Toelatingsexamen. Vakcode: Wiskunde basis onderbouw. Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelatingsexamen. Vakcode: Wiskunde basis onderbouw. Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten"

Transcriptie

1 Toelatingsexamen VOORBLAD VOORBEELDEXAMEN Vakcode: Wiskunde basis onderbouw Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het examen: rekenmachine (maar geen grafische) kladpapier Het examen bestaat uit: 40 meerkeuze vragen Aantal pagina s: 0 (inclusief voorblad) Beoordeling van de toets: punt per vraag Maximum aantal punten: punten voor cijfer 5,5 Vul je naam in op het uitwerkingspapier en het meerkeuze antwoordenblad. Kruis het beste antwoord aan bij de meerkeuzevraag op het antwoordenblad. Schrijf alsjeblieft zo duidelijk mogelijk. Succes met de toets Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld

2 . Bereken: 7 (4 8) = a. 9 b. 3 c. - 5 d. 2. Over een drukke knooppunt op de snelweg rijden op werkdagen gemiddeld 20 auto s per minuut. Op weekenden is het rustiger en rijden er nog maar gemiddeld 20 auto s per minuut. Hoeveel auto s zijn dat per week? Rond dit getal af op duizenden. a. 03 duizend b. 922 duizend c. 4 duizend d. 223 duizend 3. Bereken : a. 2 5 b. 3 4 c d Bereken: 40 : 5 * * 4 = a. 20 b. 288 c. 29 d De waarde van een kavel land is met gedaald en ligt nu bij Met hoeveel procent is de waarde gedaald? a. 25,0% b. 33,3% c. 40% d. 20,0% 6. Schrijf het volgende decimaal als breuk en vereenvoudig deze breuk zo ver mogelijk: 0,64 = 6 a b c. 64 d In een koffiezaak krijg je een klantenkaart, waarop je voor elke 2,50 die je besteedt een stempel krijgt. Als je 0 stempels hebt krijg je een gratis koffie. Je bezoekt deze zaak elke week aan 3 dagen. Aan twee dagen haal je voor jezelf en je twee collega s gewone koffie (,60 per koffie). De derde dag koop je alleen voor jezelf een grote cappuccino voor 2,30. Hoeveel weken sneller heb je de spaarkaart vol als je elke keer bij je cappuccino ook nog een gebakje voor,0 koopt? a. week b. 2 weken c. 3 weken d. 5 weken Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 2

3 8. Schrijf de volgende breuk als decimaal getal, afgerond op 2 cijfers achter de 8 komma: 30 a. 0,26 b. 3,75 c. 0,27 d. 2,67 9. Bereken: * (8 3) + 7 = a. 08 b. 28 c. 42 d is 95% van welk getal (afgerond op één decimaal)? a. 580,0 b. 50,5 c. 460,8 d. 509,3. Hieronder zie je een cirkeldiagram van de buitenlandse studenten op een Nederlandse hogeschool na nationaliteit. In totaal zijn er 4600 buitenlandse studenten ingeschreven. Binnen het eerste jaar stoppen 9% van elke nationaliteit met hun studie en gaan terug naar huis. Hoeveel Franse studenten zijn er dan nog over? a. 24 studenten b. 920 studenten c. 064 studenten d. 428 studenten 2. Bereken: - 8 : * - 3 = a. 42 b c d Bereken : a. 3 7 b c. 9 7 d Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 3

4 Bereken : a b c. d Bij welke van de onderstaande keuzes staan de vijf getallen in volgorde van klein naar groot? (Let op: het zijn niet bij elke keuze dezelfde getallen) a. 0, , b. c. d ,23 0, , Wat is de inhoud van een kubus met kantlengte 0,4 dm? a. 0,64 dm 3 b. 6,4 cm 3 c. 64 cm 3 d cm 3 7. Drie vrienden starten een klein bedrijfje. Zij leggen respectievelijk 000 (vriend ), 500 (vriend 2) en 2500 (vriend 3) in. Zij maken in het eerste jaar 6000 winst en willen deze in dezelfde verhouding als de inleg verdelen. Hoeveel geld krijgt iedereen? a. 333 (vriend ), 833 (vriend 2) en 2833 (vriend 3) b. 000 (vriend ), 2000 (vriend 2) en 3000 (vriend 3) c. 200 (vriend ), 800 (vriend 2) en 3000 (vriend 3) d. 00 (vriend ), 900 (vriend 2) en 3000 (vriend 3) 8. Hoe veel is 5% van 5% van 452, afgerond op één decimaal? a. 0,2 b. 452,0 c. 2,0 d. 200,9 9. Schrijf de volgende breuk als percentage: a. 0,02% b. 0,2% c.,2% d.,875% Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 4

5 20. Je gasleverancier geeft je de keuze uit twee tarieven, A en B. Bij elk tarief heb je vaste kosten per jaar, en daar bovenop een gegeven tarief per kuub verbruik. Hieronder zie je een diagram waarin voor elk tarief het verband tussen verbruik en totale kosten per jaar als lijn is weergegeven. Hoeveel betaal je bij tarief B als je verbruik 400 kuub per jaar is? a. 300 euro b. 325 euro c. 275 euro d. 200 euro 2. Voor het behangen van een studentenkamer zijn de muren netjes gemeten. De wanden hebben een oppervlakte van respectievelijk 4 m 2, 6 m 2, 3 m 2, en 9 m 2. Met pakje behangplaksel kun je 0 m 2 behang plakken. Hoeveel pakjes behangplaksel zijn er nodig? a. 6 b. 5 c. 7 d Een tuin heeft een oppervlakte van 49 m 2. De tuin is even lang als breed. Je wilt rond deze tuin een hek plaatsen. Hoeveel meters hek heb jij nodig? a. 28 m b. 7 m c. 98 m d. 96 m 23. De benzineprijs stijgt in de loop van een maand eerst met 0% en daalt daarna weer met 0%. Aan het begin van de maand was de prijs,69. Wat was de prijs aan het einde van de maand (afgerond op centen)? a.,67 b.,7 c.,69 d., Bij een bedrijf gaan 2 op de 25 werknemers in de maand september met vakantie. Hoeveel procent van de werknemers zijn dit? a. 8,0% b. 2,5% c. 7,4% d. 0,74% Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 5

6 25. De verkoopprijs van een product is 220,50 exclusief 2% btw. Wat is de prijs inclusief btw (afgerond op 5 cent)? a. 464,60 b c. 24,50 d. 008, Een doos is m breed, 30 cm diep, en 50 cm hoog. Wat is de oppervlakte van deze doos? a. 3,60 dm 2 b. 500 cm 2 c.,9 m 2 d. 80 cm Een frisdrankfles heeft een inhoud van 3 dl. De vulmachine voor deze flessen maakt gebruik van een reservoir met een inhoud van 500 liter. De machine kan 85 flesjes per uur vullen. Na uiterlijk hoeveel hele uren moet het reservoir nagevuld worden? a. na 7 uur b. na 30 uur c. na 5 uur d. na 3 uur 28. Voor een recept heb je twee ingrediënten, A en B, nodig. Hieronder zie je een verhoudingstabel voor deze twee ingrediënten. A 35 g 8,5 g B 54 g 28 3,4 g Welk getal moet in het lege vakje staan? a. 78 g b. 74 g c. 70 g d. 64 g 29. Je kunt temperaturen omrekenen tussen Fahrenheit en Celsius met de volgende formule: 5 (Fahrenheit 32 ) Celsius 9 Hoe veel graden Fahrenheit is een temperatuur van 25 C (rond af op hele graden)? a. -5 Fahrenheit b. 5 Fahrenheit c. 77 Fahrenheit d. 0 Fahrenheit Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 6

7 30. Hieronder zie je een diagram van de exponentiele groei van algen in een visvijver bij warm weer. Welke van de onderstaande keuzes benadert de verdubbelingstijd van de algen het beste? a. 0 uur b. 20 uur c. 40 uur d. 00 uur 3. Je zet 5000 op een spaarrekening met een vaste jaarlijkse rente van 4%. Met welke formule kun je het saldo (K) op de rekening naar 0 jaar berekenen? a. b. 0 K ,04 K 5000 ( 0,04) c. K 5000 ( 0,04) d. K , Hieronder zie je een tabel van enkele x-waarden en de bijbehorende y- waarden die allemaal bij dezelfde lijn horen. x y Welke van de onderstaande vergelijkingen beschrijft deze lijn? a. y x 2 b. y 0,5x 2 c. y 2x 2 d. y x 4 Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 7

8 33. Los de volgende vergelijking op: 6x + 8 = - 4 Rond je antwoord zo nodig af op 2 decimalen. a. x = 0,67 b. x = -0,67 c. x = -2 d. x = Los de volgende vergelijking op: 5 (3 - x) = 3x + 4 Rond je antwoord zo nodig af op 2 decimalen. a. x = 0,73 b. x =,38 c. x = -9,5 d. x = 2, Hieronder zie je een rechte lijn in een coördinatenstelsel: Welke van de onderstaande vergelijkingen hoort bij deze lijn? a. y x 2 b. y 2x 2 c. y 2x 2 d. y 0,5 2 Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 8

9 36. In het coördinatenstelsel hieronder zijn negen punten getekend. Welke punt (x, y) staat niet in het coördinatenstelsel? a. (-2, -2) b. (8, -6) c. (4, -8) d. (-7, 3) 37. Los de volgende ongelijkheid op: 4 3x 3 Welke van de onderstaande keuzes beschrijft alle waarden van x die je hier in mag vullen? a. x 3 b. x 3 c. x 3 d. x Los de volgende ongelijkheid op: 6 x x 2 Welke van de onderstaande keuzes beschrijft alle waarden van x die je hier in kunt vullen? a. x 4 b. x 8 c. Elk getal (alle getallen zijn oplossingen) d. Geen getal (er zijn geen oplossingen) Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 9

10 39. De volgende vergelijkingen beschrijven twee rechte lijnen: Lijn : y x 4 Lijn 2: y x 2 Wat zijn de coördinaten van het snijpunt van deze twee lijnen? a. snijpunt bij x 3 en y b. snijpunt bij x en y 3 c. snijpunt bij x en y 3 d. deze lijnen hebben geen snijpunt met elkaar 40. Los de volgende vergelijking op: x 2 + 2x + = 0 Welke waarden van x zijn oplossingen voor deze vergelijking? a. er zijn twee oplossingen: x = 2 en x = b. er zijn twee oplossingen: x = en x = - c. er is één oplossing: x = - d. deze vergelijking heeft geen oplossingen Wiskunde Basis Onderbouw Voorbeeld 0

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0.

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0. Hoofdstuk 1. Negatieve getallen De winter van 1942 was ijskoud. Er waren veel sneeuwstormen en het pak sneeuw was op sommige plekken wel 2 meter hoog! Mensen wisten niet wat ze aan moesten trekken om warm

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

Examen VBO-MAVO-D. Wiskunde

Examen VBO-MAVO-D. Wiskunde Wiskunde Examen VBO-MAVO-D Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 6 mei 13.30 15.30 uur 0 00 Dit examen bestaat uit 4 vragen. Voor elk vraagnummer is

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30 16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Formule kiezen. 2 Hieronder staan acht formules en vier grafieken. Zoek bij elke grafiek uit welke formule erbij hoort. Verklaar je antwoord. x 2.

Formule kiezen. 2 Hieronder staan acht formules en vier grafieken. Zoek bij elke grafiek uit welke formule erbij hoort. Verklaar je antwoord. x 2. Watertank 1 Een watertank heeft een inhoud van 3000 liter. Na het openen van de kraan stroomt het water uit de tank. Zolang de kraan open staat kun je de hoeveelheid water in de tank berekenen met de formule:

Nadere informatie

Voorbeeld Examen Wiskunde C

Voorbeeld Examen Wiskunde C Voorbeeld Examen Wiskunde C Datum: Tijd: 13:30-16:30 Aantal opgaven: 7 Aantal subvragen: 23 Totaal aantal punten: 74 Zet uw naam op alle blaadjes die u inlevert. Laat bij iedere opgave door middel van

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen.

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2009 tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX Examen VMBO-GL en TL - COMPEX 2008 tijdvak 1 woensdag 28 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. economie CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur

Examen VMBO-GL en TL. economie CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen. Voor

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume.

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume. NAAM: KLAS: SaLVO! 8 Formules en evenredigheden I (ma) I R=c massa massa=2 volume massa=0,5 volume R ( ) boter (gra m) volume WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO SaLVO! Dit lesmateriaal is een onderdeel van het samenwerkingsproject

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Handleiding. Muiswerk RekenApp 1.00. RekenApp

Handleiding. Muiswerk RekenApp 1.00. RekenApp Handleiding Muiswerk RekenApp 1.00 RekenApp datum handleiding: 02 april 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Introductie van de Muiswerk RekenApp... 5 Werking... 7 De opstart... 7 Twee modes, twee

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 donderdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Nadere informatie