Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8"

Transcriptie

1 Releasenotes Versie 6.8 Intramed versie 6.8

2 Inhoudsopgave Releasenotes versie 6.8 Hoofdstuk 1 Releasenotes Conversie naar versie V

3 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Eigenlijk staat deze versie in het teken van het realiseren van vele wensen; grote en kleinere. Zo zijn er een flink aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd én enkele langgekoesterde wensen vervuld, zoals: het werken met IBAN in plaats van bankrekeningnummers, het verversen van de agenda, het gereed maken van Intramed voor het online aanbieden van vragenlijsten, gebruikersgemak vergroten door in de verslaglegging bepaalde gegevens over te kunnen nemen uit een vorige behandelepisode, meer mogelijkheden om zelf te controleren en te sturen; door zelf velden in de verslaglegging te kunnen markeren als "Verplicht", het opnemen van de locatie in het agendarooster, en het zichtbaar maken van de logging op patiëntendossiers. Hierna vindt u onder de kop "Nieuwe mogelijkheden" een volledig overzicht. Daarnaast is er ook een flink aantal kleinere wensen en verbeteringen gerealiseerd. Welke dat zijn, kunt u lezen onder de kop "Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen". Tenslotte zijn er ook een aantal veel voorkomende problemen opgelost; zie hiervoor de lijst onder "Oplossingen". Vóór u gaat updaten: Als u met meerdere locaties werkt en gebruik maakt van de functie "meeneemkopieën", zorg er dan eerst voor, dat alle meeneemkopieën teruggezet zijn op de centrale computer. Maak, voorafgaand aan het updaten, voor de zekerheid een veiligheidskopie. Open na elke update uw archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]). Nieuwe mogelijkheden In de agenda zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zo kunt u nu de gegevens verversen door middel van een nieuw icoon, kunt u aangeven wanneer een medewerker werkzaam is op een bepaalde locatie, en kunt u een locatie kiezen bij het inplannen van een afspraak op een abonnement. Intramed is aangepast, zodat de CQindex voor MediQuest nu ook online kan worden verstuurd. Als u declareert via DPay, kunt u vanaf nu een invoercontrole uitvoeren. Hiermee kunt u controleren of alle benodigde gegevens zijn ingevuld bij de betreffende behandelingen/ declaratiemomenten. Ook zijn overige controles verbeterd, en is de wizard sneller geworden. 1

4 Ook is het mogelijk om de SBGGZexport online te versturen. Er is een koppeling gerealiseerd tussen Intramed en huiswerkoefeningen.nl. Daarmee kunt u direct via een patiënt uit Intramed doorklikken naar huiswerkoefeningen.nl, en een oefenprogramma samenstellen. Door nieuwe regelgeving is het nu in Intramed mogelijk om een bankrekeningnummer te veranderen in een IBAN nummer. Bij automatische incasso's is ook een BIC nodig; die kan ook geregistreerd worden. Ook is het verplicht om een aantal zaken te loggen. Daarom is een nieuw tabblad toegevoegd waarmee de te loggen gebeurtenissen kunnen worden ingesteld. Daardoor kunt u zien wie iets heeft gewijzigd, en wanneer dat is gebeurd. Speciaal ten behoeve van het NIVEL is de LIPZmodule aangepast. Er is een nieuwe export ontwikkeld waardoor de NIVEL licentie niet meer nodig is. In de vorige versie is Intramed gereed gemaakt voor het online inplannen van afspraken. In deze versie is Intramed ook gereed gemaakt voor het online aanbieden van vragenlijsten. Als u in de verslaglegging gebruik maakt van de tabel "Doelen en verrichtingen", worden de taken getoond in een takenoverzicht. In het takenoverzicht worden verlopen, actuele en komende taken getoond, per medewerker. In de verslaglegging zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zo kunnen een aantal gegevens overgenomen worden uit de vorige behandelepisode (medische historie, beroep etc.). Ook kunt u zelf velden uit de verslagleggingsrichtlijn markeren als "Verplicht", of juist als "Niet verplicht". Als u zelf een verslagleggingsrichtlijn heeft gebouwd, kunt u de nieuwe functionaliteiten ook inbouwen. Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen Omschrijving uitbreiding / verbetering Automatische certificaatkeuze Bij het uitvoeren van een COV, BSN controle of online declareren moest u een certificaat selecteren. Het is nu mogelijk om de certificaatkeuze te bewaren. COV Intramed markeerde aanvullende tandpolissen automatisch als "niet relevant". Een aantal tandpolissen werden er niet automatisch uitgefilterd. Voortaan worden ook die polissen gemarkeerd als "niet relevant". Daarnaast wordt de naam van de verzekeraar altijd getoond in het COV resultaat; ook als de UZOVI niet bekend is. 2

5 Omschrijving uitbreiding / verbetering FMuta export Voortaan wordt in het debiteurenbestand (debitr.cv) ook de debiteurenrekening geëxporteerd. GGZ vergoeding De eigen bijdrage GGZ 2e lijn voor behandelepisodes na is vervallen. Dit is in Intramed aangepast. De datum van de eerste behandeling binnen het gehele zorgtraject geldt voortaan als peildatum bij psychoanalyse en TMS. Internationale telefoonnummers In een veld "Telefoonnummer" kunnen nu ook internationale telefoonnummers ingevuld worden. Kolom EI: Gebruik Het veld "EI gebruik diagnosecode" was sinds de vorige versie van diagnosecode Intramed verwijderd. De kolom "EI: Gebruik diagnosecode" is voortaan niet meer toe te voegen in de lijst met verzekeraars. LVE codeboek export De export LVE codeboek is op vier punten gewijzigd. Online aanmelding Als het adres van een patiënt nog niet geverifieerd is, kreeg u een waarschuwing bij het aanmaken van een patiëntenkaart, en het inplannen van een eerste afspraak. Deze waarschuwingen zijn uitgebreid, en u krijgt nu ook een melding bij het inplannen van een afspraak in de agenda bij de betreffende patiënt. Online diensten Het scherm "Online dienst" is gewijzigd; u moet eerst kiezen voor een "Type" voordat de overige velden zichtbaar zijn. Scherm behandeling Bovenin het scherm "Behandeling" is voortaan te zien welke patiënt het betreft. Veld huisnummer Voortaan is het mogelijk om een huisnummertoevoeging vast te leggen bij uw toevoeging praktijk locaties. Veld KNGF relatienummer Het veld "KNGFrelatienummer:" wordt alleen nog getoond als de medewerker een fysiotherapeut is. Veldkleur instellen Het is niet meer mogelijk om de kleur van de informatievakken zelf te wijzigen. 3

6 Omschrijving uitbreiding / verbetering Verouderde functionaliteiten Een borderel (een soort voorblad) wordt niet meer gebruikt bij declaraties naar de zorgverzekeraars. Ook wordt tabblad "3. Extra codes" niet meer gebruikt, aangezien dit tabblad was toegevoegd voor de stunttarieven van Uvit. Beide functionaliteiten zijn verwijderd uit Intramed. Wizard "Tarieven updaten" Bij het updaten van de contracttarieven is het nu mogelijk om een ingangsdatum voor het tarievenpakket in te stellen. Oplossingen Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn een aantal problemen opgelost. Het gaat hierbij om: Probleem en oplossing Opmaak brieven: De opmaak van een brief werd niet onthouden, als deze brief via de wizard "Brief verzenden" werd afgedrukt of als deze als bijlage bij een werd verstuurd. Dit is opgelost. Rapport "Omzet per maand": In het rapport "Omzet per maand" (via menu [Rapporten], [Financieel], [Omzet per maand]) werden declaratiemomenten niet meegeteld in de omzet, als er een filter op "Verzekeraar" was ingesteld. Dit is opgelost. Document inhoud Als er bij een patiënt nog geen documenten waren toegevoegd, werd in getoond: sommige gevallen toch een afbeelding getoond bij "Inhoud:". Dit is opgelost. Lijst DBC activiteiten: Scrollen in de lijst "Verrichte activiteiten" in een behandelepisode DBC duurde lang. Dat kwam doordat continu de totalen herberekend werden. Voortaan worden de totalen alleen herberekend als er iets gewijzigd wordt in de lijst met verrichte activiteiten. Boekhoudexport: In de boekhoudexport werden geen declaraties en/of inkoopfactureren geëxporteerd waarvan de declaratiedatum buiten de te exporteren periode viel. Dat terwijl deze declaratie/inkoopfactuur wel in de debituerenposten/ cediteurenposten vermeld werd. Voorbeeld van een niet geëxporteerde declaratie: vorig jaar gedeclareerd, en pas in huidige jaar betaald. Voortaan worden weer alle relevante declaraties/inkoopfacturen opgenomen in de export. 4

7 Probleem en oplossing Lengte URL: Voor de URL's van afspraakbevestigingen en validatie gold een maximum lengte van 60 tekens. Voor Pharmeon was dat aantal tekens onvoldoende. Voortaan kunnen 255 tekens gebruikt worden voor een URL. Vervolg afspraak maken: Als de agendaoptie "Vervolg afspraak maken" werd gebruik terwijl er geen afspraak geselecteerd was, konden er verschillende foutmeldingen optreden. Dit is opgelost. URL online dienst Bij het aanmaken van een nieuwe administratie werd sinds de vorige versie het COV: verkeerde URL ingevuld bij de online dienst voor COV. Dit is opgelost. UZOVIcodes tabel: In de UZOVIcodes tabel ontbrak "OOM Verzekeringen". Deze verzekeraar is toegevoegd met UZOVI 203. Rapport Voor het openen van het rapport "Bezettingsgraad" (via menu [Rapporten], "Bezettingsgraad": [Bedrijfsmiddelen], [Bezettingsgraad]) werd een foutmelding getoond. Dit is opgelost. DISexport: Bij enkele velden van de DISexport was de lengte niet juist ingesteld, waardoor het exportbestand niet aan het gestelde formaat voldeed. Dit is opgelost. Ook werd het "NZA tarief niet verzekerde zorg" in euro's geëxporteerd. Voortaan wordt het (volgens het gestelde formaat) geëxporteerd in centen. Oude Een aantal functionaliteiten waren verloren gegaan. Deze zijn weer hersteld: functionaliteiten In het scherm "BSN resultaat overnemen" kunnen de patiëntgegevens werkten niet meer direct geopend worden door te dubbelklikken op de betreffende patiënt; Na het sluiten van de medewerkergegevens wordt direct de werkbalk geüpdatet. Eventuele nieuwe iconen zijn dan direct zichtbaar; Nadat een item op de ToDolijst de status Uitgevoerd "Ja" krijgt, wordt het icoon in de werkbalk direct geüpdatet; Bij het afsluiten van een eerder gedeclareerde behandelepisode van een GGZ patiënt, kan het voorkomen dat er een creditdeclaratie aangemaakt wordt. Hiervan wordt een melding gemaakt. Als deze creditnota een patiëntnota is, wordt deze voortaan ook getoond. Natuurlijk is voor deze Intramed versie het nodige aangepast en zult u zo nodig instellingen moeten wijzigen. De informatie hiervoor vindt u in deze releasenotes en de helpdocumentatie bij "Update documentatie Intramed"; versie

8 Via de Index in de Helpfunctie zijn de onderwerpen uit deze releasenotes ook bereikbaar. Door de knop "F1" in te drukken nadat u in een vak of veld heeft geklikt, krijgt u de helponderwerpen te zien, die over dat scherm uitleg geven. Daar staan ook de onderwerpen uit deze releasenotes bij. 1.1 Conversie naar versie 6.8 Om alle uitbreidingen en verbeteringen in de nieuwe Intramed versie door te voeren, moeten sommige gegevensbestanden geconverteerd worden. Een overzicht: Conversie Internationale telefoonnummers Om er voor te zorgen dat in elk veld "Telefoonnummer:" een internationaal telefoonnummer ingevuld kan worden, moeten de volgende bestanden geconverteerd worden: "Aanmeldingen", "Artsen", "Behandelepisodes", "Behandelingen", "Contactpersonen", Crediteuren", "Declaratiedebiteuren", "Declaratieregels", "Gedeclareerde verwijzingen", "Instellingen/adressen", "Locaties", "Medewerkers", "Patientbijzonderheden", "Patienten", "Praktijken", "UZOVIcodes", "Verwijzingen" en "Verzekeraars". Online diensten De lijst met online diensten wordt geconverteerd, omdat er een nieuw type is toegevoegd. Online aanbieden vragenlijsten Tijdens de conversie wordt een nieuw bestand "Aangeboden vragenlijsten" toegevoegd voor het online aanbieden van vragenlijsten. Kolom EIgebruik diagnosecode verwijderd Om de kolom "EIgebruik diagnosecode" te verwijderen, moet het verzekeraarsbestand geconverteerd worden. CQindex MediQuest Voor het online aanleveren van de CQindex MediQuest moeten de bestanden "Systeemgegevens" en "Online diensten" worden geconverteerd. Locatie Tijdens de conversie worden de bestanden "Roosterregels", "Agendagroepen", "Te reserveren ruimtes" en "Aanmeldingen" opnieuw opgebouwd, zodat het mogelijk wordt om de locatie en ruimte vast te leggen waar de medewerker werkzaam is. Het bestand "Behandelingen" wordt geconverteerd. Bij behandelingen waar een locatie/ruimte ingevuld is, en de "Soort locatie" is niet "Praktijk", zullen de locatie / ruimtevelden leeg worden gemaakt. 6

9 Conversie Instellingen "Signaleren" De medewerkergegevens worden geconverteerd: op tabblad "3. Instellingen" wordt de rubriek "Signaleren:" toegevoegd. Als bij het veld "Signaleren online inschrijving:" was gekozen voor "Ja", wordt bij de betreffende medewerker het veld "Online inschrijving" aangevinkt. Signaleren verlopende taken Voor het signaleren van verlopende taken wordt het bestand "Behandelplanonderdelen" geconverteerd. Afwijkend blok in Niet gebruikte roosters worden verwijderd tijdens de conversie. Dit zijn agenda roosters die niet zijn gekoppeld aan medewerkerroosters, systeemgegevens en/ of roosterafwijkingen. Het nieuwe veld "Standaard" krijgt als standaard instelling "Ja". IBAN / BIC In Intramed waren 2 velden beschikbaar voor het invullen van een bankrekening: "Bankrekening:" en "Girorekening:". Tijdens de conversie wordt het veld "Girorekening" verwijderd. Als beide velden waren ingevuld, zal het bankrekeningnummer komen te vervallen. Het nummer dat bij "Girorekening:" ingevuld was, blijft in Intramed staan. Aan het einde van de conversie zal het scherm "Conversie resultaten" getoond worden waar te zien is welke rekeningnummers zijn komen te vervallen. In de systeemgegevens wordt op tabblad "3. Incasso" het veld "Bankrekening voor incasso:" geconverteerd aan de hand van het oude, daar ingestelde bankrekeningnummer. De tabel "Banken" wordt toegevoegd met daarin al bekende bank identificatie codes (BIC). Loggen Het oude logbestand wordt tijdens de conversie leeg gemaakt. Vervallen eigen bijdrage GGZ Het bestand "Gedeclareerde verwijzingen" wordt doorlopen. Als een verwijzingdeclaratiemoment aan de onderstaande voorwaarden voldoet, wordt het veld "Eigen bijdrage" op 0 gezet. het declaratiemoment is nog niet gedeclareerd; het declaratiemoment is gekoppeld aan een bestaande verwijzing en behandelepisode; het soort prestatiecodelijst in de verwijzing en behandelepisode is "Prestatiecodes GGZ"; 7

10 8 Conversie de gebruikte declaratiestandaard zoals volgt uit de gebruikte codelijst, is "Geestelijke gezondheidszorg"; de begindatum van de behandelepisode is of later.

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Functies van Intramed

Functies van Intramed Functies van Intramed H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inhoud Doel van dit boekje 3 Het programma 5 Gegevensbeheer 9 Pati├źntenkaart 11 Agenda 17 Declareren 19 Boekhouding 21 Servicecentrum 25 Extra

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket!

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Pagina 20 T A N D A R T S E N Novadent Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! H A N D L E I D I N G D E M O Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Introductie: Wat kunt

Nadere informatie

Handout bij cursus Module 3. Aanmaken declaraties

Handout bij cursus Module 3. Aanmaken declaraties Handout bij cursus Module 3 Aanmaken declaraties oktober 2009 INLEIDING 4 1 EN DAN NU BEGINNEN! 5 1.1 Password en locken van het systeem 6 1.2 Standaardinstellingen 6 1.2.1 Grootboekrekeningen 6 1.2.2

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1 Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 KSU Kantoor Amsterdam, juni 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Opbouw handleiding 5 1.2 Woorden en begrippen, vaste

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

ST-RBM voor MS-Access Handleiding

ST-RBM voor MS-Access Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemeen... 2 Logo en opmaak schermen... 2 Rapportage- en uitvoermogelijkheden... 2 Etiketten en mailmerge... 2 Welke versies van MS-Access?... 2 Nieuwe

Nadere informatie