Economie SAMENVATTING jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen Overheid. Investeringen Netto-export

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export"

Transcriptie

1 Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op overwogen positie aandelen SAMENVATTING ASSETALLOCATIE Multi-asse et Equities Duration Investment grade High yield Emerging market debt Real estat te Commodities Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom Multi Asset Solutions Active s Jun-14 Jul-14 MARKTOVERZICHT Economie In de Verenigdee Staten bleek de bbp-krimpp het eerste kwartaal forser dan in eerste instantie was geraamd (-2,9% op jaarbasis). Reële bbp-groei VS (%-punt bijdrage aan de groei) Consumptie Overheid Investeringen Netto-export Voorraden BBP (% J-o-J) Bron: Datastream, BNPP IP In de afgelopen weken gepubliceerde indicatoren bevestigen het herstel van de economiee in het tweede kwartaal. De Fed gaat door met de geleidelijke afbouw van de maandelijkse obligatieaankopen en heeft opnieuw aangegeven de rente nog zeker een jaar rond het nulniveau te zullen houden, vooral ook omdat de verbetering op de arbeidsmarkt nog niet sterk genoeg is. Ondanks de recente versnelling van de inflatie (+ +2,1% op jaarbasis in mei, tegen 2% in april en 1,5% in

2 Maandrapport assetallocatie juli maart) ziet Janet Yellen geen groot inflatierisico. In de eurozone is het monetaire beleid een tandje hoger gezet: de ECB verlaagde op 5 juni de drie belangrijkste officiële rentepercentages (refi naar,15%, de marginale beleningsrente naar,4% en de depositorente naar -,1%) en heeft diverse maatregelen aangekondigd die de kredietverlening moeten stimuleren. Herfinancieringsactiviteiten ECB (miljard euro) Basis Langere termijn Bron: ECB, BNPP IP De ECB is tot deze beslissing gekomen tegen de achtergrond van een klimaat van nog altijd zeer lage inflatie (,5% op jaarbasis in mei en juni voorlopige schatting) en economische cijfers (soms ook tegenvallers) die passen bij voortgaand herstel, zij het in een gematigd tempo. In Japan is het bbp het eerste kwartaal sterk gegroeid (+6,7% op jaarbasis), mede dankzij extra aankopen voorafgaand aan de btw-verhoging van 1 april. Ook de bedrijfsinvesteringen zijn sterk verbeterd. Afgezien van de verwachte afname van de economische bedrijvigheid blijkt uit de diverse enquêtes onder producenten een toenemend vertrouwen gedurende het tweede kwartaal. In de opkomende economieën trekt de activiteit maar matig aan, al beginnen er nu wat positievere signalen te komen in deze beleggingscategorie waarvoor de Wereldbank met het oog op de zeer teleurstellende groei aan het begin van het jaar onlangs nog de prognoses naar beneden heeft bijgesteld. Voor de Chinese economie vallen er diverse bemoedigende cijfers te melden (zo is de PMI voor de verwerkende industrie dit jaar voor het eerst boven de 5 geklommen), die te danken zijn aan het minipakket stimuleringsmaatregelen (bevordering kredietverlening, publieke en infrastructuurbestedingen) dat de afgelopen maanden is doorgevoerd. De regering in India heeft beloofd om vaart te zullen maken met economische hervormingen, en in het bijzonder om investeringen vanuit het buitenland makkelijker te maken en de infrastructuur te ontwikkelen. Mexico ziet zich geconfronteerd met beperkte groei; aanleiding voor de centrale bank om op 6 juni de belangrijkste officiële rente met 5 basispunten te verlagen, naar 3%. De Turkse centrale bank is op aandringen van de regering eveneens tot renteverlaging overgegaan (-75 basispunten op 24 juni). Aandelenmarkten 1 Ondanks de beslissingen van Mario Draghi en de uitspraken van Janet Yellen (die eveneens vastbesloten lijkt om de monetaire omstandigheden zeer accommoderend te houden) zijn aandelen de afgelopen weken steeds voorzichtiger gaan bewegen. De positie van de Bank of England wijkt enigszins af: de Governor heeft al aangegeven dat de officiële rente in het Verenigd Koninkrijk eerder dan verwacht kan worden verhoogd. De Bank of Japan, die al een zeer accommoderend beleid voert, lijkt niet bereid om de monetaire touwtjes nog verder te laten vieren. In de eurozone stelden de economische cijfers teleur, terwijl in de Verenigde Staten met het oog op de solide indicatoren en het snellere inflatietempo bij sommige marktpartijen de zorg groeit dat de Fed achterblijft. Misschien dat beleggers met het oog hierop iets voorzichtiger zijn geworden. Behalve het monetaire beleid en de economische vooruitzichten kunnen ook geopolitieke factoren druk op de markten hebben gelegd. Door de aanval op de grootste olieraffinaderij in Irak is de olieprijs binnen een maand met circa 3% gestegen. Ook in Oekraïne lijkt de situatie weinig stabiel, ondanks tekenen dat de spanningen wat afnemen Jan/12 Jul/12 Jan/13 Jul/13 Jan/14 Jul/14 Goud (troy) Goud en olie (USD) Brentolie (vat) De volatiliteit van de aandelenindices is laag gebleven, bij inmiddels zeer geringe transactievolumes. Door deze combinatie van factoren steeg de MSCI AC World-index de 1 Tenzij anders vermeld, luiden alle indices in lokale valuta Bron: Datastream, BNPP IP

3 Maandrapport assetallocatie juli afgelopen maand met 1,7% (in dollar) en de MSCI Emergingindex met 2,3% (in dollar). De Europese indices kregen te maken met de publicatie van teleurstellende economische indicatoren aan het einde van de maand en zijn om die reden bij Amerikaanse indices achtergebleven. De Eurostoxx 5 noteerde een verlies van,5% tegen de 1,9% terreinwinst die de S&P 5 in één maand had geboekt. Nutsbedrijven en energieaandelen doen het aan beide zijden van de Atlantische Oceaan aanzienlijk beter dan andere sectoren. Ondanks de lichte stijging van de yen sinds eind mei heeft de Topix-index (+5,1%) het gat verder weten te dichten dat zich sinds het begin van het jaar had geopenbaard, mede dankzij de gunstige economische vooruitzichten voor het tweede halfjaar. De index is in zes maanden met 3,1% gedaald. Tenzij anders vermeld, luiden alle indices in lokale valuta. Obligatiemarkten In de eerste week van juni is de rente op tienjarig Amerikaans Treasury-papier gestegen ten opzichte van het lage niveau dat eind mei was bereikt (2,48%), vooral dankzij solide economische cijfers (ISM, autoverkopen, nieuwe banen). De obligatierente is daardoor snel gestegen tot 2,6% en op dat niveau gestabiliseerd alvorens de afgelopen week (die werd gekenmerkt door een lage risicobereidheid) weer wat in te leveren. De maand werd uiteindelijk afgesloten op 2,53%, een toename van slechts 5 basispunten. De daling van mei was daarmee ongedaan gemaakt, al bevond de tienjarige rente zich nog altijd 5 basispunten onder het niveau van eind 213. De grotere economische bedrijvigheid en opwaartse prijsdruk hadden de lange obligatierente nog meer onder druk kunnen zetten. (Dat was trouwens wel het geval was bij de middellange obligatierente van drie tot zeven jaar). De Fed heeft opnieuw aangegeven de officiële rente vooralsnog laag te willen houden. Op basis van de ontwikkeling van fed funds futures voor juni 215 is die positie geloofwaardig Rendement tien-jaars staatsobligaties Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 VS Duitsland Japan Bron: Datastream, BNPP IP Staatsobligaties blijven het in de eurozone beter doen dan in de VS. Dat geldt voor Duitse bunds net zo goed als voor de schulden in de periferie. De interesse van beleggers in Europees staatspapier kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de mededeling van de ECB aan het begin van de maand. Behalve de verlaging van de belangrijkste officiële rentetarieven en de verklaring van Mario Draghi dat de rente gedurende langere tijd op het huidige niveau zou blijven, heeft de ECB ook minder gebruikelijke monetaire beleidsinstrumenten geïntroduceerd (om de liquiditeit van de banken te versterken). De in de loop van de maand bekendgemaakte economische cijfers bleven bovendien achter bij de verwachtingen en wijzen op een mogelijke verzwakking van de economische bedrijvigheid. Tot slot is ook de inflatie zeer laag gebleven. Het rendement op tienjarige bunds sloot de maand af op 1,25%, het laagste niveau van het jaar en een daling van 11 basispunten in vergelijking met eind mei. De vraag naar Spaans schuldpapier bleef zeer sterk en de tienjarige obligatierente daalde af en toe tot onder de 2,6%. De maand werd uiteindelijk afgesloten op 2,66%, een daling van 19 basispunten in één maand. Na in mei pas op de plaats te hebben gemaakt, werd de creditspread op investment-grade papier en vooral ook op high yield in juni in de Verenigde Staten weer minder. Deze effecten deden het aan het einde van de verslagperiode daarentegen minder goed. De spread op vergelijkbare Europese effecten was stabiel in vergelijking met eind mei. BELEGGINGSKLIMAAT Het monetaire beleid stond in juni weer in de schijnwerpers, maar de rally van de aandelenkoersen boette door

4 Maandrapport assetallocatie juli tegenvallende macro-economische cijfers al gauw vaart in. De lage volatiliteit bleef een belangrijk kenmerk van de financiële markten. De obligatierente kroop omlaag, onder meer naar 1,25% in Duitsland. Dat we ons ongemakkelijk voelen bij de ontwikkeling van de aandelenmarkten hadden we al eerder aangegeven. We hebben daaraan nu ook invulling gegeven in onze modelportefeuille door winst te nemen en de aandelenpositie op neutraal te zetten (was overwogen) Consumentenprijzen VS (% op jaarbasis) Breed steunpakket ECB; Fed wuift inflatie weg Inflatie Kerninflatie Bron: Datastream, BNPP IP Dat de ECB met stimuleringsmaatregelen zou komen, was geen verrassing; hoe ver die maatregelen gaan echter wel. De diverse beleidsmaatregelen waren voorafgaand aan de ECBvergadering uitgebreid de revue gepasseerd en de euro was vooruitlopend op de nieuwe maatregelen al gedaald. Een kort overzicht: de ECB stopt met het steriliseren van eerdere obligatieaankopen en pompt zo circa 16 miljard euro aan liquiditeit in de bankensector; verlaagt de refi- en depositorente, waardoor de depositorente nu negatief is geworden; verstrekt nieuwe langetermijnleningen aan banken die gekoppeld zijn aan feitelijke leningen; en treft voorbereidingen om door activa gedekte effecten ( assetbacked securities of ABS) op te kopen. Alleen de eerste twee maatregelen zijn direct ingegaan. Leningen worden in september, december en volgend jaar verstrekt; en het ABSterugkoopprogramma staat nog in de steigers. Het effect was direct zichtbaar in de euro, al was de daling van de Europese munt maar van korte duur. Tot op zekere hoogte delen we de scepsis in de markt: 16 miljard euro is natuurlijk veel geld, maar slechts een bescheiden bedrag in verhouding tot de omvang van de economie van de eurozone en in vergelijking met de activa-aankopen van andere grote centrale banken. Aan de nieuwe leningen wordt in eerste instantie niet meer uitgegeven dan 4 miljard euro; dat bedrag vervangt slechts een deel van de 47 miljard euro aan leningen die eerder zijn verstrekt en die later dit jaar en begin volgend jaar aflopen. Toch gaat het om een breed pakket maatregelen, waaruit blijkt dat de ECB ingrijpt als dat nodig is. De beleidsvergadering van de Amerikaanse Fed had een saaie bedoening kunnen zijn. Zoals verwacht, werden de groeibevorderende activa-aankopen met nog eens 1 miljard dollar verlaagd naar 35 miljard dollar. De kwantitatieve verruiming loopt waarschijnlijk in oktober af. Voorafgaand aan de bijeenkomst was het inflatiecijfer opgelopen en er werd druk gespeculeerd over een eerste renteverhoging. Op basis van de prognoses van de beleidsmakers van de Fed zou dat in juli of september volgend jaar kunnen gebeuren. Dat is eerder dan de marktverwachtingen zoals die in fed funds futures verdisconteerd zijn. Aan die gunstige verwachtingen is mogelijk bijgedragen door de duiding van de inflatie door voorzitter Janet Yellen als ruis, de bescheiden inschatting van de Amerikaanse langetermijngroei door de Fed en een relatief laag fed funds-tarief. Tegenvallende groei De Amerikaanse bbp-groei over het eerste kwartaal is bijgesteld naar een armzalige -2,9% op jaarbasis. Zelfs als wordt gerekend met optimistische veronderstellingen voor de rest van het jaar wordt het nog een hele opgave voor de Amerikaanse economie om over het hele jaar een groei van 2% te realiseren. Uit de voorlopende indicatoren valt over het geheel genomen een groei van circa 3% af te lezen voor het tweede halfjaar. Alleen zijn die voorlopende indicatoren de afgelopen jaren te optimistisch gebleken. De consumptiegroei is de laatste tijd teleurstellend bescheiden en nieuwe orderontvangsten voor kapitaalgoederen laten een zeer trage opwaartse groei zien. De werkgelegenheid neemt toe, maar van loongroei is geen sprake. Wij denken dan ook dat de economische groei het tweede halfjaar slechts rond de 2,5% zal uitkomen.

5 Maandrapport assetallocatie juli Aan onze relatief optimistische kijk op de eurozone wordt de laatste tijd flink getornd door zwakke cijfers. Voorlopende indicatoren zoals inkoopmanagersindices, de Economic Sentiment Index en de Duitse Ifo-index zijn ingezakt en duiden op minder vaart in de economie. We verwachten verdere groei, maar een versnelling ten opzichte van de bescheiden,2% (op kwartaalbasis) van het eerste kwartaal lijkt nu minder waarschijnlijk BBP en PMI eurozone BBP (% op jaarbasis) Samengestelde PMI Bron: Bloomberg, Datastream, BNPP IP Winstneming op aandelen Omdat aandelen op dit moment relatief duur zijn (vooral in de Verenigde Staten), de stemming in de aandelenmarkten minder positief wordt en de volatiliteit historisch laag is, zat onze overwogen positie in aandelen ons niet lekker meer. Het leek ons dan ook verstandig om op deze positie winst te nemen. Positieve factoren voor aandelen zijn er nog altijd: soepel monetair beleid, ruimschoots liquiditeit wereldwijd. Minder overtuigd zijn we echter van de groei en de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten. Volatiliteit aandelen- en obligatiemarkten VS Aandelen (VIX) Obligaties (MOVE) Bron: Bloomberg, BNPP IP

6 Maandrapport assetallocatie juli Assetallocatie 2 Multi-asset Equities Duration Investment grade High yield Emerging market debt Real estate Commodities Active s jun-14 jul-14 Fixed income Euro Govies Euro Govies AAA Euro Short Dated Corporate bonds (EUR) Euro Inflation Linked High Yield (EUR) High Yield (USD) Emerging Bonds USD Emerging Bonds Local Ccy Active s jun-14 jul-14 Equities European large caps European small caps US large caps US small caps Japan Emerging markets Real estate European Real Estate US Real Estate Asian Real Estate Active s jun-14 jul-14 Active s jun-14 jul-14 Foreign exchange AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD EM FX Active s jun-14 jul-14 Over: Neutral: Under: Increase: No change: Decrease: Samenvatting vooruitzichten KEY Een voorzichtige afbouw van de kwantitatieve versoepeling (tapering) en betere verwachtingen verlagen het risico voor een normalisering van het monetaire beleid in de VS. De Fed zal de rente vanaf medio 215 verhogen, maar zal er alles aan doen om plotse stijgingen in de langtermijnrente te voorkomen. Dit is dus geen nieuw Ondanks de recent betere Europese economische cijfers blijft Europa kwetsbaar door hoge schulden en een haperende groei. Het monetaire beleid kan de pijn verzachten, maar het gebrek aan groei blijft de politieke consensus en de democratische legitimiteit ondermijnen. Dankzij ruggensteun van de ECB blijft het systemisch risico mogelijk onder controle, maar het intrinsieke probleem van onhoudbare schuldniveaus is niet opgelost en zal nog herhaaldelijk opflakkeren. De lonen en prijzen zullen onder druk blijven staan tot de werkloosheid afneemt. Er leeft een duidelijk consensus dat de tweede helft van 214 goed wordt voor de wereldwijde groei, vooral in de ontwikkelde wereld. De economische conjunctuur is zeker niet sterk in de VS die slechts een kortstondige opleving kennen. Het aanslepende effect van hogere schulden in de privésector in China zal niet snel verdwijnen, terwijl de groei in andere opkomende markten naar historische maatstaven bescheiden is. 2 De tabellen tonen nettoposities vergeleken met de benchmark binnen de strategische modelportefeuille van GBS Standpunten tegenover een specifieke beleggingsklasse moeten niet afzonderlijk worden beoordeeld, maar in de context van de volledige portefeuille. * Het durationrisico wordt los van de onderliggende allocatie aan vastrentende producten beheerd door gebruik te maken van futures op staatspapier.

7 Maandrapport assetallocatie juli Aandelen Gewijzigd. De koersrally op de aandelenmarkten heeft aan vaart ingeboet en de stemming wordt naar onze inschatting minder optimistisch. De volatiliteit is historisch laag, waardoor de markten gevoelig kunnen worden voor schokken. We vinden het monetaire beleid positief, vanwege de extreem laag blijvende rente en de uitrol van nieuwe stimuleringsmaatregelen door de ECB. De vooruitzichten voor de groei lijken in de eurozone en de Verenigde Staten echter minder gunstig. De waarderingen laten zich als te fors aanzien, in het bijzonder in de Verenigde Staten. We hebben uit voorzorg winst genomen op onze overweging en onze positie op neutraal gezet. Small-cap aandelen: Ongewijzigd. Volgens ons is de economische cyclus globaal genomen gunstig voor small caps, maar de waarderingen zijn duur en nemen de aantrekkende fusie- en overnamecyclus nu grotendeels in aanmerking. De winstverwachtingen vergeleken met large caps zijn naar onze mening positief in Europa, maar neutraal in de VS. Staatsobligaties: Neutrale duration Ongewijzigd. De kerninflatie in de eurozone beweegt nu al een paar maanden vooral zijwaarts. De geleidelijke verbetering van de economie en de werkloosheid lijken aan te geven dat de inflatie het laagste punt voorbij is. Toch is de obligatierente gedaald. In de eurozone komt dat door de nieuwe beleidsmaatregelen van de ECB. De groei- en inflatievooruitzichten pleiten eigenlijk voor een hogere obligatierente, in Duitsland in het bijzonder, maar de nog altijd sterke neerwaartse druk en de geopolitieke risico s weerhouden ons van een korte durationpositie. Investment-grade bedrijfsobligaties: Ongewijzigd. Wij vinden deze obligaties duur hoewel de economische vooruitzichten en de kredietvoorwaarden neutraal zijn en er minder ratingverlagingen van investment-grade bedrijfsobligaties zijn. Daarom geven wij de voorkeur aan andere vastrentende segmenten. Hoogrentende obligaties Overwogen Ongewijzigd. Wij verwachten dat het wanbetalingsrisico in het Europese hoogrentende segment per saldo laag blijft. Het extreem soepele monetaire beleid van de ECB is gunstig en we vinden het couponrendement aantrekkelijk. De afbouw van de activa-aankopen door de Fed kan een hogere obligatierente in de hand werken. Omdat we echter een overweging ten opzichte van staatsobligaties aanhouden, die veelal een veel langere looptijd kennen, kan een eventuele hogere rente worden afgedekt. Obligaties uit de opkomende landen Overwogen Ongewijzigd. Gezien het interessante rendement en de lagere volatiliteit hebben wij een overwogen positie in obligaties in lokale valuta. We zien de internationale liquiditeit bovendien als een gunstige factor. We vinden vooral de carry interessant en hebben het risico van een algemene rendementstoename afgedekt met een korte positie in Amerikaanse staatsobligaties. Vastgoedaandelen: Ongewijzigd. Wij staan positief tegenover bepaalde fundamentele factoren van de Amerikaanse en Europese vastgoedmarkt, zoals de dalende leegstand en de beperkte bouwactiviteit. We vinden de beleggingsklasse in Europa echter duur en in de VS gevoelig voor een hogere obligatierente.

8 Maandrapport assetallocatie juli Commodities Ongewijzigd. De prijs van goud en olie is door geopolitieke spanningen gestegen, vooral in het Midden-Oosten. Bezien vanuit historisch perspectief is er maar beperkt terrein gewonnen; de prijzen lijken nu alweer te zijn gestabiliseerd. Vanuit fundamenteel oogpunt zijn de vooruitzichten volgens ons gemengd: de aantrekkende economische groei in de VS en Europa kan de vraag stimuleren, maar de tragere groei in China is negatief. Een sterkere vraag volstaat mogelijk niet om het stijgende aanbod op te vangen. De kosten van een belegging in deze beleggingsklasse blijven in onze optiek negatief in een klimaat van lage rendementen.

9 Maandrapport assetallocatie juli Disclaimer Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van dit materiaal een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico's - past binnen uw beleggingsactiviteiten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. BNP Paribas Investment Partners* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: Burgerweeshuispad 21, 176 GR Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas groep. 3 Bronnen voor alle cijfers: Bloomberg en Datastream, tenzij anders vermeld.

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Economische vooruitzichten wisselkoersen, rente-evolutie, voor 2014

Economische vooruitzichten wisselkoersen, rente-evolutie, voor 2014 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS EN NIET BESTEMD VOOR PUBLIEKE DISTRIBUTIE Economische vooruitzichten wisselkoersen, rente-evolutie, voor 2014 William De Vijlder Vice - Chairman van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie