Functies van Intramed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functies van Intramed"

Transcriptie

1 Functies van Intramed H e t g e m a k v a n I n t r a m e d

2 Inhoud Doel van dit boekje 3 Het programma 5 Gegevensbeheer 9 Patiëntenkaart 11 Agenda 17 Declareren 19 Boekhouding 21 Servicecentrum 25 Extra s 29 Intramed OnLine 35 Uitgave 2, januari Functies van Intramed is een uitgave van Intramed b.v. Copyright 2009 Intramed b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel Functies van Intramed met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

3 Doel van dit boekje Intramed is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, en heeft veel mogelijkheden en functies in zich. Dat laatste zorgt er voor dat gebruiksmogelijkheden soms onbekend dreigen te blijven. In dit boekje vindt u een overzicht van de belangrijkste functies in het programma, met een toelichting op de gebruikte begrippen. Haal eruit, wat er (voor u) inzit! Intramed is geschikt voor vele beroepsgroepen. Sommige beroepsgroepen gaan uit van patiënten; anderen van cliënten. Waar in dit boekje gesproken wordt van patiënten, worden daarmee ook cliënten bedoeld. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d

4 Het programma Beroepsgroepen Gegevensbeheer Bediening Patiëntenkaart Pagina indeling Agenda Rapportages Declaraties Berichtendienst Boekhouding To-do lijst Servicecentrum Extra s Intramed OnLine F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

5 Het programma Intramed is ontwikkeld in samenspraak met verschillende beroepsgroepen en wordt constant verbeterd. Vaak leidt dit tot verbetering en nieuwe functies die er allemaal op gericht zijn, u het werk zo gemakkelijk mogelijk te maken. Beroepsgroepen Als u met Intramed start of een nieuwe administratie aanmaakt, kunt u aangeven in welke beroepsgroep u werkzaam bent. Het programma neemt in de administratie dan alleen de voor die beroepsgroep(en) relevante informatie op, zoals codelijsten, brief- en notaontwerpen en protocollen. Bediening De bediening is zo gemakkelijk en klantvriendelijk mogelijk gehouden. Intramed is een echt Windows-programma, maar u kunt bijna het gehele programma ook met het toetsenbord bedienen. Het programma beschikt over een uitgebreide helpfunctie die u direct kunt raadplegen en dus altijd bij de hand hebt. U kunt per invulveld informatie oproepen (F1) en over processen binnen het programma (Help; Handboek). Op een eenvoudige manier kunt u een veiligheidskopie maken van uw gegevens en deze apart van uw computer/praktijk bewaren als back-up. Ook kunt u deze veiligheidskopie gebruiken om thuis te werken. Pagina indeling In de meeste overzichtsschermen kunt u zelf de indeling van de kolommen bepalen. Ook kunt u gegevens zoeken, sorteren en filteren. Intramed voorziet u van mogelijkheden om uw praktijk en het programma te beheren. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d

6 Het programma Beroepsgroepen Gegevensbeheer Bediening Patiëntenkaart Zoeken en filteren Agenda Rapportages Declaraties Berichtendienst Boekhouding To-do lijst Servicecentrum Extra s Intramed OnLine F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

7 Rapportages U kunt vanuit Intramed een groot aantal rapportages aanmaken. Zo kunt u aan het eind van de maand bijvoorbeeld het aantal behandeluren van een medewerker inzien. Als u wilt weten, hoeveel een medewerker of vervanger voor een ander heeft behandeld, kunt u een overzicht van de medewerkers en van de vervangers afdrukken. Uw omzet per maand of per verzekeraar. De aantallen patiënten en het aantal behandeluren per diagnose. Intramed houdt een groot aantal gegevens bij en genereert wanneer u dat wenst overzichten voor u. U kunt deze overzichten gebruiken om een inzicht te krijgen in de behandelgegevens, als management informatie of als controlemiddel. U kunt de rapportages afdrukken en/of op het scherm bekijken. Berichtendienst Intramed beschikt over een berichtendienst. Informatie over ontwikkelingen bij verzekeraars, het werken met het programma, nieuwe versies, nieuwe functies etc. kunt u automatisch op uw scherm krijgen en zo u wilt later nog eens nalezen. To-Do lijst Gebruik geen gele plakkertjes meer; gebruik de To-Do lijst! Voer de taken in die u of één van uw collega s nog moet uitvoeren. Bekijk wat al klaar is en draai zo nodig een overzicht uit. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d

8 Het programma Gegevensbeheer Patiëntenkaart Praktijkgegevens Meerdere Administraties Artsen Agenda Verzekeraars Declaraties Instellingen Boekhouding Crediteuren Servicecentrum Extra s Intramed OnLine F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

9 Gegevensbeheer Intramed combineert op een slimme manier veel verschillende gegevens om u het werken gemakkelijker te maken. U kunt per gebruiker al uw gegevens op elk willekeurig niveau in het programma afschermen. U kunt de gegevens in Intramed gebruiken voor rapporten en statistieken, correspondentie, etiketten en mailings. Praktijkgegevens U kunt de gegevens van uw praktijk invoeren: naw-gegevens, locaties en natuurlijk uw VNZ/AGB-praktijkcode. Tevens kunt u algemene standaarden invoeren (gelden voor de hele praktijk) maar ook standaarden per therapeut (denk hierbij o.a. aan roosters, lay-out van nota s en aanmaningstrajecten). Meerdere Administraties U kunt meerdere administraties aanmaken; bijvoorbeeld als er binnen uw praktijk meerdere specialisaties zijn of als u een aparte BTW-administatie moet bijhouden. Artsen U kunt verwijzende artsen en specialisten invoeren; met hun nawgegevens, ZVL-soort, ZVL-specialisatie en ZVL-nummer. Verzekeraars U kunt verzekeraars invoeren: naw-gegevens, contactpersonen, contracten en tarieven. U kunt (vanaf de Intramed- of Vecozo website) tarieven van verschillende verzekeraars downloaden en importeren in Intramed. Zo werkt u altijd met de nieuwste tarieven! Instellingen U kunt ook de gegevens van zorginstellingen, bedrijven of organisaties, waar u voor werkt opnemen. Crediteuren U kunt een crediteurenbestand aanleggen: gegevens van leveranciers, lidmaatschappen etc. Uw betaalde rekeningen kunt u namelijk ook vastleggen in Intramed. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d

10 10 Het programma Algemeen Gegevensbeheer COV / polisgegevens Patiëntenkaart Bijzonderheden Agenda Verwijzingen Declaraties Behandeldossier Boekhouding Oefenprogramma s Servicecentrum Documenten Extra s Verkopen Intramed OnLine Abonnementen F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

11 Patiëntenkaart Alles draait om uw patiënten, hun klachten en hun behandelingen. En Intramed geeft u daar uitgebreide mogelijkheden voor. Algemeen E r zijn verschillende manieren om een nieuwe patiënt toe te voegen: 1. U voert alleen het BSN van uw patiënt in waarna via één druk op de knop de bijbehorende persoonsgegevens worden ingevuld. 2. U vult de persoonsgegevens handmatig in. Op basis van die gegevens wordt het BSN nummer automatisch ingevuld. 3. U kunt ook alles handmatig invoeren (persoonsgegevens en BSN) en in een retourbericht staat of de gegevens en het BSN bij elkaar horen. Vervolgens kunt u de overige gegevens invoeren: telefoonnummer, adres, huisarts. COV / polisgegevens Intramed heeft een rechtstreekse verbinding met VeCoZo. Hiermee kunt u direct controleren hoe een patiënt verzekerd is (COV). U kunt dit doen per patiënt of een aantal patiënten tegelijk. Daarnaast worden (indien gewenst) de polisgegevens automatisch overgenomen. Dit geldt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. NB: U dient hiervoor wel een systeem certificaat aan te vragen bij VeCoZo. Bijzonderheden Op het tabblad Bijzonderheden kunt u belangrijke informatie zoals sportbeoefening, beroep, opleiding, allergieën en werkgever invoeren. Er is ook ruimte voor aantekeningen. Dit is niet bedoeld voor het bijhouden van het therapieverloop. Voor het systematisch bijhouden van het therapieverloop legt u een behandeldossier aan. Dit wordt hierna nog vermeld. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 11

12 Het programma Algemeen Gegevensbeheer COV / polisgegevens Patiëntenkaart Bijzonderheden Agenda Verwijzingen Declaraties Behandeldossier Boekhouding Oefenprogramma s Servicecentrum Documenten Extra s Verkopen Intramed OnLine Abonnementen 12 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

13 Verwijzingen Om behandelingen in de agenda in te kunnen voeren en te declareren, moet er een verwijzing zijn. U voert daarom in, wie de patiënt verwezen heeft, de codelijst (daarmee geeft u aan voor welke therapie de patiënt komt), het maximaal aantal vergoede zittingen of minuten én de diagnose (VNZ code). Tip: Veel van deze gegevens worden automatisch ingevuld als u een verwijzing vanuit een behandeldossier maakt. In Intramed legt u alles nauwkeurig vast; inclusief verwijzingen, therapieverloop en zelfs artikelen verkoop. Behandeldossier U bent als therapeut verplicht om het therapieverloop van de patiënt bij te houden. U maakt hiervoor een behandeldossier aan, met behandelepisodes en oefenprogramma s. In de paramedische wereld worden protocollen gebruikt om volgens een vaste structuur te behandelen. Een protocol is als het ware het model voor een behandelepisode. In het programma zijn een aantal standaard protocollen opgenomen. In een protocol liggen de fasen van behandeling vast en per fase weer de stappen welke u vult met gegevens. U kunt deze protocollen wijzigen of zelf nieuwe toevoegen. Aan de hand van een protocol (van Intramed of zelfgemaakt), kunt u de gegevens raadplegen en gebruiken om een verslag naar een arts / specialist te maken. Ook is het eenvoudig om op basis van de behandelepisoden waarneemrapportages te maken. Oefenprogramma s (alleen voor fysiotherapie) U kunt een oefenprogramma opstellen voor de patiënt. U kunt de oefeningen, die u tijdens de behandelingen laat uitvoeren, zo nodig samen met andere oefeningen voor de patiënt afdrukken en meegeven. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 13

14 Het programma Algemeen Gegevensbeheer COV / polisgegevens Patiëntenkaart Bijzonderheden Agenda Verwijzingen Declareren Behandeldossier Boekhouding Oefenprogramma s Servicecentrum Documenten Extra s Verkopen Intramed OnLine Abonnementen 14 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

15 Documenten Op het tabblad Documenten beheert u al uw documenten! U kunt alles rechtstreeks in Intramed opnemen. Alles past erin. Gescande verwijsbrieven van huisartsen, brieven van patiënten, machtigingen van verzekeraars, MRI-scans, zelf getekende schema s protocollen of grafieken, röntgenfoto s, maar ook digitale foto s, etc. Elk document wordt vastgelegd bij de betreffende patiënt, verwijzer, verzekeraar, bedrijf of instelling. Verkopen Het verkopen van losse artikelen kunt u op eenvoudige wijze vastleggen, zonder daarvoor verwijzingen aan te moeten maken. U kunt artikelen verkopen aan patiënten, bedrijven en instellingen. Het declareren en crediteren van deze artikelen verloopt op dezelfde wijze als het declareren en crediteren van behandelingen. Of u kunt makkelijk een baliefactuur maken. Daarnaast kunt u overzichten afdrukken van alle (verkochte) artikelen. Abonnementen Hier kunt u per patiënt abonnementen vastleggen. Denk hierbij aan groepslessen of individuele begeleiding. Per abonneerbare dienst kan worden vastgelegd in welke ruimtes deze gegeven worden waarbij meerdere ruimtes mogelijk zijn. Tevens kunnen bedrijfsmiddelen (bijv. hometrainer of fitness apparatuur) gereserveerd worden. Van abonneerbare diensten kunnen, samen met de te reserveren ruimtes één of meerdere abonnementsvormen gemaakt worden die vervolgens gekoppeld kunnen worden aan één of meerdere patiënten. Een abonnement kan automatisch verlengd worden (tot opzegging) of alleen op verzoek verlengd worden. Het opschorten van een abonnement is ook mogelijk. Het invoeren en reserveren van ruimtes en bedrijfsmiddelen kan via de agenda uitgevoerd worden. Het factureren van abonnementen kan via een zogenaamde Baliefactuur. De layout van de factuur is vrij ontwerpbaar. Gemaakte facturen kunnen ook verwerkt worden via automatische incasso. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 15

16 Het programma Indeling Gegevensbeheer Invoeren Patiëntenkaart Doorboeken Agenda Notities Declaraties Handelingen Boekhouding Servicecentrum Extra s Intramed OnLine 16 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

17 Agenda De agenda vervult in Intramed een spilfunctie. U kunt in de agenda direct uw afspraken kwijt, vervolgafspraken maken voor elke periode en afspraken zoeken, kopiëren/knippen en plakken. Vanuit de agenda kunt u tevens direct gegevens van de patiënt oproepen, het behandeldossier bijhouden en verslagen schrijven. Indeling Hoe de agenda ingedeeld is, kunt u zelf bepalen met behulp van roosters. Door een kleur aan een behandeling toe te voegen ziet u in één oogopslag hoe uw dag eruit gaat zien. U kunt zelf kiezen hoe uw agenda eruitziet: een dag, een periode, wekelijks een bepaalde dag. U kunt ook de agenda s van alle medewerkers naast elkaar zetten om bijvoorbeeld te kijken, bij wie nog ruimte is. Invoeren U voert heel eenvoudig afspraken in: klik op de juiste dag op de begintijd en typ het patiëntnummer of (een deel van) de achternaam. Selecteer zo nodig de juiste patiënt en klaar! Natuurlijk kunt u afspraken wijzigen, verplaatsen en kopiëren. Doorboeken Afspraken die afgehandeld zijn, kunt u gereedzetten voor declareren; doorboeken heet dat in Intramed. U kunt losse afspraken doorboeken, maar ook alle afspraken per periode en/of per behandelaar. Notities Naast afspraken, kunt u notities in de agenda zetten. Bijvoorbeeld naam en telefoonnummer van een patiënt die teruggebeld moet worden. Handelingen En u kunt handelingen aanmaken en vastleggen. Handelingen zoals werkoverleg, verslaglegging, administratie etc. Er kunnen verschillende kleuren gebruikt worden in de agenda. U kunt Intramed bijvoorbeeld zo instellen dat alle behandelingen waarin u een bepaalde code hebt ingevoerd rood worden, zodat u direct ziet wanneer u een patiënt moet bezoeken. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 17

18 Het programma Gegevensbeheer Declareren verzamelstaat Patiëntennota s Patiëntenkaart Agenda Declaraties Baliefacturen Automatische incasso Aanmaningen Boekhouding Servicecentrum Extra s Intramed OnLine 18 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

19 Declareren U kunt vanuit Intramed declareren naar verzekeraars, patiënten, bedrijven en instellingen en servicebureaus. Declareren verzamelstaat U kunt vanuit Intramed rechtstreeks declareren aan VeCoZo en retourinformatie ophalen. Via retourinformatie kunt u zien, wat er met de declaraties gebeurd is zodat u bijvoorbeeld afgewezen declaraties kan corrigeren. Patiëntennota s Behandelingen kunt u ook factureren naar de patiënt; een bedrijf of een instelling. U maakt eenvoudig vanuit Intramed patiëntennota s aan. Voor elke soort nota kunt u uw eigen lay-out maken. Baliefacturen Wilt u de patient direct na de behandeling een factuur meegeven? Dat kan natuurlijk ook. U kunt kiezen welke betalingstekst op de baliefactuur moet komen. Bijv. Betaald via pin of Bedrag is contant voldaan. Automatische incasso. Het is mogelijk om aangemaakte declaraties te laten incasseren bij Equens of uw eigen bank via automatische incasso. Periodiek maakt u vanuit Intramed een export van de openstaande declaraties. Deze worden verwerkt door de maatschappij die uw incasso verwerkt. Die meldt via bestanden of overzichten terug wat er met de declaraties gebeurd is zodat u bijvoorbeeld afgewezen declaraties kunt corrigeren. Aanmaningen En als dat nodig is, kunt u in Intramed een aanmaningstraject instellen en uitvoeren. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 19

20 Het programma Grootboek Gegevensbeheer Betalingen Patiëntenkaart Inkoopfacturen Agenda BTW verrekening Declaraties Boekhouding Servicecentrum Extra s Intramed OnLine 20 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

21 Boekhouding Boekhouden is eigenlijk niets anders dan allerlei financiële gebeurtenissen (inkopen, verkopen, bij- en afboekingen) op een systematische manier vastleggen. Natuurlijk wel zó, dat u op elk gewenst moment overzichten en rapportages van de actuele stand van zaken kunt krijgen. Dit behoort tot de mogelijkheden binnen Intramed; én meer... Grootboek Intramed heeft een uitgebreide boekhoudfunctie met grootboekrekeningen, dagboeken, winst- en verliesrekening en balans. Hierbij wordt gewerkt met het dubbel boekhouden systeem; oftewel elke boeking betekent ook een tegenboeking. Reduceren accountantkosten In Intramed houdt u inkomsten en uitgaven bij. Uw accountant heeft deze gegevens nodig om voor u het jaarverslag op te maken en belastingaangifte te doen. U levert de accountant deze gegevens vanuit Intramed op papier of elektronisch aan, zodat deze gegevens gemakkelijk ingelezen kunnen worden. Dit scheelt veel werk voor de accountant en scheelt u accountantskosten. Een boekhouding moet elk jaar afgesloten worden om de verlies- en winstrekeningen op nul te zetten, om het verschil in opbrengsten en kosten aan het vermogen van de praktijk toe te voegen en om uw gegevens op te kunnen schonen. Ook als u een minder uitgebreide boekhouding bijhoudt, moet u het jaar afsluiten om uw gegevens op te kunnen schonen. U wilt immers niet een enorme lijst van behandelingen, verwijzingen en declaraties over de jaren heen. U kunt wel het jaar afsluiten zonder op te schonen, maar u kunt niet opschonen zonder het jaar af te sluiten. Als u uw boekhouding in de computer bijhoudt, moet u, volgens de fiscale bewaarplicht, de gegevens in digitale vorm bewaren en aanleveren, tenzij uw administratie zo gering is dat deze in papieren vorm gemakkelijk kan worden gecontroleerd. U kunt in Intramed een Auditfile aanmaken. Dit is een bestand waarin een uittreksel van de grootboek-administratie kan worden opgeslagen. Een belastingcontrole van de administratie zal hierdoor meestal minder tijd kosten. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 21

22 Het programma Grootboek Gegevensbeheer Betalingen Patiëntenkaart Inkoopfacturen Agenda BTW verrekening Declaraties Boekhouding Servicecentrum Extra s Intramed OnLine 22 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

23 Betalingen U wilt natuurlijk ook graag zien, dat én wat er betaald is. In Intramed kunt u de betalingen van declaraties en facturen bijhouden, maar ook de betalingen van facturen die ú moet voldoen. Inkoopfacturen U kunt zelfs deze inkoopfacturen vastleggen. Zo kunt u op elk gewenst moment een overzicht opvragen van uw financiële situatie. BTW verrekening In Intramed kunt u het BTW-tarief instellen en de BTW in de boekhouding bijhouden. Zo houdt u een goed overzicht over de aan de patiënten of bedrijven berekende BTW en de te betalen en te vorderen BTW. H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 23

24 Het programma Help functies Gegevensbeheer Helpdesk Patiëntenkaart Agenda Declaraties Hulp op afstand Begeleiding op locatie Cursussen Boekhouding Conversie Servicecentrum Extra s Intramed OnLine 24 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

25 Servicecentrum Intramed heeft een scala aan mogelijkheden om u het werken met de software zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Helpfuncties Intramed heeft een uitgebreide helpfunctie en via de F1-toets kunt u uitleg oproepen bij elk invulveld. Maar we bieden meer ondersteuning... Helpdesk De helpdesk van Intramed maakt deel uit van het service centrum. Onze gespecialiseerde medewerkers staan klaar om uw vragen direct te beantwoorden zodat u weer snel verder kunt met uw werkzaamheden. De helpdesk is iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot uur. (m.u.v. van maandag tussen uur ivm afdelingsvergadering) Het Service Centrum is op verschillende manieren te bereiken. Telefoon: Fax: Hulp op afstand Met uw toestemming kan onze helpdesk verbinding maken met uw computer. U leunt achterover en onze medewerker bekijkt zelf het probleem en lost het voor u op. Deze remote sessie vindt uiteraard plaats in een beveiligde omgeving. Begeleiding op locatie Wilt u in uw eigen omgeving meer leren over Intramed, dat kan. Een medewerker van het Service Centrum komt bij u langs en geeft u één op één uitleg over Intramed of dat onderdeel wat u moeilijk vindt. Vooraf is met u afgestemd wat u behandeld wilt hebben. Een begeleiding op locatie duurt standaard 3 uur maar kan in overleg langer worden. Voor een afspraak en de kosten belt u naar H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 25

26 Het programma Service Centrum Gegevensbeheer Patiëntenkaart Agenda Hulp op afstand Begeleiding op locatie Cursussen Declaraties Conversie Boekhouding Servicecentrum Extra s Intramed OnLine 26 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

27 Cursussen Bij Intramed kennen we verschillende soorten cursussen. U kiest voor de vorm die het beste bij u past. Dat kan een klassikale cursus zijn, individuele begeleiding, een hoor- of werkcollege of e-learning. We zijn u graag van dienst om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruikmaakt van uw software. Op onze website vindt u actuele data en locaties. Conversie Als u nu al met een softwareprogramma werkt wilt u natuurlijk uw gegevens meenemen naar Intramed. Hiervoor voert Intramed voor u een conversie uit. Afhankelijk van uw huidige software kunnen wij gegevens overzetten. Als basis kunt u ervan uitgaan dat wij de NAW gegevens van uw patiënten / artsen / instellingen en verzekeraars kunnen overzetten. Maar in een aantal gevallen kunnen meer gegevens worden overgezet. Wilt u precies weten wat wij kunnen overzetten in uw geval? Neemt u dan contact met ons op: H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 27

28 Het programma Fysioplan Gegevensbeheer LVE Patiëntenkaart Zorgmail Agenda D-Pay Declaraties Nota collect Boekhouding Fa-med / Kesteren Servicecentrum Fysio prestatie Monitor (FPM) Extra s Fysioroadmap Intramed OnLine Abakus Health software Uw praktijk online 28 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

29 Extra s Intramed heeft, zoals u hebt gelezen, een breed scala aan functies. Maar er is meer Fysioplan Oefenplaatjes (Fysiotherapie) Fysioplan = oefeningen in beeld. In de software staan plaatjes van alle huiswerkoefeningen. Het zijn er ruim zeshonderd. U geeft het nummer in en de oefening verschijnt automatisch in het scherm. Vervolgens kunt u een individueel programma samenstellen dat u aan uw patiënt meegeeft. LVE (voor 1e lijns Psychologie) U kunt in Intramed codeboekgegevens invullen en een export maken die u kunt verzenden naar Nivel. ZorgMail Het verzenden van elektronische berichten tussen huisartsen, apothekers en ziekenhuizen is een snelle en makkelijke manier om informatie uit te wisselen. Omdat deze berichten in meer of mindere mate vertrouwelijke (patiënt)gegevens bevatten zijn maatregelen nodig om dit berichtenverkeer te beveiligen. Met ZorgMail gebeurt dit veilig en vertrouwd. Uw berichten worden gegarandeerd daadwerkelijk en direct ontvangen door de geadresseerde. Uw berichten worden als het ware aangetekend verzonden. Meer informatie op: D-Pay Declareren kan sneller en handiger. D-Pay neemt het complete declaratieproces van u over. Alle declaraties worden nagenoeg direct (naar keuze binnen twee dagen of zes weken) aan u uitbetaald. Met de software van Intramed kan meteen na de behandeling worden gedeclareerd. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook rente. Er is maar één aanspreekpunt (namelijk: D-Pay) en het aantal fouten in declaraties wordt aanzienlijk gereduceerd. Ook dat levert tijdswinst op. Meer informatie op: H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 29

30 Het programma Fysioplan Gegevensbeheer LVE Patiëntenkaart Zorgmail Agenda D-Pay Declaraties Nota collect Boekhouding Servicecentrum Extra s Fa-med / Kesteren Fysio prestatie Monitor (FPM) Fysioroadmap Intramed OnLine Abakus Health software Uw praktijk online 30 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

31 Nota collect Het probleemloos versturen en innen van declaraties. Zo neemt Nota Collect de eigendom declaraties over en zorgt ervoor dat declaraties tijdig en correct verwerkt worden. Snel en eenvoudig. Meer informatie op: Fa-med / Kesteren Fa-med neemt medische dienstverleners de zorg over de debiteurenportefeuille uit handen en zorgt voor een correcte facturering,inning en betaling. Desgewenst wordt zelfs het debiteurenrisico overgenomen. Meer informatie op: Fysio prestatie Monitor (FPM) De FysioPrestatieMonitor (FPM) richt zich op de klanten van de fysiotherapeut. Elke cliënt krijgt de mogelijkheid om na de laatste behandeling een online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over tevredenheid, kwaliteit, het effect van de behandeling, de praktijk en de therapeut. Zo wordt het voor de praktijk inzichtelijk hoe de fysiotherapiepraktijk gewaardeerd wordt en hoe de individuele resultaten per therapeut zijn. Meer informatie op: Fysioroadmap Fysioroadmap is een uitgebreid patientvolgsysteem. Door de koppeling met Intramed worden een aantal gegevens direct in FRM gezet. Tevens worden gegevens automatisch bijgewerkt als ze worden opgeroepen in Intramed of Fysioroadmap. Meer informatie op: Abakus Abakus is een volledig web-based zorgdossier dat de Fysiotherapeut ondersteunt bij de besluitvorming in de spreekkamer, vanaf het eerste consult tot en met de laatste behandeling. Abakus is voorzien van een expertsysteem gevuld met actuele informatie uit de wetenschap, richtlijnen, beslisregels en meetinstrumenten en ondersteund daarmee evidence based practice. Daarmee helpt Abakus de fysiotherapeut bij de diagnostiek, prognostiek en bij de evaluatie van de therapie. Meer informatie op: H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 31

32 Het programma Fysioplan Gegevensbeheer LVE Patiëntenkaart Zorgmail Agenda D-Pay Declaraties Nota collect Boekhouding Servicecentrum Extra s Fa-med / Kesteren Fysio prestatie Monitor (FPM) Fysioroadmap Intramed OnLine Abakus Health software Uw praktijk online 32 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

33 Health software De programmatuur van Health Software is specifiek ontwikkeld als hulpmiddel voor gebruikers met een gedegen opleiding en/of praktijkervaring in de sport- en paramedische sector. Het einddoel is het samenstellen van een persoonlijk en visueel aantrekkelijk eindproduct voor de consumenten. Meer informatie op: Uw praktijk online Uw Praktijk Online is dé internetoplossing voor de paramedische praktijk! Met Uw Praktijk Online kunt u eenvoudig online uw patiënten informeren en met hen communiceren. Meer informatie op: H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 33

34 Het programma De voordelen Gegevensbeheer Meer informatie Patiëntenkaart Agenda Declaraties Boekhouding Servicecentrum Extra s Intramed OnLine 34 F u n c t i e s v a n I n t r a m e d

35 Intramed OnLine Als u zich abonneert op Intramed OnLine hoeft u zich nergens zorgen om te maken. Intramed OnLine werkt als volgt: Intramed staat niet op uw eigen computer, maar draait op een centrale server in Nederland. Vanaf uw eigen computer maakt u via het internet contact met die server. Uiteraard gaat het hierbij om een beveiligde verbinding. Vervolgens werkt u op precies dezelfde manier op uw computer met Intramed zoals u dat gewend bent. OnLine werken is een aanvullende service van Intramed en de kosten hiervan komen bij de normale Intramed servicekosten. De voordelen U kunt op elk gewenst moment met Intramed werken, wanneer en waar u maar wilt thuis, op uw praktijk, dependance of... Intramed OnLine is snel, veilig en stabiel. Het prettige van Intramed OnLine is dat u zelf geen dure hardware hoeft aan te schaffen. Een pc of laptop met een internetverbinding is voldoende. Ook de aanschaf van dure server-software is verleden tijd. En naar het onderhoud en beheer (denk bijvoorbeeld aan het installeren van updates of het dagelijks maken van uw veiligheidskopie) heeft u helemaal geen omkijken. Dat komt allemaal voor rekening van Intramed OnLine. Op die manier bent u dus altijd verzekerd van up-to-date gegevens en actuele software. Bovendien monitoren wij het netwerk continue zodat eventuele storingen voorkomen worden. Wie kiest voor Intramed OnLine, kiest voor gemak en betrouwbaarheid! Meer informatie V oor meer informatie of actuele prijzen kunt u kijken op onze website: klik op producten en ga vervolgens naar Intramed OnLine. Bellen kan ook: H e t g e m a k v a n I n t r a m e d 35

36 Intramed b.v. Bezoekadres: Noordkade GA Waddinxveen Postadres: Postbus AD Waddinxveen Telefoon: (algemeen) (Service Centrum) Internet: Intramed is onderdeel van Convenient

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Janneke Pieterson Juni 2009 Utrecht Voorwoord Voor u ligt het advies- en implementatierapport ter verbetering

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket!

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Pagina 20 T A N D A R T S E N Novadent Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! H A N D L E I D I N G D E M O Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Introductie: Wat kunt

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg Het runnen van een praktijk vraagt vandaag de dag veel van u. Het elektronisch patiëntendossier (EPD), verslaglegging van diagnose

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS

40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS Exact Online 40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS Laat de cijfers voor je werken www.exactonline.nl INHOUD 1 Haal haal meer uit je boekhouding 4 2 Kies een boekhoudpakket 6 3 De 40 boekhoudtips 10 4 Samengevat 12

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk

Nadere informatie