Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten"

Transcriptie

1 1

2 Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten 2

3 Doelgroep/ klantenbereik Vlaamse overheid Lokale en provinciale besturen Overzicht klantenbereik op de website van Bestuurszaken 3

4 1. Inleiding Ontwikkelingsprojecten in het geheel van ICT contracten en -diensten 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten Doelstelling en krachtlijnen Ontwikkelingsprojecten Inhoud Bestek (basiscontract en serviceportfolio) Special topic: samenwerking met de Exploitant 3. Minicompetities Concept Praktisch (procedure-afspraken) Aanvraagformulier Evaluatie Gunning en bestelling 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten Korte voorstelling en aanpak van de dienstverleners Atos CSC HB-plus 5. Info & contacten 6. Vragen & antwoorden Nabespreking en netwerking (tijdens broodjeslunch) 4

5 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen en antwoorden 1. Inleiding 5

6 We gingen op zoek naar de drie firma s die u het beste aanbod kunnen doen voor uw ontwikkelingsprojecten en we hebben ze gevonden. Ze staan klaar om uw behoeften invulling te geven. 6

7 Aanbod ICT, e-government en informatie Vlaamse overheid 7

8 Strategisch niveau Governance/ beleidsondersteuning Interne versterking Vlaamse Diensten Integrator - Bescherming persoonsgebonden informatie - Overkoepelend Informatiebeleid - Overkoepelend ICT-beleid VZW Vlaanderen connect - Aanwerven strategische ICT-brugfuncties - Versterken sturing uitbestede ICT Raamovereenkomst strategische ICT-consultancy - Toegang onderzoeksrapporten & netwerkevents - Analyses, maatwerkadvies - Benchmarking ICT-raamovereenkomsten Exploitatiegebonden diensten - Werkplekdiensten - Datacenterdiensten - Netwerkdiensten - Gerelateerde projecten Ontwikkelingsprojecten Operationeel niveau VO informatiediensten VO e-gov-diensten VO ICT-diensten ICT-producten ICT- profielen - Beheersomgeving archief Vaste & mobiele telefonie - Gegevens uitwisselen/magda - Gegevensbronnen ontsluiten - Vlaams e-gov: open data, ondernemings-/ personendossierregister - Lokaal e-government: IPDC, OSLO, I-scan - Toegangsbeheer - Gebruikersbeheer - Digitaal tekenplatform - Digitaal certificatenbeheer

9 Exploitatiegebonden diensten - Werkplekdiensten - Datacenterdiensten - Netwerkdiensten - Gerelateerde projecten Ontwikkelingsprojecten ICT-producten Vaste & mobiele telefonie ICT-profielen 9

10 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen & antwoorden 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten Contract basics Doelstelling Krachtlijnen Special topic: samenwerking met de exploitant 10

11 Contract basics Raamcontract = kader en basisafspraken. Bestek basiscontract, serviceportfolio, vereisten ondersteunende processen, glossarium Wat? Voorwerp (BC par 1, SP) Ontwikkelingsprojecten Opdrachten m.b.t. softwareontwikkeling In principe niet: klein onderhoud Wel: vernieuwing, belangrijke uitbreidingen aan toepassingen, studie/ analyse/ design i.f.v. bouw toepassing, -> = zinnig om in concurrentie te stellen 11

12 Wie kan afnemen? Zie basiscontract (omschreven par 5. Klantenbereik ) Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen (+ ), VGC Overzicht klantenbereik op de website van Bestuurszaken Wanneer? Start: aanvragen mogelijk vanaf 1/9/2014 = effectieve aanvangsdatum Looptijd: raamcontract voor 4 jaar, + verlengbaar max. 36 mnd 12

13 Doelstelling Ontwikkelingsprojecten Meerwaarden Vlot aanvragen en realiseren ontwikkelingsprojecten Eenvoudig een project kunnen bestellen en opstarten zonder doorlopen van een afzonderlijke gunningsprocedure; Goede voorwaarden: altijd drie voorgeselecteerde potentiële aanbieders = concurrentie via minicompetitie Een scherpe prijs door o.a. het inbouwen van concurrentie tussen ICT- Dienstverleners met wie de raamovereenkomst wordt afgesloten; = garantie op kwalitatieve dienstverlening Hoge kwaliteit van de ontwikkelde bedrijfstoepassingen Ook: Optimale afstemming met de Exploitant ICT-contract

14 Krachtlijnen Ontwikkelingsprojecten Open source cfr. BC 7.9: Om maximaal hergebruik te stimuleren wordt alle Klanten Nieuwe Intellectuele Eigendom aangeboden via een open source -licentie (in principe o.b.v. de voorwaarden van de Europese openbare licentie (EUPL)), tenzij expliciet anders afgesproken met de Klant bij de bestelling van de ontwikkeling. Hergebruik Schaalbaar projectmanagement Professionele state-of-the-art ontwikkeling Automatisatie en tooling (vb. continuous integration) Methodisch (Agile) Diverse technologieën Java en.net Mainframe Mobile, 14

15 Bevoegdheden Vlaamse Gemeenschap = opdrachtencentrale De Klant oefent de leiding en het toezicht (zoals bedoeld in art. 11 AUR) uit op de uitvoering van een door die Klant besteld concreet Project; bevoegd voor het opstellen en indienen van de Werkaanvraag voor het opmaken van een Projectvoorstel (via Minicompetitie) en de bestelling van een concreet Project bij één van de ICT-Dienstverleners (Cfr. Basiscontract par 6) Klant: vraagt aan, bestelt, keurt en levert op, betaalt, controleert, beboet 15

16 Andere 7 Basis en generieke voorwaarden Aard van de verbintenissen Onderaannemers / Leveranciers Samenwerking met Derden Borgtocht Benchmarking Vertrouwelijkheid Aansprakelijkheid ICT-infrastructuur eigendom Intellectuele eigendom Plaats van de ICT-Dienstverlening Overleg Deelbaarheid - Interpretatie van deze Overeenkomst Wijziging van de contractuele documenten Afstand van recht Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank Personeel Taalgebruik Verboden afspraken 25 16

17 8 Algemene vereisten met betrekking tot de Serviceorganisatie Organisatie Processen Ondersteunende Systemen Data-architectuur en rapportering 28 9 Algemene vereisten met betrekking tot de financiële processen Algemeen Prijzen Elementen verrekend in de Eenheidsprijzen Prijsherziening Nieuwe Eenheidsprijzen Projecten in resultaatverbintenis Facturatie 31 17

18 Vereisten ondersteunende processen Gebaseerd op CMMI-DEV, PRINCE2 en ITIL v Procesbeheer en Continu verbeteren3 2 Projectmanagement 4 3 Processen voor softwareontwikkeling Requirements Development (RD) Technical Solution (TS) Ontwikkelmethoden Hulpmiddelen, methoden en omgevingen gerelateerd aan de Exploitant ICT-contract Product Integration (PI) Verificatie en validatie Algemeen Minimumvereisten voor in beheer name door Exploitant ICT-contract Overige Ondersteunende processen Offertebeheer Problem management Configuratiebeheer Decision Analysis and Resolution (DAR) Measurement and Analysis (MA) Kwaliteitsbeheer Klachtenbeheer Contractbeheer Relatiebeheer Toegangsbeheer 15 18

19 Special topic: samenwerking met de Exploitant ONTWIKKELAAR EXPLOITANT 19

20 End-2-end-oplossing vergt inproductiestelling en overdracht naar exploitatie Oplossing (project) moet rekening houden met, en geschikt zijn voor toekomstige exploitatie A. Exploitant ICT-contract 2015 (HB-plus) Zoveel mogelijk proactief geregeld, afstemming exploitant ontwikkelaars Diensten i.fv. ontwikkelteams Minimumvereisten i.f.v. exploitatie Betrokkenheid Exploitant tijdens project Bilaterale afspraken/contracten tussen Ontwikkelaar en Exploitant I.f.v. toekomstige noodzakelijke samenwerking B. Andere exploitant Klant/ opdrachtgever geeft in aanvraag aan: wie, wat en hoe m.b.t. de (toekomstige) exploitatie ontwikkelde oplossing/ toepassing Samenwerking (onderaanneming) geconcretiseerd en ingepast i.k.v. opmaak projectvoorstel 20

21 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen en antwoorden 3. Minicompetities Concept Praktisch (procedure-afspraken) Aanvraagformulier Evaluatie Gunning en bestelling 21

22 Concept minicompetities 22

23 Praktisch (procedure-afspraken) Service Portfolio 1: aanvraag 2: indiening van projectvoorstellen 3: gunning en bestelling 23

24 Fase 1: aanvraag Model werkaanvraagformulier voor projectvoorstellen: download op 1. Aanvraag opstellen concretiseren = keuzes maken de procedure: antwoordtermijn, vragen en antwoorden, het project de exploitant zorgen voor heldere en eenduidige opdrachtformulering duidelijke verwachtingen naar eindresultaat (product) randvoorwaarden qua fasering en timing randvoorwaarden qua modaliteiten (hoe) -> verzorg de bijlagen!! 24

25 De voorbereiding is het halve werk 25

26 Fase 1: aanvraag (vervolg) 2. Aanvraag indienen via , gelijktijdig aan de drie kandidaten (cfr. ook vermeld op het aanvraagformulier) 3. Vragen ontvangen en beantwoorden Termijn voor vraagstelling: default, aanpasbaar in de aanvraag Antwoorden formuleren (< antwoordtermijn) Gelijktijdig de bundel van alle vragen + antwoorden bezorgen ( ) OPTIE infosessie : eventueel kan de opdrachtgever een gezamenlijke infosessie inlassen om zijn aanvraag te verduidelijken, al dan niet met Q&A. Normaal niet nodig: de aanvraag moet als opdrachtomschrijving voldoende uitgebreid en expliciet zijn om een goede offerte te kunnen laten maken. Infosessie is expliciet op te nem in de aanvraag (datum & uur, plaats, agenda ). 26

27 Fase 2: indiening van projectvoorstellen De dienstverleners stellen een projectvoorstel (offerte) op. Kwalitatieve offerte: cfr. bestek. De klant/opdrachtgever ontvangt de voor indiening Deadline = einddatum (en uur) indiening!! Vertrouwelijkheid en gelijke behandeling!! => Gelijktijdige opening. De offertes worden NIET bekeken en behandeld voorafgaa aan einddatum indiening! OPTIE: onderhandeling en indiening van een BAFO (finale offerte)!! Opgelet: gelijke behandeling!! 27

28 Fase 3: gunning en bestelling 1. Formele objectieve beoordeling Gemotiveerde keuze van de economisch meest voordelige aanbieding Gunningscriteria en weging liggen vast Kwaliteit Prijs Uitvoeringstermijn 2. Gunningsbeslissing + motivering (gunningsverslag) meedelen aan de deelnemers Opm.: respecteer geldende bevoegdheden/delegaties, ev. adviesverplichting, Ondersteunend: model van gunningsverslag 28

29 Fase 3: gunning en bestelling (vervolg) 3. Bestelling plaatsen: Voor het gehele project c.q. projectfase(n) Werkaanvraag bestelling voor uitvoering van een project (of projectfasen) Zie 4. Vervolgbestellingen zijn mogelijk: Volgende fasen (conform het gegunde projectvoorstel) Projectwijzigingen (belangrijke amendering, meestal met budgettair gevolg, die formeel door de Klant besteld moeten worden) > gangbare wijzigingen binnen de scope van de bestelde opdracht (deze worden besproken en goedgekeurd ikv de projectwerking/-management, bv. op een PMG cq stuurgroep, maar kunnen worden doorgevoerd zonder formele aparte bestelling) Werkaanvraag model: zie OPGELET!! Bij grotere wijzigingen, aanpassingen of uitbreidingen aan het project, met belangrijke impact op inhoud of prijs => nieuwe procedure, nieuwe projectaanvraag. 29 (cfr. overheidsopdrachten)

30 30

31 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen en antwoorden 4. Uitvoeringsmodaliteiten algemeen Atos CSC HB-plus 31

32 Uitvoeringsmodaliteiten algemeen 1/ Projectmanagement en organisatie Professioneel managen van het ontwikkelingsproject Dienstverlener: Projectleider Achterliggende ondersteunende organisatie Projectteam(s) Klantbetrokkenheid: Projectleider, materie-experts, Management 2/ Hulpmiddelen ter ondersteuning van de projectwerking en -samenwerking 32

33 Project beheer Klantzijde Bestellen Werkaanvragen -> modellen: zie site Ev. wijzigingen Beheren en opvolgen Projectbeheer en -rapportering aan Klant (PMG/Stuurgroep) + Tooling van de dienstverlener Acceptatie, oplevering Acceptatie van de producten/ prestaties Formele oplevering (Proces Verbaal) -> door de Klant Fase in Resultaatsverbintenis/ totale prijs Fase in Middelenverbintenis (eventueel gedeelten tegen totale prijs) Facturatie en betaling O.b.v. PV van oplevering 33

34 De Ontwikkelaars ONTWIKKELAAR 34

35 Atos 35

36 Ontwikkelingsprojecten voorstelling Atos infosessie

37 Kennismaking met Atos Europees ICT-bedrijf Ruim medewerkers in 52 landen met een sterke aanwezigheid in Benelux Actief in elektronische betalingen (Worldline), Consulting en advies, Operationele dienstverlening (Cloud) en in Systeem Integratie (Ontwikkelingen) 37

38 Meerwaarde in ontwikkeling Kwalitatieve dienstverlening CMMi gecertifieerd Stimuleren van hergebruik aanleveren generieke software modules Gebruik technologisch actuele ontwikkelingsomgevingen zowel in GIS, ERP, Open Source, Microsoft Flexibiliteit en samenwerking Ervaring in het overheidsdomein Groot aantal Nederlandstalige IT-experten in Vlaanderen en Nederland 38

39 Organisatie Sturing contractbeheer : programmabeheer : relatiebeheer : Linda Mets Stef Verplaetse Frank De Saeytyd Uitvoeringsorganisatie intake office : adres ) projectteams oplever office : samenwerking met HB+ of andere exploitant Ondersteuningsorganisatie kwaliteitszorg beschikbaarheid omgevingen, tools, 39

40 Projectwerkruimte Uitwisseling (project)informatie via Sharepoint Vlaamse Overheid Projecten overzichtlijst Projecten navigatie matrix Dienstverlening: documenten en data VO-OP Klant A Klant B Groepering van projecten per klant Klant specifieke documenten (nietproject) en gegevens Nieuwe klanten worden aangemaakt gebaseerd op een sjabloon Implementatie Project Project A1 Project A2 Project B1 Elk project krijgt zijn eigen omgeving. Nieuwe projecten worden aangemaakt gebaseerd op een sjabloon 40

41 Verder praktische informatie Alle informatie over de samenwerking met Atos kan worden geraadpleegd via de website 41

42 CSC 42

43 ONTWIKKELING INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR VLAANDEREN

44 CSC projectontwikkeling SOEPELE SAMENWERKING END-TO-END ONTWIKKELING SCHERPE PRIJS Ontwikkelfabriek VEREENVOUDIGING EN SAMENWERKING STRIKTE KWALITEITSOPVOLGING DEGELIJK BEHEER AFSTEMMING EXPLOITATIE NIEUWE GENERATIE TECHNOLOGIEËN

45 Uitvoerend Aansturend Service Organisatie Klanten Klant e-ib CSC Els Bulens Business Development Manager Offertebeheer David Jansegers Operations Manager FSC Project Organisatie (implementatie) Jeroen De Buysscher Kwaliteits/Process Manager Kwaliteit en Proces Geert Vermeiren Architect/Technology Manager Architectuur en Technologie Project Managers Analysten, Architecten, Ontwikkelaars, Testers Philip Trappeniers End-to-End Delivery Manager Delivery Management Office Mario Herreman Operations Manager DSC Exploitant Derden

46 Contact CSC business development voor projectbespreking Contact Els Bulens Business Development +32/ Philip Trappeniers Delivery Manager (projecten) +32/ Aanvraag toegang «Engage Secure» samenwerkingsplatform Via de portal pagina

47 CSC Portal:

48 Ons samenwerkingsplatform 1 2 Klanten - Proces Richtlijnen Hulp Procedures Sjablonen Presentaties Klant - Project(en) Werkaanvraag Estimatie Project Info Project Documentatie One stop zichtbaar voor allen Per project beveiligd

49 Engage Secure: Algemene en projectinformatie per klant samenwerkingsplatform

50 HB-plus 50

51 Introductie en positionering HB-plus als Ontwikkelaar Ontwikkelingsprojecten HB-plus is de Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) van HP en Belgacom. HB-plus neemt deel aan de minicompetitie via: 51

52 HB-plus Projectorganisatie voor Ontwikkelingsprojecten HB-plus Ontwikkelingsprojecten HB-plus Ondersteunende Organisatie Programmabeheerder PMO Veiligheidsconsulent Klantbeheerder HP Architect Vaste organisatie Belgacom Offertebeheerder Projectleider Projectleider Project Team(s) Project Team(s) Partner Ecosysteem Cronos groep, Harvey Nash, AC Partners, Geo Solutions, Oracle, CIPAL, Siggis, ACA IT Solutions, Amplexor, Devoteam, Arco, Think4U, Plus Consult, Aston Carter, Passwerk Variabele projectorganisatie Lokaal Best Shore Beperkte en gestroomlijnde vaste organisatie Ondersteunende functies van veiligheidsconsulent, architect en PMO Projectteams aangestuurd door ervaren projectmanagers Competenties aangeleverd vanuit een sterke ondersteunende organisatie

53 HB-plus Agile aanpak Sprint 0 Opstellen en prioriteren initiële Product Backlog Uitwerken hoog-niveau architectuur Toekennen van relatieve inschattingen (story points) aan de user stories Opstellen Release Plan Sprint 1-X Detailanalyse van user stories Detailontwerp en ontwikkelling van de user stories Testen van de ontwikkelde user stories Integratietesten van de ontwikkelde userstories Release Y In-productiestellingsproces Release afsluiting De beste garantie voor succesvolle projecten is continue en nauwe samenwerking tussen klant en HB-plus. Agile software ontwikkeling is voor steeds meer klanten en leveranciers een vanzelfsprekende aanpak om de projectdoelstelling beter te bereiken. HB-plus zet in op een maximale toepassing en een goed begrip van Agile softwareontwikkeling.

54 HB-plus Ondersteunende Systemen & tools Enterprise Strategy Suite CA Erwin HP (RM) MS Visio Together Architect Business Analysis Suite HP (RM) MS Visio Together Architect IntelliJ Together Architect Oracle VM VirtualBox SonarQube (former Sonar) Apache Jmeter Spring Tool Suite Junit XML Spy Jrebel Apps Dev Suite jquery Mobile framework HP Anywhere (Enyo) Data Engineering Suite CA Erwin MS SQL Server Management Studio ORACLE SQL Developer PostGreSQL Admin (PgAdmin) IBM Datastage IBM Cognos CA Database Mgt Solutions for DB2 for Z/OS Integration & Middleware Suite ORACLE SOA Suite JBoss Enterprise SOA Platform MS Visual Studio Suite ReSharper Refactoring tool Architecture Suite Archi MS Visio Together Architect Presentation Suite Oracle Application Express (APEX) AngularJS Balsamiq Dreamweaver HP GIS Platform Applications Management HP Business Service Management (BSM) EMC Documentum Drupal Oracle ADF (Appl Dev Fw) Oracle PeopleTools CA Gen v 8.0 GuardIEn XML Composer Report Composer CA-OPS Tools CA-7 Workload Automation QA & Testing Suite Selenium HP Loadrunner SoapUI HP UFT (Unified Functional Testing) Data Maker Fiddler Fortify SCA (Source Code Analyzer) - SaaS Belang van automatisatie voor ontwikkelingsprojecten. Tools zijn geïntegreerd met standaard processen Het gebruik van Open Source geniet de voorkeur, tenzij Agile Manager MS Project Wonder APEX PM Workbench Navision JIRA Process and Quality Mgt HP EDGE Process Framework Service Excellence Dashboard Inventaris Intellectuele Eigendom Program and Project Management - Collaboration HP Connections MS Lync MS Office Sharepoint BaseCamp Configuration Mgt Git/GitLab Jenkins - Main CI Tool Maven - Build, Package Nexus - Artifact management Team Foundation Server Install Shield

55 HB-plus de vertrouwde keuze voor een complex en divers landschap Omvang Heterogeniteit in vakgebieden Klanten Technologie Aanpak Projectomvang varieert van 1000 tot 10 m ACM3 migratie Introductie Palo Alto voor URL blokkering Opzet PKI omgeving voor creeren van VO certificaten Verkiezingen Wegen en Maritieme dienstverlening Jongeren, kind & gezin Milieu Waterwegen Openbare werken Natuur Regionaal: 13 beleids domeinen, Vlaamse gemeenschapscom missie, 60+ entiteiten Lokale & provinciale besturen, VOI s, etc. Entiteiten van 30 tot 3000 VTE s Centraal of decentraal gelokaliseerd Open source ontwikkelplatformen Java /.NET Mainframe omgevingen Desktop,laptop,tab -let,smartphone Videoconferencing Mobiel printen Unix/Windows/ Linux/ Agile/Scrum, Iteratieve waterval, Waterval Resultaat verbintenis / middelen verbintenis Schaalbaar project management Contactpersonen: Klantbeheerder: Offertebeheerder: Aanvraagprocedure: Tijdens projectuitvoering: HB-plus projectleider Programmabeheerder:

56 Voor meer informatie Info doorklikken naar Projecten Vragen? Gert Vermeyen

57 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen en antwoorden 5. Info en contacten 57

58 Ontwikkelingsprojecten raamcontract, wegwijs, templates : Dienstverleners: zie vorige luik uitvoeringsmodaliteiten Relatiebeheer/accountmanagement Het Facilitair Bedrijf Vragen mailto: 58

59 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Beschikbare info & contacten 6. Vragen en antwoorden 6. Vragen en antwoorden 59

60 Nabespreking en netwerking >>> balkon 2 (tussen torens A en C) 60

61 61

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken

Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken 2012 Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken Auteur: De Ridder Anja BSc Studentnummer: 837415617 19-6-2012 Scriptie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

SIGGIS Opleidingen. Programma

SIGGIS Opleidingen. Programma SIGGIS Opleidingen Programma Inhoudstafel 3 4 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 Voorwoord Over SIGGIS SIGGIS Opleidingen Leerpaden AGOL1: Workshop ArcGIS Online

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Stafdienst ICT. Resultaatgebieden van de teams. Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE

Stafdienst ICT. Resultaatgebieden van de teams. Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE Stafdienst ICT Resultaatgebieden van de teams Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE INFORMATION Structured data & DB Vector Data Non-structured data APPLICATIONS Business services framework Data exchange

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie