Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015"

Transcriptie

1 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

2 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? EUR ? EUR ? EUR ?

3 I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen Gedisciplineerd vermogen opbouwen Een vooraf vastgesteld doel Doeldatum staat centraal Opbouw van benodigd vermogen voor de doeldatum Behoefte aan sturing: verschillende doelen eisen andere vermogensmixen

4 I 09/03/2015 I 4 Vermogensopbouw Doelbeleggen of doelsparen? Wat is de jaarlijkse inleg voor een doelbedrag van EUR in 2030? Sparen: 1,5% p.j. o EUR 1250 o EUR 1500 o EUR 1000

5 I 09/03/2015 I 5 Vermogensopbouw Doelbeleggen of doelsparen? Wat is de jaarlijkse inleg voor een doelbedrag van EUR in 2030? Sparen: 1,5% p.j. o EUR 1250 EUR 1500 o EUR 1000

6 I 09/03/2015 I 6 Vermogensopbouw Doelbeleggen of doelsparen? Wat is de jaarlijkse inleg voor een doelbedrag van EUR in 2030? Sparen: 1,5% p.j. o EUR 1250 EUR 1500 o EUR 1000 Aandelen: 7% p.j. (verwachting) o EUR 1100 o EUR 1000 o EUR 750

7 I 09/03/2015 I 7 Vermogensopbouw Doelbeleggen of doelsparen? Wat is de jaarlijkse inleg voor een doelbedrag van EUR in 2030? Sparen: 1,5% p.j. o EUR 1250 EUR 1500 o EUR 1000 Aandelen: 7% p.j. (verwachting) o EUR 1100 EUR 1000 o EUR 750

8 I 09/03/2015 I 8 Vermogensopbouw Doelbeleggen of doelsparen? Wat is mijn eindwaarde bij een jaarlijkse inleg van EUR 1000 in aandelen? In een slecht scenario: o o o

9 I 09/03/2015 I 9 Vermogensopbouw Doelbeleggen of doelsparen? Wat is mijn eindwaarde bij een jaarlijkse inleg van EUR 1000 in aandelen? In een slecht scenario: o o

10 I 09/03/2015 I 10 Vermogensopbouw Doelbeleggen of doelsparen? Wat is mijn eindwaarde bij een jaarlijkse inleg van EUR 1000 in aandelen? In een slecht scenario: o o In een goed scenario: o o o

11 I 09/03/2015 I 11 Vermogensopbouw Doelbeleggen of doelsparen? Wat is mijn eindwaarde bij een jaarlijkse inleg van EUR 1000 in aandelen? In een slecht scenario: o o In een goed scenario: o o

12 I 09/03/2015 I 12 Het probleem van de Doelbelegger Marktwaarde van portefeuille op horizon versus doelbedrag. Het dilemma Verwacht rendement op veilige belegging te laag om voldoende kapitaal op te bouwen op de horizon. Aandelen hebben te veel neerwaarts risico om ze voor een groot percentage in portefeuille op te nemen Combineren van het veilige element van sparen met het aantrekkelijke rendement van aandelen

13 Assetallocatie in % Assetallocatie in % I 09/03/2015 I 13 Het principe van doelbeleggen Bereidheid om meer risico nemen naarmate de beleggingshorizon langer is Geleidelijk afbouwen van het beleggingsrisico richting de doeldatum % Tijd Bron: BNP Paribas Investment Partners. Voorbeeld ter illustratie. Tijd tot doeldatum Obligaties Aandelen

14 I 09/03/2015 I 14 Doelbelegoplossingen Optimale balans voor een adequate oplossing Rendement Zekerheid Flexibiliteit

15 I 09/03/2015 I 15 Doelbelegoplossingen Bestaande beleggingsfondsen Modulair beleggen do it yourself`

16 Opwaarts potentieel I 09/03/2015 I 16 Doelbelegoplossingen Bestaande beleggingsfondsen Lifecycle fondsen Model fondsen Garantie fondsen Mate van onzekerheid omtrent uitkomst Bron: BNP Paribas Investment Partners. Voorbeeld ter illustratie.

17 I 09/03/2015 I 17 Doelbelegoplossingen Modelfondsen MF hoog risico MF neutraal risico MF laag risico Model fondsen Assetallocatie in % Lifecycle fondsen Resterende tijd tot doeldatum Bron: BNP Paribas Investment Partners. Voorbeeld ter illustratie. Obligaties Aandelen

18 Risico-rendement I 09/03/2015 I 18 Doelbelegoplossingen Modelfondsen: praktisch 2 Selecteer modelfonds op basis van risico, rendement, horizon 3 1 Bepaal beleggingshorizon Kies bedrag voor eenmalig of periodiek beleggen MF 6 MF 4 4 Pas risico rendementsprofiel aan over tijd MF 2 MF Tijd

19 I 09/03/2015 I 19 Doelbelegoplossingen Lifecycle fondsen LCF 2025 LCF 2030 LCF 2035 Lifecycle fondsen Assetallocatie in % % % % Tijd tot doeldatum 2025 Tijd tot doeldatum 2030 Tijd tot doeldatum 2035 Obligaties Aandelen Bron: BNP Paribas Investment Partners. Voorbeeld ter illustratie.

20 I 09/03/2015 I 20 Doelbelegoplossingen Lifecycle fondsen: praktisch 1 Bepaal doeldatum 2 Kies het Lifecycle Fund dat afloopt vlakbij doeldatum 3 Bepaal de benodigde inleg en frequentie van inleg 2035 Tijd

21 I 09/03/2015 I 21 Doelbelegoplossingen Garantie (Lifecycle) fondsen GLCF 2025 GLCF 2030 GLCF 2035 Garantie fondsen Assetallocatie in % % % % Minimale eindwaarde Tijd tot doeldatum 2025 Tijd tot doeldatum 2030 Tijd tot doeldatum 2035 Obligaties Aandelen Bron: BNP Paribas Investment Partners. Voorbeeld ter illustratie.

22 I 09/03/2015 I 22 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? Invulling MF Hoog Neutraal Laag risico Garantie LCF 2030 LCF 2025 Zekerheid Laagst Hoogst Gemiddeld Rendement Hoogst Laagst Gemiddeld Gemak Zelf switch bepalen Eenvoud Prettig

23 I 09/03/2015 I 23 Mijn financiële tijdslijn Er gebeurt wat in mijn leven? 2037 Minder inleg beschikbaar; Bereid meer risico te lopen

24 I 09/03/2015 I 24 Doelbelegoplossingen Optimale balans voor een adequate oplossing Rendement Zekerheid Flexibiliteit

25 I 09/03/2015 I 25 Doelbelegoplossingen Bestaande beleggingsfondsen Modulair beleggen do it yourself`

26 I 09/03/2015 I 26 Modulair beleggen De opbouw Rendementsfonds Zekerheidsfonds % Tijd tot doeldatum 2040

27 I 09/03/2015 I 27 Opbouw van de rendementsportefeuille Doel: het profiteren van de aanwezige risicopremie om zo een aantrekkelijk rendement voor de deelnemer te kunnen behalen als bescherming voor inflatie Portefeuille met een vastomlijnd lange termijn risicoprofiel (vaste SAA) Mogelijkheid tot dynamische asset allocatie Asset Class Benchmark Strat. gewicht Aandelen Europa MSCI Europe 27% Aandelen - Europese Small Cap MSCI Europe Small Caps 3% Aandelen Noord Amerika MSCI North America 30% Aandelen- Japan MSCI Japan 10% Aandelen - Pacific ex Japan MSCI Asia Pacific Ex Japan 10% Aandelen Emerging Markets MSCI Emerging Markets 10% Bouwstenen: passieve instrumenten Overig (incl. EM debt) JPM EMBI Global Diversified Composite TR USD 10%

28 I 09/03/2015 I 28 Opbouw van de zekerheidsportefeuille Zekerheidsfonds XXXX Het zekerheidsdeel van de portefeuille kan bestaan uit een of meerdere vastrentende fondsen Vast rendement tot de einddatum XXXX is gelijk aan de doeldatum Obligatiefonds 2020 Obligatiefonds 2030 Obligatiefonds 2040

29 I 09/03/2015 I 29 Flexibiliteit Het aflossen van mijn hypotheek in 2030 Obligatiefonds 2030 Rendementsfonds %

30 I 09/03/2015 I 30 Flexibiliteit Het aankopen van een pensioen in 2035 Obligatiefonds 2045 Rendementsfonds %

31 I 09/03/2015 I 31 Flexibiliteit Het bepalen van het juiste afbouwmechanisme Gedisciplineerd, volgens een vooraf bepaald mechanisme % Met behulp van de adviseur en scenario analyse Risicoprofiel, mate van zekerheid omtrent behalen doel Behaalde rendementen tot nu toe Ambitieniveau Persoonlijke situatie

32 I 09/03/2015 I 32 Doelbelegoplossingen Bestaande beleggingsfondsen Modulair beleggen do it yourself` Gemak en eenvoud Uit handen gegeven Niet altijd passend Onderhoud Maatwerk Naar verwachting een aantrekkelijker rendement

33 I 09/03/2015 I 33 De markt voor doelbeleggen is in beweging One size fits all is achterhaald? Trend tot maatwerk / individualisering Vereist adequate advisering & tooling Aangeboden oplossingen zullen goedkoper zijn Maatwerk Flexibel Lage Kosten Rust

34 I 09/03/2015 I 34 Disclaimer Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van dit materiaal een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico's - past binnen uw beleggingsactiviteiten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. BNP Paribas Investment Partners* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: Herengracht 595, Postbus 71770, 1008 DG, Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep.

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening 1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie