vul het verkeersbord in. Iedere 00 meter stijgt Guido meter. Het stijgingspercentage is % % Hoogteverschil in meters afstand in meters % 0 Op het verkeersbord leest Guido het stijgingspercentage. Iedere 00 meter stijgt hij 0 meter. 0 meter is 0% van 00. Vul het percentage in op het Wat een steile helling! 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 00 m 00 m Hoogteverschil in meters 7 0 afstand in meters % Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Verhoudingen - Procenten - Rekenen - Antwoorden

50 Een bende ontmaskerd Een bende valsemunters uit de vorige eeuw wist niet dat vroeger op de Nederlandse bankbiljetten de nummers altijd deelbaar zijn door 9. Wist jij dat wel? Controleer het door de cijfers op te tellen. De som van de cijfers moet deelbaar zijn door 9. Trouw jan. 000 bende maakt duizenden valse bankbiljetten... NRC jan. 000 Bende vergiste zich in nummers... Volkskrant jan. 000 Politie deed reuze vangst... De biljetten van 0 gulden had de bende toevallig wel nummers gegeven die deelbaar zijn door 9. Vul het laatste cijfer maar in De biljetten van gulden gaven ze nummers die deelbaar waren door. Dom natuurlijk! Vul de laatste cijfers in. Kies steeds 097 verschillende cijfers! De getallen moeten eindigen op: 00 0 of De briefjes van ƒ00- hadden nummers die deelbaar waren door honderd. 7 Vul de laatste cijfers in Kies steeds verschillende cijfers Verschillende mogelijkheden De briefjes van 000 gulden hadden ze zo maar een nummer gegeven. Vul in waardoor ze deelbaar zijn Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Kenmerken van deelbaarheid - Rekenen - Antwoorden deelbaar door en deelbaar door en 0 deelbaar door en 0

51 Winkelcentrum Kievitsdal 9 Bakker Bas Drogisterij De Pil In winkelcentrum Kievitsdal gaat Tedje van Est overal in de winkels vloerbedekking leggen. Help Tedje de oppervlakte uit te rekenen. hokje op de tekening is in werkelijkheid m. lang. hokje op de tekening is in werkelijkheid x = m. Je kunt ook passen hoe vaak hokje op de tekening past. aantal hokjes aantal m op tekening in werkelijkheid bakkerij x = : = x m = 0 m drogisterij x m = 0 m Slagerij Ros slagerij x m = 97 m Bloem bloemist x m = m Fleur boekhandel 0 0 x m = m supermarkt 9 9 x m = m totale oppervlakte winkels 70 m Boeken Wijzer Mini Super Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - oppervlakte - Rekenen - Antwoorden Willem Wegmans komt het plein betegelen. Hoeveel m moet Willem van tegels voorzien? Totale oppervlakte centrum = 70 x = 0 m Totale oppervlakte winkels (zie boven) : 70m Willem moet betegelen: 7 m

52 Ongeveria 0 Koning Onno I van het tropische schateiland Ongeveria heeft bepaald dat toeristen altijd eerst de poorten moeten openen. Pas daarna mogen ze de grens passeren. Kies steeds uit de vier gegeven antwoorden. betekent ongeveer. Poort I Poort II 0 x 9 x 07 x 79 x : 0 : : 00 0 : 0 Poort III 0 Poort IV 0 Poort V x : 0 9 : 07 0 x 0 x 0 x 0 7 : 00 : 00 x : : x Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Schatten en hoofdrekenen - Rekenen - Antwoorden

53 Zwemparadijs De Watervlo In zwemparadijs De Watervlo kun je een passe-partout kopen. Hiermee kun je gebruik maken van de m baan en van het tropisch bad. Natuurlijk kun je ook aparte kaartjes kopen. Dit zijn de prijzen: Anniek (9 jaar) ging met haar opa ( jaar) naar het tropisch bad. Wat moeten ze betalen? m tropisch passebaan bad partout 0-7- In het zwembad krijg je korting als je meer kaartjes tegelijk koopt. Vul de prijzen in! aan- kor- m baan tropisch bad passe-partout tal ting 0% x 0 = x - == x 7- = Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Geld - Rekenen - Antwoorden 0 0% 0% 0% 0 0 % 0 x = 0 x - = 0 x = 00 % % % 90 0 % 0 x = 0 x = 0 x 7- = % % % Anniek betaalt Opa betaalt Samen 7-0 x 7- = 7 De klas van Ignace bestaat uit 0 leerlingen. Ze zijn en jaar. Ze gaan een middagje zwemmen. De juf koopt voor hen een passe-partout. Daarmee mag je overal in. Ze mag zelf gratis! Wat kost het middagje? korting 0% = totaal =

54 Mark en Frank Mark en Frank gaan met vakantie. Met de trein willen ze naar Engeland. Nadat hun rugzakken zijn gepakt moeten ze alleen nog Engels geld halen. In de winter gaan ze skieën in Zwitserland. Zw.fr. kost 0 Wisselen maar. Frank: Ik wil 00 Engelse ponden. Hoeveel moet ik daarvoor betalen? Zw.fr euro s 00 x -= 0 x -= 0 x -= 0 x -= 0 x -= Mark en Frank nemen ook euro s mee op vakantie. Dit willen ze op vakantie wisselen voor Vul nu de tabel in. Let op: Je moet afronden! 0-0- : Engelse euro s ponden x = x = 0 0 x = 0 0 x = 0 0 x = euro s Engelse ponden : 0-0-: Mark: Even denken... pond kost. 00 x = - 00 Engelse ponden kosten euro s : 0-0- : Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Geld - Rekenen - Antwoorden

55 Reken-puzzeltocht Juffrouw Riet van groep is jarig. Ze heeft een rekenpuzzeltocht georganiseerd. Elk kind krijgt voor elke route een verschillende startkaart. Ze passeren posten waar moet worden gerekend. De uitkomst moet bij de juf worden ingeleverd. Er zijn routes. Maak de routes met kinderen. Route I naam startkaart post I post II post III post IV uitkomst + 7 x + Karin 0 Inge 0 Roy 7 Murat Tobias Route II Karin Inge Roy 9 Murat Tobias post I post II post III post IV uitkomst + : 0 x 0 : Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Basisvaardigheden - Cijferen met kommagetallen - Rekenen - Antwoorden

56 De GOP in de put De GOP (Goed Onderwijs Partij) zit in de put. De uitslag van de verkiezing voor de leerlingraad ziet er niet goed uit voor ze. Het LB (Leerling Belang) en de PVV (Partij Voor Veel Vrij) lijken steeds groter te worden. Bekijk de onderstaande uitslagen maar eens en vul het schema in. Geef elke partij steeds zijn eigen kleur. Er worden totaal 0 stemmen uitgebracht. Vorig jaar partij deel v/d aantal stemmen stemmen GOP 0 LB PVV overig blanco dit jaar partij deel v/d aantal stemmen stemmen GOP LB PVV overig blanco Dit zijn de uitslagen van de verkiezingen in de afgelopen jaren op een andere school. Zet alle gegevens van de partijen in een lijngrafiek. Geef elke partij zijn eigen kleur GOP LB PVV Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Grafieken - Circeldiagram en lijngrafieken - Rekenen - Antwoorden Welke partij groeit er? PVV Welke partij blijft er ongeveer gelijk? LB Welke partij wordt er kleiner? GOP

57 Waar blijft de tijd? Vincent is directeur van een internationaal bedrijf in Amsterdam. Hij belt dan ook geregeld naar andere landen en werelddelen. Soms vergeet Vincent dat de tijden in de landen nogal kunnen verschillen. Vandaag rond uur maakt Vincent een enorme blunder. Hij belt zomaar één van zijn beste klanten in het buitenland uit bed. De klant woont in New York Buenos Aires Vincent wil dat dit nooit meer gebeurd. Daarom maakt hij deze tijdlijn. Welke plaats hoort bij welke letter? Kijk goed naar de illustratie. C in vergelijking met Amsterdam A Londen uur vroeger B Buenos Aires C New York uur vroeger uur vroeger D Moskou uur later E Peking F Sidney B vroeger A D Amsterdam later 7 uur later 9 uur later E F Ook maakt Vincent handige schema s zodat hij zich nooit meer vergist. Als het in Amsterdam.00 uur is is het in Londen uur vroeger. Het is daar dus.00 uur. In Sidney is het 9 uur later. Het is daar dan.00 uur. steden tijd tijd tijd tijd tijd Amsterdam Londen.00 Moskou New York Peking Sydney.00.0 Buenos aires Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Meten - Tijd - Rekenen - Antwoorden

58 Koekjes lekker! Oma heeft heerlijke koekjes gebakken. Maar net als haar kleinkinderen op bezoek komen valt de trommel. Kim wil zoveel mogelijk hele koekjes. Ze verzamelt de brokken. Twee brokken vormen samen een heel koekje. Geef de brokken die bij elkaar horen dezelfde kleur. E A D B F Geef nu steeds de drie brokken die bij elkaar horen dezelfde kleur. D C B E C A F Bert houdt niet zo van dit gepuzzel. Hij graait liever zomaar in de koektrommel om wat brokken te pakken. De andere kleinkinderen vinden dit een goed idee en volgen zijn voorbeeld. Bereken hoeveel koek elk kleinkind bij elkaar graait. e graai e graai samen Bert + = + = Sjaak + = + = 7 Ina + = + = Clair + = + = 0 Job + = + = 0 0 Jelle + = + = C A C Oma vindt dit gulzige gedrag maar niets. En hoewel alle kleinkinderen al van hun koekjes gegeten hebben moeten ze een gedeelte in B B Bert = 7 Clair = A Sjaak = Job = C B A Ina = 7 9 Jelle = 0 0 Uitgeverij Bekadidact Stenvertbloks Breuken Ongelijknamig optellen en aftrekken - Rekenen - Antwoorden

Stenvertblok Rekenen 4 Antwoorden

Stenvertblok Rekenen 4 Antwoorden Stenvertblok Rekenen Antwoorden Stenvertblok Rekenen Antwoorden Auteur Gré Schreuder D. Huigen Illustraties Ben Horsthuis Richard Flohr Omslag Metamorfose ontwerpers BNO, Deventer Uitgeverij Bekadidact,

Nadere informatie

Blok 1 Herhalingstoets

Blok 1 Herhalingstoets 7 herhalingstoetsen Blok 1 Herhalingstoets 1 Hoeveel ongeveer? Maak vast. 2 Hoeveel ongeveer? Kleur het juiste wolkje. 9000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 5899 + 2900 8000 40.109 3 Reken uit. 4 Reken

Nadere informatie

Overstapprogramma 6-7

Overstapprogramma 6-7 Overstapprogramma - Cijferend optellen 9 Verdeel het getal. Het getal 8 kun je verdelen in: duizendtallen honderdtallen tientallen eenheden D H T E 8 D H T E 8 = 8 9 9 9 = = = = Zet de getallen goed onder

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

1.Tijdsduur. maanden:

1.Tijdsduur. maanden: 1.Tijdsduur 1 etmaal = 24 uur 1 uur = 60 minuten 1 minuut = 60 seconden 1 uur = 3600 seconden 1 jaar = 12 maanden 1 jaar = 52 weken 1 jaar = 365 (of 366 in schrikkeljaar) dagen 1 jaar = 4 kwartalen 1 kwartaal

Nadere informatie

Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN

Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN Verhoudingstabel Wat zijn verhoudingen Rekenen met de verhoudingstabel Kruisprodukten Wat zijn verhoudingen * * * 2 Aantal rollen 1 2 12 Aantal beschuiten 18

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren

Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren Uren, Dagen, Maanden, Jaren,. Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren 1 minuut 60 seconden 1 uur 60 minuten 1 half uur 30 minuten 1 kwartier 15 minuten 1 dag (etmaal) 24 uren 1 week

Nadere informatie

Toets gecijferdheid december 2004

Toets gecijferdheid december 2004 Toets gecijferdheid december 2004 Naam: Klas: score: Datum: Algemene aanwijzingen: - Noteer alle berekeningen en oplossingen in dit boekje - Blijf niet te lang zoeken naar een oplossing - Denk aan de tijd

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

TOETS REKENEN / WISKUNDE. Naam:... School:...

TOETS REKENEN / WISKUNDE. Naam:... School:... TOETS REKENEN / WISKUNDE Naam:... School:... Datum:... Groep:... 1A. Hoofdrekenen: optellen en aftrekken Reken de sommen op je eigen manier uit. Gebruik het kladblaadje als je een tussenstap wilt noteren.

Nadere informatie

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 1x1= 1 1x2= 2 1x3= 3 1x4= 4 1x5= 5 2x1= 2 2x2= 4 2x3= 6 2x4= 8 2x5=10 3x1= 3 3x2= 6 3x3= 9 3x4=12 3x5=15 4x1= 4 4x2= 8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 5x1= 5 5x2=10 5x3=15

Nadere informatie

a b c jaargroep 8 naam: antwoorden reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

a b c jaargroep 8 naam: antwoorden reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs jaargroep a b c naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs a l g e m e n e i n s t a p t o e t s antwoorden Waar ongeveer? Maak vast...... Maak vast aan de getallenlijn.,,, Hoeveel passagiers

Nadere informatie

a b c jaargroep 8 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

a b c jaargroep 8 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs jaargroep 8 a b c naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs a l g e m e n e i n s t a p t o e t s 1 Waar ongeveer? Maak vast. 500.000 750.000 1.000.000 950.000 2 Maak vast aan de getallenlijn.

Nadere informatie

Toets gecijferdheid augustus 2005

Toets gecijferdheid augustus 2005 Toets gecijferdheid augustus 2005 Naam: Klas: score: Datum: Algemene aanwijzingen: - Noteer alle berekeningen en oplossingen in dit boekje - Blijf niet te lang zoeken naar een oplossing - Denk aan de tijd

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

antwoorden werkboek blok jaargroep 6 In welke maanden worden de minste auto s vervoerd? Reken ongeveer.

antwoorden werkboek blok jaargroep 6 In welke maanden worden de minste auto s vervoerd? Reken ongeveer. jaargroep Zwijsen reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs blok januari februari maart juli augustus april mei juni oktober november Transportbedrijf De Haas vervoert elke dag. werkboek september

Nadere informatie

Meting. Werkbladen, antwoorden, scoring, interpretatie

Meting. Werkbladen, antwoorden, scoring, interpretatie Werkbladen, antwoorden, scoring, interpretatie Dit is versie 2.0 van de methode Reken Remedie en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er onverhoopt fouten in voor komen, zou u zo vriendelijk

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I WISKUNDE. MAVO-D / VMBO-gt

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I WISKUNDE. MAVO-D / VMBO-gt UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: NIVEAU: WISKUNDE MAVO-D / VMBO-gt EXAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke

Nadere informatie

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Groep 7(eerste helft) Getalbegrip - Telrij tot en met 1 000 000 - Uitspraak en schrijfwijze van de getallen (800 000 en 0,8 miljoen) - De opbouw en positiewaarde

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Rekenportfolio. Naam: cm 2. m 3 + = 1 _ 12

Rekenportfolio. Naam: cm 2. m 3 + = 1 _ 12 Tytsjerksteradiel Rekenportfolio Naam: cm 2 1 5 7 + = 5 10 10 m 3 1 _ 12 X 5 1 + = 5 1 + Inhoudsopgave Voorwoord 3 Domein getallen 4 - Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 5 - Breuken 6 - Rekenvolgorde

Nadere informatie

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter. 70 blok 5 les 23 C 1 Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 60 981 540 C 2 Welke maten horen erbij? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

Onthoudboekje rekenen

Onthoudboekje rekenen Onthoudboekje rekenen Inhoud 1. Hoofdrekenen: natuurlijke getallen tot 100 000 Optellen (p. 4) Aftrekken (p. 4) Vermenigvuldigen (p. 5) Delen (p. 5) Deling met rest (p. 6) 2. Hoofdrekenen: kommagetallen

Nadere informatie

Klok dag en nacht. Hulpkaart OPTELLEN/AFTREKKEN

Klok dag en nacht. Hulpkaart OPTELLEN/AFTREKKEN OPTELLEN/AFTREKKEN Zet de getallen onder elkaar in je schrift eerst zelf proberen uit te rekenen bij aftrekken: denk om lenen bij optellen: denk om doorschuiven geen vergissingen? bij lang nadenken: rekenmachine

Nadere informatie

27/11/2012 SCHATTEN....en niet alleen op zolder

27/11/2012 SCHATTEN....en niet alleen op zolder SCHATTEN...en niet alleen op zolder 2 3 1 68,3 x 21,5 3415 683 1366 1468,45 146845 Komma vergeten! Schatten: 70 x 20 = 1400 Ik schat 15 m hoog. Situatie Een magazijnier moet een bestelling plaatsen. Voor

Nadere informatie

rekenboek 6a taken 507019

rekenboek 6a taken 507019 rekenboek 6a taken 507019 Blok 2 Week 1 Taak 1 Werken met getallen. a Neem het schema over en vul in: b Schrijf het getal in woorden: D H T E 3141 driehonderdzes 687 vierduizend acht 5870 veertienhonderdeenentachtig

Nadere informatie

Word Beter In Procenten. Deel Unieke Oefeningen. BureauBijles.nl

Word Beter In Procenten. Deel Unieke Oefeningen. BureauBijles.nl Word Beter In Procenten PROCENTEN OEFENEN Deel 1 150 Unieke Oefeningen i BureauBijles.nl Procenten Oefenen Deel 1 150 Unieke Oefeningen Redactie Tekstschrijver.eu Kingpin Media Bureau Bijles 2 Eerste druk,

Nadere informatie

a a Leg 3 getallen van 2 cijfers en tel ze op. b d Bedenk sommen waar 180 uitkomt. Meer antwoorden. b Uit welke som komt 103?

a a Leg 3 getallen van 2 cijfers en tel ze op. b d Bedenk sommen waar 180 uitkomt. Meer antwoorden. b Uit welke som komt 103? les 4 blok 5 4 Hoeveel kilogram samen? Eerst schatten. a a 64 kg b 164 kg 3 2 k g 232 kg 1 5 k g 115 kg 1 1 1 k g 511 kg c 8 kg 32 kg 125 kg 244 kg b d 16 kg 185 kg 143 kg 495 kg CD2 Maak sommen met deze

Nadere informatie

1. Bereken. 2. Bereken. Oefenopgaven. F. 2 km = cm G. 3 dm = mm H. 4,5 cm = m I. 250 dm = dam J. 3,12 hm = dm

1. Bereken. 2. Bereken. Oefenopgaven. F. 2 km = cm G. 3 dm = mm H. 4,5 cm = m I. 250 dm = dam J. 3,12 hm = dm Oefenopgaven. 1. Bereken. A. 5 m = cm B. 4 hm = dm C. 3 km = m D. 300 cm = dm E. 2500 m = km F. 2 km = cm G. 3 dm = mm H. 4,5 cm = m I. 250 dm = dam J. 3,12 hm = dm 2. Bereken. A. 3 dm² = cm² B. 4 cm²

Nadere informatie

mei 2009 Auteurs: P.C.M.M. Hosli B.D. De Wilde A.M.P. van de Luitgaarden Rekenvaardigheden: Inleiding bladzijde 1

mei 2009 Auteurs: P.C.M.M. Hosli B.D. De Wilde A.M.P. van de Luitgaarden Rekenvaardigheden: Inleiding bladzijde 1 mei 2009 Auteurs: P.C.M.M. Hosli B.D. De Wilde A.M.P. van de Luitgaarden Rekenvaardigheden: Inleiding bladzijde 1 Inhoud Inleiding met docentenhandleiding Handleiding voor leerlingen Werkbladen en antwoordbladen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen

Nadere informatie

Kies uit: 10,25 11,5 11,125 10,875 11,875 10,125 10,50 11,001 10,99 11,75

Kies uit: 10,25 11,5 11,125 10,875 11,875 10,125 10,50 11,001 10,99 11,75 Blok les. Hoeveel kilometer is er gefietst? Wat stond er bij vertrek op de teller van Murat?. Zet in volgorde van klein naar groot. a,8 m b 0,7 km c, kg d, g,8 m 7 km kg, g 8 m 7, km 0,0 kg 0, g 0,8 m

Nadere informatie

BLAD 21: AAN DE OPPERVLAKTE

BLAD 21: AAN DE OPPERVLAKTE BLAD 21: AAN DE OPPERVLAKTE 1. Maak het getal a. In de figuur hiernaast zie je zes getallen staan: één in het rondje, en vijf in de rechthoek. Probeer nu om het getal in de cirkel te 'maken' met de getallen

Nadere informatie

Strategiekaarten. Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2

Strategiekaarten. Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Joep van Vugt Anneke Wösten Handig optellen; tribunesom* Bij optellen van bijna ronde getallen zoals 39, 198, 2993,..

Nadere informatie

BLAD 31: LENGTE, INHOUD, GEWICHT

BLAD 31: LENGTE, INHOUD, GEWICHT BLAD 31: LENGTE, INHOUD, GEWICHT 1. Hoeveel euro moet je ongeveer terug krijgen? Laat op het kladblaadje zien hoe je het uitrekent. 2. Alle maten op een rij Bouw samen met je juf of meester het maatstelsel

Nadere informatie

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben.

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Leerroute 3 Jaargroep: 8 GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen kunnen hebben. (hoeveelheidsgetal,

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van 150 000.

Getallen. 1 Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van 150 000. Getallen Basisstof getallen Lesdoelen De leerlingen kunnen: een reeks afmaken; waarde van cijfers in een groot getal opschrijven; getallen op de getallenlijn plaatsen; afronden op miljarden; getallen in

Nadere informatie

2 Reken uit. 3 Maak er rekentaal van. Probeer het in één sprong. Denk aan de getallenlijn = = = = = =

2 Reken uit. 3 Maak er rekentaal van. Probeer het in één sprong. Denk aan de getallenlijn = = = = = = 10 les 1 2 Reken uit Probeer het in één sprong. Denk aan de getallenlijn. +20 +7 60 80 +27 60 40 + 17 = 50 + 38 = 80 + 12 = 30 + 43 = 30 + 23 = 20 + 61 = 70 + 21 = 40 + 57 = 60 + 27 = 3 Maak er rekentaal

Nadere informatie

PADDESTOELEN. 3p 1 In de uitwerkbijlage bij vraag 1 staat de graaf nogmaals getekend. Daaronder staat een. Egmond.

PADDESTOELEN. 3p 1 In de uitwerkbijlage bij vraag 1 staat de graaf nogmaals getekend. Daaronder staat een.  Egmond. PADDESTOELEN In het duinengebied van Noord-Holland staan veel wegwijzers in de vorm van een paddestoel. Op zo n paddestoel staan pijlen die de richting naar een bepaalde plaats aangeven. Ook staat daarop

Nadere informatie

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden GETALLEN Onderdeel 1 Optellen en aftrekken (inclusief getalverkenning en schatten)

Nadere informatie

' --+-~-+ ) C I J F ERE N. leerjaar/groep 7 ) ) ajodakt

' --+-~-+ ) C I J F ERE N. leerjaar/groep 7 ) ) ajodakt ajodakt I I 1---1----' --+-~-+ I C I J F ERE N leerjaar/groep 7 \ I I I I --~'~-----"~---------,,----' ->~~-'-----..., ~ Welke som h.cid ik fout? _~"'IJ,_~II 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TAAK 1 2 3 4 5 6 7 8

Nadere informatie

Geversduin 3,9. Strand Heemskerk 3,8

Geversduin 3,9. Strand Heemskerk 3,8 PADDESTOELEN In het duinengebied van Noord-Holland staan veel wegwijzers in de vorm van een paddestoel. Op zo n paddestoel staan pijlen die de richting naar een bepaalde plaats aangeven. Ook staat daarop

Nadere informatie

INSIGHT Rekentoets. Spoorboekje. Tijd voor rekenen!

INSIGHT Rekentoets. Spoorboekje. Tijd voor rekenen! INSIGHT Rekentoets Spoorboekje Tijd voor rekenen! Colofon Titel: Subtitel: Uitgave door: Adres: Insight Rekentoets Spoorboekje AMN b.v. Arnhem Oude Oeverstraat 120 6811 Arnhem Tel. 026-3557333 info@amn.nl

Nadere informatie

Deel 1. het complete zakboek voor groep 7 & 8 deel 1 hele getallen, kommagetallen en breuken

Deel 1. het complete zakboek voor groep 7 & 8 deel 1 hele getallen, kommagetallen en breuken Deel 1 78 & het complete zakboek voor groep 7 & 8 deel 1 hele getallen, kommagetallen en breuken 2 DIT IS HET DiKiBO-BOEK VAN TIP PAS OP 2 HOE? hoi, ik ben DiKiBO samen met mijn vrienden help ik jou bij

Nadere informatie

Verhoudingen - Voorbeeldtoets bij 'Handig met getallen, 2', hoofdstuk 1

Verhoudingen - Voorbeeldtoets bij 'Handig met getallen, 2', hoofdstuk 1 Verhoudingen - Voorbeeldtoets bij 'Handig met getallen, 2', hoofdstuk 1 Deze toets bestaat uit 20 opgaven. Voor elke goede oplossing krijg je 2 punten; vanaf 28 punten is de toets voldoende. Je kunt de

Nadere informatie

w e r k b o e k a n t w o o r d e n blok De Klimboom Een nieuw schoolplein. Hoeveel tegels samen? Eerst schatten, dan precies.

w e r k b o e k a n t w o o r d e n blok De Klimboom Een nieuw schoolplein. Hoeveel tegels samen? Eerst schatten, dan precies. jaargroep a n t w o o r d e n Zwijsen reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs blok De Klimboom w e r k b o e k = Een nieuw schoolplein. Hoeveel samen? Eerst schatten, dan precies. Les Overal getallen

Nadere informatie

De wereld in getallen Lessuggestie groep 6 handleiding

De wereld in getallen Lessuggestie groep 6 handleiding De wereld in getallen Lessuggestie groep 6 handleiding Omschrijving Werkbladen voor groep 6. Ze sluiten aan bij taak 56 (toets). De kinderen oefenen: - kalender en grafieken kijken (opgave 1 en ) - geldrekenen

Nadere informatie

Bloemlezing uit 36 bladzijden voor een eerste indruk. inzicht in het complete metriek stelsel. Op een eenduidige

Bloemlezing uit 36 bladzijden voor een eerste indruk. inzicht in het complete metriek stelsel. Op een eenduidige Meten is weten Bloemlezing uit 36 bladzijden voor een eerste indruk Leer- Meten en is oefenboek weten Bloemlezing metriek uit stelsel 36 bladzijden voor ISBN: een 978-90-821249-1-0 eerste indruk Auteur

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

blok 7 les 6 In elke zak 10 poffertjes In 1 zak 10. Lekker! Vul de open plaatsen in. borden glazen zakken dozen

blok 7 les 6 In elke zak 10 poffertjes In 1 zak 10. Lekker! Vul de open plaatsen in. borden glazen zakken dozen blok 7 les 6 In elke zak 0 poffertjes. Vul de open plaatsen in. In zak 0. In zakken Lekker! zakken 3 5 0 poffertjes 0 40 80 Vul de open plaatsen in. tafels 3 6 5 borden flessen 4 glazen 5 5 35 zakken 0

Nadere informatie

BLAD 16: HAM EN KAAS. b. Bij de maatbeker horen verschillende inhoudsmaten. Hiernaast staan ze op een rij. Schrijf op de stippeltjes wat het betekent.

BLAD 16: HAM EN KAAS. b. Bij de maatbeker horen verschillende inhoudsmaten. Hiernaast staan ze op een rij. Schrijf op de stippeltjes wat het betekent. BLAD 16: HAM EN KAAS 1. Hoeveel is het goedkoper? a. Twee aanbiedingen bij de supermarkt. Hoeveel cent is het goedkoper? 6 witte bolletjes:... 10 scharreleieren:... b. Reken van deze aanbiedingen ook uit

Nadere informatie

Uitwerking toets rekenvaardigheid. Opgave 1 a. 7125,98 + 698,99 = Tip: Bij kommagetallen is het eenvoudiger om aan geld te denken.

Uitwerking toets rekenvaardigheid. Opgave 1 a. 7125,98 + 698,99 = Tip: Bij kommagetallen is het eenvoudiger om aan geld te denken. Uitwerking toets rekenvaardigheid Opgave a. 725,98 + 698,99 = Tip: Bij kommagetallen is het eenvoudiger om aan geld te denken. 725,98 + 698,99 = 725,98 + 700,0= 7824,97 Denk eraan ik doe er teveel bij

Nadere informatie

a b c leerkrachtdeel jaargroep 8 algemene instaptoets leerkrachtdeel reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

a b c leerkrachtdeel jaargroep 8 algemene instaptoets leerkrachtdeel reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs jaargroep 8 a b c algemene instaptoets leerkrachtdeel reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs a l g e m e n e leerkrachtdeel i n s t a p t o e t s Inleiding Introductie Om te kunnen signaleren waarop

Nadere informatie

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 2 Gebroken getallen

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 2 Gebroken getallen Uitwerkingen 2. Kennismaken met breuken 2.. Deel van geheel Opdracht B 8 deel. ( deel + 8 deel). Opdracht 2 C 5 deel Opdracht C Driehoek C past in driehoek A. Aangezien driehoek A deel is van de tekening,

Nadere informatie

Determinatietoets Rekenen 2F Deze toets bestaat in totaal uit 50 opgaven verdeeld over twee onderdelen.

Determinatietoets Rekenen 2F Deze toets bestaat in totaal uit 50 opgaven verdeeld over twee onderdelen. Determinatietoets Rekenen 2F Deze toets bestaat in totaal uit 50 opgaven verdeeld over twee onderdelen. B-versie Rekenen met rekenmachine Je mag voor dit onderdeel de rekenmachine gebruiken. Een kladblaadje

Nadere informatie

Naam:... Datum:... 36 + 12 =. 2 x 15 =. 47 + 43 =. 4 x 12 =. 25 + 11 =. 6 x 7 =. 38-16 =. 100 : 4 =. 17-6 =. 36 : 6 =.

Naam:... Datum:... 36 + 12 =. 2 x 15 =. 47 + 43 =. 4 x 12 =. 25 + 11 =. 6 x 7 =. 38-16 =. 100 : 4 =. 17-6 =. 36 : 6 =. Opvraging Wiskunde W1 36 + 12 =. 2 x 15 =. 47 + 43 =. 4 x 12 =. 25 + 11 =. 6 x 7 =. 38-16 =. 100 : 4 =. 17-6 =. 36 : 6 =. 2 Goed lezen en oplossen. Ik koop in de supermarkt een krant (80 cent), een brood

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2006 WISKUNDE CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 30 mei 13.3013.30-15.30. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2006 WISKUNDE CSE KB. tijdvak 1 dinsdag 30 mei 13.3013.30-15.30. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 dinsdag 30 mei 13.3013.30-15.30 15.30 uur WISKUNDE CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 83 punten

Nadere informatie

BLAD 6: KARWEITJES EN KOZIJNEN

BLAD 6: KARWEITJES EN KOZIJNEN BLAD 6: KARWEITJES EN KOZIJNEN 1. Samen een karweitje doen a. Vier vrienden hebben een karweitje gedaan. Samen hebben ze daarmee 60 euro verdiend. Hoeveel krijgt ieder?... b. Hoeveel zou iedereen krijgen

Nadere informatie

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7 Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

2016 W. Danhof / P. Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

2016 W. Danhof / P. Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Blad 1: Optellen Optellen Antwoord Tijd Overschr. IT1 Fase 1a M3 A. D. M. H. Voorbeeld: 3 + 5 = Check evt. getalbegrip tot 10 8 + 1 O Gebruik makend van omkering 3 + 5 >> 5 + 3 = 8 2 + 5 O Doortellend

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

Determinatietoets Rekenen 3F Deze toets bestaat in totaal uit 40 opgaven verdeeld over twee onderdelen.

Determinatietoets Rekenen 3F Deze toets bestaat in totaal uit 40 opgaven verdeeld over twee onderdelen. Determinatietoets Rekenen 3F Deze toets bestaat in totaal uit 40 opgaven verdeeld over twee onderdelen. A-versie Rekenen met rekenmachine Je mag voor dit onderdeel de rekenmachine gebruiken. Een kladblaadje

Nadere informatie

SAMENVATTING BASIS & KADER

SAMENVATTING BASIS & KADER SAMENVATTING BASIS & KADER Afronden Hoe je moet afronden hangt af van de situatie. Geldbedragen rond je meestal af op twee decimalen, 15,375 wordt 15,38. Grote getallen rondje meestal af op duizendtallen,

Nadere informatie

Examen Rekenen en Wiskunde

Examen Rekenen en Wiskunde Examen Rekenen en Wiskunde Deel Niveau Opgavenummer Examenduur : KSE / F : RW(4) : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 4 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Vul dit ook in op deel!

Nadere informatie

Opdracht 2.1 a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde grootte te krijgen.

Opdracht 2.1 a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde grootte te krijgen. Uitwerkingen hoofdstuk Gebroken getallen. Kennismaken met breuken.. Deel van geheel Opdracht. a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 dinsdag 30 mei 13.30 15.30 uur WISKUNDE CSE GL EN TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

www.wijzeroverdebasisschool.nl

www.wijzeroverdebasisschool.nl www.wijzeroverdebasisschool.nl Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Proeftoets Cito Rekenen en Wiskunde M7, Deel 1. Bij deze taak mag je uitrekenpapier en een liniaal gebruiken. 1. Hoe laat is het?

Proeftoets Cito Rekenen en Wiskunde M7, Deel 1. Bij deze taak mag je uitrekenpapier en een liniaal gebruiken. 1. Hoe laat is het? Proeftoets Cito Rekenen en Wiskunde M7, 2009 Deel 1 Bij deze taak mag je uitrekenpapier en een liniaal gebruiken 1. Hoe laat is het? 2. Dit zijn zakken met meel. In elke zak zand zit 20 kg. Hoeveel kg.

Nadere informatie

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling VMBO BB leerling Verbanden en Hoge -bewerkingen onder 100 -tafels t/m 10 (x:) -bewerkingen met eenvoudige grote en -makkelijk rekenen -vergelijken/ordenen op getallenlijn -makkelijke breuken omzetten -deel

Nadere informatie

Het weetjesschrift. Weetjesschrift Galamaschool

Het weetjesschrift. Weetjesschrift Galamaschool Het weetjesschrift Dit is het weetjesschrift. In dit schrift vind je heel veel weetjes over taal, rekenen en andere onderwerpen. Sommige weetjes zal je misschien al wel kennen en anderen leer je nog! Uiteindelijk

Nadere informatie

De Bijlesmeester, Auteursrecht voorbehouden.

De Bijlesmeester, Auteursrecht voorbehouden. De Bijlesmeester, 2017. Auteursrecht voorbehouden. Er mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op

Nadere informatie

Procenten 75% 33% 10% 50% 40% 25% 50% 100%

Procenten 75% 33% 10% 50% 40% 25% 50% 100% Procenten 50% 75% 25% 100% 10% 40% 50% 33% Uitleg procenten & Hoofdstuk 1A: hele procenten Uitleg : Procent betekent: 1/100 deel Bij procentrekenen werken we met HOEVEELHEDEN Bij een hoeveelheid van iets

Nadere informatie

Tipboekje. Herman Jozefschool. Groep 8

Tipboekje. Herman Jozefschool. Groep 8 Tipboekje Herman Jozefschool Groep 8 Inhoudsopgave Tips: Woordsoorten Werkwoorden, Lidwoorden,Zelfstandige naamwoorden en eigen namen Bijvoeglijke naamwoorden,voorzetsels,vragende voornaamwoorden Bezittelijke

Nadere informatie

Hoeveel kinderen zitten er in elke groep van de Kameleonschool? Kleur het goede aantal hokjes. b 28 =

Hoeveel kinderen zitten er in elke groep van de Kameleonschool? Kleur het goede aantal hokjes. b 28 = les 23 en 24 blok 4 41 Teken de afstanden. 1 cm is in het echt 10 km. Van Amsterdam naar Alkmaar: 40 km. Controleer met je liniaal. aa Van Amsterdam naar Den Helder: 80 km. 8 cm b Van Almelo naar Utrecht:

Nadere informatie

antwoorden oefenboek blok jaargroep 4 ma 23 graden di 25 graden wo 28 graden do 18 graden vr za zo 23 graden 27 graden 21 graden Zwijsen

antwoorden oefenboek blok jaargroep 4 ma 23 graden di 25 graden wo 28 graden do 18 graden vr za zo 23 graden 27 graden 21 graden Zwijsen jaargroep Zwijsen reken-wiskundemethode het basisonderwijs C blok ma graden di graden wo graden do graden ma di wo do vr za zo vr za zo graden 7 graden graden oefenboek Het is warm! Teken de temperatuur.

Nadere informatie

Rekentermen en tekens

Rekentermen en tekens Rekentermen en tekens Erbij de som is hetzelfde, is evenveel, is gelijk aan Eraf het verschil, korting is niet hetzelfde, is niet evenveel Keer het product kleiner dan, minder dan; wijst naar het kleinste

Nadere informatie

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 1 Hele getallen Peter Ale Martine van Schaik u i t g e v e r ij c o u t i

Nadere informatie

Werkblad bij lesvoorbereiding Breuken. 1. Vereenvoudig de volgende breuken: 2. Maak de volgende sommen: Schrijf de berekening erbij!

Werkblad bij lesvoorbereiding Breuken. 1. Vereenvoudig de volgende breuken: 2. Maak de volgende sommen: Schrijf de berekening erbij! Werkblad bij lesvoorbereiding Breuken 1. Vereenvoudig de volgende breuken: 2. Maak de volgende sommen: Schrijf de berekening erbij! 3. En nu iets moeilijker. Schrijf de berekening erbij! Werkblad bij lesvoorbereiding

Nadere informatie

1. Hoeveel per stuk? a. Hiernaast zie je vier aanbiedingen uit de supermarkt. Hoeveel moet je per stuk ongeveer betalen?...

1. Hoeveel per stuk? a. Hiernaast zie je vier aanbiedingen uit de supermarkt. Hoeveel moet je per stuk ongeveer betalen?... BLAD 26: BREUKEN 1. Hoeveel per stuk? a. Hiernaast zie je vier aanbiedingen uit de supermarkt. Hoeveel moet je per stuk ongeveer betalen?............ b. Neem je rekenmachine en bepaal de precieze prijs

Nadere informatie

Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend

Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend Hoofdstuk 5 5A Grote getallen Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend Miljoen 6 getallen achter de komma 230 miljoen

Nadere informatie

Rekenen met verhoudingen

Rekenen met verhoudingen Rekenen met verhoudingen Groep 6, 7 Achtergrond Leerlingen moeten niet alleen met de verhoudingstabel kunnen werken wanneer die al klaar staat in het rekenboek, ze moeten ook zelf een verhoudingstabel

Nadere informatie

antwoorden werkboek blok jaargroep 7 Zwijsen Hoofdauteur Mieke van Groenestijn Auteurs Anneke Aartsen Leni Froeling Hans Vermeer

antwoorden werkboek blok jaargroep 7 Zwijsen Hoofdauteur Mieke van Groenestijn Auteurs Anneke Aartsen Leni Froeling Hans Vermeer jaargroep 7 antwoorden Zwijsen reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Hoofdauteur Mieke van Groenestijn Auteurs Anneke Aartsen blok 9 Leni Froeling Hans Vermeer werkboek Les Overal getallen De Romeinen

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Reis door het zonnestelsel

Reis door het zonnestelsel Reis door het zonnestelsel GROEP 7-8 61 70 minuten 1, 23, 32 en 46 De leerling: weet dat de afstanden tussen de planeten heel groot zijn kan zich een voorstelling maken van de afstand van de aarde tot

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Examen Rekenen en Wiskunde

Examen Rekenen en Wiskunde Examen Rekenen en Wiskunde Deel Niveau Opgavenummer Examenduur : KSE / F : RW() : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 5 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Vul dit ook in op deel!

Nadere informatie

Voorbeeldtoets 2F vmbo, voor veldraadpleging

Voorbeeldtoets 2F vmbo, voor veldraadpleging Voorbeeldtoets 2F vmbo, voor veldraadpleging Toelichting. De toets wordt gemaakt via de computer en is geheel computerscoorbaar. De vormgeving is uiteraard nog niet aangepast. In plaats van letters bij

Nadere informatie

5 a. naam Hulp. blad 1. Hoeveel euro? Vul in. Rekenrijk 5a Noordhoff Uitgevers bv

5 a. naam Hulp. blad 1. Hoeveel euro? Vul in. Rekenrijk 5a Noordhoff Uitgevers bv 5 a naam Hulp blad Hoeveel? Vul in 905 70 85 567 69 0 90 69_RR_KM_5a.indb 85 5 8-08-00 :05: 5 a naam Hulp blad Welke som hoort bij de tegelvloer? Welke keersom hoort bij het donkere stuk? Welke keersom

Nadere informatie

Machten van natuurlijke getallen G24. 16 wedstrijden. 4 2 (ieder lid speelt tegen vier tegenstanders = 4 4).

Machten van natuurlijke getallen G24. 16 wedstrijden. 4 2 (ieder lid speelt tegen vier tegenstanders = 4 4). G24 Machten van natuurlijke getallen 303 E Schrijf als een macht. a 5 5 5 =. 5 3..................................................... d.................... =. 6...........................................................

Nadere informatie

Inzage exemplaar. Rekenen. Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen - oefenen boeken set groep 7+8 ISBN: 978-90-821669-8-9

Inzage exemplaar. Rekenen. Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen - oefenen boeken set groep 7+8 ISBN: 978-90-821669-8-9 Inzage exemplaar Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen - oefenen boeken set groep 7+8 Rekenen ISBN: 978-90-821669-8-9 Inhoud Rekenen: - Getallen - Verhoudingen - Meten en meetkunde - Verbanden De set bestaat

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 8 Hoeveel kilometer na 10 minuten? Kleur. Zwijsen naam: na 1 minuut: 0,200 km na 1 minuut: 0,040 km na 1 minuut: 0,008 km

rekentrainer jaargroep 8 Hoeveel kilometer na 10 minuten? Kleur. Zwijsen naam: na 1 minuut: 0,200 km na 1 minuut: 0,040 km na 1 minuut: 0,008 km Zwijsen jaargroep 8 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs na 1 minuut: 0,200 km 0 10.000 m 0 10 km na 1 minuut: 0,040 km 0 1000 m 0 1 km na 1 minuut: 0,008 km 0 100 m 0 0,1 km rekentrainer

Nadere informatie

Het metriek stelsel. Grootheden en eenheden.

Het metriek stelsel. Grootheden en eenheden. Het metriek stelsel. Metriek komt van meten. Bij het metriek stelsel gaat het om maten, zoals lengte, breedte, hoogte, maar ook om gewicht of inhoud. Er zijn verschillende maten die je moet kennen en die

Nadere informatie

algemene instaptoets a b c jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

algemene instaptoets a b c jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs jaargroep 7 a b c naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs algemene instaptoets 1 Maak vast. Waar ongeveer? 60.000 80.000 66.998 2 Vul de getallenkaart in. TD D H T E 6 4 8 3 3 Maak de bloksom.

Nadere informatie