Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten"

Transcriptie

1 1

2 Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten 2

3 Doelgroep/ klantenbereik Vlaamse overheid Lokale en provinciale besturen Overzicht klantenbereik op de website van Bestuurszaken 3

4 1. Inleiding Ontwikkelingsprojecten in het geheel van ICT contracten en -diensten 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten Doelstelling en krachtlijnen Ontwikkelingsprojecten Inhoud Bestek (basiscontract en serviceportfolio) Special topic: samenwerking met de Exploitant 3. Minicompetities Concept Praktisch (procedure-afspraken) Aanvraagformulier Evaluatie Gunning en bestelling 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten Korte voorstelling en aanpak van de dienstverleners Atos CSC HB-plus 5. Info & contacten 6. Vragen & antwoorden Nabespreking en netwerking (tijdens broodjeslunch) 4

5 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen en antwoorden 1. Inleiding 5

6 We gingen op zoek naar de drie firma s die u het beste aanbod kunnen doen voor uw ontwikkelingsprojecten en we hebben ze gevonden. Ze staan klaar om uw behoeften invulling te geven. 6

7 Aanbod ICT, e-government en informatie Vlaamse overheid 7

8 Strategisch niveau Governance/ beleidsondersteuning Interne versterking Vlaamse Diensten Integrator - Bescherming persoonsgebonden informatie - Overkoepelend Informatiebeleid - Overkoepelend ICT-beleid VZW Vlaanderen connect - Aanwerven strategische ICT-brugfuncties - Versterken sturing uitbestede ICT Raamovereenkomst strategische ICT-consultancy - Toegang onderzoeksrapporten & netwerkevents - Analyses, maatwerkadvies - Benchmarking ICT-raamovereenkomsten Exploitatiegebonden diensten - Werkplekdiensten - Datacenterdiensten - Netwerkdiensten - Gerelateerde projecten Ontwikkelingsprojecten Operationeel niveau VO informatiediensten VO e-gov-diensten VO ICT-diensten ICT-producten ICT- profielen - Beheersomgeving archief Vaste & mobiele telefonie - Gegevens uitwisselen/magda - Gegevensbronnen ontsluiten - Vlaams e-gov: open data, ondernemings-/ personendossierregister - Lokaal e-government: IPDC, OSLO, I-scan - Toegangsbeheer - Gebruikersbeheer - Digitaal tekenplatform - Digitaal certificatenbeheer

9 Exploitatiegebonden diensten - Werkplekdiensten - Datacenterdiensten - Netwerkdiensten - Gerelateerde projecten Ontwikkelingsprojecten ICT-producten Vaste & mobiele telefonie ICT-profielen 9

10 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen & antwoorden 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten Contract basics Doelstelling Krachtlijnen Special topic: samenwerking met de exploitant 10

11 Contract basics Raamcontract = kader en basisafspraken. Bestek basiscontract, serviceportfolio, vereisten ondersteunende processen, glossarium Wat? Voorwerp (BC par 1, SP) Ontwikkelingsprojecten Opdrachten m.b.t. softwareontwikkeling In principe niet: klein onderhoud Wel: vernieuwing, belangrijke uitbreidingen aan toepassingen, studie/ analyse/ design i.f.v. bouw toepassing, -> = zinnig om in concurrentie te stellen 11

12 Wie kan afnemen? Zie basiscontract (omschreven par 5. Klantenbereik ) Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen (+ ), VGC Overzicht klantenbereik op de website van Bestuurszaken Wanneer? Start: aanvragen mogelijk vanaf 1/9/2014 = effectieve aanvangsdatum Looptijd: raamcontract voor 4 jaar, + verlengbaar max. 36 mnd 12

13 Doelstelling Ontwikkelingsprojecten Meerwaarden Vlot aanvragen en realiseren ontwikkelingsprojecten Eenvoudig een project kunnen bestellen en opstarten zonder doorlopen van een afzonderlijke gunningsprocedure; Goede voorwaarden: altijd drie voorgeselecteerde potentiële aanbieders = concurrentie via minicompetitie Een scherpe prijs door o.a. het inbouwen van concurrentie tussen ICT- Dienstverleners met wie de raamovereenkomst wordt afgesloten; = garantie op kwalitatieve dienstverlening Hoge kwaliteit van de ontwikkelde bedrijfstoepassingen Ook: Optimale afstemming met de Exploitant ICT-contract

14 Krachtlijnen Ontwikkelingsprojecten Open source cfr. BC 7.9: Om maximaal hergebruik te stimuleren wordt alle Klanten Nieuwe Intellectuele Eigendom aangeboden via een open source -licentie (in principe o.b.v. de voorwaarden van de Europese openbare licentie (EUPL)), tenzij expliciet anders afgesproken met de Klant bij de bestelling van de ontwikkeling. Hergebruik Schaalbaar projectmanagement Professionele state-of-the-art ontwikkeling Automatisatie en tooling (vb. continuous integration) Methodisch (Agile) Diverse technologieën Java en.net Mainframe Mobile, 14

15 Bevoegdheden Vlaamse Gemeenschap = opdrachtencentrale De Klant oefent de leiding en het toezicht (zoals bedoeld in art. 11 AUR) uit op de uitvoering van een door die Klant besteld concreet Project; bevoegd voor het opstellen en indienen van de Werkaanvraag voor het opmaken van een Projectvoorstel (via Minicompetitie) en de bestelling van een concreet Project bij één van de ICT-Dienstverleners (Cfr. Basiscontract par 6) Klant: vraagt aan, bestelt, keurt en levert op, betaalt, controleert, beboet 15

16 Andere 7 Basis en generieke voorwaarden Aard van de verbintenissen Onderaannemers / Leveranciers Samenwerking met Derden Borgtocht Benchmarking Vertrouwelijkheid Aansprakelijkheid ICT-infrastructuur eigendom Intellectuele eigendom Plaats van de ICT-Dienstverlening Overleg Deelbaarheid - Interpretatie van deze Overeenkomst Wijziging van de contractuele documenten Afstand van recht Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank Personeel Taalgebruik Verboden afspraken 25 16

17 8 Algemene vereisten met betrekking tot de Serviceorganisatie Organisatie Processen Ondersteunende Systemen Data-architectuur en rapportering 28 9 Algemene vereisten met betrekking tot de financiële processen Algemeen Prijzen Elementen verrekend in de Eenheidsprijzen Prijsherziening Nieuwe Eenheidsprijzen Projecten in resultaatverbintenis Facturatie 31 17

18 Vereisten ondersteunende processen Gebaseerd op CMMI-DEV, PRINCE2 en ITIL v Procesbeheer en Continu verbeteren3 2 Projectmanagement 4 3 Processen voor softwareontwikkeling Requirements Development (RD) Technical Solution (TS) Ontwikkelmethoden Hulpmiddelen, methoden en omgevingen gerelateerd aan de Exploitant ICT-contract Product Integration (PI) Verificatie en validatie Algemeen Minimumvereisten voor in beheer name door Exploitant ICT-contract Overige Ondersteunende processen Offertebeheer Problem management Configuratiebeheer Decision Analysis and Resolution (DAR) Measurement and Analysis (MA) Kwaliteitsbeheer Klachtenbeheer Contractbeheer Relatiebeheer Toegangsbeheer 15 18

19 Special topic: samenwerking met de Exploitant ONTWIKKELAAR EXPLOITANT 19

20 End-2-end-oplossing vergt inproductiestelling en overdracht naar exploitatie Oplossing (project) moet rekening houden met, en geschikt zijn voor toekomstige exploitatie A. Exploitant ICT-contract 2015 (HB-plus) Zoveel mogelijk proactief geregeld, afstemming exploitant ontwikkelaars Diensten i.fv. ontwikkelteams Minimumvereisten i.f.v. exploitatie Betrokkenheid Exploitant tijdens project Bilaterale afspraken/contracten tussen Ontwikkelaar en Exploitant I.f.v. toekomstige noodzakelijke samenwerking B. Andere exploitant Klant/ opdrachtgever geeft in aanvraag aan: wie, wat en hoe m.b.t. de (toekomstige) exploitatie ontwikkelde oplossing/ toepassing Samenwerking (onderaanneming) geconcretiseerd en ingepast i.k.v. opmaak projectvoorstel 20

21 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen en antwoorden 3. Minicompetities Concept Praktisch (procedure-afspraken) Aanvraagformulier Evaluatie Gunning en bestelling 21

22 Concept minicompetities 22

23 Praktisch (procedure-afspraken) Service Portfolio 1: aanvraag 2: indiening van projectvoorstellen 3: gunning en bestelling 23

24 Fase 1: aanvraag Model werkaanvraagformulier voor projectvoorstellen: download op 1. Aanvraag opstellen concretiseren = keuzes maken de procedure: antwoordtermijn, vragen en antwoorden, het project de exploitant zorgen voor heldere en eenduidige opdrachtformulering duidelijke verwachtingen naar eindresultaat (product) randvoorwaarden qua fasering en timing randvoorwaarden qua modaliteiten (hoe) -> verzorg de bijlagen!! 24

25 De voorbereiding is het halve werk 25

26 Fase 1: aanvraag (vervolg) 2. Aanvraag indienen via , gelijktijdig aan de drie kandidaten (cfr. ook vermeld op het aanvraagformulier) 3. Vragen ontvangen en beantwoorden Termijn voor vraagstelling: default, aanpasbaar in de aanvraag Antwoorden formuleren (< antwoordtermijn) Gelijktijdig de bundel van alle vragen + antwoorden bezorgen ( ) OPTIE infosessie : eventueel kan de opdrachtgever een gezamenlijke infosessie inlassen om zijn aanvraag te verduidelijken, al dan niet met Q&A. Normaal niet nodig: de aanvraag moet als opdrachtomschrijving voldoende uitgebreid en expliciet zijn om een goede offerte te kunnen laten maken. Infosessie is expliciet op te nem in de aanvraag (datum & uur, plaats, agenda ). 26

27 Fase 2: indiening van projectvoorstellen De dienstverleners stellen een projectvoorstel (offerte) op. Kwalitatieve offerte: cfr. bestek. De klant/opdrachtgever ontvangt de voor indiening Deadline = einddatum (en uur) indiening!! Vertrouwelijkheid en gelijke behandeling!! => Gelijktijdige opening. De offertes worden NIET bekeken en behandeld voorafgaa aan einddatum indiening! OPTIE: onderhandeling en indiening van een BAFO (finale offerte)!! Opgelet: gelijke behandeling!! 27

28 Fase 3: gunning en bestelling 1. Formele objectieve beoordeling Gemotiveerde keuze van de economisch meest voordelige aanbieding Gunningscriteria en weging liggen vast Kwaliteit Prijs Uitvoeringstermijn 2. Gunningsbeslissing + motivering (gunningsverslag) meedelen aan de deelnemers Opm.: respecteer geldende bevoegdheden/delegaties, ev. adviesverplichting, Ondersteunend: model van gunningsverslag 28

29 Fase 3: gunning en bestelling (vervolg) 3. Bestelling plaatsen: Voor het gehele project c.q. projectfase(n) Werkaanvraag bestelling voor uitvoering van een project (of projectfasen) Zie 4. Vervolgbestellingen zijn mogelijk: Volgende fasen (conform het gegunde projectvoorstel) Projectwijzigingen (belangrijke amendering, meestal met budgettair gevolg, die formeel door de Klant besteld moeten worden) > gangbare wijzigingen binnen de scope van de bestelde opdracht (deze worden besproken en goedgekeurd ikv de projectwerking/-management, bv. op een PMG cq stuurgroep, maar kunnen worden doorgevoerd zonder formele aparte bestelling) Werkaanvraag model: zie OPGELET!! Bij grotere wijzigingen, aanpassingen of uitbreidingen aan het project, met belangrijke impact op inhoud of prijs => nieuwe procedure, nieuwe projectaanvraag. 29 (cfr. overheidsopdrachten)

30 30

31 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen en antwoorden 4. Uitvoeringsmodaliteiten algemeen Atos CSC HB-plus 31

32 Uitvoeringsmodaliteiten algemeen 1/ Projectmanagement en organisatie Professioneel managen van het ontwikkelingsproject Dienstverlener: Projectleider Achterliggende ondersteunende organisatie Projectteam(s) Klantbetrokkenheid: Projectleider, materie-experts, Management 2/ Hulpmiddelen ter ondersteuning van de projectwerking en -samenwerking 32

33 Project beheer Klantzijde Bestellen Werkaanvragen -> modellen: zie site Ev. wijzigingen Beheren en opvolgen Projectbeheer en -rapportering aan Klant (PMG/Stuurgroep) + Tooling van de dienstverlener Acceptatie, oplevering Acceptatie van de producten/ prestaties Formele oplevering (Proces Verbaal) -> door de Klant Fase in Resultaatsverbintenis/ totale prijs Fase in Middelenverbintenis (eventueel gedeelten tegen totale prijs) Facturatie en betaling O.b.v. PV van oplevering 33

34 De Ontwikkelaars ONTWIKKELAAR 34

35 Atos 35

36 Ontwikkelingsprojecten voorstelling Atos infosessie

37 Kennismaking met Atos Europees ICT-bedrijf Ruim medewerkers in 52 landen met een sterke aanwezigheid in Benelux Actief in elektronische betalingen (Worldline), Consulting en advies, Operationele dienstverlening (Cloud) en in Systeem Integratie (Ontwikkelingen) 37

38 Meerwaarde in ontwikkeling Kwalitatieve dienstverlening CMMi gecertifieerd Stimuleren van hergebruik aanleveren generieke software modules Gebruik technologisch actuele ontwikkelingsomgevingen zowel in GIS, ERP, Open Source, Microsoft Flexibiliteit en samenwerking Ervaring in het overheidsdomein Groot aantal Nederlandstalige IT-experten in Vlaanderen en Nederland 38

39 Organisatie Sturing contractbeheer : programmabeheer : relatiebeheer : Linda Mets Stef Verplaetse Frank De Saeytyd Uitvoeringsorganisatie intake office : adres ) projectteams oplever office : samenwerking met HB+ of andere exploitant Ondersteuningsorganisatie kwaliteitszorg beschikbaarheid omgevingen, tools, 39

40 Projectwerkruimte Uitwisseling (project)informatie via Sharepoint Vlaamse Overheid Projecten overzichtlijst Projecten navigatie matrix Dienstverlening: documenten en data VO-OP Klant A Klant B Groepering van projecten per klant Klant specifieke documenten (nietproject) en gegevens Nieuwe klanten worden aangemaakt gebaseerd op een sjabloon Implementatie Project Project A1 Project A2 Project B1 Elk project krijgt zijn eigen omgeving. Nieuwe projecten worden aangemaakt gebaseerd op een sjabloon 40

41 Verder praktische informatie Alle informatie over de samenwerking met Atos kan worden geraadpleegd via de website 41

42 CSC 42

43 ONTWIKKELING INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR VLAANDEREN

44 CSC projectontwikkeling SOEPELE SAMENWERKING END-TO-END ONTWIKKELING SCHERPE PRIJS Ontwikkelfabriek VEREENVOUDIGING EN SAMENWERKING STRIKTE KWALITEITSOPVOLGING DEGELIJK BEHEER AFSTEMMING EXPLOITATIE NIEUWE GENERATIE TECHNOLOGIEËN

45 Uitvoerend Aansturend Service Organisatie Klanten Klant e-ib CSC Els Bulens Business Development Manager Offertebeheer David Jansegers Operations Manager FSC Project Organisatie (implementatie) Jeroen De Buysscher Kwaliteits/Process Manager Kwaliteit en Proces Geert Vermeiren Architect/Technology Manager Architectuur en Technologie Project Managers Analysten, Architecten, Ontwikkelaars, Testers Philip Trappeniers End-to-End Delivery Manager Delivery Management Office Mario Herreman Operations Manager DSC Exploitant Derden

46 Contact CSC business development voor projectbespreking Contact Els Bulens Business Development +32/ Philip Trappeniers Delivery Manager (projecten) +32/ Aanvraag toegang «Engage Secure» samenwerkingsplatform Via de portal pagina

47 CSC Portal:

48 Ons samenwerkingsplatform 1 2 Klanten - Proces Richtlijnen Hulp Procedures Sjablonen Presentaties Klant - Project(en) Werkaanvraag Estimatie Project Info Project Documentatie One stop zichtbaar voor allen Per project beveiligd

49 Engage Secure: Algemene en projectinformatie per klant samenwerkingsplatform

50 HB-plus 50

51 Introductie en positionering HB-plus als Ontwikkelaar Ontwikkelingsprojecten HB-plus is de Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) van HP en Belgacom. HB-plus neemt deel aan de minicompetitie via: 51

52 HB-plus Projectorganisatie voor Ontwikkelingsprojecten HB-plus Ontwikkelingsprojecten HB-plus Ondersteunende Organisatie Programmabeheerder PMO Veiligheidsconsulent Klantbeheerder HP Architect Vaste organisatie Belgacom Offertebeheerder Projectleider Projectleider Project Team(s) Project Team(s) Partner Ecosysteem Cronos groep, Harvey Nash, AC Partners, Geo Solutions, Oracle, CIPAL, Siggis, ACA IT Solutions, Amplexor, Devoteam, Arco, Think4U, Plus Consult, Aston Carter, Passwerk Variabele projectorganisatie Lokaal Best Shore Beperkte en gestroomlijnde vaste organisatie Ondersteunende functies van veiligheidsconsulent, architect en PMO Projectteams aangestuurd door ervaren projectmanagers Competenties aangeleverd vanuit een sterke ondersteunende organisatie

53 HB-plus Agile aanpak Sprint 0 Opstellen en prioriteren initiële Product Backlog Uitwerken hoog-niveau architectuur Toekennen van relatieve inschattingen (story points) aan de user stories Opstellen Release Plan Sprint 1-X Detailanalyse van user stories Detailontwerp en ontwikkelling van de user stories Testen van de ontwikkelde user stories Integratietesten van de ontwikkelde userstories Release Y In-productiestellingsproces Release afsluiting De beste garantie voor succesvolle projecten is continue en nauwe samenwerking tussen klant en HB-plus. Agile software ontwikkeling is voor steeds meer klanten en leveranciers een vanzelfsprekende aanpak om de projectdoelstelling beter te bereiken. HB-plus zet in op een maximale toepassing en een goed begrip van Agile softwareontwikkeling.

54 HB-plus Ondersteunende Systemen & tools Enterprise Strategy Suite CA Erwin HP (RM) MS Visio Together Architect Business Analysis Suite HP (RM) MS Visio Together Architect IntelliJ Together Architect Oracle VM VirtualBox SonarQube (former Sonar) Apache Jmeter Spring Tool Suite Junit XML Spy Jrebel Apps Dev Suite jquery Mobile framework HP Anywhere (Enyo) Data Engineering Suite CA Erwin MS SQL Server Management Studio ORACLE SQL Developer PostGreSQL Admin (PgAdmin) IBM Datastage IBM Cognos CA Database Mgt Solutions for DB2 for Z/OS Integration & Middleware Suite ORACLE SOA Suite JBoss Enterprise SOA Platform MS Visual Studio Suite ReSharper Refactoring tool Architecture Suite Archi MS Visio Together Architect Presentation Suite Oracle Application Express (APEX) AngularJS Balsamiq Dreamweaver HP GIS Platform Applications Management HP Business Service Management (BSM) EMC Documentum Drupal Oracle ADF (Appl Dev Fw) Oracle PeopleTools CA Gen v 8.0 GuardIEn XML Composer Report Composer CA-OPS Tools CA-7 Workload Automation QA & Testing Suite Selenium HP Loadrunner SoapUI HP UFT (Unified Functional Testing) Data Maker Fiddler Fortify SCA (Source Code Analyzer) - SaaS Belang van automatisatie voor ontwikkelingsprojecten. Tools zijn geïntegreerd met standaard processen Het gebruik van Open Source geniet de voorkeur, tenzij Agile Manager MS Project Wonder APEX PM Workbench Navision JIRA Process and Quality Mgt HP EDGE Process Framework Service Excellence Dashboard Inventaris Intellectuele Eigendom Program and Project Management - Collaboration HP Connections MS Lync MS Office Sharepoint BaseCamp Configuration Mgt Git/GitLab Jenkins - Main CI Tool Maven - Build, Package Nexus - Artifact management Team Foundation Server Install Shield

55 HB-plus de vertrouwde keuze voor een complex en divers landschap Omvang Heterogeniteit in vakgebieden Klanten Technologie Aanpak Projectomvang varieert van 1000 tot 10 m ACM3 migratie Introductie Palo Alto voor URL blokkering Opzet PKI omgeving voor creeren van VO certificaten Verkiezingen Wegen en Maritieme dienstverlening Jongeren, kind & gezin Milieu Waterwegen Openbare werken Natuur Regionaal: 13 beleids domeinen, Vlaamse gemeenschapscom missie, 60+ entiteiten Lokale & provinciale besturen, VOI s, etc. Entiteiten van 30 tot 3000 VTE s Centraal of decentraal gelokaliseerd Open source ontwikkelplatformen Java /.NET Mainframe omgevingen Desktop,laptop,tab -let,smartphone Videoconferencing Mobiel printen Unix/Windows/ Linux/ Agile/Scrum, Iteratieve waterval, Waterval Resultaat verbintenis / middelen verbintenis Schaalbaar project management Contactpersonen: Klantbeheerder: Offertebeheerder: Aanvraagprocedure: Tijdens projectuitvoering: HB-plus projectleider Programmabeheerder:

56 Voor meer informatie Info doorklikken naar Projecten Vragen? Gert Vermeyen

57 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Info & contacten 6. Vragen en antwoorden 5. Info en contacten 57

58 Ontwikkelingsprojecten raamcontract, wegwijs, templates : Dienstverleners: zie vorige luik uitvoeringsmodaliteiten Relatiebeheer/accountmanagement Het Facilitair Bedrijf Vragen mailto: 58

59 1. Inleiding 2. Het raamcontract Ontwikkelingsprojecten 3. Minicompetities 4. Uitvoeringsmodaliteiten van de projecten 5. Beschikbare info & contacten 6. Vragen en antwoorden 6. Vragen en antwoorden 59

60 Nabespreking en netwerking >>> balkon 2 (tussen torens A en C) 60

61 61

HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service

HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service ICT-Diensten voor de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service HB-plus, deelgenoten HP en Belgacom Ronald Van Landschoot 16/10/2014 22/10/2014

Nadere informatie

Meer en beter doen, met minder! ICT-dienstverleningscontracten (ook) voor lokale overheden

Meer en beter doen, met minder! ICT-dienstverleningscontracten (ook) voor lokale overheden Meer en beter doen, met minder! ICT-dienstverleningscontracten (ook) voor lokale overheden Nr.: 1 Samenwerking, schaalvoordelen en standaardisatie in goed evenwicht met de eigen contextgebonden realiteit.

Nadere informatie

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming Movi-netwerksessie staatshervorming ICT en informatiebeheer 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib 1 1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie 2 1 1. Begroting: uitgangspunt Budgettaire last

Nadere informatie

Service Portfolio - Ontwikkelingsprojecten

Service Portfolio - Ontwikkelingsprojecten Service Portfolio - Ontwikkelingsprojecten 1 Scope en doel Dit aanbod omvat alle activiteiten die nodig zijn om een ontwikkelingsproject (Project) te realiseren. Het omvat het volledige traject vanaf de

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Ontwikkelingsprojecten Glossarium ICT-contract 2015 - Ontwikkelingsprojecten

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Ontwikkelingsprojecten Glossarium ICT-contract 2015 - Ontwikkelingsprojecten Glossarium ICT-contract 2015 - Ontwikkelingsprojecten - 1/12 - Inhoudstafel 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/12 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie gegeven voor

Nadere informatie

New Style of IT technologie en diensten voor lokale en provinciale besturen

New Style of IT technologie en diensten voor lokale en provinciale besturen New Style of IT technologie en diensten voor lokale en provinciale besturen Yves Vanderbeken Account Chief Technologist Introducing nu ook uw partner voor lokale en provinciale besturen 2 Nieuw contract

Nadere informatie

Meer en beter doen, met minder! ICT-diensten (ook) voor lokale overheden

Meer en beter doen, met minder! ICT-diensten (ook) voor lokale overheden Meer en beter doen, met minder! ICT-diensten (ook) voor lokale overheden Samenwerking, schaalvoordelen en standaardisatie in goed evenwicht met de eigen contextgebonden realiteit. Missie van het Facilitair

Nadere informatie

4.3 Overzicht van de dienstverlening m.b.t. Projecten

4.3 Overzicht van de dienstverlening m.b.t. Projecten 4 Projecten 4.1 Omschrijving van de Projecten Scope en doel Grotere wijzigingen aan de dienstverlening (netwerkdiensten, werkplekdiensten, datacenterdiensten) of aan de hiervoor gebruikte omgevingen dienen

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Technische ondersteuning door ICT-Profielen Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Technische ondersteuning door ICT-Profielen Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning - 1/10 - Inhoudstafel ICT Contract 2015 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/10 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor aankoop van diverse ICT-producten Glossarium ICT-contract 2015 - Aankoop ICT-Producten

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor aankoop van diverse ICT-producten Glossarium ICT-contract 2015 - Aankoop ICT-Producten Glossarium ICT-contract 2015 - Aankoop ICT-Producten - 1/10 - Inhoudstafel ICT Contract 2015 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/10 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie

Nadere informatie

Infosessie Groepsaankopen

Infosessie Groepsaankopen Infosessie Groepsaankopen 5 september 2014 05/09/2014 ICT-Diensten voor de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen Objectieven van deze infosessie Introductie tot de dienst Groepsaankopen binnen

Nadere informatie

Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten.

Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten. Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten. Sprekers: Christof Impens (BZ) Gunter Schryvers (Audit Vlaanderen) Datum: donderdag 10 april 2014 (11u45 12u45) Agenda

Nadere informatie

Agenda. 1. Het Facilitair Bedrijf 2. Ons aanbod ICT-contracten 3. Ons aanbod niet-ict 4. Vragen?

Agenda. 1. Het Facilitair Bedrijf 2. Ons aanbod ICT-contracten 3. Ons aanbod niet-ict 4. Vragen? Agenda 1. Het Facilitair Bedrijf 2. Ons aanbod ICT-contracten 3. Ons aanbod niet-ict 4. Vragen? 1 Het Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf Dienstverlening HFB als opdrachtencentrale: toepassingsgebied

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Conceptnota Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Versie 7.0 CD000551_Conceptnota_Software (RO) Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten Vereisten Ondersteunende processen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN.

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten Vereisten Ondersteunende processen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN. VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 16 Inhoud ICT Contract 2015 1 Procesbeheer en Continu verbeteren... 3 2 Projectmanagement... 4 3 Processen voor softwareontwikkeling... 5 3.1 Requirements

Nadere informatie

12.4.1 Te vervullen taken... 59 12.4.2 Kosten van de overdracht... 59

12.4.1 Te vervullen taken... 59 12.4.2 Kosten van de overdracht... 59 Basiscontract Exploitatiegebonden ICT-diensten Zoals gewijzigd bij: Voorakkoord C2015-Exploitatie-14_ Aanbod netwerkdiensten openstellen naar lokale en provinciale besturen (1) Pagina 1 van 59 Inhoud 1

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL Beste relatie, Zoals u al van ons gewend bent doen wij u bij deze weer een selectie toekomen van een aantal van onze - per direct - beschikbare dedicated top professionals. Zoals gezegd; het betreft een

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mick Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Mick Bloemheuvel Regio:

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei Raamcontract IP-telefonie Provinciehuis Leuven - 5 mei 2 IP-telefonie: de mythes en de feiten Wat mogen we verwachten van IP-telefonie? 3 Vooropgestelde eisen SIP-trunk goedgekeurd door Infrax Zowel fysieke

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2010 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek Op basis van de bij de potentiële klanten uitgevoerde behoeftebevraging zijn er geen indicaties dat de afgenomen volumes significant lager zouden liggen dan de volumes

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015

ICT Contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015-1/16 - Inhoudstafel 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/16 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie gegeven voor alle termen die in het Bestek

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 31 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Uitgangspunten Inventarisatie:

Nadere informatie

Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland

Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland Services Piet van Horssen Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland Het gebruik van Allfusion Harvest Configuration Manager Services Piet van Horssen 1 Services Piet van Horssen Fortis

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Atos Origin bouwt betere software in minder tijd

Atos Origin bouwt betere software in minder tijd Atos Origin bouwt betere software in minder tijd De tijdige beslissing van Atos Origin om te investeren in Microsoft Visual Studio Team System leidt tot een beter geïntegreerde ontwikkelstraat. Lees hoe

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Succes- en faalfactoren in ICT outsourcing: Interne versus externe resources. Case Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Succes- en faalfactoren in ICT outsourcing: Interne versus externe resources. Case Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. VVBB Studiedag 30 juni 2005 Succes- en faalfactoren in ICT outsourcing: Interne versus externe resources. Case. Luc Chauvin ICT Manager Sturing en Controle Informatie en Communicatietechnologie (SCICT)

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Agenda. Inleiding 14/05/2014. Luc Chauvin ICT-manager Vlaamse overheid. Inleiding - Het Facilitair Bedrijf

Agenda. Inleiding 14/05/2014. Luc Chauvin ICT-manager Vlaamse overheid. Inleiding - Het Facilitair Bedrijf Meer en beter doen, met minder! ICT-diensten (ook) voor lokale en provinciale overheden Inleiding Luc Chauvin ICT-manager Vlaamse overheid Agenda INLEIDING 1. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 2. Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Procedures. VO Gebruikersbeheer Procedure mutatie van Gebruiker voor HB-plus werkplekdiensten 12/15/2015

Procedures. VO Gebruikersbeheer Procedure mutatie van Gebruiker voor HB-plus werkplekdiensten 12/15/2015 Procedures VO Gebruikersbeheer Procedure mutatie van Gebruiker voor HB-plus werkplekdiensten 12/15/2015 Versie 01.00 12/15/2015 Inhoud Inhoud 1. Over dit document... 1 2. Probleemstelling... 2 3. Nuttige

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen Mark

Contact the Agency. Tim Stienen Mark Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mark Hierbij het profiel van onze C#.NET developer uit Noord-Holland, Mark! Hij stelt zich graag aan u voor middels het beantwoorden van de drie

Nadere informatie

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Denis Joannides Jelle de Bruin Truston Fusion Duwboot 6-8 Houten www.truston-fusion.com OGH 19 mei 2010 Wie is Truston Fusion? Onderdeel van

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma najaar 2008 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven collega s jou?

Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Jordy Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie

Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen. The Outsourcing Days, 31 oktober 2013

Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen. The Outsourcing Days, 31 oktober 2013 Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen The Outsourcing Days, 31 oktober 2013 Kees Bronner Agenda Waar komen we vandaan Waar willen

Nadere informatie

Agenda INLEIDING EN KADERING PAUZE RECEPTIE EN NETWERKING

Agenda INLEIDING EN KADERING PAUZE RECEPTIE EN NETWERKING 1 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten

Nadere informatie

Implementaties Infrastructuur (Lync, Wireless, DataCenters, Storage) Programma Manager (One IHC Bouw OTAP, Redundant Extern DC, LB, MPLS etc.

Implementaties Infrastructuur (Lync, Wireless, DataCenters, Storage) Programma Manager (One IHC Bouw OTAP, Redundant Extern DC, LB, MPLS etc. Even voorstellen ICT Infra Manager Manager ICT (diverse IHC locaties) Implementaties Infrastructuur (Lync, Wireless, DataCenters, Storage) Integratie Projecten Programma Manager (One IHC Bouw OTAP, Redundant

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 Workshop Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 1 Inleiding Kan een dynamisch aankoopsysteem zorgen voor de juiste verbinding met uw ICT vraag? Verwachtingen? Uw relatie met ICT inkoop / DAS Dynamisch

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Van offerte tot uitvoering Welke tools?

Van offerte tot uitvoering Welke tools? 16/10/2017 1 Van offerte tot uitvoering Welke tools? Stijn MOSTMANS - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Beheer en kwaliteit Afdeling Beheer van het WTCB Kostprijsberekening Planning

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Exploitatiegebonden ICT-diensten. Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer

ICT Contract 2015 Exploitatiegebonden ICT-diensten. Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nr. e-ib 2012-05 inzake ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

ITIL komt van Mars, Agile van Venus

ITIL komt van Mars, Agile van Venus ITIL komt van Mars, Agile van Venus Frederick Winslow Taylor 2 Scientific Management 3 Werknemers zijn... 4 Denkwerk overlaten aan... 5 Dus Tayloriaans = Standaardisatie van zoveel mogelijk activiteiten

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

Quality Automation Day

Quality Automation Day Quality Automation Day Sogeti & TOSCA Praktijkvoorbeelden van TOSCA Ferrie Wolff Practice Lead TOSCA ferrie.wolff@sogeti.com 2 What s on the menu? Kennismaking TOSCA Overzicht opdrachten Verdieping in

Nadere informatie

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis

Nadere informatie

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Welkom Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Praktische zaken Gebruik van headset aanbevolen Vragen stellen kan via Aan het einde van het

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 De Vlaamse Overheid als verbruiker De Vlaamse Overheid verbruikt circa 300 miljoen euro energie

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Personalia Roepnaam: Terence Woonplaats: Beverwijk Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Terence heeft zich ontwikkeld naar senior.net

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

APEX en JasperReports

APEX en JasperReports APEX en JasperReports een Dream Team! Spreker(s) : Datum : E-mail : Vincent Deelen 28 mei 2013 vincent.deelen@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline APEX en rapporten Oracle BI publisher

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Informatieveiligheid voor lokale besturen binnen het nieuwe VO-raamcontract.

Informatieveiligheid voor lokale besturen binnen het nieuwe VO-raamcontract. ICT-Diensten voor de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen Informatieveiligheid voor lokale besturen binnen het nieuwe VO-raamcontract. Rutger Schenk 13/11/2014 Naar een veilige integratie

Nadere informatie

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Gijs-Jan Roepnaam: Gijs-Jan Regio: Gelderland Geboortedatum: 06-01-1983 Nationaliteit:

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie