Economie SAMENVATTING jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen Overheid. Investeringen Netto-export

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export"

Transcriptie

1 Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op overwogen positie aandelen SAMENVATTING ASSETALLOCATIE Multi-asse et Equities Duration Investment grade High yield Emerging market debt Real estat te Commodities Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom Multi Asset Solutions Active s Jun-14 Jul-14 MARKTOVERZICHT Economie In de Verenigdee Staten bleek de bbp-krimpp het eerste kwartaal forser dan in eerste instantie was geraamd (-2,9% op jaarbasis). Reële bbp-groei VS (%-punt bijdrage aan de groei) Consumptie Overheid Investeringen Netto-export Voorraden BBP (% J-o-J) Bron: Datastream, BNPP IP In de afgelopen weken gepubliceerde indicatoren bevestigen het herstel van de economiee in het tweede kwartaal. De Fed gaat door met de geleidelijke afbouw van de maandelijkse obligatieaankopen en heeft opnieuw aangegeven de rente nog zeker een jaar rond het nulniveau te zullen houden, vooral ook omdat de verbetering op de arbeidsmarkt nog niet sterk genoeg is. Ondanks de recente versnelling van de inflatie (+ +2,1% op jaarbasis in mei, tegen 2% in april en 1,5% in

2 Maandrapport assetallocatie juli maart) ziet Janet Yellen geen groot inflatierisico. In de eurozone is het monetaire beleid een tandje hoger gezet: de ECB verlaagde op 5 juni de drie belangrijkste officiële rentepercentages (refi naar,15%, de marginale beleningsrente naar,4% en de depositorente naar -,1%) en heeft diverse maatregelen aangekondigd die de kredietverlening moeten stimuleren. Herfinancieringsactiviteiten ECB (miljard euro) Basis Langere termijn Bron: ECB, BNPP IP De ECB is tot deze beslissing gekomen tegen de achtergrond van een klimaat van nog altijd zeer lage inflatie (,5% op jaarbasis in mei en juni voorlopige schatting) en economische cijfers (soms ook tegenvallers) die passen bij voortgaand herstel, zij het in een gematigd tempo. In Japan is het bbp het eerste kwartaal sterk gegroeid (+6,7% op jaarbasis), mede dankzij extra aankopen voorafgaand aan de btw-verhoging van 1 april. Ook de bedrijfsinvesteringen zijn sterk verbeterd. Afgezien van de verwachte afname van de economische bedrijvigheid blijkt uit de diverse enquêtes onder producenten een toenemend vertrouwen gedurende het tweede kwartaal. In de opkomende economieën trekt de activiteit maar matig aan, al beginnen er nu wat positievere signalen te komen in deze beleggingscategorie waarvoor de Wereldbank met het oog op de zeer teleurstellende groei aan het begin van het jaar onlangs nog de prognoses naar beneden heeft bijgesteld. Voor de Chinese economie vallen er diverse bemoedigende cijfers te melden (zo is de PMI voor de verwerkende industrie dit jaar voor het eerst boven de 5 geklommen), die te danken zijn aan het minipakket stimuleringsmaatregelen (bevordering kredietverlening, publieke en infrastructuurbestedingen) dat de afgelopen maanden is doorgevoerd. De regering in India heeft beloofd om vaart te zullen maken met economische hervormingen, en in het bijzonder om investeringen vanuit het buitenland makkelijker te maken en de infrastructuur te ontwikkelen. Mexico ziet zich geconfronteerd met beperkte groei; aanleiding voor de centrale bank om op 6 juni de belangrijkste officiële rente met 5 basispunten te verlagen, naar 3%. De Turkse centrale bank is op aandringen van de regering eveneens tot renteverlaging overgegaan (-75 basispunten op 24 juni). Aandelenmarkten 1 Ondanks de beslissingen van Mario Draghi en de uitspraken van Janet Yellen (die eveneens vastbesloten lijkt om de monetaire omstandigheden zeer accommoderend te houden) zijn aandelen de afgelopen weken steeds voorzichtiger gaan bewegen. De positie van de Bank of England wijkt enigszins af: de Governor heeft al aangegeven dat de officiële rente in het Verenigd Koninkrijk eerder dan verwacht kan worden verhoogd. De Bank of Japan, die al een zeer accommoderend beleid voert, lijkt niet bereid om de monetaire touwtjes nog verder te laten vieren. In de eurozone stelden de economische cijfers teleur, terwijl in de Verenigde Staten met het oog op de solide indicatoren en het snellere inflatietempo bij sommige marktpartijen de zorg groeit dat de Fed achterblijft. Misschien dat beleggers met het oog hierop iets voorzichtiger zijn geworden. Behalve het monetaire beleid en de economische vooruitzichten kunnen ook geopolitieke factoren druk op de markten hebben gelegd. Door de aanval op de grootste olieraffinaderij in Irak is de olieprijs binnen een maand met circa 3% gestegen. Ook in Oekraïne lijkt de situatie weinig stabiel, ondanks tekenen dat de spanningen wat afnemen Jan/12 Jul/12 Jan/13 Jul/13 Jan/14 Jul/14 Goud (troy) Goud en olie (USD) Brentolie (vat) De volatiliteit van de aandelenindices is laag gebleven, bij inmiddels zeer geringe transactievolumes. Door deze combinatie van factoren steeg de MSCI AC World-index de 1 Tenzij anders vermeld, luiden alle indices in lokale valuta Bron: Datastream, BNPP IP

3 Maandrapport assetallocatie juli afgelopen maand met 1,7% (in dollar) en de MSCI Emergingindex met 2,3% (in dollar). De Europese indices kregen te maken met de publicatie van teleurstellende economische indicatoren aan het einde van de maand en zijn om die reden bij Amerikaanse indices achtergebleven. De Eurostoxx 5 noteerde een verlies van,5% tegen de 1,9% terreinwinst die de S&P 5 in één maand had geboekt. Nutsbedrijven en energieaandelen doen het aan beide zijden van de Atlantische Oceaan aanzienlijk beter dan andere sectoren. Ondanks de lichte stijging van de yen sinds eind mei heeft de Topix-index (+5,1%) het gat verder weten te dichten dat zich sinds het begin van het jaar had geopenbaard, mede dankzij de gunstige economische vooruitzichten voor het tweede halfjaar. De index is in zes maanden met 3,1% gedaald. Tenzij anders vermeld, luiden alle indices in lokale valuta. Obligatiemarkten In de eerste week van juni is de rente op tienjarig Amerikaans Treasury-papier gestegen ten opzichte van het lage niveau dat eind mei was bereikt (2,48%), vooral dankzij solide economische cijfers (ISM, autoverkopen, nieuwe banen). De obligatierente is daardoor snel gestegen tot 2,6% en op dat niveau gestabiliseerd alvorens de afgelopen week (die werd gekenmerkt door een lage risicobereidheid) weer wat in te leveren. De maand werd uiteindelijk afgesloten op 2,53%, een toename van slechts 5 basispunten. De daling van mei was daarmee ongedaan gemaakt, al bevond de tienjarige rente zich nog altijd 5 basispunten onder het niveau van eind 213. De grotere economische bedrijvigheid en opwaartse prijsdruk hadden de lange obligatierente nog meer onder druk kunnen zetten. (Dat was trouwens wel het geval was bij de middellange obligatierente van drie tot zeven jaar). De Fed heeft opnieuw aangegeven de officiële rente vooralsnog laag te willen houden. Op basis van de ontwikkeling van fed funds futures voor juni 215 is die positie geloofwaardig Rendement tien-jaars staatsobligaties Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 VS Duitsland Japan Bron: Datastream, BNPP IP Staatsobligaties blijven het in de eurozone beter doen dan in de VS. Dat geldt voor Duitse bunds net zo goed als voor de schulden in de periferie. De interesse van beleggers in Europees staatspapier kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de mededeling van de ECB aan het begin van de maand. Behalve de verlaging van de belangrijkste officiële rentetarieven en de verklaring van Mario Draghi dat de rente gedurende langere tijd op het huidige niveau zou blijven, heeft de ECB ook minder gebruikelijke monetaire beleidsinstrumenten geïntroduceerd (om de liquiditeit van de banken te versterken). De in de loop van de maand bekendgemaakte economische cijfers bleven bovendien achter bij de verwachtingen en wijzen op een mogelijke verzwakking van de economische bedrijvigheid. Tot slot is ook de inflatie zeer laag gebleven. Het rendement op tienjarige bunds sloot de maand af op 1,25%, het laagste niveau van het jaar en een daling van 11 basispunten in vergelijking met eind mei. De vraag naar Spaans schuldpapier bleef zeer sterk en de tienjarige obligatierente daalde af en toe tot onder de 2,6%. De maand werd uiteindelijk afgesloten op 2,66%, een daling van 19 basispunten in één maand. Na in mei pas op de plaats te hebben gemaakt, werd de creditspread op investment-grade papier en vooral ook op high yield in juni in de Verenigde Staten weer minder. Deze effecten deden het aan het einde van de verslagperiode daarentegen minder goed. De spread op vergelijkbare Europese effecten was stabiel in vergelijking met eind mei. BELEGGINGSKLIMAAT Het monetaire beleid stond in juni weer in de schijnwerpers, maar de rally van de aandelenkoersen boette door

4 Maandrapport assetallocatie juli tegenvallende macro-economische cijfers al gauw vaart in. De lage volatiliteit bleef een belangrijk kenmerk van de financiële markten. De obligatierente kroop omlaag, onder meer naar 1,25% in Duitsland. Dat we ons ongemakkelijk voelen bij de ontwikkeling van de aandelenmarkten hadden we al eerder aangegeven. We hebben daaraan nu ook invulling gegeven in onze modelportefeuille door winst te nemen en de aandelenpositie op neutraal te zetten (was overwogen) Consumentenprijzen VS (% op jaarbasis) Breed steunpakket ECB; Fed wuift inflatie weg Inflatie Kerninflatie Bron: Datastream, BNPP IP Dat de ECB met stimuleringsmaatregelen zou komen, was geen verrassing; hoe ver die maatregelen gaan echter wel. De diverse beleidsmaatregelen waren voorafgaand aan de ECBvergadering uitgebreid de revue gepasseerd en de euro was vooruitlopend op de nieuwe maatregelen al gedaald. Een kort overzicht: de ECB stopt met het steriliseren van eerdere obligatieaankopen en pompt zo circa 16 miljard euro aan liquiditeit in de bankensector; verlaagt de refi- en depositorente, waardoor de depositorente nu negatief is geworden; verstrekt nieuwe langetermijnleningen aan banken die gekoppeld zijn aan feitelijke leningen; en treft voorbereidingen om door activa gedekte effecten ( assetbacked securities of ABS) op te kopen. Alleen de eerste twee maatregelen zijn direct ingegaan. Leningen worden in september, december en volgend jaar verstrekt; en het ABSterugkoopprogramma staat nog in de steigers. Het effect was direct zichtbaar in de euro, al was de daling van de Europese munt maar van korte duur. Tot op zekere hoogte delen we de scepsis in de markt: 16 miljard euro is natuurlijk veel geld, maar slechts een bescheiden bedrag in verhouding tot de omvang van de economie van de eurozone en in vergelijking met de activa-aankopen van andere grote centrale banken. Aan de nieuwe leningen wordt in eerste instantie niet meer uitgegeven dan 4 miljard euro; dat bedrag vervangt slechts een deel van de 47 miljard euro aan leningen die eerder zijn verstrekt en die later dit jaar en begin volgend jaar aflopen. Toch gaat het om een breed pakket maatregelen, waaruit blijkt dat de ECB ingrijpt als dat nodig is. De beleidsvergadering van de Amerikaanse Fed had een saaie bedoening kunnen zijn. Zoals verwacht, werden de groeibevorderende activa-aankopen met nog eens 1 miljard dollar verlaagd naar 35 miljard dollar. De kwantitatieve verruiming loopt waarschijnlijk in oktober af. Voorafgaand aan de bijeenkomst was het inflatiecijfer opgelopen en er werd druk gespeculeerd over een eerste renteverhoging. Op basis van de prognoses van de beleidsmakers van de Fed zou dat in juli of september volgend jaar kunnen gebeuren. Dat is eerder dan de marktverwachtingen zoals die in fed funds futures verdisconteerd zijn. Aan die gunstige verwachtingen is mogelijk bijgedragen door de duiding van de inflatie door voorzitter Janet Yellen als ruis, de bescheiden inschatting van de Amerikaanse langetermijngroei door de Fed en een relatief laag fed funds-tarief. Tegenvallende groei De Amerikaanse bbp-groei over het eerste kwartaal is bijgesteld naar een armzalige -2,9% op jaarbasis. Zelfs als wordt gerekend met optimistische veronderstellingen voor de rest van het jaar wordt het nog een hele opgave voor de Amerikaanse economie om over het hele jaar een groei van 2% te realiseren. Uit de voorlopende indicatoren valt over het geheel genomen een groei van circa 3% af te lezen voor het tweede halfjaar. Alleen zijn die voorlopende indicatoren de afgelopen jaren te optimistisch gebleken. De consumptiegroei is de laatste tijd teleurstellend bescheiden en nieuwe orderontvangsten voor kapitaalgoederen laten een zeer trage opwaartse groei zien. De werkgelegenheid neemt toe, maar van loongroei is geen sprake. Wij denken dan ook dat de economische groei het tweede halfjaar slechts rond de 2,5% zal uitkomen.

5 Maandrapport assetallocatie juli Aan onze relatief optimistische kijk op de eurozone wordt de laatste tijd flink getornd door zwakke cijfers. Voorlopende indicatoren zoals inkoopmanagersindices, de Economic Sentiment Index en de Duitse Ifo-index zijn ingezakt en duiden op minder vaart in de economie. We verwachten verdere groei, maar een versnelling ten opzichte van de bescheiden,2% (op kwartaalbasis) van het eerste kwartaal lijkt nu minder waarschijnlijk BBP en PMI eurozone BBP (% op jaarbasis) Samengestelde PMI Bron: Bloomberg, Datastream, BNPP IP Winstneming op aandelen Omdat aandelen op dit moment relatief duur zijn (vooral in de Verenigde Staten), de stemming in de aandelenmarkten minder positief wordt en de volatiliteit historisch laag is, zat onze overwogen positie in aandelen ons niet lekker meer. Het leek ons dan ook verstandig om op deze positie winst te nemen. Positieve factoren voor aandelen zijn er nog altijd: soepel monetair beleid, ruimschoots liquiditeit wereldwijd. Minder overtuigd zijn we echter van de groei en de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten. Volatiliteit aandelen- en obligatiemarkten VS Aandelen (VIX) Obligaties (MOVE) Bron: Bloomberg, BNPP IP

6 Maandrapport assetallocatie juli Assetallocatie 2 Multi-asset Equities Duration Investment grade High yield Emerging market debt Real estate Commodities Active s jun-14 jul-14 Fixed income Euro Govies Euro Govies AAA Euro Short Dated Corporate bonds (EUR) Euro Inflation Linked High Yield (EUR) High Yield (USD) Emerging Bonds USD Emerging Bonds Local Ccy Active s jun-14 jul-14 Equities European large caps European small caps US large caps US small caps Japan Emerging markets Real estate European Real Estate US Real Estate Asian Real Estate Active s jun-14 jul-14 Active s jun-14 jul-14 Foreign exchange AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD EM FX Active s jun-14 jul-14 Over: Neutral: Under: Increase: No change: Decrease: Samenvatting vooruitzichten KEY Een voorzichtige afbouw van de kwantitatieve versoepeling (tapering) en betere verwachtingen verlagen het risico voor een normalisering van het monetaire beleid in de VS. De Fed zal de rente vanaf medio 215 verhogen, maar zal er alles aan doen om plotse stijgingen in de langtermijnrente te voorkomen. Dit is dus geen nieuw Ondanks de recent betere Europese economische cijfers blijft Europa kwetsbaar door hoge schulden en een haperende groei. Het monetaire beleid kan de pijn verzachten, maar het gebrek aan groei blijft de politieke consensus en de democratische legitimiteit ondermijnen. Dankzij ruggensteun van de ECB blijft het systemisch risico mogelijk onder controle, maar het intrinsieke probleem van onhoudbare schuldniveaus is niet opgelost en zal nog herhaaldelijk opflakkeren. De lonen en prijzen zullen onder druk blijven staan tot de werkloosheid afneemt. Er leeft een duidelijk consensus dat de tweede helft van 214 goed wordt voor de wereldwijde groei, vooral in de ontwikkelde wereld. De economische conjunctuur is zeker niet sterk in de VS die slechts een kortstondige opleving kennen. Het aanslepende effect van hogere schulden in de privésector in China zal niet snel verdwijnen, terwijl de groei in andere opkomende markten naar historische maatstaven bescheiden is. 2 De tabellen tonen nettoposities vergeleken met de benchmark binnen de strategische modelportefeuille van GBS Standpunten tegenover een specifieke beleggingsklasse moeten niet afzonderlijk worden beoordeeld, maar in de context van de volledige portefeuille. * Het durationrisico wordt los van de onderliggende allocatie aan vastrentende producten beheerd door gebruik te maken van futures op staatspapier.

7 Maandrapport assetallocatie juli Aandelen Gewijzigd. De koersrally op de aandelenmarkten heeft aan vaart ingeboet en de stemming wordt naar onze inschatting minder optimistisch. De volatiliteit is historisch laag, waardoor de markten gevoelig kunnen worden voor schokken. We vinden het monetaire beleid positief, vanwege de extreem laag blijvende rente en de uitrol van nieuwe stimuleringsmaatregelen door de ECB. De vooruitzichten voor de groei lijken in de eurozone en de Verenigde Staten echter minder gunstig. De waarderingen laten zich als te fors aanzien, in het bijzonder in de Verenigde Staten. We hebben uit voorzorg winst genomen op onze overweging en onze positie op neutraal gezet. Small-cap aandelen: Ongewijzigd. Volgens ons is de economische cyclus globaal genomen gunstig voor small caps, maar de waarderingen zijn duur en nemen de aantrekkende fusie- en overnamecyclus nu grotendeels in aanmerking. De winstverwachtingen vergeleken met large caps zijn naar onze mening positief in Europa, maar neutraal in de VS. Staatsobligaties: Neutrale duration Ongewijzigd. De kerninflatie in de eurozone beweegt nu al een paar maanden vooral zijwaarts. De geleidelijke verbetering van de economie en de werkloosheid lijken aan te geven dat de inflatie het laagste punt voorbij is. Toch is de obligatierente gedaald. In de eurozone komt dat door de nieuwe beleidsmaatregelen van de ECB. De groei- en inflatievooruitzichten pleiten eigenlijk voor een hogere obligatierente, in Duitsland in het bijzonder, maar de nog altijd sterke neerwaartse druk en de geopolitieke risico s weerhouden ons van een korte durationpositie. Investment-grade bedrijfsobligaties: Ongewijzigd. Wij vinden deze obligaties duur hoewel de economische vooruitzichten en de kredietvoorwaarden neutraal zijn en er minder ratingverlagingen van investment-grade bedrijfsobligaties zijn. Daarom geven wij de voorkeur aan andere vastrentende segmenten. Hoogrentende obligaties Overwogen Ongewijzigd. Wij verwachten dat het wanbetalingsrisico in het Europese hoogrentende segment per saldo laag blijft. Het extreem soepele monetaire beleid van de ECB is gunstig en we vinden het couponrendement aantrekkelijk. De afbouw van de activa-aankopen door de Fed kan een hogere obligatierente in de hand werken. Omdat we echter een overweging ten opzichte van staatsobligaties aanhouden, die veelal een veel langere looptijd kennen, kan een eventuele hogere rente worden afgedekt. Obligaties uit de opkomende landen Overwogen Ongewijzigd. Gezien het interessante rendement en de lagere volatiliteit hebben wij een overwogen positie in obligaties in lokale valuta. We zien de internationale liquiditeit bovendien als een gunstige factor. We vinden vooral de carry interessant en hebben het risico van een algemene rendementstoename afgedekt met een korte positie in Amerikaanse staatsobligaties. Vastgoedaandelen: Ongewijzigd. Wij staan positief tegenover bepaalde fundamentele factoren van de Amerikaanse en Europese vastgoedmarkt, zoals de dalende leegstand en de beperkte bouwactiviteit. We vinden de beleggingsklasse in Europa echter duur en in de VS gevoelig voor een hogere obligatierente.

8 Maandrapport assetallocatie juli Commodities Ongewijzigd. De prijs van goud en olie is door geopolitieke spanningen gestegen, vooral in het Midden-Oosten. Bezien vanuit historisch perspectief is er maar beperkt terrein gewonnen; de prijzen lijken nu alweer te zijn gestabiliseerd. Vanuit fundamenteel oogpunt zijn de vooruitzichten volgens ons gemengd: de aantrekkende economische groei in de VS en Europa kan de vraag stimuleren, maar de tragere groei in China is negatief. Een sterkere vraag volstaat mogelijk niet om het stijgende aanbod op te vangen. De kosten van een belegging in deze beleggingsklasse blijven in onze optiek negatief in een klimaat van lage rendementen.

9 Maandrapport assetallocatie juli Disclaimer Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van dit materiaal een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico's - past binnen uw beleggingsactiviteiten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. BNP Paribas Investment Partners* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: Burgerweeshuispad 21, 176 GR Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas groep. 3 Bronnen voor alle cijfers: Bloomberg en Datastream, tenzij anders vermeld.

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly Oktober 2015 Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly Mei 2016 Joost van Leenders, CFA, Chief economist, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Maandelijkse assetallocatie

Maandelijkse assetallocatie Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Maart 2015 Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly Januari 2016 Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Maandelijkse assetallocatie

Maandelijkse assetallocatie Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie September 2015 Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly Februari 2016 Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly December 2015 Joost van Leenders, CFA, Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Maandrapport assetallocatie september 2013 2

Maandrapport assetallocatie september 2013 2 Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie September 2013 Joost van Leenders, CFA Beleggingsspecialist allocatie & strategie joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING

Nadere informatie

WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Sander Zondag, CIO Global Equities (OBAM) Grip op je Vermogen, 3 Oktober 2014

WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Sander Zondag, CIO Global Equities (OBAM) Grip op je Vermogen, 3 Oktober 2014 WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Sander Zondag, CIO Global Equities (OBAM) Grip op je Vermogen, 3 Oktober 2014 2 Waarom in aandelen? Waarom wereldwijd? Welke aanpak? 3 NINJA Loans?! NO Income,

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly Maart 2016 Joost van Leenders, CFA, Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 Multi-asset Equities Duration

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

MAANDRAPPORT ASSETALLOCATIE

MAANDRAPPORT ASSETALLOCATIE MAANDRAPPORT ASSETALLOCATIE September 2017 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING Colin Harte, Hoofd Research, actieve assetallocatie Multi Asset Solutions colin.harte@bnpparibas.com +44 20 7063 7277

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Asset Allocation Monthly

Asset Allocation Monthly Voor professionele beleggers Asset Allocation Monthly Juni 2016 Joost van Leenders, CFA, Chief economist, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers RAPPORTAGE APRIL 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement 1 Internationale marktontwikkelingen In de Verenigde Staten leefde de economische activiteit op nadat een

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JUNI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Internationale marktontwikkelingen In de Verenigde Staten bleek de krimp van het bbp in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Maandelijkse assetallocatie

Maandelijkse assetallocatie Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Oktober 2016 SAMENVATTING ASSETALLOCATIE Joost van Leenders, CFA, Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014

Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014 Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014 2 Pensioen: turen naar de vrijheid 50 jaar lang werken we toe naar ons pensioen Dan willen we onafhankelijk zijn En

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014 BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/2014 3 November 2014 2 Agenda Boekjaar 2013 / 2014 Resultaat & Beleid Recente marktontwikkelingen Vooruitzichten OBAM highlights 3 Boekjaar 2013/14

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE MEI 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M*

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ASSETALLOCATIE

MAANDELIJKSE ASSETALLOCATIE MAANDELIJKSE ASSETALLOCATIE APRIL 2017 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING Joost van Leenders, CFA, Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 Kloof tussen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JULI 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M*

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

ASSET ALLOCATION MONTHLY

ASSET ALLOCATION MONTHLY ASSET ALLOCATION MONTHLY MEI 2017 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING Joost van Leenders, CFA, Portefeuillebeheerder Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 Overwinning

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JUNI 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M*

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers SEPTEMBER 2010 MAANDRAPPORTAGE JANUARI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Bruto rendement (%) Afgelopen maand* 3M YTD* 12M 24M* 36M* 60M* Sinds dec 1989*** BNP

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Beursgenoteerd vastgoed kansrijk. Grip op je Vermogen 19 april 2013

Beursgenoteerd vastgoed kansrijk. Grip op je Vermogen 19 april 2013 Beursgenoteerd vastgoed kansrijk Grip op je Vermogen 19 april 2013 Beursgenoteerd vastgoed kansrijk april 2013 2 I. Wie zijn wij? II. Investeren in vastgoed: Een mooi huis in Florida of de beste winkelcentra

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

September 2010. op voorwaarde. het kader van. lang na aanvang licht van dalende zwakke cijfers

September 2010. op voorwaarde. het kader van. lang na aanvang licht van dalende zwakke cijfers Alleen bedoeld voor professionele beleggers September 2010 KWARTAALRAPPORTAGE 3 de kwartaal 2012 BNP Paribas OBAM N.V. Rendement Internationale Marktontwikkelingen Nieuws over het monetaire beleid overtroefde

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE APRIL 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M*

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

MAANDRAPPORT ASSETALLOCATIE

MAANDRAPPORT ASSETALLOCATIE MAANDRAPPORT ASSETALLOCATIE MAART 2017 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Joost van Leenders, CFA, Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 Multi-asset Equities Duration

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V.

BNP PARIBAS OBAM N.V. ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS MAANDRAPPORTAGE APRIL 2016 BNP PARIBAS OBAM N.V. Bruto rendement Sinds Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD aanvang, maand 3M 12M

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014. Eurodollar De eurodollar is 4,5% gestegen in 2013. Dit kwam onder andere door twee belangrijke factoren:

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014. Eurodollar De eurodollar is 4,5% gestegen in 2013. Dit kwam onder andere door twee belangrijke factoren: Special Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 Financial Markets Research Emile Cardon +31302169013 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Inmiddels zit 2013 erop. Vorig jaar werd vooral gekenmerkt door de mogelijke

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2013 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Bruto rendement (%) Afgelopen maand* 3M YTD* 12M 24M* 36M* 60M* Sinds dec 1989*** BNP Paribas OBAM

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie